leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie"

Transcriptie

1 LEER GEDRAG BEGRIJPEN: WORD PSYCHOLOOG MASTER psychologie

2 Wat kun jij betekenen in de psychologische praktijk? Iedereen maakt wel eens ruzie. Maar waarom? Waarom ontploft de een bij het minste of geringste en een ander niet? Waar komt mentale achteruitgang bij ouderen vandaan? Op grond waarvan kiest iemand een partner? Kunnen mensen met een depressie geholpen worden via internet? Als masterstudent Psychologie ga je diep in op psychologische vraagstukken. In een traject dat past bij jouw talenten en interesses bereid jij je voor op een toekomst als professioneel mensenkenner.

3 Jouw programma in notendop De masteropleiding Psychologie duurt één jaar (voltijd) en bestaat uit hoor- en werkcolleges. Je participeert in onderzoek en leert in werkgroepen en practica belangrijke professionele vaardigheden. Ook loop je een praktijk- of onderzoeksstage: de VU heeft een uitgebreid stagenetwerk waar je gebruik van kunt maken. Met een masterthese rond je de master af. Je doet verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek naar een onderwerp op het gebied van psychologie. Je kunt je stage en these ook combineren.

4 Met een master aan de VU kom je verder Een mastertraject dat bij je past Binnen de masteropleiding Psychologie kun je kiezen uit vijf mastertrajecten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Klinische ontwikkelingspsychologie, Klinische neuropsychologie, Klinische psychologie en Sociale psychologie. Op de volgende pagina s vind je meer informatie over deze trajecten. Kleinschalig, intensief, goed georganiseerd De masteropleiding Psychologie aan de VU is kleinschalig en intensief. Er wordt interactief onderwijs gegeven in kleine werkgroepen. Veel docenten zijn professionals uit de praktijk; zij weten waar ze het over hebben en kunnen studenten goed begeleiden. De VU helpt je op weg Psychologie aan de VU biedt je de mogelijkheid vakken te volgen die je voorbereiden op je carrière. Als student ontwikkel je een goede kijk op je toekomstige werkveld. Via het uitgebreide stagenetwerk van de opleiding leg je alvast contacten die belangrijk zijn voor je verdere loopbaan als psycholoog. Excellent onderwijs en onderzoek Aan de faculteit krijg je les van docenten die ook internationaal hoogstaand onderzoek verrichten. Maak als student jezelf bekend en draag bij aan dit toponderzoek.

5 MASTERTRAJECT KLINISCHE PSYCHOLOGIE Klinische psychologie houdt zich bezig met mensen die psychisch ontregeld zijn of dreigen te raken. Denk aan mensen met angst- of stemmingsklachten, mensen die vastlopen in contacten en relaties, disfunctioneren in werksituaties of hun gedrag niet onder controle hebben. Als klinisch psycholoog werk je in de geestelijke en algemene gezondheidszorg en heb je drie belangrijke taken: psychodiagnostiek, psychologische begeleiding en behandeling en wetenschappelijk onderzoek. Ook werken veel klinisch psychologen preventief: zij ontwikkelen minimale interventies om te voorkomen dat problemen ernstiger worden. Programma Tijdens het mastertraject Klinische psychologie verwerf je de meest actuele wetenschappelijke kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, behandeling en onderzoek en pas je deze praktisch toe. Denk aan vakken als methodologie, psychodiagnostiek en psychologische behandelmethoden. Naast het verplichte vak Gedragstherapie kies je twee keuzevakken, zoals Medische psychologie, Cultuurintensieve hulpverlening binnen de GGZ, Digitale geestelijke gezondheid, Suïcide en suïcidepreventie of Klinische ouderenpsychologie. Binnen dit mastertraject kun je ook kiezen voor de routes Geestelijke gezondheidszorg of Research and Development.

6 MASTERTRAJECT KLINISCHE NEUROPSYCHOLOGIE Mastertraject Klinische ontwikkelingspsychologie Klinisch neuropsychologen diagnosticeren en behandelen mensen die een zogeheten cognitieve stoornis hebben door een aangeboren of opgelopen hersenbeschadiging. Klinische neuropsychologie gaat over de werking, ontwikkeling en degeneratie van de hersenen. Je leert alles over stoornissen als Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), autisme, leesproblemen (dyslexie), leer-, geheugen- en aandachtsproblemen, beroerte en dementie (zoals de ziekte van Alzheimer en dementie bij de ziekte van Parkinson). Ook bestudeer je hoe stoornissen in hersenfuncties ontstaan en hoe ze gemeten kunnen worden met neuropsychologische tests. Via neuro-imaging en elektrofysiologische technieken zoals EEG, MRI en PET kun je de relaties tussen afwijkend gedrag en de werking van de hersenen onderzoeken. Programma Bij Klinische neuropsychologie is de neuropsychologische behandeling van verschillende gedragsstoornissen belangrijk. Er is aandacht voor de biochemische achtergrond ervan en de behandeling met medicijnen en therapieën. Een ander belangrijk onderdeel van dit mastertraject is de stage, vaak in een (kinder) ziekenhuis, kliniek, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Hier leer je vooral het psychodiagnostische proces steeds meer zelfstandig uit te voeren; vaak werk je in een multidisciplinair team en word je betrokken bij behandeling en advisering. Parallel aan de stage volg je theoretische vakken zoals Aging and Dementia en Neuropsychologische Interventiemethoden. Als afronding schrijf je een masterthese. Klinische ontwikkelingspsychologen houden zich bezig met de vraag hoe mensen tijdens hun leven problemen en stoornissen kunnen ontwikkelen. Zij richten hun aandacht vooral op de ontwikkeling van baby s, kinderen en jeugdigen. Je leert onderzoeken en beoordelen wat er met een kind aan de hand kan zijn en hoe hij het beste geholpen kan worden. Je leert verbanden te leggen tussen theorie en praktijk, tussen gedrag en psychopathologie en de ontwikkeling van een kind. Ook oefen je hoe je communiceert met ouders, leerkrachten en collega s, zowel mondeling als schriftelijk. Programma Het programma van het mastertraject Klinische ontwikkelingspsychologie bereidt je vooral voor op de praktijk. Je loopt stage, je schrijft een masterthese en je volgt vakken. Je wordt opgeleid tot een zelfstandige professional. Als je afgestudeerd bent, ben je in staat je professionele handelingen die je uitvoert te koppelen aan de theorie. En andersom kun je theorie en onderzoeksresultaten vertalen naar handelingen. Door te oefenen met casussen en praktijkervaring in de stage, leer je de samenhang tussen ontwikkelingspsychologische theorieën, stoornissen en mogelijke problemen die bij kinderen en adolescenten kunnen spelen, goed doorgronden. Je leert hoe stoornissen (zoals ADHD, autisme, angst, depressie, mentale retardatie) en problemen (zoals faalangst op school, leerproblemen, gedragsproblemen thuis en op school) onderzocht en verklaard kunnen worden vanuit het kind zelf, zijn omgeving en opvoeding en hoe die problemen behandeld kunnen worden. Ook ontwikkel je door practica de basisvaardigheden die nodig zijn voor de hulpverleningspraktijk.

7 MASTERTRAJECT ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op het gedrag van werkende mensen. Je bestudeert hoe werk en organisatie menselijk gedrag beïnvloeden. Binnen dit traject zijn er twee hoofdstromingen: personeelspsychologie en organisatiepsychologie. Bij personeelspsychologie gaat het om de relatie tussen individu en arbeidstaken. Organisatiepsychologie gaat over de interactie tussen individuen en groepen en tussen individuen/groepen en organisaties, eventueel in samenhang met de wijdere omgeving. De wetenschappelijke kennis die Arbeids- en organisatiepsychologie oplevert, pas je toe in de praktijk. Programma Uniek aan het mastertraject Arbeids- en organisatiepsychologie aan de VU is de combinatie van personeelspsychologie en organisatiepsychologie. De opleiding heeft behalve een wetenschappelijk ook een toegepast karakter: je analyseert problemen in organisaties op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar er is ook veel aandacht voor praktijkgerichte vaardigheden. Wil je je vooral richten op organisatiepsychologie? Dan kun je kiezen voor vakken als Leiderschap en organisatie, Sociale processen in organisaties en Organisatieverandering. Ben je vooral geïnteresseerd in personeelspsychologie? Dan kies je voor een vak als Persoonlijkheid en werk. Daarnaast kun je een vak Consumentenpsychologie volgen en een bijvak binnen of buiten de faculteit. MASTERTRAJECT SOCIALE PSYCHOLOGIE: COMMUNICATIE EN MAATSCHAPPIJ Dit mastertraject richt zich op de vraag hoe je vanuit de sociale psychologie belangrijke maatschappelijke problemen kunt helpen oplossen. Hoe komen stereotype beelden over groepen in de samenleving tot stand en hoe beïnvloeden deze beelden ons gedrag? Waarom binden mensen zich aan groepen en organisaties en welke gevolgen heeft dit voor de persoon en de organisatie? Hoe kan een reclame mensen overtuigen? Hoe beïnvloeden culturele verschillen het taalgebruik, het denken en de gevoelens van mensen en hun onderlinge communicatie? Als masterstudent ga jij antwoorden formuleren op deze vragen. Programma Centraal thema van het mastertraject is hoe je de theorie in praktijk brengt. Hoe kun je als sociaal psycholoog belangrijke maatschappelijke problemen helpen oplossen? In een praktijkstage pas je, onder deskundige begeleiding, je kennis en vaardigheden toe op een maatschappelijk vraagstuk. Daarnaast ontwikkel je een onderzoek dat je uitvoert, analyseert en rapporteert in de uiteindelijke masterthese.

8 Hélène Bevort, student Arbeidsen organisatiepsychologie Ik heb gekozen voor het mastertraject Arbeidsen organisatiepsychologie omdat mijn interesse uitgaat naar menselijk gedrag in organisaties en onderwerpen als leiderschap en motivatie. Wat mij aanspreekt binnen dit mastertraject is de combinatie tussen wetenschappelijk onderwijs en praktische opdrachten. Zo heb ik bijvoorbeeld voor het vak Persoonlijkheid & Werk een beroepskeuzeadvies moeten ontwikkelen voor een medestudent. VERDER KIJKEN? neem een kijkje over de grens Verrijk je masterjaar met een trip naar het buitenland. De VU biedt je mogelijkheden voor een stage (en eventueel scriptie) in het buitenland aan. Zo doe je nieuwe ervaringen op en haal je nog meer uit je studie.

9 KRITISCHE BLIK Tijdens de masteropleiding Psychologie leer je nadenken over menselijk gedrag. Je leert kritisch naar wetenschappelijk onderzoek kijken, zelf vragen formuleren en praktische problemen oplossen. Door je brede basisopleiding (bachelor Psychologie), gevolgd door je gedegen specialisatie in een mastertraject, ben je breed inzetbaar. VERDER KIJKEN MOGELIJKHEDEN NA JE MASTER Als Master of Science in de Psychologie vind je vaak snel een passende baan. Je kunt werken in de hulpverlening, in ziekenhuizen, instellingen in de geestelijke gezondheidszorg of verpleeghuizen. Maar je kunt ook terechtkomen in het bedrijfsleven. Als hrm-manager bijvoorbeeld, of als organisatieadviseur. Wil je geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog worden? Dan moet je na je master nog twee tot vijf jaar een intensieve praktijkopleiding doorlopen. Kim Setkowski, student Klinische psychologie Het mastertraject Klinische psychologie is een boeiende en leerzame Master. Tijdens het mastertraject ga je onder andere stagelopen en leer je theorie en praktijk met elkaar te combineren. Je doet ervaring op met patiënten en je wordt klaar gestoomd voor het latere werk als psycholoog. De mogelijkheid om veel bij te leren over verschillende behandelingen in de praktijk maakt dit mastertraject ontzettend leuk om te volgen! VERDER KIJKEN?

10 TOELATINGSEISEN Met een bachelor Psychologie van de VU kun je direct instromen in de master Psychologie. Heb je een bacheloropleiding Psychologie gevolgd aan een andere universiteit, dan kan het zijn dat je nog extra vakken moet volgen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij de examencommissie Psychologie: Met een hbo-opleiding kun je niet instromen in de masteropleiding; je moet eerst het universitaire bachelordiploma Psychologie behalen. BAS KUIPER, ALUMNUS KLINISCHE PSYCHOLOGIE Voor mijn masteropleiding Psychologie, traject Klinische psychologie, heb ik acht maanden stage gelopen bij Jellinek, een instelling voor verslavingszorg in Amsterdam. Ik deed daar de intakes en heb ook (telefonische) crisisdiensten gedraaid. Na mijn stage ben ik daar blijven hangen en heb ik in twee jaar tijd enkele honderden cliënten gesproken en naar een behandeling toe geleid. VERDER KIJKEN?

11 MEER WETEN? Details over de opleiding Informatie over aanmelding en toelatingseisen Beroepsmogelijkheden CONTACTGEGEVENS Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Van der Boechorststraat BT Amsterdam T (020) E FaculteitPsychologieEnPedagogiek- Voor algemene informatie over studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. BEZOEK DE MASTERDAG! Communicatie & Marketing VU 22505/29_ nov2013. Foto: C&M. HH. Omslag: HH; Flip Franssen. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt Bachelor College Sustainable Innovation* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van mensen genezen zonder te opereren Bachelor College Biomedische technologie // Ik droom van mensen genezen zonder te opereren // Elke Aarts, student

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van het opwekken van schone energie. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van het opwekken van schone energie. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van het opwekken van schone energie Bachelor College Technische Natuurkunde // Ik droom van het opwekken van schone energie // Berit Wassenaar, student

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

1.1 De visie en missie van een mwd er

1.1 De visie en missie van een mwd er Dit hoofdstuk gaat over de visie en missie van het maatschappelijk werk en over verschillende soorten cliënten en werkvelden. We beschrijven welke competenties je nodig hebt en waarin het maatschappelijk

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

Weet jij al wat je wilt studeren?

Weet jij al wat je wilt studeren? Weet jij al wat je wilt studeren? 10 bèta-opleidingen in Amsterdam Weet jij al wat je wilt studeren? Al eens gedacht aan een bètastudie aan de Universiteit van Amsterdam of aan de Vrije Universiteit? In

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN

IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN Bachelor College Scheikundige Technologie // Ik droom van een fabriek zonder CO 2 -uitstoot // Eveline Hermans,

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie