NHa~~~LAND ~~lj.)j;j' i~i.':' i;j'ilj:" i~i., DUTCH MARITIME NETWORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NHa~~~LAND ~~lj.)j;j' i~i.':' i;j'ilj:" i~i., DUTCH MARITIME NETWORK"

Transcriptie

1 NHa~~~LAND ~~lj.)j;j' i~i.':' i;j'ilj:" i~i., DUTCH MARITIME NETWORK

2 MARITIEME WEBSITES EN E-BUSINESS EEN VERKENNING

3 NEDERLAND MARITIEM LAND serie 1. De Nederlandse Maritieme Cluster: Literatuuronderzoek en Plan van Aanpak Economische Impact Studies 2. De Maritieme Arbeidsmarkt: Vraag en Aanbod van Zeevaartkennis 3. De Nederlandse Scheepsbouw- en Toeleveringsindustrie: Economische Betekenis en Structuur 4. De Nederlandse Offshoresector: Economische Betekenis en Structuur 5. De Nederlandse Binnenvaartsector: Economische Betekenis en Structuur 6. De Nederlandse Waterbouwsector: Economische Betekenis en Structuur 7. De Koninklijke Marine: Economische Betekenis en Structuur 8. De Nederlandse Visserijsector: Economische Betekenis en Structuur 9. De Nederlandse Watersportindustrie: Economische Betekenis en Structuur 10. De Nederlandse Maritieme Dienstverlening: Economische Betekenis en Structuur 11. De Nederlandse maritieme Toeleveranciers: Economische Betekenis en Structuur 12. De Nederlandse Zeehavensector: Economische Betekenis en Structuur 13. De Nederlandse Maritieme Cluster: Economische Betekenis en Structuur 14. Het Maritieme Clustermodel: Modellering en Scenarioanalyse 15. De Nederlandse Maritieme Cluster: Beleidsaanbevelingen 16. De Innovativiteit van de Nederlandse Maritieme Cluster 17. Maritieme Websites en E-Business: Een Verkenning 18. Maritiem Kapitaalforum: Onderzoek naar de Werking van Kapitaalmarkt in de Sector van Maritieme Toeleveranciers Stichting Nederland Maritiem Land De stichting is op 27 juni 1997 opgericht teneinde de Nederlandse cluster maritieme te promoten en versterken. Het bestuur van de Stichting bestaat uit N. Wijnolst (voorzitter), G.W. Bos (vicevoorzitter), Th.M. Oostinjen (secretaris/penningmeester) en verder, in alfabetische volgorde, F.G.M. Conyn, K. Damen, C.J. van den Driest, C. Van Duyvendijk, R. Van Gelder, W. de Jong, G.J. Kramer, D.J. Langstraat, R.C. Menting, WK Scholten. De directeur van de Stichting is H.P.L.M. Janssens Het adres van de Stichting Nederland Maritiem Land is Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 (bezoekadres), postbus 30145, 3001 DC Rotterdam. Tel.: , fax: ,

4 MARITIEME WEBSITES EN E-BUSINESS EEN VERKENNING In opdracht van STICHTING NEDERLAND MARITIEM LAND Uitgevoerd door Ir. F.A.J. Waals Delft University Press 2000

5 Gepubliceerd en gedistribueerd onder auspiciën van de Stichting Nederland Maritiem Land door: Delft University Press Prometheusplein ZC Delft Tel.: Fax: CIP-DATA KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG FAJ. Waals Maritieme Websites en E-Business: Een Verkenning/ FAJ. Waals Delft University Press Ut. ISBN NUGI834 Trefwoorden: World-Wide Web, E-Business, Portals, Maritieme cluster Copyright 2000 Stichting Nederland Maritiem Land All rights reserved. No part of the material protected by this copyright may be reproduced or utilised in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system without written permission of the owner of this copyright. Permission may be obtained at the following address: Stichting Nederland Maritiem Land, P.O. Box 30145,3001 DC Rotterdam, The Netherlands;

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave VOORWOORD SUMMARY... 9 SAMENVATTING INLEIDING Aanleiding Doel van het onderzoek Afbakening maritieme cluster Classificatie Onderzoeksvragen, opzet en verloop Opbouw van het rapport INTERNET, WEBSITES AND E-BUSINESS Inleiding Classificatie Maritieme e-business Evolutie INTERNATIONALE MARITIEME PORTALS Inleiding Beschrijving van de maritieme portals NEDERLANDSE MARITIEME WEBSITES Inleiding Indelingscriteria MARITIEME E-BUSINESS ONTWIKKELINGEN Inleiding Overzicht maritieme e-business bedrijven E-business cases Conclusies BIJLAGE: NEDERLANDSE MARITIEME WEBSITES Stichting Nederland Maritiem Land 5

7 Maritieme Websites en E-Business 6 Stichting Nederland Maritiem Land

8 Voorwoord VOORWOORD Alles hangt met alles samen, ook in de maritieme wereld, met name ook door het internationale karakter van de activiteiten. En dat is al eeuwen zo. In de 16e en 17e eeuw confronteerden Nederlandse reders en kooplui de wereld met nieuwe handelspraktijken, nieuwe scheepstypen, nieuwe boekhoud- en managementtechnieken en nieuwe vormen van financiering. Binnenkort, op 20 maart 2002, herdenken wij de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 400 jaar geleden. Een initiatief dat het vernieuwend ondernemerschap van die periode symboliseert. Staan wij nu voor een vergelijkbare, sprongsgewijze verandering door het aantreden van de veelbesproken Nieuwe Economie waarin internet en e-business een dominante rol spelen? Het is nog te vroeg om daar een definitief oordeel over te vellen. Wel staat het vast dat de mogelijkheden van het internet, met name e-commerce en e-business, in de marktsector tot aanzienlijke efficiëntie slagen zullen leiden. De mogelijkheden die de op internet-gebaseerde toepassingen bieden zijn enerzijds een kans voor de ondernemers, met name de MKB-bedrijven, maar tegelijkertijd vormen zij ook een bedreiging. Een aantal maritieme branches binnen de maritieme cluster heeft al initiatieven genomen om deze kansen en bedreigingen, te samen met hun leden in beeld te brengen. Teneinde dit inzicht zo breed mogelijk binnen de maritieme clusterte ontwikkelen, heeft Nederland Maritiem Land het initiatief genomen om de internationale en nationale ontwikkelingen te verkennen, als opstap tot een e-business strategie voor de cluster. De eerste stap voor een bedrijf is het maken van een website, die voornamelijk informatie bevat over de onderneming en haar producten. De tweede stap is het ontwikkelen van applicaties, zoals tracking en tracing van containers, en andere verkoop ondersteunende processen. Deze activiteiten worden als de e-commerce fase getypeerd. De website is de natuurlijke eerste stap op weg naar e-commerce en tenslotte e-business. In deze fase wordt het gehele bedrijfsproces geherstructureerd en gekoppeld aan zakendoen via het internet. Heel veel maritieme bedrijven beschikken over een website, terwijl slechts enkele zich begeven op het pad van de e-commerce. Nog minder maritieme bedrijven houden zich bezig met e-business. In deze studie wordt een overzicht gegeven van de internationale en nationale maritieme websites, alsmede van de ontwikkelingen van e-commerce en e-business binnen de cluster. Alhoewel zorgvuldigheid is nagestreefd, betekent dit geenszins dat het beeld compleet is. Daarvoor is de informatie te versnipperd en gefragmenteerd, dan wel ontoegankelijk. Vandaar dat de studie gezien moet worden als eerste stap op weg naar een bewustwordingsproces binnen de cluster met betrekking tot bedrijfsinnovatie. Het sluit aan bij de studie die het EIM heeft verricht naar de Innovativiteit van de Nederlandse Stichting Nederland Maritiem Land 7

9 Maritieme Websites en E-Business Maritieme Cluster [Publicatie nr 16 in de Nederland Maritiem Land serie]. Hierin bepleit het EIM een veel breder innovatiebegrip dat breder is dan het technologische en daar is e-commerce en e-business een uitermate belangrijk onderdeel van. De elf maritieme sectoren die te samen de cluster vormen, staan nu voor de keuze om e-business pro-actief te omarmen, dan wel de ontwikkelingen af te wachten. Nederland Maritiem Land is van mening dat de ondernemer niet voor de muziek moet uit gaan lopen, maar dat hij zich wel moet verdiepen in de internationale ontwikkelingen en zich daartoe kan aansluiten bij nationale initiatieven. Een van die initiatieven zou kunnen zijn de creatie van een Dutch Maritime Network Portal, waarbinnen alle Nederlandse maritieme websites zijn verzameld en middels hyperlinks toegankelijk gemaakt zijn. Het Bestuur van de Stichting Nederland Maritiem Land meent dat e-business uw aandacht verdient. Net als bijna 400 jaar geleden, kunnen wij de maritieme wereld verrassen met ons vernieuwend ondernemerschap. Maar het verschil met toen is wel dat de concurrentie er nu geen decennia meer over zal doen om ons te imiteren. Vandaar dat een zekere "sen se of urgency" ten aanzien van het thema e-business in de maritieme cluster zich van de ondernemers meester moet gaan maken. Moge deze verkenning daartoe een aanzet geven. N. Wijnolst voorzitter Rotterdam, 6 juni Stichting Nederland Maritiem Land

10 Summary SUMMARY Internet-based developments occur with an ever increasing speed; developments that many maritime entrepreneurs find it hard to assess at its true value. In order to paint a picture of these developments within the maritime cluster, a survey was made of maritime websites and e-businesses. Classification levels E-business can at least be classified in three different ways: On basis of the party's involved, the type of organisation of demand and supply of products and services, and the level of electronic support of the transaction process. The maritime Internet applications this rapport refers to, concern B2B parties, organised supply portals, as weil as several types of e-businesses. Research questions The three research questions that will be answered in this study are: ~ What are the maritime website developments abroad? ~ What are the maritime website developments in The Netherlands? ~ What are the maritime E-Business developments? International maritime portals There exists several ten thousands of websites of maritime companies. These are grouped into a limited number of portals (16), which are all international portals. The largest portals offer some 6000 links. The portals contain many maritime categories of companies and activities. Sometimes these are focussed on a certain region, for example Europe or the United States, or a certain sector of the maritime cluster. The creation of astrong portal is in general the first step towards e-commerce and e-business applications. Most websites are simple providers of basic information about the company's activities. Some other offer e-commerce applications, in particular the large container lines. Portals are not always kept up to date. Some portals, started by individuals, find it hard to continue the investment required to maintain the portal. There are more and more professional organisations that are now operating maritime portals. Dutch maritime websites The search for Dutch maritime websites is difficult because of the fragmentation. The Netherlands do not have a single large portal within which all websites can be found. The survey has resulted in more than 1,100 websites, which differ strongly in contents and professionalism. Most websites can be found within the sector maritime services (403), while the marine equipment sector (300) is a good second, followed by the yachting sector (199). Stichting Nederland Maritiem Land 9

11 Maritieme Websites en E-Business Maritime E-Business Well-known e-businesses are Amazon.com and ebay Inc. The first company generated in 1999 a turnover of $1.6 billion in the business-to-consumer market. Probably the largest e-business in the maritime world, E-Transport, generated in 1999 a turnover of $45 million with 530 employees. So far 20 maritime e-businesses have been identified, which can be grouped into three categories: ~ Procurement sites; ~ MarketJauction/exchange sites; ~ Back office sites. Only one Dutch E-Business site has been found in the second category of auctions, the company QuickEquip. Observations A relatively small part of the Dutch maritime companies has a web-presence on the Internet. Most of the existing sites are limited to supplying information, the first phase of the e-business cycle. Many maritime websites in the world can be found within a limited number of international portals. A small number of Dutch websites has been registered with these portals. Consequently, the Dutch websites are underrepresented in comparison with their foreign counterparts. Dutch websites are hard to find on the World Wide Web.. Maritime e-commerce was started fifteen years ago by the major container lines. These companies are still at the forefront of all sorts of applications that support business transactions in the maritime cluster. Other companies might take their approach as an inspiring example. E-business companies are still relatively limited in number, scope and size. Only 20 companies have been identified that currently have ventured along this path, while a similar number of new companies has been announced recently. There is only one Dutch company among the e-business start-ups, but there is definitely room for more. 10 Stichting Nederland Maritiem Land

12 Samenvatting SAMENVATTING De op internet gebaseerde ontwikkelingen voltrekken zich in een snel tempo, die menig maritiem ondernemer moeilijk op waarde kan inschatten. Teneinde deze ontwikkelingen in beeld te brengen, is een verkenning gemaakt van maritieme websites en e-businesses. Classificatie niveau's E-Business kan minstens op een drietal manieren geclassificeerd worden: op basis van de partijen die er bij betrokken zijn, het type van organisatie van vraag en aanbod van producten en diensten, en het niveau van electronische ondersteuning van het transactieproces. De maritieme internet applicaties waar in dit rapport aan gerefereerd wordt betreffen B2B partijen, georganiseerde aanbod portals (gespecialiseerde verzamelsites), alsmede enkele typen van e-businesses. Onderzoeksvragen De drie onderszoeksvragen die in de studie beantwoord worden zijn: ~ Wat zijn de maritieme website ontwikkelingen in het buitenland? ~ Wat zijn de maritieme website ontwikkelingen in Nederland? ~ Wat zijn de maritieme e-business ontwikkelingen? Internationale maritieme portals Er bestaan enkele tienduizenden websites van maritieme bedrijven. Deze zijn in een klein aantal (16) significante portals gegroepeerd. Het zijn allemaal internationale portals waartussen zich geen Nederlandse portal bevindt. De grootste portals bieden links met ongeveer websites. De portals bevatten vele maritieme categorieën van bedrijven en activiteiten, en zijn vaak gespecialiseerd in één of enkele van de sectoren uit de maritieme cluster. Zij zijn soms ook sterk geografisch georiënteerd, bijvoorbeeld gericht op bedrijven in Europa, dan wel de Verenigde Staten. Het opzetten van een sterke portal is een eerste stap op weg naar e-commerce en e-business applicaties. De meeste websites zijn eenvoudige informatieverschaffers. Enkele websites bieden e-commerce applicaties, met name de grote containerrederijen. Portals worden niet altijd bijgehouden. Vier jaar geleden waren veel portals het gevolg van privé initiatieven en voor zover ze nog bestaan, worden ze vaak niet of nauwelijks meer bijgehouden. Deze generatie portals is opgevolgd door professionele of semiprofessionele portals, die vaak onderdeel uitmaken van een groter geheel. De sites bezitten zoekfuncties en worden regelmatig uitgebreid. Stichting Nederland Maritiem Land 11

13 Maritieme Websites en E-Business Nederlandse maritieme websites De zoektocht naar Nederlandse maritieme websites wordt bemoeilijkt door de grote fragmentatie. Nederland beschikt niet over een grote portal waarbinnen alle websites zijn te vinden. De eerste inventarisatie heeft ruim websites opgeleverd, die qua inhoud en professionaliteit sterk van elkaar verschillen. De meeste websites zijn te vinden binnen de sector maritieme dienstverlening (403), terwijl maritieme toelevering (300) een goede tweede is, gevolgd door de watersportindustrie (199). Maritieme e-business Bekende e-businesses zijn Amazon.com en ebay Inc. Het eerste bedrijf realiseerde in de business-to-consumer markt in 1999 een omzet van $1,6 miljard. Waarschijnlijk het grootste e-business bedrijf in de maritieme wereld, E-Transport, behaalde in 1999 een omzet van $45 miljoen met 530 werknemers. Er zijn 20 maritieme e-business bedrijven gevonden die in drie categorieën zijn in te delen: ~ Inkoop sites; ~ Marktplaats/veiling/beurs sites; ~ Back office sites. Er bevindt zich één Nederlandse site in de tweede categorie van auctions, het bedrijf QuickEquip. Observaties Een relatief klein deel van de Nederlandse maritieme bedrijven is thans middels een website vertegenwoordigd op het internet. De sites die er zijn beperken zich tot informatieverschaffing, de eerste fase in de e-business cyclus. Veel maritieme sites in de wereld zijn te vinden onder internationale portals. Een klein aantal Nederlandse websites is bij deze portals aangemeld, waarmee zij ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van de buitenlandse collegae. Nederlandse websites zijn moeilijk te vinden op internet, omdat er geen allesomvattende Nederlandse portal bestaat. E-commerce is vijftien jaar geleden wereldwijd gestart door de grote containerrederijen. Zij zijn ook het verst gevorderd met allerlei transactie ondersteunende applicaties in de maritieme cluster. Andere bedrijven kunnen zich aan deze groep pioniers spiegelen. E-Business bedrijven zijn nog relatief beperkt in aantal en omvang. Een twintigtal bedrijven heeft zich tot nu toe op dit pad begeven, terwijl een vergelijkbaar aantal nieuwe initiatieven is aangekondigd. Er bevindt zich slechts één Nederlands bedrijf onder de E-Business start-ups, maar er is ruimte voor veel meer initiatieven. 12 Stichting Nederland Maritiem Land

14 Inleiding 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding De vakbladen en media staan vol met internetberichten. Berichten die veelal visionair en soms zelfs misleidend of overtrokken zijn. Als ondernemer is het daardoor moeilijk om een positie te bepalen, omdat het vergaren van informatie over de concurrenten een geheel nieuwe dimensie heeft gekregen. De traditionele definitie van concurrent is door de globalisering die het internet mogelijk maakt aan herziening toe. Hoe vind je je weg als ondernemer? Door in het weekend maar eens op internet te gaan en via zoekmachines, zoals AltaVista en Yahoo naar de concurrentie te gaan zoeken? Dat blijkt in de praktijk bijna ondoenlijk, omdat deze zoekmachines veel te breed zijn en geen compact inzicht kunnen leveren in bepaalde sectoren. Daartoe zijn er gespecialiseerde portals ontwikkeld, met name in het buitenland, die veel sneller het gewenste inzicht en overzicht bieden. Het wegwijs maken van de drukbezette ondernemers in het woud van maritieme websites is een behoefte die binnen de maritieme cluster leeft. Tegelijkertijd bestaat de wens om de Nederlandse inspanningen op dit terrein te meten en te vergelijken met die van het buitenland. Daartoe is het nodig om inzicht te hebben in de Nederlandse maritieme website ontwikkelingen. Ook dit is niet zo maar voorhanden en de maritieme ondernemer moet zich heel wat moeite getroosten om zich een beeld te vormen van wat de collegae ondernemers zo al doen. In de discussie rond internet bestaat er ook nog al wat begripsverwarring. Wat is het verschil tussen internet, EDI, websites, e-commerce, e-business, enzovoorts? Het helder definiëren van de begrippen is belangrijk voor het stroomlijnen van de discussie. Naast het verschaffen van inzicht in internationale maritieme portals, Nederlandse maritieme websites en het definiëren van het begrippenapparaat, is een vierde aanleiding voor deze studie het bewust maken van maritieme ondernemers over deze ontwikkelingen. 1.2 Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is het creëren van een informatie basis voor de ondernemers in de maritieme cluster met betrekking tot e-business ontwikkelingen, in het buitenland en in Nederland. De resultaten van de inventarisatie van maritieme websites en e-commerce initiatieven is een eerste stap. Het levert slechts een momentopname van de inspanningen, maar tegelijkertijd levert het onderzoek een impuls aan het denken en doen van maritieme ondernemers ten aanzien van de dynamische ontwikkelingen op e-business gebied. Het onderzoek beperkt zich qua data-verzameling tot een inventarisatie van maritieme websites, die voornamelijk gericht zijn op informatie-overdracht. Tevens vestigt het onderzoek aandacht op e-commerce en e-business activiteiten binnen de maritieme wereld, alhoewel die nog schaars zijn. Stichting Nederland Maritiem Land 13

15 Maritieme Websites en E-Business Het onderzoek kan beschouwd worden als een eerste nulmeting, op basis waarvan ondernemers en hun brancheorganisaties hun strategie kunnen formuleren. 1.3 Afbakening maritieme cluster Het onderzoek betreft de elf sectoren van de Nederlandse maritieme cluster, zoals weergegeven in de Figuur 1. Voor het doel van het onderzoek zijn deze sectoren weer onderverdeeld in een aantal subsectoren. Binnenvaart Koninklijke Marine Havens / I,, Maritieme \ : Dienstver- i lening! / Scheepsbouw NEDERLANDS MARITIEME CLUSTER Offshore Waterbouw Visserij Watersport Industrie //-'\ / Maritieme \ i Toeleve- I 1 \ ring ) // Figuur 1: 11 Sectoren in de maritieme Cluster 1.4 Classificatie De ontwikkelingen binnen maritieme internet applicaties zijn op drie niveau's te classificeren: de partijen die er bij betrokken zijn, type van organisatie van vraag en aanbod van producten en diensten, en het niveau van electronische ondersteuning van het transactieproces. De maritieme internet applicaties waar in dit rapport aan gerefereerd wordt, betreffen voornamelijk business-to-business (B2B) partijen, in tegenstelling tot veel bekende E business bedrijven die business-to-consumer (B2C) zijn (Amazon.com). De positie van deze zakelijke partijen in de keten van vraag en aanbod van producten en diensten, is vrijwel uitsluitend beperkt tot georganiseerd elektronisch aanbod ten behoeve van de vrager. De meeste maritieme websites zijn onderdeel van een klein 14 Stichting Nederland Maritiem Land

16 Inleiding aantal verzamelsites (portals), die de toegang voor de individuele bedrijven (vraag) organiseren. Daarnaast is vast te stellen dat vrijwel alle websites een beperkt doel hebben: informatieoverdracht. Interactieve e-business sites zijn nog schaars en de ontwikkeling staan nog in de kinderschoenen. 1.5 Onderzoeksvragen, opzet en verloop Als afgeleide van de doelstelling van het onderzoek zijn er drie onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Wat zijn de maritieme website ontwikkelingen in het buitenland? 2. Wat zijn de maritieme website ontwikkelingen in Nederland? 3. Wat zijn de maritieme e-business ontwikkelingen? De opzet van het onderzoek is een zoektocht geweest op internet naar gespecialiseerde portals die voornamelijk in het buitenland bestaan. De zoektocht naar Nederlandse websites was moeilijker door de grote versnippering van de websites. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt over de periode maart-mei Ondanks het feit dat de zoektocht zorgvuldig is uitgevoerd, zitten er zeker lacunes in het onderhavige materiaal, hetgeen illustratief is voor de relatieve ontoegankelijkheid die thans bestaat. 1.6 Opbouw van het rapport Hoofdstuk 2 geeft een classificatie van internet, websites en e-business. Daarnaast gaat het hoofdstuk in op de e-business evolutie, zoals die zich thans aftekent. Hoofstuk 3 toont de belangrijkste internationale maritieme portals en bespreekt de inhoud en omvang. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de Nederlandse maritieme websites. Hoofdstuk 5 gaat nader in op maritieme e-business ontwikkelingen. De Bijlage, tenslotte, bevat een overzicht van de Nederlandse maritieme websites. Stichting Nederland Maritiem Land 15

17 Maritieme Websites en E-Business 2. INTERNET, WEBSITES AND E-BUSINESS 2.1 Inleiding De termen internet en electronic commerce worden vaak als synoniemen gebruikt, ondanks het fundamentele verschil tussen beide begrippen. Het Internet is het grote netwerk van computers dat over de gehele wereld met elkaar verbonden is en dat een wereldwijde communicatie-infrastructuur vormt. Electronic commerce betreft de toepassing van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van zakelijke handelingen in de breedste zin des woords. Op internet gebaseerde e-commerce en e-business toepassingen vormen de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren, waarop ook de Nederlandse maritieme gemeenschap zich dient te bezinnen. De vraagstelling die in dit rapport centraal staat is: Welke ontwikkelingen zijn er gaande in het buitenland en in Nederland op het gebied van maritieme websites, e commerce en e-business. Teneinde een indruk te krijgen van de huidige stand van de e-commerce ontwikkelingen, is er een onderzoek uitgevoerd naar de internationale en nationale maritieme websites. De conclusies van deze studies zullen worden samengevat in Hoofdstukken 3 en Classificatie Het structureren van de onderhavige probleemstelling ten aanzien van e-commerce, vereist een classificatie van de diverse invalshoeken. Er zijn een aantal manieren om naar de e-commerce werkelijkheid te kijken, die hier kort besproken zullen worden. Een eerste classificatie betreft de partijen die bij het e-commerce proces betrokken zijn. Er zijn zes combinaties mogelijk van consumenten, bedrijven en overheden. Vanzelfsprekend kunnen deze categorieën verder gesegmenteerd worden, zoals bedrijven en sectoren binnen de maritieme cluster, of die toeleveren aan de cluster, dan wel belangrijk zijn voor de export van de cluster. De relaties worden schematisch weergegeven in Figuur Stichting Nederland Maritiem Land

18 Internet, Websites and E-Business Consumenten Bedrijven Overheden Consumenten Bedrijven Overheden Figuur 2: Partijen en hun relaties Een tweede classificatie betreft de indeling van e-commerce toepassingen naar de impact op de onderhandelingspositie van partijen. Hiertoe kunnen een vijftal typen onderscheiden worden. 1. Individueel elektronisch aanbod; 2. Individuele elektronische vraag; 3. Georganiseerd elektronisch aanbod; 4. Georganiseerde elektronische vraag; 5. Integratie van vraag en aanbod, marktplaatsen. Er zijn twee kenmerken die het mogelijk maken de eerste vier verschijningsvormen van elkaar te onderscheiden: De vraag of de onderliggende e-commerce toepassing de belangen van de aanbieders, dan wel de vragers nastreeft; ~ De vraag of er sprake is van een organisatiegraad tussen en structurering van de verschillende aanbieders c.q. vragers. Er zijn twee redenen om een organisatiegraad na te streven: ~ Het bij elkaar brengen en overzichtelijk weergeven van producten en diensten van hetzelfde soort; ~ Het bij elkaar brengen van complementaire producten en diensten waaruit het uiteindelijke product en dienst is samengesteld. Dit resulteert in de eerste vier typen van e-commerce. Wanneer de vraag- en aanbodzijde op een georganiseerde wijze worden geïntegreerd en op elkaar worden afgestemd (markt), dan is er sprake van een type 5 toepassing. Stichting Nederland Maritiem Land 17

19 Maritieme Websites en E-Business Type 1: Individueel elektronisch aanbod In dit type passen alle toepassingen waarbij een aanbieder van producten of diensten zijn transacties ondersteunt met een individuele website. Een voorbeeld van een dergelijke aanbod-site is die van P&O Nedlloyd, waar verladers rechtstreeks afvaarten kunnen selecteren en boeken. Type 2: Individuele elektronische vraag In dit type ligt het belang dat gediend wordt aan de vraag kant van de transactie. De vrager kent niet alle mogelijke aanbieders van bepaalde producten of diensten en een zoekmachine (search engine) helpt de vrager, consument of bedrijf, alle potentiële aanbieders op te sporen. Hieronder vallen de bekende zoekmachines, zoals Altavista, Yahoo en in Nederland IIse. Type 3: Georganiseerd elektronisch aanbod Type 3 toepassingen van e-commerce zijn opgezet vanuit het belang van de aanbieders. De leverancier van het product of dienst heeft er belang bij dat zo veel mogelijk potentiele klanten hem kunnen vinden en vervolgens met hem een transactie aangaan. Een manier om dit te bereiken is om deel te nemen aan sites waarop het aanbod geclusterd wordt, als ware het een winkelboulevard. In de maritieme toelevering bestaan hiervan enkele voorbeelden. Type 4: Georganiseerde elektronische vraag Het grote probleem bij Type 2 toepassingen is dat een zoekmachine enkele tienduizenden sites weet te vinden, die allen een of meer kenmerken bevatten die de vrager gedefinieerd heeft. Wil men bijvoorbeeld alle rederijen zoeken, dan is dit met de normale zoekmachines vrijwel ondoenlijk. Vandaar dat er portals door intermediars ontwikkeld worden, die de structurering van het aanbod voor de vrager per sector of segment geven. De internationale maritieme portals die in Hoofdstuk 3 van het onderzoek naar maritieme websites zijn genoemd, zijn hier van voorbeelden. Type 5: Integratie van vraag en aanbod In dit type worden vraag en aanbod geïntegreerd door een in principe onafhankelijk intermediair die door middel van een match mechanisme de leveranciers en afnemers bij elkaar brengt, zoals ebay. Een voorbeeld van deze intermediaire marktplaats in de container scheepvaart is GoCargo. Verladers en rederijen komen op anonieme basis bij elkaar, middels een bieden en loven proces. Deze vijf typen zijn schematisch worden weergegeven in Figuur Stichting Nederland Maritiem Land

20 Internet, Websites and E-Business Type 1: Individueel electronisch aanbod Type 2: Individuele electronische vraag Type 3: Georganiseerd electronisch aanbod Type 4: Georganiseerde electronische vraag Type 5: Integratie van vraag en aanbod Bron: Figuur 3: Structurering van vraag en aanbod Een derde classificatie betreft het onderscheid tussen e-commerce en e-business. E-commerce is in principe alles wat aan de voorkant van een bedrijf gebeurt. Het betreft het gebruik van digitale netwerken om de zakelijke transacties te ondersteunen. E-business omvat meer dan online marketing, verkopen en kopen van producten en diensten op het internet. Het betreft de ondernemingsstrategie en de wijze waarop de Stichting Nederland Maritiem Land 19

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen.

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen. Groningen Research Institute of Purchasing Lecture 3: E-Contacts Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann NEVI-Chair Purchasing RUG Groningen, RuG Goal Potential EP New roles, opportunities & threats E-Contacts Electronic

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Kansrijke E-business toepassingen

Kansrijke E-business toepassingen Kansrijke E-business toepassingen 2001-03 / WhitePaper E-business kan op verschillende manieren toegepast worden. In deze whitepaper wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende soorten E-business

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Blue Growth Blue Growth in de Noordzee

Blue Growth Blue Growth in de Noordzee Blue Growth Blue Growth in de Noordzee Potentie van de Noordzee nu en in 2050 Manfred Wienhoven en Johan Gille 26 februari 2014 Visafslag, Scheveningen Een paar elementen I. Het Blue Growth concept op

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

The chain gang: Public Briefing / februari 2014. Hoe Cloud ketens tot succesvollere implementaties leiden. Maurice van der Woude 1

The chain gang: Public Briefing / februari 2014. Hoe Cloud ketens tot succesvollere implementaties leiden. Maurice van der Woude 1 Public Briefing / februari 2014 The chain gang: Hoe Cloud ketens tot succesvollere implementaties leiden Maurice van der Woude 1 Ketensturing is niets nieuws, echter waar met meer Cloud oplossingen tegelijk

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

GREEN AWARD FOUNDATION

GREEN AWARD FOUNDATION Bijeenkomst milieu-indices voor zeeschepen Rotterdam, 16 september 2010 Karin Struijk, Deputy Managing Director A simple, recognised tool to address air quality issues in ports The link between environment

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

South Holland. AngloINFO. 2015 (Dutch) Media Pack AngloINFO. Angloinfo.com

South Holland. AngloINFO. 2015 (Dutch) Media Pack AngloINFO. Angloinfo.com Angloinfo.com AngloINFO Media Pack AngloINFO Media 2015 (Dutch) Pack 2013 Over AngloINFO AngloINFO is a global expat network: 90+ regional websites 45+ countries 20 million monthly page views Over 3 million

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands Masterclass Peer-to-peer technology COLOPHON Title: Author(s): Masterclass Peer-to-peer technology Wim van der Vegt en Hubert

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

The Next Step in Infrastructure

The Next Step in Infrastructure The Next Step in Infrastructure Uitdagingen op weg naar een toekomstgerichte IT infrastructuur 24 november 2016 Ruud Alaerds Dutch Hosting Provider Association Introductie DHPA: Onze deelnemers DHPA: Het

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Personal Hygiene Products. Turkey

Personal Hygiene Products. Turkey Personal Hygiene Products Turkey Introduction Even in a turbulent year due to increased socio political tension external economic outlook, the Turkish economy retained its momentum and achieved 2.9% growth

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Van Papier naar Papierloos met iventionles,

Van Papier naar Papierloos met iventionles, Van Papier naar Papierloos met iventionles, ProcessStations Tracking and Tracing van materialen in het Processing Centre van NIZO food research Annemarie Braber Friday, March 28, 2014 NIZO food research

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Introductie. Eric Jan van Putten Regional Marketing Manager Sitecore. Erik van den Berg Sales Manager Iquality 1998 2001 2012

Introductie. Eric Jan van Putten Regional Marketing Manager Sitecore. Erik van den Berg Sales Manager Iquality 1998 2001 2012 Webinar e-commerce Agenda Webinar Introductie moderator & spreker Adaptive to change Over Iquality & Sitecore Het begint met Waarom E-commerce & Conversie in B2B VelopA: Functionele, Technische & Strategische

Nadere informatie

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0 Setup Wizard MET DHCP-server: 1. NA de installatie van de software welke zich op de CD bevindt krijgt u het volgende te zien: 2. V ervolgens gaat de softw are op zoek naar de Thecus Y.E.S.box welke is

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF ==> Download: BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF - Are you searching for Bijbel In Gewone Taal Books? Now, you will be happy that at this time Bijbel In Gewone

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, Definitief Author: equensworldline Document date: 1 augustus 2017 Classification: Open Version: 3.0 Versie historie Version no. Version

Nadere informatie

Hoe automatiseert u content en campagnes voor de Buying Journey

Hoe automatiseert u content en campagnes voor de Buying Journey Hoe automatiseert u content en campagnes voor de Buying Journey PIM: Innovatieve B2B Marketing 24 June 2014 Diederik Martens Marketing Automation Manager Quintiq Holding B.V. All rights reserved. Quintiq

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2 Biometric Reader - NL Installation & Usage Biometric Reader - NL Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.2 2013 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Reader - NL De meest veelzijde

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie