Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan Creatieve Kracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht"

Transcriptie

1 Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan Creatieve Kracht 1

2 2

3 3

4 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4

5 Creatieve Kracht Inhoud 1. Missie en visie 4 2. SWOT 6 3. Kritische succesfactoren uit de SWOT analyse 8 4. Strategische keuzes 9 5. Uitwerking A Marketing 10 PIER B Markten K en ONDERNEMINGSPLAN producten 14 C Partners 24 D Personeel en organisatie 24 E Bedrijfs-/projectenbureau 26 F Huisvesting 27 G ICT 16 H Evaluatie en kwaliteitszorg 32 I Fasering en resultaten per jaar 32 J Indicatoren 36 K Meerjarenbegroting 37 5

6 Ondernemingsplan Pier K 1 Missie en visie Missie: Pier K biedt kunst en cultuur als kompas om het persoonlijke talent van mensen te ontdekken en te ontwikkelen. Visie: Pier K is de culturele onderneming in Haarlemmermeer voor cultuurparticipatie. Pier K draagt bij aan een authentieke cultuurbeleving en het ontdekken en ontwikkelen van talent. Mensen zijn geïnspireerd als ze het gevoel hebben met hun talenten bezig te zijn. Dat leidt tot inspiratie, betere prestaties, zelfvertrouwen en een gelukkig gevoel. Met haar aanbod helpt Pier K dit talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Voor iedere klant die een cultuurbeleving wil, om welke reden dan ook. Pier K richt zich hierbij in het bijzonder op kinderen en jongeren en doet dit zowel binnenals buitenschools. Pier K biedt dit: Voor iedereen in de leeftijd van één tot honderd jaar. In schooltijd, vrije tijd en werktijd. Door een mix van beschouwen, ervaren en doen. Met hoogopgeleide en gepassioneerde professionals die de kernwaarden naleven en uitdragen. Op fantastische hoofdlocaties in Hoofddorp en Nieuw-Vennep en in de kernen van Haarlemmermeer. 6

7 Ondernemingsplan Pier K Cultureel ondernemen betekent voor Pier K dat zij op zoek is naar en verbinding aangaat met partners om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te hebben. Pier K kent de vragen uit de markt, haakt aan bij nieuwe ontwikkelingen en werkt samen met partners zodat zij elkaar wederzijds versterken en zo goed mogelijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Pier K is ook kostenbewust en zorgt voor continuïteit van de culturele onderneming. We werken vanuit de volgende kernwaarden: Professionaliteit. Ondernemerschap. Vertrouwen. Dynamiek. Gastvrijheid. PIER K ONDERNEMINGSPLAN Cultuur is de levensstijl van een samenleving. P. J. Bouman - historicus/socioloog

8 2 SWOT analyse INTERN Sterk Breed en gevarieerd aanbod 1. Grote organisatie met professionele staf. Professionele kunstenaars-docenten in alle kunstdisciplines. Pier K vernieuwt haar aanbod zodat het past bij de beleving van haar deelnemers aan het buitenschoolse aanbod. Mooie en goed geoutilleerde accommodaties. Groot landelijk, provinciaal en stedelijk netwerk. Solide financiële positie. PIER K ONDERNEMINGSPLAN Zwak Pier K wil meer activiteiten op scholen uitvoeren, maar het heeft nog weinig body. Veel docenten zijn nog vooral monodisciplinair en onervaren in het werken met grote groepen. De marketing van Pier K biedt te weinig houvast bij het maken van keuzes in de programmering. Het gebruik van de prachtige ruimtes. Pier K denkt eerder in uren, dan in resultaten. 1 Breed aanbod betekent dat Pier K aan de ene kant een aanbod heeft dat voldoet aan de klantvraag en voldoende deelnemers heeft. Aan de andere kant kan Pier K de klant uitdagen en prikkelen met nieuw aanbod (trends) en specialisaties bieden. Breed aanbod betekent ook verdieping van aanbod. Het onderwijs van Pier K bestaat altijd uit de fases: ontwerpen (bedenken), maken en uitvoeren (presenteren). Dit zijn de fases in het creatieve proces. Naar aanleiding van iedere fase kan aanbod worden ontwikkeld. Pier K draagt zo bij aan een kwalitatief goed en levendig cultureel aanbod in Haarlemmermeer. 2 Cultuuronderwijs leert leerlingen te reflecteren op cultuur in het algemeen, op hun eigen cultuur en op de cultuur van anderen. Cultuuronderwijs stimuleert en ontwikkelt het culturele bewustzijn van leerlingen. Ze leren hoe ze hun eigen leven en wereld ervaren en hoe anderen dat doen. Ze leren hoe zij zichzelf en anderen zien en worden zich ervan bewust dat cultuur een voortdurend proces van betekenisgeven is. Pier K verzorgt met name onderwijs in mediale vaardigheden en cognitieve basisvaardigheden in verbinding met cultuuronderwijs-onderwerpen of andere onderwerpen uit het schoolcurriculum. 8

9 Creatieve Kracht EXTERN Kansen Relatief veel hoge inkomens. Relatief veel kinderen en jongeren (aandeel kinderen/jongeren is komende jaren hoog in Haarlemmermeer). Cultuuronderwijs 2 op school krijgt vanuit Het Rijk en gemeente volop de aandacht. Voor het Primair Onderwijs (PO) is in vergelijking met andere gemeenten veel geld beschikbaar. Veel PO scholen willen gebruik maken van Cultuuronderwijs. Themapakketten heeft Pier K reeds. Kunst in Leren helpt om verschillende leerstijlen te ondersteunen. Na schooltijd en tijdens vakanties logistieke problemen voor ouders oplossen. Vergrijzing. Door drie decentralisaties meer (gemeentelijke) aandacht voor kwetsbare burgers: ouderen, mensen met een beperking en kwetsbare jongeren. De extramurale dagbesteding uit de AWBZ komt onder verantwoordelijkheid van de Gemeente (WMO). Een deel van die dagbesteding bestaat uit creatieve activiteiten. Internet en social media biedt Pier K kansen om haar aanbod op een vernieuwde wijze aan te bieden en haar (potentiële) deelnemers te bereiken. Met kunst en cultuur ook andere doelgroepen verbinden: bijvoorbeeld jongeren en ouderen en managers en medewerkers binnen bedrijven. Samenwerking met anderen (in Het Cultuurgebouw). Aansluiten bij de landelijke campagne van de leden van Kunstconnectie. Voortgezet Onderwijs (VO) wil met stakeholders Cultuuronderwijs verder uitwerken. Bedreigingen Financiële krapte/bezuinigingen bij gemeente. Koopkracht burgers onder druk. Toenemende concurrentie van zzp ers en andere commerciële aanbieders. We leven in een dynamische wereld. Mensen hebben de neiging zich korter dan voorheen te binden aan andere mensen en activiteiten. 9

10 Ondernemingsplan Pier K 3 Kritische succesfactoren uit de SWOT analyse Resultaatgerichtheid versterken. Slag naar scholen versneld doorzetten. Laagdrempelig aanbod versterken. Aanbod versterken voor specifieke doelgroepen: ouderen en kwetsbare groepen. De ruimtes beter benutten. Flexibeler organisatie om sneller op veranderende vragen in te kunnen gaan met PIER K ONDERNEMINGSPLAN kwalitatief goede, maar zo beperkt mogelijke management en ondersteuning. Marketing versterken. Geld verdienen is een kunst, werken is een kunst en goed ondernemen is de grootste kunst. Andy Warhol 10

11 Ondernemingsplan Pier K 4 Strategische keuzes Pier K is een culturele onderneming 3 en speelt flexibel in op de vraag van haar klanten en samenwerkingspartners. Pier K hanteert hierbij de principes van cultureel ondernemerschap: alertheid, durf, innovatie, realisatie van maatschappelijke meerwaarde en gastvrijheid. Dat betekent dat Pier K haar personele inzet ook verder moet flexibiliseren onder behoud van een vaste kern vanwege de benodigde continuïteit en om kennis vast te houden. Pier K gaat in de vorm van een bestuurlijke fusie een intensieve samenwerkingsrelatie aan met de partners in Het Cultuurgebouw. Pier K is een verbinder van kunst en cultuur. Zij treedt op als makelaar om ook andere culturele aanbieders ruimte te bieden in de panden en zo zoveel mogelijk culturele waarde te bieden in Haarlemmermeer. Aansluitend bij de eerder gemaakte keuzes en het gemeentelijk beleid geeft Pier K prioriteit aan binnenschools Cultuuronderwijs. Tweede prioriteit vormt het buitenschools Cultuuronderwijs voor kinderen en jongeren. Ons vrijetijdsaanbod is zoveel mogelijk variabele kostendekkend. Voor 21+ komt daar nog BTW bij. Pier K zet extra in om ook specifieke doelgroepen zoals ouderen en kwetsbare groepen te bereiken met voor hen passend aanbod. Prijsdifferentiatie doorvoeren in het cursusaanbod. Marketing leading maken voor buitenschools Cultuuronderwijs. 3 Cultureel ondernemerschap gaat over de houding en het gedrag, die erop zijn gericht zoveel mogelijk kunstzinnig, cultureel, financieel en maatschappelijk rendement te halen uit culturele voorzieningen. 11

12 5 Uitwerking A Marketing Pier K volgt een differentiatiestrategie, waarbij de klant centraal staat 4. Daarmee wil Pier K zich met specifieke karakteristieken onderscheiden in Haarlemmermeer en daarmee een hogere prijs kunnen vragen. Pier K gaat uit van co-creëren 5. Het impliceert dat Pier K een nauwe relatie met de individuele klant wil aangaan en dat klantentrouw tot de belangrijkste activa van de organisatie hoort. Customer intimacy houdt in dat Pier K een breed scala aan producten en diensten voor haar klanten wil kunnen aanbieden. Daarbij ligt de nadruk op beleven, ervaren en experimenteren. Dat vraagt om een bedrijfsstructuur, waar veel beslissingsbevoegdheid in handen ligt van alle medewerkers, die dicht bij de klant staan. Verder vraagt het om een bedrijfscultuur, waarin een goede relatie met de klant kan worden bereikt. Goed datamanagement is hiervoor essentieel, zodat iedereen die in contact staat met een klant op de hoogte is van zijn/haar wensen. Alleen een uitgebreide klantendatabase maakt een diepe customer insight mogelijk. Aandachtsgebieden voor de totale marketingaanpak in de komende jaren: Met de afdeling Marketing van U vraagt, wij draaien naar actief adviseren; van zenden naar afstemmen. Meer marketingverantwoordelijkheid in de teams. Meer onderzoek en advies vanuit de afdeling dat waarde toevoegt; interne expertise en keuze van toeleveranciers daarop richten. One stop shop realiseren voor inschrijvingen. Niet-actief Geïnteresseerd top Oud-klant Offerte groot KLANT middelgroot klein 12

13 Creatieve Kracht Gaan werken met de relatielevenscyclus. Dit houdt in dat gewerkt wordt, vanuit verschillende statussen, die relaties kunnen hebben. Daarbij is de benadering per status verschillend. Geïntereseerden (bijvoorbeeld open dag bezoekers) krijgen informatie, waarvoor ze eerder belangstelling hebben getoond, mensen die zich hebben ingeschreven, maar nog niet zijn geplaatst krijgen extra advies over alternatieve mogelijkheden. Klanten, die eenmaal bij Pier K begonnen zijn, kunnen binnen Pier K zelf of in Het Cultuurgebouw uitgroeien tot top-klant, daarin gestimuleerd door extra aanbiedingen en spaarprogramma s. Oud-klanten blijven op de hoogte op basis van hun interesse-profielen. Mensen, die dat niet meer willen (niet-actieven), krijgen ook geen informatie van Pier K meer op de mat. Wervingsresultaten meten en daarop (bij)sturen. Direct Marketing en Online media strategie leidend maken en ondersteunen door traditionele media. Werken met een centrale budgetverantwoordelijkheid. PIER K ONDERNEMINGSPLAN Nederland ontdekt zichzelf. Werken met een overkoepelende branding strategie, die aansluit bij de landelijke campagne Meer aandacht voor en actie op marketing Pier K Nieuw-Vennep (in het bijzonder de wijk Getsewoud). 4 De klant centraal betekent dat Pier K oprecht geïnteresseerd is in de actuele en toekomstige behoeften van haar (potentiële) klanten. Zij gaat een relatie aan met de klant en onderhoudt die. De klant staat centraal in de hele organisatie van Pier K, dat wil zeggen in haar visie, haar managementstijl, haar organisatiecultuur, haar aanbod, haar personeelsbeleid en haar kennismanagement. 5 Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, common ground, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. 13

14 Om de marketingfunctie in de komende jaren te gaan versterken is voor Pier K specifieke expertise noodzakelijk op het gebied van marktonderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief) en analyse, klantsegmentatie, Social Media management, Customer Relationship Management, Direct Marketing, Public Relations, Corporate en uitvoerende marketing & communicatie. Pier K gaat dit op het niveau van Het Cultuurgebouw invullen. Productontwikkeling Goed kijken welk onderzoek en analysewerk waarde toevoegt voor een betere programmering (o.a. inschrijvings- en verkoopresultaten, (website) bezoekersinformatie en optimalisatie, klantsegmentatie op basis van waardeprofielen). Jongeren inzetten als trendwatchers en adviseurs; voor peilingen op trends en behoeften aan kunst en cultuur in vrije tijd en de beste wijze van marketing & communicatie. Dit is uit te breiden naar andere groepen zoals bijvoorbeeld 70-plussers. Intensieve afstemming met programmering: wat handhaven en verbeteren (bewezen succesvol), waarin voorzien (gaten), wat overlaten aan anderen, waarop inhaken (trends)? Met daaraan direct verbonden passende acties om de doelgroep te bereiken. Bijdragen aan een gestructureerd proces van onderzoeken, ontwikkelen, pilots uitvoeren, aanpassen en lanceren samen met programmering. Communicatie Meer door de directe medewerkers (en cursisten) zelf laten doen: - Onderhoud eigen Facebook-pagina s. - Onderhoud website; maken en plaatsen van foto en video. - Tekstredactie. - Flyers/affiches m.b.v. formats. 14

15 Ondernemingsplan Pier K Centrale rol aan communicatie toekennen voor: - Samen met de afdelingen jaarplannen maken; teams voor de inhoud, communicatie voor de beste wijze van benaderen. - Campagne (Nederland ontdekt zichzelf) voeren richting kerndoelgroepen met relevante positionering (kwaliteit die ertoe doet). - Huisstijlontwikkeling en -bewaking. Websites Kunstmenu en Cultuurparcours verder uitbouwen als portal van de bemiddelingsdienst en centrale plek cultuureducatie (VO + PO) en ander op scholen gericht aanbod vanuit Het Cultuurgebouw en haar partners. Centrale rol bij het bepalen van evenementen waarop Pier K zich laat zien en op welke manier. Bepalen van invulling open dagen; wat zet Pier K in de etalage? Distributie Onderzoeken van ander gebruik van de gebouwen. Beoordelen van inzet andere leslocaties; met name aan de buitenranden van de gemeente Haarlemmermeer. Een strategie ontwikkelen vanuit de rol van online leren en de ontwikkelingen daarvan in de markt. Rol van alle medewerkers Meer verantwoordelijkheid in de werving: marketing als domein benoemen en zoveel mogelijk invullen in de teams zelf. Andere besteding reclame-euro s: - Promotours en extra optredens. - Omgang met social media. - Actieve klant- en partnerbenadering door docenten, vanuit Kunst en Cultuur op School, Podium voor Architectuur en het Projectbureau. 15

16 (Consequenties van) nieuw beleid eerst intern goed doorlopen en afstemmen. De procesverbetering bij de inzet van de medewerker moet gericht zijn op sneller resultaat en hogere betrokkenheid! Prijsbeleid De komende beleidsperiode gebruiken om tot een eenduidige en heldere systematiek van prijsopbouw te komen. Die vier jaar is nodig om prijsaanpassingen binnen daarvoor gestelde marges door te voeren en te grote prijsschommelingen uit te sluiten. - Docentenuurtarief als uitgangspunt, vermeerderd met materiaalkosten, live begeleiding, etc. - Differentiatie naar leeftijd, niveau en het wel of niet voorhanden zijn van vergelijkbaar aanbod in Haarlemmermeer. Kortingssystemen vereenvoudigen. Beloningssysteem introduceren voor trouwe klanten en klanten, die nieuwe klanten aanbrengen. Gaan werken met vroegboekkortingen, last minute-aanbiedingen en maandbedragen. B Markten en producten Cultuuronderwijs Pier K wil dat zoveel mogelijk mensen zich oriënteren, ontwikkelen en bekwamen op het gebied van kunst en cultuur. Pier K wil bijdragen aan de ontwikkeling van 21st century skills: - Vaardigheid samenwerking. - Vaardigheid kennisconstructie. 16

17 Creatieve Kracht - Vaardigheid ICT gebruik voor leren. - Vaardigheid probleemoplossend denken en creativiteit. - Vaardigheid planmatig werken. Pier K hanteert een brede definitie van cultuur 6. Pier K focust daarbij op kinderen en jongeren. Zij wil hen op zo jong mogelijke leeftijd in aanraking brengen met kunst en cultuur, omdat het kinderen en jongeren helpt zich te ontwikkelen. Pier K zet in op doorlopende leerlijnen en onderwijs (deels) op maat. Pier K is innovatief en een kwekerij voor toegepaste en marktgerichte vernieuwingen van haar aanbod van Kunst- en Cultuuronderwijs. Pier K gaat met de belangrijkste partners partnerships aan en vernieuwt haar aanbod op basis van het principe van co-creatie. Cultuuronderwijs binnenschools PIER K ONDERNEMINGSPLAN pen in binnenschools Cultuuronderwijs om zo zoveel mogelijk kinderen en jongeren Pier K zet de reeds in gang gezette lijn door om meer effort (menskracht en geld) te stop- kennis te laten maken met kunst en cultuur en zich te ontwikkelen. In samenwerking met scholen draagt Pier K er zorg voor dat Cultuuronderwijs wordt geïntegreerd in het curriculum van de school. Pier K voelt zich samen met scholen medeverantwoordelijk voor kwalitatief goed binnenschools Cultuuronderwijs. Pier K gaat partnerships met scholen aan, waarin zij elk vanuit de eigen kracht tot een bij het profiel van de school passende aanpak komen. Waar mogelijk zet Pier K daar de eigen mensen op in, die zij ook verder zal bekwamen; waar nodig haalt zij er mensen van buiten bij. 17

18 Pier K maakt extra middelen vrij voor binnenschools Cultuuronderwijs door, mede in het kader van de bestuurlijke fusie, de overhead te beperken en haar aanbod buitenschools Cultuuronderwijs zoveel mogelijk kostendekkend te maken. Pier K maakt (modulaire) producten, zodat zij scholen goed kan bedienen en zonder dat dit haar bij elke vraag veel ontwikkeltijd kost. Voor de periode heeft Rabobank Regio Schiphol een donatie toegekend voor het project Innovatie Cultuuronderwijs VO. Schooljaar staat voor evalueren en het beschrijven van de methode en overdracht naar regionaal/landelijk niveau. Op basis van de evaluatie en de actualiteit herformuleert Pier K de doelen naar de volgende jaren. De focus voor de jaren ligt op continuering van de samenwerking met de drie scholen en uitbreiding naar de overige scholen voor VO in Haarlemmermeer. Uitgangspunt is een vaste, centrale rol voor Pier K in het Cultuuronderwijs en blijvende samenwerking met Rabobank. Voor het PO vergroot Pier K haar naschools aanbod en laat dat aansluiten bij het binnenschools aanbod, zodat kinderen na schooltijd makkelijk en dichtbij huis Pier K activiteiten kunnen vervolgen. Met de extra inzet op binnenschools Cultuuronderwijs vergroot Pier K ook haar potentiële markt voor haar buitenschoolse aanbod. 6 Vanuit de cognitiewetenschappen wordt cultuur opgevat als een proces van denken en doen, waarbij mensen hun persoonlijke en collectieve geheugen inzetten om betekenis te geven aan een steeds veranderende omgeving. Cultuur zit niet in de dingen, maar is de specifieke manier waarop mensen, in hun denken en handelen, betekenis geven aan de werkelijkheid. Daarbij gebruiken ze bepaalde cognitieve vaardigheden en verschillende typen media. Cultuur bepaalt in hoge mate wat wij maken en doen, wat ons beweegt, wat ons bezighoudt, kortom: al die processen, activiteiten en inspanningen die gericht zijn op het vormgeven en duiden van de werkelijkheid. Cultuur is hoe wij wonen, hoe wij ons kleden, hoe wij met elkaar communiceren, hoe wij eten, hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij werken, hoe wij onze vrije tijd besteden, hoe wij politiek bedrijven en wetten maken, hoe wij onderzoek doen, hoe wij landbouw bedrijven en industrie ontwikkelen, enz. 18

19 Ondernemingsplan Pier K Samenvatting van intern beleidsplan De School Centraal Naast het onderwijs zelf, is Pier K de belangrijkste speler in de ontwikkeling en uitvoering van Cultuuronderwijs in Haarlemmermeer en wil die positie versterken en uitbreiden door: A. Vergroten van de intensiteit, effectiviteit en efficiëntie van de huidige samenwerking met de scholen. B. Verleggen van het accent van buitenschools aanbod (Kunst naar Keuze) naar dienstverlening ten behoeve van binnenschools Cultuuronderwijs. C. Aanpassen van de interne organisatie en financiering om A en B te bereiken. Deze koerswijziging is reeds ingezet en is in 2018 voltooid. Het beleidsplan De School Centraal is voor wat betreft inhoud, personeel en financiën uitgewerkt in het Scholenteam Ontwikkelplan , ondersteund door een ontwikkelmatrix, waarin de plannen en stappen per jaar zijn opgenomen. De klant en de klantrelatie school versus Pier K staat in de toekomst centraal in de dienstverlening bij Pier K: De School Centraal. Elke afdeling binnen Pier K zal dit vertalen naar het eigen handelen, zowel tussen de afdelingen intern als in de relatie met alle klanten. Visie Pier K Onderwijs Pier K is het expertise- en servicecentrum binnenschools Cultuuronderwijs voor Haarlemmermeer. Pier K beschikt over een multidisciplinair scholenteam van bevlogen experts met een rijk netwerk in cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. Dit team initieert, ontwikkelt, selecteert en organiseert cultuuronderwijsactiviteiten in het PO en VO. Daarnaast zal het team het PO, het VO, financiers en andere betrokkenen gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren. Het scholenteam verzorgt coaching en scholing van leerkrachten en docenten en draagt actief bij aan de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden. Dit alles voor beter Cultuuronderwijs in een cultureel rijke omgeving in en om Haarlemmermeer. De kernwoorden in deze dienstverlening zijn partnerschap (samenwerken vanuit gedeelde doelen) en co-creatie (gebruik maken van elkaars expertise om verbetering en vernieuwing te creëren). Begrippen die, afhankelijk van de situatie in verschillende gradaties worden uitgewerkt. 19

20 Drie Scenario s In het rapport Hart(d) voor cultuur, van de Taakgroep Cultuureducatie in het Primair Onderwijs in opdracht van de minister en staassecretaris van OCW, worden drie scenario s beschreven om de ambitie van de PO-school vorm te geven. Het rapport richt zich met name op het basisonderwijs en helpt scholen een visie te formuleren. Het rapport besteedt ook aandacht aan de rol die culturele instellingen of culturele partners spelen en kan ook voor hen een hulpmiddel zijn om positie en visie te bepalen. Voor de scholen die besluiten om specifieke aandacht te geven aan cultuur, zijn er drie scenario s: Scenario 1 Komen en gaan: de school koopt in uit het kant-en-klare aanbod van culturele instellingen en andere aanbieders. Scenario 2 Vragen en aanbieden: de school stelt specifieke vragen aan culturele instellingen om het aanbod passend te maken aan hun schoolprogramma. Scenario 3 Leren en ervaren: school en culturele instelling gaan een vergaande samenwerking aan, waardoor de grenzen tussen beide instituten vervagen. De school kiest het scenario dat passend is. De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit maakt duidelijk dat OCW de scenario s 2 en 3 propageert met minimaal een bewuste keuze voor scenario 1. Vanuit de gemeente Haarlemmermeer en Pier K wordt de schoolontwikkeling richting scenario 2 en 3 gestimuleerd. De subsidie Kunstmenu verplicht PO scholen om een beleidsplan te hebben en dit plan te volgen in de keuze van gesubsidieerde activiteiten. Scholen hebben bij Pier K keuze uit de drie scenario s. Het staat scholen vrij om activiteiten bij Pier K als losstaand incident in te kopen volgens scenario 1. Pier K adviseert scholen scenario 2 en 3. Samenwerking en co-creatie Pier K verzorgt professionele dienstverlening : professionals (adviseurs, kunst- en cultuurdocenten, kunstenaars) werken samen met de school om de leerlingen en/of de onderwijsgevenden iets te leren. Er is in dienstverlening altijd sprake van een mate van co-creatie. De rol van de school en de betrokken leerkrachten/docenten is medebepalend voor de kwaliteit van de activiteit. Om die transactie goed te laten verlopen is de relatie met de school cruciaal. Wederzijds vertrouwen is de belangrijkste voorwaarde. 20

21 Creatieve Kracht Scenario Haarlemmermeer (1) Komen & gaan (2) Vragen & aanbieden (3) Leren & ervaren School Wij doen wat kan Wij zoeken ons eigen Wij integreren aanbod Pier K Wij informeren en adviseren, wij ontwikkelen, selecteren en/of leveren voor u kant en klaar aanbod Wij informeren en adviseren,wij zijn partner van de school om samen met u passend aanbod te ontwikkelen, te selecteren en/of te leveren Wij bieden passende bijscholing en coaching Wij informeren en adviseren,wij zorgen samen met de teamleden in co-creatie voor goed cultuuronderwijs Wij bieden passende bijscholing en coaching Gemeente Wij stimuleren en faciliteren via Pier K Wij stimuleren en faciliteren via Pier K Wij stimuleren en faciliteren via Pier K Co-creatie in de zin van samen nieuwe activiteiten en werkvormen ontwikkelen kost meer tijd dan het leveren van een kant-en-klaar product. De gezamenlijke voorbereiding en evaluatie van activiteiten vragen investering in tijd. Dit vraagt van beide partijen de overtuiging dat deze vorm van samenwerking de investering waard is, dat het meerwaarde oplevert voor leerlingen en onderwijsgevenden. Intensieve vormen van co-creatie van een activiteit zijn tijdelijk, waarna rond deze activiteit een periode volgt met een lagere intensiteit van samenwerking. Vanaf dan wordt de activiteit op andere scholen of in andere situaties op maat doorontwikkeld en uitgevoerd. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is bedoeld om scholen te stimuleren, vanuit een eigen visie op cultuureducatie, samen te werken met culturele instellingen en andere aanbieders. Pier K geeft vorm aan CMK met het project Kunst in leren. Het RABO-project voor innovatie Cultuuronderwijs in het VO is gericht op de ontwikkeling van de school vanuit samenwerking met Pier K. 21

22 Kwaliteit School en Pier K hebben allebei een aandeel in de kwaliteit. De verwachting van de Pier K professional kan flink verschillen van die van de leerlingen, de onderwijsgevenden of bestuurders. Het is dus zaak om aan verwachtingenmanagement te doen. Dat wil zeggen dat de kwaliteitseisen of verwachtingen van de school het uitgangspunt vormen en dat het aan Pier K is om de school te helpen de verwachtingen expliciet en reëel te maken. Vier functies Pier K draagt bij aan het onderwijs van de school. Scholen hebben daar behoefte aan nu ze hun eigen verantwoordelijkheid (moeten) nemen. Pier K draagt bij aan de ontwikkeling van de school met (1) Serviceverlening, (2) Advies & Informatie, (3) Competentieontwikkeling en (4) Innovatie vanuit professionele expertise en actuele kennis. De eerste drie onderdelen staan in volgorde van mate van verandering in de school, van minder grote verandering naar grote verandering in het schoolbeleid. Competentieontwikkeling Innovatie actuele kennis professionele expertise Advies en Informatie Serviceverlening 22

23 Ondernemingsplan Pier K Doelstellingen voor Uit onderzoek en monitoring blijkt dat 90% van de directies en onderwijsgevenden van PO en VO en andere relaties Pier K beschouwen als een ter zake kundig, betrouwbaar, toegankelijk en onmisbaar expertise- en servicecentrum en partner voor binnenschools Cultuuronderwijs in en om Haarlemmermeer; 2. Uit onderzoek en monitoring blijkt dat 75% van de onderwijsgevenden, leerlingen en de ouders Pier K kennen van positief ervaren activiteiten op school en buiten schooltijd; 3. Minimaal 50 van de 68 PO-scholen en alle zeven VO-scholen werken met programma s Cultuuronderwijs die met Pier K zijn geselecteerd of ontwikkeld; 4. Minimaal 40 van de 68 PO-scholen integreren Cultuuronderwijs in hun schoolcurriculum; 5. Alle PO en VO scholen maken gebruik van het bemiddelingsaanbod van Pier K. 6. Scholen en gemeente willen de samenwerking met Pier K, gericht op binnenschools Cultuuronderwijs, voortzetten en vertalen naar meerjarige afspraken en contracten; 7. Alle scholen kennen de webshop Cultuuronderwijs en maken er gebruik van. 8. Van die 90% van de scholen PO en VO in Haarlemmermeer volgt elke leerling per schooljaar gemiddeld minimaal vijf uur cultuuronderwijsactiviteiten verdeeld over minimaal vijf contactmomenten, die worden georganiseerd, geïnitieerd of uitgevoerd door Pier K. 9. Pier K breidt haar cultuuronderwijsactiviteiten uit van 1,9 fte in 2013 naar minimaal 6 fte in 2018 aan uitvoeringsuren van eigen en externe docenten. 10. Pier K heeft met tien scholen jaarcontracten voor het gebruik van faciliteiten van Pier K. 11. De samenwerking met culturele partners blijkt uit een range van gezamenlijke producten voor scholen waarin de uitgangspunten van Kunst in Leren en Cultuur in de Spiegel zijn vertaald. 23

24 Ondernemingsplan Pier K 24

25 25 Creatieve Kracht

26 Cultuuronderwijs buitenschools De in gang gezette vernieuwing van het muziekonderwijs met deels e-learning en samen spel zet Pier K door voor alle instrumenten. Het is operationeel vanaf het seizoen Digitalisering en e-learning sluiten aan bij de belevingswereld van de cursisten en dragen bij aan het effectief en efficiënt leren. Het gaat daarbij o.a. om het downloaden van bladmuziek, het kunnen meespelen met andere instrumenten, het delen van informatie en het terugkijken naar danslessen op video. Pier K zet dit in voor alle disciplines en biedt dit ook aan, aan de samenwerkingspartners. Pier K breidt haar aanbod van laagdrempelige activiteiten zoals vakantie-activiteiten, work- PIER K ONDERNEMINGSPLAN cultuur. Het biedt tevens de kans om mensen door te laten stromen naar het cursorisch shops en festivals uit om zo zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met kunst en aanbod. Pier K garandeert kwalitatief hoogwaardig aanbod. Leerlijnen en lessenplannen die de activiteiten ondersteunen, worden ook zichtbaar voor cursisten. Pier K versterkt de banden met organisaties van en voor ouderen en kwetsbare groepen. In overleg met hen beziet Pier K of en zo ja op welke wijze zij haar aanbod voor deze doelgroepen kan vergroten. Pier K beantwoordt daarbij ook de vraag of zij meer specifiek aanbod voor deze doelgroepen ter beschikking moeten stellen en/of haar communicatie-uitingen daarop moet enten. Pier K beziet daarbij tevens waar dat aanbod het beste zijn beslag kan krijgen om het zo laagdrempelig mogelijk te laten zijn. Het aanbod Kunst aan de Top zet Pier K door. Het wordt gedekt uit eigen bijdragen en sponsorbijdragen. We vragen onze huidige en voormalige talenten om zich in Haarlemmermeer te presenteren om zo kinderen en jongeren te stimuleren om zich te ontwikkelen ten aanzien van kunst en cultuur. 26

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Goed voorbereid op de toekomst!

Goed voorbereid op de toekomst! Goed voorbereid op de toekomst! U bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt. Maar wat als de maatschappij steeds sneller verandert? Goed voorbereid op de toekomst! U bereidt

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Handreiking 'Samenwerken is een kunst'

Handreiking 'Samenwerken is een kunst' Handreiking 'Samenwerken is een kunst' Deze handreiking is bedoeld als ondersteuningsmiddel voor centra voor de kunsten en culturele instellingen die willen samenwerken met het primair onderwijs, of hun

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening Het IJsselgroep IKC-model Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum IJsselgroep Educatieve Dienstverlening Waarom? Waarom nadenken over de mogelijkheden van een Integraal Kindcentrum (IKC)? De reden

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie