Ketenanalyse Energiedistributie ICT staat voor groen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse Energiedistributie ICT staat voor groen!"

Transcriptie

1 Ketenanalyse Energiedistributie ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 1

2 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving Gerrit Lindenschot Initiële versie Ric L Herminez Opzet afgestemd met andere keteninitiatieven. Additionele informatie toegevoegd Ric L Herminez Aanwijzigingen BECO verwerkt Ric L Herminez Tekstuele aanpassingen Langetermijn reductiedoelstelling toegevoegd Frits Wuts Update n.a.v. audit door SGS 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Waardeketenanalyse voor Energiedistributie Inleiding Doelstelling Leeswijzer De waardeketen van Energiedistributie Inleiding Waardeketen Ketenpartners Producenten Whole-Sale carriers Leveranciers Transporteurs en Distributeurs Afnemers Smart Grid samenwerkingsverbanden Powermatching Powermatching ProSECco Kwantificeren van de CO2 emissie CO2 Reductiedoelstellingen Reductiedoelstellingen Reductiedoelstellingen lange termijn Autorisatie ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 3

4 1 Waardeketenanalyse voor Energiedistributie 1.1 Inleiding ICT Automatisering Nederland B.V., verder genaamd ICT, voert in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een actief klimaatbeleid uit. Onderdeel hiervan is deelname aan de CO2 Prestatieladder waarbij ICT zich gaat certificeren op niveau 4. Een onderdeel van deze certificering is het uitvoeren van een ketenanalyse voor emissies uit scope 3. De gekozen ketens moeten qua materialiteit van belang zijn voor de ICT. De materialiteit van de verschillende ketens van ICT zijn beschreven in het document Analyse Scope 3 emissies ICT. In dat document is beschreven dat één van de te analyseren ketens Automatisering Energiedistributie is. Het betreft hier het automatiseren van de afstemming van het energieverbruik op het aanbod van energie van duurzame bronnen. Onder de noemers Intelligente Energienetwerken en Smart Grid biedt ICT haar kennis en ervaring met het realiseren van slimme serviceplatforms aan aan Smartgrid projecten in de energiesector. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van CO2-vriendelijk oplossingen met gebruik van The Cloud. Daartoe is ICT technologiepartner in een Smart Grid initiatief dat als doel heeft op diverse plaatsen in Nederland door middel van een totaalconcept een slim energienet te implementeren. Dit initiatief is een Europese primeur. Door de toepassing van Smart Grid oplossingen kunnen intelligente energienetwerken gerealiseerd worden, waarmee aanzienlijke energie- en CO2-besparingen mogelijk worden. De ketenanalyse voor deze propositie is beschreven in dit document. 1.2 Doelstelling Het doel van deze analyse is het in kaart brengen van de ketenemissie effecten implementatieoplossingen betrekking hebbend op Intelligente Energienetwerken en Smart Grid. Aan de hand van deze analyse worden CO2 reductiedoelstellingen voor de toekomst geformuleerd. 1.3 Leeswijzer Dit document is opgezet op met de volgende structuur: 1. Beschrijving van de waardeketen; 2. Kwantificeren van de CO2 - scope 3 emissies; 3. CO2-reductiedoelstellingen; 4. Stappenplan 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 4

5 2 De waardeketen van Energiedistributie 2.1 Inleiding Voor het realiseren van een nieuwe orde in de energiedistributie wordt door veel partijen gekeken naar de mogelijkheden van intelligente netten. Door het ontwikkelen van intelligente netten is het mogelijk om tweerichtingsverkeer te krijgen van energie tussen producenten en gebruikers en tussen gebruikers onderling. Dit lijkt een noodzakelijke stap om de bovengenoemde ontwikkelingen te kunnen ondersteunen en een verdere verduurzaming van de energievoorziening te realiseren. Met de invo ering van intelligente netten zullen er nieuwe services en producten op de energiemarkt komen, zullen partijen een andere rol gaan spelen en zullen ook nieuwe partijen tot de markt toetreden. Bovendien verandert de rol van de consument sterk. Deze wordt mogelijk ook producent en krijgt waarschijnlijk een veel actievere rol. De technologieën die nodig zijn voor het realiseren van intelligente netten zijn al in ontwikkeling. Maar minstens zo belangrijk is de verandering van de markt, de positie van partijen en met name de rol van de eindgebruiker. Hier is tot nu toe nog weinig aandacht voor geweest. Door het realiseren van proeftuinen kan hier veel kennis en ervaring mee worden opgedaan, kan de bekendheid en acceptatie van het concept van intelligente netten worden verbeterd en kan een verdere marktintroductie van intell igente netten worden versterkt. Automatisering, het gebruik van slimme software, speelt hierbij een belangrijke rol. Door het naar The Cloud brengen van de serviceplatform wordt een verdere reductie van de CO 2-uitstoot bereikt. Op 1 oktober 2010 is het Smart Energy Collective (SEC, van start gegaan. Maar liefst 29 bedrijven in Nederland (waaronder ICT) hebben de handen ineen geslagen om in een open innovatie omgeving te werken aan de ontwikkeling van intelligente energieconcepten. Dit is vastg elegd in een samenwerkingsovereenkomst. Er worden gezamenlijk minimaal 5 grootschalige demonstratieprojecten opgezet op het gebied van Smart Grids intelligente energienetten verspreid over Nederland met in totaal enkele duizenden particuliere en zakelijke consumenten. Het doel van dit samenwerkingsproject is om met een integrale aanpak Smart Grids grootschalig in de praktijk te demonstreren. Belangrijk hierbij is het opdoen van ervaring met eindgebruikers omdat communicatie en sociale acceptatie van groot belang is voor het slagen van de energietransitie. Met dit initi atief wil het Smart Energy Collective een voorsprong nemen op ontwikkelingen in het buitenland 2.2 Waardeketen Een waardeketen is een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. De keten van activiteiten als geheel geeft het product hierbij meer toegevoegde waarde dan de som van de afzonderlijke delen. Navolgend is de waardeketen van de energiedistributie beschreven. Bij het toepassen van automatisering in de energiedistributie ontstaan zogenaamde Intelligente netten. De kern van het begrip 'intelligente netten' is het ontstaan van tweerichtingsverkeer van marktpartijen onderling. De verschillende marktpartijen acteren daardoor in een netwerk en niet in de traditionele keten (zie ook het figuur uit het Energy Valley rapport Van waardeketen naar waarde netwerk 1. Dit betekent dat de marktpartijen onderling fysieke-, financiële- en informatie producten en services leveren. 1 Van waardeketen naar waarde netwerk: oplossingen voor de organisatie van de Nederlandse energiemarkt, Rapport geschreven in opdracht van de Directie Energiemarkt van het Ministerie van Economische Zaken Ir. J.C. Volkers (Energy Valley), Prof. Dr. G. B. Huitema (TNO-ICT, Rijksuniversiteit Groningen), Prof. Dr. J. Strikwerda (Nolan Norton Institute en Universiteit van Amsterdam), Drs. C.M. IJsbrandy (UCPartners), Groningen, 26 september ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 5

6 (uit: energy valley rapport] 2.3 Ketenpartners De volgende lijst bevat een overzicht van de ketenpartners die betrokken zijn in deze waardeketen: - Producenten - Whole-Sale carriers - Leveranciers - Transporteurs en Distributeurs - Afnemers 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 6

7 2.3.1 Producenten Elektriciteit Elektriciteit wordt opgewekt door middel van elektriciteitscentrales. De grootste producenten in Nederland zijn NUON, Essent, Electrabel, Intergen, Delta en E.ON. In 2008 werd in Nederland 104 terawattuur TWh aan elektriciteit opgewekt, waarvan 91.5 TWh door centrales die fossiele (met name steenkool en gas) brandstoffen verstookten en bijna 4 TWh door de kerncentrale bij Borssele. Tenslotte kwam 9 TWh voort uit duurzame energiebronnen zoals wind en biomassa. Gas De productie van aardgas in Nederland wordt verzorgd door de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). Per jaar produceert de NAM circa 50 miljard m 3 gas, waarvan de helft uit het Groningen-gasveld en de rest uit de verschillende kleinere velden (circa 25 procent) en de rest van de Noordzee. Hiermee produceert de NAM ongeveer 75 procent van het Nederlandse gas. Op het land heeft de NAM enige tientallen productielocaties die zich voornamelijk in noordoost Nederland, maar ook in Zuid-Holland bevinden. Hiernaast wordt in Grijpskerk en Norg/Langelo gas geïnjecteerd om als reserve te dienen in tijden van grote vraag. Ook op de Noordzee heeft de NAM een aantal productieplatforms. In Den Helder bevindt zich het grootste gasbehandelingsinstallatie van Europa, hier wordt al het gas behandeld dat van het Nederlandse continentaal plat binnenkomt en doorgeleverd aan GasTerra Whole-Sale carriers De Wholesale carriers zijn verantwoordelijk voor het in balans houden van de in - en verkoopvolumes van de energie. Elektriciteit De Carrier kan elektriciteit op verschillende wijzen in- of verkopen: - De elektriciteitsbeurs. Nederland heeft twee officiële elektriciteitsbeurzen, de Endex en de APX. Op de Endex worden futures gecleared. Dit zijn contracten met een vaste termijn voor langere tijd. De APX is een spot market: er wordt gehandeld in uur-prijzen. Voor elke dag wordt voor elk uur van de dag een aparte prijs vastgesteld. - Onderling. Handelaren in elektriciteit kunnen hun elektriciteit ook onderling verhandelen, buiten de markt om. Dit kunnen zij direct met de tegenpartij doen, of via een broker. Dit wordt over-the-counter (OTC) genoemd. Een broker is een bedrijf dat handelaren bij elkaar brengt. Tegenwoordig gaat de handel via brokers altijd via computersystemen. De handelaar betaalt geld om van dit systeem gebruik te kunnen maken. De handelaar kan op een computerscherm aanbod en vraag volgen, en kan zo handelen op de markt. - Centrales. Sommige elektriciteitsleveranciers zijn tevens eigenaar van een elektriciteitscentrale. Zij kunnen hun elektriciteit dus intern inkopen. Wel komen er steeds meer commerciële producenten op de markt. - Buitenland. Het Nederlandse elektriciteitsnet staat in verbinding met België, Duitsland, Engeland en Noorwegen. Via deze netten staat het in verbinding met de rest van het Europese elektriciteitsnet. Deze verbindingen hebben slechts een beperkte capaciteit, grenscapaciteit. Deze grenscapaciteit wordt elke dag geveild. Omdat elektriciteitsprijzen grote verschillen kennen in Europa, kan het winstgevend zijn deze in te kopen uit het buitenland, ondanks de extra kosten van de gr enscapaciteit. De drie markten, Nederland, België en Frankrijk zijn sinds januari 2007 op de APX aan elkaar gekoppeld, de koppeling met het Duitse net heeft vertraging. Gas De Europese Unie is al vele jaren bezig met de liberalisering van de Europese gas markt. Een van de onderdelen is het bewerkstelligen van een onafhankelijk gastransportnet, waar iedere aanbieder gelijke kansen heeft om gas naar de markt te brengen en de concurrentie op die markt te bevorderen. Hiervoor zijn Europese richtlijnen opgesteld. Als gevolg hiervan is sinds 1 juli 2005 het gashandelsbedrijf GasTerra afgesplitst van Gasunie. Voortaan houdt de N.V. Nederlandse Gasunie zich bezig met het transport en de opslag van aardgas, en GasTerra met de gaslevering en -handel. Bij de splitsing in 2005 zijn Shell, ExxonMobil en Energie Beheer Nederland uit de Gasunie getreden en heeft de Staat de volledige eigendom verworven. GasTerra heeft een langjarig contract met de NAM dat al het gas uit dit veld aan GasTerra wordt verkocht. Kleine velden in Nederland zijn ook een belangrijke bron van gas. Volgens de Gaswet heeft GasTerra de publieke taak om gas uit kleine velden op te kopen. De producenten van dit gas zijn zeker van afname tegen een marktconforme prijs. De Nederlandse Staat heeft dit beleid in de jaren 70 ingevoerd om de productie van gas te bevorderen. Tenslotte importeert GasTerra gas uit Noorwegen en Rusland ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 7

8 2.3.3 Leveranciers Elektriciteit De leverancier levert uiteindelijk de elektriciteit aan de consument, en is verantwoordelijk voor de i nkoop van deze elektriciteit. Hij is ook verantwoordelijk voor service naar de klant. De leverancier koopt zijn elektriciteit altijd in bij een wholesale carrier. Bij de grote energieleveranciers (Essent, Nuon, Eneco) zijn de leverancier en de wholesale carrier eigendom van dezelfde groep. In Nederland hebben zowel bedrijven als particulieren keuze tussen verschillende leveranciers. De leverancier bepaalt zelf welke wholesale carrier hij inschakelt. Hier heeft de consument dus geen keuze. Gas De leverancier levert uiteindelijk het gas aan de consument, en is verantwoordelijk voor de inkoop van dit gas. Hij is ook verantwoordelijk voor service naar de klant. De leverancier koopt het gas altijd in bij een wholesale carrier. In Nederland hebben zowel bedrijven als particulieren keuze tussen verschillende leveranciers. De leve rancier bepaalt zelf welke wholesale carrier hij inschakelt (GasTerra). Hier heeft de consument dus geen keuze Transporteurs en Distributeurs Elektriciteit TenneT is de landelijke netbeheerder oftewel de Nederlandse Transmission System Operator (TSO). Van af 1 januari 2008 beheert TenneT het Nederlandse hoogspanningsnet vanaf 110 kv en hoger. Ze stelt het net op onpartijdige wijze beschikbaar voor elektriciteitstransporten en waarborgt de noodzakelijke balans tussen vraag en aanbod in Nederland. De regionale netbeheerders beheren de middenspanningsdistributienetten (10 t/m 110 kv) en het laagspanningsnet. Gas De N.V. Nederlandse Gasunie is het bedrijf dat de zorg draagt voor het transport van het Nederlandse aardgas. Gasunie's netwerk bestaat uit ruim kilometer pijpleidingen in Nederland en Duitsland, aansluitingen op (inter)nationale pijpleidingsystemen en honderden installaties, waaronder een lng-installatie (peakshaver), ondergrondse gasopslag zoals in Zuidwending, en Gate terminal, een importterminal voor vloeibaar aardgas (lng). De jaarlijkse hoeveelheid aardgas dat door de leidingen stroomt, is ongeveer 125 miljard kubieke meter (1.221 miljard kwh) ofwel circa 25% van het totale Europese gasverbruik Afnemers De meeste consumenten nemen alleen energie af. Met de komst van lokale duurzame energieopwekking zijn er ook bedrijven en consumenten aanwezig die elektriciteit produceren, terugleveren ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 8

9 2.4 Smart Grid samenwerkingsverbanden ICT geeft samen met partners invulling aan de oplossingen voor realisatie van intelligente energienetwerken. Daartoe neemt ICT deel aan diverse werkgroepen. De partners in deze werkgroepen zijn Producenten, Whole- Sale carriers, Leveranciers, Transporteurs en Distributeurs en Afnemers. Het betreft hier de volgende werkgroepen / samenwerkingsverbanden: Powermatching 1 In 2010 is door KEMA, ECN, Essent en Humiq (ICT) het project PowerMatching City Hoogkerk, een demonstratie van een intelligent energienet, gerealiseerd in de wijk Hoogkerk te Groningen. Dit project werd gesponsord door de Europese Unie, Gasunie, Gemeente Groningen en het Energieconvenant Groningen. Het project was één van de drie demonstratieprojecten binnen het Europese Integral programma (EU FP ) met als doel een industriereferentie te realiseren voor de grootschalige implementatie van Smart Grids. Het project is succesvol afgerond en vervult een internationale voorbeeldfunctie als eerste geïntegreerde smart grid demonstratie Powermatching 2 Samen met KEMA, TNO, Essent, Enexis, Gasunie. TUE, TUDelft, Hanzehogeschool Groningen is het succes van deze intelligente netwerkdemonstratie voortgezet in het vervolgproject PowerMatching City II, waarbij geavanceerde slimme energie services worden gedemonstreerd op basis van de bijbehorende innovatieve slimme energietechnologieën. Het doel is de waarde creatie door intelligente energiesystemen empirisch te valideren en de eisen en wensen die de eindgebruiker aan dergelijke services en systemen stelt, inzichtelijk te maken. Het project is afgerond. De verdere ontwikkeling zal plaatsvinden via het project ProSECco. ICT heeft in dit project geïnvesteerd. Op 16 april is er een eindsymposium gehouden waarbij een presentatie is gehouden over de resultaten van dit consortium ProSECco ProSECco is een project van 29 partners uit verschillende sectoren die zich hebben verenigd in het SEC (Smart Energy Collective), dat zij op 1 oktober 2010 hebben opgericht. De partners willen samen nieuwe CO2 vriendelijke business creëren en een voorsprong nemen op het buitenland. Deelnemers zijn: ABB, Alliander, APX Endex, DELTA, Draka, Eneco, Enexis, Essent, Gasunie, GEN, Heijmans, Humiq (=ICT), IBM, Imtech, Itron, KEMA, KPN, Logica, Miele, Nedap, NXP, Phillips, Priva, Rabobank, Siemens, Smart Dutch, Stedin, TenneT, Unica Groep. De partners in ProSECco werken op de proeftuinlocaties nauw samen met de lokale bestuurders en de deelnemende energieconsumenten, en daarnaast met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, gebouwof terreinbeheerders, bewonersverenigingen en lokale aannemers. Voor dit project zullen de mogelijkheden om CO2-reductie te realiseren navolgend worden uitgewerkt. ICT investeert ca in dit project ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 9

10 3 Kwantificeren van de CO2 emissie Binnen het project ProSecco zijn de te bereiken besparingen betreffende CO 2-emissie gekwantificeerd, In de berekening is uitgegaan van de veronderstelling dat de grootschalige i ntegratie van duurzame technieken zoals wind, zon-pv en micro-wkk niet zal plaatsvinden zonder intelligente netten. Zonder intelligente netten zal niet alle geproduceerde energie van windturbines en zon -PV panelen ingepast kunnen worden, waardoor er voor windturbines en PV-panelen geen positieve business case ontstaat. Het niet in te passen deel neemt toe bij grotere aantallen duurzame energiebronnen. Kortom, zonder intelligente netwerken staakt de verdere implementatie van duurzame energiebronnen en daarmee zal de besparing van primaire energie en de CO2 emissie op hetzelfde peil blijven vanaf ca Met intelligente netten is de verdere marktintegratie van duurzame energietechnieken na 2020 wel mogelijk. Bij de berekeningen is daarom de (vereenvoudigde) aanname gedaan dat alle besparingen die na 2020 worden gerealiseerd, kunnen worden toegeschreven aan het intelligente net. Verder laten verschillende studies zien dat energieconsumenten bewuster omgaan met energie als ze betere informatie en terugkoppeling krijgen over hun gebruik. In de berekeningen is een percentage van 10% energiebesparing aangenomen dankzij de aangeboden services. Tot slot is een berekening gemaakt van de netverliezen die door netbeheerders worden geschat op 4,4%. De energie die lokaal wordt opgewekt en lokaal wordt gebruikt levert daarmee een extra energiebesparing op van 4,4% van de lokaal geproduceerde elektriciteit. Met deze gegevens is per technologie de potentiële besparing in Nederland bepaald. In onderstaande tabel is het totale potentieel voor besparingen door intelligente netten in Nederland weergegeven. Technologie Penetratie 2020 Penetratie 2050 Extra penetratie mogelijk door intelligente netten Extra CO2 besparing (Kton) Extra besparing primaire energie (PJ) Wind 6 GW 26 GW 20 GW Zon PV 4 GW 21 GW 17 GW EV Warmtepompen Micro WKK Energiebesparing nvt nvt nvt Vermeden nvt nvt nvt netverliezen Totaal Tabel 1 CO 2 besparing en besparing primaire energie per jaar door intelligente netten De reductiemogelijkheden verschillen per gebruikersgroep. In de pilots van ProSECco zijn de reducties in de industrie en de woonwijken relatief groot vanwege de hoeveelheid duurzame energie die lokaal kan worden opgewekt (industrie) respectievelijk het grote aantal energieconsumenten (woonwijken). Bij de kantoren is de besparing relatief beperkt, omdat het aantal aangesloten systemen hier relatief klein is en de hoeveelheid lokaal duurzaam opgewekte energie beperkt is. De gebruikersgroep kantoren is groot genoeg om de onderzoeksvragen voor deze gebruikersgroep te beantwoorden. Bovendien is er groot potentieel voor bijvoorbeeld vraagsturing bij elektrisch vervoer, waardoor ook dit een belangrijke doelgroep is. Bij het bepalen van de reducties per gebruikersgroep is de (vereenvoudigde) aanname gedaan dat de duurzame energiebronnen niet zouden zijn geïnstalleerd als er geen intelligent net zou worden toegepast. De besparingen bereikt door de intelligente netten zijn dus volledig toegerekend aan een intelligent netwerk. Dit is een vereenvoudigde aanname, maar door deze aanname zijn de berekende getallen goed bruikbaar om deze proeftuin resultaten te vergelijken met een grootschalige introductie in In het projectplan van ProSECco is per technologie en per locatie de reductie in de proeftuin bepaald. In navolgende tabel zijn de totalen per locatie weergegeven. Gebruikersomgeving Besparing CO2 (ton/jaar) Besparing primaire energie (GJ/jaar) Industrie: thegrounds (Schiphol) All electric Woonwijk: ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 10

11 Hoog Dalem (Gorinchem) Kantoren: Siemens (Den Haag, Zoetermeer) ABB ( Rotterdam, Ede) Gas en electriciteit: Stad van de Zon (Heerhugowaard) District heating: Waterstad Goese Schans (Goes) TOTAAL Tabel 2 Besparingen per gebruikersomgeving ProSECco gaat een energiebesparing realiseren van 187 TJ/jaar, en een emissiereductie van ruim ton CO2 per jaar ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 11

12 4 CO2 Reductiedoelstellingen 4.1 Reductiedoelstellingen ICT neemt deel aan met ProSECco samenwerkingsverband van 29 bedrijven met als doel in 5 pilotprojecten in totaal een C02-uitstoot reductie van ton/ jaar te realiseren. Zie hiervoor de navolgende tabel. De inspanningen van ICT liggen vooral in de groen gearceerde gebieden. Gebruikers omgeving Industrie (bedrijventerreinen) Toegepaste technologieën - Collectieve bio-wkk - 1 centraal koude/warmte opslagsysteem - Grootschalige PV (400kWp) - 1 electrische bus - 1 windmolen (2,5 MW) - 1 centraal electriciteitsopslagsysteem - Energiemanagement bij 5 bedrijven op dit terrein - 5 smart appliances (bij ieder bedrijf minimaal 1) Kantoren - zon-pv systemen (mogelijk aangevuld met wind) - snellaadpunten en inductielussen voor electrische auto s - warmtepompen - electriciteitsopslagsystemen - energiemanagementssystemen - 4 type smart appliances Woonwijk: all electric Woonwijk: gas en electrisch Woonwijk: district heating - 50 windmolens in een woonwijk warmtepompen woningen met een PV paneel - 20 electrische auto s electriciteitsopslagsystemen energiemanagementssystemen smart appliances - 3 windmolens in een woonwijk - 40 warmtepompen - 80 micro WKK s woningen met een PV paneel - 20 electrische auto s - 1 centrale electriciteitsopslag energiemanagementssystemen smart appliances warmtepompen warmteopslagsystemen - 1 energiemanagementsysteem solar thermal systemen Besparing CO2 (ton/jaar) Besparing primaire energie (GJ/jaar) Totaal Tabel 3 Specificatie besparingen per gebruikersomgeving 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 12

13 Uitgaande van een gelijkwaardigheid van de 29 partners, is het deel dat voor verantwoording van ICT komt /29 = 376 ton/jaar Deze besparing wordt gerealiseerd met ingang van Q In Q en Q vindt er een analyse plaats van de bereikte resultaten. Op basis van de resultaten kan bijsturing plaatsvinden, In Q is een Go/no-go beslismoment voorzien. De uiteindelijke evaluatie van de proef is gepland voor Q3 en Q4 van 2014 Daarmee wordt de C02-reductie doelstelling van ICT als volgt: en verder C02-reductie 376 ton C ton C ton C02 Tabel 4 CO 2 reductie doelstelling ICT 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 13

14 4.2 Reductiedoelstellingen lange termijn De drie in dit document genoemde projecten, Powermatching 1, Powermatching 2 en ProSECco, zijn een tussenstap op weg naar een grootschalige implementatie van Smart grids. In onderst aande figuur is de positionering van de drie projecten te zien, waarbij: Feasibility Demonstration = Powermatching 1 Service Demonstration = Powermatching 2 ProSECco = Large Demonstration Positionering van projecten op weg naar introductie van intelligente netten (Smart Grid) In het projecplan van ProSECco wordt reeds naar volgende projecten gekeken. Het herhalingspotentieel wordt namenlijk ingeschat als enorm groot. Ten eerste omdat de nieuwe diensten aan verschillende gebruikersgroepen worden aangeboden. Die samen ongeveer 1/3 van het Nederlandse energieverbruik voor hun rekening nemen. Ten tweede omdat de kracht en de breedte van SEC leiden tot een hoge slaagkans op grootschalige implementatie van intelligente netten; de partnerrs richten zich tenslotte ook op het creëren van nieuwe business. Opschaling kan ook plaatsvinden in enkele locaties van de proeftuin (de pilots) omdat de services in die wijken in eerste instantie slechts aan 25-75% (afhankelijk van de locatie) van de huishoudens wordt aangeboden. In de berekening van het herhalingspotentieel is daarom uitgegaan van volledige implementatie van intelligente netten bij de beschreven gebruikersgroepen in Het herhalingspotentieel is door ProSECco berekend op: 670 PJ/jaar oftewel kton CO2/jaar ICT gaat er vanuit dat zij na de large scale demonstration in het project ProSECco verder werkt aan CO2 reductie in opvolgende projecten ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 14

15 Appendix A Externe bronnen en rapporten - PowerMatching City II, bijlage 2 projectplan - ProSECco, Bijlage 2 projectplan 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 15

16 5 Autorisatie paraaf datum Frits Wuts CO 2 Manager ICT Automatisering Femmy de Rijk Marketing Manager ICT Automatisering Roy Jansen Directeur ICT Automatisering Maxim Luttmer Adviseur BECO ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 16

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

IT auditing bij splitsing in de energiesector

IT auditing bij splitsing in de energiesector IT auditing bij splitsing in de energiesector Naam: Robbert van der Pol MSc Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfscoach: Danny Suykerbuyk MSc Informatics & Economics, Erasmus

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Amsterdam, juli 2008 In opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) De relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie