Praktijkgids Marketing & Commerce

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkgids Marketing & Commerce"

Transcriptie

1 Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management (IMM) en Sport & Entertainment Marketing (SEM), Leisure & Event Marketing (LEM) en Creatieve Industrie (CI). De opleiding International Business and Languages (IBL) is eveneens onderdeel van het Institute for Marketing & Commerce. Deze opleiding kent de specialisaties Internationale Marketingcommunicatie (MC) en Exportmanagement (EM). Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA Utrecht Praktijkcoördinatoren CE De heer W. van den Brink De heer M. Nutzel De heer B. Toering De heer M. Veldhuizen Praktijkbureau CE Mevrouw E. Wildschut Mevrouw L. Bozkurt Praktijkcoördinator IBL Mevrouw E. Hofman Praktijkbureau IBL + IMM Mevrouw A. Phelipa Voor meer informatie: Kijk op internet: Het Praktijkbureau FEM maakt onderdeel uit van de Faculteit Economie & Management van Hogeschool Utrecht en onderhoudt, beheert en evalueert de contacten met het bedrijfsleven. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

2 De opleiding CE (SMM, SEM, LEM, CI) heeft een Onderwijs Advies Groep die als taak heeft de opleidingsdirectie te adviseren betreffende het marketing beroepenveld. De opleidingen CE (IMM) en IBL hebben een Beroepenveldcommissie met een vergelijkbare adviesfunctie. De bezetting van de Onderwijs Advies Groep is als volgt: ASM International, mevrouw R. de Vries, te Bilthoven. BLOOM, de heer P. Heshof, te Utrecht. Imediate, de heer F. Janssen, te Hilversum. Lanting Consulting, de heer dr. H.F. Lanting, te Leek. Lokerman Marketing & Sponsoring, de heer J.W. Lokerman, te Leidschendam. Sara Lee/DE, de heer drs. P.A.J. van Herpen, te Utrecht. Simpel Sales, de heer R. Damen, te Utrecht. De bezetting van de Beroepenveldcommissie is als volgt: Flora Culture International, de heer J. Kras, te Amsterdam. Nederlands-Duitse Handelsmaker, de heer G.F. Gülker, te s-gravenhage. Nederlandse Export Combinatie, de heer mr. J.C. van Dam, te Soest. Papicolor International, mevrouw J. Kaljee, te De Meern. Wonderfeel, de heer G.L.F.M. Mutsaerts, te Bussum. De opleidingen leggen plannen en dilemma s betreffende de invulling van het onderwijs aan de Onderwijs Advies Groep c.q. Beroepenveldcommissie voor. De externe adviseurs komen in deze hoedanigheid drie tot vier maal per jaar bijeen. De leden zijn vertegenwoordigers van het beroepenveld, verdeeld over de specialisaties van de twee opleidingen. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

3 Voorwoord De HU is een grote hogeschool die gevestigd is in de meest gunstig gelegen plaats van Nederland: Utrecht. Hogeschool Utrecht bestaat uit verschillende Instituten, Academies en Centra, onderverdeeld bij de verschillende faculteiten: Economie & Management (FEM), Natuur en Techniek (FNT), Communicatie en Journalistiek (FCJ), Maatschappij en Recht (FMR), Educatie (FE) en Gezondheidszorg (FG). Met de zeventig opleidingen bestrijkt de HU vrijwel alle maatschappelijke velden. Jaarlijks studeren meer dan studenten af aan de verschillende opleidingen. Meer nog dan een onderwijsinstelling zijn wij een kennisinstituut. Onze docenten onderhouden intensieve contacten met de beroepspraktijk. Door toegepast onderzoek weten ze het vakgebied steeds verder te verdiepen. De HU werkt nauw samen met andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om in constante wisselwerking ons aanbod en onze kennis op peil te houden. Deze gids bevat informatie over praktijkopdrachten van het Institute for Marketing & Commerce aan de Faculteit Economie & Management (FEM) van Hogeschool Utrecht (HU), m.b.t. de opleiding CE (Commerciële Economie) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management (IMM), Sport & Entertainment Marketing (SEM), Leisure & Event Marketing (LEM) en Creatieve Industrie (CI) en van de opleiding IBL (International Business and Languages) met de specialisaties Internationale Marketingcommunicatie (MC) en Exportmanagement (EM). International Marketing Management wordt sinds 2007 volledig in het Engels aangeboden en biedt onderwijs aan Nederlandse en internationale studenten. In de major participeren ook exchange studenten van onze partneruniversiteiten. De praktijkcoördinatoren en het Praktijkbureau zorgen voor de coördinatie van de praktijkopdrachten en voor het goede verloop en de bewaking van de kwaliteit van het praktijkonderwijs binnen het Institute for Marketing & Commerce. In deze praktijkgids van het instituut vindt u hierover alle relevante informatie. Naast de praktijkopdrachten kunnen studenten van het Institute for Marketing & Commerce ook op andere momenten worden ingezet voor praktijkvraagstukken. Mocht u mogelijkheden voor studenten zien in de vorm van bijvoorbeeld projectopdrachten, input voor cases, gastcolleges, bedrijfsexcursies, open dagen, sponsoring van programmaonderdelen, dan kunt u zich hiervoor eveneens wenden tot het Praktijkbureau. Gebruikers van deze gids zijn uiteraard vrouwelijke en mannelijke potentiële opdrachtverleners, studenten en docenten. Deze personen worden, zodra ze als algemene categorie worden genoemd, grammaticaal in de tekst met de mannelijke vorm aangeduid. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

4 Inhoudsopgave Voorwoord Faculteit Economie & Management (FEM) Praktijkbureau FEM Praktijkopdrachten Jaarplanning Wat u van ons kunt verwachten Wat wij van de organisatie verwachten Digitaal aanbiedingsformulier Institute for Marketing & Commerce Algemeen Sales & Marketing Management International Marketing Management (Engelstalige opleiding) Sport & Entertainment Marketing Leisure & Event Marketing Creatieve Industrie International Business and Languages Opbouw en inhoud van het studieprogramma Voorafgaand aan stage I, Ad-traject en traineeship I Propedeuse Hoofdfase Hoofdfase jaar 1, tweede studiejaar (SMM, SEM, LEM, CI) Hoofdfase jaar 1, tweede studiejaar, CE (IMM; Engelstalig) Hoofdfase jaar 2, derde studiejaar, CE (SMM, SEM, LEM, CI) Hoofdfase jaar 2, derde studiejaar, CE (IMM; Engelstalig) Hoofdfase jaar 3, vierde studiejaar, CE (SMM, SEM, LEM, IMM) Hoofdfase jaar 1, tweede studiejaar, IBL Hoofdfase jaar 2, derde studiejaar, IBL Hoofdfase jaar 3, vierde studiejaar, IBL Ad Assitant Marketeer (tweede studiejaar) Wat houdt Ad Assistant Marketeer in? Mogelijke invulling Competenties Leerdoelen Doelstellingen Stage I (voltijd; tweede studiejaar) Wat houdt stage I in? Mogelijke invulling Competenties Leerdoelen Doelstellingen Traineeship I (duaal; tweede studiejaar) Wat houdt traineeship I in? Mogelijke invulling Competenties Leerdoelen Doelstellingen Traineeship II (duaal; derde studiejaar) Wat houdt traineeship II in? Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

5 8.2 Mogelijke invulling Competenties Leerdoelen Doelstellingen Afstudeertraject (voltijd/duaal; vierde studiejaar) Wat houdt het afstudeertraject in? Mogelijke invulling Competenties Leerdoelen Doelstellingen Praktijkonderwijs (derde studiejaar) Wat houdt praktijkonderwijs in? Mogelijke invulling Bedrijfsopdracht Input voor cases Gastcolleges Informatie algemeen Inhoudelijke eisen praktijkperiode Het vinden van een praktijkplaats Begeleiding tijdens de praktijkperiode Begeleiding door de hogeschool: de docentbegeleider Begeleiding door de organisatie: de bedrijfsmentor Eindbeoordeling van de praktijkperiode Aandachtspunten voor het beschrijven van een praktijkperiode De organisatie Invulling stage I (voltijd) + Ad-traject Invulling traineeship I (duaal) Invulling traineeship II (duaal) Invulling afstudeertraject (voltijd/duaal) Operationele werkzaamheden Over de begeleiding Vergoeding en secundaire afspraken bij stage I, Ad-traject of afstudeertraject (voltijd) Praktijkovereenkomst Stagevergoedingen Aansprakelijkheid Geheimhouding Vrije dagen Vergoeding/secundaire afspraken bij traineeship I of afstudeertraject (duaal) Onderwijs-Arbeidsovereenkomst Vergoedingen Aansprakelijkheid Geheimhouding Vrije dagen Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

6 1 Faculteit Economie & Management (FEM) De FEM verzorgt voltijd-, deeltijd- en duale onderwijsopleidingen voor een bachelor degree (B Ec = Bachelor of Business Economics, B Com = Bachelor of Commerce, B BA = Bachelor of Business Administration) in de volgende instituten. Een instituut kan uit één of meerdere opleidingen (met eventueel één of meerdere specialisaties) bestaan: Institute for Business Economics Bedrijfseconomie (BE) - International Finance and Control (IFC); Engelstalige opleiding Accountancy (AC) Financial Services Management (FSM) Institute for Marketing & Commerce Commerciële Economie (CE): - Sales & Marketing Management (SMM) - International Marketing Management (IMM); Engelstalige opleiding - Sport & Entertainment Marketing (SEM) - Leisure & Event Marketing (LEM) - Creatieve Industrie (CI) Ad Assistant Marketeer International Business and Languages (IBL): - Exportmanagement (EM) - Marketingcommunicatie (MC) Institute for Business Administration Logistiek en Economie (LE) Management, Economie en Recht (MER): - Business & Information Management (B&IM) - Business & Human Resources Management (B&HRM) - Commerciële Bedrijfskunde (CBK) - Management in de publieke sector (MPS) Business Management (MKB) Ad Intercedent International Business and Management Studies (IBMS); Engelstalige opleiding International Business for Emerging Markets (IBEM); Engelstalige opleiding De opleidingen kennen een gemeenschappelijk doel: studenten theoretisch en praktisch voorbereiden op het uitoefenen van midden en hogere managementfuncties. Deze doelstelling is alleen te verwezenlijken in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk. Die samenwerking kent de hogeschool sinds de oprichting in De FEM beschouwt contacten met het beroepenveld dan ook als cruciaal voor de kwaliteit van de opleidingen. De vierjarige studie aan de hogeschool, onderverdeeld in een propedeuse jaar en een hoofdfase van drie jaar, mondt uit in de titel bachelor. Het praktijkelement neemt tijdens de studie een belangrijke plaats in; het aandeel van projecten, practica, gastcolleges, bedrijfsbezoeken of praktijkopdrachten beslaat ongeveer een derde van de totale studie. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

7 De FEM kent een aantal praktijkperiodes in haar opleidingen, om daarmee de wisselwerking tussen theorie en praktijk te bevorderen. Het verschil tussen stage I (voltijd; tweede studiejaar), Ad-traject (voltijd; tweede studiejaar), traineeship I (duaal; tweede studiejaar) en het afstudeertraject (voltijd/duaal; vierde studiejaar) komt niet alleen tot uitdrukking in de duur, maar vanzelfsprekend ook in de inhoud (opdracht en werkzaamheden). Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

8 2 Praktijkbureau FEM 2.1 Praktijkopdrachten De studenten van de Faculteit Economie & Management (FEM) vervullen tijdens de studie verschillende praktijkopdrachten. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld om hun competenties toe te passen in de beroepspraktijk. Afhankelijk van de inhoud van de praktijkopdrachten hanteert de FEM verschillende (onderwijs)vormen waarbinnen de praktijkopdrachten worden vervuld. 2.2 Jaarplanning Afhankelijk van de opleiding zijn voor de praktijkopdrachten aan de Faculteit Economie & Management verschillende tijdstippen in het jaarrooster vastgesteld. Stage I Opleiding Accountancy Bedrijfseconomie Financial Services Management Commerciële Economie (SMM, SEM, LEM) Commerciële Economie (CI, IMM, Ad-traject) International Business and Languages International Business and Management Studies Logistiek en Economie Management, Economie en Recht Startmaand februari april april augustus, februari, april april april april april april Traineeship propedeuse Opleiding Business Management Logistiek en Economie Startmaand april april Traineeship I Opleiding Commerciële Economie (SMM, SEM, LEM) Business Management Startmaand september september Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

9 Logistiek en Economie september Traineeship II Opleiding Commerciële Economie (SMM, SEM, LEM) Startmaand september Traineeship III Opleiding Business Management Logistiek en Economie Startmaand februari september Traineeship IV Opleiding Business Management Startmaand september Afstudeertraject (praktijkperiode i.c.m. afstudeeropdracht) Opleiding Accountancy Bedrijfseconomie Financial Services Management Commerciële Economie (SMM, SEM, LEM, CI) Commerciële Economie (IMM) International Business and Languages International Business and Management Studies Logistiek en Economie Management, Economie en Recht Startmaand februari februari februari september, november, februari februari februari februari september september, november, februari, april 2.3 Wat u van ons kunt verwachten Binnen de FEM zijn verschillende medewerkers betrokken bij de uitvoering en begeleiding van praktijkopdrachten. Het centrale aanspreekpunt vormt het Praktijkbureau waar u als opdrachtgever met al uw vragen terecht kunt. Onze medewerkers kunnen u vaak van dienst zijn, indien nodig brengen zij u in contact met de juiste personen binnen de FEM. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

10 Voor het begin van de praktijkopdracht Omdat de opleidingen binnen de FEM sterk praktijkgerichte managementopleidingen zijn, stimuleren zij studenten om zelfstandig de zoektocht naar een praktijkperiode te organiseren. Het Praktijkbureau ondersteunt studenten o.a. met een intranetapplicatie en een stagevacaturebank waarop de aanbiedingen van organisaties staan vermeld. Het Praktijkbureau heeft daarnaast een loketfunctie waar studenten advies kunnen inwinnen over de verwerving van opdrachten. Aan het begin van de praktijkperiode Het Praktijkbureau organiseert, beheert en evalueert het verloop van de praktijkperiode binnen uw organisatie. Hiertoe registreren wij uw gegevens in een relatiebeheersysteem. Gedurende de praktijkperiode Periodiek ontvangt u van ons informatie via , die op dat moment voor u relevant is. U kunt hierbij denken aan beoordelingsformulieren maar ook aan overzichten van belangrijke data waarop terugkomdagen voor studenten, bijeenkomsten voor bedrijfsmentoren e.d. worden vermeld. Na afloop van de praktijkperiode Het belang van de praktijkperiodes wordt onderstreept doordat er een beoordeling aan wordt toegekend, die voor de student voldoende moet zijn om uiteindelijk het diploma van de hogeschool in ontvangst te kunnen nemen. Deze beoordeling berust op de indrukken, die u als bedrijfsmentor, als ook de docentbegeleider van het verloop van de stage heeft gekregen. 2.4 Wat wij van de organisatie verwachten De rol, de taken en verantwoordelijkheden van het bedrijf zijn, in min of meer chronologische volgorde: Voor aanvang van de praktijkperiode Formuleren van de invulling van de praktijkperiode (in overleg met de student en eventueel de praktijkcoördinator van de opleiding). Beschrijving van het doel en de gewenste activiteiten. Toewijzen van een inhoudelijke begeleider (bedrijfsmentor) aan de student. Aan het begin van de praktijkperiode Introduceren van de student in de organisatie. Bespreken van het door de student voor zijn opdracht te maken plan van aanpak. Beschikbaar stellen van een fulltime werkplek in de beroepsomgeving. Bespreken van de eerste resultaten, eventuele vragen en het maken van definitieve afspraken in een eerste (door de student te regelen) bezoek van de docentbegeleider. Tijdens de praktijkperiode Actief begeleiden van de student, onder andere door het regelmatig houden van voortgangbesprekingen. De student enigszins zelfstandig laten uitvoeren van de (stage)opdracht, hem hierover laten rapporteren en hem feedback geven. De student tevens de gelegenheid geven mee te werken aan beroepsrelevante dagelijkse werkzaamheden. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

11 Geven van feedback aan de student in het kader van diens persoonlijke ontwikkeling en competenties. Aan het einde van de praktijkperiode Invullen van het beoordelingsformulier en dit bespreken met de student. Beoordelen en bespreken van de door de student gemaakte producten. Bespreken van de evaluatie en beoordeling van de student met de docentbegeleider. Geven van input aan de docentbegeleider ten behoeve van kwaliteitsverbetering van (aspecten) van de opleiding. 2.5 Digitaal aanbiedingsformulier Het Praktijkbureau FEM beschikt over een eigen digitale stagevacaturebank. Stageaanbiedingen worden gepresenteerd in een intranetomgeving en zijn via een wachtwoord alleen te bekijken door studenten en medewerkers van de Faculteit Economie & Management. De aanbiedingsprocedure 1. Wanneer u een opdracht wilt indienen, kunt u gebruik maken van het digitale stageformulier FEM op onze website: Uiteraard bent u vrij om aanvullende informatie als attachment bij te voegen. Voor aanbiedingen met een internationaal karakter kunt u gebruik maken van het Engelstalige formulier. 2. Indien de opdracht lijkt aan te sluiten bij één van de opleidingen, ontvangt u een bevestiging via de mail en wordt de opdracht opgenomen in de stagevacaturebank. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

12 3 Institute for Marketing & Commerce 3.1 Algemeen Het Institute for Marketing & Commerce leidt mensen op voor het diploma Bachelor of Commerce (afkorting: B Com) en daarmee voor functies in het marketinglandschap. De opleiding verzorgt het onderwijs in nauwe samenwerking met het beroepenveld. 3.2 Sales & Marketing Management Beroepsprofiel Afgestudeerden van deze specialisatie zullen veelal een functie gaan vervullen in (een onderdeel) van het werkveld van marketing(management). De praktijk leert, dat de functies voor CE ers niet alleen door het bedrijfsleven worden aangeboden; de laatste jaren worden bij non-profit instellingen ook meer en meer CE ers gevraagd. Perspectief Steeds meer worden commerciële- en verkoopprocessen binnen bedrijven professioneler aangepakt. Hoe professioneler de bedrijven werken, des te meer men vraagt naar medewerkers die hierin geschoold zijn. Daarom zal naar verwachting zowel in het middenen kleinbedrijf (MKB) als bij de grotere bedrijven de vraag naar professioneel geschoolde (aankomend) managers blijven toenemen. Het Sales afstudeerprofiel bereidt studenten voor op een diversiteit aan functies in de praktijk. Typische functies zijn salesmanager, accountmanager en junior productmanager. 3.3 International Marketing Management (Engelstalige opleiding) Beroepsprofiel Afgestudeerden van deze specialisatie worden opgeleid voor kaderfuncties bij internationaal opererende ondernemingen in Nederland of in het buitenland. De afgestudeerde IMM er moet in staat zijn beleid te voeren betreffende alle aspecten die samenhangen met de internationale marketing van goederen en diensten. Perspectief Evenals vele andere opleidingen begeeft International Marketing Management zich op het terrein van internationale samenwerking. Zo wisselen wij wereldwijd met instituten regelmatig studenten uit en werken studenten in internationaal verband aan projecten. Een en ander leidt tot een duidelijke meerwaarde voor inhoud en kwaliteit van het eigen onderwijs: studenten worden adequater voorbereid op de internationale samenleving. Dit betekent ook dat een groeiend aantal studenten stage loopt in het buitenland of in een organisatie binnen Nederland waar de voertaal Engels of een andere vreemde taal is. Het IMM afstudeerprofiel biedt dan ook een goede start op de arbeidsmarkt. Typische functies zijn exportmanager en internationaal account-/segmentmanager. 3.4 Sport & Entertainment Marketing Beroepsprofiel Sport en Entertainment zijn snel groeiende bedrijfstakken met een toenemende behoefte aan professionals. Het programma SEM richt zich vooral op het commerciële aspect van sport- en entertainmentorganisaties. Marketing management, communicatie en sales in de sport- en entertainmentwereld zijn voorbeelden van modules die worden aangeboden. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

13 Perspectief Met het SEM afstudeerprofiel kan de carrière zich ontwikkelen in de steeds groter wordende markt van belanghebbenden in professionele sportorganisaties, entertainmentindustrieën en bij alle zakelijke partners. Daarnaast is er bij de overkoepelende organisaties en (semi)overheidsinstellingen een groeiende behoefte aan specifiek opgeleide marketingexperts. Voorbeelden van werkvelden waarin afgestudeerden aan de slag zullen gaan, zijn reclame en sponsoring, marketing van sportmateriaal, sport- en entertainmentmerchandising, televisieproductie, eventmarketing, multimediamarkt, cd-, video- en filmbusiness. 3.5 Leisure & Event Marketing Beroepsprofiel Voor veel mensen is een goede besteding van de beschikbare vrije tijd heel belangrijk. Zij hebben er ook steeds meer voor over. En omdat zij er een groter deel van hun inkomen aan besteden, zijn hun verwachtingen hoog gespannen. Ze willen ondergedompeld worden in een beleving. Ook in het bedrijfsleven wordt werk meer en meer ingericht rondom evenementen en bijzondere ervaringen. De student Leisure & Event Marketing leert vrije tijd voor anderen interessant te maken en te houden; hij wordt opgeleid om commercieel haalbare en boeiende vrijetijdsproducten te ontwikkelen en te beheren. Perspectief Wie kiest voor de specialisatie Leisure & Event Marketing wordt opgeleid voor een marketing- en beleidsfunctie in de vrijetijdssector. Hiertoe behoren bedrijven en instellingen in allerlei sectoren, maar vooral op het gebied van evenementen, attracties en amusement. Ook de overheid behoort tot het werkveld. Een afgestudeerd Leisure & Event marketeer, heeft heel verschillende taken. Zeker is dat de vrijetijdssector zowel nationaal als internationaal groeiend is en de vraag naar professionele mensen nog steeds toeneemt. 3.6 Creatieve Industrie Beroepsprofiel Onze afgestudeerden combineren hun vakkennis met kennis van aanpalende vakgebieden, met generieke vaardigheden zoals ondernemersvaardigheden en met een houding die zich richt op samenwerking. Tot zogenoemde T-shaped professionals dus. Met die kennis en eigenschappen kunnen ze een belangrijke rol spelen in innovatieve teams. Creative thinking, business thinking en co-design, daar gaat het om. Perspectief Hogeschool Utrecht erkent de groei en ontwikkelingen die de wereld van communicatie, media en design doormaken, zeker ook in de regio Utrecht en probeert middels onderwijs en onderzoek, ondernemingen in de Creatieve Industrie te ondersteunen en een betere kwaliteit studenten af te leveren die graag willen werken voor deze sector. Studenten die om kunnen gaan met veranderingen, creatief geschoold zijn en ook het zakelijke aspect niet uit het oog verliezen. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

14 3.5 International Business and Languages Beroepsprofiel Een IBL er wordt opgeleid voor een managementfunctie in een internationaal opererend bedrijf resp. een internationaal georiënteerde bedrijfsomgeving. Het kan daarbij zowel om een bedrijf in Nederland als in het buitenland gaan. Afhankelijk van de specialisatie van de student zal het werkterrein liggen binnen de gebieden Marketing, Marketingcommunicatie en Exportmanagement. Perspectief Gezien de steeds verder toenemende internationalisering van het bedrijfsleven is er een grote behoefte aan afgestudeerden die meerdere moderne talen beheersen en vertrouwd zijn met de aspecten van het internationaal zaken doen. Bij een afgestudeerde IBL er passen functies als beleidsmedewerker/account manager op het terrein van verkoop, marketing, marketing communicatie en exportmanagement. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

15 4 Opbouw en inhoud van het studieprogramma 4.1 Voorafgaand aan stage I, Ad-traject en traineeship I De student houdt zich gedurende de eerste drie jaar van zijn opleiding met het hierna volgende bezig. Thema s en clusters Ieder studiejaar staan er één of meerdere thema s centraal die projectmatig worden behandeld. De thema s worden ondersteund door een aantal modules. De vakken worden dus geïntegreerd aangeboden, waardoor het voor de student duidelijk wordt hoe de leerstof in de praktijk kan worden toegepast. 4.2 Propedeuse In de flexibele propedeuse staat in het eerste half jaar het opdoen van een stevige economische basiskennis centraal. In het tweede half jaar verdiept de student zich in de belangrijkste kennisgebieden van de opleiding Commerciële Economie (CE) of International Business and Languages (IBL). De studenten werken groepsgewijs aan een aantal verschillende projecten op het gebied van: oriëntatie op de beroepspraktijk van CE of IBL; consumentengedrag en de externe omgeving; oriëntatie op een ondernemingsplan. De overige modulen betreffen: Taalmodule Engels (SMM, SEM, LEM, CI) en één andere vreemde taal Duits, Frans of Spaans. Taalmodule Engels (IBL) en twee andere vreemde talen, Spaans, Duits of Frans. Communicatie, commerciële calculaties, bedrijfseconomie, management en organisatie, logistiek en informatiemanagement, algemene economie. Projecten. Specialisatieweek over de gekozen specialisatie. 4.3 Hoofdfase Hoofdfase jaar 1, tweede studiejaar (SMM, SEM, LEM, CI) Verdieping en verbreding van commerciële economie en algemene economie. Groepsgewijs werken de studenten, afhankelijk van de specialisatie, aan een aantal projecten waarbij de volgende onderwerpen centraal staan: Internationaal zaken doen. Externe analyse (marktanalyse, concurrentieanalyse, consumentengedrag). CRM. Marktonderzoek. Marktanalyse. De overige modulen betreffen (SMM, SEM, LEM, CI): Taalmodule Engels. Algemene economie, organisatiekunde, methoden van onderzoek en marktonderzoek. Specialisatieweek over de gekozen specialisatie. Stage I. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

16 4.3.2 Hoofdfase jaar 1, tweede studiejaar, CE (IMM; Engelstalig) Verdieping en verbreding van commerciële economie en internationale marketing. Groepsgewijs werken de studenten, afhankelijk van de specialisatie, aan een aantal projecten waarbij de volgende onderwerpen centraal staan: Intercultural sensitivity. Global marketing research. Applied marketing management. How does Europe work. Sales training. Export management. Digital Marketing. Business English. Foreign Business Language (French, German, Spanish). Corporate sales. Personal Business Skills. Internship I Hoofdfase jaar 2, derde studiejaar, CE (SMM, SEM, LEM, CI) Verdieping en verbreding van commerciële economie en invulling van de specialisatie: Strategische marketing, marketingbeleid van de organisatie. Vakken over de gekozen specialisatie. Marketing Simulatie. Basis sales, internationale marketing (IM niet voor CI). Trends in de Creatieve Industrie, Entrepreneurship (alleen CI) Taalmodule Engels Hoofdfase jaar 2, derde studiejaar, CE (IMM; Engelstalig) Verdieping en verbreding van commerciële economie en invulling van de specialisatie: Study abroad (5 maanden). Product Management and Innovation. International Law. International Marketing Plan. Logistics. Management Skills. HRM & Outsourcing. Global Sustainability. International Branding. Marketing Simulation. Taalmodule Engels en twee andere vreemde talen (Duits, Frans of Spaans) Hoofdfase jaar 3, vierde studiejaar, CE (SMM, SEM, LEM, IMM) Het eerste semester van het vierde studiejaar staat in het teken van de minor, d.w.z. een uitgebreide module in de vrije studieruimte. De student kan kiezen uit vele minoren, die niet perse hoeven aan te sluiten bij zijn (hoofd)studieprogramma. In het resterende deel van dit laatste studiejaar houdt de student zich bezig met het afstudeertraject. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

17 4.3.6 Hoofdfase jaar 1, tweede studiejaar, IBL Verdieping en verbreding van (international) marketing en bedrijfseconomie. Daarnaast volgt de student intercultural management, bedrijfsorganisatie, recht, Spaans, Engels en Duits of Frans (waaronder ook de integratiemodule talen) en naar keuze marketing communicatie of exportmanagement. In het laatste kwartaal van jaar 2 doet de student zijn eerste stage Hoofdfase jaar 2, derde studiejaar, IBL De IBL student brengt het eerste semester van het derde studiejaar in het buitenland door, studerend aan een buitenlandse universiteit of hogeschool. Het studieprogramma van dat jaar wordt van te voren goedgekeurd door de Examencommissie van de opleiding die erop toeziet, dat het buitenlandprogramma in lijn is met het IBL curriculum. In februari van jaar drie zet de IBL student het IBL programma voort. In het resterende semester komen de specialiteiten Marketing Communicatie en Exportmanagement uitvoerig aan de orde. Ook wordt het talenprogramma vervolgd. Verder: Internationaal Recht. Daarnaast houdt de student zich bezig met het project Consultancy, dat een voorbereiding is op de afstudeertraject van jaar 4. De student wordt vertrouwd gemaakt met het doen van onderzoek (onderzoeksvraag, onderzoeksvoorbereiding en -uitvoering) en het zorgvuldig uitbrengen van advies op grond van het uitgevoerde onderzoek Hoofdfase jaar 3, vierde studiejaar, IBL Het eerste semester van het vierde jaar staat in het teken van de minor. D.w.z. met een uitgebreide module in de vrije studieruimte. De student kan kiezen uit vele minoren, die niet noodzakelijkerwijs aansluiten bij zijn (hoofd)studieprogramma. In het resterende deel van dit laatste studiejaar houdt de student zich bezig met het afstudeertraject. Ook de talen worden in deze fase van het vierde studiejaar afgesloten. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

18 5 Ad Assitant Marketeer (tweede studiejaar) 5.1 Wat houdt Ad Assistant Marketeer in? Het programma van Ad Assistant Marketeer leidt studenten op voor ondersteunende functies in de marketing en sales. Het huidige curriculum is in overeenstemming met het beroepsprofiel en het takenpakket van de Assistant Marketeer. Ook voor Ad-studenten is het van belang dat ze ervaring opdoen in de praktijk en daarbij hun de opgedane theoriekennis kunnen toepassen. Een belangrijk uitgangspunt van de AD is dan ook dat de programma s zoveel mogelijk praktijkgericht dienen te zijn. Daarom is het de bedoeling dat de Ad-studenten in het tweede jaar een praktijkopdracht uitvoeren. Deze praktijkopdracht dient daarnaast als afronding van de studie, hoewel Ad-opleidingen geen officiële afstudeeropdrachten kennen. De praktijkopdracht duurt net als in de bachelor 10 weken. 5.2 Mogelijke invulling Er zijn drie mogelijkheden om de praktijkopdracht Ad Assistant Marketeer uit te voeren t.w.: Externe praktijkopdracht in groepjes, voor een MKB bedrijf in de regio. Individuele stage I, zoals in de bachelor. Opdracht ondernemingsplan eigen bedrijf. In principe gaat de voorkeur uit naar mogelijkheid 1. Slechts wanneer de student daarvoor een goede reden heeft, kan hij kiezen voor de mogelijkheden 2 of 3. Een en ander ter beoordeling van de praktijkcoördinator. Ad 1 Externe praktijkopdracht Studenten voeren in kleine groepjes (2 tot 4 studenten) een marketing- en/of salesgerichte opdracht uit voor een praktijkbedrijf. De opdracht wordt aangereikt door de opleiding. De verdeling van de binnengekomen opdracht gebeurt waar mogelijk in overleg met de studenten. Het volgende is van toepassing: het gaat om een afgebakende opdracht op tactisch/operationeel niveau; voorbeelden: klanttevredenheidsonderzoek, marktanalyse, salesplan, uitvoeren direct marketing campagne e.d.; de praktijkcoördinator verwerft de opdracht en maakt daarvan een korte projectbeschrijving, ook bedoeld voor de opdrachtgever; de studenten bezoeken samen met hun begeleider vanuit school de opdrachtgever voor een briefing en kennismaking. Aan de hand hiervan maken ze een projectvoorstel dat ze vervolgens gaan uitvoeren; de studenten werken de opdracht uit in de vorm van een beroepsproduct; de studenten hoeven geen werkplek te hebben bij de opdrachtgever op het bedrijf. Wel zullen ze regelmatig het bedrijf bezoeken, uiteraard in overleg met de opdrachtgever en de begeleidende docent. Verder werken ze vanuit huis en maken ze gebruik van de projectruimtes op school. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

19 Ad 2 Individuele stage I In voorkomende gevallen mag de student een individuele stage lopen bij een praktijkbedrijf. Voorwaarde is wel dat de student een concrete praktijkopdracht uitvoert, vergelijkbaar met de externe praktijkopdracht van Ad 1. Het volgende is van toepassing: de student dient zich te houden aan de opzet en voorwaarden in de cursuswijzer van stage I van de bachelor (zie eveneens site Praktijkbureau); de student moet zelf zorgen voor een stageorganisatie en een praktijkopdracht; de student moet de praktijkovereenkomst invullen en hiervoor goedkeuring krijgen van de praktijkcoördinator. Op het formulier moet duidelijk zijn beschreven welke opdracht de student gaat uitvoeren; de student werkt de opdracht uit in de vorm van een beroepsproduct; net als bij de externe praktijkopdracht moet de student bij aanvang van de stage een projectvoorstel maken ter beoordeling door de begeleidende docent. Ad 3 Opdracht eigen bedrijf Bij hoge uitzondering mag een student voor een eventueel op te richten eigen bedrijf een opdracht uitvoeren. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een marktanalyse of het opstellen van een ondernemingsplan. De student moet vooraf kunnen aantonen dat hij/zij gedurende 10 weken fulltime met de opdracht bezig zal zijn. Het volgende is van toepassing: ter goedkeuring levert de student vooraf een projectvoorstel in, dat hij/zij mondeling moet toelichten; in dit projectvoorstel moet de student duidelijk maken wat het doel is en welke activiteiten hij/zij concreet zal uitvoeren en hoeveel tijd dit gaat vergen; de student werkt de opdracht uit in de vorm van een beroepsproduct; de praktijkcoördinator zal beoordelen of het projectvoorstel aan de criteria voldoet en uitzicht biedt op een zinvolle praktijkperiode met voldoende diepgang. 5.3 Competenties Ten grondslag aan het programma Ad Assistant Marketeer liggen de CEdomeincompetenties de niveaus 1 en 2. Welke competenties met name aan bod komen, hangt af van de soort opdracht en het onderwerp. Er zijn acht CE-domeincompetenties, waarvan onderstaande relevant zijn voor deze praktijkcursus: initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek; vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en -cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends; ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes; opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid; ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. 5.4 Leerdoelen Bij een voldoende beoordeling van de module: Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

20 kan de student een concreet beeld schetsen van (een aspect van) de beroepspraktijk, in relatie tot de totale organisatie; kan de student verantwoorden hoe en welke theoretische onderwerpen hij in de praktijk heeft toegepast en kan hij (op onderdelen) aangeven waar de theorie van de praktijk verschilt; kan de student uitleggen wat de geldende beroepsattitude is, en kan hij aangeven wat zijn eigen sterke en zwakke(re) punten zijn op de aspecten hiervan; kan de student aangeven wat zijn sterke en zwakke punten zijn inzake de persoonlijke kwaliteiten: lerend vermogen, mondelinge communicatie, oordeelsvorming, planmatig werken, proactiviteit, sensitiviteit, schriftelijke presentatie. 5.5 Doelstellingen Uitgangspunt voor de opleiding Ad Assistant Marketeer vormt ondermeer de volgende eindkwalificaties. De Assistant Marketeer: onderhoudt en ontwikkelt zakelijke relaties ten behoeve van het bedrijf (inkoop, verkoop); ontwerpt en voert plannen uit vanuit marketing, sales, distributie, communicatie en relatiebeheer; geeft leiding aan projecten op het terrein van marketing, verkoop etc.; assisteert bij het vaststellen van het marketingbeleid van de onderneming; plant en organiseert eenvoudige marktonderzoeken, quick scans, vragenlijsten etc.; is op een breed commercieel terrein inzetbaar. Doelstellingen voor studenten Bijdragen aan het ontwikkelen van bovengenoemde eindkwalificaties en de CE-domeincompetenties. Kennismaken met de beroepspraktijk (functies, taken, activiteiten. Inzicht verwerven in het commerciële proces in een organisatie en de rol daarbij van de Assistant Marketeer. Kennis en vaardigheden uit de opleiding toepassen en verder ontwikkelen in de beroepspraktijk. Ontwikkelen van een professionele beroepshouding, het dragen en nemen van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van de gedragscompetenties, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, planmatig werken, flexibiliteit en socialecommunicatieve vaardigheden. Uitvoeren van een concrete en relevante praktijkopdracht en het opleveren van een beroepsproduct. Doelstellingen voor de FEM Theorie en praktijk met elkaar in verband brengen. Realiseren van verdere persoonlijke ontplooiing van studenten. Stimuleren van praktische vaardigheden van studenten. Studenten relevante competenties en praktische vraagstukken leren herkennen. Praktijkgids Institute for Marketing & Commerce, /51

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM) en Creatieve Industrie (CI).

Nadere informatie

Praktijkcomponent in de opleiding

Praktijkcomponent in de opleiding Praktijkcomponent in de opleiding Praktijkcoördinatoren / Praktijkbureau Praktijkcoördinatoren (inhoudelijk) Locatie: DL500 3 e etage Spreekuren zie contactgegevens cursussite Email walter.vandenbrink@hu.nl

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Het Institute for Business Administration kent de opleidingen Bedrijfskunde -MER, Logistiek & Economie en Business Management

Het Institute for Business Administration kent de opleidingen Bedrijfskunde -MER, Logistiek & Economie en Business Management Praktijkgids Business Administration Het Institute for Business Administration kent de opleidingen Bedrijfskunde -MER, Logistiek & Economie en Business Management Hogeschool Utrecht Faculteit Economie

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Logistiek & Economie. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014

Bacheloropleiding Logistiek & Economie. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014 Bacheloropleiding Logistiek & Economie Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014 Hogeschool Utrecht, opleiding Logistiek en Economie 1/24 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Trade Management gericht op Azië.

Trade Management gericht op Azië. Trade Management gericht op Azië http://www.youtube.com/watch?v=umsxacjlkby Per september 2017 Alle economische opleidingen op locatie Kralingse Zoom onder de noemer (de nieuwe) Rotterdam Business School

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL.

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Kenmerk: 31 januari 2015 Inhoud presentatie Even voorstellen Hoe ziet de opleiding eruit? Waarvoor leidt de opleiding Bedrijfskunde MER op? Wat maakt de opleiding Bedrijfskunde

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

HU Honours : opleiding Commerciële Economie

HU Honours : opleiding Commerciële Economie HU Honours 2016-2020: opleiding Commerciële Economie Coördinatie: Krijn Jansen Missie HU Honours Honours om studenten op te leiden tot leading professional in waardecreatie Honours als aanjager van een

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE

BEDRIJFSECONOMIE BEDRIJFSECONOMIE 2017-2018 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt Bedrijfseconomie? Toelatingseisen

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1 -

Nadere informatie

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT DE OPLEIDING VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSBEDRIJF 2017-2018 1 PROGRAMMA Wat kun je met Financial Services Management (FSM)? Jouw profiel Competenties / beroepstaken Opbouw

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

AFSTUDEERRICHTING CREATIEVE INDUSTRIE

AFSTUDEERRICHTING CREATIEVE INDUSTRIE AFSTUDEERRICHTING CREATIEVE INDUSTRIE Utrecht, december 2013 Pim Schonk Willem Spee 1 Voorwoord Interactieve media, nieuwe diensten, verrassende content; nieuwe vormen van nieuwsvergaring, onverwachte

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

ERKENDE DIPLOMA S DOOR DE NVAO MARKETING

ERKENDE DIPLOMA S DOOR DE NVAO MARKETING TRAJECTSCHIJF 1 Business & Law Skills Economische actualiteit 3 28 28 1 Wetgeving voor marketeers 4 42 42 1-2 Financiëel management voor marketeers 4 42 42 1-2 Nederlands 1 3 21 21 2 Frans 1 5 52 26 26

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven Verantwoording Inleiding Communicatie in het bedrijfsleven is specifiek gemaakt voor gebruik in het hbo op opleidingen Economie, zoals de opleiding Bedrijfseconomie, Commerciële Economie en Management,

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY AMSTERDAM INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht 1

Nadere informatie

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8 ariant: oltijd Jaar 1 blokken Competenties Elementen Werkvorm Onderwijseenheid 1 2 3 4 I B O S (* Kwalitatieve eis voor BSA) (*aanwezigheidsplicht) Contact Wegingsfactor Thema Zorg en Wonen FM-PR&I1-14

Nadere informatie

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011 Vooropleiding: Bedrijfsmanagement, Internationaal ondernemen Legende: EVK = vrijgesteld Onderwijsinstelling: Karel de Grote-hogeschool Totaal studieduurverkortingsprogramma: 64 blauw = keuzevak Deeltraject

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Deze keuzetrajecten kan je volgen vertrekkende vanuit verschillende afstudeerrichtingen KMOmanagement. Vastgoed

Deze keuzetrajecten kan je volgen vertrekkende vanuit verschillende afstudeerrichtingen KMOmanagement. Vastgoed Deze keuzetrajecten kan je volgen vertrekkende vanuit verschillende afstudeerrichtingen KMOmanagement Marketing Logistiek management Accountancy-fiscaliteit verzekeringswezen Rechtspraktijk Management

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Media, Informatie en Communicatie. Stageplan. CA82 Beroepsoriënterende stage. Plan van aanpak CV205E. Janina Pakasi

Media, Informatie en Communicatie. Stageplan. CA82 Beroepsoriënterende stage. Plan van aanpak CV205E. Janina Pakasi Media, Informatie en Communicatie Stageplan CA82 Beroepsoriënterende stage Plan van aanpak CV205E Janina Pakasi Tutor: J. Beijer Docent SLB: M. P. Corbeij Stage periode 31 januari 8 april 2011 Inhoud

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Niveau studenten. 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars

Niveau studenten. 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars Voedingsmiddelentechnologie Van Hall Larenstein Kunt u ook wat ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling en/of vermarkting van (nieuwe) voedingsmiddelen? Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt in Wageningen

Nadere informatie

Voorbeeld stagevoorstel

Voorbeeld stagevoorstel Voorbeeld stagevoorstel BIS (Bedrijfskunde Informatiepunt Stages) Het stagevoorstel moet bestaan uit verschillende onderdelen, welke ook beschreven staan in het instructiedocument (kopje 4.3). In dit document

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie