rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster"

Transcriptie

1 rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

2 Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster. Een Booster is een beleggingsproduct met een zeer hoog winstpotentieel en een zeer hoog risico. Boosters zijn met name geschikt voor daghandel. Kenmerken van een Booster Mogelijkheid om met een zeer hoge hefboom in te spelen op koersstijgingen of dalingen. Boosters hebben geen vaste afloopdatum en een financieringsniveau dat gelijk is aan het stop loss-niveau. Beide niveau's worden dagelijks aangepast. Bij het bereiken van het stop lossniveau bent u uw volledige investering kwijt (de restwaarde is altijd 0 euro). Een Booster is alleen geschikt voor zeer actieve en ervaren beleggers met een hoge risicoacceptatie. Verhandelbaar op Euronext Amsterdam van 8:00 tot 18:30 via uw eigen bank of broker. Boosters zijn risicovoller dan Turbo s en uitsluitend geschikt voor zeer actieve en ervaren beleggers met een hoge risicoacceptatie en een korte termijn beleggingshorizon. In deze brochure vindt u uitleg over de werking, kosten en risico s van een Booster en een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen Boosters en Turbo s. Wanneer koopt u een Booster? Met een Booster kunt u met een zeer hoge hefboom inspelen op de bewegingen van de onderliggende waarde. Als u een stijging van de onderliggende waarde verwacht dan koopt u een Booster Long. Bij een verwachte daling koopt u een Booster Short. In eerste instantie geeft The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ) uitsluitend Boosters uit met de AEX-Index ( AEX ) als onderliggende waarde. Omdat u met een Booster kunt profiteren van koersstijgingen en dalingen is het een beleggingsproduct dat zowel in een positief als in een negatief beursklimaat bruikbaar is. Een belegging in een Booster is (nog) risicovoller dan een Turbo of een directe belegging in de onderliggende waarde. Boosters zijn risicovoller omdat de hefboom hoger kan zijn en de restwaarde bij het bereiken van het stop loss-niveau altijd nul is. Boosters zijn daarom uitsluitend geschikt voor de zeer actieve, ervaren belegger met een hoge risicoacceptatie en een over het algemeen zeer korte beleggingshorizon. In deze brochure leggen we naast de werking van Boosters ook de verschillen met Turbo s uit. Boosters staan genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext ( Euronext Amsterdam ) en zijn te verkrijgen via uw eigen bank of broker. Boosters kunt u net als Turbo s bij uw eigen bank of broker vinden via de unieke ISIN code op Op onze site kunt u via een transactieknop ook verbinding maken met een aantal banken en brokers. 2

3 Hoe werkt een Booster? Een Booster heeft een aantal kenmerken waardoor u met een zeer hoge hefboom kunt beleggen. In de volgende paragrafen worden deze kenmerken nader toegelicht. Hefboom Met een Booster kunt u van stijgingen of dalingen van de onderliggende waarde profiteren, terwijl u slechts een fractie van de waarde investeert. Hierdoor ontstaat een zogenaamde hefboom. Hoe hoog deze hefboom is hangt af van de aankoopprijs van uw Booster ten opzichte van de onderliggende waarde op dat moment. Hoe lager de aankoopprijs, hoe hoger de hefboom. Deze hefboom versterkt het positieve rendement van de onderliggende waarde als uw visie uitkomt, maar ook uw negatieve rendement (verlies) als uw visie onjuist blijkt te zijn. De hefboom van Boosters kan hoger zijn dan bij Turbo s. Financieringsniveau Bij een Booster investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest financiert RBS voor u. Het door RBS gefinanceerde gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd. Over het algemeen betaalt u rente over dit financieringsniveau. Als de marktrente hoog is, kan het bij een Booster Short ook voorkomen dat u rente ontvangt. De financieringskosten of -opbrengsten worden in de waarde van een Booster verwerkt door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen. U kunt de financieringskosten of opbrengsten op jaarbasis vinden op de productpagina van elke Booster op In de paragraaf Kosten leest u meer over de hoogte van financieringskosten en -opbrengsten. Het financieringsniveau zal daarnaast wijzigen op het moment dat er dividenden worden uitgekeerd door het financieringsniveau te verminderen met het door RBS ontvangen dividend. Dit werkt bij AEX Boosters als volgt: wanneer een aandeel dat opgenomen is in de AEX-Index dividend uitkeert wordt dit omgerekend in een aantal AEX punten op basis van de grootte van het dividend en de weging van het aandeel in de AEX. Bij AEX Boosters Long wordt vervolgens het financieringsniveau verlaagd met 95% van het dividend (in AEX indexpunten) en bij AEX Boosters Short wordt het financieringsniveau met 100% van het dividend (in AEX indexpunten) verlaagd. Over RBS RBS biedt met beleggingsproducten toegang tot wereldwijde markten en diverse beleggingscategorieën voor elk soort belegger. Naast particulier beleggen is RBS in Nederland actief op het gebied van financiële dienstverlening aan onder andere grootzakelijke ondernemingen, stichtingen en de publieke sector. RBS heeft haar positie in de Nederlandse markt verworven bij de overname van een deel van ABN AMRO Bank in In 2011 had RBS een marktaandeel in de handel van gestructureerde producten van 56% op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext (bron: NYSE Euronext, 2 februari 2012). The Royal Bank of Scotland Group plc., waarvan RBS plc een groepsonderneming is, werd opgericht in 1727 en is momenteel internationaal actief in ruim 50 landen. RBS won in 2010 en 2011 de IEX Gouden Tak Beste Serieproduct voor respectievelijk de RBS AEX Obligaties en de Turbo. 3

4 Stop loss-niveau Een Booster kent geen vaste afloopdatum, maar elke Booster kent wel een stop loss-niveau. Bij een Booster wordt elke dag het stop loss-niveau gewijzigd door het gelijk te stellen aan het actuele financieringsniveau (afgerond op 0,01 punt). Als de onderliggende waarde dit niveau bereikt of passeert, wordt de Booster beëindigd en is de Booster niet meer verhandelbaar. Bij Boosters is het stop loss-niveau altijd gelijk aan het financieringsniveau waardoor u in geen enkel geval een restwaarde ontvangt als een Booster het stop loss-niveau bereikt. U verliest bij het bereiken van het stop loss-niveau van een Booster dus altijd uw gehele investering. Doordat het stop loss-niveau dagelijks wordt bijgesteld aan het financieringsniveau is het effect van een dividenduitkering door een in de AEX opgenomen aandeel een verlaging van het stop loss-niveau, zowel bij een Booster Long als bij een Booster Short. Het stop loss-niveau van een Booster Short lijkt hierdoor dichter bij de koers te komen, echter, de koers van de AEX zal bij gelijkblijvende marktomstandigheden door dit dividend ook met het zelfde aantal indexpunten lager openen. Op kunt u het actuele stop loss-niveau vinden. Ratio De ratio van een Booster geeft aan hoeveel Boosters nodig zijn om een positie in te nemen die vergelijkbaar is met een directe investering in de onderliggende waarde. Bij AEX Boosters is de ratio 10, wat betekent dat 10 Boosters vergelijkbaar zijn met een positie ter grootte van eenmaal de AEX. Boosters zijn ongeacht de ratio per stuk verhandelbaar. 'Gap risk' premie Doordat bij Boosters (in tegenstelling tot bij Turbo s) het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau loopt RBS als uitgevende instelling extra risico. Immers, als bijvoorbeeld een Booster Long het stop loss-niveau bereikt is een eventuele afwikkeling van de onderliggende positie onder het stop loss-niveau meteen voor rekening van RBS, terwijl er bij Turbo s nog een buffer is tot aan het financieringsniveau. Dit risico is het grootste bij zogenaamde gaps (engels): grote koersbewegingen in zeer korte tijd, vaak bij opening van de beurs. Ter compensatie van dit risico prijst RBS doorlopend een gap risk premie in. Deze door RBS bepaalde gap risk premie kan sterk variëren afhankelijk van marktomstandigheden zoals de volatiliteit (beweeglijkheid) van de onderliggende waarde, de afstand van de koers van de onderliggende waarde tot aan het stop loss-niveau en vraag en aanbod in de markt. De 'gap risk' premie is verwerkt in de waarde van een Booster en kan op ieder moment wijzigen. Over het algemeen geldt dat de gap risk premie hoger zal zijn als de koers van de onderliggende waarde zich dichter bij het stop loss-niveau van de Booster bevindt. 4

5 Wat is de waarde van een Booster? De waarde van een Booster bestaat uit twee onderdelen: de intrinsieke waarde en de 'gap risk' premie. De intrinsieke waarde is het verschil tussen de onderliggende koers en het financieringsniveau, gedeeld door de ratio. Dit is dezelfde berekening als voor de waarde van een Turbo. Bij een Booster wordt daar vervolgens nog een 'gap risk' premie bij opgeteld. Zoals in voorgaande paragraaf beschreven wordt kan de 'gap risk' premie sterk varieren. Hierdoor is de waardering van een Booster minder transparant dan van een Turbo. Voorbeeldberekening. Stel, de stand van de AEX is 325 en er is een RBS AEX Booster Long 320 beschikbaar met een financieringsniveau en stop loss-niveau van 320 en een ratio van 10. De bied- en laatprijs van deze Booster is 0,59-0,60 euro. De laatprijs is de prijs waarvoor u een Booster kunt kopen en de biedprijs is de prijs waarop u een Booster kunt verkopen. Waar is de 0,60 die u in deze situatie voor deze Booster zou betalen uit opgebouwd? De intrinsieke waarde van de AEX Booster Long 320 is: ( ) / 10 = 0,50 euro. De spread (verschil bied- en laatprijs) = 0,01 euro Wat overblijft is de gap risk -premie, in dit geval dus 0,60 (0,50 + 0,01) = 0,09 euro. Waarde Booster Long Stand onderliggende waarde Financieringsniveau + 'Gap risk' premie Ratio Waarde Booster Short Financieringsniveau - Stand onderliggende waarde + 'Gap risk' premie Ratio Let op: het staat niet vast dat de 'gap risk' risk premie van deze Booster bij een AEX stand van 325 0,09 euro is. Als de gap risk -premie wijzigt naar bijvoorbeeld 0,04 of 0,14 euro, dan kan de laatprijs bij dezelfde AEX stand van 325 ook respectievelijk 0,55 of 0,65 bedragen. Ook kan de spread variëren, zie ook de paragraaf De markt in Boosters. De actuele hoogte van de 'gap risk' premie is alleen te bepalen door de koers van een Booster te verminderen met de intrinsieke waarde en de spread. Dit voorbeeld is gebaseerd op aannames en is ter illustratie opgenomen. Dit voorbeeld is niet representatief voor toekomstige resultaten of rendementen. 5

6 Scenario's Aan de hand van vier scenario s wordt de werking van een Booster Long geïllustreerd. Hierbij wordt uitgegaan van een fictieve AEX Booster Long 320 die aangekocht wordt voor 0,60 euro bij een AEX stand van 325. In de scenario s is geen rekening gehouden met de transactiekosten, de spread en financieringskosten. De scenario s zijn gebaseerd op aannames en zijn ter illustratie opgenomen. Deze scenario s zijn niet representatief voor toekomstige resultaten of rendementen.* Uitgangspunten scenario s Stand AEX bij aankoop Booster 325 Financieringsniveau 320 Stop loss-niveau 320 Aankoopprijs Booster Long 320 0,60 euro Scenario 1: Stijgende koers. De AEX stijgt met 3,1% van 325 naar 335. De intrinsieke waarde van de Booster Long 320 is dan ( )/10 = 1,50. Als de 'gap risk' premie bijvoorbeeld nog 5 cent bedraagt is de waarde van de Booster 1,55, en het rendement ten opzichte van de start 1,55/0,60-1 = 158%. Scenario 2: Gelijkblijvende koers. De AEX blijft op 325 staan. Zolang het financieringsniveau van de Booster Long 320 is, zal de intrinsieke waarde van deze Booster ( )/10 = 0,50 bedragen. Als er ook geen veranderingen zijn in de 'gap risk' premie zal de waarde van de Booster gelijk blijven. Als de 'gap risk' premie echter verandert kunt u ook bij een gelijkblijvende AEX stand een positief of negatief rendement behalen. Een gewijzigde hoogte van de 'gap risk' premie zal zichtbaar worden door een verandering van de door RBS afgegeven bied- en laatprijzen. Het financieringsniveau zal in werkelijkheid dagelijks veranderen, zie ook de volgende paragraaf. Scenario 3: Dalende koers zonder dat het stop loss-niveau wordt bereikt. De AEX daalt 1,2% naar 321. De intrinsieke waarde van de Booster Long 320 is nu gedaald naar ( )/10 = 0,10 euro. Inclusief een gap risk premie van bijvoorbeeld 0,08 euro zal de waarde van deze Booster nu 0,18 euro bedragen, een daling van 70% ten opzichte van de aankoopprijs terwijl de AEX maar 1,2% is gedaald. * Indicatieve prijzen of analyses in deze brochure zijn te goeder trouw opgesteld, uitgekozen en beoordeeld en derhalve wordt geen garantie gegeven ten aanzien van de juistheid, volledigheid en redelijkheid van deze prijzen of analyses. Scenario 4: Dalende koers waarbij het stop loss-niveau wordt bereikt. De AEX daalt met 1,5% of meer naar 320 of lager. Wanneer gedurende enig moment een officiële AEX koers van 320 of lager tot stand komt, zal de Booster Long 320 ophouden te bestaan en in alle gevallen waardeloos aflopen. Met andere woorden, ten opzichte van de beginsituatie is in dit voorbeeld het verlies altijd 100% van uw investering als de AEX met 1,5% of meer daalt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 6

7 Voorbeeld invloed financieringskosten op de waarde van een Booster. Stel dat de financieringskosten van een AEX Booster Long 3,5% op jaarbasis bedragen. We nemen weer een fictieve AEX Booster Long 320 met een financieringsniveau van 320 bij een AEX koers van 325 met een initiële koers van 0,60 euro als uitgangspunt. Boosters zijn met name geschikt voor daghandel, maar ter illustratie laten we het effect zien over een periode van 10 dagen. Na 10 dagen zal in dat geval het financieringsniveau zijn opgelopen tot ongeveer 320 * (1 + 3,5%/360) 10 = 320,31. In deze berekening worden over een bedrag van 320 euro de financieringskosten op jaarbasis berekend voor een periode van tien dagen en opgeteld bij de initiële 320 euro. De intrinsieke waarde van deze Booster is nu ( ,31) / 10 = 0,47 euro, 0,03 euro lager dan bij aanvang. Blijft de gap risk premie en de spread gelijk dan zal de laatprijs van deze AEX Booster 320 in dit geval zijn gedaald zijn van 0,60 euro naar 0,57 euro. De financieringskosten worden dus verrekend in de waarde van een Booster (met als effect een daling van de waarde). Anders gezegd: om de financieringskosten goed te maken zal de AEX in deze situatie met 0,30 punten moeten stijgen (bij een gelijkgebleven 'gap risk' premie). Een stijging van de AEX met 0,30 punten betekent immers een waardestijging van een Booster Long met 0,30 / 10 (de ratio) = 0,03 Euro De hoogte van de financieringskosten hangt dus af van de dagelijks veranderende financieringsrente en het aantal dagen dat u de positie aanhoudt. Op elke Booster productpagina op de website (www.rbs.nl/markets) kunt u de actuele rente vinden waarmee u een inschatting van de verandering van het financieringsniveau kunt maken. Dit voorbeeld is gebaseerd op aannames en is ter illustratie opgenomen. Dit voorbeeld is niet representatief voor toekomstige resultaten of rendementen. 7

8 Boosters & Turbo s Boosters zijn net als Turbo s risicovolle producten waarmee actieve, ervaren beleggers kunnen inspelen op stijgende of dalende markten. Beiden hebben geen vaste looptijd en het maximale verlies is beperkt tot de investering. Toch is er een aantal belangrijke verschillen tussen Boosters en Turbo s. Door deze verschillen zijn Boosters nog risicovoller dan Turbo s en voornamelijk geschikt voor beleggers met een korte termijn beleggingshorizon. Voor het merendeel van de actieve, ervaren beleggers zal een Turbo dan ook een geschikter instrument zijn. Voor de kleine groep beleggers voor wie Boosters wel een geschikt instrument is kan het product een aanvulling zijn door de hogere maximale hefboom. Ten opzichte van overige hefboomproducten op de markt onderscheiden Boosters zich door een kleine spread, de verhandelbaarheid op Euronext Amsterdam van 08:00 tot 18:30, de verwerking van het dividend en het ontbreken van een vaste afloopdatum. De belangrijkste verschillen: Risico Door de mogelijk hogere hefboom en het feit dat Boosters in geen enkel geval een restwaarde zullen uitkeren bij het bereiken van het stop loss-niveau, zijn Boosters risicovoller dan Turbo s. Stop loss-niveau Bij Turbo s is er een buffer tussen het financieringsniveau en het stop loss-niveau, bij Boosters zijn beiden altijd gelijk aan elkaar. Het stop loss-niveau wordt bij een AEX Booster dagelijks aangepast en bij AEX Turbo s een keer per maand. Als een Turbo het stop loss-niveau bereikt kan er een restwaarde zijn afhankelijk van de afwikkeling door RBS van de onderliggende positie. Bij een Booster is er nooit een restwaarde. RBS heeft er geen enkel belang bij dat Turbo s het stop lossniveau bereiken en zal de onderliggende positie van een Turbo afwikkelen als het stop loss-niveau wordt bereikt. Bij Boosters ligt dit door de extra gap risk anders; om de risico s van Boosters af te dekken kan RBS ook al transacties doen voordat het stop loss-niveau bereikt wordt, waardoor de kans wordt vergroot dat het stop lossniveau van een Booster wordt bereikt. Hefboom Doordat het stop loss-niveau bij Boosters gelijk is aan het financieringsniveau is de maximale hefboom van een Booster met een stop loss-niveau in de buurt van de koers van de onderliggende waarde hoger dan bij een vergelijkbare Turbo. Transparantie koers In de waarde van een Booster wordt door RBS naast de intrinsieke waarde (op basis van het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau) ook een 'gap risk' premie ingeprijsd. De hoogte hiervan kan variëren (zie ook paragraaf Gap risk' premie). Een Turbo kent alleen intrinsieke waarde. Hierdoor is de waarde van een Booster minder transparant dan die van een Turbo. Onderliggende waarden In eerste instantie geeft RBS uitsluitend Boosters uit met de AEX-Index als onderliggende waarde. Er zijn circa Turbo s beschikbaar op ruim 280 onderliggende waarden. Kosten Ter compensatie van de ook voor de uitgevende instelling grotere risico s van Boosters is de opslag in de financieringskosten hoger bij Boosters dan bij Turbo s (zie ook paragraaf Kosten). Bij Turbo s is de opslag over het algemeen 2%, bij Boosters is dit 3%. De totale financieringkosten bestaan uit de actuele korte rente en deze opslag. Op vindt u op de productpagina van elke Booster de actuele financieringskosten. Naast de extra risico s van Boosters kan dit kostenverschil een extra reden zijn voor langere termijn beleggers om in Turbo s te beleggen. 8

9 Overzicht verschillen en overeenkomsten tussen Boosters en Turbo s: Booster Turbo Vaste afloopdatum Nee Nee Stop loss-niveau Ja Ja Risico Zeer hoog Zeer hoog Hefboom Ja Ja Verschil tussen stop loss- en Nee Ja financieringsniveau Restwaarde bij bereiken Stop loss Altijd nul Afhankelijk van afwikkeling, mogelijk nul Transparantie prijsvorming Lager Hoger Tijds- en verwachtingswaarde Nee Nee Dividenden Financieringsniveau: Verwerking door verlaging Financieringsniveau: Verwerking door verlaging Stop loss-niveau: Verwerking door verlaging Stop loss-niveau: Bij indices verwerking op de 15e van de maand Premie voor 'Gap Risk' Ja Nee Onderliggende waarden Alleen AEX >250 Wisselkoersrisico Nee Ja, op het moment dat de onderliggende waarde niet in euro noteert Aanpassing stop loss-niveau Dagelijks Eens per maand Aanpassing financieringsniveau Dagelijks Dagelijks 9

10 Hoe koopt / verkoopt u een Booster? Waar koopt/verkoopt u een Booster? Boosters zijn in principe verkrijgbaar bij alle banken en/of brokers die toegang hebben tot Euronext Amsterdam. Kijk op voor meer uitleg over de wijze waarop u tot koop / verkoop van een Booster kunt overgaan bij uw eigen bank en/of broker. Hoe herkent u de verschillende Boosters? Het Booster element dat gedurende de gehele looptijd niet zal wijzigen, is de ISINcode. Aan de hand van deze code kunt u uw Booster terugvinden. Daarnaast komt het financierings- en stop loss-niveau terug in de naamgeving van de Booster. Een Booster Long op de AEX met een financierings- en stop loss-niveau van bijvoorbeeld 300 wordt de AEX Booster Long 300 genoemd. Dit wordt afgekort als AEX BL 300. Doordat zowel het financierings- als het stop loss-niveau dagelijks wijzigt, verandert ook het getal in de naam van een Booster dagelijks. De markt in Boosters Boosters worden genoteerd op Euronext Amsterdam met RBS als liquidity provider (market maker). Dat wil zeggen dat RBS onder normale marktomstandigheden tijdens beursuren van Euronext Amsterdam, van 8:00 uur tot 18:30 uur bereid is om Boosters te kopen en te verkopen. Hierdoor is het mogelijk om onder normale marktomstandigheden tijdens genoemde beursuren een Booster te kopen of verkopen. De prijs waarvoor RBS bereid is een Booster te kopen wordt de biedprijs genoemd en de prijs waarvoor RBS bereid is een Booster te verkopen wordt de laatprijs genoemd. Het verschil tussen de bied- en laatprijzen wordt de spread genoemd. De bied- en laatprijzen, spread en de hoeveelheid Boosters die RBS bereid is te kopen of verkopen worden bepaald aan de hand van onder andere de volgende factoren: de waarde of koers van de onderliggende waarde; vraag en aanbod in de Booster en de onderliggende waarde; onzekerheid en beweeglijkheid van de markt; en de openingstijden van de beurs waarop de onderliggende waarde(n) wordt verhandeld. Door marktomstandigheden kan de spread wijzigen. Wanneer er bijvoorbeeld belangrijke cijfers worden gepubliceerd zoals jaarcijfers of macro-economische cijfers dan kan de spread (tijdelijk) worden vergroot. Als u een transactie in een Booster doet, kan de tegenpartij ook een andere belegger zijn die op dat moment een betere prijs afgeeft dan RBS. Actuele informatie over de door RBS afgegeven bied- en laatprijzen kunt u vinden op de productpagina van elke Booster op Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat de handel in Boosters tijdens beursuren wordt stilgelegd. Dit kan gebeuren als de handel in de onderliggende waarde wordt stilgelegd, een Booster uitverkocht is, indien in korte tijd een groot aantal orders wordt geplaatst, bij extreme marktomstandigheden of bij storingen in het systeem van RBS, Euronext, een dataleverancier of de beurs waarop de onderliggende waarde wordt verhandeld. Heeft u vragen over de prijsvorming van een Booster bel dan met RBS via 0900 MARKETS ( , lokaal tarief). Zie ook handelsonderbrekingen in de paragraaf Risico s. Op de hoogte blijven? Op vindt u alles wat u wilt weten over Boosters zoals actuele koersen, een overzicht van het assortiment en het actuele stop loss- en financieringsniveau, top stijgers en dalers en een Boostermeter voor het sentiment. Verder vindt u er interactieve grafieken, informatie over seminars en nog veel meer. Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van de nieuwste beleggingsthema s, tips, marktoverzichten en producten? Abonneer u dan op op de gratis nieuwsbrief Turbo s & Trading. 10

11 Kosten Financieringskosten In de waarde van een Booster worden dagelijks de financieringskosten verwerkt. Deze aanpassing gebeurt voor opening van Euronext Amsterdam. Dit betekent dat actieve beleggers die gedurende de dag dezelfde Booster kopen en verkopen, geen financieringskosten betalen. De financieringskosten variëren met de korte rente (een-maands) in de markt. Bij een Booster Long wordt hierbij de opslag van 3% opgeteld en bij een Booster Short ontvangt u deze korte rente minus de opslag van 3% (waardoor u bij een rente lager dan 3% ook bij Boosters Short financieringskosten betaalt). Voor een Booster Long op de AEX zijn de financieringskosten op jaarbasis per 5 september 2012 bijvoorbeeld circa 3,12%. De financieringskosten voor een AEX Booster Short bedragen op jaarbasis per genoemde datum circa 2,88%. Op vindt u de financieringskosten of -opbrengsten per Booster. Op pagina 7 van deze brochure vindt u een voorbeeld van de invloed van financieringskosten. Spread Bij het aan- en verkopen dient u ook rekening te houden met de verschillen tussen bied- en laatprijzen (zie ook de paragraaf De markt in Boosters ). Aan- en verkoopprovisies Over transacties in Boosters betaalt u aanen verkoopprovisies. Tarieven hiervoor zijn afhankelijk van uw bank of broker. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen. Overige kosten bank/broker Daarnaast kunnen er nog andere kosten en vergoedingen in rekening worden gebracht door uw bank of broker. Deze kosten en vergoedingen variëren per bank of broker, bijvoorbeeld een provisie voor het aanhouden van een beleggingsrekening, bewaarloon voor het effectendepot waar de Booster wordt aangehouden en tarieven voor overboekingen van effecten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen. Belastingen Tot slot kunnen over een belegging in Boosters belastingen verschuldigd zijn die niet via RBS, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van Boosters is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in Boosters, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. 11

12 Risico's Boosters zijn risicovolle producten en daarom niet geschikt voor iedere belegger. Het is van belang dat u de kenmerken en risico s van dit product begrijpt voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Tevens dient u zorgvuldig af te wegen of Boosters geschikt zijn voor u gezien uw ervaring, beleggingshorizon, overige beleggingen, financiële positie, risicobereidheid en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dient u professioneel advies in te winnen. Deze brochure dient slechts ter informatie en is geen aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding van Boosters. Het aanbod van Boosters vindt uitsluitend plaats op basis van het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. De beslissing om een Booster te kopen moet dan ook op basis van deze documenten worden gemaakt. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via Deze paragraaf bevat slechts een overzicht van de belangrijkste risico s. Lees daarom ook de risicofactoren opgenomen in het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. Koersrisico De koersontwikkeling van een Booster is afhankelijk van de koersbewegingen van de onderliggende waarde. Hierdoor kan de waarde van een Booster fluctueren en kan de koers van een Booster lager zijn dan de prijs waarvoor de Booster is aangeschaft. RBS geeft geen enkele garantie over de koersbewegingen van de Booster of onderliggende waarden. Stop loss-niveau Als de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau raakt of passeert, wordt de Booster automatisch beëindigd. Er is hierbij geen restwaarde waardoor u in deze gevallen altijd uw gehele belegging verliest. Boosters waarvan de onderliggende waarde niet wordt verhandeld op Euronext Amsterdam kunnen ook hun stop loss-niveau bereiken buiten de beursuren van deze beurs. Het stop loss-niveau wijzigt dagelijks. Hefboom Door de hefboom is een belegging in Boosters risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. Een geringe koersbeweging in de onderliggende waarde kan door de hefboom een significant effect hebben op de waarde van de Booster. Dit werkt zowel positief als negatief. Daarnaast geldt dat hoe hoger de door u gekozen hefboom, hoe dichter het stop loss-niveau bij de koers van de onderliggende waarde zal liggen, waardoor het risico groter is dat het stop loss-niveau wordt bereikt. Handelsonderbrekingen RBS onderhoudt onder normale omstandigheden een markt in elke Booster. Door bijzondere omstandigheden kan het echter voorkomen dat er geen handel mogelijk is gedurende de beursuren van Euronext Amsterdam waardoor het niet mogelijk is om een Booster te kopen of te verkopen. Na hervatting van de handel kunnen bied- en laatprijzen afwijken van de bieden laatprijzen die afgegeven werden vóór het moment van handelsonderbreking. Lees voor meer informatie de paragraaf De markt in Boosters. Kredietrisico Beleggers in Boosters lopen kredietrisico op The Royal Bank of Scotland Plc ( RBS ) als uitgevende instelling van Boosters. Dit betekent dat in geval van insolventie van RBS beleggers in de Boosters mogelijk minder terugkrijgen dan de waarde van de Booster en in het slechtste geval zelfs hun gehele belegging verliezen. Boosters worden aangehouden via het bewaringssysteem van Euroclear Nederland en zijn daardoor afgescheiden van het vermogen van de bank waarbij Boosters worden aangehouden. Het Nederlandse en Britse depositogarantiestelsel is niet op Boosters van toepassing. Beleggers krijgen met een belegging in Boosters geen eigendom in de onderliggende waarde. 12

13 Voor meer informatie over de kredietwaardigheid van The Royal Bank of Scotland Plc, zie de paragraaf Over The Royal Bank of Scotland plc. Handel door RBS RBS kan als uitgevende instelling en in andere hoedanigheden long en short posities innemen in de onderliggende waarden van Boosters. Dit kan zij doen om haar risico s met betrekking tot de Boosters af te dekken of voor andere bankactiviteiten. Deze transacties kunnen de marktwaarde en verhandelbaarheid van de onderliggende waarde en/of de Booster (negatief als ook positief) beïnvloeden. Om het gap risico af te dekken is het ook mogelijk dat RBS transacties doet waardoor de kans dat het stop loss-niveau van een Booster wordt bereikt groter wordt. Berekeningsagent De berekeningsagent (de juridische entiteit die de waarde van het product vaststelt) van de Booster is dezelfde entiteit als de uitgevende instelling. De berekeningsagent mag naar eigen inzicht aanpassingen in de Booster en/of onderliggende waarde maken indien er wijzigingen optreden in de onderliggende waarde bijvoorbeeld door een fusie of overname. Het uitgangspunt bij wijzigingen is om de waarde van de Booster op het moment van de wijziging gelijk te houden. Beëindiging Booster In uitzonderlijke omstandigheden is de uitgevende instelling gerechtigd om de Booster te beëindigen tegen de marktwaarde van de Booster op dat moment. Deze situatie kan zich voordoen indien het voor de uitgevende instelling niet langer mogelijk is Boosters uit te geven, posities in de onderliggende waarde in te nemen of omdat zij haar risico niet langer afdoende kan afdekken. Over The Royal Bank of Scotland plc Boosters worden uitgegeven door The Royal Bank of Scotland plc ('RBS') (A/A/A3, d.d. 26 juni 2012), RBS is onderdeel van een internationale bank met een groot netwerk en specifieke lokale kennis, ervaring en deskundigheid in een groot aantal landen. RBS biedt een ruime keuze uit financiële producten en diensten voor bedrijven, instituten en particulieren. RBS heeft een credit rating van A afgeven door Standard & Poor s Ltd. (S&P), van A3 afgegeven door Moody s Investor Services (Moody s) en van A afgegeven door Fitch Inc. (Fitch), d.d. 26 juni

14 14

15 Dit document is opgesteld door The Royal Bank of Scotland plc of haar dochtervennootschappen of groepsondernemingen ( RBS ). Dit document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden en strekt ter informering over de voornaamste karakteristieken van de effecten beschreven in dit document. Het is niet bedoeld om een uitputtende opsomming te bevatten van alle mogelijke risico s verbonden aan, of de karakteristieken van de hierin beschreven effecten. Dit document is niet opgesteld of bedoeld en maakt geen onderdeel uit van een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding. Ook is het geen uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een transactie of een officiële of informele bevestiging van voorwaarden. Dit document dient niet als vervanging van advies gegeven door een bank of financiële adviseur voorafgaand aan het aangaan van een derivatentransactie en vormt geen aanbiedingsdocument of prospectus. Het is ook niet bedoeld om als basis te dienen voor een beslissing tot het aangaan van transacties in effecten of financiële belangen beschreven in dit document. Potentiële beleggers wordt daarom aangeraden voorafgaand aan het aangaan van een belegging in de effecten adequate informatie over de aard van deze producten en de daaraan verbonden risico s in te winnen. Een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een transactie zal uitsluitend worden gedaan op basis van een aanbiedingsdocument of, indien toepasselijk, een prospectus welke kosteloos verkrijgbaar is via en/of www. rbs.be/markets. U kunt ook bellen op 0900-MARKETS ( , lokaal tarief) of (lokaal tarief), een sturen naar of per post aanvragen via RBS Markets NL, Gustav Mahlerlaan 350, 1082 ME Amsterdam. De aanschaf van effecten brengt bepaalde risico s met zich mee, zoals marktrisico s, kredietrisico s en liquiditeitsrisico s. Beleggers dienen zich ervan te vergewissen dat zij de aard van al deze risico s begrijpen voordat zij een beleggingsbeslissing met betrekking tot de effecten nemen. Beleggers dienen zorgvuldig af te wegen of de effecten geschikt voor hen zijn gezien hun ervaring, doelstellingen, financiële positie en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dienen beleggers voorafgaand aan het maken van een beleggingsbeslissing professioneel advies in te winnen dat relevant en specifiek is voor de beoogde beleggingsbeslissing. In de structurering, uitgifte en verkoop van de effecten treedt RBS niet op in een fiduciaire of adviserende rol. Alle informatie in dit document is gebaseerd op informatie afkomstig van RBS en van andere instellingen die als betrouwbaar gelden. RBS geeft in dit document een getrouwe reproductie van dergelijke informatie, echter RBS biedt geen garantie voor de juistheid van de getoonde gegevens verkregen van derden. RBS accepteert geen enkele verplichting om enige informatie opgenomen in dit document te herzien of te corrigeren. Geen handelen of nalaten van RBS of haar directeuren, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers met betrekking tot de informatie opgenomen in dit document vormt, of wordt geacht te vormen, een verplichting of garantie van RBS of enig ander persoon. Dit document bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenario-analyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Een ieder die een effect of een ander financieel belang genoemd in dit document verkrijgt wordt uitsluitend gebonden aan de voorwaarden opgenomen in het definitieve aanbiedingsdocument of, indien toepasselijk, prospectus dat in verband hiermee wordt uitgegeven en uitsluitend op basis daarvan worden inschrijvingen voor effecten of andere financiële belangen gedaan.onverminderd de juridische verantwoordelijkheid voor informatievoorziening, accepteert RBS geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met, een belegging in effecten beschreven in dit document. RBS en/of haar dochtervennootschappen of groepsvennootschappen, verbonden vennootschappen, werknemers of klanten kunnen een belang in financiële instrumenten hebben zoals de effecten beschreven in dit document of daaraan gerelateerde financiële instrumenten. Een dergelijk belang kan omvatten het handelen, aanhouden, onderhouden van een markt in zulke instrumenten als ook het verschaffen van bank-, krediet- en andere financiële diensten aan een vennootschap of de uitgevende instelling van de effecten en financiële instrumenten beschreven in dit document. RBS treedt met betrekking tot een transactie, de effecten of andere verplichtingen beschreven in dit document, niet op als financiële adviseur of in een fiduciaire rol. RBS geeft met betrekking tot geen enkele jurisdictie een garantie of advies over fiscale, juridische en boekhoudkundige zaken. Dit document is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. De informatie opgenomen in dit document is eigendom van RBS en is verstrekt op verzoek van een geselecteerd aantal ontvangers en mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden verstrekt of anderszins gedistribueerd aan een andere derde partij zonder de schriftelijke toestemming van RBS. Verenigde Staten van Amerika: Dit document is uitsluitend bestemd voor verstrekking aan major institutional investors zoals gedefinieerd in Rule 15a-6 van de Amerikaanse Exchange Act van 1934, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de Exchange Act ) en mag niet worden verstrekt aan andere Amerikaanse ingezetenen. Elke Amerikaanse major institutional investor die deze informatie ontvangt komt door het ontvangst ervan overeen dat hij de informatie in dit document niet zal verstrekken of anderszins distribueren aan anderen. Amerikaanse ingezetenen die deze informatie hebben ontvangen en meer informatie willen ontvangen of een transactie in de effecten beschreven in dit document willen aangaan, kunnen contact opnemen met een vertegenwoordiger van RBS Securities Inc. via 600 Washington Boulevard, Stamford, CT, USA of bellen met RBS Securities Inc. is geregistreerd als broker-dealer bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission op grond van de Exchange Act en aangesloten bij de Amerikaanse Securities Investor Protection Corporation (SIPC) en de Amerikaanse Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). De effecten zoals hierin beschreven zijn en zullen niet worden geregistreerd zoals bedoeld in de de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de Securities Act ) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, tenzij aan qualified institutional buyers (gekwalificeerde institutionele beleggers) in lijn met Rule 144A of op grond van een andere vrijstelling van of het niet van toepassing zijn van de registratieverplichting van de Securities Act. De aanbieding of verkoop van de effecten of transacties in de effecten kunnen verder beperkt worden door toepasselijke wet- en regelgeving van de Verenigde Staten of van haar afzonderlijke staten. Potentiële beleggers dienen zichzelf daarom op de hoogte te stellen van juridische beperkingen bij het aangaan van transacties en deze na te leven. The Royal Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Financial Services Authority. Behalve in landen waarin dit wettelijk is vereist is de inhoud van dit document niet beoordeeld door toezichthouders in de landen waarin dit document wordt verstrekt. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm danook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. Dit document bevat merken van The Royal Bank of Scotland Group plc en andere vennootschappen binnen de RBS groep. De merken omvatten onder andere het logo van The Royal Bank of Scotland en de merknamen The Royal Bank of Scotland en RBS. Voor informatie over de merken van The Royal Bank of Scotland Group plc of een van haar groepsvennootschappen kunt u contact opnemen met The Royal Bank of Scotland plc, via haar hoofdkantoor op 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB geregistreerd in Schotland onder nummer Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de hier genoemde indices behoren toe aan de relevante Index Sponsoren. De relevante Index Sponsoren zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van effecten, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van effecten gegeven. TURBO en BOOSTER zijn geregistreerde merknamen van The Royal Bank of Scotland plc Dit document is geproduceerd op 6 september

16 rbs.nl/markets

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 RBS Markets Nummer 415, 6 mei 2014 Turbo s & Trading Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 Technische Analyse TomTom - Rit richting het noorden P2 Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: Dan toch geen

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

De Turbo op uw beleggingen

De Turbo op uw beleggingen De Turbo op uw beleggingen Rogier San Giorgi Bussum, 12 juni 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd bij ABN AMRO via RBS naar BNP Paribas ProBeleggen, Michael Groenewoud,

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen Productonderzoek Contracts for Difference Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie