Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013"

Transcriptie

1 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie;

2 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen Gegevens afstudeerproject: Naam student : Maud Romeijn Studentnummer : Opleiding : Facility Management, richting Event&Leisure Jaar : Leerjaar 4 Stageperiode : 8 Februari juni 2010 Datum van publicatie : Naam van de organisatie : De Wijk van Morgen BV Adres van de organisatie : Snellius RM Heerlen Bedrijfsmentor : L. Kockelkorn Docentbegeleider : F. Van der Kolk

3 Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie dat geschreven is als onderdeel van mijn afstudeerstage aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen, opleiding Facility Management afstudeerprofiel Event en Leisure Management en ter afronding van een stageperiode van 90 dagen bij De Wijk van Morgen via het Expertisecentrum Gebouwde Omgeving. Mijn stageopdracht bevatte het schrijven van een strategisch marketingplan, wat nu voor u ligt, het schrijven van een evenementen plan en het uithelpen bij evenementen van De Wijk van Morgen en bij het SB10 congres dat onder andere door de Hogeschool Zuyd gerealiseerd wordt. Ik wil mijn stagementor Ludo Kockelkorn, mijn stagedocent Frits van der Kolk, project assistent Rob Winthagen en andere docenten/ medewerkers van Hogeschool Zuyd bedanken voor hun ondersteuning tijdens mijn stageperiode. Met vriendelijke groet, Maud Romeijn

4 Inhoud Managementsamenvatting Hoofdstuk 1. Inleiding... 5 Hoofdstuk 2. Het bedrijf Achtergrond Missie Visie Doelstelling... 3 Hoofdstuk 3. Onderzoek Aanleiding Probleemstelling stageopdracht Doelstelling stageopdracht Onderzoeksvragen De stageopdracht Deskresearch en fieldresearch... 5 Hoofdstuk 4. Interne analyse Marktafbakening Marketingmix huidige situatie... 7 Hoofdstuk 5. Externe analyse De meso analyse Afnemersanalyse Concurrenten Toeleveranciers Publieke groepen De macro analyse Demografische factoren Economische factoren Sociaal culturele factoren Technologische factoren Ecologische factoren Politiek juridische factoren Hoofdstuk 6. SWOT analyse Confrontatiematrix Hoofdstuk 7. Marketing doelstellingen Hoofdstuk 8. Strategie Hoofdstuk 9. Marketingmix voor de toekomstige situatie Hoofdstuk 10. Budget Hoofdstuk 11. Activiteitenplan Hoofdstuk 12. Conclusies en aanbevelingen Bronnenlijst Bijlagen

5 Managementsamenvatting Aanleiding Na jaren van voorbereiding is in september 2009 de bouw van het eerste object van De Wijk van Morgen van start gegaan. Inmiddels is het project in volle gang. Steeds meer studenten en partners worden aangetrokken om mee te werken aan het project. De laatste tijd is er dan ook steeds meer behoefte om te weten hoe De Wijk van Morgen optimaal in de markt gezet kan worden, zodat een marketingstrategie kan worden ontwikkeld. - Probleemstelling stageopdracht Op welke wijze kan De Wijk van Morgen optimaal in de markt worden gezet. - Doelstelling stageopdracht Het schrijven van een strategisch marketingplan voor de periode Er is gekeken naar het aantal partners, onderwijsinstellingen, studenten en bezoekers in de jaren 2009 en Vanuit hier zijn de volgende marketingdoelen opgesteld voor 2013; 1. In 2013 zullen er 30% meer partners en sponsors uit de regio én euregio bij het project de Wijk van Morgen te betrekken. 2. In 2013 zullen er 10 onderwijsinstellingen bij het project De Wijk van Morgen betrokken zijn. (op de verschillende leerniveaus) 3. De wijk wil in 2013 jaarlijks 1000 bezoekers (bedrijven, burgers ) uit de Euregio ontvangen die de wijk benutten voor kennisuitwisseling, overdracht en inspiratiebron. 4. In 2013 zullen er 10% met bouw en techniek studenten participeren in de wijk. 5. In 2013 zullen er 50 studenten uit België, Duitsland en Rusland participeren in een internationaal programma van The District of Tomorrow. 6. In 2013 zullen er 20 Arcus studenten participeren in De Wijk van Morgen. De strategie die hierbij geformuleerd is een strategie waar de klantpartnerschap bovenaan staan. Per doelgroep is deze strategie uitgeschreven. Het onderwijs/ de studenten. Het contact met verschillende onderwijsinstellingen van verschillende niveaus zal door medewerkers van De Wijk van Morgen en Hogeschool Zuyd warm gehouden moeten worden door middel van regelmatige persoonlijk contact, het op de hoogte houden van de stand van zaken van het bouwproject, het laten presenteren van stagiaires van De Wijk van Morgen in de klaslokalen om externe studenten warm te maken voor het project en door het uitnodigen van verschillende onderwijsinstellingen op het kantoor van De Wijk van Morgen op Avantis waar ze een presentatie en een rondleiding krijgen om ze op deze manier warm te maken voor het project. Potentiële partners. Het aantrekken van potentiële partners hangt samen met het tevreden houden van de bestaande partners. Dit door middel van het in beeld brengen van de bestaande partners door ze mee te nemen in alle communicatie uitingen vanuit De Wijk van Morgen en door het uitnodigen van bestaande en potentiële partners tijdens evenementen/ informatiemiddagen. Op deze manier wordt een partnerschap met De Wijk van Morgen voor potentiële partners als aantrekkelijker gezien. Regelmatig zullen er ook persoonlijke gesprekken gevoerd moeten worden met bestaande partners over hun tevredenheid en zullen er communicatie uitingen met daarin de oproep voor nieuwe partners de deur uit moeten gaan. Bezoekers. In de communicatie uitingen zal duidelijk moeten blijken dat De Wijk van Morgen ook bezocht kan worden door buitenstaanders als vrijetijdsbesteding, hiervoor zal gepromoot moeten worden.

6 Promotie Advies promotie Belang Doelkoppeling Wie Wanneer / frequentie Het is belangrijk dat er een sponsorbeleidsplan opgesteld wordt en dat er een ++ Doel 1 Te bepalen door De September 2010 verantwoordelijke voor sponsoring wordt aangewezen. Wijk van Morgen Persoonlijke verkoop voor de doelgroep onderwijs. Onderwijsinstellingen ++ Doel 2,3,4 en 5 Ludo Kockelkorn 2 bezoeken per kwartaal uitnodigen voor een informatiemiddag bij De Wijk van Morgen waar ze een presentatie krijgen en een rondleiding. Onderwijsinstellingen zelf opzoeken in de klaslokalen om de studenten te ++ Doel 2,3,4 en 5 Stagiaires 2 bezoeken per kwartaal enthousiastmeren over het project en onderwijsinstellingen uitnodigen voor evenementen. gerelateerd aan onderwijs Persoonlijke verkoop voor partners. Het uitnodigen van partners tijdens ++ Doel 1 Ludo Kockelkorn On going evenementen en persoonlijk contact houden over de samenwerking van het samenwerkingsverband De website van De Wijk van Morgen goed bijhouden. Ook met het plaatsen van ++ Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing Wekelijks evenementen zodat men ook via deze weg zich kan aanmelden In kaart brengen van het marktpotentieel van alle partners. ++ Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing September 2010 Persberichten sturen naar pers en bedrijven als Kresh Tv om hun te + Doel 1 tot 6 Karina Ratejec 1 keer per maand enthousiastmeren over het project waardoor hun wellicht zelf komen filmen Het beveiligde gedeelte op de website van De Wijk van Morgen goed bijhouden + Eigen belang Stagiaire marketing 1 keer per maand door ook oproepen naar alle belanghebbende te sturen om er nieuwe informatie op te plaatsen Public relations zal gebruikt moeten worden om onder andere contact met de + Doel 1 tot 6 Karina Ratejec On going pers warm te houden. Wat hier ook onder valt zijn de trend buzz marketing en virale marketing. Dit betekent mond tot mond reclame creëren mondeling en digitaal zodat mensen automatisch ambassadeur worden voor het project Live communication, oftewel evenementen als communicatie instrument inzetten is zeer belangrijk. Denk aan beurzen zoals Nederland Duurzaam 2010 of SB10 + Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing 5 keer per jaar Het maken van brochure 3 en 4 waarin de partners beter vermeld staan en waarin gecommuniceerd wordt dat De Wijk van Morgen onderdeel wordt van Ribuilt + Doel 1 Stagiaire marketing September 2010 en 2011

7 Het vermelden van de partners in de nieuwsbrieven die gemaakt worden + Doel 1 Karina Ratejec On going Reclame op tv voor De Wijk van Morgen proberen gesponsord te krijgen + Doel 1 tot 6 Karina Ratejec On going Reclame op de radio voor De Wijk van Morgen proberen gesponsord te krijgen + Doel 1 tot 6 Karina Ratejec On going Promofilmpjes maken met een set van Kresh Tv na het volgen van een workshop + Doel 1 tot 6 Justine en Boy September 2010 Posters maken wanneer er belangrijk evenementen plaatsvinden op De Wijk van + Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing Wanneer evenement is Morgen. Het aanmaken en bijhouden van social media als Hyves, Twitter en Linked in + Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing September 2010 en ongoing Merchandise is ook te adviseren voor De Wijk van Morgen. Vlaggen voor rondom + Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing September 2010 het terrein en flyers en bijvoorbeeld pennen voor op beurzen/congressen te staan Gebouw 2 als marketing instrument is ook een belangrijk onderdeel van promotie. Wanneer eco/nnect gebouwd is zal hier het kantoor plaatsvinden en zal hier ruimte zijn om te presenteren en exposeren. + Doel 1 tot 6 n.v.t September 2011 Personeel Voor het personeel zijn er twee scenario s die De Wijk van Morgen kan kiezen. De eerste mogelijkheid is om alle marketing activiteiten intern op te pakken met de medewerkers van De Wijk van Morgen, de medewerkers van Hogeschool Zuyd die betrokken zijn en de stagiaires die op dat moment beschikbaar zijn. Op deze manier kost het niet veel geld om de dingen op te pakken. Het nadeel hiervan is wel dat men het nog drukker krijgt dan gewoonlijk. Het tweede scenario is om een extra medewerker aan te nemen die alle benoemde taken die bij promotie beschreven staan op zich neemt of vanuit zijn/haar taak delegeert naar andere. Budget Het kost om alle marketingactiviteiten uit te voeren die ik adviseer, het is daarom ook belangrijk om zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. De organisatie zal zelf moeten beslissen hoever ze willen gaan qua kosten over de beslissingen in promotie en personeel

8 Hoofdstuk 1. Inleiding De afgelopen jaren is duurzaamheid een steeds belangrijker wordend begrip in onze samenleving. Aanwezige kennis en ervaringen samen bundelen om ideeën te ontwikkelen die zorgen voor een duurzame samenleving en ontwikkeling van de regionale economie. De Wijk van Morgen is een samenwerkingsproject tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Samen wordt er gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving en gaan ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Voor De Wijk van Morgen zal een marketingplan geschreven worden. Een goed strategisch marketingplan geeft duidelijkheid over de commerciële doelen die de organisatie wil behalen, het beschouwinggebied, de kansen en bedreigingen, haalbaarheid en risico's, de marketingmix (7 P s) en acties die uitgevoerd moeten worden. De inhoud van een marketingplan moet dus afgestemd zijn op het commerciële doel dat de organisatie met dit plan wil bereiken. De Wijk van Morgen valt onder non profit marketing. Zoals de naam al zegt streven non profit organisaties, zoals De Wijk van Morgen, met hun bestaan andere doelen dan winst na. Zulke organisaties maken soms wel winst, maar het is niet hun reden van bestaan. De hoofddoelen van De Wijk van Morgen zijn kennisoverdracht en een leeromgeving creëren voor studenten. Later zullen de huizen wel kunnen worden verkocht, maar ook dit zal niet voor een bedrag zijn waardoor er winst mee wordt geboekt. De reden voor De Wijk van Morgen om een strategisch marketingplan te schrijven is dat ze een concreet overzicht willen hebben wat ze moeten doen om meer bekendheid te creëren voor de wijk om op die manier meer partners en bezoekers aan te trekken. Dit marketingplan is onderdeel van een aantal samenhangende plannen. Onderstaand hiervan een overzicht. Businessplan Koen Brands Marketingplan Maud Romeijn Communicatieplan Karina Ratejec Verkoopplan Dennis Dinnissen Evenementenplan Maud Romeijn Figuur 1; Samenhang plannen De Wijk van Morgen Vooruitblik rapport Allereerst zal er in hoofdstuk 2 een beschrijving plaatsvinden van het bedrijf De Wijk van Morgen. Hierin worden onder andere de missie, visie en doelstellingen duidelijk. Hierna volgt hoofdstuk 3, genaamd onderzoek. Hierin wordt de doelstelling van de stageopdracht duidelijk. Hierna volgt in hoofdstuk 4 een interne analyse van De Wijk van Morgen. Hieruit komen de sterkte en zwakke punten van de organisatie naar boven. In hoofdstuk 5 wordt de externe analyse uitgevoerd. Hierin wordt een meso en een macro analyse uitgevoerd, hieruit komen de kansen en bedreiging voort. De sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreiging vormen een opsomming in hoofdstuk 6 de SWOT analyse, met daarbij een confrontatie matrix waar strategische opties worden gevormd. Hierna volgen de marketingdoelstellingen in hoofdstuk 7 en de strategie in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 komt de marketingmix van de toekomstige situatie. Hierin worden de P s nader omschreven. In hoofdstuk 10 staat budget, hierin staat een opsomming van de kosten die verbonden zijn aan de adviezen over inzet van de marketinginstrumenten. In hoofdstuk 11 volgt een activiteitenplan waar een schematisch overzicht te vinden is van alle marketingactiviteiten die wanneer en voor wie moeten plaatsvinden. Hierna volgt hoofdstuk 12, waar de conclusies en aanbevelingen nog eens kort samengevat worden. Afsluitend in hoofdstuk 13 volgt een evaluatie van het marketingplan en hierna volgen de bijlagen.

9 Hoofdstuk 2. Het bedrijf De Wijk van Morgen is een project waarin vier energiezuinige en slimme gebouwen ontwikkeld, gerealiseerd, geëxposeerd en geëxploiteerd gaan worden. De Wijk van Morgen is gelegen op het Avantis Science and Businesspark te Heerlen. Dit project is opgezet met als doel een leer en onderzoeksomgeving voor studenten te creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Ter behoeve van het project is De Wijk van Morgen BV opgericht, Hogeschool Zuyd die in eerste instantie initiatief nemer van het project is geweest is nu aandeelhouder van de BV. Bij De Wijk van Morgen werken zijn ongeveer 20 medewerkers, 97 studenten en 47 partners betrokken. In bijlage 1 is een overzicht toegevoegd met de organisatiestructuur van de Wijk van Morgen. De Wijk werkt samen met onder meer: - Hogeschool Zuyd, Arcus, SVOPL, LVO; - Woningcorporaties (Hestia, Woonpunt, Wonen Limburg); - Provincie Limburg; - Senter Novem; - Agentschap NL - Avantis; - Gemeente Heerlen/Parkstad; - LIOF (MKB Limburg); - Bouwbedrijven (Jongen Landgraaf, Gubbels, Laudy); - Installatiebedrijven (Thissen, Imtech, Cofely, Dassen Eurostroom, Burgers Ergon en HVL). Een compleet overzicht van de partners en sponsors is te vinden in bijlage 2. De Wijk van Morgen is de eerste wijk die zich kenmerkt door zelf te voorzien in haar totale energieverbruik. De wijk profileert zich hiermee op het gebied van duurzame ontwikkeling. Nieuwe energie en de duurzaam gebouwde omgeving zijn kansen voor nieuwe werkgelegenheid in de regio. Binnen het project zijn vijf thema s opgenomen: 1. Wonen en werken 2. Wonen en zorg 3. Wijk en energie 4. Wijk en mobiliteit 5. Expositie en trainingsruimte Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 1

10 2.1 Achtergrond Sinds het jaar 2005 werden er in Horst en Weert door studenten van het HBO, MBO en VMBO opleidingswoningen gebouwd. Bij de bouw van deze woningen kregen studenten van verschillende opleidingsniveau s de mogelijkheid om zelf een bouwproject te voltooien. Het feit dat deze bouwprojecten uitgevoerd werden in Noord Limburg maakte ze minder goed bereikbaar voor studenten uit de directe omgeving van Heerlen. Met deze gedachte is in 2006 door de faculteitsdirecteuren van faculteit Bouw en Techniek de ambitie uitgesproken een Research en Innovatiecentrum voor Bouw en Nieuwe energie te realiseren. Met als doel een leer en onderzoekcentrum te creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw. Waarbij duurzaamheid centraal staat. September 2009 is gestart met de bouw van eerste object. In september zijn ook de winnaars van het tweede object bekend gemaakt, dit gebouw wordt gerealiseerd vanaf oktober Daarnaast gaat in februari 2010 het afstudeerproject voor de ontwikkeling van gebouw 3 van start. De winnaars worden bekend gemaakt in september Vanaf februari 2010 worden er ook studenten uit Rusland (Nizhniv Novgorod), Luik en Aken actief bij het project betrokken. 2.2 Missie 1 De Wijk van Morgen ontwikkelt, realiseert, exposeert en exploiteert in opdracht van een samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers, overheden en andere organisaties energiezuinige en slimme gebouwen op science & businesspark Avantis te Heerlen/Aken. Deze worden ontwikkeld en gebouwd door studenten van Hogeschool Zuyd, MBO en VMBO in samenwerking met bedrijven en overheden. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan praktijknabij leren, duurzame ontwikkeling, open innovatie en aan upcycling van wijken in de (Eu)regio. 2.3 Visie 2 Begin 2006 hebben de faculteitsdirecteuren Bert Schroën (faculteit Bouw) en Rob Ruijgrok (faculteit Techniek) de ambitie uitgesproken om een Research en Innovatiecentrum voor Bouw en Nieuwe Energie te realiseren op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis. Doel van het centrum is een leer en onderzoeksomgeving voor studenten te creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Het centrum wordt dé demonstratieomgeving voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energievoorziening voor de gebouwde omgeving. Bedrijven en studenten werken samen aan aansprekende projecten, steeds gebruik makend van de laatste stand van de techniek. Nieuwe productideeën zullen in deze omgeving ontstaan, die in samenwerking tussen bedrijven, de Hogeschool Zuyd en andere kennisleveranciers binnen de Euregio verder ontwikkeld worden. Als locatie is het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis gekozen. Avantis is een logische keuze. Het profileert zich als hét European Science and Businesspark voor technologiegeoriënteerde bedrijven in het algemeen en met een duidelijke focus op de ontwikkelingen van ideeën en toepassingen van energie in het bijzonder. Ook de oostelijk mijnstreek als zodanig heeft Nieuwe Energie als een speerpunt benoemd. En het, letterlijk, grensoverschrijdend karakter van Avantis past uitstekend bij de Euregionale ambitie van het project Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 2

11 2.4 Doelstelling Binnen De Wijk van Morgen zijn businessdoelstellingen opgesteld. De primaire doelstelling van de wijk is: Door de concrete bouw van enkele objecten, studenten de mogelijk geven om praktijknabij te leren. Overige doelstellingen - Theorie tastbaar maken (leren, meten, weten, verbeteren en experimenteren). De doelstelling van Hogeschool Zuyd hierin is om studenten gedurende het hele proces van initiatief tot oplevering/beheer erbij te betrekken om de theorie vanuit school toe te passen op een reallife project. - Studenten warm maken voor duurzaamheid/ duurzaam bouwen. - De Wijk van Morgen als proeftuin voor praktijk. De resultaten van de expertises wat door De Wijk van Morgen worden uitgevoerd, zouden kunnen worden toegepast op bestaande gebouwen. Bedrijven als bijvoorbeeld een woningcorporatie kunnen hieruit lering trekken en eventueel toepassen in hun omgeving. - Onderwijs veranderen. Studenten meer praktijkervaring laten opdoen, dan alleen maar theoretisch gericht te werk gaan. - Samenwerking VMBO/MVO/HBO (HBO op de bouw/ MBO op kantoor). - Financieel neutraal gerealiseerd. Kosten en opbrengsten zijn gelijk. - Internationale samenwerking. Een goede samenwerking met Duitse, Belgische en Russische studenten. - Ondernemerschap bij studenten stimuleren. - Platvorm voor het starten van een eigen onderneming. Het voor studenten makkelijk maken om via de opgedane kennis en netwerken een eigen onderneming te starten. - Realiseren van 4 duurzame gebouwen. - Bekendheid creëren voor De Wijk van Morgen. Indirecte doelstellingen - Voorbeeld functie/project. Een referentieproject zijn voor scholen die met een gelijksoortig project aan de slag willen. - Het verhuren/ verkopen van de 4 gebouwen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 3

12 Hoofdstuk 3. Onderzoek 3.1 Aanleiding Na jaren van voorbereiding is in september 2009 de bouw van het eerste object van start gegaan. Inmiddels is het project in volle gang. Steeds meer studenten en partners worden aangetrokken om mee te werken aan het project. De laatste tijd is er dan ook steeds meer behoefte om te weten hoe De Wijk van Morgen optimaal in de markt gezet kan worden, zodat een marketingstrategie kan worden ontwikkeld Probleemstelling stageopdracht Op welke wijze kan De Wijk van Morgen optimaal in de markt worden gezet Doelstelling stageopdracht De uiteindelijke doelstelling van deze stage is het ontwikkelen van een marketingstrategie Onderzoeksvragen Om de probleemstelling te beantwoorden zijn er onderzoeksvragen opgesteld. Deze zijn weer onderverdeeld in een aantal subvragen. Hoe ziet de interne analyse van De Wijk van Morgen eruit? - Wat zijn de sterke punten van De Wijk van Morgen. (Paragraaf 4.1) - Wat zijn de zwakte punten van De Wijk van Morgen. (Paragraaf 4.1) - Hoe ziet de organisatiestructuur van De Wijk van Morgen eruit? (Bijlagen 2) Hoe ziet de externe analyse van De Wijk van Morgen eruit? (meso en macro) - Wie zijn de afnemers? (Paragraaf 5.1.1) - Wie zijn de concurrenten van de Wijk van Morgen? (Paragraaf 5.1.2) - Wie zijn de potentiële afnemers van de Wijk van Morgen? (Paragraaf 5.1.1) - Wie zijn de toeleveranciers? (Paragraaf 5.1.3) - Wie zijn de publieksgroepen? (Paragraaf 5.1.4) - Welke kansen en bedreigingen doen zich voor in de externe omgeving van de Wijk van Morgen? (Paragraaf 5.2) - Welke kansen en bedreigingen oefenen invloed uit op de huidige en toekomstige marktpositie van de Wijk van Morgen? (Paragraaf 5.2) - Welke ontwikkelingen zijn er in de markt? (DESTEP) (Paragraaf 5.2) Wat zijn de marketingdoelstellingen van De Wijk van Morgen? (Hoofdstuk 7) Welke strategieën moet De Wijk van Morgen gaan toepassen, om de marketingdoelstellingen te bereiken? (Hoofdstuk 8) Hoe kunnen de marketingmix elementen het beste worden ingezet? (Hoofdstuk 9) Wat is het budget? (Hoofdstuk 10) Welke concrete activiteiten moeten er worden uitgevoerd? (activiteitenplan) (Hoofdstuk 11) Conclusies en resultaten (Hoofdstuk 12) Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 4

13 3.2 De stage opdracht Het schrijven van een strategisch marketingplan voor de periode Deskresearch en fieldresearch Bij de interne analyse zal er gebruik worden gemaakt van deskresearch. Om een overzicht te krijgen van de interne gegevens van De Wijk van Morgen kan er gebruik worden gemaakt van aanwezige informatie binnen de organisatie. Bij de externe analyse zal er gebruik worden gemaakt van Fieldresearch en deskresearch. Door het zoeken van informatie op internet word er gekeken welke kansen en bedreigingen zich voordoen in de omgeving. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 5

14 Hoofdstuk 4. Interne analyse Dit hoofdstuk is opgebouwd uit de marktafbakening en de huidige marketingmix van De Wijk van Morgen. Op deze manier wordt De Wijk van Morgen intern in kaart gebracht. Het resultaat van deze analyse dient als input voor de SWOT analyse. Uit deze analyse komen namelijk de sterke en zwakke kanten van de organisatie naar boven. (Strenghts en Weaknesses) 4.1 Marktafbakening Voor de marktafbakening zal gebruik gemaakt worden van het Abell model. Door toepassing van het Abell model kun je namelijk snel zien met welke technologieën en producten de onderneming op de markt actief is, en op welke doelgroep ze inspelen. Er wordt dus duidelijk gemaakt wat het werkterrein is waarop de Wijk van Morgen actief is. Afnemersgroepen De doelgroep waar De Wijk van Morgen zich op richt zijn onderwijsinstellingen, overheden, gemeenten, provincie, woningcorporaties, bouwbedrijven, installatiebedrijven en overige bedrijven die zich bezig houden met duurzaamheid. Afnemersfuncties De behoeften die betrekking hebben op de producten/diensten van De Wijk van Morgen zijn duurzame ontwikkelingen, open innovatie, bijdrage praktijk nabij leren, upcycling van wijken. Producten en diensten van partners onder de aandacht brengen, bijdrage aan de milieuvriendelijkheid/milieubewustzijn en hergebruik van materialen (cradle to cradle). Afnemerstechnologieën De Wijk van Morgen gaat verschillende diensten/producten aanbieden; - Een van de belangrijkste producten is het realiseren van een leer en onderzoeksomgeving voor studenten waar nieuwe technieken op het gebied van duurzaam bouwen kunnen worden toegepast. - Een omgeving waar bedrijven hun technieken in de praktijk kunnen testen met het oog op het toepassen ervan in de toekomstige wijken. - Studenten kennis laten maken met de nieuwste technieken en praktijkervaring op laten doen op het gebied van onderzoek, ontwerp, uitvoering en exploitatie van gebouwen in een duurzame omgeving. Woningcorporaties een omgeving aanbieden waar ze nieuwe technieken op het gebeid van duurzaamheid kunnen testen voor in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 6

15 Figuur 2 ; Het model van abell Groeipotentie Het voordeel van het gebruiken van dit model is dat hiermee niet alleen duidelijk wordt wat de onderneming heeft gedaan en nog steeds doet (de huidige business scope), maar dat er ook een denkraam ontstaat voor het identificeren van mogelijkheden die de onderneming kan inzetten voor de noodzakelijke continuïteit in de bedrijfsvoering. Volgens dit denkraam zouden ze zich onder meer de volgende vragen kunnen stellen: Welke nieuwe afnemersgroepen met dezelfde behoeften als onze bestaande afnemersgroepen bedienen we nog niet? De groeipotentie voor de afnemers van de Wijk van Morgen ligt vooral in het uitbreiden van de afnemersgroepen die er nu zijn. Er zijn verder geen nieuwe groepen die er betrokken kunnen worden. De potentie ligt er wel om meer verschillende scholen en meer bedrijven/ particulieren te enthousiastmeren om te participeren in het project. Welke behoeften bij onze bestaande afnemersgroepen vervullen we niet? De Wijk van Morgen heeft doelen opgesteld die ze willen bereiken naar de afnemersgroepen toe. De potentie voor de wijk ligt in het punt deze doelen ook te realiseren gedurende het hele project. Dienen andere producten te worden ingezet om de behoeften van bestaande afnemersgroepen te bevredigen? Ook bij dit aspect geldt dat de Wijk van Morgen ervoor moet zorgen dat deze producten ontstaan en blijven bestaan. Er moet contact blijven met de afnemers om in hun behoefte te blijven voorzien. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 7

16 4.2 Marketingmix huidige situatie Voor de beschrijvingen van de huidige situatie zal er gebruik worden gemaakt van de marketingmix. De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 7 P s, namelijk : Product, Promotie, Plaats, Prijs, Personeel, Politiek en proces. Product De Wijk van Morgen is een leer en onderzoeksomgeving waar duurzame gebouwen gerealiseerd gaan worden. In deze onderzoeksomgeving wordt met de nieuwste technologieën gewerkt en met de nieuwste materialen op het gebied van duurzaamheid. Op deze manier probeert De Wijk van Morgen koploper te blijven op het gebied van duurzaamheid. Het zal uiteindelijk resulteren in een aantal producten en diensten; - Bedrijven kunnen hun technieken in de praktijk testen in een research and development omgeving met het oog op het toepassen ervan in toekomstige wijken. - Studenten kennis laten maken met de nieuwste technieken, en praktijkervaring laten opdoen in onderzoek, ontwerp, uitvoering en exploitatie van bouwprojecten. - Kantoorruimtes waar bedrijven zich permanent kunnen gaan vestigen. - Expositieruimtes waar bedrijven hun producten onder de aandacht kunnen brengen. (De bedrijven die gebruik kunnen maken van deze ruimtes kunnen partners zijn van De Wijk van Morgen zijn, maar ook andere bedrijven die interesse hebben in het exposeren van producten op het gebied van duurzaamheid.) Zoals in de achtergrond omschrijving ook al genoemd is zal het project uit vijf thema s bestaan, waarvan vier gebouwen en een publieke ruimte. Hier zullen de vijf thema s iets uitgebreider beschreven worden. 1. Wonen en werken in de wijk Het eerste gebouw De Knik Het eerste gebouw is een voorbeeld van hoe flexibel de woon en werkruimtes in de echte wijken van morgen toegepast kunnen worden. Het kantoorgedeelte wordt daadwerkelijk gebruikt als kantoor door een bedrijf dat verwantschap heeft met het project. De woning wordt gebruikt voor tijdelijke huisvesting van onderzoekers en bezoekers van het Avantis terrein. De bezoekers krijgen een eigen slaapvertrek maar maken gezamenlijk gebruik van de leefruimte, keuken, bad en toilet. Beide functies, wonen en werken, dienen in zichzelf flexibel indeelbaar te zijn. De woonfunctie en kantoorfunctie dienen zelfstandig te kunnen functioneren. 2. Expositie & kantoor Het tweede gebouw De Eco//nnect Dit gebouw dient onder andere een vergaderruimte en een zaal te bevatten waar exposities, presentaties en lezingen gehouden kunnen worden. Het gebouw heeft daarom ook gebruikelijke voorzieningen zoals een representatieve entree, een balie, garderobe, keuken, bar, installatieruimte en toiletten. 3. Wonen en zorg in de wijk In het gebouw waar het thema wonen en zorg centraal staan worden de levensloopbestendige woningen en/of appartementen gedemonstreerd. Levensloop bestendige woningen zijn zodanig ontworpen dat ze zonder al te grote aanpassingen geschikt zijn voor bewoners uit alle leeftijdsgroepen met of zonder beperkingen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 8

17 Bij oplevering dient het gebouw te bestaan uit 3 levensloop bestendige appartementen; 1 appartement dat is ingericht voor jonge bewoners en 2 appartementen die zijn ingericht voor senioren of personen met beperkingen. Daarbij zijn de woningen zo flexibel/aanpasbaar dat verschillende doelgroepen in de woning een geschikte woonruimte kunnen hebben. De appartementen dienen als een demonstratieruimte en tevens zijn deze appartementen geschikt voor tijdelijke bewoning. 4. Wonen en mobiliteit in de wijk Dit betreft een twee laags gebouw dat de koppeling laat zien tussen een gebouw en de solar energie car. Een elektrische auto kan een tweedelig doel hebben in De Wijk van Morgen. Enerzijds kunnen energieoverschotten gebruikt worden voor de eigen mobiliteit. Anderzijds kan het accupakket of de brandstofcel van de elektrische auto gebruikt worden om s avonds als energieback up te dienen. Er zal ook een kantoor komen dat kan worden ingezet voor een aan het project gerelateerd bedrijf. 5. Publieke ruimte Het gescheiden watercircuit dient voor de duurzaamheid van de wijk. Door een hoogteverschil in de waterbuffers kan dit als energieopslagsysteem worden gebruikt. Door zogenaamde microgrid, een lokaal energienetwerk, wordt het mogelijk het energieoverschot te delen met andere gebruikers in de wijk. Behalve het watercircuit bestaat de publieke ruimte ook uit de bomen die rondom geplant zijn en de aanwezig parkeerplaatsen. Op dit moment wordt het eerste gebouw gerealiseerd, is het tweede gebouw in de definitieve ontwerpfase, het derde gebouw in de voorlopige ontwerpfase en gebouw vier in de onderzoeksfase. Sterktes en zwaktes Sterkte 1; Koploper op het gebied van duurzaamheid Sterkte 2; Een energiezuinige wijk Sterkte 3; De wijk maakt veel gebruik van de inzet van studenten Sterkte 4; Veel aandacht voor praktijkgericht onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. Zwakte 1; Onvoldoende ervaring op grond van duurzaam bouwen. Zwakte 2; Het werken met studenten kan ook een zwakte zijn door onvoldoende werkervaring Promotie Om ervoor te zorgen dat de doelgroepen van het bestaan van de Wijk van Morgen afweten moet er het nodige aan promotie gedaan worden. Momenteel worden er de volgende activiteiten verricht: Website De Wijk van Morgen heeft een website, Hier is diverse informatie te vinden over de Wijk van Morgen, de laatste nieuwsfeiten en ontwikkelingen. Nieuwsbrief Een keer per maand wordt er een nieuwsbrief verspreidt onder de partners en sponsors van de Wijk van Morgen. Hierin komen de laatste ontwikkelingen aan de orde. Via de website kan iedereen die interesse in informatie over De Wijk heeft zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 9

18 Editie Zuyd medewerkers/ studenten Editie Zuyd is het lifestyle magazine voor studenten en medewerkers van de Hogeschool Zuyd. Het blad verschijnt vier keer per jaar. Vier keer per jaar is hierin informatie te vinden over De Wijk van Morgen. Deze informatie kan uiteenlopen van interviews met winnaars van de objecten die gerealiseerd gaan worden tot informatie over komende activiteiten van de wijk zoals de eerste steenlegging of het hoogste punt. Brochure Een keer per jaar wordt er een expositiebrochure uitgebracht over De Wijk van Morgen. Deze staat in het teken van het object dat het jaar erna gerealiseerd gaat worden. In de expositiebrochure komt informatie aan bod die betrekking heeft op de nieuwste ontwikkelingen in de wijk, terugblikken op activiteiten die het afgelopen jaar geweest zijn en toekomstige activiteiten. Beurzen en congressen Bouw Rai/ Building Holland 2010 is een evenement voor iedereen die betrokken is bij de ontwerpfase in woningbouw, utiliteitsbouw en openbare ruimte. Van 13 tot en met 15 april 2010 heeft deze plaatsgevonden in de RAI in Amsterdam. Studenten hebben deze beurs bezocht en besloten dat het niet nuttig is om op deze beurs deel te nemen als De Wijk van Morgen. 28 en 29 april Nederland Duurzaam Op 28 en 29 april 2010 heeft het congres Nederland Duurzaam plaatsgevonden in het MECC in Maastricht. Tijdens dit congres zijn er veel sprekers geweest over duurzaamheid. Het publiek hier zijn dan ook belanghebbende van het milieu. De Wijk van Morgen heeft op deze beurs op de informatiemarkt gestaan waar ze zichzelf bij de juiste doelgroep hebben gepromoot. Diverse evenementen die reeds hebben plaatsgevonden; - Op 09/09/09 werd een dag georganiseerd die geheel in het teken stond van de eerste steenlegging van gebouw 1. Bij deze dag waren partners en geïnteresseerde bedrijven betrokken. - Kennis in bedrijf 26/11/09, deze dag zijn er diverse presentaties gegeven over De Wijk van Morgen. - Op 22 januari 2010 is er een informatiemiddag georganiseerd waar studenten die stage lopen bij de Wijk van Morgen de eindresultaten van hun onderzoeken zullen presenteren. Daarnaast zal er op deze dag een intentie overeenkomst worden gesloten tussen de installatiebedrijven die betrokken zijn als partner bij het project. De betrokken installatiebedrijven zijn, Thissen installatietechniek, Imtech, Cofely GDF SVEZ, Dassen Eurostroom, Burgers Ergon - Op 29 januari 2010 hebben de Provinciale staten De Wijk van Morgen bezocht om ermee bekend te raken. - Op 23 februari 2010 heeft Arcus college De Wijk van Morgen bezocht om ermee bekend te raken. - Op 13 maart 2010 zal er een opendag zijn op Hogeschool Zuyd. Hier kan De Wijk van Morgen promoten. - Op 18 maart 2010 is de Gasterra transitie jaarprijs. Het ontwerp van het tweede gebouw van De Wijk van Morgen, Eco/nnect, is hiervoor genomineerd. - Op 23 maart 2010 is de SEE Award. Ook hiervoor is De Wijk van Morgen genomineerd. - Op 21 april 2010 is de dag van de nieuwe energie. Een dag voor de Wijk van Morgen om ook te promoten. - Op 27 mei 2010 zal Rijkswaterstaat De Wijk van Morgen bezoeken om bekend te raken met het project. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 10

19 - Op 5 juni 2010 heeft het evenement Limburg Mooiste plaatsgevonden, een fietstocht door Parkstad die zal starten en eindigen op het Avantis terrein. Het is mooie gelegenheid geweest voor De Wijk van Morgen om te kunnen promoten. Er hebben ook studenten/ partners/ medewerkers meegefietst die het logo van De Wijk van Morgen hebben gedragen. - Op 10 juni 2010 is de infomarkt op Hogeschool Zuyd geweest. Een goede gelegenheid voor De Wijk van Morgen om zich te promoten. - Op 16 juni hebben de Russische studenten hun eindpresentatie gehouden. - Op 18 juni heeft de tweede editie van Sleutels naar een duurzame toekomst plaatsgevonden. De Nederlandse stagiaires van de Wijk van Morgen hebben tijdens deze dag hun eindpresentatie gegeven via een filmpje. (Samen met de viering van het hoogste punt van gebouw 1 en tijdens deze dag zullen ook de nieuwe pilaren van de Wijk van Morgen onthult worden) Sterktes en zwaktes Zwakte 3; te weinig bekendheid van het project. Plaats De plaats waar De Wijk van Morgen gerealiseerd gaat worden is het grensoverschrijdende Duits Nederlandse Avantis European Science and Business Park. Deze plaats is gekozen omdat Avantis zich profileert als het European Science and Business Park voor technologiegeoriënteerde bedrijven in het algemeen en met een duidelijke focus op de ontwikkelingen van ideeën en toepassingen van energie in het bijzonder. Daarnaast richt het zich op nieuwe ontwikkelingen in de zorg sector. Sterktes en zwaktes Sterkte 5; Goed bereikbaar met de auto Zwakte 4; Slecht bereikbaar met openbaar vervoer Zwakte 5; Geluidshinder van de snelweg Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 11

20 Prijs De investeringskosten van de Wijk van Morgen zijn begroot op 4,6 Miljoen. Deze kosten worden onder andere gedekt door bijdragen van participanten, subsidies van Senter Novem en bijdragen van gemeente Heerlen. Totale investeringskosten ,00 Participatie onderwijs ,00 Participatie Leveranciersmarkt ,00 Resterende investeringskosten ,00 Subsidie Senter Novem in het kader van EOS DEMO ,00 Eigen bijdrage Participanten in het kader van EOS DEMO ,00 Bijdragen Gemeente Heerlen 2009/ ,00 Vermindering legeskosten ,00 Nog te werven fondsen ,00 3 In het hoofdstuk budget komen de kosten voor alle marketingactiviteiten aan bod. Partners investeren niet alleen door een financiële bijdrage maar ook door het leveren van materieel en materiaal. Sterktes en zwaktes Zwakte 6; Financiële haalbaarheid Personeel Bij het project De Wijk van Morgen zijn ongeveer 20 medewerkers, 97 studenten 4 en 47 partners 5 betrokken. De 20 medewerkers zijn verdeeld over de verschillende teams waarin de organisatie is verdeeld is. De onderverdeling van studenten is als volgt: 60 Faculteit Bouw Hogeschool Zuyd, 7 Faculteittechniek Hogeschool Zuyd, 8 Facility management (stage) Hogeschool Zuyd, 6 Facility management (geen stage, alleen opdracht)hogeschool Zuyd, 5 Faculteit bouw Arcus College, 4 Bouwtechnische bouwkunde Hogeschool Zuyd, 3 Civiele techniek Hogeschool Zuyd, 1 Commercieel management Hogeschool Zuyd, 3 Nizhniy Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (Rusland). Doordat het project voor het grootste deel gerealiseerd wordt door studenten. Zitten er risico s aan gebonden. Om deze risico s te beperken worden de studenten tijdens hun werkzaamheden begeleidt door personeel van de bedrijven die betrokken zijn bij het project. Sterktes en zwaktes Sterkte 6; Deskundigheid van verschillende vakgebieden door samenwerking met derden Zwakte 7 ; De communicatie tussen de vele verschillende partijen. 3 Businessplan De Wijk van Morgen 2006 van Gabriël Bergmans 4 Kalenderjaar Laatste mutatiedatum Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 12

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012

Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012 Wasserij Steyl O n d e rn e rn i ng sp 1 a n Project Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012 Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

ROTTERDAM GREEN CAPITAL

ROTTERDAM GREEN CAPITAL ROTTERDAM GREEN CAPITAL FEBRUARI 2014 Nature as the driving force for innovation COLOFON Titel Eindredactie Redactie Rotterdam Green Capital Activiteiten binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Doesjka

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie