1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde."

Transcriptie

1 Vaartocht 1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde

2 Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde Samenwerken met de buren Harm Verbeek

3 INHOUD PRESENTATIE Enige kanttekeningen vooraf Voorgenomen Activiteit Milieueffectrapport Passende Beoordeling Kosten-batenanalyse Tracébesluit Vergunningen Kanttekening vooraf (1) we hebben een lange weg afgelegd: 1998: vraag over verdere verdieping 21: Langetermijnvisie 23 25: Ontwikkelingsschets 21 28: Scheldeverdragen geratificeerd 21: uitvoering verdieping

4 Kanttekening vooraf (2) we hebben veel onderzoek uitgevoerd: Ontwikkelingsschets (± 4,5 M ) - Strategische milieueffectenrapport - Maatschappelijke kosten-batenanalyse Verruiming vaargeul (± 4 M ) - Milieueffectrapport Verruiming vaargeul - Actualisatie S-MER / MKBA AANLEIDING Nederland en Vlaanderen werken samen aan het Schelde-estuarium Ontwikkelingsschets 21 Schelde-estuarium (maart 25) met afspraken over: Veiligheid, Toegankelijkheid, Natuurlijkheid

5 HUIDIGE SCHEEPVAART ANDERE SCHEPEN

6 ANTWERPEN IS EEN GROEIENDE HAVEN NOODZAAK VERRUIMING Ontwikkeling Scheepvaart aantal schepen totale lading / container lading [Mton]

7 RANDVOORWAARDEN Verruiming van de vaargeul levert geen aantasting van het bijzondere karakter estuarium Westerschelde is een uniek natuurgebied in noordwest Europa Natura 2 gebied VOORGENOMEN ACTIVITEIT

8 VOORGENOMEN ACTIVITEIT diepte vaargeul Getij-onafhankelijke vaart 13,1 meter + kielspeling aanlegdiepte 14,7 meter GLLWS breedte vaargeul 5 meter west van Hansweert 37 meter oost van Hansweert verbreding vaargeul Zeeschelde van 25 naar 37 meter KIELSPELING GLLWS Getijongebonden diepgang 13,1 m 14,74 m Kielspeling (12,5 %) Interventiepeil baggeren Gemiddelde aanlegdiepte bij baggeren

9 VERRUIMING IN BEELD 12 ondiepe delen: 9 drempels 3 plaatranden

10 VOORGENOMEN ACTIVITEIT Aanlegbaggerwerk (miljoen kubieke meter) Zeeschelde Westerschelde oost midden west 6,4 5,1 1,2 1,4 VOORGENOMEN ACTIVITEIT Onderhoudsbaggerwerk Zeeschelde Westerschelde miljoen m³ (N.B. vorige verdieping)

11 MILIEUEFFECTRAPPORT MILIEUBEOORDELING Aanleg en Onderhoud Bodem / Morfologie Westerschelde Nevengeul Plaatrand Water / Slib / Zout Natuur Ruimtegebruik en Mobiliteit Lucht Geluid en Trillingen Landschap Externe/Nautische Veiligheid Mens & Gezondheid - +

12 PASSENDE BEOORDELING toetsing effecten op natuur inclusief andere projecten (cumulatieve effecten) extra mitigerende maatregelen: afstand foeragerende vogels niet varend storten bestrijding bij calamiteiten opnemen in Veiligheidsplan KOSTEN en BATEN Vaargeul Geulwand Wrakberging Studiekost Monitoring Scheepvaart begeleiding Kosten miljoen euro s Nederland Vlaanderen Baten Nederland:.8 1. miljard euro Vlaanderen: miljard euro

13 TRACÉBESLUIT TRACÉBESLUIT beschrijving werkzaamheden: baggeren: vaargeul stortomvang bij aanleg en bij onderhoud eerste jaren sturing van flexibel storten aanvullende werkzaamheden: wrakken, geulwand, kabels

14 VERGUNNINGEN Vergunningen uitvoering Ontgrondingenwet Wet beheer rws-werken Natuurbeschermingswet Ontheffing uitvoering Flora- en Faunawet Overige wet- en regelgeving Besluit bodemkwaliteit Scheepvaartreglement PROCEDURE Tracébesluit 9 juli 28 8 beroepen bij RvS Uitvoeringsbesluiten 16 april 29 5 beroepen bij RvS voorlopige voorziening RvS 28 juli 29 besluit geschorst bodemprocedure RvS 18 december 29 zitting 13 januari 21 uitspraak Vlaanderen start op 12 februari 21!

15 RELATIE NATUURHERSTEL RELATIE NATUURHERSTEL Westerschelde in zeer slechte staat van instandhouding natuurherstel nodig 6 ha ontpolderen meest effectief 29 ha Hedwigepolder samen met 17 ha in Vlaamse Prosperpolder 3 ha zoekgebied prov. Zeeland 1 ha Zwin met 12 ha Vlaams deel

16 PROCES NATUURHERSTEL Vlaanderen koopt Hedwigepolder Provincie Zeeland ontpolderen (Waterdunen, Perkpolder) en rest: schorherstel in Westerschelde discussie kabinet (9 oktober 29): alternatief meer schorherstel met onbekende bijschade toch ontpolderen (Zeeuwse ziel) VRAGEN?

De hertogin Hedwigepolder, toneel van machtstrijd.

De hertogin Hedwigepolder, toneel van machtstrijd. De hertogin Hedwigepolder, toneel van machtstrijd. Pion in en dekmantel van de eigenlijke Westerschelde problematiek Ir. W.B.P.M. Lases c.i. Haven van Antwerpen ~ natuurorganisties Als de haven van Antwerpen

Nadere informatie

Bijlage: Protocol voorwaarden voor flexibel storten Kwaliteitsparameters

Bijlage: Protocol voorwaarden voor flexibel storten Kwaliteitsparameters Bijlage: Protocol voorwaarden voor flexibel storten Kwaliteitsparameters Inleiding Met het Tracébesluit is de verruiming van de vaargeul voor de getij-onafhankelijke vaart tot een diepgang 13,10 meter

Nadere informatie

paspoort westerschelde

paspoort westerschelde paspoort westerschelde 2 Datum uitgifte: 23 januari 2013 De stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt toe naar besluiten over de Zuidwestelijke Delta waarin veiligheid, ecologie en economie zijn geborgd en

Nadere informatie

Ontpolderen langs de Westerschelde

Ontpolderen langs de Westerschelde Ontpolderen langs de Westerschelde Invloed van lokale en regionale actoren en legitimiteitsproblemen in het beleidsproces (2005-2009) Judith Floor Inhoud Onderzoeksvragen Context Begrippen Beleidsronden

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van

Nadere informatie

Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid

Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid O P W E G N A A R E E N N A T U U R L I J K E S T A A T V A N O N T W I K K E L I N G V A N D E W E S T E R S C H E L D E N O O D Z A K

Nadere informatie

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW. STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW.  STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW www.delevendedelta.nl STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 HET ONTSTAAN Stichting De Levende Delta is eind jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

Verruiming vaargeul. Tracébesluit. Verruiming vaargeul Westerschelde. Verruiming vaargeul. Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Verruiming vaargeul. Tracébesluit. Verruiming vaargeul Westerschelde. Verruiming vaargeul. Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Verruiming vaargeul Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Verruiming vaargeul Verruiming vaargeul Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde juli

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde

Ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde Ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde Achtergronddocument Actualisatie MKBA Kwaliteitscontrole Gezien door coördinator (naam): Gezien door projectdirecteur (H.B. van Essen): Handtekening:

Nadere informatie

Elzenveld, Antwerpen

Elzenveld, Antwerpen Kort verslag van de 12 e bijeenkomst van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) 5 juni 2015 Elzenveld, Antwerpen 1. Vlaams-Nederlandse Delta (VND) De VND organiseert elk najaar een conferentie.

Nadere informatie

landbouw, natuur en voedselkwaliteit

landbouw, natuur en voedselkwaliteit c: ra Directie Regionale Zaken ai. 03 l/> c: ai T3 ai O c 01 D +-< 03 RMW0708423 College van Gedeputeerde Staten van Zeeland Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG O _Q T3 Cro landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Bureau Bestuursraad De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum BBR. 2009/180 17 april 2009 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Uitvoering van de verruiming en het belang van monitoring. Kirsten Beirinckx 2 juni Stortstrategie. Overleg flexibel storten

Inhoud presentatie. Uitvoering van de verruiming en het belang van monitoring. Kirsten Beirinckx 2 juni Stortstrategie. Overleg flexibel storten Uitvoering van de verruiming en het belang van monitoring Kirsten Beirinckx 2 juni 2010 Inhoud presentatie Stortstrategie Overleg flexibel storten Monitoring en kwaliteitsparameters Evaluatiemethodiek

Nadere informatie

1. Chronologische weergave van gebeurtenissen en (genomen) besluiten na 8 juli 2008

1. Chronologische weergave van gebeurtenissen en (genomen) besluiten na 8 juli 2008 > Retouradres Prins Clauslaan 8 2500 AJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2500 AJ Den Haag www.minlnv.nl Uw referentie 145628u

Nadere informatie

Indicator. Meting. Kostprijs van onderhoudsbaggerwerken t.o.v. toegevoegde waarde in de havens. Beleidscontext

Indicator. Meting. Kostprijs van onderhoudsbaggerwerken t.o.v. toegevoegde waarde in de havens. Beleidscontext Indicator Bodemberoerende activiteiten Bagger- en stortvolumes naar locatie Meting Kostprijs van onderhoudsbaggerwerken t.o.v. toegevoegde waarde in de havens Beleidscontext Langetermijnvisie Schelde-estuarium

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET POLITIEK COLLEGE VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE INZAKE DE UITVOERING VAN HET PROJECT NET OP ZEE BORSSELE

BESLUIT VAN HET POLITIEK COLLEGE VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE INZAKE DE UITVOERING VAN HET PROJECT NET OP ZEE BORSSELE BESLUIT VAN HET POLITIEK COLLEGE VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE INZAKE DE UITVOERING VAN HET PROJECT NET OP ZEE BORSSELE Het Politiek College van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC),

Nadere informatie

Verruiming vaargeul Westerschelde

Verruiming vaargeul Westerschelde Verruiming vaargeul Westerschelde Aanvraag vergunning Ontgrondingenwet Verruiming vaargeul Westerschelde 2 Inhoudsopgave............................................................. Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR ONTPOLDERING CONCLUSIES RAPPORT NIJPELS WETENSCHAPPELIJK WEERLEGD EN AFGEWEZEN

ALTERNATIEF VOOR ONTPOLDERING CONCLUSIES RAPPORT NIJPELS WETENSCHAPPELIJK WEERLEGD EN AFGEWEZEN ALTERNATIEF VOOR ONTPOLDERING CONCLUSIES RAPPORT NIJPELS WETENSCHAPPELIJK WEERLEGD EN AFGEWEZEN 18 NOVEMBER 2008 citaat Ida Gerhardt: Vernuftige pijlers, ontrouw en verraad dragen de brug. Gij die behaaglijk

Nadere informatie

Verruiming vaargeul. Hoofdrapport Passende Beoordeling. Verruiming vaargeul. Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Project Verruiming vaargeul

Verruiming vaargeul. Hoofdrapport Passende Beoordeling. Verruiming vaargeul. Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Project Verruiming vaargeul Postbus 299 NL-4600 AG Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 3 NL - 4611 AP Bergen op Zoom t +31 (0) 164 212 824 f +31 (0) 164 212 801 info@verruimingvaargeul.nl / ~.be www.verruimingvaargeul.nl / ~.be Hoofdrapport

Nadere informatie

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen WATERPROEF Naar een klimaatbestendig Antwerpen Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien ir. Hans De Preter Waterwegen & Zeekanaal NV afdeling Zeeschelde Celhoofd Investeringen 1. De

Nadere informatie

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde Basisrapport Morfologie Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde Kwaliteitscontrole Gezien

Nadere informatie

EEN DIJK VAN EEN PLAN. Wim Dauwe

EEN DIJK VAN EEN PLAN. Wim Dauwe EEN DIJK VAN EEN PLAN Wim Dauwe 25-02-2016 De evolutie van het Sigmaplan Waarom het Sigmaplan? Het Sigmaplan in 1977 Actualisatie is noodzakelijk Het geactualiseerde Sigmaplan De evolutie van het Sigmaplan

Nadere informatie

Provinciale Staten. Provincie Zeeland

Provinciale Staten. Provincie Zeeland Provinciale Staten Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met Behandeling: Onderwerp: Waveren, H. van Deelname in Europese Groepering Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Vergadering

Nadere informatie

Procedureel. Vlaams Gewest

Procedureel. Vlaams Gewest Directie Regionale Zaken Vlaams Gewest uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 oktober 2008 16EFA-U-08-0813 DRZZ/2009-1236 1 april 2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Vergunning Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

*PDOC01/109137* PDOC01/ De Voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

*PDOC01/109137* PDOC01/ De Voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Prins Clauslaan 8 2500 AJ Den Haag De Voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Directie Juridische Zaken Team natuur en gebiedsinrichting Prins

Nadere informatie

Reactie Bevoegd Gezag

Reactie Bevoegd Gezag Reactie Bevoegd Gezag Zienswijzen ontwerp-uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul Westerschelde april 2009 Versie 2.0 ........................................................................................

Nadere informatie

Verruiming Julianakanaal

Verruiming Julianakanaal Verruiming Julianakanaal Toelichting voor de bewoners van de gemeente Stein De Vries & van de Wiel Kust- & Oeverwerken Fred Doodeman (omgevingsmanager) 30 oktober 2013 Inhoud Voorstellen De Vries & van

Nadere informatie

Sediment en morfologisch beheer van estuaria

Sediment en morfologisch beheer van estuaria Sediment en morfologisch beheer van estuaria Jean Jacques Peters Raadgevend ingenieur - rivierenspecialist V.U. Brussel - Vakgroep Waterbouwkunde en Hydrologie Sediment en morfologisch beheer van estuaria

Nadere informatie

BIJEEN TE Vlissingen op 4 maart 2002,

BIJEEN TE Vlissingen op 4 maart 2002, DE BEWINDSLIEDEN Minister S. Stevaert (Minister Vice-President en Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, Vlaanderen), Minister T. Netelenbos (Minister van Verkeer en Waterstaat, Nederland),

Nadere informatie

VNSC Onderzoeksprogramma 2014-2017

VNSC Onderzoeksprogramma 2014-2017 VNSC Onderzoeksprogramma 2014-2017 Joost Backx Werkgroep O&M Marcel Taal Uitdagingen Onderzoeksagenda Slib Getij Natuur & Samenwerken Inhoud Structuur VNSC (Werkgroepen O&M en Evaluatie Beleid en Beheer)

Nadere informatie

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 & PAS Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 in Nederland 13-6-2016 Dia 2 Natura 2000 in Zeeland 13-6-2016 Dia 3 Natura 2000 in Zeeland Beschermd natuurmonument 13-6-2016 Dia 4

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel. Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd)

Gewijzigd voorstel. Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd) Gewijzigd voorstel Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd) Aanleiding De Staten van Zeeland namen op 13 november 1998

Nadere informatie

Recent onderzoek LTV O&M Evolutie van het estuarium; historisch en toekomstig. Overzicht, VNSC-symposium 21 november Marcel Taal (Deltares)

Recent onderzoek LTV O&M Evolutie van het estuarium; historisch en toekomstig. Overzicht, VNSC-symposium 21 november Marcel Taal (Deltares) Recent onderzoek LTV O&M Evolutie van het estuarium; historisch en toekomstig Overzicht, VNSC-symposium 21 november Marcel Taal (Deltares) Hoofdboodschappen: - Nieuwe kennis, maar ook 10 jaar LTV-kennisontwikkeling

Nadere informatie

ONTWERP. Geachte heer Aerts,

ONTWERP. Geachte heer Aerts, Dienst Regelingen Vlaams Gewest Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Maritieme Toegang t.a.v. de heer F. Aerts Tavernierkaai 3 Postnummer 2000 ANTWERPEN BELGIË ONTWERP uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

Natuurherstel in de Westerschelde:

Natuurherstel in de Westerschelde: Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend Samenvatting Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend Samenvatting Dit is de (losse) samenvatting behorende bij

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Goedkeuring van Besluit Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) betreffende het Net op Zee Borssele

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Goedkeuring van Besluit Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) betreffende het Net op Zee Borssele DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring van Besluit Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) betreffende

Nadere informatie

Kort verslag van de 16 e bijeenkomst van de VNSC. Datum: 2 juni 2017 van 10:00 tot 14:00 uur. Locatie: RAS, Ernest Van Dijckkaai 37, 2000 Antwerpen

Kort verslag van de 16 e bijeenkomst van de VNSC. Datum: 2 juni 2017 van 10:00 tot 14:00 uur. Locatie: RAS, Ernest Van Dijckkaai 37, 2000 Antwerpen 1. Agenda voor de Toekomst 1.1 Capaciteitsstudie Schelde Kort verslag van de 16 e bijeenkomst van de VNSC Datum: 2 juni 2017 van 10:00 tot 14:00 uur Locatie: RAS, Ernest Van Dijckkaai 37, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Onderwerp Westerschelde. Vergunning voor het ontgronden van bodemmateriaal. DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Onderwerp Westerschelde. Vergunning voor het ontgronden van bodemmateriaal. DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT P in P bodemmateriaal P Ontwerpbeschikking Ministerie van Verkeer en Waterstaat Datum - Nummer - Onderwerp Westerschelde. Vergunning voor het ontgronden van bodemmateriaal. DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER

Nadere informatie

KOSTENINDICATIES BIJ DE LANGETERMIJNVISIE SCHELDE-ESTUARIUM

KOSTENINDICATIES BIJ DE LANGETERMIJNVISIE SCHELDE-ESTUARIUM KOSTENINDICATIES BIJ DE LANGETERMIJNVISIE SCHELDE-ESTUARIUM I/RA/12025/00.055/JSS December 00 (Eindrapport) International Marine & Dredging Consultants N.V. Wilrijkstraat 37-45 B4, 2140 Antwerpen, België

Nadere informatie

Monitoring meergeulensysteem Westerschelde

Monitoring meergeulensysteem Westerschelde Monitoring meergeulensysteem Westerschelde Toetsing criteria nevengeulen Rapport 7210A/MMGW-2013-01 Monitoring meergeulensysteem Westerschelde Toetsing criteria nevengeulen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nadere informatie

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde Achtergronddocument Baggeren en storten Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde Kwaliteitscontrole

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland. cc1. Nummer; Bibliotheek, Koestr. 30, tel; , postbus 5014,4330 KA Middelburg

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland. cc1. Nummer; Bibliotheek, Koestr. 30, tel; , postbus 5014,4330 KA Middelburg Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Nummer; M cc1 Bibliotheek, Koestr. 30, tel; 0118-686362, postbus 5014,4330 KA Middelburg MCVI Monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43'

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 27 november 2008 2008Z07205/ DRZZ. 2009/699

Nadere informatie

SIGMAPLAN - participatief beleid

SIGMAPLAN - participatief beleid SIGMAPLAN - participatief beleid ir. Wim Dauwe, afdelingshoofd Programma Inleiding Aanleiding en situering Goed onderbouwd plan Complex plan Reikwijdte Recente ontwikkelingen m.b.t. beleidskader en politieke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest

Nadere informatie

Verruiming vaargeul Westerschelde

Verruiming vaargeul Westerschelde Verruiming vaargeul Westerschelde Aanvraag ontheffing Flora- en faunawet Verruiming vaargeul Westerschelde Verruiming vaargeul Westerschelde Aanvraag Ontheffing Flora- en faunawet 2 Inhoudsopgave.............................................................

Nadere informatie

1. Samenvatting rapport 'Nautisch beheer' (MARIN)

1. Samenvatting rapport 'Nautisch beheer' (MARIN) 1. Samenvatting rapport 'Nautisch beheer' (MARIN) 2. Inleiding In het kader van de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium met betrekking tot de toegankelijkheid en veiligheid is er een studie uitgevoerd

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OVERWEGINGEN BIJ HET ONTWERPBESLUIT VOOR DE VERRUIMING VAN DE VAARGEUL VAN DE WESTERSCHELDE D.D. 27 NOVEMBER 2008

BIJLAGE 1 OVERWEGINGEN BIJ HET ONTWERPBESLUIT VOOR DE VERRUIMING VAN DE VAARGEUL VAN DE WESTERSCHELDE D.D. 27 NOVEMBER 2008 BIJLAGE 1 OVERWEGINGEN BIJ HET ONTWERPBESLUIT VOOR DE VERRUIMING VAN DE VAARGEUL VAN DE WESTERSCHELDE D.D. 27 NOVEMBER 2008 1 1. De aanvraag Bij brief van 24 oktober 2008 heeft het Vlaams Gewest, Departement

Nadere informatie

Strategisch milieueffectenrapport Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Strategisch milieueffectenrapport Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Strategisch milieueffectenrapport Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Hoofdrapport Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium Samenvatting en conclusies / overzichtskaart van het Strategisch

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde T.a.v. Anna Bijns-gebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 B 2018 Antwerpen BELGIË Directoraat-generaal Natuur

Nadere informatie

Inleiding. Opdrachten

Inleiding. Opdrachten Het geactualiseerde Sigmaplan Dagen van de Scheldekaaien Inleiding ir. Wim Dauwe Afdelingshoofd afdeling Zeeschelde - Waterwegen en Zeekanaal NV Structuur Opdrachten Vlaamse Overheid Beleidsdomein Mobiliteit

Nadere informatie

Waterkeringen Perkpolder

Waterkeringen Perkpolder Waterkeringen Perkpolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 maart 2012 / rapportnummer 2422 58 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zeeland en het Waterschap Scheldestromen willen de waterkeringen

Nadere informatie

Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel SBZ Westerschelde

Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel SBZ Westerschelde Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel SBZ Westerschelde Universiteit van Tilburg November 2007 Prof. mr. J.M. Verschuuren Mr. S.M.C. Erens 1 Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel

Nadere informatie

Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied

Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van Het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 15 mei 2014 / rapportnummer

Nadere informatie

Boze Belgen. Hoe Nederland uitvoering geeft aan verdragen met betrekking tot de Westerschelde.

Boze Belgen. Hoe Nederland uitvoering geeft aan verdragen met betrekking tot de Westerschelde. Boze Belgen. Hoe Nederland uitvoering geeft aan verdragen met betrekking tot de Westerschelde. Jonathan Verschuuren 1. Inleiding Eeuwenlang zijn er al spanningen rond de Westerschelde. Voorbeelden daarvan

Nadere informatie

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent kapt. Dirk Vernaeve Havenkapitein-commandant Situatieschets nautische toegang Max. schip Middensluis l.o.a.:: 115 m b.o.a.: 16 m sd: 7.25 m 10,000

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland ~

Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland ~ Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland ~ bericht op brief van: - de voorzitter van Provinciale Staten uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: 1001 1 12711 2616dg Gebiedsontwikkeling behandeld door: R. de Jong

Nadere informatie

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145 dm 1. Algemeen Om een beeld te krijgen van de invloed van de nieuwe generatie

Nadere informatie

PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur. Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman

PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur. Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman Korte historie 2009: Nationale Waterplan! 2 windenergiegebieden aangewezen! Borssele en IJmuiden

Nadere informatie

De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Provincie Limburg

De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Provincie Limburg De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Limburg 21 maart 2013 Eindhoven R. Tilmans Projectingenieur Groen Limburg Limburg 1 Introductie Belangrijke

Nadere informatie

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013 Maatregelverkenning Economie en Ecologie in balans Petra Dankers 08 november 2013 Kader Eerste bijeenkomst Programma Rijke Waddenzee in juni veel maatregelen geidentificeerd Royal HaskoningDHV heeft in

Nadere informatie

i t-,.."""""1 i ~ t--1r-~

i t-,..1 i ~ t--1r-~ Rijkswa terstaa t Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg Projectbureau Zeeweringen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Onderwerp Toezending besluit i.---------t-,.."""""1

Nadere informatie

Verruiming vaargeul Westerschelde

Verruiming vaargeul Westerschelde Verruiming vaargeul Westerschelde Aanvraag vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken Verruiming vaargeul Westerschelde Verruiming vaargeul Westerschelde Aanvraag vergunning Wbr 2 Inhoudsopgave.............................................................

Nadere informatie

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER 2 Advies Commissie Natuurherstel Westerschelde Schelde Het land draagt de rivier die schepen varen laat

Nadere informatie

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. GNB infodag, 22 oktober 2009 Eric Adan

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. GNB infodag, 22 oktober 2009 Eric Adan Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen GNB infodag, 22 oktober 2009 Eric Adan Inhoud Voorbereiding proefvaart Plan van aanpak Evaluatie 1 e proefvaart MSC Beatrice Bevindingen TNO Evaluatie

Nadere informatie

Ontwikkelingsschets. 2010 Schelde-estuarium. Vogel- en Habitattoets. Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium

Ontwikkelingsschets. 2010 Schelde-estuarium. Vogel- en Habitattoets. Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Vogel- en Habitattoets Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium bijlage 3 Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden uitgave opdrachtgever samenstelling

Nadere informatie

Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde

Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde Onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER Rijkswaterstaat Noord-Holland juli 2012 Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER dossier : BA1469-101-100 registratienummer : LW-AF20121545

Nadere informatie

Oostende 15 maart 2007 Nr. 06

Oostende 15 maart 2007 Nr. 06 Oostende 15 maart 2007 Nr. 06 1 BELGIE > 06/73 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode 26/03/2007 tot en met 06/04/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016 SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE Een duurzame toekomst Ir. Thijs de Boer 23 Maart 2016 2 Introductie Beroepsvaart Visserij Recreatie (vaart) Toerisme Veerdiensten Binnenvaart Natuurlijk systeem Omgeving

Nadere informatie

Maandag 14 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Start LIFE+ natuurproject ZTAR Het Zwin

Maandag 14 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Start LIFE+ natuurproject ZTAR Het Zwin Maandag 14 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Start LIFE+ natuurproject ZTAR Het Zwin Geachte gedeputeerde Decorte (West-Vlaanderen) Geachte

Nadere informatie

Geactualiseerd Sigmaplan: een unieke kans voor natuur

Geactualiseerd Sigmaplan: een unieke kans voor natuur Geactualiseerd Sigmaplan: een unieke kans voor natuur Leuven, 16 februari 2008 Voorgeschiedenis Eerste Sigmaplan: dijkverhogingen en potpolders ruimtebeslag dijken ten kosten van natuur scheiding van rivier

Nadere informatie

Ontstaan en ontwikkeling van platen en geulen in de Westerschelde

Ontstaan en ontwikkeling van platen en geulen in de Westerschelde Ontstaan en ontwikkeling van platen en geulen in de Westerschelde Prof. Ir. Jean J. Peters Raadgevend ingenieur Expert-team Haven Antwerpen De vragen: Hoe ontstonden de platen en geulen in de Westerschelde?

Nadere informatie

Zeeland Seaports groeit tegen verdrukking in

Zeeland Seaports groeit tegen verdrukking in Zeeland Seaports groeit tegen verdrukking in Maritiem Nederland #5 juni 2012 Economie 25 Als alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder had staatssecretaris Henk Bleker een gebied van

Nadere informatie

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. Interne GNB infodag 3 dec Eric Adan = ziek

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. Interne GNB infodag 3 dec Eric Adan = ziek Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen Interne GNB infodag 3 dec. 2009 Eric Adan = ziek Inhoud Voorbereiding proefvaart Plan van aanpak Evaluatie 1 e proefvaart MSC Beatrice Bevindingen

Nadere informatie

Metro & De Volkskrant van mei. Veiligheid; versterking van de kustzone

Metro & De Volkskrant van mei. Veiligheid; versterking van de kustzone Metro & De Volkskrant van mei Project Thema DWKPrgr 418 Duurzame kust- en estuariene natuur Noordzee en kust Pieter Slim Diana Prins & Sona Prakash Overzichtkaart Nederland DE RAMP, februari 1953 Natuur

Nadere informatie

Ontwikkelingsschets. 2010 Schelde-estuarium. Besluiten van de Nederlandse en Vlaamse regering. Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium

Ontwikkelingsschets. 2010 Schelde-estuarium. Besluiten van de Nederlandse en Vlaamse regering. Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Besluiten van de Nederlandse en Vlaamse regering Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium Overzichtskaart bij de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Nadere informatie

De derde verdieping van de Westerschelde. Rekenen, maar vooral veel praten. Arwin van Buuren Lasse Gerrits

De derde verdieping van de Westerschelde. Rekenen, maar vooral veel praten. Arwin van Buuren Lasse Gerrits Title: De derde verdieping van de Westerschelde Authors: Arwin van Buuren, Lasse Gerrits This version: pre press Originally published in: Economenblad, 28(2), 10 13 Date: June, 2005 De derde verdieping

Nadere informatie

Ontwikkelingsschets. 2010 Schelde-estuarium. Voorstellen voor besluiten. Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium

Ontwikkelingsschets. 2010 Schelde-estuarium. Voorstellen voor besluiten. Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Voorstellen voor besluiten Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium Overzichtskaart bij de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Voorstel voor

Nadere informatie

Haven en Natuur. 22/05/2013 Laura Verlaeckt (Havenbedrijf Antwerpen) Peter Symens (Natuurpunt)

Haven en Natuur. 22/05/2013 Laura Verlaeckt (Havenbedrijf Antwerpen) Peter Symens (Natuurpunt) Haven en Natuur 22/05/2013 Laura Verlaeckt (Havenbedrijf Antwerpen) Peter Symens (Natuurpunt) 1.Havengebied van Antwerpen: situering 2.Haven en Natuur: van conflict naar samenwerking 3.Haven en Natuur:

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 1 BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 B 2018 Antwerpen (B.) Kenmerk: 13026967 Afdeling: RUDT Datum: 17-12-2013

Nadere informatie

gebiedsontwikkeling perkpolder hulst

gebiedsontwikkeling perkpolder hulst gebiedsontwikkeling perkpolder hulst De ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatielandschap Gebiedsontwikkeling Perkpolder De ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatielandschap

Nadere informatie

Bij deze wil ik een zienswijze indienen tegen ontwerp rijksinpassingsplan, ontwerp uitvoeringsbesluiten en het MER voor het Hedwigeproject.

Bij deze wil ik een zienswijze indienen tegen ontwerp rijksinpassingsplan, ontwerp uitvoeringsbesluiten en het MER voor het Hedwigeproject. PER AANGETEKENDE POST Provincie Zeeland Postbus 6001 4330 LA Middelburg.. (plaats), 20 augustus 2013 Inzake: zienswijze Hertogin Hedwigepolder Geachte dames, heren, Bij deze wil ik een zienswijze indienen

Nadere informatie

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed?

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? KENNIS SCHIP EN MOTORKENNIS 1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? A. Een Dortmund-Eemskanaalschip. B. Een Rijn-Hernekanaalschip. C. Een Kempenaar. 2. Welk van onderstaande

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het project Oever- en natuurontwikkeling Saskerleidam

Vragen en antwoorden over het project Oever- en natuurontwikkeling Saskerleidam Vragen en antwoorden over het project Oever- en natuurontwikkeling Saskerleidam Hoe ziet het project eruit? Fase 0 = herstel beschoeiing en rietzone Dorregeest; Fase 1 = ophogen Saskerleidam; Fase 2 =

Nadere informatie

Ontwikkelingsschets. Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Ontwikkelingsschets. Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Veiliger - Toegankelijker - Natuurlijker Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Besluiten van de Nederlandse en Vlaamse regering Versie 8 - definitief Rapport ProSes 17110 Onderwerp Ontwikkelingsschets

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Onderwerp aanbieding ter goedkeuring van het vaststellingsbesluit projectplan Perkpolder

Datum 16 april 2012 Onderwerp aanbieding ter goedkeuring van het vaststellingsbesluit projectplan Perkpolder I lillil 11111111111111111111 1111111111 lillillil 1111 12009448 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres: Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Oostende 16 april 2009 Nr. 8

Oostende 16 april 2009 Nr. 8 Oostende 16 april 2009 Nr. 8 1 BELGIE > 08/92 ERRATUM GETIJTAFELS 2009 Bij de opmaak van het getijboekje 2009 zijn in de verwerking een aantal fouten geslopen voor de locatie Vlissingen. Er werden verkeerde

Nadere informatie

Bijlage(n) Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118)

Bijlage(n) Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) Memo Ministerie van Verkeer Rijkswaterstaat en Waterstaat Aan Ed Stikvoort (Provincie Zeeland) Van Joris Perquin Datum 27 februari 2008 Onderwerp Gebruik loswal bij Schelphoek Oost Doorkiesnummer 0118-62

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Martieme Toegang De heer ir. F. Aerts Tarvernierkaai 3 2000 Antwerpen (België) Directoraat-generaal

Nadere informatie

Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium

Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium ir. Koenraad Mergaert ir. Eric Tavemiers Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Maritieme Toegang Samenvatting van de lezing

Nadere informatie

Albert Vliegenthart De Vlinderstichting

Albert Vliegenthart De Vlinderstichting Vlinders van A naar beter Albert Vliegenthart De Vlinderstichting Wet- en regelgeving Natuurwet wel of geen problemen? Omgevingswet komt er aan Gedragscodes - Rijksverantwoordelijkheid Handhaving - flexibiliteit

Nadere informatie

Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid. Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied. Infobrochure

Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid. Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied. Infobrochure Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied Infobrochure Het toelatingsbeleid: voor een veilige en vlotte scheepvaart in het Scheldegebied

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 4 mei 2017 / projectnummer: 3061

Sluis Kornwerderzand. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 4 mei 2017 / projectnummer: 3061 Sluis Kornwerderzand Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 4 mei 2017 / projectnummer: 3061 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Het sluiscomplex in de Afsluitdijk

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

Morfologische ontwikkeling Schaar van Spijkerplaat sinds 1960

Morfologische ontwikkeling Schaar van Spijkerplaat sinds 1960 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Morfologische ontwikkeling Schaar van Spijkerplaat sinds 1960 notitie NWL-99.35 juli 1999 1 Morfologische ontwikkeling

Nadere informatie

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen (Ontwerp-)Tracébesluit Inhoud Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen Voorkeursvariant Voorkeursvariant Ontwerpkeuze (I) Oriëntatie sluis Breedte buitenhaven Havenmondverbreding

Nadere informatie

Evenementen en Natuurwetgeving. Hanneke Oudega en Martijn Diepenhorst

Evenementen en Natuurwetgeving. Hanneke Oudega en Martijn Diepenhorst Evenementen en Natuurwetgeving Hanneke Oudega en Martijn Diepenhorst hanneke.oudega@tauw.nl 06 54680795 martijn@roheadvocaten.nl 020 7370128 In de media Dwangsom van 20.000 euro op afsteken vuurwerk Koningsdag

Nadere informatie

EEN DUURZAAM EN VITAAL SCHELDE-ESTUARIUM

EEN DUURZAAM EN VITAAL SCHELDE-ESTUARIUM Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie BROCHURE Samen werken aan EEN DUURZAAM EN VITAAL SCHELDE-ESTUARIUM Ludo Goossens Ludo Goossens Colofon Verantwoordelijke uitgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

Nadere informatie