Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling

2 1

3 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De Bevolkingsontwikkeling. 3. De Vergrijzing. 4. De Individuele Wmo voorzieningen. a. Hulp in de Huishouding Financiën b. Het aantal klanten met hulp in de huishouding c. Kosten en aantallen scootmobielen en rolstoelen d. Vervoer e. De woningaanpassingen. f. Dagvoorzieningen g. Mantelzorg h. Overige onderwerpen uit klanttevredenheidsonderzoek i. Verbeterpunten op basis van klanttevredenheidsonderzoek Bijlagen: 1. Samenvatting Ronde Tafelgesprekken met Wmo klanten. 2. Gegevens mantelzorg en zelfredzaamheid, vragen uit de Stadspeiling

4 3

5 1. Inleiding Voor u ligt de tweede Wmo 1 monitor Juni Met de gemeenteraad is afgesproken tweemaal per jaar een Wmo monitor uit te brengen, om zicht te geven op de ontwikkelingen in de Wmo, met name op het terrein van de Wmo smal voorzieningen, prestatieveld 6. In deze monitor wordt inzicht gegeven in de demografische ontwikkelingen van Venlo die relevant zijn voor de Wmo (hoofdstuk 2 en 3). In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de diverse individuele voorzieningen. Het accent hierbij ligt op hoeveelheden, euro s en klanttevredenheidsgegevens. Als bijlagen zijn bij deze monitor toegevoegd: Bevindingen uit Rondetafelgesprekken die met cliënten van een individuele voorziening hebben plaatsgevonden in Juni 2011 naar stadsdeel. Dit is gebeurd in samenspraak met het Wmo-forum. Resultaten op vragen over onder andere participatie van burgers als vrijwilliger of mantelzorger in wijken, rondom wonen, welzijn en zorg meegenomen in de stadspeiling (Deze komt 1 keer per jaar uit). 1 Wmo=Wet Maatschappelijke Ondersteuning 4

6 2. Bevolking gemeente Venlo De bevolking in Stadsdeel Blerick is licht gegroeid in de periode , in 2011 is echter een eerste daling opgetreden. In de Stadsdelen Venlo en Tegelen/Belfeld is de bevolking in de periode licht gegroeid, maar vervolgens heeft zich een daling ingezet. De kernen Arcen/Velden/Lomm hebben vanaf 2000 al een lichte daling (zie tabel 2.1). In de categorie van 65 jaar en ouder is over de periode 1995 t/m 2011 een stijging te zien van 3 %. Landelijk gezien ( op basis van CBS gegevens) is dit overigens 2,1% (zie tabel 2.2 en grafiek 2.1). De totale bevolking per stadsdeel jaren 2000, 2005, 2010 en 2011 Tabel 2.1 per per per per Stadsdeel Venlo Stadsdeel Blerick Stadsdeel Tegelen/Belfeld Stadsdeel Arcen/Velden/Lomm Totaal bevolking Bron CBS statline / CBS statistiek bevolking Tabel 2.2 Bevolking Venlo jonger dan 65 jr en 65 jr en ouder Jonger dan 65 jr in procenten 65 jaar en ouder in procenten bevolking < 65 jr > 65 jr Totaal % % % % % % % % % % Bron CBS statline / CBS statistiek bevolking Grafiek 2.1 Jonger dan 65 jaar en 65 jaar en ouder in procenten jonger dan 65 jaar in proc. 65 jaar en ouder in proc. 87,00% 86,00% 85,00% 20,00% 15,00% 84,00% 83,00% 10,00% 82,00% 81,00% 5,00% 80,00% ,00%

7 3. De Vergrijzing en Ontgroening in de gemeente Venlo De Groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar. De groene druk is dalend. (zie tabel en grafiek 3.1) De Grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar. De grijze druk is stijgend. (zie tabel en grafiek 3.1) De bevolking in Nederland groeit niet alleen maar wordt ook steeds ouder. Op dit moment is de grijze druk landelijk 22 procent, voor Venlo is dit 28 procent. Dit betekent dat op elke honderd potentiële arbeidskrachten achtentwintig 65-plussers zijn. Vijftig jaar geleden waren dit er nog veertien. Vanaf 2010 is een versnelling in de toename van het aantal ouderen ingezet. Vanaf dat jaar bereiken de eerste babyboomers van de naoorlogse geboortegeneratie de leeftijd van 65 jaar. Tabel 3.1 De Groene, grijze druk en gemiddelde leeftijd in Venlo naar jaren. Groene druk (-19 t.o.v jaar) Grijze druk (65+ t.o.v jaar) Gemiddelde leeftijd ,9 23,8 39, ,6 24,9 40, ,1 27,7 41, ,7 28,4 42,0 Bron CBS statline Grafiek 3.1 De ontwikkeling grijze en groene druk in jaren in Venlo Groene druk (- 19 t.o.v jaar) Grijze druk (65+ t.o.v jaar) Gemiddelde leeftijd

8 4. De individuele Wmo voorzieningen A. Hulp in het huishouden Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Ruim driekwart van de respondenten had in 2010 hulp bij het huishouden, in 2011 is dit al bijna negen van de tien (zie tabel 4.1). Het grootste deel heeft gemiddeld 2 tot 4 uur per week hulp bij het huishouden (zie tabel 4.2). Het meest tevreden zijn mensen over de telefonische bereikbaarheid van de organisatie en de informatievoorziening, en het minst tevreden zijn de mensen over vervanging/wisselingen van medewerkers (zie tabel 4.3). Over het functioneren van de medewerkers zijn de cliënten erg tevreden (zie tabel 4.4). Gemiddeld geven de cliënten dan ook een 7,8 voor hulp bij het huishouden. Dit rapportcijfer is gelijk gebleven in vergelijking met 2010 (zie tabel 4.5) Met betrekking tot tevredenheid over functioneren van de organisatie en medewerker zijn er geen significante afwijkingen ten opzichte van voorgaand jaar (zie tabel 4.3 en 4.4). Wat wel opvallend is, is dat de tevredenheid over organisatie en medewerkers (tabellen 4.3 en 4.4) door de jaren heen marginaal stijgt terwijl het rapportcijfer (tabel 4.5) marginaal daalt. Uit tabel 4.1 valt op te maken dat significant meer mensen gebruik maken van HBH. Deze stijgende lijn uit het klanttevredenheidsonderzoek komt overeen met de gegevens in tabel 4.7. Ten aanzien van het aantal uren HBH zijn de verschillen ten opzichte van 2010 klein. Tabel 4.1 Percentage respondenten dat hbh krijgt % 75% 74% 78% 87% Tabel 4.2 Aantal uren HBH uren uur 10% 12% 13% 10% 11% 2-4 uur 59% 68% 63% 68% 70% 4-7 uur 28% 18% 21% 19% 17% 7-10 uur 2% 2% 2% 2% 1% uur 0% 0% 1% 1% 0% >13 uur 1% 0% 1% 1% 0% Tabel 4.3 Tevredenheid over functioneren van organisatie Onderwerp Keuzemogelijkheden organisaties 91% 89% 96% 95% 95% Telefonische bereikbaarheid 90% 85% 91% 93% 93% Informatievoorziening 89% 86% 88% 91% 93% Vervanging bij ziekte 78% 68% 87% 82% 85% Vervanging bij vakantie 78% 81% 83% Wisseling van medewerkers 77% 73% 76% 82% 83% 2 Het Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 is digitaal beschikbaar 7

9 Tabel 4.4 Tevredenheid over functioneren van medewerker Onderwerp Behandeling met respect 98% 98% 99% 98% 99% Aandacht/interesse medewerker 97% 96% 98% 98% 98% Inzet van medewerker 97% 95% 94% 97% 97% Kwaliteit van de schoonmaak 94% 94% 94% Tabel 4.5 Rapportcijfer hulp bij huishouden ,2 8 7,9 7,8 7,8 De uitgaven voor de Hulp in de Huishouding zijn in Venlo in 2009 aanzienlijk gestegen. Vanaf 2010 gaan deze geleidelijk omhoog. Dit is een gevolg van de AWBZ pakketmaatregelen In 2009 heeft herindicatie plaatsgevonden van mensen die een indicatie hadden voor de (oude) functie begeleiding. Daardoor konden minder mensen aanspraak maken op hulp. De gevolgen van deze pakketmaatregel was dat de burgers een beroep deden (doen) op compenserende voorzieningen vanuit de Wmo in In onderstaande tabel (4.6) zijn de uitgaven en aantallen door de gemeente Venlo voor individuele hulp in de huishouding van 2008 t/m 2011 uitgewerkt. Tabel 4.6Uitgaven van 2008 t/m 2011 voor Hulp in de Huishouding Incl. PGB Bron WIZ, bewerking MO B. Het aantal geïndiceerden en klanten dat in de jaren 2008 t/m 2011 Hulp in de huishouding heeft gehad. Definities Hulp bij het huishouden 1 (HH1); dit betreft alleen schoonmaakwerkzaamheden. Hulp bij het huishouden 2 (HH2); schoonmaakwerkzaamheden met andere (lichte) ondersteuning in de organisatie van het huishouden (bijvoorbeeld: wassen, strijken en boodschappen). Hulp bij het huishouden 3 (HH3); schoonmaakwerkzaamheden met ondersteuning binnen een ontregelde huishouding. Daarnaast kan de hulp bij het huishouden op 2 manieren worden verstrekt: in natura; de hulp bij het huishouden wordt geleverd door een Zorgaanbieder van uw keuze waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. via een Persoonsgebonden budget (PGB); de cliënt regelt zelf de hulp bij het huishouden. In onderstaande tabel is het aantal geïndiceerde klanten naar aard van huishoudelijke hulp en naar jaar op een rij gezet. De reden dat het aantal klanten lager is dan het aantal voorzieningen, is dat sommige mensen tijdens een jaar een ander type huishoudelijke hulp krijgen. Hierdoor stijgt het aantal cliënten niet maar worden ze wel in 2 groepen huishoudelijke hulp gepresenteerd. Gezien het relatief lage verschil, is niet ingezoomd op de vraag vanuit welke groep de verschuiving heeft plaats gevonden. Uit onderstaande cijfers blijkt nog steeds een stijgende trend in het aantal HBH klanten. 8

10 Tabel 4.7 Aantal geïndiceerde klanten verdeeld naar aard HH naar jaar HH 1 PGB HH 2 PGB HH 3 PGB 1 HH 1 natura HH 2 natura HH Totaal Aantal klanten Bron WIZ, bewerking MO C. Scootmobielen en Rolstoelen Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Over het algemeen zijn de mensen (zeer) tevreden over deze hulpmiddelen. Gemiddeld geven ze dan ook een 7,5 als rapportcijfer voor de Wmo-hulpmiddelen (zie tabel 4.8). Tabel 4.8 rapportcijfer voor Wmo hulpmiddel Jaar Cijfer 7,1 7,4 7,3 7,5 7,5 Scootmobielen Het hebben van een beperking kan betekenen dat de gewone vervoermiddelen, zoals de fiets, de auto of het openbaar vervoer onbruikbaar worden. De cliënt kan dan een Wmovervoersvoorziening aanvragen. In het geval van het afleggen van kortere afstanden kan bijvoorbeeld een scootmobiel een goede oplossing bieden. Bijna een kwart van de respondenten heeft een scootmobiel. Dit aandeel ligt wat lager dan in Bijna alle scootmobielgebruikers zijn (zeer) tevreden met de instructies die ze hebben gekregen en met de dienstverlening van de leverancier van de scootmobiel. Daarnaast is 87% (zeer) tevreden met de kwaliteit van de scootmobiel en is 70% (zeer) tevreden over de keuzemogelijkheden uit het assortiment van scootmobielen. In vergelijking met voorgaande jaren is de tevredenheid ongeveer gelijk gebleven. Tabel 4.9 Tevredenheid over scootmobiel Onderwerp Instructies 94% 95% Dienstverlening leverancier 93% 93% 94% Kwaliteit scootmobiel 87% 86% 87% Keuzemogelijkheid uit assortiment 71% 70% 72% Rolstoelen Van de respondenten heeft ongeveer een op de vijf een rolstoel. In vergelijking met voorgaande jaren is het aandeel mensen met een rolstoel wat afgenomen. Over het algemeen zijn de rolstoelgebruikers wel tevreden over alle gevraagde aspecten. Te zien is dat bijna alle rolstoelgebruikers (zeer) tevreden zijn over de dienstverlening van de 9

11 leverancier, bijna negen van de tien (zeer) tevreden zijn over de kwaliteit van de rolstoel en acht van de tien zijn (zeer) tevreden over de keuzemogelijkheden uit het assortiment van rolstoelen. De tevredenheid over deze aspecten is vergelijkbaar met 2010 (zie tabel 4.10). Tabel 4.10 Tevredenheid over rolstoel Onderwerp Dienstverlening leverancier 92% 94% 93% Kwaliteit scootmobiel 87% 88% 88% Keuzemogelijkheid uit assortiment 75% 79% 80% Uitgaven en aantallen scootmobielen De uitgaven voor scootmobielen zijn in 2011 t.o.v gedaald (zie tabel 4.11).Het aantal uitgegeven scootmobielen is in 2011 ook lager dan in 2010 (zie tabel 4.12). De kosten nemen toe door de verhoging van de (onderhouds-)tarieven gekoppeld aan cao's waaraan bijv. Ligtvoet en Handicare zich moeten houden en het gemiddeld duurder worden van de hulpmiddelen zelf. De scootmobielen, die via een PGB zijn geleverd, zijn duurder doordat hierbij de onderhoudskosten voor 7 jaar in een keer betaald worden. Vanaf 2012 gebeurt dit niet meer. Tabel 4.11 De uitgaven voor scootmobielen 2008 t/m Scootmobiel Scootmobiel via PGB Totaal Bron WIZ, bewerking MO Tabel 4.12 Aantallen verstrekte scootmobielen 2008 t/m Scootmobiel Scootmobiel PGB Totaal Bron WIZ, bewerking MO Uitgaven en aantallen rolstoelen De uitgaven voor rolstoelen zijn ook in 2011 t.o.v gedaald. Ook het aantal uitgegeven rolstoelen zijn in 2011 beduidend lager dan in Tabel 4.13 Uitgaven voor rolstoelen naar model en jaren 2008 t/m 2011 Rolstoelen in geld Electrische rolstoel Elektrische rolstoel PGB Handbewogen rolstoel Herverstrekkingskosten rolstoelen Handbewogen rolstoel PGB Overige rolstoelen PGB Rolstoelen jeugd Sportrolstoel Sportrolstoel PGB Totaal Bron WIZ, bewerking MO 10

12 Tabel 4.13 Aantallen rolstoelen naar model en jaren 2008 t/m 2011 Aantallen Rolstoelen Electrische rolstoel Elektrische rolstoel PGB Handbewogen rolstoel Herverstr ekking rolstoelen Handbewogen rolstoel PGB Overige rolstoelen PGB 1 5 Rolstoelen jeugd Sportrolstoel Sportrolstoel PGB Totaal Bron WIZ, bewerking MO D. Vervoer Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Veel mensen met (lichamelijke) beperkingen maken gebruik van een vervoersvoorziening, bijvoorbeeld de Regiotaxi, omdat ze door hun beperking geen gebruik meer kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. Om gebruik te kunnen maken van de korting voor de regiotaxi of gratis openbaar vervoer, moet cliënt beschikken over een Wmo-vervoerspas. Bijna twee derde van de cliënten heeft een Wmo-vervoerspas, en iets meer dan de helft van alle cliënten maakt gebruik van een vervoersvoorziening zoals regiotaxi of gratis OV (zie tabel 4.14). Het meest tevreden zijn mensen over de ritprijs en het gemak van bestellen van de regiotaxi. De tevredenheid over de meeste genoemde aspecten zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Met name de tevredenheid over wachttijden voor het ophalen is significant toegenomen het afgelopen jaar (van 60% naar 69%). Het minst tevreden zijn de mensen nog altijd over de omrijtijden, 55% is hier tevreden over. Ook dit percentage is gestegen ten opzichte van 2010 (zie tabel 4.15). Gemiddeld geven de mensen dan ook een hoger rapportcijfer (7,1) dan in 2010 (6,9). Zie tabel Tabel 4.14 Percentage van respondenten dat gebruik maat van vervoersvoorzieningen Wmo % 56% 46% 53% 55% Tabel 4.15 Hoe tevreden is men over collectief vervoer? Onderwerp Ritprijs 83% 90% 92% 97% 96% Gemak bestellen 76% 83% 93% 91% 95% Contact centrale 88% 88% 91% 94% Behulpzaamheid chauffeur 88% 85% 91% 90% 91% Te bereizen afstand 66% 77% 72% 78% 84% Wachttijden ophalen 52% 56% 61% 60% 69% Omrijtijden 47% 49% 51% 50% 55% Tabel 4.16 Rapportcijfer collectief vervoer Jaar Rapportcijfer 6,5 6,8 6,9 7,1 11

13 E. De woningaanpassingen Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Woonvoorziening Een woonvoorziening is een Wmo-hulpmiddel dat los zit van het huis. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een douche- of toiletstoel. Van de respondenten heeft 52% een woonvoorziening. De meeste cliënten met een woonvoorziening hebben een kleine aanpassing aan of in het huis en/of hulpmiddelen voor in huis. Woningaanpassing Als de cliënt vanwege een (lichamelijke) beperking wordt belemmerd in het wonen, kan de cliënt vragen om een woningaanpassing. Hierbij kan gedacht worden aan het verbreden van deuren en weghalen van drempels. Soms is een ingrijpender aanpassing nodig, zoals een aangepaste keuken. Het verschil met een woonvoorziening is dat die los zit van het huis. Ongeveer een derde (34%) van de respondenten heeft een woningaanpassing. Verstrekkingen in euro s en aantallen Er is een daling te zien bij het aantal woningaanpassingen (en de uitgaven) in 2011 t.o.v en 2010 (zie tabel 4.17 en 4.18). Naar verwachting zal deze lijn verder worden doorgezet in 2012 e.v., omdat in maart 2012 de Wmo verordening is aangepast. Daarbij is de lijst met algemeen gebruikelijke voorzieningen uitgebreid, hetgeen betekent dat burgers voor meer voorzieningen zelf verantwoordelijk zijn. Het gaat dan o.a. m douche/toiletstoelen en de kleine woningaanpassingen, zoals beugels, thermostaatkranen. De gevolgen van deze beperking van kosten vergoedingen zijn al bij prorap vertaald. Tabel 4.17 De Woningaanpassingen naar aard en jaren 2008 t/m Badliften Douche/toiletstoel Herverstrek. woonv. in natura Onderh-/reparatiekst traplift Onderh/rep.kstn ov. woonvoorz Overige woonv. PGB Overige woonvoorzieningen Patiëntenliften Toiletstoel in eigendom Trapliften Verhuiskosten Woningaanpassing < 900 euro Woningaanpassing euro Woningaanp euro Woningaanpassing >20420 euro Woonvoorz. in natura jeugd Woonvoorz. van niet bouwk.aard Bouwkundige woonv. PGB Overige woonvoorzieningen Totaal Bron WIZ bewerking MO 12

14 Tabel 4.18 Het aantal Woningaanpassingen naar aard en jaren 2008 t/m Badliften Douche/toiletstoel Herverstrek. woonv. in natura Onderh-/reparatiekst traplift Onderh/rep.kstn ov. woonvoorz Overige woonv. PGB Overige woonvoorzieningen Patiëntenliften Toiletstoel in eigendom Trapliften Verhuiskosten Woningaanpassing < E Woningaanpassing E Woningaanpassing E Woningaanpassing > E Woonvoorz. in natura jeugd Woonvoorz. van niet bouwk.aard Bouwkundige woonv. PGB 1 Overige woonvoorzieningen Bron WIZ bewerking MO F. Dagvoorziening Een dagvoorziening is een locatie waar mensen bij elkaar kunnen komen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten of om anderen te ontmoeten. Voorbeelden van dagvoorzieningen zijn: soos, gemeenschapshuis of buurthuis. Om eenzaamheid, van met name ouderen, tegen te gaan zijn er verdeeld over de stad een aantal van deze dagvoorzieningen. Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Aan de cliënten is gevraagd of ze naar een dagvoorziening gaan en wat daarvan de voornaamste reden is. Wanneer ze geen gebruik maken van een dagvoorziening is gevraagd wat daarvan de voornaamste reden is. Ongeveer een vijfde van de cliënten gaat wel eens naar een dagvoorziening. De redenen hiervoor zijn vaak om sociale contacten te onderhouden, onder de mensen te zijn of er even uit te zijn. De voornaamste reden om niet naar een dagvoorziening te gaan is voor driekwart dat ze er (nog) geen behoefte aan hebben. G. Mantelzorg Mantelzorg is een van de belangrijkste pijlers van de Wmo. In de toekomst is het de bedoeling dat steeds meer hulp en ondersteuning komt uit de naaste omgeving van de cliënten in plaats van uit professionele ondersteuning. Mantelzorgers zijn mensen uit de naaste omgeving die iemand vrijwillig helpen met persoonlijke of huishoudelijke verzorging en/of met het bijwerken van de administratie e.d.. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het aandeel mensen dat aangeeft mantelzorg te ontvangen ongeveer gelijk is gebleven in vergelijking met

15 Mantelzorg wordt het meest gegeven in de vorm van huishoudelijke hulp en/of administratieve hulp (zie tabel 4.19). Deze hulp wordt veelal gegeven door niet inwonende familieleden. Dat de hulp grotendeels wordt gegeven door uitwonende familieleden hangt samen met het feit dat bijna tweederde van de respondenten alleenstaand is, en er dus geen partner is die hen kan bijstaan. Van alle Wmo-aanvragers in 2011 geeft 28% aan (nog) geen mantelzorg nodig te hebben. Verder blijkt dat persoonlijke verzorging veel minder door mantelzorgers wordt gegeven (31%). En als dat wel het geval is, wordt dit in de meeste gevallen gedaan door de huisgenoten, te weten; de partner. Wel is dit aandeel wat afgenomen sinds Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat het aandeel alleenstaanden ook is toegenomen. Het aandeel dat persoonlijke verzorging krijgt van niet inwonende familie is daarentegen toegenomen met 7% (zie tabel 4.20). Tabel 4.19 Welke soort mantelzorg? Hulp bij huishouden Adminstratie hulp 78% 77% Pers oonlijke verzorging 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabel 4.20 Van wie krijgt u persoonlijke verzorging? Inwonende gezins leden/huisgenoten 45% Anders Familie (niet inwonend) 26% 31% Kennis sen/vrienden (niet inwonend) Buren (geen familie) 3% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 H. Overige onderwerpen uit klanttevredenheidsonderzoek Zelfredzaamheid en meedoen in de maatschappij Negen van de tien mensen geeft aan dat de huidige ondersteuning bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast geldt voor 81% dat de ondersteuning een bijdrage levert aan het meedoen in de maatschappij. In vergelijking met 2010 is dit ongeveer gelijk gebleven. WegWijzerloket Bijna twee vijfde heeft wel eens gehoord van het wegwijzerloket. Dit aandeel is iets toegenomen t.o.v Hiervan heeft een op de tien ook wel eens contact opgenomen met het wegwijzerloket. Bij dit contact heeft 90% ook (gedeeltelijk) de informatie gekregen die men zocht. Wmo-forum en informatie van de gemeente De afgelopen jaren is het aandeel mensen dat wel eens gehoord heeft van het Wmo-forum gedaald van een derde naar een vijfde. In 2011 is deze daling gestopt en zelf weer significant toegenomen. In 2011 heeft bijna een kwart wel eens gehoord van het Wmo-forum. Mensen die wel bekend zijn met het Wmo-forum zijn over het algemeen ook tevreden over de adviezen die ze uitbrengen. Wel is deze tevredenheid het afgelopen jaar wat afgenomen. Het meest gebruikte kanaal dat mensen gebruiken om zichzelf op de hoogte te houden van informatie van de gemeente is het E3 Journaal. Ook wordt nog wel gebruik gemaakt van de gemeentegids en lokale radio/tv. Vooral ouderen (65+) maken hier (nog) gebruik van. Mensen jonger dan 65 jaar gebruiken wat vaker internet als informatiebron dan oudere mensen. I. Verbeterpunten op basis van klanttevredenheidsonderzoek Over het algemeen kunnen we stellen dat de mensen erg tevreden zijn over de Wmo. De tevredenheid over verschillende aspecten ligt vaak boven de 90%. Een aantal onderwerpen scoort nog steeds heel hoog maar onder de 90% (afgerond op tientallen): De wachttijd tussen de aanvraag en de hulp (83% tevreden) Aantal verschillende medewerkers (83% tevreden) Vervanging van medewerkers bij ziekte/vakantie (83% tevreden) Keuzemogelijkheid assortiment scootmobielen (72% tevreden) Keuzemogelijkheid assortiment rolstoelen (80% tevreden) Vervoersvoorziening: te bereizen afstand (84% tevreden) Een tweetal onderwerpen scoort in vergelijking met alle andere punten erg laag. Deze punten hebben betrekking op de dienstverlening rondom de vervoersvoorziening. Eerder werd al geconstateerd dat de vervoersvoorziening de laagste beoordeling kreeg: 7,1. Dit lijkt vooral te komen door de volgende aspecten: De wachttijden voor ophalen (69% tevreden) De omrijtijden (55% tevreden) 15

17 Bijlage 1 De Ronde tafel gesprekken In samenspraak met het Wmo Forum heeft de Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Ronde tafel gesprekken georganiseerd (groepsdiscussies). Hiervoor zijn mensen uitgenodigd die een individuele Wmo-voorziening hebben. Het doel van het onderzoek is (meer diepgaand) inzicht te krijgen in de mening en waardering van de inwoners van de gemeente Venlo die een Wmo-voorziening hebben. Dit is uitgevoerd door het onderzoek bureau Right Marktonderzoek en Advies. In totaal zijn er zes groepsdiscussies gehouden verdeeld over drie dagen: Dinsdag 14 juni: in Tegelen en Blerick 8 en 7 deelnemers Donderdag 16 juni: in Venlo en Lomm 7 en 12 deelnemers Dinsdag 21 juni: in Venlo en Blerick 3 en 3 deelnemers Tijdens de discussies is gebruikgemaakt van een vooraf vastgestelde lijst met onderwerpen en vragen. Deze zogenaamde gespreksrichtlijn is in overleg met de Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en het Wmo Forum ontwikkeld. Conclusies uit de gesprekken De inwoners van Venlo die gebruikmaken van de Wmo zijn tevreden, maar minder tevreden dan uit het kwantitatieve onderzoek geconcludeerd zou kunnen worden. Veel onvrede of ontevredenheid komt voort uit onbegrip o de telefonische indicatie is voor mensen vaak niet te begrijpen o MO Zaak (CIZ die de indicatie doen) wordt als bureaucratisch ervaren (dossier niet bekend, telkens opnieuw verhaal doen) o er bestaat het idee dat mensen hulp en voorzieningen krijgen die niet nodig zijn Vooral huishoudelijke hulp is voor veel mensen onmisbaar o men is zeer tevreden over hun hulp in de huishouding Men is ontevreden over het aantal uren hulp in de huishouding en de vakantiekrachten voor de hulp in de huishouding Taxivervoer is voor veel mensen onmisbaar, zeker als openbaar vervoer niet meer mogelijk is o het omrijden van de taxi en het afstemmen van ophaaltijden levert wel vaak irritatie op Mantelzorg komt vrijwel alleen voor door inwonende kinderen of een partner. Kinderen worden zelden gevraagd om structureel bij te dragen in de verzorging o mensen voelen zich bezwaard het te vragen en een beroep te doen op hun (drukke) kinderen Bezuinigingen worden vooral gezocht in het beter verdelen van hulp en voorzieningen en het selectiever uitgeven van scootmobielen. 16

18 Bijlage 2 Informatie mantelzorg uit de stadspeiling 2011 Mantelzorg en ondersteuning uit de stadspeiling 2011 Tabel1 Tabel2 Weet u wat mantelzorg inhoudt? Aantal antwoorden % ja % nee % Totaal % Missing 33 Totaal 3850 Verleent u mantelzorg? Aantal antwoorden % Ja % Beperkt % Nee % Totaal % Missing 60 Totaal 3850 De meeste Venlonaren weten wat mantelzorg is en zo n 26 % verleent ook mantelzorg. De bereidheid om mantelzorg te geven in de naaste omgeving is ruim 75 % van de Venlonaren. Zo n 70 % denkt wel mantelzorg te krijgen bij ziekte of hulpbehoevendheid. Tabel 3 Tabel 4 Zou u mantelzorg kunnen krijgen? Aantal antwoorden % ja, zeker wel % ja, waarschijnlijk wel % Nee, waarschijnlijk niet % nee, zeker niet 175 5% weet niet, geen mening 340 8% Totaal % Missing 51 Totaal 3850 Zou u bereidt zijn mantelzorg te geven? Aantal antwoorden % ja, zeker wel % ja, waarschijnlijk wel % Nee, waarschijnlijk niet % nee, zeker niet 88 3% weet niet, geen mening 258 9% Totaal % Hoeven hier niet te antwoorden 1017 Missing

19 Zelfredzaamheid en is mijn woning levensloop bestendig De meeste Venlonaren zijn het eens met de stelling: Ik kan alles goed aan. Zo n 50 % vindt zijn/haar woning levensloop bestendig. Tabel 5 Stelling zelfredzaamheid: Ik kan alles goed aan Aantal antwoorden % helemaal mee eens % grotendeels mee eens % grotendeels mee oneens 161 4% Helemaal mee oneens 63 2% weet niet, geen mening 82 2% Totaal % Missing 152 Totaal 3850 Tabel 6 Stelling: Mijn woning is levensloopbestendig Aantal antwoorden % helemaal mee eens % mee eens % niet eens/ niet oneens % mee oneens % helemaal mee oneens 263 8% Weet niet, geen mening 250 7% Total % Missing 186 Totaal

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2011 2 Samenvatting De Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) heeft als

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal GEMEENTE HEERLEN Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Nuth Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen WMO MONITOR 213 Samenvatting belangrijkste bevindingen Financieel De eindejaarsverwachtingen voor monitor 2 zijn gebaseerd op de cijfers over de maanden januari tot en met augustus. De eindejaarsverwachting

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

De Wmo. en de woonvoorzieningen gehandicapten. januari 2013

De Wmo. en de woonvoorzieningen gehandicapten. januari 2013 De Wmo en de woonvoorzieningen gehandicapten januari 2013 De Wmo en de woonvoorzieningen gehandicapten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen Analyse en vooruitblik Afdeling Onderzoek en Statistiek 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Ontwikkeling 2008-2011, de cijfers...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Wmo Monitor juni 2012 team MOSAM RIB nummer 2012 75 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 3 juli 2012 Stad van Actieve Mensen R. Testroote

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012

Klantonderzoek Wmo over 2012 Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den

Nadere informatie