Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:"

Transcriptie

1 Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

2 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar (weer) bij ons op school komt! In dit boekje staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar. Van vakantierooster tot regels en nog veel meer. Uitgebreidere informatie is te vinden in onze schoolgids. Deze is te downloaden vanaf onze website of aan te vragen bij onze administratie. Wanneer er vragen zijn, neem dan gerust contact op met de school. We gaan er samen een mooi jaar van maken! Camille van Ruth Directeur Van Koetsveldschool - Speciaal Onderwijs (SO) Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Website: zmlkoetsveld.nl

3 Orion Onze school is onderdeel van Stichting Orion. Doordat we in de Stichting samenwerken met 8 andere locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen we ouders en leerlingen heel goed helpen en kunnen we als school gebruik maken van alle kennis en faciliteiten van alle scholen samen. Wat vinden wij belangrijk? Positief schoolklimaat Wij bieden een positief schoolklimaat waarin de leerlingen veel complimenten krijgen voor gewenst gedrag. Onze kernwaarden zijn: respect, zelfstandigheid, veiligheid, positiviteit en plezier. We hebben lessen voor het aanleren van het juiste gedrag en oefen de leerlingen in het gebruiken van onze Gouden schoolregels. Als ze daarna het juiste gedrag laten zien, krijgen ze daarvoor een compliment. Onze zes gouden schoolregels zijn: Ik loop rustig in school Ik zorg goed voor alle spullen Ik ben aardig voor de ander Ik luister naar de ander Ik let op mezelf Ik houd mijn handen bij mezelf

4 Wat leren kinderen bij ons op school? Wij verzorgen onderwijs, ondersteuning en zorg voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Ons onderwijs richt zich op het behalen van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk). De leerkrachten verzorgen het onderwijs en ondersteuningsaanbod voor de leerlingen. Zij doen Kalender dit aan de hand van leerlijnen. Wij werken aan heel veel verschillende leergebieden. De belangrijkste zijn: mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, sociaal- emotionele ontwikkeling, praktische redzaamheid en leren leren, maar ook aan expressie en de zintuiglijke-, motorische-, spel-, weerbaarheids-, seksuele- en zintuiglijke ontwikkeling wordt gewerkt. Een leerlijn is opgebouwd in verschillende niveaus. De niveaus worden steeds een beetje moeilijker. Per niveau is beschreven welke doelen een kind moet behalen om naar een volgend niveau te mogen. Een leerkracht werkt in de groep met leerlingen van maximaal drie verschillende niveaus. We noemen dit instructiegroepen. Leerlingen die ten behoeve van hun leerontwikkeling logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of muziektherapie nodig hebben, kunnen dit onder schooltijd in de school krijgen. Deze zorg wordt door externen geboden en wordt bekostigd uit de ziektekostenverzekering van de ouders.

5

6 23 oktober 2017 t/m 29 oktober november december 2017 t/m 7 januari februari 2018 Herfstvakantie Studiedag Kerstvakantie Studiedag 14 maart maart april april april 2018 t/m 4 mei 2018 Studiedag Goede vrijdag 2e Paasdag Koningsdag Meivakantie Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 t/m 4 maart september 2017 Start schooljaar Vakanties en vrije dagen Van Koetsveldschool - Speciaal Onderwijs (SO) Kalender

7 30 april 2018 t/m 4 mei mei 2018 en 11 mei mei juni 2018 t/m 22 juni juli 2018 t/m 31 augustus 2018 Meivakantie Hemelvaart 2e Pinksterdag Junivakantie Zomervakantie 11 september 2017 Algemene ouderavond van de school Ouderavonden Alle dagen van uur Schooltijden 27 april 2018 Koningsdag

8 Kalender

9 ICT Wij willen graag dat alle leerlingen verantwoord gebruik kunnen maken van de moderne communicatiemiddelen en ICT. Daarom maken we gebruik van digiborden, computers en ipads. Zo raken leerlingen gewend aan de technologie van de 21ste eeuw. Wij leren de leerlingen ook hoe zij verantwoord gebruik kunnen maken van sociale media. Kunst en Cultuur Creativiteit is erg belangrijk! Kinderen leren op een andere manier te denken, zichzelf te uiten, samen te werken en met hun handen te werken. Daarnaast is het leuk om te kijken hoe anderen het doen. Wij besteden veel aandacht aan muziek en aan beeldende vorming. Wij werken in samenwerking met De Rode Loper en het Nederlands Philharmonisch orkest en hebben een vaste muziekleerkracht. Sport en gezondheid Samen spelen, werken aan de motoriek en aan de gezondheid zijn erg belangrijk op onze school. Wij zijn een Gezonde School m.b.t. voeding en besteden veel aandacht aan bewegingsonderwijs met twee keer per week gymnastiek, lessen voor atletiek en judo en minimaal één keer per week zwemmen. In de school hebben we een gymzaal, een speellokaal en een watergewenningsbad. Kinderen die er aan toe zijn gaan op vrijdag diploma zwemmen in het Sportfondsenbad Amsterdam Oost. Ook buiten spelen vinden we belangrijk. We hebben een groen en rijk natuurspeelplein waar de kinderen uitgedaagd worden tot nieuwe speelvormen en actief bezig zijn in en met de natuur. We hebben ook een sportveld van Schoolplein 14. En verder Naast onderwijsgroepen heeft de school ook twee zorg in onderwijs groepen van Cordaan voor kinderen die nog niet toe zijn aan onderwijs. In samenwerking met Philadelphia bieden we ook naschoolse opvang. Verder werken we nauw samen met partners als Cordaan, Philadelphia, Mee, Bascule, Amsta, Veilig Thuis, het OKT, Samen Doen en de William Schrikker Groep.

10 Wat te doen bij... Aanmelding Voor het aanmelden van een nieuwe leerling kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Ziekte Is uw kind ziek? Bel dan vóór 8.30 uur naar Maakt u gebruik van schoolvervoer? Vergeet het niet ook aan de chauffeur of het vervoersbedrijf door te geven! Dokterbezoek Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis, tandarts, etc. dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Als het niet anders kan, dan graag doorgeven aan de groepsleerkracht. Verlof Voor bijzondere omstandigheden kan extra verlof worden verleend door de directie van de school. Het mogen echter niet meer dan tien dagen per schooljaar zijn en er moet sprake zijn van een dringende noodzaak. Een aanvraagformulier voor verlof is te verkrijgen bij de administratie van de school. Klachten Op de website kunt u alle informatie vinden over de klachtenprocedure. Hier vindt u ook de gegevens van de vertrouwenspersoon. De contactpersonen voor de klachtenregeling zijn Maria Vorstermans en Heleen van der Horst. Medezeggenschapsraad (MR) De MR praat en denkt niet alleen mee met de directie, maar geeft ook adviezen en beslist in sommige gevallen ook mee. Heeft u een vraag aan de MR? Stel hem dan via

11 Contact Het algemene telefoonnummer van de school is Camille van Ruth directeur Heleen van der Horst orthopedagoog / zorgcoördinator Maria Vorstermans maatschappelijk deskundige Gertjan Bakker teamleider Monieke van de Walle teamleider Anna Both administratie Op onze website kunt u onze schoolgids downloaden. Hierin staat een overzicht van alle teamleden. De leerkrachten zijn alleen voor en na schooltijd telefonisch bereikbaar. De conciërge of administratie kunnen onder schooltijd wel een bericht aan de leerkracht doorgeven.

12 Orion is de enige aanbieder van openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom! Speciaal in onderwijs Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met: verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte psychiatrische en/of gedragsstoornissen Speciaal in begeleiding Door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs levert het Expertisecentrum Orion een bijdrage aan passend onderwijs. De kracht is dat zij vanuit hun praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag kunnen maken naar de dagelijkse praktijk in het regulier onderwijs. Speciaal voor de toekomst Binnen de Orion Werkstraat worden de leerlingen voorbereid op hun toekomstige werkomgeving. Hiertoe is er een gezamenlijke werkmethode rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en -inpassing. De locaties zijn gespecialiseerd in specifieke beroepsgroepen, leerlingen volgen een deel van hun onderwijstraject flexibel op de locaties, zodat zij de leerroute kunnen volgen die bij hen past. Stages worden vanuit het stagebureau georganiseerd, vanuit het stagebureau worden contacten onderhouden en gelegd met de (nieuwe) stagebieders en toekomstige werkgevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds. De adviseurs bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren van een observatie, ondersteuning van de leerling, co-teaching van een leerkracht of het verzorgen van een studiedag. We zijn er trots op dat we zoveel kinderen onderwijs kunnen bieden dat bij hen past om ze een zo goed mogelijke toekomst te kunnen bieden. Al heel lang; de Stichting bestaat sinds 1 januari 2005, maar onze scholen zijn al opgericht aan het begin van de 20ste eeuw. orion.nl expertisecentrumorion.nl orionwerkstraat.nl

info & activiteiten INHOUD Schooljaar 2018/2019 op CBS De Fontein CBS De Fontein cbsdefonteindwingeloo.nl

info & activiteiten INHOUD Schooljaar 2018/2019 op CBS De Fontein CBS De Fontein cbsdefonteindwingeloo.nl info & activiteiten 2018-2019 INHOUD Schooljaar 2018/2019 op CBS De Fontein Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Leerplicht Medezeggenschapsraad Schoolcommissie Team Verlof Absentie School- en gymtijden

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2017-2018 Op bladzijde 1 en 2 staat ook informatie over de klassenverdeling / groepsbezetting, schoolvakanties en lesvrije dagen, schooltijden, lessen bewegingsonderwijs en informatievoorziening.

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Huifkar Schoolgids 2016-2017 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Klasbord... 4 Gymnastiek... 5 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2019-2020 Deze bijlage is bedoeld als aanvulling op de Algemene schoolgids. Ouders krijgen bij

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Kalender De Keerkring

Kalender De Keerkring Kalender 2019 2020 De Keerkring Augustus 2019 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG Augustus 2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Woensdagen

Nadere informatie

Jaarplan. onderdeel van

Jaarplan. onderdeel van Jaarplan 2016 2017 onderdeel van INHOUD INHOUD Inleiding 2. Schooltijden 3. Klokurentabel 4. Urenberekening, vakanties en vrije dagen 5. Schoolgids 6. Vaststelling 6.1 Directie 6.2 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

basisschool De Weerijs kalender

basisschool De Weerijs kalender basisschool De Weerijs kalender 2017-2018 De Weerijs Met trots stellen we basisschool De Weerijs aan u voor. Het is een school in de binnenstad van Breda. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Ons gebouw

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

Info 3 7 september 2016

Info 3 7 september 2016 Wat je aandacht geeft, groeit! Info 3 7 september 2016 Trefwoord Het komende thema van onze godsdienstmethode is In beweging. Kinderen bewegen graag en veel. Bewegen is gezond én leerzaam; onderzoek wijst

Nadere informatie

KALENDER Jisperweg NG Westbeemster Tel.:

KALENDER Jisperweg NG Westbeemster Tel.: KALENDER 15-16 Augustus WEEK 31 WEEK 32 3 4 5 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie WEEK 33 10 11 12 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Nadere informatie

school voor speciaal basisonderwijs

school voor speciaal basisonderwijs school voor speciaal basisonderwijs activiteitenkalender voor het schooljaar 1-1 Schoolkalender 1-1 Een nieuw schooljaar, een nieuwe kalender! Deze schoolkalender is een aanvulling op onze schoolgids.

Nadere informatie

Augustus. Beste ouders, Beste ouder(s),

Augustus. Beste ouders, Beste ouder(s), Augustus Beste ouders, Beste ouder(s), 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hierbij de kalender voor het schooljaar 2018-2019 In deze kalender vindt u informatie over de dagelijkse dingen, zoals studiedagen en feestdagen.

Nadere informatie

OBS de Straap, Twentehof 200, 5709KG, Helmond Web: &

OBS de Straap, Twentehof 200, 5709KG, Helmond Web:   & 0492-556313. Web: www.destraap.nl & E-mail: destraap@destraap.nl Kleuterwerkjes Augustus 2017 1 2 3 4 5 6 De klassenverdeling: 1/2 juf Ilja/ juf Mariëtte 1/2 juf Manon/ juf Richelle 1/2 juf Els 3a juf

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor de ouders van basisschool Sprankel. Het praktisch deel wordt jaarlijks uitgedeeld

Nadere informatie

Augustus. Beste ouder(s),

Augustus. Beste ouder(s), Augustus Beste ouder(s), 3 4 5 6 7 8 9 Hierbij de kalender voor het schooljaar 2017-2018. In deze kalender vindt u informatie over de dagelijkse dingen, zoals studiedagen en feestdagen. Bewaar deze kalender

Nadere informatie

Zegveld, juni Bent u benieuwd over welke waarden het gaat?

Zegveld, juni Bent u benieuwd over welke waarden het gaat? Zegveld, juni 2017 Afgelopen studiedag hebben we stil gestaan bij verschillende aspecten van ons onderwijs, instructie geven en professionalisering. Ook hebben we de jaarplanning voor het schooljaar 2017-2018

Nadere informatie

OBS de Straap Twentehof KG Helmond

OBS de Straap Twentehof KG Helmond Augustus 2018 De klassenverdeling 1/2a Juf Richelle en Juf Manon 1/2b Juf Els en Juf Chantal 1/2nt2 Juf Mariëtte en Juf Ilja 3 Juf Noortje en Juf Chantal 4a Juf Astrid en Juf Manon 4b Juf Marlies en Juf

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender schoolkalender 2018-2019 Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS de Fontein voor het schooljaar 2018-2019. Op de kalender hebben we zoveel mogelijk data

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Rotondaschool Hondsroos TJ Tiel T: E: I:

Rotondaschool Hondsroos TJ Tiel T: E: I: 2018 2019 Rotondaschool Hondsroos 2 4007 TJ Tiel T: 0344 63 28 39 E: directie@rotondaschool.nl I: Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 2018 30 31 1 2 3 4 5 week 35

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen en uur.

Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen en uur. Geachte ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2017-2018. In deze kalender staan belangrijke data voor It Haskerfjild. Iedere maand komt onze nieuwsbrief De Hazzeklets uit.

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Jaarkalender en belangrijke data Hier vindt u de jaarkalender met belangrijke data. Via de nieuwsbrieven en website houden wij u na de zomervakantie op de hoogte over enkele festiviteiten die nog worden

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij ons op it Twalûk!

Hartelijk welkom bij ons op it Twalûk! Hartelijk welkom bij ons op it Twalûk! Op it Twalûk hanteren wij het motto: Je leert wat je kan. Op zich geen simpel gegeven in de wetenschap dat elk kind uniek is en er dus met heel veel verschillen rekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders...

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... Voorblad deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad

Nadere informatie

Schoolkalender Respect. Veiligheid. Verantwoordelijkheid

Schoolkalender Respect. Veiligheid. Verantwoordelijkheid Schoolkalender Respect 2019-2020 Veiligheid Verantwoordelijkheid September 2019 Schoolkalender Voor u ligt de schoolkalender van Onderwijs Expertise Centrum t Ravelijn. In deze kalender vindt u alle belangrijke

Nadere informatie

Vlindernieuws. Beste ouders, verzorgers, teamleden, Graag willen wij ons voorstellen als de MR van de Vuurvlinder in Veenendaal. Wat is ons doel?

Vlindernieuws. Beste ouders, verzorgers, teamleden, Graag willen wij ons voorstellen als de MR van de Vuurvlinder in Veenendaal. Wat is ons doel? Vlindernieuws Katholieke basisschool De Vuurvlinder 24 september 2018 Hierbij het tweede Vlindernieuws van dit jaar. We zijn nu vier weken met elkaar op weg en onze eerste studiedag is geweest. De leerkrachten

Nadere informatie

Kalender Basisschool. De Weerijs

Kalender Basisschool. De Weerijs Kalender 2019-2020 Basisschool De Weerijs Met trots stellen we basisschool De Weerijs aan u voor. Het is een bruisende school in de binnenstad van Breda. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Ons gebouw straalt

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

Van Detschool oktober 2017

Van Detschool oktober 2017 Van Detschool oktober 2017 Beste ouders/ verzorgers, Het eerste blok zit er op en het is herfstvakantie. U ontvangt deze nieuwsbrief digitaal en niet meer op papier! De start van het schooljaar is voorbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Basisschool. De Weerijs. Kalender

Basisschool. De Weerijs. Kalender Basisschool De Weerijs Kalender 2018-2019 De Weerijs Met trots stellen we basisschool De Weerijs aan u voor. Het is een school in de binnenstad van Breda. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Ons gebouw

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 2017-2018 Versie augustus 2017 1 augustus 2017 1 dinsdag 2 woensdag 3 donderdag 4 vrijdag 5 zaterdag 6 zondag 7 maandag 8 dinsdag 9 woensdag 10 donderdag 11 vrijdag 12 zaterdag 13 zondag

Nadere informatie

Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 9

Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 9 Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 9 24 mei 2018 9 november 2017 WMKPO Allereerst hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst, wij hadden de grootste respons van heel OOadA! Jullie hebben aangegeven

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Rotondaschool Passewaaij Hondsroos TJ TIEL T: E:

Rotondaschool Passewaaij Hondsroos TJ TIEL T: E: 0 0 Rotondaschool Passewaaij Hondsroos 00 TJ TIEL T: 0 E: directie@rotondaschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 week week week 0 0 week Eerste schooldag

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids Penta College deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 4 Gymnastiek 4 Informatie aan gescheiden ouders 4 Medezeggenschapsraad (MR) 4 Ouderbijdrage 5 Oudercontacten/ouderavonden 5 Periodieke

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel SCHOOLKALENDER 0 0 Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel 0-0 aanloop@aanloopboz.nl www.facebook.com/aanloopboz ABBO_schoolkalender De Aanloop.indd -0- : : AUGUSTUS 0 0 0 0 Start schooljaar! SEPTEMBER

Nadere informatie

Het Jozef Journaal datum: 27 juni Nr 38. Jaargang 28

Het Jozef Journaal   datum: 27 juni Nr 38. Jaargang 28 Het Jozef Journaal www.sintjozefschoolmoordrecht.nl datum: 27 juni 2017 Nr 38 Jaargang 28 Van de directie Het schooljaar is bijna afgelopen. Gisterenavond is de laatste MR vergadering van dit schooljaar

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER

SCHOOLKALENDER WE ZIJN WEER VAN START!! Het schooljaar 2017-2018 is van start gegaan en dus hoort daar ook weer een kalender bij met de belangrijkste activiteiten voor u op een rijtje. Daarnaast vindt u praktische informatie

Nadere informatie

Beste ouders, Aantal groepen Nieuwsbrief KC Het IJzeren Kind

Beste ouders, Aantal groepen Nieuwsbrief KC Het IJzeren Kind jaargang 5 nummer 10 In deze nieuwsbrief Inhoud Beste ouders,... 1 Aantal groepen 2019-2020... 1 Personele ontwikkelingen... 2 Vakantierooster 2019-2020... 3 Studiedagen 2019-2020... 3 Communicatie naar

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Jaarkalender 2018-2019 Augustus 27 Start schooljaar September 3 Start periode stages 4 Ouder Informatie avond PAARS 19.00-21.00 uur 5 Ouder Informatie avond ORANJE 19.00-21.00 uur 6 Ouder informatie avond

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar 2015-2016 Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht - T: 0297-281275 www.obs-molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275 Natuurlijk

Nadere informatie

Jaarkaart Den Bongerd

Jaarkaart Den Bongerd Jaarkaart Den Bongerd 2018-2019 Ziekmelding / Bijzonder verlof Is uw kind ziek, dan dient u dit vóór aanvang van de lessen te melden bij de administratie. Telefoon: 0412-224120. De locatie is bereikbaar

Nadere informatie

Maurice Maeterlinckschool

Maurice Maeterlinckschool kalender Maurice Maeterlinckschool Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen 2018 2019 2018 augustus MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG AUGUSTUS 2018 01 02 03 04 05 21 augustus

Nadere informatie

Orion College West. Gewoon waar kan en speciaal waar nodig

Orion College West. Gewoon waar kan en speciaal waar nodig Gewoon waar kan en speciaal waar nodig Orion College West 2016-2017 Zekeringstraat 45 1014 BP Amsterdam Telefoon: 020-611 12 13 E- mail: orioncollegewest@orion.nl Website: www.orioncollegewest.nl Voortgezet

Nadere informatie

Luchtpost. Informatie van de directie. Vakantierooster schooljaar 2015-2016. Bewaarnummer 1 vrijdag 21 augustus 2015

Luchtpost. Informatie van de directie. Vakantierooster schooljaar 2015-2016. Bewaarnummer 1 vrijdag 21 augustus 2015 Basisschool De Zeppelin Anna Polaktuin 27 1705 JS Heerhugowaard T (072) 5726782 www.dezeppelin.nl Luchtpost Bewaarnummer 1 vrijdag 21 augustus 2015 Agenda Spreekuur meester Steven de Wit: vrijdag van 08.45

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind.

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind. Jaarkalender 2016-2017 Samen een mooie toekomst voor elk kind. September 2016 35 Eerste schooldag 5 6 7 Zomervakantie Luizencontrole 1 2 3 4 Zomervakantie 8 9 10 11 36 12 13 14 15 16 17 18 37 38 Informatie-avond

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2016-2017 Deze bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde Algemene schoolgids.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Parro... 4 Gymnastiek... 5 Informatievoorziening aan gescheiden

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Parro... 4 Gymnastiek... 5 Informatievoorziening aan gescheiden Voorblad deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Parro... 4 Gymnastiek... 5 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 5 Medezeggenschapsraad (MR)...

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Schoolinformatie VSO De Hoge Brug

Schoolinformatie VSO De Hoge Brug Kalender 0-0 Schoolinformatie VSO De Hoge Brug VSO de Hoge Brug is de voortgezette afdeling van de A. Willeboerschool, een openbare school voor zeer moeilijk lerende leerlingen te Rotterdam. Van de SO-

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2014-2015

INFORMATIEGIDS 2014-2015 INFORMATIEGIDS 2014-2015 Voorwoord Drachten, augustus 2014 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Hartelijk welkom bij Talryk. In onze moderne en kleurrijke school, bieden we onze leerlingen een

Nadere informatie

AUGUSTUS week MA DI WO DO VR ZA ZO. 1 week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

AUGUSTUS week MA DI WO DO VR ZA ZO. 1 week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 1 week 31 2 3 4 5 6 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 8 week 32 9 10 11 12 13 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 15 week 33 16 17

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders...

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 5 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Vervangingsbeleid... 5

Nadere informatie

Jaarplanning VSO Brouwerij Oosterbeek

Jaarplanning VSO Brouwerij Oosterbeek 2016-2017 Een Twitter account is aangemaakt om activiteiten, bijzonderheden en/of foto s (zonder herkenbaar de leerlingen erop) te plaatsen. Via onze website is het Twitter account te volgen. http://www.sgmbrouwerij.nl/contact/de+brouwerij%2c+locatie+oosterbeek/

Nadere informatie

Rotondaschool Passewaaij Hondsroos TJ TIEL T: E:

Rotondaschool Passewaaij Hondsroos TJ TIEL T: E: Rotondaschool Passewaaij Hondsroos 00 TJ TIEL T: 0 E: directie@rotondaschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week week 0 0 week 0 Eerste schooldag

Nadere informatie

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG Eerste schooldag Thema onderbouw: Welkom

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG Eerste schooldag Thema onderbouw: Welkom 2018 augustus 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Eerste schooldag Welkom Hoofdluiscontrole 27 28 29 30 31 01 02 Informatieavond 2018 september 27 28 29

Nadere informatie

DICK VERHOEKS Nieuwsbrief Vondelschool Bussum 2 juni

DICK VERHOEKS Nieuwsbrief Vondelschool Bussum 2 juni IN HERINNERING DICK VERHOEKS 1952-2016 Nieuwsbrief Vondelschool Bussum 2 juni 2016 1 Nieuwsbrief Vondelschool Bussum 2 juni 2016 2 Nieuwsbrief Vondelschool Bussum 2 juni 2016 3 Het leven gaat door Onze

Nadere informatie

Schoolinformatie VSO De Hoge Brug

Schoolinformatie VSO De Hoge Brug Kalender - 1 Schoolinformatie VSO De Hoge Brug VSO de Hoge Brug is de voortgezette afdeling van de A. Willeboerschool, een openbare school voor zeer moeilijk lerende leerlingen te Rotterdam. Van de SO-

Nadere informatie

Geachte ouders, De ooievaarspas is geldig voor vrijstelling van de ouderbijdrage. Alle overige kosten dienen te worden betaald.

Geachte ouders, De ooievaarspas is geldig voor vrijstelling van de ouderbijdrage. Alle overige kosten dienen te worden betaald. Geachte ouders, Maandag 21 augustus a.s. starten we met het nieuwe schooljaar. Alle kinderen worden tussen 8.20 en 8.30 uur in hun (nieuwe) klas verwacht. We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad

Nadere informatie

Stella Nova kalender

Stella Nova kalender Stella Nova kalender 2016-2017 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Voor beide afdelingen Over drie weken lente!

Voor beide afdelingen Over drie weken lente! Nieuwsbrief 5 28 februari 2019 Voor beide afdelingen Over drie weken lente! Voor u ligt de nieuwsbrief voor maart en april. Het eerste zonnige weekend hebben we al gehad en de voorjaarsvakantie is aantocht.

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11, juli 2019

Nieuwsbrief 11, juli 2019 In deze Nieuwsbrief: - Beste ouders, verzorgers - Bericht van Bestuur - Afscheid collega s - Formatie schooljaar 2019-2020 - Vakanties en studiedagen - Verhuizing van groep 5 - TSO: wijziging abonnement

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst VAKSCHOOL ALTRA COLLEGE ZUIDOOST

Leren en werken voor je toekomst VAKSCHOOL ALTRA COLLEGE ZUIDOOST 2018-2019 VAKSCHOOL ALTRA COLLEGE ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent.

Nadere informatie

Peutergids. Foxkidz Sint Willibrordus

Peutergids. Foxkidz Sint Willibrordus Peutergids Foxkidz Sint Willibrordus 2018-2019 Welkom op het Kindcentrum St. Willibrordus Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de peutergroep van kindcentrum St. Willibrordus. Voor nieuwe ouders

Nadere informatie

DE PIPEGAAL. Hearewei 1, 8711 GC Postbus AA Workum

DE PIPEGAAL. Hearewei 1, 8711 GC Postbus AA Workum INFO 2016-2017 DE PIPEGAAL In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie over basisschool De Pipegaal in Workum, een school van Stichting samenwerkingsbestuur voor primair onderwijs Gearhing. Als

Nadere informatie

BIJLAGE SCHOOLGIDS SO

BIJLAGE SCHOOLGIDS SO BIJLAGE SCHOOLGIDS SO 2018-2019 Vlaanderenlaan 7 0599-652022 e-mail: meidoornschool@sgperspectief.nl website: www.meidoornschool.picto.nl Activiteiten Jaarplanning 2018-2019 21 september 2018 Schoolreisjes

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids SO Het Mozaïek midden- en bovenbouw deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Klasbord 5 Informatie aan gescheiden ouders 6 Medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2015-2016 // 16 e jaargang // nummer 4 // 10 september 2015 Website www.delangenoord.nl De Langenoord ALGEMENE INFORMATIE-AVOND Dinsdag

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Jaarkalender 2016-2017 September 2016 1 2 3 4 Zomervakantie 35 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag Luizencontrole 36 12 13 14 15 16 17 18 Teamvergadering Dag van de leidster (Potje Knor) 40 jarig jubileum

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Alles uit de kast voor een diploma!

Alles uit de kast voor een diploma! 2017-2018 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

JAARKALENDER

JAARKALENDER JAARKALENDER 208 209 Augustus 208 3 2 3 4 32 7 8 9 0 33 3 4 5 7 8 34 20 2 22 23 24 25 35 27 28 29 30 3 September 208 35 3 3 Start nieuwe schooljaar Inloop in de nieuwe groepen 4 5 Luizencontrole 7 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Van de directie. In dit nummer: MR Enquête Gymlessen Schoolfruit Vakantierooster

Van de directie. In dit nummer: MR Enquête Gymlessen Schoolfruit Vakantierooster 2017-2018 In dit nummer: MR Enquête Gymlessen Schoolfruit Vakantierooster Van de directie Op de laatste ouderavond heeft u de mogelijkheid gehad om de enquête van de MR in te vullen. Dit is behoorlijk

Nadere informatie

28 augustus

28 augustus Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage - informatie over de levensbeschouwingslessen van komend schooljaar. - informatie over gezonde voeding op t Koggeschip.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Van Detschool mei 2017

Van Detschool mei 2017 Van Detschool mei 2017 Beste ouders Als we het weer mogen geloven gaan we nu echt op weg naar de zomer. De afgelopen weken zijn we met lange weekeinden en veel zon verwend en voor de kinderen en het team

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie