CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLIËNTERVARINGSONDERZOEK"

Transcriptie

1 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK Huishoudelijke Hulp Gemeente Loppersum Wmo Support Datum: 15 maart 2017 Versie: Definitief

2 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding Waarom huisbezoeken? Leeswijzer Werkwijze en verantwoording Het doel van het onderzoek Uitvoering onderzoek Afbakening Protocol huisbezoekers Resultaten onderzoek Algemene vraag Zorgaanbieder Huishoudelijke hulp Frequentie zelfde hulp Permanente wisseling Vaste afspraak werkzaamheden Bijhouden werkzaamheden Vervanging bij ziekte/vakantie Vervanging bij ziekte Vervanging bij vakantie Andere ondersteuning bij huishouden naast zorgaanbieder Aanwezigheid andere ondersteuning bij het huishouden Werkzaamheden andere ondersteuning Tevredenheid informele zorg Cijfers Cijfer zorgaanbieder Cijfer kwaliteit van schoonmaken Cijfer huishoudelijke hulp zelf Overige opmerkingen Verbanden Relatie tussen tevredenheid en aantal wisselingen van de hulp Relatie tussen bijhouden werkzaamheden en tevredenheid Relatie vervanging hulp bij ziekte en tevredenheid zorgaanbieder Relatie vervanging hulp bij vakantie en tevredenheid zorgaanbieder Pagina 1 van 19

3 5.5 Relatie tevredenheid kwaliteit van schoonmaak en huishoudelijke hulp zelf Technische meting VSR-methodiek Resultaten technische meting t Gerack Beter Thuis Wonen Tzorg Relatie tussen het constateren van fouten en de tevredenheid Conclusies en aanbevelingen Conclusies Cijfers Huishoudelijke hulp Afspraken Bijhouden werkzaamheden Aanbevelingen Huishoudelijke hulp Afspraken Bijhouden werkzaamheden Vervolgonderzoek Pagina 2 van 19

4 2 Inleiding In het najaar van 2016 heeft Wmo Support het tweede cliëntervaringsonderzoek Huishoudelijke Hulp uitgevoerd in de gemeente Loppersum. Het onderzoek is bij de cliënten thuis uitgevoerd. Cliënten hebben hierbij aangegeven het goed te vinden dat de gemeente ervoor heeft gezorgd dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. Ze krijgen hierdoor het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt, doordat iemand de moeite neemt fysiek bij ze langs te gaan. 2.1 Waarom huisbezoeken? Zoals hierboven aangegeven, is het onderzoek uitgevoerd bij de cliënten thuis. We maken altijd vooraf afspraken om langs te komen. Deze werkwijze heeft de volgende voordelen: Cliënten kunnen zich voorbereiden op het onderzoek. Cliënten zijn in hun eigen omgeving, het onderzoek wordt uitgevoerd aan de keukentafel. Hierdoor zijn cliënten meer ontspannen en durven ze meer te vertellen. Tijdens een huisbezoek vangen we meer signalen op dan alleen antwoorden op een schriftelijke vragenlijst. Op deze manier kunnen we de antwoorden beter interpreteren. 2.2 Leeswijzer Hoofdstuk 3 geeft de werkwijze en verantwoording van het onderzoek weer. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de vragenlijsten hebben opgeleverd. Hierbij wordt de tevredenheid van de cliënt in beeld gebracht. Hoofdstuk 5 presenteert eventueel verbanden tussen antwoorden die zijn gegeven door de cliënten. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de schouwing van de woningen weergeven. In hoofdstuk 7 leest u de conclusies die getrokken zijn uit dit onderzoek. Daarnaast worden er in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan. Doordat percentages zijn afgerond kan het zijn dat niet overal een 100% score uitkomt. Pagina 3 van 19

5 3 Werkwijze en verantwoording In dit hoofdstuk wordt het doel van het onderzoek weergegeven, wordt de uitvoering van het onderzoek besproken, is er een afbakening gemaakt en is het protocol benoemd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een leeswijzer. 3.1 Het doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is: In beeld brengen van de tevredenheid van mensen die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Beoordelen in hoeverre er sprake is van een schoon en leefbaar huis. 3.2 Uitvoering onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door Wmo Support onder 30 cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen. Het onderzoek bestaat uit twee delen: mondeling cliëntervaringsonderzoek; technische kwaliteitsmeting. De tevredenheid van de cliënten is tijdens het mondelinge cliëntervaringsonderzoek gemeten aan de hand van een vragenlijst die in samenspraak met de gemeente Loppersum is opgesteld. Bij de technische kwaliteitsmeting wordt aan de hand van de VSR-methodiek gecontroleerd of de woning volgens de richtlijnen wordt schoongemaakt. Hierbij worden de dagelijks gebruikte ruimtes bekeken: de woonkamer, keuken, badkamer, toilet, gang en de slaapkamer. 3.3 Afbakening Het onderzoek is uitgevoerd onder drie zorgaanbieders in Loppersum: t Gerack, Beter Thuis Wonen en Tzorg. 3.4 Protocol huisbezoekers De huisbezoekers van Wmo Support werken aan de hand van een protocol waarin verschillende situaties beschreven staan. Het protocol is ontwikkeld zodat de huisbezoekers uniform handelen bij het verwerken van de gegevens van de cliënt. Pagina 4 van 19

6 4 Resultaten onderzoek Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de vragen uit de vragenlijst. De resultaten zijn per onderdeel weergegeven. 4.1 Algemene vraag Aan het begin van het huisbezoek is een algemene vraag gesteld. Het resultaat van deze vraag staat in de volgende paragraaf Zorgaanbieder Cliënten zijn gevraagd van welke zorgaanbieder zij huishoudelijke hulp ontvangen. De resultaten staan hieronder. Diagram 1: Zorgaanbieder Zoals in de grafiek hierboven te zien is, ontvangt de meerderheid van de bezochte cliënten huishoudelijke hulp van Beter Thuis Wonen. Een op de vijf bezochte cliënten ontvangt huishoudelijke hulp van t Gerack en 17% van de bezochte cliënten ontvangt huishoudelijke hulp van Tzorg. 4.2 Huishoudelijke hulp Frequentie zelfde hulp Cliënten zijn gevraagd of altijd dezelfde huishoudelijke hulp komt. De resultaten staan in de volgende grafiek. Pagina 5 van 19

7 Grafiek 1: Frequentie zelfde hulp In de grafiek hierboven is te zien dat in vrijwel alle gevallen altijd dezelfde hulp komt, met uitzondering van ziekte of vakantie. In een enkel geval komt meestal of soms dezelfde hulp Permanente wisseling Cliënten is gevraagd of er een permanente wisseling heeft plaatsgevonden en als dit het geval is, of dit op eigen verzoek was, op verzoek van de zorgaanbieder of op verzoek van de hulp zelf. De resultaten staan in onderstaande grafiek. Grafiek 2: Permanente wisseling Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de helft van de cliënten te maken heeft gehad met een permanente wisseling van huishoudelijke hulp. In 10% van de gevallen was dit op eigen verzoek, in Pagina 6 van 19

8 20% van de gevallen was dit op verzoek van de aanbieder en in nog eens 20% van de gevallen was dit op verzoek van de huishoudelijke hulp. Reden permanente wisseling Cliënten die hebben aangegeven dat een permanente wisseling in hulp heeft plaatsgevonden is gevraagd wat de reden hiervan is geweest. Vier cliënten hebben aangegeven dat de huishoudelijke hulp is gestopt met werken. Vier cliënten hebben aangegeven dat een wisseling van zorgaanbieder de reden is geweest. Twee cliënten geven aan dat de huishoudelijke hulp niet beviel, bijvoorbeeld doordat veel spullen in huis kapot werden gemaakt. Een cliënt geeft aan te zijn verhuisd. Een cliënt geeft aan dat de huishoudelijke hulp is verhuisd. Een cliënt geeft aan dat het contract van de huishoudelijke hulp is beëindigd. Een cliënt geeft aan dat de huishoudelijke hulp is overgeplaatst. Invloed permanente wisseling Cliënten die hebben aangegeven dat een permanente wisseling in hulp heeft plaatsgevonden is gevraagd of deze wisseling invloed heeft gehad op de tevredenheid over de kwaliteit van de schoonmaak. Grafiek 3: Invloed permanente wisseling Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in 40% van de gevallen de permanente wisseling geen invloed heeft gehad. In bijna de helft van de gevallen heeft de wisseling een positieve invloed gehad op de tevredenheid van de schoonmaak en in 13% van de gevallen heeft de wisseling een negatieve invloed gehad. Pagina 7 van 19

9 4.2.3 Vaste afspraak werkzaamheden Cliënten zijn gevraagd of zij een vaste afspraak over de werkzaamheden hebben met hun huishoudelijke hulp. Alle cliënten geven hierbij aan dat zij een vaste afspraak met hun huishoudelijke hulp hebben over de werkzaamheden. Uitvoering werkzaamheden vaste afspraak Cliënten zijn gevraagd of de hulp ook altijd de afgesproken werkzaamheden uitvoert. Ook hierbij geven alle cliënten hetzelfde antwoord, de hulp voert altijd de afgesproken werkzaamheden uit Bijhouden werkzaamheden Cliënten zijn gevraagd of de huishoudelijke hulp bijhoudt welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd. De resultaten staan in onderstaande tabel. Bijhouden werkzaamheden? Percentage Ja 53% Nee 47% Tabel 1: Bijhouden werkzaamheden In ongeveer de helft van de gevallen houdt de huishoudelijke hulp bij welke werkzaamheden worden uitgevoerd. 4.3 Vervanging bij ziekte/vakantie Cliënten zijn een aantal vragen gesteld over vervanging van de huishoudelijke hulp in geval van ziekte of vakantie. De resultaten staan in de volgende paragrafen Vervanging bij ziekte Cliënten zijn gevraagd of zij altijd vervanging krijgen als de huishoudelijke hulp afwezig is in verband met ziekte. De resultaten staan in de volgende grafiek. Een aantal cliënten heeft aangegeven dat de hulp nog niet ziek is geweest, deze antwoorden zijn buiten beschouwing gelaten. Grafiek 4: Vervanging bij ziekte Pagina 8 van 19

10 Uit voorgaande grafiek blijkt dat in 59% van de gevallen de hulp altijd vervangen wordt bij ziekte. In 9% van de gevallen wordt de hulp nooit vervangen in geval van ziekte. Op wiens verzoek niet altijd vervangende hulp bij ziekte? Cliënten die hebben aangegeven dat de hulp niet altijd vervangen wordt bij ziekte zijn gevraagd op wiens verzoek dit is. Wiens verzoek? Percentage De zorgaanbieder 67% Eigen verzoek 33% Tabel 2: Wiens verzoek geen vervanging bij ziekte? Uit bovenstaande tabel blijkt dat in een derde van de gevallen de huishoudelijke hulp niet vervangen wordt bij ziekte op verzoek van de cliënt. In twee derde van de gevallen is dit op verzoek van de zorgaanbieder Vervanging bij vakantie Cliënten zijn gevraagd of zij altijd vervanging krijgen als de huishoudelijke hulp afwezig is in verband met vakantie. De resultaten staan in de volgende grafiek. Een aantal cliënten heeft aangegeven dat de hulp nog niet afwezig is geweest in verband met vakantie, deze antwoorden zijn buiten beschouwing gelaten. Grafiek 5: Vervanging bij vakantie Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in 67% van de gevallen de hulp altijd vervangen wordt in geval van vakantie. In 7% van de gevallen wordt de hulp nooit vervangen bij vakantie. Op wiens verzoek niet altijd vervangende hulp bij vakantie? Cliënten die hebben aangegeven dat de hulp niet altijd vervangen wordt bij vakantie zijn gevraagd op wiens verzoek dit is. Pagina 9 van 19

11 Wiens verzoek? Percentage De zorgaanbieder 67% Eigen verzoek 33% Tabel 3: Wiens verzoek geen vervanging bij vakantie? Uit bovenstaande tabel blijkt dat in een derde van de gevallen de huishoudelijke hulp niet vervangen wordt bij vakantie op verzoek van de cliënt. In twee derde van de gevallen is dit op verzoek van de zorgaanbieder. Wordt op tijd gecommuniceerd dat de hulp met vakantie gaat en of er vervanging komt? Cliënten is gevraagd of er op tijd wordt gecommuniceerd dat de huishoudelijke hulp met vakantie is en of er een vervangende hulp komt. De resultaten staan in de volgende tabel. Communicatie hulp vakantie Percentage Ja 96% Nee 4% Tabel 4: Communicatie hulp vakantie Uit bovenstaande tabel blijkt dat bijna in alle gevallen op tijd wordt gecommuniceerd dat de hulp met vakantie gaat en of hier vervanging voor komt. 4.4 Andere ondersteuning bij huishouden naast zorgaanbieder Aanwezigheid andere ondersteuning bij het huishouden Cliënten is gevraagd of zij naast de huishoudelijke ondersteuning vanuit de zorgaanbieder nog andere ondersteuning hebben bij het huishouden. De resultaten staan in de volgende grafiek. Grafiek 6: Andere ondersteuning bij huishouden naast zorgaanbieder Pagina 10 van 19

12 Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de helft van de cliënten geen extra ondersteuning hebben bij het huishouden. Sommige cliënten daarentegen hebben meerdere antwoorden gegeven, zij krijgen bijvoorbeeld mantelzorg en doen zelf ook wat in het huishouden Werkzaamheden andere ondersteuning Cliënten die hebben aangegeven dat zij nog andere ondersteuning bij het huishouden krijgen, zijn gevraagd welke werkzaamheden door henzelf of een ander worden gedaan. Hierbij wordt voornamelijk stofzuigen, afstoffen, ramen lappen en wassen/strijken genoemd. Ook het bed verschonen, de badkamer schoonmaken en dweilen wordt genoemd Tevredenheid informele zorg Cliënten die hebben aangegeven dat zij nog andere ondersteuning bij het huishouden krijgen, zijn gevraagd hoe tevreden zij hierover zijn. De resultaten staan in onderstaande grafiek. Grafiek 7: Tevredenheid informele zorg Uit bovenstaande grafiek blijkt dat niemand ontevreden is over de informele zorg. Een op de vijf is voldoende tevreden en 80% vindt de informele zorg goed. 4.5 Cijfers Cijfer zorgaanbieder Cliënten zijn gevraagd of zij hun tevredenheid over de zorgaanbieder kunnen uitdrukken in een cijfer. Het gemiddelde cijfer dat gegeven is, is een 7,3. Toelichting cijfer zorgaanbieder Cliënten zijn gevraagd of zij hun cijfer voor de zorgaanbieder kunnen toelichten. De volgende antwoorden zijn gegeven: Elf cliënten geven aan dat zij vrijwel geen contact hebben met de zorgaanbieder. Acht cliënten geven aan tevreden te zijn, maar hebben hier geen specifieke reden voor. Vier cliënten geven aan dat de communicatie met de zorgaanbieder goed is. Pagina 11 van 19

13 Vijf cliënten geven aan dat de communicatie niet goed is en beter moet. Een cliënt geeft aan dat de zorgaanbieder slecht is doordat zij slecht personeel hebben Cijfer kwaliteit van schoonmaken Cliënten zijn gevraagd of zij hun tevredenheid over de kwaliteit van de schoonmaak kunnen uitdrukken in een cijfer. Het gemiddelde cijfer dat gegeven is, is een 8,1. Toelichting cijfer kwaliteit van schoonmaken Cliënten zijn gevraagd of zij hun cijfer voor de kwaliteit van schoonmaak kunnen toelichten. De volgende antwoorden zijn gegeven: 25 cliënten geven aan dat de kwaliteit van de schoonmaak goed is. Een cliënt geeft aan dat de hulp langzaam werkt en niet altijd doet wat er gevraagd wordt. Twee cliënten geven aan dat er te weinig tijd is voor extra klussen. Een cliënt geeft aan dat de schoonmaak nu anders is dan vroeger. Een cliënt geeft aan dat de hulp niet goed schoonmaakt Cijfer huishoudelijke hulp zelf Cliënten zijn gevraagd of zij hun tevredenheid over de huishoudelijke hulp zelf kunnen uitdrukken in een cijfer. Het gemiddelde cijfer dat gegeven is, is een 8,3. Toelichting cijfers huishoudelijke hulp zelf Cliënten zijn gevraagd of zij hun cijfer voor de huishoudelijke hulp zelf kunnen toelichten. De volgende antwoorden zijn gegeven: Elf cliënten geven aan dat de hulp prettig in de omgang is en dat het een lieve en betrokken hulp is. Zeventien cliënten geven aan dat de hulp goed en hard werkt. Een cliënt geeft aan over het algemeen tevreden te zijn en geeft hier geen specifieke reden voor. Zeven cliënten geven aan dat de hulp initiatief toont. Een cliënt geeft aan dat de hulp haar best doet, maar dat ze sneller moet werken. Een cliënt geeft aan dat de hulp niet doet wat er gevraagd wordt. Een cliënt geeft aan dat de hulp geen initiatief toont en dat de hulp verhalen over andere cliënten verteld. 4.6 Overige opmerkingen Cliënten zijn gevraagd of zij nog overige opmerkingen hebben. Dit kan over van alles gaan. De volgende antwoorden zijn gegeven: Twee cliënten geven aan het jammer te vinden dat sommige werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden. Vijf cliënten wensen meer uren huishoudelijke hulp. Pagina 12 van 19

14 5 Verbanden In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de factoren die van invloed (kunnen) zijn op de tevredenheid. Verschillende factoren zijn naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. 5.1 Relatie tussen tevredenheid en aantal wisselingen van de hulp Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen de tevredenheid over de zorgaanbieder, de kwaliteit van de schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf in combinatie met het aantal wisselingen van de hulp. In de tabel hieronder is dit uiteengezet. Komt altijd dezelfde hulp? Zorgaanbieder Kwaliteit schoonmaak Huishoudelijke hulp Altijd (behalve in geval van ziekte/vakantie) 7,4 8,1 8,4 Meestal (vaker dan alleen in geval van ziekte/vakantie) 6,0 8,0 8,0 Soms 5,0 6,0 6,0 Nooit Tabel 5: Relatie tevredenheid en aantal wisselingen van de hulp Uit bovenstaande tabel blijkt dat er sprake is van een verband. Hoe minder wisselingen van de huishoudelijke hulp, hoe hoger de gegeven cijfers. Echter is dit niet erg representatief omdat er geen goede verdeling is. Vrijwel alle cliënten hebben aangegeven dat altijd dezelfde hulp komt behalve in geval van ziekte of vakantie. 5.2 Relatie tussen bijhouden werkzaamheden en tevredenheid Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen het bijhouden van werkzaamheden en de tevredenheid met betrekking tot de zorgaanbieder, de kwaliteit van de schoonmaak en de huishoudelijke hulp. In de volgende tabel is dit uiteengezet. Bijhouden werkzaamheden? Zorgaanbieder Kwaliteit schoonmaak Huishoudelijke hulp Ja 7,4 7,9 8,3 Nee 7,1 8,2 8,4 Tabel 6: Relatie bijhouden werkzaamheden en tevredenheid Uit bovenstaande tabel blijkt niet een direct verband. De cijfers liggen de ene keer hoger en de andere lager bij het wel of niet bijhouden van de werkzaamheden. 5.3 Relatie vervanging hulp bij ziekte en tevredenheid zorgaanbieder Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen het krijgen van een vervangende hulp bij ziekte en de tevredenheid met betrekking tot de zorgaanbieder. De resultaten staan in de volgende tabel. Vervanging bij ziekte Cijfer zorgaanbieder Altijd 7,7 Meestal 7,0 Soms 6,0 Nooit 5,5 Tabel 7: Relatie vervanging bij ziekte en tevredenheid zorgaanbieder Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een verband bestaat tussen het krijgen van een vervangende hulp in geval van ziekte en de tevredenheid over de zorgaanbieder. Hoe vaker er vervanging is bij ziekte, hoe hoger het cijfer dat wordt toegekend aan de zorgaanbieder. Pagina 13 van 19

15 5.4 Relatie vervanging hulp bij vakantie en tevredenheid zorgaanbieder Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen het krijgen van een vervangende hulp bij vakantie en de tevredenheid met betrekking tot de zorgaanbieder. De resultaten staan in de volgende tabel. Vervanging bij vakantie Cijfer zorgaanbieder Altijd 7,6 Meestal 7,7 Soms 6,0 Nooit 5,5 Tabel 8: Relatie vervanging bij vakantie en tevredenheid zorgaanbieder De cijfers van cliënten waarbij de hulp altijd vervangen wordt bij vakantie liggen iets lager dan de cijfers van cliënten waarbij de hulp meestal vervangen wordt. De andere cijfers worden lager naar mate de hulp minder vaak vervangen wordt bij vakantie. Hier is dus sprake van een verband, maar hierbij wordt (vrijwel geen) onderscheid gemaakt tussen een hulp die altijd vervangen wordt bij vakantie en een hulp die meestal vervangen wordt bij vakantie. 5.5 Relatie tevredenheid kwaliteit van schoonmaak en huishoudelijke hulp zelf Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen de tevredenheid met betrekking tot de kwaliteit van de schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf. Dit is gedaan aan de hand van de volgende vragen: Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld aan de huishoudelijke hulp die de kwaliteit van het schoonmaken lager dan een 8 geven? Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld voor de kwaliteit van de schoonmaak die de huishoudelijke hulp lager dan een 8 geven? De resultaten zijn weergegeven in de volgende tabellen. Kolom1 Lager dan een 8 voor de kwaliteit van schoonmaken Aantal cliënten Tabel 9: Relatie kwaliteit schoonmaak en huishoudelijke hulp (1) Gemiddeld cijfer huishoudelijke hulp 4 7,0 Kolom1 Aantal cliënten Gemiddeld cijfer kwaliteit schoonmaak Lager dan een 8 voor de huishoudelijke hulp 5 7,0 Tabel 10: Relatie kwaliteit schoonmaak en huishoudelijke hulp (2) Als we de gemiddelde cijfers in acht nemen voor de kwaliteit van schoonmaken (8,1) en de huishoudelijke hulp zelf (8,3) zien we een verband. De cliënten die een lager cijfer dan gemiddeld toekennen aan de kwaliteit van schoonmaak, kennen ook een lager cijfer toe aan de huishoudelijke hulp zelf. Andersom geldt dat cliënten die een lager cijfer dan gemiddeld aan de huishoudelijke hulp toekennen, ook een lager cijfer dan gemiddeld toekennen aan de kwaliteit van de schoonmaak. Pagina 14 van 19

16 6 Technische meting In dit hoofdstuk wordt eerst de VSR-methodiek besproken en vervolgens worden de resultaten van de technische meting weergegeven. 6.1 VSR-methodiek De controles zijn uitgevoerd op basis van de VSR-methodiek. Bij deze methode staat vooraf vast hoeveel fouten je maximaal mag constateren om een voldoende te kunnen geven. Indien het aantal fouten dat is aangetroffen boven deze grens uitkomt, is de uitkomst van de controle een onvoldoende. De technische controle gebeurt op de hoofdonderdelen interieur, vloeren en sanitair. Deze hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld in subgroepen. In deze subgroepen wordt bij een fout genoteerd om wat voor soort vuil het gaat (bijvoorbeeld: stof, vlekken of kalkaanslag). Normaal gesproken moet een VSR-onderzoek zo snel mogelijk na de schoonmaak plaatsvinden. Omdat bij cliënten vanuit de Wmo regelmatig sprake is van een huishoudelijke hulp die eenmaal per week of zelfs eenmaal per twee weken komt, hebben we hiermee rekening gehouden met de beoordeling. We hebben het AQL-percentage bepaald aan de hand van het aantal dagen dat het geleden is dat de huishoudelijke hulp heeft schoongemaakt. Hierin hebben we de volgende categorieën gehanteerd: Wanneer de hulp 0 tot 3 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 10%. Wanneer de hulp 3 tot 7 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 12,5%. Wanneer de hulp 7 tot 14 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 15%. Wanneer de hulp 14 dagen of langer geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 17,5%. Bij elk huisbezoek stellen we de vraag wanneer de huishoudelijke hulp voor het laatst is geweest, zodat we weten wat de weging is voor de technische meting. 6.2 Resultaten technische meting In de volgende paragrafen zijn de technische metingen per zorgaanbieder weergegeven t Gerack Van 6 cliënten van t Gerack zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de technische meting van deze cliënten staan hieronder. Pagina 15 van 19

17 AQL-percentage Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten Controle interieur 11,3% voldoende Controle vloeren 11,3% voldoende Controle sanitair 11,3% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 5 Dicht stof 0 Lichte vuil- en vingertasten 4 Zware vuil- en vingertasten 1 Aanslag 0 Methodefout Beter Thuis Wonen Van 19 cliënten van Beter Thuis Wonen zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de technische meting staan hieronder. AQL-percentage Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten Controle interieur 11,7% voldoende Controle vloeren 11,7% voldoende Controle sanitair 11,7% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 19 Dicht stof 0 Lichte vuil- en vingertasten 22 Zware vuil- en vingertasten 0 Aanslag 7 Methodefout Tzorg Van 5 cliënten van Tzorg zijn huizen bezocht tijdens dit onderzoek. De uitkomsten van de technische meting staan hieronder. AQL-percentage Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaten Controle interieur 10% voldoende Controle vloeren 10% voldoende Controle sanitair 10% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 2 Dicht stof 0 Lichte vuil- en vingertasten 1 Zware vuil- en vingertasten 0 Aanslag 2 Methodefout Relatie tussen het constateren van fouten en de tevredenheid Er is gekeken of er sprake is van een relatie tussen de tevredenheid met betrekking tot de zorgaanbieder, de kwaliteit van schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf in combinatie met de aanwezigheid van fouten. Pagina 16 van 19

18 Fouten? Zorgaanbieder Kwaliteit schoonmaak Huishoudelijke hulp zelf Ja 7,2 8,0 8,1 Nee 7,7 8,2 8,7 Tabel 11: Relatie tussen constateren fouten en tevredenheid Zoals uit de tabel hierboven blijkt, is er sprake van een verband tussen de aanwezigheid van fouten en de tevredenheid over de zorgaanbieder, de kwaliteit van schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf. Pagina 17 van 19

19 7 Conclusies en aanbevelingen Dit onderzoek heeft in beeld gebracht wat de tevredenheid is van mensen die huishoudelijke hulp ontvangen en in hoeverre sprake is van een schoon en leefbaar huis. In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven naar aanleiding van het onderzoek. 7.1 Conclusies Cijfers De cliënten zijn over het algemeen tevreden over de huishoudelijke hulp. De cijfers voor de zorgaanbieder, de kwaliteit van schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf zijn relatief hoog. Deze cijfers staan in de tabel hieronder. Kolom1 Cijfer Zorgaanbieder 7,3 Kwaliteit van schoonmaak 8,1 Huishoudelijke hulp zelf 8,3 Tabel 12: Tevredenheidscijfers Huishoudelijke hulp In vrijwel alle gevallen komt altijd dezelfde hulp. Hier bestaat samenhang met de hoge cijfers. De helft van de cliënten heeft te maken gehad met een permanente wisseling. Hiervan was 20% op verzoek van de aanbieder. Van de cliënten waar een permanente wisseling heeft plaatsgevonden, geeft 13% aan minder tevreden te zijn dan voorheen. De overige cliënten geven aan dat de wisseling dan wel een positieve invloed heeft gehad, dan wel geen invloed Afspraken Alle cliënten hebben een vaste afspraak over de werkzaamheden. Om deze reden kan niet gekeken worden of dit invloed heeft op de tevredenheid Bijhouden werkzaamheden Bij 53% van de cliënten worden de werkzaamheden door de huishoudelijke hulp bijgehouden. Het bijhouden van de werkzaamheden heeft een positieve invloed op de tevredenheid over de zorgaanbieder. Voor de tevredenheid over de kwaliteit van schoonmaak en de huishoudelijke hulp zelf heeft dit geen invloed. Het bijhouden van de werkzaamheden zal ook ten goede komen aan de overdracht in vakantie of ziekte periodes. Pagina 18 van 19

20 7.2 Aanbevelingen Huishoudelijke hulp Het hebben van een vaste hulp zorgt voor een grote tevredenheid onder cliënten. Dit moet vooral in stand gehouden worden Afspraken Over het hebben van een vaste afspraak over de werkzaamheden kan geen goede aanbeveling gedaan worden, doordat alle cliënten een vaste afspraak hebben over de werkzaamheden. Dit moet vooral in stand gehouden worden Bijhouden werkzaamheden Cliënten waarbij de werkzaamheden bijgehouden worden, zijn meer tevreden over de zorgaanbieder. Aanbevolen wordt dan ook om de aanbieder aan te geven de hulpen te instrueren de werkzaamheden schriftelijk vast te leggen. Cliënten zullen in dat geval waarschijnlijk meer tevreden zijn. Ook zal er in dit geval minder tijd gemoeid zijn met de overdracht en dus meer tijd voor de daadwerkelijke werkzaamheden Vervolgonderzoek In het onderzoek is een gering aantal cliënten bezocht. In een vervolgonderzoek is het aan te bevelen om een grotere steekproef van de totale populatie te nemen. In dat geval zouden meer verbanden gelegd kunnen worden, waardoor nog betere conclusies en meer concrete aanbevelingen gedaan kunnen worden. Pagina 19 van 19

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Najaar 2016 Datum Auteur Versie November 2016 Wmo Support 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1. Aanleiding 4 2.2. Uitvoering kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Onderzoek schoonmaakondersteuning najaar 2016 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 2.1 Het doel van het onderzoek 5 2.2 Definitie van

Nadere informatie

12 december X

12 december X 12 december 2017 4.2 X 12 december 2017 KWALITEITSONDERZOEK Hulp bij het huishouden Gemeente Nijmegen Wmo Support Datum: 28 november 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Inleiding...

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum 2015 Datum Auteur Status Versie December 2015 Wmo Support Definitief 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 2.1. Aanleiding 5 2.2. Uitvoering

Nadere informatie

Ingekomen stuk D19 (PA14 juni 2017)

Ingekomen stuk D19 (PA14 juni 2017) Ingekomen stuk D19 (PA14 juni 2017) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld Voorjaar 2015 Datum Auteur Status Versie Augustus 2015 Wmo Support Definitief 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1. Aanleiding

Nadere informatie

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Onderzoek naar het resultaat telt voor hulp bij het huishouden gemeente Schouwen- Duiveland 1/29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Onderzoek schoonmaakondersteuning Voorjaar 2015 1/28 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 2.1 Het doel van het onderzoek 5 2.2 Definitie van een schoon en

Nadere informatie

Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht

Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht Algemeen Totaal aantal bezoeken Aantal klanten Aantal klanten bezocht Aantal klanten Aantal klanten bezocht Totaal aantal klanten Totaal aantal bezocht Gemeente

Nadere informatie

Afd: soc~tal bijlagen 2. Afd.hoofd: Akkoord ofin 0 B&D/Jur. DOR o B&D/Com. OADF. Openbaarheid

Afd: soc~tal bijlagen 2. Afd.hoofd: Akkoord ofin 0 B&D/Jur. DOR o B&D/Com. OADF. Openbaarheid ~\ gemeente Barneveld Nr.640511 Aan het college van burgemeester en wethouders QQ~~rwer~: Memo en onderzoek algemene voorziening huishoudelijke hulp [G~yr@~gq~~ Jiis~i'1gj: lfuekomen stokken Raad 3 0 SEP

Nadere informatie

Rapportage. Menzis Wmo Support. Kwaliteitsonderzoek Hulp in de Huishouding Rijk van Nijmegen. In het kader van: Enschede, oktober 2013

Rapportage. Menzis Wmo Support. Kwaliteitsonderzoek Hulp in de Huishouding Rijk van Nijmegen. In het kader van: Enschede, oktober 2013 Menzis Wmo Support Met expertise en ervaring als leidraad zetten wij ons al jaren in voor het succes van de Wmo: voor burger én gemeente Enschede, oktober 2013 Rapportage In het kader van: Kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Monitor schoonmaakondersteuning gemeente Emmen Datum: 29 januari 2014 Auteur: Menzis Wmo Support 2014, Menzis. Alle rechten voorbehouden. Eigendomsrecht en geheimhouding Dit

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning. December 2016

Rapportage Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning. December 2016 Rapportage Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning December 2016 1 Inleiding Kwaliteitsmetingen binnen de Hulp bij het Huishouden Om tot een objectief en onafhankelijk oordeel te komen over de kwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek. Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht. Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016

Onderzoek. Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht. Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016 Onderzoek normering HH Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016 Agenda Raadsinformatiebijeenkomst 15 september

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Schoon en leefbaar huis BIJEEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE HEUSDEN. VOOR ZORG, JEUGD EN WERK.

Schoon en leefbaar huis BIJEEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE HEUSDEN.  VOOR ZORG, JEUGD EN WERK. Schoon en leefbaar huis HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE HEUSDEN BIJEEN VOOR ZORG, JEUGD EN WERK. www.bijeenheusden.nl Hulp bij het huishouden Mensen blijven graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen,

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo januari 2017 De gemeente Helmond verstrekt huishoudelijke ondersteuning als maatwerk, binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Hoe gaat de toekenning?

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden. Hattem

Hulp bij het huishouden. Hattem Rapport: Hulp bij het huishouden Hattem Uw gegevens: Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg Postbus 658 8000 AR Zwolle (038) 453 67 11 www.driezorg.nl Contactpersoon Mevr. J. Kloosterboer Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Rapportage kwaliteitsmeting volgens VSR KMS NEN Uitgevoerd op XXXX XXXX Organisatie:

Rapportage kwaliteitsmeting volgens VSR KMS NEN Uitgevoerd op XXXX XXXX Organisatie: Rapportage kwaliteitsmeting volgens VSR KMS NEN 2075 Uitgevoerd op XXXX XXXX 2013 Organisatie: Locatie: Project: Kwaliteitsadviseur: XXXX XXXX XXXX J.C. Jeronimus 1 Introductie Op XXXX is volgens het overeengekomen

Nadere informatie

facility and organisation software VOORBEELDEN

facility and organisation software VOORBEELDEN F A C T O S facility and organisation software V S R K M S VOORBEELDEN Toelichting afdrukken Factos VSR KMS Dit boekje bevat voorbeelden van formulieren die horen bij Factos VSR KMS. De namen van de formulieren

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De gemeente verstrekt huishoudelijke ondersteuning als maatwerk, binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Collegevoorstel Embargo tot 18 februari 12.00 uur Onderwerp Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De gemeente verstrekt huishoudelijke ondersteuning als maatwerk, binnen de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitscontroles Wmo. Hulp bij het Huishouden

Rapportage Kwaliteitscontroles Wmo. Hulp bij het Huishouden Rapportage Kwaliteitscontroles Wmo Hulp bij het Huishouden 1 Kengetallen In de periode 22 juni 2017 tot en met 30 augustus 2017 zijn er 55 huisbezoeken uitgevoerd, waarbij werd gemeten: 1. Technische meting

Nadere informatie

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening?

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening? Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? Cijfers derde kwartaal 2016: 1675 2. Hoeveel van hen krijgen hulp

Nadere informatie

Monitor hulp bij het huishouden. Meting 2016

Monitor hulp bij het huishouden. Meting 2016 Monitor hulp bij het huishouden Meting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juni 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch heeft in de periode 2014-2016 een nieuwe werkwijze rondom de Wmo hulp bij

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN HOOFDSTUK 2 BASISPAKKET. Het College van Burgemeester en Wethouders,

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN HOOFDSTUK 2 BASISPAKKET. Het College van Burgemeester en Wethouders, Het College van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1.2.1, 2.3.2 en 2.3.5 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de artikelen 5.1,

Nadere informatie

Ondersteuningsovereenkomst Huishoudelijke Ondersteuning structureel

Ondersteuningsovereenkomst Huishoudelijke Ondersteuning structureel Ondersteuningsovereenkomst Huishoudelijke Ondersteuning structureel Naam klant Contactgegevens klant Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Thuis Mobiel BSN klant Geboortedatum Begindatum

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Gelet op de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente 2015,

Gelet op de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente 2015, Gemeenteblad nr. 321, 4 augustus 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Deurne, Gelet op artikel 1.2.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Gelet op de Verordening Maatschappelijke

Nadere informatie

Werkplan schoon en leefbaar huis

Werkplan schoon en leefbaar huis Werkplan schoon en leefbaar huis 1 contactgegevens klant burgerservicenummer naam en voorletters geboorte geslacht man vrouw adres postcode/woonplaats telefoonnummer mobiele telefoon 2 recht op huishoudelijke

Nadere informatie

Inkoop Huishoudelijke hulp augustus 2016

Inkoop Huishoudelijke hulp augustus 2016 Inkoop Huishoudelijke hulp 2017 11 augustus 2016 Programma startbijeenkomst Welkom door Esther de Ruiter Voorstellen inkoopteam Aanleiding Visie gemeente Zaltbommel Hoe gaan we lokaal inkopen? Aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

WMO/HULP BIJ HET HUISHOUDEN (Gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen)

WMO/HULP BIJ HET HUISHOUDEN (Gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) ALGEMENE INFORMATIE WMO/HULP BIJ HET HUISHOUDEN (Gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) Algemene toelichting Hebt u een beperking, een chronisch psychisch- of psychosociaal probleem

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

HbH alleenstaande (eengezinswoning)

HbH alleenstaande (eengezinswoning) Bijlage 1 A - Specificatie normtijden per taak In Bijlage 1 A worden de verschillen tussen de oude richtlijn en nieuwe richtlijn in kaart gebracht. Bij deze vergelijking wordt eventuele meerhulp buiten

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën:

Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën: BIJLAGE I BESCHRIJVING THUISHULP Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën: Thuishulp basis: Omschrijving: op de woning en de cliënt gericht zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen en reinigen toilet

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Uitvoeringsregels huishoudelijke hulp

Uitvoeringsregels huishoudelijke hulp Bijlage 3 Uitvoeringsregels huishoudelijke hulp Onderwerpen 1. Algemene afweging 2. Gebruikelijke hulp 3. Mantelzorg 4. Onderscheid huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg met stroomschema 5. Definitie

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Handboek VSR-Keurmerk

Handboek VSR-Keurmerk Vastgesteld door het bestuur d.d.: 4 september 2015 Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) Versie 15.01 / september 2015 / SSK-004 VSR-KEURMERK De eisen voor het VSR-Keurmerk zijn opgenomen in dit handboek.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Definities Gebruikelijke zorg : de normale, dagelijkse zorg die huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden CarePool B.V. Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Maatstaf Hulp bij het Huishouden gemeente Amsterdam

Maatstaf Hulp bij het Huishouden gemeente Amsterdam Maatstaf Hulp bij het Huishouden gemeente Amsterdam Achtergronden De voorliggende maatstaf Hulp bij het Huishouden Amsterdam is opgesteld na onderzoek door de combinatie van bureau HHM en KPMG Plexus.

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index

Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index Maart 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Domein Publieke- en Interne Dienstverlening Team Informatie en Juridische Zaken Onderzoek en Statistiek

Domein Publieke- en Interne Dienstverlening Team Informatie en Juridische Zaken Onderzoek en Statistiek Domein Publieke- en Interne Dienstverlening Team Informatie en Juridische Zaken Onderzoek en Statistiek Enquête huishoudelijke hulp Maastricht. opdrachtnemer: Paul Hinssen, met medewerking van Marion Nijsten

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Hebt u thuis zorg nodig, bijvoorbeeld bij het aankleden, wassen of eten? Dan kunt u dit zelf regelen

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN O Steller S.J. Ros De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 70 86 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6372394 Datum Uw brief van Uw kenmerk - Geachte heer, mevrouw, In de collegebrief

Nadere informatie

Hoofdstuk 21 Mantelzorg

Hoofdstuk 21 Mantelzorg Hoofdstuk 21 Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is in de Stadsenquête gedefinieerd als zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) Huishoudelijke hulp 45% 35% 25% 15% 5% 21% 1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) 27% 18% 18% 6% 38% 14% 9% 8% 33% 18% 13% 31% 1. Stofzuigen 2. Dweilen 3.

Nadere informatie

Brochure ondersteuning in de huishouding en/of in de organisatie van het huishouden gemeente Utrecht

Brochure ondersteuning in de huishouding en/of in de organisatie van het huishouden gemeente Utrecht Brochure ondersteuning in de huishouding en/of in de organisatie van het huishouden gemeente Utrecht Hoe vraag ik hulp aan? De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing. Dit begint altijd met telefonisch

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Nadere omschrijving bij resultaatgebied: (regie bij het) voeren van een huishouden

Nadere omschrijving bij resultaatgebied: (regie bij het) voeren van een huishouden Concept beleidsregel schoon huis Nadere omschrijving bij resultaatgebied: (regie bij het) voeren van een huishouden Aanleiding: De uitspraken centrale raad van beroep uit 2016 dwingen ons om aanpassingen

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de ellende in de Wmo (ingezonden 14 juli 2015; 2015Z14068).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de ellende in de Wmo (ingezonden 14 juli 2015; 2015Z14068). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015

Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Asten. Nr. 77290 25 augustus 2015 Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 Het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Zorgplan schoon en leefbaar huis

Zorgplan schoon en leefbaar huis Zorgplan schoon en leefbaar huis 1 contactgegevens klant burgerservicenummer naam en voorletters geboorte geslacht man vrouw adres postcode/woonplaats telefoonnummer mobiele telefoon 2 indicatie indicatie

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 380 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Wmo-cliëntervaringsonderzoek over 2015 Gemeente Bunnik

Wmo-cliëntervaringsonderzoek over 2015 Gemeente Bunnik Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-cliëntervaringsonderzoek over 2015 Verdiepend onderzoek naar hulp bij de huishouding Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE BUNNIK Wmo-cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Budgetplan huishoudelijke ondersteuning

Budgetplan huishoudelijke ondersteuning Budgetplan huishoudelijke ondersteuning Omschrijving Als u zich bij de gemeente Etten-Leur meldt met een hulpvraag en uit ons onderzoek blijkt dat een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie