Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo."

Transcriptie

1 Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief de helpfunctie en basishandelingen. De helpfunctie legt alle schermen knop voor knop uit en geeft een uitgebreide lijst met hoe men de meeste handelingen verricht. De basishandelingen geven uitgebreide informatie over het gebruik van GensDataPro. Eigenlijk zijn beiden noodzakelijk om de demo versie goed te kunnen proberen. Een schermpje 'GensDataPro Demo versie' geeft aan waar de demo versie wordt geïnstalleerd. U hoeft hier alleen op 'Start installatie' te klikken en installatie van het programma begint automatisch. U kunt de installatiemap eventueel zelf aanpassen. De demoversie kan bijvoorbeeld op een USB stick worden geïnstalleerd. Hierdoor kan de demo ook op andere PC's worden gebruikt zonder deze hierop te installeren. Houdt u rekening met de volgende belangrijke zaken: De minimum vereiste wat betreft PC is een Pentium 100 MHz met 64 MB intern geheugen. Het programma werkt wel op mindere machines, maar dan gaat het allemaal wel erg traag. Benodigde installatieruimte: 150 MB (plus 41 Mb voor de installatiebestanden). Bij het programma wordt een uitgebreid Oranje bestand geleverd waarmee de demo de eerste keer zal openen. Functionaliteiten: Deze demo is volledig functioneel tot 250 personen inclusief: Rechtstreeks inlezen van aktegegevens van de WieWasWie documentdetailpagina Rechtstreeks vanuit GensDataPro publiceren van uw genealogische gegevens, inclusief de bijbehorende pasfoto's, bij Genealogie Online zonder hiervoor zelf een GedCom bestand te maken en te versturen Met een bestandenset van meer dan 250 personen zijn de volgende zaken niet meer mogelijk: Opslaan van de bestandenset (laat u dus niet meeslepen door 500 personen vanuit WieWasWie te plakken) Afdrukken van teksten en figuren Exporteren naar GedCom of Genealogie Online Opstellen van een volledige website met persoonspagina's Uitvoer van parenteel / genealogie/ kwartierstaat en stamreeks naar HTML is beperkt tot 6 generaties. U kunt wel grote bestanden vanuit andere programma's (GD/D90, ProGen) en Gedcom inlezen. Ook het cirkeldiagram blijft onbeperkt bruikbaar. De stadskaarten en landkaarten zijn in deze demo versie niet allemaal aanwezig en op zeer lage resolutie (grof). Onnodig te zeggen dat deze niet representatief zijn voor de versie die u ontvangt op Cd-rom bij aanschaf van het programma. Ze geven echter wel een goed beeld van hoe u spreidingen in kaart en adressen in een stadskaart kunt registreren en uitvoeren. Overgang van Demo naar geregistreerde versie. Als u, na het uitproberen met deze demo-versie, besluit om het volledige pakket (programma CD met gedrukte Basishandleiding) te kopen kunt u met de in de demo ingevoerde gegevens verder. U moet dan in de demo een back-up op b.v. een memorystick maken (inclusief eventueel dossier) en deze back-up in de geregistreerde versie weer inlezen. De-installeren: De demo kunt u verwijderen door met 'Deze Computer' of 'Windows Verkenner' in C:\ de map GDPdemo te verwijderen. Wij wensen u veel plezier met deze demo versie. Het GensData Serviceteam. Handleiding GensDataPro-Demo 1

2 2 Installatie Bij het begin van de installatie verschijnt een scherm waar de plaats van de map staat aangegeven. Na Start installatie volgt een mededeling: Na OK volgt het hoofdvenster met het voorbeeldbestand Oranje. Het is nuttig allereerst (in het kort) uitleg te geven over de diverse delen van dit scherm, daarna zal het invoeren van gegevens besproken worden. Overal in het programma zijn helpteksten oproepbaar voor meer informatie. Handleiding GensDataPro-Demo 2

3 3 Algemeen 3.1 Opstarten programma Tijdens de installatie van het programma zijn er snelkoppelingen gemaakt in het Startmenu en op het bureaublad. Door op een snelkoppeling te klikken wordt het programma gestart. Er verschijnt kortstondig een venstertje met het versienummer van het programma. Bij de eerste keer opstarten van het programma zal het Oranje bestand geopend worden. (Onderstaand scherm is zichtbaar als op de tab Figuur is gedrukt). Voor een beter begrip van het programma is het aan te raden eerst dit hoofdstuk 3 in zijn geheel door te lezen. Wilt u toch meteen uw gegevens invoeren, ga dan verder met hoofdstuk 4 Invoer personen en relaties. 3.2 Indeling hoofdvenster In het hoofdvenster zijn de volgende delen te onderscheiden: a. Titelbalk b. Menubalk c. Knoppenbalken d. Linker en rechter weergavevenster e. Inhoud van de huidige bestandenset verdeeld over vijf of negen tabbladen f. Horizontale schuifbalk g. Statusbalk Onder de statusbalk is de Windows-taakbalk zichtbaar met o.a. het menu Start. Handleiding GensDataPro-Demo 3

4 Titelbalk Menubalk Knoppenbalken Linker en rechter weergavevenster Inhoud van huidige bestandenset Horizontale schuifbalk Statusbalk a. Titelbalk Op de titelbalk staat welke demoversie van GensDataPro wordt gebruikt. Tevens is de naam en de locatie van de gebruikte bestandenset aangegeven. b. Menubalk Op de menubalk staan de namen van de keuzelijsten Bestand, Bewerkhandelingen, Combinatiehandelingen, Dossierhandelingen, Figuurhandelingen, Beeld, Opties, Uitvoer en Help. Door op de naam te klikken ontrolt zich de lijst met de mogelijke handelingen. Is de tekst grijs, dan is deze handeling op dit moment niet uit te voeren. Menu Bestand In dit menu bevinden zich alle handelingen die te maken hebben met de bestandenset. Menu Bewerkhandelingen In dit menu bevinden zich alle handelingen die te maken hebben met het invoeren en bewerken van gegevens. Menu Combinatiehandelingen In dit menu bevinden zich alle handelingen die te maken hebben met het met elkaar combineren van reeds ingevoerde personen. Menu Dossierhandelingen In dit menu bevinden zich alle handelingen die te maken hebben met het samenstellen en bewerken van dossiers. Menu Figuurhandelingen In dit menu bevinden zich alle handelingen die te maken hebben met het samenstellen en bewerken van geneagrammen. Menu Beeld In dit menu bevinden zich alle handelingen die te maken hebben met hoe en welke vensters de gebruiker ziet. Menu Opties In dit menu bevinden zich alle handelingen die te maken hebben met het beheer en de controle van de bestandenset. Menu Uitvoer In dit menu bevinden zich alle handelingen die te maken hebben met de uitvoer van hoofdzakelijk tekstuele documenten van de geselecteerde persoon of relatie. Menu Help In dit menu bevind zich de toegang tot de helpfuncties van het programma. Handleiding GensDataPro-Demo 4

5 c. Knoppenbalken Door de cursor op de knoppen van de bovenste knoppenbalk te zetten verschijnt een omschrijving van de functie van deze knop. Deze functie is ook terug te vinden in één van de keuzelijsten in de menubalk. Deze knoppen activeren handelingen die betrekking hebben op het maken en weergeven van geneagrammen. Figuurtekst -veld. De tekst hierin kan, als optie, in het geneagram-blokje worden getoond. Dit veldje kan ook worden gebruikt voor een korte aanduiding van de persoon of om aan te geven bij welke familie hij/zij behoort. Knop voor het inlezen van gegevens van WieWasWie (zie ook Help-Help bij inlezen WieWasWie bronnen) Deze knop roept het selectievenster op. Dit kan ook met <Ctrl> + Q of via menu Beeld - Selectiescherm. Deze knop activeert het zoekvenster. Dit kan ook met <Ctrl> + F of via menu Bewerkhandelingen - Zoek een persoon. Met deze knop komt u rechtstreeks in het instellingenvenster. Met deze knop verwisselt u de inhoud van het rechter en linker weergavevenster of Deze twee knoppen wisselen elkaar af. Wanneer u op de linker knop klikt, verschijnt steeds rechts een overzicht van de relatie(s) en de kinderen van de persoon links. Met de rechter knop zet u deze kinderen-en-relatiesrechts -weergave uit. Met deze knop ververst u de dossiertabel. Met deze knoppen kunnen geneagrammen gekopieerd worden. Deze zijn alleen zichtbaar indien met geneagrammen wordt gewerkt. Met deze knop worden de aangebrachte wijzigingen opgeslagen. Deze knop wordt zwart wanneer er iets gewijzigd is. De knop wordt weer grijs nadat de gegevens zijn opgeslagen. GensDataPro werkt altijd met kopieën van de oorspronkelijke bestanden. Alleen bij het opslaan worden de kopieën over de originele bestanden heen gezet. De tweede rij bevat de knoppen Vorige, Volgende en Bewerk. Met deze twee knoppen kunt u eerder in dit venster getoonde gegevens oproepen. Hiermee of met <F6> komt u in het bewerkvenster van de in het venster getoonde gegevens. Handleiding GensDataPro-Demo 5

6 d. Linker en rechter weergavevenster In het linker en rechter weergavevenster worden de gegevens van een persoon, een relatie of een ander onderdeel van de bestandenset getoond. Het linker van deze twee vensters is te allen tijde het actieve venster. Op deze persoon, relatie (of iets anders) kunt u bewerkingen uitvoeren of kan de uitvoer worden samengesteld. De blauwe regels in beide vensters zijn klikbaar. Wanneer met de linker muisknop op de (blauwe) naam van een persoon (een relatie of een plaats) wordt geklikt, verschijnen de gegevens van de betrokken persoon (relatie of plaats) in het linker venster. Het klikken is vergelijkbaar met de blauwe klikbare teksten (hyperlinks) van internet. Klikt men met de rechter muisknop op een anders gekleurde (hier blauwe) naam of relatie in het linker venster, dan verschijnen de gegevens van die persoon of relatie in het rechter venster en omgekeerd. Het opmerkingenveld behorende bij een persoon is zichtbaar te maken via de optie Opmerkingenveld in beeld van het tabblad Bewerkopties bij Bewerkhandelingen - Instellingen. e. Inhoud van de huidige bestandenset Aan de onderzijde van het scherm wordt in tabelvorm de inhoud van de huidige bestandenset getoond. Standaard is deze onderverdeeld in vier tabellen ( Personen, Relaties, Opmerkingen en Eigen {of Centraal} plaatsbestand ) die door het aanklikken van de desbetreffende tabs worden geopend. Via het vijfde tabblad Figuur kunt u werken met geneagrammen. Als met de linker muisknop op een van de regels in de tabellen ( Personen, Relaties, Opmerkingen of Eigen {of Centraal} plaatsbestand ) wordt geklikt, verschijnt de informatie in het linker venster. Als met de rechter muisknop wordt geklikt, komt deze in het rechter venster. Als de Uitgebreide mode niet geactiveerd is, zijn er vijf tabbladen. Bij de Uitgebreide mode komen er vijf tabbladen bij (zie verder bij Uitgebreide mode, hoofdstuk 3-5). f. Horizontale schuifbalk Om de rechtsgelegen kolommen van de inhoud van de bestandenset te kunnen lezen moet de schuifbalk worden gebruikt. Handleiding GensDataPro-Demo 6

7 g. Statusbalk Op de statusbalk is af te lezen hoeveel personen, relaties, opmerkingen, plaatsnamen er zijn en hoe de systeembelasting is. Wanneer er iets is gewijzigd in een van de drie hoofdbestanden (personen, relaties of opmerkingen), staat er een sterretje bij het aantal personen. Is er iets veranderd in het plaatsbestand, dan staat er een sterretje bij het aantal plaatsen. Zo'n sterretje suggereert dat u moet opslaan vóór u afsluit, tenminste als u de gemaakte wijzigingen wilt behouden. 3.3 Instellingen Tijdens de installatie zijn er een groot aantal instellingen op een standaard waarde ingesteld. Deze waarden zijn zo gekozen dat een groot aantal genealogen dit goede instellingen vinden, maar smaken verschillen. Mocht u dit willen aanpassen, dan kan dit door in het submenu Bewerkhandelingen op Instellingen te klikken. U kunt ook op de knop klikken. U krijgt dan het venster Instellingen met negen tabs waar het een en ander kan worden ingesteld of gekozen. Tabblad Figuur Hier kunnen instellingen die met het figuur (geneagram) te maken hebben, worden gekozen of ingesteld. In de linker kolom kunt u de eigenschappen van de geneagramblokjes aanpassen. In de rechter kolom geeft u aan wat er in de blokjes wordt weergegeven. U kunt hier de kleur behorende bij man, vrouw of geslacht onbekend aangeven door in het kleurvakje te klikken. Op eenzelfde manier kunt u de kleur van het weergavevenster bepalen wanneer hier gegevens staan van een relatie, een bron of een object. Voor meer informatie klikt u op de helpknop in dit tabblad. Tabblad Rapportage Hier kunnen instellingen die met de rapportage te maken hebben, worden gekozen of ingesteld. Voor meer informatie klikt u op de helpknop in dit tabblad. Tabblad Aannames Hier kunnen parameters die met aannames te maken hebben, worden ingesteld. De leeftijden worden gebruikt voor een aantal waarschuwingen bij onmogelijke invoergegevens en voor het berekenen van datumgrenzen die binnen het programma gebruikt worden. Voor meer informatie klikt u op de helpknop in dit tabblad. Tabblad Bewerkopties Hier kunnen instellingen die met het gebruik van het programma te maken hebben, worden aangepast aan de persoonlijke wensen van de gebruiker. Voor meer informatie klikt u op de helpknop in dit tabblad. Tabblad Afkortingen Hier worden de voorvoegsels aangegeven die deel uitmaken van de familienaam of van plaatsnamen. Deze voorvoegsels kunt u zelf aanvullen. Tevens geeft u hier aan hoe u de plaatsnamen in de uitvoer vermeldt wilt zien. Ook de vermelding van de persoonsnamen in het geneagram, in het weergave-venster en in het kwartierblad is hier naar wens in te stellen. Bij Sneltoetsen voor opmerkingen kunt u tekst invoeren die dan bij Handleiding GensDataPro-Demo 7

8 de opmerkingen door de aangeduide toetscombinatie (<Alt> + cijfer) wordt ingevoerd (geplakt). Voor meer informatie klikt u op de helpknop in dit tabblad. Tabblad Uitvoertaal In dit tabblad wordt aangegeven hoe de in het programma gebruikte woorden en begrippen (kolom Omschrijving ) in de uitvoer worden weergegeven. Dit kunt u zelf aanpassen en opslaan onder een eigen naam. U kunt ook kiezen voor een andere taal of zelf een eigen taal toevoegen. Voor meer informatie klikt u op de helpknop in dit tabblad. De standaard in het programma aanwezige gezindten en huwelijkssoorten vindt u onder de desbetreffende knoppen. U kunt zelf gezindten en huwelijkssoorten toevoegen. In de kolom afkorting mag u maximaal twee karakters invullen. Voor meer informatie klikt op de helpknop in deze tabbladen. Tabblad Mappen In dit tabblad kunt u specificeren waar u uw bestanden en instellingen wilt bewaren. Voor meer informatie klikt u op de helpknop in dit tabblad. Met de knoppen rechts van de invoer-velden (met drie stippen) kunt u naar een gewenste map (directory) bladeren. Een klik hierop doet het map-selectievenster openen. Hier kunt u, indien u dit wenst omdat u beperkte ruimte hebt op de C-schijf, aangeven dat de data (GensDataPro (*.GD2)) op een andere schijf in een map (D:\GDP2data) opgeslagen moeten worden. Het is af te raden om de locatie van de Basis map (c:\gdpdemo\data) en de map Kaarten (c:\gdpdemo\data\kaarten) te wijzigen omdat anders het programma niet goed meer zal functioneren. Voor de Persoonskaart en het Gezinsblad kan gekozen worden uit de beschikbare sjablonen door op de knop met de drie puntjes te klikken en dan een keus te maken. Tabblad Web In dit tabblad worden instellingen vastgelegd voor het maken van HTML-uitvoer. Voor meer informatie klikt u op de helpknop in dit tabblad. Uitgebreide informatie over het maken van HTML-uitvoer en websites vindt u in de helptekst Basishandelingen. Tabblad Persoonlijk In dit tabblad kunt u uw personalia invullen. De NAW-gegevens en het adres worden overgenomen in de door u aangemaakte Gedcom-bestanden. Uw Outlook Express-instellingen worden door GensDataPro zelf gevonden. Ze worden gebruikt om vanuit het programma s te kunnen versturen. Voor meer informatie klikt u op de helpknop in dit tabblad. Tabblad RTF uitvoer In dit tabblad kunt u de RTF uitvoer van hoofdtekst, bronnen en index specificeren die, zonder extra instellingen in uw tekstverwerker, geprint kan worden of gebruikt kan worden voor het maken van een boekwerk. 3.4 Plaatsbestand (eigen of centraal) Binnen GensDataPro kan een eigen plaatsbestand worden opgebouwd door met een leeg plaatsbestand te beginnen. Men kan ook gebruik maken van het meegeleverde (centraal) plaatsbestand (centraal0plt) dat circa 4800 plaatsen in Nederland bevat. Het voordeel van een leeg te beginnen eigen plaatsbestand is dat het kleiner is. Het bevat immers alleen plaatsen die u zelf hebt ingevoerd. Hierdoor is het vaak eenvoudiger om het (gemakkelijk te onthouden) plaatsnummer in te vullen in plaats van de naam te gaan typen. De kans op typefouten bij nieuw in te voeren plaatsnamen is wat groter. Handleiding GensDataPro-Demo 8

9 Het voordeel om met het meegeleverde plaatsbestand te beginnen is dat veel plaatsen reeds aanwezig zijn. Bij het invullen van de plaatsnaam zal, door het typen te beginnen, vanzelf de juiste plaatsnaam verschijnen. De kans op typefouten is hierdoor kleiner. In het meegeleverde plaatsbestand zijn alle plaatsen reeds voorzien van coördinaten, waardoor het mogelijk wordt plaatsen in een (te kiezen) kaart te plotten en zodoende inzicht te krijgen in de geografische spreiding van personen. Zelf toegevoegde plaatsen zijn eenvoudig te voorzien van de juiste plaatscoördinaten. U kunt er ook voor kiezen om het meegeleverde plaatsbestand (centraal plaatsbestand) echt als centraal plaatsbestand te gebruiken, waarbij uw bestandenset geen eigen plaatsbestand bezit. Hierdoor hebt u de mogelijkheid om bij meerdere bestandensets hetzelfde plaatsbestand te gebruiken. 3.5 Uitgebreide mode GensDataPro heeft de mogelijkheid om gegevens over bronnen, activiteiten en objecten in te voeren. Men kan achter elkaar een serie bronnen invoeren en die direct, of achteraf, toewijzen aan personen. Men kan een bron toewijzen aan een persoon of alleen aan een specifieke gebeurtenis (zoals geboorte) van de persoon of van de relatie. Een bron kan aan oneindig veel personen worden toegewezen en elke persoon kan aan oneindig veel bronnen worden gekoppeld. Men kan aan personen iedere gewenste activiteit toevoegen. Hebben meerdere gebeurtenissen een gemeenschappelijk gegeven, dan is er de mogelijkheid dit gemeenschappelijke gegeven apart te beschouwen (object). Ook kan men personen onderling koppelen via een activiteit. Een bijzondere activiteit vormen de getuigenissen waardoor getuigen gekoppeld worden aan de betrokken personen. Met deze mogelijkheden krijgt men een inzicht in de samenhang tussen personen. U hebt de keuze om al dan niet gebruik te maken van bovenstaande mogelijkheden door het in- of uitschakelen van de Uitgebreide mode. Maakt u hier geen gebruik van, dan zijn deze mogelijkheden volledig afgeschermd. Na de installatie en de eerste keer starten van het programma is de Uitgebreide mode standaard ingeschakeld. Handleiding GensDataPro-Demo 9

10 De Uitgebreide mode is eenvoudig te de-activeren door in het menu "Opties" op Uitgebreide mode te klikken. Het menu verdwijnt weliswaar maar wanneer u "Opties" weer aanklikt, ziet u dat het vinkje voor " Uitgebreide mode " is verdwenen. Door op dit vinkje te klikken wordt de Uitgebreide mode weer ingeschakeld. U kunt te allen tijde de Uitgebreide mode in- en uitschakelen. Er gaan geen gegevens verloren. Als de Uitgebreide mode is ingeschakeld, zijn er naast de vijf bekende tabjes "Personen, Relaties, Opmerkingen, eigen {of centraal} plaatsbestand en Figuur", vijf nieuwe tabjes: Activiteiten, Objecten, Bronnen, Bronkoppelingen en Dossier. Bij het menu Bewerkhandelingen zijn opties zichtbaar die betrekking hebben op het werken met activiteiten, objecten en bronnen. Het werken met de Uitgebreide mode wordt niet besproken in deze basishandleiding. Zie hiervoor de helpfunctie in GensDataPro. Handleiding GensDataPro-Demo 10

11 4 Invoer personen en relaties Bij de eerste keer starten van het programma zal het bestand Oranje geopend worden. Hier kunt u om te oefenen nog personen gaan toevoegen of u begint via Bestand met een Nieuwe stamboom. Als eerste wordt gevraagd de nieuwe stamboom een naam (max. 20 tekens) te geven. Na het invoeren van de naam van de (nieuwe) bestandenset moet deze worden opgeslagen d.m.v. de knop Opslaan. Daarna verschijnt een venster waar voor de eerste persoon (nummer is 2!) gegevens kunnen worden ingevoerd. Zie voor meer informatie over dit scherm de beschikbare help. Na invullen en Akkoord (F7) volgt een scherm met de gegevens van deze persoon in het linker (actieve) weergave scherm. Handleiding GensDataPro-Demo 11

12 Aanvullingen of wijzigingen kunnen d.m.v. de knop Bewerk (F6) gedaan worden. Via menu Bewerkhandelingen kan aan dit persoon een relatie (ouder, partner of kind) gekoppeld worden. We kiezen hier voor Voeg ouder toe (F4). Hierna verschijnt een persoonsbewerkscherm waar de familienaam al is ingevuld. Dit kan, indien onjuist, verandert worden. Na invullen en Akkoord (F7) volgt een scherm met de gegevens van Jan in het linker weergave scherm waarbij de gegevens van de zojuist ingevoerde ouder is toegevoegd. Wij gaan via menu Bewerkhandelingen de moeder van Jan toevoegen. Handleiding GensDataPro-Demo 12

13 Hierna verschijnt weer een persoonsbewerkscherm. Na invullen en Akkoord (F7) volgt een scherm dat, omdat er nu een relatie gemaakt is tussen de vader en moeder van Jan, kan worden ingevuld. Na invullen en Akkoord (F7) volgt een scherm met de gegevens van Jan in het linker weergave scherm waarbij nu ook de gegevens van de zojuist ingevoerde moeder is toegevoegd. Vergeet niet regelmatig de ingevoerde gegevens op te slaan door te klikken bv. op de floppy-knop (rechts). Handleiding GensDataPro-Demo 13

14 Door het aanwijzen van een persoon uit de persoonstabel komt deze in het actieve (linker) weergave scherm en kan op deze persoon een nieuwe koppeling toegevoegd worden. Analoog kan dit op met relatie gedaan worden, dan een relatie in de relatietabel aanwijzen. Op deze manier kunnen kinderen uit deze relatie worden toegevoegd. Klikken op de tab Figuur laat het geneagram zien. Als op een persoon of op een relatielijn geklikt wordt dan verschijnt deze persoon of relatie weer in het linker weergavescherm. Gebruik voor meer uitleg de beschikbare Help. 5 Overgang van Demo naar geregistreerde versie. Als u, na het uitproberen met deze demo-versie, besluit om het volledige pakket (programma CD met gedrukte Basishandleiding) te kopen kunt u met de in de demo ingevoerde gegevens verder. U moet dan in de demoversie een back-up op b.v. een USB-geheugenstick maken (inclusief eventueel dossier) en deze back-up in de geregistreerde versie weer inlezen. Handleiding GensDataPro-Demo 14

15 5.1 Maken van een back-up Binnen GensDataPro is het mogelijk om een back-up van een bestandenset te maken. Dit kan zonder of met alle dossiers (inclusief foto s, documenten, e.d.). Alle bestanden worden ingepakt in één bestand met extensie:.gdz. In het menu Bestand kan bij de optie Back-ups gekozen worden voor naar floppydisk (excl. dossier) of naar map (mogelijk incl. dossier). We moeten hier kiezen: Back-up naar map Als gekozen wordt voor naar map (mogelijk incl. dossier), volgt, mits er een dossier is, een venster met de vraag of u dit inclusief dossier wilt doen. Na de keus Ja of Nee volgt een venster waar de naam en de locatie kan worden opgegeven of geaccepteerd. De back-ups worden standaard opgeslagen in de GensDataPro-map GDZ. Indien u dit wilt wijzigen, bijvoorbeeld naar een USB-geheugenstick, kunt u op het pijltje naast het Opslaan in: -veld klikken en de juiste locatie kiezen (hier SANDISK 64 (G). Na Opslaan wordt de back-up weggeschreven en volgt de mededeling dat deze inderdaad is opgeslagen. 5.2 Back-up terugzetten in de geregistreerde versie van GensDataPro. De eerder gemaakte back-up van een bestandenset kan desgewenst weer worden ingelezen in het programma. Er kan een keus worden gemaakt uit: Back-up vanaf diskette terugplaatsen of Back-up vanuit map terugplaatsen. We moeten nu kiezen voor: Back-up vanuit map terugplaatsen. Het vervolg van de handelingen is uitgebreid beschreven in de bij de geregistreerde versie van GensDataPro geleverde Basishandleiding. Handleiding GensDataPro-Demo 15

16 Inhoudsopgave 1 GensDataPro Demo Installatie Algemeen Opstarten programma Indeling hoofdvenster... 3 a. Titelbalk... 4 b. Menubalk... 4 c. Knoppenbalken... 5 d. Linker en rechter weergavevenster... 6 e. Inhoud van de huidige bestandenset... 6 f. Horizontale schuifbalk... 6 g. Statusbalk Instellingen Plaatsbestand (eigen of centraal) Uitgebreide mode Invoer personen en relaties Overgang van Demo naar geregistreerde versie Maken van een back-up Back-up terugzetten in de geregistreerde versie van GensDataPro Handleiding GensDataPro-Demo 16

Nieuw in GensDataPro 2.5.5

Nieuw in GensDataPro 2.5.5 Nieuw in GensDataPro 2.5.5 In dit document vindt u een overzicht van alle aanpassingen in GensDataPro 2.5.5 na de laatste service-upgrade van GensDatapro 2.4 (versie 2.4.9l). 1. Algemene aanpassingen...

Nadere informatie

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding GENSDATAPRO hoe en wat - 1 In een serie artikelen willen we aandacht besteden aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Het maken en terugzetten

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro Spiekscherm het Kladblok van GensDataPro Zoals bekend verondersteld mag worden is het bij GensDataPro mogelijk een akte van WieWasWie direct in te lezen door middel van het kopiëren van het webadres (URL)

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Nieuw in GensDataPro 2.7

Nieuw in GensDataPro 2.7 Nieuw in GensDataPro 2.7 In dit document vindt u een overzicht van alle aanpassingen in GensDataPro 2.7 na de laatste serviceupgrade GensDataPro 2.6.3. Meer details over alle aanpassingen in Versie 2.7

Nadere informatie

3. Familiegegevens zoeken Rapporten in Aldfaer

3. Familiegegevens zoeken Rapporten in Aldfaer Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De schermafbeeldingen... 15 Website... 16 Toets

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Gebruik webfolders Windows

Gebruik webfolders Windows Gebruik webfolders Windows Algemene informatie Dit document beschrijft hoe u gebruik kunt maken van webfolders en beschrijft hoe u stapsgewijs via uw PC hier verbinding mee kunt maken. Website toevoegen

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Installatie en registratie GensDataPro 2.8

Installatie en registratie GensDataPro 2.8 Installatie en registratie GensDataPro 2.8 1 Programma installeren vanaf cd-rom versie 2.8 augustus 2009 Na het plaatsen van de cd-rom in de cd- of dvd-speler start de installatieprocedure automatisch

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen?

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hiervoor moeten twee taken uitgevoerd worden. De schermafdruk maken De schermafdruk op het forum plaatsen. I. Een schermafdruk maken: Om een schermafdruk te maken

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Bij Word 97 wordt geen gebruik gemaakt van de hier genoemde beveiligingsniveau s

Bij Word 97 wordt geen gebruik gemaakt van de hier genoemde beveiligingsniveau s Installatie in Microsoft Word en het gebruik van de Microsoft Word macro voor schalen van foto s en toevoegen van een index in de RTF uitvoer van GensDataPro Leest u eerst de hierna volgende richtlijnen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Installatie in Microsoft Word en gebruik van Microsoft Word macro voor het vertalen van tekst in Microsoft Word

Installatie in Microsoft Word en gebruik van Microsoft Word macro voor het vertalen van tekst in Microsoft Word Installatie in Microsoft Word en gebruik van Microsoft Word macro voor het vertalen van tekst in Microsoft Word Leest u eerst de hierna volgende richtlijnen voor een juiste installatie en gebruik. We raden

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

2. Basisgegevens invoeren

2. Basisgegevens invoeren 29 2. Basisgegevens invoeren De basis van een stamboom is de ingevoerde personen en hun onderlinge relaties. In dit hoofdstuk leert u de personen in te voeren met de gegevens die van belang zijn voor de

Nadere informatie

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Mapsource handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Inhoud deel 1 Schermindeling Menu s Werkbalken Statusbalk tabbladen Kaartmateriaal Kaartmateriaal selecteren Kaartmateriaal verwijderen

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Werken met Winzip. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01

Werken met Winzip. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01 Werken met Winzip Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01 Inleiding...3 Voor de start...4 Ongeregistreerde versie...4 Tip van de dag...4 Het inpakken van een enkel bestand...5 Openen van een Winzip

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

NGV. Hoofdbestuur. Dienst Ondersteuning en Presentatie CG

NGV. Hoofdbestuur. Dienst Ondersteuning en Presentatie CG GensDataPro gebruikersdag 2012 OF GensDataPro gebruikersdag 2012 OF Jaap de Rooij Hoofd van Dienst GensDataPro gebruikersdag 2012 Onderwerpen Dienst Ondersteuning en Presentatie voor Computergenealogen

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PictogendaPrinter. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding PictogendaPrinter. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding PictogendaPrinter Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werken met het programma 5 3. Menu Bestand 6 4. Menu Bibliotheken 8 5. Menu Opties

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010)

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) Inleiding Dit Temperatuurstation en de bijbehorende software van de datarecorder vormen een kwalitatief hoogstaand dataverwerkingsysteem. Nadat u de

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden

Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden Alle ZoomText instellingen kunnen opgeslagen en weer hersteld worden met gebruik van de configuratie bestanden. Configuratie bestanden controleren alle ZoomText functies;

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Beknopte handleiding Overhoor 4.0.3 NL (Efka-soft)

Beknopte handleiding Overhoor 4.0.3 NL (Efka-soft) Beknopte handleiding Overhoor 4.0.3 NL (Efka-soft) 1. Programma algemeen 1.1 Downloaden en installeren 1.2 Opstarten 1.3 Afsluiten 1.4 Verwijderen 2. Overhoorbestanden gebruiken 2.1 Nieuw bestand maken

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development DocFlow voor Act! Handleiding Versie 2.0 10-02-2015 Inleiding Met DocFlow kunt u aan een contact, bedrijf, groep of verkoopkans een Windowsmap koppelen, die bijvoorbeeld op het netwerk staat. U krijgt

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 De schermafbeeldingen... 11 1. Starten met

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Beknopte instructies Onedrive

Beknopte instructies Onedrive Beknopte instructies Onedrive Inleiding... 1 Waar vind je de OneDrive?... 1 Wat kun je ermee?... 2 Document maken.... 2 Waar ben ik?... 2 Documenten delen met anderen en samenwerken... 3 Heel beknopt:

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Handleiding internet Het maken van pagina s

Handleiding internet Het maken van pagina s Handleiding internet Het maken van pagina s Hoofdstuk IV Vullen van pagina s met tekst en beeld Het vullen van een pagina met tekst en beeld In dit hoofdstuk gaan we een van de pagina s vullen met tekst

Nadere informatie

4. Grafieken. 4.1 Een dia met grafiek invoegen

4. Grafieken. 4.1 Een dia met grafiek invoegen 4. Grafieken Het kan zeer verhelderend zijn om één of meerdere grafieken in uw presentatie op te nemen. Aangezien het bij een presentatie belangrijk is dat het publiek in één oogopslag kan zien waar een

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Websites i.s.m. Service @ School

Websites i.s.m. Service @ School Websites i.s.m. Service @ School Inhoudsopgave Introductie...3 Inloggen in het Beheer Panel...3 Aanpassen van de tekst op de pagina s...4 Nieuwe pagina maken...5 Toelichting op enkele knoppen...6 Een link

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

GensDataPro hoe en wat - 10.

GensDataPro hoe en wat - 10. GensDataPro hoe en wat - 10. In een serie artikelen besteden we aandacht aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Overbrengen van gegevens

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Inloggen Uitloggen RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties Wachtwoord wijzigen Printers... 6

Inloggen Uitloggen RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties Wachtwoord wijzigen Printers... 6 How to in Cloud Inhoudsopgave Inloggen... 3 Uitloggen... 3 RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties... 4 Wachtwoord wijzigen... 5 Printers... 6 Bureaublad snelkoppelingen maken... 7 Snelkoppeling naar

Nadere informatie

HANDLEIDING VERHUUR. Invoeren van toestel (menukeuze 6) Installatie

HANDLEIDING VERHUUR. Invoeren van toestel (menukeuze 6) Installatie HANDLEIDING VERHUUR Installatie Download het installatieprogramma van de volgende locatie: http://www.apoverheyen.be/plugins/gvverhuursetup.exe Klik op Uitvoeren ofwel eerst Opslaan en nadien Uitvoeren.

Nadere informatie