Voor gezellige watersporters!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor gezellige watersporters!"

Transcriptie

1 Motorboot- en Jachthaven MWR T (0182) Watersportvereniging Notaris d'aumerielaan 37 E Reeuwijk 2811 HS Reeuwijk I Voor gezellige watersporters! Tekstversie van de MWR-Nieuwsbrief juli 2012 Inhoud: 1. Voorwoord 2. BBQ voor de jeugd 1 september a.s. 3. Regeling verhuur Centaur aan leden 4. Consumptieprotocol 5. Anti rookbeleid 6. Notulen Bestuursvergadering van 4 juli Beste MWR leden Zoals toegezegd hierbij de eerste MWR-Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bedoeld om op een snelle manier informatie vanuit het bestuur naar de leden te brengen. Voor verslagen van bestuursvergaderingen houdt dat in dat ze in "ongepolijste" vorm tot u zullen komen. Het grootste deel zal waarschijnlijk ook op de ledenpagina van de website geplaatst worden. Dat is dan meer te zien als en soort archief waar de onderwerpen meer gegroepeerd zijn. Omdat deze versie van Nieuwsbrief lastig te printen is vindt u onderaan een knop "Printvriendelijke versie" waarmee een tekst versie van deze brief gedownload en geprint kan worden. Wij hebben ons best gedaan deze brief zo goed mogelijk samen te stellen maar wij zijn natuurlijk altijd in voor verbeteringen! Veel leesplezier, André van de Hoef Secretaris 2: Barbeque voor de jeugd van 7-17 jaar op 1 september Voor alle jeugd tussen de 7 en 17 jaar organiseert de zeilcommissie een grootse bbq. Deze vindt plaats op zaterdag 1 september op het terrein van de MWR. Om uur wordt iedereen verwacht en om uur begint de bbq. De kosten van de bbq zijn 8.oo pp. Limonade is gratis! Overige drankjes, die aan de de bar worden gehaald, zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan door een mail te sturen naar onder vermelding van bqq jeugd. Alcoholische drankjes worden niet geschonken. Koert-Jan Munnikhuis.

2 3. Gebruik van de verenigingszeilboot door de leden De verenigingszeilboot, type Centaur, wordt voor de zeillessen aan volwassenen gebruikt. Als service aan de leden kan de Centaur ook door leden gehuurd worden om mee te zeilen. Buiten de instructie-uren vallen de zeilinstructeurs dus ook onder deze regeling. Er zijn een aantal regels opgesteld. Zonder toestemming van de zeilcommissaris mag de Centaur niet gebruikt worden! Er wordt alleen verhuurd aan leden (minimaal 16 jaar) met naar het oordeel van de zeilcommissaris voldoende zeilervaring. Dit houdt bijvoorbeeld in: minimaal CWO 2 of het MWR zeildiploma kielboot 2. Afspraken over het gebruik kunnen, liefst via , met de zeilcommissaris gemaakt worden. ( ) De huur bedraagt 7,50 per dagdeel. De rekening wordt achteraf door de penningmeester gestuurd. De boot dient netjes opgeruimd achtergelaten te worden, eventuele schade of defecten direct melden bij de zeilcommissaris. Veel zeilplezier!! 4. Protocol voor consumptiegebruik vrijwilligers Spelregels: De gebruikte consumpties dienen te allen tijde te worden geschreven op een barbon De geschreven bonnen dienen voor akkoord te worden opgeteld en afgetekend door de verantwoordelijke commissaris De betrokken barbonnen worden ingediend bij de penningmeester Het resterende openstaande bedrag dient contant te worden afgerekend Het afrekenen van de bonnen dient door een derde gedaan te worden (geen eigen bonnen afrekenen) In geval van lunch kunnen kan het te gebruiken bedrag ook worden besteed door zelf in te kopen. Bij overleg van groepen van 4 of meer personen dient koffie per pot te worden gezet. In andere gevallen voldoet de Senseo. Onder consumpties vallen frisdrank, bier en wijn etc. Buitenlands gedistilleerd valt hier buiten en komt altijd voor eigen rekening.

3 Activiteit: Koffie/thee: Consumpties : Keuken : Kortdurend overleg/vergaderingen < 2 uur 1 koffie/thee p.p. per uur Vergaderingen > 2 uur 2 koffie/thee p.p 1 consumptie p.p. Activiteiten 1 dagdeel Ongeveer 3.5 uur 2 koffie/thee p.p. 1 consumptie p.p Activiteiten 2 dagdelen Ongeveer 7 uur 2 koffie-thee p.p. 2 consumpties p.p. 2 belegde broodjes p.p. MWR prijzen Overzicht gebruik consumpties barvrijwilligers tijdens openingstijden sociëteit: Openingstijden: Koffie/thee : Consumpties: Keuken : uur uur 1 consumptie p.p uur uur 2 consumptie p.p. Incidentele barondersteuning > 1 uur afsluiten 1 consumptie 1 consumptie 5. Roken in de Sociëteit Welke roker smacht bij tijd en wijle, vooral tijdens een gezellig samenzijn, niet naar een sigaret. Het geeft houvast en vraagt om meer. Dan blijkt opeens dat het niet meer mag. (nou ja opeens, al in 1966 had men bij de tabaksindustrie al rookmachines om de teerhoeveelheden te meten. Dat was niet voor niets!) De MWR heeft geen invloed op dit rookverbod. Omdat de overheid haar onderdanen een lang leven toewenst en die onderdanen zelf moeten mogen kiezen of zij dat ook willen, is er een wet gekomen die o.a. het roken in sportkantines verbiedt. Niet handig bij de huidige crises. De zorgkosten stijgen nu extra doordat de ex-rokers langer leven. Zoals gezegd, de vrije wil van de MWR staat hier buiten. De MWR is wel verantwoordelijk gesteld op straffe van een oplopende boete ( 600 tot 4500) is zij verplicht handhavend op te treden. Dat houdt in dat de MWR er voor moet zorgen dat er binnen niet gerookt wordt. De huidige,toch rokende MWR-leden, leggen al enige terughoudendheid aan de dag indien er ook jeugd in het lokaal aanwezig is. Dat is niet genoeg. Het bestuur vraagt de rokers onder de leden dan ook dringend in de Sociëteit niet te roken. Wij gaan er graag van uit dat de rokers voldoende verantwoordelijkheidsbesef hebben om voortaan even een luchtje te scheppen als het rokertje roept. Sancties zullen vooralsnog vanuit de MWR niet opgelegd worden (afgezien van het verhalen van een eventuele boete). Controle is praktisch niet haalbaar. Wel wordt overwogen eventueel met rookmelders te gaan werken. We kunnen en willen de individuele leden van de vereniging niet laten optreden als handhavers / verklikkers. De goede verhoudingen tussen de leden wegen zwaar! We spreken de rokers derhalve aan op hun goede wil en rekenen op hun medewerking.

4 Bestuur MWR 18 juli Verslag bestuursvergadering dd. 4 juli 2012 in de MWR-Sociëteit te Reeuwijk Aanwezig: Richard Bethlehem, Hans Cabout, André van de Hoef, Koert Jan Munnikshuis, Jan Strijdhorst. Notulen extra algemene ledenvergadering d.d. 22 juni Het concept van de notulen wordt ongewijzigd goedgekeurd. Het zal op de ledenpagina van de website gezet worden met een melding in de eerstkomende MWR-Nieuwsbrief. Jan zal contact opnemen met dhr. Kloostra betreffende zijn mail met agendapunt. Anti-rookbeleid. De wet is eenduidig. In sportkantines mag niet gerookt worden. Het wel of niet aanwezig zijn van jeugd doet niet ter zake. Een eventuele boete zal worden verhaald op de betreffende roker(s) ( ). André zal voor de komende Nieuwsbrief een stukje schrijven met het doel het roken in de Sociëteit uit te bannen. Nu al wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van jeugd. Helemaal niet meer roken is nog een klein stapje! Sancties zijn moeilijk uitvoerbaar. Beleidsplannen. Er ligt een concept beleidsplan dat voortgekomen is uit het Organisatie onderzoek. Daarnaast is er de werkgroep van François La Rivière die bezig was een plan uit te werken maar door de omstandigheden is komen stil te liggen. Jan neemt contact op met François over de stand van zaken en een eventuele doorstart. Sleutelbeheer. Richard heeft de certificaten en zal deze aan Hans geven. Richard zal eveneens de (moeder-)sleutellijst bijwerken en de moedersleutels van personen die ze niet (meer) aantoonbaar nodig hebben, terughalen. Hans neemt contact op met Kalkhoven om te zien of er een betere beveiliging van het grote hek mogelijk is. Privégebruik Sociëteit. Hierover is al vaker gediscussieerd. Het standpunt van het bestuur is dat er een weg gezocht moet worden om leden een zekere service in deze richting te verlenen. Hans denkt hier verder over na. André zal nagaan hoe de MWR-Nieuwsbrief (via ) in te passen is als communicatiemiddel en welke plaats deze gaat innemen tussen Het Kompas en de Website. Hiertoe zal hij overleggen met de commissie Communicatie &PR. Het voorlopige idee is om kortere actuele stukken informatie via de Nieuwsbrief te sturen en langere stukken op de ledenpagina van de website te zetten en daarnaar vanuit de Nieuwsbrief te verwijzen. Voor een MWR-Nieuwsbrief zijn er verschillende mogelijkheden. Voorbeelden zijn apart g d. Voorstel. Starten met Word (of PDF) bijlage. Mooier kan altijd nog. Huurcontact haven. Richard neemt contact op met de verhuurder om een keer informeel bij elkaar te komen zoals gebruikelijk is om jaarlijks te doen. Het doel is om kennis te maken met de nieuwe voorzitter en te peilen hoe hij (de verhuurder) de toekomst ziet. Om concreet over verlenging van het contract te praten (2015) is het nog te vroeg.

5 Convenant over gebruik stukje grond tussen R&Z en MWR. De opzeggingsbrief is verstuurd. Jan en Hans zullen nader bespreken welke stappen wij verder zullen zetten. De namen van de functionarissen van de MWR die bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd zijn moeten aangepast worden. André zal hier achteraan gaan. Het zelfde geldt voor de tenaamstelling van de bankrekeningen. Richard regelt dit. Er zijn weer enkele aanvragen voor een Cursus Vaarbewijs. Er is niet te verwachten dat het minimum aantal deelnemers gehaald wordt (20). Bij een alarm (van het alarmsysteem van het gebouw) gaat er een melding naar een meldkamer. Deze belt een sleutelhouder die geacht wordt te gaan kijken. Hans Hamman en Hans Cabout hebben dit tot nu toe gedaan. Vanwege het feit dat het een aantal keren per jaar voorkomt, meestal 's nachts en meestal vanwege loos alarm, is dit geen pretje en zij willen hiermee dan ook stoppen. Hans C. zal daarom nagaan wat alarmopvolging via een beveiligingsbedrijf kost. 12. Verhuur verenigings Centaur (zeilboot, ca. 6m) aan leden. De verhuur van de verenigings Centaur loopt nu nogal vaak informeel en zonder betaling. Omdat het onderhoud van deze boot ook kosten met zich meebrengt wordt afgesproken dit niet meer te doen. De huur wordt vast geprikt op 7,50 per dagdeel. Koert Jan zal een regeling uitwerken. Volgende vergadering: Volgens oorspronkelijk schema: 17 juli :30 André van de Hoef Secretaris MWR

Algemene huurvoorwaarden. De Nieuwe Hommel De Wiltstraat CE Arnhem

Algemene huurvoorwaarden. De Nieuwe Hommel De Wiltstraat CE Arnhem Algemene huurvoorwaarden De Nieuwe Hommel De Wiltstraat 6 6821 CE Arnhem 1 A) ALGEMENE BEPALINGEN 1) Definities Overeenkomst: de tussen De Nieuwe Hommel (verder: verhuurder) en wederpartij (verder: huurder)

Nadere informatie

Horeca- en alcoholprotocol Huisregels inzake de verstrekking van (alcoholische) consumpties in de Belte

Horeca- en alcoholprotocol Huisregels inzake de verstrekking van (alcoholische) consumpties in de Belte STICHTING SPORT & CULTUUR NIEUW HEETEN Horeca- en alcoholprotocol Huisregels inzake de verstrekking van (alcoholische) consumpties in de Belte Bestuur SSC 11 maart 2015 1. Inleiding Het bestuur van de

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Verhuurcontract Bouwpub van Stichting de Bouwpub

Verhuurcontract Bouwpub van Stichting de Bouwpub Verhuurcontract Bouwpub van Stichting de Bouwpub Artikel 1. Het contract 1.1 De huurder (art. 3) is persoonlijk aansprakelijk voor het nakomen van dit contract. 1.2 Het contract dient te worden ondertekend,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belcrumhuis

Algemene voorwaarden Belcrumhuis 1 1. Algemeen Het Belcrumhuis wordt geëxploiteerd door Stichting Gemeenschapshuis de Belcrum in opdracht van de gemeente Breda. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door vrijwilligers. Wat is onze visie

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad Datum: 21-10-15 Ref: UVAR1511 Opgesteld: 24-10-2015 Aan: T.k.a.: Alle (team) leid(st)ers waterwerk Leden admiraliteit 6 van de Maze Regiobestuur Ronde de Rotte Cirkel coördinatoren Admiraliteit 1,4,8,9

Nadere informatie

informatie verhuur ontmoetingsen vergaderruimten

informatie verhuur ontmoetingsen vergaderruimten informatie verhuur ontmoetingsen vergaderruimten inhoud Wooninc.Plus en buurtontmoeting Wooninc.Plus ontmoeten verhuur ontmoetingsruimte verhuur vergaderruimte galerie Wooninc.Plus Pieter Eiffhuis eet-

Nadere informatie

Boat & Company presenteert voor 1 ½ uur De Amsterdamse Borrelvaart

Boat & Company presenteert voor 1 ½ uur De Amsterdamse Borrelvaart Boat & Company presenteert voor 1 ½ uur De Amsterdamse Borrelvaart Heeft u geen zin om middenin een drukke kroeg te staan? Dan kunnen wij u de Drijvende horeca boot aanbieden, waar gezelligheid voorop

Nadere informatie

KANOVERENIGING TREKVOGELS BAR / KANTINEREGLEMENT

KANOVERENIGING TREKVOGELS BAR / KANTINEREGLEMENT KANOVERENIGING TREKVOGELS BAR / KANTINEREGLEMENT 18 MAART 2016 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 t/m 7 Algemeen pagina 3 / 4 Artikel 8 t/m 20 Regels voor het beheer van de Bar / Kantine pagina 4 / 5 Artikel 21

Nadere informatie

Rokin 52 Samen werken

Rokin 52 Samen werken Rokin 52 Samen werken Samen werken, we mogen ook samenwerken Doel ook: praktische introductie voor nieuwkomers in pdf vorm met doorverwijzingen. ROKIN 52 To do Schema zorgtaak vaststellen Potje met geld

Nadere informatie

Regelmatig is er een dartavond (competitie) van een plaatselijke dartclub. Een gezellige Pub quiz (Dok Quiz) of een andere thema avond.

Regelmatig is er een dartavond (competitie) van een plaatselijke dartclub. Een gezellige Pub quiz (Dok Quiz) of een andere thema avond. Het kleine café Dok 13 is niet alleen een gezellig café waar u voor een drankje of een borrel terecht kunt, maar bied ook gelegenheid voor een besloten feestje. Naast alle feestjes en bijeenkomsten bent

Nadere informatie

Zaalhuur Dorpskerk, OC De Acker, KC Delfgauw, CJMV/gebouw en De Poort

Zaalhuur Dorpskerk, OC De Acker, KC Delfgauw, CJMV/gebouw en De Poort Pagina 1 Zaalhuur Dorpskerk, OC De Acker, KC Delfgauw, CJMV/gebouw en De Poort Alle zaalhuren zijn per uur m.u.v. De Poort. Alle zaalhuren zijn exclusief bediening. Het is niet toegestaan eigen consumpties

Nadere informatie

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013 VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND Versie 11-6-2013 I N H O U D A. Doel van de vergoedingenregeling B. Uitgangspunten vergoedingenregeling C. Beoordeling gedeclareerde kosten D. Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Openen. Zet het alarm uit. Open de Jan Sinjorgo kamer. Zet de koffiemachine aan. Zet de muziek aan. Volg de procedure Kas openen.

Openen. Zet het alarm uit. Open de Jan Sinjorgo kamer. Zet de koffiemachine aan. Zet de muziek aan. Volg de procedure Kas openen. Algemene regels Alleen bar en keuken vrijwilligers + bestuursleden hebben toegang achter de bar, keuken en berging. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Alles dient direct afgerekend

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 2 september 2013

Coach- en traineravond. 2 september 2013 Coach- en traineravond 2 september 2013 Even voorstellen Hockeyzaken Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Penningmeester Vragen? Agenda Even voorstellen Bestuur Aanwezige coaches en

Nadere informatie

Verhuurcontract Verrijdbare Bar van Stichting de Bouwpub

Verhuurcontract Verrijdbare Bar van Stichting de Bouwpub Verhuurcontract Verrijdbare Bar van Stichting de Bouwpub Artikel 1. Het contract 1.1 De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor het nakomen van dit contract. 1.2 Het contract dient te worden ondertekend,

Nadere informatie

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante Alcohol in het Atalante clubhuis Bestuursreglement AKV Atalante juni 2004 2 Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden

FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden Stichting De Pelikaan Pelikaanhof 52 2312 EC Leiden 071-5128922 www.pelibar.nl KvK Leiden nummer: 41165787 BTW-nummer: NL005362635B01 Naam: Huurdatum: - -2014 Handtekening:

Nadere informatie

Vernieuwing Clubhuisbeheer In de convocatie voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft uw bestuur de vernieuwing van het huidige clubhuisbeheer

Vernieuwing Clubhuisbeheer In de convocatie voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft uw bestuur de vernieuwing van het huidige clubhuisbeheer Vernieuwing Clubhuisbeheer In de convocatie voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft uw bestuur de vernieuwing van het huidige clubhuisbeheer aangegeven en deze vernieuwing tijdens deze ALV aan de

Nadere informatie

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines 2200 AC Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Stichting Speelstad Vlissingen

Stichting Speelstad Vlissingen Huishoudelijk reglement Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Organisatie 3 1.a. Bestuur 1.b. Werkgroep 1.c. Coördinatie 1.d. Medewerker/vrijwilliger 4 1.e. Aspirant medewerker 2. Activiteiten 4 3. Veiligheid 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 1. Lidmaatschap Iedereen kan lid worden van Nieuw Pagode VZW (JH Pagode). Je betaald 5 EURO lidgeld voor 1 jaar lidmaatschap. Onze voordelen voor leden om lid te worden/zijn: - Je krijgt een lidkaart -

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek. Versie september Woord vooraf/inleiding

ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek. Versie september Woord vooraf/inleiding ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek Versie september 2016 Woord vooraf/inleiding Voor u ligt het activiteitenplan van de MR van kindcentrum Sterrenbeek waarin de MR aangeeft wie zij is, wat zij

Nadere informatie

Tarievenboek 2013 Stichting Zorggroep De Vechtstreek

Tarievenboek 2013 Stichting Zorggroep De Vechtstreek Tarievenboek 2013 Stichting Zorggroep De Vechtstreek HKZ-norm: Relatie: Geldig van: Instemming/advies OR: Rubriek 4 norm 4.6.1 Laatste wijzigingsdatum: Zorggroep december 2012 N.V.T. januari 2013 t/m december

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers

Beleidsplan Vrijwilligers Beleidsplan Vrijwilligers Inleiding Gooische kan niet functioneren zonder de inzet van haar leden. Rond een kleine basisgroep betaalde krachten, worden tal van kerntaken vervuld door vrijwilligers. Bardiensten

Nadere informatie

Stellingenspel Spelenderwijs omgaan met alcohol en drugs

Stellingenspel Spelenderwijs omgaan met alcohol en drugs Wet- en regelgeving Stellingenspel Spelenderwijs omgaan met alcohol en drugs Met dit uitgewerkt stellingenspel over alcohol en drugs kun je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Jouw Scoutinggroep

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Basisschool Op Weg te Ooij

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Basisschool Op Weg te Ooij Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Basisschool Op Weg te Ooij Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 25 september 2017. Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de

Nadere informatie

Radboud Zeilvereniging Voordewind Handleiding boot reservering (2019) Beste Voordewinder,

Radboud Zeilvereniging Voordewind Handleiding boot reservering (2019) Beste Voordewinder, Radboud Zeilvereniging Voordewind Handleiding boot reservering (2019) Beste Voordewinder, Als lid van onze zeilvereniging kun je een van onze zeilboten reserveren via onze website. Via het reserveringssysteem

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

INFO- EN BOEKINGSDOCUMENT HERBERG PRULLENBOS

INFO- EN BOEKINGSDOCUMENT HERBERG PRULLENBOS Pagina 1 van 5 INFO- EN BOEKINGSDOCUMENT HERBERG PRULLENBOS Met aandacht voor natuur, sfeer en creativiteit is Het Prullenbos dé plaats voor ont-spanning met gezin, familie, vrienden of collega s. In de

Nadere informatie

Zeilen bij de ARZV 2015-2018

Zeilen bij de ARZV 2015-2018 Zeilen bij de ARZV 2015-2018 Dit beleidsplan beschrijft het beleid van het bestuur van de ARZV met betrekking tot het stimuleren van de zeilopleiding en het wedstrijdzeilen op de jachthaven als onderdeel

Nadere informatie

Prijzen - de Expozaal: 50,00 per uur - de Paleiszaal: 125,00 per uur - de Sportzaal: 175,00 per uur

Prijzen - de Expozaal: 50,00 per uur - de Paleiszaal: 125,00 per uur - de Sportzaal: 175,00 per uur Pompgebouw de Esch Catering & Events Bedrijfsevenementen Vergaderzalen Kantoorruimte Meetingpoint Sportzaal presentaties,vergaderen, congres, lunch, buffet, diner, receptie & feest Bedrijfsevenementen

Nadere informatie

Barreglement en procedures DMHC Shinty 2013-2014 Algemeen

Barreglement en procedures DMHC Shinty 2013-2014 Algemeen Barreglement en procedures DMHC Shinty 2013-2014 Algemeen Iedere ouder/verzorger van een D t/m A junior lid doet gemiddeld 2 maal per jaar samen met een ander lid bardienst. Bardienst doen is een verplichting

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Ondergetekenden: Huurovereenkomst Naam verhuurder: Scouting De Lier Chrysant 17 2678 PA De Lier Naam huurder: Naam:... Contactpersoon:... Adres:... Woonplaats:... Telefoonnummer:..... E-mail adres:......

Nadere informatie

Concept - NOTULEN. Donderdag 28 februari 2019, aanvang uur Koetshuis, Avila Beach Hotel

Concept - NOTULEN. Donderdag 28 februari 2019, aanvang uur Koetshuis, Avila Beach Hotel Concept - NOTULEN 24 ste ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING VAN PENSHONADO S Donderdag 28 februari 2019, aanvang 19.30 uur Koetshuis, Avila Beach Hotel Aanwezig: 24 leden volgens de presentielijst Bestuur:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) is een uitwerking van de statuten van 14 oktober 2010 van de MD Verenging, conform de in artikel 20 van deze statuten geboden mogelijkheid.

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

De Laarpluspas en de Laarbasispas

De Laarpluspas en de Laarbasispas De Laarpluspas en de Laarbasispas Beide Laarpassen hebben de functie van cliëntkaart. Tegelijkertijd kunt u er op verschillende plaatsen in Het Laar mee betalen. 2 De Laarpluspas en de Laarbasispas We

Nadere informatie

Aankondiging Jaarlijkse actie!

Aankondiging Jaarlijkse actie! Nieuwsbrief 2019 - nummer 4 Heb je deze nieuwsbrief niet ontvangen maar wil je dat wel graag? Stuur dan een mail naar secretaris@vitessebeilen.nl! Aankondiging Jaarlijkse actie! In het bewaarexemplaar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Business Cuisine Eindhoven

Huishoudelijk Reglement van Business Cuisine Eindhoven Huishoudelijk Reglement van Business Cuisine Eindhoven Doel Business Cuisine Eindhoven Business Cuisine Eindhoven, hierna te noemen BCE, is een netwerkgroep van kookliefhebbers, die het nuttige (het op-/

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 en volgende jaren

Beleidsplan 2017 en volgende jaren Beleidsplan 2017 en volgende jaren Stichting Poncho p/a Wim Sonneveldstraat 93 5144 ZP Waalwijk www.ponchowaalwijk.nl K.v.K. inschrijfnr.: 1800880427 ANBI fiscaalnr.: 8153.55.518 Bankrek.nr.: NL95RABO0115986677

Nadere informatie

Informatie voor cliënten - Wat heeft een buddy te bieden?

Informatie voor cliënten - Wat heeft een buddy te bieden? Informatie voor cliënten - Wat heeft een buddy te bieden? Wat kunt u van een buddy verwachten? Een buddy is een vrijwilliger die mens-tot-mens ondersteuning geeft aan iemand die dat even nodig heeft, de

Nadere informatie

Bestuursmededelingen.

Bestuursmededelingen. TUINPARK DE MOLEN Algemene Ledenvergadering d.d. 28 april 2016 Agendapunt 4 Bestuursmededelingen. 1. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 november 2015 Deze notulen hebben wij verstuurd per e-mail

Nadere informatie

Alcoholbeleid AID 2015

Alcoholbeleid AID 2015 Alcoholbeleid AID 201 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen Artikel 1.1: Openingstijden Artikel 1.2: Schenktijden Artikel 1.: Alcohol nuttigen Artikel 1.4: Alcohol schenken en doorspelen Artikel 1.: Drankaanbod

Nadere informatie

Vastgestelde Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Vastgestelde Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Vastgestelde Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 9 april 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid),

Nadere informatie

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Huis voor de Sport Groningen Saskia Duursma en Ineke Raukema Oktober 2010 Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Inleiding Huis

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Het Tooropje Februari

Het Tooropje Februari Het Tooropje Februari 2017 www.chtoorop.nl Mededelingen Vrijwillige bijdrage In het verleden hebben we er vaker op gewezen hoe belangrijk de vrijwillige bijdrage is. Met de vrijwillige bijdrage kunnen

Nadere informatie

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER 6 t/m 18 mei 2019

VERGADER- EN ACTIVITEITENROOSTER 6 t/m 18 mei 2019 UIT HET BESTUUR. Alcoholbeleid NKC 51 vindt het belangrijk aan te sluiten bij maatschappelijke en gemeentelijke ontwikkelingen. Een onderdeel daarvan is verantwoord omgaan met alcohol en geen alcohol verkopen

Nadere informatie

Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand. Contact

Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand. Contact Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand Tijdens de huurperiode wordt er van u als verhuurder verwacht dat u toezicht houdt op het (bedrijfs)pand. Eén keer per jaar is zeker niet genoeg. Hennepteelt heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2017 VLP Roosendaal Jaarverslag 2017 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2017 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2017 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Zeilvakanties, zeilcursus, dagzeilen en andere activiteiten in Nederland en Griekenland Dag zeilen

Zeilvakanties, zeilcursus, dagzeilen en andere activiteiten in Nederland en Griekenland Dag zeilen INFORMATIE 1. Hoe kan ik me aanmelden? Stap 1. Aanmelding Je meldt je aan door het opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (3 pagina s). Vul deze samen met je ouder(s)/bewindvoerder

Nadere informatie

Het theater beschikt over een capaciteit van plaatsen. Er zijn tal van mogelijkheden om het theater te verkleinen.

Het theater beschikt over een capaciteit van plaatsen. Er zijn tal van mogelijkheden om het theater te verkleinen. Openluchttheater Eibergen stelt tegen een kleine vergoeding de accommodatie beschikbaar aan verenigingen, instellingen en andere non-profit organisaties. Zij profiteren bovendien mee van de expertise die

Nadere informatie

Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015

Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015 Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015 Tijd: 19:30 / 20.00 Notulist : Miranda van Haaren Aanwezig: - Visscher - Marc Gouwerok - Pascal Smits - Brenda Potiek - Esther ten Broek - Manon Hille Afwezigen: -

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Omgevingsvergunning IJsbaanlaan 4A; plaatsen van een overkapping ten behoeve van een rookplek Portefeuille E. Cassee Auteur Dhr. R de Vries Telefoon 0235113789 E-mail:

Nadere informatie

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement SPEELOTHEEK Huishoudelijk reglement Bijgewerkte versie : 27 8 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Speelotheek regels 1 Artikel 1 Het speelotheek jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De speelotheek

Nadere informatie

Tarievenboek Stichting Zorggroep De Vechtstreek Per

Tarievenboek Stichting Zorggroep De Vechtstreek Per Locaties de Aa, t Kampje en Overdorp Administratiekosten Bij alle kosten minder dan 10,00 Administratie kosten na de 2 e aanmaning 15,00 Wasmerkjes Standaard bij inhuizing: 250 wasmerkjes+aanbrengen 10

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Begripsbepalingen Artikel 1. a) Mantelzorg is de zorg die men onbetaald, informeel, niet-beroepsmatig en langdurig geeft aan een hulpbehoevende naaste. b) Een mantelzorgmakelaar

Nadere informatie

Wilgaerden prijs 2014. opmerking index CPI 2015 1,22%

Wilgaerden prijs 2014. opmerking index CPI 2015 1,22% Dranken warm Kopje koffie kopje 1,00 1,00 Kopje koffie cafeïne vrij kopje 1,00 1,00 Kopje thee kopje 1,00 1,00 Cappuccino kopje 1,50 1,50 Chocomelk beker 1,25 1,25 Chocomelk met slagroom beker 1,50 1,50

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:00 en heet iedereen welkom. In verband met de hoeveelheid stukken is er een aangepaste agenda.

Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:00 en heet iedereen welkom. In verband met de hoeveelheid stukken is er een aangepaste agenda. Verslag deelraad Datum : 7 november 2018 Plaats : docentenkamer BNC Tijd : 19.00 uur-21.30 uur Aanwezig : Wilma, Louise, Sandra, Jaap, Ymke-Fleur, Merlijn, Monique, Barbara (verslag) Afwezig : - Cc : Raymond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Kotweb voor eigenaars

Gebruikershandleiding Kotweb voor eigenaars Registratie nieuwe eigenaar stap 1 Surf naar http://www.studentkotweb.be. Klik op de knop ik ben eigenaar en ik verhuur koten en vervolgens op registreer hier. stap 2 Vul uw persoonlijke gegevens in het

Nadere informatie

VERHUUR EN CATERING PRIJSLIJST 2018

VERHUUR EN CATERING PRIJSLIJST 2018 VERHUUR EN CATERING PRIJSLIJST 2018 Belcampo Leescafé van Bibliotheek De Hallen Hannie Dankbaarpassage 10 in Tramremise De Hallen 1053 RT Amsterdam 020 30 32 886 www.cafebelcampo.nl gary@cafebelcampo.nl

Nadere informatie

KOOKWORKSHOPS LA COCOTTE 2017

KOOKWORKSHOPS LA COCOTTE 2017 KOOKWORKSHOPS LA COCOTTE 2017 Gezellig, leerzaam & culinair koken met elkaar. CONTACT KOOKWORKSHOPS OPEN INSCHRIJVING KOOKWORKSHOPS MET EIGEN GROEP KOOKWORKSHOPS MOGELIJKHEDEN KOSTEN DRANKENARRANGEMENT

Nadere informatie

Straat en huisnummer:. Postcode en Woonplaats:...

Straat en huisnummer:. Postcode en Woonplaats:... Huurovereenkomst voor de huur van zeiljacht: Sagitta. De ondergetekende Marcel Dohmen, wonende Delwijnsestraat 10 te Kerkwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30287535, hierna te noemen

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015 Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Inhoudelijk verslag 2015 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor:

Nadere informatie

Vergaderen in centraal in Nederland?

Vergaderen in centraal in Nederland? Vergaderen in centraal in Nederland? Op zoek naar een representatieve vergaderruimte in het midden van het land met voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein en een goede verbinding van het openbaar vervoer?

Nadere informatie

Vrijwilligers HC Rijnvliet

Vrijwilligers HC Rijnvliet Vrijwilligers HC Rijnvliet Zoals elke vereniging is ook HC Rijnvliet grotendeels aangewezen op de inzet van vrijwilligers. In dit hoofdstuk is beschreven hoe HC Rijnvliet om wil gaan met vrijwilligers.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân. Datum: 24 mei 2011. Rapportnummer: 2011/155

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân. Datum: 24 mei 2011. Rapportnummer: 2011/155 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân. Datum: 24 mei 2011 Rapportnummer: 2011/155 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat zij oneerlijke concurrentie

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER (oktober 2015)

NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER (oktober 2015) NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER 2012-2015 (oktober 2015) Inleiding De evaluatie is als volgt opgebouwd. De punten A en B geven inzicht in de behaalde resultaten en in de actuele stand van de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 12-07-2005 Onderwerp: Privatisering van het deel van de jachthaven Oldemarkt dat gebruikt wordt door de "watersportvereninging jachthaven

Nadere informatie

MR & Directie: (19: uur)

MR & Directie: (19: uur) NOTULEN MR OVERLEG Datum: 23 juni 2015 Plaats: Personeelskamer Het Spectrum Tijd: 19.30 22.00 uur Uitgenodigd: Afwezig: Adviserend: C. Houkes (Voorzitter), R. Kat (secretaris), C. Burgers, N. Nieuwveld,

Nadere informatie

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 Vereniging Maarlandbewoners Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 1/36 Waarom een enquête? In de algemene ledenvergadering van 2009 is het bestuur gevraagd naar een toekomstvisie. 2/36 Huidigige visie

Nadere informatie

Vergaderarrangementen Gallery Aaldering

Vergaderarrangementen Gallery Aaldering Vergaderarrangementen Gallery Aaldering Bij Gallery Aaldering kunt u uw bijeenkomst organiseren in een prachtige ambiance, omgeven door honderden bijzondere klassieke auto s. U en uw gasten worden ontvangen

Nadere informatie

Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen-Geel

Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen-Geel Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen-Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE LICHTKRING

SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE LICHTKRING Commissie van Beheer Postbus 69 2910 AB Nieuwerkerk aan den IJssel cvb@de-lichtkring.nl Doelstelling van de CvB bij het beschikbaar stellen van de ruimten in de kerk: De doelstelling van de Commissie van

Nadere informatie