Persoonlijkheidskenmerken van leidinggevenden een ontwikkelingspsychologisch referentiekader. Hoe is het mogelijk dat:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijkheidskenmerken van leidinggevenden een ontwikkelingspsychologisch referentiekader. Hoe is het mogelijk dat:"

Transcriptie

1 4 Prof. R.E. Abraham is psychoanalyticus en emeritus hoogleraar psychiatrie, in het bijzonder de psychotherapie, van de Universiteit Leiden. Hij werkt in een praktijk voor psychoanaltische psychotherapie en voor persoonlijke begeleiding van leidinggevenden. Robert Abraham Persoonlijkheidskenmerken van leidinggevenden een ontwikkelingspsychologisch referentiekader Hoe is het mogelijk dat:

2 Andere invalshoek Eén van de psychologische modellen die veel in eerste instantie onbegrijpelijk gedrag kan verklaren is de ontwikkelingspsychologie. Hierbij wordt het complexe en vaak tegenstrijdige gedrag van mensen beschouwd als een combinatie van gedrag uit verschillende fasen van de ontwikkeling. Dit referentiekader gaat uit van 10 ontwikkelingsniveaus: Zes disadaptieve ontwikkelingsniveaus gerelateerd aan het persisteren van vroegkinderlijke persoonlijkheidskenmerken: structuurloosheid, fragmentatie, egocentriciteit, symbiose, verzet en rivaliteit. Vier volwassen, adaptieve ontwikkelingsniveaus: individuatie, verbondenheid, generativiteit en rijpheid. Ontwikkelingsniveau Beschrijving Disadaptieve niveaus Structuurloosheid: problemen met de aansturing van het eigen gedrag Fragmentatie: wisselvalligheid en het absolute zwart /wit karakter van standpunten Egocentriciteit: centrale positionering die geen ruimte laat voor anderen Symbiose: emotionele afhankelijkheid van de omgeving Verzet: onvermogen om autonoom te zijn, vrij om te denken en te voelen wat men denkt en voelt Rivaliteit: bewijzen van de eigen potenties o.a. impulsief gedrag, irreëel wantrouwen, loochenen van ongewenste feiten. o.a. zwart/wit oordelen, alles wat er mis gaat aan anderen toeschrijven. o.a. bedrijfsbelang ondergeschikt aan het eigen belang, gebruikmakende relaties, niet serieus nemen van kritiek. o.a. overmatige behoefte aan waardering, moeite met alleen beslissingen te nemen, te snel opgeven. o.a. autoritair gedrag, machtsstrijd / gebrek aan weerbaarheid, sturen op controle, koppig verzet. Er zijn twee varianten: 1) underdog (flight): Moeite om boos te worden of om met boosheid van anderen om te gaan. 2) top dog (fight): autoritair gedrag - o.a. status symbolen, grootse projecten, anderen overtreffen, hyperseksueel gedrag, e.e.a. evt. met faalangst. 5 Adaptieve niveaus Individuatie: verwezenlijken van eigen doelen, het vorm geven aan wie je bent door wat je doet Verbondenheid: functioneren als onderdeel van een groter geheel Generativiteit: het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling of aan het welzijn van anderen o.a. output gerichtheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid, standvastigheid o.a. delegatie van bevoegdheden, wederzijdse betrokkenheid, delen van succes. o.a. klantgerichtheid, medewerkersgerichtheid (human resource management), expliciet kwaliteitsbeleid,duurzaam ondernemen. Rijpheid: eigen behoeften of meningen overstijgende activiteiten o.a. dienend leiding geven, anticiperen op structurele veranderingen, oog voor eigen houdbaarheid. >>

3 Persoonlijkheidskenmerken van leidinggevenden Md voorjaar 2012 Het verwijzen naar ontwikkelingsniveaus bij het beschrijven van het gedrag van een volwassene, berust op het werk van Sigmund Freud (1905) en van Karl Abraham (1925). Zij introduceerden een persoonlijkheidsbeschrijving uitgaande van stadia in de psychologische ontwikkeling. In de tweede helft van de vorige eeuw werd dit referentiekader aangevuld door de beschrijving van meer primitieve niveaus van functioneren bijvoorbeeld narcistische of borderline persoonlijkheidskenmerken, en door de beschrijving van fasen in de volwassen ontwikkeling. (Abraham 1997 en 2005) Meerdere niveaus In principe kan een persoon op alle niveaus functioneren. Disadaptief gedrag sluit adaptief gedrag niet uit en vice versa. Het gedrag van een briljante manager die duidelijk blijk geeft van individuatie, kan verder in belangrijke mate gekenmerkt worden door egocentrisch gedrag, of zelfs door een irreëel wantrouwen, een van de manifestaties van structuurloosheid. De mate waarin het gedrag van een individu door elk van de ontwikkelingsniveaus wordt gekenmerkt kan op een gestandaardiseerde wijze worden bepaald met behulp van het Ontwik- Het OP wordt in de Geestelijke Gezondheidszorg gebruikt om de aard van een behandeling af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van een cliënt. Casuïstiek De veelbelovende jonge medewerker die instort op de vooravond van zijn uitzending blijkt in zijn functioneren belemmerd te worden door symbiotische problematiek. In den vreemde, waar hij onderzoek moet doen naar de mogelijkheden voor hij in contact is gebracht met een oudere en wat vaderlijke locale medewerker van de huisbankier van zijn bedrijf durft hij de sprong alsnog aan. Het overwerkte afdelingshoofd durft niet te delegeren uit angst de controle te verliezen en verantwoordelijk gesteld te worden voor gemaakte fouten. Dat is bedreigend door zijn overmatig strenge normen (fouten maken is fout zijn) en omdat hij zich slecht weet te weren. Op het OpMc scoort hij De faalangstige bestuurder wordt door zijn referenten getypeerd als iemand met een zeer hoog streefniveau (rivaliteit), maar een die zijn doelen ook realiseert (individuatie). Geconfronteerd met zijn behoefte om zichzelf te bewijzen, vertelde hij dat hij zich op zijn werk vaak beleeft als een jongen in een korte broek die zich waar moet maken in een gezelschap van volwassen mannen met lange pantalons 7 Het OP bleek ook gebruikt te worden voor een analyse van het (dis) functioneren van leidinggevenden in de werksituatie, maar werd daarbij als te arbeidsintensief en vooral als te indringend ervaren. Het OP ontleent gegevens aan een interview over allerlei aspecten van het dagelijkse leven, waaronder het functioneren in intieme relaties. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen werd het ontwikkeld (Abraham 2011). Bij het OpMc wordt de benodigde informatie verzameld met behulp van een vragenlijst die door de leidinggevende zelf en door een of meerdere groepen referenten (medewerkers, collega s, superieuren of toezichthouders) wordt ingevuld. En de vragen betreffen voor de werksituatie relevant gedrag. >>

4 Handelingsoriëntatie In de praktijk blijkt de combinatie van adaptief en disadaptief functioneren indicatief te zijn voor de mate waarin een leidinggevende zich zal kunnen ontwikkelen. Uitgaande van twee niveauclusters: disadaptief (6 niveaus) en derscheiden. (zie tabel) De globale indicatie over het veranderingspotentieel en de daarbij passende interventies kan uitgaande van de niveau Een voorbeeld is de eerste casus van de veelbelovende jonge medewerker. Uitgaande van het symbiotische karakter van zijn problematiek lag het voor de hand hem in de nieuwe situatie van een ouder te voorzien. Een andere optie, met name bij de typen B en D, is het vinden van een context waarin het disadaptieve gedrag minder storend of eventueel zelfs gewenst is. Voor het afdelingshoofd dat niet kan delegeren zou dit een werksituatie kunnen zijn gericht op controle van bedrijfsprocessen. Beperkingen ontwikkelingspsychologische referentiekader Het Ontwikkelingsprofiel is beschrijvend en biedt geen informatie over de oorzaken van disadaptief gedrag. blemen in de vroegkinderlijke ontwikkeling of door traumatiserende ervaringen op latere leeftijd. 8 Adaptief Hoog Laag Disadaptief Laag Type A: tioneren goed en hebben oog voor hun zwakke plekken. Meestal vragen zij zelf om feedback en gebruiken deze om hun functioneren te verbeteren. Type C: vindt men onder andere bij jongere leidinggevenden die nog in hun rol moeten groeien. Opties zijn dan aanvulling van bestuurlijke kennis en ervaring met behulp van applicatiecursussen en training, al dan niet in combinatie met een aan hun vorderingen aangepaste planning van activiteiten. Hoog Type B: cliënten zijn in de regel in staat de verkregen informatie te gebruiken voor het veranderen van de disadaptieve aspecten van hun gedrag, maar zij hebben hierbij vaak ondersteuning nodig (advisering of counseling). Indien het disadaptieve gedrag zich ook in hun functioneren op andere levensgebieden manifesteert is psychotherapie een optie. Type D: kunnen bij aanstelling een zeer competente indruk maken, echter al gauw blijkt hun gedrag gekenmerkt te worden door disadaptieve kenmerken als egocentrisch (niveau 2) en overambitieus (niveau 5) gedrag, escalerende machtsstrijd (niveau 4) of regel zijn zij niet bereid om hun eigen aandeel in de problemen onder ogen zien en leiden deze uiteindelijk tot een verbreking van de arbeidsrelatie

5 Persoonlijkheidskenmerken van leidinggevenden Een volwassene die zich kinderlijk gedraagt is geen kind. Een mooie metafoor die ik ergens tegen kwam is die van een rotswand in de bergen met fossielen van schelpen en andere zeedieren. Kennelijk zijn die rotsen ooit zeebodem geweest. Dat zijn ze niet meer. Maar die constatering biedt wel informatie over kenmerken van het gesteente en soms ook over de aard van diepere grondlagen. Kinderlijk gedrag bij een volwassene is niet per definitie disadaptief. Het op zijn tijd afhankelijk kunnen zijn bijvoorbeeld is voorwaarde voor een relatie waarin je voor elkaar zorgt. Afhankelijkheid wordt pas een probleem als deze overmatig is, als iemand onvoldoende in staat is zijn eigen boontjes te doppen. De functionele betekenis van gedrag wordt in belangrijke mate contextueel bepaald. dagelijkse functioneren van zijn bedrijf kan zeer succesvol zijn als andere bestuurders de verwezenlijking van zijn plannen bewaken en een egocentrische leidinggevende kan mede door deze persoonlijkheidskenmerken in staat zijn voortvarend een ingrijpende sanering door te voeren. En in een gunstig economisch klimaat worden leidinggevenden eerder als winners getypeerd, dan als het tegen zit. d Literatuur (Psychoanalytic Studies on Personality Development) Wien Internationaler Psychoanalytischen Verlag. personality. Journal of Personality Disorders 7 (2) Het Ontwikkelingsprofiel, een psychodynamische diagnose van de persoonlijkheid. Assen. Van Gorcum. Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Assen. Van Gorcum Het ontwikkelingsprofiel van management capaciteiten Het psychoanalytische referentiekader als uitgangspunt voor een sterkte-zwakte analyse van leiderschap. In Dirkx, J en Een impasse of uitweg? Inschatting van de psychosociale vermogens met het ontwikkelingsprofiel. Gesammelte Werke (98-107). S. Fischer Verlag. 9

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Waarom zijn MW-ers zo effectief?

Waarom zijn MW-ers zo effectief? Waarom zijn MW-ers zo effectief? Het MW staat op de tocht. Het is een tijd waarin het MW zich moet positioneren en verkopen, waarin het moeten laten zien dat het effectief is en waarom dat zo is. Aan de

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Tijd voor reflectie hoofdstuk 3 1

Tijd voor reflectie hoofdstuk 3 1 3 De ander zien als persoon Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1, 1948) Elk mens is een persoon met een eigen

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten 1 Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten Martine van den Bosch Wat is het binnen jezelf dat je buiten jezelf een bepaald persoonlijk vraagstuk tegen komt? Uitgaande van het gegeven dat onze persoonlijkheid

Nadere informatie

Het Ultieme Doel van personeelsmanagement

Het Ultieme Doel van personeelsmanagement Over dialoog en derde contracten in volwassen arbeidsrelaties Het Ultieme Doel van personeelsmanagement Rien Huiskamp, Beatrice van der Heijden, Willem de Lange en Aukje Nauta Binnen het vakgebied van

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Goed-versus-goed dilemma s en de opvolgingsparadox in familiebedrijven

Goed-versus-goed dilemma s en de opvolgingsparadox in familiebedrijven Goed-versus-goed dilemma s en de opvolgingsparadox in familiebedrijven Familiebedrijven nemen een dominante positie in in de Nederlandse economie. De komende tien jaar zullen naar schatting ten minste

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking

Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking Hogeschool Windesheim MLI Master Thesis Juli 2013 Annemarie Maas S1048889

Nadere informatie

OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE

OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE Ouderenzorg moet beter! Dat is de politieke conclusie op basis van het IGZ rapport dat de staatssecretaris medio juni 2014 naar de Kamer stuurde.

Nadere informatie

HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd

HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie