Applicatiesoftware Tebis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Applicatiesoftware Tebis"

Transcriptie

1 5 Applicatiesoftware Tebis STXB322 V 1.x 2 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 2-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) STXB344 V 1.x 4 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 4-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) Productcode Productbenaming TXB322 TXB344 Inbouwmodule : 2 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 2-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) Inbouwmodule : 4 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 4-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) Ingangsmodule KNX / EIB TXB322 / TXB344 Commando verlichting Commando dimmen Commando voor rolluiken en jaloezieën Commando verwarming Prioriteit Scene Blokkeren Uitgangsmodules KNX / EIB Status indicatie - Ingang X Indication d'état - Uitgang LED X LED gekoppeld aan de uitgang Inhoud 1. Presentatie van de functies van de applicaties SXB322 en SXB Configuratie en parametrisatie van de LED-ingangen en -uitgangen Meest voorkomende instellingen Objectenlijst Beschrijving van de functies Belangrijkste eigenschappen Fysieke adressering TXB322 / TXB T 8037a

2 1. Presentatie van de functies van de applicaties SXB322 en SXB344 De applicatieprogramma's SXB322 en SXB344 bieden de mogelijkheid om elke ingang van de producten TXB322 en TXB344 afzonderlijk te configureren. Hieronder treft u de hoofdfuncties aan : Verzending van commando's De producten bieden de mogelijkheid om commando's te verzenden voor verlichting, rolluiken en jaloezieën, verwarming, scenes. Commando verlichting Druktoetsschakelaar, AAN, UIT, AAN / UIT, Timer. Variatie voor 1 of 2 tiptoetsen. Commando rolluiken / jaloezieën Omhoog, Omlaag, Stop, Verstelling van de rolluiklamellen, Beneden beveiligd. Commando verwarming Comfort, Nacht temperatuur modus, Vorstbeveiliging, Economy temperatuur, Auto. Prioriteit Met de functie Prioriteit kunnen commando's voor prioriteit of annulering van prioriteit worden verzonden. De werking van de prioriteit hangt af van het type applicatie dat bestuurd wordt: verlichting, rolluiken, verwarming enz. Scene De functie Scene maakt het zenden van groepscommando's naar diverse soorten uitgangen mogelijk voor het creëren van sferen of scenario's (vertrekscenario, leessfeer, enz.). Blokkeren De functie Blokkeren maakt het mogelijk een product te vergrendelen. Door Blokkeren wordt de verzending van commando's verhinderd. Modus 2 kanalen Met de functie Modus 2 kanalen kunnen met één tiptoets twee onafhankelijke circuits met verschillende functies bestuurd worden. Keuze van de circuits die visueel moeten worden weergegeven op de LED-uitgangen De LED-uitgangen (statusindicatie) bieden de mogelijkheid een commando te geven voor LED-verlichting met conventionele signalering. Met deze functie kunt u voor elke LED-uitgang het visueel weergegeven circuit kiezen : Het circuit dat bestuurd wordt door de desbetreffende ingang, Elk ander circuit van de installatie. 2. Configuratie en parametrisatie van de LED-ingangen en -uitgangen 2.1 Meest voorkomende instellingen Parameter Scherm 1 TXB322 / TXB T 8037a

3 Parameter Beschrijving Waarden Anti contactdender tijd Duur van lange toets indruk Dimmende, rolluiken en jaloezien Duur van lange toets indruk 2- kanaal modus Max aantal telegrammen waarde[ ] (Inactief : 0) Wachttijd in ms Waarde [ ] (-Deactiveren : 0) 2.2 Objectenlijst Deze parameter definieert de minimale stabiliteitsduur voor de sluiting van de contacten die, voor hun behandeling, met de ingangen verbonden zijn. Deze parameter definieert de detectieduur van een lange toets indruk voor de functies Dimmen, rolluiken en jaloezieën. Deze parameter definieert de detectieduur van een lange toets indruk voor de functie 2 kanaal modus en 2 kanaal modus ON / OFF. Deze parameter definieert het maximale aantal telegrammen dat tijdens de begrenzingsduur naar de bus gezonden kan worden. Deze parameter definieert de periode waarin de begrenzing van het maximale aantal telegrammen in werking treedt. 50 ms, 100 ms, 150 ms Standaardwaarde : 50 ms 400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms, 800 ms, 900 ms, 1 s Standaardwaarde : 500 ms 500 ms, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min Standaardwaarde : 5 s 1 t/m Standaardwaarde : 0 1 t/m Standaardwaarde : 0 Functie Object Geen AAN / UIT Druktoetsschakelaar Timer 1-toets dimmer 2-toets dimmer 1-toets bediening rolluik / jaloezie 2-toets bediening rolluik / jaloezie Rolluik/Jaloezie automatische besturing Gewenste verwarmingstemperatuur Verwarming ON / OFF Prioriteit Scene Alarm 1 Alarm 2 Niet gebruikt X AAN / UIT X X X X X Timer X Dimmen X X Status indicatie ( Ingang X) X X X X Status indicatie (Uitgang LED X) X X X X X X X X X X X X X X X Lamelverstelling / stop X X Omhoog / Omlaag X X X Selectie gewenstewaarde X Prioriteit X Scene X Alarm 1 X Alarm 2 X TXB322 / TXB T 8037a

4 2.3 Beschrijving van de functies Functie van het product Het product biedt de mogelijkheid om commando's te verzenden voor verlichting, rolluiken en jaloezieën, verwarming, scenes. Parameter Scherm Beschrijving van de functies ON / OFF, Druktoetsschakelaar, Druktoetsschakelaar met tijd, Timer AAN / UIT : Door het indrukken van de tiptoets kan het circuit aan- of uitgezet worden (geen verandering na opnieuw indrukken). Beschrijving : Na het indrukken van de tiptoets wordt het commando ON of OFF naar de bus gezonden via het object ON / OFF. Het verzonden commando is niet gerelateerd aan de vorige status van de uitgang. Het te verzenden commando (ON of OFF) moet in de parameters gedefinieerd zijn. Bovendien kan worden vermeld of het commando bij het indrukken of bij het loslaten van de tiptoets moet worden verzonden (zie instellingen van de parameters). Druktoetsschakelaar : De functie Druktoetsschakelaar (Druktoetsschakelaar / - of - / Druktoetsschakelaar) houdt in dat de status van de uitgang na elke keer indrukken wordt omgekeerd. Telkens als de knop opnieuw wordt ingedrukt, wordt de status van de uitgang gewijzigd. Beschrijving : Na het indrukken van de tiptoets wordt er, naar gelang de functie van het object statusindicatie, een commando ON of OFF naar de bus gezonden via het object ON / OFF. Het commando dat naar de bus wordt verzonden, is het tegenovergestelde van het vorige commando (huidig commando : ON -> verzonden commando OFF ; OFF -> verzonden commando ON). Druktoetsschakelaar met tijd : Een korte toets indruk op de tiptoets. De status van de uitgang wordt omgekeerd. De status verandert na elke nieuwe korte toets indruk. Als er geen korte toets indruk plaatsvindt, wordt de uitgang na het verstrijken van de tijdsvertraging uitgeschakeld. Door een lange toets indruk op de tiptoets kan de tijdsvertraging opnieuw worden gestart.. Beschrijving : Door een korte toets indruk kan het object Druktoetsschakelaar met tijd naar de bus worden gezonden, waarbij de waarde het tegengestelde van het object is Statusindicatie. Door een lange toets indruk op de tiptoets kan een commando ON worden verzonden via het object Druktoetsschakelaar met tijd. Bij ontvangst van een commando ON van het object Druktoetsschakelaar met tijd schakelen de producten met type TXA de uitgang over naar ON tijdens de geparametriseerde duur. Bij ontvangst van een commando OFF van het object Druktoetsschakelaar met tijd, schakelen de uitgangen over naar OFF. Als er een commando ON wordt ontvangen terwijl de uitgang nog op ON staat, wordt de tijdsvertraging opnieuw gestart. Timer : Een korte toets indruk op de tiptoets : Het uitgangsschakelcontact schakelt over naar ON tijdens de geparametriseerde duur. Een lange toets indruk op de drukknop : Onderbreking van de timer en stopzetting van de uitgang. TXB322 / TXB T 8037a

5 Beschrijving : Door een korte toets indruk kan het commando ON via het object Timer naar de bus worden verzonden. Door een lange toets indruk kan het commando OFF via het object Timer naar de bus worden verzonden. Bij ontvangst van een commando ON van het object Timer schakelen de producten van het type TXA de uitgang over naar ON tijdens de geparametriseerde duur. Door het commando ON op het objet Timer in de 10s te herhalen, kan de duur van de tijdsvertraging van de uitgang worden vergroot (op de producten van het type TXA) en wel op de volgende manier : Omschakelingstijd ON = (1 + aantal herhaalde indrukken) * geparametriseerde tijd De tijdsvertraging start na de laatste toetsindruk. Door een commando ON dat na de 10 s ontvangen is, kan de geparametriseerde tijdsvertraging opnieuw worden geïnitialiseerd. Met het commando OFF kan de uitgang direct naar OFF worden geschakeld. LED Object Status indicatie Tiptoets AAN / UIT regeling ON / OFF Druktoetsschakelaar Object ON / OFF Druktoetsschakelaar met tijd Object Druktoetsschakelaar met tijd Timer Object Timer - Functie : - Niet in gebruik - ON / OFF : - Functie drukken en loslaten : - ON / -, OFF / -, ON / OFF, OFF / ON, - / ON, - / OFF - Uitvoeren tijdsvertraging : - Onmiddellijk verzenden, Duur - Télérupteur - Functie drukken en loslaten : - Druktoetsschakelaar / -, Druktoetsschakelaar met tijd / -, - / Drukschakelaar - Timer Functie ON / OFF Functie drukken en loslaten Uitvoeren tijdsvertraging* Deze parameter definieert de verzonden commando's op het moment dat de tiptoets wordt ingedrukt en losgelaten. Deze parameter biedt de mogelijkheid om commando's te verzenden met een instelbare vertraging bij het indrukken of loslaten. AAN / -, UIT / -, AAN / UIT, UIT / AAN, - / AAN, - / UIT. Standaardwaarde : AAN / - Commando bij indrukken / Commando bij loslaten ("-" = geen actie). Onmiddellijk verzenden, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 40 s, 50 s, 1min, 1min30s, 2min, 2min30s, 3min, 3 min30s, 4min, 4min30s, 5min Standaardwaarde : Onmiddellijk verzenden * Vertraging bij de verzending is niet mogelijk voor de functies ON / OFF of OFF / ON. TXB322 / TXB T 8037a

6 - Functie Tuimelschakelaar Functie drukken en loslaten Deze parameter definieert de verzonden commando's op het moment dat de tiptoets wordt ingedrukt en losgelaten. Druktoetsschakelaar / -, Druktoetsschakelaar met tijd / -, - / Drukschakelaar. Standaardwaarde : Druktoetsschakelaar / - Commando bij indrukken / Commando bij loslaten ("-" = geen actie) Beschrijving van de functie Dimmen Kanaal functie : Dimmen Met deze functie kunt u een licht dimmen met behulp van één of twee tiptoetsen. De functies Dimmen 1 toets en Dimmen 2 toetsen verzenden het object ON / OFF bij een korte toets indruk. Een lange toets indruk verzendt het object Dimmen. Er bestaan 2 soorten verschillende functies : Dimmen op 1 toets of Dimmen op 2 toetsen. Kanaal functie : 1-toets dimmer Deze functie maakt het mogelijk de commando's ON / OFF of Dimmen op / neer uit te voeren op één enkele tiptoets. Scherm 3 TXB322 / TXB T 8037a

7 Kanaal functie : 2-toets dimmer Deze functie maakt het mogelijk de commando's ON en Dimmen Op uit te voeren op een tiptoets, en de commando's OFF en Dimmen Neer op een tweede tiptoets. Parameterscherm Scherm 4 Parameter Kanaal functie Dimrichting* Blokkeren Deze parameter definieert de typen functies. Deze parameter definieert de dimrichting van de toets. Met deze parameter kan het gebruik van de ingang geblokkeerd worden. Door Blokkeren wordt de verzending van commando's verhinderd. 1-toets dimmer, 2-toets dimmer Dimmen op, Dimmen neer Standaardwaarde : Dimmen op Gebruikt, Niet in gebruik Standaardwaarde : Niet in gebruik * Deze parameter is alleen zichtbaar als de parameter Type kanaal de waarde weergeeft : 2-toets dimmer. TXB322 / TXB T 8037a

8 2.3.3 Beschrijving van de functie Rolluiken / Jaloezieën Via deze functie kan een rolluik worden bestuurd met behulp van één of twee tiptoetsen. Met een lange toets indruk kunnen commando's voor optrekken of neerlaten naar de bus worden verzonden via het object Omhoog / Omlaag. Met een korte toets indruk kan het commando stop of de waarde van de lamelverstelling naar de bus worden verzonden via het object Stop / Verstelling. Scherm 5 Control type Met deze parameter kan de functiemodus worden gekozen. 1-toets 2-toetsen Op 2 toetsen Veiligheid Automatische besturing Functie** Deze parameter definieert de richting van de beweging die aan de toets gekoppeld is. Standaardwaarde : 2-toetsen Omhoog, Omlaag Standaardwaarde : Omhoog * Door het indrukken van de tiptoets kunnen commando's voor optrekken of neerlaten via het object Omhoog / Omlaag naar de bus worden verzonden. Bij het loslaten van de tiptoets wordt het commando Stop verzonden naar het object Stop / Verstelling. ** Deze parameter is alleen zichtbaar als de parameter Keuze van de functie de volgende waarde heeft : Rolluik / Jaloezie op 2 toetsen (of met veiligheidsfunctie). TXB322 / TXB T 8037a

9 2.3.4 Beschrijving van de functie Verwarming Met deze functie kan de gewenste verwarmingstemperatuur worden geselecteerd. Met het object Gewenste verwarmingstemperatuur kunnen de volgende waarden worden verzonden : Waarden Benaming Pictogram 1 Comfort 2 Economy temperatuur 3 Nacht temperatuur modus 4 Vorstbeveiliging Scherm 6 Functie Met deze parameter kan de temperatuur die aan de toets is gekoppeld, worden geselecteerd. Comfort / Nacht temperatuur modus, Comfort / -, Nacht temperatuur modus / -, Vorstbeveiliging / Auto, Economy temperatuur / -, Comfort / Economy temperatuur, Vorstbeveiliging / -, Nacht temperatuur modus / Comfort, - / Comfort, - / Nacht temperatuur modus, Auto / Vorstbeveiliging, - / Economy temperatuur, Economy temperatuur / Comfort, - / Vorstbeveiliging. Standaardwaarde : Comfort / - TXB322 / TXB T 8037a

10 2.3.5 Beschrijving van de functie Prioriteit Met de functie Prioriteit kunnen commando's voor prioriteit of annulering van prioriteit worden verzonden. Het object Prioriteit wordt verzonden na het indrukken van de tiptoets. De werking van de prioriteit hangt af van de bestuurde applicatie : Verlichting, Rolluik / jaloezie, Verwarming enz. Met het object Prioriteit kunnen de volgende waarden worden verzonden : Waarden Gedrag van de uitgang Bit 1 Bit / 1 Prioriteit eind 1 0 Prioriteit UIT / Omhoog / vorstbeveiliging 1 1 Prioriteit AAN / Omlaag / Comfort Scherm 7 Prioriteitstype Met deze parameter kan een type prioriteit worden gekozen. Prioriteit AAN / Omlaag / Comfort* Prioriteit UIT / Omhoog / vorstbeveiliging* Standaardwaarde : Prioriteit AAN / Omlaag / Comfort * Door het indrukken van de tiptoets kan beurtelings een verzoek voor het starten van prioriteit en een verzoek voor het beëindigen van prioriteit worden verzonden. TXB322 / TXB T 8037a

11 2.3.6 Beschrijving van de functie Scene De functie Scene maakt het zenden van groepscommando's naar diverse soorten uitgangen mogelijk voor het creëren van sferen of scenario's. Door het indrukken van de tiptoets kan een scene met N 1 tot 32 worden geactiveerd of bewaard. Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van een onafhankelijke tiptoets. Door een korte toets indruk kan het object Scene naar de bus worden verzonden met een waarde tussen 0 en 31 (waarde 0 = scene 1, waarde 31 = scene 32). Het commando wordt bij het loslaten van de tiptoets verzonden. Als de parameter Scene wijzigen door lange toets indruk de toegestane waarde heeft, kan door het indrukken van de tiptoets hoger dan 5 s het object Scene naar de bus worden verzonden met een waarde tussen 128 en 159 [(N van de scene-1) + 128]. Bouw van het object Scene 1 octet : Bitnummer Bewaren X Nummer van de scene (0 betekent Scene 1) X = Niet significant Scherm 8 Scene nummer Uitvoeren tijdsvertraging Scene opslaan met zeer lange toetsdruk** Deze parameter definieert het nummer van de scene die geactiveerd moet worden. Met deze parameter kan worden bepaald of het activeren van de scene onmiddellijk of met tijdsvertraging moet plaatsvinden.* Deze parameter maakt het mogelijk om wel of niet toe te staan dat een scene via een lange toets indruk op de tiptoets wordt bewaard. Scenario 1 tot Scenario 32 Standaardwaarde : Scene 1 * Deze parameter heeft geen betrekking op het commando voor het bewaren van een scene. ** Het opslaan van een scene wordt bevestigd door het knipperen van de LED op de tiptoets (1 seconde). Onmiddellijk verzenden, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 1 min, 1min30s, 2min, 2min30s, 3min, 3 min 30 s, 4 min, 4 min 30 s, 5 min Standaardwaarde : Onmiddellijk verzenden Gebruikt, Niet in gebruik Standaardwaarde : Gebruikt TXB322 / TXB T 8037a

12 2.3.7 Beschrijving van de functie Waarde Met de functie Waarde kan een waarde in %, een temperatuur, een dimwaarde, een helderheidswaarde, en een absolute waarde van 2 bits worden verzonden. De functie Waarde is alleen mogelijk voor een onafhankelijke tiptoets. Door het indrukken van de tiptoets wordt het object Waarde naar de bus verzonden, afhankelijk van het soort te verzenden waarde heeft het object een formaat van 1 of 2 octets. Scherm 9 Type waarde Waarde Deze parameter definieert de aard van de verzonden waarde. Deze parameter definieert een waarde die naar de bus moet worden verzonden. Waarde in %, Temperatuur, Dimwaarde, Helderheidswaarde, Waarde. Standaardwaarde : Helderheidswaarde Waarde in % Van 0 % tot 100 % in stappen van 1 % Standaardwaarde : 0 % Temperatuur Van 0 C tot 40 C in stappen van 0.5 C Standaardwaarde : 20 C Dimwaarde Van 0 lux tot 1000 lux in stappen van 50 lux Standaardwaarde : 300 lux Helderheidswaarde Van 0 % tot 100 % in stappen van 1 % Standaardwaarde : 0 % Waarde Van 0 tot in stappen van 1 Standaardwaarde : 0 TXB322 / TXB T 8037a

13 2.3.8 Beschrijving van de functie Modus 2 kanalen ON / OFF Met de modus 2 kanalen ON / OFF kunnen twee verschillende functies worden uitgevoerd met behulp van één tiptoets. Het onderscheid tussen de twee functies wordt gemaakt door een korte toets indruk of een lange toets indruk (de duur van de lange toets indruk kan worden ingesteld in het scherm algemene parametrisatie, via de parameter Duur lange toets indruk Modus 2 kanalen). In de modus 2 kanalen zijn alleen de functies ON, OFF en Druktoetsschakelaar beschikbaar. Met een korte toets indruk kunnen de commando's ON of OFF naar de bus worden verzonden via het object ON / OFF kanaal A. Met een lange toets indruk kunnen de commando's ON of OFF naar de bus worden verzonden via het object ON / OFF kanaal B. Scherm 10 Functie Kanaal A (korte toets indruk) Functie Kanaal B (lange toets indruk) Deze parameter definieert het commando dat bij een korte toets indruk wordt verzonden. Deze parameter definieert het commando dat bij een lange toets indruk wordt verzonden. Niet in gebruik, AAN, UIT, Druktoetsschakelaar Standaardwaarde : AAN AAN, UIT, Druktoetsschakelaar Standaardwaarde : Druktoetsschakelaar Parametrisatie van de functie Blokkeren De functie Blokkeren maakt het mogelijk een product te vergrendelen. Door Blokkeren wordt de verzending van commando's verhinderd. Deze functie wordt in werking gesteld door het object Algemeen - Blokkeren. Het blokkeren wordt aangegeven door het knipperen van de LED gedurende 5 seconden bij het indrukken van de tiptoets. Blokkeren Met deze parameter kan worden bepaald of het blokkeren van de tiptoets door een afzonderlijk object is toegestaan. Niet in gebruik, Gebruikt Standaardwaarde : Niet in gebruik Parameter Beschrijving Waarden LED signalering Deze parameter definieert voor elke LEDuitgang het visueel weergegeven circuit. Commando via ingang, Status gestuurd via object. Standaardwaarde : Status gestuurd via object TXB322 / TXB T 8037a

14 3. Belangrijkste eigenschappen Maximaal aantal groepadressen 254 Maximaal aantal verbindingen 255 Parameters 29 per ingang, 11 totaal Objecten 26 in totaal 4. Fysieke adressering Om de fysieke adressering te realiseren of de aanwezigheid van de bus te controleren, drukt u op de tiptoets die zich rechtsboven van het product bevindt. Naast deze tiptoets zit een LED : LED aan = bus en product in fysieke adressering aanwezig. Het product voert de fysieke adressering uit totdat het fysieke adres is overgedragen door ETS. Door een tweede keer op de toets te drukken verlaat het product de fysieke adresseringsmodus. De LED gaat uit. TXB322 / TXB T 8037a

15 NL Hager Nederland Larenweg 36 Postbus AS s-hertogenbosch Telefoon: TXB322 / TXB T 8037a

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis Beschrijving van producten met RF ingang Productcode Productbenaming TR302 A / B 2 batterij / RF KN uitgangen TR304 A / B 4 batterij / RF KN uitgangen TDxxx 2 / 4 / 6 -voudige

Nadere informatie

Tebis Applicatiesoftware

Tebis Applicatiesoftware 5 Tebis Applicatiesoftware quicklink RF ingangsproducten Elektrische / mechanische eigenschappen: zie handleidingen van de producten Productcode Productcode Productbenaming Productcode applicatiesoftwar

Nadere informatie

Applicatiesoftware. 1-voudige tiptoets RF batterij 2-voudige tiptoets RF batterij

Applicatiesoftware. 1-voudige tiptoets RF batterij 2-voudige tiptoets RF batterij Applicatiesoftware Applicatiesoftware Ingangsproduct radio Elektrische / mechanische eigenschappen: zie handleiding van het product Productcode Productbenaming TP product RF producten 8565 52 xx 8565 62

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis STG51x RF Rookmelder STG54x RF Hittemelder Elektrische / mechanische eigenschappen: zie handleidingen van de producten Productcode Benaming ETS versie TP product RF product TG510A

Nadere informatie

Tebis Applicatiesoftware

Tebis Applicatiesoftware 5 Tebis Applicatiesoftware Inbouwdimmer quicklink Elektrische / mechanische eigenschappen: zie handleidingen van de producten Productcode Productcode Productbenaming Productcode applicatiesoftware TP product

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis Open detector radio quicklink Elektrische / mechanische eigenschappen: zie productblad Productcode Productbenaming Productcode applicatiesoftware TRC301B Open detector radio

Nadere informatie

Programmeerapparaat Tebis TX100

Programmeerapparaat Tebis TX100 5 Programmeerapparaat Tebis TX100 quicklink RF AAN/ UIT ingangs- / uitgangsproducten Elektrische / mechanische eigenschappen: zie productblad Productcode Beschrijving TX100 versie TP product RF producten

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis Detector verlichting radio quicklink Elektrische / mechanische eigenschappen: zie productblad Productcode Productbenaming Productcode applicatiesoftware TRC321B Detector verlichting

Nadere informatie

Tebis Applicatiesoftware

Tebis Applicatiesoftware 5 Tebis Applicatiesoftware STCC530E Aanwezigsheidsmelder 2-V 360 A faire Productcode Beschrijving TP product RF producten TCC530E Aanwezigheidsmelder Bi-Zone TCC530E Uitgangsmodule: Dimmer Gekoppelde belastingen

Nadere informatie

Programmeerapparaat Tebis TX100

Programmeerapparaat Tebis TX100 5 Programmeerapparaat Tebis TX100 Detector verlichting radio quicklink Elektrische / mechanische eigenschappen: zie productblad Productcode Productbenaming TX100 versie TP product RF product TRC321B RF

Nadere informatie

VMB2BLE. Eigenschappen van de rolluikmodule VMB2BLE. (screenshots van velbuslink 8.19) By KRIS DAELMAN

VMB2BLE. Eigenschappen van de rolluikmodule VMB2BLE. (screenshots van velbuslink 8.19) By KRIS DAELMAN VMB2BLE Eigenschappen van de rolluikmodule VMB2BLE (screenshots van velbuslink 8.19) By KRIS DAELMAN A. Inleiding B. Eigenschappen C. Configuratie Algemeen Alarmen Zonsopgang/zonsondergang Kalender D.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van de thermostaat

Gebruikershandleiding van de thermostaat NL Gebruikershandleiding van de thermostaat Eens uw thermostaat geïnstalleerd en verbonden is met de Box, kan u ontdekken hoe u hem moet programmeren en besturen vanuit uw Internet portaal. U kan op ieder

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Drukknopinterface voor. drukknop

Drukknopinterface voor. drukknop Drukknopinterface voor 6/4 voudige NIKO drukknop VMB6PBN Uitgebreide gebruikershandleiding die alle mogelijkheden van deze drukknopinterfacemodule uitlegt, hoe het mogelijk is om 6 voudige of 4 voudige

Nadere informatie

Eigenschappen en configuratie van de VMB8PBU, VMB6PBN en VMB2PB(A)N

Eigenschappen en configuratie van de VMB8PBU, VMB6PBN en VMB2PB(A)N VMB8PBU VMB6PBN VMB2PB(A)N Eigenschappen en configuratie van de VMB8PBU, VMB6PBN en VMB2PB(A)N (screenshots van velbuslink 8.19) BY KRIS DAELMAN A. Inleiding B. Eigenschappen C. Configuratieinstellingen

Nadere informatie

ALARM INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 HET ONDERWERP VAN HET DOCUMENT... 2 2. DE STRUCTUUR... 3

ALARM INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 HET ONDERWERP VAN HET DOCUMENT... 2 2. DE STRUCTUUR... 3 domovea Alarm tebis INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Page 1. INLEIDING... 2 1.1 HET ONDERWERP VAN HET DOCUMENT... 2 2. DE STRUCTUUR... 3 3. CONFIGURATIE VAN DE BEVEILIGINGSFUNCTIES... 4 3.1 KEUZE VAN DE BEVEILIGINGSFUNCTIES...

Nadere informatie

Technische gegevens Opbouw. Reikwijdte

Technische gegevens Opbouw. Reikwijdte Draagbare zenders TV TXQ 868 Afmetingen 42 mm 123 120 mm Canaux 16 L SEL TV TXQ 868 A03 TV TXQ 868 A07 Steun 47 mm 21 3 of 7 kanalen : drukknoppen Toepassing Draagbare miniatuurzender met 3, 7, 18 of 42

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

4-kanaals dimmerstuurmodule met 0 of 1 tot 10V-uitgangen voor het Velbus-systeem

4-kanaals dimmerstuurmodule met 0 of 1 tot 10V-uitgangen voor het Velbus-systeem VMB4DC 4-kanaals dimmerstuurmodule met 0 of 1 tot 10V-uitgangen voor het Velbus-systeem INHOUD INHOUD... 2 OMSCHRIJVING... 3 EIGENSCHAPPEN... 3 VELBUSEIGENSCHAPPEN... 5 OVERZICHT... 6 LEDINDICATIE... 7

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

Draadloze comfort oplossingen

Draadloze comfort oplossingen Radio Zigbee -TECHNOLOGIE Draadloze comfort oplossingen RADIO ZIGBEE -TECHNOLOGIE Inhoud Introductie... Blz. 1 Installatie... Blz. 2 Oplossingen...Blz. 8 Creatie van het Zigbee netwerk.. 2 Koppelen van

Nadere informatie

RADIO ZIGBEE -TECHNOLOGIE DRAADLOZE COMFORT OPLOSSINGEN

RADIO ZIGBEE -TECHNOLOGIE DRAADLOZE COMFORT OPLOSSINGEN RADIO ZIGBEE -TECHNOLOGIE DRAADLOZE COMFORT OPLOSSINGEN RADIO ZIGBEE -TECHNOLOGIE Inhoud INTROduCTIE... Blz. 1 INsTaLLaTIE... Blz. 2 OpLOssINGEN...Blz. 8 Creatie van het ZIGBEE netwerk.. 2 Koppelen van

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

Programmering van een Unica Wireless dimmer

Programmering van een Unica Wireless dimmer Programmering van een Unica Wireless dimmer 0B1. Beschrijving: We wensen een lichtpunt dat is aangesloten op een Unica Wireless dimmer te bedienen door middel van een drukknop. Wanneer de lamp uit is en

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

Het Versacom systeem is gedefinieerd in DIN 43861, deel 301 als "transfer protocol A".

Het Versacom systeem is gedefinieerd in DIN 43861, deel 301 als transfer protocol A. Versacom Het Versacom protocol (Versatile Communication) wordt gebruikt voor het op afstand programmeren van intelligente ontvangers. Dit protocol verstuurt schakelprogramma's, agenda- en vakantie periodes

Nadere informatie

Programmeerapparaat Tebis TX100

Programmeerapparaat Tebis TX100 Programmeerapparaat Tebis TX100 Electrischverbruikindicator TE330 Elektrische / mechanische eigenschappen: zie productblad Productcode Productbenaming TX100 versie TP product RF product TE330 Electrischverbruikindicator

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Universele in/uitgang US/U 12.2

ABB i-bus KNX Universele in/uitgang US/U 12.2 Producthandboek ABB i-bus KNX Universele in/uitgang US/U 12.2 Gebouwsysteemtechniek US/U 12.2, Universele in/uitgang 12-v, inbouw Inhoud Pagina 1 Algemeen... 3 1.1 Product- en functieoverzicht... 3 2 Apparaattechniek...

Nadere informatie

Draadloze Installatie Handleiding

Draadloze Installatie Handleiding Draadloze Installatie Handleiding VOOR INSTALLATEURS Alles wat u moet weten INHOUDSOPGAVE Page A Directe modus... 44 B "Draadloze bus" modus... 46 C Groepsopdracht gebruiken met de "Draadloze bus... 48

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr. Art.-Nr.: FUS 22 UP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Hardware toetsen Met deze toets kan u op elk moment terugkeren naar de beginpagina van het menu (scherm Kamers).

Hardware toetsen Met deze toets kan u op elk moment terugkeren naar de beginpagina van het menu (scherm Kamers). Proficiat met de aankoop van uw Philips Pronto, met dit toestel is het mogelijk uw Nikobus systeem draadloos aan te sturen. Door middel van de intuïtieve grafische interface krijgt u de controle over alle

Nadere informatie

Gebruikshandleiding tebis touch panel Gebruikshandleiding tebis touch panel

Gebruikshandleiding tebis touch panel Gebruikshandleiding tebis touch panel Gebruikshandleiding tebis touch panel 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 PRESENTATIE... 3 1.2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE... 4 1.3 STRUCTUUR VAN HET BEELDSCHERM... 4 1.4 BROWSINGPRINCIPE... 5 1.5 BEDIENINGSOVERGANG...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Memory-adapter JM

Bedieningshandleiding. Memory-adapter JM Bedieningshandleiding 1. Functie De memory-adatper JM is een component van het Jalousiemanagersysteem en wordt in combinatie met het motorregelmoduul in een wanddoos conform DIN 49073 (advies: diepe doos)

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Copyright RETEG b.v. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING... 3 2.2 MEER INFORMATIE... 3 3 MENU STRUCTUUR VAN HET DISPLAY...

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R

Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R RW Presentatie De poortaandrijving ENL-BP2R maakt de HF-controle van twee toegangen tot de parkeergarage mogelijk, vanaf nu INGANG en UITGANG genoemd.

Nadere informatie

VibraLITE 3. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones.

VibraLITE 3. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones. VibraLITE 3 Horlogefuncties Dubbele uuraanduiding. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones. 2 Alarmfuncties Wekker

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Handleiding BUS-2 Relais (3247)

Handleiding BUS-2 Relais (3247) Mogelijkheden Het BUS-2 relais heeft een potentiaal vrij wisselcontact (max. 5 A), dit contact kan op meerdere manieren aangestuurd worden. - Via 1 of meerdere of alle beldrukkers van het deurstation.

Nadere informatie

Infraroodafstandsbediening ontvanger voor het Velbussysteem

Infraroodafstandsbediening ontvanger voor het Velbussysteem VMB8IR Infraroodafstandsbediening ontvanger voor het Velbussysteem INHOUD INHOUD... 2 OMSCHRIJVING... 3 EIGENSCHAPPEN... 3 VELBUSEIGENSCHAPPEN... 4 OVERZICHT... 4 LEDINDICATIE... 5 INBOUW... 6 AANSLUITING...

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

Handleiding P4308: drukknopbediening voor infraroodlampen P4274: programmeertoestel voor P4308

Handleiding P4308: drukknopbediening voor infraroodlampen P4274: programmeertoestel voor P4308 Handleiding P4308: drukknopbediening voor infraroodlampen P4274: programmeertoestel voor P4308 P11238-1-MAN-1.1 handleiding drukknopbediening P4308 1 / 14 Inhoudsopgave Inleiding...3 Infraroodcabines...3

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

A.n.B. Security n.v. Rue de Joie, 21 4000 Luik België. Tel. +32 4 229 37 97 Fax. +32 4 229 50 94. info@anb-sa.be www.anb-sa.be.

A.n.B. Security n.v. Rue de Joie, 21 4000 Luik België. Tel. +32 4 229 37 97 Fax. +32 4 229 50 94. info@anb-sa.be www.anb-sa.be. A.n.B. Security n.v. Rue de Joie, 21 4000 Luik België Tel. +32 4 229 37 97 Fax. +32 4 229 50 94 info@anb-sa.be www.anb-sa.be Opties Catalogus MiniDo Jaar 2007 BTW 424 592 259 RCLg 204 179 Fortis 240-0388800-28

Nadere informatie

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT INTRODUKTIE ; De 2HEAT-DESIGN thermostaat is een hoogwaardige hypermoderne opbouw touchscreen thermostaat. De 2HEAT- DESIGN wordt compleet met diverse aluminium frames geleverd, deze zijn eenvoudig naar

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

AP60 Beknopte gebruiksaanwijzing

AP60 Beknopte gebruiksaanwijzing AP60 Beknopte gebruiksaanwijzing NL Het frontpaneel AP 60 1 2 3 5 NAV NO- DRIFT 4 TURN 9 STBY 6 7 8 1 Menu toets. Eenmaal indrukken om het snelmenu van de actieve stuurmodus weer te geven. Tweemaal indrukken

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

Een Net2 Entry Monitor configureren

Een Net2 Entry Monitor configureren Een Entry Monitor configureren Overzicht De Entry monitor is een audio / videomonitor en wordt gebruikt om op afstand te communiceren met bezoekers. Het wordt gevoed door middel van Power over Ethernet

Nadere informatie

Sigma CP K and Sigma CP T series

Sigma CP K and Sigma CP T series Sigma CP K and Sigma CP T series Brandmeldcentrale Gebruikers Handleiding DOCUMENT REFERENCE K6800-08 (Man-1082) MODEL NUMBERS K11020M2, K11040M2, K11080M2 T11020M2, T11040M2, T11080M2 191108V1.0FN Brand

Nadere informatie

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax:

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax: allmatic Ampèrestraat 41 1446 TR Purmerend Tel: 0299-419 000 Fax: 0299-419 050 HANDL 16.223 Gebruikershandleiding 2 15 Installeren van het systeem Sluit de ontvanger aan zoals weergeven in figuur 9. Zet

Nadere informatie

MF 3680 B. Aanvulling op de gebruikershandleiding

MF 3680 B. Aanvulling op de gebruikershandleiding MF 3680 B Aanvulling op de gebruikershandleiding S VOORWOORD Uw terminal kan 2 telefoonlijnen tegelijk gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de ene lijn voor het verzenden en de andere lijn voor het ontvangen

Nadere informatie

Programmering van een dimmer voor digitale ingangen

Programmering van een dimmer voor digitale ingangen Programmering van een dimmer voor digitale ingangen 0B1. Beschrijving: We wensen een lichtpunt dat is aangesloten op een dimmer voor digitale ingangen (400 of 1000 VA) te bedienen door middel van een viervoudige

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212 Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT INHOUD Pagina Instellen van tijd en datum. 2. Bekijken of wijzigen beregeningsschema. 3. Bekijken of wijzigen programma starttijden.

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

Zo installeert u een draadloos schakelsysteem

Zo installeert u een draadloos schakelsysteem elektra Zo installeert u een draadloos schakelsysteem Stap voor stap beschrijving 13.3 Klik_aan_klik_uit.indd 1 05-06-13 10:49 Wat is het? Het KlikAanKlikUit systeem bestaat uit zenders en ontvangers waarmee

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Bedieningshandleiding video huisstation iloft (Software versie 3)

Bedieningshandleiding video huisstation iloft (Software versie 3) BUS-2:Ref 5612 (inbouw) -Ref 5615 (opbouw) VDS:Ref 5620 (inbouw) Algemeen Dit video huisstation is verkrijgbaar als inbouw huisstation of als opbouw huisstation, beide zijn uitgevoerd met een 3,5 TFT-kleurenscherm.

Nadere informatie

Geeft een storingstoestand aan Het systeem of partitie is uitgeschakeld. Opmerking:

Geeft een storingstoestand aan Het systeem of partitie is uitgeschakeld. Opmerking: Het RISCO Group's Touchscreen Keypad is een dun en modern design keypad van 7" (17,8cm) voor het ProSYS beveiliging systeem. Het is compatible met alle ProSYS versie en beschikbaar met en zonder proximitylezer.

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

F50 Universele tastsensoren ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

F50 Universele tastsensoren ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG F50 Universele tastsensoren ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG Basismodule F50 universele tastsensoren 1-voudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig 2 bedienpunten 4 bedienpunten 6 bedienpunten 8 bedienpunten Designseries

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Oefeningen in praktijk

Oefeningen in praktijk 1 Oefeningen in praktijk In deze oefeningen gaan we voor ieder toepassing starten vanaf een blanco file. Hierdoor kan je zonder afleiding, de specifieke programmatie onder de knie krijgen. 1 *Dimtotaal

Nadere informatie

MH200N MH200N. Gebruikshandleiding 05/10-01 PC

MH200N MH200N. Gebruikshandleiding 05/10-01 PC MH200N MH200N Gebruikshandleiding 05/10-01 PC 2 MH200N Gebruikshandleiding Inhoud Beschrijving van de MH200N 4 1. Gebruik van de MH200N met Webpagina s vanop Personal computer 5 2. Basisfuncties 7 2.1

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorbeelden Toepassingsvoorbeelden met draadloze KNX-componenten en quicklink V1.1-1 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave...- 2 - Inleiding...- 3-1. Verlichting geschakeld door meerdere bewegingsmelders...- 4-2. Plaatsing

Nadere informatie

AQUASMART Infrared remote control

AQUASMART Infrared remote control LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART Infrared remote control IS O 9 00 1 001 BEDIENING EN ONDERHOUD Afstandbediening IR afstandsbediening Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de apparatuur

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld.

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. MKP-300 DRAADLOOS BEDIENDEEL MKP300_NL 03/12 Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. 1. Eigenschappen

Nadere informatie

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR De met infrarood is een besturing voor één motor of een groep WKS-delen. Behalve de toetsen op en neer heeft hij een toets voor in- of uitschakelen van de centrale besturing. Als centrale besturing onder

Nadere informatie

Handleiding Remote control thermostaat

Handleiding Remote control thermostaat Handleiding Remote control thermostaat De programmeerbare intelligente Remote Control thermostaat, is inclusief een eenvoudig bedienbare afstandsbediening maar kan ook bediend worden zonder deze afstandsbediening.

Nadere informatie

Algemeen GM365. MCS Business Partners, Motorola GM365

Algemeen GM365. MCS Business Partners, Motorola GM365 Algemeen GM365 Schakelaars/Toetsen Toonontvanger Aan/uit, volume instelling Per radio Kanaal keuze en zendtoets 16 toonontvangers configureren 4 toetsen aan de voorzijde Per kanaal Functies: 16 toonontvangers

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Schakelactor

Bedieningshandleiding. Schakelactor Bedieningshandleiding Schakelactor 1289 00 Inhoudsopgave Apparatuurbeschrijving...4 Bedieningselementen en aanduidingen...5 Aansluitklemmen...7 Montage... 8 Instellen van de bedrijfsstand...9 Omschakelen

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 Modulis RTS

Afstandsbediening Telis 4 Modulis RTS Afstandsbediening Bedieningshandleiding Pure Art.nr. 1810765 Silver Art.nr. 1810663 Lounge Art.nr. 1810664 Afstandsbediening 5 kanaals afstandsbediening voor RTS bediende applicaties Pure Art.nr. 1810765

Nadere informatie

Di-Control HANDLEIDING

Di-Control HANDLEIDING Di-Control HANDLEIDING 2 INLEIDING De Di-Control kan gebruikt worden met diverse apparatuur om een muisaanwijzer (Mouse-control) te besturen of toets-commando s (Key-control) te versturen. De Di-Control

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

Binaire ingangsmodule -serie Basismodule BMG 6 en uitbreidingsmodule BME 6

Binaire ingangsmodule -serie Basismodule BMG 6 en uitbreidingsmodule BME 6 Binaire ingangsmodule -serie Basismodule BMG 6 en uitbreidingsmodule BME 6 BMG 6 491 0 230 BME 6 491 0 231 Stand: feb-13 (wijzigingen voorbehouden) Pagina 1 van 56 Inhoudsopgave 1 Functionele eigenschappen...

Nadere informatie

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUCT BESCHRIJVING ] [ Dit vernuftige on-screen toetsenbord met virtuele muis klik mogelijkheden en spraak uitvoer maakt snel typen

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S Bedieningshandleiding ExaControl E7R S UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgids voor de gebruiker, Snelstartgids voor de installateur, Garantieverklaring

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

ikitlux LUXOM COMFORT KIT

ikitlux LUXOM COMFORT KIT ikitlux LUXOM COMFORT KIT Op een creatieve manier kies je samen met de installateur voor een duurzaam wooncomfort. Zorgeloos gebruiksgemak dat is afgestemd op de behoeften en het levensritme van je familie.

Nadere informatie