Geachte College van B&W en gemeenteraadsleden C/A4 MD maart 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte College van B&W en gemeenteraadsleden C/A4 MD maart 2009"

Transcriptie

1 Geachte College van B&W en gemeenteraadsleden C/A4 MD maart 2009 Uw gemeente is lid van de Adviescommissie IODS. Als lid van deze Commissie heeft uw gemeente regelmatig gesprekken met minister Eurlings (en zijn voorgangers) en Rijkswaterstaat over de A4 en ander alternatieven. Minstens sinds Is uw gemeente daarbij juist en volledig geïnformeerd? I. Heeft uw gemeente in IODS verband bijvoorbeeld in de afgelopen jaren het volgende vernomen; 1. Dat topambtenaar Dronkers bij het ministerie Verkeer en Waterstaat (V&W) en PlvDG eerst bij minister Peijs en later bij minister Eurlings samen met VROM minister Winsemius en de ministeries V&W en VROM in 2006 een studie hebben verricht waaruit het volgende blijkt: Bij aanleg van de A4 MD is er in regio Den Haag: geen ontsluiting van Den Haag en geen oplossing voor een nieuwe kustlocatie; regio Rotterdam: geen passende oplossing voor west-oostverbinding, geen Périférique bij Rotterdam; regio's Den Haag, Rotterdam en Westland: A4 MD maakt geen einde aan meerdere bereikbaarheids - problemen; is niet toekomstvast. 2. Met daarin hun gezamenlijke conclusie: "er is een veel betere oplossing dan de A4 Midden- Delfland: een derde oeververbinding". 3. Dat de PVV op 17 december 2007 een kamermotie indient met daarin het verzoek om "alternatieven te onderzoeken, die het - volgens de motie: 'het zwaar overbelaste' - Prins Clausplein** wel (!) ontlasten en de A14 hierin mee te nemen". En dat deze motie is ondersteund door CDA en PvdA (een Kamermeerderheid). De toevoeging (!) mijnerzijds. 4. Dat een Senior Organisatieadviseur van Rijkswaterstaat op 14 december 2008 meedeelt: "het is juist, de tegenstanders van de A4 MD hebben gelijk: er is geen onderbouwing van de A4 MD". Dat dit m.i. betekent dat de informatie over de A4 MD thans al zes jaar onjuist/onvolledig is; namelijk sinds het begin van de studie A4 MD, eind februari Dat de voorzitter van de Adviescommissie ca een halfjaar geleden meedeelt dat de vertraging in de studie A4 MD uitsluitend in veroorzaakt door "Het Rijk". En hij daaraan nog toevoegt: "Het ligt niet aan milieugroepen of tegenstribbelende wethouders of provincie bestuurders dat de A4 er tussen Delft en Schiedam er nog niet ligt". II. In uw gemeente heeft Rijkswaterstaat een infoavond gehouden over de A4 en alternatieven. 6. Heeft u kunnen constateren dat Rijkswaterstaat het vermelde in I heeft vermeld in de tekst die is uitgedeeld, of heeft aangegeven op de panelen die aanwezig waren, of uit zichzelf heeft meegedeeld aan de bezoekers van deze infoavonden. III Indien u het vermelde bij I niet heeft vernomen en/of II niet geval is, bent u dan niet van mening dat u, uw gemeenteraadsleden en uw inwoners jaren lang onjuist en onvolledig zijn geïnformeerd en dat door "Het Rijk" in het openbaar dient te worden meegedeeld waarom dit is gebeurd. En dat dient te gebeuren alvorens de leden van de Adviescommissie, het College van B&W en uw inwoners zich uitspreken over een nog te verschijnende zesde Trajectnota A4 MD. Voor verdere informatie verwijs ik naar de notitie (6062) met twee bijlagen (kaarten 4a en 8) die u tegelijkertijd ontvangt. Graag verneem ik uw antwoord, met vriendelijke groet, Ir B.K. van der Chijs

2 A4MD 'blokkeert alles'! Oranietunnel met A54 én A14 blijven als enige over C/A4 MD/ maart 2009 Onderstaand de conclusies die volgen uit door de ministeries V&W, VROM en Rijkswaterstaat verstrekte informatie. Onderbouwing in de reeds van mij ontvangen gegevens. Zie kaarten 4a en 8. I. Waarom A4 MD, zonder/met A13/A16 en Verbrede A13 + A13/A16 afvallen. A4 MD valt af om vijf redenen l e reden: bij aanleg A4 ernstige files op A20; op/bij de Brienenoord en in/bij Beneluxtunnel. Conclusie I: noord-zuid verkeer via de laatste twee in problemen. Er is geen calamiteitenroute. Ruit R'dam idem door alle drie. Dit wordt versterkt bij aanleg van tegelijkertijd* benodigde A13/A16. * volgens RWS; de studie is al ver gevorderd. 2 e reden: bij aanleg A4 komt alle verkeer tussen regio's Den Haag en R'dam uit op kpt Ypenburg. Conclusie II: bij files/calamiteit bij kpt Ypenburg is dit verkeer geblokkeerd; idem noord-zuid verkeer in Randstad. Er is geen calamiteitenroute. 3 e reden volgens Randstad Urgent bovendien urgent noodzakelijk Oranietunnel en Trekvliettracé. Samen met huidige A13 komen dan vijf verbindingen uit op kpt Ypenburg (inclusief de vier vet onderstreepte nieuwe verbindingen). Dit kpt kan al dit verkeer uiteraard niet goed verwerken en kan niet/nauwelijks worden vergroot. Ook niet het Prins Clausplein, 'vast gebouwd' aan kpt Ypenburg. Conclusie III: conclusie II wordt versterkt: files in ochtend - en in avondspits gaan bij kpt Ypenburg in elkaar over; kpt Ypenburg is groot deel van de dag geblokkeerd; idem noord-zuid verkeer. Dit leidt tot de volgende vier conclusies: Conclusie IV: aanleg Oranjetunnel (of Blankenburgtunnel) niet zinvol, komt uit op overbelast kpt; dus is er geen goede ontsluiting van l e en 2 e Maasvlakte. Conclusie V: ombouw Harnasch kpt niet zinvol; zuidelijke uitvalsweg Den Haag (N 211) blijvend in de file. Conclusie VI: het Westland (Greenport) en gemeenten Westland en Midden-Delfland geblokkeerd in alle richtingen. Richting noord en oost via kpt Ypenburg, via A20 en A4 MD; richting zuid via huidige oeververbindingen en door ontbreken derde oeververbinding. Sluipverkeer langs Schipluiden en door Maasland over N 468 is blijvend. Conclusie VII: Trekvliettracé niet zinvol; files op Utrechtse Baan zijn blijvend. 4 e reden Dit alles constateren Dronkers, Winsemius en de ministeries V&W en VROM al in regio Den Haag: geen ontsluiting van Den Haag en geen oplossing voor een nieuwe kustlocatie; regio Rotterdam: geen passende oplossing voor west-oostverbinding, geen Périférique bij Rotterdam; regio's Den Haag, Rotterdam en Westland: A4 MD maakt geen einde aan meerdere bereikbaarheids - problemen; is niet toekomstvast. Met daarom hun Conclusie VIII: er is een veel betere oplossing dan de A4 Midden-Delfland: een derde oeververbinding. Hun studie wordt openbaar 30 oktober Zij wensen hiermee te starten. 5 e reden De bovenstaande acht conclusies bevestigt Rijkswaterstaat op 14 december 2008 met hun Conclusie IX: er is geen onderbouwing van de A4 MD en door het tegelijkertijd vermelden van resultaten van de nieuwste studie - gestart april die de conclusies I t/m VIII bevestigen. A4 MD met A13/A16 valt af: Alle problemen bij aanleg A4 MD blijven bestaan of worden erger; alléén minder op de A20 tussen Kleinpolderplein - Terbregseplein. Ook blijkt: deze combinatie kost uiteindelijk > 3 miljard euro; want dan dient ook de A13 te worden verbreed (Volgens Commissies MER A4 MD en A13/A16).

3 Verbrede A13 + A13/A16 valt af: Alle problemen bij aanleg A4 MD blijven bestaan of worden erger; alléén minder op A20 tussen Kleinpolderplein - Terbregseplein en op de Al3. Is véél goedkoper dan uiteindelijk de A4 MD. Oranjetunnel met A54 valt af: ontlast Al3 onvoldoende II. Hoe de zinvolle integrale studie "Derde oeververbinding met A14" in de Kamer ontstond. Bij de eerste mogelijkheid voor het indienen van een motie in de Tweede Kamer i.v.m. de A4 - na het openbaar maken van de studie van 2006, op 30 oktober 2007 (!) door Winsemius - doet de PVV dit op 17 december 2007 met het verzoek om "alternatieven te onderzoeken, die het - volgens de motie: 'zwaar overbelaste' - Prins Clausplein** wel ontlasten en de A14 hierin mee te nemen". ** dit Prins Clausplein is in feite 'vast gebouwd' aan kpt Ypenburg Deze motie wordt ondersteund door CDA en PvdA (een Kamermeerderheid). Deze drie partijen kennen daarbij uiteraard het bovenvermelde voorstel van de twee ministeries voor een derde oeververbinding. Maar weten ook dat met deze "veel betere oplossing dan de A4" het volgens de motie 'zwaar overbelaste Prins Clausplein' niet voldoende zal worden ontlast, maar met de AH wél. Dit maakt de volgende integrale studie mogelijk: 'Derde oeververbinding met A14'. Als combinatie binnen enkele weken van een voorstel van de Kamermeerderheid én van de twee relevante ministeries. De A14 is in feite de A4 MD evenwijdig opgeschoven naar het oosten, waardoor verkeer tussen de regio's Den Haag en Rotterdam niet hoeft langs de knelpunten: Prins Clausplein; kpt Ypenburg; A13; Kleinpolderplein en A20 tussen dit plein en Terbregseplein. A14 met Oranjetunnel is extra rondweg. III. Waarom andere mogelijkheden ook afvallen? Waarom 'Derde oeververbinding met A14', ontstaan in de Kamer, als enige overblijft? A4 MD (zonder of met A13/A16) met Verbrede A13 + A13/A16 vallen af: Conclusie I wordt versterkt door nog sterkere overbelasting van de huidige oeververbindingen. Alle andere conclusies worden versterkt door nog sterkere overbelasting van kpt Ypenburg. A4 MD (zonder of met A13/A16) met Oranjetunnel + A54 vallen af en Verbrede A13 + A13/A16 met Oranjetunnel + A54 vallen af: Alle conclusies II t/m VIII worden versterkt door nog sterkere overbelasting van kpt Ypenburg. A4 MD (zonder of met A13/A16) met A14 vallen af: Verbrede A13 + A13/A16 met A14 vallen af: Conclusie I wordt versterkt door nog sterkere overbelasting van de huidige oeververbindingen. Oranjetunnel met A54 met A14 blijven als enige over. Deze combinatie is de enig mogelijke ontlasting van de huidige oeververbindingen, van de regio's Rotterdam, Den Haag en Westland, van de kpt Ypenburg en Prins Clausplein en van de N 468 langs Schipluiden/door Maasland. Is optimale ontlasting van de Al3, Kleinpolderplein, Terbregseplein en A20 Westerlee - Gouda. Is de best mogelijke ontsluiting van mainport Rotterdam en Greenport. O.t. met A54 is uitgewerkt in studie A4. Hiermee starten zeggen V&W en VROM in Conclusie VIII. Bovendien: De A14 is een calamiteitenroute voor A13, A12 en A20 én voor het noord-zuid verkeer. De Oranjetunnel met A54 is een calamiteitenroute voor de huidige oeververbindingen en voor het noord-zuid verkeer én - zeer essentieel - ook bij een onverhoopte calamiteit bij het raffinaderij - complex en/of de chemische fabrieken langs de A15. De A14 heeft nog vele andere voordelen. N.B. deze notitie geldt in het algemeen voor 'een derde oeververbinding ten westen van de BeneluxtunneP. Echter de Oranjetunnel heeft m.i. voordelen boven de Blankenburgtunnel. ir. B.K. (Ben) van der Chijs f2hchiisfehetnet.nl tel

4 A15 Ut-Baan = Utrechtse Baan PC=Prins Clausplein Y =Ypenburg H =Harnaschknooppunt W=Westerlee KP=Kethelplein KPP=Kleinpolderplein TP=Terbregseplein BT=Beneluxtunnel VBB = Van Brienenoordbrua Randstad Urgent (UPR)* is niet zinvol mogelijk bij aanleg A4 Delft-Schiedam (MD) Door aanleg A4 MD en realisatie UPR*, ontstaan zeer ernstiger/es bij knooppunt Ypenburg / Prins Clausplein = verkeersinfarct in Z.-H. Ook bij een calamiteit aldaar is de verbinding tussen Den Haag (A'dam) en R'dam (het Zuiden) geblokkeerd. Ook is dan de Oranjetunnel niet zinvol en is er geen goede ontsluiting Den Haag (Trekvliet; N 211). Er zijn geen alternatieve routes aanwezig **. Dronkers (rechterhand Eurlings), minister VROM Winsemius en de ministeries V&W en VROM constateerden dit in 2006: met de A4 MD is er geen ontsluiting Den Haag en is er geen oplossing voor een nieuwe kustlocatie; de A4 MD is niet toekomstvast en is te klein. Bovendien er is geen oplossing voor de verbinding oost-west (langs de A20); geen Périférique R'dam; enz. Zie bijlage 2. * In UPR zijn opgenomen de A4 MD, de A13/A16 (ter ontlasting van de A20 Kleinpolderplein - Terbregseplein, bij aanleg A4 MD), de Oranjetunnel (nodig voor mainport R'dam en greenport Westland; ter ontlasting van de Beneluxtunnel en Van Brienenoordbrug en als calamiteitentunnel) en het Trekvliettracé (ter ontlasting van de Utrechtse Baan). Deze vier zijn in rood aangegeven. Verkeer hiervan komt, samen met verkeer van de huidige A4 Delft - kpt Ypenburg en van de A13, uit op knooppunt Ypenburg/Prins Clausplein, dat dit verkeer niet goed kan verwerken. ** Het heeft grote voordelen om de A14 aan te leggen in plaats van de A4 Delft-Schiedam, zie kaart 8 en bijlage 3 (tekst 5)

5 8.A14 + Oranjetunnel + A54 + Trekvliet Oranjetunnel A15 Ut-Baan- Utrechtse Baan PC=Prins Clausplein Y =Ypênburg H =Harnaschknooppunt W =Westerlee KP=Kethelplein KPP=Kleinpolderplein TP=Terbregseplein BT=Beneluxtunnel VBB = Van Briehenoordbrua Oranjetunnel én A54 wél mogelijk met A14 i.p.v. A4 (of Verbrede A13 + A13/A16) Want met een A14 treden de in kaart 4a genoemde problemen met de A4 niet op. Met de A14 kan de A4 MD vervallen. De verbinding tussen Den Haag (A'dam) en R'dam (het Zuiden) is dan niet geblokkeerd door ernstige files bij Prins Clausplein* of bij een calamiteit aldaar. Dit komt omdat er nu wel een alternatieve route (A14) aanwezig is. Aanleg Oranjetunnel wordt dan wel zinvol en is daarmee wel een alternatief voor de Beneluxtunnel. Ontsluiting Den Haag (Trekvliettracé en N 211) is dan ook zinvol mogelijk. CDA, PvdA en PVV (kamermeerderheid) wensen deze A14 te onderzoeken "als alternatief die het Prins Clausplein* wel ontlast", zie motie december 2007, bijlage 3. Dronkers (rechterhand Eurlings), minister VROM Winsemius en de ministeries V&W en VROM constateerden in 2006 "er is een veel beter alternatief voor de A4 MD": een derde oeververbinding. Zie bijlage 2. In de studie A4 MD is deze al uitgewerkt als Oranjetunnel + A54. Met A14, samen met de Oranjetunnel + A54 ontstaat de best mogelijke aanpak van de verkeersproblemen. In plaats van Oranjetunnel is ook mogelijk de Blankenburgtunnel (niet getekend) ten oosten van Spijkenisse. * en knooppunt Ypenburg (tekst 5)

Geacht College van B&W en leden van de raadscommissie Ruimte en Verkeer

Geacht College van B&W en leden van de raadscommissie Ruimte en Verkeer Geacht College van B&W en leden van de raadscommissie Ruimte en Verkeer Aan mij is toestemming verleend om op de cie vergadering Ruimte en Verkeer van 14 april in tc spreken over mijn volgende brieven

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

N.M. Engelchor - Doorgest: Fw: Cruciale kritiek van twee hoogleraren op beoogde Trajectnota

N.M. Engelchor - Doorgest: Fw: Cruciale kritiek van twee hoogleraren op beoogde Trajectnota about:blank 21-4-2009 pagina 1 van 1 N.M. Engelchor - Doorgest: Fw: Cruciale kritiek van twee hoogleraren op beoogde Trajectnota Van: Onderwerp: N.M. Engelchor Doorgest.: Fw: Cruciale kritiek van twee

Nadere informatie

wilt u beoordelen of u de onderstaande onderwerpen bij uw beschouwingen en conclusies wilt betrekken en of u deze nog vóór uw reces wilt bespreken.

wilt u beoordelen of u de onderstaande onderwerpen bij uw beschouwingen en conclusies wilt betrekken en of u deze nog vóór uw reces wilt bespreken. Van: "B.K. van der Chijs" Aan: "jansson H." CC: "chijs2" Datum 07/02/08 10:31 Onderwerp: verzoek de tekst door te zenden Bijlagen: Schiedam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Verkeerskundige varianten- en effectanalyse Blankenburgtunnel/Oranjetunnel In het Masterplan Rotterdam Vooruit (december 2009) zijn twee tracés aangegeven

Nadere informatie

Aan het College van B&W en de Gemeenteraad 19 februari 2010 van de gemeente Schiedam Postbus EA Schiedam

Aan het College van B&W en de Gemeenteraad 19 februari 2010 van de gemeente Schiedam Postbus EA Schiedam Aan het College van B&W en de Gemeenteraad 19 februari 2010 van de gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam Waarom worden de gemeenten Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen onbereikbaar bij aanleg

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Geacht College en geachte gemeenteraadsleden C/A4 MD/ september 2010 van de gemeente Schiedam

Geacht College en geachte gemeenteraadsleden C/A4 MD/ september 2010 van de gemeente Schiedam Geacht College en geachte gemeenteraadsleden C/A4 MD/7021 20 september 2010 van de gemeente Schiedam raadsvergadering Schiedam 23 september 2010 Minister Eurlings: mijn landtunnel A4 MD wordt gewoon aangelegd

Nadere informatie

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Participatie Stefan van der Voorn 22-12-2011 Inhoudsopgave presentatie Het proces aanleg Sneller en Beter De Verkenning Ruit Rotterdam De Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

Nota. Netwerkbrede Verkeersanalyse A4 Delft - Schiedam. Conclusies

Nota. Netwerkbrede Verkeersanalyse A4 Delft - Schiedam. Conclusies Nota Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Aan Contactpersonen Doorkiesnummer Datum 11 oktober 2007 Ons kenmerk - Onderwerp Netwerkbrede Verkeersanalyse A4 Delft - Schiedam Bijlage(n) -

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting van het startdocument voor de aanvulling op en actualisatie van de Trajectnota/MER in het kader van de tracé/m.e.r.-procedure van de rijksweg A4

Nadere informatie

Minister van Verkeer en Waterstaat Ir. C. Eurlings Plesmanweg 1-6 Postbus EX Den Haag. Delft, 10 september 2009

Minister van Verkeer en Waterstaat Ir. C. Eurlings Plesmanweg 1-6 Postbus EX Den Haag. Delft, 10 september 2009 Minister van Verkeer en Waterstaat Ir. C. Eurlings Plesmanweg 1-6 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Besluit tot aanleg A4 Delft-Schiedam Delft, 10 september 2009 Geachte minister Eurlings, U heeft onlangs

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

Minister kiest voor Blankenburg tunnel Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen!

Minister kiest voor Blankenburg tunnel Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen! Minister kiest voor Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen! Minister Schultz van Haegen (VVD) heeft vandaag (7-12-2011) haar voorkeur heeft uitgesproken voor de aanleg van de Blankenburgtunnel

Nadere informatie

Paraaf: pv Oplegformulier voor de raad

Paraaf: pv Oplegformulier voor de raad ' " " r > ' * ' : ' 1? ; ' * i r - ; ; w : : ' ' :. -, '.. : ' - : ' '.. '. ' " - Opbergen: SORVGROB Paraaf: pv Oplegformulier voor de raad A.M. Boersma BRIEFNUMMER: Q(Q \ jxj { 'O OU 2 S TELNR. 010-2191734

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Statencommissie MKE. Oktober Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Besluiten:

Voordracht aan Provinciale Staten. van Statencommissie MKE. Oktober Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Besluiten: Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissie MKE Vergadering Oktober 2010 Nummer 6248 onderwerp (Gedeeltelijke) intrekking besluit afdoening moties 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Verkenning middellange termijn bereikbaarheid Rotterdamse Regio 2020-2040 Masterplan november 2009 Uitwerkingsstudie

Nadere informatie

Vriendelijke groeten, Namens Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland, Susanne Kuijpers

Vriendelijke groeten, Namens Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland, Susanne Kuijpers Geachte gemeenteraadsleden, Zoals u weet komt er momenteel steeds meer informatie beschikbaar die een voorkeursbeslissing van de minister voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) moet onderbouwen.

Nadere informatie

A4 Midden Delfland. Kanttekeningen bij de Trajectnota en verkeersstudie A4 Delft-SchiedaM

A4 Midden Delfland. Kanttekeningen bij de Trajectnota en verkeersstudie A4 Delft-SchiedaM A4 Midden Delfland Kanttekeningen bij de Trajectnota en verkeersstudie A4 Delft-SchiedaM Prof. Dr.-Ing. I.A. Hansen 15-4-2010 gebiedsafbakening, modelinvoer wegnetwerk, parameterinstellingen verkeersintensiteiten/capaciteit

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam RWS ONGECLASSIFICEERD Zie verzendlijst Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 556 3000 AN Rotterdam T 088 797 15 00 F 0104027081

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

Inspraakwijzer Startnotitie

Inspraakwijzer Startnotitie Inspraakwijzer Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam Samenvatting van de Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam en informatie over de inspraakprocedure. November 2005 1. Kaart van het onderzoeksgebied 2.

Nadere informatie

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt EEN BETERE BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID VOOR DE REGIO WADDINXVEEN / BOSKOOP / HAZERSWOUDE en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt (Aangepaste) presentatie najaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

Datum. 12 juli Ons kenmerk

Datum. 12 juli Ons kenmerk Verslag Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Verkeer en Vervoer Contact drs. ing. D. Broekhuizen T 070-441 64 59 d.broekhuizen@pzh.nl Vergadering van IODS-Adviescommissie Vergaderdatum 16 januari 2008

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Als leden van de Adviescommissie IODS en ondertekenaars van het IODS-convenant brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Als leden van de Adviescommissie IODS en ondertekenaars van het IODS-convenant brengen wij het volgende onder uw aandacht. aan Provincie Zuid-Holland Voorzitter Commissie MKE: Dhr M. Van der Sloot Postbus 90602 2509 LP Den Haag datum 3 november 2009 Algemeen Overleg Tweede Kamer 17 november 2009 Geachte heer Van der Sloot,

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Informatiebijeenkomst Inhoud De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda Drie alternatieven Voorlopig voorkeursalternatief Resultaten onderzoek

Nadere informatie

5e HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten)

5e HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten) Den Haag, 14 december Noot: 5e HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten) Voortouwcommissie: Volgcommissie(s): Bewindsperso(o)n(en): vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vaste commissie

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

actueel Tekst: Paul Scheer Foto s: Jeroen Poortvliet

actueel Tekst: Paul Scheer Foto s: Jeroen Poortvliet actueel Weer een vriend van de a4 erbij. Medewerkers van vno-ncw West, onder wie directeur Bert Mooren (l) en ondernemers als Thom van der Boon vangen automobilisten op bij een tankstation Op de barricaden

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 PvdA Vlaardingen De PvdA-Vlaardingen was, is en blijft tegen de Blankenburgtunnel. Wij doen er alles aan om de weg zo zorgvuldig mogelijk in het kwetsbare

Nadere informatie

Werkzaamheden A13 HRL Kleinpolderplein N470

Werkzaamheden A13 HRL Kleinpolderplein N470 Werkzaamheden A13 HRL Kleinpolderplein N470 Donderdag 21 januari 2016 Agenda Tijd Onderwerp Wie 10:30-10:35 Welkom + toelichting op het programma Jeroen (RWS) 10:35-10:45 Kennismaking aanwezigen Allen

Nadere informatie

Besliscriteria in de vorm van een werkdocument voor een keuze voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO).

Besliscriteria in de vorm van een werkdocument voor een keuze voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). Besliscriteria in de vorm van een werkdocument voor een keuze voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). Datum: 26 juni 2011 Auteur: Jan van Rossum (raadslid CDA-Westland) Inleiding In dit document

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

ONTVLECHTEN VOOR DOORSTROMING. De HogeSnelWeg Concept voor bereikbaarheid

ONTVLECHTEN VOOR DOORSTROMING. De HogeSnelWeg Concept voor bereikbaarheid ONTVLECHTEN VOOR DOORSTROMING De HogeSnelWeg Concept voor bereikbaarheid Ontvlechten voor Doorstroming De HogeSnelWeg Concept voor bereikbaarheid 23 november 2000 Het plan voor het aanleggen van hogesnelwegen

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 21 augustus 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.060267 Doorkiesnummer Bijlage(n) 1 Uw kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Integrale verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad

Integrale verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad Integrale verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad Afbeelding 1 De bereikbaarheid in de Zuidvleugel in 2030 (GE scenario), met de A4 Delft-Schiedam, A15 Maasvlakte-Vaanplein en A13/A16 (zonder tol), maar zonder

Nadere informatie

Raadsvergadering. 17 mei

Raadsvergadering. 17 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 mei 2018 18-037 Onderwerp Beschikbaar stellen krediet van 583.200,- voor het duurzaam veilig verbreden van de Parallelweg langs de A12. Aan de raad, Onderwerp Beschikbaar

Nadere informatie

Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer

Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer VW Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer Regeling tot wijziging van de Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer in verband met de vervanging van diverse vervoerbewijzen,

Nadere informatie

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar Veenwal KE Hoevelaken 25 januari Referentie

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar Veenwal KE Hoevelaken 25 januari Referentie Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar Veenwal 1 3871KE Hoevelaken 25 januari 2011 Referentie 110125 Aan: Minister van Infrastructuur en Milieu Postbus 20901 2500 EX Den Haag Geachte Minister, Op 3

Nadere informatie

Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam

Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam Verslag van de hoorzitting over de Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam Gehouden op 17 september te Rotterdam Centrum Publieksparticipatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag oktober 2009 Verslag van de

Nadere informatie

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009)

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Op 3 juli 2009 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over De Kracht van Utrecht. Deze luidde

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 19 april 2006 Portefeuillehouder M.F.H. Leurs Bijlagen diversen Afdeling B&P Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 19 april 2006 Portefeuillehouder M.F.H. Leurs Bijlagen diversen Afdeling B&P Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. BP/010 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 19 april 2006 Portefeuillehouder M.F.H. Leurs Bijlagen diversen Afdeling B&P Ons Kenmerk ONDERWERP: Fusie Haltbureau's

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullende schriftelijke vragen van de PVV fractie n.a.v. de antwoordbrief van het College van GS Groningen /25/A.

Onderwerp: Aanvullende schriftelijke vragen van de PVV fractie n.a.v. de antwoordbrief van het College van GS Groningen /25/A. J3 11) A UG. 2015 PARTIJ VOOR DE VRIJHEID Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, De heer MJ. van den Berg Postbus 610 9700 AP Groningen Datum: maandag 10 augustus 2015 Onderwerp: Aanvullende

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie. Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Rijksstructuurvisie. Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding Deelrapport D: Verkeersnota Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam

Nadere informatie

Met deze brief vragen wij dan ook aan het College of ze de uitgesproken belofte uit het Gemeenteblad van oktober 2014 gestand wil doen.

Met deze brief vragen wij dan ook aan het College of ze de uitgesproken belofte uit het Gemeenteblad van oktober 2014 gestand wil doen. Aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Haarlemmerstraatweg 51 1165 MJ Halfweg Datum, 30 december 2014 Onderwerp: omgevingsvergunning voor Sugar City

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Gebied Onderwerp Ministerie Fase Nationaal Hoofdwegen IenM Realisatie Projecthistorie 07 08 09 10 11 12 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave

Nadere informatie

- 9 SEP In de bijgevoegde notitie zijn de resultaten hiervan opgenomen. De conclusie is als volgt:

- 9 SEP In de bijgevoegde notitie zijn de resultaten hiervan opgenomen. De conclusie is als volgt: Beleid Cluster Ruimte (071)54 59 903 dvanroijen@leiderdorp.nl Ingekomen: Afdeling Kopie - 9 SEP. 2013 Gemeente Leiderdorp Gemeenteraad Leiderdorp Postbus 35 2350 AA LEIDERDORP lllllll III II nil llllllll

Nadere informatie

14 MIRT. Veel succes daar. Aan de orde is het VAO MIRT (AO d.d. 2/7).

14 MIRT. Veel succes daar. Aan de orde is het VAO MIRT (AO d.d. 2/7). 14 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 2/7). Er hebben zich zes sprekers gemeld. Mevrouw Van Veldhoven gaat als eerste spreken, want zij moet gelijk terug naar een ander debat waar zij ook aan deelneemt. Het

Nadere informatie

Reclamemasten. Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer Den Haag Prins Clausplein. Waddinxveen Rotterdam Rotterdam Kleinpolderplein.

Reclamemasten. Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer Den Haag Prins Clausplein. Waddinxveen Rotterdam Rotterdam Kleinpolderplein. Reclamemasten Reclamemasten Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer Den Haag Prins Clausplein Den Haag Waddinxveen Rotterdam Rotterdam Kleinpolderplein Tiel Alkmaar Zaandam Amsterdam ArenA I Amsterdam ArenA

Nadere informatie

Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond

Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond Adam J. Pel Serge P. Hoogendoorn TU Delft Sectie Transport & Planning 1 woensdag 22 december 2010 Intro / aanleiding TMO EVAQ woensdag 22 december

Nadere informatie

Verkeersonderzoek bij Planstudies. Casus A4 Delft-Schiedam

Verkeersonderzoek bij Planstudies. Casus A4 Delft-Schiedam Verkeersonderzoek bij Planstudies Casus A4 Delft-Schiedam 14 april 2010 Inhoud presentatie Tracéwetprocedure is kader voor onderzoek Werkwijze bij planstudies Probleemschets Den Haag - Rotterdam Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

1 OUIT DOORIUESNübfMER

1 OUIT DOORIUESNübfMER gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam W.J.M. Vissers Wetliouder voor Verkeer ei1 Vervoer, Cultuur, w.o. Cultiiureducatie, Archief, Milieu, Dierenwelzijn Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

Alternatieven afsluiting aansluiting Schiedam-centrum

Alternatieven afsluiting aansluiting Schiedam-centrum Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vraag 2 Op welke wijze heeft u de afgelopen periode uitvoering gegeven aan de motie Hoogland? 3

Vraag 2 Op welke wijze heeft u de afgelopen periode uitvoering gegeven aan de motie Hoogland? 3 Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om Inleiding Ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2012

Nieuwsbrief november 2012 Nieuwsbrief november 2012 Geachte lezer, Er is weer het nodige te melden sinds onze laatste nieuwsbrief van september. Van enkele lezers kregen wij commentaar dat onze nieuwsbrieven (te) lang zijn. Vandaar

Nadere informatie

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ^'vrr^t^ HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit &Milieu Registratienummer PZH-2013-389866115 (DOS-2012-0000867) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 14

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

Portway Rotterdam. Hét alternatief voor de A13/A16

Portway Rotterdam. Hét alternatief voor de A13/A16 Portway Rotterdam Hét alternatief voor de A13/A16 Den Haag Wat het Rijk wil! Traject A13/A16 A13/A16 Rotterdam Den Haag Wat het Rijk wil! Traject A13/A16 Rotterdamse Ruit Den Haag Wat het Rijk wil! Traject

Nadere informatie

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Bergweg-Zuid Lage Bergse Bos Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Inpassingsmogelijkheden Door de bouw van de tunnel op maaiveld ontstaat er in het Lage Bergse Bos een verhoging van ongeveer zeven

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Wijziging van de Ziektewet i.v.m. harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Wijziging van de Ziektewet i.v.m. harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.24 Wijziging van de Ziektewet i.v.m. harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten tekst + toelichting bronnen Staatsblad

Nadere informatie

Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam

Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 1 Alternatieven MER December 2005 ......................................................................................................................................................................

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Projecthistorie 10 11 12 13 14 15 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave De Spoedwetprojecten zijn bekende bereikbaarheidsknelpunten in doorgaande

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Min iserie van Infrastructuur en Milieu. Raadsleden van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, De Rijkswaterstaat Midden-

Rijkswaterstaat. Min iserie van Infrastructuur en Milieu. Raadsleden van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, De Rijkswaterstaat Midden- Netwerkontwikkeling 3526 LA Utrecht 3500 GE Utrecht Postbus 2232 Griffioenlaan 2 provinciale statenprovincie Utrecht Bilt, Bunnik, Houten en Nieuwegein, Zeist en leden van Raadsleden van de gemeenten Utrecht,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Analyse kosten en baten Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Analyse kosten en baten Nieuwe Westelijke Oeververbinding Analyse kosten en baten Nieuwe Westelijke Oeververbinding 19 januari 2012 Wanneer de aanleg van nieuw infrastructuur wordt overwogen, is de vraag wat de kosten en de baten hiervan zullen zijn van essentieel

Nadere informatie

A4 Delft-Schiedam heroverwegen

A4 Delft-Schiedam heroverwegen A4 Delft-Schiedam heroverwegen Hansen, I.A. TU Delft i.a.hansen@tudelft.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 25 en 26 november 2010, Roermond A4 Delft-Schiedam heroverwegen Demissionair

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 10 juli 2018 Betreft Monitor Wind op Land 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 10 juli 2018 Betreft Monitor Wind op Land 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Page 1 of 12 Instellingen Print Routedetails Vertrekadres : Zijlstroom 71-137, LEIDERDORP (NL, 2353NN) Bestemming : Serooskerkseweg 15-21, SEROOSKERKE SCHOUWEN (NL, 4327SE) Afstand : 103.2 km Reistijd

Nadere informatie

Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 1 Alternatieven MER

Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 1 Alternatieven MER Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 1 Alternatieven MER november 2007 ........................................................................................ Colofon Uitgave door: Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Nadere informatie

Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Deelrapport Verkeer

Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Deelrapport Verkeer Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Deelrapport Verkeer TN/MER A4 Delft-Schiedam Deelrapport Verkeer MER Stap 2 April 2009 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Rijkswaterstaat Zuid-Holland Titel rapport

Nadere informatie

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties uit model Goudappel Coffeng Operationeel verkeersmanagement Zuid Kennemerland 5 mei 2011 H-B relaties Zuid Kennemerland 2008 2-uurs matrices voor OS (7-9) en AS (16-18)

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

Bijlage IV. A10 - Ring Zuid: capaciteit / robuustheid 'dok' oplossing

Bijlage IV. A10 - Ring Zuid: capaciteit / robuustheid 'dok' oplossing Bijlage IV. A10 - Ring Zuid: capaciteit / robuustheid 'dok' oplossing In deze notitie wordt de capaciteit en de robuustheid (toekomstwaarde) van het verkeersmodel Zuidasdok doorgelicht, en met name het

Nadere informatie

UITVOERING PROJECT A2 MAASTRICHT STAP

UITVOERING PROJECT A2 MAASTRICHT STAP MAASTRICHT, 2 JULI 2010 UITVOERING PROJECT A2 MAASTRICHT STAP DICHTERBIJ MINISTERS EURLINGS EN HUIZINGA ONDERTEKENEN ONTWERP-TRACÉBESLUIT VOOR A2 PASSAGE MAASTRICHT Deze week hebben ministers Eurlings

Nadere informatie

Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014

Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014 Eerste Kamer, commissie IMRO Postbus 20017 2500 EA Den Haag Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014 Geachte leden van de commissie IMRO, Op 8 april aanstaande heeft u een mondeling

Nadere informatie

Samenwerkende verkeerscentrales in de praktijk. Smart Mobility in de praktijk van Zuid-Holland Berend Feddes en Kasper van Blijderveen

Samenwerkende verkeerscentrales in de praktijk. Smart Mobility in de praktijk van Zuid-Holland Berend Feddes en Kasper van Blijderveen Samenwerkende verkeerscentrales in de praktijk Smart Mobility in de praktijk van Zuid-Holland Berend Feddes en Kasper van Blijderveen Welkom in Zuid-Holland Start regiodesk Ontstaan DVM netwerk Zuid-Holland

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Klankbordgroep. Inhoud. Presentatie verkeersmodel huidige situatie Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Inhoud. Presentatie verkeersmodel huidige situatie Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel huidige situatie Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 10 januari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Doel verkeersstudie 2.

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten ZSM 2 Benuttingsprogramma Projecthistorie Omschrijving 05 06 07 08 09 10 MIRT-fase Tijdschema g Financiën g g g g g Probleem De Spoedwetprojecten zijn bekende bereikbaarheidsknelpunten in doorgaande verbindingen, met name op belangrijke

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie