LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE"

Transcriptie

1 2014 LEERGANG LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE Dé opleiding voor psychiaters en beleidsprofessionals die effectief willen opereren binnen het krachtenveld waarin ze in verschillende rollen (professional, playing captain, leidinggevende) functioneren en hun persoonlijke effectiviteit en werkplezier willen versterken. Voor de leergang is accreditatie aangevraagd bij de NVvP. De leergang is voor 82 punten geaccrediteerd door de NVvP. Ingrediënten Een afwisselend programma met vaart: korte inleidingen afgewisseld met opdrachten in kleinschalige leergroepen, die per blok van samenstelling wisselen. Actief leren door doen (oefenen): rollenspelen, discussies, groepsopdrachten en door de besproken onderwerpen te verbinden met de eigen werkrealiteit. Werkbesprekingen in een groep met een vaste samenstelling waarin onder leiding van een docent eigen werkgerelateerde casuïstiek wordt besproken. Waar mogelijk wordt een verband gelegd met de onderwerpen die in de leergang zijn behandeld. Zelfsturing vanuit eigen missie, visie en een daarop gebaseerd Persoonlijk Ontwikkelings Plan dat leidend is voor het leren en aanscherpen van de kennis. Het is de basis voor effectief (persoonlijk) leiderschap. Van missie en visie naar een eigen beleidsplan. Waarom een leergang Beleidspsychiatrie? Als psychiater opereert u in het spanningsveld tussen zorginhoud en organisatie. Om effectief in dat krachtenveld te kunnen functioneren, is het niet voldoende om een goede diagnosticus en behandelaar te zijn. Om een goede bijdrage aan het zorgbeleid te leveren is clinical leadership vereist. U moet de vakinhoudelijke processen en ontwikkelingen weten te vertalen naar beleid, organisatie en bedrijfsvoering. En andersom. Dat vereist niet alleen inzicht in beleids- en organisatieprocessen, maar stelt ook eisen aan persoonlijke effectiviteit en competenties op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling, zelfsturing, inspirerend en resultaatgericht leiderschap, en veranderkunde. De leergang Beleidspsychiatrie is dé route om u als psychiater verder te ontwikkelen in deze richting. Meer dan 600 collegae hebben de leergang inmiddels gevolgd. Sommigen functioneren nu in directie- en bestuursfuncties. Anderen kozen bewust (mede op basis van de inzichten die ze in de leergang verworven hebben) voor rollen dichtbij de patiëntenzorg. Allen hebben hun repertoire verrijkt en managen het zorgproces effectiever en doelmatiger. Veel collegae van de vorige jaargangen ontmoeten elkaar nog geregeld voor uitwisseling, intervisie of verdere verdieping. De leergang verandert zowel onder invloed van de ontwikkelingen in de GGZ als van de veranderde behoeften van psychiaters en instellingen. Deelnemers zijn zeer enthousiast over het afwisselende programma en het accent op actief leren en persoonlijk leiderschap. Zorgprocessen als uitgangspunt voor bedrijfsvoering en organisatie. Doorgaand leerproces. Naar behoefte worden geaccrediteerde tweedaagse verdiepingsblokken georganiseerd, volgens de vertrouwde formule. Voor opleidingen en workshops met impact

2 Voor wie? Cursisten zijn psychiaters uit alle sectoren: Volwassenen, Ouderen, Kinder- en Jeugd en Forensische Psychiatrie, uit geïntegreerde GGZ instellingen, RIAGG s en Psychiatrische Afdelingen van Algemene en Academische Ziekenhuizen. Ze functioneren doorgaans in leidinggevende functies, soms op directieniveau, oriënteren zich op zo n rol of bereiden zich daarop voor. De verscheidenheid in ervaring, setting, rollen en achtergrond van de deelnemers draagt bij aan inzicht en leren. Opzet en inhoud De leergang omvat vijf blokken van 2,5 aaneengesloten dagen, verspreid over een periode van acht maanden. In principe kunnen cursisten zich inschrijven voor een afzonderlijk blok. Echter, een belangrijk onderdeel van de leergang zijn de werkbesprekingen. Elk blok heeft twee werkbesprekingen. Dit zijn bijeenkomsten in een vaste samenstelling, onder leiding van één van de docenten. Tijdens deze werkbesprekingen worden de besproken thema s verbonden aan de eigen werkrealiteit en worden eigen problemen en vraagstukken ingebracht. Daarom verdient het de aanbeveling alle blokken van de leergang in één jaar te volgen. Elk blok heeft een kernthema: 1 BLOK 1: KERNTHEMA: (ZELF-)STURING VANUIT MISSIE EN VISIE. Onderwerpen: Verkenning beleidspsychiatrie, (Zelf-)sturing vanuit missie en visie, Organisatiekunde, Presenteren en Motiveren. 2 BLOK 2: KERNTHEMA: LEIDERSCHAP EN BELEIDSONTWIKKELING. Onderwerpen: (Duaal) Leiderschap, Sturen vanuit visie & beleidsplan, Onderhandelen en Marktwerking, Persoonlijk leiderschap, samenwerking en teameffectiviteit. 3 BLOK 3: KERNTHEMA: PLANMATIG EN PROJECTMATIG REALISEREN. Onderwerpen: Timemanagement, Projectmanagement, SWOT-analyse en Effectief en constructief een conflict aangaan (met medewerking van acteurs). 4 BLOK 4: KERNTHEMA: LEIDEN EN MANAGEN VAN VERANDERINGSPROCESSEN. Onderwerpen: Leiding geven aan veranderingsprocessen: kunst en kunde, HRM en bevlogenheid, Ondernemerschap, Patiëntenlogistiek, Zorglogistieke bedrijfsvoering en Procesgericht organiseren. Met medewerking van gastsprekers. 5 BLOK 5: KERNTHEMA: PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN CAPITA SELECTA. Onderwerpen: Persoonlijk Leiderschap en effectiviteit vanuit innerlijke kracht (samen met een aikido-meester), Kosten en Baten van Zorg, Health Care Governance, en Samenwerking op strategisch/tactisch niveau en De rol van de stakeholders, o.a. de verzekeraars (gastspreker). Wat heeft deelname de cursisten naar eigen zeggen opgeleverd? > Meer inzicht in en kennis van beleids- en organisatieprocessen. > Effectiever functioneren binnen het krachtenveld waarin ze als psychiater in verschillende rollen (professional, playing captain, leidinggevende) opereren. > Vaardiger en steviger op het gebied van samenwerking, invloed en leiderschap. > Meer inzicht in de mate waarin en de manier waarop ze zich verder willen ontwikkelen als psychiater in de richting van beleids-, management en bestuurlijke functies. > Beschikken over een netwerk en uitwisselingsmogelijkheden op het gebied van beleidspsychiatrie. > Persoonlijk leiderschap: weten wat je wilt, daarvoor gaan staan, je eigen leider zijn.

3 PRAKTISCHE INFORMATIE LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE 2014/2015 ACCREDITATIE De Leergang was geaccrediteerd voor 82 punten, gebaseerd op het toen geaccepteerde uitgangspunt dat elk van de vijf blokken als aparte cursus wordt beschouwd, waarvoor je apart kan inschrijven. De leergang werd geaccrediteerd voor 24 punten, het maximale aantal punten dat de NVvP aan één cursus kan toekennen. Voor de leergang wordt opnieuw accreditatie aangevraagd. We weten nog niet zeker hoeveel punten deelname aan de leergang dit jaar op zal leveren: 24 (dat in ieder geval), 40 (het maximaal aantal punten dat de KNMG geeft voor één cursus) of 82 We zijn hierover in gesprek met de commissie ABNA en de KNMG. DEELNEMERS DOCENTEN Psychiaters, werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het maximum aantal deelnemers is 24. Per instelling kunnen in principe niet meer dan vier deelnemers worden aangemeld. In overleg met de docenten kan daar in bepaalde gevallen van worden afgeweken. De leergang beleidspsychiatrie wordt vormgegeven door Berends-Que-Performance in samenwerking met de Afdeling Beleidspsychiatrie van de Vereniging voor Psychiatrie. De docenten zijn: Frank Berends, GZ-psycholoog, trainer/coach en organisatieadviseur; Frans Que T.H., psychiater-psychotherapeut, MBA. Daarnaast treden enkele gastdocenten en acteurs op. DATA 2013 / 2014 Blok 1: 8, 9 en 10 oktober 2014 Blok 2: 10, 11 en 12 december 2014 Blok 3: 21, 22 en 23 januari 2015 Blok 4: 25, 26 en 27 maart 2015 Blok 5: 27, 28 en 29 mei 2015 De aanvangstijd van de blokken 1 t/m 4 is woensdagmiddag uur, ze eindigen vrijdagmiddag om uur. Blok 5 start woensdag om uur en sluit vrijdagmiddag af om uur. TIJDSBESTEDING PLAATS Vijf bijeenkomsten van 2,5 dag (inclusief de tussenliggende avonden). Voorbereiding ca. 4,5 uur per bijeenkomst (literatuur en opdracht). Hotel t Speulderbos Speulderbosweg AP Garderen telefoon: (0577) KOSTEN AANMELDING PROCEDURE VAN DEELNAME ANNULERINGSREGELING De kosten bedragen 6.200,- per persoon (inclusief hotelkosten); over te maken na ontvangst van de factuur. Er is geen BTW verschuldigd. Het volgen van een afzonderlijk blok kost 1750,- U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te zenden. U vindt dit formulier in de brochure, op onze site en op de website: Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Circa drie weken voor de datum van het eerste blok ontvangt u de uitnodiging met het programma, de factuur en overige informatie. Annulering kan alleen schriftelijk: per brief, fax of per . Tot twee maanden voorafgaande aan de leergang brengen wij u 100,- administratiekosten in rekening. Vanaf twee maanden tot twee weken voor de aanvangsdatum brengen wij u 50% van de cursuskosten in rekening. Vanaf twee weken voor de aanvangsdatum brengen wij u 100% van de cursuskosten in rekening. De reden van afzegging speelt geen rol bij het hanteren van de annuleringsregeling. Wanneer de annulerende persoon of organisatie vervanging regelt, worden geen extra kosten in rekening gebracht. In onvoorziene gevallen heeft Performance het recht de cursusdata, locatie of kosten te wijzigen. Een aanmelding kan in dit geval zonder kosten worden geannuleerd. Bij onvoldoende deelname behoudt Performance zich het recht voor de cursus te annuleren.

4 Inlichtingen Met praktische vragen kunt u terecht bij: CongresPartners Nederland Mariëtte Winter Klepelhoek GZ Leusden T. (033) F. (033) E. Voor inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot: Berends-Que-Performance Amsterdamseweg GH Arnhem T (Frans Que) T of (Frank Berends) E. Frank Berends Frans Que MEER INFORMATIE: EN persoonlijke en professionele ontwikkeling Staat voor leiderschap- en managementontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg middels opleiding, training en coaching. Het gaat ons om vakmanschap als combinatie van kunst, kennis en kunde. Naast resultaat hechten wij veel belang aan gedrevenheid en plezier hebben in wat je doet. Wij ontwikkelen onze opleidingsactiviteiten, waaronder de Leergang Beleidspsychiatrie in samenwerking met de Afdeling Beleidspsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

5 AANMELDINGSFORMULIER LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE 2014/2015 personalia naam: functie: basisberoep: BIG-registratiecode: geboortejaar instelling: M / V sector graag aankruisen; meerdere mogelijk volwassenen kortdurend volwassenen langdurend kinderen/jeugd ouderen forensische psychiatrie verslavingszorg overig, nl: adresgegevens instelling postadres: postcode / plaats: telefoon: fax: adresgegevens privé adres deelnemer: postcode / plaats: telefoon: fax: Invullen NIET verplicht data leergang 2014/2015 Blok 1: 8, 9 en 10 oktober 2014 Blok 2: 10, 11 en 12 december 2014 Blok 3: 21, 22 en 23 januari 2015 Blok 4: 25, 26 en 27 maart 2015 Blok 5: 27, 28 en 29 mei 2015 kosten wie voldoet de factuur? stukken ontvangen op adres 6.200,- per persoon (inclusief hotelkosten) voor de hele leergang, of 1.750,- per afzonderlijk blok. Over te maken na ontvangst van de factuur. Instelling / U zelf (doorhalen wat niet van toepassing is) Instelling / Privé (doorhalen wat niet van toepassing is) datum handtekening U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar: Mariëtte Winter, CongresPartners Nederland, Klepelhoek 1, 3833 GZ Leusden of scannen en mailen naar De aangemelde persoon is op de hoogte van de inschrijvingsvoorwaarden en de annuleringsregeling (zie de brochure of kijk op

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

Etiquette en omgangsvormen

Etiquette en omgangsvormen Etiquette en omgangsvormen 2-daagse Training Etiquette heeft alles te maken met omgangsvormen, normen en waarden. De regeltjes vormen een steuntje in de rug tijdens het zakendoen. Zie het als een soort

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Taking up leadership

Taking up leadership Taking up leadership Leiderschapsprogramma voor ondersteunend personeel van academische organisaties Oktober 2015/2016 www.nvsc.nl Quotes De cursus Taking up Leadership heeft mij bewust gemaakt van de

Nadere informatie

Algemene Studievoorwaarden IBTO

Algemene Studievoorwaarden IBTO Andere of afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien ze schriftelijk zijn overeengekomen. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Open Managementtraining EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Ik wens je veel medewerkers is een gevleugelde uitspraak. Meestal wordt deze uitspraak gebruikt om aan te geven dat medewerkers je als manager knap bezig

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE! MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld

Nadere informatie