OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS"

Transcriptie

1 OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

2 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van Octaaf, het samenwerkingsverband dat sinds 1993 managementopleidingen voor het primair onderwijs heeft verzorgd. In Penta Nova hebben vijf hogescholen hun krachten gebundeld. Gezamenlijk verzorgen zij hoogwaardige opleidingen voor (toekomstige) leidinggevenden in het primair (po), voortgezet (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo/bve). De vijf hogescholen van Penta Nova zijn: Christelijke Hogeschool Ede Driestar Hogeschool Gereformeerde Hogeschool Zwolle Hogeschool INHolland P.c. hogeschool Marnix Academie Visie Penta Nova hanteert een integrale visie op schoolleiderschap in het onderwijs. Dat wil zeggen dat de opleidingen gericht zijn op de praktijk en focussen op onderwijskundig, transformatief en moreel leiderschap. Centraal uitgangspunt in de opleidingen van Penta Nova is het onderzoeksmatig leiderschap in een school met een onderzoek gerichte cultuur. De onderzoeksmatige schoolleider maakt gebruik van de aanwezige data in de school om het onderwijsproces te sturen en te verbeteren met als uiteindelijke doelstelling de resultaten van de leerlingen te verbeteren. Lectoraat In september 2009 heeft Penta Nova het lectoraat Leiderschap in het onderwijs ingesteld. Dr. Meta Krüger vervult dit lectoraat en heeft als onderzoeksonderwerp de onderzoeksmatige schoolleider die het primaire proces in de school verbetert. Dit onderzoek wordt gedaan door leden van de Kenniskring die bestaat uit opleiders en schoolleiders. Docenten Penta Nova maakt gebruik van ervaren docenten, die afkomstig zijn van de participerende hogescholen. Ook worden regelmatig externe specialisten ingezet. Op beleidsniveau wordt de samenwerking tussen de vijf hogescholen vormgegeven in een Stuurgroep, waarin alle hogescholen zijn vertegenwoordigd. Aanbod Penta Nova verzorgt de volgende managementopleidingen en trainingen: IMPULS training Financieel management 1 dag IMPULS training Onderhandelen 1 dag Oriëntatie op Management (OOM) 6 maanden Opleiding Middenmanagement (MM) 1 jaar Opleiding Schoolleider (OSL) 2 jaar Opleiding Directeur Primair Onderwijs (DPO) 1 jaar Master Educational Leadership (MEL) 2 jaar Alle opleidingen en trainingen verzorgt Penta Nova ook als maatwerkopleidingen op locatie. OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 1

3 Opleidingslocaties De opleidingen van Penta Nova worden over geheel Nederland aangeboden. Op basis van het aantal aanmeldingen per lesplaats wordt besloten of de opleiding in een bepaalde lesplaats doorgaat. De lesplaatsen zijn: Haarlem/Alkmaar Gouda Ede Rotterdam/Den Haag Utrecht Zwolle Besturen kunnen op locatie een opleidingstraject arrangeren. Vaak gebeurt dit in samen werking met meerdere besturen in een bepaalde regio. In deze algemene brochure worden de diverse opleidingen kort beschreven. Voor uitgebreide informatie over de opleidingen en voor aanmeldingsformulieren verwijs ik u graag naar onze website: Hier vindt u uitgebreide digitale brochures per opleiding. Ik wens u veel succes met het maken van uw keuze en hoop u te ontmoeten bij een van onze opleidingen. Drs. Peter Dijkxhoorn Opleidingsmanager Penta Nova Opleidingen Penta Nova Leidinggevenden po/vo/mbo Leerkrachten po/vo/mbo Excelleren Master Educational Leadership Jaar 2 30 ECTS Master Educational Leadership Jaar 1 30 ECTS Ontwikkelen Oriënteren Opl. Directeur Primair Onderwijs 1 jaar 18 ECTS Opleiding Schoolleider Jaar 2 20 ECTS Opleiding Schoolleider Jaar 1 20 ECTS Middenmanagement 3x5 ECTS Modules Oriëntatie op Management 6 maanden 2 OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

4 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Opleidingen Penta Nova Overzicht van de opleidingen Voorlichtingsbijeenkomsten Opleidingen, locaties en lesdagen Training IMPULS Financieel management Training IMPULS Onderhandelen Oriëntatie op management (OOM) Opleiding Middenmanagement (MM) Opleiding Schoolleider (OSL) Opleiding Directeur Primair Onderwijs (DPO) Master Educational Leadership (MEL) Contactinformatie Aanmeldingsformulier Trainingen Aanmeldingsformulier Opleidingen Overzicht van de opleidingen Opleiding Doelgroep Duur Toelating Studielast Afronding Oriëntatie op management Docenten po/vo/mbo 6 maanden Intake 4 ECTS Certificaat Middenmanagement Docenten po/vo/mbo 1 jaar (3 modules) Intakegesprek 15 ECTS Diploma (+ certificaat per module) Opleiding Schoolleider Directeur Primair Onderwijs Leidinggevenden po/vo/mbo 2 jaar Intakegesprek 40 ECTS Diploma (+ certificaat na 1 jaar) Leidinggevenden po 1 jaar Intakegesprek 18 ECTS Diploma Master Educational Leadership Schoolleiders po/vo/mbo 2 jaar Position paper intake 60 ECTS Getuigschrift Master OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 3

5 Voorlichtingsbijeenkomsten In het voorjaar van 2012 zullen er op diverse leslocaties weer voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden over de opleidingen van Penta Nova. Op deze voorlichtingsavond krijgt u informatie over de lesprogramma s. Ter plaatse kunt u een vrijblijvend persoonlijk studieadvies en carrièreperspectief vragen. Lesplaats Hogeschool Datum Rotterdam Hogeschool INHolland Donderdag 22 maart, donderdag 24 mei van tot uur Gouda Driestar Hogeschool Zaterdag 10 maart van tot uur. Utrecht Marnix Academie Donderdag 22 maart, donderdag 19 april en donderdag 24 mei van tot uur. Ede Chr. Hogeschool Ede Dinsdag 20 maart, dinsdag 24 april en woensdag 9 mei van tot uur Zwolle Geref. Hogeschool Zwolle Woensdag 4 april van tot uur U kunt zich aanmelden voor een voorlichtingsavond via onder vermelding van locatie en datum. Opleidingen, locaties en lesdagen Oriëntatie op Midden- Opleiding Directeur Master management management Schoolleider Primair Educational Onderwijs Leadership Haarlem woensdag woensdag dinsdag dinsdag Rotterdam woensdag woensdag dinsdag dinsdag Den Haag woensdag woensdag dinsdag dinsdag Gouda woensdag woensdag dinsdag dinsdag Utrecht woensdag woensdag dinsdag dinsdag donderdag Ede woensdag woensdag dinsdag dinsdag Zwolle woensdag woensdag dinsdag dinsdag 4 OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

6 Trainingen Penta Nova biedt schoolleiders en andere leidinggevenden in de school korte en praktische trainingen aan: IMPULS Financieel Management De training Financieel Management (Stresstest Schoolplan) is gericht op doelmatiger onderwijs. U vergaart kennis om met de huidige middelen een verhoging van de onderwijskwaliteit tot stand te brengen. U ontwikkelt een groter kostenbesef door inzicht in de kosten van de uitvoering van het schoolplan en leert belemmerende factoren voor doelmatiger onderwijs in de schoolcultuur te herkennen. Daarnaast leert u middelen in te zetten waarmee u het doelmatigheidsbesef kunt bevorderen, een financiële paragraaf in het schoolplan strategische betekenis geven en een balans lezen en interpreteren. Docent Arco Hak Datum Maandag 16 januari 2013 Prijs 295, IMPULS Onderhandelen De training Onderhandelen is gericht op het bevorderen van uw onderhandelingsvaardigheden. U ontdek welke aspecten en verschillende belangen een rol spelen bij het onderhandelen. Leren herkennen wat een mogelijk gemeenschappelijk belang is, het goed houden van de sfeer, geduldig kunnen zijn, maar ook ervoor durven gaan en uzelf en uw organisatie serieus nemen zijn elementen die een rol spelen om succesvol te zijn in onderhandelingssituaties. U werkt praktisch aan het succesvol afsluiten van onderhandelingen die resulteren in een win-win situatie. Deze training vult uw leiderschapsvaardigheden aan en biedt verdieping! Docent Theo Hoekstra Datum Donderdag 31 januari 2013 Prijs 295, OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 5

7 Oriëntatie op management (OOM) Vooraf De komende jaren zal het tekort aan leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs drastisch toenemen. Op dit moment is het voor schoolbesturen al lastig om goede leidinggevenden te vinden, maar de komende jaren zullen veel schoolleiders met pensioen gaan, waardoor de behoefte aan leidinggevenden alleen nog maar zal toenemen. Voor leerkrachten met ambitie ligt hier de kans om de ambitie te verwezenlijken. Doelgroep Oriëntatie op management is bedoeld om ambitieuze leerkrachten de gelegenheid te bieden kennis te maken met aspecten van leidinggeven, inzicht te geven in de dagelijkse praktijk van een leidinggevende en er achter te komen of leidinggeven iets is wat bij hen past. Ambitieuze leerkrachten denken regelmatig na over hun loopbaanperspectief. Ze stellen zich vragen als: Is leidinggeven iets voor mij? Heb ik het in me om leiding te gaan geven? Heb ik voldoende kwaliteiten om leiding te geven? Wat houdt leidinggeven op een school eigenlijk in? Het samenbrengen van de ambitie van de leerkracht en de vraag naar leidinggevenden vanuit de organisatie is een mooie gelegenheid om persoonlijke en organisatiedoelen met elkaar te verbinden. Inhoud Het traject bestaat uit een intakegesprek, twee begeleidingsgesprekken, vier dagbijeenkomsten, praktijkopdrachten, een externe oriëntatie bij een andere school en een eindgesprek over de vraag: Is leidinggeven iets voor mij? Thema s in het traject zijn: het beroepsbeeld van de schoolleider, de competenties van de schoolleider de rollen, taken en bevoegdheden van de schoolleider. Start en duur Het traject start in januari 2013 en duurt tot juni De lesdag is woensdag. Kosten De kosten voor het traject bedragen 1.950,. Het inschrijfgeld is 125, en voor boeken moet u rekening houden met een bedrag van 150,. Afronding De afronding van het traject bestaat uit een persoonlijk gesprek over de kwaliteiten van de deelnemer met een loopbaanadvies. U ontvangt na positieve afronding een certificaat. 6 OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

8 Opleiding Middenmanagement (MM) Doelgroep De opleiding Middenmanagement van Penta Nova is voor ambitieuze docenten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, teamleiders etc. uit het po/vo/mbo, die al een middenmanagementfunctie hebben of die een dergelijke functie ambiëren. U wilt zich bekwamen in het voeren van lastige gesprekken, leiden van vergaderingen, aansturen van veranderingen in een project; daarnaast wordt u zich bewust van uw visie op onderwijs en leidinggeven. Inhoud De opleiding Middenmanagement is gebaseerd op de competenties die Penta Nova hanteert voor leidinggevenden in het onderwijs. Deze competenties zijn een combinatie van de competenties voor het vo en de NSA competenties van het po. Voor de opleiding Middenmanagement is een keuze gemaakt voor de competenties die vooral van toepassing zijn voor middenmanagers. De opleiding Middenmanagement is een praktische opleiding, waarin de instrumentele vaardigheden van de middenmanager centraal staan. De opleiding kent twee doorlopende leerlijnen: de thematische lijn; waarin de inhoud van de opleiding wordt vormgegeven de persoonlijke lijn; waarin de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal staat. De opleiding Middenmanagement is opgebouwd uit drie modulen: Module 1: Visie op onderwijs en management In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde; visie op onderwijs, visie op leiderschap, vormen van leiderschap, leiderschapsstijlen, taak en rol middenmanager, opbrengstgericht leiderschap etc. Module 2: Algemene communicatieve managementvaardigheden In deze module komen onderwerpen aan de orde als gesprekken met professionals en ouders, actief luisteren, feedback geven, vragen stellen, kritiekgesprek, slecht nieuwsgesprek, evaluatiegesprek, de middenmanager als leider van overlegsituaties; soorten vergaderingen, fasen in vergaderingen, taak en proces in vergaderingen etc. Module 3: Schoolorganisatie en schoolcultuur Onderwerpen in deze module zijn cultuur en structuur van de organisatie, factoren die de cultuur van de organisatie beïnvloeden, organisatieontwikkeling, managen van projecten, financiën, timemanagement, kwaliteitszorg, etc. Praktijk en opdrachten Elke module heeft vijf contactdagen. Daarnaast zijn er opdrachten voor de praktijk en literatuuropdrachten. Elke module wordt afgerond met een integrale toetsopdracht. Studielast De opleiding Middenmanagement is een opleiding van in totaal 15 European Credits (ECTS) die gelijk verdeeld zijn over drie modulen van 5 ECTS. Een ECTS staat voor 28 uur studiebelasting gemiddeld; dit betekent per module 140 uur. Voor de gehele opleiding moet u rekenen op 420 uur studiebelasting. OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 7

9 Start en duur Elke module heeft vijf contactdagen. De lesdag is woensdag. Start module 1, Visie op onderwijs en management: september 2012 Start module 2, Algemene communicatieve managementvaardigheden: januari 2013 Start module 3, Schoolorganisatie en schoolcultuur: april 2013 Zie voor het rooster Kosten Het cursusgeld per module bedraagt 1.175,. Daarnaast is inschrijfgeld à 125, verplicht (eenmalig voor alle modules). Voor de aanschaf van boeken moet u rekening houden met een bedrag van ca. 300,. Afronding U ontvangt na positieve afronding van elke module een certificaat. Als alle modulen met succes afgerond zijn, ontvangt u het diploma Middenmanager van Penta Nova. Registratie Voor de opleiding Middenmanagement is registratie aangevraagd bij het Centrum Post- Initieel Onderwijs Nederland (Cpion). Naar verwachting wordt de opleiding medio juli 2012 officieel geregistreerd als registeropleiding. Deelnemers die de opleiding positief afsluiten worden opgenomen in het Abituriënten-register en ontvangen een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Zie Waardering In het studiejaar hebben twee groepen de opleiding Middenmanagement gevolgd. Beide groepen hebben de opleiding met ruim een acht gewaardeerd. Uitspraken van studenten over de opleiding Midden management: De opleiding heeft een duidelijk opbouw met verantwoording. De opleiding is boeiend en inspirerend met enthousiaste docenten. Tijdens de opleiding wordt er goed ingespeeld op praktijkvragen en praktijkervaringen. Ik heb genoten en ben aan het denken gezet. Het leren met en van elkaar is zinvol en boeiend. We worden goed uitgedaagd om zelf na te denken over alle invalshoeken van het middenmanagement. 8 OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

10 Opleiding Schoolleider (OSL) Vooraf De nieuw ontwikkelde tweejarige opleiding Schoolleider vervangt de opleiding Basisvaardigheden Onderwijsmanagement (BOM) en de opleiding Directeur Primair Onderwijs (DPO) van Penta Nova. De opleiding Schoolleider is gebaseerd op de competenties die Penta Nova hanteert voor leidinggevenden in het onderwijs. Deze competenties zijn een combinatie van de competenties voor het vo en de NSA competenties van het po. Voor de opleiding Schoolleider is een keuze gemaakt voor de competenties die vooral van toepassing zijn voor schoolleiders. Ook de laatste inzichten vanuit het lectoraat Penta Nova over onderzoeksmatig leiderschap en opbrengstgericht werken en vanuit internationaal perspectief komen aan de orde in de opleiding. Doelgroep De opleiding Schoolleider is voor (toekomstige) leidinggevenden uit het primair-, het voortgezet- en het middelbaar onderwijs die zich (verder) willen bekwamen in het vak van leidinggevende op het gebied van onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Binnen deze vormen van onderwijs worden verschillende benamingen gebruikt voor leidinggevenden. Deze namen variëren van directeur, schoolhoofd, locatieleider en adjunct-directeur in het po tot teamleider, afdelingshoofd, coördinator, locatieleider en directeur in het vo/mbo. Doorslaggevend voor de toelating is niet de benaming, maar de inhoud van de functie nl: (eind)verantwoordelijke voor (een deel van) de organisatie. Om deze opleiding succesvol te kunnen volgen is basale kennis van leiderschap en enige ervaring in een leidinggevende positie vereist. Inhoud De opleiding Schoolleider is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische lijn, de persoonlijke lijn en de onderzoekslijn. Deze leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van de master Educational Leadership. In de thematische lijn komt de theorie over leiderschap in de breedste zin aan de orde. In de onderzoekslijn gaat het met name over de onderzoekende houding van de schoolleider in relatie tot opbrengstgericht werken. In de persoonlijke lijn staat de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal in relatie tot de schoolleiderscompetenties. In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. De opleiding is concentrisch van opbouw. Dat wil zeggen dat de thema s uit het eerste jaar terugkomen in het tweede jaar, maar dan op een verdiept niveau. In het eerste jaar worden actuele thema s aan de orde gesteld in relatie tot de eigen organisatie en een plan van aanpak voor een organisatieverandering gemaakt. Het tweede jaar staat in het teken van de implementatie van de verandering. OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 9

11 Opleiding Schoolleider jaar 1 Semester 1 Semester 2 Themalijn Leiderschap & Organisatie & Innovatie & School & visie cultuur verandering omgeving HRM, financiën Leiderschaps- Management Innovatie Ondernemer strategieën strategieën strategieën schaps- strategieën Persoonlijke lijn Koppeling van persoonlijkheidskenmerken aan de competenties voor schoolleiders Onderzoekslijn Onderzoeks Onderzoeks Peer assistent Peer assistent matig matig Leadership Leadership leiderschap leiderschap Persoonlijk ontwikkelingsplan Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is gedurende de opleiding Schoolleider de leidraad voor de keuzes die de deelnemer maakt in het kader van de competentieontwikkeling. Praktijk en opdrachten De praktijkopdrachten in het eerste jaar van de opleiding Schoolleider zijn enkelvoudig en gericht op analyse en inventarisatie van de eigen organisatie. In het tweede jaar werkt de student aan een integrale opdracht over schoolontwikkeling. Assessment Aan het eind van het eerste jaar is er een ontwikkelingsgericht assessment. Dit assessment is verplicht en is de start voor het tweede jaar. Op basis van uitkomsten van dit assessment geeft de student sturing aan zijn eigen ontwikkeling. Studielast De opleiding Schoolleider is een tweejarige opleiding van 20 ECTS per jaar. Dit betekent per jaar een studielast van 560 uur. Inclusief contacttijd is dit gemiddeld twaalf tot veertien uur per week. Start en duur Het eerste jaar van de opleiding Schoolleider start in september 2012 en duurt een jaar; de opleidingsdag is dinsdag. Aan het begin van de opleiding is een tweedaags seminar gepland. Gemiddeld een keer per twee à drie weken is er een studiedag op de hogeschool. Zie voor het rooster Kosten Voor de leergang betaalt u 4.950,. Daarnaast is inschrijfgeld à 125, verplicht. De verblijfskosten voor het seminar bedragen 250,. Voor de aanschaf van boeken 10 OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

12 moet u rekening houden met een bedrag van 450,. Voor het assessment tussen het eerste en het tweede jaar moet u rekenen op 1.750,. Afronding Na positieve afronding van de opdrachten van het eerste jaar van de opleiding Schoolleider ontvangt u een certificaat. Als het tweede jaar positief wordt afgerond, ontvangt u het diploma Schoolleider van Penta Nova. Registratie Voor de opleiding Schoolleider is registratie aangevraagd bij het Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion). Naar verwachting wordt de opleiding medio juli 2012 officieel geregistreerd als registeropleiding. Deelnemers die de opleiding na twee jaar positief afsluiten worden opgenomen in het Abituriënten-register en ontvangen een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Zie OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 11

13 Opleiding Directeur Primair Onderwijs (DPO) Vooraf De opleiding Directeur Primair Onderwijs wordt in het studiejaar voor de laatste keer aangeboden. Daarna wordt alleen de opleiding Schoolleider jaar 1 en jaar 2 aangeboden. Doelgroep De opleiding Directeur Primair Onderwijs is bestemd voor schoolleiders die al een voortraject hebben gevolgd. Dit kan zijn de opleiding Basisvaardigheden Onderwijsmanagement, een oude opleiding voor adjunct-directeur bij Octaaf, een managementontwikkelingstraject bij een van de hogescholen of een vergelijkbare opleiding. Inhoud In de opleiding Directeur Primair Onderwijs komen alle acht NSA-competenties integraal aan bod. Voor de inrichting en de inhoud van het opleidingsprogramma zijn de volgende concepten sturend: ontwikkelend opleiden, integraal, transformatief en onderwijskundig leiderschap, en de onderzoeksmatige schoolleider. De volgende thema s staan in de opleiding centraal: Effectief schoolleiderschap Organisatieontwikkeling en aansturen van professionals Leiding geven aan kwaliteitsontwikkeling Personeel en professionaliteit Schoolontwikkeling in de maatschappelijke context Duurzaam leiderschap Onderzoeksmatig leiderschap Persoonlijk ontwikkelingsplan Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is gedurende de opleiding de leidraad voor de keuzes die de deelnemer maakt. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van het persoonlijk portfolio, waarin de ontwikkeling van de deelnemer op het gebied van onderwijskundig leiderschap wordt getoond. Praktijk en opdrachten Tijdens de opleiding voert de student een integrale opdracht uit in de eigen praktijk. De deelresultaten van deze opdrachten (dossiers) worden verzameld in het portfolio. Centraal bij deze opdracht staat de ontwikkeling in de eigen schoolorganisatie en de daaraan gekoppelde persoonlijke ontwikkeling van de student. Studielast De studiebelasting van de opleiding bedraagt 18 ECTS (504 uur). Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van tien tot twaalf uur. Start en duur De opleiding start in september 2012 en duurt een jaar; de lesdag is dinsdag. Aan het begin van de opleiding is een tweedaags seminar gepland. Gemiddeld een keer per twee à drie weken is er een lesdag op de hogeschool. De opleiding DPO wordt in het studiejaar OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

14 2013 voor de laatste keer aangeboden. De opleiding wordt vervangen door de opleiding Schoolleider. Zie voor het rooster Kosten Voor de leergang betaalt u 4.950,. Daarnaast is inschrijfgeld à 125, verplicht. De verblijfskosten voor het seminar bedragen 250,. Voor de aanschaf van boeken moet u rekening houden met een bedrag van 450,. Afronding Het bereiken van de persoonlijke leerdoelen die aan het begin van de opleiding geformuleerd zijn, is een belangrijk criterium voor het met goed gevolg afronden van deze opleiding. De leerdoelen worden via het portfolio (dossier) nadrukkelijk gerelateerd aan de eisen die door de opleiding gesteld worden om te kunnen afstuderen. Na een positieve afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Directeur Primair Onderwijs. Waardering Deze opleiding is de afgelopen jaren door veel studenten zeer positief gewaardeerd; met name de combinatie van persoonlijke ontwikkeling met organisatieontwikkeling. Uitspraken van studenten over de opleiding Directeur Primair Onderwijs: Goede inhoudelijke, inspirerende bijeenkomsten, prima literatuur De portfoliogroep is een uitdaging om dieper te kijken naar jezelf en naar je leerproces. Onderwerpen zijn relevant en interessant; veel ruimte voor inbreng van studenten. In portfoliogroep goede feedback die prikkelt om diepgang te zoeken. Ik word aangezet en uitgedaagd tot persoonlijke groei. Goede afwisseling tussen kerndocent en gastdocenten. OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 13

15 Master Educational Leadership (MEL) Doelgroep De masteropleiding Educational Leadership is voor ambitieuze schoolleiders met enige jaren werkervaring in het po, vo of mbo/bve, die zich verder willen professionaliseren op masterniveau tot excellente schoolleider. Zij hebben al een opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de opleiding Basisvaardigheden onderwijsmanagement of de opleiding Directeur Primair Onderwijs of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder. Inhoud In de opleiding staat de onderzoekende schoolleider die vorm kan geven aan opbrengstgericht werken centraal. De opleiding is verdeeld over vier semesters met elk een eigen thema en subthema s (zie hieronder). Daarnaast is er gedurende de gehele opleiding aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en onderzoek. Master Educational Leadership Jaar 1 ECTS Jaar 2 ECTS Educational Leadership 10 De School en haar context 10 Onderwijs & Innovatie 10 Masterthesis (praktijkonderzoek) 10 Algemeen Masterclasses 2 Coaching, intervisie, tutorgesprekken 13 Onderzoeksmethodiek- en techniek 5 Totaal 60 Organisatie Binnen de Master Educational Leadership onderscheiden we studiedagen, leerkringen, masterclasses, zelfstudie en externe oriëntatiedagen. De studiedagen worden aangeboden in de vorm van interactieve colleges. In de leerkringen wordt met kleine groepen studenten, begeleid of onbegeleid, gewerkt aan opdrachten, aan reflectie en aan persoonlijke ontwikkeling. Masterclasses zijn korte (interactieve) colleges die verzorgd worden door excellente gastdocenten die toonaangevend zijn in hun vakgebied. Onder zelfstudie vallen die activiteiten en opdrachten die door de student thuis of in zijn werkkring uitgevoerd worden, zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen. Praktijk en opdrachten De Master Educational Leadership is een professionele hbo-master. Dit houdt in dat de praktijk een belangrijke rol speelt in de opleiding. Door middel van onderzoek, zowel in de literatuur als in de praktijk, worden nieuwe inzichten verworven om de eigen organisatie te verbeteren. Stage en studiereis In het derde semester staat het thema de school en haar contexten centraal. Aan dit thema wordt onder andere inhoud gegeven door een externe stage in een niet-onderwijsorganisatie (tweede semester) en door een buitenlandse studiereis (derde semester). 14 OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

16 Studielast De Master Educational Leadership is een deeltijdopleiding. De studielast is 30 ECTS per jaar wat overeenkomt met 840 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van twintig uur bij 40 schoolweken. Start en duur De opleiding start in januari 2013 en duurt twee jaar. De lesdag is donderdag. Aan het begin van het eerste en het tweede semester is een tweedaags seminar gepland. Elke twee weken is er een lesdag op de hogeschool. Zie voor het rooster Kosten Voor de leergang 2013 betaalt de deelnemer 6.500, per jaar. Daarnaast is inschrijfgeld à 125, verplicht. De verblijfskosten voor de seminars bedragen 500, voor het eerste jaar. De kosten voor de studiereis in het tweede jaar zijn afhankelijk van de bestemming. Voor de aanschaf van boeken moet u rekening houden met een bedrag van 450, per jaar. Afronding De afronding van de studie bestaat uit de masterthesis. Dit is het opzetten, uitvoeren, implementeren en verslag doen van een onderzoek in de eigen organisatie. Na positieve afronding van de opleiding ontvangt u een getuigschrift en mag u de titel Master Educational Leadership voeren. Accreditatie De master Educational Leadership is op 15 juli 2010 door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd onder CROHO-nummer Vrijstellingen Het is mogelijk om op basis van een portfolio vrijstellingen aan te vragen bij de examencommissie van de master Educational leadership. Hiervoor is een apart instroomassessment noodzakelijk. De kosten van deze procedure zijn 1.500,. Waardering Uitspraken van studenten over de master Educational Leadership: Inspirerende opleiding; de onderzoekslijn voor mij het meest interessant en boeiend. De onderzoeksdagen zijn echt top! De relevantie van de onderwerpen wordt gekoppeld aan actuele inzichten en voorbeelden. Goed tempo, goede inhoud, prettige afwisseling met gastdocenten. OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 15

17 Contactinformatie Organisatie Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is een samenwerkingsverband van vijf hogescholen. Elke hogeschool heeft een eigen lesplaatscoördinator. Voor specifieke vragen over de lesplaatsen kunt u met deze lesplaatscoördinatoren contact opnemen. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat of de opleidingsmanager Peter Dijkxhoorn. Opleidingsmanager Drs. Peter Dijkxhoorn Telefoon: Mobiel: Lesplaatscoördinatoren Christelijke Hogeschool Ede Lesplaats Ede Drs. Andries Nicolai Telefoon: Mobiel: Driestar Hogeschool Lesplaats Gouda Drs. Dick Both MA Telefoon: Mobiel: Gereformeerde Hogeschool Zwolle Lesplaats Zwolle Drs. Cor van den Berg Telefoon: Mobiel: Hogeschool INHolland Lesplaats Den Haag/Rotterdam Lesplaats Alkmaar/Haarlem Rob Freeke ME Telefoon: Mobiel: Marnix Academie Lesplaats Utrecht Dhr. Broer Terpstra Telefoon: Mobiel: OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

18 pentanova Academie voor Schoolleiderschap Aanmeldingsformulier Opleidingen Oriëntatie op management Prijs e 1.950, Start januari 2013 Middenmanagement Module 1: Visie op onderwijs en management Prijs e 1.175, Start september 2012 Module 2: Alg. communicatieve managementvaardigheden Prijs e 1.175, Start januari 2013 Module 3: Schoolorganisatie en schoolcultuur Prijs e 1.175, Start april 2013 Opleiding Schoolleider Prijs e 4.950, per jaar Start september 2012 Directeur Primair Onderwijs Prijs e 4.950, Start september 2012 Master Educational Leadership Prijs e 6.500, per jaar Start januari 2013 Inschrijfgeld (bij Middenmanagement eenmalig voor alle modulen) e 125, Verblijfskosten seminar (geldt niet voor Middenmanagement) e 250, bij MEL e 500, Assessment (bij opleiding Schoolleider tussen jaar 1 en 2) e 1.750, Lesplaats (a.u.b. met de cijfers 1 en 2 uw 1e en 2e voorkeur aangeven) Alkmaar/Haarlem Gouda Ede Rotterdam /Den Haag Utrecht Zwolle Persoonsgegevens Achternaam (vrouw: meisjesnaam): Voorletters: Roepnaam: man vrouw Voornamen voluit: Geboortedatum: Geboorteplaats: Huisadres Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Mobiel: Werkadres Naam school: Adres school: Postcode: Telefoon: Plaats: Bestuur Naam bestuur: Adres bestuur: Postcode: Telefoon: Plaats:

19 Factuur zenden aan: Huisadres Werkadres Bestuur Beroep/functie Huidige functie: Omvang betrekking: Aantal jaren adjunct-directeur: Opleiding HBO: PABO/PA/anders, nl. WO: Aantal jaren werkzaam in onderwijs: Aantal jaren directeur: Diplomajaar: Diplomajaar: Ik ga akkoord met de door mij voor kennisgeving aangenomen algemene voorwaarden van Penta Nova. Zie Naam leidinggevende*: Handtekening leidinggevende*: Handtekening kandidaat: Datum: Datum: Hoe bent u bij Penta Nova terecht gekomen? (meerdere opties mogelijk) Via een zoekprogramma op internet, namelijk: Advertentie in vakblad, namelijk: Ik ontving post van Penta Nova, namelijk: Tijdens een congres, namelijk: Anders, namelijk: Wij verzoeken u aan het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier toe te voegen: 1. Een kopie van diploma laatstgenoten HBO- en/of WO-opleiding en/of Penta Nova certificaat. 2. Een kopie van paspoort/europese ID-card. 3. Een recent CV. 4. Een recente pasfoto. Zonder deze bijlagen kan uw aanmelding niet verwerkt worden. Aanmeldingsformulier zenden aan (postzegel is niet nodig): Penta Nova Bedrijfsbureau Antwoordnummer ZH Utrecht Binnen twee werkdagen ontvangt u een bevestiging van de aanmelding en verder informatie over de inschrijfprocedure. *Invullen indien de factuur aan de school/bestuur gestuurd dient te worden.

20 pentanova Academie voor Schoolleiderschap Aanmeldingsformulier Trainingen IMPULS trainingen Financieel management (Stresstest Schoolplan) Datum: maandag 16 januari 2013 Onderhandelen Datum: donderdag 31 januari 2013 Locatie Hotel Golden Tulip Garderen Prijs 295, Persoonsgegevens Achternaam: Meisjesnaam: Voorletters: Roepnaam: man vrouw Voornamen voluit: Geboortedatum: Geboorteplaats: Huisadres Adres: Postcode + plaats: Telefoon: Mobiel: Werkadres Naam school: Adres school: Postcode + plaats: Telefoon: Bestuur Naam: Adres: Postcode + plaats: Telefoon: Factuur zenden aan Huisadres Werkadres Bestuur Beroep/functie Huidige functie: Aantal jaren werkzaam in onderwijs: Aantal jaren adjunct-directeur: Omvang betrekking: Aantal jaren directeur: Lees verder op volgende bladzijde

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs. Professionalisering in het montessori basisonderwijs Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie