Standaardpakketten en architectuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standaardpakketten en architectuur"

Transcriptie

1 Standaardpakketten en architectuur Checklist voor pakketselectie Publicatie van de CIO Interest Group Architectuur CIO Platform Nederland, juni CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni 2012

2 Van de opstellers Architecten wordt vaak gevraagd te participeren in pakketselectietrajecten. Onderdeel van dergelijke selectietrajecten is het toetsen van het pakket (of de pakketten) aan de bestaande architectuur, (de baseline architecture in TOGAF). Om deze toetsing te ondersteunen heeft de CIO Interest Group (CIG) Architectuur van het CIO Platform Nederland een checklist opgesteld. Hiermee kan op een objectieve manier worden getoetst in hoeverre pakketten kunnen worden ingepast in de bestaande architectuur. De uitkomsten van deze toetsing kunnen vervolgens gebruikt worden om richting de stakeholder(s) de impact van de selectie te specificeren. De checklist kan ook worden verstrekt aan de leveranciers zodat zij hem zelf kunnen invullen waarna de architect de antwoorden kan verifiëren. Met de collectieve kracht en kennis van onze CIG zijn wij van mening dat we met deze checklist een waardevolle publicatie hebben voor de CIO. Naast bruikbaarheid voor de CIO zijn veel van de publicaties van het platform een belangrijke informatiebron voor het procurement traject. Andere CIGs hebben ook diverse publicaties opgeleverd. Allemaal onstaan uit de ambitie van het CIO Platform om onze kennis gemeenschappelijk te maken en elkaars ervaring te delen. De bijeenkomsten van de CIGs zijn altijd inspirerend en leerzaam en deze publicatie is het resultaat van een aantal bijeenkomsten. Naast het resultaat in de vorm van deze publicatie heeft het proces er naar toe velen van ons als professional verrijkt. Dank aan onze organisaties om ons op deze manier te mogen ontwikkelen in onze professionaliteit! De opstellers (zie pagina 18). CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 3 van 19

3 Inhoudsopgave 1! Aanleiding en vraag... 5! 2! Leeswijzer... 6! 3! Applicatieprincipes... 7! 3.1! Geen functionele redundantie... 7! 3.2! Ieder pakket heeft een functionele eigenaar... 7! 3.3! Architectuurovereenstemming... 7! 4! Pakket Toetsingscriteria... 8! 4.1! Intregratie... 8! 4.2! Lokalisatie... 9! 4.3! User Interface... 10! 4.4! Security... 11! 4.5! Service levels... 13! 4.6! Leverancier... 14! 4.7! Technologie... 15! 4.8! Aanpasbaarheid... 17! 5! Deelnemers CIG Architectuur... 18! CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 4 van 19

4 1 Aanleiding en vraag De CIG Architectuur is een actieve CIG binnen het CIO Platform met gemiddeld drie bijeenkomsten per jaar en altijd een hoge opkomst. De bijeenkomsten zijn altijd op een locatie van een van de leden. Binnen deze CIG worden concrete cases van de gastheer of gastvrouw besproken en vaak worden daarnaast vraagstukken van de leden behandeld en waar mogelijk verwerkt in publicaties. In een van de bijeenkomsten kwam de vraag hoe omgegaan wordt met het mappen van standaardpakketten op de vigerende architectuur van de organisatie. Dit bleek bij veel leden te spelen en daarom is in september 2011 een uitvraag gedaan onder de CIO s van het platform. Hoe ga je om met de implementatie van standaardpakketten binnen de architectuur van je organisatie? Er kwamen veel reacties en we zijn als CIG aan de slag gegaan om te komen tot een lijst met toetsingscriteria voor pakketselectietrajecten. Belangrijke constatering uit dit onderzoek is dat deze criteria voor heel veel leden dezelfde blijken te zijn. We willen onze leden een behapbare set met handvatten geven om ze te helpen bij dit soort, vaak complexe, trajecten. Een subgroep vanuit de CIG Architectuur is vervolgens aan de slag gegaan met een verbijzondering op de principes op basis van de reacties. Deze zijn daarna geaggregeerd tot een bruikbare checklist die in deze publicatie is opgenomen. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 5 van 19

5 2 Leeswijzer Ervaring heeft geleerd dat het verstandig is om (vooraf) een ranking model op te stellen zodat resultaten zeker als meerdere pakketten worden getoetst zo objectief mogelijk kunnen worden vergeleken en beoordeeld. Een optie is bijvoorbeeld om elk antwoord te scoren (1 5) gebaseerd op compliancy voor de desbetreffende vraag. In hoofdstuk 3 is een drietal principes gedefinieerd dat gehanteerd kan (zou moeten ) worden bij de initiële selectie van de applicatie. Deze principes hebben te maken met functionaliteit en governance. Het zijn dus geen technische criteria. In hoofdstuk 4 worden (technische) architectuurtoetsingscriteria benoemd. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn deze gebundeld in de volgende hoofdgroepen: Integratie Lokalisatie User interface Security Service levels Leverancier Technologie Aanpasbaarheid De in dit document genoemde toetsingscriteria zijn vooral gebaseerd op ervaringen van (de organisaties van) de opstellers van dit document. Uiteraard zijn niet altijd alle toetsingscriteria overal van toepassing. Dit is afhankelijk van de applicaties die getoetst moeten worden en/of de organisatie waarin de architect werkzaam is. Ook is de lijst niet uitputtend: het is aan de architect om dit te beoordelen en de lijst aan te passen / uit te breiden waar gewenst en nodig. Benoemen van specifieke pakketten of technologieën is in dit document zo veel mogelijk vermeden. Verwezen wordt dan naar pakket x <van organisatie> of technologie x <van organisatie>. Je dient hier (indien van toepassing) dan het door jouw organisatie gebruikte pakket of de gebruikte technologie te vermelden. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 6 van 19

6 3 Applicatieprincipes Hoewel dit document zich richt op de toetsing van de applicatie op nonfunctionele criteria, zijn er drie principes die gebruikt kunnen worden in de functionele toetsing van een applicatie. 3.1 Geen functionele redundantie De inzet van een pakket mag niet leiden tot ongewenste functionele redundantie in het applicatielandschap. Het pakket wordt ingezet voor nieuwe functies of ter vervanging van bestaande functies. 3.2 Ieder pakket heeft een functionele eigenaar Er moet in de business één persoon of orgaan zijn waaraan de ICT afdeling rapporteert over het pakket. Dit is over het algemeen ook de persoon die het budget voor het pakket fourneert. Een pakket zonder functionele eigenaar in de business zal onvermijdelijk leiden tot problemen in de bedrijfsvoering rondom dit pakket. 3.3 Architectuurovereenstemming De applicatie moet passen binnen de algemene architectuur die het bedrijf nastreeft. Denk hierbij aan architectuuruitgangspunten als SaaS unless, Service Oriented Architecture et cetera. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 7 van 19

7 4 Pakket Toetsingscriteria De volgende toetsingscriteria kunnen worden gehanteerd bij het classificeren van een pakket voor de inpassing in de bestaande architectuur. Als een pakket NIET aan één of meer van deze toetsingscriteria voldoet betekent dit niet dat het pakket niet voldoet, maar dat inpassing in de bestaande architectuur tot meer inspanning en daarmee gerelateerde kosten zal leiden. 4.1 Intregratie Omdat vrijwel ieder pakket moet integreren met bestaande applicaties is het integratievermogen van het pakket een belangrijk toetsingscriterium Aanbieden van services Het pakket is in staat om gegevens en algoritmen, beheerd binnen het pakket, te ontsluiten via standaard web services. Deze web services voldoen aan alle geldende SOA standaarden Aanroepen van services Het pakket is in staat om gegevens en algoritmen, niet beheerd binnen het pakket, te gebruiken via de aanroep van web services Office suites Het pakket biedt integratie met de Office suite <van organisatie>, , kalender en contact oplossingen die in gebruik zijn binnen <de organisatie>. Denk hierbij ook aan plug-ins die integratie vanuit de Office suite <van organisatie> naar het pakket faciliteren Import faciliteiten Het pakket biedt voorzieningen om bulk-invoer te faciliteren via importfaciliteiten. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 8 van 19

8 4.1.5 Exportfaciliteiten Het pakket biedt de mogelijkheid om alle informatie, beheerd binnen het pakket, te exporteren naar een vooraf gedefinieerd standaard formaat Applicaties worden geïntegreerd door middel van een integration broker. Alle gegevensuitwisseling van en naar centrale informatiesystemen geschiedt via een integration broker. De applicaties worden, indien nodig, real-time gekoppeld. Hierbij bepaalt het proces de benodigde snelheid. Business logica ten behoeve van de gegevensuitwisseling wordt in de integration broker geïmplementeerd en niet in de applicaties. Voor de integratie wordt gebruik gemaakt van internationaal geaccepteerde industrie standaarden. 4.2 Lokalisatie Als het gebruik van pakketten de landsgrenzen overschrijdt, dient het pakket hierop getoetst te worden Talen Het pakket wordt aangeboden in de talen die voor het bedrijf relevant zijn en de gebruikers kunnen daaruit hun eigen taal kiezen Lokalisaties Bij de implementatie van het pakket kunnen die lokalisaties (currency sign, decimal separator, date notation, etc.) gekozen worden die voor <de organisatie> relevant zijn Multi-byte Het pakket ondersteunt multi-byte karakter sets zodat ook opslag en weergave van talen als Chinees, Thais etc. mogelijk is. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 9 van 19

9 4.2.4 Tijdzones Het pakket is volledig voorbereid op het gebruik in meerdere tijdzones. Tijden worden opgeslagen in UTC (Universal Time Coordinated) en alleen bij weergave of invoer worden lokale tijden gebruikt. Business rules (b.v. einde transactie ligt ná begin transactie) zijn gebaseerd op UTC, zodat einde zomertijd niet tot problemen leidt. 4.3 User Interface Om te zorgen dat de implementatie van het pakket zo soepel mogelijk verloopt is de user interface van cruciaal belang Zelf verklarend Het pakket is zodanig opgezet dat met minimale training de gebruiker in staat is om het pakket correct te bedienen Help functies Het pakket biedt naast een standaard helpfunctie met zoekmogelijkheid ook context sensitive help functies, balloon-tips met hover -functie aan Help functies voor beheerders. Naast eindgebruikers helpfuncties biedt het pakket een uitgebreide helpfunctie voor de beheerders Technische documentatie Technische documentatie dient beschikbaar, compleet en van voldoende kwaliteit te zijn om technisch beheer door <de organisatie> mogelijk te maken. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 10 van 19

10 4.3.5 Functionele documentatie Functionele documentatie dient beschikbaar, compleet en van voldoende kwaliteit te zijn om functioneel beheer door <de organisatie> mogelijk te maken (Muis) navigatie Het aantal schermen/muiskliks dat nodig is om door het systeem te navigeren dan wel transacties in te voeren biedt een optimale balans tussen flexibiliteit en complexiteit van het systeem User interface De user interface van de applicatie is in lijn met de user interface van de overige applicaties binnen de organisatie. De user interface is aanpasbaar aan de huisstijl van <de organisatie>. Een gebruiker hoeft niet te schakelen tussen meerdere user interfaces voor uitvoering van een werkproces Portal technologie De applicatie is goed te integreren in de portaltechnologie die in de organisatie wordt gebruikt voor ontsluiting van informatie. 4.4 Security Applicaties dienen te voldoen aan het informatiebeveiligingsbeleid van <de organisatie> Checklist informatiebeveiliging CIO Platform De applicatie is getoetst aan de checklist Informatiebeveiliging van het CIO Platform Nederland. Te downloaden vanaf de website CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 11 van 19

11 4.4.2 Integriteit De integriteit van gegevens dient gewaarborgd te worden. Zowel door strenge toegangscontroles (zie volgende paragraaf), door controle- en auditmechanismen en eventueel met behulp van technische voorzieningen. Maatregelen ten behoeve van deze integriteitswaarborgen dienen in lijn te zijn met het desbetreffende beleid van <de organisatie> Invoercontrole Het pakket biedt invoercontroles die voorkomen dat niet-integere informatie in het systeem wordt ingevoerd. Dit dient ook te voorkomen dat ongewenste duplicaten in het systeem ontstaan. Dit geldt zowel voor online als batchinvoer Auditing Alle transacties die in het systeem ingevoerd worden zijn te herleiden naar specifiek tijdstip van transactie en de persoon die de transactie heeft uitgevoerd Vertrouwelijkheid Gegevens zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik. Dit vraagt dat het pakket garandeert dat toegang tot het pakket alleen is voorbehouden aan de daartoe geautoriseerde gebruikers. Hierbij dient de toegang afgestemd te kunnen worden op het benodigde en gewenste gebruik van het pakket Directory integratie De pakketoplossing kan geïntegreerd worden met de standaardoplossingen voor identity- en accessmanagement van <de organisatie>. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 12 van 19

12 4.4.7 Strong authenticatie Bij SaaS-oplossingen moet het moet mogelijk zijn om strong (two-factor) authenticatie in te richten, gebaseerd op de door de organisatie ingerichte infrastructuur. Dit om te voorkomen dat alleen het achterhalen van een wachtwoord voldoende is voor toegang tot het pakket Wet- en regelgeving Het pakket moet op beveiligingsgebied (met name privacy) voldoen aan de weten regelgeving van toepassing voor <de organisatie>. 4.5 Service levels Beschikbaarheid De beschikbaarheid van het pakket moet in lijn gebracht kunnen worden met de business requirements m.b.t. beschikbaarheid. Indien nodig, moet het pakket 24x7 beschikbaar ingericht kunnen worden (in- of exclusief onderhoudsvensters) Support De leverancier biedt een support aan gedurende de tijden die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van het pakket. Voor globale organisaties zal dit vaak neerkomen op 24x365 support voor alle supportvragen (om te voorkomen dat men in andere delen van de wereld overdag geen functionele vragen kan stellen). De support dient, desgewenst, ook beschikbaar te zijn in verschillende talen Clustering, fail-over, disaster recovery Het pakket biedt heldere mogelijkheden om de beschikbaarheid van het pakket op het gewenste niveau te brengen. Dit betekent dat het pakket op een geclusterde omgeving moet kunnen draaien en dat de leverancier duidelijke instructies heeft hoe een fail-over en/of disaster recovery voorziening ingericht dient te worden. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 13 van 19

13 4.5.4 Archivering en opschoning Het pakket dient voorzieningen te bieden om historische data uit het systeem te archiveren en te verwijderen uit het online transactiesysteem. Retention policies moeten leidend zijn voor het (evt. via automatische scheduling) uitvoeren van archiverings- en opschoningsacties. Bij uitfaseren van de applicatie moet het mogelijk zijn de data in leesbare vorm te behouden User provisioning Het pakket moet mogelijkheden bieden voor externe user provisioning om te voorkomen dat <de organisatie> iedere gebruiker in alle pakketten separaat moet opvoeren. Dit moet de Identity- en Access Management oplossingen en processen van <de organisatie> optimaal ondersteunen Performance en schaalbaarheid Het pakket moet zodanig schaalbaar zijn dat de performance van de applicatie volledig in lijn is met de performance eisen die <de organisatie> aan de applicatie stelt. 4.6 Leverancier Naast het pakket zelf, dient de leverancier op een aantal elementen getoetst te worden. Dit betreft enerzijds standaard leverancierschecks door de afdeling inkoop, die voor iedere leverancier gelden (stabiliteit, concernstructuur, omvang, locatie, gebruikte taal, etc.). Daarnaast is er voor pakketleveranciers een aantal aanvullende toetsingscriteria van toepassing: Implementatie support De leverancier biedt uitgebreide implementatieondersteuning via eigen serviceafdeling of via een partnernetwerk. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 14 van 19

14 4.6.2 Release planning De leverancier heeft een duidelijke releaseplanning. Ook de impact van upgrades naar nieuwe releases wordt duidelijk beschreven. Onderscheid dient gemaakt te worden in het proces van het aanbrengen van fixes, minor en major releases Certificeringen en audits Voor SaaS pakketten is het essentieel dat de leverancier aantoont dat de processen en techniek voor het aanbieden van de dienst ISO gecertificeerd zijn en dat SAS Type II audit reports beschikbaar zijn Exit strategie De SaaS provider heeft een duidelijk beschreven exitstrategie, die bij voorkeur kostenloos en eenvoudig te realiseren is. Klanten zouden zonder moeilijke omwegen naar een andere provider moeten kunnen overstappen en eenvoudig aan hun data moeten kunnen komen Lokatie van de opgeslagen data Het moet ten allen tijde duidelijk zijn waar de data van de klant wordt opgeslagen. Dit om specifieke regelgeving omtrent de data locaties te kunnen toetsen. 4.7 Technologie Om vast te kunnen stellen in welke mate het pakket past binnen de huidige technologie architectuur, dient het pakket getoetst te worden op een aantal aspecten. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 15 van 19

15 4.7.1 Hosting Het pakket is te implementeren met gebruikmaking van de huidige technologie bouwstenen gebruikt in de hosting omgeving van de organisatie. Denk hierbij aan: Server hardware Server operating systeem Virtualisatieplatform Database management systeem Integratie suite (Tibco, Webmethods, etc.) Netwerk De bandbreedte en latency requirements en beperkingen van het pakket zijn vooraf bekend en passen binnen de beschikbare bandbreedte en latency situatie van <de organisatie> Client access Het pakket draait op de client werkstations die door de organisatie ondersteund worden of in de toekomst ondersteund gaan worden. Denk hierbij ook aan mobility platformen als ios, Android, Windows Mobile, Symbian Web-based Voor web-based applicaties: het pakket is te gebruiken met alle geaccepteerde webbrowsers en hun meest courante versies (2012: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) Ontwikkelomgeving Het uitgangspunt is dat de functionaliteit van de applicatie zodanig past bij <de organisatie> dat geen maatwerk benodigd is. Bij maatwerk moet kenbaar worden gemaakt welke ontwikkelomgeving is gebruikt bij de realisatie van de applicatie en dient in lijn te zijn met reeds beschikbare ontwikkelomgevingen in <de organisatie>. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 16 van 19

16 4.8 Aanpasbaarheid Voor veel pakketten is het noodzakelijk om ze zodanig aan te kunnen passen dat ze beter aansluiten bij de processen van <de organisatie>. Voor een aantal pakketten zal dit niet relevant zijn Customizations Het pakket is aan te passen naar de specifieke bedrijfsvoering van <de organisatie>, als de standaard functionaliteit niet voldoet en de aanpassing noodzakelijk is Upgrades Bij upgrades moeten aangebrachte customizations automatisch meegenomen worden naar de nieuwe versie DTAP strategie Het pakket moet duidelijke richtlijnen bieden voor het opzetten van Development, Test, Acceptatie en Productie (DTAP) omgevingen. Ook dient helder te zijn hoe customizations de diverse stappen in het ontwikkelproces doorlopen. CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 17 van 19

17 5 Deelnemers CIG Architectuur Organisatie Voornaam Achternaam Océ Louis Anderson Ministerie van Infrastructuur en Milieu Robert Bennis SHV Michel Boudewijns Royal Vopak Lambert Caljouw LUMC Rob Cornelisse Belastingdienst Martijn de Bruijne APG Hans de Weme Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Alexander den Hartog UMC Utrecht Marco Deterink Athlon Car Lease Nederland Robert Diependaal Enexis B.V. Louis Dietvorst Rabobank Nederland Rob Douwes Essent IT B.V. Maurice Herben Delta N.V. Paul Hoekman Randstad Holding Hans Hoogerhuis ABN AMRO Bank Henk Houtzager De Nederlandsche Bank Henrik Jacobsson LUMC Martin Kalshoven LUMC Ursula Letschert PGGM Richard Lugtigheid Ministerie LNV Karin Middeljans AkzoNobel N.V. Dolf Moonen UMC Utrecht Klaas Nieuwhof Transavia.com Hans Pasker Nederlandse Spoorwegen Pascal Reijnders UWV Mario Seekles NXP Semiconductors Netherlands B.V. Theo Smit Gemeente Haarlemmermeer Jan ten Kate UWV Peter Valkenburg CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 18 van 19

18 (vervolg deelnemers CIG Architectuur) Organisatie Voornaam Achternaam UMC Utrecht Leon van der Zande ANWB Walter van Duyneveldt Heineken International Henri van Lambalgen ECT Jan van Ommeren Heijmans Nederland B.V. Wim van Son LUMC Gieneke van Veenen Nederlandse Gasunie N.V. Bernd Veenstra Nutreco Guido Verdijck Kluwer Kees-Jan Voogd PostNL Peter Vos Koninklijke BAM Groep N.V. Minto Witteveen Ymere Walter Wittkamp Stork Peter Zaat CIO Platform Rik van Embden CIO Platform Ronald Verbeek CIO Platform Foppe Vogd CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni pagina 19 van 19

19 De vereniging van ICT eindverantwoordelijken in grote organisaties van de vraagzijde CIG Architectuur - Standaardpakketten en architectuur - CIO Platform Nederland - juni 2012

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Essentiële voorwaarden voor een veilig gebruik van cloud diensten Checklist

Essentiële voorwaarden voor een veilig gebruik van cloud diensten Checklist Essentiële voorwaarden voor een veilig gebruik van cloud diensten Checklist Publicatie van de CIO Interest Group Cloud CIO Platform Nederland, Januari 2015 www.cio-platform.nl/publicaties Van de opstellers

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Forecast XL Technology

Forecast XL Technology Forecast XL Technology Introductie Forecast XL is een vertrouwde, eenvoudig te gebruiken cloud applicatie, gekenmerkt door redundante IT-omgevingen en dynamische toewijzing van middelen. Gebruikers kunnen

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie : Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009 Karin van IJsselmuide Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Opzetten van een complex sourcingtraject Realisatie van het

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB)

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Meer grip op hoe we regelen wie wat mag P.J.M. Poos (Piet) Programma manager SNS REAAL organisatie Raad van Bestuur Groepsstaven SNS Bank REAAL

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl SOA Security en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008 Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl 1 SOA Web 2.0, web services en service oriented architecture (SOA) is tegenwoordig de

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Cloud is kwestie van keuze

Cloud is kwestie van keuze Cloud is kwestie van keuze Checklist voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group Cloud CIO Platform Nederland, juni 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug.

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug. NORA werkdocument Sessie 6 In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen Katern Beveiliging Bijgewerkt op 23 aug. 2013 katern Beveiliging Jaap van der Veen Essentie Sessie 6 1. Opzet digitaal

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Identity & Access Management (IAM) Verleden, heden en toekomst 24 maart 2009. Trudie Seegers

Identity & Access Management (IAM) Verleden, heden en toekomst 24 maart 2009. Trudie Seegers Identity & Access Management (IAM) Verleden, heden en toekomst 24 maart 2009 Trudie Seegers Stand van zaken IAM Verleden: tot 1-3-2008 Heden: van 1-3-2008 tot 1-3-2009 Toekomst: na 1-3-2009 Vragen en discussie

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers

Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers Waarom is Workspace 365 populair in de zorg? Ontwikkeling in de zorg Door de opkomst van SaaS-oplossingen krijgen zorginstellingen de kans om tegen een lage prijs

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Fast Close Manager Factsheet versie 2016

Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Procesbeheer voor alle financiële processen inclusief elektronisch balansdossier FastCloseManager is gemaakt voor financials die hun processen op een eenvoudige

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Sambo-ICT 27 januari

Sambo-ICT 27 januari Sambo-ICT 27 januari 2017 1 Education Online een robuust KRD met een rijke functionele onderwijsondersteuning Sambo-ICT 27 januari 2017 2 agenda Onze situatie en uitdagingen Onze uitgangspunten Onderzoek

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Juridisch risicomanagement in de Cloud

Juridisch risicomanagement in de Cloud Juridisch risicomanagement in de Cloud Jos van der Wal The Legal Connection Leon Hauzer Escrow Alliance BV The Legal Connection Het snijvlak van ICT & recht is complexe en dynamische materie, maar onlosmakend

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl SaaS / ASP PIANOo 20 april 2009, Amsterdam drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Agenda Even voorstellen

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Service Virtualization @RABOBANK

Service Virtualization @RABOBANK Service Virtualization @RABOBANK TMA Dag 2015 eter Claassen RABOBANK Marc van Lint - IBM Agenda 1. Rabobank Context 2. DevOps Vision 3. roof en Implementeren 4. Voorbeelden 5. Ervaringen & Best ractices

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Variability in Multi-tenant SaaS Applications:

Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Gastcollege voor het vak Product Software Jaap Kabbedijk, MSc. Universiteit Utrecht, Nederland 1 Wat gaan we behandelen? Introductie Uitleg ontwikkeling SaaS

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Structuur. Kenmerken. Architectuur van de Cloud. Functionaliteit. Infra Platform Apps

Structuur. Kenmerken. Architectuur van de Cloud. Functionaliteit. Infra Platform Apps 1 Structuur Kenmerken Architectuur van de Cloud Infra Platform Apps Functionaliteit Personeelsdossier Salarisadministratie Verloning HR Processen Rapportage 2 Kenmerken HR-2D Eenvoudig om mee te starten

Nadere informatie

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V.

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Webplatform & Klantmanagement 112 Applicaties Met Microsoft technologie Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Agenda Onderwerpen: Beschrijving van het probleemdomein Mobiele

Nadere informatie

Marc Koper Performancetesten voor dummies

Marc Koper Performancetesten voor dummies Titel, samenvatting en biografie Marc Koper Performancetesten voor dummies Samenvatting: Systemen worden met de dag complexer met vaak ook nog veel koppelingen naar andere systemen. Maar men verwacht wel

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Eindrapport Elektronische leeromgeving

Eindrapport Elektronische leeromgeving Eindrapport Elektronische leeromgeving naar aanleiding van de Request for Information (RFI) Datum rapport: 14 oktober 2013 Publicatiedatum RFI: 18 juli 2013 TenderNed-kenmerk RFI: 20688 Inleiding Op 18

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie Informatie over onze vereniging Editie 2012 CIO Platform Nederland, juni 2012 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland - juni 2012 Inhoudsopgave 1! Vooraf... 3! 2! De vereniging...

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie