Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle"

Transcriptie

1 10 Akoestisch onderzoek Expertisecentrum Zwolle ECL Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus GA Zwolle Telefoon (038) Fax (038) Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle Akoestisch onderzoek wegverkeers- en industrielawaai Opdrachtgever Opdrachtnemer Expertisecentrum Zwolle, H.van Drongelen Versie VL v2 Datum 11 juni 2015

2 10 Datum 11 juni 2015 Titel Begeleid wonen project Händellaan 239/241 Inhoud Bijlagen 8 1 Wettelijk kader Geluidszones wegen Normstelling wegverkeer 4 2 Uitgangspunten berekeningen Toegepaste rekenmethoden Verkeersgegevens 4 3 Berekeningsresultaten + beoordeling Wegverkeer 5 4 Industrielawaai 7 5 Conclusies 7 Bijlagen Kaarten met geluidbronnen en immissiepunten Resultatenkaarten en tabellen wegverkeerlawaai Overige bijlagen wegverkeerlawaai 2/10

3 10 Datum 11 juni 2015 Titel Begeleid wonen project Händellaan 239/241 Inleiding Trainingscentrum Overijssel wil een begeleid wonen project voor jongeren realiseren op het perceel Händellaan 239 /241. De toekomstige woningen komen in de Wet geluidhinder geluidzone van de Mozartlaan te liggen (hst. 3). De woningen komen na nader onderzoek buiten de geluidzone van de industrieterreinen Voorst ABC te liggen (hst. 4). In opdracht van de gemeente Zwolle is door het Expertisecentrum van de gemeente Zwolle een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de verwachte toekomstige geluidsbelasting ten gevolge van de Mozartlaan op de nieuwe woningen. Op basis hiervan kan worden bepaald of de woningen op deze locatie met of zonder extra maatregelen mogelijk zijn in het kader van de Wet geluidhinder. De berekeningsresultaten zijn weergegeven in diverse bijlagen, evenals de kaarten met geluidscontouren, woningen en de geluidbronnen. 1 Wettelijk kader 1.1 Geluidszones wegen In artikel 74 Wgh zijn de geluidszones voor wegen gedefinieerd. De geluidszones zijn te beschouwen als aandachts- of onderzoeksgebieden, bijvoorbeeld bij nieuwe planologische ontwikkelingen. Geluidzones zijn van rechtswege aanwezig. Dat wil zeggen dat er geen apart besluit nodig is om ze in te stellen. Voor wegen is de zonebreedte afhankelijk van het aantal rijstroken. Alle te onderzoeken wegen in deze situatie zijn binnenstedelijke wegen. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de relevante wegen en de daarbij behorende geluidszones. Tabel 1: overzicht geluidszones Wegen Zonebreedte Woningen in zone? Opmerkingen Mozartlaan 200 m Ja Binnenstedelijk Overige wegen geen nee 30 km/h De overige wegen in de directe omgeving zijn wegen met een maximum snelheid van 30 km/h. Deze 30 km/h wegen vallen niet onder de Wet geluidhinder. De geluidbelasting van alle wegen tezamen kan wel van belang zijn voor het binnenniveau in woningen. 3/10

4 10 Datum 11 juni 2015 Titel Begeleid wonen project Händellaan 239/ Normstelling wegverkeer Nieuwe woningen langs een weg (binnenstedelijk gebied) Voor de geplande woningen is de normstelling voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder van toepassing. Volgens de Wet geluidhinder gelden voor dit plan de volgende geluidsnormen voor wegverkeer: - de voorkeursgrenswaarde: 48 db L den ; - de maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk: 63 db L den. Aftrek Ter toetsing aan de Wet geluidhinder mag op de berekende gevelbelasting op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder een correctie plaatsvinden. Conform het Reken- en Meetvoorschrift 2012 bedraagt deze correctie voor wegen met een representatief te achten rijsnelheid van lichte voertuigen 70 km/uur 2 db en voor wegen <70 km/uur is deze 5 db (Mozartlaan). 2 Uitgangspunten berekeningen 2.1 Toegepaste rekenmethoden De geluidsbelasting is berekend met het softwaretoepassing GeoMilieu versie 2.62 volgens de standaard rekenmethode II, als omschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, zijnde de regeling als bedoelt in artikel 110d van de Wet geluidhinder. Er is gerekend met standaard bodemfactor van Bf = 0.75 (overwegend akoestisch absorberend). Alle ingevoerde wegen en waterpartijen hebben een bodemfactor van Bf = 0 (akoestisch hard). Vanwege een maximale gebouwhoogte van 10 m is uitgegaan van een maximale rekenhoogte voor de geluidbelasting van 9.00 m. Deze hoogte blijkt maatgevend. 2.2 Verkeersgegevens wegen De etmaalintensiteiten en verkeersgegevens van de Mozartlaan en de overige wegen zijn afkomstig van het verkeersmodel prognose 2030 van de gemeente Zwolle. In tabel 2 is een overzicht weergegeven van de gehanteerde verkeersgegevens. De maximum toegestane rijsnelheden zijn Mozartlaan 50 km/uur voor de overige wegen 30 km/h. Tabel 2: overzicht verkeersintensiteiten voor het jaar Wegen Etmaal- Wegdekty- Uursintensiteiten intensiteit pe Dag 6.80% Avond 3.20% Nacht 0.70% LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV Mozartlaan W Overige wegen divers W0 div. div. div. div. div. div. div. div. div. 4/10

5 10 Datum 11 juni 2015 Titel Begeleid wonen project Händellaan 239/241 In het kader van de Wet geluidhinder moet worden uitgegaan van de verkeerssituatie minimaal 10 jaar vooruit, namelijk Daar een prognose van 2030 voorhanden is, wordt hiervan uitgegaan. 3 Berekeningsresultaten + beoordeling 3.1 Wegverkeer Mozartlaan In tabel 3 is de geluidsbelasting ten gevolge van de Mozartlaan op de rekenhoogte van 9.00 m weergegeven en op de kaart hieronder de geluidcontouren voor de woningen. Alle rekenresultaten zijn inclusief de wettelijke aftrek volgens de Wet geluidhinder (zie hoofdstuk 1.2). In de bijlagen van dit rapport zijn de rekenresultaten en de invoergegevens weergegeven. Geluidbelasting Mozartlaan op 9.00 m hoogte met 5 db aftrek volgens art 110g Groen is lager dan 48 db Lden De geluidsbelasting afkomstig van de Mozartlaan op de toekomstige woningen bedraagt maximaal 36 db Lden met aftrek Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde van 48 db L den wordt niet overschreden, dus er wordt aan de Wet geluidhinder voldaan. Tabel 3: geluidsbelastingen ten gevolge van de Mozartlaan*) Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01 Händellaan Händellaan Händellaan Händellaan Händellaan Händellaan Händellaan *)Waarden inclusief 5 db aftrek, conform artikel 110g Wgh 5/10

6 10 Datum 11 juni 2015 Titel Begeleid wonen project Händellaan 239/241 Totaal wegverkeer (cumulatie) In tabel 4 is de geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen op de rekenhoogte van 9.00 m weergegeven. Deze waarden zijn nodig voor het bepalen van eventuele extra gevelmaatregelen aan de woningen, om een voldoende laag binnenniveau te garanderen. In de bijlagen van dit rapport zijn de positie van de beoordelingspunten, rekenresultaten en de invoergegevens weergegeven. Geluidbelasting alle wegen zonder aftrek volgens art 110g Groen is lager dan 48 db Lden en geel is hoger De geluidsbelasting afkomstig van de alle wegen (cumulatie) zonder aftrek op de woningen bedraagt maximaal 49 db L den. Deze waarde geldt niet in het kader van de Wet geluidhinder, omdat het geluid ook afkomstig is van wegen met een maximum snelheid van 30 km/h. Voor een goed binnenklimaat (planologische afweging) is het noodzakelijk de geluidbelasting van wegverkeer binnen niet hoger te doen zijn dan 33 db Lden. Bij een standaard gevelgeluidwering van 20 db (eis Bouwbesluit) mag op de gevels van de woningen maximaal 53 db Lden worden toegelaten. De waarde is maximaal 49 db Lden, dus is een goed binnenklimaat in het kader van wegverkeersgeluid gewaarborgd. Tabel 4: geluidsbelastingen ten gevolge van de alle wegen tezamen*) Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01 Händellaan Händellaan Händellaan Händellaan Händellaan Händellaan Händellaan *)Waarden zonder enige aftrek 6/10

7 10 Datum 11 juni 2015 Titel Begeleid wonen project Händellaan 239/241 4 Industrielawaai De toekomstige woningen liggen juist buiten de zonegrens (50 db(a) etmaalwaarde op de wettelijke 5.00 m hoogte) van de industrieterreinen Voorst ABC. Dit is te zien op onderstaande figuur (rode lijn is zonegrens). Dit betekent, dat de geluidbelasting afkomstige van industrielaai lager is dan 50 db(a), namelijk de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai volgens de Wet geluidhinder. Zonegrens 50 db(a) etmaalwaarde industrieterreinen Voorst ABC 5 Conclusies Uit het akoestisch onderzoek blijkt, dat: de geluidsbelasting ten gevolge van de Mozartlaan maximaal 36 db L den bedraagt en ruim voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db L den ; de geluidsbelasting ten gevolge van al het verkeerslawaai maximaal 49 db L den bedraagt zonder aftrek en een goed binnenklimaat is gewaarborgd; de geluidsbelasting ten gevolge van het industrielawaai van Voorst ABC lager dan 50 db(a) etmaalwaarde bedraagt en voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) voor industrielawaai; er geen extra maatregelen in het kader van de Wet geluidhinder nodig zijn. 7/10

8 10 Datum 11 juni 2015 Titel Begeleid wonen project Händellaan 239/241 Bijlage 1 Kaarten met geluidbronnen en immissiepunten 8/10

9

10

11 10 Datum 11 juni 2015 Titel Begeleid wonen project Händellaan 239/241 Bijlage 2 Resultatenkaarten en tabellen wegverkeerlawaai 9/10

12 Weg Grid Gridpunt Toetspunt Bebouwingsgebied Bodemgebied Gebouw Minirotonde Hoogtelijn Bijdrage Mozartlaan 4 jun 2015, 08:49 Handellaan periode: groep: Lden Mozartlaan db schep db db db db db db A 324 luifel A 239B A 0 m 40 m schaal = 1 : bouwblok A A A t/m t/m Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Handellaan - Handellaan ], Eenheid Expertisecentrum

13 periode: Weg Grid Gridpunt Toetspunt Bebouwingsgebied Bodemgebied Gebouw Minirotonde Hoogtelijn Lden 336 Totaal geluid zonder aftrek 4 jun 2015, 08:51 Handellaan db db db db db db db A 324 luifel A 239B A 0 m m bouwblok A 163 schaal = 1 : A A t/m Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Handellaan - Handellaan ], t/m Eenheid Expertisecentrum

14 Resultaten 9 m Mozartlaan incl aftrek Wgh Wegverkeerslawaai ECL Rapport: Resultatentabel LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: Mozartlaan Groepsreductie: Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A Handellaan 239 5, _A Handellaan 241 5, _A Handellaan 239 5, _A Handellaan 241 5, _A Handellaan , _A Handellaan , _A Handellaan , Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :39:02

15 Resultaten 9 m alle wegen zonder aftrek Wegverkeerslawaai ECL Rapport: Resultatentabel LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A Handellaan 239 5, _A Handellaan 241 5, _A Handellaan 239 5, _A Handellaan 241 5, _A Handellaan , _A Handellaan , _A Handellaan , Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :46:13

16 10 Datum 11 juni 2015 Titel Begeleid wonen project Händellaan 239/241 Bijlage 3 Overige bijlagen wegverkeerlawaai 10/10

17 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) 0,70 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W ,75 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W ,84 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W ,59 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W ,74 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W ,75 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W ,72 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W :35:24

18 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal , , , , , :35:24

19 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) 6,80 3,20 0, ,30 97,30 97, ,70 2,70 2, ,80 3,20 0, ,30 97,30 97, ,70 2,70 2, :35:24

20 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP ,27 135,64 23, ,53 3,76 0, ,27 135,64 23, ,53 3,76 0, ,08 16,54 2, ,92 0,46 0, ,70 41,35 7, ,29 1,15 0, ,54 7,78 1, ,46 0,22 0, ,54 7,78 1, ,46 0,22 0, ,70 41,35 7, ,29 1,15 0, :35:24

21 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k 79,03 82,76 91,23 94,23 99,79 96,77 90,10 82,71 76,02 79,75 88,22 91,22 96,78 79,03 82,76 91,23 94,23 99,79 96,77 90,10 82,71 76,02 79,75 88,22 91,22 96,78 69,89 73,62 82,09 85,09 90,65 87,64 80,96 73,57 66,88 70,61 79,08 82,08 87,64 73,87 77,60 86,07 89,07 94,63 91,62 84,94 77,55 70,86 74,59 83,06 86,06 91,62 66,88 70,61 79,08 82,08 87,64 84,63 77,95 70,56 63,61 67,34 75,81 78,80 84,36 66,88 70,61 79,08 82,08 87,64 84,63 77,95 70,56 63,61 67,34 75,81 78,80 84,36 73,87 77,60 86,07 89,07 94,63 91,62 84,94 77,55 70,86 74,59 83,06 86,06 91, :35:24

22 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P ,76 87,09 79,70 68,48 72,22 80,69 83,68 89,24 86,23 79,56 72, ,76 87,09 79,70 68,48 72,22 80,69 83,68 89,24 86,23 79,56 72, ,63 77,95 70,56 59,35 63,08 71,55 74,54 80,11 77,09 70,42 63, ,61 81,93 74,54 63,32 67,06 75,53 78,52 84,08 81,07 74,40 67, ,35 74,68 67,29 56,34 60,07 68,54 71,53 77,09 74,08 67,41 60, ,35 74,68 67,29 56,34 60,07 68,54 71,53 77,09 74,08 67,41 60, ,61 81,93 74,54 63,32 67,06 75,53 78,52 84,08 81,07 74,40 67, :35:24

23 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k :35:24

24 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) 0,75 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W W16 Zwartewaterallee Mzartln - Monteverdiln Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W ,84 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W ,74 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W W16 Zwartewaterallee Mzartln - Monteverdiln Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W Bachlaan 0,00 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W W01 Mozartlaan (deel A) 0,00 -- Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W Willaertstraat 0,00 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W W10 Obrechtstraat 0,00 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W Industriestraat 0,79 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W Industriestraat 0,00 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W W09 Obrechtstraat 0,00 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W W11 Obrechtstraat 0,00 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W W01 Mozartlaan (deel A) 0,00 -- Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W Bachlaan 0,00 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W Bachlaan 0,00 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W W Mozartlaan (deel B) 0,00 0,00 Absoluut Verdeling False 1.5 db 0,75 0 W :35:24

25 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal , ,00 W ,00 W , , ,00 W , ,00 W , , ,00 W ,00 54 W ,00 W , , ,00 W , :35:24

26 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) 6,80 3,20 0, ,30 97,30 97, ,70 2,70 2, W16 6,60 3,60 0, ,50 95,50 95, ,70 2,70 2, ,80 1,80 1,80 W16 6,60 3,60 0, ,50 95,50 95, ,70 2,70 2, ,80 1,80 1, ,80 3,20 0, ,30 97,30 97, ,50 2,50 2, ,20 0,20 0,20 65 W01 6,80 3,20 0, ,30 97,30 97, ,50 2,50 2, ,20 0,20 0, ,80 3,20 0, ,30 97,30 97, ,70 2,70 2, W10 6,40 3,20 0, ,30 97,30 97, ,70 2,70 2, W09 6,40 3,20 0, ,30 97,30 97, ,70 2,70 2, W11 6,40 3,20 0, ,30 97,30 97, ,70 2,70 2, W01 6,80 3,20 0, ,30 97,30 97, ,50 2,50 2, ,20 0,20 0, ,80 3,20 0, ,30 97,30 97, ,50 2,50 2, ,20 0,20 0, ,80 3,20 0, ,30 97,30 97, ,50 2,50 2, ,20 0,20 0,20 W ,80 3,20 0, ,50 95,50 96, ,50 2,50 2, ,00 2,00 1, :35:24

27 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP ,40 57,60 10, ,40 1,60 0, ,66 0,33 0, ,02 0,01 W ,34 346,55 77, ,96 9,80 2, ,98 6,53 1,45 -- W ,34 346,55 77, ,96 9,80 2, ,98 6,53 1, ,55 28,02 6, ,53 0,72 0, ,12 0,06 0, ,16 33,08 5, ,84 0,92 0, W ,96 250,33 54, ,67 6,43 1, ,09 0,51 0, ,92 4,67 1, ,28 0,13 0, W ,40 183,70 40, ,20 5,10 1, ,92 4,96 0, ,28 0,14 0, ,92 4,96 0, ,28 0,14 0, W ,95 177,48 38, ,85 4,92 1, W ,40 183,70 40, ,20 5,10 1, W ,96 250,33 54, ,67 6,43 1, ,09 0,51 0, ,72 99,64 21, ,44 2,56 0, ,44 0,20 0, ,55 28,02 6, ,53 0,72 0, ,12 0,06 0,01 -- W ,25 278,71 61, ,50 7,30 1, ,40 5,84 0, :35:24

28 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k 75,57 79,31 87,77 90,77 96,33 93,32 86,64 79,25 72,30 76,03 84,50 87,50 93,06 52,90 56,63 65,10 68,10 73,66 70,65 63,97 56,58 49,89 53,62 62,09 65,09 70,65 W16 83,19 90,24 96,67 102,15 108,34 104,90 98,15 88,54 80,56 87,61 94,03 99,51 105,71 W16 83,19 90,24 96,67 102,15 108,34 104,90 98,15 88,54 80,56 87,61 94,03 99,51 105, ,45 76,26 84,68 87,73 93,24 90,23 83,57 76,22 69,18 72,99 81,41 84,46 89, ,90 76,63 85,10 88,10 93,66 90,65 83,97 76,58 69,89 73,62 82,09 85,09 90,65 W01 81,42 88,43 94,46 100,46 107,24 103,78 96,99 86,88 78,15 85,16 91,19 97,19 103, ,66 68,39 76,86 79,86 85,42 82,41 75,73 68,34 61,39 65,12 73,59 76,59 82,15 W10 80,34 84,08 92,55 95,54 101,10 98,09 91,42 84,02 77,33 81,07 89,54 92,53 98, ,66 68,39 76,86 79,86 85,42 82,41 75,73 68,34 61,65 65,38 73,85 76,85 82, ,66 68,39 76,86 79,86 85,42 82,41 75,73 68,34 61,65 65,38 73,85 76,85 82,41 W09 80,19 83,93 92,40 95,39 100,95 97,94 91,27 83,88 77,18 80,92 89,39 92,38 97,94 54 W11 80,34 84,08 92,55 95,54 101,10 98,09 91,42 84,02 77,33 81,07 89,54 92,53 98,09 W01 81,42 88,43 94,46 100,46 107,24 103,78 96,99 86,88 78,15 85,16 91,19 97,19 103, ,96 81,77 90,19 93,24 98,75 95,74 89,08 81,73 74,69 78,50 86,91 89,97 95, ,45 76,26 84,68 87,73 93,24 90,23 83,57 76,22 69,18 72,99 81,41 84,46 89,97 W ,93 89,96 96,38 101,91 108,06 104,62 97,86 88,26 79,66 86,68 93,10 98,63 104, :35:24

29 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P ,05 83,37 75,98 65,03 68,76 77,23 80,23 85,79 82,78 76,10 68, ,64 60,96 53,57 42,36 46,09 54,56 57,55 63,12 60,10 53,43 46, W16 102,27 95,52 85,90 74,02 81,08 87,50 92,98 99,18 95,74 88,98 79, W16 102,27 95,52 85,90 74,02 81,08 87,50 92,98 99,18 95,74 88,98 79, ,95 80,29 72,94 62,58 66,39 74,80 77,86 83,36 80,35 73,69 66, ,64 80,96 73,57 62,36 66,09 74,56 77,55 83,12 80,10 73,43 66, W01 100,50 93,72 83,61 71,55 78,56 84,59 90,59 97,36 93,90 87,12 77, ,13 72,46 65,07 54,79 58,52 66,99 69,99 75,55 72,53 65,86 58, W10 95,08 88,41 81,01 70,73 74,47 82,94 85,93 91,49 88,48 81,81 74, ,40 72,72 65,33 54,12 57,85 66,32 69,32 74,88 71,86 65,19 57, ,40 72,72 65,33 54,12 57,85 66,32 69,32 74,88 71,86 65,19 57, W09 94,93 88,26 80,86 70,58 74,32 82,79 85,78 91,34 88,33 81,66 74, W11 95,08 88,41 81,01 70,73 74,47 82,94 85,93 91,49 88,48 81,81 74, W01 100,50 93,72 83,61 71,55 78,56 84,59 90,59 97,36 93,90 87,12 77, ,46 85,80 78,45 68,09 71,90 80,31 83,37 88,87 85,86 79,20 71, ,95 80,29 72,94 62,58 66,39 74,80 77,86 83,36 80,35 73,69 66, W ,34 94,59 84,98 72,55 79,57 85,80 91,56 98,03 94,58 87,81 77, :35:24

30 Alle wegen verkeersgegevens Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k W16 W W01 29 W W09 54 W11 W W :35:24

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie De Bloemerd

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie De Bloemerd Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Bloemerd te Gemert versie 27 mei 2014 opdrachtnummer 14-077 datum 27 mei 2014 opdrachtgever Bouwbedrijf Raaijmakers Molenstraat 43 5421 KD Gemert auteur A.D. Postma

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGEN VAN KRIEKENSTRAAT 15.084.01 Behandeld door: Ing. H.W. Tideman, 26 augustus 2015 Opdrachtgever : Bouwbedrijf Scharenberg b.v. St Isidorushoeve 1 Inleiding In opdracht van de

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessen Allee 58. te Klarenbeek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessen Allee 58. te Klarenbeek Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessen Allee 58 te Klarenbeek versie 3 september 2012 opdrachtnummer 11-181 datum 3 september 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Fabriekstraat 19C 7005 AP Doetinchem

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 26 juli 2012

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 26 juli 2012 Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer R. Peeten Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande. Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V.

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande. Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V. Akoestisch onderzoek Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

Rapport VL Berekening geluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport VL Berekening geluidbelasting wegverkeerslawaai Rapport VL2015.15-1 Berekening geluidbelasting wegverkeerslawaai ten behoeve van de bouw van een woning gelegen aan de 31 te Gulpen, gemeente Gulpen- Wittem Opdrachtgever: Familie Dera Tel. 043 450 18

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort

Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort aan Gemeente Zandvoort van R. van Vliet t.a.v. telefoon 075-6553548 datum 25 april 2017 onderwerp Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort Met bestemmingsplan Nieuw Noord maakt

Nadere informatie

De heer Martijn Baert Het Zand CB Koewacht

De heer Martijn Baert Het Zand CB Koewacht De Sprink 5 4374 DE Zoutelande Telefoon: (0118) 566 056 Mobiel: 06 51 367 466 Email: lienden@unet.nl IBAN-nummer: NL88 RABO 0375522816 BTW-nr: NL0089.82.521.B01 Betreft: Project: C.C.: Zoutelande, 4 januari

Nadere informatie

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg Bijlagen bij de toelichting Bijlage 1 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Archeologisch onderzoek Bijlage 3 Bedrijven en Milieuzonering Bijlage 4 Ecologische quickscan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013.

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013. Akoestisch onderzoek Wegverkeer Westfriesedijk 14a te Schoorldam projectnummer 132576 Opdrachtgever: Familie De Wit Versienummer: 3.0 Datum: 27 november 2013 Auteur: I. Avontuur Controle: D.C. Blokland

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI. Achterdijk 10, Hedel. Datum : 21 augustus Koolweg PZ Helenaveen

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI. Achterdijk 10, Hedel. Datum : 21 augustus Koolweg PZ Helenaveen AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Achterdijk 10, Hedel Datum : 21 augustus 2014 Rapportnummer : 214-HAc10-wl-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING 7622002 K.v.K.

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk

Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, Gemeente: Bergeijk Projectgegevens: RAO01-0252635-01a Datum: 10 januari 2014

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 33a en 33b te Rosmalen

Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 33a en 33b te Rosmalen Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 33a en 33b te Rosmalen Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 33a en 33b te Rosmalen Gemeente: s-hertogenbosch Projectgegevens: RAO01-0253313-01a Datum:

Nadere informatie

Goudsbloemvallei 's-hertogenbosch. Geluidbelasting van de gevel. Opdrachtnummer :

Goudsbloemvallei 's-hertogenbosch. Geluidbelasting van de gevel. Opdrachtnummer : Goudsbloemvallei 31-39 's-hertogenbosch Geluidbelasting van de gevel Opdrachtnummer : 13685-01 Document Status : Rap-01 : Definitief Datum : 22-05-2015 Project : Goudsbloemvallei 31-39 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk

Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik Gemeente: Waalwijk Projectgegevens:

Nadere informatie

SPORTPARK DIEMERPARK - AKOESTISCH ONDERZOEK

SPORTPARK DIEMERPARK - AKOESTISCH ONDERZOEK SPORTPARK DIEMERPARK - AKOESTISCH ONDERZOEK GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL OOST 20 augustus 2012 076518816:D - Vrijgegeven B01064.000363.0200 Sportpark Diemerpark - Akoestisch onderzoek Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Venrayseweg

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Venrayseweg Geluidbelasting wegverkeer op woningen Venrayseweg te Horst versie 19 juli 2013 opdrachtnummer 13-104 datum 19 juli 2013 opdrachtgever Dhr. Hay Philipsen Venrayseweg 151 5961 NS Horst auteur A.D. Postma

Nadere informatie

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden De Stijll bv t.a.v. dhr. G. Reitsema Van Limburg Stirumstraat 19 7901 AM Hoogeveen Betreft : Notitie akoestisch onderzoek Hoogeveenseweg 13 te Zuidwolde Projectnr. : 20130724 Datum : 15 april 2013 Behandeld

Nadere informatie

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit bestemmingsplan Govert Flinckstraat ongenummerd

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit bestemmingsplan Govert Flinckstraat ongenummerd Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit bestemmingsplan Govert Flinckstraat ongenummerd Datum 21 juni 2013 Pagina 1 van 11 Ons kenmerk pm Uw kenmerk - Behandeld door H. Veldman Afschrift aan - Bijlage 3

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op locatie Hazelaarstraat / Lijsterbesstraat te St. Willebrord

Geluidbelasting wegverkeer op locatie Hazelaarstraat / Lijsterbesstraat te St. Willebrord Geluidbelasting wegverkeer op locatie Hazelaarstraat / Lijsterbesstraat te St. Willebrord Versie 17 maart 2016 opdrachtnummer 14-206 datum 17 maart 2016 opdrachtgever Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek 48 db contour wegverkeerslawaai perceel Grote Vliet 19 te Veldhoven

Akoestisch onderzoek 48 db contour wegverkeerslawaai perceel Grote Vliet 19 te Veldhoven Akoestisch onderzoek 48 db contour wegverkeerslawaai perceel Grote Vliet 19 te Veldhoven Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer H. Wilborts Greten Raadgevende

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op woningen plan politiebureau Doorwerth

Geluidbelasting wegverkeer op woningen plan politiebureau Doorwerth Geluidbelasting wegverkeer op woningen plan politiebureau Doorwerth Versie 5 maart 2015 opdrachtnummer 15-045 datum 5 maart 2015 opdrachtgever Buro SRO bv Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG ARNHEM auteur

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel

Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel Versie 27 augustus 2015 opdrachtnummer 15-072 datum 27 augustus 2015 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 2 5831 GJ Boxmeer auteur Ad

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Rapportnummer: P

Rapportnummer: P Rapportnummer: P2012.041-02 Akoestisch onderzoek functiewijziging perceel Horsterweg 239 te Ermelo Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Contactpersoon: Veluws Ontwerpburo, mevrouw A. Greefhorst de heer V. Lieuw-A-Fa

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Woningbouw project Buitenkans Tienrayseweg ong. te Horst

Akoestisch onderzoek. Woningbouw project Buitenkans Tienrayseweg ong. te Horst Akoestisch onderzoek Woningbouw project Buitenkans 10825AK01-04 A Projectgegevens Initiatiefnemer Naam : Willems Melderslo B.V. Adres : Hoebertweg 15 Postcode, plaats : 5966 ND America Handelsnaam en locatie

Nadere informatie

Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel

Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel Rossinistraat 40 5344 AK Oss Postbus 402 5340 AK Oss Telefoon 0412 634945 Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel Project: Woning Rijvers aan de Maaijkant Ulicoten Opdrachtnummer: 12717-1 Document:

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel Prinsessenhof blok 5 en 6. Onderzoek wegverkeerslawaai

Krimpen aan den IJssel Prinsessenhof blok 5 en 6. Onderzoek wegverkeerslawaai Krimpen aan den IJssel Prinsessenhof blok 5 en 6 Onderzoek wegverkeerslawaai Krimpen aan den IJssel Prinsessenhof blok 5 en 6 Onderzoek wegverkeerslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op woningen Pastoor de Katerstraat te Baarle-Nassau

Geluidbelasting wegverkeer op woningen Pastoor de Katerstraat te Baarle-Nassau Geluidbelasting wegverkeer op woningen Pastoor de Katerstraat te Baarle-Nassau Versie 17 december 2012 opdrachtnummer 12-073 datum 7 februari 2013 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 2 5831 GJ Boxmeer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Binnenhaven, IJmuiden. projectnummer 152048. Postbus 854 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 2.0. Datum: 26 juni 2015

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Binnenhaven, IJmuiden. projectnummer 152048. Postbus 854 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 2.0. Datum: 26 juni 2015 Akoestisch onderzoek Wegverkeer Binnenhaven, IJmuiden projectnummer 152048 Opdrachtgever: Mees Ruimte en Milieu Postbus 854 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 2.0 Datum: 26 juni 2015 Auteur: I. Avontuur

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 38 en 40 te Rosmalen

Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 38 en 40 te Rosmalen Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 38 en 40 te Rosmalen Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 38 en 40 te Rosmalen Gemeente: s-hertogenbosch Projectgegevens: RAO01-0253987-01a Datum: 02

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Europalaan - Bosstraat te Valkenswaard

Rapport akoestisch onderzoek Europalaan - Bosstraat te Valkenswaard Rapport akoestisch onderzoek Europalaan - Bosstraat te Valkenswaard Rapport akoestisch onderzoek Europalaan - Bosstraat te Valkenswaard Gemeente: Valkenswaard Projectgegevens: RAO01-0253236-01a Datum:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. vijf starterswoningen. Sint Jansstraat te Meterik

Geluidbelasting wegverkeer op. vijf starterswoningen. Sint Jansstraat te Meterik Geluidbelasting wegverkeer op vijf starterswoningen Sint Jansstraat 20-22 te Meterik versie 12 juli 2012 opdrachtnummer 10-181 datum 12 juli 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2014.0437.00.R001 Bestemmingsplan Elst, Nieuwe Aamsestraat Infra, Overbetuwe

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2014.0437.00.R001 Bestemmingsplan Elst, Nieuwe Aamsestraat Infra, Overbetuwe Rapport M.2014.0437.00.R001 Bestemmingsplan Elst, Nieuwe Aamsestraat Infra, Overbetuwe Akoestisch onderzoek naar de effecten van de wijzigingen van de infrastructuur Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper,

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper, Aanslagsweg 22 Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg 105 6816 SM ARNHEM 7622 LD Borne telefoon 074 7676 007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Contactpersoon: dhr. drs. I.M. Dias

Contactpersoon: dhr. drs. I.M. Dias Adviesbureau VOBRU Sterk in akoestiek en ruimte Verkeerslawaai Industrielawaai Bouwakoestiek Planologische akoestiek Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu Postbus 854 2700 AW Zoetermeer Contactpersoon: dhr.

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 6 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 0 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl Datum:

Nadere informatie

Nieuwbouw woningen Pastoor Sickingstraat te Eindhoven

Nieuwbouw woningen Pastoor Sickingstraat te Eindhoven Nieuwbouw woningen Pastoor Sickingstraat te Eindhoven Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Laride oktober 2014 Nieuwbouw woningen Pastoor Sickingstraat te Eindhoven Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder

Nadere informatie

Onderbouwing voor wijziging bestemming Nieuwestraat 8a/8b te Wehl.

Onderbouwing voor wijziging bestemming Nieuwestraat 8a/8b te Wehl. Onderbouwing voor wijziging bestemming Nieuwestraat 8a/8b te Wehl. 1. Inleiding Het adres Nieuwestraat 8a/8b kent op dit moment de bestemming Agrarisch met bijbehorend bouwvlak en is bedoeld voor het uitoefenen

Nadere informatie

Aeres Milieu. de heer T. Thijssen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax.

Aeres Milieu. de heer T. Thijssen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax. Opdrachtgever: Aeres Milieu Contactpersoon: de heer T. Thijssen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD 094-024 GEMEENTE VALKENSWAARD Bestemmingsplan Kerkakkerstraat Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai maart 2010 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BELEID EN REGELGEVING... 4 2.1. Landelijk beleid en regelgeving

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en woning Kottenseweg 170 te Winterswijk

Geluidbelasting wegverkeer en woning Kottenseweg 170 te Winterswijk Geluidbelasting wegverkeer en woning Kottenseweg 170 te Winterswijk Versie 8 juni 2015 opdrachtnummer 15-062 datum 8 juni 2015 opdrachtgever H. Lieverdink Kottenseweg 170 7107 AB Winterswijk auteur Ad

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

Bijlagen toelichting 3

Bijlagen toelichting 3 Aardvletterweg1 bestemmingsplan Aardvletterweg1 Inhoudsopgave Bijlagen toelichting 3 Bijlage 1 Akoestisch onderzoek 4 Bijlage 2 Bodemonderzoek 84 Bijlage 3 Quick-scan Flora en Fauna 151 Bijlage 4 Nader

Nadere informatie

Rucphen. Fietspad Bernhardstraat. Akoestisch onderzoek ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Rucphen. Fietspad Bernhardstraat. Akoestisch onderzoek ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Rucphen Fietspad Bernhardstraat Akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 0840.008948.00 26-01-2015 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: Gemeente Rucphen auteur(s):

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek wegverkeer woning Hoofdvaart 129 te Dedemsvaart. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentepoort Oost 16A 7609

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen na aanleg. ontsluitingsweg nabij Aviko

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen na aanleg. ontsluitingsweg nabij Aviko Geluidbelasting wegverkeer op woningen na aanleg ontsluitingsweg nabij Aviko te Steenderen versie 10 februari 2015 opdrachtnummer 15-031 datum 10 februari 2015 opdrachtgever Aviko BV Postbus 8 7220 AA

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Kemperbergerweg 221

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Kemperbergerweg 221 Geluidbelasting wegverkeer op woning Kemperbergerweg 221 te Arnhem versie 9 oktober 2012 opdrachtnummer 12-125 datum 9 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK PASTOOR CASTELIJNSSTRAAT TE HANDEL GEMEENTE GEMERT-BAKEL

AKOESTISCH ONDERZOEK PASTOOR CASTELIJNSSTRAAT TE HANDEL GEMEENTE GEMERT-BAKEL AKOESTISCH ONDERZOEK PASTOOR CASTELIJNSSTRAAT TE HANDEL GEMEENTE GEMERT-BAKEL Pastoor Castelijnsstraat te Handel in de gemeente Gemert-Bakel Opdrachtgever gemeen nte Gemert - Bakel Postbuss 10.000 5420

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai. 30 km wegen plangegebied Centurion. Dorpskern Rijsenhout (gemeente Haarlemmermeer)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai. 30 km wegen plangegebied Centurion. Dorpskern Rijsenhout (gemeente Haarlemmermeer) Herman Heijermanslaan 81, 1948 DK Beverwijk Mobiele telefoon: 06-250 317 39 Email: info@aspgeluid.nl Gironummer: 4600817 K.v.K Alkmaar nr.: 37085677 Akoestisch onderzoek verkeerslawaai 30 km wegen plangegebied

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Akoestisch onderzoek Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem Akoestisch onderzoek Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem 24 november 2016 Akoestisch onderzoek Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem Onderzoek wegverkeerslawaai Kenmerk R004-1225344HUI-mfv-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Datum: Versie: 1

Datum: Versie: 1 Titel: Kenmerk: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bremweg 15 te Venlo 0092-W-16-A Datum: 20-04-2016 Versie: 1 Adviseur: Opdrachtgever: ing. Aljan Gal Dhr. H. Eigenbrood Turfstraat 30 5914 XR Venlo

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Woningbouw (voormalig) koetshuis Bouwhuispad 4 Gemeente Olst/Wijhe

Akoestisch onderzoek Woningbouw (voormalig) koetshuis Bouwhuispad 4 Gemeente Olst/Wijhe Adviesbureau VOBRU Opdrachtgever: Bureau Witpaard Govert Flinckstraat 31 8021 ET ZWOLLE Sterk in akoestiek en ruimte Verkeerslawaai Industrielawaai Bouwakoestiek Planologische akoestiek Contactpersoon:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek nieuwbouw De Raden

Akoestisch onderzoek nieuwbouw De Raden Akoestisch onderzoek nieuwbouw De Raden Akoestisch onderzoek nieuwbouw De Raden Gemeente Den Haag Status vrijgave naam paraaf versie 1, Concept Opsteller W. Drost datum 4 maart 2015 2 e lezer A. v/d Hoogen

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: Project locatie: Opsteller: M153184.001.001/JGO de heer E.

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek bouwplan Waardenborchstraat te Holten. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Brede school, De Fliert Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bijlage 2 Akoestisch onderzoek geluidsproductie Bijlage 3 onderzoek bedrijven en milieuzonering Bijlage 4

Nadere informatie

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Hulshof Architecten B.V. Mevrouw I. Hulshof Postbus 2935 2601 CX DELFT telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek bouwplan woningen locatie Rijksstraatweg-Binnenweg te Wilp. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentepoort Oost

Nadere informatie

datum 4 april 2017 project BP Heijenoordseweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek Heijenoordseweg 7 uw kenmerk -

datum 4 april 2017 project BP Heijenoordseweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek Heijenoordseweg 7 uw kenmerk - Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer t.a.v. de heer U. Buitenhuis Postbus 9200 6800 HA ARNHEM datum 4 april 2017 project BP seweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek seweg 7 uw

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek woningen locatie Klein Meerzicht Julianaweg Oranjewoud. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentepoort Oost

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai woning Meerboomweg-Zuid 11a te Hollandscheveld. Bouwkundig Teken- en Adviesbureau RB-design

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai woning Meerboomweg-Zuid 11a te Hollandscheveld. Bouwkundig Teken- en Adviesbureau RB-design Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen T (0548) 51 22 88 E info@voortmaningenieurs.nl BTW NL 128131421 B01 I www.voortmaningenieurs.nl NL 34 RABO 0113973667 Rapport Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134142.R01.V01 Document:

Nadere informatie

Rapport M R001 Nieuwbouw 45 woningen Kerkhofweg, Venlo. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF

Rapport M R001 Nieuwbouw 45 woningen Kerkhofweg, Venlo. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF Rapport M.2012.0913.00.R001 Nieuwbouw 45 woningen Kerkhofweg, Venlo Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.01.R001 Groenhorst College, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek bouwplan Tuurweide 1 te Wijhe. Adviseur : Opdrachtgever : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu B.V. Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo Contactpersoon : dhr.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan PNEM-terrein Gemeente Bergen op Zoom Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan PNEM-terrein Gemeente Bergen op Zoom Opdrachtgever: Gemeente Bergen op Zoom Datum rapport:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeer. BP Woningbouw Esweg te Nieuw-Roden

Akoestisch onderzoek wegverkeer. BP Woningbouw Esweg te Nieuw-Roden Akoestisch onderzoek wegverkeer BP Woningbouw Esweg te Nieuw-Roden projectnummer 0402592.00 definitief revisie 01 12 februari 2016 Akoestisch onderzoek wegverkeer BP Woningbouw Esweg te Nieuw-Roden projectnummer

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Herenweg 112, Vinkeveen. Gemeente De Ronde Venen

Rapport akoestisch onderzoek Herenweg 112, Vinkeveen. Gemeente De Ronde Venen Rapport akoestisch onderzoek Herenweg 112, Vinkeveen Gemeente De Ronde Venen Rapport akoestisch onderzoek behorende bij de ruimtelijke onderbouwing Herenweg 112, Vinkeveen Gemeente De Ronde Venen Bijlage

Nadere informatie

Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder

Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Rapportnummer: 1309.R01 Datum 20 juli 2013 Opdrachtgever Legalexion Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek plan woningen Ootmarsumse- straat te Oldenzaal. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Lycens BV Postbus 7553 BA Oldenzaal

Nadere informatie

Akoestisch rapport. Geluidsanering B-lijst woningen. Veldhovenring -Besterdring. gemeente Tilburg

Akoestisch rapport. Geluidsanering B-lijst woningen. Veldhovenring -Besterdring. gemeente Tilburg Akoestisch rapport Geluidsanering B-lijst woningen Veldhovenring -Besterdring gemeente Tilburg Gemeente Tilburg Afdeling Ruimte Team Stedelijke Opbouw BOKRADE 19 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Regelgeving...

Nadere informatie

Bijlage 9 Akoestisch onderzoek

Bijlage 9 Akoestisch onderzoek Bijlage 9 Akoestisch onderzoek Spitsbusbaan N235-2016 153 Akoestisch onderzoek N235 Doorstromingsmaatregelen N235/N247 en Groot Onderhoud projectnummer 0402663 definitief revisie V4.0D 12 mei 2016 Akoestisch

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder (ten behoeve van bestemmingsplan Kinderopvang Hildebrandlaan 2) BBV nr: 1.

Onderwerp: Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder (ten behoeve van bestemmingsplan Kinderopvang Hildebrandlaan 2) BBV nr: 1. Collegebesluit Onderwerp: Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder (ten behoeve van bestemmingsplan Kinderopvang Hildebrandlaan 2) BBV nr: 2016/176094 1. Inleiding Aan de Hildebrandlaan 2 ligt

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek Slotgraven te Hardenberg. Adviseur : Opdrachtgever : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentepoort Oost 16a 7609 RG Almelo Contactpersoon : dhr. Wim Bekke

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel Gemeente: Uden Projectgegevens:

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Geluidbelasting bouwplan woning Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentep[oort Oost 16A 7609

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek 15 woningen Ouvertureweg te Rosmalen wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek 15 woningen Ouvertureweg te Rosmalen wegverkeerslawaai 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)73-7517900 F +31 (0)73-7517901 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek 15 woningen Ouvertureweg te Rosmalen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan locatie Broek ongenummerd in Sevenum Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai woning Oude Tolweg 1 te Wierden R-JVO/1062. Dhr. J.H. Companje 7461LL WIERDEN. dhr. J. Besten (BJZ.

Rapport. Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai woning Oude Tolweg 1 te Wierden R-JVO/1062. Dhr. J.H. Companje 7461LL WIERDEN. dhr. J. Besten (BJZ. Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen T (0548) 51 22 88 E info@voortmaningenieurs.nl BTW NL 128131421 B01 I www.voortmaningenieurs.nl NL 34 RABO 0113973667 Rapport Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek woning Kattendijk 105A te Gouderak. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Arjan Verstoep voor Bouwkunde BV Vrouwenmantel

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

de voorkeursgrenswaarde: de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk: de maximale binnenwaarde (Bouwbesluit):

de voorkeursgrenswaarde: de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk: de maximale binnenwaarde (Bouwbesluit): 2 eenvoud Memo Aan Kopie aan Gemeente Olst-Wijhe Hans Rohaan Expertisecentrum Zwolle Omgevingsadvies Telefoon (038) 498 44 82 Van Hans van Drongelen Datum 26 september 2013 Onderwerp Memo akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op enkele bouwblokken langs de Lonnekerweg.

Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op enkele bouwblokken langs de Lonnekerweg. Rapportnummer : 12.019.01 Datum : 16 februari 2012 AKOESTISCH RAPPORT Woningen Groenrijk Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op enkele bouwblokken langs de Lonnekerweg. Opdrachtgever : Bureau

Nadere informatie

Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van twee geprojecteerde woningen aan de Zuidplasweg 15 te Zevenhuizen

Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van twee geprojecteerde woningen aan de Zuidplasweg 15 te Zevenhuizen Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van twee geprojecteerde woningen aan de Zuidplasweg 15 te Zevenhuizen Onderzoek in het kader van de ruimtelijke onderbouwing Planlocatie Zuidplasweg 15, Boerderij

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Sint Janstraat 46 te Sprundel 11/26550/B/M/JZ B Triple Adviseurs B.V.

BEREKENING GEVELBELASTING. Sint Janstraat 46 te Sprundel 11/26550/B/M/JZ B Triple Adviseurs B.V. Rapportnummer Dossiernummer 11/26550/B/M/JZ B19856.02 Triple Adviseurs B.V. Adviesbureau voor ruimte, omgeving en milieu. Lindestraat 48 5721 XP Asten T (0493) 690 944 Kerkstraat 2 6095 BE Baexem T (0475)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plangebied Paasdijkweg te Poortvliet

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plangebied Paasdijkweg te Poortvliet Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plangebied Paasdijkweg te Poortvliet Opdrachtgever: Contactpersoon: Timek Bouwmanagement Postbus 17 4690 AA THOLEN de heer P.P.M. Timmermans Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv

Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen T (0548) 51 22 88 E info@voortmaningenieurs.nl BTW NL 128131421 B01 I www.voortmaningenieurs.nl NL 34 RABO 0113973667 Rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Rotterdam. Startmotor. akoestisch onderzoek mw. ing. W. Sondorp. auteur(s):

Rotterdam. Startmotor. akoestisch onderzoek mw. ing. W. Sondorp. auteur(s): Rotterdam Startmotor akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 181515.18032.00 22 07 2013 10 12 2013 projectleider: ir. R.A. Sips opdrachtgever: RO OK auteur(s): mw. ing. W. Sondorp

Nadere informatie

BIJLAGE II. Invoergegevens wegverkeerslawaai Toelichting: De bebouwing op het industrieterrein en in de omgeving is afgeleid uit BAG. Vanwege de veelheid van gebouwen zijn deze niet als lijst aan de bijlagen

Nadere informatie

Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21

Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21 Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21 AKOESTISCH ONDERZOEK Midden Drenthe Bestemmingsplan Beilen Hijkerweg 19 21 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 13 99 125/154 12

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek woningen Transvaal 32 te Sleeuwijk. Adviseur : Opdrachtgever : ing. Wim Buijvoets De Omgevingsjurist Postbus 24037 3007 DA Rotterdam Contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai en industrielawaai woning Lekdijk 108 te Nieuw-Lekkerland. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai en industrielawaai woning Lekdijk 108 te Nieuw-Lekkerland. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen t (0548) 51 22 88 e info@voortmaningenieurs.nl f (0548) 54 63 86 i www.voortmaningenieurs.nl rabo 1139.73.667 Rapport Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai en industrielawaai

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek BIJLAGE 6 Rapportage geluidonderzoek Rapport Akoestisch onderzoek Geplande woningbouw Weidenaar Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 maart 2008 Auteur R. de Leeuw Opdrachtgever S. Weidenaar It Rak 1

Nadere informatie