GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren"

Transcriptie

1 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 mei 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken en Michel Vanroy, schepenen; en Marleen Peeters, toegevoegd schepen; Alfons Capiot, Josiane Caproens, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Robert Wijnen, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux, Roel Palmans en Jossy Meers, raadsleden; en Geert Rouffa, gemeentesecretaris Verontschuldigd: raadslid Marc Van Asch Afwezig: nihil Aanwezig na aanvang der vergadering: nihil Voortijdig de vergadering verlaten: raadslid Fons Capiot vanaf agendapunt 15 De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. IN OPENBARE VERGADERING 01 Patrimonium - Doorverkoop van lot 6 van Industriezone 3 door NV Bouwonderneming Hansen Johan, Hernerweg 14 te Hoeselt aan BVBA Bouwbedrijf Hansen, Dashovenstraat 40 te Tongeren mits toepassing van artikel 13 van de algemene voorwaarden bij de verkoop van industriegronden gelegen binnen Industriezone 3 - Goedkeuring Aan NV Bouwonderneming Hansen Johan, Hernerweg 14 te Hoeselt wordt de uitdrukkelijke goedkeuring verleend om de industriegrond, gekocht van de gemeente Hoeselt bij authentieke akte verleden voor het ambt van notaris Simon Vreven te Hoeselt op 27 augustus 2008, en gekend als lot 6 uit het verdelingsplan van Geotec Studie- & Landmetersbureau d.d. 22 juni 2007, door te verkopen aan BVBA Bouwbedrijf Hansen, Dashovenstraat 40 te Tongeren. De gemeente Hoeselt ziet af van haar voorkooprecht en zal voor de doorverkoop een vergoeding aanrekenen van 7,5 % op de initiële verkoopprijs van ,00 EUR zoals voorzien onder artikel 13 van de algemene verkoopswaarden van 29 maart Deze doorverkoopvergoeding wordt vastgesteld op 1

2 1 426,50 Euro en zal als invorderingsrecht ingebracht worden in de buitengewone dienst van de lopende begroting onder artikel 530/ Deze beslissing wordt genomen met 16 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 3 stemmen tegen (Alfons Capiot, Josiane Caproens en Robert Wijnen) en 1 onthouding (Roel Palmans). Raadslid Alfons Capiot haalt aan dat er een bouwvergunning voor de oorspronkelijke locatie van de NV Bouwonderneming Hansen Johan werd afgeleverd op 31 oktober De verkoop van lot 6 werd echter pas betekend op 27 augustus 2008 op een ogenblik dat de zonevreemdheid dus niet meer bestond. De huidige doorverkoop is volgens het raadslid dan ook in strijd met het BPA en hij is van mening dat de gemeente gebruik dient te maken van haar voorkooprecht om lot 6 terug aan te kopen. 02 Patrimonium - Vestiging van een opstalrecht op loten 4 en 5 van Industriezone 3 door de opstalgever (BVBA Crommen Willy, Industrielaan , 3730 Hoeselt en BVBA Wim Crommen, Industrielaan , 3730 Hoeselt) aan de opstalnemer (NV ES Finance, Gentsesteenweg 1440 te 1092 Brussel) voor een duurtijd van 20 jaren - Goedkeuring in toepassing van artikel 8 van de algemene voorwaarden bij de verkoop van industriegronden gelegen binnen Industriezone 3 De toekenning van een opstalrecht op de loten 4 en 5 van Industriezone 3 door de opstalgever (respectievelijk de BVBA Crommen Willy, Industrielaan te Hoeselt en BVBA Wim Crommen, Industrielaan te Hoeselt) aan de opstalnemer (NV ES Finance, Gentsesteenweg 1440 te 1092 Brussel), overeenkomstig de bepalingen van de ontwerpakte van notaris Philippe Degomme te Brussel, wordt goedgekeurd met 16 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 3 stemmen tegen (Alfons Capiot, Josiane Caproens en Robert Wijnen) en 1 onthouding (Roel Palmans). Er wordt tevens mee ingestemd om navolgende aanvullende clausule zoals vermeld in de brief van notaris Degomme bij de ontwerpakte, op te nemen in de opstalakte: " Indien de Leasingnemers hun economische activiteiten staken of de voorwaarden tot gebruik niet meer naleven zoals in de Aankoopakten Grond 1 en 2 bepaald, en de gemeente Hoeselt overeenkomstig art. 32 paragraaf 1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie vervangen door de artikelen 75 en 76 van het Vlaams Programmadecreet 2004 de intentie heeft haar terugkooprecht te doen gelden, verbindt zij zich ertoe haar intentie voorafgaandelijk te betekenen aan ES FINANCE. ES FINANCE zal vanaf het moment van de betekening over een termijn van één (1) jaar beschikken om een nieuwe medecontractant te vinden (t.t.z. een nieuwe leasingnemer, huurder of koper) die bereid is alle voorwaarden opgelegd aan de kopers in het kader van de Aankoopakten Grond 1 en 2 op zich te nemen en waarmee de gemeente Hoeselt haar akkoord betuigt. 2

3 Na het verstrijken van deze termijn van één (1) jaar zal de gemeente Hoeselt kunnen overgaan tot de terugkoop." Raadslid Alfons Capiot merkt op dat de heer Van Broekhoven reeds in 2005 de BVBA Crommen Willy had overgenomen. De verkoop van lot 4 door de gemeente volgde pas ruime tijd later. En de BVBA Crommen Wim, koper van lot 5, was naar zijn mening zelfs helemaal geen zonevreemd bedrijf. Bovendien is er winst gemaakt op de grond bij de verkoop van beide BVBA s aan de heer Van Broekhoven. Alfons Capiot is om deze redenen van mening dat de gemeente gebruik dient te maken van haar voorkooprecht om de genoemde loten terug aan te kopen. Burgemeester Annette Stulens en schepen Werner Raskin weerleggen dit standpunt. Het gaat nog steeds om dezelfde Hoeseltse bedrijven die wel degelijk zonevreemd waren. Enkel de aandelen werden verkocht aan de heer Van Broekhoven. Naar aanleiding van beide agendapunten stelt raadslid Josiane Caproens zich de vraag of de algemene verkoopsvoorwaarden destijds wel goed zijn opgesteld. Burgemeester Annette Stulens geeft aan dat een aantal dingen niet uit te sluiten vallen. Deze aanpak was de enige manier om de industriezone uit te breiden en de werkgelegenheid in Hoeselt te behouden. 03 Overheidsopdrachten - Brandweerdienst - Aankoop van signalisatiematerieel - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Het bestek tot aankoop van signalisatiematerieel ten behoeve van de brandweer wordt unaniem goedgekeurd. Het betreft meer bepaald een signalisatiebord voor montage op de tankwagen en een set afbakeningslampen voor gebruik bij interventies. Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen van de opdracht. De opdracht wordt begroot op 9 500,00 EUR (incl. btw) en zal aangerekend worden op de kredieten onder artikel 351/ van de buitengewone dienst dienstjaar Overheidsopdrachten - Wegendienst - Aankoop van een freesmachine - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Het bestek tot aankoop van een freesmachine ten behoeve van de gemeentelijke Wegendienst wordt unaniem goedgekeurd. Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 3

4 Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen van de opdracht. De opdracht wordt begroot op ,00 EUR (incl. btw) en zal aangerekend worden op de kredieten onder artikel 42160/ van de buitengewone dienst dienstjaar Overheidsopdrachten - Wegendienst - Aankoop van herstellingstoestellen voor een wegdek (kookketel, voegvuller, verhitter) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Het bestek tot aankoop van toestellen voor de herstelling van wegdek wordt unaniem goedgekeurd. Het betreft meer bepaald de aankoop van een voegvuller om scheuren of voegen in het wegdek op te vullen met een hechtmiddel, een kookketel voor aanmaak van het hechtmiddel en een verhitter om de onkruidschroeier van de Groendienst om te bouwen tot een hittekanon. Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen van de opdracht. De opdracht wordt begroot op ,00 EUR (incl. btw) en zal aangerekend worden op de kredieten onder artikel 42160/ van de buitengewone dienst dienstjaar Overheidsopdrachten - Aankoop van een dienstvoertuig voor de diensten Jeugd, Cultuur en Sport - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Het bestek tot aankoop van een voertuig voor de diensten Jeugd, Cultuur en Sport wordt unaniem goedgekeurd. De voorkeur hierbij gaat uit naar een break- of bestelvoertuig voorzien van de meest elementaire uitrusting. Met deze aankoop zal voor de dienstverplaatsingen niet langer meer gebruik moeten worden gemaakt van het persoonlijk voertuig. Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen van de opdracht. De opdracht wordt begroot op ,00 EUR (incl. btw) en zal aangerekend worden op de kredieten onder artikel 760/ van de buitengewone dienst dienstjaar

5 07 Overheidsopdrachten - Uitrusting van de zone voor ontspanning, sport en spel op het buitenterrein bij het sport- en gemeenschapscentrum Ter Kommen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Het bestek om het buitenterrein bij het sport- en gemeenschapscentrum Ter Kommen uit te rusten als een zone voor ontspanning, sport en spel wordt unaniem goedgekeurd. Voorgenomen wordt de bestaande piste achter Ter Kommen op te breken en om te bouwen tot een Finse piste van 500 meter. Daarnaast zal het binnenterrein van de piste gedraineerd worden en uitgerust worden met een 12-tal outdoorfitnesstoestellen voor senioren die bestand zijn tegen vandalisme, onderhoudsvriendelijk en veilig zijn. Tenslotte wordt er ook voorzien in speeltuigen voor kinderen. Het project wordt begroot op ,00 EUR incl. btw en zal aanbesteed worden overeenkomstig de procedure van de algemene offerteaanvraag. De opdracht zal aangerekend worden op de kredieten onder artikel 760/ van de buitengewone dienst dienstjaar Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van woningen en gebouwen - Goedkeuring Het voorstel om voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 een jaarlijkse gemeentebelasting te vestigen op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister wordt unaniem goedgekeurd. Het decreet van 27 maart 2009 inzake het grond- en pandenbeleid heeft gezorgd voor een belangrijke wijziging in de bestrijding van leegstand van woningen en gebouwen. Tot voor kort beheerde het Vlaams Gewest nog de inventaris van leegstaande gebouwen en woningen met daaraan gekoppeld een gewestelijke heffing met mogelijkheid voor de gemeenten daarop nog opcentiemen te heffen. De bevoegdheid om een leegstandsregister te beheren en er een heffing aan te koppelen wordt echter overgedragen aan de gemeenten. Het vaststellen, beoordelen en opvolgen van leegstand via een leegstandsregister conform onderhavig belastingreglement behoort tot het takenpakket van de dienst ROP. Op hun aangeven kan de Financiële Dienst vervolgens overgaan tot belastingheffing. De belasting wordt vastgesteld op: 1 200,00 EUR voor een volledig gebouw of woonhuis; 100,00 EUR voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet; 600,00 EUR voor elke overige woongelegenheid. Per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het onroerend goed op de inventaris staat, wordt de belasting vermeerderd met: 1 200,00 EUR voor een volledig gebouw of woonhuis, 5

6 100,00 EUR voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet, 600,00 EUR voor elke overige woongelegenheid, en dit met een maximum van 5 termijnen. Conform het reglement kan de zakelijk gerechtigde van het betreffende pand in beroep gaan tegen de opname in het leegstandsregister. Bovendien zijn er in het reglement een aantal vrijstellingsgronden opgenomen betreffende de eigenlijke heffing op de leegstand. 09 Personeel - Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO - Goedkeuring De invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden van de gemeente met ingang van 1 januari 2010 wordt goedgekeurd met 17 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Josiane Caproens, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen (Alfons Capiot, Robert Wijnen en Roel Palmans). Het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat op 9 december 2009 onderhandeld werd op het Vlaamse Comité C1 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De RSZ-PPO wordt aangesteld als opdrachtencentrale in de zin van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten om in deze een aanbesteding uit te schrijven. Het bestek, opgemaakt door de RSZ- PPO, wordt goedgekeurd. Via deze weg zal een verzekeringsinstelling worden aangesteld die belast zal worden met de uitvoering van de pensioentoezegging voor de contractanten (tweede pensioenpijler). De pensioentoelage wordt vastgesteld op 1% van het pensioengevend jaarloon en er wordt geen inhaaltoelage voorzien. Op 30 april 2010 werd hierover met de vakbonden een protocol van akkoord bereikt. In de maand juli 2010 zal de RSZ-PPO starten met de inhouding van deze werkgeversbijdrage. Raadslid Alfons Capiot geeft aan voorstander te zijn van een bijdragevoet van 3% naar het voorbeeld van de provincie Limburg. Burgemeester Annette Stulens antwoordt hierop dat er, rekening houdende met de reeds bestaande extralegale voordelen, gekozen wordt voor een opstartscenario. 10 Personeel - Verhoging fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer - Goedkeuring Het voorstel om de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer van het gemeentepersoneel met ingang van 1 januari 2010 te verhogen tot 0,20 EUR per kilometer wordt unaniem goedgekeurd. Op 30 april 2010 werd hierover met de vakbonden een protocol van akkoord bereikt. Met de invoering van de rechtspositieregeling werd deze vergoeding eerder vastgesteld op 0,15 euro per kilometer. De omzendbrief BB 2010/01 van 29 januari 2010 laat de lokale besturen toe het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer van hun personeelsleden te verhogen tot 0,20 euro per kilo- 6

7 meter. Bij een eerstvolgende aanpassing van de rechtspositieregeling zal ook artikel 248 in die zin aangepast worden. Raadslid Gert Hellinx verlaat de zitting. 11 Dienst Cultuur - Statuten van de projectvereniging 'Erfgoed Haspengouw' - Goedkeuring De statuten van projectvereniging 'Erfgoed Haspengouw' worden unaniem goedgekeurd. In zitting van 28 januari 2010 besliste de gemeenteraad al om in te stappen in dit intergemeentelijk samenwerkingsverband en werd in de aanduiding van afgevaardigden voorzien. Het hoofddoel van deze projectvereniging is een cultureel erfgoedbeleid uit te bouwen voor de regio Haspengouw. Eind december 2010 zal door de projectvereniging een aanvraag voor een cultureel erfgoedconvenant voor Haspengouw ( ) worden ingediend bij de Vlaamse Overheid. Raadslid Gert Hellinx neemt terug deel aan de zitting. 12 Beëindiging van de overeenkomst tussen de gemeente Hoeselt en het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (C.A.D.) - Goedkeuring Het voorstel om de overeenkomst met het C.A.D.-Limburg te Hasselt betreffende drugpreventie en ambulante verslavingszorg ten aanzien van kansarme bevolkingsgroepen te beëindigen op 31 december 2010 wordt goedgekeurd met 16 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 4 stemmen tegen (Alfons Capiot, Josiane Caproens, Robert Wijnen en Roel Palmans) en 0 onthoudingen De bestaande overeenkomst van de gemeente met het C.A.D. dateert van 25 november De samenwerking met het C.A.D. stelt de laatste jaren steeds minder voor. Het OCMW of de Jeugddienst zijn niet langer vragende partij voor een permanente samenwerking. In de gegeven omstandigheden is het dan ook niet meer zinvol nog langer werkingskosten aan het C.A.D. te betalen. Het C.A.D.-Limburg zal voor 1 juli 2010 per aangetekende zending van deze beslissing op de hoogte worden gebracht. 13 Ontwikkelingssamenwerking - Millenniumdoelstellingen Goedkeuring en ondertekening van de motie 'De tijd dringt' van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging Het voorstel van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging tot ondertekening van de motie 'De tijd dringt' wordt goedgekeurd met 19 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Alfons Capiot, Josiane Caproens, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Robert Wijnen, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert 7

8 Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 1 stem tegen (Roel Palmans) en 0 onthoudingen. Met de ondertekening van deze motie verklaart de gemeenteraad zich te scharen achter de millenniumdoelstellingen In het jaar 2000 ondertekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties de zogenaamde millennium- verklaring waarbij afspraken werden gemaakt om met alle landen samen tegen 2015 armoede en onrecht structureel aan te pakken en iedereen toegang te geven tot gezondheidszorg en onderwijs. De Noord-Zuidbeweging heeft een tussenbalans opgemaakt en moet helaas vaststellen dat men 10 jaar later absoluut niet op schema zit en de meeste van deze doelstellingen zeker nog niet gerealiseerd zijn. Ondanks alle beloftes blijft de armoede stijgen en blijven vooral vrouwen en eenoudergezinnen in de kou staan. In 2010 dient zich een historische kans aan om dit tij te keren. In september 2010 wordt immers een VN-topoverleg georganiseerd, specifiek gewijd aan deze millenniumdoelstellingen. De Noord-Zuidbeweging wil in eigen land en wereldwijd dan ook druk uitoefenen om deze beloftes in resultaten om te zetten. Om hun vraag politieke kracht bij te zetten doet deze beweging een oproep aan de Vlaamse steden en gemeenten om de motie 'De tijd dringt' massaal te ondertekenen en alzo hun bezorgdheid uit te drukken inzake de realisatie van de millenniumdoelstellingen. De ondertekende motie zal bezorgd worden aan de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, de Federale en de Vlaamse regering. Raadslid Roel Palmans stemt tegen de motie 'De tijd dringt' omdat het een maatregel betreft die naar eigen zeggen "toch maar voor de derde wereld is". 14 Aanduiding van gemeentelijke afgevaardigden en bepaling van het mandaat om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net en de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) - Goedkeuring Voor de aanduiding van gemeentelijke afgevaardigden voor deelname aan de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net en de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) verklaart de raad zich unaniem akkoord met de kandidaten zoals voorgedragen door de meerderheid en dit zonder stemming ALGEMENE VERGADERING LIMBURG.NET Voor de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 23 juni 2010 wordt raadslid Yves Croux gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. Bij verhindering zal hij vervangen worden door schepen Michel Vanroy. De raad verklaart zich akkoord met de agenda van de vergadering. De heer Yves Croux die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de punten van de agenda. Tijdens deze zitting zullen volgende punten aan de orde worden gesteld: 1) Welkom door de voorzitter 2) Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering dd

9 3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 4) Activiteitenverslag ) Jaarrekening 2009 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten) 6) Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders (art. 40 statuten, art. 95 en 96 wetboek vennootschappen 7) Verslag van de commissaris (art. 40 statuten, art.553 wetboek vennootschappen) 8) Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 9) Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 10) Ontslag en benoeming van bestuurder(s) (art. 46 DIS, art. 20 statuten) 11) Varia ALGEMENE VERGADERING INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG Titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager Carine Moors wenst zich om persoonlijke redenen te laten verontschuldigen voor de algemene vergadering van IGL op vrijdag 25 juni Raadslid Walter Callebaut geeft aan haar te vervangen en de algemene vergadering op een later tijdstip te vervoegen zodra zijn professionele agenda het toelaat. Raadslid Alfons Capiot vindt dit geen gepaste manier van handelen en is van mening dat de gemeenteraad een andere afgevaardigde dient aan te duiden. De raad verklaart zich akkoord met de agenda van de vergadering. De heer Walter Callebaut die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de punten van de agenda. Tijdens deze zitting zullen volgende punten aan de orde worden gesteld: 1) Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar ) Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar ) De balans 2009 en de resultatenrekening 2009, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring 4) Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring 5) Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring 6) Vaststelling van de werkingstoelage van de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2010: goedkeuring 7) Verlenging voor de boekjaren van het mandaat als revisor van Foederer DFK bedrijfsrevisoren CVBA uit Hasselt met als vaste vertegenwoordiger de heer F. Embrechts: goedkeuring 8) Statutaire ambtsbeëindigingen en benoemingen van bestuurders: goedkeuring Raadslid Alfons Capiot verlaat de zitting. 15 Onderwijs - Arbeidsreglement - Goedkeuring Het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke basisschool te Alt-Hoeselt wordt unaniem goedgekeurd. In het kader van het functionerings- en evaluatiebeleid, sedert het schooljaar ingevoerd in het basisonderwijs, werd op het niveau van de scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg een model van arbeidsreglement opgesteld dat werkzaam is voor alle personeelsleden van de scholengroep. Dit model werd als basis genomen en waar nodig aangepast aan de lokale situatie. Het arbeidsreglement gaat onder meer dieper in op de rechten en plichten van het personeel en schoolbestuur. 9

10 IN GEHEIME VERGADERING 16 Gemeentelijke brandweer - Aanstelling van een onderluitenantvrijwilliger - Goedkeuring Alvorens tot de aanstelling van een onderluitenant-vrijwilliger over te gaan staat de voorzitter eerst nog even stil bij het verloop van de selectieprocedure. Hieruit blijkt dat van de drie kandidaten de heer Frank Thoelen, Schepenenlaan 6 te Hoeselt, als meest geschikte kandidaat naar voor wordt geschoven door de examenjury. Vervolgens vraagt de voorzitter over te gaan tot de aanstelling van een onderluitenant-vrijwilliger en hierbij gebruik te maken van een stembrief. In onderling akkoord wordt evenwel beslist af te zien van het gebruik van een stembrief en zich unaniem aan te sluiten bij het oordeel van de examenjury. De heer Frank Thoelen wordt zodoende met unanimiteit aangesteld als onderluitenant-vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer van Hoeselt. De kandidaat voornoemd zal pas officieel zijn functie kunnen opnemen na het welslagen in een opleiding tot onderluitenant. Zodra deze opleiding met succes is afgerond zal de nieuwe officier zijn taken volwaardig kunnen opnemen. De zitting wordt voor gesloten verklaard om uur. 10

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 november 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 mei 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 november 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Serge Voncken

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 april 2011 Aanwezig: Werner Raskin, schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy, Steven

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 5 maart 2009 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 20 maart 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Walter

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 maart 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Michel Vanroy, wnd. burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 februari 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin, Bert

Nadere informatie

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen;

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen; Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Serge Voncken, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Jos Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 oktober 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 februari 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2011 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Michel Vanroy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN GEMEENTE HOESELT Besluit van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van de leden van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn UITTREKSEL

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2006 Aanwezig: de heren Guy Thys, wnd burgemeester-voorzitter; Werner Raskin en

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 april 2009 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Walter Callebaut

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 februari 2013 Aanwezig : Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester;

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Aanpassing van het lokaal pensioenreglement.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 april 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur ons kenmerk [ons kenmerk] uw kenmerk [uw kenmerk] contact Katleen Janssens 02/211 55 35 en Marijke De Lange 02/211 55 34 datum 2 augustus 2010 bijlage(n) 2 onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 maart 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 augustus 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 mei 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Schepenen. Geachte schepenen,

Aan het College van Burgemeester en Schepenen. Geachte schepenen, Aan het College van Burgemeester en Schepenen ons kenmerk [ons kenmerk] uw kenmerk [uw kenmerk] contact Katleen Janssens 02/211 55 35 en Marijke De Lange 02/211 55 34 datum 2 augustus 2010 bijlage(n) 2

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

IN OPENBARE VERGADERING

IN OPENBARE VERGADERING GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 18 december 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, VAN

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

MIKO NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 22 MEI 2012

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 juni 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; A. Goethaels,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper.

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper. NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV, RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 gehouden op vrijdag 16 mei 2008 om 15 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 augustus 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 augustus 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 augustus 2012 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 24 MEI

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam: adres: eigenaar van: aandelen, en eigenaar van: warrants van de vennootschap: vennootschapsnaam: maatschappelijke zetel: TiGenix

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 november 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

IN OPENBARE VERGADERING

IN OPENBARE VERGADERING GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 maart 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 25 januari 2010 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse VAN

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN EURONAV nv Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2005, op 26 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 47, in het FotoMuseum, is de gewone algemene

Nadere informatie