Met de diplomalijn Ondernemerschap biedt u uw leerlingen een

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met de diplomalijn Ondernemerschap biedt u uw leerlingen een"

Transcriptie

1 Netwerkbijeenkomst VBS dinsdag 25 november 2014 Thema: doorlopende leerlijnen Gastschool: ROC A12 Adres: Reehorsterweg 80, 6717 LG Ede Tel: Contactpersoon van de VECON voor vragen op de dag zelf is Joyce Dost: Thema: Doorlopende leerlijnen Programma: uur Inloop, koffie/thee met iets erbij uur Welkom, presentaties uur Korte pauze met koffie/fris uur Workshopronde uur wisseling uur Workshopronde uur Maaltijd uur Workshopronde uur Eventuele uitloop en napraten Henk Paul Hegeman en Marieke de Boer Plenaire presentatie Ga jij met de tijd mee? Locatie: A2.04 Annelies Herfst Plenaire presentatie Wat heb je als ondernemende docent nodig? Locatie: A2.04 Workshop 2 Korte informatie over de presentatie/workshop Met moeite, tijd en aandacht, brengen we onze leerlingen naar de eindstreep. Om vanuit daar te gaan werken of om verder te gaan leren. Alleen is de wereld na het onderwijs veranderd. Het bedrijfsleven denkt marktgericht. Juist van buitenaf, weten ze heel goed wat de maatschappij vraagt. Maar denkt onderwijs ook marktgericht? Ikgaondernemen stimuleert vanuit een doorlopende leerlijn een ondernemende instelling en ondernemend gedrag. Zodat leerlingen hun weg vinden in het werkende- en in het studerende leven. Wat verstaan we onder ondernemend docentschap? Goed ondernemend onderwijs vraagt om ondernemende docenten. Wat is het juiste profiel van een ondernemende docent en wat zijn haar of zijn kwaliteiten? De combinatie van ondernemen en onderwijzen is veel meer dan het schrijven van een ondernemingsplan of het verkopen van een product door leerlingen. Ondernemen gaat over gedrag, het omzetten van ideeën naar daden, kansen zien en benutten. In hoeverre kan jij als docent dit verhaal overbrengen en uitstralen naar je leerlingen en je netwerk? Hoe formuleer je jouw toegevoegde waarde en kan je anderen overtuigen voor het ondernemerschap? Met de diplomalijn Ondernemerschap biedt u uw leerlingen een

2 en Nederlandse Associatie voor Examinering en NIMA Nieuwe Diplomalijn Ondernemerschap: - Basiskennis Ondernemerschap - Elementair Boekhouden - NIMA Basiskennis Marketing stevige basis om later een eigen bedrijf te starten. Met Basiskennis Ondernemerschap komt de leerling in aanraking met de beginselen van marketing, personeel & organisatie en bedrijfsadministratie. In combinatie met Elementair Boekhouden wordt de financiële kant van het ondernemen verdiept. Kiest de leerling voor NIMA Basiskennis Marketing kiest krijgt hij een sterker commercieel inzicht. Laat u bijpraten over de diplomalijn Ondernemerschap en de verschillende mogelijkheden. Praktische zaken rondom de examinering, en hoe pakt u het aan als docent. Vmbo-tl/havo/vwo Locatie: A1.10 Workshop 7 Multus, tot veel in staat. havo/vwo Locatie: A Workshop 8 ECDL Beroepsgerichte digitale vaardigheden Locatie: A Workshop 12 Hoe jongeren leren ondernemen.. De Team Academy methode Locatie: A2.03 In deze workshop wordt ingegaan op de relatie tussen het individueel talent en de toekomstige beroepsomgeving; hoe ontdekt de student zíjn rol in zíjn toekomstige beroepsomgeving? Na een korte inleiding en een ervaringsverhaal door een student, proberen we te ontdekken hoe dit goed kan aansluiten bij de ontwikkelingen rond talentstromen en de VECON BUSINESS SCHOOL. ECDL, bekend van o.a. het Europees Computer Rijbewijs laat zien hoe leerlingen kunnen worden voorbereid op de digitale toekomst, het veilig en efficiënt gebruik van internet en diverse computertoepassingen. Of het nu gaat om Excel, samenwerken in de cloud of presentaties. De praktijkgerichte diagnoses en examens van New ECDL en e-user skills meten wat iemand echt kan en weet. Discussieer mee over de waarde en plek van digitale vaardigheden tijdens studie, voor CV of werk straks. 93% van de banen vraagt om goede digitale basisvaardigheden. Speciaal voor scholen die aangesloten zijn bij VBS heeft ECDL een kennismakingspakket samengesteld. Met meer dan 13 miljoen kandidaten, 50 miljoen afgenomen examens in ca. 150 landen is ECDL DE internationale standaard in het veilig en efficiënt gebruik van verschillende computertoepassingen. Hoe jongeren leren ondernemen... De Team Academy methode Hoe leren jongeren ondernemen? Team Academy, 20 jaar geleden opgericht in Finland, hanteert een aantal vernieuwende methodieken waarbij de student centraal staat. De leermethode is gestoeld op 3 uitgangspunten: - jongeren ontwerpen hun eigen leerplan, ofwel 'leren zelf organiserend', - jongeren leren het snelst in de praktijk, action learning - jongeren leren het beste van elkaar, team learning

3 Workshop 15 Voorbeelden van samenwerking met HBO en WO Locatie: C2.01 Workshop 14 Day for Change vmbo/ onderbouw havo/vwo Centraal in het Team Academy programma staan daarom de team coach en het leercontract dat iedere student met zichzelf afsluit. In deze workshop doet Arjen Hemelaar, team coach en partner bij Team Academy, een korte aftrap over de leermethode waarna een gesprek zal worden gevoerd met de deelnemers over de ervaringen met deze aanpak. Hoe zelfstandig zijn leerlingen? Het Calandlyceum heeft afspraken gemaakt met de VU in Amsterdam. Een drietal college's, waaruit een onderzoeksopdracht als PWS voortvloeit. Het Wessel Gansfort College heeft afspraken met de Hanzehogeschool en de RUG. Kern zijn webclasses en doorstroomactiviteiten. Day for Change biedt scholen in het voortgezet onderwijs de kans deel te nemen aan een uniek financieel educatieproject waarin wereldburgerschap, ondernemerschap en omgaan met geld centraal staan. Tijdens de workshop gaan wij inhoudelijk aan de slag met de thematiek van Day for Change. Daarnaast wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken hoe de Day for Change Actie kan worden toegepast in de lessen economie. Locatie: C2.09 Workshop 16 Voorbeelden van samenwerking met HBO en MBO Locatie: C2.01 Workshop 3 EBC*L Life Management Locatie: C2.09 Workshop 4 Grijp de Buitenkans havo/vwo Locatie: A2.03 Workshop 5 Het Johannes Fontanus College heeft afspraken met WU en de Christelijke Hogeschool in Ede. Met beide instelling is een module ontwikkeld. Het Walburg College had afspraken met MBO Da Vinci in Dordrecht. In de workshop gaat u met enkele andere deelnemers aan de slag voor het organiseren van een evenement. Doel: u leert hoe u dit op school kunt toepassen. Werkwijze: u wordt geleerd een rode draad te hanteren waarmee de leerlingen, werkend aan hun sociale en economische competenties, ondernemend gedrag gaan vertonen om een evenement te gaan organiseren. Effectuation of in 5 stappen van idee naar canvasbusinessplan Gaan de reguliere ondernemingsplannen uit van winst en omzet, "the Upside", gaat Effectuation Canvas Business Model uit van verlies en investering, "the Downside". Hoe te werken met deze effectuation werkbladen? Plaza Challenge School is een bekroond spel in de categorie serious games. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassing in het onderwijs in

4 Plaza Challenge Locatie: A Workshop 10 Ik ga Ondernemen Vmbo Locatie: A Workshop 11 Naar een betere aansluiting met het Econasium Vwo Locatie: A1.10 Workshop 1 Bitpress- Cooldesigns vmbo 4 gl met extra begeleiding, bovenbouw havo/vwo Locatie: A Workshop 6 Codename future Missie: ondernemen samenwerking met docenten en onderwijskundigen. In deze ondernemersgame worden leerlingen ondernemer in een virtueel winkelcentrum. Daarbij strijden ze tegen hun eigen klasgenoten. Door het competitieve element krijgen ze spelenderwijs interesse in de lesstof. Met als gevolg enthousiaste en gemotiveerde leerlingen én docenten. U als docent kunt Plaza eenvoudig inzetten in uw klas. Gewoon naast uw eigen lesprogramma. Wij laten het u graag zien tijdens onze workshop. Komt u ook? De plenaire lezing gaat over dit onderwerp, in de workshop wordt de tool gepresenteerd. Ga jij met de tijd mee? Doorlopende leerlijn ondernemerschap vmbo-mbo-(hbo) Aan de hand van voorbeelden uit ik ga ondernemen wordt de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-(hbo), een ondernemende instelling en ondernemend gedrag zichtbaar. Bij de aansluiting tussen vwo en universiteit spelen allerlei aspecten een rol. Hans van der Burght (Odulphuslyceum Tilburg) en Hans Gremmen (Tilburg University) zijn de trekkers van "Het Econasium". Dat traject brengt leerlingen die relatief goed zijn in wiskunde kwantitatieve onderzoeksvaardigheden bij gericht op economie en probeert hen beter te informeren over en te motiveren voor een economische vervolgstudie. En op die manier voor de leerlingen die aan dit traject deelnemen een betere aansluiting te realiseren. Na een start begin 2014 op het Odulphuslyceum, hebben zich in september 11 andere vwo-scholen in Brabant bij dit initiatief aangesloten. Daarmee zijn er nu 12 "Econasiumscholen". Het is de bedoeling dit traject ook buiten Brabant ingang te doen vinden. In de workshop geven Hans & Hans aan hoe het Econasiumprogramma er uit ziet en hoe het probeert een betere aansluiting tussen vwo en universiteit te bewerkstelligen. In Cooldesigns wordt online een managementgame gespeeld, waarbij teams het fictieve ontwerpbureau Cooldesigns leiden vanaf de start bij de KvK als VOF tot een succesvolle BV. Met oog voor omzet én imago, beslissen de leerlingen over eigen en ingehuurd personeel, inkoop, marketing en de uit te keren management fees. De winst hangt af van de beslissingen die genomen worden. Ook het imago van het bedrijf speelt daar een belangrijke rol bij. Als je een goed imago hebt, zal je in de volgende ronde meer opdrachten krijgen en zijn de klanten best bereid iets meer te betalen voor je producten. Het werkboek bevat korte teksten met verdiepende opdrachten, waardoor de leerlingen hun bedrijf Cooldesigns goed leren kennen. Alle antwoorden zijn te vinden in de bijgeleverde docentenhandleiding. De maatschappij van vandaag vraagt om jongeren met mentaliteit, die in initiatief nemen, kansen zien en grijpen. Deze soft skills bezit niet iedereen van nature. Met de lesmodules Missie: ondernemen bieden wij docenten en leerlingen uit de onderbouw VO de mogelijkheid om aan deze soft skills te werken.

5 vmbo/ onderbouw havo/vwo Locatie: A Workshop 9 Jong Ondernemen Locatie: A2.03 Workshop 13 Stap in De Wereld van de Ondernemer Locatie: C2.01 Workshop 17 YounGold Locatie: C2.09 Workshop 2 en Nederlandse Associatie voor Examinering en NIMA Nieuwe Diplomalijn Ondernemerschap: - Basiskennis Ondernemerschap - Elementair Boekhouden - NIMA Basiskennis Marketing In deze workshop krijgt u inzicht in de inhoud en toepasbaarheid van deze lesmodules en ontdek je hoe je leerlingen kunt motiveren en activeren d.m.v. het behalen van badges. Veel scholen nemen deel aan een van de programma s van Jong Ondernemen. Tijdens deze workshop geven wij u verschillende handvatten op welke wijze de programma s van Jong Ondernemen het beste ingezet kunnen worden. Welke rol heeft de docent, van welke faciliteiten kan de docent gebruik maken en welke ondersteuning biedt Jong Ondernemen. Al uw vragen kunt u stellen tijdens deze workshop. In de Workshop Stap in De Wereld van de Ondernemer laten wij de deelnemers proeven en ruiken aan persoonlijk ondernemerschap. Deelnemers gaan aan de slag met ondernemersrollen. Als resultaat van deze proeverij krijgen de deelnemers ervaring met en inzicht in eigen ondernemersrollen en competenties. Tevens maken de deelnemers kennis met de methodiek De Wereld van de Ondernemer die ondersteunend kan zijn bij ondernemerschap in lesprogramma s. De relatie naar de CE Ondernemerschap wordt gelegd. Hoe verbindt je jongeren, onderwijs, overheid en ondernemers in ondernemerschap? Wij organiseren ondernemerswedstrijden voor jongeren die aansluiten op én eenvoudig in te passen zijn in bestaande onderwijsprogramma's. Deze vorm van praktijkgericht onderwijs helpt jongeren hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het helpt ondernemers om, dankzij de talenten van de jongeren, te innoveren en bedrijfsresultaten te verbeteren. We geven overheden hiermee de mogelijkheid om actief beleid te voeren om schooluitval te bestrijden, om jongeren een betere aansluiting te geven op de arbeidsmarkt en vooral om jongeren te faciliteren op weg naar een toekomst waarin zij de aanjagers van de nieuwe economie zijn. Met de diplomalijn Ondernemerschap biedt u uw leerlingen een stevige basis om later een eigen bedrijf te starten. Met Basiskennis Ondernemerschap komt de leerling in aanraking met de beginselen van marketing, personeel & organisatie en bedrijfsadministratie. In combinatie met Elementair Boekhouden wordt de financiële kant van het ondernemen verdiept. Kiest de leerling voor NIMA Basiskennis Marketing kiest krijgt hij een sterker commercieel inzicht. Laat u bijpraten over de diplomalijn Ondernemerschap en de verschillende mogelijkheden. Praktische zaken rondom de examinering, en hoe pakt u het aan als docent.

6 Vmbo-tl/havo/vwo Locatie: A1.10

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

EuroCollege Hogeschool

EuroCollege Hogeschool EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2014/2015 EuroCollege Hogeschool Event Management Hotelschool Business School Inhoudsopgave intro - EuroCollege verlegt je grenzen! 4 - Waarom kiezen

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Managementgame Catalogus

Managementgame Catalogus Managementgame Catalogus 2 Inhoudsopgave Economie, handel & bedrijf ProSim Classic... 04 ProSim Productie... 06 ProSim Advanced... 08 Business Abroad Management... 10 Businessklas... 12 Overheid City Hall...

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines Speciaal voor waterschappen De stappen Module 1 kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners SCHOOL EN OMGEVING VO De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners drs. Boudewijn Hogeboom Jump Koch Susan Potiek Sander van Veldhuizen drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch,

Nadere informatie