Programma van Toetsing en Afsluiting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting PTA s van 5vwo, cohort In dit document zijn alle PTA s te vinden van alle vakken die de leerlingen in de bovenbouw in hun pakket kunnen hebben. De vakken staan op alfabetische volgorde, te beginnen met Aardrijkskunde en eindigend met Wiskunde. Het PTA is voor elk vak uitgewerkt voor de vierde klas. In het planningsoverzicht staat wat verwacht kan worden in de vijfde en zesde klas. Let op: de percentages en andere gegevens die hier staan vermeld, zijn slechts een verwachting. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend want secties stellen op grond van hun ervaringen soms nog e.e.a. bij voor het volgende cohort. In de PTA s worden verschillende afkortingen en codes gebruikt. Hieronder een lijst met deze afkortingen en code en de betekenis daarvan. Afkorting of code Bij vorm: S Bij vorm: M Bij vorm: P Bij duur Bij her? N Bij her? J Code T1, enz. Code T-I, enz. Code P1, enz. Code P-I, enz. betekenis van het onderdeel als voortgangscijfer. Dit telt alleen voor de overgang. van het onderdeel als schoolexamen cijfer. Dit telt meer voor het uiteindelijke schoolexamencijfer van het vak aan het einde van 6vwo Een schriftelijke toets Een mondelinge toets Dit kan een practicumverslag zijn, of een werkstuk of. De tijdsduur van een toets in minuten Niet herkansbaar Wel herkansbaar Deze code duidt op een voortgangstoets Deze code duidt op een schoolexamentoets Dit is de code voor een praktische opdracht (PO) die meetelt voor het voorgangscijfer Dit is de code voor een praktische opdracht (PO) die meetelt voor het schoolexamencijfer

2 AARDRIJKSKUNDE COHORT PTA ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? Period e T1 Werkje voor een cijfer S 45 N 1 Systeem Aarde T2 Systeem Aarde S 60 J 1 3 T3 Werkje voor een cijfer S 45 N 1 Systeem Aarde T4 Systeem Aarde S 60 J 2 3 T5 Werkje voor een cijfer S 45 N 1 globalisering T6 Globalisering S 60 J 3 3 T7 Werkje voor een cijfer S 45 N 1 globalisering T8 Globalisering + Arm en Rijk S 60 J 4 3 T-I Gem. Eindrapportcijfer PTA 5V ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? Period e T1 Zuidoost Azië in S 60 J 1 3 beeld/actueel T-II Zuidoost Azië in S 90 J beeld/actueel + Arm en Rijk T3 Aardrijkskunde Olympiade S 120 N 1 T4 Werkje voor een cijfer S 45 N 1 Klimaatvraagstukken T-III Wonen in Nederland+ Klimaatvraagstukken S 90 J TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) 5V In dit jaar worden geen -toetsen afgenomen. Het -cijfer van dit jaar wordt gevormd door het onafgeronde gemiddelde eindcijfer behaald in en vormt 20% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Systeem Aarde en Globalisering. In dit jaar worden 2 -toetsen afgenomen. Het -cijfer van dit jaar wordt gevormd door het onafgeronde gemiddelde eindcijfer behaald in 5V en vormt 40% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Arm en Rijk, Klimaatvraagstukken, Zuidoost Azië in beeld + actueel, Wonen in Nederland.

3 6V In dit jaar worden 2 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 40% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Er is 1 praktische opdracht, namelijk: Wonen in Nederland. Deze PO bepaalt 100% van je PO- gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Systeem Aarde, Globalisering, Wonen in Nederland, Zuidoost Azië actueel en kaartvaardigheden. Opmerkingen Voor de berekening van het -eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode wordt verplaatst. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend

4 BIOLOGIE COHORT PTA ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? Period e T1 Hoofdstuk 1; inleiding in de S 45 N 1 biologie T2 Hoofdstuk 1 & 2; inleiding in S 90 J 2 3 de biologie en cellen T3 Hoofdstuk 3; voortplanting S 45 N 1 T4 Hoofdstuk 3 & 4; S 90 J 3 3 voortplanting en genetica T5 Hoofdstuk 5; evolutie S 45 N 1 T6 Hoofdstuk 5 & 6; evolutie en S 90 J 4 3 ecologie T-I Gewogen gemiddelde van T1 t/m T-6 P1 Hoofdpracticum P - N 2 P2 Gemiddelde van tenminste P - N 1 2 kleine practica uitgevoerd gedurende het schooljaar P-I Gewogen gemiddelde van hoofdpracticum en kleine practica (P1 en P2) 3 3 PTA 5V ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? Period e her T1 Thema 1, stofwisseling S 45 N 2 T-II Thema 1 & 4, stofwisseling S 90 J en Planten T-III Thema 2 & 3, DNA en mens S 90 J en milieu T-IV Thema 5 & 6, regeling en S 90 J waarneming, gedrag en beweging P-II Hoofdpracticum; gedrag P - N 2 2 P-III Gemiddelde van tenminste 2 kleine practica uitgevoerd gedurende het schooljaar P - N 2 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) In dit jaar zijn 6 -toetsen afgenomen. De schriftelijke toetsen van dit jaar vormen 16,7 % van je uiteindelijke toetsgemiddelde. Er zijn +/- 4 praktische opdrachten, namelijk: 1 hoofdpracticum en ca. 3 kleine

5 practica. Het gemiddelde van de practica is 37,5 % van het -P-gemiddelde. Dit jaar zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: cellen, voortplanting, genetica, evolutie en ecologie. 5V 6V In dit jaar worden 3 -toetsen afgenomen. De schriftelijke toetsen van dit jaar vormen 33,3% van je uiteindelijke toetsgemiddelde. Er zijn +/- 4 praktische opdrachten, namelijk: 1 hoofdpracticum en ca. 3 kleine practica. Het gemiddelde van de practica is 37,5 % van het -P-gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: stofwisseling, DNA, Mens en milieu, planten, regeling en waarneming en gedrag en beweging. In dit jaar worden 3 -toetsen afgenomen. De schriftelijke toetsen van dit jaar vormen 50% van je uiteindelijke toetsgemiddelde. Er zijn +/- 3 praktische opdrachten, namelijk practica. Het gemiddelde van de practica is 25 % van het -P-gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: voeding, transport, gaswisseling en uitscheiding, bescherming en evenwicht. Opmerkingen Voor de berekening van het eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

6 CKV COHORT ALLEEN VOOR ATHENEUMLEERLINGEN DIE IN K&CV MET EEN VOLDOENDE HEBBEN AFGEROND PTA ( ) her TI Religie in de literatuur (RCS) S 90 J 1 4* 1 1 TII Religie in de beeldende kunsten (RCS) M 15 N 1 1 TIII Denkstromingen (RCS) (RCS) S 60 J 1 4* 1 1 TIV Religie in de muziek (RCS) S 60 J 1 4* 1 1 TV Het eindcijfer van K&CV in 5 TVI Kunstgeschiedenis van Rome S 60 J 2 of PI Portfolio 'religie en zingeving' (RCS) P N 3 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) 5V 6V Er zijn dit jaar 5 -toetsen. Deze vormen 50% van je -toetsgemiddelde. De andere 50% worden gevormd door je reeds behaalde gemiddelde voor K&CV (TV). TVI doen de leerlingen mee met een 5e klas in P2 of P3. Er is 1 po. Deze vormt 100% van je -P-gemiddelde. Er zijn 4 handelingsdelen, te weten 4 culturele verslagen. Dit kunnen die van vorig jaar zijn (mits voldoende). Er zijn geen po's of toetsen. Er zijn 3 handelingsdelen, namelijk 2 culturele verslagen (deze moeten in januari zijn ingeleverd) en het volgen van de NBA-module Verdieping Rome in P3. In 6V is er geen programma voor CKV. Opmerkingen Dit PTA is alleen van toepassing op atheneumleerlingen. Zij moeten, anders dan gymnasiumleerlingen, dit vak afronden. Het afgeronde cijfer voor CKV komt in plaats van het cijfer waar gymnasiasten RCS hebben staan. Het wordt dus gecombineerd met het afgeronde cijfer voor het profielwerkstuk en Maatschappijleer in het zogenaamde combinatiecijfer: dat verschijnt op het diploma en telt volledig mee als examencijfer. Voor de berekening van het -eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. * RCS wordt modulair aangeboden. Dat betekent dat elke klas in een andere periode een bepaalde module volgt en dat het moment van herkansing dus per klas verschilt.

7 CKV COHORT ALLEEN VOOR ATHENEUMLEERLINGEN DIE IN K&CV NIET MET EEN VOLDOENDE HEBBEN AFGEROND PTA ( ) her TI Religie in de literatuur (RCS) S 90 J 1 4* 1 1 TII Religie in de beeldende kunsten (RCS) M 15 N 1 1 TIII Denkstromingen (RCS) (RCS) S 60 J 1 4* 1 1 TIV Religie in de muziek (RCS) S 60 J 1 4* 1 1 TV Kunstgeschiedenis van Rome S 60 J 2 of TVI Oude geschiedenis S 60 J 2 of PI Portfolio 'religie en zingeving' (RCS) P N 3 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) 5V 6V Er zijn dit jaar 6 -toetsen. Deze vormen 75% van je -toetsgemiddelde. TV doen de leerlingen mee met een 5e klas in P2 of P3. TVI doen de leerlingen mee met een 5e klas in P2 of P4. Er is 1 po. Deze vormt 100% van je -P-gemiddelde. Er zijn 4 handelingsdelen, te weten 4 culturele verslagen. Dit kunnen die van vorig jaar zijn (mits voldoende). Er zijn dit jaar 2 -toetsen. Deze vormen 25% van je -toetsgemiddelde. De eerste (TVII) is de NBA-module Theatergeschiedenis en de tweede (TVIII) is de NBA-module Muziekgeschiedenis (onder voorbehoud). Er zijn geen po's. Er zijn 3 handelingsdelen, namelijk 2 culturele verslagen (deze moeten in januari zijn ingeleverd) en het volgen van de NBA-module Verdieping Rome in P3. In 6V is er geen programma voor CKV. Opmerkingen Dit PTA is alleen van toepassing op atheneumleerlingen. Zij moeten, anders dan gymnasiumleerlingen, dit vak afronden. Het afgeronde cijfer voor CKV komt in plaats van het cijfer waar gymnasiasten RCS hebben staan. Het wordt dus gecombineerd met het afgeronde cijfer voor het profielwerkstuk en Maatschappijleer in het zogenaamde combinatiecijfer: dat verschijnt op het diploma en telt volledig mee als examencijfer. Voor de berekening van het -eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. * RCS wordt modulair aangeboden. Dat betekent dat elke klas in een andere periode een bepaalde module volgt en dat het moment van herkansing dus per klas verschilt.

8 DUITS COHORT PTA ( ) T1 Gramm+schrijfvaardigheid S 90 J 2 2 K1 t/m 3 T2 Gramm+schrijfvaardigheid S 90 J 3 2 K4 t/m 6 T3 Leesvaardigheid S 90* N 2 T4 Idioom K 1t/m 3 S N 1 T5 Leesvaardigheid S 90* N 2 T6 Idioom K 4t/m 6 S N 1 T7 Luistervaardigheid S 60 N 2 T8 Spreekvaardigheid presentatie en gesprek M 5+10** J 2 2 T-I Gemiddelde behaald cijfer 3 PTA 5V ( ) Code stofomschrijving Vorm Duur Her? Periode T1 Gram Kap 7-12 S 90 J 4 3 T2 Examen idioom S N 1 T3 Leesvaardigheid S 120* N 3 T-II Literatuur theorie S 60 N 2 1 T-III Spreekvaardigheid M 10 + J T-IV Schrijfvaardigheid S 90 J T-V Luistervaardigheid S 90 J P1 Literatuur P N boekvergelijking 2 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (COHORT ) In dit jaar telt het gemiddelde toetscijfer mee als -cijfer. De -toets van dit jaar vormt 14% van je uiteindelijke -T gemiddelde. * T3&T4 en T5&T6 worden op hetzelfde moment getoetst. Je krijgt wel twee aparte cijfers. ** T8 bestaat uit twee delen: een individuele presentatie in de klas en een gesprek tijdens een mondeling (in duo's). Deze twee cijfers vormen samen 1 toetscijfer. Indien je T8 herkanst, moeten beide onderdelen herkanst worden. Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: alle vaardigheden 5V In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen.

9 De -toetsen van dit jaar vormen 33% van je eindelijke -toetsgemiddelde. Er is dit jaar 1 praktische opdracht. De weging zal 5% t.o.v. het volledige cijfer zijn. De 1e deadline is vrijdag 6 oktober De 2e deadline is dinsdag 28 november De praktische opdracht is een opdracht waarbij 2 boeken met elkaar vergeleken worden. *De toetsen T2+T3 zullen gecombineerd worden afgenomen, maar zorgen wel voor 2 cijfers. Er zijn dit schooljaar 3 handelingsdelen, verplicht voldoende toetsen. Het gaat hierbij over de idioomlijsten uit de hoofdstukken 7&8, 9&10 en 11&12, zowel de lijsten D-N als N-D. De slagingsnorm ligt bij 70% goed. Indien je voor 1 of meerdere toetsen niet slaagt, moet je je herkansing van periode 1 gebruiken, conform het overgangsreglement. Het T-III wordt in 2 delen afgenomen, 1 individuele presentatie voor de klas en een gesprek in 2-tallen tijdens de toetsweek. Indien je de toets herkanst, moeten alle 2 de delen opnieuw gedaan worden. De 2 cijfers worden opgeteld en gedeeld. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: alle vaardigheden plus literatuur. 6V In dit jaar worden 5 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 53% van je uiteindelijke -T gemiddelde. Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: alle vaardigheden plus literatuur. Opmerkingen Voor de berekening van het -eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 95/5 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

10 ECONOMIE COHORT PTA ( ) T1 H1 Keuzes maken S 90 J 1 3 H2 Arbeidsverdeling en ruil H3 Geld P1 Conjunctuurbekerstrijd P 45 N 1 T2 H4 De onzichtbare hand S 90 J 2 3 H5 De consument P2 Experiment 1 P 45 N 1 T3 H6 De producent (1) S 90 J 3 3 H7 De producent (2) H8 Perfect werkende markten P3 Experiment 2 P 45 N 1 T4 H9 Overheidsingrijpen op S 90 J 4 3 perfect werkende markten H10 Niet-perfect werkende markten P4 Experiment 3 P 45 N 1 T-I Gemiddelde van de toetsen in 1 P-I Gemiddelde van de PO s in 1 PTA 5V ( ) P-II Krantendossier + Gemiddelde P N 1 1 van tenminste 2 kleine practica uitgevoerd gedurende het schooljaar T-II Concept ruilen over tijd S 90 J Stof: H11 Verleden, heden en toekomst H12 Sparen en investeren H13 Pensioen H14 Belastingen en overheidstekort Alternatieve lesstof wordt aangeboden in de les. T-III Concept samenwerken en onderhandelen H15 Informatie H16 Speltheorie S 90 J 2 1 1

11 T-IV T-V H17 Onderhandelen Alternatieve lesstof wordt aangeboden in de les. Concept risico en informatie H18 Risico H19 Risico en beleggen H20 Risico en ondernemen Alternatieve lesstof wordt aangeboden in de les. Concept welvaart en groei H21 Samenhang tussen markten H22 Welvaart H23 De nationale rekeningen H24 Inkomensverdeling H25 Economische groei Alternatieve lesstof wordt aangeboden in de les. S 90 J S 120 J TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) Het gemiddeld behaalde toetscijfer vormt 8,3% van het uiteindelijk -toets gemiddelde. Het gemiddeld behaalde cijfer van de PO s is 50% van je uiteindelijk behaalde -PO gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Schaarste en ruil en Markten 5V In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 33,3% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Er zijn 1 grote en ongeveer 2 kleine praktische opdrachten. Tezamen vormen de cijfers van deze PO s 50% van je -PO gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Ruilen over de tijd, Samenwerken en onderhandelen, Risico en informatie, Welvaart en groei 6V In dit jaar worden 3 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 58,3% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Markten, Ruilen over de tijd, Samenwerken en onderhandelen, Risico en informatie, Welvaart en groei en Conjunctuur. Opmerkingen Voor de berekening van het eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode wordt verplaatst. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

12 ENGELS COHORT PTA ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? Period e T1 Luistervaardigheid HAVO S 45 N 2 T2 New Headway Unit 1 en 2 + S 60 J 1 3 examenidioom T3 Leesvaardigheid HAVO S 45 N 2 T4 New Headway Unit 3 en 5 + S 60 J 2 3 examenidioom T5 Schrijfvaardigheid S 45 N 2 T6 New Headway Unit 8 en 11 + S 60 J 3 3 examenidioom T7 Letterkunde S 90 J 4 4 Romeo & Juliet T8 Presentatie eigen gekozen M 10 N 2 actueel onderwerp en gespreksvaardigheid (lijst onderwerpen) in de Novumband T-I Gemiddeld behaalde cijfer 2 PTA 5V ( ) T1 Leesvaardigheid HAVO/VWO S 45 N 3 T-II Schrijfvaardigheid S 90 J T2 Examenidioom S 45 N 2 T-III Gespreksvaardigheid M 20 J T3 Leesvaardigheid VWO S 45 N 3 T-IV Letterkunde 18 /19 eeuw + e e M/S 5/45 J presentatie + schriftelijke toets over 1 boek naar keuze 18 /19 eeuw (schriftelijk deel e e niet herkansbaar) T4 Examenidioom S 45 N 2 T-V Kijk- en luistervaardigheid S 60 J VWO TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) In dit jaar telt het gemiddelde toetscijfer mee als -cijfer. De -toetsen van dit jaar vormen 10,5% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Grammatica, vocabulaire, de vaardigheden en literatuur

13 5V 6V In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 42,1% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Er zijn geen praktische opdrachten. Het handelingsdeel van dit jaar bestaat uit: het doen van 12 vaardigheidsopdrachten. Je doet 3 opdrachten per periode. Je bewaart deze opdrachten in een portfoliomap. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: vocabulaire, de vaardigheden en literatuur. In dit jaar worden 3 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 47,4% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: de vaardigheden en literatuur. Opmerkingen * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode wordt verplaatst. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

14 FILOSOFIE COHORT PTA ( ) T1 Ethiek S 60 J 1 2 P1 PO Essay P N 1 T2 Biotechnologie S 60 J 2 2 P2 PO Biotech P N 1 T3 Antropologie I S 90 J 3 2 T4 Kennisleer I S 90 J 4 2 P3 PO Antropologie P N 1 T-I Gemiddelde van de toetsen in P-I Gemiddelde van de PO s in 1 1 PTA 5V ( ) T-II Logica S 60 J T-III Kennisleer II S 90 J T-IV Wetenschapsfilosofie S 90 J T-V Ik. Filosofie van het zelf S 90 J P-II Essay biotechnologie P N 1 1 P-III Onderzoek pseudowetenschap / onderzoeksvoorstel P N 1 2 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) 5V 6V In dit jaar telt het gemiddelde toetscijfer mee als cijfer. Dit telt mee als 12.5% van je uiteindelijke -toetscijfer. Het gemiddelde van de drie PO s telt mee als een -P-cijfer. Dit telt mee als 25% van je uiteindelijke -P-cijfer. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: ethiek, biotechnologie, antropologie en kennisleer. In dit jaar worden 4 toetsen en 2 PO s afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 37.5% van je uiteindelijke -toetscijfer. Er zijn twee praktische opdrachten. Deze tellen mee als 75% van het uiteindelijke -P-cijfer. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: antropologie, logica en kennisleer / wetenschapsfilosofie. In dit jaar worden 3 toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 50% van je uiteindelijke -toetscijfer.

15 Er is geen praktische opdracht. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: filosofie van de geest en het examenthema. Ruimte voor opmerkingen Voor de berekening van het eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

16 FRANS COHORT PTA ( ) T1 Toets behandelde stof S 45 N 1 periode 1 T2 Luistervaardigheid S 60 J 1 3 T3 Schrijfvaardigheid : brief S 90 J 2 3 T4 Toets behandelde stof S 45 N 2 periode 2 + Boekje : Gentil Petit Diable T5 Spreekvaardigheid M 15 J 3 3 T6 Toets behandelde stof S 45 N 1 periode 3 T7 Leesvaardigheid S 90 J 4 3 T8 Letterkunde : Moyen Age S 45 N 3 NBA T-l Gemiddelde behaalde cijfer 1 PTA 5V ( ) T-II Schrijfvaardigheid: S 90 J zakelijke brief T-llI Letterkunde ME t/m 18 e S 45 J eeuw T-1 Toets voca, gram Unité 4 + S 45 N 1 werkwoorden T-IV Luistervaardigheid S 90 J T2 Toets voca Cito + S 45 N 1 werkwoorden T-V Leesvaardigheid S 90 J 4 4 T4 Toets voca, gram Unité 5 + S 45 N 1 werkwoorden T-VI Spreekvaardigheid M 30 J TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) In dit jaar telt het gemiddelde toetscijfer mee als -cijfer. De -toets van dit jaar vormt 11% van het uiteindelijke -gemiddelde.

17 Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, vocabulaire en grammatica, letterkunde Moyen Age. Novumband: Letterkunde Moyen Age module wordt 4x aangeboden, is (1x) verplicht en wordt afgesloten met een toets 5V 6V In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 44% van je uiteindelijke -gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, vocabulaire, grammatica, letterkunde Middeleeuwen t/m 18e eeuw. Er zijn 3 handelingsdelen namelijk het lezen van 2 Franse literaire werken en het kijken naar een Franse filmhuisfilm met de daarbij behorende verslagen. Het resultaat van deze opdracht wordt meegeteld in het mondeling cijfer van 5VWO. In dit jaar worden 4 toetsen afgenomen De -toetsen van dit jaar vormen 44% van je uiteindelijke -gemiddelde. Het handelingsdeel van dit jaar bestaat uit: Leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, vocabulaire, grammatica, letterkunde. Er zijn 3 praktische opdracht namelijk het lezen van 2 Franse literaire werken en het kijken naar een Franse filmhuisfilm met de daarbij behorende verslagen. Het resultaat van deze opdracht wordt meegeteld in het mondeling cijfer van 6VWO. Opmerkingen * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten ontleend worden.

18 GESCHIEDENIS COHORT PTA ( ) T-1 Prehistorie, Grieks- S 90 J 1 1 Romeinse Oudheid T-2 De Middeleeuwen en de S 90 J 2 1 kenmerkende aspecten die tot nu toe behandeld zijn T-3 Veranderingen in de S 90 J 3 2 Nieuwe tijd en de kenmerkende aspecten die tot nu toe behandeld zijn T-4 Franse Revolutie en democratie en ismen en de kenmerkende aspecten die tot nu toe behandeld zijn S 90 J 4 2 T-I Gemiddelde van toets T-1 2 t/m T-4 T-II Module 1 S 60 N 1 1 P-I Film/literatuur of les/betoog P J 1,2,3,4 1 1 PTA 5V ( ) T-IV Context Verlichting, S 90 J Industrialisatie en Ismen KA 31 t/m 36 T-V Rusland, Eerste S 90 J Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog KA 37, 38a, 40, 42, 43 T-VI Context Duitsland KA 38b, S 90 J , 40b, 41 T-VII Context Koude Oorlog KA S 90 J , 45 T-III Module 2 S 60 N 1 1 P-II Film/literatuur of les/betoog P N 1 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) Het gemiddelde van de vier toetsen telt als 1 -T-cijfer met weging 2. Daarnaast behaal je dit jaar nog 1 -T-cijfer in een NBA-module. Je behaalt dus dit jaar 14% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Deze module is niet herkansbaar, maar je mag wel met een volgende module je cijfer ophalen. Er is 1 praktische opdracht, namelijk 1 van de volgende: Literatuur /film of les / betoog. Deze telt als 25% van je uiteindelijke -P-

19 gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Tijdvak 1 t/m 8. 5V In dit jaar worden 4 reguliere -toetsen afgenomen en 1 NBA-toets voor (1 module). Je behaalt dit jaar 43% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Er is 1 praktische opdracht, namelijk 1 van de volgende: Literatuur / film of les / betoog (afhankelijk van wat je in de 4 e hebt gedaan). De PO vormt 25% van je uiteindelijke praktische gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: KA 27 t/m 45, oftewel Moderne Tijd, incl. Historische Context Verlichting (laatste stukje), Duitsland en Koude Oorlog. 6V In dit jaar worden 3 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 43% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Er is 1 praktische opdracht. Deze PO vormt 50% van je uiteindelijke praktische gemiddelde. Dit jaar herhalen we alle KA s en behandelen we KA 45 t/m 49. Opmerkingen Voor de berekening van het eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

20 Grieks PTA ( ) T1 Proefvertaling & woorden S 90 N 1 T2 Gelezen stof & grammatica S 60 N 1 & cultuur T3 Proefvertaling & woorden S 90 N 1 T4 Gelezen stof & grammatica S 60 N 1 & cultuur T5 Proefvertaling & woorden S 90 N 1 T6 Gelezen stof & grammatica S 90 J 3 1 & cultuur T7 Proefvertaling & woorden S 90 N 1 T8 Gelezen stof & grammatica S 90 J 4 1 & cultuur P1 Verwerking bij gelezen stof P N 1 T-I Gemiddeld behaalde cijfer 2 PTA 5V ( ) T1 Proefvertaling S 90 N 1 T2 Gelezen stof & grammatica S 60 J 1 1 T3 Proefvertaling & S 90 N 1 grammatica T-II Gelezen stof S 90 J T-III Proefvertaling S 90 J T4 Gelezen stof & grammatica S 60 N 1 T5 Proefvertaling & S 90 N 1 grammatica T-IV Rometoets S 60 N 1 1 T-V Gelezen stof S 90 J P-I Verwerking bij gelezen stof P N 1 1 P-II Verwerkingsopdracht Rome kunst & architectuur P N 1 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) In dit jaar telt het gemiddelde toetscijfer (T1 t/m T8) mee als -cijfer. Dit vormt 10% van je uiteindelijke -toetscijfer. Er is één praktische opdracht. In het geval van een leerling met beide Klassieke Talen, bepaalt de leerling bij welke taal hij/zij de p.o. maakt. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: afronding taalverwerving (woorden en grammatica), afronding teksten Kosmos, start lectuur originele

21 Griekse teksten (met teksten in vertaling ter ondersteuning), proefvertalingen. Bij iedere proefvertaling worden ook (los) woorden getoetst; bij toetsen gelezen stof wordt ook grammatica getoetst (al dan niet aan de hand van de teksten). 5V In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 30% van je uiteindelijke -toetscijfer. Er zijn 2 praktische opdrachten. Deze vormen 100% van het -P-cijfer. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: lectuur originele Griekse teksten (met teksten in vertaling ter ondersteuning), herhalen woorden en grammatica. 6V In dit jaar worden 6 -toetsen afgenomen: 2 toetsen gelezen stof en 4 proefvertalingen. De -toetsen van dit jaar vormen 60% van je uiteindelijke -toetscijfer. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: teksten in vertaling, examenonderwerp. Opmerkingen Voor de berekening van het eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 95/5 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

22 KUNST BEELDENDE VORMING COHORT PTA ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duu r Her? Periode P1 Serie tekeningen naar P N 3 de aanschouwing T1 Hoofdstuk 1+2 (toets) S 60 J 1 2 P2 Serie tekeningen naar P N 3 de aanschouwing T2 Researchopdracht: P N 1 Cultuur van de kerk T3 Hoofdstuk 3 (toets) S 60 J 2 2 P3 Opdracht naar de P N 4 verbeelding (schetsproces) T4 Hoofdstuk S 90 J 3 2 (toets) P4 Eindwerkstuk P N 4 T5 Researchopdracht: P N 1 Hofcultuur T6 Hoofdstuk 6 (toets) S 90 J 4 2 Gemiddelde cijfer P 2 P-I T-I praktijkopdrachten Gemiddelde van de toetsen in PTA 5V ( ) S 2 Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? Period e P-II Opdracht naar de P N 4 2 aanschouwing/verbeelding T1 Researchopdracht: P N 1 Burgerlijke cultuur T-II Toets hoofdstuk 7 S 90 J P-III Opdracht naar de P N 4 2 aanschouwing/ verbeelding T2 Researchopdracht: P N 1 Romantiek en realisme T-III Toets hoofdstuk 9+10 S 90 J P-IV Opdracht naar de P N 2 2 aanschouwing/verbeelding T3 Researchopdracht: P N 1 Modernisme T-IV Toets hoofdstuk S 90 J P-V Eindwerkstuk P N 4 2 T-V Toets hoofdstuk S 90 J 4 2 2

23 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) Het gemiddelde van de behaalde toetscijfers van dit jaar vormen 11,8% van je uiteindelijke -T-gemiddelde. Er zijn 4 praktische opdrachten. De praktijkopdrachten van dit jaar vormen 11,2% van je uiteindelijke -P gemiddelde. Dit jaar komen in de theorie de volgende onderwerpen aan de orde: Kunst van de Grieken en de Romeinen, Romaans in de elfde en twaalfde eeuw, Gotiek in de dertiende en veertiende eeuw, late Gotiek en vroege Renaissance in de vijftiende eeuw, Renaissance in de zestiende eeuw en Barok in de zeventiende eeuw. 5V 6V In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen en maak je 3 researchopdrachten. De -toetsen van dit jaar vormen 40 % van je uiteindelijke -T-gemiddelde. Er zijn 4 praktische opdrachten. De -PO s van dit jaar vormen 33% van je uiteindelijke -P gemiddelde. Dit jaar komen in de theorie de volgende onderwerpen aan de orde: Gouden Eeuw in de Nederlanden, Barok en Classicisme in de achttiende eeuw, Romantiek in de negentiende eeuw, Realisme in de negentiende eeuw, Fragmentatie in de eerste helft van de twintigste eeuw, Constructie in de eerste helft van de twintigste eeuw, Herbezinning na de Tweede Wereldoorlog en Conceptuele kunst vanaf In dit jaar worden 3 toetsen afgenomen en maak je 1 researchopdracht. De - toetsen van dit jaar vormen 40% van je uiteindelijke -T-gemiddelde. Er zijn 3 praktische opdrachten. De -PO s van dit jaar vormen 50 % van je uiteindelijke -P- gemiddelde. Dit jaar komen in de theorie de volgende onderwerpen aan de orde: Pop in de tweede helft van de twintigste eeuw, Mix in de tweede helft van de twintigste eeuw. Opmerkingen Voor de berekening van het eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 20/80 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

24 Latijn PTA ( ) T1 Proefvertaling & woorden S 90 N 1 T2 Gelezen stof & grammatica S 60 N 1 & cultuur T3 Proefvertaling & woorden S 90 N 1 T4 Gelezen stof & grammatica S 60 N 1 & cultuur T5 Proefvertaling & woorden S 90 N 1 T6 Gelezen stof & grammatica S 90 J 3 1 & cultuur T7 Proefvertaling & woorden S 90 N 1 T8 Gelezen stof & grammatica S 90 J 4 1 & cultuur P1 Verwerking bij gelezen stof P N 1 T-I Gemiddeld behaalde cijfer 1 PTA 5V ( ) T1 Proefvertaling S 90 N 1 T2 Gelezen stof & grammatica S 60 J 1 1 T3 Proefvertaling & S 90 N 1 grammatica T-II Gelezen stof S 90 J TIII Proefvertaling S 90 J T4 Gelezen stof & grammatica S 60 N 1 T5 Proefvertaling & S 90 N 1 grammatica T-IV Rometoets S 60 J T-V Gelezen stof S 90 N 2 2 P-I Verwerking bij gelezen stof P N 1 1 P-II Verwerkingsopdracht Rome kunst & architectuur P N 1 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) In dit jaar telt het gemiddelde toetscijfer (dus T1 t/m T8) mee als -cijfer. Dit vormt 10% van je uiteindelijke -toetscijfer. Er is één praktische opdracht. In het geval van een leerling met beide Klassieke Talen, bepaalt de leerling bij welke taal hij/zij de p.o. maakt. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: afronding taalverwerving (woorden en grammatica), afronding teksten Disco, start lectuur originele Latijnse

25 teksten (met teksten in vertaling ter ondersteuning), proefvertalingen. Bij iedere proefvertaling worden ook (los) woorden getoetst; bij toetsen gelezen stof wordt ook grammatica getoetst (al dan niet aan de hand van de teksten). 5V In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 30% van je uiteindelijke -toetscijfer. Er zijn 2 praktische opdrachten. Deze vormen 100% van het -P-cijfer. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: lectuur originele Latijnse teksten (met teksten in vertaling ter ondersteuning), herhalen woorden en grammatica. 6V In dit jaar worden 6 -toetsen afgenomen: 2 toetsen gelezen stof en 4 proefvertalingen. De -toetsen van dit jaar vormen 60% van je uiteindelijke -toetscijfer. Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: teksten in vertaling, examenonderwerp. Opmerkingen Voor de berekening van het eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 95/5 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

26 LICHAMELIJKE OPVOEDING COHORT PTA ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? P meter loop P J 1 P2 80 m sprint P J 1 P3 Attitude P J 1 P4 Basketbal P J 1 P5 Turnen 1/ zwaaien P J 1 P6 Attitude P J 1 P7 Badminton P J 1 P8 Volleybal P J 1 P9 Attitude P J 1 P10 Speerwerpen P J 1 P11 Shuttle Run Test P J 1 P12 Attitude P J 1 PTA 5V ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? P meter loop P J 1 P2 Turnen, salti P J 1 P3 SRT P J 1 P4 Basketbal P J 1 P5 Hockey P J 1 P6 Badminton P J 1 P7 Volleybal P J 1 P8 Voetbal P J 1 P9 MAI periode 1 P N 1 P10 MAI periode 2 P N 1 P11 MAI periode 3 P N 1 P12 MAI periode 4 P N 1 P13 Softbal H P14 Touwspringen H P15 Speerwerpen H P16 Freerunning H P17 Zelfverdediging H P18 Conditiecircuit H P19 Turnen, zwaaien H P20 Flagfootball H P21 Frisbee H P22 60 m. sprint H P23 80 m. sprint H MAI = Motivatie, attitude, inzet.

27 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) 5V 6V In dit jaar worden geen -toetsen afgenomen. Er zijn geen praktische opdrachten. Per periode krijg je minimaal 3 cijfers, waarvan één cijfer voor attitude is Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: hardlopen, speerwerpen, softbal, touwspringen, basketbal, turnen, shuttle run test, badminton, zelfverdediging, atletiek, conditiecircuit, volleybal, turnen, hockey, voetbal, frisbee, flagfootball In dit jaar worden geen -toetsen afgenomen. Er zijn geen praktische opdrachten. Per periode krijg je minimaal 3 cijfers, waarvan één cijfer voor attitude is Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: hardlopen, speerwerpen, softbal, touwspringen, basketbal, turnen, shuttle run test, badminton, zelfverdediging, atletiek, conditiecircuit, volleybal, turnen, hockey, voetbal, frisbee, flagfootbal. In dit jaar worden geen -toetsen afgenomen. In periode 1 en 2 komen de volgende onderwerpen aan de orde: hardlopen, speerwerpen, softbal, touwspringen, basketbal, turnen, shuttle run test, badminton, zelfverdediging, atletiek, conditiecircuit, volleybal, turnen, hockey, voetbal, frisbee, flagfootball. Voor het oriëntatieprogramma geldt dat wij een keuze maken uit: padel, squash, spinning, combat, klimmen en golf. Opkomst is hierbij verplicht en bij afwezigheid krijg je een vervangende opdracht. Gedrag in de lessen (ook bij de buitenschoolse activiteiten) levert het attitude cijfer op. Opmerkingen Lichamelijke opvoeding telt in zijn geheel als handelingsdeel en moet dus met een voldoende zijn afgerond; daarom geldt aanwezigheidsplicht.

28 MAATSCHAPPIJLEER COHORT PTA ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? Per Her* T-I Rechtsstaat S 90 J T-II Parlementaire democratie S 90 J P-I Parlementaire democratie: P N 1 1 simulatiespel Verkiezingen T-III Pluriforme Samenleving S 90 J P-II Informatie-, onderzoeks- en P N 1 1 presentatievaardigheden thema Verzorgingsstaat en maatschappelijke stage T-IV Verzorgingsstaat S 90 J TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 100% van je uiteindelijke -T-gemiddelde. Er zijn 2 praktische opdrachten die elk voor 50% meetellen in het -P-cijfer, namelijk: simulatie Parlementaire Democratie, werkstuk Verzorgingsstaat/Maatschappelijke stage/onderzoeksvaardigheden. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Rechtsstaat, Parlementaire Democratie, Verzorgingsstaat en Pluriforme Samenleving. 5V+6V Er is geen maatschappijleer in 5V en 6V. Opmerkingen Voor de berekening van het eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. Je afgeronde cijfer voor maatschappijleer wordt gecombineerd met je afgeronde cijfers voor je profielwerkstuk en RCS in het zogenaamde combinatiecijfer: dat verschijnt op je eindlijst en telt volledig mee als examencijfer.

29 PTA ( ) MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN COHORT T1 Massamedia I- S 45 N - 1 Communicatie T2 Massamedia I S 90 J 1 3 Communicatie, Functies Massamedia, De Pers P1 Massamedia II- Cultuur P N 1 T3 Massamedia II Cultuur, S 90 J 2 3 Televisie, Infomaatschappij en Nieuwe Media T4 Massamedia III S 120 N - 3 Open Boek Toets: Beïnvloedingstheorieën, Oorlogsverslaggeving, Boek van Joris Luyendijk P2 Ontwikkelingssamenwerking P N - 2 T-I Gemiddeld behaald cijfers voor toetsen in P-I Gemiddeld behaalde cijfers voor PO s in 3 1 PTA 5V ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? Periode P-II Maakbaarheid vd P N 1 3 Mens/Gezondheid + sociaalwetenschappelijk onderzoek T-II Onderzoeksvaardighedenbasis S 90 J Onderzoek Doen T-III Criminaliteit I: Rechtsstaat en S 90 J Strafrecht T-IV Criminaliteit II: S 90 J Criminologie T-V Internationale Betrekkingen (inclusief internationaal strafrecht): Open Boek Toets S 90 N 1 3

30 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) 5V 6V In dit jaar telt het gemiddelde toetscijfer mee als cijfer. Hetzelfde geldt voor het gemiddelde PO cijfer. De -toetsen van dit jaar vormen 10% van je uiteindelijke -toetscijfer. Er zijn 1 praktische opdrachten. Het gemiddelde hiervan vormt 14% van je uiteindelijke -P-gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Massamedia en Ontwikkelingssamenwerking. In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 40% van je uiteindelijke -toetscijfer. Er is 1 praktische opdracht, namelijk: Gezondheid en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Dit is 43% van je uiteindelijke -P- gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Maakbaarheid van de mens/gezondheid/sociaal wetenschappelijk onderzoek, Criminaliteit en rechtsstaat, criminologie en Internationale Betrekkingen. In dit jaar worden 3 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 50% van je uiteindelijke -toetscijfer. Er is 1 praktische opdracht, namelijk: Analyse actuele casus. Dit is 43% van je uiteindelijke -P- gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Politieke besluitvorming, staatsrechtelijk en sociologisch, herhaling Massamedia en Criminaliteit en Onderzoek doen. Opmerkingen Voor de berekening van het eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

31 NATUURKUNDE COHORT PTA ( ) T1 Par. 1.4 en 1.5 S 45 N 1 T2 H 1 en H2 S 90 N 3 Elektriciteit en Beweging T3 H3 Kracht S 90 N 3 T4 H4 en H6 S 90 J 3 3 Trillingen en Energie T5 H5 Straling S 90 J 4 3 P1 Practicum Elektriciteit P 1 P2 Aantal kleine practica P 1 P3 Practicum Novumdag P2 P 1 T-I Gemiddeld behaalde toetscijfer P-I Gemiddeld behaalde PO cijfer 2 1 PTA 5V ( ) T-II H 9 + deel H10 S 90 J T-III H 10+ H7 S 90 J T-IV H 8 S 90 J T-V H 11 S 90 J T-VI Keuzeonderwerp S 45 N 1 1 T-VII Keuzeonderwerp S 45 N 1 1 P-II Practicum P 1 1 P-III Practicum P 1 1 P-IV Practicum P 1 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) 5V In dit jaar telt het gemiddelde van de toetscijfers mee als -toetscijfer. Dit cijfer telt voor 8,3% mee in het uiteindelijke -toetsgemiddelde. Het gemiddelde van de praktische opdrachten (PO s) in telt mee als gemiddeld -PO cijfer. Dit cijfer telt voor 17% mee voor het uiteindelijke -P-gemiddelde. Onderwerpen: Elektriciteit, Beweging, Kracht, Energie, Straling, Trillingen. T1 wordt afgenomen in de NBA. Deze wordt 3x per jaar aangeboden en je moet hem aan het einde van dit jaar gedaan hebben. In dit jaar zijn er 6 toetsen. De -toetsen van dit jaar vormen 41,7% van het uiteindelijke -toets gemiddelde. In dit jaar zijn er 3 PO s. De PO-cijfers van dit jaar vormen 50% van het uiteindelijke - P -gemiddelde.

32 Onderwerpen: Stoffen, Hemelmechanica, Golven, Medische beeldvorming, Astrofysica, Keuzeonderwerpen 6V In dit jaar worden 3 toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 50% van het uiteindelijke -toets gemiddelde. In dit jaar is er één PO. Dit vormt 33% van het uiteindelijke -P-gemiddelde. Onderwerpen: Elektrische en magnetische velden, Mechanica in samenhang, Quantumwereld. Opmerkingen Voor de berekening van het -eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten ontleend worden.

33 NEDERLANDS COHORT PTA ( ) T1 Literatuur/literatuuranalyse S 60 J 1 3 (ook leesautobiografie + 1 e leesverslag) LL H. 1 t/m 7) + opdr. Verwerkingsboek. T2 Leesvaardigheid NN (H. 1+2) S 45 N 3 T3 Middeleeuwen, LL H. 5 + S 60 J 2 3 opdr. Verwerkingsboek. T4 Debat + argumentatieleer M 20 N 3 T5 Formuleren + spelling S 60 J 3 1 T6 16 e en 17 e eeuw. LL H S 60 J 4 3 opdrachten T-I Gemiddeld behaalde cijfer 2 PTA 5V ( ) code stofomschrijving vorm duur Her? Periode Her* T1 Schriftelijke beschouwing S 120 N 3 T2 Leesvaardigheid tekst 1 S 45 J 1 3 T-II Literatuur 18/19 e eeuw S 90 J T-III Mondeling betoog M 20 J T3 Leesvaardigheid tekst 2 S 60 J 3 3 T4 Literatuurproject M 15 N 3 T5 Taalbeschouwing M 15 N 3 T-IV Discussie M 20 N 3 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) In dit jaar telt het gemiddelde toetscijfer mee als -cijfer. Dit is 13,3% van je uiteindelijke -gemiddelde. Het handelingsdeel van dit jaar bestaat uit: het lezen van vier literaire werken, het maken van een leesdossier daarover en het schrijven van een leesautobiografie. Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: begrijpend lezen, literatuurgeschiedenis (Middeleeuwen en 16 e en 17 e eeuw), argumenteren (schriftelijk en mondeling-debat) en presenteren.

34 5V 6V In dit jaar worden 3 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 33,3% van je uiteindelijke -gemiddelde. Het handelingsdeel van dit jaar bestaat uit: het lezen van vier literaire werken en de bijbehorende verslagen inleveren. Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: tekstbegrip, argumenteren, betoog schrijven, presenteren, samenvatten, spellen, formuleren, literatuur: 18/19 de eeuw, In dit jaar worden 3 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 53,3% van je uiteindelijke -gemiddelde. Het handelingsdeel van dit jaar bestaat uit: het lezen van vier literaire werken Er zijn geen praktische opdrachten. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: schrijven van een betoog, argumenteren, literatuur na 1940, eindexamentraining. Opmerkingen * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

35 NLT COHORT PTA ( ) T-I Module: Forensisch S 90 J onderzoek P-I Portfolio van deze module P N 2 1 T-II Module: Rijden onder S 90 J invloed P-II Portfolio van deze module P N 2 1 PTA 5V ( ) T-III Module: S 90 J Complexe stromen P-III Portfolio van deze module P N 2 1 T-IV Module: Hart en vaten S 90 J P-IV Portfolio van deze module P N 2 1 T-V Module: Holografie S 90 J P-V Portfolio van deze module + P N 2 1 Presentatie T-VI Module: S 90 J Meten en interpreteren P-VI Portfolio van deze module P N 2 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) 5V 6V In dit jaar worden 2 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 17% van je uiteindelijke - toetscijfer. Er zijn 2 PO's voor NLT. Deze tellen voor 17% mee in je uiteindelijke -P-cijfer. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: forensisch onderzoek en rijden onder invloed. In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 33% van je uiteindelijke - toetscijfer. Er zijn 4 PO's voor NLT. Deze tellen voor 33% mee in je uiteindelijke -P-cijfer. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: complexe stromen, hart en vaten, holografie en meten en interpreteren. In dit jaar worden 3 -toetsen afgenomen. De -toetsen van dit jaar vormen 50% van je uiteindelijke -toetscijfer. Er zijn 3 PO's voor NLT. Deze tellen voor 50% mee in je uiteindelijke -P-cijfer. Dit jaar komen drie modules aan de orde.

36 Opmerkingen Voor de berekening van het -eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po's de verdeling 60/40 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode wordt verplaatst. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten worden ontleend.

37 RCS COHORT GELDT ALLEEN VOOR GYMNASIASTEN PTA ( ) T1 Religie in de literatuur S 90 J 1 T2 Religie in de beeldende kunsten M 15 N 1 T3 Denkstromingen S 60 J 1 T4 Religie in de muziek S 60 J 1 P-I Portfolio 'religie en zingeving' P N 2 1 T-I Gemiddelde van de toetsen in 1 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) In dit jaar worden 4 -toetsen afgenomen, waarvan 1 een mondelinge presentatie is. De -toetsen van dit jaar vormen 100% van je uiteindelijke -toetsgemiddelde. Er is 1 praktische opdracht, namelijk een portfolio waarin je diverse opdrachten verzamelt. Dit po vormt 100% van je -P-gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: religie in resp. beeldende kunsten, literatuur en muziek en denkstromingen. 5V + 6V Er is geen RCS in 5V en 6V. Opmerkingen Alleen gymnasiasten krijgen apart het cijfer RCS op hun lijst. Voor atheneumleerlingen vallen de onderdelen van RCS binnen het PTA van CKV (zie eerder in dit document). Voor de berekening van het -eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. Je afgeronde cijfer voor RCS wordt gecombineerd met je afgeronde cijfers voor je profielwerkstuk en Maatschappijleer in het zogenaamde combinatiecijfer: dat verschijnt op je diploma en telt volledig mee als examencijfer. * RCS wordt modulair aangeboden. Dat betekent dat elke klas in een andere periode een bepaalde module volgt en dat het moment van herkansing dus per klas verschilt.

38 SCHEIKUNDE COHORT PTA ( ) Wegin Wegin g g T1 H1 + H2: basis en de aarde S 90 J 1 3 P1 Practicum bij H2 P N 1 T2 H3 + H4: de atmosfeer en chemisch S 90 N 3 rekenen P2 Practicum zouten P N 1 T3 H5 + H4: zouten in de bodem (en S 90 J 2 3 chemisch rekenen) P3 Pract. DSM Duurzaamheid P N 1 T4 H7 + H4: scheikunde demonstreren S 90 N 3 P4 Practicum bij H6, 7 of 8 P N 1 T5 H4 t/m 6: Schoonmaken S 90 J 3 3 T6 H7 + H8 + H4: evenwichten S 90 J 4 3 T-I Gemiddelde van de toetsen in 2 P-I Gemiddelde van de PO s in 1 PTA 5V ( ) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? Period e Wegin g T1 H8+H9: zuren en basen en S 90 J 1 2 evenwichten P1 Practicum 1 P N 1 T2 H9 +H10: zuren en basen, S 90 N 2 geurstoffen en smaakstoffen; analyse technieken; organische chemie P2 Practicum 2 P N 1 T-lI H9 t/m 11: zuren en basen, S 120 J geurstoffen en smaakstoffen; analyse technieken; organische chemie; redox; batterijen T3 H9+12: Medicijnen op hun plek; S 90 J 3 2 zuren / basen reacties P3 Practicum 3 N 1 T4 H11 t/m H13: (natte) S 90 N 2 analysetechnieken redox; zuren en basen T-llI H12 t/m 14: Medicijnen op hun S 120 J plek zuren / basen reacties; (natte) analysetechnieken; groene chemie P-lI Gemiddelde PO's 2

39 TOETS- EN STOFPLANNING, 5V & 6V (cohort ) 5V 6V Het cijfer, het gemiddelde van de toetsen, van dit jaar vormt 17% van je uiteindelijke -T gemiddelde. Het gemiddelde PO- cijfer vormt 20% van je uiteindelijke -P gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: zouten, brandstoffen, koolstofverbindingen, reacties met zoutoplossingen, meten en weten, water, chemische rekenen, reactiesnelheid chemische evenwichten In dit jaar worden 2 -toetsen afgenomen. De -toetsen van het jaar en vormen 33% van je uiteindelijke -T gemiddelde. Er zijn ca. 4 praktische opdrachten. Het gemiddelde hiervan is 40% van je uiteindelijke -P gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: reactiesnelheid, evenwichten, zuren en basen, ph berekeningen, koolstofchemie, redoxreacties, analysetechnieken, groene chemie In dit jaar worden 3 -toetsen afgenomen. De -toetsen van het jaar vormen 50% van je uiteindelijke -T gemiddelde. Er zijn 3 praktische opdrachten. Het gemiddelde hiervan is 40% van je uiteindelijke -P gemiddelde. Dit jaar komen verschillende onderwerpen uit de scheikunde aan de orde zoals Kunststoffen, biochemie, duurzame energie, analysemethoden, reactiemechanismen, nieuwe materialen Opmerkingen Voor de berekening van het -eindcijfer wordt voor de verhouding -toetsen/po s de verdeling 80/20 aangehouden. * In deze kolom staat indicatief vermeld in welke periode de herkansing gedaan kan worden. Er kunnen redenen zijn om de herkansing naar een andere periode te verplaatsen. Aan de informatie in deze kolom kunnen dus geen rechten ontleend worden.

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting PTA s van 4vwo, cohort 2017-2020 In dit document zijn alle PTA s te vinden van alle vakken die de leerlingen in de bovenbouw in hun pakket kunnen hebben. De vakken

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting PTA s van 6vwo, cohort 2015-2018 In dit document zijn alle PTA s te vinden van alle vakken die de leerlingen in de bovenbouw in hun pakket kunnen hebben. De vakken

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting PTA s van 6vwo, cohort 2014-2017 In dit document zijn alle PTA s te vinden van alle vakken die de leerlingen in de bovenbouw in hun pakket kunnen hebben. De vakken

Nadere informatie

In de PTA s worden verschillende afkortingen en codes gebruikt. Hieronder een lijst met deze afkortingen en code en de betekenis daarvan.

In de PTA s worden verschillende afkortingen en codes gebruikt. Hieronder een lijst met deze afkortingen en code en de betekenis daarvan. Programma van Toetsing en Afsluiting PTA s van 4vwo, cohort 2014-2017 In dit document zijn alle PTA s te vinden van alle vakken die de leerlingen in de bovenbouw in hun pakket kunnen hebben. De vakken

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting PTA s van 4vwo, cohort 2015-2018 In dit document zijn alle PTA s te vinden van alle vakken die de leerlingen in de bovenbouw in hun pakket kunnen hebben. De vakken

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting PTA s van 6vwo, cohort 2013-2016 In dit document zijn alle PTA s te vinden van alle vakken die de leerlingen in de bovenbouw in hun pakket kunnen hebben. De vakken

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE COHORT 2013-2016

AARDRIJKSKUNDE COHORT 2013-2016 AARDRIJKSKUNDE PTA (2012-2013) Code Stofomschrijving Vorm Duur Her? Periode her* T1 Opdracht geologie S n.t.b. N 1 T2 Systeem Aarde S 60 J 1 3 T3 Weerkundeopdracht S n.t.b. N 1 T4 Systeem Aarde S 60 J

Nadere informatie

PTA 4 HAVO. Schooljaar

PTA 4 HAVO. Schooljaar PTA 4 HAVO Schooljaar 2016-2017 Nederlandse taal en literatuur 401 Spelling en stijlfiguren T 1 1 402 Zakelijk schrijven PO 1 2 403 Literatuurgeschiedenis T 2 2 404 Betoog/ beschouwing PO 1 3 405 Begrijpend

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 atheneum Schooljaar 2015-2016 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen en formuleren toetsweek 2 20 0 Nieuw Nederlands: - Cursus spellen - Cursus formuleren Literatuurgeschiedenis

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo Schooljaar 201-2016 4 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Leesvaardigheid toetsweek 1 0 Nieuw Nederlands 4/ havo Cursus leesvaardigheid + syllabus examenbundel 201/2016

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 206-207 Cohort 206-209 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 206 vastgesteld september 206 Introductie In

Nadere informatie

PTA. Niveau VWO Leerjaar 5. Herk ansbaar. vakdocent aanwezig

PTA. Niveau VWO Leerjaar 5. Herk ansbaar. vakdocent aanwezig Nederlands 1 Leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden 44 30/10 t/m 05/11 180 Theorieloka 1 Examenvaardigheden en woordenschat 90 Theorieloka 2 Schrijven en spelling 3 15/01 t/m 21/01 180 Theorieloka

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Spaanse taal - HAVO 2013-2015 TT I Grammatica: hoofdstuk 1 tot en met 3 Cijfer1-10 Geen 0 20 TT II Grammatica: hoofdstuk 4 tot en met 6 Cijfer1-10 Geen 0 40 TT III Grammatica: hoofdstuk 7

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011 versie oktober 2011 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 5 Duitse taal en literatuur... 6 Economie... 7 Engelse taal en literatuur...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma atheneum 6 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van atheneum 6 is Nederlandse

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4 Ak Aardrijkskunde Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek 3 V3 Klimaatvraagstukken, film maken Periode Periode periode Toetsweek V 60 Z.O. Azie, actueel (V + V + V3 + V ) : Cohort

Nadere informatie

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 opleiding havo havo methode Syllabus en stencils uit Nieuw Nederlands (NN) vak Nederlandse taal en letterkunde toetscode leerstofomschrijving soort wijze weging duur

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum Schooljaar 2016-2017 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen en formuleren toetsweek 2 20 Nieuw Nederlands: - Cursus Spellen - Cursus Formuleren Literatuurgeschiedenis

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde Vak Toetscode Toetsomschrijving Rap ED ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 SE Wonen in Nederland

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15 BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum Schooljaar 2017-2018 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en SE Spellen en formuleren toetsweek 2 20 0 Nieuw Nederlands: - Cursus Spellen - Cursus Formuleren * toegestane

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 5 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie Afdeling:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

PTA Nederlands (incl. literatuur) Klas

PTA Nederlands (incl. literatuur) Klas PTA Nederlands (incl. literatuur) Klas 5 2016-2017 553 Spellen en formuleren 2e SE-periode 10% ja 60 min 551 Literatuurgeschiedenis. Poezie 1945 - heden. Scriptie. eind maart 2017 15% nee n.v.t. 552 Debat

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname Vak: Aardrijkskunde 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie 26 27 Schoolexamen over

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Vwo Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van vwo 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo Schooljaar 15-16 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen/formuleren Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren Schrijfvaardigheid 150 Nieuw Nederlands

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 206-207 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... EXAMENREGLEMENT... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. PTA VWO 5 206 vastgesteld

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal en literatuur een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Het aantal studielasturen voor Nederlandse taal en literatuur

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie AK Aardrijkskunde T4.1 60 Klimaatvraagstukken T4.2 60 Arm en Rijk T4.3 60 Zuid-Amerika Herkansing 60 Arm en Rijk Eindcijfer vwo 4 = gewogen gemiddelde van T-toetsen van vwo 4 (T4.1+T4.2+T4.3):4. Weging

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: HAVO 5 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

Herkans baar ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja

Herkans baar ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja aardrijkskunde ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja ak 2 52t01 pw Zuidoost Azie 2 ak 2 52t02 SE Wonen in Nederland 2 Ja ak 3 53t01 pw Zuidoost

Nadere informatie

Vestiging: Montessori Lyceum Flevo

Vestiging: Montessori Lyceum Flevo 010216 VWO 20142017 / aardrijkskunde 4 V4SE1 ED Wereld 1 (H1) S 90 N 10 V4SE3 ED Wereld 1 (H2) + Aarde 1 (H3 + H4) S 90 J 10 V4PO1 ED Onderzoek eigen leefomgeving N 10 5 V5SE1 ED Wereld 2 (H9 + selectie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 6 atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 6 atheneum Schooljaar 15-16 6 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Essay schrijven periode 1 - Syllabus De ideale roman T.Rosenboom, Aanvallend spel Nieuw Nederlands: Cursus schrijven

Nadere informatie

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014)

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014) VI (cohort 2011-2014) Programma van Toetsing en Afsluiting 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem Vak: Latijn Leer: 6 Examen: 2014 DT01 Tekstrepetitie over ca. twee vijfde deel van het CE-pensum

Nadere informatie

Klas 11, leerjaar 4 havo

Klas 11, leerjaar 4 havo Schooljaar 2015-2016 Klas 11, leerjaar 4 havo Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie september 2015 Om voor docenten te

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In

Nadere informatie

PTA VWO 5. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 5. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 Versneld programma 06-07 Cohort 05-08 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... PTA PER VAK... 3 Versneld PTA VWO 5 06 vastgesteld september 06 Introductie In dit

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma havo 5 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van havo 5 is Nederlandse

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO V

BC Broekhin PTA HAVO V BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

4 HAVO 5 HAVO periode 1 periode 2 periode 3 periode 1 periode 2 periode 3 SE 1 SE 2 SE 3. Duur in minuten Weging 30% 35% 35%

4 HAVO 5 HAVO periode 1 periode 2 periode 3 periode 1 periode 2 periode 3 SE 1 SE 2 SE 3. Duur in minuten Weging 30% 35% 35% Cohort 06-08 Havo 5 examenjaar 08 Vak: Aardrijkskunde 4 5 SE SE SE Duur in minuten 00 00 0% 5% 5% SE VSG van 4: Systeem Aarde, Arm en Rijk, (Over)leven in Europa SE Systeem Aarde, Arm en Rijk SE Indonesië

Nadere informatie

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1 . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009 Versie november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aardrijkskunde... 2 Biologie... 3 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 4 Duitse taal en literatuur... 5 Economie... 6

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van is Nederlandse taal en literatuur: een verplicht vak

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 wonen in Nederland 2 2 Ja 53t01 pw Zuidoost Azie 2 0 53t02 pw

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage 1. Het programma van toetsing en afsluiting 016 018 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 24 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING I. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA6 Bertrand Russell College Studie:BA6 Vak: Nederlands Moment: per 2 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis tot Romantiek P501 cijfer Moment: per 3 Weegfactor:

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 5. periode 1. periode 1. periode 2. periode 3. berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+PO) / 5. PO Nader te bepalen onderwerp

Aardrijkskunde VWO 5. periode 1. periode 1. periode 2. periode 3. berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+PO) / 5. PO Nader te bepalen onderwerp Ak Aardrijkskunde PTA 04-05 periode toetsweek T 60 Z.O. Azie in Beeld periode toetsweek T 60 Z.O. Azie in Beeld PO Nader te bepalen onderwerp 4 toetsweek 3 T3 60 Wonen in Nederland toetsweek 3 (T+T+T3+T4+PO)

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 06-07 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2013-2015 V 23-6-14

BC Broekhin PTA HAVO 2013-2015 V 23-6-14 BC Broekhin PTA HAVO V 23-6-14 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2014-2016 V 17-06

BC Broekhin PTA HAVO 2014-2016 V 17-06 BC Broekhin PTA HAVO V 17-06 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vwo 6. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vwo 6. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vwo 6 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Duitse taal en literatuur 5 Economie 6 Engelse taal

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Nederlandse taal en literatuur - VWO 2010-2013 TT DT01 G6-netl-T01; Poëzieanalyse (50 Cijfer1-10 21-11-2012 Hoogste, 1 herkansing 0 4 TT DT02 G6-netl-T02; Idioom/formuleren (50 Cijfer1-10

Nadere informatie

Aardrijkskunde. Periode OVC SEC Type Duur Stof/onderwerp Code. 20% 12% ET 100 H1: Wereld: Wereldbeeld ETP1

Aardrijkskunde. Periode OVC SEC Type Duur Stof/onderwerp Code. 20% 12% ET 100 H1: Wereld: Wereldbeeld ETP1 Cohort 2014 Aardrijkskunde (AK) Aardrijkskunde 5 TT 50 H1: Wereld: Wereldbeeld ( 1 t/m 8) + topografie De Verenigde Staten en Mexico TTP1 20 12 ET H1: Wereld: Wereldbeeld ETP1 5 TT 50 H2: Aarde: klimaat

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets)

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) AK VW0 4 AARDRIJKSKUNDE V1 60 Arm & Rijk V 60 Arm & Rijk V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) V4 60 Z. O. Azië Actueel (T1+T+T3+T4)/4 BI BIOLOGIE Thema 1 Inleiding in de biologie Basisstof

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 15 Spelling en werkwoordspelling. 203 T 6002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Aardrijkskunde VW0 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA

Aardrijkskunde VW0 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA AK Aardrijkskunde T5 60 Systeem Aarde (feb) 6 Ja T6 60 Globalisering (apr) 6 nee Herkansing 60 Systeem Aarde (T5) Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6 BI

Nadere informatie

Cohort vwo 4 examenjaar VWO

Cohort vwo 4 examenjaar VWO Vak: Aardrijkskunde 4 Voor dit vak worden de schoolexamencijfers behaald in 5 en 6. Vak: Biologie 4 Voor dit vak worden de schoolexamencijfers behaald in 5 en 6. Cohort 07-00 Vwo 4 examenjaar 00 Vak: CKV

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 15 Spelling en werkwoordspelling. 203 T 6002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

PTA Nederlands (incl. literatuur) Klas

PTA Nederlands (incl. literatuur) Klas PTA Nederlands (incl. literatuur) Klas 5 2015-2016 551 Debat gehele jaar 10% nee n.v.t. 552 Spelling, formuleren 2e SE-periode 5% ja 60 min 553 Literatuurgeschiedenis. Poezie 1945 - heden. Scriptie. maart

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting c o h o r t 2017-2019 cohort 2017-2019 Programma s van toetsing en afsluiting (PTA s) VB 2.0 Nederlands Engels Frans Duits geschiedenis aardrijkskunde Economie maatschappijleer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 B HAVO 5. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 B HAVO 5. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC Schooljaar - 16 B HAVO 5 Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC Vak:Nederlands en tm SE 1 min Mondeling 40 11 boeken + gedichtenbundel + literatuurtheorie tm SE 2 5 havo 1 lesuur Mondeling

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA4 Bertrand Russell College Studie:BA4 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis: 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO V

BC Broekhin PTA HAVO V BC Broekhin PTA HAVO V 15-7-16 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 11 Levensbeschouwing 12 Wiskunde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO. Sint-Joriscollege

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO. Sint-Joriscollege Schooljaar 2012-2013 HAVO Sint-Joriscollege 1213 Vak: Nederlands SE01 1401 presentatie T M 10 januari 2012 SE02 1402 zakelijk schrijven T S 10 juni 2012 SE02 1502 formuleervaardigheid T S 10 november 2012

Nadere informatie

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3 HAVO 4 nieuw Aardrijkskunde 2011-2012 Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging Indonesië: H 1 t/m 3 Bosatlas meenemen 29-11-2011 90 min Schriftelijk 2,00 5,0 S021 Week 37 t/m 48 verscheidene

Nadere informatie

PONTES PIETER ZEEMAN

PONTES PIETER ZEEMAN PONTES PIETER ZEEMAN Programma van toetsing en afsluiting VWO cohort 2014 2017 Leerjaar 4 Schooljaar 2014-2015 wijzigingen voorbehouden vak: Aardrijkskunde Het schoolexamen voor het vak aardrijkskunde

Nadere informatie

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken)

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S1 2 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S2 3 Schriftelijk: open vragen (90

Nadere informatie

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 VMBO-GT, cohort 2015-2017 vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 2College, locatie Durendael Vak: Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3-1 Grammatica /

Nadere informatie