Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mandytuinenburg@hotmail.com www.hku.nl"

Transcriptie

1 Mandy Tuinenburg Mandy Tuinenburg studeerde van 2009 tot 2013 aan de faculteit Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In juni 2013 studeerde zij af aan de afstudeerrichting Theatremanagement met een onderzoek voor de Rotterdamse Schouwburg over hun eenmalige bezoekers en hoe deze binnen de verschillende fasen van het beslissingsproces kunnen worden benaderd door middel van online en offline marketing. Aan de hand van de resultaten heeft Mandy een product ontwikkeld dat weergeeft hoe de behoeften en ervaringen van de eenmalige bezoeker zo goed mogelijk kunnen worden geïntegreerd in het systeem van de Rotterdamse Schouwburg. De eenmalige bezoeker kiest zelf haar eigen informatievoorzieningen. Tijdens haar opleiding liep Mandy diverse stages o.a. op de Theaterfaculteit van de Hogeschool voor de Kunsten en BUNKER Theaterzaken. Daarnaast was ze ook werkzaam in het Beatrix Theater in Utrecht. Momenteel werkt Mandy parttime als Grafisch Vormgever, maar is op zoek naar een starterfunctie in culturele sector. Mocht u geïnteresseerd zijn in Mandy s volledige onderzoek, dan kunt u contact met haar opnemen middels: Voor meer informatie over de Hogeschool voor de Kunsten en het opleidingsaanbod kijkt u op

2 Op reis met de eenmalige bezoeker Een onderzoek naar eenmalige bezoeker van de Rotterdamse Schouwburg en diens beslissingsproces Inleiding Naar aanleiding van een groot publieksonderzoek in 2009, uitgevoerd door Elsbeth Meijjer Cultuuronderzoeken, heeft de Rotterdamse Schouwburg in de zomer van 2010 een verbouwing ondergaan, is de uitstraling veranderd, is er gewerkt aan de branding en is de marketing en communicatie naar het publiek toe veranderd. Deze veranderingen hebben er voor gezorgd dat het bezoekersaantal is gestegen, waardoor de Rotterdamse Schouwburg een groot aantal trouwe bezoekers erbij heeft gekregen. Toch is er een percentage van 70% dat eenmalig een voorstelling in de schouwburg bezoekt, maar niet terugkomt voor een andere voorstelling. Het bezoek blijft dus eenmalig. De Rotterdamse Schouwburg vraagt zich af of hier een bepaalde reden voor is en hoe men deze groep kan benaderen? De schouwburg wil graag een duidelijk profiel van de eenmalige bezoeker om deze te kunnen benaderen met de inzet van marketing. Door middel van het beslissingsproces van de eenmalige bezoeker wordt onderzocht in welke fasen van het proces de bezoeker het best kan worden benaderd door middel van online en offline marketing. In welke fase van het beslissingsproces past welk marketingmiddel om de eenmalige bezoeker optimaal te informeren en aanzetten tot aankoop? Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de eenmalige bezoeker. Op deze manier kan de Rotterdamse Schouwburg deze bezoeker specifieker benaderen door middel van online en offline marketing. Werkwijze Om de vraag hoe de Rotterdamse Schouwburg online en offline marketing kan integreren in het beslissingsproces van de eenmalige bezoeker zodat deze vaker een voorstelling komt bezoeken te kunnen beantwoorden, zijn vier deelvragen geformuleerd. 1. Hoe ziet het huidige marketingbeleid van de Rotterdamse Schouwburg er uit? 2. Wat is het profiel van de eenmalige bezoeker van de Rotterdamse Schouwburg?! a. Wie is de eenmalige bezoeker?! b. Welke marketingmiddelen gebruikt de eenmalige bezoeker in zijn/haar! beslissingsproces?

3 ! c. Hoe is de eenmalige bezoeker bij de Rotterdamse Schouwburg terecht gekomen? 3. Wat is de relatie tussen marketing en beslissingsprocessen? 4, Hoe kan de Consumer Decision Journey worden toegepast op de Rotterdamse Schouwburg? Tijdens de literatuurstudie stond de Consumer Decision Journey van adviesbureau McKinsey (2009) centraal, die een belangrijke basis vormt voor het onderzoek. Door middel van een enquête binnen een publieksonderzoek is gekeken naar feitelijke informatie over de eenmalige bezoeker. In totaal hebben 1820 respondenten de enquête ingevuld, waarvan 351 respondenten eenmalige bezoeker was. Door middel van één-op-één gesprekken met tien eenmalige bezoekers, die tijdens de enquête hebben aangegeven mee te willen werken, is een completer beeld van deze doelgroep geschetst. Uitgangspunt van de interviews waren de ervaringen en beleving van de eenmalige bezoeker en hoe men de beslissing neemt om over te gaan tot aankoop. Resultaten van de theoretische analyse Door de toename van diverse media, beschikt de consument over meer informatie dan ooit. Dit heeft tot gevolg dat de consument zich meer gaat oriënteren voordat het een product of dienst koopt. Hierdoor verandert het gebruik van media, merken en producten en daar dienen marketeers op in te spelen. Waar organisaties moeite hebben om hun kanalen juist in te zetten, gebruikt de consument moeiteloos meerdere kanalen door elkaar. De komst van internet heeft veel veranderd, maar traditionele marketing blijft belangrijk. Organisaties dienen te realiseren dat consumenten zowel offline als online kanalen gebruiken tijdens het oriëntatieproces over verschillende aanbieders. De verandering in hoe consumenten beslissingen maken en hoe marketeers de marketing dienen te veranderen, gaat steeds meer van zenden naar klantgerichte marketing. Het beslissingsproces van de consument is in de loop der jaren veranderd, waardoor organisaties worden gedwongen te kijken naar het beslissingsproces, merkbekendheid en de effectiviteit van marketing binnen het hele proces. Adviesbureau McKinsey heeft in 2009 onderzoek gedaan naar het beslissingsproces van consumenten. Tot een aantal jaar geleden werd gedacht dat de consument, naarmate het verder kwam in het beslissingsproces, steeds meer merken filterde om uiteindelijk over te gaan tot aankoop. Uit het onderzoek kwam naar voren dat consumenten binnen verschillende momenten van aankoop anders moeten worden benaderd. Aanleiding van het onderzoek is de manier waarop consumenten op zoek gingen naar informatie en de aanschaf van producten, waar de laatste jaren grote veranderingen in zijn geweest. De consument van tegenwoordig is niet meer passief, maar gaat zelf op zoek naar informatie en

4 kan kiezen uit heel veel merken, producten en diensten. In de onderstaande afbeelding is de Consumer Decision Journey te zien die uit het onderzoek van McKinsey is voortgekomen. Stap 1. Eerste overweging Een lastige fase omdat dan de afbakening voor de consument begint in het kiezen van een merk. Doordat de consument weinig tijd heeft en constant wordt gebombardeerd door verschillende media, is het voor een merk lastig om tot de consument door te dringen (Court et al., 2009). Stap 2. Actieve evaluatie In deze fase gaat de consument zich oriënteren en komen er juist meer merken bij. De consument gaat in deze fase actief op zoek naar informatie over het product. Ze zoeken tevens naar opties waar ze het product kunnen kopen, zowel online als offline. Stap 3. Sluiting In deze fase ligt het koopmoment van de consument. Stap 4. Ervaring Mocht de consument een aankoop hebben gedaan, dan bestaat de fase uit hoe men het gebruik van het product ervaart. Deze fase is belangrijk omdat consumenten dan een mening gaan vormen over het product dat ze in gebruik hebben genomen (Edelman 2010).

5 De Consumer Decision Journey is geen lineair model, waardoor voor iedere consument het beslissingsproces anders is. Het model steekt voor iedere consument weer anders in elkaar en iedereen begint in een andere fase van het model, afhankelijk van de loyaliteit. Het begrip loyaliteit is vrij eendimensionaal. Consumenten zijn loyaal of niet. Actieve loyaliteit is de vrij traditionele variant; consumenten zijn trouw aan een merk en nemen geen andere merken in overweging bij aankoop van een product. Echter veel meer consumenten doen aan passieve loyaliteit. Consumenten staan open voor het kopen van een product van hetzelfde merk, maar staan ook open om het product van een ander merk te kopen tijdens de fase van actieve evaluatie. Resultaten onderzoek Uit de resultaten van de enquête en interviews is gebleken dat de eenmalige bezoeker een gevarieerde doelgroep is waar de meeste bezoekers tussen de 40 & 49 jaar oud zijn. De eenmalige bezoeker is een theaterliefhebber. Samen met film of dineren prefereren eenmalige bezoekers ook een bezoek aan het theater als avondje uit. Alleen zijn ze niet loyaal aan één theater, maar bezoeken ze meerdere theaters. Dat maakt dat deze groep volgens het onderzoek van McKinsey (2009) aan passieve loyaliteit doet. Ze staan open voor een voorstelling in theater A, maar kunnen de volgende keer net zo goed een bezoek brengen aan theater B. De eenmalige bezoeker zoekt voornamelijk op voorstelling of genre die men wilt bezoeken, niet specifiek op theater. Op het moment dat de eenmalige bezoeker gaat zoeken naar de speeldata en plaats, komt pas het theater in beeld. Gekoppeld aan het onderzoek van McKinsey en bijbehorende Consumer Decision Journey, is dit de eerste overweging van de bezoeker. Je komt als schouwburg pas in beeld als de eenmalige bezoeker naar een voorstelling wilt en voldoet aan de bovenstaande criteria. De belangrijkste criteria voor een avondje theater is niet alleen de voorstelling en wie er in speelt, maar ook tijd en geld. De eenmalige bezoeker leidt een druk leven en laat zich liever niet vastleggen. Het moet in hun agenda passen. De eenmalige bezoekers gaven aan dat ze voorstellingen wel lang van tevoren in hun agenda zetten, maar pas rond die tijd beslissen of ze naar de voorstelling gaan. Het koopmoment ligt dan ook tussen een week en een maand voor deze eenmalige bezoeker. Maar wilt men een voorstelling echt graag zien, dan is men bereidt om langer van tevoren een kaartje te kopen voor een voorstelling. Geld speelt hierbij ook een rol de maximumprijs voor een kaartje ligt rond de 25,-. Hoewel geld wel een rol speelt bij de beslissing, maakt het overgrote deel van de eenmalige bezoekers geen gebruik van kortingen.

6 De eenmalige bezoeker gebruikt diverse kanalen om aan informatie te komen. Dit gebeurt zowel offline als online. Door middel van landelijke dagbladen, recensies, posters/ driehoeksborden in de stad en via vrienden/familie wordt de eenmalige bezoeker geattendeerd op een voorstelling dat de interesse wekt. Kijkend naar de Consumer Decision Journey speelt offline media een belangrijke rol in de eerste overweging van de eenmalige bezoeker. Verdere informatie zoekt de eenmalige bezoeker op via het internet. Datum, tijd, prijs, achtergrondinformatie en filmpjes geven de eenmalige bezoeker de doorslag om kaarten te kopen voor de voorstelling. In dit stadium is de eenmalige bezoeker het best beïnvloedbaar en dient de informatievoorziening optimaal te zijn. Nadat de eenmalige bezoeker naar een voorstelling is geweest willen ze graag meer informatie ontvangen over voorstellingen in de Rotterdamse Schouwburg. De meeste ontvangen de nieuwsbrief via de of ontvangen de kwartaalkrant. Sommigen ontvangen ook de seizoensbrochure, maar de meeste eenmalige bezoekers hoeven dit niet te ontvangen omdat ze er verder niks mee doen. De eenmalige bezoeker geeft wel aan dat ze niet hoeven te worden overspoeld met informatie. Eens in de maand is genoeg. Over het algemeen hebben de eenmalige bezoekers hun bezoek aan de schouwburg als prettig ervaren en geven aan terug te willen komen. Conclusie Zoals al eerder vermeld komt uit de resultaten naar voren dat de eenmalige bezoeker over het algemeen voor het eerst wordt geattendeerd op een voorstelling via offline media en dan verdere informatie via online media zoekt. Andere geïnterviewde respondenten gaven aan via het internet bij de Rotterdamse Schouwburg te zijn terechtgekomen, waardoor die stap anders wordt ingevuld. Het beslissingsproces van een bezoeker gebeurt veelal onbewust, waardoor de bezoeker zelf niet precies beseft welke stappen hij/zij doorloopt in het proces. Als schouwburg dien je jezelf in de kijker te spelen van de eenmalige bezoeker door middel van de juiste marketingmiddelen op de juiste plek en op het juiste moment. Het beslissingsproces van de eenmalige bezoeker, eigenlijk de consument in het algemeen, is veelal onbewust. Het is belangrijk om als schouwburg te beseffen in welke fase van het beslissingsproces je welke informatie aan de (eenmalige) bezoeker wilt meegeven. Probeer ook vanuit de eenmalige bezoeker te denken. Want informatie in de fase van eerste overweging (consider) is andere informatie dan in de fase van sluiting (buy). Als dit per fase vaststaat, dan zoek je uit welke marketingmiddelen die informatie per fase het best ondersteunt. Ook belangrijk: ondersteunt de informatie en boodschap ook wat je als schouwburg wilt uitstralen? In relatie met de Consumer Decision Journey is voor de Rotterdamse Schouwburg de fase

7 van actieve evaluatie belangrijk. De eenmalige bezoeker bepaalt zelf welke voorstelling ze bezoeken, waar ze de voorstelling bezoeken, welke datum het best uitkomt en welke informatie ze nodig hebben. Dat laatste is een belangrijk onderdeel in het beslissingsproces, omdat de hoeveelheid en juiste informatie, in de fase van actieve evaluatie, uiteindelijk bepaalt of de eenmalige bezoeker een kaartje koopt voor een voorstelling in de Rotterdamse Schouwburg of niet. De eenmalige bezoeker maakt zijn of haar eigen keuzes als het gaat om het zoeken naar informatie, maar uit onderzoek blijkt ook welke informatie ze willen ontvangen. Hoe de eenmalige bezoeker informatie wilt ontvangen speelt ook een belangrijke rol. Uit het onderzoek is gekomen dat ook daar verschillen in zitten. De ene bezoeker maakt gebruikt van verschillende informatievoorzieningen, zoals de nieuwsbrief via de of de seizoensbrochure, terwijl de andere bezoeker alleen nieuws via de wilt ontvangen. Zelfs wanneer men informatie wilt ontvangen speelt een rol. Het geeft aan dat de behoeften van iedere eenmalige bezoeker weer anders is. Door in te spelen op de individuele keuzes van informatievoorzieningen per bezoeker, krijgt de eenmalige bezoeker de informatie die hij zoekt. De Theatersmaak Uit de theorie en resultaten van het onderzoek is er een product ontwikkeld dat een combinatie is van bestaande onderdelen dat de Rotterdamse Schouwburg al gebruikt op de website en deels is ontwikkeld. Het product geeft weer hoe de behoeften en ervaringen van de eenmalige bezoeker zo goed mogelijk kunnen worden geïntegreerd in het systeem van de Rotterdamse Schouwburg. Het product bevat elementen die al worden toegepast op de website van de Rotterdamse Schouwburg en deels opnieuw vormgegeven, waardoor de eenmalige bezoekers hun eigen keuzes maken. De Theatersmaak is een soort abonnement waar de eenmalige bezoeker binnen de stappen van de Consumer Decision Journey zelf de informatievoorzieningen kiest. Door zelf te kiezen welke informatie de eenmalige bezoeker wilt ontvangen, hoe en wanneer men dit wilt ontvangen, ontstaat er een duidelijker smaakprofiel van de eenmalige bezoeker. Dit wordt allemaal gekoppeld aan het account van de eenmalige bezoeker op de website. Daarnaast houdt de eenmalige bezoeker de vrijheid om zelf beslissingen te nemen en voelt deze

8 zich niet gebonden aan de Rotterdamse Schouwburg. Het uitgangspunt is de eenmalige bezoeker loyaler te maken aan de Rotterdamse Schouwburg door hun eigen keus uit middelen en informatie en dit te koppelen aan hun account. Binnen de Consumer Decision Journey betekent het dat de eenmalige bezoeker uiteindelijk de fasen binnen het beslissingsproces overslaat en loyaler wordt aan de Rotterdamse Schouwburg. Binnen het abonnement kan men een aantal keuzes maken. Deze keuzes zijn ook uit de onderzoeksresultaten naar voren gekomen en spelen een belangrijke rol bij de eenmalige bezoeker. Binnen het abonnement dienen wel minimaal twee voorstellingen binnen het seizoen te worden vastgelegd, maar dit is de enige bindende factor. Op deze manier is men geen eenmalige bezoeker meer. Het begint met offline en online media waar campagne op wordt gericht. Het is de fase van eerste overweging en hier dient al te worden bedacht welke informatie hier wordt gegeven. Aangezien de eenmalige bezoeker eerst zoekt op voorstelling en pas later op schouwburg, kan hier worden begonnen met een campagne over de voorstellingen die de Rotterdamse Schouwburg, met daar aan gekoppeld de campagne voor de Theatersmaak. De eenmalige bezoeker heeft de campagne opgemerkt en gaat op zoek naar meer informatie via de website. In deze fase is het belangrijk om een duidelijke verwijzing op de homepage te plaatsen. De link op de homepage is een verwijzing naar de pagina waar alle informatie over de Theatersmaak staat vermeld en wat de voorwaarden zijn. Men geeft zelf aan welk genre hun voorkeur heeft met bijbehorende voorstellingen (zie onderstaande afbeelding). Over deze voorkeuren kan men zelf aangeven hoe ze hierover willen worden geïnformeerd en hoe vaak. De ene bezoeker vindt het bijvoorbeeld prettig om eens in de maand iets te ontvangen, de ander wilt eens in de drie maanden informatie ontvangen. De Theatersmaak is een aparte pagina binnen het account waar alle voorkeuren kunnen worden weergegeven. De voorkeuren zijn: Voorkeuren voor genre. Door het aangeven van deze voorkeuren geeft de eenmalige bezoeker zelf aan waar hun voorkeur ligt en is het de eerste stap tot gerichte informatie over een voorstelling. Hoe wilt men informatie ontvangen over hun genre voorkeuren? Op de pagina kan de eenmalige bezoeker aangeven via welke kanalen men informatie over hun voorkeuren wil ontvangen. Wanneer wilt men informatie ontvangen? De eenmalige bezoeker kan daarna aanvinken over welke periode men de informatie wil ontvangen. Is dit eens per maand of drie maanden? Dat is aan de bezoeker. In vergelijking met de Consumer Decision Journey is dit de fase van actieve evaluatie waar de bezoeker zelf aangeeft welke informatie men wilt ontvangen.

9 Als de drie bovenstaande opties zijn aangevinkt verschijnen direct vier opties aan voorstellingen die aansluiten bij de smaak van de eenmalige bezoeker. De eenmalige bezoeker kan dan kiezen uit minimaal twee voorstellingen waar men kaarten voor wilt bestellen. Om aankoop aantrekkelijker te maken voor de bezoeker, kan de tweede voorstelling door middel van een eventuele actie worden gekocht. Overige voorstellingen kunnen eventueel op het verlanglijstje worden gezet en daar weer later informatie over ontvangen. De voorkeuren kunnen altijd worden veranderd via de account. Informatie binnen deze toepassing is essentieel om de eenmalige bezoeker door deze stappen te leiden. Het vergroot de relatie met de eenmalige bezoeker. een werkwijze om de Theatersmaak te ontwikkelen is met een CRM systeem. CRM is software dat de gegevens van de bezoeker en de relatie met de bezoeker beheerd. De eenmalige bezoeker kan daarna aanvinken over welke periode men de informatie wil ontvangen. Is dit eens per maand of drie maanden? Dat is aan de bezoeker. Door het aangeven van deze voorkeuren geeft de eenmalige bezoeker zelf aan waar hun voorkeur ligt en is het de eerste stap tot gerichte informatie over een voorstelling. Op de pagina kan de eenmalige bezoeker aangeven via welke kanalen men de informatie over hun voorkeuren wil ontvangen. Als de drie bovenstaande opties zijn aangevinkt verschijnen direct vier opties aan voorstellingen die aansluiten bij de smaak van de eenmalige bezoeker. De eenmalige bezoeker kan dan kiezen uit minimaal twee voorstellingen waar men kaarten voor wilt bestellen. Om aankoop aantrekkelijker te maken voor de bezoeker, kan de tweede voorstelling door middel van een eventuele actie worden gekocht.

10 Referenties Corcoran K. (2011). Op welk moment kunnen we de consument het beste aan een merk binden? Court D., Elzinga D., Mulder S., Vetvik O.J. (2009). The Consumer Decision Journey. McKinsey! Quarterly. Edelman, D. (2010). Branding in the digital age. You re spending your money in all the wrong places.! Harvard Business Review. Elsbeth Meijer Cultuuronderzoeken. (2009). Doelgroepsegmentatie Rotterdamse Schouwburg. In! opdracht van de Rotterdamse Schouwburg Merks, J. (2012). Schizofrene marketing. Integratie van online en offline marketing. Scriptum

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack. DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Zes segmenten in donateurs van goede doelen

Zes segmenten in donateurs van goede doelen Zes segmenten in donateurs van goede doelen September 2012 Voor u ligt de whitepaper Zes segmenten in donateurs van goede doelen. Het gehele rapport is alleen op aanvraag in te zien. Het onderzoek is een

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Online Marke+ng. OPDRACHTEN

Online Marke+ng. OPDRACHTEN Online Marke+ng. OPDRACHTEN HvA CMD werkcollege 3 blok 3 V1. Amsterdam, 25 februari 2013. DAVID > davidkoop72@yahoo.com PETER > cmdamsterdam@gmail.com Week 3 1. Individueel > KNAB analyse zet in de dropbox

Nadere informatie

Battle of Concepts. Mark Schilder Elize Elias Ersen Durnea Dave Koekebacker Rowan Green

Battle of Concepts. Mark Schilder Elize Elias Ersen Durnea Dave Koekebacker Rowan Green Battle of Concepts Mark Schilder Elize Elias Ersen Durnea Dave Koekebacker Rowan Green 1 Index: Voorwoord: Brainstorm Keuzes Business Model Media Markt Pas Conceptbeschrijving blz.3 blz.4 blz.5 blz.6 blz.7

Nadere informatie

Business Challenge 2015

Business Challenge 2015 Business Challenge 2015 1 Mr. Erik Doornbos Joost Geurtsen De juiste antwoorden zijn in het ORANJE genoteerd 2 Vraag 1 Welke prominent zei ooit als eerste: Data Is The New Oil A. Neelie Kroes (Eurocommissaris

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Deskresearch Filmthuis

Deskresearch Filmthuis Deskresearch Filmthuis Stichting Filmonderzoek Stichting Filmonderzoek, 2016. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzingen zijn voorbehouden. De in dit document vermelde gegevens zijn

Nadere informatie

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012 Cross Channel Excellence Rotterdam, 15 november 2012 Mike Hoogveld Partner bij RedFoxBlue: advies en implementatie Wetenschappelijk onderzoek als part-time promovendus Dodelijk voor klantrelaties 85% van

Nadere informatie

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage 2 Autokoper 2008 Onderzoek AutoTrack.nl & Newcom onder n = 1.000 Consumenten hebben vertrouwen in de markt Internet en merkdealers

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan?

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? Checklist Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? 1 1. DOEL Een goede website maakt geïntegreerd deel uit van de communicatie van het bedrijf. :: Doelstellingen. Wat zijn op heden de belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 Samenvatting ZZP er in beeld Er zijn bijna 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland. Zzp ers hebben

Nadere informatie

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU 60% VAN DE MOEDERS DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU JONGE MOEDERS: EEN UNIEKE DOELGROEP Welke invloed hebben media en reclame op de kennis en het gedrag van jonge moeders? En wat beïnvloedt

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van muziek. hitrepertoire vs. niet herkenbare muziek

De toegevoegde waarde van muziek. hitrepertoire vs. niet herkenbare muziek De toegevoegde waarde van muziek. hitrepertoire vs. niet herkenbare muziek Opzet van het onderzoek Om ondernemers zo goed mogelijk te informeren over de werking van muziek in een zakelijke omgeving, laat

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde Onderzoek en advies rondom de inrichting van het activiteitenprogramma van Cultuurmarketing september 2012 september 2013. Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Whitepaper 10 ecommerce conversie optimalisatie tips voor de feestdagen

Whitepaper 10 ecommerce conversie optimalisatie tips voor de feestdagen Whitepaper 10 ecommerce conversie optimalisatie tips voor de feestdagen Oktober 2015 Tip 1: E-mail Marketing De e-mail is en blijft een trend door de jaren heen. Vooral tijdens de feestdagen wordt er flink

Nadere informatie

Klantgericht communiceren met donateurs

Klantgericht communiceren met donateurs Klantgericht communiceren met donateurs 4orange, 2016 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Klantgericht communiceren met donateurs Iedereen in de non-profit branche die

Nadere informatie

Uw omzet potentie in uw regio is C- 4.500.000,-! wonendoejezo. .com

Uw omzet potentie in uw regio is C- 4.500.000,-! wonendoejezo. .com Uw omzet potentie in uw regio is C- 4.500.000,-! wonendoejezo.com wonendoejezo.com/adverteren 2015 Via WonenDoeJeZo bereikt u iedere verhuizende consument Hét platform voor de woningkoper! Laat ik beginnen

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren ONZE MISSIE Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren Onze visie PUUR Zaanse middenstanders steunen en in The Spotlight zegen, waardoor onze economische

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

WEBSHOP. Geld verdienen met een online winkel

WEBSHOP. Geld verdienen met een online winkel WEBSHOP Geld verdienen met een online winkel Agenda 1. Online kansen 2. Waarom u en waarom nu? 3. Webwinkel starten 4. Aan de slag! 2 Online kansen 3 Online kansen Online consumentenbestedingen in miljarden

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

OPTIMALISEER CUSTOMER JOURNEYS MET DIT STAPPENPLAN EN VERGROOT DE LOYALITEIT VAN JE KLANTEN. Ruigrok NetPanel Februari 2016

OPTIMALISEER CUSTOMER JOURNEYS MET DIT STAPPENPLAN EN VERGROOT DE LOYALITEIT VAN JE KLANTEN. Ruigrok NetPanel Februari 2016 OPTIMALISEER CUSTOMER JOURNEYS MET DIT STAPPENPLAN EN VERGROOT DE LOYALITEIT VAN JE KLANTEN Ruigrok NetPanel Februari 2016 INTRODUCTIE Steeds meer organisaties zijn bezig met het in kaart brengen en optimaliseren

Nadere informatie

Case 4 - Consultancy

Case 4 - Consultancy Case 4 - Consultancy 27 april 2015 Dennis Langeveld Bert van Loo Lorianne Hooijmans Consultancy opdracht; Halalmakla Ontvangen opdracht Mijn groep werkt voor Halalmakla, een onderneming die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Backoffice. Artikelbeheer

Backoffice. Artikelbeheer Backoffice Een kassa kan veel meer zijn dan enkel een apparaat om geldtransacties mee uit te voeren. Met behulp van Procash softwarepakket wordt een kassa omgetoverd in een echte marketingmachine. Een

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 Praxis 2020 Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 2020: Consument verwacht meer Me-Commerce Shoppen gaat steeds minder om product en transac2e en meer om oriënta2evoorkeuren en persoonlijke context

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR Waarom Kunst en Cultuur? BELANGRIJKSTE CONCLUSIES Waarom MIK? Beoordeling cursussen 7,7 Redenen voor het kiezen voor kunst & cultuur is volgens de respondenten:

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE CONVERTEER JE SOCIAL MEDIA FANS NAAR KLANTEN G R I P O P S O C I A L D ATA GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE Iedereen kent het probleem. Je hebt veel fans op social media. Je investeert in derden

Nadere informatie

Evenementen als marketinginstrument:

Evenementen als marketinginstrument: Evenementen als marketinginstrument: Essent in een evenement Naam: Nils Bruijns studentnr.: 2109294 PCN: 187461 Naam: Tom Janssen studentnr.: 2372711 PCN nr.: 304153 Klas: CE1E Docent: K. Brom Vak: Marktonderzoek

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Verleid, van eerste oogcontact tot ontbijt... Verleid in iedere fase van de customer journey.

Verleid, van eerste oogcontact tot ontbijt... Verleid in iedere fase van de customer journey. Verleid, van eerste oogcontact tot ontbijt... Verleid in iedere fase van de customer journey. ZONDER ZELFRIJDENDE AUTO ;-) OPENINGSZIN Hoi ik ben Peter. Ik hou van voetbalquizen en zit in de Facebook marketing.

Nadere informatie

EEN NIEUW VERTREKPUNT. Het kanaal verandert niet, het gedrag verandert. De medewerker is het merk. Een vakantie wordt nooit digitaal.

EEN NIEUW VERTREKPUNT. Het kanaal verandert niet, het gedrag verandert. De medewerker is het merk. Een vakantie wordt nooit digitaal. EEN NIEUW VERTREKPUNT Het kanaal verandert niet, het gedrag verandert. De medewerker is het merk. Een vakantie wordt nooit digitaal. DIGITAAL ZWAAIEN Onderscheidend vermogen reisbureau: De beleving, het

Nadere informatie

ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD

ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD Print of digitaal? Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Welke Printmedia? Informeren Verpakken Verleiden Informeren en

Nadere informatie

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing TravMedia Company professionaliseert e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf?

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf? Hoe word je als makelaar herinnerd? Hoe val je de dag van vandaag op? Hoe kan je uitspringen in deze schreeuwende multimedia maatschappij? Hoe zorg je ervoor dat je vertrouwen opbouwt en een goede indruk

Nadere informatie

Hoe en waar wordt de keuze voor de nieuwe auto bepaald?

Hoe en waar wordt de keuze voor de nieuwe auto bepaald? Hoe en waar wordt de keuze voor de nieuwe auto bepaald? AutoRai 2005 Amsterdam, 10 februari 2005 Anne Hoff Research Director Interview-NSS Inleiding en opzet Door de snelle opkomst van het is het zoeken

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie Enquête externe communicatie St. Paulusparochie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welkom St. Paulusparochiaan! Hartelijk

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Roel Willems Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Wat is Social Media Waarom Social Media marketing Social media web

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Klanten vinden, klanten binden

Klanten vinden, klanten binden Dia 1 Klanten vinden, klanten binden Adinda Keizer 2016 9 jaar geleden zat ik net als jullie op de startersdag. Ik liep al rond met plannen en na de startersdag wist ik het zeker. Ik ging voor mezelf beginnen!

Nadere informatie

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Charlotte Verkeyn juni 2013 een stappenplan voor de implementatie van het concept retailers-webshop 1Korte toelichting van het advies aan Cramers

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

WERKGEVERSPRESENTATIES, TARGET INGS, VACATURES, BUSINESS COURSES, CV SEARCH, AFSTUDEEROPDRACHTEN, TRAINEESHIPS, INHOUSEDAGEN, STAGES,

WERKGEVERSPRESENTATIES, TARGET  INGS, VACATURES, BUSINESS COURSES, CV SEARCH, AFSTUDEEROPDRACHTEN, TRAINEESHIPS, INHOUSEDAGEN, STAGES, WERKGEVERSPRESENTATIES, TARGET EMAILINGS, VACATURES, BUSINESS COURSES, CV SEARCH, AFSTUDEEROPDRACHTEN, TRAINEESHIPS, INHOUSEDAGEN, STAGES, ADVERTORIALS, BANNERING Jobnet is dé carrièreportal voor hoogopgeleide

Nadere informatie

Bereik de ideale kandidaat!

Bereik de ideale kandidaat! Bereik de ideale kandidaat! Even voorstellen... Richard Pérez van Hijum Consultant Recruitment Marketing Richard@vonq.com 06-5454374 9 jaar recruitment ervaring 5 jaar online marketing ervaring 2 jaar

Nadere informatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie 10 stappen naar een doeltreffende bedrijfspresentatie 10 STAPPEN NAAR EEN DOELTREFFENDE BEDRIJFSPRESENTATIE Hoofdstuk 1: Content bepalen 1. Wat is de doelgroep en het kennisniveau? 2. Welke doelstelling

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Heel eerlijk ons winkelaanbod bestaat voor 85% uit de bekende retailers. Het merendeel van ons aanbod is net zo gemakkelijk online verkrijgbaar

Heel eerlijk ons winkelaanbod bestaat voor 85% uit de bekende retailers. Het merendeel van ons aanbod is net zo gemakkelijk online verkrijgbaar Heel eerlijk ons winkelaanbod bestaat voor 85% uit de bekende retailers. Het merendeel van ons aanbod is net zo gemakkelijk online verkrijgbaar Hoe kunnen we ons publiek keer op keer trekken, behouden

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan Project: Communicatieplan Smokeless Nathalie Kooiman, 0863131 Charlotte Voorn, 0847183 Wendy Lanser, 0862815 Rowan Lens, 0857190 CDM1A Hogeschool Rotterdam Rowan Lens - CDM1A - Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Ik wil u beter leren kennen... 2 H2 Start van de relatie: kennismaken... 3 H3 Personalisatie: altijd weten wie ik ben... 4 H4 Profielverrijking: weten wat mij interesseert...

Nadere informatie

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM)

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) is een aanwinst voor alle ondernemers Onze missie PUUR ZAANS Citymarke2ng (PZCM) richt zich op het zo goed mogelijk profileren van een stad, dorp, winkelstraat,

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie