Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011"

Transcriptie

1 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit document ontstaan is tijdens de uitvoering van de pilot, kan het voorkomen dat het document specifieke definities gebruikt die van toepassing zijn voor de Amsterdamse situatie. Dit is bewust in deze hoedanigheid gelaten om de leesbaarheid te vergroten. Dit document is een voorbeeld van kennisdeling. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de ontwikkelingen voor digitale beeld,- en verslag uitwisseling. Evaluatie pilot eradiologie Hans Mekenkamp Projectleider Versie: 1.0 Datum: Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam, 2011

2 DOEL VAN DIT DOCUMENT MANAGEMENT SAMENVATTING HISTORIE PILOT KEUZE EN OVERWEGINGEN VOOR DE ZIEKENHUIZEN... 5 DEELNEMENDE PARTIJEN IN PILOT DE IHE XDS OPLOSSING... 7 BESCHRIJVING VAN DE IHE XDS INFRASTRUCTUUR OPSCHALING KLINISCHE DOMEINEN IHE PROFIELEN IHE CONFORMANCE LEVERANCIERS BEVINDINGEN XDS-INFRASTRUCTUUR IHE CONFORMANCE TESTEN LOKALE XDS COMPONENTEN IHE CONFORMANCE IN NEDERLAND LEVERANCIERS CENTRALE COMPONENT IN DE REGIO RFI POTENTIELE LEVERANCIERS CENTRALE REGISTRY PROJECTORGANISATIE AANPAK TESTEN FACILITAIRE ONDERSTEUNING PROJECT AANDACHTSPUNTEN BIJ TESTEN PROCESAANPASSING/WORKFLOW USE CASES VOORBEELD DOORVERWIJZEN PROCESSCHEMA EVENT STAPPEN RESULTAAT PRAKTIJK ERVARING PRIVACY AANDACHTSPUNT GEDRAGSCODE ELEKTRONISCHE UITWISSELING EN CONVENANT GEDIFFERENTIEERD PRIVACYBELEID UITGANSPUNTEN PATIENT CONSENT IHE EN PRIVACY PRIVACY BIJ START PRODUCTIE BUSINESS CASE EN MODEL BUSINESSMODEL AANBOD MODEL VERDEELSLEUTEL BUSINESSCASE Versie Pagina 2 van 36

3 8 8.1 TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR NETWERK AANDACHTPUNTEN CONFIGURATIE NETWERK UITGANGSPUNTEN ARCHITECTUUR BEVEILIGING ERADIOLOGIE AANPAK TECHNIEK BINNEN ZIEKENHUIS ZIEKENHUIS INFRASTRUCTUUR VOOR ALLE BEELDEN AANSLUITDOCUMENT REGIONALE INFRA AANSLUITING LSP TIPS OP EEN RIJ STERKE PUNTEN PILOT VERBETERPUNTEN VOORDEEL DEELNAME AAN PILOTS WAT MOETEN WE NOG DOEN BINNEN DE REGIO VOOR GO LIVE? WAT MOETEN WE NOG DOEN BIJ NICTIZ/VWS? BIBLIOTHEEK Doel van dit document In dit document staan de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot eradiologie in Amsterdam. De verschillende disciplines geven op diverse onderwerpen advies. Het document is bedoeld voor mensen die aan de slag gaan met beeld- en documentuitwisseling tussen zorginstellingen. EZDA EZDA beelden Registry i d AMC Bovenij OLVG Auteur: ir. J.W. Mekenkamp, MedicalPHIT Commentaren: J.Straatman, H. Barenbrug, H. Bonsen, W.Baller, H. Hutink P.H. Zwaal, J. Smeets (Fuji), E. Bijkerk (AGFA), RJ Besselink (E.Novation Versie Pagina 3 van 36

4 1 Management samenvatting Na jaren van voorbereiding heeft eind 2010 een technische test plaatsgevonden met beelduitwisseling tussen drie Amsterdamse ziekenhuizen. De Stichting Elektronisch ZorgDossier Amsterdam (EZDA) heeft het project eradiologie geleid in samenwerking met het OLVG, AMC, VU, NKi en Bovenij ziekenhuis. Nictiz heeft de pilot financieel gesteund en een aantal werkgroepen begeleid. De betrokkenheid en doorzettingsvermogen van de leveranciers (AGFA, Fuji, E.novation en Forcare) heeft er voor gezorgd dat in slechts 2 maanden tijd de Proof of Concept is aangetoond. Beelden en verslagen zijn verstuurd en opgehaald tussen de ziekenhuizen OLVG, AMC en Bovenij volgens de internationale standaarden zoals die zijn beschreven door IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). De standaard XDS-I staat voor Cross Enterprise Document Sharing for Imaging en wordt in meer of mindere mate door alle PACS leveranciers in Nederland ondersteund. Er zijn ook meerdere leveranciers die brokers leveren zodat in principe alle ziekenhuizen aan transmurale beelduitwisseling volgens de standaard kunnen deelnemen. Naast een technische proof of concept zijn er een aantal werkgroepen actief geweest. De belangrijkste conclusies staan hieronder. 1. Workflow: De belangrijkste radiologische workflows zijn beschreven, waaronder doorverwijzing, 2nd opinion, collegiaal consult en ad hoc opvragen. 2. Businesscase: De conclusie is dat voor EZDA het business model bestaat uit enerzijds wijze waarop een beeldendienst door EZDA ingekocht kan worden, namelijk als dienst (SAAS) en anderzijds hoe die door de deelnemende ziekenhuizen betaald gaat worden, namelijk op basis van de huidige EZDA verdeelsleutel. De businesscase is alleen positief voor een deelnemend ziekenhuis als een aantal strategisch belangrijke (klinische) cases direct baat hebben bij beelduitwisseling, bijvoorbeeld in het kader van strategische samenwerking tussen ziekenhuizen of het werken op meerdere locaties. Enkel en alleen kijkend naar de vervanging van de directe kosten gerelateerd aan CD s is de businesscase negatief. Dit komt o.a. doordat veel CD s van en naar andere dan EZDA ziekenhuizen komen en gaan. 3. Privacy: Na lang discussiëren is de conclusie dat voor zowel het aanmelden aan een registry (verwijsindex voor beelden) als het ophalen expliciete toestemming van de patiënt noodzakelijk is. Dit betekent dat niet alle radiologische onderzoeken automatisch aangemeld mogen worden. Met name de wijze waarop patiënt consent gevraagd en geregistreerd moet worden in de praktijk vergt nog nadere verdieping. 4. Architectuur: De regionale architectuur is uitgewerkt op basis van een aantal internationale profielen van IHE. Behalve het gebruik van het BSN en UZI-passen zijn er geen bijzonderheden. Tijdens de technische pilot bleek wel dat een aantal profielen nog niet door alle leveranciers ondersteund worden zoals BPPC (patiënt consent) en WADO (web toegang van beelden). Voor de landelijke opschaling is er een verkenning gedaan door Nictiz en IHE. Het samenvloeien van een XDS omgeving en het LSP vergt nog wel nadere verdieping.

5 2 Historie pilot In het kader van het landelijke programma eradiologie van NICTIZ is in de regio Amsterdam een pilot uitgevoerd onder regie van EZDA. Na een haalbaarheidsstudie in 2007 is in 2008 gestart met een aantal werkgroepen en ziekenhuizen om een technische pilot te starten. De deelnemende ziekenhuizen waren bij de start het AMC, VU, NKI en OLVG. Tussen 2008 en 2011 is op verschillende wijze bijgedragen door de ziekenhuizen aan het voorbereiden van de echte pilot en zaken beschreven. Uiteindelijk hebben de testen in december 2010 en januari 2011 plaatsgevonden ism het AMC, OLVG en Bovenij. In de pilot in Amsterdam hebben we met name gekeken naar: 1. Workflow 2. Businesscase 3. Privacy 4. Architectuur In het landelijk programma wordt o.a. gewerkt aan de architectuur om XDS en LSP te koppelen en het uiteindelijke regime voor privacy en security bij het uitwisselen van radiologische beelden en verslagen tussen ziekenhuizen. 2.1 Keuze en overwegingen voor de ziekenhuizen Tijdens de pilot hebben we gemerkt dat het voortraject in een ziekenhuis erg veel tijd kost. eradiologie vormt veelal de eerste kennismaking met IHE XDS en wordt gezien als basis voor een breder in te zetten transmurale infrastructuur. Daarom zijn er mensen van verschillende disciplines betrokken bij voorwerk en besluitvorming. De onderwerpen die in kaart gebracht moeten worden zijn: 1. Welke afdelingen wisselen beelden uit en zijn geïnteresseerd. Wat is daarbij de belangrijkste workflow. 2. Wat is de Business case? 3. Hoe past XDS in de IT architectuur. Met name de keuze voor de repository, de koppelingen (PIX, PACS, RIS). 4. De logging (centraal of lokaal). En wat is het audit beleid? (wie bekijkt de logfiles en constateert misbruik?) 5. Het privacy vraagstuk. Wie mag wat zien. Wanneer moet de patiënt consent geven? 6. Wie neemt de beslissingen? 7. Keuze voor XDS componenten en daarbij de keuze voor leveranciers. In de pilotperiode bleek dat leveranciers in meer of mindere mate XDS functionaliteit hebben geïntegreerd in hun PACS. Veelal is een broker nodig om te kunnen voldoen aan de gewenste functionaliteit. Met name om het consent principe te ondersteunen. Bij ieder ziekenhuis speelde het een rol of de eigen PACS-leverancier de software zou kunnen leveren of dit via een XDS leverancier aangeschaft moest worden. Met name het privacy vraagstuk en de kosten van de XDS infrastructuur hebben de implementatie tijdens de pilot vertraagd. Versie Pagina 5 van 36

6 Deelnemende partijen in pilot Ziekenhuizen die aan de pilot hebben meegewerkt zijn: Werkgroepen: OLVG, AMC, NKi Technische pilot: OLVG, AMC, Bovenij Leveranciers: AGFA, E.Novation, Forcare, Fuji Film Organisatie: EZDA, Nictiz Versie Pagina 6 van 36

7 3 De IHE XDS oplossing 3.1 Beschrijving van de IHE XDS infrastructuur Het radiologienetwerk is gebaseerd op basis van de Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) concepten zoals die door de internationale Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) organisatie zijn vastgelegd. De RIS/PACS systemen zijn zodanig gestandaardiseerd dat er voldoende mogelijkheden zijn om dit radiologienetwerk te realiseren. De leveranciers zijn allemaal redelijk ver met de integratie van XDS compatibiliteit in hun producten, alhoewel die nog niet zijn geïmplementeerd op grote schaal. Vanuit technisch oogpunt bestaat een IHE XDS radiologienetwerk uit een centraal aangeboden verwijsindex (registry) en lokale opslagcomponenten (repositories). In de verwijsindex worden de meta data van het radiologisch verslag en verwijzingen naar documenten, beelden en verslagen geregistreerd. De verslagen en beelden blijven lokaal in het ziekenhuis. Op dit moment zijn enkele RIS/PACS systemen al aangepast voor rechtstreekse XDS communicatie. Ook kan een lokale XDS broker geïmplementeerd worden om radiologische verslagen en (verwijzingen naar) beelden beschikbaar te stellen. Zo n lokale XDS broker kan worden ingezet zonder ingrijpende aanpassingen aan de bestaande RIS/PACS systemen. Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van de (XDS-I) infrastructuur. Afbeelding Opschaling klinische domeinen De gerealiseerde infrastructuur kan breder worden ingezet dan voor het radiologie domein alleen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik voor het uitwisselen cardiologieinformatie, pathologie, laboratorium en medische samenvattingen. De basis hiervoor Versie Pagina 7 van 36

8 zijn de CDA documenten 1. Ook zijn onderdelen van de infrastructuur geschikt voor hergebruik binnen de regio. 1 e lijn zorgverleners kan optioneel toegang worden gegeven via een webbrowser. Koppeling naar andere beeldnetwerken wordt ondersteund, zodat aansluiting op het Landelijk Schakel Punt (LSP) gerealiseerd kan worden. Dit wordt verder uitgewerkt in het Nictiz eradiologie programma. Hiervoor is de eerste verkenning reeds afgerond. 3.3 IHE profielen Binnen eradiologie beschrijven we de technische vereisten door te verwijzen naar internationale IHE profielen. Deze zijn na te lezen op wiki.ihe.net. Benodigde IHE XDS profielen om de centrale infrastructuur te kunnen realiseren zijn: Consistent Time (CT) synchronisatie computer-klokken van alle systemen Audit Trail and Node Authentication (ATNA) beveiliging van communicatie tussen systemen logging van toegang tot patiëntengegevens Cross-enterprise Document Sharing (XDS.b) algemene infrastructuur voor informatie-delen XDS for Imaging (XDS-I) content profiel voor delen beeld en verslag Verslagen op basis van HL7 v3 CDA in PDF of plain text Beelden op basis van WADO Cross-Enterprise User Assertion (XUA en XUA++) overdragen gebruikersidentificatie (o.a. UZI nummer en rol) Basic Patient Privacy Consent (BPPC) vastleggen patiënttoestemming in gecodeerde documenten Patiënt Identifier Cross-Referencing (PIX) Verkrijgen van BSN nummer op basis van lokaal patiënt ID via een PIX query Optioneel benodigd voor de opschaling naar meerdere regio s en domeinen (denk aan MammoXL 2 ). Cross-Community Access (XCA) koppelt XDS-gebaseerde regio s gebruikt om regionale indexen te ontsluiten Document Metadata Subscription (DSUB) Realiseert de notificatie van wijzigingen aan patiënt record Wordt gebruikt om de verwijsindex up te daten. Schematisch ziet een XDS-i infrastructuur er als volgt uit: 1 HL7 Clinical Document Architecture (CDA) 2 MammoXL: landelijk XDS systeem voor uitwisseling digitale mammogrammen van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker Versie Pagina 8 van 36

9 Afbeelding 2: basis XDS-I infrastructuur In IHE profielen staat beschreven hoe systemen (Actoren) met elkaar gekoppeld kunnen worden en gegevens uit wisselen (Transacties). Deze transacties geven we weer middels pijlen met een cijfer. De actoren zijn gevisualiseerd als PC s. Meerdere Actoren kunnen door eenzelfde applicatie ingevuld worden. Zo kan een PACS 3 bijvoorbeeld zowel Source als Repository en Consumer zijn. De XDS actoren zijn: Source (bronsysteem), Repository (waar de documenten opgeslagen zijn), registry (de verwijsindex) en de consumer (de client applicatie die de gegevens toont). XDS-I stelt PACS en RIS systemen in staat om een verzameling van XDS documenten met informatie te creëren en aan te melden in een algemeen XDS systeem. Het profiel definieert twee typen documenten: Radiologisch verslag, in PDF (Portable Document Format Adobe) of HL7 v3 CDA (Clinical Document Architecture) R2 formaat. Verwijzingen naar radiologische beelden via de DICOM 4 SOP Instance UIDs (unieke identifiers voor specifieke DICOM beelden), verzameld in een DICOM Key 3 PACS -> Picture Archiving and Communication System 4 DICOM -> Digital Imaging and Communications in Medicine Versie Pagina 9 van 36

10 Object Selection (KOS) structuur. Beelden worden beschikbaar gesteld op een andere manier (WADO 5 ) dan binnen een gewoon PACS (DICOM) De actoren in een XDS omgeving zijn aan de kant van het ziekenhuis (zie afbeelding 2): 1. Document Source: dit is de bron van de informatie. Dit is bijvoorbeeld een RIS of PACS systeem 2. Document Repository: dit is de logische plek waar de op te vragen documenten en verwijzingen naar de DICOM beelden staan. Dit kan bijvoorbeeld het PACS zijn, maar ook een apart archief. NB: De repository kan zowel lokaal in het ziekenhuis als op een centrale locatie worden geplaatst. 3. Document consumer: dit is de client/applicatie waarmee een query op de registry wordt gedaan en de lijst met onderzoeken van een patiënt toont. Dit kan een aparte webapplicatie zijn, maar ook het PACS station van een radioloog of een EPD-client. 4. XDS-Broker: In het geval dat een systeem geen XDS ondersteunt maar wel DICOM (store SCU) of HL7 v2 of v3 dan kan een broker deze berichten vertalen en sturen naar de registry. Hierdoor wordt het mogelijk om onafhankelijk van de huidige ondersteuning van XDS door de RIS/PACS/EPD leverancier toch aan te sluiten op een XDS infrastructuur. (zie afbeelding 1) De centrale actoren in een XDS omgeving zijn: 1. XDS registry: Dit is de verwijsindex waarin alle verwijzingen naar documenten en beelden staan die zijn aangemeld vanuit de aangesloten ziekenhuizen. 2. ATNA repository: Hierin staat de logging van alle transacties die binnen de XDS infrastructuur plaatsvinden. ATNA is een verplicht profiel en alle actoren ondersteunen dat. NB: er kan ook binnen het ziekenhuis een ATNA repository geplaatst worden om intern alles te kunnen loggen en de logfiles in te zien. 3. Patient identity feed: volgens het profiel is het mogelijk om alle patiënt gegevens binnen een affinity Domain (dit is bijvoorbeeld de regio, of binnen de regio een apart domein cardiologie) naar de registry te sturen. Hiermee vul je dan de registry met meta-data, zoals achternaam, BSN, geboorte datum, maar ook meisjesnaam, mansnaam etcetera. Dit is bijvoorbeeld de ADT-koppeling uit ieder aangesloten ziekenhuis. Omdat vanuit privacy oogpunt opname van patiëntgegevens in een registry niet mogelijk is zonder consent is dit in de pilot niet geïnstalleerd. Het gevolg is dat de registry gevuld wordt met de meta-data uit elke aanmelding. De rijkheid aan gegevens verschilt per ziekenhuis. Je kan dan ook alleen maar zoeken op een beperkt aantal velden. 3.4 IHE conformance leveranciers IHE is een internationale organisatie van leveranciers en gebruikers. IHE werkt volgens een vast stramien van het definiëren van use-cases, het technisch beschrijven in een technical framework en het vervolgens testen op een zogeheten connectathon. 5 WADO -> Web Access to DICOM Objects Versie Pagina 10 van 36

11 Leveranciers kunnen daar hun software testen. Daarbij geven ze aan voor welke actoren en transacties binnen een profiel zij willen testen. Als je x maal positief hebt getest tegen 3 verschillende andere actoren/leveranciers dan mag je dat vermelden op je website in een IHE integration statement. Via of kan je de resultaten van de verschillende internationale connectathons teruglezen. Als je de mogelijkheden van een bepaald systeem of alle systemen in het ziekenhuis wil onderzoeken kan dat door naar de websites van de leveranciers te gaan. Echter in veel gevallen wordt samengewerkt met software van verschillende firma s. Daarom is het raadzaam om met betrokken leveranciers om de tafel te gaan zitten en uit te werken welke rol (actor) door welk systeem gespeeld gaat worden. 3.5 Bevindingen XDS-infrastructuur IHE conformance testen lokale XDS componenten Tijdens het testen kwamen we er achter dat de(pacs) leveranciers van de lokale XDS infrastructuur op een aantal cruciale profielen nog niet alle transacties volledig ondersteunen. We moeten ons goed realiseren dat de meeste PACS leveranciers buiten Nederland ontwikkelen en dat zij conform de huidige markteisen (lees internationale standaarden) ontwikkelen. In Nederland wijken we op een aantal onderdelen af van de andere internationale projecten. Tevens blijkt dat de betrokken leveranciers nog maar recent XDS hebben ingebouwd, waardoor voor het eerst tegen praktijkproblemen werd aangelopen. De basis XDS-I transacties hebben we goed kunnen testen. Enige problemen vonden we in de ondersteuning van WADO (2 leveranciers) en HL7 v3 CDA voor verslagen (1 leverancier). Verder worden XUA en BPPC minimaal ondersteund en kunnen de PACS leveranciers de UZI-pas (nog) niet ondersteunen. Na de initiële testen hebben we gekeken naar een aantal andere aspecten. Deze behoeven voor productiegang nog de nodige aandacht: 1. Snelheid van het ophalen van beelden. Dit heeft met name te maken met DICOM transfer en het niet of niet handig gebruik maken van WADO, firewall configuratie en interne architectuur (tussen PACS en XDS brokers) 2. Het juist configureren van ALLE velden, zoals naam ziekenhuis, specialist, modaliteit, patiëntnaam, onderzoek, datum onderzoek versus datum aanmelden etcetera. 3. Lokale koppelingen, met name PIX (Patiënt Identity Cross reference), die de vertaling van lokaal patiënt ID naar BSN en vv verzorgt. 3.6 IHE conformance in Nederland Tijdens de pilotperiode heeft EZDA tweemaal een RfI uitgestuurd naar leveranciers om te achterhalen of zij XDS componenten kunnen leveren en wat hun ervaringen daarmee zijn. Duidelijk is dat IHE XDS bij alle leveranciers in het radiologie domein gemeengoed is. Zij realiseren XDS compatibiliteit door eigen software ontwikkeling of doen dat in relatie met een XDS-component leverancier. ForCare heeft op dit moment een stevige positie door samenwerking met diverse leveranciers. Versie Pagina 11 van 36

12 3.6.1 Leveranciers centrale component in de regio Er is voor de pilot een korte, snelle inventarisatie gemaakt langs mogelijke leveranciers van de centrale component in de regio, in de vorm van een dienst voor de duur van de pilot. Enovation/Forcare faciliteert de pilot t/m 1 april Criteria om te kwalificeren zijn in ieder geval: Heeft de leverancier meegedaan aan een Connectathon sinds 2008 en is gekwalificeerd voor alle basic profielen (XDS-Ib, ATNA, CT, BPPC, PIX en XUA) Doet de leverancier mee in 2011? Ervaring: is er al een daadwerkelijke implementatie? Bij voorkeur in of nabij Nederland RfI potentiele leveranciers centrale registry Om de keuze voor een leverancier voor te bereiden is in oktober 2010 een RfI uitgestuurd naar alle potentiele leveranciers van een XDS registry. Hierop hebben zes leveranciers gereageerd,: AGFA en E.Novation in combinatie met Forcare software, Topicus, Fysicon/IBM en Oldelft. Accenture gaf aan de dienst aan te willen bieden ism een van de eerder genoemde partijen. Aan de leveranciers is een aantal vragen gesteld. 1. Kwalificatievragen, zoals: a. Uw firma heeft met de aangeboden XDS oplossing op een connectathon in 2009/2010 positief gescoord op de verplichte profielen. b. Geef een aantal referenties van projecten waar de XDS registry nu geïmplementeerd is c. Uw firma heeft voldoende technische expertise en ondersteuning in NL voor deze implementatie. 2. Een indicatie van de prijsstelling, opgedeeld naar een fee per maand voor de registry plus de variabele kosten voor aansluiting per ziekenhuis. 3. Een voorstel met schema hoe uw oplossing voldoet aan gestelde criteria. Plus een beschrijving van de functionaliteit en de regionaal te realiseren randvoorwaarden. We hebben de input gebruikt om de kosten voor de business case te verifieren. Met de leveranciers is afgesproken dat we deze informatie niet beschikbaar stellen. De algemene conclusie is dat er meerdere leveranciers zijn die voldoen aan de eisen. TIP: IHE XDS is de, maar een nieuwe, internationale standaard voor document- en met name beelduitwisseling. De markt ontwikkelt zich snel en is nog zeker niet verdeeld. Inventariseer daarom op moment van het starten van een project naar de actuele status bij de leveranciers. Versie Pagina 12 van 36

13 4 Projectorganisatie Bij opzetten van een regionaal netwerk zijn vele partijen betrokken. De meeste tijd gaat dan ook zitten in het op 1 lijn krijgen van de vertegenwoordigers van deze partijen. In een ziekenhuis zijn er verschillende personen/rollen die op een of andere manier betrokken zijn en akkoord moeten zijn. In de pilot hebben we gekozen voor een klein projectteam en een bredere stuurgroep met vertegenwoordigers van alle partijen. Daarnaast waren er twee type werkgroepen Een multidisciplinaire werkgroep per ziekenhuis waar de voorbereidingen plaats vonden voor de pilot. Hierin zat de lokale projectleider, netwerkspecialist, PACS beheerder en een radioloog. Een aantal regionale thema gerichte werkgroepen: o Workflow o Business case o Privacy o Architectuur en techniek. In de periode van de voorbereidingen van de testen was er wekelijks projectleiders overleg. Daarin zaten zowel de projectleiders van de ziekenhuizen als die van de leveranciers van de lokale XDS componenten en de registry (E.Novation). EZDA coördineerde en bewaakte de voortgang. TIP: Zorg bij de start van het project voor enerzijds voldoende betrokkenheid van de aan te sluiten pilotziekenhuizen, inclusief de leveranciers die het meeste werk moeten doen en anderzijds een klein team dat de coördinatie houdt. 4.1 Aanpak testen In ieder project moet er eerst getest worden voordat je live kan gaan. Voor eradiologie hebben we gekozen voor een aantal combinaties van twee testdagen met een tussenperiode van enkele weken om ontwikkelaars de mogelijkheid te geven aanpassingen te doen. In de tussentijd werden openstaande punten opgelost tussen ziekenhuizen en leveranciers. In het test plan staat beschreven de werkwijze, de wijze van communiceren, de testcases en de planning. Daarbij gingen wij uit van een testomgeving op iedere locatie, beveiligde (HTTPS) connecties tussen de systemen, een aantal testpatiënten met BSN en set aan beelden. Belangrijke punten van aandacht bij het opzetten van testen zijn: 1. Maak een helder testplan. 2. Spreek testgevallen en verdeling tot in detail af. 3. Test connectiviteit en bereikbaarheid van de systemen vooraf. Bij voorkeur op 1 locatie in connectathon opstelling. Versie Pagina 13 van 36

14 4. Start met testen van ziekenhuis 1 met de registry, vervolgens 2,3, etcetera. 5. Het resultaat van testen is een werkende omgeving. Las een aantal demonstratiemomenten in voor belanghebbenden, omdat testomgevingen nog wel eens wegvallen vanwege andere testactiviteiten. Maak wel afspraken van tevoren voer het aantal en de data van de demonstraties. Dit ivm het beheer van de testomgevingen. 4.2 Facilitaire ondersteuning project Een project als transmurale beelduitwisseling heeft de handicap dat je te maken krijgt met meerdere locaties (ziekenhuizen), meerdere leveranciers (zowel in NL als ontwikkeling in het buitenland) en een multidisciplinair team verdeeld over locaties binnen het ziekenhuis. Dit betekent dat er een aantal eisen gesteld worden aan communicatiemiddelen om informatie en kennis te delen. Handig zijn: 1. Een Sharepoint, projectplace of dergelijke omgeving om documenten te delen en te updaten, anders blijf je updates rondmailen. 2. Regelmatig telefonische conferenties (via KPN of VOIP) zodat je niet hoeft te reizen en vaker overleg kan hebben. 3. Een tool om elkaars schermen te zien, zowel tijdens testen als een demonstratie. Wij gebruikten webex.com, alternatieven zijn er in de vorm van bijvoorbeeld gotomeeting.com Deze tools werden als zeer waardevol gezien tijdens de korte periode van testen. TIP: De demonstraties verliepen via webex zodat we live konden schakelen tussen de 3 ziekenhuizen en tonen wat daar achter het XDS-scherm zich afspeelde en hoe beelden en verslagen gedisplayd werden in verschillende omgevingen. 4.3 Aandachtspunten bij testen Testen van een XDS infrastructuur kent wat extra uitdagingen vanwege het feit dat het over meerdere locaties en over beveiligde verbindingen plaatsvindt in vluchtige testomgevingen. Daarom een aantal tips: 1. Voordat testen op locatie kan plaatsvinden organiseer een testevenement op 1 locatie waar alle XDS repositories en registry tegelijk kunnen testen en configureren. Als de basis configuratie bekend is kan de complexiteit van het netwerk toegevoegd worden. Dit zorgt ervoor dat onderling makkelijker, sneller en beter gecommuniceerd kan worden. 2. De eerste applicatietest start kleinschalig, dus niet met alle ziekenhuizen tegelijk! a. start van ziekenhuis 1 naar de registry (en ATNA rep) met registreren b. Vervolgens ziekenhuis 2 naar de registry met registreren c. Dan ziekenhuis 1 en 2 onderling met ophalen van gegevens. d. Gebruik van een testpacs helpt om te achterhalen waar de problemen zicht bevinden, met name bij nieuwe XDS partijen. Versie Pagina 14 van 36

15 3. Gebruik tijdens het testen communicatiemiddelen zoals webex (scherm overnemen) en skype voor het interactieve gedeelte en een telco faciliteit om regulier op de dag met alle partijen te overleggen. Versie Pagina 15 van 36

16 5 Procesaanpassing/workflow 5.1 Use cases In de pilot eradiologie hebben we voor de deelnemende ziekenhuizen een uitgebreide workflow of procesanalyse gedaan voor de belangrijkste radiologie use cases: Doorverwijzing Second opinion Intercollegiaal consult Spoed NB Met name ondersteuning in spoed situaties waarbij direct toegang verkregen kan worden tot de historie van een patiënt is voor specialisten van cruciaal belang. De andere use-cases kan je van tevoren plannen. Van andere projecten hebben we geleerd dat een XDS(-I) infrastructuur vele processen kan ondersteunen waarbij het uitwisselen van documenten en beelden toegevoegde waarde heeft. Je kan daarbij denken aan bijvoorbeeld: Het bekijken en verslaan van onderzoeken die elders zijn gemaakt, bijvoorbeeld PET, Radiotherapie, nucleaire geneeskunde et cetera. Dus bijvoorbeeld het maken van een PET onderzoek in Gouda en het verslaan ervan in Den Haag. Het beschikbaar stellen van informatie in een ander ziekenhuis ter ondersteuning van (multidisciplinair) overleg. Te denken valt aan een hart team bespreking in een hartcentrum (AMC) of regionaal oncologisch multidisciplinair (MDO) overleg. In de pilot stonden de processen op de radiologie centraal. In de praktijk zijn er vele verschillende samenwerkingssituaties die op een of andere manier de beschikbaarheid van medische gegevens vereisen MET en ZONDER de patiënt op dat moment aanwezig. Tijdens de pilot hebben we de workflow beschrijvingen heel praktisch beschreven in de volgende paragrafen: 1. Processchema 2. Event 3. Stappen 4. Resultaat 5. Aannamen 6. Discussiepunten Het doel van de workflow beschrijving is enerzijds om binnen het ziekenhuis aan betrokken (ICT) medewerkers duidelijk te maken hoe de processen (moeten gaan) lopen. Anderzijds om aan de leveranciers houvast te geven hoe de software ingericht moet worden om deze processen te ondersteunen. Een voorbeeld van deze werkwijze/beschrijving is doorverwijzen : Versie Pagina 16 van 36

17 5.2 Voorbeeld doorverwijzen Processchema Versie Pagina 17 van 36

18 5.2.2 Event Specialist besluit om patiënt door te verwijzen naar een ander ziekenhuis Stappen Specialist verwijzend ziekenhuis besluit, onder andere op basis van radiologisch onderzoek, de patiënt door te verwijzen naar het ontvangend ziekenhuis. Tevens bepaalt hij dat het relevant is dat het radiologisch onderzoek dat zojuist is gedaan beschikbaar is voor de specialist in het ontvangend ziekenhuis. Specialist verwijzend ziekenhuis licht de patiënt in. Hierbij vraagt hij ook toestemming aan de patiënt om zijn gegevens beschikbaar te stellen voor het ontvangend ziekenhuis. Patiënt geeft zijn toestemming voor het beschikbaar stellen van de resultaten van het radiologisch onderzoek aan het ontvangend ziekenhuis. Specialist verwijzend ziekenhuis legt de toestemming vast en laat de toestemming registreren ( Invoeren consent ). De specialist stuurt een verwijsbrief naar de specialist in het ontvangend ziekenhuis vanuit zijn EPD. Bij voorkeur via beveiligde , eventueel per post. De huisarts van de patiënt krijgt hiervan een afschrift. Patiënt maakt een afspraak met specialist ontvangend ziekenhuis. Indien de patiënt nog niet bekend is in het ontvangend ziekenhuis, dan wordt hij voorlopig ingeschreven. Administratief medewerker ontvangend ziekenhuis bereidt de afspraak voor. De medewerker controleert of consent ontvangen is. Specialist ontvangend ziekenhuis bereidt het gesprek met de patiënt voor. De specialist zoekt het onderzoek van het verwijzend ziekenhuis op in de registry ( Zoeken in registry ). De specialist vraagt het verslag en de beelden op ( Opvragen verslag en beelden ). Patiënt meldt zich in het ontvangende ziekenhuis voor de afspraak. Als de patiënt bij het maken van de afspraak ingeschreven is, dan wordt zijn BSN geverifieerd. Specialist ontvangend ziekenhuis heeft afspraak met patiënt en heeft de beschikking over het verslag en de relevante beelden uit het verwijzend ziekenhuis. Specialist ontvangend ziekenhuis meldt aan verwijzend specialist de resultaten van de afspraak terug (ZorgMail, telefonisch) Resultaat Patiënt is in behandeling bij ontvangend ziekenhuis. De volledige procesbeschrijving is beschikbaar via EZDA/Nictiz. TIP: Beschrijf het gewenste proces in detail, met name de wijze waarop consent wordt geregistreerd. Versie Pagina 18 van 36

19 5.3 Praktijk ervaring Na het testen komt de praktijk. In de pilot zijn we daar niet aan toe gekomen (op dit moment). Dit betekent dat er afhankelijk van de werkwijze een aantal stappen in het proces anders gaan lopen. Belangrijke aandachtpunten daarbij zijn: Hoe, door wie en op welk moment leg je het patiënt consent vast of kan je dat als impliciet veronderstellen (bij doorverwijzing). Wie krijgen toegang tot de regionale verwijsindex? M.a.w. mogen de radiologen direct beelden opvragen vanuit het PACS of gaat de PACS-beheerder afhankelijk van bijvoorbeeld het mammografieprogramma de beelden van tevoren importeren in het PACS zodat een query op de registry door radiologen niet eens nodig is. Welke procedure hanteren we voor het importeren van beelden en verslagen. Er moet een zgn naming convention zijn voor de beschrijvende gegevens van onderzoeken. De verschillende ziekenhuizen gebruiken niet dezelfde typeringen en coderingen voor type onderzoek, reden aanvraag etc. Tijdens de praktijktesten bleek ook dat de verschillende lokale XDS connectoren niet alle velden van de onderzoeken meegeven en de mapping van velden ook niet correct is. Voor het in productie gaan dient er een regionale lijst van gestandaardiseerde coderingen en typeringen te zijn. Welke afspraken maken we met collega ziekenhuizen in het AD (domein) over o Welke onderzoeken melden we aan (lijst met onderzoeken en historie (max 3 jaar oud) o Voor welk tijdstip (bijv. 13 uur woensdag voor het hart team) o Wie zijn de contactpersonen o Welke (onderdelen) van onderzoeken importeren we wel/niet Stellen we het gebruik van UZI-passen verplicht? Helaas zijn we aan dit gedeelte (nog) niet toegekomen. TIP: Start met 1 goed gedefinieerde praktijkcase om ervaring op te doen met de mogelijkheden en breid dit later uit naar andere klinische toepassingen. TIP: Start met 1 goed gedefinieerde praktijkcase om ervaring op te doen met de mogelijkheden en breid dit later uit naar andere klinische domeinen. Versie Pagina 19 van 36

20 6 Privacy De werkgroep Privacy bestond uit een combinatie van juristen, privacy officers, managers en specialisten. In eerste instantie waren er een regionale en landelijke werkgroep maar die is in 2010 bij elkaar gevoegd. Het onderwerp privacy kan niet regionaal en ook niet voor radiologie alleen benaderd worden. Het kent bovendien verschillende aspecten en invalshoeken: 1. Praktische en gewenste werkbaarheid 2. Juridisch en wettelijk kader 3. Technische haalbaarheid De discussie is nog niet af. We volgen voor eradiologie de in de maak zijnde gedragscode regionale uitwisseling. Nictiz coördineert vervolgstappen op dit gebied. Voor meer details en de uitwerking verwijzen we naar een aantal andere documenten, zoals het convenant met bijlages. 6.1 Aandachtspunt Gedragscode Elektronische uitwisseling en convenant In 2010 hebben regio-organisaties en Nictiz het voortouw genomen tot een gedragscode Gedragscode Elektronisch Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ). Doelstelling is deze gedragscode EGiZ voor te leggen aan het CBP en het fiat te krijgen voor de voorgestelde werkwijze en maatregelen met betrekking tot privacybescherming, patiënttoestemming, behandelrelatie enz. In maart/april 2011 wordt de gedragscode na een commentaarronde van de landelijke koepels ter beoordeling aangeboden aan het CBP. De verwachting is dat de gedragscode dit jaar definitief wordt en de gedragscode toegepast kan worden binnen regionale zorgnetwerken. De (concept) gedragscode vormt het uitgangspunt voor het privacybeleid bij de implementatie van een XDS infrastructuur in Amsterdam. In de Gedragscode EGiZ zitten geen handreikingen over; De duur van de toestemmingsperiode, de werkgroep heeft gekozen voor een onbeperkte periode vanaf de toestemming dit dient aangevuld te worden in de Gedragscode EGiZ De scope van de toestemming (bv. bij aansluiten van andere ziekenhuizen of fusie van regio s). Voorstel van de werkgroep is de regio vooraf breed te definiëren. Ook de toepassing van alle medische gegevens dient vooraf breed te worden gedefinieerd De infrastructuur waarmee wijzigingen aan de patiënt gecommuniceerd moeten worden is niet ontwikkeld. Hiervoor dient een patiëntenportaal te worden ontwikkeld. In het aanvullend convenant staan de bovenstaande 3 punten. 6.2 Gedifferentieerd privacybeleid De werkgroep Privacy stelt voor een gedifferentieerd privacy-beleid te hanteren, waarbij de patiënt uitdrukkelijke (expliciete) toestemming moet verlenen voor regionale gegevensuitwisseling. De toestemming voor gegevensuitwisseling geldt voor zowel beeld als verslag. Versie Pagina 20 van 36

Hoofdpijn of medicijn?

Hoofdpijn of medicijn? Hoofdpijn of medicijn? Overzicht van en voor het uitwisselen en delen van informatie in de zorg Datum: December 2015 Auteur: Fabien van t Woudt (fabienvw@fenestrae.com) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012. AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit

Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012. AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012 AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit Inhoud AORTA 2012 Centrale Opt-In Generieke Berichtenstructuur IHE XDS

Nadere informatie

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling REGIONAAL, RADIOLOGIE, PRIVACY Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen

Nadere informatie

IHE XDS NN visievorming. Jan Feenstra Programma Manager

IHE XDS NN visievorming. Jan Feenstra Programma Manager IHE XDS NN visievorming Jan Feenstra Programma Manager Agenda Huidige status XDS programma Hoofdprogramma XDS NN Voordelen / winst voor de zorg XDS visie Van lokaal Naar regio Naar landelijk Cross-Enterprise

Nadere informatie

Digitale beelden uitwisseling Ziekenhuizen Zuidoost Brabant. HIMSS Las Vegas

Digitale beelden uitwisseling Ziekenhuizen Zuidoost Brabant. HIMSS Las Vegas Digitale beelden uitwisseling Ziekenhuizen Zuidoost Brabant HIMSS Las Vegas 2016 Inhoud Wat houdt het project in? Implementatie Strategische overwegingen 2 Deelnemers Vier ziekenhuizen Zuidoost Brabant

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden:

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden: Notitie Van Projectleider en beheerder MammoXL regio Datum December 2013 Onderwerp Gebruikershandleiding MammXL Inleiding Verklarende woorden: MammoXL IBOB IMS Beelden Rapporten Systeem voor uitwisselen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

Eventjes iets uitwisselen. Maar dan begint het pas,.

Eventjes iets uitwisselen. Maar dan begint het pas,. Eventjes iets uitwisselen Maar dan begint het pas,. Regionale Uitwisseling Patiëntgegevens Zuid (RUPZ) Tijdens deze presentatie worden de resultaten gepresenteerd van het opzetten van een XDS register

Nadere informatie

Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken

Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken IHE Nederland jaarcongres 2016 11 november, Bussum Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken Ger Wierenga security officer Martini Ziekenhuis Groningen IHE helpt! 1 Agenda Voorstellen XDS

Nadere informatie

Integrating the Healthcare Enterprise

Integrating the Healthcare Enterprise Integrating the Healthcare Enterprise Evert Sanderse User Chair Radioloog Amphia Ziekenhuis Tie Tjee Vendor Chair Business Consultant E-Storage Integrating the Healthcare Enterprise 1 Wat is IHE Integrating

Nadere informatie

Perinatal Web Based dossier & ICT Geboortezorg. Informatie- en Q&A bijeenkomst Gouda, vrijdag 16 september 2016

Perinatal Web Based dossier & ICT Geboortezorg. Informatie- en Q&A bijeenkomst Gouda, vrijdag 16 september 2016 Perinatal Web Based dossier & ICT Geboortezorg Informatie- en Q&A bijeenkomst Gouda, vrijdag 16 september 2016 Van EPD Symposium 17 september 2015 naar Status PWD Geboortezorg 16 september 2016 Onderwerpen

Nadere informatie

Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens

Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens Disclaimer Dit document bevat een verkenning voor het project Landelijk Doorverwijzen en wordt gefinancierd vanuit Alpe d HuZes (Zie www.landelijkdoorverwijzen.nl)

Nadere informatie

Advies invoering patiënttoestemming en BPPC voor de Beelden Documentenservice Regio Rijnmond

Advies invoering patiënttoestemming en BPPC voor de Beelden Documentenservice Regio Rijnmond Advies invoering patiënttoestemming en BPPC voor de Beelden Documentenservice Regio Rijnmond Aanleiding Zorginstellingen in de regio Rijnmond willen medische patiëntgegevens uitwisselen via de Beeld- en

Nadere informatie

Dr. André Huisman (MedicalPHIT)

Dr. André Huisman (MedicalPHIT) Disclosure Pathologie 3.0 Van digitalisering tot uitwisseling Dr. André Huisman Ir. Hans Mekenkamp Consultants bij MedicalPHIT - Onafhankelijk Advies Zorg & ICT - Trainingen - Congressen twitter.com/medicalphit

Nadere informatie

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector, opgericht in 1998 in de V.S.

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 14 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen

Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen Om tot een selectie relevante implicaties van wet- en regelgeving op de ICT architecturen te komen, is eerst een inventarisatie en overzicht gemaakt 1. Inventarisatie

Nadere informatie

Presentatie UPZUID. T.b.v. Stichting Gerrit. 11 februari 2016 ULCO WOUDSTRA

Presentatie UPZUID. T.b.v. Stichting Gerrit. 11 februari 2016 ULCO WOUDSTRA Presentatie UPZUID T.b.v. Stichting Gerrit 11 februari 2016 ULCO WOUDSTRA Overzicht presentatie UPzuid Doelstelling UPZuid Wat is IHE/XDS Organisatie UPZuid Huidige status en use-cases Techniek Informatiebeveiliging

Nadere informatie

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacco Aantjes Projectleider elab 8 juni 2017 Programma Wat vooraf ging aan.. Context;

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Discussiethema Huidige toepassingen

Discussiethema Huidige toepassingen Discussiethema Huidige toepassingen Bij dit onderdeel kunnen een aantal onderwerpen worden besproken over de werking van huidige toepassingen, onderdelen of processen: 1. Actualiteitscontrole - what's

Nadere informatie

Walk the Talk. Door PVE met IHE, weg met de DVD. IHE Nederland jaarcongres november, Bussum. Laurens de Groot Petra Rompelberg.

Walk the Talk. Door PVE met IHE, weg met de DVD. IHE Nederland jaarcongres november, Bussum. Laurens de Groot Petra Rompelberg. IHE Nederland jaarcongres 2016 11 november, Bussum Walk the Talk Door PVE met IHE, weg met de DVD Laurens de Groot Petra Rompelberg Radboudumc IHE helpt! 1 Even voorstellen Laurens de Groot als Klinisch

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Talmor THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA

Talmor THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA Programma o Inleiding, resumé en de stand van zaken o Laatste ontwikkelingen in de praktijk: BMA/Onatal

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Uw partner voor uitwisseling van medische data.

Uw partner voor uitwisseling van medische data. Uw partner voor uitwisseling van medische data. Wie is Meddex? Het ondersteunen van veilige uitwisseling van patiëntdata is het hart van onze dienstverlening. Meddex maakt patiëntdata leesbaar uit alle

Nadere informatie

Advies infrastructuur voor uitwisseling van de generieke overdrachtsgegevens in Nederland

Advies infrastructuur voor uitwisseling van de generieke overdrachtsgegevens in Nederland Advies infrastructuur voor uitwisseling van de generieke overdrachtsgegevens in Nederland Inhoud 1. Aanleiding en Samenvatting 2. Uitwerking samenwerkingsvormen en informatieuitwisselingspatronen 3. Geadviseerde

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

UPZuid presentatie IHE Nederland 14 november 2014. Ulco Woudstra Manager stichting UPZuid

UPZuid presentatie IHE Nederland 14 november 2014. Ulco Woudstra Manager stichting UPZuid UPZuid presentatie IHE Nederland 14 november 2014 Ulco Woudstra Manager stichting UPZuid Overzicht presentatie Historie Huidige situatie Resultaten en leerpunten Huidige ontwikkelingen bij UPZuid deelnemers

Nadere informatie

Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen

Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen De business case is voor drie doelgroepen en met vier verwijsoplossingen opgesteld Doelgroepen A. Algemeen geïnteresseerden Inzicht geven in

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

DISCUSSIEPUNTEN HANDREIKING INTEROPERABILITEIT TUSSEN AFFINITY DOMAINS

DISCUSSIEPUNTEN HANDREIKING INTEROPERABILITEIT TUSSEN AFFINITY DOMAINS DISCUSSIEPUNTEN HANDREIKING INTEROPERABILITEIT TUSSEN AFFINITY DOMAINS Revisiebeheer Versie Datum Auteur Toelichting Status 0.1 6-6-2014 Vincent van Pelt Eerste concept Concept 0.2-1.0 30-10- Vincent van

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

THINK BIG, START SMALL

THINK BIG, START SMALL Talmor 2017 THINK BIG, START SMALL Projectathons Amsterdam & Hoorn als Small Start Drachten, 9 februari 2017 Onderwerpen o Wie zijn wij? o Wat zijn de kenmerken van integrale geboortezorg? o Wat is de

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

Memo Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO

Memo Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO Memo Aan: Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Van: Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO Aanleiding: Binnen OSO speelt de kwestie van het vervangen van de huidige OSO certificaten

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

Beveiliging documentuitwisseling zorginstellingen

Beveiliging documentuitwisseling zorginstellingen Beveiliging documentuitwisseling zorginstellingen Auteur: Marc de Graauw Versie: 1, 10 september 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Beveiliging... 3 3. Certificaten... 3 3.1 Zorginstellingen...

Nadere informatie

Gebruik van standaarden

Gebruik van standaarden Gebruik van standaarden Het lijkt simpel, maar de uitrol is toch complex Bas van Vliet Informatiemanager RIVM-CvB Inhoud 1) Introductie RIVM-CvB Bevolkingsonderzoeken 2) Twee voorbeelden DK/ScreenIT Perinataal

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET IT. Samenwerken rondom cliënt Bertus Buitenhuis

SAMENWERKEN MET IT. Samenwerken rondom cliënt  Bertus Buitenhuis SAMENWERKEN MET IT Samenwerken rondom cliënt www.samenwerken.it Bertus Buitenhuis bertus@samenwerken.it 06 36 43 23 63 VOORDELEN EDIFACT STEKKER ONS ücommunicatie op basis van de veilige netwerken die

Nadere informatie

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen?

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Dr. M. Sprenger, Senior adviseur ICT en Innovatie, Nationaal ICT Instituut voor de zorg (Nictiz) Mentor van de opleiding Klinische Informatica Technische

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

RADNED.NL. Introductie

RADNED.NL. Introductie RADNED.NL Introductie 2011 2 Inhoud Propositie RadNed Pilotplatform Deelnemer Programma Vervolgstappen Herkent u deze marktrends en behoeftes? 1 Toenemende subspecialisatie van aanvragers. 2 Radiologen

Nadere informatie

Vragen en uitleg bij implementatie van een XDS infrastructuur April 2014

Vragen en uitleg bij implementatie van een XDS infrastructuur April 2014 Vragen en uitleg bij implementatie van een XDS infrastructuur April 2014 Voor wie is dit document bedoeld? XDS is een op standaarden gebaseerd profiel dat beheerd wordt door de internationale organisatie

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl Relax met ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners www.zorgmail.nl INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 SECURE E-MAIL... 3 ZORGMAIL EDI... 4 INLOGGEN... 5 WEBSITE... 5 INLOGGEN... 5 ACTIVEREN... 6 SECURE

Nadere informatie

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Dit doen we in de regio Over regionale samenwerkingsverbanden 26-06-2017 Inhoud Mening van de zaal Wat is RSO Nederland? Een voorbeeld: St. RijnmondNet

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE. XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager

INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE. XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager XDW in Twente, workflow ondersteuning via XDS-netwerk ZorgNetOost Introductie IZIT en ZorgNetOost MDO Oncologie

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.5 Datum 24 november 2014 Status Definitief (UZ69.03) Inhoud 1 Elektronische ondertekening van e-mail met Microsoft Outlook 3 1.1 Randvoorwaarden 3 1.2

Nadere informatie

SPILTERRAPPORTAGE. Meet up baas over eigen gezondheid

SPILTERRAPPORTAGE. Meet up baas over eigen gezondheid SPILTERRAPPORTAGE Meet up baas over eigen gezondheid 11 DECEMBER 2017 Inhoudsopgave 1 Resultaten brainstorm over concrete verbeteringen... 2 2 Analyse ideeën op basis van impact... 4 3 Ranken op basis

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Audit logging met NEN 7513 en ATNA

Audit logging met NEN 7513 en ATNA Audit logging met NEN 7513 en ATNA Presented by Pim Philipse / Richard Francken 1 Agenda Wat is Audit Logging Waarom doen we Audit Logging Hoe doen we Audit Logging Formaat Inhoud Transport Opslag Bevraging

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT. Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017.

Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT. Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017. Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017 Wim Hodes Inhoud Achtergrond en start GTS Organisatie en aanpak Globaal ontwerp

Nadere informatie

IntraZis basis handleiding.

IntraZis basis handleiding. IntraZis basis handleiding. Inloggen Het begin: aanmelden in het login scherm: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de juiste locatie (voor locatie specifieke zaken zoals b.v. alerts). Klik op

Nadere informatie

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe.

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe. m:\helpdesk\vgmbox\documenten\handleiding - inzet binnen beveiligd netwerk (dmv proxyserver) - 20110112 - tbv pdf.doc Inzet van De VGM Box binnen een beveiligd netwerk Dit document beschrijft het functioneren

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD?

Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD? Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD? Dr H.J. (Eric) Vermeer, specialist klinische chemie / klinisch chemicus Tergooiziekenhuizen, locaties Hilversum en

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Ziekenhuisbrede digitalisering Alle beelden via het Elektronisch Patiënten Dossier

Ziekenhuisbrede digitalisering Alle beelden via het Elektronisch Patiënten Dossier brede digitalisering Alle beelden via het Elektronisch Patiënten Dossier Ziekenhuizen bereiden zich voor op de integratie van alle soorten beeldmateriaal in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Een

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk. Datum: 6 april 2016

Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk. Datum: 6 april 2016 Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk Datum: 6 april 2016 Agenda Wat betekent interoperabiliteit voor uw organisatie? Hoe gingen anderen u voor - Praktijk cases Het Meddex Platform 2 Wat

Nadere informatie