Poging tot omschrijving. van Engelse vaktermen op het Demo System van. Interactive Brokers Trader Workstation.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Poging tot omschrijving. van Engelse vaktermen op het Demo System van. Interactive Brokers Trader Workstation."

Transcriptie

1 Voorbeeld demoscherm van Interactive Brokers Trader Workstation Poging tot omschrijving van Engelse vaktermen op het Demo System van Interactive Brokers Trader Workstation. Datum Pagina 1

2 Inhoudsopgave Pagina Pagina 2 Inleiding 4 Scherm Interactive Brokers 4 Indeling van het Interactive Brokers Workstation scherm 4 De bedoeling van deze handleiding? 4 Aansprakelijkheid 5 Hulpbronnen 5 Tutorial 5 Help, User s Guide 5 Gratis telefoneren klantenservice 5 Uitklapmenu s (balk 1) 6 File 6 Page 6 Ticker 7 Order 9 Analytics 11 View 12 Configure 12 Help 17 Snelmenu s (balk 2) 18 Order 18 Transmit 22 Cancel 22 Account 22 Trades 26 Market 27 Lookup 27 Add Ticker 27 Charts 27 News 27 Bulletin 27 Toggle Hlp 27 Pagina s (balk 3) 28 US Stocks 28 European Stocks 28 Pending 28 Rapid Order Entry (balk 4) 29 Symbol 29 Quantity 29 Type 29 Lmt Price 30 Aux Price 31 Buy 31 Sell 31 Clear 31

3 Routing Smart 31 Pagina 3 Venster Order Management (5) 32 Lege regel 32 Gevulde regel 32 Gevulde aktie regel 35 Kolomhoofden Order Management (6) 38 Action 38 All or None 38 Ask. 38 Avg Cost 38 Auc. Strategie 38 Aux. Price 38 Bid. 39 Cancel 39 Change. 39 Close 40 Delta 40 Description 40 Destination 40 Discr. Amt 40 Disp Size 40 Exchange 40 Exp. 40 Good After Time 40 Hidden 41 High 41 Imp. Vol(%) 41 Last. 41 Lmt. Price 41 Low 41 Model 42 OCA Group 42 Origin 42 Pct. Offset 42 P&L 42 Position 42 Quantity 42 Status 43 Stock. 43 Stop Price 43 Swp Fill 43 Trailing Key 43 Transmit 43 Underlying 43 Unrealized P&L 44 Volatility 44 Volume 44 Nogmaals aansprakelijkheid 44

4 Inleiding Pagina 4 Het scherm van Interactive Brokers. Het scherm van Interactive Brokers wordt in de praktijk het Trader Work Station genoemd. Het scherm van Interactive Brokers Trader Workstation, zoals het voorpagina staat afgebeeld, is het scherm van de DEMO-versie, waarvan de koersdata met 15 minuten vertraagd zijn. Je kunt er wel orders mee doorgeven, maar die worden niet echt uitgevoerd. Je vindt het als je gaat naar en dan Taakbalk Software>> TWS Demo. Vervolgens komt er een scherm met het opschrift: Trader Workstation Demo. Druk dan met de muis op de knop Login onder het (groene) balkje Independent Trader Demo. Daarna verschijnt het reeds ingevulde Login-scherm. Druk op de knop Login en het scherm verschijnt, als afgebeeld op de eerste pagina van deze beschrijving. Als het Login-scherm niet verschijnt moet op het Java-logo (een dampend kopje) worden geklikt om eerst de Java-Plug-In te downloaden en te installeren. Volg daarbij de aanwijzingen op het scherm. De indeling van het Interactive Brokers Trader Workstation scherm. Op dit scherm zie je van boven naar beneden vier taakbalken en een Order Managementvenster. Balk 1, met pull-down (uitklap) menu s, de bovenste regel begint met File, Page, enz. Balk 2, met snelknoppen; start met Order, Transmit, enz. Balk 3, met tabs die de namen weergeven van de Order Management pagina s, zoiets als US Stocks, European Stocks en Pending. (In de Demo versie zijn maximaal vijf pagina s mogelijk.) Balk 4, met Rapid Oder Entry als titel. En blokjes met bijvoorbeeld Symbol, Quantity, enz. Venster 5, met Order Management als titel. In deze beschrijving behandelen wij achtereenvolgens de lege regel, de gevulde (data row) regel en de gevulde actie (order row) regel. Kolomhoofden 6. De kolomhoofden in het Order Management Venster worden in deze beschrijving in alfabetische volgorde behandeld, beginnend met Action, All or None, Ask, enz. De handleiding van het Trader Workstation, kortweg TWS, is volgens eenzelfde indeling opgezet. Op het laatste moment is echter een nieuwe IB-versie van TWS uitgekomen. In deze nieuwe versie vind je in het begin enkele nieuwe vensters. De werkgroep vindt deze IB- Begrippenlijst dermate uitgebreid en denkt dat u in combinatie met de Demo-versie en de Begrippenlijst een redelijke oriëntering in het Interactive Trader Workstation kunt doen. In geval van twijfel geniet de Engelse tekst de voorkeur. De bedoeling van deze handleiding? De meeste Nederlanders kennen de technische- en juridische begrippen in de Engelse taal van het TWS onvoldoende. Naar mening van de werkgroep is dit voor de meesten dan ook niet voldoende om TWS te snappen. De werkgroep ziet deze instructie als een zeer beperkt hulpmiddel om met TWS te werken.

5 Pagina 5 Aansprakelijkheid Zoals gezegd ziet de IB-werkgroep deze begrippenlijst als een zeer beperkt hulpmiddel om met TWS te werken. Vaak is de vertaling in de Nederlandse taal te beknopt en veelal zijn wij niet in staat de nuance van de Engelse taal correct weer te geven. De beste instructie is van Interactive Brokers Trader Workstation zelf in de Engelse taal. Deze User s Guide instructie staat veelal in de tekst in het rood aangegeven en begint met TWS U G:. Kortom, de werkgroep kan de tekst en instructie zowel in de Nederlandse- als in de Engelse taal van Interactive Brokers onmogelijk evenaren. Vandaar dat wij geen aansprakelijkheid voor onjuiste uitleg in deze begrippenlijst aanvaarden. Hulpbronnen Zelf kun je informatie vinden in de Tutorial, via het pull-down (uitklap) menu Help in Balk 1. Ook kun je jouw probleem telefonisch in het Engels of Duits aan de klantenservice van Interactive Brokers voorleggen. De tutorial Via Taakbalk Software>>Reference>>TWS User s Guide kom je bij een map die in de engelse taal uitleg geeft over de diverse mogelijkheden van het IBscherm. Help Als je het Interactive Brokers Traders Workstation scherm hebt, kijk je in de Balk 1 naar rechts en kiest het pull-down menu Help. Er klapt dan een keuzemenu naar beneden open. Vervolgens kies je bijna onderaan in dit menu voor User s Guide. Je komt dan in het hoofdblad van de TWS User Interface op de Interactive Brokers webpagina, met het adres In het scherm dat je nu ziet staat bovenin, rechts van het midden, een tekstbox met het woordje Search. Tik de naam van het onderwerp in (in het Engels), klik dan op het vergrootglas rechts naast de tekstbox. Links in je browser opent nu de zoek module waar je woorden zoekt die je kunt intypen. Bijvoorbeeld Ticker. Links op die regel staan de onderwerpen Contents, Index en Search; als je hier search intoetst komt ook een venstertje tevoorschijn waarin je het te zoeken onderwerp in kunt tikken. Onder Index staan alle onderwerpen weergegeven in alfabetische volgorde. Gratis Klantenservice bellen Gratis bellen. Indien een en ander niet duidelijk is kun je gratis, met de vaste telefoon naar de klantenservice van IB bellen. De voertaal is Engels of Duits. Je ontvangt dan nadere informatie. Tel

6 OMSCHRIJVING BEGRIPPEN Pagina 6 Balk 1 (N.B. Meerdere posities in het uitklapmenu (pull-down menu) worden pas zichtbaar als een buy of sell regel actief is gemaakt). File Te gebruiken om gegevens naar je pc te exporteren, om TWS gegevens te bewaren en om een mandjes-archief aan te leggen. TWS UG: Use the File menu commands to export reports to your PC, save TWS settings and create a basket file. Uitklapmenu File - Export Today: Trades welke vandaag gedaan zijn en in de pc kunnen worden opgeborgen. TWS UG: Exports the day's execution reports as a text file to the directory on your PC that you set. -Export Previous: Trades welke de voorgaande dagen gepleegd zijn. Hierbij kan uit verschillende werkdagen gekozen worden. Mogelijkheden om naar excel over te schrijven. TWS UG: Exports the execution report (as a text file) for the selected day to a directory on your PC that you set. - Export Page in Excel Format: De op het betreffende scherm staande fondsen worden als txt file gesaved in de hoofd directory=c:\ TWS UG: Exports the active trading page as a text file to a selected file directory. You can open this text file within Excel and copy the data to a spreadsheet. This file does not include market data. - Save Settings: Opslaan van instellingen. TWS UG: Saves any changes you made to your trading screen layout, defaults, and menu selections. - Save Orders as a Basket: Het opslaan van verschillende fondsen bij elkaar in een mandje. Zo n mandje (basket) wordt dan een naam gegeven. TWS UG: Saves all orders on the active Trading page in a basket file. Use a Basket to trade a saved set of orders with one action. - Restore a Page File: Herstellen van een lijst met fondsen en met gegevens. TWS UG: geen vermelding. - Exit: Sluit TWS af en slaat de instellingen op. Page Hiermee kun je op verschillende manieren aan de opbouw van je pagina werken. TWS UG: Use the Page menu to create, edit and delete trading pages, and to modify the page layout. Menu commands are described in the table below. Uitklapmenu Page - New: Maakt een nieuw Order Management handelspagina met een tab in balk 3 met een in te geven naam, bijvoorbeeld Futureworld. TWS UG: Creates a new trading page. - New Option Chains: Maakt een speciale handelspagina toegesneden op opties. TWS UG: Creates a new option chains trading page.

7 Pagina 7 - Settings: Hiermee is een aantal standaard instellingen van de pagina aan te passen. TWS UG: Let's you rename a page and change page settings, including the assigned layout, whether the page is enabled for Rapid Stock Entry, and whether or not to show an order for an underlying on each page on which the symbol appears. - Delete: Actieve pagina verwijderen. TWS UG: Let's you delete the selected page. Gives a warning message before deleting. - Layout: Kolommen kunnen toevoegen en de mogelijkheid om de kleuren van teksten, getallen en of achtergronden te veranderen. Afhankelijk van het venstertje waarin kolommen zijn aangevinkt, worden boven de kolom 1 of 2 kolom-namen aangegeven. TWS UG: Opens the Page Layout editor to the Default page layout. Use this window to determine which columns are visible on your trading screen, and the text, background and other characteristics of rows and columns. - Sort Tickers: Sorteren van de kolom Underlying op alfabet. TWS UG: Alphabetically sorts market data lines on the open trading page. - Detach Page: Pagina verkleinen zodat alleen een gedeelte van Order Management te zien is. Het actieve Order Management venster los maken van het TWS scherm. Op dit scherm blijven funkties onder de rechter muisknop wel mogelijk. TWS UG: Undocks the active trading page from TWS and recreates the page as a separate window on your desktop. To re-dock to TWS, on the Page menu of the detached page, select Attach Page. -Create Portfolio Page: Nieuwe portefeuille invoeren. Bijvoorbeeld portefeuille familielid, Amerikaanse aandelen, enz. Hierin kunnen posities worden aangegeven. TWS UG: Creates a new trading page called Portfolio complete with market data lines for all assets in which you hold a position. These are displayed in the Portfolio section of the Account window. Ticker Een fonds (symbol) met allerlei bijbehorende gegevens op één regel. TWS UG: Use the Ticker menu to add a market data line and invoke actions related to the selected market data line. Uitklapmenu Ticker - Add Symbol: Een fonds (symbol) toevoegen op het betreffende scherm. TWS UG: Opens the Request Ticker box where you enter contract information. This creates a new market data line. - Edit: Knippen, kopieren of plakken. TWS UG: Let's you cut, copy or paste a market data line between pages. If you select any field in the line, the entire line is cut/copied. If you try to paste a duplicate market data line on the same page, the Paste command is grayed out. - Subscribe To Market Data: Een abonnement op bepaalde koersdatafeed. Betaling loopt via Account. TWS UG: Opens the Account Management login screen. From here you can perform all of your account management tasks, such as subscribing to market data services, transferring funds, and viewing account statements. You must subscribe to market data services to receive market data and view Level II quotes and Market Depth. TWS UG: Use to request market data for instruments not showing data.

8 Pagina 8 - RFQ - Request for Quote: Aanvragen van transactieprijs voor grote hoeveelheden van een fonds. TWS USERS GUIDE: Use to request market data for instruments not showing data. - Look Up symbol: Fondsnaam opgeven, bijvoorbeeld IBM, je ontvangt dan de beurscode, in dit geval HYJ. TWS UG: Opens the Symbol Lookup dialog box within TWS. - Set Alarm: De mogelijkheid om een signaal op het scherm en/of door middel van geluid af te laten geven wanneer de ASK Price van een fonds bijvoorbeeld tussen 35,00 en 35,30 komt. Het prijsveld op het scherm licht dan op en of er komt een signaal. TWS UG: Opens the Alarm Settings box where you can set a price movement or volume change activated alarm for the selected asset. To ensure you don't lose alarms when you log out of TWS, select Preserve the alarm between sessions when you set the alarm. - Book Trader. Inzicht op prijsniveau s bijvoorbeeld van IBM. Marketdepth. Geschikt voor handelaren die intensief traden. Het is een manier om via dit systeem een order te geven. Zie: open book trader. TWS UG: Zie: Trade with Book Trader. Transmit orders at any price including the best bid and ask with a single click. Book Trader displays as a separate window for whichever contract you select. It shows a series of prices above and below the best bid and ask. - Show Market depth: Inzicht in de diepte van een fonds in de markt bij de verschillende, dichtbij elkaar liggende prijsniveau s. TWS UG: Displays the market depth window for a selected asset. Market depth shows the alternative bids and offers away from the inside quote to allow you to better gauge market liquidity. NOTE: You can display a maximum of three (3) Market Depth or Level II windows simultaneously. - Show Level II Quotes: Met gebruik van een abonnement op datafeed, ontvang je een uitgebreider inzicht in de diepte van de markt. TWS UG: Level II quotes for Nasdaq securities are available by subscription. To subscribe, click Subscribe on the Ticker menu. NOTE: You can display a maximum of three (3) Market Depth or Level II windows simultaneously. - Show Graph: Toon grafiek. TWS UG: Displays graphs and charts relating to the selected asset. Available for stocks and options. - Show News: Nieuws verstrekken. TWS UG: Displays current and archived news headlines relating to the selected asset. Available for stocks, options and futures. - Show Positions: TWS UG: Geeft geen uitleg. - Show Description. Informatie over code aandeel, optie, valuta, via welke beurs. TWS UG: Displays the Ticker Description box which contains information about the selected asset. - Show Details: Informatie over een fonds met beurzen waar het wordt verhandeld. TWS UG: Displays all asset details including exchanges on which it trades, IDs (CUSIP, ISIN, SEDOL), and trading parameters. - Insert Row: Regel invoegen. TWS UG: Inserts a blank line above the selected line. - Delete Row: Regel verwijderen.

9 Pagina 9 TWS UG: Deletes the selected line or lines. This command deletes both blank lines and market data lines without a warning. - Clear Row: Inhoud van de regel verwijderen, de regel blijft bestaan. TWS UG: Clears the information from a row but leaves the row on the screen. Order TWS UG: Use the Order menu to create, transmit, cancel and restore orders. Uitklapmenu Order - Buy: Koop. TWS UG: Creates a Buy order on the selected market data line, or opens the Order Ticket window if no asset is selected. - Sell: Verkoop. TWS UG: Creates a Sell order on the selected market data line, or opens the Order Ticket window if no asset is selected. - Create Scale Orders. Als een grote order is voorbereid dan kan hier gebruik van worden gemaakt. TWS USERS GUIDE: Create orders that specify the total amount to be bought/sold at incrementally decreasing/increasing price intervals. - Close Position: Sluit positie. TWS UG: Creates an opposite-side order for a selected asset in which you hold a position. You must manually transmit the order. - Basket: Mandje. Mandje met een aantal zelf opgegeven fondsen. Mandje kan een naam krijgen en met dit mandje kun je handelen. TWS UG: Import a basket file to submit. Use a Basket order to trade a saved set of orders with one action. - Attach Stop: Een stop limiet opgeven. TWS UG: Attach a stop order to the limit order. - Attach Trailing Stop: Een trailing stop meegeven. TWS UG: Attach a trailing stop to a limit order. - Trigger Method: Voor opties. TWS UG: Select a stop trigger method for simulated stop, simulated stop limit, and trailing stop order types. This setting applies only to the currently selected order. To change the trigger method default for all orders, use the Configure menu. To allow stop-limit and eligible simulated stop orders (currently stop orders routed through Globex) to trigger after hours, select the "Allow triggering outside of regular trading hours" checkbox. - Create Bracket Orders: Aankooporder met twee mogelijkheden. Stel aankoop koers bij long op 20,00. Wij geven een verkoop stop mee als de koers stijgt tot boven 25,00 en tegelijkertijd een verkoop stop als de koers daalt tot beneden 18,80. TWS UG: Creates a pair of orders that bracket your original order. Bracket orders are designed to limit your loss and lock in a profit by "bracketing" an order with two opposite-side orders. A BUY order is bracketed by a high-side sell limit order and a low-side sell stop order. A SELL order is bracketed by a high-side buy stop order and a low side buy limit order. - Cancel: Annuleer order.

10 Pagina 10 TWS UG: For non-working orders, cancels the order and deletes it from the order management line. For working orders, sends a cancellation request to the order destination. A working order is not confirmed cancelled until the Status field turns red. - Transmit: Order verzenden. TWS UG: Transmits the selected order to the order destination. - Transmit Page( 3,240.00): Alle Openstaande pending orders ter waarde van 3.240,00 worden verzonden. TWS UG: Transmits all orders on the active trading page to their order destinations. The value in parenthesis shows the value of all orders on the page. - Restore: Herstelling naar een vorige situatie van de betreffende regel. TWS UG: Used to undo changes to a working order on an order management line BEFORE YOU RE-TRANSMIT THE ORDER. - Check Margin: Controleer gevolgen op margin van openstaande (en niet verzonden) order. TWS UG: Shows your margin requirements as a "what if" scenario for the selected non-submitted order. - Deactivate: Het terughalen van een ingelegde (pending) order die nog op de beurs ligt, dus die nog niet is uitgevoerd, om van deze order bijvoorbeeld de prijs te wijzigen. TWS UG: Cancels a transmitted order at the exchange, but leaves it on the trading page for later re-submission. - Cancel Page: Alle pending orders van de aktieve pagina worden geannuleerd. Orders die reeds verzonden zijn, zijn pas geannuleerd als het statusveld ROOD is geworden. TWS UG: Sends a cancellation request for each non-transmitted and working order on the active trading page. Working orders are not confirmed cancelled until the Status field turns red. - Cancel All: Alle pending (ingelegde) orders van alle pagina s worden geannuleerd. Orders die reeds verzonden zijn, zijn pas doorgevoerd als het statusveld ROOD is geworden. TWS UG: Sends a cancellation request for every non-transmitted and working order on all of your trading pages. Working orders are not confirmed cancelled until the Status field turns red. - Cancel and Reverse Basket: TWS cancelled alle niet uitgevoerde orders in een mandje en geeft een omgekeerde order voor reeds uitgevoerde deel-orders van dat mandje. TWS UG: Cancels all unexecuted orders in the selected basket, and sends a reverse order for each executed order or executed portion of an order. - Remove Filled Orders: Als je het menu uit Remove Orders onder het menu Configure hebt gezet, dan kun je met het menu Remove Filled Orders bewerkstelligen, dat alle uitgevoerde orders van de Pending pagina worden verwijderd. TWS UG: If you de-select Auto-Remove Orders on the Settings menu, use this command to remove all executed and canceled orders from your trading and Pending pages - Close All Positions: TWS probeert alle posities te sluiten. Alle orders worden gesloten, nadat op de T van Transmit wordt geklikt. TWS UG: TWS creates and transmits an opposite side limit order at the market price for each open position. If no market data is available, TWS creates an opposite side market order, and you must transmit it manually. - Close Portion of Positions: Hierbij kan bijvoorbeeld 50% van alle openstaande posities gesloten worden.

11 Pagina 11 TWS UG: TWS creates and transmits an opposite side limit order at the market price for each open position on the active trading page. If no market data is available, TWS creates an opposite side market order, and you must transmit it manually. - Close Positions on Page: Alle openstaande posities die op de aktieve pagina staan worden gesloten. TWS UG: TWS creates and transmits an opposite side limit order at the market price for each open position on the active trading page. If no market data is available, TWS creates an opposite side market order, and you must transmit it manually. - Select All: Alle openstaande orders van een pagina kunnen bijvoorbeeld op alfabet gesorteerd worden. TWS UG: Selects all orders on the page. - Ticket: Orderformulier kan gedetailleerd en gedegen ingevuld worden. TWS UG: Opens the Order Ticket window which you use to create and transmit an order. If you have selected a market data line, the Order Ticket window displays the selected asset and order destination. Analytics TWS UG: Use the Analytics menu to enable Interactive Analytics and to open Portfolio and Option analytics windows. Menu commands are described in the table below. Uitklapmenu Analytics - Interactive Analytics: Uitgebreide analyses als hulpmiddel voor opties, volatiliteit enz. Door aan te vinken worden de andere in het uitklapmenu staande mogelijkheden zichtbaar/bruikbaar gemaakt. TWS UG: When checked, enables IA. If using browser-based TWS, you must close and restart the application before the change takes affect. - Portfolio Analytics: Analyse portefeuille. TWS UG: Opens the Portfolio Analytics window. - Option Analytics: Delta s van een optie, optie analyse. TWS UG: Opens the Option Analytics window. - Edit Model: Simulatie model. Zien wat de gevolgen zijn met de optie als de rente verandert. TWS UG: Opens the Option Model Editor which you use to configure values that are used to calculate model prices and implied volatilities. - Contract Price: Grafiek met prijsverloop van de optie ten opzichte van de onderliggende waarde. En prijsverloop van de onderliggende waarde. TWS UG: Displays the Contract Price plot which displays the static set of contract prices determined during the price scan. - Asset Value: Werkelijke waarde. TWS UG: Displays the Asset Value plot which shows the total value of your position in a given contract over the range of the price scan for its underlying. - Sub-Portfolio Value: Onderdeel portefeuille, bijvoorbeeld Nederlandse aandelen of futures. TWS UG: Displays the sub-portfolio value plot, which shows the total value of all your positions in an underlying and its derivatives over the range of the price scan for its underlying. - Portfolio Values: Waarde portefeuille.

12 Pagina 12 TWS UG: Displays the portfolio value plot, which shows the total value of all your equity and equity option positions over the intersection of the ranges of the price scans for each underlying. View. Inzicht, informatie TWS UG: Use the View menu to see reports, pending orders, and bulletins and status. Uitklapmenu View - Executions: Uitgevoerde orders in gedetailleerde vorm of samengevat. TWS UG: View execution reports for the current day. - Bulletins: Informatie via oplichtende rode balk, meestal informatie over beurzen. TWS UG: View bulletins and system status. - Account: Rekening TWS UG: View account information including positions and account balance. - Statements: Gaat naar IB site en toont status van account. Dagafschriften. TWS UG: View your latest IB account statement. - Option Exercise: Uitoefening van optie, aantal, expiratiedatum, etc. TWS UG: Use the Option Exercise window to exercise an option position prior to expiration date, or on expiration date if the option is less than $.75 in the money at expiration. Or, allow option to lapse without exercising for options that are in the money by more than $.75. Refer to the Order Types page on the IB website for OCC rules regarding automatic exercise of in the money options. - Audit Trail (Expanded): Uitgebreid financieel overzicht per dag. Wordt een week lang bewaard, dus van maandag tot en met vrijdag. TWS UG: View a log of your daily trading activity saved in an html file. Each week's audit trail reports overwrite those from the previous week. - Audit Trail (Condensed). Beknopt financieel overzicht per dag. Samenvatting van Audit Trail (Expanded). TWS UG: View a summary of the Audit Trail. - Underlying Mode: Standaardinstelling. Vanuit Symbolmode. TWS UG: If grayed out, you are already in Underlying entry mode, which mean you enter a ticker symbol and choose the instrument type and exchange in the normal manner. - Symbolmode. Geavanceerde instelling voor opties. Vanuit Underlying mode. TWS UG: Symbol entry mode is for advanced options traders. This mode requires that you enter the contract definition by the class or symbol defined by the exchange on which it's trading. Configure. Opbouw scherm TWS UG: Use the Configure menu to modify defaults, set display options and show or hide features.

13 Met de volgende keuze menu s van Configure: - Ticker - Order - View - Api - Misc(ellaneous) Diversen - Hot Keys. Hiermee kun je via een toets op het toetsenbord een functie oproepen, bijvoorbeeld Sell. Pagina 13 Ad 1. Configure Ticker - Ticker Quick Stock Entry Exchanges: Keuze om via een zelf gekozen beurs te handelen. TWS UG: Create a list of order destinations that is used to rapidly complete market data lines on pages enabled for Quick Stock Ticker Entry. - Show Arbitrage Meter: Het is de verhouding tussen de Index en de afwijking van alle aandelen van deze Index. Hiermee kan een klein verschil (arbitrage verschil) van de markt weergegeven worden. TWS USERS GUIDE: When checked, displays the Index Arbitrage Meter for listed indices on login. - Show Total Row. Toont totale winst en verlies van de open posities op pagina in de verschillende valuta s van de tickers van die pagina. TWS UG: When checked, displays the Index Arbitrage Meter for listed indices on login. - Use condensed combo description. TWS UG: Geeft geen informatie. Ad 2 Configure Order - Order Defaults: Zelf de standaardinstellingen of wijzigingen voor een order bepalen door aan te vinken. Bijvoorbeeld, vast aantal, trailing stop, enz. TWS UG: Opens the Default Order Settings box where you can modify default values order size, cash size, order type and order origin. - Stop Trigger Method. Naar eigen inzicht wijzigen van standaardinstellingen van de stop triggers. TWS UG: Select a stop trigger method for simulated stop, simulated stop limit, and trailing stop order types. This option resets the default trigger method that is used for all stop order types. To change the trigger method for one order, use the Order menu. To allow stop-limit and eligible simulated stop orders (currently stop orders routed through Globex) to trigger after hours, select the "Allow triggering outside of regular trading hours" checkbox. ==Akties indien indien checkbox is aangevinkt== - Auto Save Default Size: Door aan te vinken wordt iedere verandering van het aantal aandelen voor een nieuwe order het nieuwe standaardaantal. Dit wordt slechts geaccepteerd als de opdracht is doorgegeven. TWS UG: When checked, any change you make to the Quantity of an order is saved as the default size for that instrument type. NOTE: You must transmit the order for the default quantity to be changed. - Big Scale Prices Door aan te vinken wordt de prijzentabel boven de bied-of vraagprijs groter. Komt te voorschijn door te klikken met linkermuis en deze linker muis ingedrukt te houden.

14 Pagina 14 TWS UG: When checked, the price wand increment above and below the bid or ask becomes larger. - Big Scale Sizes. Door aan te vinken in de tabel met aantallen, boven of onder de standaardgrootte wordt de stapgrootte vergroot. De tabel verschijnt automatisch door met de linker muis op de aantallen te klikken en deze vast te houden. TWS USERS GUIDE: When checked, the size wand increment above and below the default order size becomes larger. - Auto Remove Orders.Indien aangevinkt worden uitgevoerde- en geannuleerde orders automatisch verwijderd van de betreffende pagina. TWS USERS GUIDE: De-select to allow executed and canceled orders to remain visible on the trading and Pending pages. - Auto Sort Submitted Orders. Indien aangevinkt worden orders automatisch op de limietprijs gesorteerd. TWS USERS GUIDE: De-select to turn off automatic sorting of orders for a contract by limit price. - Reuse Rejected Order. Indien aangevinkt worden geweigerde orders niet verwijderd van de handelspagina. TWS USERS GUIDE: If checked, rejected orders will not be removed from your trading page. - Auto Adjust Stop-Lmt Price. Indien aangevinkt zal TWS automatisch de stop limiet prijs in een stoplimiet veranderen als de stopprijs aanpast. TWS USERS GUIDE: If checked, TWS will automatically adjust the limit price in a stop limit order when you modify the stop price. The limit price is adjusted based on the offset amount you define when you create the order. - Delay to Cleanup Filled. Laat je de wachttijd instellen voor het verwijderen van uitgevoerde orders uit het handelsscherm. TWS USERS GUIDE: Increase or decrease the number of seconds before TWS deletes filled orders from the trading screen. - Delay to Cleanup Cancelled. Laat je de wachttijd instellen voor het verwijderen van geannuleerde orders uit het handelsscherm. TWS USERS GUIDE: Increase or decrease the number of seconds before TWS deletes cancelled orders from the trading screen. Ad 3. Configure View. - Toolbar: Taakbalk of balk. Verbergen of tonen; letter grootte, stijl, ikonen,enz.. TWS UG: Opens the toolbar configuration box. Display or hide the toolbar, change icon size, change font, remove icons. - Layout Manager. Mogelijkheid om het scherm naar behoefte met een eigen standaardinstelling anders in te delen. Of zelf het scherm wisselende indelingen te voorzien. Indien Apply wordt aangeklikt, zie je de toepassing. TWS UG: Allows you to copy, edit and delete a page layout, and apply a layout to the current page. - Font: Keuze uit soort letter, stijl en grootte van alle Order Management schermen. TWS UG: Opens the Font Settings box where you can modify font style and font size. - Contract Display: Keuze aanduiding onderliggende waarde of derivaat. Onderliggende waarde is bijvoorbeeld DSM. De DSM optie wordt in symbolen weergegeven. TWS UG: Opens the Hot Keys and Mouse Shortcuts box, where you record hot key assignments and mouse-click shortcuts for common trading actions.

15 Pagina 15 - Show Market Data for Basket Page: Indien aangevinkt, keuze voor informatie mandjes pagina. TWS USERS GUIDE: When checked, displays market data lines for tickers included on basket trading pages. Otherwise, only order management lines are shown. Note that if you request market data for a basket page. - Display server time: Indien aangevinkt, wordt de server tijd van IB rechtsonder in het TWS scherm op de statusbalk getoond. Geld niet voor Demo. TWS UG: Modify TWS time setting. - Keep Application on Top: Indien aangevinkt blijft TWS scherm altijd boven andere programma s op scherm. TWS UG: Check to keep TWS visible and on top of all other desktop applications. - Flash Bulletin: Indien aangevinkt, knipperen berichten vanuit TWS i.p.v. alleen een oplichtende rode balk. Niet van toepassing bij Demo. TWS UG: Check to make bulletins flash. Uncheck to display bulletins as a solid red bar. - Display Last Login Time: Indien aangevinkt, wordt de laatste opstart tijd, linksonder op de statusbalk getoond. TWS UG: When checked, the date and time of your last TWS session is displayed at the far left of the TWS status bar - Color Text: Vink aan om woord te tonen in de status kolom. (Voor kleurenblinden.) Voorbeelden: Grijs vak Tekst Grey. Order nog niet verzonden. Blauw vak Tekst Blue. Order gekocht. Rood vak Tekst Red. Order verkocht. Groen vak Tekst Green. Order is verzonden, maar pending, nog niet uitgevoerd. TWS UG: Check to display order status colors as text. Useful if specific colors do not display clearly on your screen. Ad 4 Configure Api. (Interface gebruik voor het koppelen tussen IB en externe programma s, bijv. Vestics.) - Socket Port: Laat u het socket poortnummer (koppelingspoort) instellen voor koppeling met andere programma s bijv Vestics. TWS UG: Enter a socket port number which allows you to sync up multiple version of TWS in your ActiveX spreadsheet. - Enable ActiveX and Socket Clients: Staat toe dat andere programma s die gebruikmaken van ActiveX of socket poorten (koppelingspoorten) kunnen integreren met TWS. TWS UG: Check to enable integration with TWS using ActiveX or socket clients. Download sample programs from the TWS Software page on the IB website. - Enable DDE Clients: Staat toe dat andere programma s die gebruikmaken van DDE koppelingen kunnen integreren met TWS. TWS UG: Check to enable integration with TWS through DDE. Download sample files from the TWS Software page on the IB website. - Download Open Orders Connection: Staat toe dat alle open orders gedownload kunnen worden als de API wordt gestart. TWS UG: Uncheck if you don't want to download all open orders when you connect to your API. - Fire open Order status Change: Geeft een melding door, via de API-gekoppelde programma s, ingeval de orderstatus gewijzigd is.

16 Pagina 16 TWS UG: Fires openorder1() and openorder2() API events when an order status changes. Ad 5. Configure Misc(ellaneous) Diversen. - Auto Logoff Time: Op een vast tijdstip van de werkdag IB uitschakelen. TWS UG: Opens the Exit Session Setting box where you set the default auto log-off time. - Tip of the Day: Tip van de dag. Aantal Engelse vaktermen worden direct na het opstarten via Tip of the Day zichtbaar. TWS UG: Displays a "Did you know?" tip, and allows you to hide or show tips at startup. - Sound Manager: Instellen van geluidseffecten bij een actie zoals acceptatie op de vloer. TWS UG: Allows you to assign a new sound (.wav) file to a specific trading event. - Browser: Instellen van default Browser voor berichten (Standalone versie van TWS) TWS UG: Enter path to your browser if different from the default. - Auto-Export. Opent de Auto-Export configuratiebox. Voor rapporten, inclusief estemming, enz. TWS UG: Opens the Auto Export Configuration box. Set criteria to automatically export Execution reports to a specific destination. - Messages: Als je er op klikt, worden alle informatieve boodschappen weer getoond, die eerder d.m.v. de don t show this message again optie waren uitgezet. TWS UG: If you click "Yes," you will once again see all information messages including those for which you checked the "Don't display this message again" box. - Volatility Units: Deze kolom stelt percentage volatiliteit in, in de Implied Volatility(%) kolom. Keuze uit dagelijks en jaarlijks. TWS UG: Display implied volatility as a daily or annual percentage in the Imp. Vol (%) column. - Smart Routing: Keuze om bepaalde beurzen uit te sluiten uit het systeem van Smart. - Warn on Exit with Position: Geeft een waarschuwing als je TWS wilt sluiten terwijl je nog een openstaande positie hebt. TWS UG: When checked, you will receive a confirmation message when you attempt to exit TWS, reminding you that you hold some positions. You must click Yes to log out, and can select No to remain logged in. - Prompt When Exiting: Indien aangevinkt, wordt een waarschuwing tegen onbedoeld afsluiten TWS gegeven: Are you sure you want to exit? Je kunt dan vervolgens kiezen voor OK of NO TWS UG: When checked, you will receive a confirmation message when you attempt to exit TWS. This features ensures that you will not accidentally close TWS. - Create Auto Trail: Overzicht van dagelijkse financiële activiteiten. TWS UG: When checked, you can view a trail of your daily trading activity from the View menu. Ad 6. Hot Keys : Opent scherm om voorkeurtoetsen en muisakties te definieren. TWS UG: Opens the Hot Keys and Mouse Shortcuts dialog box, where you record hot key assignments and mouse-click shortcuts for common trading actions.

17 Pagina 17 Help Allerlei hulpopdrachten. TWS UG: The Help menu provides links to online customer service information including the TWS User's Guide. Uitklapmenu Help - Lookup symbol: Geeft symbool en markten van een fonds. TWS UG: Opens the Symbol Lookup dialog box within TWS. Enter a symbol and click Search. - Chat with Customerservice: Kontakt met IB. TWS UG: Links you to the Customer Service page on the IB website. - a Question to Customer Service: Per een vraag stellen aan de klantendienst. TWS UG: Opens the IB Customer Service form on the IB website. TWS automatically populates the User Name and Account Number fields. - Frequently Asked Questions: Veel gestelde vragen op de IB site. TWS UG: Open the IB TWS Technical Support FAQs on the IB website. The topics discuss computer, installation, login, screen display, operating system and internet connection issues. - IB Home Page: Home page van IB, gaat naar IB-site. TWS UG: Opens Interactive Broker's home page. - Symbol Directory: Geeft alle fondsen met type en markten beschikbaar alleen in Demo- Account. TWS UG: Displays a list of exchanges and their listed contracts. - System Status: Geeft aan wat de status is. TWS UG: Displays IB's status page which includes system status and bulletin board messages. - Training tutorial: Maakt kontakt met de IB-site, afdeling trainingen Uitleg in het Engels van de verschillende vaktermen. Zie ook hoofdstuk Hulpbronnen. TWS UG: Links to the interactive TWS training tutorial. - User s guide: Maakt verbinding met de gebruiks-instrukties op de IBsite. Zie eveneens hoofdstuk Hulpbronnen!!! HET IS DEZE IB-BEGRIPPENLIJST ZELF!! TWS UG: Opens the TWS User's Guide. Context-sensitive Help: In een lila blokje uitleg op het scherm van bepaalde ikonen en of knoppen ofwel in een context beschrijven op de ticker regel. TWS UG: If checked, field-level help is displayed when you hold your mouse over a TWS field. - About Trader Workstation: Informatie over de versie van TWS. TWS UG: Displays copyright and build information for TWS.

18 Taakbalk 2 (snelknoppenbalk) (Kan aan- of uitgezet worden in Configure->View->Toolbar) Pagina 18 Order (knop) Dit is een snelknop (button) die hetzelfde doet als Taakbalk 1: Order>> Buy of Sell en toont een venster genaamd Order Ticket in het Nederlands gezegd een Order Formulier met daarin zes subgroepen: 1. Contract Description 2. Action 3. Order Description 4. Time in force 5. Pegged To Stock 6. Miscellaneous Ad 1. Order Contract description - Underlying: Code van het te verhandelen fonds. TWS UG: Displays the asset's underlying ticker symbol. - Exchange: Via welke beurs. TWS UG: Select the order destination to which the order will be routed. Select Smart to route to the exchange offering the best execution. - Primary Exchange: Eerste keuze beurs. TWS UG: Geen info. - Security type: Wat wil ik kopen? Aandeel, Optie, Future, Warrant, enz. TWS UG: Select the instrument type. - Prem. Currency: Valuta. TWS UG: Select the currency delivered against the purchase of the underlying currency. - Exp. Date (yyymmm): Expiratiedatum van optie, jaar en maand. - Strike: Uitoefenprijs voor opties. - Option type: Type optie Call of Put. Ad 2. Order Action - Buy of Sell: Keuze uit kopen of verkopen. Ad 3. Order Description. - Ordertype:. Op welke manier de order kopen of verkopen. TWS U G: Select an order type. Valid order types are determined by the underlying, exchange and security type selected. - LMT. Limiet. Order opgegeven om bij koop niet boven een bepaalde prijs te kopen en bij verkoop niet onder een bepaalde prijs te verkopen. TWS U G: A limit order is an order to buy or sell a contract at a specified price or better. - Market. Ofwel bestens. Geschikt om effecten direct tegen de gangbare prijs te kopen of verkopen. TWS U G: A market order is an order to buy or sell an asset at the bid or offer price currently available in the market place.

19 Pagina 19 - STP. Stop of wel direct kopen of verkopen van een order bij het bereiken of doorbreken van een bepaalde prijs. (STP wordt dan als Market-order uitgevoerd.) TWS U G: A stop order to buy or sell a contract which becomes a market order once the specified stop price is attained or penetrated. - Rel. Afkorting van Relative. Geeft de klant de mogelijkheid om met een agressievere prijs te werken dan de bestens prijs. TWS U G: Allows the customer to enter a more aggressive price than the current market price, and have the entired price stay within a fixed interval to the market should price deteriorate (= slechter maken). - VWAP. Volume Gewogen gemiddelde prijs voor een aandeel. VWAP wordt uitsluitend gebruikt voor fondsen met een grote verhandelbaarheid. Het totale bedrag wordt vermeld ( prijs x aantal verhandelde aandelen ) en gedeeld door het totaal aantal verhandelde aandelen). TWS U G: VWAP is the Volume Weighted Average Price for a stock. VWAP orders are supported for large cap securities only, and are computed by adding the dollars traded ("price" x "number of shares traded") and dividing by the total shares traded. The VWAP is calculated every 1/2 hour from the time the market opens until 3:00 P.M. ET. Transactions are weighted from the time cutoff to the market close - Mkt CLS Dit betekent Market on Close. Order 15 minuten voor sluitingstijd laten uitvoeren. Kan alleen bij de NYSE- en Amex beurs worden toegepast. TWS U G: A Market-on-close (MOC). A market-on-close order is an order submitted no later than 15 minutes prior to the close of the market, that will execute as a market order as close to the closing price as possible, according to the rules of the specific exchange. To create a MOC order, in the Type field on the order management line select MKT CLS. Currently only NYSE and AMEX support native MOC orders. For equities traded on NYSE or AMEX, you can route the order direct to the exchange, or through IB's SMART Order routing. For all other destinations, IB will simulate this order type by submitting the order as close as possible to the market's closing time, but you must route simulated orders through SMART Order routing. - LMTCLS. Limiet order tot 15 minuten voor de sluitingstijd. Order gaat alleen door als de sluitingsprijs gelijk is aan of beter dan de geplaatste(ingelegde) limiet prijs. TWS U G: Limit-on-close (LOC) A limit-on-close order is an order submitted at least 15 minutes prior to the close of the market, that will execute at the closing price if the closing price is at or better than the submitted limit price, according to the rules of the specific exchange. Otherwise the order will be cancelled. To create an LOC order, in the Type field on the order management line select LMT CLS. Currently LOC orders are only supported for NYSE and AMEX-traded equities, and must be submitted directly to the exchange. Simulated orders and orders routed through SMART order routing are not currently supported. - Trail. Een Trailing stop voor een verkooporder plaatst de stop prijs met een vast bedrag onder de markt (bestens) prijs. Als de markt prijs stijgt, stijgt de stop loss prijs mee met hetzelfde bedrag. Maar als de marktprijs daalt, blijft de stop prijs op hetzelfde niveau. Het omgekeerde geldt voor een trailing stop voor kooporders. Deze strategie beperkt het verlies tot het maximale ingestelde bedrag per aandeel. Alleen voor Amerikaanse aandelen die via Smart geplaatst zijn. (Voorprijswijzigingen Linkermuisknop ingedrukt houden.) Voor futures die direct naar een beurs zijn doorgestuurd (FTI, DAX etc) kan dit ook maar in dat geval simuleert IB een trailingstop. Dit kan niet gebruikt worden voor opties.

20 Pagina 20 - TWS U G: A trailing stop for a sell order sets the stop price at a fixed amount below the market price. If the market price rises, the stop loss price rises by this amount, but if the stock price falls, the stop loss price remains the same. Reverse this for a buy trailing stop order. This strategy supposedly allows an investor to limit the maximum possible loss without limiting possible gain. Available for U.S. equities routed through SMART order routing, and for futures routed direct to an exchange. Not available for options. - Quantity: Het aantal eenheden van je order. TWS U G: The number of units in your order. - Display Size: Beschikbare hoeveelheid. TWS U G: Enter a display size to create an iceberg order. - Limit price. Limietprijs is bestemd voor bepaalde order types, waarbij deze prijs wordt toegepast, inclusief Limiet en Stop Limiet. TWS U G: The limit price for order types to which this price applies, including Limit, Stop Limit, and Relative Orders. - Aux. Price: Limietorder tegen een uitgezochte prijs. Het betreffende veld geeft een keuze prijs voor Stop en Stop Limiet Orders en het (offset amount) percentage van de beste bied- en vraagprijs. TWS USERS GUIDE. The field reflects the Election price for Stop and Stop Limit Orders, and the Offset Amount for Relative and Trailing Stop orders. You can set these auxillary amounts in the Default order Settings box. - Percent Offset. Geeft een richtprijs aan die gebaseerd is op een percentage van de beste vraag- of biedprijs. Gebruikt een decimale waarde tussen de 0 en 1. TWS U G: Creates an offset price based on a percentage off the best bid or ask. Use a decimal value between Discretionary Amt. (Amount): Bandbreedte om de limietprijs, bijv. $17,00 t/m $17,05. Verschil in maximale grootte van het bedrag. TWS USERS GUIDE. Enter a discretionary amount with a limit order to create a discretionary order. - Auction Strategie: Veilingorder wordt geplaatst tegen een berekende openingsprijs (COP). Als de order niet wordt uitgevoerd wordt het vervangen door een limiet order tegen de berekende openingsprijs (COP) of de beste bied-/vraagprijs. TWS U G: An auction order is submitted at the Calculated Opening Price (COP). If the order doesn't execute, it is resubmitted as a limit order at the COP or best bid/ask. Ad 4. Time in force -Time in force: Over welke periode wil ik de order aanhouden? * Day. Alleen vandaag. Indien niet anders is aangegeven, is iedere order een dagorder. * GTC. Good Till Canceled. Tot het moment waarop ik annuleer of de order door het prijsniveau geannuleerd wordt. Klanten die in Amerikaanse aandelen handelen, kunnnen GTC gebruiken voor limiet, stop en limietstop orders. * OPG. Uitsluitend voor aandelen die op de AMEX beurs of op de NYSE- beurs verhandeld worden. * GTP. Good Till Price. * Good After Time. Hoe lang wil ik de order aanhouden? Een uur, een week, tien dagen?

Handleiding handelsplatform

Handleiding handelsplatform Lees mij zorgvuldig door! Handleiding handelsplatform Today s Brokers Trader WorkStation (TWS) 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Rekening informatie 4 1.1 Cash of Margin? 4 1.2 Multivalutarekening 4 1.3 Confirmatie/token

Nadere informatie

Audio present. Audio reduction Overload Sanction

Audio present. Audio reduction Overload Sanction NL DATEQ SPL5 Software handleiding Introductie 3 Introductie Power LIMITER µp Controlled Audio Level Guard TimeSlot 1 2 3 Audio present Audio reduction Overload Sanction Reduction RS232 SPL5 SPL 5 De SPL5

Nadere informatie

LYNX Handleiding. Versie April 2015

LYNX Handleiding. Versie April 2015 LYNX Handleiding Versie April 2015 Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. De handleiding is op basis van de huidige kennis samengesteld maar door de constante ontwikkeling

Nadere informatie

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available VER1.1 4Channel Stand Alone DVR Audio, USB Backup available Installation & Safeguards INSTALLATION & SAFEGUARDS All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated. Environment

Nadere informatie

Carbon Copy Cloner 4 Documentation Table of Contents

Carbon Copy Cloner 4 Documentation Table of Contents Carbon Copy Cloner 4 Documentation Table of Contents Nieuw... 3 Nieuw in CCC 4... 4 Upgraden vanaf Carbon Copy Cloner 3.5 naar Carbon Copy Cloner 4... 14 Carbon Copy Cloner 4 Release Notes... 17 Credits...

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

GRAPH 25+ fx-7400g PLUS. User s Guide. Handleiding RCA500487-1. http://world.casio.com/edu_e/ www.casio-europe.com

GRAPH 25+ fx-7400g PLUS. User s Guide. Handleiding RCA500487-1. http://world.casio.com/edu_e/ www.casio-europe.com NL E fx-7400g PLUS GRAPH 25+ Handleiding User s Guide RCA500487-1 http://world.casio.com/edu_e/ www.casio-europe.com GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

Central Management Software

Central Management Software Central Management Software INSTALLATIE 1. PC systeem eisen Minimum Aanbevolen OS Windows 98SE, 2000, ME, Windows XP XP CPU Pentium II Celeron 333 Pentium 2.8 G RAM 128MB 512MB RAM Video kaart 16MB 64MB

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

Veritrax AS-215. AC-215's PC management software. Software

Veritrax AS-215. AC-215's PC management software. Software Veritrax AS-215 AC-215's PC management software Software gebruikershandleiding 0706-0960123+01 Maart 2006 Versie 2.0.4 Copyright and Version Number Information in this document, including URL and other

Nadere informatie

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 VOOR GEBRUIK BIJ DE VRIJE UNIVERSITEIT Geschikt voor Windows, bruikbaar voor Apple Getest in Internet Explorer Juli 2014 Quick index

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Voice over IP Telefonie

Dienstbeschrijving Voice over IP Telefonie CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Dienstbeschrijving Voice over IP Telefonie Verkoop@cbgconnect.nl Versie 3.0 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software door Bas Vossen Huidige Zen Cart versie: 1.5.3-1. Inleiding -2. Welke host en welk pakket is het beste -3. Alle stappen bij de installatie Installatie

Nadere informatie

Verkorte handleiding Binck

Verkorte handleiding Binck Verkorte handleiding Binck 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Direct aan de slag bij Binck 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Beleggersprofiel 4 1.3 Mijn Binck 4 2 Geld en effecten overboeken 5 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie

- SPORT - Toernooi Manager

- SPORT - Toernooi Manager - SPORT - Toernooi Manager Handleiding Versie 5 Sport Software Ottmar Krämer-Fuhrmann Hauptstr. 57a D-53229 Bonn Deutschland email: ok@sport-software.de http://www.sport-software.de (Translated to Nederlands

Nadere informatie

Instructie Reference Manager 12

Instructie Reference Manager 12 WALAEUS BIIBLIIOTHEEK In deze instructie komen aan de orde: 1. Aanmaken van een nieuwe database 2. Uitvoeren van een zoekactie in PubMed 3. Importeren van de PubMed-resultaten in Reference Manager 4. Zoeken

Nadere informatie

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN 2EA-ICT2 E-BOOK Hogeschool Antwerpen campus Paardemarkt Academiejaar 2005-2006 Netwerkcomponenten 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...8 3 IPSec...9 3.1 Doelstellingen...9

Nadere informatie

HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE

HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE 2 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 INHOUD VAN DIT PAKKET 3 OVERZICHT BRIDGE 4 ONDERSTEUNDE MOBIELE PLATFORMEN 4 BELANGRIJK OM TE WETEN 5 AAN DE SLAG 5 IPHONE/IPAD ETHERNET

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

SharePoint. samenwerken

SharePoint. samenwerken SharePoint document management record management samenwerken SharePoint 2013 slim, makkelijk en duurzaam samenwerken 11 december 2014 de basis opbouw rollen en rechten inrichten van je eigen site inrich@ng:

Nadere informatie

Cloud desktop / server in de cloud

Cloud desktop / server in de cloud S t a g e c o a c h : S t i j n W a l c a r i u s S t a g e b e g e l e i d e r : J oaugias u r i k SConsulting i e r j a c o b s Cloud desktop / server in de cloud Baetens Louis A c a d e m i e j a a

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Farm Works Software oplossingen Farm Works Mapping Software Gebruikershandleiding Farm Works Software oplossingen Farm Works Mapping Software Versie 2013 en hoger Revisie A December

Nadere informatie

Kit building for 4 workstations

Kit building for 4 workstations Kit building for workstations Quick start guide MATER MATER 1 8 9 @ @ KIT BUILDING FOR WORKTATION Cat.No 0 90 1 Installation list 0 90 1 Your energymanager licence code: http://www.legrand.com/energymanager

Nadere informatie

Solid Edge with Synchronous Technology 5. Installatie handleiding (floating license)

Solid Edge with Synchronous Technology 5. Installatie handleiding (floating license) Let op! Maakt u gebruik van Teamcenter, Teamcenter Express of Solid Edge Insight neem dan contact op met Bosch Engineering. Solid Edge with Synchronous Technology 5 Installatie handleiding (floating license)

Nadere informatie