Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013"

Transcriptie

1 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie;

2 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen Gegevens afstudeerproject: Naam student : Maud Romeijn Studentnummer : Opleiding : Facility Management, richting Event&Leisure Jaar : Leerjaar 4 Stageperiode : 8 Februari juni 2010 Datum van publicatie : Naam van de organisatie : De Wijk van Morgen BV Adres van de organisatie : Snellius RM Heerlen Bedrijfsmentor : L. Kockelkorn Docentbegeleider : F. Van der Kolk

3 Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie dat geschreven is als onderdeel van mijn afstudeerstage aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen, opleiding Facility Management afstudeerprofiel Event en Leisure Management en ter afronding van een stageperiode van 90 dagen bij De Wijk van Morgen via het Expertisecentrum Gebouwde Omgeving. Mijn stageopdracht bevatte het schrijven van een strategisch marketingplan, wat nu voor u ligt, het schrijven van een evenementen plan en het uithelpen bij evenementen van De Wijk van Morgen en bij het SB10 congres dat onder andere door de Hogeschool Zuyd gerealiseerd wordt. Ik wil mijn stagementor Ludo Kockelkorn, mijn stagedocent Frits van der Kolk, project assistent Rob Winthagen en andere docenten/ medewerkers van Hogeschool Zuyd bedanken voor hun ondersteuning tijdens mijn stageperiode. Met vriendelijke groet, Maud Romeijn

4 Inhoud Managementsamenvatting Hoofdstuk 1. Inleiding... 5 Hoofdstuk 2. Het bedrijf Achtergrond Missie Visie Doelstelling... 3 Hoofdstuk 3. Onderzoek Aanleiding Probleemstelling stageopdracht Doelstelling stageopdracht Onderzoeksvragen De stageopdracht Deskresearch en fieldresearch... 5 Hoofdstuk 4. Interne analyse Marktafbakening Marketingmix huidige situatie... 7 Hoofdstuk 5. Externe analyse De meso analyse Afnemersanalyse Concurrenten Toeleveranciers Publieke groepen De macro analyse Demografische factoren Economische factoren Sociaal culturele factoren Technologische factoren Ecologische factoren Politiek juridische factoren Hoofdstuk 6. SWOT analyse Confrontatiematrix Hoofdstuk 7. Marketing doelstellingen Hoofdstuk 8. Strategie Hoofdstuk 9. Marketingmix voor de toekomstige situatie Hoofdstuk 10. Budget Hoofdstuk 11. Activiteitenplan Hoofdstuk 12. Conclusies en aanbevelingen Bronnenlijst Bijlagen

5 Managementsamenvatting Aanleiding Na jaren van voorbereiding is in september 2009 de bouw van het eerste object van De Wijk van Morgen van start gegaan. Inmiddels is het project in volle gang. Steeds meer studenten en partners worden aangetrokken om mee te werken aan het project. De laatste tijd is er dan ook steeds meer behoefte om te weten hoe De Wijk van Morgen optimaal in de markt gezet kan worden, zodat een marketingstrategie kan worden ontwikkeld. - Probleemstelling stageopdracht Op welke wijze kan De Wijk van Morgen optimaal in de markt worden gezet. - Doelstelling stageopdracht Het schrijven van een strategisch marketingplan voor de periode Er is gekeken naar het aantal partners, onderwijsinstellingen, studenten en bezoekers in de jaren 2009 en Vanuit hier zijn de volgende marketingdoelen opgesteld voor 2013; 1. In 2013 zullen er 30% meer partners en sponsors uit de regio én euregio bij het project de Wijk van Morgen te betrekken. 2. In 2013 zullen er 10 onderwijsinstellingen bij het project De Wijk van Morgen betrokken zijn. (op de verschillende leerniveaus) 3. De wijk wil in 2013 jaarlijks 1000 bezoekers (bedrijven, burgers ) uit de Euregio ontvangen die de wijk benutten voor kennisuitwisseling, overdracht en inspiratiebron. 4. In 2013 zullen er 10% met bouw en techniek studenten participeren in de wijk. 5. In 2013 zullen er 50 studenten uit België, Duitsland en Rusland participeren in een internationaal programma van The District of Tomorrow. 6. In 2013 zullen er 20 Arcus studenten participeren in De Wijk van Morgen. De strategie die hierbij geformuleerd is een strategie waar de klantpartnerschap bovenaan staan. Per doelgroep is deze strategie uitgeschreven. Het onderwijs/ de studenten. Het contact met verschillende onderwijsinstellingen van verschillende niveaus zal door medewerkers van De Wijk van Morgen en Hogeschool Zuyd warm gehouden moeten worden door middel van regelmatige persoonlijk contact, het op de hoogte houden van de stand van zaken van het bouwproject, het laten presenteren van stagiaires van De Wijk van Morgen in de klaslokalen om externe studenten warm te maken voor het project en door het uitnodigen van verschillende onderwijsinstellingen op het kantoor van De Wijk van Morgen op Avantis waar ze een presentatie en een rondleiding krijgen om ze op deze manier warm te maken voor het project. Potentiële partners. Het aantrekken van potentiële partners hangt samen met het tevreden houden van de bestaande partners. Dit door middel van het in beeld brengen van de bestaande partners door ze mee te nemen in alle communicatie uitingen vanuit De Wijk van Morgen en door het uitnodigen van bestaande en potentiële partners tijdens evenementen/ informatiemiddagen. Op deze manier wordt een partnerschap met De Wijk van Morgen voor potentiële partners als aantrekkelijker gezien. Regelmatig zullen er ook persoonlijke gesprekken gevoerd moeten worden met bestaande partners over hun tevredenheid en zullen er communicatie uitingen met daarin de oproep voor nieuwe partners de deur uit moeten gaan. Bezoekers. In de communicatie uitingen zal duidelijk moeten blijken dat De Wijk van Morgen ook bezocht kan worden door buitenstaanders als vrijetijdsbesteding, hiervoor zal gepromoot moeten worden.

6 Promotie Advies promotie Belang Doelkoppeling Wie Wanneer / frequentie Het is belangrijk dat er een sponsorbeleidsplan opgesteld wordt en dat er een ++ Doel 1 Te bepalen door De September 2010 verantwoordelijke voor sponsoring wordt aangewezen. Wijk van Morgen Persoonlijke verkoop voor de doelgroep onderwijs. Onderwijsinstellingen ++ Doel 2,3,4 en 5 Ludo Kockelkorn 2 bezoeken per kwartaal uitnodigen voor een informatiemiddag bij De Wijk van Morgen waar ze een presentatie krijgen en een rondleiding. Onderwijsinstellingen zelf opzoeken in de klaslokalen om de studenten te ++ Doel 2,3,4 en 5 Stagiaires 2 bezoeken per kwartaal enthousiastmeren over het project en onderwijsinstellingen uitnodigen voor evenementen. gerelateerd aan onderwijs Persoonlijke verkoop voor partners. Het uitnodigen van partners tijdens ++ Doel 1 Ludo Kockelkorn On going evenementen en persoonlijk contact houden over de samenwerking van het samenwerkingsverband De website van De Wijk van Morgen goed bijhouden. Ook met het plaatsen van ++ Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing Wekelijks evenementen zodat men ook via deze weg zich kan aanmelden In kaart brengen van het marktpotentieel van alle partners. ++ Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing September 2010 Persberichten sturen naar pers en bedrijven als Kresh Tv om hun te + Doel 1 tot 6 Karina Ratejec 1 keer per maand enthousiastmeren over het project waardoor hun wellicht zelf komen filmen Het beveiligde gedeelte op de website van De Wijk van Morgen goed bijhouden + Eigen belang Stagiaire marketing 1 keer per maand door ook oproepen naar alle belanghebbende te sturen om er nieuwe informatie op te plaatsen Public relations zal gebruikt moeten worden om onder andere contact met de + Doel 1 tot 6 Karina Ratejec On going pers warm te houden. Wat hier ook onder valt zijn de trend buzz marketing en virale marketing. Dit betekent mond tot mond reclame creëren mondeling en digitaal zodat mensen automatisch ambassadeur worden voor het project Live communication, oftewel evenementen als communicatie instrument inzetten is zeer belangrijk. Denk aan beurzen zoals Nederland Duurzaam 2010 of SB10 + Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing 5 keer per jaar Het maken van brochure 3 en 4 waarin de partners beter vermeld staan en waarin gecommuniceerd wordt dat De Wijk van Morgen onderdeel wordt van Ribuilt + Doel 1 Stagiaire marketing September 2010 en 2011

7 Het vermelden van de partners in de nieuwsbrieven die gemaakt worden + Doel 1 Karina Ratejec On going Reclame op tv voor De Wijk van Morgen proberen gesponsord te krijgen + Doel 1 tot 6 Karina Ratejec On going Reclame op de radio voor De Wijk van Morgen proberen gesponsord te krijgen + Doel 1 tot 6 Karina Ratejec On going Promofilmpjes maken met een set van Kresh Tv na het volgen van een workshop + Doel 1 tot 6 Justine en Boy September 2010 Posters maken wanneer er belangrijk evenementen plaatsvinden op De Wijk van + Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing Wanneer evenement is Morgen. Het aanmaken en bijhouden van social media als Hyves, Twitter en Linked in + Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing September 2010 en ongoing Merchandise is ook te adviseren voor De Wijk van Morgen. Vlaggen voor rondom + Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing September 2010 het terrein en flyers en bijvoorbeeld pennen voor op beurzen/congressen te staan Gebouw 2 als marketing instrument is ook een belangrijk onderdeel van promotie. Wanneer eco/nnect gebouwd is zal hier het kantoor plaatsvinden en zal hier ruimte zijn om te presenteren en exposeren. + Doel 1 tot 6 n.v.t September 2011 Personeel Voor het personeel zijn er twee scenario s die De Wijk van Morgen kan kiezen. De eerste mogelijkheid is om alle marketing activiteiten intern op te pakken met de medewerkers van De Wijk van Morgen, de medewerkers van Hogeschool Zuyd die betrokken zijn en de stagiaires die op dat moment beschikbaar zijn. Op deze manier kost het niet veel geld om de dingen op te pakken. Het nadeel hiervan is wel dat men het nog drukker krijgt dan gewoonlijk. Het tweede scenario is om een extra medewerker aan te nemen die alle benoemde taken die bij promotie beschreven staan op zich neemt of vanuit zijn/haar taak delegeert naar andere. Budget Het kost om alle marketingactiviteiten uit te voeren die ik adviseer, het is daarom ook belangrijk om zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. De organisatie zal zelf moeten beslissen hoever ze willen gaan qua kosten over de beslissingen in promotie en personeel

8 Hoofdstuk 1. Inleiding De afgelopen jaren is duurzaamheid een steeds belangrijker wordend begrip in onze samenleving. Aanwezige kennis en ervaringen samen bundelen om ideeën te ontwikkelen die zorgen voor een duurzame samenleving en ontwikkeling van de regionale economie. De Wijk van Morgen is een samenwerkingsproject tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Samen wordt er gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving en gaan ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Voor De Wijk van Morgen zal een marketingplan geschreven worden. Een goed strategisch marketingplan geeft duidelijkheid over de commerciële doelen die de organisatie wil behalen, het beschouwinggebied, de kansen en bedreigingen, haalbaarheid en risico's, de marketingmix (7 P s) en acties die uitgevoerd moeten worden. De inhoud van een marketingplan moet dus afgestemd zijn op het commerciële doel dat de organisatie met dit plan wil bereiken. De Wijk van Morgen valt onder non profit marketing. Zoals de naam al zegt streven non profit organisaties, zoals De Wijk van Morgen, met hun bestaan andere doelen dan winst na. Zulke organisaties maken soms wel winst, maar het is niet hun reden van bestaan. De hoofddoelen van De Wijk van Morgen zijn kennisoverdracht en een leeromgeving creëren voor studenten. Later zullen de huizen wel kunnen worden verkocht, maar ook dit zal niet voor een bedrag zijn waardoor er winst mee wordt geboekt. De reden voor De Wijk van Morgen om een strategisch marketingplan te schrijven is dat ze een concreet overzicht willen hebben wat ze moeten doen om meer bekendheid te creëren voor de wijk om op die manier meer partners en bezoekers aan te trekken. Dit marketingplan is onderdeel van een aantal samenhangende plannen. Onderstaand hiervan een overzicht. Businessplan Koen Brands Marketingplan Maud Romeijn Communicatieplan Karina Ratejec Verkoopplan Dennis Dinnissen Evenementenplan Maud Romeijn Figuur 1; Samenhang plannen De Wijk van Morgen Vooruitblik rapport Allereerst zal er in hoofdstuk 2 een beschrijving plaatsvinden van het bedrijf De Wijk van Morgen. Hierin worden onder andere de missie, visie en doelstellingen duidelijk. Hierna volgt hoofdstuk 3, genaamd onderzoek. Hierin wordt de doelstelling van de stageopdracht duidelijk. Hierna volgt in hoofdstuk 4 een interne analyse van De Wijk van Morgen. Hieruit komen de sterkte en zwakke punten van de organisatie naar boven. In hoofdstuk 5 wordt de externe analyse uitgevoerd. Hierin wordt een meso en een macro analyse uitgevoerd, hieruit komen de kansen en bedreiging voort. De sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreiging vormen een opsomming in hoofdstuk 6 de SWOT analyse, met daarbij een confrontatie matrix waar strategische opties worden gevormd. Hierna volgen de marketingdoelstellingen in hoofdstuk 7 en de strategie in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 komt de marketingmix van de toekomstige situatie. Hierin worden de P s nader omschreven. In hoofdstuk 10 staat budget, hierin staat een opsomming van de kosten die verbonden zijn aan de adviezen over inzet van de marketinginstrumenten. In hoofdstuk 11 volgt een activiteitenplan waar een schematisch overzicht te vinden is van alle marketingactiviteiten die wanneer en voor wie moeten plaatsvinden. Hierna volgt hoofdstuk 12, waar de conclusies en aanbevelingen nog eens kort samengevat worden. Afsluitend in hoofdstuk 13 volgt een evaluatie van het marketingplan en hierna volgen de bijlagen.

9 Hoofdstuk 2. Het bedrijf De Wijk van Morgen is een project waarin vier energiezuinige en slimme gebouwen ontwikkeld, gerealiseerd, geëxposeerd en geëxploiteerd gaan worden. De Wijk van Morgen is gelegen op het Avantis Science and Businesspark te Heerlen. Dit project is opgezet met als doel een leer en onderzoeksomgeving voor studenten te creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Ter behoeve van het project is De Wijk van Morgen BV opgericht, Hogeschool Zuyd die in eerste instantie initiatief nemer van het project is geweest is nu aandeelhouder van de BV. Bij De Wijk van Morgen werken zijn ongeveer 20 medewerkers, 97 studenten en 47 partners betrokken. In bijlage 1 is een overzicht toegevoegd met de organisatiestructuur van de Wijk van Morgen. De Wijk werkt samen met onder meer: - Hogeschool Zuyd, Arcus, SVOPL, LVO; - Woningcorporaties (Hestia, Woonpunt, Wonen Limburg); - Provincie Limburg; - Senter Novem; - Agentschap NL - Avantis; - Gemeente Heerlen/Parkstad; - LIOF (MKB Limburg); - Bouwbedrijven (Jongen Landgraaf, Gubbels, Laudy); - Installatiebedrijven (Thissen, Imtech, Cofely, Dassen Eurostroom, Burgers Ergon en HVL). Een compleet overzicht van de partners en sponsors is te vinden in bijlage 2. De Wijk van Morgen is de eerste wijk die zich kenmerkt door zelf te voorzien in haar totale energieverbruik. De wijk profileert zich hiermee op het gebied van duurzame ontwikkeling. Nieuwe energie en de duurzaam gebouwde omgeving zijn kansen voor nieuwe werkgelegenheid in de regio. Binnen het project zijn vijf thema s opgenomen: 1. Wonen en werken 2. Wonen en zorg 3. Wijk en energie 4. Wijk en mobiliteit 5. Expositie en trainingsruimte Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 1

10 2.1 Achtergrond Sinds het jaar 2005 werden er in Horst en Weert door studenten van het HBO, MBO en VMBO opleidingswoningen gebouwd. Bij de bouw van deze woningen kregen studenten van verschillende opleidingsniveau s de mogelijkheid om zelf een bouwproject te voltooien. Het feit dat deze bouwprojecten uitgevoerd werden in Noord Limburg maakte ze minder goed bereikbaar voor studenten uit de directe omgeving van Heerlen. Met deze gedachte is in 2006 door de faculteitsdirecteuren van faculteit Bouw en Techniek de ambitie uitgesproken een Research en Innovatiecentrum voor Bouw en Nieuwe energie te realiseren. Met als doel een leer en onderzoekcentrum te creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw. Waarbij duurzaamheid centraal staat. September 2009 is gestart met de bouw van eerste object. In september zijn ook de winnaars van het tweede object bekend gemaakt, dit gebouw wordt gerealiseerd vanaf oktober Daarnaast gaat in februari 2010 het afstudeerproject voor de ontwikkeling van gebouw 3 van start. De winnaars worden bekend gemaakt in september Vanaf februari 2010 worden er ook studenten uit Rusland (Nizhniv Novgorod), Luik en Aken actief bij het project betrokken. 2.2 Missie 1 De Wijk van Morgen ontwikkelt, realiseert, exposeert en exploiteert in opdracht van een samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers, overheden en andere organisaties energiezuinige en slimme gebouwen op science & businesspark Avantis te Heerlen/Aken. Deze worden ontwikkeld en gebouwd door studenten van Hogeschool Zuyd, MBO en VMBO in samenwerking met bedrijven en overheden. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan praktijknabij leren, duurzame ontwikkeling, open innovatie en aan upcycling van wijken in de (Eu)regio. 2.3 Visie 2 Begin 2006 hebben de faculteitsdirecteuren Bert Schroën (faculteit Bouw) en Rob Ruijgrok (faculteit Techniek) de ambitie uitgesproken om een Research en Innovatiecentrum voor Bouw en Nieuwe Energie te realiseren op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis. Doel van het centrum is een leer en onderzoeksomgeving voor studenten te creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Het centrum wordt dé demonstratieomgeving voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energievoorziening voor de gebouwde omgeving. Bedrijven en studenten werken samen aan aansprekende projecten, steeds gebruik makend van de laatste stand van de techniek. Nieuwe productideeën zullen in deze omgeving ontstaan, die in samenwerking tussen bedrijven, de Hogeschool Zuyd en andere kennisleveranciers binnen de Euregio verder ontwikkeld worden. Als locatie is het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis gekozen. Avantis is een logische keuze. Het profileert zich als hét European Science and Businesspark voor technologiegeoriënteerde bedrijven in het algemeen en met een duidelijke focus op de ontwikkelingen van ideeën en toepassingen van energie in het bijzonder. Ook de oostelijk mijnstreek als zodanig heeft Nieuwe Energie als een speerpunt benoemd. En het, letterlijk, grensoverschrijdend karakter van Avantis past uitstekend bij de Euregionale ambitie van het project Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 2

11 2.4 Doelstelling Binnen De Wijk van Morgen zijn businessdoelstellingen opgesteld. De primaire doelstelling van de wijk is: Door de concrete bouw van enkele objecten, studenten de mogelijk geven om praktijknabij te leren. Overige doelstellingen - Theorie tastbaar maken (leren, meten, weten, verbeteren en experimenteren). De doelstelling van Hogeschool Zuyd hierin is om studenten gedurende het hele proces van initiatief tot oplevering/beheer erbij te betrekken om de theorie vanuit school toe te passen op een reallife project. - Studenten warm maken voor duurzaamheid/ duurzaam bouwen. - De Wijk van Morgen als proeftuin voor praktijk. De resultaten van de expertises wat door De Wijk van Morgen worden uitgevoerd, zouden kunnen worden toegepast op bestaande gebouwen. Bedrijven als bijvoorbeeld een woningcorporatie kunnen hieruit lering trekken en eventueel toepassen in hun omgeving. - Onderwijs veranderen. Studenten meer praktijkervaring laten opdoen, dan alleen maar theoretisch gericht te werk gaan. - Samenwerking VMBO/MVO/HBO (HBO op de bouw/ MBO op kantoor). - Financieel neutraal gerealiseerd. Kosten en opbrengsten zijn gelijk. - Internationale samenwerking. Een goede samenwerking met Duitse, Belgische en Russische studenten. - Ondernemerschap bij studenten stimuleren. - Platvorm voor het starten van een eigen onderneming. Het voor studenten makkelijk maken om via de opgedane kennis en netwerken een eigen onderneming te starten. - Realiseren van 4 duurzame gebouwen. - Bekendheid creëren voor De Wijk van Morgen. Indirecte doelstellingen - Voorbeeld functie/project. Een referentieproject zijn voor scholen die met een gelijksoortig project aan de slag willen. - Het verhuren/ verkopen van de 4 gebouwen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 3

12 Hoofdstuk 3. Onderzoek 3.1 Aanleiding Na jaren van voorbereiding is in september 2009 de bouw van het eerste object van start gegaan. Inmiddels is het project in volle gang. Steeds meer studenten en partners worden aangetrokken om mee te werken aan het project. De laatste tijd is er dan ook steeds meer behoefte om te weten hoe De Wijk van Morgen optimaal in de markt gezet kan worden, zodat een marketingstrategie kan worden ontwikkeld Probleemstelling stageopdracht Op welke wijze kan De Wijk van Morgen optimaal in de markt worden gezet Doelstelling stageopdracht De uiteindelijke doelstelling van deze stage is het ontwikkelen van een marketingstrategie Onderzoeksvragen Om de probleemstelling te beantwoorden zijn er onderzoeksvragen opgesteld. Deze zijn weer onderverdeeld in een aantal subvragen. Hoe ziet de interne analyse van De Wijk van Morgen eruit? - Wat zijn de sterke punten van De Wijk van Morgen. (Paragraaf 4.1) - Wat zijn de zwakte punten van De Wijk van Morgen. (Paragraaf 4.1) - Hoe ziet de organisatiestructuur van De Wijk van Morgen eruit? (Bijlagen 2) Hoe ziet de externe analyse van De Wijk van Morgen eruit? (meso en macro) - Wie zijn de afnemers? (Paragraaf 5.1.1) - Wie zijn de concurrenten van de Wijk van Morgen? (Paragraaf 5.1.2) - Wie zijn de potentiële afnemers van de Wijk van Morgen? (Paragraaf 5.1.1) - Wie zijn de toeleveranciers? (Paragraaf 5.1.3) - Wie zijn de publieksgroepen? (Paragraaf 5.1.4) - Welke kansen en bedreigingen doen zich voor in de externe omgeving van de Wijk van Morgen? (Paragraaf 5.2) - Welke kansen en bedreigingen oefenen invloed uit op de huidige en toekomstige marktpositie van de Wijk van Morgen? (Paragraaf 5.2) - Welke ontwikkelingen zijn er in de markt? (DESTEP) (Paragraaf 5.2) Wat zijn de marketingdoelstellingen van De Wijk van Morgen? (Hoofdstuk 7) Welke strategieën moet De Wijk van Morgen gaan toepassen, om de marketingdoelstellingen te bereiken? (Hoofdstuk 8) Hoe kunnen de marketingmix elementen het beste worden ingezet? (Hoofdstuk 9) Wat is het budget? (Hoofdstuk 10) Welke concrete activiteiten moeten er worden uitgevoerd? (activiteitenplan) (Hoofdstuk 11) Conclusies en resultaten (Hoofdstuk 12) Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 4

13 3.2 De stage opdracht Het schrijven van een strategisch marketingplan voor de periode Deskresearch en fieldresearch Bij de interne analyse zal er gebruik worden gemaakt van deskresearch. Om een overzicht te krijgen van de interne gegevens van De Wijk van Morgen kan er gebruik worden gemaakt van aanwezige informatie binnen de organisatie. Bij de externe analyse zal er gebruik worden gemaakt van Fieldresearch en deskresearch. Door het zoeken van informatie op internet word er gekeken welke kansen en bedreigingen zich voordoen in de omgeving. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 5

14 Hoofdstuk 4. Interne analyse Dit hoofdstuk is opgebouwd uit de marktafbakening en de huidige marketingmix van De Wijk van Morgen. Op deze manier wordt De Wijk van Morgen intern in kaart gebracht. Het resultaat van deze analyse dient als input voor de SWOT analyse. Uit deze analyse komen namelijk de sterke en zwakke kanten van de organisatie naar boven. (Strenghts en Weaknesses) 4.1 Marktafbakening Voor de marktafbakening zal gebruik gemaakt worden van het Abell model. Door toepassing van het Abell model kun je namelijk snel zien met welke technologieën en producten de onderneming op de markt actief is, en op welke doelgroep ze inspelen. Er wordt dus duidelijk gemaakt wat het werkterrein is waarop de Wijk van Morgen actief is. Afnemersgroepen De doelgroep waar De Wijk van Morgen zich op richt zijn onderwijsinstellingen, overheden, gemeenten, provincie, woningcorporaties, bouwbedrijven, installatiebedrijven en overige bedrijven die zich bezig houden met duurzaamheid. Afnemersfuncties De behoeften die betrekking hebben op de producten/diensten van De Wijk van Morgen zijn duurzame ontwikkelingen, open innovatie, bijdrage praktijk nabij leren, upcycling van wijken. Producten en diensten van partners onder de aandacht brengen, bijdrage aan de milieuvriendelijkheid/milieubewustzijn en hergebruik van materialen (cradle to cradle). Afnemerstechnologieën De Wijk van Morgen gaat verschillende diensten/producten aanbieden; - Een van de belangrijkste producten is het realiseren van een leer en onderzoeksomgeving voor studenten waar nieuwe technieken op het gebied van duurzaam bouwen kunnen worden toegepast. - Een omgeving waar bedrijven hun technieken in de praktijk kunnen testen met het oog op het toepassen ervan in de toekomstige wijken. - Studenten kennis laten maken met de nieuwste technieken en praktijkervaring op laten doen op het gebied van onderzoek, ontwerp, uitvoering en exploitatie van gebouwen in een duurzame omgeving. Woningcorporaties een omgeving aanbieden waar ze nieuwe technieken op het gebeid van duurzaamheid kunnen testen voor in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 6

15 Figuur 2 ; Het model van abell Groeipotentie Het voordeel van het gebruiken van dit model is dat hiermee niet alleen duidelijk wordt wat de onderneming heeft gedaan en nog steeds doet (de huidige business scope), maar dat er ook een denkraam ontstaat voor het identificeren van mogelijkheden die de onderneming kan inzetten voor de noodzakelijke continuïteit in de bedrijfsvoering. Volgens dit denkraam zouden ze zich onder meer de volgende vragen kunnen stellen: Welke nieuwe afnemersgroepen met dezelfde behoeften als onze bestaande afnemersgroepen bedienen we nog niet? De groeipotentie voor de afnemers van de Wijk van Morgen ligt vooral in het uitbreiden van de afnemersgroepen die er nu zijn. Er zijn verder geen nieuwe groepen die er betrokken kunnen worden. De potentie ligt er wel om meer verschillende scholen en meer bedrijven/ particulieren te enthousiastmeren om te participeren in het project. Welke behoeften bij onze bestaande afnemersgroepen vervullen we niet? De Wijk van Morgen heeft doelen opgesteld die ze willen bereiken naar de afnemersgroepen toe. De potentie voor de wijk ligt in het punt deze doelen ook te realiseren gedurende het hele project. Dienen andere producten te worden ingezet om de behoeften van bestaande afnemersgroepen te bevredigen? Ook bij dit aspect geldt dat de Wijk van Morgen ervoor moet zorgen dat deze producten ontstaan en blijven bestaan. Er moet contact blijven met de afnemers om in hun behoefte te blijven voorzien. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 7

16 4.2 Marketingmix huidige situatie Voor de beschrijvingen van de huidige situatie zal er gebruik worden gemaakt van de marketingmix. De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 7 P s, namelijk : Product, Promotie, Plaats, Prijs, Personeel, Politiek en proces. Product De Wijk van Morgen is een leer en onderzoeksomgeving waar duurzame gebouwen gerealiseerd gaan worden. In deze onderzoeksomgeving wordt met de nieuwste technologieën gewerkt en met de nieuwste materialen op het gebied van duurzaamheid. Op deze manier probeert De Wijk van Morgen koploper te blijven op het gebied van duurzaamheid. Het zal uiteindelijk resulteren in een aantal producten en diensten; - Bedrijven kunnen hun technieken in de praktijk testen in een research and development omgeving met het oog op het toepassen ervan in toekomstige wijken. - Studenten kennis laten maken met de nieuwste technieken, en praktijkervaring laten opdoen in onderzoek, ontwerp, uitvoering en exploitatie van bouwprojecten. - Kantoorruimtes waar bedrijven zich permanent kunnen gaan vestigen. - Expositieruimtes waar bedrijven hun producten onder de aandacht kunnen brengen. (De bedrijven die gebruik kunnen maken van deze ruimtes kunnen partners zijn van De Wijk van Morgen zijn, maar ook andere bedrijven die interesse hebben in het exposeren van producten op het gebied van duurzaamheid.) Zoals in de achtergrond omschrijving ook al genoemd is zal het project uit vijf thema s bestaan, waarvan vier gebouwen en een publieke ruimte. Hier zullen de vijf thema s iets uitgebreider beschreven worden. 1. Wonen en werken in de wijk Het eerste gebouw De Knik Het eerste gebouw is een voorbeeld van hoe flexibel de woon en werkruimtes in de echte wijken van morgen toegepast kunnen worden. Het kantoorgedeelte wordt daadwerkelijk gebruikt als kantoor door een bedrijf dat verwantschap heeft met het project. De woning wordt gebruikt voor tijdelijke huisvesting van onderzoekers en bezoekers van het Avantis terrein. De bezoekers krijgen een eigen slaapvertrek maar maken gezamenlijk gebruik van de leefruimte, keuken, bad en toilet. Beide functies, wonen en werken, dienen in zichzelf flexibel indeelbaar te zijn. De woonfunctie en kantoorfunctie dienen zelfstandig te kunnen functioneren. 2. Expositie & kantoor Het tweede gebouw De Eco//nnect Dit gebouw dient onder andere een vergaderruimte en een zaal te bevatten waar exposities, presentaties en lezingen gehouden kunnen worden. Het gebouw heeft daarom ook gebruikelijke voorzieningen zoals een representatieve entree, een balie, garderobe, keuken, bar, installatieruimte en toiletten. 3. Wonen en zorg in de wijk In het gebouw waar het thema wonen en zorg centraal staan worden de levensloopbestendige woningen en/of appartementen gedemonstreerd. Levensloop bestendige woningen zijn zodanig ontworpen dat ze zonder al te grote aanpassingen geschikt zijn voor bewoners uit alle leeftijdsgroepen met of zonder beperkingen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 8

17 Bij oplevering dient het gebouw te bestaan uit 3 levensloop bestendige appartementen; 1 appartement dat is ingericht voor jonge bewoners en 2 appartementen die zijn ingericht voor senioren of personen met beperkingen. Daarbij zijn de woningen zo flexibel/aanpasbaar dat verschillende doelgroepen in de woning een geschikte woonruimte kunnen hebben. De appartementen dienen als een demonstratieruimte en tevens zijn deze appartementen geschikt voor tijdelijke bewoning. 4. Wonen en mobiliteit in de wijk Dit betreft een twee laags gebouw dat de koppeling laat zien tussen een gebouw en de solar energie car. Een elektrische auto kan een tweedelig doel hebben in De Wijk van Morgen. Enerzijds kunnen energieoverschotten gebruikt worden voor de eigen mobiliteit. Anderzijds kan het accupakket of de brandstofcel van de elektrische auto gebruikt worden om s avonds als energieback up te dienen. Er zal ook een kantoor komen dat kan worden ingezet voor een aan het project gerelateerd bedrijf. 5. Publieke ruimte Het gescheiden watercircuit dient voor de duurzaamheid van de wijk. Door een hoogteverschil in de waterbuffers kan dit als energieopslagsysteem worden gebruikt. Door zogenaamde microgrid, een lokaal energienetwerk, wordt het mogelijk het energieoverschot te delen met andere gebruikers in de wijk. Behalve het watercircuit bestaat de publieke ruimte ook uit de bomen die rondom geplant zijn en de aanwezig parkeerplaatsen. Op dit moment wordt het eerste gebouw gerealiseerd, is het tweede gebouw in de definitieve ontwerpfase, het derde gebouw in de voorlopige ontwerpfase en gebouw vier in de onderzoeksfase. Sterktes en zwaktes Sterkte 1; Koploper op het gebied van duurzaamheid Sterkte 2; Een energiezuinige wijk Sterkte 3; De wijk maakt veel gebruik van de inzet van studenten Sterkte 4; Veel aandacht voor praktijkgericht onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. Zwakte 1; Onvoldoende ervaring op grond van duurzaam bouwen. Zwakte 2; Het werken met studenten kan ook een zwakte zijn door onvoldoende werkervaring Promotie Om ervoor te zorgen dat de doelgroepen van het bestaan van de Wijk van Morgen afweten moet er het nodige aan promotie gedaan worden. Momenteel worden er de volgende activiteiten verricht: Website De Wijk van Morgen heeft een website, Hier is diverse informatie te vinden over de Wijk van Morgen, de laatste nieuwsfeiten en ontwikkelingen. Nieuwsbrief Een keer per maand wordt er een nieuwsbrief verspreidt onder de partners en sponsors van de Wijk van Morgen. Hierin komen de laatste ontwikkelingen aan de orde. Via de website kan iedereen die interesse in informatie over De Wijk heeft zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 9

18 Editie Zuyd medewerkers/ studenten Editie Zuyd is het lifestyle magazine voor studenten en medewerkers van de Hogeschool Zuyd. Het blad verschijnt vier keer per jaar. Vier keer per jaar is hierin informatie te vinden over De Wijk van Morgen. Deze informatie kan uiteenlopen van interviews met winnaars van de objecten die gerealiseerd gaan worden tot informatie over komende activiteiten van de wijk zoals de eerste steenlegging of het hoogste punt. Brochure Een keer per jaar wordt er een expositiebrochure uitgebracht over De Wijk van Morgen. Deze staat in het teken van het object dat het jaar erna gerealiseerd gaat worden. In de expositiebrochure komt informatie aan bod die betrekking heeft op de nieuwste ontwikkelingen in de wijk, terugblikken op activiteiten die het afgelopen jaar geweest zijn en toekomstige activiteiten. Beurzen en congressen Bouw Rai/ Building Holland 2010 is een evenement voor iedereen die betrokken is bij de ontwerpfase in woningbouw, utiliteitsbouw en openbare ruimte. Van 13 tot en met 15 april 2010 heeft deze plaatsgevonden in de RAI in Amsterdam. Studenten hebben deze beurs bezocht en besloten dat het niet nuttig is om op deze beurs deel te nemen als De Wijk van Morgen. 28 en 29 april Nederland Duurzaam Op 28 en 29 april 2010 heeft het congres Nederland Duurzaam plaatsgevonden in het MECC in Maastricht. Tijdens dit congres zijn er veel sprekers geweest over duurzaamheid. Het publiek hier zijn dan ook belanghebbende van het milieu. De Wijk van Morgen heeft op deze beurs op de informatiemarkt gestaan waar ze zichzelf bij de juiste doelgroep hebben gepromoot. Diverse evenementen die reeds hebben plaatsgevonden; - Op 09/09/09 werd een dag georganiseerd die geheel in het teken stond van de eerste steenlegging van gebouw 1. Bij deze dag waren partners en geïnteresseerde bedrijven betrokken. - Kennis in bedrijf 26/11/09, deze dag zijn er diverse presentaties gegeven over De Wijk van Morgen. - Op 22 januari 2010 is er een informatiemiddag georganiseerd waar studenten die stage lopen bij de Wijk van Morgen de eindresultaten van hun onderzoeken zullen presenteren. Daarnaast zal er op deze dag een intentie overeenkomst worden gesloten tussen de installatiebedrijven die betrokken zijn als partner bij het project. De betrokken installatiebedrijven zijn, Thissen installatietechniek, Imtech, Cofely GDF SVEZ, Dassen Eurostroom, Burgers Ergon - Op 29 januari 2010 hebben de Provinciale staten De Wijk van Morgen bezocht om ermee bekend te raken. - Op 23 februari 2010 heeft Arcus college De Wijk van Morgen bezocht om ermee bekend te raken. - Op 13 maart 2010 zal er een opendag zijn op Hogeschool Zuyd. Hier kan De Wijk van Morgen promoten. - Op 18 maart 2010 is de Gasterra transitie jaarprijs. Het ontwerp van het tweede gebouw van De Wijk van Morgen, Eco/nnect, is hiervoor genomineerd. - Op 23 maart 2010 is de SEE Award. Ook hiervoor is De Wijk van Morgen genomineerd. - Op 21 april 2010 is de dag van de nieuwe energie. Een dag voor de Wijk van Morgen om ook te promoten. - Op 27 mei 2010 zal Rijkswaterstaat De Wijk van Morgen bezoeken om bekend te raken met het project. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 10

19 - Op 5 juni 2010 heeft het evenement Limburg Mooiste plaatsgevonden, een fietstocht door Parkstad die zal starten en eindigen op het Avantis terrein. Het is mooie gelegenheid geweest voor De Wijk van Morgen om te kunnen promoten. Er hebben ook studenten/ partners/ medewerkers meegefietst die het logo van De Wijk van Morgen hebben gedragen. - Op 10 juni 2010 is de infomarkt op Hogeschool Zuyd geweest. Een goede gelegenheid voor De Wijk van Morgen om zich te promoten. - Op 16 juni hebben de Russische studenten hun eindpresentatie gehouden. - Op 18 juni heeft de tweede editie van Sleutels naar een duurzame toekomst plaatsgevonden. De Nederlandse stagiaires van de Wijk van Morgen hebben tijdens deze dag hun eindpresentatie gegeven via een filmpje. (Samen met de viering van het hoogste punt van gebouw 1 en tijdens deze dag zullen ook de nieuwe pilaren van de Wijk van Morgen onthult worden) Sterktes en zwaktes Zwakte 3; te weinig bekendheid van het project. Plaats De plaats waar De Wijk van Morgen gerealiseerd gaat worden is het grensoverschrijdende Duits Nederlandse Avantis European Science and Business Park. Deze plaats is gekozen omdat Avantis zich profileert als het European Science and Business Park voor technologiegeoriënteerde bedrijven in het algemeen en met een duidelijke focus op de ontwikkelingen van ideeën en toepassingen van energie in het bijzonder. Daarnaast richt het zich op nieuwe ontwikkelingen in de zorg sector. Sterktes en zwaktes Sterkte 5; Goed bereikbaar met de auto Zwakte 4; Slecht bereikbaar met openbaar vervoer Zwakte 5; Geluidshinder van de snelweg Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 11

20 Prijs De investeringskosten van de Wijk van Morgen zijn begroot op 4,6 Miljoen. Deze kosten worden onder andere gedekt door bijdragen van participanten, subsidies van Senter Novem en bijdragen van gemeente Heerlen. Totale investeringskosten ,00 Participatie onderwijs ,00 Participatie Leveranciersmarkt ,00 Resterende investeringskosten ,00 Subsidie Senter Novem in het kader van EOS DEMO ,00 Eigen bijdrage Participanten in het kader van EOS DEMO ,00 Bijdragen Gemeente Heerlen 2009/ ,00 Vermindering legeskosten ,00 Nog te werven fondsen ,00 3 In het hoofdstuk budget komen de kosten voor alle marketingactiviteiten aan bod. Partners investeren niet alleen door een financiële bijdrage maar ook door het leveren van materieel en materiaal. Sterktes en zwaktes Zwakte 6; Financiële haalbaarheid Personeel Bij het project De Wijk van Morgen zijn ongeveer 20 medewerkers, 97 studenten 4 en 47 partners 5 betrokken. De 20 medewerkers zijn verdeeld over de verschillende teams waarin de organisatie is verdeeld is. De onderverdeling van studenten is als volgt: 60 Faculteit Bouw Hogeschool Zuyd, 7 Faculteittechniek Hogeschool Zuyd, 8 Facility management (stage) Hogeschool Zuyd, 6 Facility management (geen stage, alleen opdracht)hogeschool Zuyd, 5 Faculteit bouw Arcus College, 4 Bouwtechnische bouwkunde Hogeschool Zuyd, 3 Civiele techniek Hogeschool Zuyd, 1 Commercieel management Hogeschool Zuyd, 3 Nizhniy Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (Rusland). Doordat het project voor het grootste deel gerealiseerd wordt door studenten. Zitten er risico s aan gebonden. Om deze risico s te beperken worden de studenten tijdens hun werkzaamheden begeleidt door personeel van de bedrijven die betrokken zijn bij het project. Sterktes en zwaktes Sterkte 6; Deskundigheid van verschillende vakgebieden door samenwerking met derden Zwakte 7 ; De communicatie tussen de vele verschillende partijen. 3 Businessplan De Wijk van Morgen 2006 van Gabriël Bergmans 4 Kalenderjaar Laatste mutatiedatum Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 Maud Romeijn 12

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Businessplan. De Wijk van Morgen

Businessplan. De Wijk van Morgen Businessplan Versie ΙΙ De Wijk van Morgen Hét innovatieplatform op science & businesspark Avantis door onderwijs, ondernemers, overheden, onderzoekers en omgeving. Inhoudsopgave 1. De Wijk van Morgen 1.1

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D MARKETINGPLAN Etiënne Deguelle A.CML01D Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Missie... 1 Visie... 1 Omschrijving doelen... 3 SWOT analyse... 4 Destep analyse... 5 Marketinginstrumenten... 4 Confrontatie matrix...

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Beheren en exploiteren in een duurzame en leerzame wijk.

Beheren en exploiteren in een duurzame en leerzame wijk. Beheren en exploiteren in een duurzame en leerzame wijk. Adviesrapport De Wijk van Morgen R.Geurts Stageperiode: Januari/ juni 2010 Opdrachtgever: Dhr. Winthagen Docent: Mevr. Beckers-Oosterhof Heerlen,

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade 2 Voorwoord Beste mensen, voor u ligt de folder over het convenant energiebesparing 2009 2011. Dit is een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

WOW THE WORLD ON WHEELS

WOW THE WORLD ON WHEELS WOW THE WORLD ON WHEELS INHOUD Wie ben ik? Pitch The road to succes MAAR WIE BEN IK? PITCH Favoriete take out? THE WORLD ON WHEELS Rondreizende foodtrucks Vluchtelingen Cultuur Lokale Markten, evenementen,

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com.

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com. BELANGRIJK! Op de gegevens met betrekking tot de verdiepende opdracht is een geheimhoudingsplicht van toepassing. Door verder te lezen in dit document wordt er automatisch akkoord gegaan met deze geheimhoudingsplicht,

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten.

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie Innovaties Participanten Initiatiefnemers Participeren in innovatie Word participant Voordelen participatie Marktrijpe innovaties Toepassingsgericht Energiebesparing

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Marketingplan. Monkey Business. GROEP 8: Stephanie Cruijsweegs - Jun Ishiwata - Sandra Matkovic

Marketingplan. Monkey Business. GROEP 8: Stephanie Cruijsweegs - Jun Ishiwata - Sandra Matkovic Marketingplan Monkey Business GROEP 8: Stephanie Cruijsweegs - Jun Ishiwata - Sandra Matkovic Externe analyse Afnemersanalyse afnemerssegmenten Onze chips zijn gericht op de jeugd. Kinderen gaan vaak mee

Nadere informatie

X X X X. Voorwaarden. Aan het verlenen van de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

X X X X. Voorwaarden. Aan het verlenen van de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden: Economische Zaken, Cultuur en Arbeid donderdag 2 december 2010 Begroting MEASURES als waarden beinvloedbaar 2010 2011 2012 2013 2014 Cradle to cradle (632020008) 632020008 Cradle to cradle 26272122 Cradle

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link)

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link) CONCENTRATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN IN GEMEENTELIJK VASTGOED NAAR AANLEIDING VAN DEMOGRAFISCHE TRANSITIE Een casestudie in landelijke gemeenten in Noord-Brabant, Nederland Afstudeeronderzoek van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden , versie 2.3

Algemene Voorwaarden , versie 2.3 Algemene Voorwaarden 29.03.2017, versie 2.3 Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Eigen onderwerp Heerlen mijn Stad Stichting Ondersteuning projecten VOORWAARDEN ONDERSTEUNING PROJECTEN

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten 2011-2013 Energiebesparing Betaalbaarheid van wonen Gezondheid van binnenmilieu en comfort Kansen voor de lokale economie Redenen

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf. Kenniskring. Innovatief. ondernemen & risicomanagement. Drs. Rob Heine

Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf. Kenniskring. Innovatief. ondernemen & risicomanagement. Drs. Rob Heine Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf Kenniskring Innovatief ondernemen & risicomanagement Drs. Rob Heine Senior-docent faculteit People & Business Management, Hogeschool Zuyd Lid kenniskring Innovatief

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management Plan van aanpak Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - MM2a - 11 mei 2015 Voor Carla Kastelein - Management 1 Inhoudsopgave Inleiding In mijn project ga ik mij verdiepen in de promotie, premiums

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M STRATEGISCH PLAN SINT LAURENSFONDS 2014-2018 ZORG DR A GEN DA T KWETS BARE JE UGDI GEN E N OUDEREN ( BL I J VE N) MEEDOEN IN DE ROT TER DA M SE MAATS C HAPPIJ Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Beroepsopdracht: voorbereiden

Beroepsopdracht: voorbereiden 2014 Beroepsopdracht: voorbereiden Priscilla Schaap Netidentity 12-9-2014 Inhoudsopgave Voorbereiden Beschrijf je stagebedrijf... 2 Bedrijfscultuur... 3 SWOT-analyse... 4 Confrontatiematrix... 4 Social

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

Met een uitgebreid Randprogramma

Met een uitgebreid Randprogramma Met een uitgebreid Randprogramma Een stageonderzoek naar de rol van de randprogrammering in het aanvraagproces bij tentoonstellingen. 1 Door Anna Schenk MA student Arts&Heritage: Policy, Management and

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

Voor het beste bereik onder uw doelgroepen

Voor het beste bereik onder uw doelgroepen Marketing Services Voor het beste bereik onder uw doelgroepen MECC Marketing Services; onze kennis en ervaring voor het succes van uw evenement! Dedicated to your success Meer informatie? Bel +31 (0)43

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie