NHa~~~LAND ~~lj.)j;j' i~i.':' i;j'ilj:" i~i., DUTCH MARITIME NETWORK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NHa~~~LAND ~~lj.)j;j' i~i.':' i;j'ilj:" i~i., DUTCH MARITIME NETWORK"

Transcriptie

1 NHa~~~LAND ~~lj.)j;j' i~i.':' i;j'ilj:" i~i., DUTCH MARITIME NETWORK

2 MARITIEME WEBSITES EN E-BUSINESS EEN VERKENNING

3 NEDERLAND MARITIEM LAND serie 1. De Nederlandse Maritieme Cluster: Literatuuronderzoek en Plan van Aanpak Economische Impact Studies 2. De Maritieme Arbeidsmarkt: Vraag en Aanbod van Zeevaartkennis 3. De Nederlandse Scheepsbouw- en Toeleveringsindustrie: Economische Betekenis en Structuur 4. De Nederlandse Offshoresector: Economische Betekenis en Structuur 5. De Nederlandse Binnenvaartsector: Economische Betekenis en Structuur 6. De Nederlandse Waterbouwsector: Economische Betekenis en Structuur 7. De Koninklijke Marine: Economische Betekenis en Structuur 8. De Nederlandse Visserijsector: Economische Betekenis en Structuur 9. De Nederlandse Watersportindustrie: Economische Betekenis en Structuur 10. De Nederlandse Maritieme Dienstverlening: Economische Betekenis en Structuur 11. De Nederlandse maritieme Toeleveranciers: Economische Betekenis en Structuur 12. De Nederlandse Zeehavensector: Economische Betekenis en Structuur 13. De Nederlandse Maritieme Cluster: Economische Betekenis en Structuur 14. Het Maritieme Clustermodel: Modellering en Scenarioanalyse 15. De Nederlandse Maritieme Cluster: Beleidsaanbevelingen 16. De Innovativiteit van de Nederlandse Maritieme Cluster 17. Maritieme Websites en E-Business: Een Verkenning 18. Maritiem Kapitaalforum: Onderzoek naar de Werking van Kapitaalmarkt in de Sector van Maritieme Toeleveranciers Stichting Nederland Maritiem Land De stichting is op 27 juni 1997 opgericht teneinde de Nederlandse cluster maritieme te promoten en versterken. Het bestuur van de Stichting bestaat uit N. Wijnolst (voorzitter), G.W. Bos (vicevoorzitter), Th.M. Oostinjen (secretaris/penningmeester) en verder, in alfabetische volgorde, F.G.M. Conyn, K. Damen, C.J. van den Driest, C. Van Duyvendijk, R. Van Gelder, W. de Jong, G.J. Kramer, D.J. Langstraat, R.C. Menting, WK Scholten. De directeur van de Stichting is H.P.L.M. Janssens Het adres van de Stichting Nederland Maritiem Land is Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 (bezoekadres), postbus 30145, 3001 DC Rotterdam. Tel.: , fax: ,

4 MARITIEME WEBSITES EN E-BUSINESS EEN VERKENNING In opdracht van STICHTING NEDERLAND MARITIEM LAND Uitgevoerd door Ir. F.A.J. Waals Delft University Press 2000

5 Gepubliceerd en gedistribueerd onder auspiciën van de Stichting Nederland Maritiem Land door: Delft University Press Prometheusplein ZC Delft Tel.: Fax: CIP-DATA KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG FAJ. Waals Maritieme Websites en E-Business: Een Verkenning/ FAJ. Waals Delft University Press Ut. ISBN NUGI834 Trefwoorden: World-Wide Web, E-Business, Portals, Maritieme cluster Copyright 2000 Stichting Nederland Maritiem Land All rights reserved. No part of the material protected by this copyright may be reproduced or utilised in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system without written permission of the owner of this copyright. Permission may be obtained at the following address: Stichting Nederland Maritiem Land, P.O. Box 30145,3001 DC Rotterdam, The Netherlands;

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave VOORWOORD SUMMARY... 9 SAMENVATTING INLEIDING Aanleiding Doel van het onderzoek Afbakening maritieme cluster Classificatie Onderzoeksvragen, opzet en verloop Opbouw van het rapport INTERNET, WEBSITES AND E-BUSINESS Inleiding Classificatie Maritieme e-business Evolutie INTERNATIONALE MARITIEME PORTALS Inleiding Beschrijving van de maritieme portals NEDERLANDSE MARITIEME WEBSITES Inleiding Indelingscriteria MARITIEME E-BUSINESS ONTWIKKELINGEN Inleiding Overzicht maritieme e-business bedrijven E-business cases Conclusies BIJLAGE: NEDERLANDSE MARITIEME WEBSITES Stichting Nederland Maritiem Land 5

7 Maritieme Websites en E-Business 6 Stichting Nederland Maritiem Land

8 Voorwoord VOORWOORD Alles hangt met alles samen, ook in de maritieme wereld, met name ook door het internationale karakter van de activiteiten. En dat is al eeuwen zo. In de 16e en 17e eeuw confronteerden Nederlandse reders en kooplui de wereld met nieuwe handelspraktijken, nieuwe scheepstypen, nieuwe boekhoud- en managementtechnieken en nieuwe vormen van financiering. Binnenkort, op 20 maart 2002, herdenken wij de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 400 jaar geleden. Een initiatief dat het vernieuwend ondernemerschap van die periode symboliseert. Staan wij nu voor een vergelijkbare, sprongsgewijze verandering door het aantreden van de veelbesproken Nieuwe Economie waarin internet en e-business een dominante rol spelen? Het is nog te vroeg om daar een definitief oordeel over te vellen. Wel staat het vast dat de mogelijkheden van het internet, met name e-commerce en e-business, in de marktsector tot aanzienlijke efficiëntie slagen zullen leiden. De mogelijkheden die de op internet-gebaseerde toepassingen bieden zijn enerzijds een kans voor de ondernemers, met name de MKB-bedrijven, maar tegelijkertijd vormen zij ook een bedreiging. Een aantal maritieme branches binnen de maritieme cluster heeft al initiatieven genomen om deze kansen en bedreigingen, te samen met hun leden in beeld te brengen. Teneinde dit inzicht zo breed mogelijk binnen de maritieme clusterte ontwikkelen, heeft Nederland Maritiem Land het initiatief genomen om de internationale en nationale ontwikkelingen te verkennen, als opstap tot een e-business strategie voor de cluster. De eerste stap voor een bedrijf is het maken van een website, die voornamelijk informatie bevat over de onderneming en haar producten. De tweede stap is het ontwikkelen van applicaties, zoals tracking en tracing van containers, en andere verkoop ondersteunende processen. Deze activiteiten worden als de e-commerce fase getypeerd. De website is de natuurlijke eerste stap op weg naar e-commerce en tenslotte e-business. In deze fase wordt het gehele bedrijfsproces geherstructureerd en gekoppeld aan zakendoen via het internet. Heel veel maritieme bedrijven beschikken over een website, terwijl slechts enkele zich begeven op het pad van de e-commerce. Nog minder maritieme bedrijven houden zich bezig met e-business. In deze studie wordt een overzicht gegeven van de internationale en nationale maritieme websites, alsmede van de ontwikkelingen van e-commerce en e-business binnen de cluster. Alhoewel zorgvuldigheid is nagestreefd, betekent dit geenszins dat het beeld compleet is. Daarvoor is de informatie te versnipperd en gefragmenteerd, dan wel ontoegankelijk. Vandaar dat de studie gezien moet worden als eerste stap op weg naar een bewustwordingsproces binnen de cluster met betrekking tot bedrijfsinnovatie. Het sluit aan bij de studie die het EIM heeft verricht naar de Innovativiteit van de Nederlandse Stichting Nederland Maritiem Land 7

9 Maritieme Websites en E-Business Maritieme Cluster [Publicatie nr 16 in de Nederland Maritiem Land serie]. Hierin bepleit het EIM een veel breder innovatiebegrip dat breder is dan het technologische en daar is e-commerce en e-business een uitermate belangrijk onderdeel van. De elf maritieme sectoren die te samen de cluster vormen, staan nu voor de keuze om e-business pro-actief te omarmen, dan wel de ontwikkelingen af te wachten. Nederland Maritiem Land is van mening dat de ondernemer niet voor de muziek moet uit gaan lopen, maar dat hij zich wel moet verdiepen in de internationale ontwikkelingen en zich daartoe kan aansluiten bij nationale initiatieven. Een van die initiatieven zou kunnen zijn de creatie van een Dutch Maritime Network Portal, waarbinnen alle Nederlandse maritieme websites zijn verzameld en middels hyperlinks toegankelijk gemaakt zijn. Het Bestuur van de Stichting Nederland Maritiem Land meent dat e-business uw aandacht verdient. Net als bijna 400 jaar geleden, kunnen wij de maritieme wereld verrassen met ons vernieuwend ondernemerschap. Maar het verschil met toen is wel dat de concurrentie er nu geen decennia meer over zal doen om ons te imiteren. Vandaar dat een zekere "sen se of urgency" ten aanzien van het thema e-business in de maritieme cluster zich van de ondernemers meester moet gaan maken. Moge deze verkenning daartoe een aanzet geven. N. Wijnolst voorzitter Rotterdam, 6 juni Stichting Nederland Maritiem Land

10 Summary SUMMARY Internet-based developments occur with an ever increasing speed; developments that many maritime entrepreneurs find it hard to assess at its true value. In order to paint a picture of these developments within the maritime cluster, a survey was made of maritime websites and e-businesses. Classification levels E-business can at least be classified in three different ways: On basis of the party's involved, the type of organisation of demand and supply of products and services, and the level of electronic support of the transaction process. The maritime Internet applications this rapport refers to, concern B2B parties, organised supply portals, as weil as several types of e-businesses. Research questions The three research questions that will be answered in this study are: ~ What are the maritime website developments abroad? ~ What are the maritime website developments in The Netherlands? ~ What are the maritime E-Business developments? International maritime portals There exists several ten thousands of websites of maritime companies. These are grouped into a limited number of portals (16), which are all international portals. The largest portals offer some 6000 links. The portals contain many maritime categories of companies and activities. Sometimes these are focussed on a certain region, for example Europe or the United States, or a certain sector of the maritime cluster. The creation of astrong portal is in general the first step towards e-commerce and e-business applications. Most websites are simple providers of basic information about the company's activities. Some other offer e-commerce applications, in particular the large container lines. Portals are not always kept up to date. Some portals, started by individuals, find it hard to continue the investment required to maintain the portal. There are more and more professional organisations that are now operating maritime portals. Dutch maritime websites The search for Dutch maritime websites is difficult because of the fragmentation. The Netherlands do not have a single large portal within which all websites can be found. The survey has resulted in more than 1,100 websites, which differ strongly in contents and professionalism. Most websites can be found within the sector maritime services (403), while the marine equipment sector (300) is a good second, followed by the yachting sector (199). Stichting Nederland Maritiem Land 9

11 Maritieme Websites en E-Business Maritime E-Business Well-known e-businesses are Amazon.com and ebay Inc. The first company generated in 1999 a turnover of $1.6 billion in the business-to-consumer market. Probably the largest e-business in the maritime world, E-Transport, generated in 1999 a turnover of $45 million with 530 employees. So far 20 maritime e-businesses have been identified, which can be grouped into three categories: ~ Procurement sites; ~ MarketJauction/exchange sites; ~ Back office sites. Only one Dutch E-Business site has been found in the second category of auctions, the company QuickEquip. Observations A relatively small part of the Dutch maritime companies has a web-presence on the Internet. Most of the existing sites are limited to supplying information, the first phase of the e-business cycle. Many maritime websites in the world can be found within a limited number of international portals. A small number of Dutch websites has been registered with these portals. Consequently, the Dutch websites are underrepresented in comparison with their foreign counterparts. Dutch websites are hard to find on the World Wide Web.. Maritime e-commerce was started fifteen years ago by the major container lines. These companies are still at the forefront of all sorts of applications that support business transactions in the maritime cluster. Other companies might take their approach as an inspiring example. E-business companies are still relatively limited in number, scope and size. Only 20 companies have been identified that currently have ventured along this path, while a similar number of new companies has been announced recently. There is only one Dutch company among the e-business start-ups, but there is definitely room for more. 10 Stichting Nederland Maritiem Land

12 Samenvatting SAMENVATTING De op internet gebaseerde ontwikkelingen voltrekken zich in een snel tempo, die menig maritiem ondernemer moeilijk op waarde kan inschatten. Teneinde deze ontwikkelingen in beeld te brengen, is een verkenning gemaakt van maritieme websites en e-businesses. Classificatie niveau's E-Business kan minstens op een drietal manieren geclassificeerd worden: op basis van de partijen die er bij betrokken zijn, het type van organisatie van vraag en aanbod van producten en diensten, en het niveau van electronische ondersteuning van het transactieproces. De maritieme internet applicaties waar in dit rapport aan gerefereerd wordt betreffen B2B partijen, georganiseerde aanbod portals (gespecialiseerde verzamelsites), alsmede enkele typen van e-businesses. Onderzoeksvragen De drie onderszoeksvragen die in de studie beantwoord worden zijn: ~ Wat zijn de maritieme website ontwikkelingen in het buitenland? ~ Wat zijn de maritieme website ontwikkelingen in Nederland? ~ Wat zijn de maritieme e-business ontwikkelingen? Internationale maritieme portals Er bestaan enkele tienduizenden websites van maritieme bedrijven. Deze zijn in een klein aantal (16) significante portals gegroepeerd. Het zijn allemaal internationale portals waartussen zich geen Nederlandse portal bevindt. De grootste portals bieden links met ongeveer websites. De portals bevatten vele maritieme categorieën van bedrijven en activiteiten, en zijn vaak gespecialiseerd in één of enkele van de sectoren uit de maritieme cluster. Zij zijn soms ook sterk geografisch georiënteerd, bijvoorbeeld gericht op bedrijven in Europa, dan wel de Verenigde Staten. Het opzetten van een sterke portal is een eerste stap op weg naar e-commerce en e-business applicaties. De meeste websites zijn eenvoudige informatieverschaffers. Enkele websites bieden e-commerce applicaties, met name de grote containerrederijen. Portals worden niet altijd bijgehouden. Vier jaar geleden waren veel portals het gevolg van privé initiatieven en voor zover ze nog bestaan, worden ze vaak niet of nauwelijks meer bijgehouden. Deze generatie portals is opgevolgd door professionele of semiprofessionele portals, die vaak onderdeel uitmaken van een groter geheel. De sites bezitten zoekfuncties en worden regelmatig uitgebreid. Stichting Nederland Maritiem Land 11

13 Maritieme Websites en E-Business Nederlandse maritieme websites De zoektocht naar Nederlandse maritieme websites wordt bemoeilijkt door de grote fragmentatie. Nederland beschikt niet over een grote portal waarbinnen alle websites zijn te vinden. De eerste inventarisatie heeft ruim websites opgeleverd, die qua inhoud en professionaliteit sterk van elkaar verschillen. De meeste websites zijn te vinden binnen de sector maritieme dienstverlening (403), terwijl maritieme toelevering (300) een goede tweede is, gevolgd door de watersportindustrie (199). Maritieme e-business Bekende e-businesses zijn Amazon.com en ebay Inc. Het eerste bedrijf realiseerde in de business-to-consumer markt in 1999 een omzet van $1,6 miljard. Waarschijnlijk het grootste e-business bedrijf in de maritieme wereld, E-Transport, behaalde in 1999 een omzet van $45 miljoen met 530 werknemers. Er zijn 20 maritieme e-business bedrijven gevonden die in drie categorieën zijn in te delen: ~ Inkoop sites; ~ Marktplaats/veiling/beurs sites; ~ Back office sites. Er bevindt zich één Nederlandse site in de tweede categorie van auctions, het bedrijf QuickEquip. Observaties Een relatief klein deel van de Nederlandse maritieme bedrijven is thans middels een website vertegenwoordigd op het internet. De sites die er zijn beperken zich tot informatieverschaffing, de eerste fase in de e-business cyclus. Veel maritieme sites in de wereld zijn te vinden onder internationale portals. Een klein aantal Nederlandse websites is bij deze portals aangemeld, waarmee zij ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van de buitenlandse collegae. Nederlandse websites zijn moeilijk te vinden op internet, omdat er geen allesomvattende Nederlandse portal bestaat. E-commerce is vijftien jaar geleden wereldwijd gestart door de grote containerrederijen. Zij zijn ook het verst gevorderd met allerlei transactie ondersteunende applicaties in de maritieme cluster. Andere bedrijven kunnen zich aan deze groep pioniers spiegelen. E-Business bedrijven zijn nog relatief beperkt in aantal en omvang. Een twintigtal bedrijven heeft zich tot nu toe op dit pad begeven, terwijl een vergelijkbaar aantal nieuwe initiatieven is aangekondigd. Er bevindt zich slechts één Nederlands bedrijf onder de E-Business start-ups, maar er is ruimte voor veel meer initiatieven. 12 Stichting Nederland Maritiem Land

14 Inleiding 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding De vakbladen en media staan vol met internetberichten. Berichten die veelal visionair en soms zelfs misleidend of overtrokken zijn. Als ondernemer is het daardoor moeilijk om een positie te bepalen, omdat het vergaren van informatie over de concurrenten een geheel nieuwe dimensie heeft gekregen. De traditionele definitie van concurrent is door de globalisering die het internet mogelijk maakt aan herziening toe. Hoe vind je je weg als ondernemer? Door in het weekend maar eens op internet te gaan en via zoekmachines, zoals AltaVista en Yahoo naar de concurrentie te gaan zoeken? Dat blijkt in de praktijk bijna ondoenlijk, omdat deze zoekmachines veel te breed zijn en geen compact inzicht kunnen leveren in bepaalde sectoren. Daartoe zijn er gespecialiseerde portals ontwikkeld, met name in het buitenland, die veel sneller het gewenste inzicht en overzicht bieden. Het wegwijs maken van de drukbezette ondernemers in het woud van maritieme websites is een behoefte die binnen de maritieme cluster leeft. Tegelijkertijd bestaat de wens om de Nederlandse inspanningen op dit terrein te meten en te vergelijken met die van het buitenland. Daartoe is het nodig om inzicht te hebben in de Nederlandse maritieme website ontwikkelingen. Ook dit is niet zo maar voorhanden en de maritieme ondernemer moet zich heel wat moeite getroosten om zich een beeld te vormen van wat de collegae ondernemers zo al doen. In de discussie rond internet bestaat er ook nog al wat begripsverwarring. Wat is het verschil tussen internet, EDI, websites, e-commerce, e-business, enzovoorts? Het helder definiëren van de begrippen is belangrijk voor het stroomlijnen van de discussie. Naast het verschaffen van inzicht in internationale maritieme portals, Nederlandse maritieme websites en het definiëren van het begrippenapparaat, is een vierde aanleiding voor deze studie het bewust maken van maritieme ondernemers over deze ontwikkelingen. 1.2 Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is het creëren van een informatie basis voor de ondernemers in de maritieme cluster met betrekking tot e-business ontwikkelingen, in het buitenland en in Nederland. De resultaten van de inventarisatie van maritieme websites en e-commerce initiatieven is een eerste stap. Het levert slechts een momentopname van de inspanningen, maar tegelijkertijd levert het onderzoek een impuls aan het denken en doen van maritieme ondernemers ten aanzien van de dynamische ontwikkelingen op e-business gebied. Het onderzoek beperkt zich qua data-verzameling tot een inventarisatie van maritieme websites, die voornamelijk gericht zijn op informatie-overdracht. Tevens vestigt het onderzoek aandacht op e-commerce en e-business activiteiten binnen de maritieme wereld, alhoewel die nog schaars zijn. Stichting Nederland Maritiem Land 13

15 Maritieme Websites en E-Business Het onderzoek kan beschouwd worden als een eerste nulmeting, op basis waarvan ondernemers en hun brancheorganisaties hun strategie kunnen formuleren. 1.3 Afbakening maritieme cluster Het onderzoek betreft de elf sectoren van de Nederlandse maritieme cluster, zoals weergegeven in de Figuur 1. Voor het doel van het onderzoek zijn deze sectoren weer onderverdeeld in een aantal subsectoren. Binnenvaart Koninklijke Marine Havens / I,, Maritieme \ : Dienstver- i lening! / Scheepsbouw NEDERLANDS MARITIEME CLUSTER Offshore Waterbouw Visserij Watersport Industrie //-'\ / Maritieme \ i Toeleve- I 1 \ ring ) // Figuur 1: 11 Sectoren in de maritieme Cluster 1.4 Classificatie De ontwikkelingen binnen maritieme internet applicaties zijn op drie niveau's te classificeren: de partijen die er bij betrokken zijn, type van organisatie van vraag en aanbod van producten en diensten, en het niveau van electronische ondersteuning van het transactieproces. De maritieme internet applicaties waar in dit rapport aan gerefereerd wordt, betreffen voornamelijk business-to-business (B2B) partijen, in tegenstelling tot veel bekende E business bedrijven die business-to-consumer (B2C) zijn (Amazon.com). De positie van deze zakelijke partijen in de keten van vraag en aanbod van producten en diensten, is vrijwel uitsluitend beperkt tot georganiseerd elektronisch aanbod ten behoeve van de vrager. De meeste maritieme websites zijn onderdeel van een klein 14 Stichting Nederland Maritiem Land

16 Inleiding aantal verzamelsites (portals), die de toegang voor de individuele bedrijven (vraag) organiseren. Daarnaast is vast te stellen dat vrijwel alle websites een beperkt doel hebben: informatieoverdracht. Interactieve e-business sites zijn nog schaars en de ontwikkeling staan nog in de kinderschoenen. 1.5 Onderzoeksvragen, opzet en verloop Als afgeleide van de doelstelling van het onderzoek zijn er drie onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Wat zijn de maritieme website ontwikkelingen in het buitenland? 2. Wat zijn de maritieme website ontwikkelingen in Nederland? 3. Wat zijn de maritieme e-business ontwikkelingen? De opzet van het onderzoek is een zoektocht geweest op internet naar gespecialiseerde portals die voornamelijk in het buitenland bestaan. De zoektocht naar Nederlandse websites was moeilijker door de grote versnippering van de websites. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt over de periode maart-mei Ondanks het feit dat de zoektocht zorgvuldig is uitgevoerd, zitten er zeker lacunes in het onderhavige materiaal, hetgeen illustratief is voor de relatieve ontoegankelijkheid die thans bestaat. 1.6 Opbouw van het rapport Hoofdstuk 2 geeft een classificatie van internet, websites en e-business. Daarnaast gaat het hoofdstuk in op de e-business evolutie, zoals die zich thans aftekent. Hoofstuk 3 toont de belangrijkste internationale maritieme portals en bespreekt de inhoud en omvang. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de Nederlandse maritieme websites. Hoofdstuk 5 gaat nader in op maritieme e-business ontwikkelingen. De Bijlage, tenslotte, bevat een overzicht van de Nederlandse maritieme websites. Stichting Nederland Maritiem Land 15

17 Maritieme Websites en E-Business 2. INTERNET, WEBSITES AND E-BUSINESS 2.1 Inleiding De termen internet en electronic commerce worden vaak als synoniemen gebruikt, ondanks het fundamentele verschil tussen beide begrippen. Het Internet is het grote netwerk van computers dat over de gehele wereld met elkaar verbonden is en dat een wereldwijde communicatie-infrastructuur vormt. Electronic commerce betreft de toepassing van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van zakelijke handelingen in de breedste zin des woords. Op internet gebaseerde e-commerce en e-business toepassingen vormen de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren, waarop ook de Nederlandse maritieme gemeenschap zich dient te bezinnen. De vraagstelling die in dit rapport centraal staat is: Welke ontwikkelingen zijn er gaande in het buitenland en in Nederland op het gebied van maritieme websites, e commerce en e-business. Teneinde een indruk te krijgen van de huidige stand van de e-commerce ontwikkelingen, is er een onderzoek uitgevoerd naar de internationale en nationale maritieme websites. De conclusies van deze studies zullen worden samengevat in Hoofdstukken 3 en Classificatie Het structureren van de onderhavige probleemstelling ten aanzien van e-commerce, vereist een classificatie van de diverse invalshoeken. Er zijn een aantal manieren om naar de e-commerce werkelijkheid te kijken, die hier kort besproken zullen worden. Een eerste classificatie betreft de partijen die bij het e-commerce proces betrokken zijn. Er zijn zes combinaties mogelijk van consumenten, bedrijven en overheden. Vanzelfsprekend kunnen deze categorieën verder gesegmenteerd worden, zoals bedrijven en sectoren binnen de maritieme cluster, of die toeleveren aan de cluster, dan wel belangrijk zijn voor de export van de cluster. De relaties worden schematisch weergegeven in Figuur Stichting Nederland Maritiem Land

18 Internet, Websites and E-Business Consumenten Bedrijven Overheden Consumenten Bedrijven Overheden Figuur 2: Partijen en hun relaties Een tweede classificatie betreft de indeling van e-commerce toepassingen naar de impact op de onderhandelingspositie van partijen. Hiertoe kunnen een vijftal typen onderscheiden worden. 1. Individueel elektronisch aanbod; 2. Individuele elektronische vraag; 3. Georganiseerd elektronisch aanbod; 4. Georganiseerde elektronische vraag; 5. Integratie van vraag en aanbod, marktplaatsen. Er zijn twee kenmerken die het mogelijk maken de eerste vier verschijningsvormen van elkaar te onderscheiden: De vraag of de onderliggende e-commerce toepassing de belangen van de aanbieders, dan wel de vragers nastreeft; ~ De vraag of er sprake is van een organisatiegraad tussen en structurering van de verschillende aanbieders c.q. vragers. Er zijn twee redenen om een organisatiegraad na te streven: ~ Het bij elkaar brengen en overzichtelijk weergeven van producten en diensten van hetzelfde soort; ~ Het bij elkaar brengen van complementaire producten en diensten waaruit het uiteindelijke product en dienst is samengesteld. Dit resulteert in de eerste vier typen van e-commerce. Wanneer de vraag- en aanbodzijde op een georganiseerde wijze worden geïntegreerd en op elkaar worden afgestemd (markt), dan is er sprake van een type 5 toepassing. Stichting Nederland Maritiem Land 17

19 Maritieme Websites en E-Business Type 1: Individueel elektronisch aanbod In dit type passen alle toepassingen waarbij een aanbieder van producten of diensten zijn transacties ondersteunt met een individuele website. Een voorbeeld van een dergelijke aanbod-site is die van P&O Nedlloyd, waar verladers rechtstreeks afvaarten kunnen selecteren en boeken. Type 2: Individuele elektronische vraag In dit type ligt het belang dat gediend wordt aan de vraag kant van de transactie. De vrager kent niet alle mogelijke aanbieders van bepaalde producten of diensten en een zoekmachine (search engine) helpt de vrager, consument of bedrijf, alle potentiële aanbieders op te sporen. Hieronder vallen de bekende zoekmachines, zoals Altavista, Yahoo en in Nederland IIse. Type 3: Georganiseerd elektronisch aanbod Type 3 toepassingen van e-commerce zijn opgezet vanuit het belang van de aanbieders. De leverancier van het product of dienst heeft er belang bij dat zo veel mogelijk potentiele klanten hem kunnen vinden en vervolgens met hem een transactie aangaan. Een manier om dit te bereiken is om deel te nemen aan sites waarop het aanbod geclusterd wordt, als ware het een winkelboulevard. In de maritieme toelevering bestaan hiervan enkele voorbeelden. Type 4: Georganiseerde elektronische vraag Het grote probleem bij Type 2 toepassingen is dat een zoekmachine enkele tienduizenden sites weet te vinden, die allen een of meer kenmerken bevatten die de vrager gedefinieerd heeft. Wil men bijvoorbeeld alle rederijen zoeken, dan is dit met de normale zoekmachines vrijwel ondoenlijk. Vandaar dat er portals door intermediars ontwikkeld worden, die de structurering van het aanbod voor de vrager per sector of segment geven. De internationale maritieme portals die in Hoofdstuk 3 van het onderzoek naar maritieme websites zijn genoemd, zijn hier van voorbeelden. Type 5: Integratie van vraag en aanbod In dit type worden vraag en aanbod geïntegreerd door een in principe onafhankelijk intermediair die door middel van een match mechanisme de leveranciers en afnemers bij elkaar brengt, zoals ebay. Een voorbeeld van deze intermediaire marktplaats in de container scheepvaart is GoCargo. Verladers en rederijen komen op anonieme basis bij elkaar, middels een bieden en loven proces. Deze vijf typen zijn schematisch worden weergegeven in Figuur Stichting Nederland Maritiem Land

20 Internet, Websites and E-Business Type 1: Individueel electronisch aanbod Type 2: Individuele electronische vraag Type 3: Georganiseerd electronisch aanbod Type 4: Georganiseerde electronische vraag Type 5: Integratie van vraag en aanbod Bron: Figuur 3: Structurering van vraag en aanbod Een derde classificatie betreft het onderscheid tussen e-commerce en e-business. E-commerce is in principe alles wat aan de voorkant van een bedrijf gebeurt. Het betreft het gebruik van digitale netwerken om de zakelijke transacties te ondersteunen. E-business omvat meer dan online marketing, verkopen en kopen van producten en diensten op het internet. Het betreft de ondernemingsstrategie en de wijze waarop de Stichting Nederland Maritiem Land 19

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND JESSE WELTEVREDEN, ESTHER DE BERG, HAN BOELS, ROB DE BOER, THOMAS ADELAAR,

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks.

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Afstudeerverslag Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Vermindering van de intersubjectieve complexiteit door het werken aan een Enterprise Architectuur en het gebruik van het Zachman

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Direct Marketing. De Machine, De Mens en De Moraal. Janny C. Hoekstra

Direct Marketing. De Machine, De Mens en De Moraal. Janny C. Hoekstra Direct Marketing De Machine, De Mens en De Moraal Janny C. Hoekstra Groningen 2001 1 Copyright J.C. Hoekstra ISBN 90 367 1560 1 2 Direct Marketing De Machine, De Mens en De Moraal Rede in verkorte en vrije

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Adoptie van Cloud Computing

Adoptie van Cloud Computing versie 1.0 status final : Adoptie van Cloud Computing in het midden- en kleinbedrijf afstudeerder (361286) pag. 1 van 42 Afstudeercommissie De afstudeercommissie wordt gevormd door: - Dr. Serge Rijsdijk

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Nieuw ondernemerschap in herstel

Nieuw ondernemerschap in herstel Nieuw ondernemerschap in herstel Global Entrepreneurship Monitor 2004 Nederland Jolanda Hessels Niels Bosma Sander Wennekers Zoetermeer, mei 2005 ISBN: 90-371-0949-7 Bestelnummer: A200502 Prijs: 40,- Dit

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Onderzoek native XML databases

Onderzoek native XML databases Onderzoek native XML databases Vincent Fleur Dennis Heij Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven door Dennis Heij en Vincent Fleur. Beide zijn laatstejaars student van de opleiding kort Bedrijfskundige

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

Alles draait om Google

Alles draait om Google Marktonderzoek Zoekmachinemarketing Nederland 2007 Alles draait om Google Auteur: Eduard Blacquière Studie: Small Business & Retail Management, Hogeschool Rotterdam Studentnummer: 0760269 Illustratie:

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

DE DOORONTWIKKELING VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK CATALOGUS+ VERKENNING VAN RELEVANTE (TECHNISCHE) ONTWIKKELINGEN TER VOORBEREIDING VAN DE

DE DOORONTWIKKELING VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK CATALOGUS+ VERKENNING VAN RELEVANTE (TECHNISCHE) ONTWIKKELINGEN TER VOORBEREIDING VAN DE DE DOORONTWIKKELING VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK CATALOGUS+ VERKENNING VAN RELEVANTE (TECHNISCHE) ONTWIKKELINGEN TER VOORBEREIDING VAN DE EXPERTSESSIE OP 27 MEI 2014 T.B.V. EEN VISIE OP DE NBC+ OVER 5

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Advies Kennisinfrastructuur Public Health:

Advies Kennisinfrastructuur Public Health: RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving en kennistoepassing RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving

Nadere informatie

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Simone Onrust, Lotte Voorham Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Effectiviteit en werkzame mechanismen Colofon Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie