Stresstest Een financieel beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stresstest Een financieel beeld"

Transcriptie

1 Stresstest Een financieel beeld Auditcommissie gemeente Albrandswaard Portugaal 3 juni 2013 Rein-Aart van Vugt Jaap Schot

2 Waar draait het om? Lokale lasten Financiële positie Voorzieningenniveau 2

3 Uitgangspunten stresstest. Hoofdzakelijk op basis van openbare bronnen: Begroting Jaarrekening CBS-statistieken Atlas van de lokale lasten Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) Publicaties schuldpositie Nederlandse gemeenten VNG Ranking op basis van: Landelijke normen van VNG Vergelijking benchmarkgemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk 2012 Capelle a.d. IJssel, Schiedam, Spijkenisse en Vlaardingen

4 Financieel gezond. Financiële positie: Het vermogen van een gemeente in relatie tot de exploitatie, met inachtneming van de risico s Dat is: - Breder dan reserves - Breder dan het weerstandsvermogen - Ook de toekomstige reguliere exploitatielasten En dus niet uit de balans af te leiden; daarom de paragrafen 4

5 Financiële positie Voor het inzicht zijn meer factoren belangrijk Sluitende begroting Weerstandsvermogen Risico s Weerstandscapaciteit 5 AO/IC Verzekeren Voorzieningen Reserves Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit

6 Algemene indicatoren. Albrandswaard Barendrecht Ridderkerk Aantal inwoners Groene druk (< 25 jaar) 29% 32% 26% Grijze druk ( 65 jaar) 14% 13% 22% Centrumfunctie Zonder Weinig Weinig Sociale structuur Goed Goed Redelijk Oppervlakte (km2) 23,75 21,72 25,10 Oppervlakte land (km2) 22,11 20,08 23,75 Oppervlakte water (km2) 1,64 1,64 1,35 Lengte wegen (km) Lokale lasten 2013 (meer.pers.huish.) Ranglijst Coelo Gemiddeld inkomen per huishouden Aantal mensen per huishouden 2,5 2,5 2,2 Gemiddelde WOZ-waarde

7 Algemene indicatoren. Albrandswaard Barendrecht Capelle a/d IJssel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen "Groene druk" (<25 jaar) 29% 32% 29% 26% 29% 28% 28% "Grijze druk" (>65 jaar) 14% 13% 16% 22% 16% 15% 19% Lokale lasten 2013 (MPH) Ranglijst Coelo

8 Lokale heffingen (2013). Nederland gemiddeld Albrandswaard Gemeentelijke woonlasten 2013 Bedrag Mutatie (%) Gemeentelijke woonlasten 2013 BedragMutatie (%) Eénpersoonshuishouden Eénpersoonshuishouden 713 3,2 Meerpersoonshuishouden 697 1,9 Meerpersoonshuishouden 845 3,3 Rangnummer meerpersoonshuishouden 396 Onroerendezaakbelasting (ozb) Onroerendezaakbelasting (ozb) Tarief woningen (%) 0,1091 3,3 Tarief woningen (%) 0,1182 2,8 Tarief niet-woningen (%) 0,3883 2,9 Tarief niet-woningen (%) 0,5489 2,9 Reinigingsheffing woningen Reinigingsheffing woningen Tarief éénpersoonshuishouden 213-0,4 Tarief éénpersoonshuishouden Tarief meerpersoonshuishouden 264-0,2 Tarief meerpersoonshuishouden Kwijtschelding mogelijk Kwijtschelding mogelijk Ja Kwijtscheldingsnorm (%) Kwijtscheldingsnorm (%) 100 Rioolheffing woningen Rioolheffing woningen Tarief éénpersoonshuishouden Tarief éénpersoonshuishouden 188 7,7 Tarief meerpersoonshuishouden 183 2,8 Tarief meerpersoonshuishouden 250 7,7 Kwijtschelding mogelijk Kwijtschelding mogelijk Ja Kwijtscheldingsnorm (%) Kwijtscheldingsnorm (%) 100 Heffingskorting Heffingskorting Bedrag 0,14 Bedrag 0 Burgerzaken Burgerzaken Kosten paspoort 50,24 2 Kosten paspoort 50,35 3,3 Kosten rijbewijs 43,55 4,2 Kosten rijbewijs 42,7 2,9 Kosten identiteitskaart 41,79 3,3 Kosten identiteitskaart 41,9 4,6 Kosten uittreksel gba 9,74 4,5 Kosten uittreksel gba 14 7,7 Toeristenbelasting Toeristenbelasting Bedrag per overnachting 1,59 9,1 Bedrag per overnachting 0 0 Hondenbelasting Hondenbelasting Bedrag voor één hond 62 1,9 Bedrag voor één hond 113 2,7 Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Bedrag voor dakkapel euro 340 4,1 Bedrag voor dakkapel euro 388 2,9 Bedrag voor uitbouw woning euro Bedrag voor uitbouw woning euro ,3 Bedrag voor nieuwbouw woning euro ,9 Bedrag voor nieuwbouw woning euro ,0 8

9 De indicatoren. Indicator Schuldpositie Reservepositie Aanwending externe financiering Vaste activa -/- reserves Voorzieningen Garantstellingen Rentelasten Grondexploitatie Begroting Reserve-ontwikkeling EMU Saldo 9

10 Risicoprofiel. (* 1.000) Albrandswaard Barendrecht Capelle a/d IJssel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Weerstandscapaciteit (WC) ? ,0 Risicoprofiel (RP) ? Ratio WC/RP 2,6 1,7? 1,9 1,7 0,7? 10

11 Schuldenpositie. Landelijk gemiddelde 2011 Kritische norm Albrandswaard 2010 Albrandswaard 2011 Albrandswaard 2012 Debt Ratio 58% 80% 69% 65% 62% Netto schuld/ Exploitatie Netto schuld/ balanstotaal 44% 135% 85% 65% 77% 56% 45% 47% Schuld-evolutie Plaats op de Deloitte ranglijst Nog niet bekend Netto schuld per inwoner n.v.t

12 Schuldenpositie. Landelijk gemiddelde 2011 Kritische norm Barendrecht 2010 Barendrecht 2011 Barendrecht 2012 Debt Ratio 58% 80% 55% 61% 62% Netto schuld/ Exploitatie Netto schuld/ balanstotaal 44% 135% 73% 80% 88% 34% 32% 35% Schuld-evolutie Plaats op de Deloitte ranglijst Nog niet bekend Netto schuld per inwoner n.v.t

13 Schuldenpositie. Landelijk gemiddelde 2011 Kritische norm Ridderkerk 2010 Ridderkerk 2011 Ridderkerk 2012 Debt Ratio 58% 80% 47% 47% 50% Netto schuld/ Exploitatie Netto schuld/ balanstotaal 44% 135% 44% 50% 53% 38% 38% 39% Schuld-evolutie Plaats op de Deloitte ranglijst Nog niet bekend Netto schuld per inwoner n.v.t

14 Schuldenpositie. Landelijk gemiddelde 2011 Kritische norm Albrandswaard 2012 Barendrecht 2012 Ridderkerk 2012 Debt Ratio 58% 80% 62% 62% 50% Netto schuld/ Exploitatie Netto schuld/ balanstotaal 44% 135% 77% 88% 53% 47% 35% 39% Schuld-evolutie Plaats op de Deloitte ranglijst Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend Netto schuld per inwoner n.v.t

15 Schuldenpositie. (per ) Landelijk gemiddelde Kritische norm Capelle a/d IJssel Schiedam Albrandswaard Barendrecht Ridderkerk Spijkenisse Vlaardingen Debt Ratio 58% 80% 65% 61% 53% 47% 85% 86% 86% Netto schuld/ Exploitatie 44% 135% 65% 80% 5% 50% 127% 125% 109% Netto schuld/ balanstotaal 45% 32% 4% 38% 70% 49% 75% Schuldevolutie Plaats op de Deloitte ranglijst Netto schuld per inwoner n.v.t

16 Aanwending externe financiering. (x 1.000) Albrandswaard Langlopende schulden Werkkapitaal (vlottende passiva -/- vlottende activa) Externe financiering Kapitaalverstrekking deelnemingen Uitgezette leningen Overige uitzettingen > 1 jaar Grondexploitaties Bijdrage aan activa in eigendom derden Inzet financiering FVA en GREX Externe financiering ten behoeve van het voorzieningenniveau Materiële vaste activa Externe financiering in % materiële vaste activa 47% 54% 43% 39% 16

17 Aanwending externe financiering. (x 1.000) Barendrecht Langlopende schulden Werkkapitaal (vlottende passiva -/- vlottende activa) Externe financiering Kapitaalverstrekking deelnemingen Uitgezette leningen Overige uitzettingen > 1 jaar Grondexploitaties Bijdrage aan activa in eigendom derden Inzet financiering FVA en GREX Externe financiering ten behoeve van het voorzieningenniveau Materiële vaste activa Externe financiering in % materiële vaste activa 25% 21% 25% 31% 17

18 Aanwending externe financiering. (x 1.000) Albrandswaard Barendrecht Ridderkerk Langlopende schulden Werkkapitaal (vlottende passiva -/- vlottende activa) Externe financiering Kapitaalverstrekking deelnemingen Uitgezette leningen Overige uitzettingen > 1 jaar Grondexploitaties Bijdrage aan activa in eigendom derden Inzet financiering FVA en GREX Externe financiering ten behoeve van het voorzieningenniveau Materiële vaste activa Externe financiering in % materiële vaste activa 39% 31% 28% 18

19 Aanwending externe financiering. (x 1.000) Albrandswaard Barendrecht Capelle a/d IJssel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Langlopende schulden Werkkapitaal (vlottende passiva-vlottende activa) Externe financiering Kapitaalverstrekking deelnemingen Uitgezette leningen Overige uitzettingen > 1 jaar Grondexploitaties Bijdrage aan activa in eigendom derden Inzet financiering FVA en GREX Externe financiering ten behoeve van het voorzieningenniveau Materiële vaste activa Externe financiering in % materiële vaste activa 43% 25% 0% 24% 81% 67% 82% 19

20 Reserves. (x 1.000) Albrandswaard Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat na bestemming (1.775) (1.231 (15) Totaal eigen vermogen Eigen vermogen in % van balans 35% 29% 33% 36% Barendrecht Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat na bestemming (1.791) Totaal eigen vermogen Eigen vermogen in % van balans 31% 29% 25% 24% Ridderkerk Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat na bestemming (583) Totaal eigen vermogen Eigen vermogen in % van balans 52% 47% 48% 45% 20

21 Reserves. (x 1.000) Albrandswaard Barendrecht Capelle a/d IJssel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming (15) Totaal eigen vermogen Eigen vermogen in % van balans 33% 25% 38% 48% 10% 13% 11% Eigen vermogen in % van de exploitatie 48% 63% 45% 63% 18% 33% 17% Balanstotaal Totaal exploitatie (excl. storting reserves)

22 Vaste activa en reserves. (x 1.000) Albrandswaard (im)materiële vaste activa -/- reserves (im)materiële vaste activa -/- reserves in % van de exploitatie (excl. stortingen reserves) 48% 58% 41% 45% Uitstaande geldleningen Uitstaande geldleningen in % van langlopende aangetrokken leningen 4% 3% 3% 4% Barendrecht (im)materiële vaste activa -/- reserves (im)materiële vaste activa -/- reserves in % van de exploitatie (excl. stortingen reserves) 50% 59% 66% 76% Uitstaande geldleningen Uitstaande geldleningen in % van langlopende aangetrokken leningen 30% 25% 32% 30% Ridderkerk (im)materiële vaste activa -/- reserves (im)materiële vaste activa -/- reserves in % van de exploitatie (excl. stortingen reserves) 23% 28% 29% 32% Uitstaande geldleningen Uitstaande geldleningen in % van langlopende aangetrokken leningen 7% 6% 6% 5% 22

23 Vaste activa en reserves. (x 1.000) Barendrecht Capelle a/d IJssel Albrandswaard Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen (im)materiële vaste activa -/- reserves (im)materiële vaste activa -/- reserves in % van de exploitatie (excl. stortingen reserves) 41% 66% 11% 29% 125% 71% 94% Uitstaande geldleningen Uitstaande geldleningen in % van langlopende aangetrokken leningen 3% 32% 91% 6% 21% 38% 9% 23

24 Voorzieningen. (x 1.000) Albrandswaard Voorzieningen 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen 6 Voorzieningen 31 december Voorzieningen verplichtingen en risico's Voorzieningen onderhoud Door derden beklemde middelen Barendrecht Voorzieningen 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Voorzieningen 31 december Voorzieningen verplichtingen en risico's Voorzieningen onderhoud Door derden beklemde middelen

25 Voorzieningen. (x 1.000) Ridderkerk Voorzieningen 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Voorzieningen 31 december Voorzieningen verplichtingen en risico's Voorzieningen onderhoud - Door derden beklemde middelen

26 Voorzieningen. (x 1.000) Barendrecht Capelle a/d IJssel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Albrandswaard Vlaardingen Voorzieningen 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Voorzieningen 31 december Voorzieningen verplichtingen en risico's Voorzieningen onderhoud Door derden beklemde middelen

27 Garantstellingen. (X 1.000) Albrandswaard Gewaarborgde leningen Garantstellingen Barendrecht Gewaarborgde leningen Garantstellingen Ridderkerk Gewaarborgde leningen Garantstellingen

28 Garantstellingen. (X 1.000) Albrandswaard Barendrecht Capelle a/d IJssel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Gewaarborgde leningen Garantstellingen

29 Rente. (x 1.000) Rentekosten leningen Gemiddelde rente-percentage Rente-opbrengsten uitgezette leningen Gemiddelde rente-percentage ,4% 12 Netto rentekosten Rentekosten eigen financieringsmiddelen Waarvan toegevoegd aan reserves/voorzieningen 0 Waarvan ten gunste van exploitatie Totale rentelasten (netto) Totale rentelasten (netto) in % van de exploitatie 4,3% Rente ten laste van de grondexploitatie 528 Rente ten laste van de producten (exploitatie) Renteresultaat Per saldo ten laste van de exploitatie Out of pocket rentekosten

30 Grex. (X 1.000) Barendrecht Capelle a/d IJssel Albrandswaard Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar NIEGG Overige grond- en hulpstoffen 40 8 OHW, waaronder IEGG Gereed product en handelsgoederen 802 Vooruitbetalingen 30

31 Grex NIEGG (Albrandswaard). (X 1.000) 31

32 Grex IEGG (Albrandswaard). (X 1.000) 32

33 Grex IEGG (Albrandswaard). (X 1.000) 01-jan- 12 Investering Desinves tering Te realiseren 31-dec-12 investeringen Te realiseren invest. in % van de totale invest. Te Te realiseren realiseren opbr. in % opbrengst en van de totale opbr. CW (pos) CW (neg) Overhoeken III % % 514 Centrum Poortugaal % % 646 Centrum Rhoon AH % % Ontwikkeling 6 ha Poortland % % 640 Wish Albrandswaard % % sedijk Totaal Voorziening

34 Grex NIEGG (Barendrecht). (X 1.000) 34

35 Grex IEGG (Barendrecht). (X 1.000) 35

36 Grex NIEGG (Ridderkerk). (X 1.000) 36

37 Grex IEGG (Ridderkerk). (X 1.000) 37

38 Begroting. (X 1.000) Albrandwaard 2012 (w) Totale lasten Resultaat voor bestemming Mutaties in de reserves Resultaat na bestemming Resultaat voor bestemming in % van totale lasten 4% -1% 1% 2% 1% Barendrecht 2012 (w) Totale lasten Resultaat voor bestemming Mutaties in de reserves Resultaat na bestemming Resultaat voor bestemming in % van totale lasten -1% -6% -2% -3% -2% 38

39 Begroting. (X 1.000) Ridderkerk 2012 (w) Totale lasten Resultaat voor bestemming Mutaties in de reserves Resultaat na bestemming Resultaat voor bestemming in % van totale lasten -1% -2% -2% -3% -3% 39

40 Begroting. (X 1.000) Albrandswaard 2012 (w) Reserves 1 januari Resultaat voor bestemming Reserves 31 december Barendrecht 2012 (w) Reserves 1 januari Resultaat voor bestemming Reserves 31 december Ridderkerk 2012 (w) Reserves 1 januari Resultaat voor bestemming Reserves 31 december

41 Resultaat voor bestemming. (X 1.000) Totaal (= resultaat vóór bestemming) Geraamd primair resultaat voor bestemming Geraamd resultaat voor bestemming 41

42 Vergelijking exploitatie. (X 1.000) 42

43 EMU-saldo. (X 1.000) Albrandswaard Referentiewaarde 2013: -/

44 EMU-saldo. (X 1.000) Barendrecht 44 Referentiewaarde 2013: -/

45 EMU-saldo. (X 1.000) Ridderkerk Referentiewaarde 2013: -/

46 Overall overzicht. INDICATOR Zeer Gunstig Gunstig Neutraal Ongunstig Zeer ongunstig Lokale lasten Weerstandsvermogen Schuldpositie Aanwending externe financiering Reservepositie Verhouding activa/reserves Voorzieningen Gespaard voor onderhoud Garantstellingen Rentelasten Rentelasten eigen financieringsmiddelen Rente (investeringen en grondexploitatie) Grondexploitaties Niet in exploitatie genomen gronden Begroting EMU-saldo Risicoprofiel: Klein Gemiddeld Groot 46

47 Samenvatting en beoordeling Lokale lasten niveau Vergrijzing Verjonging Zeer ongunstig: tarieven OZB, rioolheffing en reinigingsrechten boven het landelijke gemiddelde (beperkte bron van weerstandscapaciteit) Gemiddeld Gemiddeld Weerstandsvermogen Gunstig: weerstandsratio jaarrekening 2011 is 2,6 Schuldpositie Aanwending externe financiering Reserve positie Voorzieningen Garantstellingen Rentelasten Rentelasten eigen financieringsmiddelen Neutraal: netto schuld als percentage van het balanstotaal de afgelopen 3 jaar gedaald met 9 procentpunten. Vanaf 2011 netto schuld per inwoner onder het landelijke gemiddelde. Neutraal: externe financiering ingezet voor 53% t.b.v. financiering grondexploitatie en financiële vaste activa en voor 43% t.b.v.de financiering van het voorzieningenniveau in de gemeente. In de afgelopen vier jaar is er minder externe financiering nodig geweest voor de financiering van de gemeentelijke voorzieningen (daling met 8 procentpunten). Neutraal: eigen vermogen in de afgelopen vier jaar versterkt met circa 2,0 miljoen. Eigen vermogen in vergelijking met andere gemeenten gemiddeld. Neutraal: geen onderhoudsvoorziening aanwezig, wel een onderhoudsreserve. Toereikendheid onderhoudsreserve in relatie tot actuele beheersplannen is een attentiepunt. Neutraal Neutraal: rentelasten zijn circa 4,3% van de exploitatie; dit is exclusief de rentekosten van de eigen financieringsmiddelen. Inzicht in en sturing van het rente-risico is een belangrijk aandachtspunt Ongunstig: geen rente toegevoegd aan de reserves (geen potentiële bron van weerstandscapaciteit aanwezig). Rente toegevoegd aan grondexploitatie Grondexploitatie Niet in exploitatie genomen gronden Begroting EMU-saldo 47 Neutraal: toevoeging is circa 3,7% van de netto-boekwaarde. Neutraal: toekomstige investeringen zijn beperkt ( 6.6 miljoen) en de nog te realiseren opbrengsten zijn circa 13,2 miljoen. Verliesvoorziening ultimo 2012 gevormd voor negatie exploitatieresultaat van twee complexen. Neutraal/ongunstig: risico s beperkt (verliesvoorziening ultimo 2012 gevormd voor lagere verwachte opbrengstwaarde) en kansen ook beperkt (beperkte bron van weerstandscapaciteit aanwezig) Omvang in totaliteit wel relatief hoog Neutraal/gunstig: eigen vermogen stijgt in de periode tot en met 2016 met circa 1,3 miljoen. Gunstig: in 2013 en 2014 geen overschrijding van de referentiewaarde. Grondexploitatie is neutraal opgenomen in prognose EMU-saldo 2013 en 2014.

48 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

Een financieel beeld. Gemeente Albrandswaard. Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt

Een financieel beeld. Gemeente Albrandswaard. Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt Een financieel beeld Gemeente Albrandswaard Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt Database lokaal- en middenbestuur Database met jaarrekeningen van alle provincies, gemeenten en waterschappen over

Nadere informatie

Stresstest 2013 Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht begroting 2015

Stresstest 2013 Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht begroting 2015 Stresstest 2013 Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht begroting 2015 Waar draait het om? Lokale lasten Financiële positie Voorzieningenniveau 2 Overall overzicht. INDICATOR Zeer Gunstig Gunstig

Nadere informatie

Uitgangspunten stresstest

Uitgangspunten stresstest Uitgangspunten stresstest Hoofdzakelijk op basis van openbare bronnen: Begroting Jaarrekening CBS-statistieken Atlas van de lokale lasten Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Een financieel beeld van de gemeente Velsen. IJmuiden 27 september 2012 Niels Fritz Erik Wijnstok

Een financieel beeld van de gemeente Velsen. IJmuiden 27 september 2012 Niels Fritz Erik Wijnstok Een financieel beeld van de gemeente Velsen IJmuiden 27 september 2012 Niels Fritz Erik Wijnstok Waar draait het om? Velsen Gemeentelijke woonlasten Eénpersoonshuishouden 739 Meerpersoonshuishouden 739

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht. Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 30 oktober 2012

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht. Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 30 oktober 2012 Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 30 oktober 2012 Waar draait het om? Uitgangspunten stresstest. Hoofdzakelijk op basis van openbare bronnen: Begroting

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering. Drs. Jeroen Dungelmann

Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering. Drs. Jeroen Dungelmann Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering Drs. Jolanda van Elst Drs. Jeroen Dungelmann Deloitte FAS ABN Amro Juli 2013 Agenda Algemeen Afsplitsing activa/passiva naar Overgangs-BV: juridische

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Den Haag, 28 juni 2012 Schriftelijke communicatie over de accountantscontrole - Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Piet Klop RA MGA Rotterdam, maandag 28 november 2011 De Rotterdamse havenbaron en politicus Lodewijk Pincoffs speelde een belangrijke

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

GES Alert Wooncorporaties

GES Alert Wooncorporaties The Netherlands Tax, Global Employer Services Inhoud Inleiding Controle overzichten UWV Eigenrisicodrager ZWflex? Herverzekeren of niet? Optimaliseren ziekteverzuimbeleid Projectplan GES Alert Wooncorporaties

Nadere informatie

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014 Een rol van (publiek) belang Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten Doorn, 6 november 2014 AGENDA I. Kostenontwikkeling Nederlandse gezondheidszorg II. III. Kostenbeheersing en marktwerking:

Nadere informatie

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij Supermarkten Omzet, het fundament Paul Op Heij Dinsdag, 28 januari 2014 Onderwerpen Omzet, het fundament Winkellandschap Impact crisis op consumentengedrag Vernieuwing in de branche zet door Rapport Deloitte

Nadere informatie

Stand van Zaken Computer Forensics. Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services. IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven

Stand van Zaken Computer Forensics. Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services. IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven Stand van Zaken Computer Forensics Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven 2015 Deloitte The Netherlands 1 Introductie Johan ten Houten

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen NVRD Themadag Actualiteit in bedrijfsvoering Mr. drs. R.P. (Reinder) Wiersma Mr. G.J. (Ruud) de Jong, 18 februari 2016 Onderwerpen Hoofdlijn wettelijke

Nadere informatie

FAS/REA Utrecht. Governance en risicomanagement bij corporaties. Actieve rol van de RvC vereist!

FAS/REA Utrecht. Governance en risicomanagement bij corporaties. Actieve rol van de RvC vereist! FAS/REA Utrecht Governance en risicomanagement bij corporaties Actieve rol van de RvC vereist! Gerda Groeneveld, Rotterdam, 16 02 2012 Onderwerpen Veranderde rol van de commissaris Uitgangspunten voor

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Number 11, May 2015 IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Het alloceren van de transactieprijs aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen in een

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Deloitte onderschrijft de uitgangspunten en bepalingen van de Code voor Accountantsorganisaties en heeft zich verbonden om deze te implementeren

Nadere informatie

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016 De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam Rotterdam, Oktober 2016 Robotisering en automatisering hebben fundamenteel invloed op ons dagelijkse leven en de toekomst van het

Nadere informatie

IFRS 15 Balanspresentatie

IFRS 15 Balanspresentatie IFRS 15 Balanspresentatie Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

Big Data in opsporing

Big Data in opsporing Big Data in opsporing Inge Philips-Bryan 20 september 2016 Essentie big data voor opsporing Van reconstructie achteraf naar real-time interventie Datavolume neemt toe Gat in penetratievermogen overheid-burger/crimineel

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie

Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie Channa Minke Apeldoorn, 24 april 2012 Programma Inhoudelijke toelichting op samenhang en innovatie (15 min) Workshop innovatieve

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht Private Client Services Uw vermogen onze aandacht It s business, it s personal Het kunnen beschikken over vermogen maakt veel zaken gemakkelijker maar brengt ook vaak vragen met zich mee. Fiscale vragen

Nadere informatie

Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad. Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok

Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad. Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok Agenda Rollen in de gemeente Kadersstellen Financiële verordening 212 Begroting en paragrafen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Presentatoren: Stephen Brunner Hans Pijl Start webinar 08:30 uur Vragen Voor het stellen van vragen tijdens het webinar zijn er twee mogelijkheden. Inbellen

Nadere informatie

Toelichting over de presentatie: Presentatie Uitkomsten stresstest. Informeren. Doel:

Toelichting over de presentatie: Presentatie Uitkomsten stresstest. Informeren. Doel: Toelichting over de presentatie: Presentatie Uitkomsten stresstest Doel: Informeren Toelichting: Bijlagen: Tijdens een bijeenkomst op 11 juni 2012 gaf wethouder Jeene een presentatie over de uitkomsten

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence Woningcorporaties zien zich geconfronteerd met veel veranderingen die invloed hebben op de

Nadere informatie

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd!

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Nederland GES April 2016 GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Inhoudsopgave 1. Aanpassingen Wet werk en zekerheid 2. Aanpassingen Wet aanpak schijnconstructies 3. Knelpunten loonbetaling

Nadere informatie

Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011

Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011 Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011 Utrecht, 6 maart 2012 Inhoud Persoonlijk Budget Levensfase CAO gehandicaptenzorg 2011 2014 3 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Een financieel beeld van de gemeente

Een financieel beeld van de gemeente Een financieel beeld van de gemeente Heerhugowaard Stresstest april 2013 Inleiding Deze stresstest is opgebouwd uit een 16-tal indicatoren. Het geeft het risicoprofiel aan voor die indicatoren. Voor het

Nadere informatie

Een financieel beeld van de gemeente Heerhugowaard. Stresstest, april 2015

Een financieel beeld van de gemeente Heerhugowaard. Stresstest, april 2015 Een financieel beeld van de gemeente Heerhugowaard Stresstest, april 2015 Inleiding Dit is de derde keer dat u de stresstest van de gemeente Heerhugowaard ontvangt. Het is een update van de cijfers zoals

Nadere informatie

Capital at Risk model Meten van projectrisico s

Capital at Risk model Meten van projectrisico s Capital at Risk model Meten van projectrisico s Amsterdam, 14 oktober 2011 Risicomodel voor projectrisico s Overzicht Doeleinden risicomodel Inzicht verschaffen in het risico van een project; Rekening

Nadere informatie

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nummer 8, december 2014 Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nieuwe regels zijn door de IASB gepubliceerd voor

Nadere informatie

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Decentralisaties sociaal domein

Decentralisaties sociaal domein Decentralisaties sociaal domein Landelijke ontwikkelingen, controleaanpak en aandachtspunten Gemeenten Land van Cuijk 24 maart 2016 Drs. Erwin Hollanders Drs. Patrick Jussen RA Drs. Arjan Schutgens RA

Nadere informatie

Risicomanagement@gemeente Doetinchem

Risicomanagement@gemeente Doetinchem Risicomanagement@gemeente Doetinchem Ruimte voor elkaar: risico-inventarisatie Wmo en Wwb + Wsw drs. Laudy Konings Doetinchem, 18 oktober 2012 Inhoudsopgave Context van risicomanagement Aanleiding voor

Nadere informatie

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Professional Practice Department Nummer 8, november 2014 Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Wijzigingen Richtlijnen voor

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014 Update Afscheiden van embedded derivaten Afscheiden van embedded derivaten: Inleiding Onlangs zijn in RJ 290 Financiële instrumenten diverse wijzigingen

Nadere informatie

FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens

FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: woensdag 6 januari 2016 9:33 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens Bestemd voor digitale leeszaal

Nadere informatie

Taxlab Alles over het BEPS Multilateraal Instrument. Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017

Taxlab Alles over het BEPS Multilateraal Instrument. Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017 Taxlab 2017 Alles over het BEPS Multilateraal Instrument Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017 Alles over het BEPS Multilateraal Instrument Stellingen (1) Er kan niet op worden vertrouwd dat autoriteiten

Nadere informatie

2de editie - Oktober 2013. Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen

2de editie - Oktober 2013. Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen 2de editie - Oktober 2013 Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen Inhoud Inleiding 3 Nederlandse fiscus erg coulant met uitstel 4 De fiscus vult

Nadere informatie

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015 Ranking Verloningsoptimalisaties Februari 2015 Loonsverhoging - Brutoloonsverhoging werknemer (op jaarbasis) 1.000,00 - RSZ werkgever (35%) + 350,00 - Brutokostprijs werkgever 1.350,00 - Belastingbesparing

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven. Eindhoven, 11 Januari 2016

Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven. Eindhoven, 11 Januari 2016 Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven Eindhoven, 11 Januari 2016 Ontwikkelingen in het accountantsberoep en impact op de controle Op 25 september 2014 zijn de plannen van de NBA bekend

Nadere informatie

Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden

Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden 2 Introductie Deloitte ACS kan je cashflow en werkkapitaal verstevigen in deze onzekere tijden

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW Ivan Massin Senior Director 26 november 2015 Inhoud Schoolgebouwen 5 Sociale woningen privé-initiatief 8 Renovatie woningen 11 Overige topics Infrastructuur

Nadere informatie

Taxlab Fiscaliteit en bouw in de publieke sector. Taxlab Four Faces of Tax. 28 maart 2017

Taxlab Fiscaliteit en bouw in de publieke sector. Taxlab Four Faces of Tax. 28 maart 2017 Taxlab 2017 Fiscaliteit en bouw in de publieke sector Taxlab 2017 Four Faces of Tax 28 maart 2017 Taxlab 2017 Agenda 1. Welkom en introductie 2. Casus aankoop en verbouw van bestaand vastgoed 3. Gevolgen

Nadere informatie

ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen. CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012

ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen. CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012 ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012 Introductie Janko Lindenbergh Director Real Estate Advisory Finance & Transactions Deloitte Financial Advisory

Nadere informatie

Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter

Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter Den Haag, 19 juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Actuele ontwikkelingen 3 Rechtmatigheid 4 Controlebevindingen 5 Overige aandachtspunten

Nadere informatie

Een financieel beeld van de gemeente Heerhugowaard. Stresstest, juni 2015

Een financieel beeld van de gemeente Heerhugowaard. Stresstest, juni 2015 Een financieel beeld van de gemeente Heerhugowaard. Stresstest, juni 2015 Inleiding Dit is de vierde keer dat u de stresstest van de gemeente Heerhugowaard ontvangt. Het is een update van de cijfers zoals

Nadere informatie

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Dit is Laura 1 2015 Deloitte The Netherlands Laura & trends in onderwijs,

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Nummer 2, oktober 2014 Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Vanaf boekjaar 2014 mag in de jaarrekening de voorziening

Nadere informatie

Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle

Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA Partner Deloitte voorzitter RJ 645 Utrecht 21 december 2016 De opdracht 1. Aan welke standaarden is de

Nadere informatie

De betrouwbare partner voor lokale besturen Samenwerking op maat

De betrouwbare partner voor lokale besturen Samenwerking op maat De betrouwbare partner voor lokale besturen Samenwerking op maat Optimaliseer het samenwerkingsportfolio van uw lokaal bestuur Context Samenwerking tussen lokale besturen in Vlaanderen is vandaag al een

Nadere informatie

VNG-Congres gemeentefinanciën Interne controle, rechtmatigheid en de accountants. Nieuwegein 6 december 2016 Rein-Aart van Vugt

VNG-Congres gemeentefinanciën Interne controle, rechtmatigheid en de accountants. Nieuwegein 6 december 2016 Rein-Aart van Vugt VNG-Congres gemeentefinanciën Interne controle, rechtmatigheid en de accountants Nieuwegein 6 december 2016 Rein-Aart van Vugt Rechtmatigheid Getrouwe beeld Rechtmatigheid NORM Besluit begroting en verantwoording

Nadere informatie

Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen. Marly Kiewik

Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen. Marly Kiewik Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen Marly Kiewik 25 september 2014 Proeftuin Gerichte Preventie: preventie succesvol in de praktijk borgen door een gerichte

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Fiscale Monitoring HT, CAB steekproef en andere vormen van monitoring. David Savenije / Franklin Soetens

Fiscale Monitoring HT, CAB steekproef en andere vormen van monitoring. David Savenije / Franklin Soetens Fiscale Monitoring HT, CAB steekproef en andere vormen van monitoring David Savenije / Franklin Soetens 13 oktober 2016 Wat willen we vanmiddag toelichten? Introductie: De weg omhoog in de ogen van de

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

Number 10, April 2015. Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen

Number 10, April 2015. Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen Number 10, April 2015 Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangekondigd vanaf 1 januari

Nadere informatie

IFRS 15 Rechten op retour

IFRS 15 Rechten op retour IFRS 15 Rechten op retour Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst

december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst Inhoudsopgave Een duurzame toekomst 3 Belang duurzaamheid 5 Toetsing 8 Corporate governance code 9 De rol van accountants en consultants

Nadere informatie

Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39. Johan ten Houten, 10 September 2014

Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39. Johan ten Houten, 10 September 2014 Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39 Johan ten Houten, 10 September 2014 Introductie Johan ten Houten 52 jaar oud, getrouwd, 3 kinderen, 1 hond Wild van skiën, wijn en koken Grote

Nadere informatie

One step ahead! Frauderisicoanalyse door directie & toezichthoudend orgaan

One step ahead! Frauderisicoanalyse door directie & toezichthoudend orgaan One step ahead! Frauderisicoanalyse door directie & toezichthoudend orgaan One step ahead! Graag gaan wij met u in overleg over uitdagende thema s, zoals de kwaliteit van uw frauderisicoanalyse en professionele

Nadere informatie

Nummer 1, oktober 2014. Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten

Nummer 1, oktober 2014. Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten Nummer 1, oktober 2014 Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten 20 juni 2013 publiceerde de International Accounting Standards

Nadere informatie

Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen. Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015

Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen. Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015 Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg

Nadere informatie

Stresstest gemeente Heerhugowaard. 27 mei 2014. Inzicht in de financiële flexibiliteit en weerbaarheid van de gemeente

Stresstest gemeente Heerhugowaard. 27 mei 2014. Inzicht in de financiële flexibiliteit en weerbaarheid van de gemeente Stresstest gemeente Heerhugowaard 27 mei 2014 Inzicht in de financiële flexibiliteit en weerbaarheid van de gemeente Inleiding Dit is de tweede keer dat u de stresstest van de gemeente Heerhugowaard ontvangt.

Nadere informatie

Grondposities bij gemeenten eind 2015

Grondposities bij gemeenten eind 2015 Augustus, 2016 Grondposities bij gemeenten eind 2015 Het geïnvesteerd vermogen van gemeenten in grondposities is eind 2015 verder gedaald (met ca. 8%). Ofschoon er grote verschillen zijn in dit opzicht

Nadere informatie

Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR

Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR 2 maart 2015 David Savenije dsavenije@deloitte.nl 06 83555226 Een kort overzicht van de WKR Schematisch overzicht werkkostenregeling

Nadere informatie

Integratie OCMW's in de gemeenten Gereedheidsscan

Integratie OCMW's in de gemeenten Gereedheidsscan Integratie OCMW's in de gemeenten Gereedheidsscan Zijn de Vlaamse lokale besturen klaar voor de integratie van de OCMW s in de gemeenten? Deloitte stelt de resultaten van haar Gereedheidsscan voor. Context

Nadere informatie

GES Alert Belastingdienst informeert eigenrisicodragers over

GES Alert Belastingdienst informeert eigenrisicodragers over A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: maandag 4 juli 2016 17:07 Aan: HRM; P Otten; M Wolfs Onderwerp: FW: GES Alert Brief Belastingdienst-Zorg ( LMB) deel 1 Bijlagen: Brief overheidswerkgevers.pdf

Nadere informatie

Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht

Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht Oktober 2012 Agenda Inleiding Btw-ondernemerschap voor de toezichthouder per 1 januari 2013 Mogelijkheden om btw te voorkomen Mogelijkheden voor btw-aftrek

Nadere informatie

IFRS 15 Variabele vergoedingen

IFRS 15 Variabele vergoedingen IFRS 15 Variabele vergoedingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Deloitte Insight Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen

Deloitte Insight Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen Deloitte Insight Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen Drs. F. ten Have Drs. P.G.M.J. Jussen RA Drs. R.M.J. van Vugt RA Drs. F.J. Wijnstok RA Rotterdam 23 januari 2015 2 Voorwoord

Nadere informatie

VNG-congres Gemeentefinanciën Workshop: De financiële impact van de Omgevingswet. Dinsdag 6 december 2016 Nieuwegein

VNG-congres Gemeentefinanciën Workshop: De financiële impact van de Omgevingswet. Dinsdag 6 december 2016 Nieuwegein VNG-congres Gemeentefinanciën Workshop: De financiële impact van de Omgevingswet Dinsdag 6 december 2016 Nieuwegein Welkom VNG-congres Gemeentefinanciën 1 Introductie Jacco Maan Senior Manager Public Sector

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

State of the State 2016 Een actuele data-analyse van ons land

State of the State 2016 Een actuele data-analyse van ons land State of the State 2016 Een actuele data-analyse van ons land Contactpersoon State of the State Maurice Fransen Director, Deloitte Consulting mfransen@deloitte.nl +31 (0)88 288 3742 www.deloitte.nl/sots2016

Nadere informatie

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Samenwerken met de meest efficiënte accountant ooit 2 Inhoud 3 U zoekt meer dan

Nadere informatie

Fiscale monitoring in de publieke sector

Fiscale monitoring in de publieke sector Franklin Soetens (06-1234 28 58) Hans Willemsen (06-1234 44 50) Jeroen van der Meer (06-1099 92 92) Gerwin Volkerink (06-1234 27 03) Donderdag 26 maart 2015 Introductie Wat verstaan we onder fiscale monitoring?

Nadere informatie

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest Een financieel beeld van gemeente Deventer 1 februari 2012 Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie en aanleiding: wat zijn decentralisaties? 2. Decentralisaties in de praktijk: Gemeente Den Haag

Agenda. 1. Introductie en aanleiding: wat zijn decentralisaties? 2. Decentralisaties in de praktijk: Gemeente Den Haag Agenda 1. Introductie en aanleiding: wat zijn decentralisaties? 2. Decentralisaties in de praktijk: Gemeente Den Haag 3. Koppeling Sociaal Domein en Grondzaken 1 Aanleiding Focus afgelopen jaren op fysieke

Nadere informatie

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Drs.ing. Marcel Noordhuis Promovendus Nyenrode Business Universiteit Director Deloitte Real Estate

Nadere informatie