E-Marketing voor muzikanten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-Marketing voor muzikanten"

Transcriptie

1 departement conservatorium E-Marketing voor muzikanten Een handleiding voor muzikanten op het internet, als conclusie van een marktonderzoek Glenn Magerman 09 Promotor: Kevin Voets Copromotor: Kristien Gerets Masterproef voorgelegd tot het verkrijgen van de graad Master in de Muziek: Jazz & Lichte Muziek door Glenn Magerman

2 - 2 - Inhoudsopgave DEEL I Het marktonderzoek Voorwoord Inleiding Analyse van de enquête Doelstelling Methodologie Conclusies Rechtstreekse conclusies Kruisreferenties Globale conclusies Analyse van de strategische bezinning Doelstelling Methodologie Het PMC model Het panel Resultaten Ervaring panel Interviews met de ondersteunende sector Doelstelling Methodologie De deelnemers Peter Anthonissen voor Hnita Hoeve Marnik Braeckevelt voor Banshee Worx Luk Callens voor Catalpa Productions Kathleen Deboutte van Kunstenloket Maarten Quaghebeur van Rockoco Roel Rabijns van stad Genk Carlo Vuijlsteke van Muziekcentrum Vlaanderen

3 De resultaten van het interview Online verkoop vs. cd Sociale netwerken Eigen website Heb je als band een videoclip nodig? Het beheer van mailinglists De rol van management en boekingskantoren Subsidies Quid concertagenda s? Bemerkingen Online verkoop vs. cd Sociale netwerken Heb je als band een videoclip nodig? De rol van management en boekingskantoren Aanbevelingen voor verder onderzoek DEEL II - De handleiding 5 Inleiding Ik heb een groep waar ik mee speel. En nu? Samenvatting Het marketingverhaal Marketing is voor wasmiddelen Wat is marketing? Wat is het verschil tussen algemene marketing en artistieke marketing? Profit vs. non-profit Marketing Information System Marketing plan Creëer je imago door een werkplan The front-end Waarom heb je een website nodig?

4 Web Profielen op social networks Een korte geschiedenis De verschillen Wat moet ik dus doen? Hoe bied je online muziek te koop aan? Fysieke verkoop vs. downloaden tegen betaling Online platformen Hoe maak je zelf een website die in elk budget past? Template sitebuilders Een eigen website bouwen Een aantal algemene technieken Niet-websitespecifieke front-end elementen campagnes en nieuwsbrieven Blogs Concert agenda s Live netwerken The back-end databases Adressen beheren in Hotmail Adressen beheren in Microsoft Outlook Een database bouwen in zelfstandige programma s API? Track your traffic Andere hulpmiddelen Ondersteunende organisaties Management en boekingskantoren Informatiepunten Ethiek Permissie marketing vs. virale marketing De (over)bescherming van de consument Wetgeving

5 Wet op de Handelspraktijken Wet op de privacy Conclusies met betrekking tot de handleiding Bibliografie 95 Bijlagen 1 Algemene analyse Website Netwerk Structureel Kruisreferenties Toerende bands vs. bands met losse optredens. Internationale vs. nationale optredens Website Netwerk Structureel Analyse van de interviews Website Management/boekingskantoren Subsidies Ondersteunende organisaties

6 - 6 - Voorwoord Dit werk is het resultaat van een zoektocht, om de stand van zaken en de kennis van zowel uitvoerende artiesten, als van het ondersteunende veld, zoals management, boekingskantoren, steunpunten enz., in Vlaanderen proberen in kaart te brengen. Deze belevenis kan je natuurlijk niet geïsoleerd ervaren, en onderweg zijn er vele mensen die hun ideeën, kennis of meningen hebben bijgedragen aan dit project. Ik denk dat alle interacties geleid hebben tot verrijking van beide partijen, en ik ben blij dat er een positief spillover effect is ontstaan, over de grenzen van verschillende disciplines heen. Daarbij wil ik iedereen bedanken, die hiervoor heeft opengestaan. Allereerst alle respondenten van de gevoerde enquête, voor hun tijd en deelname aan de eerste fase van het onderzoek. Alle respondenten van de gevoerde enquête: Kathleen Deboutte van Kunstenloket, Maarten Quaghebeur van Rockoco, Luk Callens voor Catalpa, Marnik Braeckevelt voor Banshee Worx, Carlo Vuylsteke van Muziekcentrum, Roel Rabijns van Genk On Stage, Eric Didden van Gentle Management, en Peter Anthonissen voor Hnita Hoeve, voor het meewerken aan het onderzoek bij de ondersteunende sector. Annika Serong, Bob Hamblok, Pat Erauw en Tom Tiest, voor hun deelname aan het panelgesprek. Joost Buntinx, Diederik van Remoortere, Kjell Hemelsoet en Natalie Oyen voor hun kennis van databases en de implementatie van websites. Meike Bastiaens, stafmedewerker Katholieke Universiteit Leuven, en Charlotte Saelemakers, voor het willen nalezen van dit werk in zijn verschillende stadia. En natuurlijk mijn promotor Kevin Voets, en copromotor Kristien Gerets.

7 - 7 - Inleiding Tijdens mijn studie aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium, kwam ik in contact met de optionele lessen cultuurmarketing, door Kristien Gerets gegeven vanuit haar expertise als communicatieverantwoordelijke voor kunstencentrum desingel in Antwerpen. Deze lessen spraken mij zo aan, dat ik overwoog om een studie cultuurmanagement te plannen na mijn opleiding. Uiteindelijk werd geopteerd voor een opleiding Handelswetenschappen, optie Internationale Betrekkingen, aan de Hogeschool-Universiteit in Brussel, die ik combineerde met mijn studie aan het conservatorium, en groeide de idee om het zakelijk luik van de artiest te belichten, dat mijn inziens in de podiumopleidingen in Vlaanderen enorm ondergewaardeerd is. Je studeert vijf jaar om perfectie in je vakgebied na te streven, maar men vertelt er niet bij hoe je in het veld moet staan als professional. Er is tijdens het curriculum een infosessie van twee uur geweest, die handelde over de statuten die je als artiest kan aannemen. Dit lijkt mij een niet erg diepgaande voorbereiding voor een professional. Vragen als: hoe kan ik officieel werken als artiest, hoe werken Sabam en Uradex, hoe kan ik mezelf promoten als artiest, bleven hangen. Dit was een stimulans om zelf op onderzoek uit te gaan, en de culturele zijde te koppelen aan de kennis die ik opdeed aan de economische opleiding. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het online marketingverhaal van de muzikant, omdat er op grote schaal onderzoek wordt gedaan naar online marketing in het algemeen, maar waarvan de grenzen dagelijks afgetast worden, en er veel rondzwervende informatie gebald dient te worden tot een overzichtelijk geheel, niet in het minst voor de kunstensector in het bijzonder. Dit werk, dat het resultaat is van deze zoektocht, is onderverdeeld in twee delen: Het eerste deel geeft de resultaten weer van het gevoerde onderzoek, om tot een positiebepaling van de bestaande kennis te komen, dit langs zowel de kant van de uitvoerende artiest, als langs de kant van de ondersteunende sector gaande van managementkantoren tot steunpunten. Dit onderzoek is gevoerd aan de hand van drie acties, die elk op een onderdeel van het veld focussen, en samen een overzicht moeten geven van de sector en zijn kennisniveau. Deze drie acties zijn een enquête, die de kennis van de artiest polst, een open panelgesprek, dat de sector en zijn behoeften in kaart brengt, en interviews met de ondersteunende sector, op zoek naar antwoorden op vragen bij de resultaten uit de enquête en het panelgesprek. Het tweede deel is een praktische handleiding voor de muzikant die zijn online verhaal wil uitbouwen, en kan als een losstaand werk beschouwd worden. Dit is het resultaat van de algehele bevindingen van het eerste deel, aangevuld met andere nuttige onderwerpen en tips, die niet kunnen ontbreken om een degelijke handleiding te presenteren. Hierbij moet gezegd dat het niet de bedoeling is om een allesomvattende bundel te poneren, maar wel om een handleiding, die aanzetten geeft tot bepaalde materie die toegankelijk is voor iedereen, aan te reiken. Daarbij moet gezegd worden dat langs de ene kant het internet enorm snel evolueert, waaruit volgt dat dit werk een momentopname is; langs de andere kant is marketing uit een handboek ook niet zaligmakend, maar worden de bevindingen eerder als een leidraad gepresenteerd, al is het maar om met bepaalde concepten vertrouwd te geraken.

8 - 8 - In het abstract en het voortgangsrapport werd de missie, of onderzoeksvraag voorgesteld, die hieronder nogmaals wordt gepresenteerd: Het doel is een online platform voor de muzikant te bouwen, dat als gateway fungeert om informatie en kennis te verzamelen, zodat hij een gedegen concurrerende actieve entiteit wordt die zijn online wereld kent, een marketing verhaal kan lanceren, opvolgen, en bijsturen, en goede persoonlijke relaties opbouwt met zijn klanten en fanbasis. Het zou fantastisch zijn moest dit initiatief ook integreerbaar zijn met bestaande platforms als Muziekcentrum en Cultuurnet Vlaanderen. In dit werk wordt het hierboven vermelde platform in de vorm van dit schrijven aangeboden. Deze informatie verschijnt ook op de website die gekoppeld is aan dit onderzoek, en hopelijk volgt er ook een actief uitgestuurde fysieke vorm, die bij de actoren in het veld terechtkomen. Muziek is een rijke cultuur, kan moeiteloos omgaan met andere aspecten van het leven, en de integratie van beiden is zo uitnodigend. Hopelijk draagt dit werk zijn klein steentje bij aan de bouw van die weg. Glenn Magerman

9 - 9 - Deel I - Het Marktonderzoek Om het onderzoek in kaart te brengen, is er geopteerd voor een verkenning van het veld in twee richtingen. Om een homogeen en tegelijk diffuus beeld te krijgen van de sector werd daarbij ook gekozen voor verschillende marktonderzoektechnieken, namelijk: 1. Een enquête gericht tot het uitvoerende segment, de artiesten zelf, 2. Een concurrentie-/plaatsbepaling van de gehele muzieksector, van artiest over management tot steunpunt van de overheid, met een panel dat actief bezig is met zowel muziek als informatietechnologie, 3. Diepte-interviews met de managementsector om inzicht te krijgen in de resultaten van de vorige twee deelonderzoeken. De analyse van deze elementen van het onderzoek vormen de basis van de handleiding voor de muzikant, die in het tweede deel aan bod komen.

10 Analyse van de enquête 1.1 Doelstelling Allereerst is er de enquête, gericht op de uitvoerende groep. Muzikanten en groepen uit alle disciplines (pop/rock, klassiek, jazz, wereldmuziek, dj s, ) zijn hiervoor benaderd. De bedoeling van deze enquête is om een inzicht te verkrijgen in de status van de kennis op het gebied van online mogelijkheden voor Vlaamse en Nederlandse muzikanten. Is de doelgroep actief bezig met zijn online verhaal, kent men profit en non-profit initiatieven die speciaal ontwikkeld zijn voor deze doelgroep, welke middelen gebruikt men om zich zichtbaar te maken op het internet etc., zijn kernvragen waarrond de enquête is opgebouwd. 1.2 Methodologie Aangezien het onderwerp van dit onderzoek gericht is op de e-world - dit wil zeggen, op alle aspecten die horen bij de internetbeleving - werd gekozen voor een online enquêteformulier. Daarbij is de snelheid ten opzichte van de andere drie traditionele contactmethoden (post, telefoon en persoonlijk contact) een stuk hoger, de kosten worden ook gedrukt, en heb is er de mogelijkheid om mensen in contact te laten komen met het online platform op zodat dit ook uitgebouwd kan worden. Het nadeel van deze methode is de mogelijkheid op een lagere mate van respons. De enquête is verstuurd naar individuele adressen via mail, naar organisaties die een database hebben van muzikanten en groepen, en is ook als pop-up zichtbaar op de site De antwoorden zijn in multiple choice vorm gegeven (dus in gesloten vraagstelling), met af en toe de mogelijkheid om extra informatie toe te voegen indien gewenst, om de snelheid van de enquête nog te verhogen en bijkomende informatie ook via deze weg te verzamelen. Hierdoor krijgt men een niet-kanssteekproef, die het midden houdt tussen een beoordelaarsteekproef en een quotasteekproef, wat mijn inziens de beste methode is om tot een gewenst resultaat te komen. Om een valide onderzoek mogelijk te maken, is een waaier aan muzikanten benaderd uit verschillende disciplines, zowel op professioneel, internationaal als hobbyistisch niveau. Dit zorgt voor een algemeen beeld van de sector, en zorgt er ook voor dat kennis, die gekoppeld is aan het referentiekader van bepaalde subgroepen, gemakkelijker naar boven komt. Om een betrouwbaar onderzoek te verkrijgen is voor deze steekproef een doel vooropgesteld gesteld van 300 respondenten. In overleg met de promotoren leek dit een goed streefdoel, omdat ten eerste de sector niet zo groot is, zodat dit een goede percentuele verhouding ten opzichte van de totaliteit van de sector kan weergeven, en ten tweede een groter aantal moeilijk

11 haalbaar is, in de omvang van dit onderzoek. Deze enquête is uiteindelijk beantwoord door 66 respondenten, tussen 14 augustus 2008 en 26 september Het formulier van de enquête is opgebouwd uit 3 onderdelen: Website: Hierbij tast het onderzoek de toegankelijkheid van de bands naar het internet af, en omgekeerd. Hoe zichtbaar is de muzikant, kent hij zijn weg in het online verhaal, en bereikt hij uiteindelijk zijn doelpubliek? Netwerk: Kent de muzikant online ondersteunende en informatieve platformen? Structureel: Plaatsbepaling van de deelnemer aan de enquête in het veld, te gebruiken als kruisreferentie op de 2 vorige onderdelen. 1.3 Conclusies Om de leesbaarheid van deze bundel hoog te houden, worden de conclusies na kruisreferentie hier in synthesevorm overlopen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen conclusies die rechtstreeks aan bepaalde vragen gekoppeld zijn, kruisvergelijkingen tussen subgroepen van respondenten, en globale conclusies die niet uit de kruisvergelijkingen naar boven komen, maar eerder een extract zijn van meer dan twee parameters. De statistieken en kruisreferenties zijn terug te vinden in bijlage Rechtstreekse conclusies 1. Alle groepen 1 gaan zorgvuldig om met het plaatsen van audio, video en fotomateriaal op de site. Het lijkt gemeengoed te zijn om de site hiervan te voorzien. 2. Alle bands kunnen er baat bij hebben om hun adressenbestand beter te gebruiken, en ook om hun merchandise online aan te bieden. Ook al zal dit in termen van omzet misschien niet het grote verschil zijn, het kan bijdragen tot een meer professionele uitstraling van de band. Desnoods kan men een discografie plaatsen, met links naar plaatsen waar men de opnames kan kopen. 3. Het gebruik van een tour blog is niet ingeburgerd. Hierbij schrijft men een recensie met indrukken van het eigen optreden, eventueel met wat beeldmateriaal. Enkel bij internationaal toerende bands is er een wezenlijk verschil met het voorgaande. Eigen ervaring leert, dat dit nochtans een bevredigende bezigheid is, voor beide partijen (band en fan). Hierbij bouw je in de loop van de tijd ook een verhaal op, en hier kunnen journalisten bijvoorbeeld uit putten om een beeld van de band te vormen, dat niet alleen naar hún impressie gevormd is. 1 In dit werkstuk gebruikt de auteur de woorden groep, band, ensemble etc. door elkaar, zonder een specifiek genre of een specifieke samenstelling te beogen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

12 Tools zoals Google Adsense, die beschikbaar zijn om verkeer naar je site te leiden zijn niet echt bekend bij de ondervraagden. 5. Het actief doorsturen van de concertagenda naar cultuuragenda s etc. gebeurt weinig. 6. Langs de andere kant is men wel passief geabonneerd op informatie van deze kanalen, en dit vooral in online vorm, zoals een nieuwsbrief. 7. In het algemeen willen alle gebruikers dat hun site uiteindelijk sneller, interactiever, sexier en toegankelijker wordt. 8. De beter georganiseerde bands lijken de infosites meer te gebruiken voor aanspreekpunten en contacten, om hun netwerk uit te bouwen op een meer horizontaal niveau, dit wil zeggen, om contacten op gelijke hoogte te ontwikkelen. 9. Het merendeel van alle bands blijkt over een eigen site te beschikken (in de vorm van die niet gekoppeld is aan een sociaal netwerk als MySpace of Facebook Kruisreferenties Bij de kruisreferentie wordt een vraag tegen alle andere vragen vergeleken, om te zien of er bepaalde subgroepen anders antwoorden op de vragen dan andere groepen. Voor het onderzoek zijn alle 1260 kruisvragen vergeleken, op zoek naar specifieke informatie van de subgroepen, waarbij enkele belangrijke trendbreuken naar boven komen tegenover de algemene antwoorden. In de volgende conclusies worden de meest interessante bemerkingen weergegeven, onderverdeeld per kruisreferentie Toerende bands vs. bands met losse optredens. Internationale vs. nationale optredens Deze benchmark is bedoeld om een niet discriminerend of gedwongen verschil te maken tussen meer en minder professionele groepen. Het lijkt niet correct om in de enquête te vragen of een groep professioneel is of niet, omdat dit snel als statussymbool kan bekeken worden. Vandaar dat er geopteerd is voor deze (ook subjectieve) scheidingslijn, waaruit blijkt dat het accent van toerende bands iets meer internationaal ligt. Hieruit kan men toch een beter beeld krijgen van welke groepen een groter deel van hun tijd in optredens steken, en zo meer of minder professioneel met hun muziekbeleving bezig zijn. 1. De grote meerderheid van alle bands hebben geen platencontract. 2. De hoeveelheid uitgebracht materiaal (demo/cd) varieert niet zoveel tussen deze groepen, hoewel het accent lichtjes verschuift van demo s naar full cd s bij internationale groepen. De grote uitzondering hierop zijn de globaal spelende groepen, waarvan 83% een platencontract én distributiedeal op zak heeft, ondersteund door subsidies die door het

13 management beheerd worden. Hier is de scheidingslijn tussen lokale en professionele groepen het scherpst waar te nemen. 3. Bands die alleen losse optredens doen, lijken sneller en meer continu hun User Generated Content 2 (UGC) up to date te houden, dan bands die daarbij ook regelmatig toeren. Dat kan te maken hebben met het feit dat de bandleden zelf hun UGC up to date houden, en minder online zijn tijdens het toeren. Misschien zijn bands die alleen losse optredens doen iets gedrevener om hun inhoud up to date te houden, of zorgen zij net voor overkill? 4. De grote meerderheid van de bands (80-90%) heeft een website, waarbij toerende bands nog een hoger percentage kunnen aantonen. Waarschijnlijk is dit om in contact te kunnen blijven met een internationaal netwerk, tegenover het meer lokale karakter van de andere bands, waar mond aan mond reclame nog een groter effect kan hebben. 5. Er is een opmerkelijk verschil in de taalkeuze waarin de site is opgesteld tussen toerende bands (Engels) en andere bands (Nederlands). Bands in het onderzoek, die over de hele wereld spelen, bieden allen hun site in het Engels aan, eventueel als tweede taal naast het Nederlands. 6. Nieuwsbrieven zijn meer populair bij toerende bands. 80% van de bands die over de hele wereld spelen hebben een nieuwsbrief om hun internationale fanbasis aan te spreken. 7. Hoe mee de groep internationaal gericht is, hoe professioneler hun adressenbestand beheerd wordt d.m.v. softwaretoepassingen als database programma s. 8. De meeste bands zijn via hun site rechtstreeks te boeken voor optredens. Er is een voorsprong voor de bands met losse optredens, omdat zij in de meeste gevallen geen management hebben, en de toerende bands dit liever laten gebeuren via het management, indien aanwezig. 9. Beginnende bands linken meer door naar andere bands, in de hoop op elkaars netwerk te kunnen bouwen. 10. Mond aan mond reclame is volgens de ondervraagden nog steeds de grote aandachtstrekker bij lokale groepen, de site komt pas op een verre tweede plaats. Bij internationale groepen is de site het primaire uithangbord. 11. Lokale groepen beroepen zich meer op infosites als Poppunt, met het accent op vragen rond het legale kader. Professionelere groepen gebruiken andere kanalen als Cultuurnet, Kunstenloket, en Muziekcentrum Vlaanderen, en ze gebruiken deze sites ook meer als portaalsite voor andere contacten en informatiepunten. 12. Bands die losse optredens versieren, moeten dit meestal op eigen kracht doen (90-95%!), anderen kunnen gebruik maken van boekingskantoren en management, waardoor clustering van optredens toch een managementtaak lijkt, of een positief effect van boekingskantoren % van de lokale groepen dient geen subsidiedossiers in, tenzij voor opnames. De internationaal gerichte groepen dienen meer dossiers in, en vooral voor opnames, organisatie van eigen concerten, transport, en compositieopdrachten. 2 De term User Generated Content is een verzamelnaam voor een verschijningsvorm, waarbij bezoekers en hoofdgebruikers mee vorm geven aan de inhoud van websites, door middel van het posten van artikelen, blogs, het gebruik van fora etc. Hier wordt in de handleiding nog uitgebreid op teruggekomen.

14 Het merendeel van deze aanvragen wordt door de muzikanten zelf gedaan. Op een tweede plaats komt het eventueel management, of iemand extern die op de hoogte is van de stand van zaken. 15. Een reden waarom de lokale groepen geen subsidies aanvragen, is omdat ze geen idee hebben waar ze terecht moeten (68%), terwijl de meer professionele groepen dit meestal wel weten. 16. Alle(!) groepen die internationaal (buiten de EU) spelen zijn vertegenwoordigd door een boekingskantoor en managementkantoor. Internationale status lijkt alleen te bereiken met deze werkingsmiddelen. Hier moet aan toegevoegd worden dat niet al die internationale contacten uit deze kantoren zelf komen (groepsleden kunnen onderweg ook vele goede contacten leggen), maar het uitwerken en ondersteunen van de daarop volgende stappen is bijna onmogelijk zonder deze ondersteunende functies Bands met een management of boekingskantoor vs. de rest 1 Alle bands die een managementkantoor hebben, zitten ook bij een boekingskantoor. Daarbij heeft 60% van de bands met management een platencontract, tegenover slechts 17% van de bands zonder management % van de groepen met een kantoor achter zich stelt zijn site op in meerdere talen, t.o.v. 54% van de andere bands. 3. Indien de groep een kantoor heeft, zal zij ook sneller geneigd zijn om reclame te maken via nieuwsbrieven, en heeft ze ook een database van haar verzamelde adressen. 4. Professionelere groepen lijken spaarzamer en meer gefocust om te gaan met audio en video op de site. Hier kan men ook uit afleiden dat men geen grote webruimte moet reserveren om competitiever te zijn. 5. Bands met een kantoor achter zich zullen sneller cd s verkopen via de site. Dit kan zijn omdat de andere bands geen audio hebben om te verkopen, of niet weten hoe men online mp3 verkoop kan organiseren via itunes, Tunecore, etc. Alle andere merchandising lijkt uit de gratie. Bands zonder kantoor bieden hun audio wel veelal gratis aan om te downloaden. 6. Groepen met kantoren lijken hun site meer als een zelfstandige eenheid te beschouwen, en zullen alleen doorlinken naar hun eigen MySpace, en niet naar andere bands om hun netwerk te vergroten. Hierbij is trafficing (het krijgen van bezoekers op je site door tools als Google Adsense etc) nog meer uit den boze dan bij kantoorloze groepen. 7. Ook hier lijkt mond aan mond reclame aan belang in te boeten als men bij een managementkantoor zit, hoewel deze tendens niet zo duidelijk is indien de groep bij een boekingskantoor zit % van de bands is rechtstreeks te boeken via de site indien men geen managementkantoor achter zich heeft, tegenover slechts 55% van de andere bands. Opvallend is wel, dat indien men een boekingskantoor gebruikt, dit weer wel bijdraagt tot meer mogelijkheden om rechtstreeks via de site te boeken. 9. Interessant om op te merken, hoewel de correlatie niet zo geplaatst kan worden, is dat bands met een kantoor hun site ook gebruiken voor bijkomende doeleinden, die niet aan de

15 groep gerelateerd zijn, zoals: drumeducatie, een bijberoep als grafisch vormgever, verkoop van partituren etc., terwijl dit bij geen enkele band het geval is, die geen kantoor heeft. 10. Groepen met een management hebben een kleine voorsprong op andere bands als het gaat om het doorsturen van de concertagenda naar andere organisaties. Bij kantoorloze bands heeft 52% dit nog nooit gedaan. 11. Een managementkantoor hebben is geen garantie tot veel optredens (er zijn bands die nog steeds 5 optredens per jaar hebben), maar het maximum aantal optredens is wel veel hoger: 250 optredens met management, tegenover maximum 60 optredens zonder managementkantoor. 12. Bands bij een kantoor hebben ook veel meer optredens in clustervorm of tour. Het zelf in elkaar steken van een tour is blijkbaar geen sinecure. Ook slaat de balans naar internationale optredens snel om in het voordeel van bands met een kantoor achter zich. 13. Bands met een management zijn meer gesubsidieerd dan andere bands, waarbij in de helft van de gevallen het management het dossierbeheer op zich neemt. In 37% van de gevallen moet de muzikant wel nog zelf het dossier aanvragen en voorbereiden. Helaas weet 60% van de bands zonder management helemaal niet waar ze terecht moeten voor subsidies Bands met platencontract vs. groepen zonder platencontract 1. Iemand die een platencontract heeft, zal zijn site in 80% van de gevallen in het Engels opstellen, tegenover de rest die hun site meestal in het Nederlands opstellen. 2. Een kleine meerderheid van de bands onder contract, beschikt over nieuwsbrieven die ze rondsturen, terwijl 70% van de anderen dit niet heeft. 3. Bands met een platencontract zullen (hoewel de meerderheid zijn muziek toch niet ter downloaden aanbiedt!) opteren om betalend te downloaden via itunes etc., terwijl andere bands hun muziek meestal gratis aanbieden. Nochtans is het voor iedereen mogelijk om van de diensten van itunes e.d. gebruik te maken, en zo ook een (bescheiden) vorm van inkomsten te genereren. 4. Ook hier zijn bands met een platencontract minder snel via de site te boeken dan andere bands. Dit is gecorreleerd aan bands met een management- of boekingskantoor achter zich. 5. Een label is hier ook weer geen vrijgeleide voor een massieve concertagenda, zoals bij bands met een management achter zich. Wel zijn de bands met een label wel weer meer internationaal aan het spelen. 6. Bands die een platencontract in de wacht hebben kunnen slepen, hebben meestal ook een parcours van demo s en zelfs full cd s in eigen beheer achter de rug. Rome is niet in een dag gebouwd, lijkt de boodschap. 7. Subsidies zijn hier ook talrijker dan bij bands zonder label, hoewel het dossier meestal ook door de muzikant zelf wordt voorbereid. Hieruit kan worden afgeleid dat: ook al vraag je opnamesubsidies aan, doe het zelf of via het management, want het label beschouwt dit niet als een van haar taken.

16 Bands die een demo of cd in eigen beheer hebben uitgebracht vs. anderen 1. De grote meerderheid van groepen, die een full album hebben uitgebracht in eigen beheer, blijken ook quasi de enigen te zijn die actief bezig zijn met een nieuwsbrief. Daarbij kan de vraag worden gesteld: Is het omdat ze alles binnen eigen budgettair kader doen, dat ze ook meer moeite steken in het promoten van zichzelf, en dit ook een interessant medium vinden? 2. Dit album is ook te koop op de site zelf, in tegenstelling tot groepen met een label of kantoor. Nochtans kan men deze alleen in fysieke vorm bestellen, in plaats van ze ook via (betalende) download beschikbaar te maken. 3. Als de groep al meerdere uitgaven in eigen beheer heeft, zal men de groep gemakkelijker kunnen boeken via de site. Zie punt 1 hierboven. 4. Bands met cd s in eigen beheer lijken ook meer contact te zoeken met cultuuragenda s en nieuwsbrieven. Bizar genoeg zijn ze dan weer in de minderheid als het op het beheren van databases van organisatoren aankomt! 5. Ook hier is een plaat in eigen beheer hebben geen garantie voor meer optredens 6. Hoe meer men heeft uitgebracht, hoe makkelijker men in het buitenland kan gaan spelen. 7. Er is een positieve correlatie tussen een demo/cd in eigen beheer uitbrengen, en de aansluiting bij boekingskantoren en management, hoewel de meerderheid toch bij geen enkel kantoor is aangesloten. 8. Helaas gebruiken de groepen, die een cd in eigen beheer uitbrengen, bijna geen subsidies, om hun eigen opnames te maken, hoewel het natuurlijk het meest pijn doet als je je eigen zuurverdiende centjes zo moet uitgeven! Men weet zelfs niet waar men terecht kan voor subsidieaanvragen Wie maakt gebruik van subsidies? 1. Alle(!) bands, die gesubsidieerd zijn, hebben hun site (ook) in het Engels toegankelijk gemaakt % van de gesubsidieerde bands hebben ook een nieuwsbrief, tegenover gemiddeld 30% van de andere bands % van de bands die een subsidie krijgen, hebben een database van (potentiële) fans! Dit staat tegenover een gemiddelde van nipt 50% bij de andere bands 4. Enkel bij de gesubsidieerde bands wordt er af en toe gebruik gemaakt van een tour blog, en dan nog in een grote minderheid. 5. Ook hier lopen de boekingen meestal niet via de site van de groep, de meeste boekingen gaan via het kantoor. 6. Muziekcentrum Vlaanderen en Cultuurnet zijn duidelijk veel meer gekend bij de gesubsidieerde bands. Poppunt lijkt zich meer te richten op vrije tijdsbands. Dit is in dezelfde trend als onder punt 11 van de toerende bands vs. lokale bands.

17 De gesubsidieerde groepen zijn niet noodzakelijk de groepen die het meest optreden, wel zijn ze duidelijk in de meerderheid op het gebied van toeren, en het maken van clusters van concerten. 8. Ze blijken ook quasi de enigen te zijn die over de hele wereld kunnen spelen % van de gesubsidieerde bands, heeft ook een management achter zich, tegenover 10% van de andere bands. Er lijkt een sterke correlatie te zijn, maar of het management eerst is, of de subsidie, is onduidelijk % van de bands die een subsidie hebben, hebben ook een platencontract, tegenover 15% van de andere bands. Ook zijn zij in de meerderheid voor een distributiedeal. 11. Een subsidie hangt niet samen met het wel of niet in eigen beheer uitbrengen van muziek. Komt dit door de doelstellingen van de subsidies, of door de kennis van de aanvragers? % van de gesubsidieerden weten (uiteindelijk) waar ze terecht moesten voor hun fondsen, terwijl 65% van de niet-gesubsidieerde bands geen idee heeft waar te beginnen Globale conclusies Een aantal aspecten, die niet puur statistisch gemeten zijn, maar gevoelsmatig naar boven komen, zijn de volgende: 1. Groepen die een stap zetten van lokale naar iets grotere optredens, lijken gaandeweg meer gebruik te maken van de online mogelijkheden die er zijn, en ook op die manier zoveel mogelijk kansen aan te grijpen om op het nieuwe niveau door te zetten. Helaas ontberen zij het meestal nog aan professionele bijstand zoals managers, boekingskantoren etc., en zijn hun acties niet altijd genoeg gefocust om het maximale rendement te behalen. Hopelijk kan dit werk hier verandering in brengen. 2. Er zijn toch een aantal aspecten, die redelijk sterk gecorreleerd zijn: Een kantoor, label, etc zorgt voor een professionelere, meer internationaal gerichte groep, die beter op de hoogte is van verschillende ondersteunende faciliteiten zoals subsidies. Of dit nu komt omdat de nietondersteunde bands meer uit hobbyistische overtuigingen muziek maken, of niet, kan uit deze enquête niet direct besloten worden. 3. MySpace, het eerste echt bekende sociaal netwerk, lijkt zijn leiderspositie af te staan aan Facebook. Hoewel deze laatste in eerste instantie niet de bedoeling had om zich te richten tot artiesten, heeft dit luik zichzelf ontplooid, en wordt het nu actief ondersteund door applicaties als ReverbNation en MyBand. Zowel artiesten als talentscouts lijken MySpace de rug toe te keren, vanwege de nogal statische realtime interactie zoals chat, messaging, en promo naar de fanbasis toe, hoewel MySpace op dit vlak toch een inhaalbeweging gemaakt heeft. Te laat misschien?

18 Analyse van de strategische bezinning 2.1 Doelstelling Aan de hand van een model dat toegepast wordt in het bedrijfsleven, en aangepast werd aan de cultuursector, wilde de onderzoeker nadenken over de plaats waar beginnende muziekgroepen staan, en over de mogelijke daaruit voortvloeiende acties. Dit werd zo gekozen, omdat de onderzoeker er van uit ging dat iedereen een concurrentieplaats inneemt. Net zoals bij zwaartekracht er een wisselwerking is tussen twee objecten, afhankelijk van de massa van elk object, is dit zo bij alle muzikale groepen onderling. De bedoeling van deze strategische bezinning is om een inzicht te krijgen in de concurrentiekracht van deze ensembles. Onder de term beginnende groepen wordt in deze context verstaan: alle groepen die niet onder contract van een major (platenlabel) staan, of al zeer bekend zijn door hun afgelegd traject. Dit kunnen dus groepen zijn van jongeren die twee keer per week in hun garage samenkomen om te repeteren en te spelen, over jong afgestudeerde professionals die hun eerste stappen in de muziekbusiness zetten, tot volwassen groepen die in hun niche gewaardeerd worden, maar niet kunnen profiteren van enig positief spillover effect vanwege een onvoldoende kennis, of door isolement van de groep. De term beginnende groep is dus niet beperkt tot wat het in het gewone taalgebruik betekent, maar profileert meer de mogelijkheid om toch te kunnen genieten van een professioneler kader indien juiste stappen ondernomen worden. 2.2 Methodologie Het gebruikte basismodel voor dit deel van het onderzoek is het gebruik van PMC s: (Product Markt Combinaties) 3, dat werd aangepast om te kunnen werken in het kader van het onderzoek. Het basisprincipe van de PMC s is als volgt: de meeste managers van een bedrijf denken vooral in producten die ze aanbieden, en markten waar ze afzetten. Wanneer men echter een bepaald product in een bepaalde markt plaatst, zal men merken dat men een concurrentieplaats inneemt voor de combinatie van dat product in die markt, die anders kan zijn dan datzelfde product in een andere markt, of een ander product in dezelfde markt. Men kan marktleider zijn in een welbepaalde PMC, maar van de kaart geveegd worden met een ander product in dezelfde 3 Ansoff, H.I. (1965). Corporate Strategy - An analytical approach to business policy for growth and expansion. New York: McGraw-Hill.

19 markt, en dit door een specifieke PMC van de concurrentie. Op deze manier kan men zijn concurrentiekracht meten voor elke PMC, en adequate handelingen opstellen. Om het model van de PMC s te kunnen schikken in dit onderzoek, zijn de volgende aanpassingen aangebracht. Ten eerste wordt dit model normaal toegepast op een werkgroep van managers in een bedrijf, om tot concurrentiële inzichten te komen. Het panel dat uit eigen inzicht werd samengesteld voor dit kwalitatief onderzoek, komt niet uit een bedrijf, maar de leden hebben elk hun eigen ervaringen die kunnen bijdragen tot de ervaringen van de sector. Een andere piste was geweest om tien tot vijftien verschillende bestaande groepen uit verschillende genres deze tests te laten afnemen, om zo een globaler beeld van de sector te krijgen. Uit de resultaten van de eerder gevoerde enquête kan besloten worden dat deze eerder kwantitatieve methode niet noodzakelijk een gedetailleerder beeld zou geven dan de gekozen optie 4. Ten tweede zijn managers, die aan deze bezinning meedoen, op de hoogte van concurrentiebepalende strategieën, zoals die van Michael Porter, ook al vergt het denken in 5 PMC s een denkmethode die veel tegen de organisatorische gewoonten indruist. Omdat dit panel niet over managementervaring beschikt, kan deze ontvankelijkheid een voordeel betekenen, hoewel enige ervaring in deze soort van abstraherend denken misschien geen overbodige luxe is. Ten derde beoogt dit model een inzicht in de concurrentiekracht van een welbepaald bedrijf, terwijl het het doel van dit deelonderzoek is om een heel segment van de markt op haar concurrentiemogelijkheden te beoordelen. Toch acht de auteur de validiteit van deze test niet ontoereikend voor haar doel, gezien de correlatie tussen de groepen en de uitvoerende sector in het algemeen, getuige de eerder gevoerde enquête. Concreet worden de PMC s in matrixvorm weergegeven, en wordt er daarna een groeirichting per PMC bepaald, met daarbij behorende strategische planningen. Deze groeirichtingen kunnen expansief, stabiliserend of juist afbouwend gericht zijn. 2.3 Het PMC model Een product of dienst is [ ] niet iets op zichzelf. En een markt zonder product noch dienst is ook maar een leeg vat (erger nog, het bestaat niet eens). Enkel de combinatie is zinvol. De 4 Een gelijksoortige test werd in klasverband aan de HUB afgelegd in 2009, onder leiding van N. Van Robaeys, en 19 van de 20 deelnemende groepen verkregen identiek dezelfde concurrentiebepaling, ook al waren de parameters ter verdediging van de bepaling volledig arbitrair, en gekozen door de deelnemende groepen. Uit ervaring van Van Robaeys, die deze bezinning al 20 jaar coacht, blijkt dit een normale uitslag te zijn, daarom is de kans zeer groot dat een testgroep dezelfde uitkomst genereert als 20 testgroepen, ook bij herhaling van het experiment. 5 Van Robaeys, N. (2003). Algemeen Beleid & Ondernemingsstrategie, p 51. Leuven: Acco.

20 meeste managers denken nog steeds alleen maar in producten, een aantal denkt in markten [ ], en maar weinig managers denken in PMC s! Het denken in PMC s leert ons het volgende: Iedere PMC is bevolkt door andere concurrenten, waardoor iedere PMC zo totaal anders wordt. In iedere PMC waar het bedrijf actief is, heeft ook het bedrijf zelf een andere positie: in de ene is het misschien sterk, in de andere misschien zwak. In al die PMC s zijn andere ontwikkelingen bezig, misschien wel tegengestelde. Het is dus uitermate relevant om te weten waarop men wel of niet moet ingaan. Slechts op die manier maakt men een accurate keuze. Wanneer men als onderneming een bepaalde (nieuwe) PMC betreedt, dan moet die onderneming erover waken dat men zijn positie in de andere, bestaande PMC s niet schaadt Het panel De keuze voor het panel dat meewerkt aan dit deel van het onderzoek, is gebaseerd op een aantal complementaire kwaliteiten. Allereerst moesten de leden ondernemende muzikanten zijn met enige ervaring in het promoten van een of meerdere groepen, en het liefst actief zijn in verschillende stijlen. Ten tweede was affiniteit met het internet en online inhoud een must, omdat dit natuurlijk het kernplatform is van het globale onderzoek. Ten derde werden mensen gezocht met een open geest en adaptief denkvermogen, om zich in de sector in zijn totaliteit te kunnen plaatsen. Uit deze criteria zijn 4 mensen naar voren gekomen die uiteindelijk hebben meegewerkt aan dit deelonderzoek: Bob Hamblok: Webdesigner, en informaticus van diploma. Bob is tevens Bachelor student geweest aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen, voor klassiek piano. Oprichter en werkende kracht achter Frank Starling, gestart als een live lounge band, nu uitgegroeid tot een productiehuis in wording. Tom Tiest: Master student aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen, voor jazz gitaar. Tom is de drijvende kracht achter projecten als The Valerie Solanas, Noppes etc. Als componist is Tom actief bij o.a. Jan Fabre. Annika Serong: Actrice, afkomstig uit Essen, Duitsland. Afgestudeerd aan de Kleine Academie in Brussel. Annika werkt zowel freelance als voor het Agora theater van de Duitstalige gemeenschap. Het enige panellid dat geen muzikant is, maar toch zeer nauw verwant is met de sector. Patrick Erauw: Server beheerder, econoom van opleiding (TEW), en bassist in verschillende salsabands. 6 Van Robaeys, o.c., p 50.

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies

DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies Sofie Stans Erasmushogeschool Universitaire Associatie Brussel Departement Toegepaste Taalkunde Master Journalistiek optie radio- en tv-journalistiek DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie