FINANCIEEL MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL MANAGEMENT"

Transcriptie

1 FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: heeft inzicht in de voornaamste topics van het financieel management begrijpt financiële informatie en kan deze interpreteren kan de financiële impact van beslissingen als marketeer inschatten kan financiële informatie rapporteren aan het management is in staat de jaarrekening te lezen en te analyseren kan de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse toepassen kan een financiële tekst analyseren en interpreteren LEERINHOUDEN 1. Kostprijsberekening Directe en indirecte kosten (theorie en voorbeelden) Vaste en variabele kosten (theorie en voorbeelden) Oefeningen (manueel + Excel) 2. Het evalueren van een investering Evaluatie van de rendabiliteit van een investering (theorie en voorbeelden) Oefeningen (manueel + Excel) 3. Financiële info Analyse van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, ) Financiële ratio s STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie, aangevuld met vele voorbeelden - Oefeningen, manueel en in Excel EVALUATIE Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 1

2 Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen (80%): Theorie (40%) Oefeningen (60%) Opdracht financiële ratio s (20%) Tweede examenkans Zelfde puntenverhouding: Examen Punten van de opdracht blijven behouden KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 2

3 INLEIDING TOT DE MARKETING ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Bert Put Vakverantwoordelijke: Bert Put BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: kan de markt analyseren en interpreteren kan een marketingstrategie en positioneringsbeleid uitwerken en mee bepalen LEERINHOUDEN Theoretisch gedeelte 1. Marketing: waarde creëren en verkrijgen 2. Strategische marketing 3. De marketingomgeving 4. Marktonderzoek 5. Consumentengedrag 6. Business-to-business marketing 7. Marktsegmentatie en positionering 8. Distributiebeleid 9. Detailhandel en groothandel 10. Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie 11. Reclame en public relations 12. Persoonlijke verkoop en sales promotion 13. Direct en online marketing 14. Concurrentievoordeel creëren 15. Internationale marketing 16. Duurzame marketing: maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek Praktisch gedeelte Voor elk deel vormen praktijkvoorbeelden en cases een praktische aanvulling. STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Verplicht studiemateriaal: - Principes van marketing Philip Kotler Uitgeverij Pearson Niet-verplichte literatuur - Marketing, de essentie Philip Kotler Uitgeverij Pearson Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 3

4 - Marketingbeleid Bilsen, Lagasse en van Waterschoot Uitgeverij De Boeck WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie gebaseerd op vermeld handboek - Oefeningen, cases en toepassingen op de theorie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen (70%) Cases, groepswerk en permanente evaluatie (30%) Tweede examenkans Examen (70%) Het resultaat van de cases, groepswerk en permanente evaluatie zoals behaald in de eerste zittijd wordt overgedragen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Verplicht studiemateriaal: 77 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 4

5 MARKTONDERZOEK ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Frank Eneman Vakverantwoordelijke: Frank Eneman BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: kan een gegeven product-markt combinatie beschrijven met secundair marktonderzoek kan een marktonderzoek technisch opzetten voor elk van de elementen van een gegeven product-markt combinatie LEERINHOUDEN 1. Inleiding 2. Secundair marktonderzoek 3. Exploratief marktonderzoek 4. Conclusief marktonderzoek Beschrijvend Verklarend Causaal 5. Toepassingen Productonderzoek communicatieonderzoek STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Verplicht studiemateriaal: - Marktonderzoek in rechte lijn De Laete en Toye Uitgeverij De Boeck Niet-verplichte literatuur - Essentials of Marketing Research Shukla - ebook WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie gebaseerd op vermeld handboek - Oefeningen, cases en toepassingen op de theorie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 5

6 Examen, zowel betreffende de theoretische kennis als de praktische toepassing Tweede examenkans Examen, zowel betreffende de theoretische kennis als de praktische toepassing KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Verplicht studiemateriaal: 31 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 6

7 PRODUCT EN PRIJS ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Bert Put Vakverantwoordelijke: Bert Put BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: kan de markt analyseren en interpreteren kan product-, diensten- en prijsbeleid uitwerken en mee bepalen LEERINHOUDEN Theoretisch gedeelte 1. Product- en merkstrategie Product Productbeslissingen Merkstrategie: sterke merken opbouwen 2. Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën De ontwikkeling van nieuwe producten Het proces van de ontwikkeling van nieuwe producten Het management van nieuwe productontwikkeling Productlevenscyclusstrategieën 3. Marketing van diensten Marketing van diensten Dienstenmarketingmanagement Marketing in non-profitorganisaties 4. Prijsbeleid De belangrijkste prijszettingsstrategieën Andere interne en externe factoren die van invloed zijn op de prijszetting Bijzondere prijsstrategieën Prijsaanpassingsstrategieën Prijswijzigingen Praktisch gedeelte Voor elk deel vormen praktijkvoorbeelden en cases een praktische aanvulling. STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Verplicht studiemateriaal: Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 7

8 - Principes van marketing Philip Kotler Uitgeverij Pearson Niet-verplichte literatuur - Marketing, de essentie Philip Kotler Uitgeverij Pearson - Marketingbeleid Bilsen, Lagasse en van Waterschoot Uitgeverij De Boeck WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie gebaseerd op vermeld handboek - Oefeningen, cases en toepassingen op de theorie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen (70%) Cases, groepswerk en permanente evaluatie (30%) Tweede examenkans Examen (70%) Het resultaat van de cases, groepswerk en permanente evaluatie zoals behaald in de eerste zittijd wordt overgedragen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Verplicht studiemateriaal: 77 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 8

9 ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Imelda Vanderwegen Vakverantwoordelijke: Imelda Vanderwegen BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: kent de voornaamste begrippen en mechanismen uit het domein van de corporate communicatie kan een beeld schetsen van de relaties tussen de onderneming en de maatschappij begrijpt hoe het juiste communicatiebeleid kan bijdragen tot het optimaliseren van deze relatie LEERINHOUDEN 1. Communicatie is onvermijdelijk Uitgangspunten Wat wordt bedoeld met ondernemingscommunicatie? 2. Twee hoofdvormen van communicatie in organisaties Marketingcommunicatie Organisatiecommunicatie 3. Streven naar afstemming binnen de organisatiecommunicatie Communicatie in een onderneming omvat vier functies Coördinatie marketingcommunicatie Coördinatie organisatiecommunicatie 4. Begripsbepaling van corporate communicatie Organisatie Managementinstrument Effectief en efficiënt Bewuste communicatievormen Interne en externe communicatie Positief imago Stakeholders Output realiseren 5. Identiteit van de organisatie Begripsomschrijving Vormen van identiteit 6. Imago van de organisatie Begripsomschrijving Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 9

10 Voordelen van een positief imago 7. Bedrijfscultuur Begripsomschrijving 7-S model 8. Corporate communicatie en veranderingen 9. Interne communicatie STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Actualiteitsgerelateerde informatie WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Interactief hoorcollege - Opdrachten EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen (90%) Opdrachten (10%) Tweede examenkans Examen (90%) Resultaat van de opdrachten behaald in de eerste zittijd wordt overgedragen of de opdrachten kunnen opnieuw ingediend worden KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 10

11 COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 60 Lector(en): Imelda Vanderwegen Vakverantwoordelijke: Imelda Vanderwegen BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: verwerft een basisinzicht in diverse communicatieprocessen is in staat efficiënt en assertief te communiceren zowel in face-to-face gesprekken als in groepsgesprekken kan een professionele presentatie houden kan een positieve en assertieve communicatiehouding aannemen LEERINHOUDEN 1. Basisvaardigheden Observeren Probleemoplossend denken Brainstorming Verbale communicatie Non-verbale communicatie Parataal Actief luisteren Assertieve communicatie Feedback geven 2. Teamwork en groepsdynamiek 3. Spreekvaardigheid: presenteren STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Interactief werkcollege: - Rollenspelen - Groepsgesprekken - Gevallenstudies - Presentaties Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 11

12 EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Permanente evaluatie Actieve deelname aan de diverse oefeningen (75%) Presentatie (25%) Tweede examenkans Alleen het onderdeel Presentatie (25%) kan afgelegd worden in de tweede zittijd. Het resultaat van de Actieve deelname aan diverse oefeningen (75%) blijft behouden. KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 90 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 12

13 VERKOPEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Frank Eneman en Frank Verkinderen Vakverantwoordelijke: Frank Eneman BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: kan de verkoop situeren in het geheel van de marketingactiviteiten van een onderneming kan een definitie van verkopen geven kent de verschillende stappen van een verkoopgesprek kent van elke fase de beschrijving, het objectief en de technieken kan de verkoopcyclus matchen met de verschillende stappen uit de aankoopcyclus van de klant kan de verschillende aankoopmotieven herkennen en duiden LEERINHOUDEN Theoretisch gedeelte 1. Wat is verkopen? 2. Het verkoopgesprek Introductiefase Informatiefase Argumentatiefase Afsluitfase Tegenwerpingen 3. Verkoopfuncties Telesales Sales representative Accountmanager De offerte Praktisch gedeelte 1. Analyse van verkoopfuncties uit de krant 2. Bezoekverslag van een persoonlijk verkoopgesprek voor een grote aankoop (vb. keuken, badkamer, ) 3. Bezoekverslag van een fieldvisit van een professional sales bij een klant 4. Maken van een offerte voor een incentive trip voor een farmaceutische firma STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 13

14 Niet-verplichte literatuur - Verkopen als topsport Erwin Wiggers Uitgeverij Scriptum WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie - Oefeningen, cases en toepassingen op de theorie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen (50%) Opdrachten (50%) Tweede examenkans Examen (50%) Opdrachten (50%) KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 14

15 VERKOOPTRAINING ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 60 Lector(en): Frank Eneman en Frank Verkinderen Vakverantwoordelijke: Frank Eneman BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: kan een face-to-face verkoopgesprek voeren met focus op consultatieve verkoop en een B2Bomgeving kan een offerte maken, presenteren en verdedigen LEERINHOUDEN De diverse fasen van het verkoopgesprek worden één na één behandeld: Introductiefase Informatiefase Argumentatiefase Afsluitfase Tegenwerpingen Tijdens de verschillende fasen worden de voornaamste technieken ook telkens in de praktijk gebracht: Levelling, o.m. door oordeelkundige gebruik van non-verbale en para-verbale communicatie Vraagstellingstechniek, zowel naar vorm, inhoud als volgorde Professionele argumentatie, met toepassing van de EVA-regel: Eigenschappen, Voordelen en Argumenten Toepassing van de profit calculation Adequaat gebruik van de verschillende tegenwerpingstechnieken Herkennen van aankoopsignalen en correct toepassen van afsluittechnieken STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Werkcollege met rollenspellen en groepswerk EVALUATIE Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 15

16 Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Permanente evaluatie Actieve deelname aan de diverse opdrachten (rollenspellen en groepswerk) (2/3) Mondelinge evaluatie (1/3) Tweede examenkans Allen het onderdeel Mondelinge evaluatie (1/3) kan afgelegd worden in de tweede zittijd. Het resultaat van de Actieve deelname aan diverse opdrachten (2/3) blijft behouden. KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 90 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 16

17 RECLAME EN PROMOTIE ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Jos Bormans Vakverantwoordelijke: Jos Bormans BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: kent en begrijpt de basisvoorwaarden voor goede communicatie kan reclame situeren in een marketingcontext kent en begrijpt de psychologische achtergrond van segmentatietechnieken en kan deze toepassen kent en begrijpt de belangrijkste begrippen en ideeën uit de reclametheorie en kan deze toepassen op concrete voorbeelden kan een merk in zijn dieptelagen analyseren kan vanuit deze analyses een professionele reclamebriefing opstellen kan op basis van deze briefing creatieve concepten voorstellen en ideeën suggereren om deze concepten om te zetten in een campagne kan een ruw mediaplan uitwerken voor een campagne verwerft door dit hele proces inzicht in de reclamesector LEERINHOUDEN 1. Inleiding Basisvoorwaarden voor goede communicatie 2. De psychologische achtergrond Behaviorisme en dieptepsychologie Marktsegmentatie volgens Censydiam Praktische segmentatievoorbeelden 3. Reclametheorie en reclamestrategie Klassieke leertheorie Cognitieve dissonantietheorie Low-involvement theorie Scanning focussing theorie Positionering van duurzame en dagelijkse gebruiksgoederen Het ATR-model (Attention-Trial-Repeat) Merkvoorkeurstructuren Levenscyclus 4. De opbouw van het merk Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 17

18 Waardenladder Overgang van waardenladder naar briefing Toepassingen en oefeningen 5. De opbouw van een campagne Briefing Conceptbepaling Appealbepaling Soorten concepten Grondvormen van reclame Beoordeling van reclame 6. Het juiste mediaplan Mediastudies en begrippen Mediastrategie online en offline Budgettering Voorbeelden en toepassingen 7. De reclamesector in België Internationale en Belgische bureaus Werking van een reclamebureau Solliciteren bij een reclamebureau 8. Praktijkoefening Segmentatie Waardenladder Propositie Briefing Creatief concept Campagne Mediaplan STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Niet-verplichte literatuur - Marketingcommunicatie P. de Pelsmacker, M. Geuens, J. van den Bergh Uitgeverij Pearson - Marketingcommunicatiestrategie K. Floor, F. van Raaij Uitgeverij Noordhoff - De verlichte merkdespoot P. Wulleman Uitgeverij Lannoo - Maak van je merk een held G. Van Der Stichelen Uitgeverij Roularta WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie, aangevuld met cases - Praktijkoefening in groepjes van twee studenten EVALUATIE Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 18

19 Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen (70%) Permanente evaluatie van de praktijkoefening (30%) Tweede examenkans Examen (70%) Het resultaat van de permanente evaluatie zoals behaald in de eerste zittijd wordt overgedragen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 19

20 DISTRIBUTIEKANALEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Hendrik Latacz Vakverantwoordelijke: Hendrik Latacz BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: kan zelf distributiekanalen analyseren en nieuwe implementeren kan zich als ondernemer positioneren tussen de verschillende spelers in de distributie kent de basisprincipes en kan ze toepassen in de praktijk - distributiestrategie - vergelijking kostenmodellen per type distributiekanaal weet de toegevoegde waarde van elk distributiekanaal te waarderen en de nutsfuncties ervan te identificeren heeft een goede visie op de werking van de markt tussen ondernemers en consumenten kan vlot prijzen en marges berekenen kan een kortingmodel opstellen voor alle spelers in de rol van het distributiekanaal LEERINHOUDEN Theoretisch gedeelte 1. Situering van distributiekanalen 2. Taakverdeling binnen de globale structuur van distributiekanalen 3. Taken binnen distributiekanalen: de distributiefuncties 4. Het begrip overdrachten binnen distributiekanalen 5. Voordelen van distributiekanalen: USP s voor ondernemers en fabricanten 6. Strategische aspecten bij de samenwerking met distributiekanalen 7. Kengetallen in distributiekanalen 8. Communicatiestrategie in distributiekanalen 9. Toegevoegde waarde van distributiekanalen 10. Verrekening en toekenning van kosten in de distributiekanalen 11. Prijscommunicatie in de distributiekanalen 12. Kostenvergelijking binnen distributiekanalen 13. Bepaling van de vestigingsplaats van distributiekanalen 14. Geografische analyse van potentiële distributiepunten 15. Methode om distributiekanalen te selecteren Praktisch gedeelte Voor elk deel vormen praktijkvoorbeelden en cases een praktische aanvulling Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 20

21 STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie, aangevuld met vele voorbeelden en oefeningen EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen: Theorie (50%) Oefeningen (50%) Tweede examenkans Zelfde puntenverhouding: Examen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 21

22 VERKOOPORGANISATIE ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Frank Eneman Vakverantwoordelijke: Frank Eneman BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: kent de bouwstenen van een verkooporganisatie kent de parameters om een verkooporganisatie te managen kan een verkooporganisatie voor een gegeven case opzetten LEERINHOUDEN 1. De drivers van een verkooporganisatie 2. Het opzetten van een verkooporganisatie Definities Verkooporganisatie: bouwstenen - Verkoopdoelstellingen - Verkoopstrategie - Structuur van de organisatie - Omvang van de organisatie - Beloning 3. Het managen van een verkooporganisatie Recrutering en selectie Training en opleiding Coaching Evaluatie STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Niet-verplichte literatuur - Handboek verkoopmanagement Johan Vanhaverbeke Uitgeverij Intersentia WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie - Oefeningen, cases en toepassingen op de theorie Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 22

23 EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen (60%) Opdrachten (40%) Tweede examenkans Allen het examen (60%) kan afgelegd worden in de tweede zittijd. Het resultaat van de opdrachten (40%) blijft behouden. KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 23

24 LOGISTIEK ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Hendrik Latacz Vakverantwoordelijke: Hendrik Latacz BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt het nut van logistiek voor marketing en verkoop begrijpt de volledige logistieke keten vanaf productie t.e.m.de levering bij de klant en kan dit toepassen begrijpt de voordelen van outsourcing en kan dit toepassen kan verkochte assemblies voor productie met verschillende leveringstijden en leveranciers vanuit het standpunt verkoop forecasten en plannen LEERINHOUDEN 1. De definities van logistiek 2. Logistiek versus marketing 3. Artikels in de ruime zin en BOM 4. Kostbepaling 5. Voorraadbeheer en waardering 6. Rotatie 7. ABC-analyse 8. Forecasting en planning 9. Productieplanning 10. Kanban 11. Project logistiek: toepassen van de leerstof op een concrete case STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie, aangevuld met vele voorbeelden en oefeningen EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen: Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 24

25 Theorie (50%) Oefeningen (50%) Tweede examenkans Examen: Theorie (50%) Oefeningen (50%) KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 25

26 PROJECTMANAGEMENT EN ICT-TOOLS ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: verwerft kennis over de beginselen van projectmanagement is in staat om enquêtes te verwerken en te analyseren kan werken met MS Excel (gevorderd niveau) en MS Project (basis niveau) LEERINHOUDEN 1. Projectmanagement Basisbeginselen MS Project als scheduler 2. Internet en ICT-infrastructuur ACE-Groep T Google search, webmail, Toledo, intranet, Netwerk, servers, FTP 3. Excel Basishandelingen, opmaak, berekeningen, afdrukken Grafieken Rekenen: overzicht functies Databases: begrip list, sorteren, filteren, subtotalen, draaitabellen 4. Enquêteverwerking Opzet van een enquête database Draaitabellen en databasefunctionaliteiten Workshops met eigen enquête-data Troubleshooting STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Verplicht studiemateriaal: - MS Excel 2013 Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers Uitgeverij De Boeck Niet-verplichte literatuur - Integraal Projectmanagement Jaak Trips Uitgeverij Academia Press WERKVORMEN Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 26

27 Hoor- en werkcollege: - Hoorcollege projectmanagement - Werkcollege MS Project en MS Excel Groepswerk: verwerking enquêtes marktonderzoek EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Permanente evaluatie (50%): Projectmanagement (MS Project) ICT-tools (MS Excel, enquêteverwerking) Test MS Excel (50%): hands on Tweede examenkans Zelfde puntenverhouding: Test MS Excel De punten van de permanente evaluatie blijven behouden KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Verplicht studiemateriaal: 20 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 27

28 PROJECT MARKTONDERZOEK ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Sanja Chen, Hendrik Latacz en Bert Put Vakverantwoordelijke: Bert Put BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES Het Project marktonderzoek gaat het Marketingproject vooraf. Op basis van de resultaten van het marktonderzoeksproject zal gewerkt worden aan het marketingproject. Primaire doelstelling van het Project marktonderzoek is dat de studenten in groepsverband en onder begeleiding van de docenten, een volledig marktonderzoeksproject leren opzetten en uitvoeren. Meer specifiek leert de student in de diverse fasen van het project: een deskonderzoek realiseren van een bepaalde markt/sector en deze in kaart te brengen voor die markt/sector relevante topics te identificeren die verder onderzoek waard zijn een gepaste aanpak voor te stellen in de vorm van een voorstel tot onderzoek kwalitatief veldonderzoek te realiseren d.m.v. groepsdiscussies, paneltests, individuele interviews kwantitatief onderzoek uit te voeren d.m.v. enquetes en hiervoor een vragenlijst op te stellen, het veldwerk te realiseren en de bekomen data te analyseren relevante strategische inzichten af te leiden uit de veelheid aan vergaarde informatie die als uitgangspunt kunnen fungeren voor het aansluitende marketingproject en dit d.m.v. diverse technieken zoals mindmapping, brainstormingstechnieken, een volledig schriftelijk rapport op te stellen, alsook de voornaamste resultaten mondeling te presenteren Secundaire doelstelling: het actief participeren in een projectgroep, de projectmatige aanpak van een marktonderzoekprobleem en het aan de dag leggen van communicatieve vaardigheden tijdens het projectwerk. De planning, rapportering en presentatie. LEERINHOUDEN Theoretisch gedeelte 1. Marktonderzoeksproject opzetten Keuze en selectie case-opdracht Omlijnen van de verschillende fasen Probleemdefiniëring en briefing Opstellen onderzoeksvoorstel en methodologisch plan 2. Implementatie Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 28

29 Ontwikkelen en productie van het nodige materiaal: recruteringslijsten, vragenlijsten, interviewgidsen Uitvoering veldwerk 3. Analyse en rapportering Verwerken gegevens Analyse resultaten Opstellen onderzoeksverslag Presenteren van de resultaten en formuleren van aanbevelingen Praktisch gedeelte Concrete uitwerking van een marktonderzoeksproject. STUDIEMATERIAAL Enerzijds de cursus Marktonderzoek, anderzijds de zelf verzamelde marktinformatie over de gekozen markt/sector. WERKVORMEN Werkcollege EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Oplevering van het project Beoordeling door de begeleidende docenten Tweede examenkans Oplevering van het project Beoordeling door de begeleidende docenten KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 29

30 MARKETINGPROJECT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Jos Bormans, Hendrik Latacz en Bert Put Vakverantwoordelijke: Bert Put BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES Het Marketingproject volgt op het Project marktonderzoek. Op basis van de resultaten van het marktonderzoeksproject werken de studenten in team aan een marketingproject. Alle aspecten van marketing komen hier aan bod: positionering, prijszetting, distributie, communicatie, verkoop. Kortom, het volledige marketingplan dat men aan de haalbaarheidstoets onderwerpt d.m.v. een financieel plan. Op deze manier krijgt men heel wat hands-on ervaring en een diepgaand inzicht in de do s en dont s van de marketing. Het is de bedoeling dat de volledige marketingproblematiek aan bod komt: definitie van het (product)concept versus de doelgroep (product/marktcombinatie) de prijsstelling, rendabiliteit, volumes, objectieven qua omzet, brutowinst, de keuze van het distributiekanaal de communicatie naar de gekozen doelgroep(en): above the line, below the line, direct marketing, de verkoop: organisatie, kost, Secundaire doelstelling: het actief participeren in een projectgroep, de projectmatige aanpak van een marketingprobleem en het aan de dag leggen van communicatieve vaardigheden tijdens het projectwerk. De planning, rapportering en presentatie. LEERINHOUDEN Theoretisch gedeelte Grondige toelichting van de geïntegreerde oefening en praktische link naar de respectievelijke vakken. Duidelijke formulering van doelstellingen en vereisten. 1. Doelstellingen 2. Afspraken en actiepunten 3. Criteria voor de keuze van het onderwerp 4. Concrete voorbeelden van sectoren 5. Vereisten voor het strategisch concept en concurrentie-analyse 6. Vereisten voor reclame en promotie 7. Vereisten voor product en prijs 8. Vereisten voor distributie 9. Vereisten voor verkoop en verkooporganisatie 10. Vereisten voor het financieel plan Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 30

31 11. Vereisten voor rapportering en presentaties 12. Reflectie Praktisch gedeelte Concrete uitwerking van een marketingproject. STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Niet-verplichte literatuur - Principes van marketing Philip Kotler Uitgeverij Pearson - Marketing, de essentie Philip Kotler Uitgeverij Pearson - Marketingbeleid Bilsen, Lagasse en van Waterschoot Uitgeverij De Boeck - Het marketingplan Wood en de Berg Uitgeverij Pearson WERKVORMEN Werkcollege Docenten als coach van de projectteams (tutors) Projectgroepen kunnen beroep doen op de vakdocenten voor specifieke informatie (consultants) EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Oplevering van het project Beoordeling door de begeleidende docenten Tweede examenkans Oplevering van het project Beoordeling door de begeleidende docenten KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 60 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 31

32 DIENSTENMARKETING ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Bert Put Vakverantwoordelijke: Bert Put BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing EINDCOMPETENTIES De student: kan de markt analyseren en interpreteren kan diensten- en prijsbeleid uitwerken en mee bepalen kan een marketingstrategie en positioneringsbeleid uitwerken en mee bepalen LEERINHOUDEN Theoretisch gedeelte 1. Inleiding De diensteneconomie De dienstenmarkt Klanten zijn onze gasten 2. Marketinginstrumenten Diensten Communicatie Prijzen en inkomsten Distributie Processen Personeel Dienstenomgeving 3. Strategie Analyseren en keuzes maken Positioneren 4. CRM 5. Hot topics Praktisch gedeelte Voor elk deel vormen praktijkvoorbeelden en cases een praktische aanvulling. STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Verplicht studiemateriaal: - Dienstenmarketing Lovelock en Wirtz Uitgeverij Pearson Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Marketing 32

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B (Van toepassing op de examens vanaf april 2005) INHOUDSOPGAVE I Examendoelstelling 5 II Examenmethodiek 5 III Toelatingen en vrijstellingen 7 IV Exameneisen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

DEBTOR BUSINESS Outsmarting

DEBTOR BUSINESS Outsmarting DEBTOR BUSINESS Outsmarting BROCHURE Inzicht en inzet, op de juiste plaats en tijd Debtor Business: Learning = Key Kennis is de motor achter iedere ontwikkeling Laat geen kans onbenut Voor iedere professional,

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Expertise Programs. Oktober December 2012

Expertise Programs. Oktober December 2012 Expertise Programs Oktober December 2012 Interactieve kortlopende opleidingen voor iedereen die de praktijk van een functie of een topic wil uitdiepen NEW 8 opleidingen in marketing, sales en communicatie

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Media werkprocessen in de praktijk

Media werkprocessen in de praktijk Media werkprocessen in de praktijk Een praktische methode voor het organiseren van media werkprocessen Een uitgave van GOC in samenwerking met Commbizz Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Achtergrond en

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

A1. DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN

A1. DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN A1. DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Telecommunicatietechnieken Lestijden: 60 Lector(en): Wim Debbaut Vakverantwoordelijke: Wim Debbaut BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR HOTELMANAGEMENT

PROFESSIONELE BACHELOR HOTELMANAGEMENT PROFESSIONELE BACHELOR HOTELMANAGEMENT MODELPAKKET 1 Module 1: Inleiding Hospitality Industry In de eerste module houden we rekening met de vooropleiding van de studenten. We stellen een pakket samen op

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

ACADEMY TRAININGSGIDS

ACADEMY TRAININGSGIDS ACADEMY TRAININGSGIDS EXCELLENT DIGITAL PEOPLE C O N T E N T INTRODUCTIE WEBANALYSE WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING KPI WORKSHOP DASHBOARDING ADVANCED WEB ANALYTICS CUSTOMER INTELLIGENCE EVANGALISE INSIGHTS

Nadere informatie