Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert"

Transcriptie

1 Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert

2 Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert Plaats van uitgave: Amersfoort In opdracht van: Urban Solutions Opleiding: Commerciële Economie Studentnummer: Jaar: Januari 2011 Naam van de uitgevende instantie: Hogeschool voor Economische Studies Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen...

3 Samenvatting Urban solutions is een landelijk opererend citymarketingbureau. Urban Solutions houdt zich met name bezig met de strategische fase van het citymarketingtraject. Urban Solutions constateert een trend in het gebruik van social media. In dit onderzoek zijn trends en ontwikkelingen beschreven op het gebied van social media, waaruit blijkt dat social media een steeds grotere rol gaat spelen binnen citymarketing. Urban Solutions wil altijd vernieuwend werken en hoopt mede dankzij dit rapport, social media succesvol te kunnen toepassen in hun marketingactiviteiten voor haar opdrachtgevers. In dit onderzoek beantwoord ik de volgende probleemstelling: Vele ontwikkelingen zorgen ervoor dat citymarketing constant veranderd en innoveert. Mensen zijn steeds minder gevoelig voor traditionele marketing en zijn steeds makkelijker te bereiken via social media. Vele gemeenten en citymarketing organisaties willen of maken al gebruik van social media. De kennis over het goed integreren van social media binnen hun marketingstrategie ontbreekt echter vaak. Dus hoe kunnen gemeenten en citymarketing organisaties social media succesvol inzetten in hun marketingstrategie? Uit dit onderzoek is gebleken dat 73,3% van de gemeenten en citymarketing organisaties op dit moment al social media in te zetten. Slechts 35,6% geeft aan dat het gebruik van social media een belangrijk onderdeel is van hun communicatiestrategie. Dit is laag ten opzichte van de 73,3% aan gemeenten en citymarketing organisaties die aangeven social media in te zetten. Dit komt doordat er vaak nog geen duidelijke strategie is bepaald en is daarom ook nog niet in de communicatiestrategie opgenomen. 91,1% geeft aan dat het in de toekomst actiever gebruik gaat maken van social media. Om een goede strategie hiervoor te ontwikkelen heb ik de volgende aanbevelingen gedaan: Koppel altijd doelstellingen aan de inzet van social media. De verantwoordelijke moet creatief, kundig, zich kunnen inleven en communicatief vaardig zijn. Onderzoek welke social media het beste aansluiten op de doelgroep. Bouw een relatie op met je doelgroep en maak een keuze tussen een eigen community of bestaande social media. Deel alleen voor de doelgroep relevante informatie. Probeer niet iets anders uit te stralen dan je in werkelijkheid bent. Hou altijd in de gaten wat er op internet over je gezegd wordt. Stel een code of conduct op om problemen te voorkomen. Integreer en faciliteer social media in de organisatie. Werk met een schema om social media beter te integreren. Zorg ervoor dat minstens 80% van wat je deelt, geen promotionele boodschap heeft. Richt je niet op het aantal volgers of vrienden maar op de kwaliteit die deze volgers en vrienden met zich meebrengen. Participeer maar laat de doelgroep ook discussies overnemen! Luister en leer van influencers en zoek eventueel hulp bij het opzetten van een campagne. Wees geduldig. Het opbouwen van een community kan enige tijd duren. Evalueer de social media activiteiten. Kortom, social media is de toekomst en Urban Solutions, citymarketing organisaties en gemeenten moeten daarop inspelen door bovenstaande activiteiten te ontplooien. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen...

4 Voorwoord In het kader van mijn opleiding Commerciële Economie heb ik vanaf 29 augustus jl 20 weken stage gelopen bij Urban Solutions. Dit stagetraject bestaat uit het meewerken in de beroepspraktijk en een stageopdracht. De afgelopen 20 weken ben ik fantastisch opgevangen en begeleid door het team van Urban Solutions. Hierbij een speciaal dankwoord aan: De heer R. Veldink, City Marketing Consultant Urban Solutions Mevrouw L. Annink, Directeur en City Marketing Consultant, Urban Solutions Mevrouw M. van der Velde, City Marketing Projectmanager, Urban Solutions. Daarnaast wil ik de heer Schoemaker bedanken de uitstekende begeleiding vanuit De Hogeschool voor Economische Studies. Ook wil ik iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan het onderzoek. Cindy Ras (Marketing Leeuwarden), Niels Piest (Zwolle Marketing), Masja de Vries-Broeke (Almere CityMarketing) en Jean-Pierre Komans(City Brands) voor het meewerken aan de interviews en alle gemeenten voor het invullen van de enquête. Mede door hun inzet en toewijding bij het tot stand komen van dit advies rapport, heb ik de afgelopen 20 weken als zeer prettig ervaren. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Urban Solutions en City Brands. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen...

5 Inhoudsopgave Titelblad Samenvatting Voorwoord 1. Inleiding pag Vertrekpunten pag Citymarketing pag Urban Solutions pag Wat is social media? pag Welke social media worden er behandeld? pag De geschiedenis van social media pag De kracht van social media pag Huidige situatie & gewenste situatie pag De trends voor 2011 pag De nadelen van social media pag Social media of traditionele marketing? pag Maslov pag Wat is er behandeld? pag Onderzoek pag Onderzoeksresultaten pag Conclusies pag Expertinterviews pag. 23 Cindy Ras (Marketing Leeuwarden) pag. 23 Masja de Vries Broeke (Almere City Marketing) pag. 26 Niels Piest (Zwolle Marketing) pag. 29 Jean Pierre Komans (City Brands) pag Conclusies pag Aanbevelingen pag Bepaal je social media doelstellingen pag Wie moet het doen? pag Wie is de doelgroep? pag Creëer je gemeenschap pag Eigen community of bestaande social media? pag Hoeveel en wat moet er gedeeld worden. pag Wees jezelf! pag Social media monitoring pag Vanity Search pag Alerts pag Hoe om te gaan met social media binnen de organisatie pag Code of conduct pag Integreer en faciliteer pag Werk met een schema pag pag Focus op kwaliteit, niet op kwantiteit pag Laat los! pag Luister en blijf innovatief. pag Heb geduld! pag Evalueer pag. 42 Nawoord pag. 43 Literatuurlijst pag. 43 Bijlage 1 Enquete Bijlage 2 Lijst met deelnemers Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen...

6 1. Inleiding 1 Citymarketing is een jong vakgebied en wordt steeds vaker ingezet. Om het optimale rendement te behalen uit citymarketing is het van belang om mee te gaan met de tijd en je te verdiepen in de vele ontwikkelingen. Social media is een van deze ontwikkelingen waar de laatste jaren veel over gezegd en geschreven is. Om innovatief te blijven en vernieuwend te blijven is dit rapport in opdracht van Urban Solutions geschreven. Urban Solutions is een citymarketing bureau uit Amersfoort en erg geïnteresseerd in nieuwe media. Urban Solutions is gespecialiseerd in de marketing van locaties in de brede zin van het woord. Of het nu gaat om citymarketing, gebiedscommunicatie, winkelcentra of vastgoedprojecten. Vele gemeenten zijn de laatste jaren social media in gaan zetten maar er zijn ook nog veel gemeenten die dit nog niet doen. In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar gemeenten en citymarketing organisaties die de marketing activiteiten verrichten voor een gemeente en de inzet van social media daarbij. Dit is gebeurd op basis van een enquête en expert interviews. De enquête is afgenomen onder 45 gemeenten. 15 kleine gemeenten, 15 middelgrote gemeenten en 15 grote gemeenten. Er zullen aanbevelingen gedaan worden hoe social media succesvol kan worden ingezet in het citymarketing traject. Probleemstelling: Citymarketing is een jong vakgebied dat in korte tijd erg populair is geworden. Vele ontwikkelingen zorgen ervoor dat citymarketing constant verandert en innoveert. Mensen zijn steeds minder gevoelig voor traditionele marketing en zijn steeds makkelijker te bereiken via social media. Vele bedrijven en marketeers zien inmiddels de toegevoegde waarde in van social media. Ook vele gemeenten en citymarketing organisaties willen of maken al gebruik van social media. De kennis over het goed integreren van social media binnen hun marketingstrategie ontbreekt echter vaak. Dus hoe kunnen gemeenten en citymarketing organisaties social media succesvol inzetten in hun marketingstrategie? Als Urban Solutions hier geen antwoord op weet te geven, zullen verschillende doelstellingen niet gehaald worden zoals het ontwikkelen van een City Platform 2.0 en het bereiken van een top-5 positie binnen de citymarketingbureaus van Nederland. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 6

7 2.1 Citymarketing 2 Het gaat bij citymarketing steeds meer om het branden van locaties en steden. Een gebied kan gepromoot worden door het gebruik van advertenties maar mensen beginnen advertenties, brochures en marketeers zat te worden. Deze vormen van adverteren wordt in de optiek van de consument steeds ongeloofwaardiger. Branden Steden zijn zich tegenwoordig steeds meer aan het branden. Logo s of slogans zijn geen brand en ook advertising marketing of pr is geen branden. Branden is het ontwikkelen en behouden van een boodschap, die nog nooit gehoord is en onderscheidend is. In het geval van steden en locaties moet er dus voor gezorgd worden dat er hard aan de perceptie of het brand wordt gewerkt om onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrerende gebieden. Een goed voorbeeld van branding is I Amsterdam. Het is wel een logo maar je ziet dat je alle inwoners zich hier mee verbonden voelen en het brand als het ware leven. Nr 1 destination brand in the world: Australie So where the bloody hell are you? Dit is een erg typische Australische uitdrukking die 4 miljoen links op internet oplevert. Hier zorgt iedereen voor door op blogs, Facebook en allerlei andere soorten van social media te praten over deze content. Branding komt tegenwoordig van twee kanten, waar het vroeger eenrichtingsverkeer was. Gebruikers bepalen meer dan ooit wat je merk is. Gebruikers worden dus steeds belangrijker bij het branden. Het is dus belangrijk om interactief te worden met deze gebruikers om zo het gebied te branden. Mensen hebben namelijk de behoefte om informatie of nieuws met elkaar te delen. Door het ontstaan van social media is de behoefte hiertoe alleen maar groter geworden. Vroeger zochten wij naar het nieuws, nu komt het naar ons toe. Dit is een goed voorbeeld van een web 2.0 website. Je kunt op deze website foto s uploaden, content plaatsen, commentaar geven en reageren. Het sterke punt van deze website is dat ook de merken zelf op discussies kunnen reageren. Er zijn hotels die iedere dag de negatieve commentaren nalezen en hierop reageren. Dit kan je merk een boost geven en zorgen voor een positieve perceptie vanuit de gebruiker. Dit is branding 2.0. Branding 2.0 is geen technologie, widget, rss feed, blog en ook geen co-design of peer to peer communication maar des te meer een manier van denken. What happens here stays here De slogan van Las Vegas heeft 3 miljoen hits op google en komt overal terug. Iedereen kent de uitdrukking of gebruikt de slogan en er zijn zelfs films over gemaakt. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de slogan van Las Vegas de best slogan ooit is. Dit is dus een goed voorbeeld van good sloganing. Social media is een hulpmiddel en kan ontzettend goed werken als het brand sterk is. Is je brand slecht en zwak, dan heeft het alsnog geen zin om social media in te zetten. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 7

8 2.2 Urban Solutions 2 Urban Solutions is een bedrijf dat al 10 jaar bestaat. Het is een ambitieus team van 3 vaste werknemers die meer dan 10 jaar ervaring bezitten. Mevrouw L. Annink, Directeur en City Marketing Consultant, Urban Solutions De heer R. Veldink, City Marketing Consultant Urban Solutions Mevrouw M. van der Veld, City Marketing Projectmanager, Urban Solutions. Eerst ruim 8 jaar onder de naam Annink Communicatie. Annink Communicatie is toen overgaan in Urban Solutions. Waar het ooit is begonnen als marketing- en communicatiebureau is het inmiddels uitgegroeid tot een landelijk opererend citymarketingbureau. Urban Solutions kan ingezet worden in verschillende fasen van het citymarketing traject en oplossing bieden op verschillende vraagstukken. Toch richten ze zich met name op de strategische fase van het citymarketingtraject. Het hele traject kan begeleidt worden maar ook een deel van het traject. Urban Solutions bekijkt de problemen van een stad of gemeente en beslist daarna wat de te varen koers zal worden. Daarbij richten ze zich voornamelijk op gemeenten, provinciale overheden, regionale bureaus voor toerisme, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en grote ondernemersverenigingen. Het bedenken en concepten en het geven advies zijn de core businesses. Hierin probeert Urban Solutions altijd vernieuwend te zijn. Urban Solutions constateert een trend in het gebruik van social media. Urban Solutions wil, mede door dit onderzoek, inzicht krijgen in deze ontwikkelingen en vanaf heden social media succesvol inzetten in het citymarketingtraject. 2.3 Wat is social media? Social media is het delen van verhalen, kennis en ervaringen via online media waarbij de gebruiker centraal staat. Conversaties tussen personen, ondersteund door online tooling. Bij tooling moet gedacht worden aan zaken als fora, blogs, widgets en sociale netwerken. Bij social media draait het om het belang van de bezoeker. De bezoeker van de website zorgt (meestal) voor de inhoud, ook wel content genoemd. Bij YouTube uploaden de gebruikers video s en bij Flickr kan iedereen foto s uploaden. Op een aantal social media websites, zoals YouTube, kan de bezoeker zelf voor de rangschikking van de inhoud zorgen. Hoge mate van interactie speelt een grote rol bij social media. Groepen mensen komen binnen social media samen om te communiceren over een onderwerp dat zij belangrijk en interessant vinden. Mensen gaan binnen social media vooral op zoek naar gelijkwaardige personen met dezelfde normen en waarden. Dit komt voort uit de onbewuste gedachte dat iedereen die gelijk is aan mij leuker, interessanter en beter te vertrouwen is. Met de gelijkwaardige personen wisselen ze informatie uit. Als de grote massa van deze personen is bereikt, treedt er een sneeuwbaleffect op waardoor steeds meer mensen op de website afkomen. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 8

9 2.4 Welke social media worden er behandeld? 2 Social media zijn in te delen in verschillende categorieën: social audio, social bookmarking, social communities, social dating, social E-commerce, social events, social forums, social gaming, social microblogs, social photo s, social video, social weblogs en social wiki s. In dit onderzoek betrek ik de volgende social media. Social communities (sociale netwerken): websites waar bezoekers zich kunnen regis treren om een profiel van zichzelf aan te maken. Deze bezoekers kunnen vervolgens netwerken met de andere gebruikers en ze kunnen vaak gebruik maken van bepaalde op ties die zijn toegespitst op het onderwerp van de website. Hyves Hyves is veruit de grootste social networking site van Nederland. Hyves telt op dit moment namelijk Leden(1). Facebook Facebook was oorspronkelijk de site die het social networking aan de gang heeft gebracht. Facebook blijft nog steeds het grootse social network dat er is (2). Op dit moment telt Facebook bijna 600 miljoen gebruikers waarvan ruim 3,1 miljoen in Nederland. Facebook wordt wel eens met een land vergeleken. Als het een land zou zijn zou het een 3e plaats innemen op de lijst van grootste landen ter wereld. LinkedIn LinkedIn is een ouder social network dan Facebook en Hyves (3). Het richt zich voornamelijk op de business-to-business sector. Het is een zakelijk netwerk waarbij contact onderhouden kan worden met relaties. Social microblogs: voor het plaatsen van korte berichten. Twitter In omvang uitgegroeid tot een van de grootste social media ondanks dat het nog maar recentelijk is opgericht. Twitter vond het bestaan in maart van Op Twitter kunnen korte berichten van maximaal 140 tekens gedeeld worden (4). Social video: websites waarbij bezoekers video s met elkaar delen en daarbij reacties geven op de video s. YouTube Het is eigendom van Google en is de laatste jaren extreem populair geworden. Het principe achter YouTube is dat er video s kunnen worden toegevoegd en dat je deze kan delen met anderen (5). Social gaming: het communiceren met medespelers tijdens het spelen van een game. Foursquare Het is een social networking website of software, gebaseerd op de locatie waar men zich op dat moment bevindt. Door het inchecken op verschillende plekken kunnen gebruikers punten of badgets verdienen Crush it!, pagina This is social media, pagina Crush it!, pagina 68 5 Crush it!, pagina 76. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 9

10 2 Social Photo: websites waarbij bezoekers foto s met elkaar delen en daarbij reacties geven op de foto s. Flickr/Picasa Picasa: Is een site waarop gratis foto s toegevoegd en beheerd kunnen worden (6). Het is mogelijk om de foto s te rangschikken, organiseren, beveiligen en te delen met anderen. Picasa is eigendom van Google. Flickr: Net als bij Picasa gaat het om een site waarop gratis foto s en video s beheerd kunnen worden (7). Het is mogelijk om de foto s te rangschikken, organiseren, beveiligen en te delen met anderen. 2.5 Geschiedenis van social media Het is niet duidelijk wie de term social media heeft bedacht of voor het eerst geclaimd heeft. Social media is eigenlijk gestart met de komst van bloggers. Bloggers deelden persoonlijk ervaringen met de wereld. Deze transparante en authentieke manier van schrijven leiden waren de sleutel tot de start van online discussies. De meest bekende vorm van social media, bestaat uit social networking sites. Hier valt dus beter een overzicht van de ontwikkelingen van te geven. De eerste echte social network, Six Degrees, ontstond in Het begon ooit in 1979 met Usenet. Een wereldwijd systeem waarmee gebruikers van internet hun persoonlijke boodschappen konden maken. De afzetmogelijkheden leken eindeloos voor bijvoorbeeld veilingsites als Amazon, Ebay enz. In 2001 bleek dat van het internet geen wonderen te verwachten viel maar toch bleven de mogelijkheden voor uitwisseling tussen gebruikers gewoon intact. Zo werden 2003 en 2004 respectievelijk myspace.com en facebook.com opgericht. De social media van tegenwoordig lijkt veel op het internet in haar beginjaren toen het internet nog een eenvoudig platform was voor het uitwisselen van informatie. Er is natuurlijk in de loop der tijd wel veel veranderd zoals de vele en grotere manieren om informatie uit te wisselen. Groter datatransport is geen enkel probleem meer door de nieuwe technologie en ook de nieuwste trend, social media via mobiele apparaten is in volle ontwikkeling. 6 This is social media, pagina Crush it!, pagina 75. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 10

11 2.6 De kracht van social media 2 Menig marketeer zal zonder aarzeling toegeven dat mond tot mond reclame de meeste effectieve vorm van marketing is die er is (8). Mond tot mond reclame. Dit model heeft een paar tekortkomingen. 1. De informatie wordt langzaam verspreid 2. De informatie verandert naarmate het verspreid wordt. 3. Hoe verder de informatie verspreid wordt, des te minder de ontvangers hebben met de bron. Social media kan ervoor zorgen dat deze tekortkomingen worden tegengegaan. Terwijl mond tot mond reclame langzaam aan verspreid wordt is het tegenovergestelde waar voor status updates op Facebook en Hyves. Deze updates worden direct verspreid naar alle vrienden of leden in het netwerk. Zo kunnen met een kleine inspanning heel veel mensen bereikt worden. Mochten deze mensen besluiten deze status update of nieuwsbericht te delen, worden er nog meer mensen bereikt. Twitter biedt toegang tot ruim 200 miljoen twitteraars die in staat zijn om jouw tweets te lezen. Volgens een onderzoek van Twirus waren er in november van 2010 ongeveer Nederlandse twitteraars. Dit werkt natuurlijk veel sneller dan mond tot mond reclame waarbij het misschien aan een paar mensen wordt verteld. Social media biedt mensen de kans om van alles met elkaar te delen. Dit wordt weergegeven in het volgende model. Hetzelfde geldt natuurlijk voor LinkedIn. 8 Socialnomics, pagina 1. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 11

12 Kracht van Social networking. 2 Social media zoals YouTube kunnen er ook voor zorgen dat door het uploaden van goed en leuk filmpje met de juiste sleutelwoorden een groot aantal mensen wordt bereikt. Het overbrengen van informatie kan op deze manier erg goedkoop en effectief zijn. De boodschap die bij mond tot mond reclame wordt overgedragen verliest na verloop van tijd aan inhoud en verband. Dit is veel minder het geval als het digitaal wordt verstuurd zoals dit bij social media gebeurt. De boodschap verliest veel minder snel het oorspronkelijke doel. Dit heeft er mee te maken dat de lezer kan zien bij wie de informatie vandaan kwam en wie het bedacht heeft. Ook kunnen zij vaak verdere informatie zien van de bedenker zoals leeftijd, school, hobby s, locatie en andere informatie waar hij of zij zich mee kan identificeren. 2.7 Huidige en gewenste situatie Huidige situatie citymarketeer Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 12

13 Gewenste situatie 2 citymarketeer 2.8 De trends voor Budgetten voor social-mediamarketing zullen stijgen Budgetten voor social-mediamarketing zullen stijgen. Veel bedrijven beginnen het nut in te zien van het gebruik van social media. Uit de social media monitor onder de top 100 van Nederlands grootste bedrijven is gebleken dat ten opzichte van vorig jaar (2009) het aantal bedrijven dat gebruik maakt van social media is gestegen van 35 naar 67 (2010). Het stijgen van de budgetten heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat de uitgaven hiervoor niet langer een eenmalige uitzondering zijn of een experiment, maar een vaste uitgave worden. Merken moeten social media strategisch gaan inzetten en ervoor zorgen dat het niet slechts is voorbehouden aan een functie of team. 2. Location-based marketing is meer dan vouchers Location-based marketing wordt meer dan alleen het uitdelen van vouchers en kortingen. De tools en de apps hiervoor zijn in 2010 veelal ontwikkeld en gemaakt en zullen in 2011 steeds vaker in gebruik worden genomen. Consumenten maken veel gebruik van location-based services, zoals apps waar je je locatie kunt invullen. Dit kan vele nieuwe kansen bieden omdat mensen nu weten waar mensen zijn. Er zullen dus innovatievere manieren moeten worden bedacht om deze mensen te bereiken. 3. De waarde van social media wordt belangrijk Als je meer tijd gaat investeren in het gebruik van social media,wordt het ook steeds belangrijker om de ROI te bepalen. Er zal niet alleen worden gemeten wat gemeten kan worden (zoals volgers op Twitter, bezoek) en wat de waarde hiervan is, maar belangrijk wordt: wat is het voordeel dat door het gebruik van social media wordt gerealiseerd? Bijvoorbeeld: worden evenementen in een gemeente beter bezocht? Of weten inwoners en bezoekers van een gemeente beter wat er in de gemeente te doen is? Of zijn er nu meer mensen die reageren op prijsvragen en andere acties? Als er geïnvesteerd wordt, moet het immers iets opleveren. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 13

14 4. Social media draait niet alleen om marketing Social media is natuurlijk altijd meer dan marketing geweest. Het draait ook om communicatie, pr, klantenservice en insights. Je komt beter te weten wat er onder de doelgroepen leeft. Het is een stukje klantenservice naar bewoners, bezoekers, bedrijven. Social media kent geen drempels en is voor iedereen erg toegankelijk. Ook toekomstige studenten, de zogenaamde bolle bozen, kunnen zich via social media verdiepen in een eventuele studie richting in een gemeente. Vele onderdelen van een stad kunnen profijt hebben van het feit dat het gemeente actief is in social media De nadelen van social media Er zijn 3 redenen waarom social media alleen, geen magische formule is die kan worden ingezet. 1. Niet iedereen gebruikt social media. Het is een gegeven dat niet iedereen Facebook of Twitter gebruikt. Het aantal gebruikers blijft wel stijgen maar het vertegenwoordigt niet het hele universum. Het hangt allemaal af van de eigenschappen van de doelgroep die je wilt bereiken. Er moet dus goed gekeken worden naar waar de doelgroep zich precies bevindt en hoe zij sociale media gebruiken. Als het merendeel van de doelgroep gebruik maakt van social media kan het een goed medium zijn om deze doelgroep te bereiken. 2. Het gebruik van social media vereist een combinatie van inhoud, marketing en public relations strategieen. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van bedrijven en die een Facebook pagina aanmaken of beginnen met twitteren omdat ze denken dat dat moet maar eigenlijk geen idee hebben waarom. Met het aanmaken van een Facebook pagina of Twitter profiel zal niet veel bereikt worden. Het is belangrijk dat er achter social media een inhoudelijke strategie zit met een idee over hoe je mensen aan je kunt binden door het delen en plaatsen van inhoud op social media. Ook is het belangrijk om een PR en marketing strategie te hebben waarin staat hoe je social media gaat inzetten om de belangrijkste boodschappen te zenden, een product gaat promoten of dienst of merk gaat branden. 3. Social Media moet geïntegreerd worden Het is erg belangrijk dat social media geïntegreerd wordt binnen de bedrijfsvoering. Het kan niet zo zijn dat de PR activiteiten door het ene bedrijf worden behandeld en de social media activiteiten door een ander bedrijf. Social media is een belangrijk onderdeel binnen het bedrijf en moet daarom aansluiten op alles wat er online en offline gedaan wordt. Of het nu gaat om personeelswerving, het versturen van een persbericht of het lanceren van de laatste campagne. Social media kan handvatten bieden bij het delen van boodschappen en moet geïntegreerd zijn om het merk authentiek uit te stralen. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 14

15 2.10 Social media of traditionele marketing? 2 Social media kan binnen binnen ieder bedrijf van toegevoegde waarde zijn. Online marketing, in dit geval social media, en offline marketing moeten elkaar juist versterken. Social media en offline marketing zijn het meest effectief op het moment dat ze naast elkaar worden ingezet. Ondanks het feit dat mensen steeds minder gevoelig zijn voor vormen van traditionele marketing. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van offline marketing naar online marketing. Social media zorgt voor meer betrokkenheid en kan dus uitstekend ingezet worden om een gemeente of locatie te branden. Ook kan de bekendheid van een gemeente toenemen door het gebruik van social media en dit zal een positieve werking hebben op de offline marketing. Er moet dus goed gekeken worden hoe een bepaalde doelgroep bereikt kan worden en welke kanalen hierin het meest effectief zijn Maslov De behoefte piramide van Maslov verklaart het succes van social media. Uit de behoefte piramide komt naar voren dat mensen na de drang tot zelfontplooiing, het meest behoefte hebben aan waardering, erkenning en sociaal contact (9). Mensen zijn van nature sociale wezens en dit is een van de redenen waarom mensen social media hebben omarmd.. Mensen zijn bereid om openbare dagboeken bij te houden en deel te nemen aan online conversaties om zich zodoende verbonden en geaccepteerd te voelen. Mensen zitten in een constante tweestrijd tussen enerzijds privacy en anderzijds het geaccepteerd worden door anderen. In het geval van social media is het vaak een geven en nemen van gegevens en is het per individu verschillend hoeveel gegevens er gedeeld worden zoals leeftijd, ras, geloof en woonplaats. Vaak wordt dit vraagstuk opgelost in de balans tussen de mate waarin men zich geaccepteerd voelt en de privacy die we hier voor opgeven. 9 Socialnomics, pagina 4. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 15

16 Wat is er behandeld? citymarketing Het gaat bij citymarketing om het vermarkten van locaties en steden. Een gebied kan gepromoot worden door het gebruik van advertenties maar mensen beginnen advertenties, brochures en marketeers zat te worden. Deze vormen van adverteren wordt in de optiek van de consument steeds ongeloofwaardiger. Citymarketing draait steeds meer om het branden van de stad, gemeente of locatie en social media is een hulpmiddel dat daar heel goed voor ingezet kan worden. Urban Solutions Urban Solutions is een landelijk opererend citymarketinbureau dat een een trend constateert in het gebruik van social media. Urban Solutions wil, mede door dit onderzoek, inzicht krijgen in deze ontwikkelingen en vanaf heden social media succesvol inzetten in het citymarketingtraject Wat is social media? Social media is het delen van verhalen, kennis en ervaringen via online media waarbij de gebruiker centraal staat. Conversaties tussen personen, ondersteund door online tooling. Bij tooling moet gedacht worden aan zaken als fora, blogs, widgets en sociale netwerken. Welke social media worden hier behandeld? Social communities (sociale netwerken): Hyves, LinkedIn en Facebook Social microblogs: Twitter Social video: YouTube Social gaming: Foursquare Social Photo: Flickr/Picasa De geschiedenis van social media Social Media is eigenlijk gestart met de komst van bloggers. De meest bekende vorm van social media, bestaat uit social networking sites. Het eerste echte social network, Six Degrees, ontstond in Het begon ooit in 1979 met Usenet. Een wereldwijd systeem waarmee gebruikers van internet hun persoonlijke boodschappen konden maken. Groter datatransport is geen enkel probleem meer door de nieuwe technologie en dat heeft de basis gelegd tot de komst van grote social networking sites zoals Myspace.com (2003) en Facebook (2004). De kracht van social media Mond tot mond reclame is de meeste effectieve vorm van marketing maar heeft enkele tekortkomingen. 1. De informatie wordt langzaam verspreid 2. De informatie veranderd naarmate het verspreid wordt. 3. Hoe verder de informatie verspreid wordt, des te minder de ontvangers hebben met de bron. Social media kan ervoor zorgen dat deze tekortkomingen worden tegengegaan omdat het mensen de kans biedt om van alles met elkaar te delen. Doordat de boodschap bij social media digitaal wordt verstuurd, verliest het na verloop van tijd niet aan inhoud en verband. Huidige en gewenste situatie De situatie verandert van eenzijdig zenden in interactie. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 16

17 2 De trends voor Budgetten voor social-mediamarketing zullen stijgen 2. Location-based marketing is meer dan vouchers 3. De waarde van social media wordt belangrijk 4. Social media draait niet alleen om marketing De nadelen van social media 1. Niet iedereen gebruikt social media. 2. Het gebruik van social media vereist een combinatie van inhoud, marketing en public relations strategieën. 3. Social Media moet geïntegreerd worden. Social media of traditionele marketing? Social media en offline marketing moeten elkaar juist versterken. Social media en offline marketing zijn het meest effectief op het moment dat ze naast elkaar worden ingezet. Maslov Uit de behoefte piramide van Maslov komt naar voren dat mensen na de drang tot zelfontplooiing, het meest behoefte hebben aan waardering, erkenning en sociaal contact. Mensen zijn van nature sociale wezens en dit is een van de redenen waarom mensen social media hebben omarmd. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 17

18 3.Onderzoek 3 Om een goed beeld te verkrijgen in welke mate gemeenten en citymarketing organisaties social media inzetten is er een enquête opgesteld (Bijlage 1) en zijn er 4 expertinterviews afgenomen. De enquete is afgenomen onder 45 gemeenten en citymarketing organisaties die de marketing doen voor de desbetreffende gemeente. Dit is telefonisch gedaan en tijdens de dag waarop de nationale citymarketing monitor 2010 werd gepresenteerd in Almere. Om een representatief beeld te verkrijgen van alle gemeenten in Nederland is ervoor gekozen om de gemeenten in te delen op basis van het aantal inwoners. Dit heeft geresulteerd in de volgende 3 categorieën. Kleine gemeenten (0<40000 inwoners) Middelgrote gemeenten (40000<100000) Grote gemeenten (100000>) De deelnemers aan het onderzoek zijn te vinden in Bijlage Onderzoeksresultaten Bent u actief op het gebied van social media? Kleine gemeenten Bent u actief op het gebied van social media? Frequentie Percentage Ja 8 53,3% Nee 7 46,7% Totaal % Middelgrote gemeenten Bent u actief op het gebied van social media? Frequentie Percentage Ja 11 73,3 Nee 4 26,7 Totaal Grote gemeenten Bent u actief op het gebied van social media? Frequentie Percentage Ja 14 93,3 Nee 1 6,7 Totaal Alle gemeenten Bent u actief op het gebied van social media? Frequentie Percentage Ja 33 73,3 Nee 12 26,7 Totaal Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 18

19 Zo ja, welke? 3 Kleine gemeenten Zo ja, Welke? Frequentie Percentage Twitter 4 26,7 Hyves 2 13,3 Facebook 1 6,7 LinkedIn 5 33,3 Foursquare 0 0 Youtube 1 6,7 Flickr/Picasa 0 0 Anders, nl. 0 0 Milddelgrote gemeenten Zo ja, Welke? Frequentie Percentage Twitter 8 53,3 Hyves 7 46,7 Facebook 5 33,3 LinkedIn 4 26,7 Foursquare 1 6,7 YouTube 4 26,7 Flickr/Picasa 3 20 Anders, nl. 0 0 Grote gemeenten Zo ja, Welke? Frequentie Percentage Twitter 14 93,3 Hyves 10 66,7 Facebook 9 60 LinkedIn 14 93,3 Foursquare 11 73,3 Youtube 8 53,3 Flickr/Picasa 2 13,3 Anders, nl. 1 6,7 Alle gemeenten Zo ja, Welke? Frequentie Percentage Twitter 26 57,8 Hyves 19 42,2 Facebook 15 33,3 LinkedIn 23 51,1 Foursquare 12 26,7 Youtube 13 28,9 Flickr/Picasa 5 11,1 Anders, nl. 1 6,7 Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 19

20 Is het gebruik van social media een belangrijk onderdeel van uw communicatiestrategie? Kleine gemeenten Is het gebruik van social media een belangrijk onderdeel van uw communicatiestrategie? Frequentie Percentag Ja 5 33,3 Nee 10 66,7 Totaal Middelgrote gemeenten Is het gebruik van social media een belangrijk onderdeel van uw communicatiestrategie? Frequentie Percentage Ja 4 26,7 Nee 11 73,3 Totaal Grote gemeenten Is het gebruik van social media een belangrijk onderdeel van uw communicatiestrategie? Frequentie Percentage Ja 7 46,7 Nee 8 53,3 Totaal Alle gemeenten Is het gebruik van social media een belangrijk onderdeel van uw communicatiestrategie? Frequentie Percentage Ja 16 35,6 Nee 29 64,4 Totaal Gaat uw organisatie in de toekomst (nog meer) actief gebruikmaken van social media? Kleine gemeenten Gaat uw organisatie in de toekomst (nog meer) actief gebruikmaken van social media? Frequentie Percentage Ja 14 93,3 Nee 1 6,7 Totaal Middelgrote gemeenten Gaat uw organisatie in de toekomst (nog meer) actief gebruikmaken van social media? Frequentie Percentage Ja 13 86,7 Nee 1 6,7 Totaal 14 93,4 Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen... 20

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Online Marketing. Nota Bene - info@nota-bene.net - 015-2855123 - surinamestraat 9-2612 EA Delft www.nota-bene.net

Online Marketing. Nota Bene - info@nota-bene.net - 015-2855123 - surinamestraat 9-2612 EA Delft www.nota-bene.net 2013 Online Marketing Nota Bene - info@nota-bene.net - 015-2855123 - surinamestraat 9-2612 EA Delft www.nota-bene.net In deze blog bundel: Online Marketing - 10 tips voor zakelijk twitter gebruik - 10

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

KOOKBOEK. De Beste Ingrediënten voor de Toekomst. Verantwoording. Het Kookboek: De beste ingrediënten uit 4 de evenementen

KOOKBOEK. De Beste Ingrediënten voor de Toekomst. Verantwoording. Het Kookboek: De beste ingrediënten uit 4 de evenementen KOOKBOEK De Beste Ingrediënten voor de Toekomst Verantwoording Het Kookboek: De beste ingrediënten uit 4 de evenementen 1 1 Inleiding...3 1.2 Management Summary...3 1.1 Evenementen...4 1.2 Virtueel Platform...5

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector HOWEST Renaat de Rudderlaan Opleiding Communicatiemanagement Public Relations Events - semester 6 Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in het Communicatiemanagement.

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS SO ME Social Media Insurance Monitor van ITDS 2014 ZELF DOEN BRENGT FANS DICHTERBIJ DISTRIBUTIE VERSCHUIFT NAAR NIEUWE PARTIJEN DE STRIJD OP FACEBOOK BARST NU ECHT LOS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

Nadere informatie