1 INLEIDING INLOGGEN BEHEER GEBRUIKER MUTATIES ONLINE CORRECTIES DOORVOEREN OP EERDERE MUTATIES... 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 INLEIDING INLOGGEN BEHEER GEBRUIKER MUTATIES ONLINE CORRECTIES DOORVOEREN OP EERDERE MUTATIES... 17"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING INLOGGEN BEHEER GEBRUIKER GEBRUIKER TOEVOEGEN GEBRUIKER WIJZIGEN MUTATIES ONLINE AANMELDEN NIEUWE WERKNEMER BESTAANDE WERKNEMER MUTEREN CONTROLE VAN INVOERGEGEVENS DOWNLOADEN UPLOADEN MUTATIEOVERZICHT VERWERKINGSTIJD VAN UW MUTATIES CORRECTIES DOORVOEREN OP EERDERE MUTATIES HELP-SCHERMEN AFSLUITEN VAN DE APPLICATIE LAATSTE WIJZIGINGEN DETAILINFORMATIE UPLOAD AANMELDEN WERKNEMER AFMELDEN WERKNEMER WIJZIGEN JAARSALARIS PER WIJZIGEN GEWERKTE UREN WIJZIGEN WERKNEMER Pagina 1 van 21

2 1 Inleiding Via het AZL werkgeversportaal kunnen mutaties aan AZL worden doorgegeven. Deze handleiding is bedoeld om personen, die gebruik maken van deze functionaliteit hiermee bekend te maken. 2 Inloggen Op het moment dat de applicatie ( wordt gestart verschijnt er een inlogscherm (zie figuur 1). Om in te loggen dient op dit scherm een gebruikernummer en wachtwoord, dat u van AZL heeft ontvangen, ingevuld te worden. Door op de enter toets te drukken of door het klikken op de inloggen knop kunt u inloggen. Indien er foutieve gegevens worden ingegeven, bijvoorbeeld een fout wachtwoord of een niet bestaand gebruikernummer zal hiervan een melding op het scherm verschijnen. Als het u niet lukt om in te loggen, kunt u klikken op Kunt u niet inloggen? en wordt u verder geholpen. Het wachtwoord is case sensitive (=hoofdlettergevoelig, verschil tussen hoofd en kleine letters). Figuur 1 Pagina 2 van 21

3 Indien bij het inloggen de juiste gegevens zijn ingevoerd zal na het inloggen een scherm verschijnen waarop u direct ziet over welke functionaliteiten u beschikt. Deze ziet u aan de linkerkant van het scherm. De beschikbaarheid van deze functionaliteiten is afhankelijk van de verleende autorisaties en kan per gebruiker verschillen. Figuur 2 Het meest uitgebreide functieprofiel bestaat uit: 1 Beheer Gebruiker 2 Mutaties Online 3 Premienota Online LET OP! Indien na het inloggen in de applicatie gedurende een langere periode geen activiteiten plaatsvinden zal de applicatie bij de eerst volgende handeling teruggaan naar het inlogscherm. Pagina 3 van 21

4 3 Beheer Gebruiker Indien deze functionaliteit beschikbaar is voor de betreffende gebruiker, kan het beheren van gebruikers worden gestart door in het linkermenu op de knop Beheer Gebruiker te drukken. Figuur 3 U heeft nu de mogelijkheid om gebruikers toe te voegen of bestaande gebruikers te wijzigen. 3.1 Gebruiker toevoegen Wilt u een gebruiker toevoegen dan selecteert u Ja bij Gebruiker toevoegen. Er verschijnt nu een scherm waarbinnen u een nieuwe gebruiker kunt opvoeren. Eerst dient u de basisgegevens in te vullen. Vervolgens kunt u autorisaties toekennen. Per functionaliteit zijn verschillende autorisaties mogelijk. 3.2 Gebruiker wijzigen Wilt u een bestaande gebruiker wijzigen dan kunt u deze middels diverse variabelen zoeken. Ook kunt u direct op de knop zoeken klikken. In dit laatste geval ziet u alle gebruikers welke voor deze werkgever zijn geautoriseerd. Om een gebruiker te wijzigen klikt u op de naam. Pagina 4 van 21

5 4 Mutaties Online Indien deze functionaliteit beschikbaar is voor de desbetreffende gebruiker, kan het muteren van werknemergegevens worden gestart door in het linkermenu op de knop Muteren te klikken. Na het klikken op deze knop zal er een scherm (zie figuur 4) verschijnen waarin de werknemer geselecteerd kan worden waarvoor de mutatie moet worden uitgevoerd of waar een nieuwe werknemer kan worden aangemeld. Op dit scherm vindt u tevens de meest actuele gebruikershandleiding. Deze treft u aan onder de PDF-button. Wij raden u aan om steeds de nieuwste versie te gebruiken. Hiertoe kunt u het door u gebruikte versienummer vergelijken met het versienummer van de handleiding in dit scherm. Figuur 4 Pagina 5 van 21

6 4.1 Aanmelden nieuwe werknemer Indien wordt gekozen om een nieuwe werknemer aan te melden dan zal het scherm verschijnen zoals weergegeven in figuur 5. Opmerking: De velden en de labels van de velden kunnen afwijken per pensioenfonds en komen dus mogelijk niet overeen met deze figuur. Bij het aanmelden van een nieuwe werknemer zijn alle velden beschikbaar om ingevuld te worden. Het kan voorkomen dat niet alle velden op het scherm passen. In dat geval zal er aan de rechterkant van het scherm een scrollbar verschijnen die ervoor zorgt dat toch alle velden ingevuld kunnen worden. Figuur 5 Nadat alle velden zijn ingevuld kan er onder aan de pagina op de Indienen knop worden geklikt. Vervolgens zal de applicatie alle gegevens controleren en verwerken. Pagina 6 van 21

7 Indien er verplichte velden niet zijn ingevuld dan zal de achtergrond achter deze velden rood kleuren, zodat het duidelijk is welke verplichte velden nog niet zijn ingevuld (zie figuur 6). Figuur 6 Nadat alle gegevens gecontroleerd en goedgekeurd zijn, zal de applicatie de gegevens opslaan in de database. Indien gewenst kan er van de opgeslagen gegevens een printafdruk gemaakt worden. Dit kan d.m.v. de knop print. Hiermee is de mutatie vastgelegd en komt u terecht in het scherm zoek werknemer (zie figuur 4). Indien de knop afbreken gebruikt wordt, wordt de mutatie niet vastgelegd en komt u terecht in het scherm zoek werknemer (zie figuur 4). Pagina 7 van 21

8 4.2 Bestaande werknemer muteren Indien de mutatie een bestaande werknemer betreft kunt u deze middels een 4-tal zoekvariabelen opvragen. Ook kunt u direct op de button zoeken klikken. In dit laatste geval ziet u alle werknemers voor de betreffende werkgever. Opmerking: Klantnummer is het nummer waaronder de werknemer bij AZL bekend is. Dit is dus niet uw gebruikernummer. Figuur 7 Uit deze lijst kunt u een werknemer selecteren door op de naam te klikken. Daarna worden de gegevens van de werknemer getoond, een lijst met beschikbare mutaties en een overzicht van reeds ingediende mutaties voor deze werknemer (zie figuur 8). Opmerking: Indien hier ingediende mutaties worden weergegeven betreft dit mutaties welke nog niet door AZL ter verwerking zijn opgehaald. Reeds opgehaalde mutaties worden hier niet weergegeven. Pagina 8 van 21

9 Figuur 8 Door het selecteren van een van de mogelijke mutaties zal daarna een scherm met de gekozen mutatie verschijnen (zie figuur 9). De in te vullen velden zijn afhankelijk van de soort mutatie en kunnen per pensioenfonds verschillen. Pagina 9 van 21

10 Figuur 9 In het scherm van figuur 9 kunnen de benodigde gegevens voor de geselecteerde mutatie worden gewijzigd en vervolgens worden opgeslagen door op de Indienen knop te drukken. De mutatiedatum dient u altijd te vullen. De overige gevraagde gegevens zijn afhankelijk van de soort mutatie en hoeven derhalve niet overeen te komen met figuur 9. Grijs gearceerde velden kunt u niet aanpassen. Zodra op de Indienen knop gedrukt wordt, controleert de applicatie de ingevoerde gegevens. Indien er verplichte gegevens niet zijn ingevuld, zal de achtergrond rondom dit veld rood worden, om aan te geven dat dit veld nog dient te worden ingevuld. Indien akkoord dan worden de mutaties verplaatst naar het mutatieoverzicht. Wijzigen/verwijderen is nu nog steeds mogelijk. Hierna worden weer de gegevens van de werknemer getoond, een lijst met beschikbare mutaties en een overzicht van reeds ingediende mutaties voor deze werknemer. Als de Afbreken knop gebruikt wordt, wordt de mutatie niet doorgevoerd en worden weer de gegevens van de werknemer getoond, een lijst met beschikbare mutaties en een overzicht van reeds ingediende mutaties voor deze werknemer. Pagina 10 van 21

11 4.3 Controle van invoergegevens Voordat een mutatie wordt opgeslagen wordt er voor sommige velden een controle uitgevoerd ( screening ). Indien niet aan deze controle wordt voldaan dan verschijnt er een foutmelding (zie figuur 10). Afhankelijk van het soort controle kan de tekst die in de melding staat variëren. Meestal staat er de volgende informatie in de melding: - De naam van het veld - Het type overschrijding - De overschreden waarde Met behulp van deze gegevens is het altijd mogelijk om het veld te vinden en de waarde te corrigeren zodat de mutatie wel kan worden opgeslagen. Het is overigens niet altijd verplicht om de waarde te corrigeren. Dit wordt in de melding vermeldt. Figuur 10 Bij de (voorbeeld)melding in figuur 10 is voor het veld Vast salaris een waarde ingevuld die meer dan 10% afwijkt van het salaris zoals dat momenteel bij AZL bekend is. Gezien het feit dat dit eventueel toch mogelijk is betreft de melding in dit geval een waarschuwing. Middels de OK knop kan de mutatie alsnog worden vastgelegd. Pagina 11 van 21

12 4.4 Downloaden Indien deze functionaliteit beschikbaar is voor het gebruikernummer waarmee u bent ingelogd, dan kan het downloaden van werknemergegevens worden gestart door in het menu aan de linkerkant van het scherm op de Mutaties Online en vervolgens op Downloaden te klikken. Hierna zal een lijst verschijnen met alle beschikbare downloads (zie figuur 11). Figuur 11 Nadat een download is geselecteerd zal er een popup verschijnen (zie figuur 12) met de vraag of de file geopend of opgeslagen moet worden. Indien er wordt gekozen voor opslaan dient de file altijd als CSV bestand opgeslagen te worden omdat het anders niet mogelijk is om het bestand later weer te gebruiken als upload bestand. Indien een bestand niet automatisch van het type CSV is dan dient handmatig.csv achter de bestandsnaam gezet te worden. Indien er gekozen wordt voor openen, dan wordt het bestand geopend. Pagina 12 van 21

13 Figuur 12 Het is niet mogelijk om vanuit één sessie twee downloads gelijktijdig uit te voeren. Het is pas mogelijk om een nieuwe download te starten nadat de eerste is afgerond. De indeling van het bestand is afhankelijk van welke export-mutatie is gekozen. Als het bestand gebruikt gaat worden voor het uploaden van mutaties mag de aangeboden indeling van de kolommen niet gewijzigd worden. Er kunnen wel hele rijen uit het bestand verwijderd worden. De gegevens van een werknemer, die gewijzigd kunnen worden is afhankelijk van welke export gekozen is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 9 van deze handleiding. LET OP: alle datumvelden die in het bestand ingevuld worden, dienen in het formaat JJJJMMDD te zijn! 4.5 Uploaden Indien deze functionaliteit beschikbaar is voor het gebruikernummer waarmee u bent ingelogd, dan kan de upload (collectieve invoer) van mutaties worden gestart door in het menu aan de linkerkant van het scherm op de knop Uploaden te klikken. Vervolgens zal er een scherm verschijnen waarop door middel van het klikken op de browse knop een bestand geselecteerd kan worden (zie figuur 13). Hier dient altijd een bestand geselecteerd te worden dat voldoet aan het upload formaat. Dit wil zeggen dat er altijd gebruik moet worden gemaakt van een eerder in het Werkgeversportaal gedownloade file. Een upload kan alleen worden gedaan voor bestanden van het type CSV. Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 9 van deze handleiding. Bij het uitvoeren van een upload heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u alleen de eventuele foutmeldingen wilt zien of een volledig overzicht van de gegevens in het upload bestand en de eventuele foutmeldingen. Voor alleen de foutmeldingen dient u Alleen fout gegevens te selecteren. Indien u alle gegevens wilt zien hoeft u verder niets te doen daar de optie Compleet upload overzicht standaard geselecteerd is. Pagina 13 van 21

14 Figuur 13 Nadat het uploadbestand is geselecteerd, zal de upload starten zodra op de OK knop wordt geklikt. Het uploadbestand zal eerst worden gecontroleerd op fouten. Tijdens deze controle zal boven in het scherm worden aangegeven welke regel op dat moment wordt gecontroleerd. Tevens worden er beneden in het scherm, afhankelijk van de weergave keuze een aantal gegevens getoond. Na de download wordt aangegeven hoeveel mutaties ter verwerking worden aangeboden aan AZL. Van foutief aangeboden mutaties wordt aangegeven wat er niet correct is. Als er bij de zin U kunt hier een bestand downloaden waarin uitsluitend de foutieve mutaties zijn opgenomen op hier geklikt wordt, dan kan het bestand met de afgekeurde gegevens bekeken en opgeslagen worden, net zoals bij het downloaden van bestanden. Dit bestand kan gewijzigd en opnieuw aangeboden worden. De resultaten van de upload kunnen worden afgedrukt door middel van het klikken op de print knop rechts boven in het scherm. Mutaties waarbij meldingen zoals salariswijziging meer dan 10% naar voren komen kunnen niet via de upload worden aangeboden. Deze dienen via Mutaties Online Muteren ingevoerd te worden (zie hoofdstuk 4). De upload functionaliteit zal deze mutaties afwijzen. Pagina 14 van 21

15 4.6 Mutatieoverzicht Indien deze functionaliteit beschikbaar is voor het gebruikernummer waarmee u bent ingelogd, dan kan het mutatieoverzicht worden opgeroepen door in het menu aan de linkerkant van het scherm op de knop Mutatieoverzicht te klikken. Hierna zal er een scherm verschijnen met daarop alle nog niet door AZL opgehaalde mutaties (zie figuur 14). Deze mutaties staan gesorteerd op mutatieid, hierdoor staan de als eerste ingevoerde mutaties altijd bovenaan in de lijst. Figuur 14 Deze lijst met nog niet verstuurde mutaties biedt de mogelijkheid om in te zoomen op een specifieke mutatie. Dit kan worden gedaan door te klikken op de link bij het mutatie id voor de betreffende mutatie. Op het scherm dat daarna verschijnt staan alle gegevens die voor de betreffende mutatie eerder zijn ingevuld. Naast het inzien heeft u nu de mogelijkheid om deze mutatie te wijzigen of te verwijderen. Opmerking: Een mutatie In dienst kan niet worden gewijzigd. Deze dient u te verwijderen en vervolgens opnieuw op te voeren. U kunt ervoor kiezen om alle mutaties te tonen, enkel bulk mutaties (aangeboden via upload) of enkel handmatige mutaties (aangeboden via Mutaties Online Muteren). Pagina 15 van 21

16 4.7 Verwerkingstijd van uw mutaties Door u ingevoerde mutaties worden iedere vrijdag om 17:00 uur automatisch door AZL opgehaald. Deze zijn dan voor u niet meer zichtbaar binnen het mutatieoverzicht. De mutaties worden de hierop volgende week door AZL verwerkt en zijn s maandags voor u zichtbaar. Bijvoorbeeld: X Doorvoer mutatie door werkgever vrijdag 17:00 uur X Ophalen mutaties door AZL maandag t/m vrijdag X Start verwerking door AZL maandag 10:00 uur X Resultaat zichtbaar op Werkgeversportaal Figuur 15 Pagina 16 van 21

17 5 Correcties doorvoeren op eerdere mutaties Naast de mogelijkheid om mutaties te verwijderen die nog niet door AZL zijn verwerkt (zie vorige hoofdstuk) bestaat er ook de mogelijkheid voor het doorgeven van een correctie (wijziging) op een al door AZL verwerkte mutatie. AZL zal altijd de via het Werkgeversportaal als laatste doorgegeven mutatie verwerken. 6 Help-schermen Binnen sommige schermen vindt u het informatieteken: Indien u hierop klikt verschijnt een scherm met nadere informatie. Informatie is beschikbaar voor: - Beschikbare mutaties - Download - Upload 7 Afsluiten van de applicatie Indien alle werkzaamheden binnen de applicatie zijn afgerond is het mogelijk om met behulp van de knop uitloggen, die in het menu aan de linkerkant van het scherm staat, uit te loggen. Indien op deze knop wordt geklikt zal het inlogscherm (zie figuur 1) weer verschijnen. 8 Laatste wijzigingen In dit hoofdstuk vindt u de laatste updates welke binnen deze handleiding zijn aangebracht. versie datum wijziging hoofdstuk wijziging Datumnotatie gewijzigd Meerdere mutaties gewijzigd Pagina 17 van 21

18 9 Detailinformatie upload In dit hoofdstuk wordt per mutatie nadere informatie verstrekt over de gegevens welke bij het aanleveren via de upload verplicht zijn. 9.1 Aanmelden werknemer Mut (kolom B) Vaste waarde Mut 21 (kolom C) Vaste waarde 21 Burgerservice-nummer (kolom G) Het Burgerservicenummer bent u verplicht te vermelden. Het Burgerservicenummer is samen met Naam en Geboortedatum van belang voor aanmelding bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het door u opgegeven Burgerservicenummer wordt gecontroleerd op basis van de elfproef. Personeelsnummer (kolom H) Hier vermeldt u het personeelsnummer van de werknemer welke u wilt aanmelden. Geboortedatum (kolom I) Hier vermeldt u de geboortedatum van de werknemer welke u wilt aanmelden. Datumnotatie: JJJJMMDD. Bijvoorbeeld: 1 maart 1985 wordt Naam (kolom J) Hier vermeldt u de achternaam van de werknemer welke u wilt aanmelden. Bij een gehuwde vrouw vermeldt u de meisjesnaam. Werkgever (kolom K) Hier vermeldt u de werkgeverscode van de werkgever waarbij de werknemer in dienst is. Deze code bestaat uit 5 cijfers. Datum in dienst (kolom L) Hier vermeldt u de datum waarop de werknemer bij u in dienst is gekomen. Datumnotatie: JJJJMMDD. Bijvoorbeeld: 1 maart 1985 wordt Mut.code (kolom N) Vaste waarde Fulltime jaarsalaris (kolom R) Het fulltime jaarsalaris is gebaseerd op een volledig dienstverband, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Bedragen dient u op te geven zonder punten tussen duizendtallen. U bent vrij om vóór de decimalen een punt of een komma te gebruiken. Parttimepercentage (kolom S) Dit is de verhouding tussen het aantal daadwerkelijk gewerkte uren met het aantal uren van een volledig dienstverband. Stel een werknemer werkt 9 uur per week en een voltijd dienstverband is 36 uur per week, dan is het parttimepercentage 25 (9/36*100%). De minimumwaarde is 0 en de maximumwaarde is 100. U bent vrij om vóór de decimalen een punt of een komma te gebruiken. Voorletters naam (kolom T) Hier vermeldt u de voorletters van de werknemer welke u aanmeldt. U kunt de voorletters met of zonder punten opgeven. Geslacht (kolom V) Hier vermeldt u het geslacht van de werknemer welke u wilt aanmelden. De waarden zijn: M (man) V (vrouw) Pagina 18 van 21

19 Burgerlijke staat (kolom W) Hier vermeldt u de burgerlijke staat van de werknemer welke u wilt aanmelden. De waarden zijn: 0 (onbekend) 1 (ongehuwd) 2 (gehuwd) 3 (gescheiden) 4 (geregistreerd partnerschap) 5 (geregistreerd partnerschap beëindigd) 6 (ongehuwd samenwonen) 7 (samenleving beëindigd) Indien u kiest voor de optie Ongehuwd samenwonen verzoeken wij u, indien deze beschikbaar is, ons het samenlevingscontract toe te sturen. Straatnaam (kolom X) Hier vermeldt u de straatnaam van de werknemer welke u wilt aanmelden. Huisnummer (kolom Y) Hier vermeldt u het huisnummer van de werknemer welke u wilt aanmelden. Postcode (kolom AA) Hier vermeldt u de postcode van de werknemer welke u wilt aanmelden. Let op: Geen spatie tussen cijfers en letters gebruiken, bijvoorbeeld 1234AB. Woonplaats (kolom AB) Hier vermeldt u de woonplaats van de werknemer welke u wilt aanmelden. Land code (kolom AC) Hier vermeldt u de land code van de werknemer welke u wilt aanmelden. Voor Nederland is dit Indien u de code van een ander land nodig heeft dan kunt u contact met ons opnemen. Gewerkte uren (kolom AD) Hier vermeldt u het (geschat) aantal te werken uren van de werknemer welke u wilt aanmelden. Hoe te handelen bij werknemers met o.a. nul-uren contract, oproepkrachten, min-max contract? Het fulltime jaarsalaris is gebaseerd op het volledige dienstverband. Let op : de onregelmatigheidstoeslagen en eventuele andere toeslagen welke tot het pensioengevend salaris behoren (die maandelijks kunnen variëren in hoogte), dienen ook te worden herleid naar fulltime toeslagen en bij het fulltime jaarsalaris te worden geteld. Voor het voorlopig vaststellen van het parttimepercentage kan worden uitgegaan van het aantal uitbetaalde uren in het jaar voorafgaand of indien er geen sprake is van een arbeidsverleden kan een geschat parttimepercentage worden opgegeven. Aan het eind van het betreffende boekjaar kunt u ons via het werkgeversportaal het daadwerkelijke fulltime jaarsalaris en de daadwerkelijk gewerkte uren doorgeven op basis waarvan wij de pensioenaanspraken en de verschuldigde premie exact kunnen bepalen. 9.2 Afmelden werknemer Datum mutatie (kolom M) Hier dient u de daadwerkelijk laatste werkdag te vermelden. De datumnotatie is JJJJMMDD. Bijvoorbeeld: 1 maart 1985 wordt Reden Einde (kolom R) Hier vermeldt u de reden van het beëindigen van het dienstverband. De waarden zijn: U (Uit dienst) P (pensionering) R (Prepensionering) Gewerkte uren (kolom S) Hier dient u de gewerkte uren tot en met de laatste werkdag te vermelden. Pagina 19 van 21

20 9.3 Wijzigen jaarsalaris per Personeelsnummer (kolom H) Hier kunt u het personeelsnummer van de werknemer wijzigen. Datum mutatie (kolom M) Het jaarsalaris kan enkel per de eerste dag van het jaar gewijzigd worden, derhalve dient u hier altijd 1 januari te vermelden. De datumnotatie is JJJJDDMM. Bijvoorbeeld: 1 januari 2011 wordt Fulltime jaarsalaris (kolom R) Het fulltime jaarsalaris is gebaseerd op een volledig dienstverband, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Bedragen dient u op te geven zonder punten tussen duizendtallen. U bent vrij om vóór de decimalen een punt of een komma te gebruiken. Als standaard wordt steeds de laatst bekende waarde uit onze administratie getoond. Wijkt het door u opgegeven fulltime jaarsalaris meer dan 10% af van het oude fulltime jaarsalaris dan wordt deze mutatie niet geaccepteerd. U dient deze mutatie dan via het AZL Werkgeversportaal middels een handmatige mutatie door te voeren. Hoe te handelen bij werknemers met o.a. een nul-uren contract, oproepkrachten, min-max contract? Het fulltime jaarsalaris is gebaseerd op het volledige dienstverband. Let op: de onregelmatigheidstoeslagen en eventuele andere toeslagen welke tot het pensioengevend salaris behoren (die maandelijks kunnen variëren in hoogte), dienen ook te worden herleid naar fulltime toeslagen en bij het fulltime jaarsalaris te worden geteld. Aan het eind van het betreffende boekjaar kunt u ons via het werkgeversportaal het daadwerkelijke fulltime jaarsalaris doorgeven op basis waarvan wij de pensioenaanspraken en de verschuldigde premie exact kunnen bepalen. 9.4 Wijzigen gewerkte uren Datum mutatie (kolom M) De (nieuwe) gewerkte uren kunnen enkel per de eerste dag van het jaar gewijzigd worden, derhalve dient u hier altijd 1 januari te vermelden. De datumnotatie is JJJJMMDD. Bijvoorbeeld: 1 januari 2011 wordt Parttimepercentage (kolom R) Dit is de verhouding tussen het aantal daadwerkelijk gewerkte uren met het aantal uren van een volledig dienstverband. Stel een werknemer werkt 9 uur per week en een voltijd dienstverband is 36 uur per week, dan is het parttimepercentage 25 (9/36*100%). De minimumwaarde is 0 en de maximumwaarde is 100. U bent vrij om vóór de decimalen een punt of komma te gebruiken. Het parttimepercentage kunt u tot 5 decimalen opgeven. Als standaard wordt steeds de laatst bekende waarde uit onze administratie getoond. Gewerkte uren (kolom S) Hier dient u de gewerkte uren en/of ziekte uren in één jaar te vermelden. Hoe te handelen bij werknemers met o.a. een nul-uren contract, oproepkrachten, min-max contract? Voor het voorlopig vaststellen van het parttimepercentage / gewerkte uren kan worden uitgegaan van het aantal uitbetaalde uren in het jaar voorafgaand of indien er geen sprake is van een arbeidsverleden kan een geschat parttimepercentage / aantal gewerkte uren opgegeven worden. Aan het eind van het betreffende boekjaar kunt u ons via het werkgeversportaal het daadwerkelijke parttimepercentage / het daadwerkelijk aantal gewerkte uren doorgeven op basis waarvan wij de pensioenaanspraken en de verschuldigde premie exact kunnen bepalen. Pagina 20 van 21

21 9.5 Wijzigen werknemer Datum mutatie (kolom M) Hier dient u de datum te vermelden waarop de wijziging van de werknemer van kracht is. De datumnotatie is JJJJMMDD. Bijvoorbeeld: 1 maart 1985 wordt Opmerkingen (kolom R) Hier dient u opmerkingen over een werknemer vermelden. Pagina 21 van 21

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering

Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering Versie: mei 2011 Bij het maken van deze handleiding is gebruik gemaakt van de applicatie Mijn UMC Zorgverzekeraar (hierna te noemen: Mijn UMC) zoals die op

Nadere informatie

Handleiding Ledenadministratiepakket

Handleiding Ledenadministratiepakket Handleiding Ledenadministratiepakket Badminton Nederland heeft met ingang van 1 januari 2015 een nieuw ledenadministratie pakket. Badminton Nederland heeft bij het laten ontwerpen van dit pakket zoveel

Nadere informatie

Handleiding Premienota online in het AZL werkgeversportaal

Handleiding Premienota online in het AZL werkgeversportaal Handleiding Premienota online in het AZL werkgeversportaal Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Inloggen...3 3 Keuze werkgever...5 4 Zoeken juiste factuur...6 5 Facturen, factuurregels, notaregels:

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING. voor werkgevers in de Metalektro. Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen.

HANDLEIDING. voor werkgevers in de Metalektro. Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen. HANDLEIDING voor werkgevers in de Metalektro Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen. 1 1. Inloggen op Inzendportaal.nl...3 2. Werknemer zoeken...4 3. Dienstverband

Nadere informatie

De Portal. Zo werkt het

De Portal. Zo werkt het De Portal Zo werkt het 2 Inhoud Pagina Vooraf 4 Starten met de portal 5 1. Gebruik maken van de portal 1.2 Inloggen op de portal Eerste keer in de portal 6 2. De portal verkennen Toegangsbeheer 8 3 Toegangsbeheer

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Pensioen. Services Online. Versie werkgever

Gebruikershandleiding Pensioen. Services Online. Versie werkgever Gebruikershandleiding Pensioen Services Online Versie werkgever Delta Lloyd Verzekeringen Versie 1 18 november 2012 Inhoudsopgave 1. Start... 3 1.1 Beveiliging... 3 1.2 Hoe gaat het in zijn werk?... 3

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

De Werkgeversportal. Zo werkt het

De Werkgeversportal. Zo werkt het De Werkgeversportal Zo werkt het 2 Inhoud Pagina Woord vooraf 4 Starten met de portal 5 Eerste keer in de portal 6 1. De portal verkennen Deelnemerbeheer 8 2. Het tabblad Deelnemerbeheer 2.1 Een deelnemer

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) 1. Inleiding...2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers...3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten...4 4. Handleiding en help...4 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

De Werkgeversportal. Zo werkt het

De Werkgeversportal. Zo werkt het De Werkgeversportal Zo werkt het 2 Inhoud Woord vooraf 4 Starten met de portal 5 Eerste keer in de portal 1. De portal verkennen 6 Deelnemerbeheer 2. Het tabblad Deelnemerbeheer 8 2.1 Een deelnemer aanmelden

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu gegevens aan bij A&O Services? U levert gegevens op papier aan U ziet hiernaast vier gekleurde balken.

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Handleiding Koopvaardij Portaal

Handleiding Koopvaardij Portaal Handleiding Koopvaardij Portaal (kvdportaal.nl) Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen. 1. Inloggen op Koopvaardij Portaal 2. Werknemer zoeken 3. Arbeidsverhouding

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Handleiding SVS-Online

Handleiding SVS-Online Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 12 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Handleiding SVS-Online In deze handleiding worden de voor u meest belangrijke mogelijkheden, zoals het in- en uitdienst

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

Werkgevershandleiding MIJN VGZ Versie: Juni 2012

Werkgevershandleiding MIJN VGZ Versie: Juni 2012 Werkgevershandleiding MIJN VGZ Versie: Juni 2012 Bij het maken van deze handleiding is gebruik gemaakt van de applicatie Mijn VGZ zoals die op dat moment van toepassing was. Omdat wij Mijn VGZ zo optimaal

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GAIK Online - Lamineerder Versie: 3.0 Versiedatum: 29 juli 2011 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0796d Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: - Url voor inloggen opgenomen

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIE-SYSTEEM CAMAS. Perspectief Groep

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIE-SYSTEEM CAMAS. Perspectief Groep HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIE-SYSTEEM CAMAS Perspectief Groep INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Aanmelden... 4 Verzuim... 5 Ziekmeldingen... 5 Herstelmeldingen/mutaties verzuimperioden... 9 Veelgestelde vragen...

Nadere informatie

Beste relatie, De Friesland Zorgverzekeraar. Ik wil inloggen in Mijn De Friesland Zakelijk. Hoe doe ik dit?

Beste relatie, De Friesland Zorgverzekeraar. Ik wil inloggen in Mijn De Friesland Zakelijk. Hoe doe ik dit? 1 Beste relatie, Dit is een handleiding om in te kunnen loggen op uw beveiligde omgeving Mijn De Friesland Zakelijk. Alle gegevens die u ziet in deze handleiding zijn fictief en uit onze testomgeving gehaald.

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers in de Metaal en Techniek

Handleiding voor werkgevers in de Metaal en Techniek Handleiding voor werkgevers in de Metaal en Techniek Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen. 1. Inloggen op Inzendportaal.nl 2. Een account aanvragen 3. Een account

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave: 1. Algemeen... 3 2. Het inlogscherm... 3 3. Failed-scherm... 4 4. Wijzig wachtwoord... 4 5. Gewijzigde

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding MyAdvantage

Handleiding MyAdvantage Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Handleiding MyAdvantage Werkgever Inhoud De keuzes die u moet maken Inleiding 3 1 2 3 4 5 Indienstmelding 3 Afwijkende indiensttreding 5 Salarismutatie 6 3.1 Individuele

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie....

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. Werkgevershandleiding Mijn IZZ

IZZ Zorg voor de zorg. Werkgevershandleiding Mijn IZZ IZZ Zorg voor de zorg Werkgevershandleiding Mijn IZZ Inhoudsopgave Mijn IZZ 5 Mijn persoonsgegevens 5 Valideren van de meest recente wijzigingsverzoeken 5 Overzicht collectief contract 5 Validatie-functie

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord RIVM - Peridos Handleiding Instellen wachtwoord Datum: 9 februari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. INSTELLEN VAN HET WACHTWOORD...4 09-02-2011 Pagina 2 van 6 Inleiding 1. Inleiding

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Werkgeversportal. Handleiding WERKGEVERSPORTAL - PAGINA 1-20-10-14

Werkgeversportal. Handleiding WERKGEVERSPORTAL - PAGINA 1-20-10-14 Werkgeversportal Handleiding WERKGEVERSPORTAL - PAGINA 1-20-10-14 Inhoudsopgave: Algemeen, wachtwoord aanvragen pagina 3 Inloggen pagina 4 Werkgeversoverzicht pagina 5 Werkgevers wijzigen pagina 6 Werkgevers

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding

CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding Januari 2017 Page 1 Inhoudsopgave Introductie 2 Inloggen 3 Inloggen Nieuwe Gebruiker 3 Veranderen Schip 6 Wachtwoord Vergeten 7 Gebruikersnaam Vergeten 7

Nadere informatie

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2 Studentenhandleiding Question Bank Versie 1.2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inlogprocedure... 2 2. In Question Bank... 5 3. Cursus... 7 Toevoegen van vragen...17 Bekijken van de waardering van uw

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadmistratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadministratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel April 2016 Inhoud Handleiding Huize Rosa Tag als betaalmiddel... 3 Manieren van Opwaarderen eerste keer... 3 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa...

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Downloaden lijst 3. Gegevens op de loonopgave download 4. Gegevens aanlevering 5. Uploaden 6. Verschillenlijst 7. Eindafrekening 8. Correcties

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Verlofregistratie Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1: inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2: soort kantoor aangeven Stap 3: check

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie