Dienstenmarketing toegepast op scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenmarketing toegepast op scholen"

Transcriptie

1 RAPPORT Dienstenmarketing toegepast op scholen Docent: Rita Vos Academiejaar: Carl François Laurent Lenaerts 3 Marketing

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding Opdracht Globaal Moeilijkheid voor scholen als dienstenbedrijf: zijn/haar klanten Doel Doelgroep Hoe definiëren wij scholen? Waarop baseren we ons om dit als definitie voorop te stellen? Wie hoort er bij en wie niet? (afbakening/definitiecontrole) Zijn er verschillende soorten die mogelijk verschillende toepassingen (nodig) hebben? Indien ja: welke? Indien nee: waarom niet? Scholen als dienstverleners De groeimatrix van Ansoff Waardepropositie van Treacy & Wiersema De aangeboden dienst Dienst volgens Lovelock Ontastbaarheidscontiniuüm van Shostack Relaties tussen de school en zijn/haar klanten Relatietabel van Lovelock Model van Garbarino & Johnson Decision Making Unit De gebruikers De beïnvloeders De koper De beslissers De coördinator van het aankoopproces Dienstenmarketing / Scholenmarketing Marketing: mogelijk een hulpmiddel voor scholen Bedrijven willen winst maken Marketing is geen must, een school kan werken zonder Het belang van marketing (eens nodig)... 20

4 9.2 Wat doet marketing dan juist? Analyse van de interne en externe omgeving SWOT Ontwikkelen van strategieën Maak de strategie eigen aan de school Naar wat kunnen we de verkregen gegevens vertalen? Klantgericht door klantenkennis Word of Mouth Tabel AC Nielsen Klantenbinding Algemeen besluit... 28

5 Inleiding Dit rapport is geschreven in het kader van het vak Dienstenmarketing met de bedoeling het begrip Dienstenmarketing toe te passen op een bepaald werkgebied, in ons geval het werkgebied scholen. Het probleem dat we in dit werk ook willen aankaarten is de moeilijkheid voor scholen om zich te richten op haar klanten. Want wie zijn nu de klanten van school? Dat is niet altijd even duidelijk, of even gemakkelijk om af te bakenen.

6 1 Opdracht 6 Inleiding Onze interpretatie van de opdracht (context) verkregen voor het vak dienstenmarketing. 1.1 Globaal In marketing spreekt men altijd over de verkoop van een product of een DIENST. Maar tot in het derde jaar van onze opleiding hebben we het nog niet concreet/specifiek gehad over dienstenmarketing. Nochtans ondergaat de diensteneconomie enorme ontwikkelingen afgelopen jaren. Dit overzicht geeft de voornaamste redenen hiervoor weer: Bron: Dienstenmarketing, Lovelock - 7e editie

7 7 De opdracht, namelijk marketing toepassen op het werkgebied scholen, helpt ons dus om na alle productmarketing ook dienstenmarketing aan de nodige voorbeelden te linken. Vragen die we onszelf kunnen stellen zijn: Wat houden de diensten van een school in? Hoe brengt een school deze diensten het beste tot bij de klant? Waarin kan een school zich van andere scholen die soortgelijke diensten leveren onderscheiden? 1.2 Moeilijkheid voor scholen als dienstenbedrijf: zijn/haar klanten Het probleem dat we in dit werk ook willen aankaarten is de moeilijkheid voor scholen om zich te richten op haar klanten. Want wie zijn nu de klanten van school? Dat is niet altijd even duidelijk, of even gemakkelijk om af te bakenen. Wie de dienst in ontvangst neemt (de student), zou namelijk de klant moeten zijn. Maar in dit geval zijn studenten wel rare klanten, want ze hebben geen besef van betalen, van aankoop. De student ziet zichzelf meestal ook niet als klant, maar als iemand die gewoon drie jaar op een bankje gaat zitten, om in ruil een (vrij belangrijk) papierke te krijgen. Er mag echter niet vergeten worden dat sommige scholen wel duidelijk een klantendoelgroep kunnen afbakenen (denk maar aan de Berlitz-school). 2 Doel We hebben reeds een opdrachtcontext en onze toepassing -scholen- besproken. Hierboven stelde we ons al enkele vragen. Ons doel is antwoord te vinden op deze vragen en zo te slagen in onze opdracht. Om antwoorden te vinden zullen we onder meer gebruik maken van gegeven marketing/managementmodellen. We gaan ook het probleem van scholen en haar klanten aankaarten. Daarnaast willen we met dit werkstuk ook onze doelgroep de informatie en richtlijnen geven die we hierboven beloven. 3 Doelgroep Ons werk richt zich vooral op scholen die nog geen specifieke marketingafdeling hebben. We willen hen inzicht bieden in hoe dienstenmarketing juist verloopt, wat het kan doen, en hoe het meer concreet op scholen (dienstenbedrijf) wordt toegepast. Het bevat tevens interessante informatie voor scholen met een marketingafdeling (in opbouw).

8 4 Hoe definiëren wij scholen? 8 Volgens woordenboek Van Dale betekent een school letterlijk: inrichting waar onderwijs gegeven wordt. Deze afbakening is voor ons werk veel te uitgebreid, daarom baseren we ons enkel op instellingen die een door de overheid erkend diploma mogen uitreiken omdat ze een met de overheid gecoördineerd lessenpakket aanbieden dan wel een competentiefinaliteit garanderen. 4.1 Waarop baseren we ons om dit als definitie voorop te stellen? Letterlijk is een school een inrichting waar onderwijs gegeven wordt. We kunnen ons dus baseren op volgende twee zaken: In welke mate slaagt een school erin een goede dienst (lees: onderwijs) uit te dragen naar zijn klanten (lees: studenten). Bij dit laatste stellen we ons natuurlijk de vraag: zijn de klanten van een school wel de studenten? Wie betaalt een school voor haar diensten? Wie legt de kwaliteit van die diensten vast en zegt dat hij niet betaalt als die kwaliteit niet gehaald wordt? Het is aan ons, als beginnende marketeers, om dit in vraag te stellen? Zeker omdat niet-marketeers er vanuit zullen gaan dat studenten WEL normale klanten zijn van een school. Maar het ligt dus moeilijker dan dat. Welke EXTRA andere diensten kan een school aanbieden aan zijn klanten? (voorbeelden: locatie, campus, sfeer, voordelen,..) 4.2 Wie hoort er bij en wie niet? (afbakening/definitiecontrole) Voor ons (dit werk), betreft de afbakening dus elke school die een door de overheid erkend diploma mag uitreiken als onderwijsinstelling (door een overheids-gecoördineerd lessenpakket aan te bieden). Zowel lagere scholen, secundaire scholen, beroepsscholen, technische scholen als hogescholen, avondscholen en universiteiten behoren dus tot ons werkdomein. In dit werkstuk leggen wij de nadruk op hogescholen. Wie er (voor dit werk) niet bij hoort, zijn instanties die bijvoorbeeld zelfstudie mogelijk maken door cursussen uit te geven. Zij leveren geen dienst, maar een product, in de vorm van boeken/cursussen die ingestudeerd kunnen worden. Elke school of onderwijsvorm die wel tot de globale definitie behoort, maar geen overheidsgecoördineerd lessenpakket (en diploma) aanbiedt, nemen we dus niet op in ons werkdomein. Syntra

9 Thuisonderwijs VDAB House of marketing Zijn er verschillende soorten die mogelijk verschillende toepassingen (nodig) hebben? Indien ja: welke? Indien nee: waarom niet? Zoals reeds opgesomd zijn er verschillenden soorten van school mogelijk. Een overzicht: Lagere school (verplicht onderwijs) Secundaire school (verplicht onderwijs) o Beroepsschool o Technische school o Algemeen secundair onderwijs Avondonderwijs o 2 e kans (op secundair diploma) o Zelfontwikkeling (geen diploma) o Hoger beroepsonderwijs (graduaat = officieel erkend) Hogeschool Universiteit Elk van deze soorten biedt in eerste instantie dezelfde dienst aan: onderwijs (dit wil zeggen: kennis in theoretische en/of praktische vorm). Het verschil bestaat dus in het soort onderwijs er gegeven wordt (welke richtingen er te volgen zijn), alsook de kenmerken/keuzes van het soort klanten dat in elk van deze scholen les volgt. Bij elk van deze verschillen is dus een andere marktbenadering nodig. Eerst en vooral zijn scholen die VERPLICHT onderwijs aanbieden een zaak apart. Als we even simpel studenten aan klanten gelijk stellen, zien we dat deze klanten MOETEN kopen, liefst dicht bij huis, en dat voor hun de school initieel niet zo erg veel verschil maakt. In een later stadium kan de richting-keuze van de student wel de schoolkeuze beïnvloeden. Scholen die bekent staan om een goede specifieke (bijvoorbeeld technische) opleiding, zullen studenten die zich hierin interesseren makkelijker tot bij hun krijgen. Besluit Naar onze mening kan een school zich tot op een zekere klanten/studentenleeftijd best op de studenten uit de regio focussen, en hun campagne richten op de ouders (eigenlijk

10 ook klant zij betalen). In een verder stadium kan marketing pas echt een toegevoegde waarde zijn, maar daarover later meer Scholen als dienstverleners 5.1 De groeimatrix van Ansoff Bron: Strategie voor dienstverleners 24 modellen ter ondersteuning by Richard Claassens Het Ansoff-model is een strategisch hulpmiddel bij het formuleren van groeistrategieën. Door twee belangrijke strategieën aan elkaar te relateren (product/portfolio en concurrentie/markt) kan er op een logische manier nagedacht worden over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt. Op deze manier kan, in onze case, een school optimaal nadenken over de kansen voor zijn onderneming en op basis hiervan het groeimodel bepalen. De vraag is nu hoe dit model er voor scholen als dienstverleners uitziet. De reden dat we dit model kiezen voor dit onderdeel van de case is omdat het de moeilijkheid aantoont voor een school om te groeien als dienstverlener. Allereerst is productvernieuwing moeilijk voor een school. Cursussen bestaan of worden vernieuwd, nieuwe boeken worden geschreven, maar het zijn nog altijd de docenten die

11 kennis moeten kunnen overbrengen. Je kan proberen nieuwe lesgeef-methoden te ontwikkelen, maar dat is echt niet gemakkelijk. 11 Marktvernieuwing lijkt ook een moeilijke opdracht. De consumentenmarkt bestaat uit studenten. Je kan je als school wel richten op andere regio s, of misschien andere types van studenten. Maar uiteindelijk blijven het studenten, en ligt er dus weinig manoeuvreerruimte voor marktvernieuwing. Aangezien zowel productvernieuwing als marktvernieuwing moeilijk blijkt, zou je denken dat diversificatie zo goed als uitgesloten is. Hier gingen we in eerste instantie van uit, maar de laatste jaren zijn er toch enkele vernieuwende onderwijsvormen gesignaleerd. Een paar voorbeelden: E-onderwijs, Afstandsonderwijs Joints van verschillende hogescholen die dan tegelijk verschillende diploma s uitreiken. Internationaal onderwijs waarbij studenten voor elke cursus naar een specialist ergens ter wereld gaan. Besluit Als school kies je dus best voor marktpenetratie. Letterlijk: vergroten van het huidige marktaandeel. De nieuwe potentiële studenten (bijvoorbeeld afstuderende secundair onderwijs) als school aantrekken of studenten van concurrerende scholen afsnoepen. Op basis van het Ansoff-model ligt volgens ons hier de grootste kans voor scholen.

12 5.2 Waardepropositie van Treacy & Wiersema 12 Bron: Strategie voor dienstverleners 24 modellen ter ondersteuning by Richard Claassens Als dienstverlenend bedrijf vraag je jezelf best af waar de student naar op zoek is. Daarbij is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat vele studenten hun keuze maken op basis van eliminatie. Ze wensen bijvoorbeeld geen wetenschappelijke vakken, er moet op kot kunnen gegaan worden,. In dit model wil dit zeggen: Best total cost Een student zal in mindere mate op zoek zijn naar de beste prijs. In de meeste gevallen zullen de ouders wel financiële hulp bieden. Na een rondvraag bij medestudenten op onze campus durven we vaststellen dat de duurste of goedkoopste school hoogstwaarschijnlijk niet één van de eerste eliminatiecriteria zal zijn. Wel kan de prijs belangrijk zijn voor ouders (vaak de betalende klant). Best product De opleiding zelf is van cruciaal belang, want daarvoor gaat men in de eerste plaats studeren (of daar zou het in ieder geval wel om moeten draaien). Het is aan de school om te zorgen dat hun product (opleiding) mee blijft met zijn tijd. In ons domein zal de overheid hier dus op toezien. Wat scholen wel in gedachte moeten houden is dat de studenten nauwelijks weten wat een kwaliteitsvolle opleiding dus inhoudt. Ook best product- zal dus niet bovenaan de eliminatielijst staan. Al mag men niet vergeten dat een school naam kan creëren door een schitterende opleiding.

13 13 Best total solution Hierbij zou de school een dienst leveren die specifiek op maat is van de klant. En zo moet het ook zijn. Enkel kan men natuurlijk niet voor elke afzonderlijk klant (student) een aangepast programma maken. Wel kan men hulp bieden bij het kiezen van de juiste opleiding voor elke student. Besluit Het is moeilijk voor een school om zich op één van deze pijlers specifiek te richten, omdat de meeste studenten zich niet zo hard richten op bijvoorbeeld prijs of product,... Wel hebben we kunnen vaststellen dat vele studenten voor naambekendheid kiezen. Hoe je die naambekendheid creëert, is een ander verhaal (bijvoorbeeld door product). Een school richt zich dus best op één van de pijlers, zonder de andere te verwaarlozen. De andere twee moeten dus zeker aan de norm voldoen. 6 De aangeboden dienst 6.1 Dienst volgens Lovelock Lovelock deelt diensten op een speciale manier in. Voor de dienst die scholen aanbieden is de indeling als volgt: Het gaat over een ontastbare dienst die aan mensen geboden wordt. (kennis kan men niet vasthouden.) Het betreft een lage standaardisatie met een hoge individuele aanpassing.(het betreft op maat gemaakte diensten, er is een streven naar: voor elke consument/student anders.)

14 6.2 Ontastbaarheidscontiniuüm van Shostack 14 Bron: Strategie voor dienstverleners 24 modellen ter ondersteuning by Richard Claassens Dit model geeft aan dat sommige diensten nauwelijks of geen tastbaarheden bevatten. Je ziet op de figuur heel duidelijk dat onderwijs heel hoog scoort bij diensten (rood). Het balkje is niet helemaal rood gekleurd, om er nog wel iets is dat toch tastbaar is bij onderwijs (diploma, boek,..). Maar het grotendeel draait om kennis en vooral competentie- & persoonlijkheidsontwikkeling, wat niet tastbaar is.

15 7 Relaties tussen de school en zijn/haar klanten Relatietabel van Lovelock Bron: Strategie voor dienstverleners 24 modellen ter ondersteuning by Richard Claassens Deze tabel toont het verschil in soorten relaties dat men als bedrijf kan aangaan met zijn klanten. Voor deze case geldt in het bijzonder dienstverlenende relaties in B2C (van school naar klant). Men maakt een onderscheid tussen continue en discontinue levering (van de diensten), alsook een onderscheid in de formeelheid van de aangegane relaties. In de tabel bevindt zich geen link naar educatie, onderwijs of iets dat men aan scholen kan linken. Wij vinden echter dat we scholen wel degelijk kunnen plaatsen bij de linkerhelft van de tabel, cellen II en III: formele relaties. Een school gaat namelijk formele relaties aan met zijn/haar klanten. Er moeten bijvoorbeeld heel wat papieren getekend worden voordat je ergens onderwijs kan volgen. Zowel de klant als de dienstverlener moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen. Dit is bijvoorbeeld niet zo informele relaties (de politie verdedigt je zonder dat je zelf verplichtingen hebt of aan eisen moet voldoen.) Verder horen scholen thuis bij continue levering, wat maakt dat ze in cel III terechtkomen. Scholen bieden namelijk continue dienstenverlening aan zijn/haar klanten aan. De levering

16 16 van kennis/educatie/onderwijs loopt door zonder bevestiging van de consument. Enkel na een academiejaar wordt er bijvoorbeeld een nieuw contract gesloten. Vandaar de keuze voor een continue levering. Besluit Een school mag als dienstverlener dan wel een formeel karakter hebben, dit wil echter niet zeggen dat het te formeel met hun klanten moet omgaan. Zo kiezen studenten bijvoorbeeld liever voor een hogeschool omdat de docenten daar gemoedelijker omgaan met hun studenten (de groepen lenen zich daar ook toe door klein aantal studenten). Daarom is het op vlak van marketing belangrijk als school een bepaalde visie naar buiten te brengen. Ook het administratieve gedeelte is belangrijk. Niets zo vervelend als administratie denken velen, dus een vlotte, snelle en vooral gemakkelijke afhandeling van het papierwerk is belangrijk voor de studenten (klanten). 7.2 Model van Garbarino & Johnson Bron: Strategie voor dienstverleners 24 modellen ter ondersteuning by Richard Claassens We bespreken alleen de onderdelen van de langdurige relaties, omdat deze voor scholen het meest relevant zijn.

17 Als de klanten tevreden zijn met het personeel, de docenten in het bijzonder, zal dit bijdragen tot hun algemene tevredenheid van de relatie tussen school en student. Ook de bekendheid met de docenten draagt hiertoe zeker bij. Een goede band met specifieke vakdocenten is vaak een stimulans om door te blijven doen, of op dezelfde school te blijven. 17 De houding tegenover de dienst is ook van cruciaal belang, zeker in dit vakgebied. Het is erg belangrijk dat de student/consument achter de dienst (studierichting) staat, en er veel interesse voor heeft. Zo zal men er ook altijd positief over zijn, en dit linken aan de school (het dienstenbedrijf). Het is aan de school om zoveel mogelijk studenten in de voor hun perfecte studierichting te krijgen. Als laatste punt heb je de faciliteiten van de dienstverlener. Voor heel veel studenten is het van cruciaal belang dat de school voorziet in voor hun belangrijke facilitaire diensten. In de volksmond: de campus moet in orde zijn. Besluit Voor dit model kunnen we besluiten dat een school moet beseffen welke van de 4 aan bod gekomen onderdelen belangrijk zijn voor hun doelgroep en hoe ze het meest effectief deze kunnen inzetten om: Commitment Overal satisfaction Trust.. bij hun klanten te verkrijgen. Dit geldt niet alleen om bestaande klanten tevreden te houden/langer te binden, maar dit zijn ook pijlers waarop de school zich kan richten om studenten uit hun specifieke doelgroep tot bij hun te krijgen. Deze dingen moeten wederom in hun marketingvisie opgenomen worden. 8 Decision Making Unit Binnen het Decision Making Unit- model zijn er vijf rollen. Iedere deelnemer heeft, vanuit zijn eigen functionele achtergrond een eigenbelang en probeert hiermee invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces. 8.1 De gebruikers De gebruikers zijn de lesvolgers, de studenten dus. Het is zeer belangrijk dat je rekening houdt met de wensen van deze groep. Dit kan gaan over de dienst (opleiding zelf), maar daar is er niet zoveel bewegingsruimte aangezien de inhoud van de opleidingen wettelijk bepaalt wordt.

18 18 Waar wel een groot verschil in bestaat, is de manier van aanpak. Het zijn immers enkel de eindcompetenties die vastliggen in hoger onderwijs. Hoe de student naar deze eindcompetenties wordt begeleid, ligt niet vast. Zo is er bijvoorbeeld een groot verschil in vakken, leermethodieken, praktijkfocus, gebruikte handboeken en gelegde accenten. Bij deze verschillen kan een school zich onderscheiden van andere. Als we naar het facilitaire gedeelte van de dienstverlening kijken, moeten we vaststellen dat je daar de gebruiker voor je kan winnen. Een aantrekkelijke campus of inspraak in het beleid (via studentenraden) kan een twijfelaar over de streep trekken om klant te worden, of te blijven. 8.2 De beïnvloeders Bij scholen zijn er enorm veel beïnvloeders. Het hoofd van de hogeschool, de directeur, is niet echt een persoon waar je als student veel contact mee hebt. Als we naar heel het dienstenpakket kijken, van cursus tot cafetaria van de campus, zijn er heel veel tussenpersonen die invloed uitoefenen op de dienst en dusdanig het gevoel van de klant (student). Wanneer de klant in interactie komt met de dienst die een school aanbiedt, zijn de mensen die deel uitmaken van de service encounter zeer belangrijk. Want die service encounter is als het ware the moment of truth, het betreft alle activiteiten die aan bod komen in het dienstverleningsproces. Voorbeelden van zo n beïnvloeders zijn: Departementshoofden Docenten Kuisploeg Onthaalmedewerkers Catering Administratieve medewerkers (inschrijvingen, klachten) Ombudsman/vrouw We kunnen dus stellen dat al deze mensen er mee voor zorgen dat een school een zo optimaal mogelijke dienstverlening kan verlenen. 8.3 De koper Wie betaalt uiteindelijk de rekening? Deze vraag staat centraal als we over kopers spreken. In veel van de gevallen komen we hierbij bij enerzijds de overheid en anderzijds de ouders van de studenten terecht.

19 Door de overheid worden duidelijke erkennigsvoorwaarden en subsidiëringsregels vast gelegd. En die staan niet meer ter discussie. 19 Maar dit wil wel zeggen dat een school als bedrijf z n campagne ook naar de ouders moet richten. Het merendeel van de ouders zal wel met de wensen van hun (legaal volwassen) kinderen/studenten rekening houden, maar ze moeten zelf ook wel een goed gevoel bij de hogeschool hebben, voordat ze het soms prijzige studiegeld op tafel leggen. 8.4 De beslissers In eerste instantie dachten we dat de directeur uiteindelijk beslist of de student klant wordt of niet. Maar aangezien de student (in samenspraak met zijn/haar ouders) eigenlijk de knoop doorhakt, is deze de hoofdbeslisser. Het departementshoofd of de directeur controleert alleen maar of een student voldoet aan de toetredingsvoorwaarden. 8.5 De coördinator van het aankoopproces Een echte coördinator van het aankoopproces is moeilijk aan te duiden. We spraken eerder over de service encounter, en diegene dit coördineert, is in ons verhaal dan het departementshoofd van de betreffende afdeling. In theorie controleert hij/zij de levering, afhaling en betaling van de dienstverlening. 9 Dienstenmarketing / Scholenmarketing Inleiding In dit onderdeel van ons werk willen we mensen die nog niet vertrouwd zijn met marketing een basis geven en ze hierdoor WEL vertrouwd maken met de materie. 9.1 Marketing: mogelijk een hulpmiddel voor scholen Bedrijven willen winst maken Het doel van een school bestaat erin zoveel mogelijk studenten een kwaliteitsopleiding aan te bieden. Om dat te realiseren, moet die school over de juiste middelen beschikken. Dit gebeurt voor een school (overheidsbedrijf) op twee manieren. Eerst en vooral krijgen scholen subsidies (van de overheid). Hieruit komen de meeste middelen voor een school.

20 Verder mag de school zelf gewonnen geld herinvesteren in de school, opleidingen. Maar dan moet wel bewezen worden dat voor het doel waarin er geïnvesteerd wordt, geen subsidies verkregen zijn. 20 De school koopt/krijgt dus middelen, vooraleer ze hun bedrijfsactiviteit kunnen uitvoeren. De resultaten van die bedrijfsactiviteit zorgen ervoor dat men een dienst bekomt die gecommercialiseerd kan worden. De ROI voor scholen bestaat er dus in dat ze naast de subsidies zelf gewonnen Return kunnen herinvesteren Marketing is geen must, een school kan werken zonder Professionele marketing creëert absoluut een toegevoegde waarde, maar dit wil niet zeggen dat elke school daar gebruik van maakt. Vele scholen starten op zonder specifieke marketingafdeling, en dat kan werken. Pas wanneer het niet meer (goed genoeg) gaat, wanneer er dus te weinig (of de verkeerde) studenten worden gerekruteerd, wordt er mogelijk echt naar professionele marketing gegrepen. Bij een ander project merkten wij dat er maar heel weinig scholen een echte marketingafdeling bij naam hebben. Waar de communicatiestructuur en campagneaanpak dan vandaan komt is vaak een raadsel. Er is wel ergens een min of meer algemeen strijdplan en er zijn wel degelijk mensen bezig met min of meer grote delen van een marketingstructuur/beleid, maar ze werken vaak niet onder die specifieke naam, zijn zelden vast benoemd op die opdracht en doen meestal enkel hun deel zonder veel structureel overleg met andere rekruteerders Het belang van marketing (eens nodig) Hogeschoolsucces kan dus staan, of vallen, met de vaardigheid in marketing. Financiën, operationele activiteiten en andere schoolfuncties zijn van weinig belang als er onvoldoende vraag is naar de dienst (opleiding) op zich. Het grootste risico voor een hogeschool is dat ze hun klanten en concurrenten niet goed in de gaten houden en nalaten hun waardeaanbod voortdurend te verbeteren. Zeker voor scholen is het belangrijk een goed langetermijnperspectief op te stellen en dit te integreren in hun marketingbeleid (als ze er een specifiek hebben). 9.2 Wat doet marketing dan juist? Zoals reeds besproken heeft niet elke school heeft een specifieke marketingafdeling met bijhorend marketingbeleid (nodig). Marketingopgeleide mensen weten waar marketing kan helpen, maar voor een school zonder specifiek beleid kunnen volgende richtlijnen hulp bieden. Eens men marketing gaat integreren, komen volgende punten aan bod:

21 9.2.1 Analyse van de interne en externe omgeving 21 Een waardevolle analyse maken is veel moeilijker dan dat je in eerste instantie verwacht. Goed is voorop te stellen wat je juist uit zo n analyse wil halen, en waarom je deze analyse doet. Eerst en vooral tracht je te weten te komen waar de probleemoorzaak ligt of kan liggen. Eens dit duidelijk is, kan je als bedrijf niets anders doen dan je heroriënteren om die oorzaak maximaal te ontwijken. Verder kan je uit zo n analyse gigantische kansen/opportuniteiten halen. Als je deze op tijd ziet aankomen, kan je jezelf daarop instellen en daardoor klaar staan om ze te gebruiken. Zo n analyse is voor elke school enorm verschillend. DE vraag is: waar ligt in elk verschillend gebied iets waar ik iets mee kan doen? Factoren die men dan in de macro-omgeving onderzoekt zijn: Demografische factoren Met deze factoren houdt een school best rekening als het naar een locatie zoekt. De locatie wordt hier gelijkgesteld aan de fysieke factor. De locatie van de campus kan namelijk cruciaal zijn voor de werving van studenten. Wil men vooral focussen op studenten uit de nabije omgeving (school in kempen wilt voor kempische studenten), of gaat men voor het stads gevoel? Let wel: hier kijkt men enkel en alleen naar de extra dienstverlening, niet naar de dienst (DE OPLEIDING) zelf. Het gaat erom, dat de klant (student) vaak zelf niet beseft wat nu het belangrijkste is. Analytisch: Waarom komen studenten door de locatie van de campus niet naar de desbetreffende school? Is er een probleem met de verbinding (bus, fiets, auto(parking), tram,..)? Zijn de kot-mogelijkheden of de nabije campusomgeving niet aantrekkelijk genoeg? En belangrijker: hoe gaan we die problemen dan oplossen? En waar liggen nieuwe mogelijkheden die de schoollocatie nog aantrekkelijker kan maken? Economische factoren Eerst en vooral is een school afhankelijk van subsidies van de overheid. Wanneer er zich een economische verschuiving (bijvoorbeeld een crisis) voordoet, kan het dus zijn dat ze over minder (of meer) middelen kunnen beschikken. Hier moeten ze met weten om te gaan. Verder kan de economie ook potentiële klanten beïnvloeden. De groeiende nood aan diploma s in de bedrijfswereld zorgt ervoor dat studenten vaker willen doorstuderen. Hierop moet een school ook inspelen. Analytisch: waar wilt de school op lange termijn naartoe, en welke middelen zijn daarvoor nodig? Waar haal ik die middelen (krijg ik meer los bij de huidige bron, welke nieuwe bronnen kan ik aanwenden)? Maak dus indien mogelijk zoveel mogelijk LT-afspraken, en

22 wees op de hoogte van actuele economische verschuivingen (speel hier op in). Informeer studenten over gevraagde diploma s en werkzekerheid,. 22 Technologische factoren Hierbij draait het niet om technologische opleidingen (zoals ICT), maar eerder om het up-to-date houden van de technologie die je dienstverlening nodig heeft. Zo wordt alles stilletjes aan gestandaardiseerd. Denk maar aan het belang van een schoolwebsite, studentenplatform, een quick-responding - systeem, social media, e-books en het gebruik van internet in de lessen. Al deze dingen maken deel uit van de dienstverlening en bepalen dus mee welke klanten voor school a of school b kiezen. Analytisch: waar kan je studenten warm voor maken, welke dingen werken niet? Als ze niet werken, hoe los je dit dan op? En hoe breng je nieuwe kansen over naar studente? Wat willen zij zelf? Politiek-juridische factoren Bij dit soort factoren moet de school vooral in gedachte houden dat het een overheidsbedrijf is. Er is wel wat bewegingsruimte, maar een school moet toch vooral een resem aan regeltjes volgen die van bovenaf opgelegd zijn. Analytisch: waar ligt het evenwicht tussen de regels en de bewegingsruimte. Heb je al 100% van deze ruimte benut? Sociaal-culturele factoren Het is tegenwoordig belangrijk dat scholen alles zoveel mogelijk internationaliseren. Zo wordt het potentiële klantenpakket steeds groter. Analytisch: hoever sta je met internationalisering? Werkt mijn huidige programma (waarom niet?)? Waar liggen nieuwe marktkansen, hoe speel ik hier best op in? Besluit Het is zeer moeilijk algemeen vast te stellen uit welk deel of uit welke delen van deze analyse een school nu concreet winst gaat halen. Deels omdat dit voor elke school anders is, maar ook omdat inspelen op een nieuwe kans, bijvoorbeeld helemaal niet zo gemakkelijk is als het vooraf lijkt. De opdracht is dus tweedelig: analyseer grondig de dingen die je vast kan stellen en sta continue open voor nieuwe inzichten die kansen met zich mee kunnen brengen. De micro-omgeving (klanten, concurrenten, distributeurs en leveranciers) is een concretere set van mogelijke probleemoorzaken maar ook de enige echte bron van middelen om uit die problemen te geraken : Geraken de klanten wel tot bij ons en zijn zij in

23 23 staat te kopen? Zijn het de concurrenten die de klanten afsnoepen van de school? Werken de distributiepartners naar behoren mee, of zijn het de leveranciers die achterlopen? De invloed van de micro-omgeving is het gevolg van keuzes die het bedrijf zelf in het verre of nabije verleden, in het heden of naar de toekomst maakte of plant te maken. Als hier probleemoorzaken liggen, kunnen die desgewenst recht gezet worden door beslissingen te re-evalueren. Besluit Als deze factoren hebben invloed op de winstmogelijkheden. Voor elke trend of ontwikkeling moet het management de bijbehorende marketingkansen en bedreigingen vaststellen SWOT Als al deze factoren onderzocht zijn, bekomt men een SWOT-analyse. Dit is een algemene beoordeling van de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen voor een school. In zo n SWOT wordt er dus samengevat waar de kansen voor een school liggen om het probleem opgelost te krijgen. Waar is de school sterk in (wat moet men dus uitspelen), en waar mist de school kracht en kunde? Welke toevalligheden moeten ze gebruiken en uit welk gebieden blijft men beter uit Ontwikkelen van strategieën Na de SWOT moet uitgezocht worden hoe men nu concreet aanpassingen kan doorvoeren zodat het probleem opgelost kan worden. Er moet dus een nieuwe strategie ontwikkelt worden. Deze strategie beschrijft de tactiek die moet worden gebruikt om de doelstellingen te halen. Elke bedrijfsstrategie bestaat uit een marketingstrategie, een technologische strategie en een middelenstrategie. Elke strategie, oplossing dus, heeft te maken met combinaties van segmentatie (doelgroepkeuze: aan welke soort klantengroepen wilt het bedrijf kopen en wat voor aankoopnoden hebben die groepen?) en de overeenkomstige positionering van deze segmentatie (het aanbod dat het bedrijf aanbiedt aan hun gekozen klantengroepen). Ervaringsdeskundigen vertellen dat voor de segmentatie vaak beter kiezen voor klantenbehoud en verdieping in plaats van voor nieuwe klanten te gaan. Nieuwe klanten najagen is duurder en meer fragiel: de concurrentie doet immers vaak hetzelfde Maak de strategie eigen aan de school Het is belangrijk voor een bedrijf hun strategie (=oplossing) eigen te maken aan hun bedrijf. Dit kan men doen door het maximaal te koppelen aan een merk en

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Deel I Begrijpen van waarden:

Deel I Begrijpen van waarden: De Vries & Van Helsdingen ~ Dienstenmarketing ~ Deel I Begrijpen van waarden: Hfst 1: Wat is dienstenmarketingmanagement? 1.2: Wat is een dienst?: Dienstenmarketing gaat over diensten. We spreken van een

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie