Mercedes-Benz Insurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mercedes-Benz Insurance"

Transcriptie

1 Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Auto Algemene voorwaarn Daimler Auto Artikel 1 Algemene voorwaarn ze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gesl in onrliggen Modules alsme met op polisblad vermel gegevens en clausules. ze voorwaarn vormen één geheel met gesl in onrliggen Modules alsme met op Artikel polisblad 2 Grondslag vermel gegevens en clausules. door Artikel nemer 2 Grondslag direct bij aanvragen of lar verstrek inlichtingen en gegeven verklaringen, zij door midl een schriflijke aanvraag, een lefonische aanvraag, een aanvraag via inrnet of door wat nemer voor communicatiemidl direct bij aanvragen ook, vormen grondslag of lar verstrek inlichtingen en worn gegeven geacht daarmee verklaringen, één geheel zij door vormen. midl Het op een basis schriflijke hier aanvraag, door verzekeraar een lefonische opgemaak aanvraag, polisblad een aanvraag en anre via inrnet onrken of wat documenn voor communicatiemidl of melingen welke ook, vormen verzonn grondslag worn aan bij verzekeraar en worn laatst geacht beken daarmee adres één geheel vormen. Het op basis hier door verzekeraar opgemaak polisblad en anre onrken documenn of melingen nemer, geven welke verzonn inhoud worn overeenkomst aan bij verzekeraar weer. Bij laatst onjuisthen beken adres is nemer nemer, verplicht onjuisthen geven inhoud direct meln. overeenkomst Ier weer. recht Bij op onjuisthen uitkering vervalt is nemer als blijkt dat verplicht een of meer onjuisthen antwoorn onjuist direct zijn geweest. meln. Ier recht op uitkering vervalt als blijkt dat een of meer antwoorn onjuist zijn geweest. Artikel Artikel 3 Persoonsgegevens 3 Persoonsgegevens ze ze worn worn door door verzekeraar verzekeraar verwerkt verwerkt n n behoeve aangaan en en uitvoeren uitvoeren sovereenkomsn; r r voorkoming en bestrijding frau jegens financiële insllingen; voor voor statistische statistische analyse analyse en om en om sovereenkomsn; kunnen kunnen voldoen aan aan wetlijke verplichtingen. Op Op verwerking verwerking persoonsgegevens persoonsgegevens is gedragsco is gedragsco Ver- "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Insllingen Insllingen" toepassing. toepassing. volledige volledige kst kst gedragsco gedragsco kunt u kunt u raadplegen via via websi websi Verbond Verbond Verzekeraars Verzekeraars of Nerlandse of Nerlandse Vereniging Vereniging Banken Banken U kunt U gedragsco kunt gedragsco ook opvragen ook bij opvragen Verbond bij Verzekeraars Verbond (Postbus Verzekeraars 93450, (Postbus , AL n 2509 Haag, AL lefoon n Haag, (070) 333 lefoon 85 00) (070) of bij 333 Nerlandse 85 00) of bij Vereniging Nerlandse Banken Vereniging (Postbus 3543, Banken 1001 (Postbus AH Amsrdam, 3543, 1001 lefoon AH Amsrdam, (020) lefoon 88). In (020) verband 552 met 28 een 88). verantwoord In verband acceptatiebeleid met een verantwoord kan verzekeraar acceptatiebeleid gegevens kan verzekeraar raadplegen uw bij gegevens Stichting raadplegen CIS n bij Haag. Stichting Doelslling CIS hier n is Haag. risico s Doelslling beheersen hier en frau is risico s gen uw beheersen gaan. Het en frau privacyreglement gen gaan. Het Stichting privacyreglement CIS is toepassing. Stichting Zie hiervoor CIS is toepassing. Zie hiervoor Na een schaclaim kunnen persoons- en objectgegevens vastgelegd worn bij Stichting CIS, kunnen gegevens Na een aangeleverd schaclaim worn kunnen aan persoons- frau-informatiesysem en objectgegevens FISH vastgelegd en kunnen worn gegevens bij opgenomen Stichting worn CIS, kunnen in een schaverlendatabank, worn zoals aan SVP frau-informatiesysem (Schaverlenpas). FISH en kunnen gegevens opgenomen worn in gegevens aangeleverd een schaverlendatabank, zoals SVP (Schaverlenpas). Artikel 4 Begripsomschrijvingen Artikel 4 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer Verzekeringnemer gene die sovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en die als zoig op polis staat gene vermeld. die sovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en die als zoig op polis staat vermeld. Verzeker(n) Verzeker(n) a) gene op wiens naam loopt (nemer). a) gene b) op door wiens nemer naam gemachtig loopt bestuurr, (nemer). eigenaar, hour en met motorrijtuig vervoer b) door personen. nemer gemachtig bestuurr, eigenaar, hour en met motorrijtuig vervoer personen. W.A.M. Wet Aansprakelijkheids Motorrijtuigen. W.A.M. Wet Aansprakelijkheids Motorrijtuig Motorrijtuigen Het op polisblad omschreven motorrijtuig in zijn standaarduitvoering inclusief opgegeven opties en accessoires. Onr standaarduitvoering en uitrusting wordt verstaan uitvoering en uitrusting waarmee nieuwe motor- Motorrijtuig Het op rijtuigen polisblad zelf omschreven merk en motorrijtuig type blijkens in zijn prijscourant standaarduitvoering fabrikant, inclusief imporur opgegeven of aler zonr opties extra s en accessoiresn Onr afgeleverd standaarduitvoering op tijdstip waarop en uitrusting omschreven wordt motorrijtuig verstaan voor uitvoering eerst tot en uitrusting verkeer werd waarmee toegelan. nieuwe wer- motorrijtuigen zelf merk en type blijkens prijscourant fabrikant, imporur of aler zonr extra's Accessoires wern afgeleverd op tijdstip waarop omschreven motorrijtuig voor eerst tot verkeer werd toegelan. Als accessoires geln uitsluind die zaken die in of aan verzeker motorrijtuig zijn aangebracht en die speciaal voor gebruik in of op motorrijtuig zijn ontwikkeld wel op dit gebruik zijn aangepast. Het doel accessoires is verfraaiing, meer gemak of een grore veiligheid voor bestuurr en passagier. Het gaat daarbij uitsluind Accessoires Als accessoires om zaken die geln niet door uitsluind fabrikant die - zaken bij dat type die in en of die aan uitvoering verzeker - standaard motorrijtuig zijn bijgeleverd. zijn aangebracht en die speciaal voor gebruik in of op motorrijtuig zijn ontwikkeld wel op dit gebruik zijn aangepast. Het doel accessoires Opties is verfraaiing, meer gemak of een grore veiligheid voor bestuurr en passagier. Het gaat daarbij Als uitsluind opties geln om uitsluind zaken die zaken niet die door in of aan fabrikant verzeker - bij motorrijtuig dat type en zijn die aangebracht uitvoering en die - standaard speciaal voor zijn bijgeleverd. gebruik in of op motorrijtuig zijn ontwikkeld wel op dit gebruik zijn aangepast. Het doel opties is verfraaiing, meer gemak of een grore veiligheid voor bestuurr en passagier. Het gaat daarbij uitsluind om zaken die Optiesfabrikant als keuzemogelijkheid aan koper en/of rijr motorrijtuig aanbiedt. Als opties geln uitsluind die zaken die in of aan verzeker motorrijtuig zijn aangebracht en die speciaal voor Aanhangwagen gebruik in of op motorrijtuig zijn ontwikkeld wel op dit gebruik zijn aangepast. Het doel opties Een is verfraaiing, bagagewagen, meer cara gemak of een of in een overeensmming grore veiligheid met voor bepalingen bestuurr W.A.M. en passagier. hieraan gelijkgesld Het gaat daarbij voertuig. uitsluind om zaken die fabrikant als keuzemogelijkheid aan koper en/of rijr motorrijtuig aanbiedt. Waarborgsom Het door een buinlandse overheid op grond strafrecht gevorr bedrag door betaling waar vrijheidsbeperking een verzeker of beslag op een motorrijtuig wordt opgeheven. Aanhangwagen Een bagagewagen, cara of een in overeensmming met bepalingen W.A.M. hieraan gelijkgesld voertuig. Gebeurnis Een voorval waar plaatsvinn bij aang nog onzeker is en dat scha veroorzaakt Waarborgsom die volgens ze overeenkomst gekt is. Het door een buinlandse overheid op grond strafrecht gevorr bedrag door betaling waar vrijheidsbeperking Verzekeraar een verzeker of beslag op een motorrijtuig wordt opgeheven. Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V., als gevolmachtig risicodragers, ier voor door of namens hem geken aanel, zoals vermeldt op polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel. Gebeurnis Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. is gevolmachtig navolgen risicodragers: Een voorval Allianz waar Benelux N.V. plaatsvinn hodn London bij Verzekeringen aang Rotrdam nog onzeker is en dat scha veroorzaakt die N.V. volgens Schasmaatschappij ze overeenkomst gekt Bovemij is. Nijmegen REAAL Schaen N.V. Zoermeer Verzekeraar Amlin Europe N.V. Amslveen Merces-Benz Allianz Benelux Insurance N.V. Services hodn Allianz Nerland Nerland B.V., Scha als gevolmachtig Rotrdam risicodragers, ier voor door of namens TVM hem en geken N.V. aanel, Hoogeveen zoals vermeldt op polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel. Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. is gevolmachtig navolgen risicodragers: London Ter zake Verzekeringen hulpverlening N.V. uitsluind: Amsrdam N.V. Schasmaatschappij Alarmservice, welke uitvoering Bovemij ze kking Nijmegen heeft overgedragen aan ANWB n Haag. REAAL Schaen N.V. Zoermeer Amlin Ter Europe zake rechtshulp N.V. Amslveen uitsluind: Allianz N.V. Nerland Schasmaatschappij N.V. Bovemij Rotrdam Nijmegen, welke juridische onrsuning uitbesed aan TVM Stichting Zakelijk Rechtsbijstand N.V. Hoogeveen Mobiliitsbranche (SRM). Ter zake Artikel hulpverlening 5 Benktijd uitsluind: Alarmservice, welke uitvoering ze kking heeft overgedragen aan ANWB n Haag. Op aanvraag een is een benktijd toepassing. Dit bekent dat verzeker na ontgst Ter zake rechtshulp polis, uitsluind: ongedaan kan maken. Hierbij geldt volgen: N.V. Schasmaatschappij a) benktijd bestrijkt een rmijn Bovemij veertien Nijmegen, kalenrdagen; welke juridische onrsuning uitbesed aan Stichting b) Rechtsbijstand benktijd gaat Mobiliitsbranche in op moment (SRM) ontgst polis; c) moet een contractrmijn n mins één jaar hebben; Artikel d) 5 wanneer Benktijd gebruik wordt gemaakt recht overeenkomst met rugwerken kracht ontbinn, wordt gehanld alsof nooit heeft bestaan; Op e) aanvraag op contracn, een waar met insmming is een benktijd nemer, toepassing. Dit (voorlopige) bekent dat kking verzeker ingaat voordat na ontgst benktijd polis, zou zijn afgelopen, ongedaan is benktijd kan maken. niet Hierbij toepassing. geldt volgen: a) benktijd bestrijkt een rmijn veertien kalenrdagen; b) benktijd gaat in op moment ontgst polis; c) moet een contractrmijn n mins één jaar hebben; d) wanneer gebruik wordt gemaakt recht overeenkomst met rugwerken kracht ontbinn, wordt gehanld alsof nooit heeft bestaan; e) op contracn, waar met insmming nemer, (voorlopige) kking ingaat voordat benktijd zou zijn afgelopen, is benktijd niet toepassing. Artikel 6 Geldigheid Artikel a) Verzekeringnemer 6 Geldigheid is verplicht binnen 10 werkdagen na ontgst polis aan Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. meln wanneer verzekern niet voldoen aan op polisblad gesl a) Verzekeringnemer voorwaarn. is verplicht binnen 10 werkdagen na ontgst polis aan Merces-Benz Insurance Services In dat geval Nerland kan verzekeraar B.V. meln anre wanneer voorwaarn verzekern voorsllen niet voldoen op grond aan waar op polisblad gesl mogelijk voorwaarnnog tot stand In dat geval kan komen. kan verzekeraar Als één anre of meer voorwaarn verzekern voorsllen niet aan op ze grond melingsplicht waar voldoen mogelijk en verzeke- als- alsnog ringnemer tot stand verzuimt kan komen. dit binnen Als één 10 of meer werkdagen verzekern na ontgst niet aan ze melingsplicht polis meln voldoen aan en nemer Insurance verzuimt Services dit Nerland binnen 10 werkdagen B.V., kan verzekeraar na ontgst polis meln met onmidllijke aan Merces-Benz ingang Insurance opzeggen over- Merces-Benz Services eenkomstig Nerland artikel B.V., 8.2. kan verzekeraar met onmidllijke ingang opzeggen overeenkomstig artikel 8.2. b) b) is is kracht kracht voor voor gebeurnissen gebeurnissen uitsluind uitsluind in die in lann die lann waarvoor waarvoor door door verzekeraar verzekeraar afgegeven Inrnationaal Verzekeringsbewijs (IVB) kracht is. Het geldigheidsgebied Module verhaalsbijstand afgegeven en verkeersrechtshulp Inrnationaal Verzekeringsbewijs is afwijkend. Zie hiertoe (IVB) artikel kracht 5 is. betreffen Het geldigheidsgebied module. Module verhaalsbijstand en verkeersrechtshulp is afwijkend. Zie hiertoe artikel 5 betreffen module. Artikel 7 Duur Artikel 7 Duur contractduur is duur zoals op polisblad is vermeld. contractvervaldag is dag waarop contractduur contractduur eindigt. Op ze is dag duur wordt zoals op polisblad lkens met is vermeld. zelf contractduur contractvervaldag verlengd. Indien is dag oorspronkelijktractduur contractduur eindigt. Op twaalf ze maann dag wordt bedraagt, wordt op lkens contractvervaldag met zelf contractduur lkens verlengd. automatisch waarop con- met Indien twaalf oorspronkelijke maann verlengd. contractduur Na eers twaalf verlenging maann heeft bedraagt, nemer wordt op contractvervaldag recht op lkens gewenst automatisch moment op met twaalf zeggen maann met een verlengd. opzegrmijn Na eers een maand. verlenging hoofdpremievervaldag heeft nemer is dag recht waarop jaarlijks op premie elk gewenst verschuldigd moment is bij op een zeggen premiermijn met een opzegrmijn twaalf maann. Indien een maand. op polisblad is aangegeven hoofdpremievervaldag dat betaling is premie dag voor waarop een korre jaarlijks rmijn premie twaalf verschuldigd maann geschiedt, is bij een premiermijn is er naast twaalf hoofdpremievervaldag maann. Indien op sprake polisblad één of is meer aangegeven premievervaldagen dat betaling waarop premie verschuldigd voor een korre is. Indien rmijn premiermijn maann zes geschiedt, maann is, is is er er naast een hoofdpremievervaldag lkens zes maann sprake na één hoofdpremievervaldag. of meer premievervaldagen Indien waar- twaalf op premiermijn verschuldigd drie maann is. is, zijn er drie premievervaldagen lkens drie, zes en negen maann na hoofdpremievervaldag. Indien premiermijn Indien zes maann premiermijn is, een is maand er een is, premievervaldag zijn er elf premievervaldagen lkens zes maann lkens een na maand hoofdpremievervaldag. gerekend af hoofdpremievervaldag. verr Indien premiermijn drie maann is, zijn er drie premievervaldagen lkens drie, zes en negen maann na 8 Ein hoofdpremievervaldag. Artikel Indien premiermijn een maand is, zijn er elf premievervaldagen lkens een maand verr gerekend Verzekeringnemer af hoofdpremievervaldag. en verzekeraar kunnen een met stilzwijgen verlenging geslon of een onrel daar beëindigen door schriflijke opzegging: Artikel 8 Ein 8.1 a) n mins één maand voor contractvervaldag; Verzekeringnemer b) met inachtneming en verzekeraar een opzegrmijn kunnen een één met maand stilzwijgen indien een verlenging scha is geslon gemeld, doch uirlijk binnen of een onrel daar twee maann beëindigen na beëindiging door schriflijke schabehanling; opzegging: 8.1c) a) indien n mins verzekeraar één maand meent dat voor nemer/verzeker contractvervaldag; hem bij polis opgeleg verplichtingen niet b) of met niet inachtneming n volle nakomt, waaronr een opzegrmijn begrepen betalen één maand eigen indien risico s; een scha is gemeld, doch uirlijk d) indien binnen verzekeraar twee maann na beëindiging naar aanleiding schabehanling; door verzeker verstrek inlichtingen niet wil c) voortzetn. indien verzekeraar Betreft een meent rgelijke dat nemer/verzeker inlichting een risicowijziging, kan hem bij polis opgeleg eventueel worn verplichtingen voortgezet niet of niet gen n nar volle overeen nakomt, waaronr komen premie begrepen en/of voorwaarn. betalen Wordt eigen geen risico s; overeensmming bereikt, d) indien heeft verzekeraar verzekeraar recht tot opzegging naar aanleiding geduren twee door maann verzeker na datum verstrek weigering inlichtingen niet wil verzeker voortzetn. om in smmen met gewijzig premie en/of voorwaarn waarop verzekeraar wil continueren. Een persoons mag niet door verzekeraar beëindigd of gewijzigd worn op Betreft grond een verzwaring rgelijke inlichting gezondheidsrisico. een risicowijziging, Indien kan onrel eventueel is een (manl)polis worn voortgezet waarop gen meerre nar overeen en komen zijn samengevoegd, premie en/of voorwaarn. zal uitsluind Wordt sbetreffen geen overeensmming onrel (Module) bereikt, waarop heeft verzekeraar wijziging toepassing recht tot is, opzegging worn beëindigd, geduren nzij twee sprake maann is hanlen na datum nemer weigering verzeker opzet om verzekeraar in smmen mislein; met gewijzig premie en/of voorwaarn waarop verzekeraar verzeke- met ring wil continueren. Een persoons mag niet door verzekeraar beëindigd of gewijzigd worn op kan grond verzwaring met onmidllijke gezondheidsrisico. ingang opzeggen binnen twee maann na constaring : 8.2 Verzekeraar a) Indien niet-nakoming door nemer onrel is een zijn (manl)polis melingsplicht waarop en verzekeraar meerre bij en kennis zijn ware samengevoegd, zaken zal geen uitsluind zou sbetreffen hebben geslon; onrel (Module) waarop wijziging toepassing is, stand b) hanlen worn beëindigd, nemer nzij sprake met is opzet hanlen verzekeraar nemer mislein. met opzet verzekeraar mislein; Verzekeraar kan eindigt automatisch: met onmidllijke ingang opzeggen binnen twee maann na constaring : a) a) op niet-nakoming tijdstip totaal door nemer verlies verzeker zijn belang; melingsplicht en verzekeraar bij kennis ware stand b) op zaken moment geen eigendomsoverdracht zou hebben geslon; verzeker belang, nzij in geval een motorrijtuig, b) vorige hanlen eigenaar nemer daarna nog beschikking met over opzet verzekeraar motorrijtuig houdt; mislein. 8.3c) na overlijn eindigt nemer, automatisch: zodra erfgenamen geen belang meer hebben bij motorrijtuig. a) Indien op in tijdstip geval een totaal verlies gen aansprakelijkheid verzeker belang; of in geval een die belang b) bij op behoud moment een eigendomsoverdracht zaak kt, nemer overlijdt, verzeker kunnen belang, zijn erfgenamen nzij in geval en verzekeraar een motorrijtuig, overeenkomst vorige eigenaar binnen daarna negen maann nog beschikking nadat zij met over dit overlijn motorrijtuig bekend zijn houdt; geworn met inachtneming c) na een opzeggingsrmijn overlijn nemer, één maand opzeggen; zodra erfgenamen geen belang meer hebben bij d) met motorrijtuig. ingang Indien contractvervaldag in geval een indien nemer gen aansprakelijkheid of verzeker zich of buin in geval Nerland een heeft gevestigd; die belang bij behoud een zaak kt, nemer overlijdt, kunnen zijn erfgenamen en e) of verzekeraar zodra motorrijtuig overeenkomst binnen drie jaar negen is geschorst. maann nadat zij met dit overlijn bekend zijn geworn met inachtneming een opzeggingsrmijn één maand opzeggen; Artikel d) met 9 Premiebepalen ingang contractvervaldag factoren indien nemer of verzeker zich buin Nerland heeft gevestigd; premie e) of zodra voor motorrijtuig wordt me bepaald drie jaar aan is geschorst. hand volgen factoren: a) (buinlands) gebruik voertuig; b) Artikel aantal 9 Premiebepalen jaarlijks rijn kilomers; factoren c) inschaling op bonus/malustabel; d) premie nemer voor en/of zijn wordt beroep; me bepaald aan hand volgen factoren: e) a) regelmatige (buinlands) bestuurr gebruik en/of zijn voertuig; beroep; f) woon- en/of werkadres nemer; b) aantal jaarlijks rijn kilomers; g) woon- en/of werkadres regelmatige bestuurr; h) c) inschaling gewicht en eventueel op bonus/malustabel; laadvermogen motorrijtuig; i) d) cataloguswaar nemer inclusief en/of accessoires zijn beroep; en opties; j) e) ourdom regelmatige bestuurr voertuig. en/of zijn beroep; Wijziging f) woon- in één en/of meer werkadres bovengenoem nemer; factoren dient door nemer zo spoedig mogelijk aan g) verzekeraar woon- en/of worn werkadres gemeld en kan lein regelmatige tot aanpassing bestuurr; premie. h) gewicht en eventueel laadvermogen motorrijtuig; Artikel i) cataloguswaar 10 Korting/toeslag inclusief verband accessoires met schaverloop en opties; j) ourdom voertuig. a) Wijziging Bij verlenging één of meer bovengenoem wordt op grond factoren dient schaverloop door nemer een korting of toeslag zo spoedig berekend mogelijk over aan verzekeraar brutopremie r worn zake gemeld Modules en kan casco lein en aansprakelijkheid tot aanpassing overeenkomstig premie. bonus/malustabel. Een sjaar wordt geacht schavrij zijn verlopen indien verzekeraar: Artikel geen 10 uitkering Korting/toeslag ed of naar in haar verband mening met zal moen schaverloop doen; een gee uitkering volledig heeft kunnen verhalen, ongeacht door verzekeraar gemaak kosn; gevolgen verlenging een door verzekeraar wordt geslon op grond scharegelingsovereenkomst schaverloop blijven een korting hierbij buin of toeslag beschouwing; berekend over a) Bij brutopremie finitieve schavergoeding r zake Modules casco nemer en aansprakelijkheid heeft rugontgen overeenkomstig binnen 12 bonus/malustabel. maann, nadat Een sjaar nemer wordt geacht ze schavrij finitieve schavergoeding zijn verlopen indien op hoog verzekeraar: kan zijn; geen uitsluind uitkering een uitkering ed of heeft naar gedaan haar mening op grond zal moen één doen; oorzaken zoals vermeld in artikel 4 lid a. tot een en met gee k. uitkering Module volledig casco; heeft kunnen verhalen, ongeacht door verzekeraar gemaak kosn; gevolgen uitsluind een een uitkering door heeft verzekeraar gedaan met geslon betrekking scharegelingsovereenkomst tot verontreiniging inrieur blijven hierbij buin motorrijtuig beschouwing; als gevolg finitieve vervoer schavergoeding gewon personen; nemer heeft rugontgen binnen 12 maann, nadat scha-uitkering nemer verricht op grond ze finitieve artikel 185 schavergoeding Wegenverkeerswet op hoog en waarbij kan aan zijn; zij uitsluind bestuurr een uitkering motorrijtuig heeft gedaan geen sprake op grond is een één verkeersovertreding oorzaken noch zoals bestuurr vermeld in rechns artikel 4 lid a. tot enig en verwijt met k. treft; Module casco; uitsluind een een uitkering heeft heeft gedaan gedaan die op met grond betrekking artikel tot 7:962 verontreiniging lid 3 Burgerlijk Wetboek inrieur niet kan worn motorrijtuig verhaald. als gevolg vervoer gewon personen; b) Een gek scha-uitkering scha, die op verricht grond op grond polisvoorwaarn artikel 185 gevolgen heeft Wegenverkeerswet voor premiekorting en waarbij of -toeslag aan in zij verband met bestuurr schaverloop, heeft motorrijtuig geen invloed geen op bonus/malusinschaling sprake is een verkeersovertreding indien ze scha wordt noch gemeld bestuurr op rechns enig met verwijt een treft; bonus/malusgarantiekking. uitsluind een uitkering heeft gedaan die op grond artikel 7:962 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet kan worn verhaald. b) Een gek scha, die op grond polisvoorwaarn gevolgen heeft voor premiekorting of -toeslag AV DA /7 in verband met schaverloop, heeft geen invloed op bonus/malusinschaling indien ze scha wordt gemeld op met een bonus/malusgarantiekking.

2 Artikel 11 Bonus/malusregeling Bij verlenging zal afhnakelijk schaverloop verschuldig premiepercentage worn vastgesld aan hand volgen tabel. Tre Premie- Overgang na aantal schan percentage , Na een sjaar met 4 of meer niet verhaalbare scha is verschuldig premiepercentage 125. Artikel 12 Premiebetaling Verzekeringnemer is verplicht ervoor zorgen dat verschuldig premie, kosn en assurantiebelasting uirlijk op 28s dag nadat zij verschuldigd worn, in bezit zijn verzekeraar. Als dit niet geval is, wordt nemer door midl een brief aan aan verzekeraar laatst beken adres alsnog gemaand betalen bedrag voldoen voor vijftien dag na dagkening aanmaning. Is ook ze rmijn verstreken zonr dat verschuldig door verzekeraar ontgen is, wordt zonr nare ingebrekeslling geen kking meer verleend voor gebeurnissen die hebben plaatsgevonn na vervaldag premie en kan in zijn geheel worn geroyeerd per ze premievervaldag. Het voorgaan neemt niet weg dat nemer verplicht blijft verschuldig voldoen. Indien verzekeraar genoodzaakt is verschuldig langs gerechlijke weg of via een anre exrne procedure innen, komen alle gerechlijke en buingerechlijke kosn voor rekening nemer. Op dag na die waarop verschuldig inclusief gerechlijke en buingerechlijke kosn door verzekeraar is ontgen en geacceperd, gaat kking weer in, nzij inmidls is geroyeerd. Het is nemer niet toegestaan verschuldig bedrag verrekenen met een vorring op verzekeraar. Artikel 13 Terugbetaling premie Bij tussentijdse beëindiging betaalt verzekeraar premie over rmijn waarover niet meer kracht is aan nemer rug, behalve: a) bij vergoeding totaal verlies; b) indien op grond opzetlijke misleiding verzekeraar door verzekeraar is opgezegd. Indien nemer verkoop of verloren gaan verzekerd object niet tijdig (dat wil zeggen binnen 30 dagen) aan verzekeraar kennis geeft, betaalt verzekeraar premie over rmijn waarover niet meer kracht is aan nemer slechts rug af datum kennisgeving. Premierestitutie geschiedt onr inhouding administratiekosn. Artikel 14 Wijziging premie en/of voorwaarn Indien verzekeraar premie en/of voorwaarn herziet, heeft hij recht per hoofdpremievervaldag of per eerre contractwijzigingsdatum aan wijziging aan passen. Verzekeraar moet nemer voor die vervaldag voorgenomen wijziging kennisgeven eventueel door een meling bij/op nota voor verlenging wijzigingspolisblad. Indien nemer niet akkoord gaat met voorgesl wijziging eindigt op premievervaldat of bij weigering binnen 30 dagen na premievervaldag, op tijdstip weigering. mogelijkheid tot opzegging door nemer in geval wijziging premie en/ of voorwaarn geldt niet indien: a) wijziging premie en/of voorwaarn voortvloeit uit wetlijke regelingen of bepalingen; b) wijziging een verlaging premie en/of een uitbreiding kking inhoudt; c) premieaanpassing gevolg is wijziging één of meer premiebepalen factoren (zie artikel 9). Artikel 15 Adreswijziging Een adreswijziging nemer dient zo spoedig mogelijk schriflijk aan verzekeraar worn megeeld. Melingen verzekeraar besmd voor nemer kunnen rechtsgeldig worn gedaan aan zijn laats bij verzekeraar beken adres wel aan adres diens tussenpersoon. Artikel 16 Vergend motorrijtuig Indien motorrijtuig wegens reparatie of revisie tijlijk buin gebruik is en geduren ze perio wordt vergen door een anr gelijksoortig motorrijtuig, is geduren ze verging ook kracht voor dit vergen motorrijtuig. ze kking geldt niet, indien n aanzien dat motorrijtuig een anre kracht is waarop scha gekt is, of zou zijn, indien ze Daimler Auto niet zou bestaan. Artikel 17 Verplichtingen bij scha Verzeker is verplicht: a) zodra hij, of tot uitkering gerechtig, op hoog is of behoort zijn een gebeurnis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan lein, die gebeurnis rstond, gelieve binnen 3 x 24 uur maar in ier geval zo spoedig als relijkerwijs mogelijk is, aan verzekeraar meln; b) een schriflijke en door hemzelf onrken schaaangif doen omtrent oorzaak, toedracht en omg scha; c) alle ontgen stukken met betrekking tot een scha direct en onbeantwoord aan verzekeraar door zenn; d) zich onthoun alles wat belangen verzekeraar zou kunnen schan; e) in geval diefstal, verduisring, inbraak, dalisme of vermoen brandstichting onmidllijk aangif doen bij politie. verzekeraar heeft recht aanmelding motorrijtuiggegevens aan Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliit (VbV), zodat door overheid erken particuliere organisaties door verzekeraar ingeschakeld kunnen worn voor rugvinn en rugbezorgen motorrijtuig. Verzeker kan ook zelf rechtstreeks vermissing motorrijtuig doorgeven aan VbV-helpsk die 24 uur per dag bereikbaar is; f) alle mewerking verlenen bij afhanling scha en waar mogelijk scha zoveel mogelijk beperken. Indien een verzeker een verplichting niet is nagekomen en daardoor belangen verzekeraar heeft geschaad, kan hij zijn rechn verliezen uit hoof ze. In elk geval vervallen aanspraken uit r zake, indien aanmelding niet plaatsvindt binnen 12 maann na gebeurnis die voor verzekeraar tot een verplichting kan lein. Artikel 18 Verval rechn Indien een scha naar oorel verzekeraar niet is gekt, zal daar schriflijk meling worn gedaan. vorringen verzeker vervallen na 12 maann, rekenen af dag waarop verzeker voor eerst kennis kreeg finitieve standpunt verzekeraar, nzij verzeker binnen die rmijn standpunt verzekeraar schriflijk heeft aangevochn. Elk recht op uitkering vervalt indien verzeker bij scha opzetlijk onjuis gegevens verstrekt. Artikel 19 Verhaal a) In alle gevallen waarin een verzeker geen rechn aan ze overeenkomst kan ontlenen en verzekeraar nietmin verplicht is scha vergoen op grond wetlijke bepalingen, is verzekeraar gerechtigd schabedrag met daaraan verbonn kosn verhalen op verzeker voor wie uitsluiting geldt. b) verzekeraar doet echr afstand haar recht verhaal: genover verzeker die aantoont dat omstandighen op grond waar verzeker geen rechn aan ze kan ontlenen, zich buin zijn wen en gen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem r zake in relijkheid geen verwijt treft; genover nemer of diens erfgenamen indien scha door een anr nemer of diens erfgenamen is veroorzaakt, nadat kking overeenkomstig bepaal in artikel 8.3 lid c. is geëindigd en aan daarbij vermel verplichting tot kennisgeving is voldaan. Artikel 20 Uitsluitingen verzekeraar is niet verplicht tot vergoeding wel dienstverlening: a) indien scha is veroorzaakt, rwijl feilijke bestuurr geen hour was een in Nerland geldig voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs of rwijl hem bevoegdheid een motorrijtuig besturen was ontzegd. blijft echr kracht indien geldigheid in Nerland voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs bestuurr niet meer 12 maann voor ontstaan scha was geëindigd, doordat bestuurr heeft verzuimd tijdig doen verlengen. is vens kracht indien bestuurr rijexamen met goed gevolg heeft afgelegd, in Nerland voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs heeft aangevraagd en daadwerkelijk zal ontgen; b) indien verzeker in strijd heeft gehanld met svoorwaarn of als die voor verzeker beoog of zekere gevolg is zijn hanlen of nalan wel gevolg is niet in acht nemen normale voorzichtigheid r voorkoming scha; c) voor zover verzeker omtrent ontstaan en/of omg daar geheel of els onjuis gegevens heeft verstrekt wel gegevens heeft verzwegen waar hij wist wel had moen begrijpen dat die gegevens voor verzekeraar belang waren met oog op vastsllen diens schavergoeding;eventueel reeds door verzekeraar betaal vergoeding scha en/of kosn zal worn ruggevorrd; d) voor zover verzeker frau pleegt (hanlen met als opzet verzekeraar mislein), zij geheel wel geellijk. Frau heeft, afgezien overige vermel gevolgen, tot gevolg dat: alle door verzekeraar in verband met schaclaim gemaak kosn op verzeker zullen worn verhaald; verzekeraar gerechtigd is, aangif doen bij politie, justitie of anre daartoe geëigen instanties; verzekeraar gerechtigd is, anre verzekeraars gepleeg frau in kennis sllen; er een registratie persoonsgegevens plaatsvindt in daartoe geëigen bestann en tussen maatschappijen gangbare signaleringssysmen; e) indien scha ontstaat of veroorzaakt wordt rwijl verzeker enig misdrijf (me) pleegt, waaronr voorbereiding tot elneming aan misdrijf is inbegrepen; f) indien scha is veroorzaakt rwijl motorrijtuig wordt gebruikt voor verhuur, voor leasing, voor vervoer personen gen betaling, behouns carpooling, of voor anre doeleinn op polisblad, aanvraagof wijzigingsformulier is vermeld; g) indien scha is veroorzaakt tijns elnemen aan of oefenen voor een wedstrijd, nzij een betrouwbaarheids-, oriëntatie- of puzzelrit betreft, die geheel binnen Nerland wordt verren; h) indien scha is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusn, oproer en/of muirij. Hierop is toepassing kst die r zake ze vormen molest door Verbond Verzekeraars in Nerland d.d. 2 november 1981 r griffie Arrondissementsrechtbank s-gravenhage is geponeerd; i) indien scha is ontstaan geduren tijd dat motorrijtuig door of namens een overheid is gevorrd of wordt gebruikt; j) indien scha is veroorzaakt door, opgetren bij, of voortgevloeid uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe en waar reactie is ontstaan; k) voor scha aan zaken, met inbegrip daaruit voortvloeien scha, die nemer of bestuurr in eigendom toebehoren, die hij onr zich heeft of die met motorrijtuig worn vervoerd. kking omschreven in Artikel 3 Module aansprakelijkheid r zake scha aan eigen voertuigen blijft onverminrd kracht; l) voor scha aan en/of wegens aansprakelijkheid gene, die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door een daartoe bevoeg persoon is gemachtigd als bestuurr of passagier gebruik maken motorrijtuig; m) inzake aansprakelijkheid voor scha toegebracht aan bestuurr motorrijtuig dat ongeval veroorzaakt; n) inzake elke aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeien uit een contractuele verplichting; o) indien uit kenkenregisr bij Rijksdienst voor Wegverkeer blijkt dat nemer of diens echtgeno(o)t(e) niet is ingeschreven als eigenaar c.q. hour, nzij uit polis blijkt dat verzekeraar bekend was met afwijken eigendom en dit heeft geacceperd. Anrs voor Module rechtshulp geln uitsluitingen vermeld in lid a. tot en met lid e. niet voor verzeker, die aantoont dat daarin bedoel omstandighen zich buin zijn wen en/of gen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem r zake in relijkheid geen verwijt treft. uitsluiting vermeld in lid j. geldt niet voor Module rechtshulp: verhalen onr lid j. genoem scha is wel onr Module rechtshulp verzekerd, met inachtneming overige voorwaarn betreffen Module. Lid k. en lid l. geln evenmin voor Module rechtshulp voor zover aansprakelijkheid rn betreft en/of - bij contractuele verplichtingen - ook contractuele aansprakelijkheid verzeker. Artikel 21 Bepaling inzake uitsluitingen in verband met sancties en/of hanlsbeperkingen verzekeraar is niet gehoun om kking of schaloosslling bien krachnds ze, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoof waar verzekeraar verbon is om krachns ze kking bien of een schaloosslling uit keren. Artikel 22 Geschillen a) Alle geschillen voortvloeien uit ze overeenkomst kunnen worn voorgelegd aan directie Merces- Benz Insurance Services Nerland B.V. b) Geschillen specifiek betrekking hebbend op: Modules aansprakelijkheid, casco, ongevallen- en scha inzitnn, Bonus/malusgarantiekking en Chauffeurskking kunnen worn voorgelegd aan risicodrager die optreedt als lear zoals vermeld op polisblad en/of laatst afgegeven polisaanhangsel; Modules verhaalsbijstand en verkeersrechtshulp kunnen worn voorgelegd aan N.V. Schasmaatschappij Bovemij, gevestigd in Nijmegen. Wanneer oorel bovengenoem partijen voor verzeker niet bevredigend is, kan verzeker zich wenn tot Klachninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG. Telefoon: 0900-fklacht ( ) Wanneer verzeker geen gebruik wil maken klachnbehanlingsmogelijkhen, of behanling of uitkomst hier niet bevredigend vindt, kan verzeker geschil voorleggen aan bevoeg rechr. Artikel 23 Informatieverstrekking Op grond regeling informatieverstrekking dienen schasbedrijven hun cliënn voor sluin een informeren over: a) recht dat op sovereenkomst toepassing is. Tenzij uitdrukkelijk anrs is overeengekomen, zijn geschillen die sovereenkomst betreffen onrworpen aan Nerlands recht. rechr in Amsrdam is bevoegd over eventuele geschillen een uitspraak doen. b) naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats poollear als risicodragen verzekeraar. ze informatie betreft London Verzekeringen N.V., Weesperzij 150, Postbus 95350, 1090 HJ Amsrdam. MODULE HULPVERLENING Artikel 1 Bijzonre voorwaarn hulpverlening ze voorwaarn vormen een geheel met gesl in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens en clausules. uitvoering hulpverlening door Alarmservice is volledig in hann ANWB. Artikel 2 Aanvullen voorwaarn verzeker heeft recht op hulpverlening en/of vergoeding kosn zoals hierna omschreven indien: a) hulp wordt verleend door Alarmservice; b) gemaak kosn pech- of ongeval als gevolg ongeval met toesmming Alarmservice zijn gemaakt; c) hulpverlening niet wordt gehinrd door een natuurramp. hiervoor vermel hulpverlening en/of vergoeding kosn worn verleend voor zo ver in polis vermel uitsluitingen niet toepassing zijn verklaard. vermel kosn worn zonodig boven verzeker som vergoed. Indien verzeker relijkerwijs niet in staat was Alarmservice waarschuwen, zal vergoeding kosn plaatsvinn alsof Alarmservice was ingeschakeld. Met betrekking tot een gekoppel aanhanger/cara geln die vergoedingen en/of hulp slechts indien daarvoor op eigen die objecn geen kking aanwezig is. Een vergoeding verleend op grond verleen hulp conform voorwaarn voor hulpverlening heeft geen invloed op bonus/maluskorting. Artikel 3 Hulpverlening binnen Nerland Het recht op hulp ontstaat zodra motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen zoig beschadigd is/zijn door brand, diefstal of anr buinkomend onheil - hieronr niet verstaan mechanisch en/of chnisch gebrek - dat motorrijtuig niet meer kan rijn en/of bestuurr of een anre inzitn daardoor niet meer in staat is motorrijtuig besturen. hulpverlening bestaat uit: a) berging en vervoer beschadig motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen naar een door verzeker bepalen anr adres binnen Nerland; AV DA /7

Algemene Voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering Algemene voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering

Algemene Voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering Algemene voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Bestelwagen Algemene voorwaarn Daimler Bestelwagen Artikel 1 Algemene voorwaarn Deze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gestel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Caravanverzekering. Inhoudsopgave AD0113 VC01. Art

Caravanverzekering. Inhoudsopgave AD0113 VC01. Art Caraverzekering AD0113 VC01 Inhoudsopgave Art Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsgebied 2 Inxering 3 Omschrijving kking 4 Verplichtingen in geval scha 5 Behanling een schageval 6 Anre verzekeringen 7

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden SVI 07 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (AL11)

Algemene voorwaarden (AL11) Algemene voorwaarden (AL11) Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, op vergoeding waarvan

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Grondslag Uitsluitend het aanvraagformulier alsmede eventuele schriftelijke aanvullende gegevens

Nadere informatie

Mercedes-Benz Bestelwagenverzekering

Mercedes-Benz Bestelwagenverzekering Mercedes-Benz Bestelwagenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende modules alsmede met de op het polisblad

Nadere informatie

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20296 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering 17-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 320-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam.

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Onder website wordt verstaan de pagina s die vallen onder de door C.A. van Eijck en Zoon geregistreerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Taxiverzekering. Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemene voorwaarden. Artikel 8 Einde van de verzekering. Artikel 2 Grondslag verzekering

Taxiverzekering. Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemene voorwaarden. Artikel 8 Einde van de verzekering. Artikel 2 Grondslag verzekering Taxiverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende modules alsmede met de op het polisblad vermelde gegevens en

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering 57-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens : Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 300-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave Model M.3100.S.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8 Nieuwwaarde 1.9 Storm 1.10 Verzekerden

Nadere informatie

Daimler Financial Services

Daimler Financial Services Daimler Financial Services Daimler oldtimerverzekering Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende Modules alsmede met de op het polisblad vermelde

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

>> smart autoverzekering

>> smart autoverzekering >> smart autoverzekering Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende Modules alsmede met de op het polisblad vermelde gegevens

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en Landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Algemene voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1 Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het werktuig; 1.1.3 de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8

Nadere informatie

Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel

Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel Polisvoorwaarden Polismantel 665-89 Wegwijzer zie artikel zie artikel Algemene voorwaarden Verzekeringsgebied

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 WAM-dekking Art. 4 Wat

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Beredddingskosten 1.2 Gebeurtenis 1.3 IVB 1.4 Schade 1.5 Verzekerd werkmaterieel 1.6 Verzekerde 1.7 Verzekering 1.8 Verzekeringsbewijs 1.9

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Zilverster oldtimerverzekering

Zilverster oldtimerverzekering Zilverster oldtimerverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende Modules alsmede met de op het polisblad vermelde

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco)

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco) Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.2. Motorrijtuigen 1.3. Accessoires Omschrijving van de dekking Artikel 2.1. Uitgebreide Cascodekking voor motorrijtuigen niet ouder dan

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco VPPBCAS1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 5 Schade 5 Premie 6 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor AutoXcellent verzekering Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren) Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen

Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Reglement ZFW en AWBZ

Reglement ZFW en AWBZ 1. Begripsbepalingen 1.1. In dit reglement wordt verstaan onr: a. zorgverzekeraar: het als ziekenfonds toegelaten uitvoeringsorgaan van Ziekenfondswet en AWBZ, Stichting Centrale Zorgverzekeraars groep,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LBE NL

ALGEMENE VOORWAARDEN LBE NL ALGEMENE VOORWAARDEN LBE 01.2016.01 - NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN LBE 01.2016.01 - NL Artikel Omschrijving Pagina 1 Definities 3 2 Geldigheidsgebied 3 3 Oorspronkelijke taal en vertaling 3 4 Premiebetaling

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2008)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2008) 10-5554-052 D Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2008) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

BERKELSTAETE ASSURADEUREN. Heftruck. Polisvoorwaarden. uw schakel naar zekerheid!

BERKELSTAETE ASSURADEUREN. Heftruck. Polisvoorwaarden. uw schakel naar zekerheid! Heftruck Polisvoorwaarden uw schakel naar zekerheid! Inhoudsopgave Algemene voorwaarden... 3 1 Geldigheidsgebied... 3 2 Verplichtingen in geval van schade... 3 2.1 Schademeldingsplicht... 3 2.2 Schade-informatieplicht...

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel voor:

Verzekeringsvoorstel voor: Verzekeringsvoorstel voor Nederlandse Wielren Bond Dintel 4 5711 KE SOMEREN Tussenpersoon Schouten Zekerheid Telefoonnummer tussenpersoon (010) 288 44 44 Verzekeraar N.V. Interpolis Schade, Postbus 90106,

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON *... EGON 6w Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overwater Oldtimer Tractorverzekering OT ALG1000 ARTIKEL 1. Definities

Algemene voorwaarden Overwater Oldtimer Tractorverzekering OT ALG1000 ARTIKEL 1. Definities Algemene voorwaarden Overwater Oldtimer Tractorverzekering OT ALG1000 ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak.

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak. Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA motor

Motorrijtuigverzekering WA motor Motorrijtuigverzekering WA motor Polisvoorwaarden BP4415-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering Casco. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AANHANGWAGEN CASCO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Aanhangwagenverzekering Casco. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AANHANGWAGEN CASCO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Aanhangwagenverzekering Casco Polisvoorwaarden PP 4365-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer.

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer. N.V. Univé Schade Voorwaarden Aanhangwagenverzekering versie 1 Het is belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw aanhangwagenverzekering. In deze voorwaarden staat waar u voor verzekerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurspolis voor

Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurspolis voor llandse Lloyd Nieuwe Lloyd Nieuwe Lloyd Nieuwe Lloyd Algemene Nieuwe Voorwaarden Nederlandse Lloyd Nieuwe Beurspolis voor Landmateriaal Lloyd Model Nieuwe AV1991 Lloy Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurspolis

Nadere informatie

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

Algemene aansprakelijkheidsverzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Algemene aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden Formulier 547a 1 De overeenkomst 12 Molest en atoomkernreacties 2 Verzekerden 13 Opzet

Nadere informatie