E-Marketing voor muzikanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-Marketing voor muzikanten"

Transcriptie

1 departement conservatorium E-Marketing voor muzikanten Een handleiding voor muzikanten op het internet, als conclusie van een marktonderzoek Glenn Magerman 09 Promotor: Kevin Voets Copromotor: Kristien Gerets Masterproef voorgelegd tot het verkrijgen van de graad Master in de Muziek: Jazz & Lichte Muziek door Glenn Magerman

2 - 2 - Inhoudsopgave DEEL I Het marktonderzoek Voorwoord Inleiding Analyse van de enquête Doelstelling Methodologie Conclusies Rechtstreekse conclusies Kruisreferenties Globale conclusies Analyse van de strategische bezinning Doelstelling Methodologie Het PMC model Het panel Resultaten Ervaring panel Interviews met de ondersteunende sector Doelstelling Methodologie De deelnemers Peter Anthonissen voor Hnita Hoeve Marnik Braeckevelt voor Banshee Worx Luk Callens voor Catalpa Productions Kathleen Deboutte van Kunstenloket Maarten Quaghebeur van Rockoco Roel Rabijns van stad Genk Carlo Vuijlsteke van Muziekcentrum Vlaanderen

3 De resultaten van het interview Online verkoop vs. cd Sociale netwerken Eigen website Heb je als band een videoclip nodig? Het beheer van mailinglists De rol van management en boekingskantoren Subsidies Quid concertagenda s? Bemerkingen Online verkoop vs. cd Sociale netwerken Heb je als band een videoclip nodig? De rol van management en boekingskantoren Aanbevelingen voor verder onderzoek DEEL II - De handleiding 5 Inleiding Ik heb een groep waar ik mee speel. En nu? Samenvatting Het marketingverhaal Marketing is voor wasmiddelen Wat is marketing? Wat is het verschil tussen algemene marketing en artistieke marketing? Profit vs. non-profit Marketing Information System Marketing plan Creëer je imago door een werkplan The front-end Waarom heb je een website nodig?

4 Web Profielen op social networks Een korte geschiedenis De verschillen Wat moet ik dus doen? Hoe bied je online muziek te koop aan? Fysieke verkoop vs. downloaden tegen betaling Online platformen Hoe maak je zelf een website die in elk budget past? Template sitebuilders Een eigen website bouwen Een aantal algemene technieken Niet-websitespecifieke front-end elementen campagnes en nieuwsbrieven Blogs Concert agenda s Live netwerken The back-end databases Adressen beheren in Hotmail Adressen beheren in Microsoft Outlook Een database bouwen in zelfstandige programma s API? Track your traffic Andere hulpmiddelen Ondersteunende organisaties Management en boekingskantoren Informatiepunten Ethiek Permissie marketing vs. virale marketing De (over)bescherming van de consument Wetgeving

5 Wet op de Handelspraktijken Wet op de privacy Conclusies met betrekking tot de handleiding Bibliografie 95 Bijlagen 1 Algemene analyse Website Netwerk Structureel Kruisreferenties Toerende bands vs. bands met losse optredens. Internationale vs. nationale optredens Website Netwerk Structureel Analyse van de interviews Website Management/boekingskantoren Subsidies Ondersteunende organisaties

6 - 6 - Voorwoord Dit werk is het resultaat van een zoektocht, om de stand van zaken en de kennis van zowel uitvoerende artiesten, als van het ondersteunende veld, zoals management, boekingskantoren, steunpunten enz., in Vlaanderen proberen in kaart te brengen. Deze belevenis kan je natuurlijk niet geïsoleerd ervaren, en onderweg zijn er vele mensen die hun ideeën, kennis of meningen hebben bijgedragen aan dit project. Ik denk dat alle interacties geleid hebben tot verrijking van beide partijen, en ik ben blij dat er een positief spillover effect is ontstaan, over de grenzen van verschillende disciplines heen. Daarbij wil ik iedereen bedanken, die hiervoor heeft opengestaan. Allereerst alle respondenten van de gevoerde enquête, voor hun tijd en deelname aan de eerste fase van het onderzoek. Alle respondenten van de gevoerde enquête: Kathleen Deboutte van Kunstenloket, Maarten Quaghebeur van Rockoco, Luk Callens voor Catalpa, Marnik Braeckevelt voor Banshee Worx, Carlo Vuylsteke van Muziekcentrum, Roel Rabijns van Genk On Stage, Eric Didden van Gentle Management, en Peter Anthonissen voor Hnita Hoeve, voor het meewerken aan het onderzoek bij de ondersteunende sector. Annika Serong, Bob Hamblok, Pat Erauw en Tom Tiest, voor hun deelname aan het panelgesprek. Joost Buntinx, Diederik van Remoortere, Kjell Hemelsoet en Natalie Oyen voor hun kennis van databases en de implementatie van websites. Meike Bastiaens, stafmedewerker Katholieke Universiteit Leuven, en Charlotte Saelemakers, voor het willen nalezen van dit werk in zijn verschillende stadia. En natuurlijk mijn promotor Kevin Voets, en copromotor Kristien Gerets.

7 - 7 - Inleiding Tijdens mijn studie aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium, kwam ik in contact met de optionele lessen cultuurmarketing, door Kristien Gerets gegeven vanuit haar expertise als communicatieverantwoordelijke voor kunstencentrum desingel in Antwerpen. Deze lessen spraken mij zo aan, dat ik overwoog om een studie cultuurmanagement te plannen na mijn opleiding. Uiteindelijk werd geopteerd voor een opleiding Handelswetenschappen, optie Internationale Betrekkingen, aan de Hogeschool-Universiteit in Brussel, die ik combineerde met mijn studie aan het conservatorium, en groeide de idee om het zakelijk luik van de artiest te belichten, dat mijn inziens in de podiumopleidingen in Vlaanderen enorm ondergewaardeerd is. Je studeert vijf jaar om perfectie in je vakgebied na te streven, maar men vertelt er niet bij hoe je in het veld moet staan als professional. Er is tijdens het curriculum een infosessie van twee uur geweest, die handelde over de statuten die je als artiest kan aannemen. Dit lijkt mij een niet erg diepgaande voorbereiding voor een professional. Vragen als: hoe kan ik officieel werken als artiest, hoe werken Sabam en Uradex, hoe kan ik mezelf promoten als artiest, bleven hangen. Dit was een stimulans om zelf op onderzoek uit te gaan, en de culturele zijde te koppelen aan de kennis die ik opdeed aan de economische opleiding. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het online marketingverhaal van de muzikant, omdat er op grote schaal onderzoek wordt gedaan naar online marketing in het algemeen, maar waarvan de grenzen dagelijks afgetast worden, en er veel rondzwervende informatie gebald dient te worden tot een overzichtelijk geheel, niet in het minst voor de kunstensector in het bijzonder. Dit werk, dat het resultaat is van deze zoektocht, is onderverdeeld in twee delen: Het eerste deel geeft de resultaten weer van het gevoerde onderzoek, om tot een positiebepaling van de bestaande kennis te komen, dit langs zowel de kant van de uitvoerende artiest, als langs de kant van de ondersteunende sector gaande van managementkantoren tot steunpunten. Dit onderzoek is gevoerd aan de hand van drie acties, die elk op een onderdeel van het veld focussen, en samen een overzicht moeten geven van de sector en zijn kennisniveau. Deze drie acties zijn een enquête, die de kennis van de artiest polst, een open panelgesprek, dat de sector en zijn behoeften in kaart brengt, en interviews met de ondersteunende sector, op zoek naar antwoorden op vragen bij de resultaten uit de enquête en het panelgesprek. Het tweede deel is een praktische handleiding voor de muzikant die zijn online verhaal wil uitbouwen, en kan als een losstaand werk beschouwd worden. Dit is het resultaat van de algehele bevindingen van het eerste deel, aangevuld met andere nuttige onderwerpen en tips, die niet kunnen ontbreken om een degelijke handleiding te presenteren. Hierbij moet gezegd dat het niet de bedoeling is om een allesomvattende bundel te poneren, maar wel om een handleiding, die aanzetten geeft tot bepaalde materie die toegankelijk is voor iedereen, aan te reiken. Daarbij moet gezegd worden dat langs de ene kant het internet enorm snel evolueert, waaruit volgt dat dit werk een momentopname is; langs de andere kant is marketing uit een handboek ook niet zaligmakend, maar worden de bevindingen eerder als een leidraad gepresenteerd, al is het maar om met bepaalde concepten vertrouwd te geraken.

8 - 8 - In het abstract en het voortgangsrapport werd de missie, of onderzoeksvraag voorgesteld, die hieronder nogmaals wordt gepresenteerd: Het doel is een online platform voor de muzikant te bouwen, dat als gateway fungeert om informatie en kennis te verzamelen, zodat hij een gedegen concurrerende actieve entiteit wordt die zijn online wereld kent, een marketing verhaal kan lanceren, opvolgen, en bijsturen, en goede persoonlijke relaties opbouwt met zijn klanten en fanbasis. Het zou fantastisch zijn moest dit initiatief ook integreerbaar zijn met bestaande platforms als Muziekcentrum en Cultuurnet Vlaanderen. In dit werk wordt het hierboven vermelde platform in de vorm van dit schrijven aangeboden. Deze informatie verschijnt ook op de website die gekoppeld is aan dit onderzoek, en hopelijk volgt er ook een actief uitgestuurde fysieke vorm, die bij de actoren in het veld terechtkomen. Muziek is een rijke cultuur, kan moeiteloos omgaan met andere aspecten van het leven, en de integratie van beiden is zo uitnodigend. Hopelijk draagt dit werk zijn klein steentje bij aan de bouw van die weg. Glenn Magerman

9 - 9 - Deel I - Het Marktonderzoek Om het onderzoek in kaart te brengen, is er geopteerd voor een verkenning van het veld in twee richtingen. Om een homogeen en tegelijk diffuus beeld te krijgen van de sector werd daarbij ook gekozen voor verschillende marktonderzoektechnieken, namelijk: 1. Een enquête gericht tot het uitvoerende segment, de artiesten zelf, 2. Een concurrentie-/plaatsbepaling van de gehele muzieksector, van artiest over management tot steunpunt van de overheid, met een panel dat actief bezig is met zowel muziek als informatietechnologie, 3. Diepte-interviews met de managementsector om inzicht te krijgen in de resultaten van de vorige twee deelonderzoeken. De analyse van deze elementen van het onderzoek vormen de basis van de handleiding voor de muzikant, die in het tweede deel aan bod komen.

10 Analyse van de enquête 1.1 Doelstelling Allereerst is er de enquête, gericht op de uitvoerende groep. Muzikanten en groepen uit alle disciplines (pop/rock, klassiek, jazz, wereldmuziek, dj s, ) zijn hiervoor benaderd. De bedoeling van deze enquête is om een inzicht te verkrijgen in de status van de kennis op het gebied van online mogelijkheden voor Vlaamse en Nederlandse muzikanten. Is de doelgroep actief bezig met zijn online verhaal, kent men profit en non-profit initiatieven die speciaal ontwikkeld zijn voor deze doelgroep, welke middelen gebruikt men om zich zichtbaar te maken op het internet etc., zijn kernvragen waarrond de enquête is opgebouwd. 1.2 Methodologie Aangezien het onderwerp van dit onderzoek gericht is op de e-world - dit wil zeggen, op alle aspecten die horen bij de internetbeleving - werd gekozen voor een online enquêteformulier. Daarbij is de snelheid ten opzichte van de andere drie traditionele contactmethoden (post, telefoon en persoonlijk contact) een stuk hoger, de kosten worden ook gedrukt, en heb is er de mogelijkheid om mensen in contact te laten komen met het online platform op zodat dit ook uitgebouwd kan worden. Het nadeel van deze methode is de mogelijkheid op een lagere mate van respons. De enquête is verstuurd naar individuele adressen via mail, naar organisaties die een database hebben van muzikanten en groepen, en is ook als pop-up zichtbaar op de site De antwoorden zijn in multiple choice vorm gegeven (dus in gesloten vraagstelling), met af en toe de mogelijkheid om extra informatie toe te voegen indien gewenst, om de snelheid van de enquête nog te verhogen en bijkomende informatie ook via deze weg te verzamelen. Hierdoor krijgt men een niet-kanssteekproef, die het midden houdt tussen een beoordelaarsteekproef en een quotasteekproef, wat mijn inziens de beste methode is om tot een gewenst resultaat te komen. Om een valide onderzoek mogelijk te maken, is een waaier aan muzikanten benaderd uit verschillende disciplines, zowel op professioneel, internationaal als hobbyistisch niveau. Dit zorgt voor een algemeen beeld van de sector, en zorgt er ook voor dat kennis, die gekoppeld is aan het referentiekader van bepaalde subgroepen, gemakkelijker naar boven komt. Om een betrouwbaar onderzoek te verkrijgen is voor deze steekproef een doel vooropgesteld gesteld van 300 respondenten. In overleg met de promotoren leek dit een goed streefdoel, omdat ten eerste de sector niet zo groot is, zodat dit een goede percentuele verhouding ten opzichte van de totaliteit van de sector kan weergeven, en ten tweede een groter aantal moeilijk

11 haalbaar is, in de omvang van dit onderzoek. Deze enquête is uiteindelijk beantwoord door 66 respondenten, tussen 14 augustus 2008 en 26 september Het formulier van de enquête is opgebouwd uit 3 onderdelen: Website: Hierbij tast het onderzoek de toegankelijkheid van de bands naar het internet af, en omgekeerd. Hoe zichtbaar is de muzikant, kent hij zijn weg in het online verhaal, en bereikt hij uiteindelijk zijn doelpubliek? Netwerk: Kent de muzikant online ondersteunende en informatieve platformen? Structureel: Plaatsbepaling van de deelnemer aan de enquête in het veld, te gebruiken als kruisreferentie op de 2 vorige onderdelen. 1.3 Conclusies Om de leesbaarheid van deze bundel hoog te houden, worden de conclusies na kruisreferentie hier in synthesevorm overlopen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen conclusies die rechtstreeks aan bepaalde vragen gekoppeld zijn, kruisvergelijkingen tussen subgroepen van respondenten, en globale conclusies die niet uit de kruisvergelijkingen naar boven komen, maar eerder een extract zijn van meer dan twee parameters. De statistieken en kruisreferenties zijn terug te vinden in bijlage Rechtstreekse conclusies 1. Alle groepen 1 gaan zorgvuldig om met het plaatsen van audio, video en fotomateriaal op de site. Het lijkt gemeengoed te zijn om de site hiervan te voorzien. 2. Alle bands kunnen er baat bij hebben om hun adressenbestand beter te gebruiken, en ook om hun merchandise online aan te bieden. Ook al zal dit in termen van omzet misschien niet het grote verschil zijn, het kan bijdragen tot een meer professionele uitstraling van de band. Desnoods kan men een discografie plaatsen, met links naar plaatsen waar men de opnames kan kopen. 3. Het gebruik van een tour blog is niet ingeburgerd. Hierbij schrijft men een recensie met indrukken van het eigen optreden, eventueel met wat beeldmateriaal. Enkel bij internationaal toerende bands is er een wezenlijk verschil met het voorgaande. Eigen ervaring leert, dat dit nochtans een bevredigende bezigheid is, voor beide partijen (band en fan). Hierbij bouw je in de loop van de tijd ook een verhaal op, en hier kunnen journalisten bijvoorbeeld uit putten om een beeld van de band te vormen, dat niet alleen naar hún impressie gevormd is. 1 In dit werkstuk gebruikt de auteur de woorden groep, band, ensemble etc. door elkaar, zonder een specifiek genre of een specifieke samenstelling te beogen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

12 Tools zoals Google Adsense, die beschikbaar zijn om verkeer naar je site te leiden zijn niet echt bekend bij de ondervraagden. 5. Het actief doorsturen van de concertagenda naar cultuuragenda s etc. gebeurt weinig. 6. Langs de andere kant is men wel passief geabonneerd op informatie van deze kanalen, en dit vooral in online vorm, zoals een nieuwsbrief. 7. In het algemeen willen alle gebruikers dat hun site uiteindelijk sneller, interactiever, sexier en toegankelijker wordt. 8. De beter georganiseerde bands lijken de infosites meer te gebruiken voor aanspreekpunten en contacten, om hun netwerk uit te bouwen op een meer horizontaal niveau, dit wil zeggen, om contacten op gelijke hoogte te ontwikkelen. 9. Het merendeel van alle bands blijkt over een eigen site te beschikken (in de vorm van die niet gekoppeld is aan een sociaal netwerk als MySpace of Facebook Kruisreferenties Bij de kruisreferentie wordt een vraag tegen alle andere vragen vergeleken, om te zien of er bepaalde subgroepen anders antwoorden op de vragen dan andere groepen. Voor het onderzoek zijn alle 1260 kruisvragen vergeleken, op zoek naar specifieke informatie van de subgroepen, waarbij enkele belangrijke trendbreuken naar boven komen tegenover de algemene antwoorden. In de volgende conclusies worden de meest interessante bemerkingen weergegeven, onderverdeeld per kruisreferentie Toerende bands vs. bands met losse optredens. Internationale vs. nationale optredens Deze benchmark is bedoeld om een niet discriminerend of gedwongen verschil te maken tussen meer en minder professionele groepen. Het lijkt niet correct om in de enquête te vragen of een groep professioneel is of niet, omdat dit snel als statussymbool kan bekeken worden. Vandaar dat er geopteerd is voor deze (ook subjectieve) scheidingslijn, waaruit blijkt dat het accent van toerende bands iets meer internationaal ligt. Hieruit kan men toch een beter beeld krijgen van welke groepen een groter deel van hun tijd in optredens steken, en zo meer of minder professioneel met hun muziekbeleving bezig zijn. 1. De grote meerderheid van alle bands hebben geen platencontract. 2. De hoeveelheid uitgebracht materiaal (demo/cd) varieert niet zoveel tussen deze groepen, hoewel het accent lichtjes verschuift van demo s naar full cd s bij internationale groepen. De grote uitzondering hierop zijn de globaal spelende groepen, waarvan 83% een platencontract én distributiedeal op zak heeft, ondersteund door subsidies die door het

13 management beheerd worden. Hier is de scheidingslijn tussen lokale en professionele groepen het scherpst waar te nemen. 3. Bands die alleen losse optredens doen, lijken sneller en meer continu hun User Generated Content 2 (UGC) up to date te houden, dan bands die daarbij ook regelmatig toeren. Dat kan te maken hebben met het feit dat de bandleden zelf hun UGC up to date houden, en minder online zijn tijdens het toeren. Misschien zijn bands die alleen losse optredens doen iets gedrevener om hun inhoud up to date te houden, of zorgen zij net voor overkill? 4. De grote meerderheid van de bands (80-90%) heeft een website, waarbij toerende bands nog een hoger percentage kunnen aantonen. Waarschijnlijk is dit om in contact te kunnen blijven met een internationaal netwerk, tegenover het meer lokale karakter van de andere bands, waar mond aan mond reclame nog een groter effect kan hebben. 5. Er is een opmerkelijk verschil in de taalkeuze waarin de site is opgesteld tussen toerende bands (Engels) en andere bands (Nederlands). Bands in het onderzoek, die over de hele wereld spelen, bieden allen hun site in het Engels aan, eventueel als tweede taal naast het Nederlands. 6. Nieuwsbrieven zijn meer populair bij toerende bands. 80% van de bands die over de hele wereld spelen hebben een nieuwsbrief om hun internationale fanbasis aan te spreken. 7. Hoe mee de groep internationaal gericht is, hoe professioneler hun adressenbestand beheerd wordt d.m.v. softwaretoepassingen als database programma s. 8. De meeste bands zijn via hun site rechtstreeks te boeken voor optredens. Er is een voorsprong voor de bands met losse optredens, omdat zij in de meeste gevallen geen management hebben, en de toerende bands dit liever laten gebeuren via het management, indien aanwezig. 9. Beginnende bands linken meer door naar andere bands, in de hoop op elkaars netwerk te kunnen bouwen. 10. Mond aan mond reclame is volgens de ondervraagden nog steeds de grote aandachtstrekker bij lokale groepen, de site komt pas op een verre tweede plaats. Bij internationale groepen is de site het primaire uithangbord. 11. Lokale groepen beroepen zich meer op infosites als Poppunt, met het accent op vragen rond het legale kader. Professionelere groepen gebruiken andere kanalen als Cultuurnet, Kunstenloket, en Muziekcentrum Vlaanderen, en ze gebruiken deze sites ook meer als portaalsite voor andere contacten en informatiepunten. 12. Bands die losse optredens versieren, moeten dit meestal op eigen kracht doen (90-95%!), anderen kunnen gebruik maken van boekingskantoren en management, waardoor clustering van optredens toch een managementtaak lijkt, of een positief effect van boekingskantoren % van de lokale groepen dient geen subsidiedossiers in, tenzij voor opnames. De internationaal gerichte groepen dienen meer dossiers in, en vooral voor opnames, organisatie van eigen concerten, transport, en compositieopdrachten. 2 De term User Generated Content is een verzamelnaam voor een verschijningsvorm, waarbij bezoekers en hoofdgebruikers mee vorm geven aan de inhoud van websites, door middel van het posten van artikelen, blogs, het gebruik van fora etc. Hier wordt in de handleiding nog uitgebreid op teruggekomen.

14 Het merendeel van deze aanvragen wordt door de muzikanten zelf gedaan. Op een tweede plaats komt het eventueel management, of iemand extern die op de hoogte is van de stand van zaken. 15. Een reden waarom de lokale groepen geen subsidies aanvragen, is omdat ze geen idee hebben waar ze terecht moeten (68%), terwijl de meer professionele groepen dit meestal wel weten. 16. Alle(!) groepen die internationaal (buiten de EU) spelen zijn vertegenwoordigd door een boekingskantoor en managementkantoor. Internationale status lijkt alleen te bereiken met deze werkingsmiddelen. Hier moet aan toegevoegd worden dat niet al die internationale contacten uit deze kantoren zelf komen (groepsleden kunnen onderweg ook vele goede contacten leggen), maar het uitwerken en ondersteunen van de daarop volgende stappen is bijna onmogelijk zonder deze ondersteunende functies Bands met een management of boekingskantoor vs. de rest 1 Alle bands die een managementkantoor hebben, zitten ook bij een boekingskantoor. Daarbij heeft 60% van de bands met management een platencontract, tegenover slechts 17% van de bands zonder management % van de groepen met een kantoor achter zich stelt zijn site op in meerdere talen, t.o.v. 54% van de andere bands. 3. Indien de groep een kantoor heeft, zal zij ook sneller geneigd zijn om reclame te maken via nieuwsbrieven, en heeft ze ook een database van haar verzamelde adressen. 4. Professionelere groepen lijken spaarzamer en meer gefocust om te gaan met audio en video op de site. Hier kan men ook uit afleiden dat men geen grote webruimte moet reserveren om competitiever te zijn. 5. Bands met een kantoor achter zich zullen sneller cd s verkopen via de site. Dit kan zijn omdat de andere bands geen audio hebben om te verkopen, of niet weten hoe men online mp3 verkoop kan organiseren via itunes, Tunecore, etc. Alle andere merchandising lijkt uit de gratie. Bands zonder kantoor bieden hun audio wel veelal gratis aan om te downloaden. 6. Groepen met kantoren lijken hun site meer als een zelfstandige eenheid te beschouwen, en zullen alleen doorlinken naar hun eigen MySpace, en niet naar andere bands om hun netwerk te vergroten. Hierbij is trafficing (het krijgen van bezoekers op je site door tools als Google Adsense etc) nog meer uit den boze dan bij kantoorloze groepen. 7. Ook hier lijkt mond aan mond reclame aan belang in te boeten als men bij een managementkantoor zit, hoewel deze tendens niet zo duidelijk is indien de groep bij een boekingskantoor zit % van de bands is rechtstreeks te boeken via de site indien men geen managementkantoor achter zich heeft, tegenover slechts 55% van de andere bands. Opvallend is wel, dat indien men een boekingskantoor gebruikt, dit weer wel bijdraagt tot meer mogelijkheden om rechtstreeks via de site te boeken. 9. Interessant om op te merken, hoewel de correlatie niet zo geplaatst kan worden, is dat bands met een kantoor hun site ook gebruiken voor bijkomende doeleinden, die niet aan de

15 groep gerelateerd zijn, zoals: drumeducatie, een bijberoep als grafisch vormgever, verkoop van partituren etc., terwijl dit bij geen enkele band het geval is, die geen kantoor heeft. 10. Groepen met een management hebben een kleine voorsprong op andere bands als het gaat om het doorsturen van de concertagenda naar andere organisaties. Bij kantoorloze bands heeft 52% dit nog nooit gedaan. 11. Een managementkantoor hebben is geen garantie tot veel optredens (er zijn bands die nog steeds 5 optredens per jaar hebben), maar het maximum aantal optredens is wel veel hoger: 250 optredens met management, tegenover maximum 60 optredens zonder managementkantoor. 12. Bands bij een kantoor hebben ook veel meer optredens in clustervorm of tour. Het zelf in elkaar steken van een tour is blijkbaar geen sinecure. Ook slaat de balans naar internationale optredens snel om in het voordeel van bands met een kantoor achter zich. 13. Bands met een management zijn meer gesubsidieerd dan andere bands, waarbij in de helft van de gevallen het management het dossierbeheer op zich neemt. In 37% van de gevallen moet de muzikant wel nog zelf het dossier aanvragen en voorbereiden. Helaas weet 60% van de bands zonder management helemaal niet waar ze terecht moeten voor subsidies Bands met platencontract vs. groepen zonder platencontract 1. Iemand die een platencontract heeft, zal zijn site in 80% van de gevallen in het Engels opstellen, tegenover de rest die hun site meestal in het Nederlands opstellen. 2. Een kleine meerderheid van de bands onder contract, beschikt over nieuwsbrieven die ze rondsturen, terwijl 70% van de anderen dit niet heeft. 3. Bands met een platencontract zullen (hoewel de meerderheid zijn muziek toch niet ter downloaden aanbiedt!) opteren om betalend te downloaden via itunes etc., terwijl andere bands hun muziek meestal gratis aanbieden. Nochtans is het voor iedereen mogelijk om van de diensten van itunes e.d. gebruik te maken, en zo ook een (bescheiden) vorm van inkomsten te genereren. 4. Ook hier zijn bands met een platencontract minder snel via de site te boeken dan andere bands. Dit is gecorreleerd aan bands met een management- of boekingskantoor achter zich. 5. Een label is hier ook weer geen vrijgeleide voor een massieve concertagenda, zoals bij bands met een management achter zich. Wel zijn de bands met een label wel weer meer internationaal aan het spelen. 6. Bands die een platencontract in de wacht hebben kunnen slepen, hebben meestal ook een parcours van demo s en zelfs full cd s in eigen beheer achter de rug. Rome is niet in een dag gebouwd, lijkt de boodschap. 7. Subsidies zijn hier ook talrijker dan bij bands zonder label, hoewel het dossier meestal ook door de muzikant zelf wordt voorbereid. Hieruit kan worden afgeleid dat: ook al vraag je opnamesubsidies aan, doe het zelf of via het management, want het label beschouwt dit niet als een van haar taken.

16 Bands die een demo of cd in eigen beheer hebben uitgebracht vs. anderen 1. De grote meerderheid van groepen, die een full album hebben uitgebracht in eigen beheer, blijken ook quasi de enigen te zijn die actief bezig zijn met een nieuwsbrief. Daarbij kan de vraag worden gesteld: Is het omdat ze alles binnen eigen budgettair kader doen, dat ze ook meer moeite steken in het promoten van zichzelf, en dit ook een interessant medium vinden? 2. Dit album is ook te koop op de site zelf, in tegenstelling tot groepen met een label of kantoor. Nochtans kan men deze alleen in fysieke vorm bestellen, in plaats van ze ook via (betalende) download beschikbaar te maken. 3. Als de groep al meerdere uitgaven in eigen beheer heeft, zal men de groep gemakkelijker kunnen boeken via de site. Zie punt 1 hierboven. 4. Bands met cd s in eigen beheer lijken ook meer contact te zoeken met cultuuragenda s en nieuwsbrieven. Bizar genoeg zijn ze dan weer in de minderheid als het op het beheren van databases van organisatoren aankomt! 5. Ook hier is een plaat in eigen beheer hebben geen garantie voor meer optredens 6. Hoe meer men heeft uitgebracht, hoe makkelijker men in het buitenland kan gaan spelen. 7. Er is een positieve correlatie tussen een demo/cd in eigen beheer uitbrengen, en de aansluiting bij boekingskantoren en management, hoewel de meerderheid toch bij geen enkel kantoor is aangesloten. 8. Helaas gebruiken de groepen, die een cd in eigen beheer uitbrengen, bijna geen subsidies, om hun eigen opnames te maken, hoewel het natuurlijk het meest pijn doet als je je eigen zuurverdiende centjes zo moet uitgeven! Men weet zelfs niet waar men terecht kan voor subsidieaanvragen Wie maakt gebruik van subsidies? 1. Alle(!) bands, die gesubsidieerd zijn, hebben hun site (ook) in het Engels toegankelijk gemaakt % van de gesubsidieerde bands hebben ook een nieuwsbrief, tegenover gemiddeld 30% van de andere bands % van de bands die een subsidie krijgen, hebben een database van (potentiële) fans! Dit staat tegenover een gemiddelde van nipt 50% bij de andere bands 4. Enkel bij de gesubsidieerde bands wordt er af en toe gebruik gemaakt van een tour blog, en dan nog in een grote minderheid. 5. Ook hier lopen de boekingen meestal niet via de site van de groep, de meeste boekingen gaan via het kantoor. 6. Muziekcentrum Vlaanderen en Cultuurnet zijn duidelijk veel meer gekend bij de gesubsidieerde bands. Poppunt lijkt zich meer te richten op vrije tijdsbands. Dit is in dezelfde trend als onder punt 11 van de toerende bands vs. lokale bands.

17 De gesubsidieerde groepen zijn niet noodzakelijk de groepen die het meest optreden, wel zijn ze duidelijk in de meerderheid op het gebied van toeren, en het maken van clusters van concerten. 8. Ze blijken ook quasi de enigen te zijn die over de hele wereld kunnen spelen % van de gesubsidieerde bands, heeft ook een management achter zich, tegenover 10% van de andere bands. Er lijkt een sterke correlatie te zijn, maar of het management eerst is, of de subsidie, is onduidelijk % van de bands die een subsidie hebben, hebben ook een platencontract, tegenover 15% van de andere bands. Ook zijn zij in de meerderheid voor een distributiedeal. 11. Een subsidie hangt niet samen met het wel of niet in eigen beheer uitbrengen van muziek. Komt dit door de doelstellingen van de subsidies, of door de kennis van de aanvragers? % van de gesubsidieerden weten (uiteindelijk) waar ze terecht moesten voor hun fondsen, terwijl 65% van de niet-gesubsidieerde bands geen idee heeft waar te beginnen Globale conclusies Een aantal aspecten, die niet puur statistisch gemeten zijn, maar gevoelsmatig naar boven komen, zijn de volgende: 1. Groepen die een stap zetten van lokale naar iets grotere optredens, lijken gaandeweg meer gebruik te maken van de online mogelijkheden die er zijn, en ook op die manier zoveel mogelijk kansen aan te grijpen om op het nieuwe niveau door te zetten. Helaas ontberen zij het meestal nog aan professionele bijstand zoals managers, boekingskantoren etc., en zijn hun acties niet altijd genoeg gefocust om het maximale rendement te behalen. Hopelijk kan dit werk hier verandering in brengen. 2. Er zijn toch een aantal aspecten, die redelijk sterk gecorreleerd zijn: Een kantoor, label, etc zorgt voor een professionelere, meer internationaal gerichte groep, die beter op de hoogte is van verschillende ondersteunende faciliteiten zoals subsidies. Of dit nu komt omdat de nietondersteunde bands meer uit hobbyistische overtuigingen muziek maken, of niet, kan uit deze enquête niet direct besloten worden. 3. MySpace, het eerste echt bekende sociaal netwerk, lijkt zijn leiderspositie af te staan aan Facebook. Hoewel deze laatste in eerste instantie niet de bedoeling had om zich te richten tot artiesten, heeft dit luik zichzelf ontplooid, en wordt het nu actief ondersteund door applicaties als ReverbNation en MyBand. Zowel artiesten als talentscouts lijken MySpace de rug toe te keren, vanwege de nogal statische realtime interactie zoals chat, messaging, en promo naar de fanbasis toe, hoewel MySpace op dit vlak toch een inhaalbeweging gemaakt heeft. Te laat misschien?

18 Analyse van de strategische bezinning 2.1 Doelstelling Aan de hand van een model dat toegepast wordt in het bedrijfsleven, en aangepast werd aan de cultuursector, wilde de onderzoeker nadenken over de plaats waar beginnende muziekgroepen staan, en over de mogelijke daaruit voortvloeiende acties. Dit werd zo gekozen, omdat de onderzoeker er van uit ging dat iedereen een concurrentieplaats inneemt. Net zoals bij zwaartekracht er een wisselwerking is tussen twee objecten, afhankelijk van de massa van elk object, is dit zo bij alle muzikale groepen onderling. De bedoeling van deze strategische bezinning is om een inzicht te krijgen in de concurrentiekracht van deze ensembles. Onder de term beginnende groepen wordt in deze context verstaan: alle groepen die niet onder contract van een major (platenlabel) staan, of al zeer bekend zijn door hun afgelegd traject. Dit kunnen dus groepen zijn van jongeren die twee keer per week in hun garage samenkomen om te repeteren en te spelen, over jong afgestudeerde professionals die hun eerste stappen in de muziekbusiness zetten, tot volwassen groepen die in hun niche gewaardeerd worden, maar niet kunnen profiteren van enig positief spillover effect vanwege een onvoldoende kennis, of door isolement van de groep. De term beginnende groep is dus niet beperkt tot wat het in het gewone taalgebruik betekent, maar profileert meer de mogelijkheid om toch te kunnen genieten van een professioneler kader indien juiste stappen ondernomen worden. 2.2 Methodologie Het gebruikte basismodel voor dit deel van het onderzoek is het gebruik van PMC s: (Product Markt Combinaties) 3, dat werd aangepast om te kunnen werken in het kader van het onderzoek. Het basisprincipe van de PMC s is als volgt: de meeste managers van een bedrijf denken vooral in producten die ze aanbieden, en markten waar ze afzetten. Wanneer men echter een bepaald product in een bepaalde markt plaatst, zal men merken dat men een concurrentieplaats inneemt voor de combinatie van dat product in die markt, die anders kan zijn dan datzelfde product in een andere markt, of een ander product in dezelfde markt. Men kan marktleider zijn in een welbepaalde PMC, maar van de kaart geveegd worden met een ander product in dezelfde 3 Ansoff, H.I. (1965). Corporate Strategy - An analytical approach to business policy for growth and expansion. New York: McGraw-Hill.

19 markt, en dit door een specifieke PMC van de concurrentie. Op deze manier kan men zijn concurrentiekracht meten voor elke PMC, en adequate handelingen opstellen. Om het model van de PMC s te kunnen schikken in dit onderzoek, zijn de volgende aanpassingen aangebracht. Ten eerste wordt dit model normaal toegepast op een werkgroep van managers in een bedrijf, om tot concurrentiële inzichten te komen. Het panel dat uit eigen inzicht werd samengesteld voor dit kwalitatief onderzoek, komt niet uit een bedrijf, maar de leden hebben elk hun eigen ervaringen die kunnen bijdragen tot de ervaringen van de sector. Een andere piste was geweest om tien tot vijftien verschillende bestaande groepen uit verschillende genres deze tests te laten afnemen, om zo een globaler beeld van de sector te krijgen. Uit de resultaten van de eerder gevoerde enquête kan besloten worden dat deze eerder kwantitatieve methode niet noodzakelijk een gedetailleerder beeld zou geven dan de gekozen optie 4. Ten tweede zijn managers, die aan deze bezinning meedoen, op de hoogte van concurrentiebepalende strategieën, zoals die van Michael Porter, ook al vergt het denken in 5 PMC s een denkmethode die veel tegen de organisatorische gewoonten indruist. Omdat dit panel niet over managementervaring beschikt, kan deze ontvankelijkheid een voordeel betekenen, hoewel enige ervaring in deze soort van abstraherend denken misschien geen overbodige luxe is. Ten derde beoogt dit model een inzicht in de concurrentiekracht van een welbepaald bedrijf, terwijl het het doel van dit deelonderzoek is om een heel segment van de markt op haar concurrentiemogelijkheden te beoordelen. Toch acht de auteur de validiteit van deze test niet ontoereikend voor haar doel, gezien de correlatie tussen de groepen en de uitvoerende sector in het algemeen, getuige de eerder gevoerde enquête. Concreet worden de PMC s in matrixvorm weergegeven, en wordt er daarna een groeirichting per PMC bepaald, met daarbij behorende strategische planningen. Deze groeirichtingen kunnen expansief, stabiliserend of juist afbouwend gericht zijn. 2.3 Het PMC model Een product of dienst is [ ] niet iets op zichzelf. En een markt zonder product noch dienst is ook maar een leeg vat (erger nog, het bestaat niet eens). Enkel de combinatie is zinvol. De 4 Een gelijksoortige test werd in klasverband aan de HUB afgelegd in 2009, onder leiding van N. Van Robaeys, en 19 van de 20 deelnemende groepen verkregen identiek dezelfde concurrentiebepaling, ook al waren de parameters ter verdediging van de bepaling volledig arbitrair, en gekozen door de deelnemende groepen. Uit ervaring van Van Robaeys, die deze bezinning al 20 jaar coacht, blijkt dit een normale uitslag te zijn, daarom is de kans zeer groot dat een testgroep dezelfde uitkomst genereert als 20 testgroepen, ook bij herhaling van het experiment. 5 Van Robaeys, N. (2003). Algemeen Beleid & Ondernemingsstrategie, p 51. Leuven: Acco.

20 meeste managers denken nog steeds alleen maar in producten, een aantal denkt in markten [ ], en maar weinig managers denken in PMC s! Het denken in PMC s leert ons het volgende: Iedere PMC is bevolkt door andere concurrenten, waardoor iedere PMC zo totaal anders wordt. In iedere PMC waar het bedrijf actief is, heeft ook het bedrijf zelf een andere positie: in de ene is het misschien sterk, in de andere misschien zwak. In al die PMC s zijn andere ontwikkelingen bezig, misschien wel tegengestelde. Het is dus uitermate relevant om te weten waarop men wel of niet moet ingaan. Slechts op die manier maakt men een accurate keuze. Wanneer men als onderneming een bepaalde (nieuwe) PMC betreedt, dan moet die onderneming erover waken dat men zijn positie in de andere, bestaande PMC s niet schaadt Het panel De keuze voor het panel dat meewerkt aan dit deel van het onderzoek, is gebaseerd op een aantal complementaire kwaliteiten. Allereerst moesten de leden ondernemende muzikanten zijn met enige ervaring in het promoten van een of meerdere groepen, en het liefst actief zijn in verschillende stijlen. Ten tweede was affiniteit met het internet en online inhoud een must, omdat dit natuurlijk het kernplatform is van het globale onderzoek. Ten derde werden mensen gezocht met een open geest en adaptief denkvermogen, om zich in de sector in zijn totaliteit te kunnen plaatsen. Uit deze criteria zijn 4 mensen naar voren gekomen die uiteindelijk hebben meegewerkt aan dit deelonderzoek: Bob Hamblok: Webdesigner, en informaticus van diploma. Bob is tevens Bachelor student geweest aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen, voor klassiek piano. Oprichter en werkende kracht achter Frank Starling, gestart als een live lounge band, nu uitgegroeid tot een productiehuis in wording. Tom Tiest: Master student aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen, voor jazz gitaar. Tom is de drijvende kracht achter projecten als The Valerie Solanas, Noppes etc. Als componist is Tom actief bij o.a. Jan Fabre. Annika Serong: Actrice, afkomstig uit Essen, Duitsland. Afgestudeerd aan de Kleine Academie in Brussel. Annika werkt zowel freelance als voor het Agora theater van de Duitstalige gemeenschap. Het enige panellid dat geen muzikant is, maar toch zeer nauw verwant is met de sector. Patrick Erauw: Server beheerder, econoom van opleiding (TEW), en bassist in verschillende salsabands. 6 Van Robaeys, o.c., p 50.

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Online marketing. College 4

Online marketing. College 4 Online marketing College 4 Tot nu toe Hebben we gekeken naar het ontstaan van web 2.0. Hebben we bekeken hoe het web 2.0 landschap eruit ziet. Hebben we bekeken wat web 2.0 betekent voor beslissingsprocessen

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Wat een mediakit is. Waarom je een mediakit nodig hebt. Hoe je een mediakit gebruikt. Hoe je een mediakit ontwerpt

Wat een mediakit is. Waarom je een mediakit nodig hebt. Hoe je een mediakit gebruikt. Hoe je een mediakit ontwerpt Wat een mediakit is Waarom je een mediakit nodig hebt Hoe je een mediakit gebruikt Hoe je een mediakit ontwerpt Een mediakit of een sprekerskit is een document dat een samenvatting is van jouw business.

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Hoi, ik ben Bart Snoek, grafisch- en webdesigner. Dit is mijn portfolio.

Hoi, ik ben Bart Snoek, grafisch- en webdesigner. Dit is mijn portfolio. Hoi, ik ben Bart Snoek, grafisch- en webdesigner. Dit is mijn portfolio. portfolio / Blader eens door mijn werk. Een verzameling van web en print. Gemaakt tijdens mijn studie, werk of uit mezelf. p. simon

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing Case 4 Consultancy 28 April 2015 Auteurs L.A. van Aart F.J.H. Bastiaansen D.A.J. van Boeckholtz Opleiding Minor Online Marketing Beoordelend docent Arlon Biemans Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Remarketing...

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Informatie Architectuur Het hele jaar Lowlands. Neslihan Igdeli Studentnummer: 500532696 Klas: V1CMD5 Datum: 31 oktober 2011 Versienummer: 0,1

Informatie Architectuur Het hele jaar Lowlands. Neslihan Igdeli Studentnummer: 500532696 Klas: V1CMD5 Datum: 31 oktober 2011 Versienummer: 0,1 Informatie Architectuur Het hele jaar Lowlands Neslihan Igdeli Studentnummer: 500532696 Klas: V1CMD5 Datum: 31 oktober 2011 Versienummer: 0,1 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Het concept...4 Beschrijving

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart?

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart? Cursus Goed besturen : hoe zet je jouw vereniging op de kaart? drs. Sandra Verwaal senior communicatieadviseur Radboud Universiteit Nijmegen Programma: 14.45-15.00 15.00 uur: Voorstellen 15.00-15.20 15.20

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

uw kind op internet handboek voor ouders voorpublicatie Evert Bergervoet & Justine Pardoen

uw kind op internet handboek voor ouders voorpublicatie Evert Bergervoet & Justine Pardoen uw kind op internet handboek voor ouders voorpublicatie Uw kind op internet Tieners lijken soms wel helemaal verslingerd aan internet: gamen met anderen over de hele wereld, uren ronddwalen in het Habbo

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Analytics rapport: AmbiSphere

Analytics rapport: AmbiSphere www.vanhaelewyn.be/webdesign Industrieweg 3 marketing@vanhaelewyn.be B-3001 HAASRODE (op afspraak) +32 (0) 495 61 58 05 Analytics rapport: AmbiSphere 1 november 2008 30 november 2008 V = vaststelling V

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Zowel online als offline

Zowel online als offline Zowel online als offline reclame creëren online interesse in een merk Volgens bepaalde experts dient reclame tegenwoordig slechts een enkel doel: de consument naar de website van het betrokken merk lokken

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid De Nieuwe Buren Zoals al eerder gezegd, wij zijn De Nieuwe Buren B.V. Wij doen het graag een beetje anders. Iedereen die bij ons werkt zit nog op school. In 2007 zijn wij opgericht door het Mediacollege

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Handleiding actiegerichte doelen

Handleiding actiegerichte doelen Handleiding actiegerichte doelen Inhoudsopgave Basisbeginselen actiegerichte doelen... 2 Hoe stel je doelen in?... 2 Welke type doelen zijn er?... 5 Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van doelen binnen

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Introductie Bèta versie

Introductie Bèta versie Inhoudsopgave Introductie... 3 Wat is een cohortanalyse?... 4 Cohortcontroles... 5 1. Cohort Type/Cohorttype... 6 2. Cohort Size/ Cohortgrootte... 7 3. Metric/Statistiek... 7 4. Date range/periode... 8

Nadere informatie

Marketing van uw eigen boek

Marketing van uw eigen boek Relatiedag 2013 Relatiedag 2013 Sessie: Marketing van uw eigen boek Jos Groenendaal Marketing 10/25/2013 2 Marketing van uw eigen boek In deze sessie: 1. Gaan we het zo praktisch mogelijk houden 2. Gaan

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel Agenda About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel About Mediamatic Mediamatic LAB, gespecialiseerd in informatiesystemen en community websites

Nadere informatie

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Henk Jaap Kloosterman & Sonia Drannikova Waarom een enquete? Social Media krijgen een steeds prominentere

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy DOCENTENINSTRUCTIE Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy V3, 1 september 2015 Hierbij een korte handleiding voor docenten die met hun studenten gaan werken in het kader van het project Landelijke

Nadere informatie

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member?

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Word klant DEEL 2 Hoe schrijf ik mij in als Netwerk Member? DEEL 3 Hoe werf ik Members? DEEL 4 Hoe werf ik Netwerk Members? 2014

Nadere informatie

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit CampagneMakers is powered by Wat doen wij allemaal Wij zorgen voor een boodschap naar jouw klant die wij crossmediaal verpakken in diverse online

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Taal en communicatie - profielwerkstuk

Taal en communicatie - profielwerkstuk Taal en communicatie profielwerkstuk Op weg naar een onderzoek Op weg naar een onderzoeksverslag Als voorbeeld: een experimenteel onderzoek: de kracht van Twitter je kunt me volgen op Twitter: @roblepair

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

Email Marketing CHECKLIST

Email Marketing CHECKLIST Email Marketing CHECKLIST Auteur: Copyright 2011, Alle rechten voorbehouden www.emailmarketingexpert.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Mogelijkheden van Email marketing...4 Dé Checklist...5 Klaar?!...7

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

Handleiding Dance.nl CMS Systeem

Handleiding Dance.nl CMS Systeem Handleiding Dance.nl CMS Systeem 1 Voorwoord 3 Introductie 3 Aantal vooraf gestelde regels.3 Goed om te weten..3 Promotionele mogelijkheden.3 Vragen en/of opmerkingen..3 Registreren voor gebruik van het

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

Ook op uw laatste plekje nog een klant?

Ook op uw laatste plekje nog een klant? Ook op uw laatste plekje nog een klant? We pakten nog net die laatste voorstelling mee! We konden nog last-minute een balletje slaan! op het laatste moment lekker én met een flinke korting uit eten...

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants Maak de juiste keuze - Selectie/Promotie Coaching Management Ontwikkeling Loopbaanbegeleiding Waarschijnlijk vindt u het net als de meeste mensen in uw vakgebied wel eens moeilijk om iemands persoonlijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 2 2. Profiel

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Palliatieve Zorg. Onderdeel: Kwalitatief onderzoek. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2

Palliatieve Zorg. Onderdeel: Kwalitatief onderzoek. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Palliatieve Zorg Onderdeel: Kwalitatief onderzoek Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Inhoudsopgave Inleiding Blz 2 Zoekstrategie Blz 3 Kwaliteitseisen van Cox et al, 2005 Blz 3 Kritisch

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Inhoud Introductie... 3 Belangrijke Termen... 3 Inloggen op jouw Wordpress website... 4 Een Backup maken... 4 Het Wordpress dashboard... Thema

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING

SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING Rianne Dekker Hanna Vonk Jeanine Klaver Godfried Engbersen Erasmus Universiteit Rotterdam Regioplan Juli

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN Nota Ref: N62o-14-07 Brussel, 15 december 2014 ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN In het kader van de opdracht Meer Europese samenwerking voor de sociale economie organiseert Kenniscentrum

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie