Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2010. 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'"

Transcriptie

1 Opleidingen In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2010 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'

2 Voorwoord Kennis is macht. De kennis om kennis te verwerven is macht². En tot dit laatste wil dit overzicht van de opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen bijdragen: ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van het aanbod aan opleidingen in onze regio zodat men de nodige kennis en competenties kan verwerven om in de regio aan de slag te gaan. Vooral in deze tijden van crisis is het noodzakelijk dat mensen zich kunnen bijof herscholen nadat ze door economische malaise werden getroffen. Vanuit het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen namen we het initiatief om gesprekken op te starten om (opnieuw) een opleidingsnieuwsbrief te creëren. Immers, ook al leven we in een wereld waar elektronische communicatie vaak centraal staat, toch moeten we vaststellen dat dit niet voor iedereen geldt. Niet iedereen beschikt reeds over toegang tot het internet, niet iedereen kan handig overweg met Google en andere zoekmachines, niet iedereen vindt zijn weg op het wereldwijde web Al snel vonden we de verschillende opleidingsverstrekkers uit onze regio bereid om mee te werken aan dit initiatief. In de voorbije maanden bouwden we dan ook een heel aangename en vooral heel vruchtbare samenwerking op binnen de Regiotafel Levenslang Leren. Onze partners zijn hierbij Consortium Volwassenenonderwijs X, Syntra, VDAB en de koepel van de Derden -opleiders. Via deze weg wil ik deze partners van harte danken voor hun enorme inzet en enthousiasme. Tenslotte wil ik er ook op wijzen dat we hopen dat deze opleidingsnieuwsbrief geen eenmalig initiatief blijft en dat we op regelmatige tijdstippen een even prachtig overzicht van de aangeboden opleidingen kunnen verspreiden. Via deze weg doen we dan ook graag een oproep naar geïnteresseerde sponsors, niet te aarzelen met ons contact op te nemen. Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat in Zuid-Oost-Vlaanderen meer mensen kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Om kennis te verwerven Zodat Zuid-Oost-Vlaanderen een machtige regio wordt om in te wonen, leven en werken. Wouter Danckaert Regiocoördinator Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (Resoc/Serr) Deze brochure is een uitgave van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, met medewerking en steun van Consortium X, Syntra, VDAB en de lokale derden opleidingsverstrekkers. Deze brochure werd samengesteld op basis van de gegevens van december 2009, ons ter beschikking gesteld door de medewerkende organisaties. Niettegenstaande de grote zorgvuldigheid en de betrouwbaarheid van de informatie opgenomen in deze brochure, kunnen bepaalde gegevens ontbreken of verkeerd zijn voorgesteld. Wij wensen ons hiervoor oprecht te verontschuldigen. Ook andere suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom. U kan hiervoor contact opnemen met Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen ( RESOC/SERR) Keizersplein Aalst Stafmedewerker arbeidsmarkt Fons Wauters

3 Arbeidsmarktgerichte opleidingen in Zuid-Oost-Vlaanderen Eerste semester 2010 Voorwoord Inhoudstafel Algemene Info over het volgen van opleidingen Overzicht van de opleidingen: 1. Administratie - Kantoor 2. Bouw - Hout 3. Electronica - Metaal - Mechanica 4. Groen 5. Horeca - Voeding 6. Informatica - Computer 7. Persoonsgerichte vorming - Solliciteren 8. Schoonmaak 9. Sociale Sector - Social-profit 10. Talen 11. Textiel - Confectie 12. Transport - Logistiek en aanverwante 13. Verkoop 14. Allerlei - Divers Werkervaringsplaatsen Wat en voor wie Overzicht werkervaringsplaatsen Info over de organisaties

4 ALGEMENE INFO OVER HET VOLGEN VAN OPLEIDINGEN OPLEIDINGSCHEQUES WAT EN HOE? Voor heel wat opleidingen waarvoor je inschrijvingsgeld moet betalen kun je opleidingscheques aanvragen. Voor elke opleiding die je met opleidingscheques kunt betalen, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques, die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro, betaal je zelf dus slechts 2,5, 5 en 12,5 euro. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. De organisatie waar je de opleiding wenst te volgen kan u hieromtrent het best informeren. Meer over opleidingscheques verneem je ook via INFO VOOR PERSONEN INGESCHREVEN BIJ DE VDAB Financiële voordelen voor werkzoekenden die een door VDAB erkende opleiding volgen. De niet-werkende werkzoekenden, die ingeschreven zijn bij de VDAB, kunnen gratis de erkende VDABopleidingen volgen. Deze opleidingen worden door VDAB zelf of een externe organisatie gegeven. Tussenkomst voor verplaatsingen naar de opleidingen: Iedere werkzoekende cursist kan kiezen tussen een gratis busabonnement van De Lijn of een vergoeding van 0,15 euro per kilometer ongeacht het vervoermiddel en vanaf de eerste kilometer. Kinderopvangvergoeding: Werkzoekende cursisten krijgen de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang terugbetaald tot de kinderen naar school gaan. Voor schoolgaande kinderen in het kleuter- en basisonderwijs worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed. Stimulanspremie: Werkzoekenden met personen ten laste die langer dan 1 jaar werkloos zijn of leefloongerechtigden met personen ten laste krijgen een stimulanspremie van 1 euro bruto per gevolgd opleidingsuur als: - de totale opleidingsuur minstens 150 u bedraagt; - de opleiding minimum 24 u/week telt.

5 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Opleiding Wie WAAR Wanneer - Startdaum Contact ADMINISTRATIE - KANTOOR - - er - V 053/ / /01/ rghe - 20/01/ ndenberghe - jaar - 7 mn 053/ / / Jozef CV - 054/ atie - Hog - in - a / e - Cin rf (34) ra-mvl.b er - V 053/ In -Jozef CV - 054/ - In 053/ / /06/2010 VO Vrije Taal- -Jozef CV - 054/ 053/

6 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Opleiding Wie WAAR Wanneer - Startdaum Contact - S - - ijf) - 2 x/ e - Cin rf (34) ra-mvl.b er - V 053/ ijf) - 5 x/ 055/ / BOUW - HOUT 053/ / be - er - ijzervlech - t - volt. op- in ke Bijl - 09/ elke.b e - Cin rf (34) n- - ra-mvl - -.be - - en - motoren - -.be t - 3 mn n- n- t - op e - Cin rf (34) ra-mvl.b e - Cin rf (34) ra-mvl.b 053/ be - er-d -.be / t - volt. op 09/

7 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Opleiding Wie WAAR Wanneer - Startdaum Contact -.be - r-teg - ELECTRONICA METAAL MECHANICA voorop Bocqué - ke Bijl - 09/ e - Cin rf (34) ra-mvl.b -Jozef CV - 054/ -.be - -.be - -.be - -.be - -.be - aen - -.be - -.be - -.be - -.be - cus - -.be C- aen - - en Grijkoort - Beg n Durme - rijf - kok - keln r - w r - b - d 053/ / rd - GROEN HORECA - VOEDING aal- en

8 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Opleiding Wie WAAR Wanneer - Startdaum Contact 053/ aal- en - -Jozef CV - 054/ Jozef CV - 054/ vo-aals e - 053/ u - 055/ aal- en - INFORMATICA - COMPUTER - -w -Jozef CV - 054/ aen - aal- en - aal- en - - formatica - T er- & 053/ aal- en 053/

9 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Opleiding Wie WAAR Wanneer - Startdaum Contact aal- en en e- Zuid- - Zuid- - aal- en - leen Cardoen - PC- - -Jozef CV - 054/ aal- en aal- en 053/ / Jozef CV - 054/ 053/ / / vo-aals e - 053/ / / aal- en - a - In 053/ aal- en

10 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Opleiding Wie WAAR Wanneer - Startdaum Contact -.be - Zuid- - - Ik zoek w Zuid- - ck - ch rij- Zuid- - ck - Zuid- - ri - ap Monard - PERSOONSGERICHTE VORMING - SOLLICITEREN SCHOONMAAK atie - atie - SOCIALE SECTOR / SOCIAL PROFIT 055/ / jaar, 06/09/ ril - ju

11 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Opleiding Wie WAAR Wanneer - Startdaum Contact w - - ril - ju er - V 053/ Zuid- - Zuid er - V 053/ Jozef CV - 054/ TALEN n - n - Monard - - TEXTIEL EN CONFECTIE t - volt. op t - volt. op t - op t - volt. op t - volt. op t - volt. op 055/ / / / / / t - h - kan - -

12 ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN Opleiding Wie WAAR Wanneer - Startdaum Contact - en ud auto-elektriciteit - motorman TRANSPORT - LOGISTIEK en aanverwante t - h - s t - V VERKOOP s 18/01/ / / / e - Cin rf (34) ra-mvl.b 055/ e - r- en - d 053/ vo-aals e - 053/ GPB) - d 053/ erker - mailin - d 053/ ALLERLEI - DIVERS aart-ap

13 WERKERVARINGSPLAATSEN (WEP) WAT? Het stelsel van werkervaring wil voor langdurig werkzoekenden een brug slaan tussen een periode van werkloosheid en de stap naar de reguliere arbeidsmarkt. En dit door tijdens de tewerkstelling opleiding en begeleiding op de werkvloer aan te bieden en versterking van de competenties die nodig zijn voor een job achteraf in het reguliere bedrijfsleven. DUUR van het CONTRACT? Meestal betreft het een contract van 12 maanden. Als het gaat om een vervangingscontract (bvb van iemand die ziek is voor 3 maanden), dan kan de duur beperkter zijn. Het contract kan voltijds, 4/5 of halftijds zijn. VOOR WELKE WERKZOEKENDEN? De VDAB is verantwoordelijk voor de toeleiding naar werkervaring. De VDAB attesteert of de werkzoekende voldoet aan de voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor werkervaring moet men behoren tot één van de volgende doelgroepen: - de persoon die zonder onderbreking gedurende minstens 24 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloze is - de persoon die ingeschreven is als niet werkende werkzoekende en zonder onderbreking minstens 12 maanden genoten heeft van leefloon - de persoon die ingeschreven is als niet werkende werkzoekende en zonder onderbreking minstens 12 maanden recht heeft op financiële maatschappelijke hulp (= persoon van vreemde nationaliteit, ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf van onbeperkte duur). Bepaalde periodes (van ziekte, beroepsongeschiktheid, ) worden gelijkgesteld met voormelde periode van uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid of de periode van leefloongerechtigd of gerechtigd zijn op financieel maatschappelijke hulp. Voor de regio Zuid Oost-Vlaanderen is de VDAB-contactpersoon voor de attestering inzake Wep: Regine Matthijs. Consulenten (van VDAB, derdenorganisaties en lokale besturen) of zelfs werkgevers kunnen zich tot haar wenden (via mail: om na te gaan of kandidaten/werkzoekenden voldoen aan de formele voorwaarden van Wep. Naast het voldoen aan de formele voorwaarden gaat de VDAB-consulent ook na of de tewerkstelling in een werkervaringsplaats kadert in het traject van de werkzoekende. Pas als aan beide voorwaarden voldaan is kan de werkzoekende in een werkervaringsplaats terecht. Met de vraag,of men in aanmerking komt of andere vragen rond Werkervaringsplaatsen, kan men terecht in de diverse lokale werkwinkels bij een VDAB-consulent. WANNEER ZIJN ER AANWERVINGEN? Regelmatig zijn er nieuwe aanwervingen. In een wekelijkse JOBKRANT WEP, uitgegeven door de VDAB, staan de vacatures, plaatsen van tewerkstelling en de namen van de consulenten die voor verdere info gecontacteerd kunnen worden. Uw VDAB-consulent in de lokale werkwinkel beschikt over deze JOBKRANT.

14 WERKERVARINGSPROJECTEN (WEP) in ZUID-OOST-VLAANDEREN Jobinhoud Organisatie (werkgever) WAAR administratie en logistiek - winkelhulp - magazijnmedewerker Dienstencentrum Mariaheem-Ter Wilgen Grijkoort-BGL Werk Hulpinstructeur-chauffeur Grijkoort - Begeleid Werk bouw / klussen / onderhoud gebouwen en patrimonium / onderhoud terreinen / technische jobs Dienstencentrum Mariaheem-Ter Wilgen Gemeente Erpe-Mere Erpe-Mere onderhouds-, technische en routinetaken in technische ploeg Sint-Jozefcollege Internaat Wannegem-Lede groen Groenarbeider natuur - en landschapsbeheer Sint-Jozefcollege Internaat

15 WERKERVARINGSPROJECTEN (WEP) in ZUID-OOST-VLAANDEREN Jobinhoud Organisatie (werkgever) WAAR keukenhulp Rustoord Sint-Jozef Dienstencentrum Mariaheem-Ter Wilgen zaal- en keukenhulp (medewerker Sociaal restaurant) Grijkoort-BGL Werk Kluisbergen-Ronse poetsen en strijken ZO-VL Rustoord Sint-Jozef Sanitair medewerker (poetsen); ook taken was- en strijkdienst Grijkoort-BGL Werk was- en strijkdienst Rustoord Sint-Jozef zorg Andere ZO-VL (in principe: Velzeke)

16 IETS MEER INFO OVER DE ORGANISATIES Het nieuwe decreet voor het volwassenenonderwijs bepaalt de oprichting van dertien consortia volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Een consortium is een regionaal, netoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en de centra voor basiseducatie (CBE). Zo ontstond consortium x voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Binnen het volwassenenonderwijs kan iedereen terecht voor een opleiding op maat. Je kan jezelf vormen voor je job, je hobby, jezelf of voor de verdieping en verbreding van je studie. Kortom, je kunt je verder ontplooien. Bovendien kan je heel wat cursussen volgen bij jou in de buurt. Het loont dus de moeite om een kijkje te gaan nemen op onze website Je vindt er een link naar alle centra in de regio. Info te verkrijgen op 09/ SYNTRA Midden-Vlaanderen, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, moet Vlaanderen meer en beter leren ondernemen. In Zuid-Oost-Vlaanderen kan je terecht in SYNTRA-Aalst en SYNTRA-Oudenaarde. In de campussen van SYNTRA Midden-Vlaanderen kan je terecht als je een beroep wilt aanleren om nadien als zelfstandige een eigen zaak op te starten of om als vakman aan de slag te gaan in een KMO. SYNTRA Midden-Vlaanderen heeft een zeer ruim aanbod van beroepsopleidingen in tal van sectoren. Het organiseert ook de cursussen bedrijfsbeheer. Daarnaast is er ook een ruim aanbod van korte bijscholingscursussen. Al deze opleidingen zijn gegroeid uit de dagdagelijkse praktijk en de docenten zijn echte vakmensen. Al deze cursussen zijn zeer arbeidsmarktgericht. SYNTRA Midden-Vlaanderen is de place to be voor LEVENSLANG LEREN. Op de site vind je alle informatie over het aanbod.

17 Als publieke dienstverlener heeft de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) de taak om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. Daarom biedt de VDAB een uitgebreid dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, begeleiding bij het zoeken naar werk, competentieversterking (training & opleiding) en loopbaanbegeleiding. Een opleiding kan de kansen op de arbeidsmarkt gevoelig verhogen. Alle VDAB-opleidingen verlopen in nauwe samenwerking met de verschillende sectoren van de bedrijfswereld. Aan de meeste cursussen zijn stages verbonden. De cursussen gaan steevast uit van de praktijk. Men wordt opgeleid door ervaren instructeurs en van meet af aan geconfronteerd met de concrete eisen van moderne bedrijven. In Zuid Oost-Vlaanderen heeft de VDAB 5 competentiecentra (Denderleeuw, Zottegem, Oudenaarde (2) en Aalst) met moderne infrastructuur. De meest geavanceerde machines, computers, media en hightech apparatuur zorgen voor een optimale voorbereiding op een job in het hedendaagse arbeidscircuit. Meer informatie over de service van de VDAB vindt u op de website DERDEN IN DE REGIO ZUID-OOST-VLAANDEREN De 'derden' in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen zijn de niet-commerciële aanbieders van begeleidings- en opleidingstrajecten naar werk. De koepelorganisatie van de derden is SLN - Steunpunt Lokale Netwerken - en is erkend door de Vlaamse overheid en treedt op als representatieve gesprekspartner voor de sector. In de regio Zuid-Oost-Vlaanderen zijn Grijkoort, Groep Intro, Job1Co, Kopa en Vokans actief als derde. De opleidingen worden gefinancierd vanuit het ESF of (co)financiering door de VDAB. Alle georganiseerde opleidingen zijn erkend door de VDAB. Op de site kunnen werkgevers, werknemers, werkzoekenden en alle andere geïnteresseerden informatie vinden over opleiding, begeleiding en werkervaring in Vlaanderen.

18 Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR) werkt voor de 21 steden en gemeenten van de arrondissementen van Aalst en Oudenaarde. Een dynamisch sociaal-economische ontwikkeling van het landelijk- en stedelijk gebied in Zuid-Oost- Vlaanderen, is de voortdurende opdracht van het Streekoverleg. Daarbij zoeken wij samen met de sociale partners en de verschillende overheden naar oplossingen voor regionale vraagstukken. Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR), brengt in een open overlegstructuur verschillende bestuursniveau's, sociale partners en derden samen en tracht een bijdrage te leveren aan breed overleg en samenwerking binnen de streek. Vanuit een gebiedsgerichte, voornamelijk sociale en economische aanpak wil het een onafhankelijk draagvlak vormen voor streekgebonden overleg, studie, advies en strategische projectontwikkeling en opvolging. Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR) wil een consensus bereiken rond de sociaaleconomische streekvisie en regionale dossiers met het oog op een groeiende welvaart en welzijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen. Website:

19

20 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen' Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen RESOC/SERR Keizersplein Aalst T. 053/ F. 053/ M:

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2003 Werknemers Uren Werkzoekenden

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2013-2014 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden

Nadere informatie

Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2011. 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'

Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2011. 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen' Opleidingen In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2011 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen' Voorwoord De derde editie van de opleidingsnieuwsbrief is er. Er wordt hierbij een overzicht gegeven van de startende

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Toelichting Wijk-werken

Toelichting Wijk-werken Toelichting Wijk-werken Situering Vlaams Regeerakkoord Conceptnota Naar een nieuw stelsel van Tijdelijke werkervaring (30/10/2015) Conceptnota hervorming PWAstelsel (04/03/2016) Decreet Wijk-werken (28/04/2017)

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2014-2015 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werkzoekenden (1) 2014 Werkzoekenden

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

VR DOC.1059/2

VR DOC.1059/2 VR 2016 0710 DOC.1059/2 Ontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: VLAAMSE OVERHEID 9 DECEMBER 2016. - Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming (1) Het VLAAMS PARLEMENT heeft

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

Waar je ook naartoe wil met je loopbaan...

Waar je ook naartoe wil met je loopbaan... Waar je ook naartoe wil met je loopbaan... de VDAB effent het pad. versie 2010 De VDAB je hele loopbaan lang De tijd dat je na school bij dezelfde werkgever bleef tot je pensioen, behoort voorgoed tot

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens 10 VOOR KOKEN Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens Clienten van het OCMW via een korte intensieve opleiding en stage

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment.

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. De VDAB je hele loopbaan lang. Je hele loopbaan bij één en dezelfde werkgever? Dat is verleden tijd. Vandaag verander je tijdens je loopbaan

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

De kennis van het Nederlands is belangrijk om een job te vinden!

De kennis van het Nederlands is belangrijk om een job te vinden! Werkwinkel Omschrijving: De Werkwinkel is een loket waar iedereen terecht kan met vragen rond werk : werkzoekenden, werkenden en werkgevers De Werkwinkel is er voor jou! In de Werkwinkel vindt men de verschillende

Nadere informatie

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk!

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Provinciale Netwerkdag 6 oktober 2016 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van

Nadere informatie

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld?

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 45 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Vacatures De dienstencheque,

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Waarvoor dient dit formulier? Dit standaard-cv wordt gebruikt als basis voor het gestructureerd interview. Dit interview maakt deel uit van de selectieprocedure voor vervangers of voor aanwervingen van

Nadere informatie

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met:

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Oriëntatiegids

Nadere informatie

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 8 okt - Gent 13 okt - Mechelen Trefdag voor arbeidsbemiddelaars Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 Vacatures ouderenzorg voor Vlaanderen van januari t.e.m. mei 2015 Ontvangen Vervuld Kinesitherapeut

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

Nederlands voor anderstaligen

Nederlands voor anderstaligen anderstaligen Sterrenkundelaan 14, Bergensesteenweg 1440, 1070 Brussel anderstaligen Voor wie zijn de opleidingen Nederlands? Je bent een anderstalige werkzoekende en je hebt al wat basiskennis Nederlands,

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op stuk ingediend op 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Toelichting Raad van Bestuur VVSG 3/5/2017 Anneleen Peeters, Kabinet Philippe Muyters Algemeen (1) PWA-stelsel

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen

Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen Toelichting studiedag WSE 17 december 2008 Stephanie Devisscher en Debbie

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017 28 NOVEMBER 2017 1 2 Op het programma 1. Wat is werkplekleren? Wat is het niet? Wat zijn kwaliteitscriteria van werkplekleren? 2. Wat bestaat er? 3. Wat is interessant voor jou als werkgever? 4. Wat is

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van

Nadere informatie

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3?

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 767 van GRETE REMEN datum: 22 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Instroom leerlingen met een buso OV3-opleiding

Nadere informatie

Flexpoint Loopbaanbegeleiding

Flexpoint Loopbaanbegeleiding Flexpoint Loopbaanbegeleiding Flexpoint loopbaanbegeleiding tilt je carrière naar een hoger niveau Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière, maar weet je niet echt meteen welke richting je uit kan?

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Conferentie Steunpunt WSE 11 februari 2015 Katleen De Rick Paradox en oplossing Knelpuntberoepen Veel werkzoekenden

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

Het stelsel van de dienstencheques

Het stelsel van de dienstencheques Het stelsel van de dienstencheques Caroline Van Beveren 2 december 2010 Wat zijn dienstencheques? = een betaalmiddel waarmee particulieren een erkende onderneming kunnen betalen voor hulp van huishoudelijke

Nadere informatie

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK!

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! Roadshow West4work, 26 juni 2017 Vokans WERKBAAR WERK?????????????????? WERKBAAR WERK Werkbaar werk is werk dat: Geen overmatige stress oplevert Motiverend is Voldoende leerkansen

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sociaal Interventiefonds - Hulp bij Het Sociaal Interventiefonds

Nadere informatie

Innovatie in de Overheidsdienstverlening

Innovatie in de Overheidsdienstverlening Innovatie in de Overheidsdienstverlening Innovatiemanagement in de VDAB F.Leroy Chief Executive Officer Overzicht van de presentatie Waarvoor staat de VDAB? Innovatieve arbeidsmarktconcepten: -Transitionele

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

1. Wat is een tewerkstellingscel?

1. Wat is een tewerkstellingscel? Je wordt geconfronteerd met een collectief ontslag. Dat roept heel wat vragen op. De sociaal interventieadviseur probeert je hierbij zo goed mogelijk verder te helpen via infosessies en individuele gesprekken.

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden.

Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden. Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden. Acties mbt opleiding en werk in het BHG: bevoegdheden. Acties mbt opleiding en werk in het BHG : instrumenten, actoren. Werk in dienstverband.

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

onze opleidingen zetten je op de juiste weg VDAB-opleidingen bij partners Versie 2012/2013

onze opleidingen zetten je op de juiste weg VDAB-opleidingen bij partners Versie 2012/2013 onze opleidingen zetten je op de juiste weg VDAB-opleidingen bij partners Versie 2012/2013 3 op 4 cursisten vinden een job na een opleiding bij de VDAB en zijn partners. (elke werkdag van 8 tot 19u) welkom

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Antwerps TOeleidingsNEtwerk www.antone.be ant_antone@vdab.be

Antwerps TOeleidingsNEtwerk www.antone.be ant_antone@vdab.be Antwerps TOeleidingsNEtwerk www.antone.be ant_antone@vdab.be U vindt deze powerpoint terug op de homepagina van antone.be www.vdab.be Doelstelling Niet meer van buiten leren wat er in de nieuwsbrief Antone

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie