Opzet en doelstellingen: Strategisch groeiplan DCR Network

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opzet en doelstellingen: Strategisch groeiplan DCR Network 2015-2020"

Transcriptie

1 CONCEPTVERSIE Opzet en en: Strategisch groeiplan DCR Network Strategisch groeiplan DCR Network Dit strategisch groeiplan bevat de en voor het Dutch Creative Residency Network (DCR Network) tot en met Het beschrijft de activiteiten, doelen en functies van het DCR Network voor verschillende doelgroepen: creatieve gebouwen/zones en hun bedrijven, opdrachtgevers/andere sectoren, onderwijsinstellingen en overheden. Het DCR Network streeft ernaar om in 2020 te bestaan uit een hecht netwerk van minimaal 50 creatieve hubs & creatieve zones in Nederland en daarnaast eenvoudig toegang te hebben tot residenties door geheel Europa via het European Creative Business Network. In 2020 vertegenwoordigt het DCR Network ruim creatieve bedrijven in Nederland. Op dit moment vertegenwoordigt DCR Network 33 residenties in 8 steden in provincies, die ruim creatieve ondernemingen huisvesten. DCR assisteert zijn hubs om te innoveren, best practices uit te wisselen en hun creatieve bedrijven te boosten. De missie van het DCR Network is de hele economie creatief te maken, in plaats van één deel tot de creatieve economie te benoemen. In de huidige creative age is creativiteit een e levensbehoefte voor bedrijven en de beste waarborg om Nederland leidend te houden. DCR Network opereert op meso-niveau als broker met twee doelen:. Inzicht bieden in de waarde van de nieuwe, innovatieve economie en haar businessmodellen, locatie strategieën, samenwerkingsmodellen en nieuwste trends. 2. Organiseren van optimale support voor innovatie, creativiteit, groei en crossovers. DCRN stimuleert nieuwe innovaties en allianties met andere sectoren, universiteiten, hogescholen en overheden. Concrete voorbeelden hiervan zijn crossover events, pitches, multidisciplinaire innovatieteams, meerjarige onderzoeksprojecten en beleidsadvies. Met creatieven, innovatieve bedrijven, onderwijs en beleidsmakers onderzoeken we de nieuwste trends, komen we tot destillatie van best practices en verspreiden deze naar de juiste mensen. Dit zorgt voor partners, hubs en bedrijven voor een continue stroom van aangereikte innovaties, business support en beleid, toegesneden op de sector. Oorsprong Dutch Creative Residency Network Het DCR Network is in 200 opgericht en is een samenwerking tussen de grootste en oudste creatieve residenties in Nederland, aangevuld met jonge smaakmakers. Stuk voor stuk gericht op meer dan huisvesten. Ze willen hun bedrijven zien groeien en bieden via hun actieve management vele diensten en faciliteiten aan. Leden van het Dutch Creative Residency Network Het DCR Network bestaat augustus 204 uit de volgende leden:

2 Doelen & functies van het DCR Network voor stakeholders: Doelen & functies Dutch Creative Residency Network voor creatieve hubs ) KENNISUITWISSELING Creatieve hubs/zones kampen vaak met dezelfde uitdagingen en kunnen veel van elkaar leren. Bijvoorbeeld op het terrein van promotie/zichtbaarheid en stimuleren van innovatie en samenwerking tussen huurders. DCR Network faciliteert dit met kennisuitwisseling events (2 á 3 per jaar), tours bij residenties, een jaarlijkse internationale studietour, een online kennisplatform en andere activiteiten. 2) ONDERZOEK Het maken van hubs/zones en hun bedrijven tot studieobject en de kennis over deze panden en creatieve economie toegankelijk maken voor hubs/zones en stakeholders. 3) BOOSTEN VAN CREATIEVE BEDRIJVEN Het faciliteren van hubs/zones om hun bedrijven meer kansen te bieden via een continue stroom van waardevolle informatie, crossover events en business support. DCR biedt toegang tot andere sectoren, innovatieregelingen, overheden en onderwijs. Doelen & functies DCR Network voor opdrachtgevers/andere sectoren DCR fungeert voor partijen als gateway tot de creatieve sector. Veel bedrijven hebben weinig zicht op de waarde en kansen van creatieve bedrijven, zoals appmakers en gamebedrijven. Ze weten de juiste vraag niet te stellen en veel creatieven weten deze potentiële klanten niet te vinden. Het DCR Network wil bijdragen aan het beslechten van deze barrières door haar ondernemers in contact te brengen met nieuwe opdrachtgevers via netwerkevents en vraagarticulatie. Dit creëert innovaties en waarde voor bedrijven en vergroot de markt voor creatieven. Veel residenties zijn al actief op deze terreinen. DCR fungeert als broker en organiseert zelf niet, maar communiceert naar de juiste bedrijven. Hierdoor kunnen bedrijven op tijd ingelicht worden over crossover businessevents en andere (samenwerkings)kansen. Doelen & functies Dutch Creative Residency Network voor onderwijsinstellingen Creatieve bedrijven zijn aantrekkelijk voor stages en onderzoek. Het zijn bedrijven, waar studenten meestal direct met de ondernemer/eigenaar in contact staan en weinig formele structuren bestaan, waardoor goed ingespeeld kan worden op de competenties en leerbehoeften van studenten. Dit geldt voor de gehele onderwijskolom: MBO, HBO & WO. Voor onderzoekers is de creatieve sector door haar innovaties en innovatieve werkwijze vruchtbare grond voor baanbrekend onderzoek. Helaas is de sector ongrijpbaar en is het lastig meerjarige afspraken met creatieve bedrijven te maken. Residenties zijn echter wel in voor meerjarige afspraken en bieden laagdrempelige toegang tot vele creatieve sectoren. DCR Network opereert voor onderwijsinstellingen als partner voor meerjarig onderzoek. Doelen & functie Dutch Creative Residency Network voor overheden/ stakeholders Creatieve bedrijven dragen bij aan de innovatie- en aantrekkingskracht van steden, regio s en Nederland als geheel. Via DCRN krijgen overheden snel inzicht in de actuele behoeften van creatieve ondernemers uit verschillende sectoren. Dit kan resulteren in nieuw beleid en regelgeving én in grotere participatie van de creatieve sector in handelsmissies en andere groeiprogramma s. DCR speelt op landelijk niveau een belangrijke rol voor de ministeries van OC&W, EZ en Buitenlandse Zaken. Daarnaast ontwikkelt DCR gericht partnerships met key partners, zoals Kamer van Koophandel, Buitenlandse Zaken, Topteam/Council Creatieve Industrie, CLICK, HNI en andere partijen. Doel is meer toegang tot groeiprogramma s, crossover business events, onderzoek en studenten en andere groeikansen voor ondernemers.

3 Groeiplan Groeiplan DCR Network: concrete stappen Einddoel is als DCR Network in 2020 een hecht netwerk van minimaal 50 creatieve residenties in Nederland te zijn en als onmisbare broker erkend te worden binnen en buiten de creatieve sector. DCR biedt via haar Europese zusterorganisatie ECBN eenvoudig toegang tot residenties door geheel Europa. In Nederland vertegenwoordigt het DCR Network op deze manier ruim creatieve bedrijven. Voor de jaren is een concreet groeiplan met activiteiten uitgewerkt ter discussie. Groeiplan: activiteiten 205 In 205, het eerste lustrumjaar van DCR, ligt de focus op kwalitatieve groei van het DCR Network met leden in alle toonaangevende, creatieve steden van Nederland en groei van activiteiten voor de leden, zodat de onderlinge band hechter wordt. In de grote steden heeft DCR verschillende leden per stad. Met dit sterke netwerk worden de eerste stappen gezet richting andere sectoren (via andere topteams). De Raad van Advies wordt uitgebouwd en fungeert als knooppunt voor de nieuwste ontwikkelingen rondom residenties en de creatieve industrie. Onderzoekers, ontwikkelaars, beleidsmakers en residenties vinden elkaar in de Raad van Advies en wisselen kennis uit. De Raad van Advies presenteert haar manifest over het belang van creatieve panden in het voorjaar van 205. Aantal residenties als lid van DCR Network Plan opstellen voor regiokringen & uitbouwen netwerk Tours / rondleidingen bij leden 5 Uitbouwen functionaliteit website en communicatie gedragen door ondernemers & leden Aanjagen partnerships residenties & onderwijsinstellingen Communicatiepartner in landelijk crossoverevent Manifest internationale Raad van Advies Meerjarig onderzoeksplan met alliantie univ. & HBO Groeiplan: activiteiten 206 In 206 ligt de focus op verdieping van de samenwerking en groei van het DCR Network tot residenties. Steeds meer gehuisveste creatieve bedrijven zien de waarde van het DCR Network om zich te profileren en toegang te krijgen tot nieuwe netwerken. Hierdoor nemen ze een steeds actievere rol op zich in de communicatie en programmering. Met KvK, onderwijsinstellingen, CLICK, HNI, ECB Network en de ministeries van ELI, OC&W en BuZa wordt een groeiprogramma opgezet voor creatieve bedrijven. Dit groeiprogramma begint op residentie niveau met peer-to-peer kringen door KvK voor talentvolle, snelgroeiende ondernemers en versterkt vanuit lokale onderwijspartners met stages & onderzoek. De snelst groeiende bedrijven groeien door naar nationale groeiprogramma s en gaan mee op internationale handelsmissies.

4 Dit groeiprogramma en de toegang tot de residenties, vormen de basis voor een uitgebreide NWO-onderzoeksagenda naar nieuwe businessmodellen en innovaties op diverse terreinen. DCR Network heeft een stevige positie opgebouwd als betrouwbare partner voor onderzoekers en beleidsmakers, die dichtbij creatieve ondernemers staat en deze ondernemers kan bereiken en mobiliseren. Dit zorgt voor regelmatige uitnodigingen om mee te denken, te overleggen en mee te lezen. Aantal residenties als lid van DCR Network Opzetten regionale groepen van residenties & partners en 2 uitbouwen van (2 e ring) netwerk Uitbouwen functionaliteit website en communicatie gedragen door ondernemers & leden Tours / rondleidingen bij leden 6 Communicatiepartner in landelijk crossoverevent 2 Internationaal groeiprogramma voor bedrijven Uitvoeren onderzoeksplan met alliantie univ. & HBO Groeiplan: activiteiten 207 Het doel voor 207 is om te groeien tot residenties. Belangrijk is dat met deze grote groep de samenwerkingskansen op regionaal/provinciaal niveau worden benutten. Hiervoor worden regionale groepen opgezet, dit bevordert kennisuitwisseling en efficiënte samenwerking met partners in onderwijs, overheid en natuurlijk bedrijfsleven. Het groeiprogramma voor bedrijven wordt verbeterd en uitgebreid met nieuwe partners. Steeds meer (commerciële) partijen zien kansen in het groeiprogramma en op internationaal niveau groeit het vertrouwen in de creatieve bedrijven van het DCR Network, waardoor meer kansen ontstaan voor handelsmissies en dergelijke. De partnerships met het onderwijs lopen voorspoedig en daardoor draait ook de onderzoeksagenda op volle toeren. De eerste resultaten worden zichtbaar en nieuwe onderzoeksvragen dienen zich aan. De reputatie van het DCR Network blijft groeien en zorgt ervoor dat DCR Network een natuurlijke positie heeft opgebouwd als sparringpartner en moet gaan kiezen aan welke uitnodigingen en ontwikkelingen ze prioriteit geeft. Aantal residenties als lid van DCR Network Regionale groepen van residenties & partners 3 Tours / rondleidingen bij leden 7 Communicatiepartner in landelijk crossoverevent 3 Internationaal groeiprogramma voor bedrijven Uitvoeren onderzoeksplan met alliantie univ. & HBO

5 Groeiplan: activiteiten 208 Het doel voor 208 is om te groeien tot 50 residenties. Dit zorgt voor een grotere schaal en diversiteit aan residenties, inclusief een groter bereik aan creatieven met in totaal ruim bedrijven. Regionale groepen worden uitgebreid in nieuwe regio s/geografische verbanden. Dit zorgt voor nieuwe kansen om de creatieve sector in te bedden in de economie, hierdoor worden meer netwerkevents georganiseerd en meer kansen gecreëerd voor innovatieve samenwerkingen. Het DCR Network is een stevig, creatief netwerk geworden met een sterke link met haar achterban. Creatieve residenties zijn niet meer weg te denken als incubator voor startups en aanjager van innovaties van bedrijven en samenwerkingsvormen. De hipste organisatievorm van 2020 is in 205 al geboren in één of meerdere residenties Creativiteit is door de gehele economie geaccepteerd als eerste levensbehoefte. Aantal residenties als lid van DCR Network 50 Aantal regionale kringen 5 Uitbouwen functionaliteit website en verdere integratie Europese netwerken Tours / rondleidingen bij leden 8 Communicatiepartner in landelijk crossoverevent 4 Internationaal groeiprogramma voor bedrijven Uitvoeren onderzoeksplan met alliantie univ. & HBO? Organisatie DCR Network: functies en rollen Het bestuur heeft besloten deze ambities voor DCR Network vorm te geven door taakgericht te gaan opereren. Naast de formele functies van voorzitter, penningmeester en secretaris zijn de volgende taakgebieden gedefinieerd: kennisdagen, tours en studiereis (Hilde & Leo) / regiokringen (Liesbeth & Willie) / communicatie (Niels) / netwerk uitbreiden (leden & stakeholders) (Liesbeth & Willie) / Raad van Advies (Leo) / onderzoeksprogramma (Liesbeth & Hilde) / strategie & businessmodel van DCR (allen). Om het bestuur compleet te krijgen zullen nog enkele mensen geworven moeten worden. Het Huishoudelijk Reglement wordt aangepast, zodat het bestuur ook toegankelijk is voor mensen, die niet optreden als vertegenwoordiger van een hub/zone. DCR Network - 22 augustus 204

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Via BNO Schakelen naar de toekomst

Via BNO Schakelen naar de toekomst Via BNO Schakelen naar de toekomst Beleidsplan 2014-2016 Hoofdlijnen Uitgaande van de actuele ontwikkelingen in samenleving en ontwerpvak schetst dit plan waar de BNO nu staat en waar ze de komende drie

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

CREATIEF BROEDEN? COMPLEXER DAN GEDACHT! De ontwikkeling van creatieve ondernemingen in broedplaatsen. 7 functies en 8 tips

CREATIEF BROEDEN? COMPLEXER DAN GEDACHT! De ontwikkeling van creatieve ondernemingen in broedplaatsen. 7 functies en 8 tips CREATIEF BROEDEN? COMPLEXER DAN GEDACHT! De ontwikkeling van creatieve ondernemingen in broedplaatsen 7 functies en 8 tips Deze publicatie is mogelijk gemaakt door de Dutch Creative Council van de Topsector

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Coöperatie informatie

Coöperatie informatie 2014 Coöperatie informatie ICSE Coöperatief U.A. 10-2-2014 INHOUDSOPGAVE COÖPERATIE INTRODUCTIE... 2 COÖPERATIEF ONDERNEMERSCHAP... 2 ONDERNEMEN ALS ZELFSTANDIG PROFESSIONAL... 2 ONDERNEMEN ALS PROFESSIONAL...

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Leren. valoriseren. De valorisatiestrategie van de HAN

Leren. valoriseren. De valorisatiestrategie van de HAN Leren valoriseren De valorisatiestrategie van de HAN Leren valoriseren De valorisatiestrategie van de HAN @HAN Inhoud 1. Inleiding 5 2. De waarde van kennis 9 3. Hoe HAN valoriseert 13 4. Ruimte maken

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

STARTUPS: INVESTEREN OF NEGEREN?

STARTUPS: INVESTEREN OF NEGEREN? STARTUPS: INVESTEREN OF NEGEREN? SEMINAR HER Student: Quinten de Beet - Concepting - 1593975 Docent: Marvin Fernandes 1 INLEIDING Start ups zijn overal Het is een spannende tijd. Overal schieten nieuwe

Nadere informatie

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise Een samenwerking met en voor het energiegerelateerde bedrijfsleven Tomorrow s Electricity Grid Met dank aan TUDelft, Prof. Van der

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

InnoSportLab Sport en Beweeg

InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model InnoSportLab Sport en Beweeg Datum: 27-10-2011 TU/e studenten: Pieter Bron Rens van Bussel Jeroen van der Meij Inhoudsopgave 3 Introductie 4 Business Model Canvas Huidige situatie Toekomstvisie

Nadere informatie

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT De Kracht van Verbeelding Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT Inhoudsopgave Management Samenvatting... 2 1. Introductie... 3 2. Trends... 5 3. Visie en ambitie... 6 4. Kennis- en innovatieagenda...

Nadere informatie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie TNO-rapport TNO 2015 R10132 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 22 januari 2015 Auteur(s) Annelieke van der

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie