Handleiding formulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding formulier"

Transcriptie

1 Handleiding formulier Onderstaand ganganalyseformulier heeft als doel systematiek aan te brengen bij de visuele observatie van het gaan. Het formulier bestaat uit vier onderdelen: 1 algemene gegevens en loopafwijkingen tijdens de volledige gangcyclus; 2 specifieke loopafwijkingen per probleemfase in de gang; 3 opmerkingen; 4 informatie over het niveau van lopen tijdens de therapie Algemene opmerkingen - Het formulier is als download beschikbaar. - Het formulier is ontworpen om een behandelaar te ondersteunen in de probleemanalyse tijdens de gang. Het ingevulde formulier moet leiden tot een probleemoplossing. - Het formulier is NIET ontworpen om een gangbeeld volledig vast te leggen. Met een videoopname is een gangbeeld wel vast te leggen. - Het formulier wordt volledig doorgenomen in de volgorde van het formulier. Bij ieder onderdeel wordt geobserveerd of het wel of niet aanwezig is. Bij twijfel wel/niet is het beter om niet aan te vinken, want dat zal zelden tot een oplossing leiden. - Na het volledig invullen van het formulier gaan we pas interpreteren (zie hoofdstuk Probleemoplossing). - Gebruik bij bilaterale problematiek één formulier per lichaamshelft. - Interpreteer niet tijdens het observeren, maar scoor alle zichtbare afwijkingen. - We doorlopen alles in volgorde van het formulier en beoordelen punt per punt de aanwezigheid. Zo ja, dan wordt er een vinkje geplaatst in het lege vierkantje. Daarna wordt het volgende punt geobserveerd. - Het wordt met klem aanbevolen om een video-opname van de patiënt te 3 Bohn Stafleu van Loghum Uitgave bij Ganganalyse en looptraining, ISBN

2 maken, zowel een opname in frontaal vlak als sagittaal. 1 Bij patiënten met een lage maximumloopafstand kan het loopbeeld door vermoeidheid snel veranderen. 2 Patiënten met een hoge loopsnelheid zijn moeilijk te observeren. Om in de CHECK-fase te kunnen vergelijken, is het handig om een opname te kunnen bekijken van voor de ingreep. 3 Een video-opname kan vertraagd of met stilstaand beeld bekeken worden. Hiervoor zijn heel wat videoplayers op de markt, gratis of tegen vergoeding. De meeste beschikken over traploze vertraging, stilstaand beeld, meer video s naast elkaar bekijken en synchroon starten en tekst of lijnen en pijlen invoegen. Toelichtingen bij het formulier Sectie 1 Aangedane zijde Hier wordt aangegeven welke zijde geobserveerd wordt. Bij bilaterale problematiek wordt voor elke te observeren zijde een apart formulier gebruikt. Loopsnelheid De loopsnelheid van de te observeren patiënt is belangrijk omdat bij een lage loopsnelheid (minder dan 3 km/u) een aantal kenmerken van de normaalgang niet plaatsvinden. Denk hierbij aan invering na heelstrike. Bij een snelheid lager dan 3 km/u is deze invering niet aanwezig en mag dus achteraf niet als een afwijking beoordeeld worden. Orthese/prothese Het dragen van een prothese of orthese beïnvloedt het loopbeeld. Afwijkingen kunnen inherent zijn aan het dragen van dit soort hulpmiddelen en mogen achteraf niet als een afwijking beoordeeld worden. Zie hiervoor ook de hoofdstukken Orthesiologie en Prothesiologie. Loopafstand Hier wordt de maximumafstand ingevuld die de patiënt kan lopen, zonder te rusten. Loophulp Het gebruik van een loophulpmiddel beïnvloedt het loopbeeld. Bij de interpretatie van het ingevulde formulier moet dit meegenomen worden. Schoeisel Hier wordt genoteerd welk schoeisel de patiënt droeg tijdens de observatie. Dit kan zijn sportschoeisel, standaard schoeisel, (semi-)orthopedisch schoeisel, blootsvoets. Voor meer informatie over de invloed van schoeisel op het loopbeeld, zie het hoofdstuk Schoeisel. Normaal wordt een probleemanalyse gemaakt met schoeisel aan de voeten. Toch kan het zinvol zijn om ook een observatie blootsvoets te maken, want afwijkingen zijn dan beter te observeren. Sectie 1b: algemeen loopbeeld Om te voorkomen dat de observator zich te snel in detail stort of blijft hangen bij de meest opvallende afwijking, moet eerst het algemeen beeld ingevuld worden. De observator kijkt als het ware door de spleetjes van zijn ogen naar de totale contour van de lopende patiënt tijdens de volledige gangcyclus. Bohn Stafleu van Loghum Uitgave bij Ganganalyse en looptraining, ISBN

3 1 Voorwaarts romp De patiënt buigt de romp naar voren tijdens de belasting op het aangedane been of loopt tijdens de volledige cyclus met voorovergebogen romp. 2-3 Bergop/bergaf lopen Bij bergop lopen zien we dat de patiënt extra inspanning moet leveren om over het aangedane been te komen. We zien ook dat de knie eerder overstrekt wordt en de heup in flexie blijft. Bij bergaf lopen zien we het omgekeerde: minder stabiliteit in de knie en door de knieflexie naar voren vallen. 4-5 Breed/smal gangspoor Met de bedoeling om meer stabiliteit op het aangedane been te creëren, zullen we eerder een te breed dan een te smal gangspoor kunnen observeren. De gangspoorbreedte is ook deels afhankelijk van de bekkenbreedte. De observator zal hiermee rekening houden in zijn interpretatie. Een normale gemiddelde spoorbreedte tijdens het gaan, is ongeveer 8 cm voor mannen en 7 cm voor vrouwen. Een wisselende gangspoorbreedte wijst op instabiliteit. 6 Te weinig schouderrotatie Bij een normale loopsnelheid zien we een alternerende schouderrotatie, resulterend in een armzwaai, en tegengesteld aan de bekkenrotatie. Naarmate de loopsnelheid vermindert, neemt ook de schouderrotatie en de armzwaai af. 7-8 Te veel/te weinig bekkenrotatie Hier is een duidelijke wisselwerking met de heup: te veel bekkenrotatie zien we bij beperkingen in de heup en te weinig bekkenrotatie zal vaak gepaard gaan met overdreven heupbewegingen. Normale bekkenrotatie is 4 graden. 9 Asymmetrie Hier worden links/rechtsverschillen geobserveerd. Bij unilaterale problematiek zien we meer asymmetrie dan bij bilaterale problemen. 10 Asymmetrische armzwaai Hier worden links/rechtsverschillen in de armzwaai geobserveerd. Sectie 2 Deze sectie is opgedeeld naar de zes grote probleemfasen in de gang: 1 het eerste contact na de zwaaifase of initial contact; 2 het belasting nemen of de taking support; 3 de eenbenige steunfase of de single leg stance; 4 de voorbereiding naar de zwaaifase of de preswing; 5 de zwaaifase an sich; 6 de voorbereiding naar de volgende steunname of de preparation to stance. In alle probleemfasen zijn de meest voorkomende afwijkingen of strategieën vermeld. Bohn Stafleu van Loghum Uitgave bij Ganganalyse en looptraining, ISBN

4 1 Initial contact 11 Onvoldoende axiale belasting De observatie vindt plaats bij het eerste contact van de hiel. Onder invloed van belasting wordt hier het hielsteunweefsel ingedrukt met als gevolg een groter contactoppervlak met de vloer en een verschuiving van het aangrijpingspunt van de grondreactiekracht naar voren waardoor het flexiemoment op de knie kleiner wordt. Indien er geen hielcontact is, maar voorvoetcontact of contact met de hele voet, dan is er geen sprake van axiale belasting. 12 Voetplaatsing in rotatie Bij initial contact wordt de voet in een abnormale rotatie naar buiten (of naar binnen) neergezet Eerste contact met volledige voet of met voorvoet Het initial contact vindt niet plaats via de hiel, maar wel via de volledige voet ofwel via de voorvoet. Dit gaat vaak gepaard met punt Onvoldoende knie-extensie Bij initial contact is de knie niet volledig gestrekt maar gebogen, vaak in combinatie met punt 14. Het grote nadeel hiervan is het grote flexiemoment dat op de knie optreedt en het gebrek aan stabiliteit in deze fase. 2 Taking support 16 Voetrotatie na heelstrike Tijdens het belasting nemen roteert de voet naar buiten 17 Geen gecontroleerde invering Patiënt kan het flexiemoment op de knie niet controleren en zakt door de knie. 18 Onvoldoende invering De knie vertoont geen invering en blijft te veel gestrekt. 19 Snelle footflat (klapvoet) Voet klapt snel naar footflat. 20 Trage footflat Voet gaat trager dan normaal naar footflat. 21 Rompneiging naar voren Tijdens het belasten beweegt de patiënt zijn romp naar voren. 3 Single leg stance 22 Onvoldoende kniestabiliteit De knie is niet gestrekt in de eenbenige steunfase. De knie is niet stabiel. Stabiliteit kan weliswaar gekregen worden door de quadriceps in te zetten, maar dit kost extra energie. 23 Overdreven kniestabiliteit De knie is overstrekt in de eenbenige steunfase. Bohn Stafleu van Loghum Uitgave bij Ganganalyse en looptraining, ISBN

5 24 Valgisering De knie maakt een valgiserende beweging. Het gaat hier niet over een bestaande valgus, die al is geobserveerd in de analyse in stand, maar wel degelijk om een beweging rond het kniegewricht richting de valgus. 25 Varisering De knie maakt een variserende beweging. Het gaat hier niet over een bestaande varus, die al is geobserveerd in de analyse in stand, maar wel degelijk om een beweging rond het kniegewricht richting de varus. 26 Overdreven lordose Vanaf midstance is er een overdreven lordosering. Dit gaat vaak samen met punt Te weinig heupextensie De patiënt maakt na midstance geen of onvoldoende extensie in de heup. 28 Te weinig dorsaalflexie Na midstance is er te weinig dorsaalflexie, en dat leidt tot een te vroeg verlies van hielcontact met de vloer. Patiënt kan dit ook oplossen door de paslengte van het andere been te verkorten(zie punt 51). 29 Verkorte standfase De standfase op het geobserveerde been is te kort in relatie tot de zwaaifase en de steunfase op het andere been. 30 Verlengde standfase De standfase op het geobserveerde been is te lang in relatie tot de zwaaifase en de steunfase op het andere been. 31 Rompverplaatsing opwaarts De romp beweegt asymmetrisch opwaarts in de midstance. 32 Rompverplaatsing neerwaarts De romp beweegt asymmetrisch neerwaarts in de midstance. 33 Te veel romprotatie Er vinden overdreven romprotaties plaats in het bekken en/of de schouders. 34 Rompbeweging naar het aangedane been (Duchenne) De romp beweegt naar het steunbeen, vaak gecombineerd met een armbeweging naar buiten. Het is een misvatting dat de oorzaak alleen maar een krachtsverlies is in de abductoren, naar analogie met een Trendelenburg, waar dit wel een abductorenzwakte is. Bij een Duchennebeweging wordt namelijk het bekken op het steunbeen naar mediaal bewogen en de romp (en eventueel de arm) naar lateraal. Dit resulteert in een maximale abductie in het heupgewricht. Hierdoor wordt maximale stabiliteit in het heupgewricht bereikt (abductieslot). 35 Trendelenburg De romp beweegt naar het zwaaibeen en het bekken zakt aan de zwaaizijde naar beneden. Bohn Stafleu van Loghum Uitgave bij Ganganalyse en looptraining, ISBN

6 4 Preparation to swing 36 Te weinig knieflexie Net voor het inzetten van de zwaaifase is er onvoldoende knieflexie. De knieflexie hoort hier 40 graden te zijn. 37 Exorotatie Aan het eind van de steunfase, net voor het inzetten van de zwaaifase vindt er een exorotatie plaats op de voorvoet. 38 Geen actieve afzet In deze fase is er geen inzet van de kuitmusculatuur om de voet naar plantairflexie te brengen. 5 Swing phase 39 Voetcontact met de vloer Tijdens de zwaaifase maakt de voet contact met de vloer (ook wel sleepvoet genoemd). 40 Hanentred De knie wordt hoog geheven en de voet hangt naar beneden (dropfoot, zie punt 41). 41 Dropfoot De voet valt naar plantairflexie. 42 Romp naar steunbeen De romp beweegt naar het steunbeen toe in de zwaaifase van het aangedane been. 43 Te weinig knieflexie Er is minder dan 60 graden knieflexie aan het eind van de initial swing. 44 Overdreven bekkenlift Het bekken wordt overdreven opgetild in de initial en mid swing. 45 Circumductie zwaaibeen Het zwaaibeen maakt een circumductie. 46 Tenengang op standbeen In de mid swing van het geobserveerde been vindt een hielheffing aan de steunzijde plaats. 47 Abductie zwaaibeen Het zwaaibeen wordt in abductie naar voren gebracht. 48 Mediale circumductie onderbeen Het onderbeen maakt een slingerbeweging richting mediaal. 49 Laterale circumductie onderbeen Het onderbeen maakt een slingerbeweging richting lateraal. 50 Pas aangedane been is langer De pas van het aangedane been is langer dan die van het niet-aangedane been. Bohn Stafleu van Loghum Uitgave bij Ganganalyse en looptraining, ISBN

7 51 Pas aangedane been is korter De pas van het aangedane been is korter dan die van het niet-aangedane been. 6 Preparation to stance 52 Knie niet tijdig gestrekt Aan het eind van de zwaaifase is de knie niet volledig gestrekt en IC vindt plaats met onvoldoende gestrekte knie. 53 Onvoldoende sturing Aan het eind van de zwaai is er onvoldoende sturing in het zwaaibeen. Sectie 3 Opmerkingen Hier kunnen extra opmerkingen geplaatst worden ten behoeve van de hierop volgende interpretatie van de analysegegevens. Sectie 4 Deze sectie is toegevoegd ten behoeve van de therapeutische begeleiding van de patiënt bij overdracht naar een collega. Loopbeeld is geautomatiseerd De patiënt is in staat om tijdens het lopen dubbeltaken uit te voeren. Loopbeeld is gegeneraliseerd De patiënt is in staat om dit lopen in verschillende omstandigheden toe te passen. Bohn Stafleu van Loghum Uitgave bij Ganganalyse en looptraining, ISBN

Strategieën uitgelicht

Strategieën uitgelicht Strategieën uitgelicht Overzicht 1 Algemeen beeld 1 voorwaarts gebogen romp De schoudergordel is niet boven het bekkengordel in het sagittaal vlak. 2 bergop lopen Patiënt moet duwen om over het te komen.

Nadere informatie

Uitgebreide toelichtingen

Uitgebreide toelichtingen Uitgebreide toelichtingen Sectie 1b: algemeen beeld Opgelet! Hier worden oorzaken en oplossingen per item aangegeven. Het is raadzaam om eerst de analyse volledig uit te voeren, het hoofdprobleem te bepalen

Nadere informatie

Observationele ganganalyse In de klinische praktijk. Jos Deckers

Observationele ganganalyse In de klinische praktijk. Jos Deckers Observationele ganganalyse In de klinische praktijk Jos Deckers Hulpvraag (COPM) Haalbare doelstellingen Teamepertise Probleemgebied: -veiligheid -afstand -snelheid -cosmetiek -valrisico Therapieplan Bepalen

Nadere informatie

20-8-2015. Beginselen van gangbeeldanalyse. Disclosure. Symposium Loopproblemen bij CP Revalidatie Friesland. Ilse Oosterom

20-8-2015. Beginselen van gangbeeldanalyse. Disclosure. Symposium Loopproblemen bij CP Revalidatie Friesland. Ilse Oosterom Beginselen van gangbeeldanalyse Symposium Loopproblemen bij CP Revalidatie Friesland Ilse Oosterom Kinderfysiotherapeut/docent KNR Myrthe Schwartz Fysiotherapeut/bewegingswetenschapper/ gangbeeldanalist

Nadere informatie

LOPEN MET EEN PROTHESE

LOPEN MET EEN PROTHESE LOPEN MET EEN PROTHESE VORMEN VAN MENSELIJK VOORTBEWEGEN GANGKINEMATIKA GANGEXPRESSIE GANGPATHOLOGIE Objectief vasttestellen Kenmerken van Door een stoornis het individu veroorzaakt wandelen zwevend slepend

Nadere informatie

Inhoud Looptraining binnen het holistische therapiemodel Inleiding Opstellen van behandeldoelstellingen Clinical reasoning Klinimetrie

Inhoud Looptraining binnen het holistische therapiemodel Inleiding Opstellen van behandeldoelstellingen Clinical reasoning Klinimetrie IX Inhoud 1 Looptraining binnen het holistische therapiemodel.... 1 1.1 Inleiding.... 2 1.2 Opstellen van behandeldoelstellingen.... 4 1.3 Clinical reasoning.... 4 1.4 Klinimetrie.... 5 1.5 Looptraining

Nadere informatie

Swing Phase Lock. Therapeutisch omgaan met SPL. Jos Deckers. basko.com

Swing Phase Lock. Therapeutisch omgaan met SPL. Jos Deckers. basko.com Swing Phase Lock Therapeutisch omgaan met SPL Jos Deckers basko.com Behandelplan voor een dynamische orthese met het Swing Phase Lock scharnier Swing Phase Lock 3 Inleiding 3 SPL, hoe werkt het? 3 Instellingen

Nadere informatie

ISPO JAAR CONGRES 2011. Biomechanica en vervaardiging enkel voet orthese bij Cerebrale Parese

ISPO JAAR CONGRES 2011. Biomechanica en vervaardiging enkel voet orthese bij Cerebrale Parese ISPO JAAR CONGRES 2011 Biomechanica en vervaardiging enkel voet orthese bij Cerebrale Parese Lichamelijk onderzoek Gangbeeld analyse, MRI, röntgen Algemene lichamelijke conditie Mobiliteit van heup,knie,en

Nadere informatie

Bijlage 2 Meetinstrumenten

Bijlage 2 Meetinstrumenten Bijlage 2 Meetinstrumenten Bijlage 2.1 Functiescore De Bie et al. De Bie et al. (1997) gebruikten de functiescore als prognostisch instrument om lichte van ernstige letsels te onderscheiden. De functiescore

Nadere informatie

Het normale looppatroon

Het normale looppatroon 9 2 Het normale looppatroon 2.1 Efficiency van normaalgang 11 2.2 De anatomische stahouding 12 2.3 De gangcyclus 12 2.3.1 Fasen in de gangcyclus 13 2.3.2 Double support 16 2.3.3 Schrede en stap 16 2.4

Nadere informatie

Praktijk Loop ABC. Praktijk loop ABC 126

Praktijk Loop ABC. Praktijk loop ABC 126 Praktijk Loop ABC 17.1. Inleiding Bij veel sporten is de loopbeweging van grote betekenis voor het beoefenen van die sport. Vaak is de looparbeid mede bepalend voor de uiteindelijke prestatie (Een voetballer

Nadere informatie

Oefenschema 'test atleet'

Oefenschema 'test atleet' Oefenschema 'test atleet' 19/07/2013 08:30 GLUTEUS MED ZIJLIG 1 Zijlig. 1 arm onder het hoofd, andere arm met de hand in de zij om de beweging van het bekken te evalueren. Beide knieën opgetrokken, voeten

Nadere informatie

Auteur(s): C. Riezebos Titel: De beenprothese en de voetstand Jaargang: 6 Jaartal: 1988 Nummer: 1 Oorspronkelijke paginanummers: 29-43

Auteur(s): C. Riezebos Titel: De beenprothese en de voetstand Jaargang: 6 Jaartal: 1988 Nummer: 1 Oorspronkelijke paginanummers: 29-43 Auteur(s): C. Riezebos Titel: De beenprothese en de voetstand Jaargang: 6 Jaartal: 1988 Nummer: 1 Oorspronkelijke paginanummers: 29-43 Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in Haags Tijdschrift voor

Nadere informatie

bij kniegerelateerde

bij kniegerelateerde Naam: Datum Maatschap voor Sport-Fysiotherapie Manuele Therapie Medische Trainings Therapie en Echografie Stadtlohnallee 2 7595 BP WEERSELO Telefoon 0541-661590 Molemansstraat 52 7561 BE DEURNINGEN Telefoon

Nadere informatie

Snelwandelen. Techniek en training van het snelwandelen

Snelwandelen. Techniek en training van het snelwandelen Snelwandelen Techniek en training van het snelwandelen Techniek van het snelwandelen De snelwandelaar moet zich aan internationaal bepaalde wedstrijdregels houden die onderscheid maken tussen het snelwandelen

Nadere informatie

12/11/2013. Pleurotya ruralis. Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 4: Asymmetrie van het gaan. Drie dimensionale Arthrokinematische Mobilisatie

12/11/2013. Pleurotya ruralis. Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 4: Asymmetrie van het gaan. Drie dimensionale Arthrokinematische Mobilisatie 12/11/2013 Voortbewegingsvormen LOPEN SPRINGEN KRUIPEN Drie dimensionale Arthrokinematische Mobilisatie????? VLIEGEN Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 4: Asymmetrie van het gaan www.damcursus.nl

Nadere informatie

Beenlengteverschil Ine Schops 25/04/2015

Beenlengteverschil Ine Schops 25/04/2015 Ine Schops 25/04/2015 Tensecrety (Tom Myers) Trekkracht: Fascia Drukkracht: Botten Myofascial Chain Muscle Chains Spierkettingen Parallel met lichaamsmediaan Statisch Stabilisatie + : Afwijkende bewegingspatronen

Nadere informatie

> Push ortho Enkel-voetorthese AFO NIEUW! PUSH FOR FREEDOM. > push.eu

> Push ortho Enkel-voetorthese AFO NIEUW! PUSH FOR FREEDOM. > push.eu > Push ortho Enkel-voetorthese AFO NIEUW! PUSH FOR FREEDOM > push.eu > Push ortho Enkel-voetorthese AFO DE PUSH AFO biedt een uitstekende ondersteuning bij een verstoring van de voetheffing tijdens lopen.

Nadere informatie

Oefenschema 'Boschmans Ingeborg'

Oefenschema 'Boschmans Ingeborg' Oefenschema 'Boschmans Ingeborg' 27/02/2015 13:48 PROPRIOCEPTIE ROMP STRAIGHT LEG LOW Ruglig. Benen opgetrokken, knieën gebogen, voeten op heupbreedte. De handen samen boven het hoofd. Vooraleer een beweging

Nadere informatie

andere been wordt gebogen opzij gelegd. Met de romp en de handen ter hoogte van het onderbeen, de enkel of de tip van

andere been wordt gebogen opzij gelegd. Met de romp en de handen ter hoogte van het onderbeen, de enkel of de tip van 1) Zit, bekken voorwaarts gekanteld, 1 been gestrekt, het andere been wordt gebogen opzij gelegd. Met de romp en de armen reikt men voorwaarts op het gestrekte been, de handen ter hoogte van het onderbeen,

Nadere informatie

Fysiotherapeutische interventie bij MS en spasme

Fysiotherapeutische interventie bij MS en spasme Voorstellen Fysiotherapeutische interventie bij MS en spasme Sandra Rutjens Fysiotherapeut Sophia Revalidatie Sandra Rutjens 6 jaar werkzaam binnen Sophia Revalidatie Den Haag PRV Behandelteam; NMA, MS,

Nadere informatie

bij enkelgerelateerde

bij enkelgerelateerde Naam: Datum: Maatschap voor Sport-Fysiotherapie Manuele Therapie Medische Trainings Therapie en Echografie Stadtlohnallee 2 7595 BP WEERSELO Telefoon 0541-661590 Molemansstraat 52 7561 BE DEURNINGEN Telefoon

Nadere informatie

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie,17e jrg 1999, no.6 (pp )

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie,17e jrg 1999, no.6 (pp ) Auteur(s): F.B. van de Beld Titel: Het meten van de bekkenrotatie tijdens het gaan op een tapis roulant Jaargang: 17 Jaartal: 1999 Nummer: 6 Oorspronkelijke paginanummers: 291-297 Deze online uitgave mag,

Nadere informatie

Gangbeeldanalyse bij de prothesegebruiker. ISPO cursus bewegingsanalyse bij prothesegebruikers 21 en 22 april Rachel van Niekerk en Steven Nick Blok

Gangbeeldanalyse bij de prothesegebruiker. ISPO cursus bewegingsanalyse bij prothesegebruikers 21 en 22 april Rachel van Niekerk en Steven Nick Blok Gangbeeldanalyse bij de prothesegebruiker ISPO cursus bewegingsanalyse bij prothesegebruikers 21 en 22 april Rachel van Niekerk en Steven Nick Blok Inleiding De Hoogstraat Orthopedietechniek We doen 2D

Nadere informatie

Bijlage: Observatieplannen

Bijlage: Observatieplannen Kort en schematisch overzicht van de belangrijkste vaardigheden binnen de ontwikkelingsfasen 1. Hardlopen Beenactie Minimale vluchtfase. De stap is kort en platvoetig. In de herstelzwaai voorwaarts is

Nadere informatie

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 19e jrg 2001, no. 4 (pp )

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 19e jrg 2001, no. 4 (pp ) Auteur(s): P. van der Meer, H. van Holstein Titel: Meten van de heupadductie Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 4 Oorspronkelijke paginanummers: 206-216 Deze online uitgave mag, onder duidelijke bronvermelding,

Nadere informatie

Onderdeel 5: 10 cm of minder 3 punten; 11 t/m 20 cm = 2 punten; 21 cm of meer = 1 punt.

Onderdeel 5: 10 cm of minder 3 punten; 11 t/m 20 cm = 2 punten; 21 cm of meer = 1 punt. ZEILBOOTDIPLOMA 1. Van zwemmen naar voortbewegende technieken a.25 m rugcrawl, de hele baan zonder onderbreking uitzwemmen. b.25 m borstcrawl, de hele baan zonder onderbreking uitzwemmen. 2. Stuwen a.stuwen

Nadere informatie

De eerste rondat wordt op deze fiche uitgediept. De rondat-vorm voor een salto wordt hier niet uitgewerkt.

De eerste rondat wordt op deze fiche uitgediept. De rondat-vorm voor een salto wordt hier niet uitgewerkt. Rondat fiche 2: Techniekfiche Vormen a. Rondat voor een flikflak en een tempsalto b. Rondat voor een salto De eerste rondat wordt op deze fiche uitgediept. De rondat-vorm voor een salto wordt hier niet

Nadere informatie

Beroepsopdracht van: Danny Cornelissen & Mario Faro

Beroepsopdracht van: Danny Cornelissen & Mario Faro Beroepsopdracht van: Danny Cornelissen & Mario Faro Hogeschool van Amsterdam Instituut Fysiotherapie Beroepsopdracht van: Danny Cornelissen & Mario Faro Hogeschool van Amsterdam Instituut Fysiotherapie

Nadere informatie

Posities van de voeten

Posities van de voeten Posities van de voeten 1 e positie: De hielen aan elkaar, de voeten naar buiten gedraaid, gelijk aan de schouderlijn. De voeten staan met de hele voetzolen op de grond. 2 e positie: De voeten naar buiten

Nadere informatie

Het doorbewegen bij een dwarslaesie. Tetraplegie

Het doorbewegen bij een dwarslaesie. Tetraplegie Het doorbewegen bij een dwarslaesie Tetraplegie Inhoud Inleiding 3 Algemene opmerkingen 3 Zelfstandig doorbewegen 4 Doorbewegen door een hulppersoon 9 De Sint Maartenskliniek 24 Colofon 24 Inleiding In

Nadere informatie

Afwikkelfasen Gemakshalve wordt hier een looppatroon genomen dat als neutraal mag worden beschouwd.

Afwikkelfasen Gemakshalve wordt hier een looppatroon genomen dat als neutraal mag worden beschouwd. Sportschoenen, de afwikkeling De schoen is een uitermate belangrijk onderdeel van sport en vooral bij hardlopen. Dat is inmiddels algemeen erkend, zowel op wetenschappelijk niveau als bij de eenvoudige

Nadere informatie

Handleiding. bij protocol fysiotherapie

Handleiding. bij protocol fysiotherapie Handleiding bij protocol fysiotherapie INHOUDSOPGAVE 1. Casus Jaap p. 2 2. Voorbeeldsessie fysiotherapie P. 3 Bijlage 1: Looppatronen P. 7 Bijlage 2: Literatuur P. 11 E.A.A. Rameckers en M. Coenen. Kracht-

Nadere informatie

Uitgangshouding Uitvoering Aandachtspunten Ruglig, benen opgetrokken Eén hand in lordose van de lage rug

Uitgangshouding Uitvoering Aandachtspunten Ruglig, benen opgetrokken Eén hand in lordose van de lage rug Houding Low load o o o Ruglig, benen opgetrokken Eén hand in lordose van de lage rug Kantel je bekken naar achter en vlak hierdoor je rug af Kantel je bekken naar voor en maak hierdoor je rug hol Enkel

Nadere informatie

Berg Balance Scale (BBS)

Berg Balance Scale (BBS) Berg Balance Scale (BBS) Berg K. et al. (1989) DOEL(GROEP): Inventariserend en evaluatief De BSS meet het evenwicht tijdens sta - en transfervaardigheden en wordt gebruikt voor volwassenen met evenwichtsproblematiek.

Nadere informatie

Auteur(s): H. Faber Titel: Duchenne zonder duchennen Jaargang: 28 Maand: juli Jaartal: 2010

Auteur(s): H. Faber Titel: Duchenne zonder duchennen Jaargang: 28 Maand: juli Jaartal: 2010 Auteur(s): H. Faber Titel: Duchenne zonder duchennen Jaargang: 28 Maand: juli Jaartal: 2010 Deze online uitgave mag, onder duidelijke bronvermelding, vrij gebruikt worden voor (para-) medische, informatieve

Nadere informatie

Het doorbewegen bij een dwarslaesie. Paraplegie

Het doorbewegen bij een dwarslaesie. Paraplegie Het doorbewegen bij een dwarslaesie Paraplegie Inhoud Inleiding 3 Algemene opmerkingen 3 Zelfstandig doorbewegen 5 Doorbewegen door een hulppersoon 11 Colofon 20 Inleiding In deze brochure laten we de

Nadere informatie

Ga op de rug liggen. Buig de knieën en zet de voeten plat op de grond. Klap beide knieën naar één kant.

Ga op de rug liggen. Buig de knieën en zet de voeten plat op de grond. Klap beide knieën naar één kant. BUIKSPIEREN Klap beide knieën naar één kant. Beweeg de kin naar de borst en kom met de romp een klein stukje recht omhoog. Houd 4 tellen vast en ga langzaam weer terug. Bij nekklachten, nek ondersteunen

Nadere informatie

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 24 e jrg. 2006, no 1. (pp )

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 24 e jrg. 2006, no 1. (pp ) Auteur(s): R.J. Gebuis, P. van den Hoogen Titel: Ontwerp van een enkel_voet orthese: een andere benadering Jaargang: 24 Jaartal: 2006 Nummer: 1 Oorspronkelijke paginanummers: 7-15 7 Deze online uitgave

Nadere informatie

! Fig. 1: hoekstandsverandering grote teengewricht (10, 11)

! Fig. 1: hoekstandsverandering grote teengewricht (10, 11) 1. Oefeningen. We komen dan tot de volgende lenigmakende oefeningen, die specifiek zijn voor het hardlopen. Het zijn oefeningen die de mobiliteit in de gewrichten van de grote teen, voet, enkel, knie,

Nadere informatie

KNGF-richtlijn Beroerte

KNGF-richtlijn Beroerte Bijlage 2.3 Berg Balance Scale De Berg Balance Scale (BBS) evalueert het evenwicht en bestaat uit 14 test-items. 5 De items worden gescoord op een 5-punts ordinale schaal (0-4 punten). In totaal zijn 56

Nadere informatie

Instructie. Motor Assessment Scale Auteur: Carr J.H Scoring. Testvolgorde en instructies

Instructie. Motor Assessment Scale Auteur: Carr J.H Scoring. Testvolgorde en instructies Instructie Motor Assessment Scale Auteur: Carr J.H. 1985 3 Scoring De therapeut scoort ieder motorische vaardigheid op een schaal van o tot 6. De test moet in een rustige ruimte worden uitgevoerd. De patiënt

Nadere informatie

Testprotocol Trunk Impairment Scale

Testprotocol Trunk Impairment Scale Testprotocol Trunk Impairment Scale Voor het uitvoeren van de test zijn een behandelbank, een blokkussen (om 10 cm achter de patiënt te zetten bij item 3 van statische zitbalans ) en een stopwatch nodig.

Nadere informatie

Auteur(s): Frank van de Beld Titel: Iliumkanteling tijdens het gaan Jaargang: 2001 Jaartal: 19 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers:

Auteur(s): Frank van de Beld Titel: Iliumkanteling tijdens het gaan Jaargang: 2001 Jaartal: 19 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers: Auteur(s): Frank van de Beld Titel: Iliumkanteling tijdens het gaan Jaargang: 2001 Jaartal: 19 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers: 149-160 Deze online uitgave mag, onder duidelijke bronvermelding,

Nadere informatie

Henny Leentvaar (Sport)Massage. Functie testen. Datum: 14 mei 2008. Opgesteld door: Henny Leentvaar

Henny Leentvaar (Sport)Massage. Functie testen. Datum: 14 mei 2008. Opgesteld door: Henny Leentvaar Henny Leentvaar (Sport)Massage Functie testen Datum: 14 mei 2008 Opgesteld door: Henny Leentvaar Functie testen Voordat kan worden overgegaan tot tapen of bandageren van een aangedane spier en/of gewricht

Nadere informatie

Bijlage 1. Meetinstrument Patiënt Specifieke Klachten. Invulvoorbeeld

Bijlage 1. Meetinstrument Patiënt Specifieke Klachten. Invulvoorbeeld Bijlage 1 Meetinstrument Patiënt Specifieke Klachten 1 Laat de patiënt de drie moeilijkste, belangrijkste en meest frequent uitgevoerde activiteiten of bewegingen noemen waar hij/zij mee heeft. Het moeten

Nadere informatie

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 16 e jrg 1998, no. 2 (pp )

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 16 e jrg 1998, no. 2 (pp ) Auteur(s): Frank van de Beld Titel: De frozen hip Jaargang: 16 Jaartal: 1998 Nummer: 2 Oorspronkelijke paginanummers: 97-103 Deze online uitgave mag, onder duidelijke bronvermelding, vrij gebruikt worden

Nadere informatie

Mobiliserende oefeningen voor thuis

Mobiliserende oefeningen voor thuis Mobiliserende oefeningen voor thuis Oefeningen om het lichaam zo soepel mogelijk te houden Oefeningen Cervicale wervelkolom HCWK 1) Extensie: Ga rechtop zitten op een stoel en plaats de middelvingers van

Nadere informatie

Oefeningen voor beenspieren

Oefeningen voor beenspieren Oefeningen voor beenspieren Borstpass op één been Gooi de bal heen en weer. Staan op je rechtervoet betekent gooien met de linkerarm en andersom. Vang de bal met beide handen en gooi hem terug met één

Nadere informatie

Auteur(s): F. van de Beld Titel: Bekkenkanteling in het frontale vlak als huiswerkoefening Jaargang: 27 Maand: april Jaartal: 2009

Auteur(s): F. van de Beld Titel: Bekkenkanteling in het frontale vlak als huiswerkoefening Jaargang: 27 Maand: april Jaartal: 2009 Auteur(s): F. van de Beld Titel: Bekkenkanteling in het frontale vlak als huiswerkoefening Jaargang: 27 Maand: april Jaartal: 2009 Deze online uitgave mag, onder duidelijke bronvermelding, vrij gebruikt

Nadere informatie

Algemene instructies oefeningen

Algemene instructies oefeningen Algemene instructies oefeningen o Lees eerst de disclaimer voordat u deze oefeningen begint. o Indien u pijnklachten vraag dan eerst uw arts of therapeut om advies o Zorg er voor dat de spieren niet koud

Nadere informatie

VTS HSP 1. Links: 10 Rechts: 10

VTS HSP 1. Links: 10 Rechts: 10 VTS - 2014-2 HSP 1 Houdingsspieren 90.71 % Geschatte tijd 61m 20s 1 Startpositie Ruglig Benen gebogen, voeten plat. Opdracht Onderrug neutraal houden, armen spreiden en sluiten op schouderhoogte. 2 Startpositie

Nadere informatie

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 10e jrg 1992, no. 1 (pp )

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 10e jrg 1992, no. 1 (pp ) Auteur(s): C. Riezebos, A. Lagerberg, E. Koes, F. Krijgsman Titel: Kompensaties bij de beperkte heupextensie. Jaargang: 10 Jaartal: 1992 Nummer:1 Oorspronkelijke paginanummers: 24-51 Deze online uitgave

Nadere informatie

Statische rekoefeningen

Statische rekoefeningen Statische rekoefeningen Bovenlichaam Lage rugspieren Ga met je zitvlak op je hakken zitten. Duw je handen over de grond naar voren en buig je rug. Rek zover mogelijk uit. Kijk naar de grond. Houd deze

Nadere informatie

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie,12e jrg 1994, no. 6 (pp )

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie,12e jrg 1994, no. 6 (pp ) Auteur(s): Lagerberg A Titel: Ganganalyse: de beperkingen van de visuele waarneming Jaargang: 12 Jaartal: 1994 Nummer: 6 Oorspronkelijke paginanummers: 312-322 Deze online uitgave mag, onder duidelijke

Nadere informatie

Evolutie van voet en enkel

Evolutie van voet en enkel ISPO 2016 LOOPPATROON BIJ MENSEN MET EEN TRANSTIBIALE PROTHESE Han Houdijk Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Heliomare Revalidatie, Wijk aan Zee Evolutie van

Nadere informatie

Oefeningen voor thuis en op het werk.

Oefeningen voor thuis en op het werk. Oefeningen voor thuis en op het werk. Adviezen over wat je wel en beter niet kan doen. In Nederland is in de laatste twintig jaar veel onderzoek gedaan naar de invloed van oefeningen op het bewegingsapparaat.

Nadere informatie

Training van actieve heupextensie bij een CVA patiënt.

Training van actieve heupextensie bij een CVA patiënt. Case studie Training van actieve heupextensie bij een CVA patiënt. Inleiding. Een patiënt met een CVA kon in de heup onvoldoende concentrische extensie op bouwen en bleef krom lopen en met een hyperextensie

Nadere informatie

CP-handboek. Een concept voor de orthetische verzorging van de onderste extremiteiten bij cerebrale parese. 5de editie

CP-handboek. Een concept voor de orthetische verzorging van de onderste extremiteiten bij cerebrale parese. 5de editie CP-handboek Een concept voor de orthetische verzorging van de onderste extremiteiten bij cerebrale parese 5de editie Inleiding Inhoudsopgave In de afgelopen jaren hebben artsen, fysiotherapeuten en orthopedietechnici

Nadere informatie

Eerste Ergo Basistechnieken Dienst Ergotherapie

Eerste Ergo Basistechnieken Dienst Ergotherapie Eerste Ergo Basistechnieken 2017 Dienst Ergotherapie Basisprincipes Algemene aandachtspunten Bewaar de fysiologische kromming Spierkorset aanspannen Creëer steunpunten Beweeg vanuit de benen Gewichthefferstechniek

Nadere informatie

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 22 e jrg 2004, no. 2 (pp )

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 22 e jrg 2004, no. 2 (pp ) Auteur(s): F. van de Beld Titel: De excentrische crank Jaargang: 22 Jaartal: 2004 Nummer: 2 Oorspronkelijke paginanummers: 79-89 Deze online uitgave mag, onder duidelijke bronvermelding, vrij gebruikt

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Samenvatting Bewegen speelt een grote rol in het dagelijks functioneren van de mens. In de revalidatiegeneeskunde worden het objectief meten van bewegingen en een objectieve beoordeling van bewegingsstoornissen

Nadere informatie

Versterkende oefeningen schouder

Versterkende oefeningen schouder Versterkende oefeningen schouder Doel : optrainen basiskracht schoudergordel Front pull (palm greep) 3 x 20 In zit op een bal of aan de lat pull. De voeten plat op de grond en op heupbreedte. 40kg De bar

Nadere informatie

Theorie-examen Anatomie 13 januari 2006.

Theorie-examen Anatomie 13 januari 2006. Theorie-examen Anatomie 13 januari 2006. 1. Wat is de diafyse van een pijpbeen? A. Het uiteinde van een pijpbeen. B. Het middenstuk van een pijpbeen. C. De groeischijf. 2. Waar bevindt zich de pink, ten

Nadere informatie

Oefeningen voor de knie

Oefeningen voor de knie Oefeningen voor de knie Spierkracht verbeterende oefeningen voor de knie: Het is belangrijk om een goede spierkracht te hebben, mede omdat de spieren helpen bij schokabsorptie. Door een goede spierkracht

Nadere informatie

Waarom meten Podologen zoveel?

Waarom meten Podologen zoveel? Waarom meten Podologen zoveel? Borgions Paul MsC Pod Secretaris Belgische Vereniging der podologen Podoloog Podologisch Centrum Rotselaar (met focus naar Topsporters en kinderen) Biomechanicus voor KRC

Nadere informatie

Prothesen. Een overzicht van. hedendaagse ontwikkelingen. Advies comité ten aanzien van prothesen

Prothesen. Een overzicht van. hedendaagse ontwikkelingen. Advies comité ten aanzien van prothesen Januari 1955 Prothesen Een overzicht van hedendaagse ontwikkelingen Advies comité ten aanzien van prothesen Nationale Academie van Wetenschappen Nationale onderzoeksraad 1 Functionele overwegingen bij

Nadere informatie

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie,25 e jrg. 2007, no. 6 (pp )

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie,25 e jrg. 2007, no. 6 (pp ) Auteur(s): C. Riezebos Titel: De scheve as en drie-dimensionale bewegingen Jaargang: 25 Jaartal: 2007 Nummer: 6 Oorspronkelijke paginanummers: 293-301 Deze online uitgave mag, onder duidelijke bronvermelding,

Nadere informatie

Cursus Ontspanningsmassage. Bijlage spieren. Trapezius

Cursus Ontspanningsmassage. Bijlage spieren. Trapezius Cursus Ontspanningsmassage Bijlage spieren. Trapezius De trapezius (monnikskapspier) is een ruitvormige spier boven aan de achterkant van het lichaam. De trapezius loopt van de schedelbasis tot aan het

Nadere informatie

C-leg. W.Polomski revalidatiearts Heliomare Spaarne Ziekenhuis

C-leg. W.Polomski revalidatiearts Heliomare Spaarne Ziekenhuis C-leg W.Polomski revalidatiearts Heliomare Spaarne Ziekenhuis C-leg 5 jaar klinische ervaring Indicatiestelling Wat is een C-leg Kniecomponent bestaande uit: monocentrisch kniescharnier computergestuurde

Nadere informatie

BERG BALANCE SCALE (HIERARCHISCHE VERSIE)

BERG BALANCE SCALE (HIERARCHISCHE VERSIE) BERG BALANCE SCALE (HIERARCHISCHE VERSIE) UITVOERING EN INSTRUCTIE: Algemene aanwijzingen: De onderzoeker doet zo nodig elke vaardigheid voor. De instructie moet beperkt blijven tot de opdracht. Tijdens

Nadere informatie

Inleiding Checklist en tips

Inleiding Checklist en tips Inleiding Speed ladder, speedfoot ladder, oefenladder, agility ladder, snelle voeten ladder zijn enkele benamingen die gebruikt worden voor het meest simpele en effectieve trainingsmiddel in de wereld.

Nadere informatie

Oefenstof voor aquamove:

Oefenstof voor aquamove: Oefenstof voor aquamove: De oefenstof wordt opgedeeld in vijf verschillende onderdelen nl.: loopoefeningen, oefeningen in het ondiepe gedeelte, oefeningen in het diepe gedeelte, partneroefeningen en spelvormen.

Nadere informatie

Het mechanische systeemkniegewricht

Het mechanische systeemkniegewricht Het mechanische systeemkniegewricht Design: www.imagewerk.de... voor de standfasevergrendeling door plantairflexie Toepassing De systeemkniegewrichten NEURO MATIC en NEURO TRONIC kunnen worden toegepast

Nadere informatie

Post-Op braces S t a b i l i s e r e n e n i m m o b i l i s e r e n p r o d u c t i n f o r m a t i e

Post-Op braces S t a b i l i s e r e n e n i m m o b i l i s e r e n p r o d u c t i n f o r m a t i e Post-Op braces t a b i l i s e r e n e n i m m o b i l i s e r e n p r o d u c t i n f o r m a t i e OT TO BOCK POT- OP BRCE --------------------------- eer en meer worden bij postoperatieve of posttraumatische

Nadere informatie

Ontwikkelingszorg en positionering infosessie ontwikkelingszorg FOD volksgezondheid 19 november 2013

Ontwikkelingszorg en positionering infosessie ontwikkelingszorg FOD volksgezondheid 19 november 2013 Ontwikkelingszorg en positionering infosessie ontwikkelingszorg FOD volksgezondheid 19 november 2013 Sofie Vuylsteke Lic. Kinesitherapie Bobath therapeute Neonatologie UZ Leuven Problemen waar prematuur

Nadere informatie

Preventieve en correctieve mobiliserende gymnastiek bij chronische respiratoire aandoeningen

Preventieve en correctieve mobiliserende gymnastiek bij chronische respiratoire aandoeningen Preventieve en correctieve mobiliserende gymnastiek bij chronische respiratoire aandoeningen Bij een aantal chronische respiratoire aandoeningen zien we (soms reeds bij of kort na de geboorte) vervormingen

Nadere informatie

A. Schot uit stand. (tot 50% van de schotafstand)

A. Schot uit stand. (tot 50% van de schotafstand) 1 Voorwoord. Scoren, daar doen we het allemaal voor! Een doelpunt scoren is de bekroning van het geleverde werk, het samenspel. Er wordt tijdens de aanleerfase veel te weinig aandacht besteed aan deze

Nadere informatie

Vaardigheidstesten. Schaatsen

Vaardigheidstesten. Schaatsen Vaardigheidstesten Schaatsen 1 Inhoud Inleiding...3 Begrippenlijst Schaatsen en Inline-skaten...4 Niveau 1 schaatsen...6 Niveau 2 schaatsen...7 Niveau 3 schaatsen...8 Niveau 4 schaatsen...9 Niveau 5 schaatsen...

Nadere informatie

Oefenschema 'christof mariën'

Oefenschema 'christof mariën' Oefenschema 'christof mariën' 01/03/2017 18:11 SQUAT UNIPODAAL MET STEUN Staand op 1 been, gestrekte knie en neutraal voetgewelf. 1 hand neemt steun (bijv. aan een stoel), andere hand in de zij. Het andere

Nadere informatie

RUGREVALIDATIE THUISPROGRAMMA STRETCHING-MOBILISATIE-STABILISATIE. - Patiëntinformatie -

RUGREVALIDATIE THUISPROGRAMMA STRETCHING-MOBILISATIE-STABILISATIE. - Patiëntinformatie - RUGREVALIDATIE THUISPROGRAMMA STRETCHING-MOBILISATIE-STABILISATIE - Patiëntinformatie - Algemene richtlijnen Alle stretchingsoefeningen, mobilisatie-en stabilisatieoefeningen uitvoeren binnen de pijngrens

Nadere informatie

Samenvatting. Het maximaliseren van de effectiviteit van enkel voet orthesen bij kinderen met cerebrale parese

Samenvatting. Het maximaliseren van de effectiviteit van enkel voet orthesen bij kinderen met cerebrale parese Het maximaliseren van de effectiviteit van enkel voet orthesen bij kinderen met cerebrale parese Lopen, of wandelen, is een van de meest belangrijke activiteiten in het dagelijks leven. Hoewel lopen een

Nadere informatie

Revalidatie nieuwe heupoperatie. Achterste benadering

Revalidatie nieuwe heupoperatie. Achterste benadering Revalidatie nieuwe heupoperatie Achterste benadering Afdeling fysiotherapie Datum: januari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Revalidatie 4 3 Thuissituatie 5 4 Anatomie 6 5 Operatietechniek 7 6 Leefregels achterste

Nadere informatie

1- Stretchen Flexie - Sets:3 / Vasthouden:10sec / Rust:10sec. 2- Passieve ROM Extensie - Sets:3 / Vasthouden:10sec / Rust:10sec.

1- Stretchen Flexie - Sets:3 / Vasthouden:10sec / Rust:10sec. 2- Passieve ROM Extensie - Sets:3 / Vasthouden:10sec / Rust:10sec. Notities: 1- Stretchen Flexie - Sets:3 / Vasthouden:10sec / Rust:10sec Ga op handen en knieën liggen (vierpuntspositie) met je knieën recht onder je heupen en je handen recht onder je schouders. Je rug

Nadere informatie

Fit-o-meter initiatielessen Sportdienst Brecht Kim Van Hofstraeten - Jef Van Dyck

Fit-o-meter initiatielessen Sportdienst Brecht Kim Van Hofstraeten - Jef Van Dyck initiatielessen 2011 Sportdienst Brecht Kim Van Hofstraeten - Jef Van Dyck Algemene uitleg: Als je voor de eerste keer gaat sporten moet je er altijd opletten dat je je niet overbelast. Dus doe het in

Nadere informatie

Auteur(s): R. v.d. Meer Titel: De omdraaiplastiek Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 4 Oorspronkelijke paginanummers:

Auteur(s): R. v.d. Meer Titel: De omdraaiplastiek Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 4 Oorspronkelijke paginanummers: Auteur(s): R. v.d. Meer Titel: De omdraaiplastiek Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 4 Oorspronkelijke paginanummers: 171-182 Deze online uitgave mag, onder duidelijke bronvermelding, vrij gebruikt worden

Nadere informatie

Apoplexie-handboek. Een concept voor de orthetische verzorging van de onderste extremiteiten na een beroerte

Apoplexie-handboek. Een concept voor de orthetische verzorging van de onderste extremiteiten na een beroerte Apoplexie-handboek Een concept voor de orthetische verzorging van de onderste extremiteiten na een beroerte Inleiding Jaarlijks worden volgens gegevens van de WHO wereldwijd ca. 15 miljoen mensen getroffen

Nadere informatie

Adviezen ter preventie van bekkenklachten

Adviezen ter preventie van bekkenklachten Adviezen ter preventie van bekkenklachten Verdeel uw activiteiten over de dag en neem van tijd tot tijd rust. Beperk het traplopen; u kunt traplopen door de voet bij te trekken. Neem een goede hoge stoel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ZORGPLAN MAKEN.

HOOFDSTUK 4. ZORGPLAN MAKEN. HOOFDSTUK 4. ZORGPLAN MAKEN. 4.1 PRINCIPES VAN BEENORTHESEN 1 Na het formuleren van de zorgvraag volgt stap 3 in de Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg; het maken van het zorgplan. In deze stap wordt de

Nadere informatie

Techniek van het sprinten

Techniek van het sprinten 1 Techniek van het sprinten Het sprinten is een cyclische bewegingen, waarbij twee op elkaar volgende passen vormen. Tijdens de passen worden alle afzonderlijke fasen van de loopbeweging uitgevoerd; vervolgens

Nadere informatie

Instructies en oefeningen voor het gebruik van de Speedladder trainingsladder

Instructies en oefeningen voor het gebruik van de Speedladder trainingsladder Internet: www.medipreventiecentrum.nl www.facebook.com/medipreventiecentrum Instructies en oefeningen voor het gebruik van de Speedladder trainingsladder Internet: http://www.medipreventiecentrum.nl 1

Nadere informatie

De biomechanica van het sprinten De techniek van het lopen op maximale snelheid (deel 1)

De biomechanica van het sprinten De techniek van het lopen op maximale snelheid (deel 1) TRAINING In november 2011 was de Amerikaanse biomechanicus Ralph Mann in Nederland om een lezing te houden over zijn kijk op de biomechanica van de sprint. Het model dat hij presenteerde richt zich zowel

Nadere informatie

Handout ParkinsonNet Jaarsymposium Gangbeeld analyse bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme:

Handout ParkinsonNet Jaarsymposium Gangbeeld analyse bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme: Gangbeeld analyse bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme: mogelijkheden voor de klinische praktijk Prof. Dr. Sander Geurts, Hoogleraar revalidatiegeneeskunde Coördinator Mobiliteitspoli Afdeling

Nadere informatie

Schoofs Orthopedie. - Ventraal gesloten onderbeenkoker in combinatie met een redresseerbaar enkelsegment voorzien van veren of

Schoofs Orthopedie. - Ventraal gesloten onderbeenkoker in combinatie met een redresseerbaar enkelsegment voorzien van veren of Onderbeenorthesen REDRESSIEORTHESE KNIEGEWRICHT (maatwerk) - Ventraal gesloten onderbeenkoker in combinatie met een redresseerbaar enkelsegment voorzien van veren of staafjes. - De orthese is vervaardigd

Nadere informatie

Cardioschema (50 minuten)

Cardioschema (50 minuten) Cardioschema (0 minuten) Programma Programma minuten» niveau Fiets minuten» niveau à minuten» minuten niveau» minuten niveau» minuten niveau Crosstrainer 0 minuten» minuten wandelen» lopen minuten aan

Nadere informatie

Mini-BESTest: Balance Evaluation Systems Test

Mini-BESTest: Balance Evaluation Systems Test Deze versie van het meetinstrument is afkomstig uit de KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2016) Mini-BESTest: Balance Evaluation Systems Test Benodigdheden: Een stevige stoel (bij voorkeur eentje die

Nadere informatie

KNZB applicatie MOZ landtraining

KNZB applicatie MOZ landtraining KNZB applicatie MOZ landtraining Praktijk oefeningen Stahouding Ingezakte houding Actieve stahouding Squathouding Foute squathouding Juiste squathouding Controle transversus Neutraal, geen aanspanning

Nadere informatie

ERASMUS MC MODIFICATIE VAN DE (REVISED) NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT Handleiding

ERASMUS MC MODIFICATIE VAN DE (REVISED) NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT Handleiding De Erasmus MC Modificatie van de (revised) Nottingham Sensory Assessment (EmNSA) 1 is een meetinstrument om bij patiënten met intracraniële aandoeningen de tastzin, de scherp-dof discriminatie en de propriocepsis

Nadere informatie

Neuro-Orthotics voor volwassenen

Neuro-Orthotics voor volwassenen Neuro-Orthotics voor volwassenen compenseren van functionele beperkingen bij neurologische aandoeningen basko.com Neuro-Orthotics voor volwassenen compenseren van functionele beperkingen bij neurologische

Nadere informatie

Auteur(s): R. Oostendorp Titel: Commentaar op: de gang van Duchenne Jaargang: 5 Jaartal: 1987 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers:

Auteur(s): R. Oostendorp Titel: Commentaar op: de gang van Duchenne Jaargang: 5 Jaartal: 1987 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: Auteur(s): R. Oostendorp Titel: Commentaar op: de gang van Duchenne Jaargang: 5 Jaartal: 1987 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 218-229 Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in Haags Tijdschrift

Nadere informatie