Het tweede congres van het "Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik" te Freudenstadt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het tweede congres van het "Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik" te Freudenstadt"

Transcriptie

1 BQSARBEID Het tweede congres van het "Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik" te Freudenstadt [971 : 371 M. BOL Inleiding Van 2 tot 6 mei 1966 werd in Freudenstadt (Zwarte Woud) het tweede congres gehouden van het.. Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik" (KWF). Onderwerp was hou/transport, uit de opstand tot aan voor trucks bereidbare afvoerwegen. Congres en excursie werden bijgewoond door ongeveer 700 deelnemers. Uit Nederland waren aanwezig (in alfabetische volgorde): ir M. Bol, D. van Hattem, ir E. H. P. Juta, G. N. Spaarkogel en ir P. H. M. Tromp. Na de bijeenkomsten der KWF-werkgroepen en de ledenvergadering op 2 mei, werd op 3 en 5 mei een aantal voordrachten gehouden in het Kurtheater van Freudenstadt Op 3 en 4 mei vonden excursies plaats in de omliggende houtvesterijen Forbach, Pfalzgrafenweiler, Schönmünzach en Wolfach.*) Voordrachten Oberforstdirektor Paul hield een inleiding over.. bosbouw en houtoogst". De vraag werd gesteld of beide tegengestelde belangen vertegenwoordigen. Bij de houtoogst wordt getracht, om zonder beschadiging aan verjonging of blijvende opstand, de oogstkosten zo klein mogelijk te maken. De arbeidsleer heeft door rationalisatie en opleiding een beduidende stijging van de arbeidsproduktiviteit bewerkstelligd; zo is de produktie per uur bij de houtoogst in Zuid-Württemberg sinds 1953 met 60 % gestegen. Bij vellingswerk zijn bosbouwkundig geen nadelige gevolgen van de inzet van motorzagen en schilmachines vastgesteld. Bij het uitslepen bestaat dit gevaar wel; vooral is dit het geval als machines (trekkers) kris kras door dunningen rijden (in Duitsland is de discussie over ontsluiting door sleepwegen, zoals sinds jaren bijvoorbeeld in Drente gebruikelijk is, zeer levendig). De eisen aan de houtoogst worden hoger naarmate de opstand gedifferentiëerder is naar samenstelling. In dit opzicht is het nuttig om overdreven houtsoorten menging te vermijden. Voorts is een goed samenspel tussen bosbouwen houtoogst gediend bij een niet te groot stamtai bij de bosaanleg en bij niet te kleine dunningsintervallen. Dr H. Löffler sprak over "houtgebruik en houtoogst". Een bepaalde wijze van opwerken béinvloedt de kring van afnemers, omgekeerd kunnen speciale eisen aan de zijde van de afnemer de oogstmethodiek en de oogstkosten beïnvloeden. *) Een uitvoerig verslag van alle voordrachten en excursieobjecten is aanwezig in de bibliotheek van het Bosbouwproefstation.

2 ' 403 Beiderzijds bestaat belangstelling voor bijvoorbeeld de onderwerpen: het maken van chips in het bos. typebeperking bij houtsortimenten. gewicht als meeteenheid. houtconcentratie. machinaal schillen (schilkwaliteit) en bundelen_, 'Dr Löffler signaleerde de volgende ontwikkelingen: - Het maken van chips in het bos zal zich vooreerst beperken tot dun krom hout. dat bij voorkeur met schors te verwerken is. - Binnen afzienbare tijd zal dun hout in lengten van 2 m en meer te leveren zijn. Nu moet nog rekening worden gehouden met lengten tot 2 m, - Het machinaal schilleri zal in de naaste toekomst nog voor een belangrijk deel in het bos dienen te geschieden; voor schillen aan de fabriek bestaat nog maar geringe belangstelling. De conclusie is dat er van de zijde van de afnemers slechts aarzelende stimulansen. komen. Kenmerkend lijkt te zijn. dat geen generale oplossingen te geven zijn. maar specifieke oplossingen voor een bepaald bedrijf met bepaalde afnemers. Het onderwerp "ontsluiting door bos- en sleepwegen" werd besproken door dr Racz. De sleepwegen kunnen worden aangelegd door vrijlating bij de bosaanleg (met gevaar van verwildering). bij de verzorging of bij de eerste dunning. De afstand der sleepwegen moet zo zijn dat minstens één volle vracht kan worden vervoerd. In de praktijk voldoen afstanden tussen 30 en 60. m (afhankelijk van opstandsleeftijd en sleepsysteem), De breedte der sleepwegen is bij gebruik van trekkers tussen 2 en 3 m. de lengte om bedrijfseconomische redenen niet meer dan m. De uitmonding op de bos"{eg is loodrecht met eventueel scheve uitloop of onder een hoek. Di.E. Faust behandelde het thema "plaats van opwerken", De arbeidsproduktiviteit moet verder stijgen door inzet van machines. De menselijke arbeidskracht wordt schaarser en duurder. De mechanisatie dwingt het bosbedrijf tot veranderingen in technisch en organisatorisch opzicht Er moet worden gestreefd naar: homogeniteit, voldoende grote hoeveelheden en stabiele arbeidsorganisatie. Dit betekent centrale opwerking van hout. Spreker houdt een pleidooi voor samenwerking van particuliere bosbedrijven bij de oogst en verwerking. In aansluiting hierop toont ir K. Vyplel een film over de centrale houtstapelplaats van Mayr-Melnhof in Oostenrijk. In totaal worden m 3 ongeschild langhout naar twee stapelplaatsen gebracht met eigen transportmiddelen. Het lossen van de wagens en de aanvoer naar de kettingtransporteur gebeurt met een dubbele lier. Het schillen gebeurt in lange vorm op een stationair opgestelde Cambio 35. het korten met behulp van een cirkelzaag. De lange sortimenten worden in handkracht van een sorteertransporteur gerold; het standaardsortiment wordt er automatisch afgeworpen. De sortimenten worden gebundeld (systeem Fideris) en met een mobiele Atlas kraan gestapeld en geladen. Aan handkrachturen worden nog 1.3 uur per ms gebruikt, dat is minder dan vroeger alleen voor het schillen in het bos nodig was.

3 404 Ir P. H. M. Tromp liet dia's zien van de centrale houtstapelplaats van de Kon. Ned. Heidemaatschappij in Dalfsen. Opvallend is de identieke wijze van aanpak. Laatstgenoemde stapelplaats is kleiner, maar lijkt nog verder gemechaniseerd te zijn. Dr R. GrammeI besprak de problemen bij "uitsleep en transport van industrie/wut". Er is vastgesteld dat het maken van een standaardsortiment in de opstand vooral bij goed bereid bare uitsleepwegen en bij grotere afstanden en hoge dunningsopbrengsten per ha gunstiger is dan uitsleep van langhout en korten aan de bosweg. (Het is de vraag of deze uitspraak ook voor Nederland geldt.) Thans bestaan er talloze technische middelen om industriehout in het bos te bundelen (loofhout en naaldhout dat niet ter plaatse geschild hoeft te worden) en de bundels af te voeren per trekker met hydraulische kraan en aanhangers met pendel + tandernas of volgens het "Huckepackverfahren" (trekker met lier of hydraulische grijper). Over de "houtuitsleep" sprak dr H. J. Loycke. Ook in Duitsland bestaat belangstelling voor speciale trekkers met een lier voor houtuitsleep; kenmerken zijn: grote wielen, vierwielaandrijving, gewichtsverdeling met 70 % op de vooras, wendbaarheid, groot vermogen. De voordelen van dergelijke trekkers zijn de snelheid en de geringe afhankelijkheid van terrein, weer en lastgrootte. Deze voordelen spreken vooral bij moeilijke condities. Uitlieren is op zichzelf tijdrovend en dient zoveel mogelijk beperkt te worden. De voordelen komen ook tot uiting bij het opdrukken en gelijk drukken van uitgesleept hout op stapels met behulp van een hydraulisch bediend blad. Spreker bepleit stukloon, ook bij het uitslepen met trekkers. Premieloon is zijns inziens een noodmaatregel zolang geen exacte produktiecijfers voor handen zijn. Voorts wordt gewezen op veiligheidsmaatregelen en op het vermijden van schade aan blijvende opstand en wegen. Excursies *) Er wordt hier op enkele voor Nederland interessante aspecten ingegaan. Vellen Een nieuwe ontwikkeling bij motorzagen is de AV-handgreep aan de Stihl motorzagen. De beugels die met rubber zijn overtrokken, zijn door rubberbuffers met de motorzaag verbonden (extra gewicht 0,3 kg). Hierdoor zou de overgang van trillingen van de motor naar de bedieningsman worden belemmerd. Over het effect van de wijziging in kwantitatieve zin konden geen mededelingen worden verstrekt. Voorlopig alleen te leveren bij de zwaarste Stihl-Contra-S. >Ic) In dit rapport zal geen aandacht worden geschonken aan schilmachines. Dat thema hopen wij namelijk in een ander verslag aan de orde te stellen.

4 405 Foto 1: Hydraulische tang voor stamsgewijze uitsleep. Foto 2: Bundelen in bundelwagentje; transport beperkt tot enkele meters.

5 Uitslepen 406 Voor het uitslepen van dun hout werd de "motorzaaglift" getoond. Door de motor van een Stihl 08 wordt een eindeloze kabel van 8 mm doorsnee in beweging gebracht. Aan deze kabel kunnen met behulp van nylon, kettingen of haken bomen of sortimenten worden bevestigd. Door de kabel als sleeplijn (0,8-1,0 m breed) in de opstand te brengen kan hout over een afstand van maximaal 60 m worden uitgesleept. Bij de velling moet met deze methodiek rekening worden gehouden; afstand tussen sleeplijnen bijvoorbeeld 20 m. De apparatuur kost ongeveer f f 3000, de bediening gebeurt door 2 man; de produktie is 2-4 m 3 /uur, exclusief opbouwen verplaatsen ( min.. resp. 25 min.). Voor toepassing is een dunningsopbrengst van minstens 30 m 3 /ha vereist! Bij slepen van langhout is het mogelijk om het hout op onderleggers te lossen met de dikke einden gelijk, zodat massaal korten van de stapel tot een standaardsortiment mogelijk wordt. Bij transport van sortimenten kan de lift ook als aanvoer voor een kleine schilmachine dienst doen, terwijl daaraan bij standaardsortimenten nog een bundel apparatuur kan worden gekoppeld. Voor het uitslepen van dik hout werden een groot aantal trekkers van pk met vierwielaandrijving getoond, met enkele of dubbele lier, bij lasten van 3-7 m 3: Unimog 411, 32 pk en 406, 65 pk Güldner G 50 A, 50 pk Schlüter S 650 V, 56 pk en S 900 V, 82 pk Tree Farmer KL 820, 55 pk (gebouwd in Zweden) met knik-frame Welte ES 90 "Forstmann", 82 pk met knik-frame Voorts was er een trekker met hydraulische tang (omgebouwde hydraulische steun) voor het stamsgewijs slepen van dit hout (foto I). Bundelen en transport Bundelen voor transportdoeleinden is nodig voor kort hout (I m) dat met een kraan geladen moet worden. Bij bundelen in het bos kunnen bundelwagentjes (prijs ongeveer f 300, niet voor transport) worden gebruikt (foto 2), de afvoer over korte afstand gebeurt dan bijvoorbeeld volgens het "Huckepackverfahren" (trekker met lier, of hydraulische grijper, ± 13000), (foto 3). Ook kan gebundeld en afgevoerd worden in bundelwagens achter een landbouwtrekker (bijvoorbeeld Königseggwalder of Radolfzeller bundelwagen, f 1000 resp. f 4000). Voor transport over grotere afstand worden de bundels met een hydraulische kraan geladen op bijvoorbeeld een Gigant aanhanger met pendelas (6 of 9 ton; f 7000, f 13000), op een I10n aanhanger met boggie (8 ton; f f 16000) die obstakels groter dan de wielstraal kan nemen, of op een grotere eenheid. De kraangrijper moet voor het laden van dit korte hout àf zeer smal zijn «50 cm i.v.m. grijpen tussen twee bundeldraden of banden) àf er moet een "open grijper" worden gebruikt (ook bij één band midden over de bundel). Tenslotte kan de bundel aan de kopse kanten worden opge-

6 407 Foto 3: Transport van bundels over korte afstand met hydraulische grijper in driepuntsbevestiging.

7 408 pakt; hiervoor is een grijper nodig die is voorzien van platen met nokken (foto 4). 2 m hout kan ongebundeld worden vervoerd, bijvoorbeeld door een trekker met aanhanger en een kraan vóór op de aanhanger of op de trekker (Unimag 406 met Ilon 3 Laanhanger, Hiab 174 vóór op de aanhanger; Foco 6000 kraan op Tree Farmer KL 820 met Ilon aanhanger; Meiller kraan op Welte trekker ES 90, met Welte aanhanger). De prijzen voor deze combinaties variëren van f tot f Foto 4: Kraangrijper met platen voor opnemen van bundels aan de kopse einden.

Moderne houtoogstmethoden in Zweden

Moderne houtoogstmethoden in Zweden BOSARBElD Moderne houtoogstmethoden in Zweden [31] M.BOL (Bosbouwproefstation, Wageningen) In een artikel "De ontwikkeling van de houtwinning in Oost-Canada" *) werd een beeld gegeven van nieuwe houtoogstrnethoden.

Nadere informatie

M.Bol. Exploitatie De houtoogst in dunningen * Bosbouwproefstation. het hout van stob naar weg wordt getransporteerd (zie literatuur 1 en 2).

M.Bol. Exploitatie De houtoogst in dunningen * Bosbouwproefstation. het hout van stob naar weg wordt getransporteerd (zie literatuur 1 en 2). Exploitatie De houtoogst in dunningen * 31 M.Bol Bosbouwproefstation In september 1969 is in Zweden gedurende één week een internationale bijeenkomst gehouden van de International Union of Forest Research

Nadere informatie

HET EERSTE CONGRES VAN HET "KURATORIUM FOR WALDARBElT UNO FOSTTECHNIK" TE LONEBURG. door M. BOL

HET EERSTE CONGRES VAN HET KURATORIUM FOR WALDARBElT UNO FOSTTECHNIK TE LONEBURG. door M. BOL HET EERSTE CONGRES VAN HET "KURATORIUM FOR WALDARBElT UNO FOSTTECHNIK" TE LONEBURG door M. BOL Inleiding Van 11 tot 15 mei werd in de voormalige hanzestad Lüneburg (W. Duitsland) het eerste congres gehouden

Nadere informatie

Oprichting van centrale houtverwerkingsbedrijven in ons land - NU!

Oprichting van centrale houtverwerkingsbedrijven in ons land - NU! AFZET EN VERWERKING VAN HOUT Oprichting van centrale houtverwerkingsbedrijven in ons land - NU! [79: 9441 E. REINDERS Over de slechte financiële toestand, waarin onze nederlandse bosbedrijven thans verkeren,

Nadere informatie

Grove RT 760 E. Gegevens kraan. : Cummins QSB : 240 pk

Grove RT 760 E. Gegevens kraan. : Cummins QSB : 240 pk Gegevens kraan Type Motor Eigen gewicht Transport lengte Transport breedte Transport hoogte Stempelbreedte Max. rijsnelheid Min. lengte giek Max. lengte. giek Electrisch systeem : RT 760 E : Cummins QSB

Nadere informatie

Meet- en rekenprincipes

Meet- en rekenprincipes 2 Meet- en rekenprincipes MEET- EN REKENPRINCIPES HOOFDSTUK 2 2.1 Algemene inhoudsberekening Illustratie 2.a: Inhoudsberekening van een cilinder = oppervlakte x lengte. De inhoud van een object zoals een

Nadere informatie

Compact, licht, duurzaam en veilig. ALU - Montage Liften.

Compact, licht, duurzaam en veilig. ALU - Montage Liften. Compact, licht, duurzaam en veilig ALU - Montage Liften ALU montageliften van Böcker Altijd up to date! Sinds 1958 is het merk Böcker bekend om zijn betrouwbare en efficiënte materiaal- en personenliften.

Nadere informatie

Opwerkingskosten en houtwaarde in de kroon van lariks en fijnspar J)

Opwerkingskosten en houtwaarde in de kroon van lariks en fijnspar J) Opwerkingskosten en houtwaarde in de kroon van lariks en fijnspar J) [33 J : 6641 TRIMMING COSTS AND TIMBER VALUE IN CROWNS OF JAPANESE LARCH AND NORWAY SPRUCE M. BOL SUMMARY Following a simuar investigation

Nadere informatie

Opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie

Opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie Opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie Cursusschema Dag 1 ochtend 09.00 12.30 Opstandsbeoordeling en doelstellingen middag 13.00 16.00 Verjongen en verjongingsplan Dag 2 ochtend 09.00 12.30 Exploitatie,

Nadere informatie

Kostenefficiënte en verantwoorde oogst van tak- en tophout

Kostenefficiënte en verantwoorde oogst van tak- en tophout Kostenefficiënte en verantwoorde oogst van tak- en tophout Martijn Boosten Oogstdemonstratie tak- en tophout 27 februari 2014, Vierhouten Tak- en tophout uit bossen Naar schatting jaarlijks 36.000 ton

Nadere informatie

Innovatiemiddag. Luchtvering is beter 22 september 2016

Innovatiemiddag. Luchtvering is beter 22 september 2016 Innovatiemiddag Luchtvering is beter 22 september 2016 Bouwplan de Zuidhoek Herinrichting voormalige camping Zuideinde naar plan Zuidhoek Extra vrachttransporten ( 25.000 m 3 ) over het Zuideinde Woningen

Nadere informatie

Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 Vorkkeuze richtlijnen 4 Capaciteiten MSI vorken 5 Veiligheid 6

Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 Vorkkeuze richtlijnen 4 Capaciteiten MSI vorken 5 Veiligheid 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 Vorkkeuze richtlijnen 4 Capaciteiten MSI vorken 5 Veiligheid 6 Vorken klasse 2A 7-10 Vorken klasse 3A 11-13 Vorken klasse 4A 14-16 Vorken klasse 2B 17-19 Vorken

Nadere informatie

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Voorzetapparatuur Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Vermijd lekke banden! Permanente magneet Verwijdert ijzer- en staal-afval van de werkvloer, in magazijnen,

Nadere informatie

Vaste of mobiele laadrampen: volledig onafhankelijk laden. Laadrampen. Zeer soepel in gebruik. Eenvoudig te verplaatsen. Eenvoudig aandocken.

Vaste of mobiele laadrampen: volledig onafhankelijk laden. Laadrampen. Zeer soepel in gebruik. Eenvoudig te verplaatsen. Eenvoudig aandocken. Vaste of mobiele laadrampen: volledig onafhankelijk laden Laadrampen Zeer soepel in gebruik. Eenvoudig te verplaatsen. Eenvoudig aandocken. Vaste of mobiele laadrampen. Wanneer een logistiek gebouw op

Nadere informatie

DE IVECO M250.45W 6 X 6 8 TONS TRUCK:

DE IVECO M250.45W 6 X 6 8 TONS TRUCK: DE IVECO M250.45W 6 X 6 8 TONS TRUCK: De iveco m250.45w 6 x 6 8 tons truck word door België voor verschillende doeleinden gebruikt. Het voertuig is 6 wiel aangedreven en kan met een huif (standaard uitvoering)

Nadere informatie

Hydraulische apparatuur

Hydraulische apparatuur CONDOR HYDRAULISCHE VLOER KRIK L206 631205 Een ideale vloer garage krik vervaardigd volgens de CE eisen voor een veilige en lange levensduur. 631205 Hefvermogen 2000 kg Minimale opname hoogte 75 mm Maximale

Nadere informatie

Ko909, AANGEBODEN: figuurglasstelling

Ko909, AANGEBODEN: figuurglasstelling Ko909, AANGEBODEN: figuurglasstelling Deze stelling is gebruikt, 2e hands, 150 breed met 20 rongen van 1.5 mtr lang. Normale prijs? 750,==, Deze aangeboden voor? 450,== /> Prijs? 1.650,==, Te koop: Accuzuiger

Nadere informatie

FLEXIDAL Bosstraat, 20 -, B-9880 Aalter tel. 32/ fax 32/

FLEXIDAL Bosstraat, 20 -, B-9880 Aalter tel. 32/ fax 32/ Bovenzijde x 20 Onderzijde 500 x 500 x 25 Rubber tegel 20 Rubber tegel 25 in per stuk per pallet per stuk volgens EN1177 Zwart 6,75 1,6 kg 7,00 Groen 7,30 Grijs 7,30 Zwart 26,15 6,5 kg 50 27,40 Groen 28,40

Nadere informatie

Algemene Bijdragen 9. OMLOOP, KOSTPRIJS EN ONDERNEMERSWINST VAN DE DOUGLAS. [651.5 : 671 Fseudotsuga taxifolia] door H. VEENENDAAL

Algemene Bijdragen 9. OMLOOP, KOSTPRIJS EN ONDERNEMERSWINST VAN DE DOUGLAS. [651.5 : 671 Fseudotsuga taxifolia] door H. VEENENDAAL 30e Jaargang Nr 6 Juni 1958 Algemene Bijdragen DOUGLASDAGEN 1957 9. OMLOOP, KOSTPRIJS EN ONDERNEMERSWINST VAN DE DOUGLAS [651.5 : 671 Fseudotsuga taxifolia] door H. VEENENDAAL In het verleden werden reeds

Nadere informatie

MORE POWER, MORE SAVINGS

MORE POWER, MORE SAVINGS MORE POWER, MORE SAVINGS Modelrange: Solis 20, Solis 26, Solis 50, Solis 60, Solis 75, Solis 90 SOLIS 20 3 De compacte en wendbare 18pk tractor van Solis. Deze sub-compacttractor is met zijn 90cm breedte

Nadere informatie

FLeur platformlift INHOUDSOPGAVE Toepassing Regelgeving Hoofdkenmerken Platform Veiligheidsvoorzieningen

FLeur platformlift INHOUDSOPGAVE Toepassing Regelgeving Hoofdkenmerken Platform Veiligheidsvoorzieningen 1/5 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Toepassing Regelgeving Pagina 3 Hoofdkenmerken Platform Veiligheidsvoorzieningen Pagina 4 Schachtafwerking Schachtdeuren Tableaus en besturing Pagina 5 Afmetingen 2/5 TOEPASSING

Nadere informatie

PRIJSLIJST. netto prijzen AF BRODOWO, POLEN. KMK Prijslijst 2016

PRIJSLIJST. netto prijzen AF BRODOWO, POLEN. KMK Prijslijst 2016 PRIJSLIJST 2016 netto prijzen AF BRODOWO, POLEN AFWEEGMACHINES BAND WEEGMACHINES Geschikt voor Capaciteit WR30 - Twee PVC banden - Weeg container 30 kg - Koppelbaar met verpakkingsmachine WP30 Eco WPS50

Nadere informatie

Het essentiële dat het verschil maakt! oebehoren. Verhoogt de veiligheid. Vereenvoudigt het aandocken. Verbetert de zichtbaarheid en duidelijkheid.

Het essentiële dat het verschil maakt! oebehoren. Verhoogt de veiligheid. Vereenvoudigt het aandocken. Verbetert de zichtbaarheid en duidelijkheid. Het essentiële dat het verschil maakt! oebehoren Verhoogt de veiligheid. Vereenvoudigt het aandocken. Verbetert de zichtbaarheid en duidelijkheid. Wielblokkering MAX AS Wielblokkeringen MAX. Voor de veiligheid

Nadere informatie

Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 8 Pag 10. Pag 12 Pag 12 Pag 12 Pag 13 Pag 13 Pag 14. Pag 14 Pag 14 Pag 14 Pag 15 Pag 15 Pag 15

Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 8 Pag 10. Pag 12 Pag 12 Pag 12 Pag 13 Pag 13 Pag 14. Pag 14 Pag 14 Pag 14 Pag 15 Pag 15 Pag 15 1 Alle technische gegevens en afbeeldingen zijn verzameld op het moment dat deze brochure samengesteld is. Omdat onze producten voortdurend verbeterd worden, kunnen deze gegevens na verloop van tijd kleine

Nadere informatie

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Specificaties

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Specificaties CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Specificaties Handpallettruck 2,5 (1.0) ton Handpallettruck De handpallettruck is ongetwijfeld het meest eenvoudige, maar essentiële, hulpmiddel voor intern

Nadere informatie

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner TM 3215/3265 Uw professionele veelzijdige partner Krachtig & betrouwbaar Bij de tractoren van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: de ISEKI TM serie bestaat uit twee modellen met hydrostatische

Nadere informatie

Bosbeheer: resultante van groeiplaats, maatschappelijke behoeften en beschikbare middelen

Bosbeheer: resultante van groeiplaats, maatschappelijke behoeften en beschikbare middelen Bosbeheer: resultante van groeiplaats, maatschappelijke behoeften en beschikbare middelen E. M. Lammerts van Bueren Staatsbosbeheer Het bosbeeld van de toekomst en het beheer van nu De mens apprecieert

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

P-Av~; INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK EN RATIONALISATIE DR. S. L. MANSHOLTLAAN 12, WAGENINGEN. BULLETIN No.42

P-Av~; INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK EN RATIONALISATIE DR. S. L. MANSHOLTLAAN 12, WAGENINGEN. BULLETIN No.42 P-Av~; INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK EN RATIONALISATIE DR. S. L. MANSHOLTLAAN 12, WAGENINGEN BULLETIN No.42 BEPROEVING CRAMER AUTOMATISCHE AARDAPPELPOTER.J - î F Fabrikant: Importeur: Maschinenfabrik

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Intramat Handtransport

Intramat Handtransport Bel voor advies: tel 085-040 98 00 Of bezoek: handtransport.nl Intramat Handtransport De specialist in heftafels Intern transport & opslag Groot assortiment in: pompwagens, tafelwagens, afvaltransport,

Nadere informatie

Deze machine is ideaal voor het versnipperen van allerlei soorten groenhout en is geschikt voor hoveniers en particulieren.

Deze machine is ideaal voor het versnipperen van allerlei soorten groenhout en is geschikt voor hoveniers en particulieren. Houtversnipperaar Deze machine is ideaal voor het versnipperen van allerlei soorten groenhout en is geschikt voor hoveniers en particulieren. Versnipperprincipe: trommelhakselaar Maximale stamdoorsnede:

Nadere informatie

HIAB Rollerkranen Bereik 8,5-33 tm

HIAB Rollerkranen Bereik 8,5-33 tm HIAB Rollerkranen Bereik 8,5-33 tm Zelfaangedreven laadkranen www.hiab.com Groter bereik voor laden en lossen Rollerkranen Bereik 8,5-33 tm De HIAB Roller Voor maximale flexibiliteit in laden en lossen

Nadere informatie

Handmatig spannen en sealen Pneumatisch spannen en sealen

Handmatig spannen en sealen Pneumatisch spannen en sealen Handapparatuur voor staalband omsnoering Handmatig spannen en sealen Pneumatisch spannen en sealen Het Strapex voordeel Handapparatuur, band en after-sales service als een totaalpakket Het juiste gereedschap

Nadere informatie

HET BLAD OVER DE MECHANISATIE IN TUIN EN GROENE ZONES... MET EEN KNIPOOG NAAR DE MENS ERACHTER.

HET BLAD OVER DE MECHANISATIE IN TUIN EN GROENE ZONES... MET EEN KNIPOOG NAAR DE MENS ERACHTER. HET BLAD OVER DE MECHANISATIE IN TUIN EN GROENE ZONES... MET EEN KNIPOOG NAAR DE MENS ERACHTER. Driemaandelijks tijdschrift 8ste jaargang nr. 28 juni 2015 8,75 www.greentechpower.eu Techniek Veilig en

Nadere informatie

Veilig en snel naar de exacte hoogte ALU - Eenpersoons Hoogwerkers

Veilig en snel naar de exacte hoogte ALU - Eenpersoons Hoogwerkers Veilig en snel naar de exacte hoogte ALU Eenpersoons Hoogwerkers www.boeckergroup.com ALU eenpersoons hoogwerkers Altijd up to date! Al meer dan 25 jaar staat Böcker wereldwijd bekend om zijn betrouwbare

Nadere informatie

Inzet van de HSM lier in dunningen

Inzet van de HSM lier in dunningen Uitslepen 377.22 Inzet van de lier in dunningen winch In thlnnlngs A. H. Schaalsma Rijksinstituut voor onderzoek in de bos en landschapsbouw "De DorschkBmp", Wageningen Inleiding Uit het uitsleeponderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona *dt-57342man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 4 Gebruik

Nadere informatie

Greentec Stobbenfrezen

Greentec Stobbenfrezen Greentec Stobbenfrezen Greentec 660 stobbenfrees Uitgekiende freeswielkap: Goede lossing en weinig morsen Zeer compacte, aftakas aangedreven stobbenfrees voor het professionele werk. Direkte aandrijflijn

Nadere informatie

De Auto-Multitransporter voor elk transport van ieder vervoer!

De Auto-Multitransporter voor elk transport van ieder vervoer! De Auto-Multitransporter voor elk transport van ieder vervoer! De Auto-Multitransporter voor elk transport van ieder vervoer! Inhoud Op weg naar de klant PAG 3 Auto-Multitransporter GP PAG 4 PACM PAG 5

Nadere informatie

De DEFENDER III Serie is geschikt voor industrieel gebruik en DEKRA gecertificeerd.

De DEFENDER III Serie is geschikt voor industrieel gebruik en DEKRA gecertificeerd. DEFENDER III 50 mm Het model DEFENDER III heeft van de gepatenteerde DEFENDER serie kabel-en slangbruggen uit Duitsland 3 doorgangen. 1 van 49 x 52 mm, 1 van 50 x 45 mm en 1 van 49 x 56 mm. De lengte is

Nadere informatie

Sloten en handgrepen 19

Sloten en handgrepen 19 Sloten en handgrepen 19 19 25074 COMPLEET CYLINDERSLOT : 1,47 kg : Compleet cilinderslot met zwarte buitenplaat. Inclusief 3 sleutels en 2 geleidingsbeugels. Slaglengte: 50mm. / industrieel 25147 EURO

Nadere informatie

W303T, Glas transport wagen klein met dubbele wielen

W303T, Glas transport wagen klein met dubbele wielen W303T, Glas transport wagen klein met dubbele wielen Dit is een licht uitgevoerde glaswagen met een frame in de maten 1000 mm lang bij 950 mm hoog. De wagen is voorzien van 4 luchtbanden in het midden,

Nadere informatie

Checklist toestellen Commissie Agility, Raad van Beheer 1

Checklist toestellen Commissie Agility, Raad van Beheer 1 Hoogtesprong Vleugels De staander moet tenminste 100cm hoog zijn. Het begin van de vleugel begint op tenminste 75 cm hoogte op de staander. De breedte van de vleugel is 40 tot 60 cm. Het mag niet mogelijk

Nadere informatie

VEILIG GEBRUIK VAN HANDLIEREN [304 : 3071

VEILIG GEBRUIK VAN HANDLIEREN [304 : 3071 VEILIG GEBRUIK VAN HANDLIEREN [304 : 3071 door G. N. SPAARKOGEL (Staatsbosbeheer) In de bosbouw worden 2 typen handlieren gebruikt: 1. de "Tirfor", rechtstreekse trekkracht 1500 kg en 2. de "Autotraktor",

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie Dior Heavylift

Bedrijfspresentatie Dior Heavylift Bedrijfspresentatie Dior Heavylift Dior Heavylift heeft de volgende disciplines in huis: Industriële machine verhuizingen Bedrijfsverhuizingen Portalen Vijzelen Stoppingsmateriaal Kraanwagens Verpakken

Nadere informatie

Steekwagens staal Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Steekwagens staal Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Steekwagens staal Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu REF 105TA4564 Handbescherming Handbescherming Met glijbeugels! Volle banden in optie! Stevige steekwagens

Nadere informatie

K2 CombiCutter 1600- en 1200-model

K2 CombiCutter 1600- en 1200-model K2 CombiCutter 1600- en 1200-model Hakker voor ronde balen en voederdistributiemachine De meest complete oplossing www.tks-as.no Stationair Op wielen Aan rails Magazijn K2 COMBICUTTER Arbeidsbesparende,

Nadere informatie

PK serie. Lifetime excellence. lichte bedrijfswagens

PK serie. Lifetime excellence. lichte bedrijfswagens PK serie Lifetime excellence Veelzijdige kleine kranen met geoptimaliseerd specifiek gewicht voor lichte bedrijfswagens 1 lifetime excellence Palfinger laadkranen overtuigen door hun superieure prestatie.

Nadere informatie

TIMBERMAX & MORE TRANSPORTOPLOSSINGEN VOOR DE BOSBOUW

TIMBERMAX & MORE TRANSPORTOPLOSSINGEN VOOR DE BOSBOUW TIMBERMAX & MORE TRANSPORTOPLOSSINGEN VOOR DE BOSBOUW TIMBERMAX & MORE FAYMONVILLE biedt transportoplossingen aangepast aan de specifieke noden van de houtsector Bij Faymonville kent het domein houttransport

Nadere informatie

Werkblad. Landschappelijke elementen. Concept!!!

Werkblad. Landschappelijke elementen. Concept!!! Werkblad Landschappelijke elementen Concept!!! Dit is een voorblad van een werkblad waaraan nog gewerkt wordt. Sommige onderdelen zijn goed uitgewerkt, andere minder. Alterra-WERKBLADLandschappelijkeElementen.doc

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

VEILIG WERKEN MET MOTORKETTINGZAGEN

VEILIG WERKEN MET MOTORKETTINGZAGEN VEILIG WERKEN MET MOTORKETTINGZAGEN [304 : 3071 door A. J. LANZ (Koninklijke houtvesterijen) De moeilijke voorziening van arbeidskrachten in de bosbonw, en de noodzaak met niet te veel dure arbeidskrachten

Nadere informatie

CATALOGUS 2017 VERHUUR & DIENSTEN

CATALOGUS 2017 VERHUUR & DIENSTEN CATALOGUS 2017 VERHUUR & DIENSTEN CONTACT Voor vragen of aanvragen kunt u contact met ons opnemen: E info@time2rent.nl T 0546 603 422 M 06 50 83 27 25 Langer huren? Wilt u artikelen huren voor een langere

Nadere informatie

$f&m. Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie BEPROEVING VICON-LELY HARKKEERDER TYPE HKE. BULLETIN No. 112

$f&m. Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie BEPROEVING VICON-LELY HARKKEERDER TYPE HKE. BULLETIN No. 112 BULLETIN No. 112 BEPROEVING VICON-LELY HARKKEERDER TYPE HKE $f&m Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie Dr. S. L. Mansholtlaan 12, Wageningen ^ Cf b-.3 i T DE VICON-LELY HARKKEERDER TYPE HKE

Nadere informatie

Trav-L-Cool De ideale 12 Volts Airconditioner voor mobiele en stationaire toepassingen.

Trav-L-Cool De ideale 12 Volts Airconditioner voor mobiele en stationaire toepassingen. Nijverheidsweg 25 NL-7442 CH NIJVERDAL Tel. 0548-618484 Fax. 0548-611255 www.roma-nijverdal.nl info@roma-nijverdal.nl Trav-L-Cool De ideale 12 Volts Airconditioner voor mobiele en stationaire toepassingen.

Nadere informatie

Kledingrekken Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys

Kledingrekken Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Kledingrekken Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Werkbanken Er is altijd een oplossing! Zaken om over na te denken voordat u een

Nadere informatie

1 Beplantingen Onderhoud van beplantingen Snoeigereedschappen Samenvatting 22

1 Beplantingen Onderhoud van beplantingen Snoeigereedschappen Samenvatting 22 Inhoud Colofon 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 1 Beplantingen 11 1.1 Onderhoud van beplantingen 11 1.2 Snoeigereedschappen 17 1.3 Samenvatting 22 2 Bomen 23 2.1 Onderhoud van bomen 23 2.2 Samenvatting 29 3 Specifiek

Nadere informatie

000, speciale hijsinstallatie

000, speciale hijsinstallatie 000, speciale hijsinstallatie Voor onze klant, Glascentrale midden Holland bv, uit Hazerswoude-Dorp, hebben we een speciaal hijsapparaat gefabriceerd welke geschikt is om complete kisten glas door een

Nadere informatie

Professionele trapladder Gecoat.

Professionele trapladder Gecoat. Professionele trapladder Gecoat. Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte. Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Voorzien van een kunststof gereedschapsbak boven een aluminium trede. Scharnierend

Nadere informatie

Prijslijst 2014.! Ma.Tra zelfrijdende maaiers. Prijslijst / excl. BTW

Prijslijst 2014.! Ma.Tra zelfrijdende maaiers. Prijslijst / excl. BTW Prijslijst 2014! Ma.Tra zelfrijdende maaiers Prijslijst 01-2014 / excl. BTW Pagina D- 1 Prijslijst Januari 2014 Voor Nederland & België Deze prijslijst vervangt alle eerdere prijslijsten, die hierbij komen

Nadere informatie

De 4-persoons fiets met vering en versnellingen

De 4-persoons fiets met vering en versnellingen De 4-persoons fiets met vering en versnellingen De Quattrocycle is het ideale produkt voor: Verhuur per uur op campings, vakantieparken etc. Georganiseerde tourtochten Bedrijfsuitjes Tochten door de natuur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

INNOVATIEVE RECYCLING MACHINES

INNOVATIEVE RECYCLING MACHINES INNOVATIEVE RECYCLING MACHINES PUINBREKERS MOBIELE & STATIONAIRE ZEEFINSTALLATIES HOUTVERSNIPPERAARS HOUTSHREDDERS MEETTECHNIEK levering onderdelenvoorziening onderhoud storingsdienst financiering ONDERNEMEN

Nadere informatie

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 Naam bedrijf Greentec Special Products Stand Nr. 1.01-1 Website www.greentecsp.nl Omschrijving innovatie IRUS Deltrak 2.0 nu uitgerust met bosklepelmaaier Greentec Special products

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Voermengwagen. Verti-Mix

Voermengwagen. Verti-Mix Voermengwagen Verti-Mix W etenschappelijke onderzoeken in verschillende landen hebben aangetoond dat de productiviteit in de melkveehouderij, door het gebruik van voermengwagens wordt verhoogd. Door het

Nadere informatie

Berekeningen aslasten. Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten

Berekeningen aslasten. Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten Voor alle typen transportwerk waarbij vrachtwagens worden gebruikt, moet het vrachtwagenchassis van een opbouw worden voorzien. Het doel van de aslastberekeningen

Nadere informatie

VERIG. Algemeen materieel Gladheidbestrijding Schoonvegen en blazen Divers OVERIG.

VERIG. Algemeen materieel Gladheidbestrijding Schoonvegen en blazen Divers OVERIG. O Algemeen materieel Gladheidbestrijding Schoonvegen en blazen Divers Trekker licht < 45 kw Deze smalspoortrekker wordt ondermeer ingezet voor werkzaamheden in plantsoenen en langs fietspaden. - < 45 kw

Nadere informatie

35-45 mm. Tweehandig starten, na start kan eenhandig worden doorgewerkt

35-45 mm. Tweehandig starten, na start kan eenhandig worden doorgewerkt Bijlage 3: Ergonomische criteria schrob- en zuigmachines EENSCHIJFSCHROBMACHINE CRITERIUM ONDERWERP EISEN AANBEVELINGEN Bedieningshefboom Bedieningshoogte In kleine stappen instelbaar, zodat tenminste

Nadere informatie

Onderstaande tabellen geven de meest voorkomende afmetingen van hout in België verhandeld.

Onderstaande tabellen geven de meest voorkomende afmetingen van hout in België verhandeld. Afmetingen van handelshout Onderstaande tabellen geven de meest voorkomende afmetingen van hout in België verhandeld. De afmetingen van het hout worden beïnvloed door het vochtgehalte (krimpen, zwellen),

Nadere informatie

Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen 1 BALE BARON BUNDEL BEVAT 21 KLEINE VIERKANTE BALEN

Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen 1 BALE BARON BUNDEL BEVAT 21 KLEINE VIERKANTE BALEN Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen 1 BALE BARON BUNDEL BEVAT 21 KLEINE VIERKANTE BALEN BEHEER RUIMTE & TIJD Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen.

Nadere informatie

Heftafels voor laadkaaien. eftafels. Flexibel gebruik. Voor alle voertuigtypes. Op alle hoogten. Uitzonderlijke stevigheid.

Heftafels voor laadkaaien. eftafels. Flexibel gebruik. Voor alle voertuigtypes. Op alle hoogten. Uitzonderlijke stevigheid. Heftafels voor laadkaaien eftafels Flexibel gebruik. Voor alle voertuigtypes. Op alle hoogten. Uitzonderlijke stevigheid. Heftafels voor laden en lossen. Soepel gebruik aangepast aan alle vracht- en bestelwagens.

Nadere informatie

Pagina 1 van 4 KNK CYNOPHILIA

Pagina 1 van 4 KNK CYNOPHILIA sprong Muur Breedtesprong Slalom Vleugels De staander moet tenminste 100cm hoog zijn. Het begin van de vleugel begint op tenminste 75 cm hoogte op de staander. De breedte van de vleugel is 40 tot 60 cm.

Nadere informatie

condor-testgewichten.nl Slimme testgewichten THE BEST IN TEST.

condor-testgewichten.nl Slimme testgewichten THE BEST IN TEST. condor-testgewichten.nl Slimme testgewichten THE BEST IN TEST. Nieuwe Generatie Van de nieuwe generatie testgewichten hebben wij momenteel 250 ton ter beschikking, elke maand worden er nieuwe gewichten

Nadere informatie

Op de bouwplaats of op de kraan dient het volgende hijsgereedschap beschikbaar te zijn.

Op de bouwplaats of op de kraan dient het volgende hijsgereedschap beschikbaar te zijn. Richtlijnen breedplaatvloeren zonder hijsogen Op de bouwplaats of op de kraan dient het volgende hijsgereedschap beschikbaar te zijn. 1) Vloerelement waarvan lengte < 6m. en gewicht < 2500 kg. een 4 -sprong

Nadere informatie

1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico.

1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico. A: Algemeen 1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico. 2. De start volgorde wordt vooraf door het bestuur van de STTE vastgesteld. 3. Met onmiddellijke uitsluiting

Nadere informatie

Alles FIG gecertificeerd indien van toepassing het cetrificaat dient overlegt te worden

Alles FIG gecertificeerd indien van toepassing het cetrificaat dient overlegt te worden Turnhal locatie: begane grond ruimte nummer: 0.06 Afm. lxbxh: 30 x 22 x 6 m Alles FIG gecertificeerd indien van toepassing het cetrificaat dient overlegt te worden aantal omschrijving uitvraag onderdelen

Nadere informatie

Steekwagens. Werkplaatsuitrusting - mobiel. 428 www.vynckier.biz

Steekwagens. Werkplaatsuitrusting - mobiel. 428 www.vynckier.biz Steekwagens Metalworks. SHC150-300. Platformwagen. Laadblad in geperste staalplaat met kunststof beschermingslaag. Zacht-vinyl beschermingsboord rondom het laadplatform. Met 2 vaste en 2 draaibare harde

Nadere informatie

Technische beschrijving MGV-LB 125/100 FD. op aanhangwagen

Technische beschrijving MGV-LB 125/100 FD. op aanhangwagen Mobiele Ventilatie Unit M V U op aanhangwagen Technische beschrijving MGV-LB 125/100 FD op aanhangwagen B.S. Belüftungs-GmbH Etn. P. Vanassche & Cie N.V. Am Hungerwiesgraben 10 Brugsesteenweg 2 D-89429

Nadere informatie

Als achter de truck de dolly wordt geplaatst dan kunnen alle opleggers worden gebruikt. De achterzijde van de trekker is dan echter heel kaal.

Als achter de truck de dolly wordt geplaatst dan kunnen alle opleggers worden gebruikt. De achterzijde van de trekker is dan echter heel kaal. It's all Black In 2009 ben ik begonnen met het bouwen van een Knight Hauler van Tamiya. Het model is direct uitgebreid met de geluidmodule van Tamiya en een langzaam lopende motor van Carson vanwege de

Nadere informatie

VS.2. Verticale getrokken voermengwagens

VS.2. Verticale getrokken voermengwagens VS.2 Verticale getrokken voermengwagens MEER DAN 50 JAAR ERVARING 1969 De drang naar innovatie zorgde ervoor dat Sgariboldi in 1969 de eerste voermengwagen ontwikkelde. Vandaag de dag produceert Sgariboldi

Nadere informatie

MECHRON HEt 4 X 4 werkpaard

MECHRON HEt 4 X 4 werkpaard Kioti Mechron, wat gaan we doen vandaag? MECHRON HET 4 X 4 WERKPAARD Dit is de alleskunner, de Kioti Mechron. Hij staat klaar om je mee te nemen waar jij maar wil. De Mechron is de transporter van een

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TUNDRA

GEBRUIKERSHANDLEIDING TUNDRA GEBRUIKERSHANDLEIDING TUNDRA GEFELICITEERD! U heeft de keuze gemaakt voor een Aart Kok tenttrailer. Dat betekent dat u oog heeft voor kwaliteit en duurzaamheid. Wij hopen dat u veel onbezorgde en geweldige

Nadere informatie

VERHUUR MATERIEEL MACHINAAL BESTRATEN ZONDER BEDIENING

VERHUUR MATERIEEL MACHINAAL BESTRATEN ZONDER BEDIENING VERHUUR MATERIEEL MACHINAAL BESTRATEN ZONDER BEDIENING NU OOK IN BERGSCHENHOEK COMPLEET AANBOD: Hoog vacuüm Laag vacuüm HYDR. KLEMMEN www.vacu-rent.nl Inhoudsopgave Voorwoord Materieel Klemmen/Herbestratingsmaterieel

Nadere informatie

NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA

NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA NEW TCD-A Stijlvolle werkpaarden die de bestaande normen verleggen. Er zijn weinig compacte tractoren die zowel de sterke prestaties

Nadere informatie

Checklist toestellen 2016 Commissie Agility, Raad van Beheer 1

Checklist toestellen 2016 Commissie Agility, Raad van Beheer 1 Hoogtesprong Hoogte L: 55-60 cm, M: 35-40 cm, S: 25-30 cm Vleugels De staander moet tenminste 100cm hoog zijn. Het begin van de vleugel begint op tenminste 75 cm hoogte op de staander. De breedte van de

Nadere informatie

Telen van Kwaliteitshout Wouter Bax, Parenco hout. Parenco hout Wat is kwaliteitshout Welke factoren zijn van belang

Telen van Kwaliteitshout Wouter Bax, Parenco hout. Parenco hout Wat is kwaliteitshout Welke factoren zijn van belang Telen van Kwaliteitshout Wouter Bax, Parenco hout Inhoud Parenco hout Wat is kwaliteitshout Welke factoren zijn van belang Markt Terreinomstandigheden Partijkenmerken De kwaliteit Beschrijving per houtsoort

Nadere informatie

PRIJSLIJST

PRIJSLIJST ST 20 B Stobbenfreesmachine 4-Takt 5.995 7.254 Duw-uitvoering met draaikrans Uitgevoerd met twee wielremmen 13 PK (9,5 kw) HONDA motor 200 mm werkdiepte 370 mm doorsnede freesschijf 8 x - 20,5 mm beitels

Nadere informatie

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR HEFKUSSENS

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR HEFKUSSENS Ha-Ka International produceert en levert voornamelijk hefkussens voor de industrie. De toepassingen in de industrie zijn legio. Van het bekrachtigen van remmechanismen in rollercoasters tot het bedienen

Nadere informatie

9 T n o c ebv e b ho ^rx en I oij[ci CZYZgaVcYh

9 T n o c ebv e b ho ^rx en I oij[ci CZYZgaVcYh Toebehoren Systeem TI Ingeschoven Uitgeschoven Omschrijving Systeem TI Art. Nr. 106.00203 Toepassingsgebied: Hoogteverstelling van werkbanken, montagetafels en toevoersystemen Technische gegevens Belasting

Nadere informatie

M E T I N G V A N G E V E L D L A N G H O U T. 3 Meting van geveld langhout

M E T I N G V A N G E V E L D L A N G H O U T. 3 Meting van geveld langhout H O O F D S T U K 3 M E T I N G V A N G E V E L D L A N G H O U T 3 Meting van geveld langhout M E T I N G V A N G E V E L D L A N G H O U T H O O F D S T U K 3 3. 1 A l g e m e e n Voor het meten van

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Cursus korporaal PBO- kettingzagen

Cursus korporaal PBO- kettingzagen K ETTINGZAGEN Blancke Geert Verniest Bas INHOUD 1. Welke PBM s gebruiken. 2. Welke kettingzagen hebben wij. 3. Welke veiligheid biedt de kettingzaag ons. 4. Gebruik van de kettingzaag. 5. Hoe omgaan met

Nadere informatie

Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat.

Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat. Installatie handleiding SEF DB met 1 contact Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat. Controleer of het juiste SEF hekwerk aanwezig is: SEF 700 minimale

Nadere informatie

K2 CombiCutter en 1200-model

K2 CombiCutter en 1200-model 1600- en 1200-model www.tks-as.no Hakker voor ronde balen en voederdistributiemachine De meest complete oplossing Stationair Op wielen Aan rails Magazijn Arbeidsbesparende, duurzame, uitvoerig geteste

Nadere informatie

STAPELAAR Art. MV.LEV

STAPELAAR Art. MV.LEV STAPELAAR MET VARIABELE BREEDTE "manuvit" Art. MV.LEV Er bestaan stapelaars die paletten kunnen opnemen en heffen met de vorken. Maar hoe moet men lasten opnemen en heffen zonder paletten zoals kasten,

Nadere informatie

HYDRAULISCHE APPARATUUR

HYDRAULISCHE APPARATUUR HYDRAULISCHE VLOER CRICKS Een complete range garage cricks vervaardigd volgens de CE eisen voor een veilige en lange levensduur. Alle modellen zijn voorzien van een veiligheidsventiel tegen overbelasting

Nadere informatie

ROLSTEIGERS ALUMINIUM

ROLSTEIGERS ALUMINIUM ROLSTEIGERS ALUMINIUM Productinformatie: De ASC steiger is standaard in de maten 0.75 of 1.35 (Optie 0.90 of 1.50 breed). Lengte maten: 1.90-2.50-3.05-4.00 m. Standaard werkhoogte volgens VSB-Norm 8-12

Nadere informatie

ONDERSCHEIDENDE TECHNISCHE ARGUMENTEN

ONDERSCHEIDENDE TECHNISCHE ARGUMENTEN ONDERSCHEIDENDE TECHNISCHE ARGUMENTEN John Deere 4-cilinder, 4.5 liter, 140 PK: PREMIER/FEEDSTAR 110-120-140 4-cilinder, 4.5 liter, 177 PK: PREMIER/FEEDSTAR 170-200 6-cilinder, 6.8 liter, 225 PK: PREMIER

Nadere informatie