Op de Logistics Performance Index van de Wereldbank staat Rusland met een score van 2,61 op plaats 94 van in totaal 155 landen. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op de Logistics Performance Index van de Wereldbank staat Rusland met een score van 2,61 op plaats 94 van in totaal 155 landen. 1"

Transcriptie

1 Smart Logistics in Rusland Auteur: Innovatie-Attaché Nederlandse ambassade te Moskou Hoe scoort Rusland logistiek gezien? Op de Logistics Performance Index van de Wereldbank staat Rusland met een score van 2,61 op plaats 94 van in totaal 155 landen. 1 Logistics Performance Index (LPI) is the weighted average of the country scores on the six key dimensions: Efficiency of the clearance process (i.e. speed, simplicity and predictability of formalities) by border control agencies, including Customs; Quality of trade and transport related infrastructure (e.g. ports, railroads, roads, information technology); Ease of arranging competitively priced shipments; Competence and quality of logistics services (e.g., transport operators, customs brokers); Ability to track and trace consignments; Timeliness of shipments in reaching destination within the scheduled or expected delivery time. Overall LPI Customs Infrastructure International shipments Logistics competence Tracking & tracing Timeliness Russian Federation score 2.61 rank 94 score 2.15 rank 115 score 2.38 rank 83 score 2.72 rank 96 score 2.51 rank 88 score 2.60 rank 97 score 3.23 rank 88 Hoewel deze ranking is gebaseerd op perceptie (enquête) kan geconcludeerd worden dat er veel ruimte is voor verbetering. Zo maken onder andere bureaucratische obstakels (waaronder transparantie en implementatie van douaneprocedures), gebrekkige infrastructuur en beperkte logistieke kennis van zaken het organiseren en plannen van goederenstromen in Rusland lastig en onvoorspelbaar. Belangen en ambities Rusland is zeer afhankelijk van import door beperkingen van de eigen maakindustrie. Bovendien geeft een groot deel van de welgestelde, Russische consument de voorkeur aan buitenlandse producten. Nederland staat op de tweede plek van grootste handelspartners van Rusland. De handelscijfers worden sterk gedomineerd door export van minerale brandstoffen (naast metaal, ijzer en staal), maar Rusland is ook een sterk groeiende markt voor Nederlandse producten. In 2012 is de export van Nederland naar Rusland met 11% gestegen tot circa 7,1 miljard. Dat is 1,6% van de totale export van Nederlandse goederen in dat jaar. Nederland exporteert vooral landbouwproducten en voedingsmiddelen, machines en apparatuur en chemische producten. Nederlandse exporteurs hebben een groot belang bij een soepel lopend transport- en distributiesysteem. Centraal staat het beheersbaar maken van onzekerheden. Smart Logistics concepten zouden hier zeker een rol kunnen spelen. Feitelijk is er een enorme 1 www1.worldbank.org/prem/lpi/tradesurvey/mode1a.asp?countryid=119

2 markt voor optimalisatie van logistieke processen. Het betreft hier dus vooral export van kennis en kunde vanuit Nederland. Door de economische groei in Rusland is de vraag naar transport fors toegenomen. Ook is een trend waarneembaar dat transport steeds meer wordt uitbesteed, waardoor de vraag naar sectorspecifieke en innovatieve logistieke concepten groeit. Gegeven de nog altijd stijgende urbanisatiegraad van Rusland is er ruimte voor projecten op het gebied van stedelijke distributie. Naarmate er meer aandacht komt voor milieuvriendelijke vormen van logistiek, ontstaan mogelijkheden voor projecten op het gebied van fijn-distributie en return logistics. De overheid heeft onder andere de volgende ambities vastgelegd in het programma Transport System Development until 2020 : Toename van het transitvrachtvervoer met 12,7 miljoen ton en een verdubbeling van de transportdiensten als onderdeel van de totale dienstenexport; Verhoging van de arbeidsproductiviteit in rail-, maritiem en luchttransport; Prijsreductie van procent op eindproducten door verlaging van transportkosten; Uitbreiding en verbetering van de bestaande infrastructuur (spoorwegen, autowegen, havens, binnenwateren en luchthavens). Modaliteiten en infrastructuur Voor economische groei op langere termijn en diversificatie van de economie is een goed functionerend transportsysteem onontbeerlijk. Waar in Nederland de optimalisatie vooral zit in slimmere systemen en processen, zijn in Rusland nog veel investeringen nodig om de basisinfrastructuur te verbeteren en de capaciteit uit te breiden. Overigens is dit ook gedeeltelijk een mindset kwestie. In plaats van strategisch te denken in het vergroten van efficiency en het optimaliseren van logistieke processen, is het Russische business development model eerder gestoeld op uitbreiding van hardware. De overheid investeert in modernisering en uitbreiding van infrastructuur en logistieke centra. Moskou en Sint-Petersburg zijn de belangrijkste logistieke knooppunten, maar andere steden zoals Nizhnij Novgorod, Kazan, Jekaterinburg en Novosibirsk ontwikkelen zich steeds meer als logistieke hubs door groei van de industrie en detailhandel. De ontwikkeling van markten in Azië en de transport corridors tussen Europa en Azië via Rusland bieden ook goede groeimogelijkheden voor multimodaal vrachtvervoer. Rusland heeft de ambitie om een logistieke hub te worden tussen Azië en Europa. Dit geldt onder andere voor de transitspoorverbinding van Europa naar China als alternatief voor het vervoer per zee en aansluitend binnenvaart naar de westelijke regio s van China. Door congestie in de huidige zeehavens wordt veel vrachtvervoer momenteel overgeslagen in havens in de Baltische Staten. Om dit verlies aan potentiële inkomsten voor Rusland te verminderen zal de havencapaciteit worden uitgebreid. Zo zijn er plannen om een haven te bouwen in Taman aan de Zwarte Zee voor droog bulktransport (graan, kool en staal); een investeringsproject van 7 miljard US dollar. Nederlandse bedrijven zijn bij de studiefase betrokken. Ook de zeehaven van Novorossiisk, de grootste Russische gateway zal worden uitgebreid. Er worden nieuwe terminals gebouwd voor container- en bulktransport, en de apparatuur in bestaande terminals zal worden verbeterd. Het netwerk van spoor- en autowegen zal worden uitgebreid om betere toegang tot de schepen te krijgen.

3 Groeiprognose Business Monitor International 2 verwacht dat het goederentransport met ongeveer 2 procent zal toenemen in Dit geldt voor alle modaliteiten, behalve het spoorvervoer (afname 3 procent). Deze verwachting impliceert een vertraging van de groei in lijn met de economische voorspellingen en de handelsstromen. Drie ontwikkelingen maken de voorspellingen nog minder zeker: privatiseringsgolf in de transport- en logistieke sector, de voorbereiding op de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji en de recente toetreding van Rusland tot de WTO. Gerekend in tonnage per kilometer is spoortransport met 90,1 procent van het totale goederenvervoer de grootste transportmodaliteit (2,1 miljard ton/km in 2012), gevolgd door wegvervoer met 7,7 procent en binnenvaart 2,2 procent. EEN AANTAL CONCRETE PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN UITGELICHT Metropolitan Food Security Het belang van Rusland voor de Nederlandse agrarische sector neemt gestaag toe. Niet alleen de export van landbouwproducten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In het kader van de ambitie tot zelfvoorziening tegen 2020 zoekt Rusland juist ook naar Nederlandse kennis en technologie om de eigen voedselproductieketens te verbeteren. Een van de vraagstukken waar de topsector Agrofood zich specifiek op richt in Rusland is Metropolitan Food Security. Voor de stad Moskou, een metropool van 14 miljoen mensen, is het van groot belang om de voorziening van de stad met verse levensmiddelen te verbeteren. Zowel op het vlak van beschikbaarheid, liefst van eigen bodem, als op het vlak van agrologistiek. Er zijn verwerkings- en opslagfaciliteiten in de buurt van de stad, maar de agrifood supply chains zijn slecht geïntegreerd. Een cluster Nederlandse bedrijven onder aanvoering van het netwerk Metropolitan Food Security zet in op het bieden van geïntegreerde systeemoplossingen die aansluiten op de behoeftes van een urbane omgeving. De behoeften van de stad zijn inmiddels in kaart gebracht en het cluster heeft een Nederlandse oplossing uitgewerkt voor agro-distributie rond Moskou. Staatssecretaris Dijksma heeft deze in oktober 2013 middels een zogenaamd bidbook Moscow Fresh Supply aan het stadsbestuur gepresenteerd. In het voorstel neemt kennis en expertise omtrent het optimaliseren van logistieke stromen voor versproducten een belangrijke plek in. Suzanne van Tilburg, die als Strategic Program Manager van de Topsector Agro&Food International nauw bij de ontwikkelingen betrokken is, ziet goede mogelijkheden om de activiteiten van de topsector Agrofood te versterken met kennis vanuit de topsector Logistiek. Hierover is de topsector Agrofood in gesprek met Dinalog, het logistieke topinstituut. Zo is er behoefte aan expertise en technologie op het gebied van handling, opslag, koeltransport, en zeker ook juist geïntegreerde oplossingen om logistieke stromen voor versproducten te optimaliseren. 2 Russia Freight Transport Report Q3 2013

4 Dutch Aviation Solutions Russia (DASR) Een cluster van negen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen richt zich op het bevorderen van de Nederlandse luchtvaartindustrie in Rusland binnen twee thema s: de modernisering van regionale vliegvelden (als logistieke hubs) en luchtvaartveiligheid. Het DASR cluster speelt hiermee in op de ambities van de Russische overheid op het gebied van interregionale luchtvaartverbindingen en transportdiensten. Zij verkiezen een gezamenlijke aanpak omdat de Russische transport- en logistiekmarkt en de bijbehorende regelgeving weinig transparant zijn. Er is een duidelijke marktvraag, maar de klantenkring is verspreid, de besluitvorming verschilt per regio en de overheid speelt een grote rol. Dat maakt het voor individuele bedrijven moeilijk om succesvol te opereren. Het DASR cluster richt zich niet alleen op de luchthavens zelf, maar profileert juist ook de Nederlandse knowhow, producten en diensten op het gebied van ontwerp, management en ontwikkeling van transport- en logistieke centra rond grote vervoersknooppunten en vliegvelden. Districon is de aangewezen airport logistics knowhow partner binnen het cluster. Frits Bisschop, Managing Director, beaamt dat de Russische logistieke markt moeilijk toegankelijk is. De internationale luchtvrachtstromen concentreren zich in grote mate op Moskou (Sheremetyevo en Domodedovo) en in beperktere mate op Sint-Petersburg. Regionale luchthavens hebben nagenoeg alleen binnenlandse luchtvracht te verwerken, maar deze markt is tamelijk klein. De regio s worden in hun ambities om logistieke hubs te creëren bovendien geconfronteerd met belemmeringen waarvoor zij afhankelijk zijn van het federaal niveau (zoals de douane). De Russische oplossing voor capaciteitsverruiming vertaalt zich over het algemeen in uitbreiding van infrastructuur, hardware, gebouwen en mensen. Omdat slechts beperkt wordt gedacht in termen van concepten en efficiencyverbetering, is er nog weinig voedingsbodem voor Smart concepten. Het potentieel is echter enorm, maar Smart Logistics begint met awareness; strategisch naar de markt kijken en logistieke processen beter inrichten in samenspraak met de marktpartijen. Zelfs de grote luchthavens in Moskou denken nog weinig markt strategisch, eerder operationeel, aldus Frits Bisschop. Human Capital Ondanks het gebrek aan logistieke kennis dient het human capital potentieel zeker niet volledig uitgevlakt te worden. In relatie tot smart concepten valt dan vooral te denken aan de ruim aanwezige excellente kennis op het gebied van wiskunde en ICT. Het Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) is een private research universiteit die in Moskou wordt opgezet in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De universiteit heeft manufacturing and logistics als een van de speerpunten geselecteerd voor de innovatieagenda. Deze keuze is gebaseerd op zowel de potentiële economische impact op Rusland, de vraag in de (wereld)markt, als de mogelijkheid om wetenschappelijke input (human capital) vanuit Rusland te betrekken. Skoltech is van plan eind volgend jaar (2014) een internationale open tender uit te schrijven voor het opzetten van een Center for Research, Education and Innovation (CREI) for Operations. Dit CREI beoogt multidisciplinair, geavanceerd onderzoek op te zetten en

5 onderwijs aan te bieden op het gebied van logistiek en manufacturing. Consortia van buitenlandse en Russische kennisinstellingen kunnen meedingen in de tender voor de opzet van het CREI for Operations. Skoltech heeft hiervoor een bedrag van maximaal 60 miljoen US dollar voor een periode van 5 jaar beschikbaar. 3 Daarnaast moet Skoltech zijn eigen logistiek opzetten voor de universiteit zelf om een efficiënte en betrouwbare toelevering van materialen en apparatuur te garanderen. Beide invalshoeken bieden kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. 3

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Nederland behoort tot de wereldtop van de internationale handel

Nederland behoort tot de wereldtop van de internationale handel Nederland behoort tot de wereldtop van de internationale handel Vandaag wordt de Global Enabling Trade Report 2014 van het World Economic Forum (WEF) gepubliceerd. In dit rapport wordt uitgebreid aandacht

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 ii Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Thierry

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech?

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam/TNO Mobiliteit Preadvies voor de Raden

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart Juni 2013 De marktsegmenten van het vrachtvervoer

Nadere informatie

C-Infrastructuur & Vervoer

C-Infrastructuur & Vervoer C-Infrastructuur & Vervoer Markt, technologie en toekomstige thema s Auteur: Chris Maliepaard Versie: 1.0 Datum: 1 december 2014 Status: Definitieve versie Versieoverzicht Versie Datum Reflectiegroep Commentaar

Nadere informatie

Energiediplomatie nieuwe stijl: Publiek private samenwerking in het buitenland

Energiediplomatie nieuwe stijl: Publiek private samenwerking in het buitenland Energiediplomatie nieuwe stijl: Publiek private samenwerking in het buitenland Joep Sweyen 1 April 2012 Nederland staat in het buitenland goed aangeschreven vanwege de economische kracht van diverse sectoren,

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As ICT en TOPSECTOREN ICT als Innovatie As ICT als Innovatie As binnen de Topsectoren Onlangs publiceerde het Ministerie van EL&I de Bedrijfslevenbrief. In deze notitie wordt het economische beleid voor de

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Den Haag, 10 februari 2014 Inhoud 1 Nederlandse Chemiesector in Transitie... 3 2 Chemie en de Grote Maatschappelijke Uitdagingen... 9 3

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie