Erratumlijst v6.0 changes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erratumlijst v6.0 changes"

Transcriptie

1 Erratumlijst v6.0 changes # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf "Response opvraag stamgegevens van de meetinricht" Paragraaf Respons op opvraag stamgegevens van de meetinricht. Hier mist "ontvanger". Deze staat wel in het bericht en service beschrijv. Paragraaf Respons op opvraag stamgegevens van de meetricht. In DPM staat "Ja" bij 'Meetricht'. Dit moet "Nee" zijn. Paragraaf Verwijderen "Meter soort". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Meter Type". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Register Position". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Product ID". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Verwijderen "Ingangsdatum" (onder aantal telwerken). Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen van Ingangsdatum op berichtniveau. Komt voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen Meternummer. Komt voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen Vermenigvuldigsfactor op registerniveau (onder Meetveld/Meetstraat). Komt voor in het berichtenverkeer. Paragraaf Toevoegen Meetsoort op telwerkniveau. Komt voor in het berichtenverkeer. Toevoegen gegevensveld in bericht Respons opvraag stamgegevens: "opvragende partij EAN", GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: JA, 1/N: 1. Wijzigen in gegevensveld "meetinricht" in bericht Stamgegevens meetricht: Gas: Nee Verwijderen gegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Meter soort" Verwijderen gegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Meter Type" Verwijderengegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Register Position" Verwijderengegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Product ID" Verwijderengegevensveld in bericht Stamgegevens meetinricht: "Ingangsdatum" Toevoegen "Ingangsdatum", GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: Ja, 1/N: 1 Toevoegen "Meternummer", GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: Ja, 1/N: 1 Toevoegen "Vermenigvuldigsfactor, GV: Verplicht, Gas: Ja, EL: Ja, 1/N:1 Toevoegen "Meetsoort", GV: Optioneel, Gas: Nee, EL: Ja, 1/N:1 De wijzigen zijn reeds doorgevoerd in de systeem en berichtenspecificaties Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 1 van 30

2 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU Pagina 13 Paragraaf 3.5.2: Paragraaf 3.5.2: Response opvraag gegevens primair deel meetinricht. Gegevensveld: Ingangsdatum-tijd. Met voor GAS: NVT Response opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinricht Hier mist de toevoeg 'tijd' bij 'Ingangsdatum'. Deze staat wel zo in het bericht en service beschrijv opgenomen. Paragraaf 3.5.2: Response opvraag gegevens primair deel meetinricht. Tekst bij opmerk wijzigen in: "n is maximaal 3" In DPM staat nu in de opmerk bij 'Apparaatnummer' (onder spannstrafo): n is een veelvoud van 3. Dit moet zijn "n is maximaal 3". Paragraaf 3.5.2: Response opvraag gegevens primair deel meetinricht. Hier mistde toevoeg '(optioneel)' in de opmerk bij Stroomtrafo. Toevoegen in opmerkveld: Één trafo per meetveld (optioneel). Paragraaf 3.5.2: Response opvraag gegevens primair deel meetinricht.in DPM staat nu in de opmerk bij 'Apparaatnummer' (onder stroomtrafo): n is maximaal 3. Dit moet zijn "n is minimaal 2 en maximaal 6" Paragraaf 3.5.2: Verwijderen "Datum/tijd verzend". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Paragraaf 3.5.2: Verwijderen"Schakeltijd". Komt niet voor in het berichtenverkeer. Complementeren van proces ID: "verwijder, plaats, wijzig, op verzoek" Opmerk bij Apparaatnummer wijzigen in: "n is minimaal 2 en maximaal 6" Verwijderen gegevensveld in bericht Gegevens primaire deel van de meetinricht: "Datum/tijd verzend" Verwijderen gegevensveld in bericht Gegevens primaire deel van de meetinricht: "Schakeltijd" Toevoegen van gegevensveld "proces ID" in bericht Gegevens primaire deel van de meetinricht: "proces ID"; GV:Verplicht ; Gas: Ja ; EL: Ja ; 1/N: 1. Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 2 van 30

3 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU DPM Gegevensuitwissel, Facturer en Afdracht, Beheer LV- en NB register 1 DPM Gegevensuitwissel DPM Facturer en Afdracht Paragraaf: Pagina 6 Pagina 12 Pagina 14 Pagina 18 Pagina 20 In het functioneel ontwerp van het ADC wordt steeds gesproken van totdatum (zie bv pagina 13 en 14), terwijl het DPM spreekt over tot en met datum. Beschrijv van alle periodes aanpassen naar consistente beschrijv. Periode van - tot ipv Periode van - tot/met. DPM Gegevensuitwissel: Als algemene procesafspraak toevoegen: "Voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Meterstanden en verbruik GV in opmerk bij einddatum verbruiksperiode toevoegen:"voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Response (TMR) in opmerk bij einddatum verbruiksperiode toevoegen:"voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot Stand en verbruik GV in opmerk bij verbruiksperiode toevoegen: "Voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Response (historische meetgegevens) in opmerk bij verbruiksperiode toevoegen: "Voor periodemarker worden 'tot datums' gebruikt, zo wordt de maand maart 2012 aangeduid van tot " Beschrijv van alle periodes aanpassen naar consistente beschrijv. Periode van - tot ipv Periode van - tot/met. DPM Facturer en Afdracht: pag. 6 bullit 5: "tot en met maand x bijgewerkte Afdrachtstaat" wijzigen in: "tot maand x+1 bijgewerkte Afdrachtstaat" De wijzigen zijn in lijn met bedoelde proces requirements en zijn reeds doorgevoerd in de systeem en berichtendocumen tatie DPM beheer LV- en NB register Pagina 8 Dezefde wijzig op meerdere plaatsen: - pag. 12 "totaalrecord verplicht" - pag. 14 "totaalrecord Afdrachtspecificatie" - pag. 18 "totaalrecord Afdrachtstaat" - pag. 20 "record aanvullende Afdrachtspecificatie" "laatste dag periode" wijzigen in "Einde periode", toevoeg wijzigen van "Eind maand waarvoor de Verplicht is opgesteld (facturatie maand)" naar "Einddatum van de facturatiemaand (let op, dit is een 'totdatum', dit is dus de eerste dag van de volgende maand)" Bullit 6 onder Bedrijfsgegevens." Indien het een wijzig van gegevens betreft wordt de oude gegevenscombinatie afgesloten op dag x-1 (tot en met-datum)" wijzigen in " Indien het een wijzig van gegevens betreft wordt de oude gegevenscombinatie afgesloten op dag x (tot - datum)" Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 3 van 30

4 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU MPM Leveranciersmodel 1 MPM Leveranciersmodel par pagina 13 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst De leverancier verzendt de Afdrachtspecificatie over de voorafgaande maand uiterlijk op de 15de kalenderdag van de maand. De leverancier heeft de wettelijke plicht de facturen 7 jaar te bewaren. (Hoewel de facturatie door de leverancier niet rechtstreeks de basis is voor de afdracht door de netbeheerder aan de fiscus, kan de fiscus een derdenonderzoek bij de leverancier doen). Daarnaast wordt de netbeheerder geadviseerd de specificatie van de afdracht op EAN-niveau 7 jaar te bewaren voor controles van de fiscus, maar hij is daartoe niet verplicht. De netbeheerder cumuleert de van de leveranciers ontvangen BTW en draagt deze één-op-één af aan de fiscus aan het einde van de maand, conform wet- en regelgev berekent op basis van de verplicht de verschuldigde BTW en draagt deze af aan de fiscus. Het moment waarop de fiscale verplichten van de netbeheerder ontstaan, valt samen met het moment waarop die verplichten bij de leverancier die actief is op die kleinverbruikaansluit ontstaan ten gevolge van zijn facturatie. De gedetailleerde omzetadministratie van de netbeheerder (per BTWnummer van de netbeheerder opgezet) ligt bij de leverancier. Elke afzonderlijke leveranciers-ean draagt zelf af aan de netbeheerder. De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel MPM Leveranciersmodel par. 2.2 pagina 16 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst Overige fiscale aspecten De leverancier draagt maandelijks alle aan zijn afnemers gefactureerde periodieke netwerkkosten inclusief BTW af aan de netbeheerder. Daaronder vallen de periodieke netwerkkosten die gefactureerd zijn door middel van voorschotten (acceptgirokaarten en automatische incasso s), jaarafrekenen, eindafrekenen, correctieafrekenen etc. De facturatie is de basis voor de afdracht aan de netbeheerder en de BTW-afdracht van de netbeheerder. De leverancier is verplicht om maandelijks een afdrachtspecificatie voor de netbeheerder op te stellen met daarop de in die maand gefactureerde netwerkkosten (die dus ook over andere maanden kunnen gaan dan de maand waarin gefactureerd is). De netbeheerder baseert zijn BTWafdracht aan de fiscus op de afdrachtspecificaties van de leveranciers. De netbeheerder is in beginsel pas BTW verschuldigd als de leverancier factureert. verplicht en het door de leverancier in de afdrachtspecificatie gespecificeerde BTW-tarief. De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 4 van 30

5 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU Op grond van de BTW-wetgev bestaat de plicht om binnen één maand na de (periode van) dienstverlen tot facturer over te gaan. De periode van dienstverlen kan bij doorlopende dienstverlen op langer dan één maand worden gesteld. Als de leverancier met de afnemer afspreekt dat hij bijvoorbeeld 1x per 6 maanden factureert, dan zou de BTW-afdrachtplicht voor zowel de netbeheerder als de leverancier tweemaal per jaar ontstaan en niet tussentijds. De afspraak binnen dit MPM is dat de leverancier de door hem in een bepaalde maand gefactureerde periodieke netwerkkosten binnen 28 kalenderdagen na afloop van deze maand inclusief BTW afdraagt aan de netbeheerder. Indien de fiscus een netbeheerder een boete oplegt die te wijten is aan omstandigheden die een leverancier zijn toe te rekenen of in diens risicosfeer liggen, kan de netbeheerder de enkelvoudige belast, eventueel aangevuld met boete en rente vorderen bij de leverancier. 3 MPM Leveranciersmodel 4 MPM Leveranciersmodel par. 3.2 pagina 22 par pagina 23 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om het juiste BTWpercentage in reken te brengen bij zijn afnemers. De netbeheerder draagt de BTW die hij van de leverancier ontvangt aan de fiscus af berekent de aan de fiscus af te dragen BTW op basis van de verplicht en het door de leverancier in de afdrachtspecificatie gespecificeerde BTW tarief. De leverancier is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen de BTW-afdracht door de netbeheerder en de gefactureerde BTW, maar wel voor de juiste bereken van de BTW op de factuur aan de klant. De leverancier moet zorgen dat bij een inhuiz en bij een nieuwe leversovereenkomst inhuiz er een geldige ATO van kracht wordt of blijft. 4) Inhuiz/switch in gang zetten De leverancier slaat de (communicatie over de) ATO op en bewaart deze tot twee jaar na het beëindigen van het contract met deze afnemer op dit adres. Daarnaast dient hij de inhuiz/nieuwe leversovereenkomst (switch) in bij de netbeheerder. 5) Inhuiz/switch verwerken De netbeheerder legt de door de leverancier ediende inhuiz/nieuwe leversovereenkomst (switch) vast in het centraal aansluitenregister en stuurt binnen een werkdag na de mutatie in het centraal aansluitenregister het stambericht naar de leverancier. De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 5 van 30

6 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU 6) Bevestigen ATO Na het tot stand komen van de ATO moeten middels een brief door de leverancier aan de afnemer verstuurd en vermeld worden: Uiterlijk 10 werkdagen na aanvang van de lever bij een inhuiz bevestigt en verstrekt de leverancier namens de regionale netbeheerder aan de aangeslotene de tot stand gekomen ATO met de daarop van toepass zijnde algemene voorwaarden en informeert hem over: De bevestig van de ATO (incl. naam + gegevens + website desbetreffende netbeheerder). Hij kan deze gegevens opzoeken in de door de gezamenlijke netbeheerders beschikbaar gestelde gegevens (zie ook processtap 03). [..] 5 MPM Leveranciersmodel par pagina 30 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst De leverancier moet tot twee jaar na beëindig van het leverscontract met de afnemer op dit adres kunnen aantonen dat de ATO tot stand is gebracht hij zijn proces zodanig heeft ericht dat hier aan is voldaan. 9) Afdracht BTW De netbeheerder draagt de BTW die de leverancier namens hem heeft gefactureerd en die hij van de leverancier heeft ontvangen, berekent de BTW op basis van de verplicht en het door de leverancier gespecificeerde BTW-tarief en draagt af aan de fiscus, conform de eisen van de fiscus. De netbeheerder baseert dit op de Afdrachtspecificaties van de leveranciers. De leverancier draagt de BTW over de door hem gefactureerde leverskosten zelf af aan de fiscus, conform de eisen van de fiscus. De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 6 van 30

7 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU 6 MPM Leveranciersmodel par pagina 31 Aanpass n.a.v. convenant belastdienst MPM Leveranciersmodel 8 MPM Leveranciersmodel par pagina 44 par pagina 45 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. Procesafspraken: [..] 4. Wanneer de leverancier de Afdrachtspecificatie niet (tijdig) kan opleveren, wordt het proces gewoon doorlopen, waarbij in de Afdrachtstaat en de afdracht zal blijken dat er alleen maar (bij)gestort wordt op de reken van de netbeheerder. De leverancier neemt met de netbeheerder contact op om hier bilaterale afspraken over te maken. Als blijkt dat de leverancier in de afgelopen maand niet namens de netbeheerder heeft gefactureerd, dan is de netbeheerder in beginsel nog geen BTW verschuldigd. Als blijkt dat de leverancier in de afgelopen maand wél namens de netbeheerder heeft gefactureerd, dan is de netbeheerder wél BTW verschuldigd. Hij beschikt echter niet over de juiste informatie om een correcte BTW-aangifte te kunnen doen. Als de leverancier wél een betal verricht aan de netbeheerder, dan gaat de netbeheerder ervan uit dat dit de gefactureerde periodieke netwerkkosten inclusief BTW van de afgelopen maand zijn. De netbeheerder voldoet dan de hierin begrepen BTW in zijn BTW-aangifte van de betreffende maand, uitgaande van het algemene BTW-tarief (thans 19%). 8. De gedetailleerde omzetadministratie van de netbeheerder bij de leverancier voldoet niet voor de fiscus. De netbeheerder verhaalt de kosten (enkelvoudige belast, eventueel aangevuld met boete en rente) bij de leverancier. 2) Het afsluiten van de overeenkomsten met de afnemer (leversovereenkomst en ATO) kan op verschillende manieren vastliggen (schriftelijk, voicelog, elektronisch door afsluiten via internet). De leverancier moet kunnen aantonen dat hij een overeenkomst met de afnemer heeft afgesloten tot stand is gekomen door en dat hij bij een normale procesgang alle voor het afsluiten van de ATO benodigde acties heeft zijn uitgevoerd (stukken toesturen en dergelijke). Concreet moet de leverancier kunnen aantonen dat hij processtap 03 en 06 van paragraaf heeft uitgevoerd. Deze bewijsvoer verzendt hij aan de netbeheerder. Procesafspraak: Wanneer een leverancier niet afdoende kan aantonen dat hij de ATO namens de netbeheerder heeft afgesloten heeft voldaan de verplichten van artikel 8.1 van de Informatiecode, dan is hij verantwoordelijk voor de hierdoor voor de netbeheerder ontstane kosten/schade en zal deze aan de netbeheerder moeten vergoeden. De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 7 van 30

8 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU 9 MPM Leveranciersmodel De wijzigen zijn weergegeven in de bijlage: MPM Leveranciersmodel, changes, toelicht punt MPM Mutatie- & meetprocessen 1 MPM Mutatie- & meetprocessen paragraaf 3.2, pagina 22 paragraaf 3.2.1, pagina 23 paragraaf 3.2.2, pagina 23 Paragraaf 2.2 pagina 21 Aanpassen sectordocumentatie (MPM/DPM) n.a.v. definitieve Informatiecode. Aanpassen Sectordocumentatie (MPM/DPM) naar aanleid besluit Informatiecode. Fysieke meteropname door de netbeheerder: De netbeheerder stelt de meterstand van zijn fysieke meteropname voor de leverancier vast, bepaalt het verbruik, plaatst de fysieke meteropname en verbruik in het Toegankelijk Meetregister en verstuurt de fysieke opname en verbruik naar de verantwoordelijke leverancier. De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel MPM Mutatie- & meetprocessen H2, paragraaf 2.1, pagina 15, sub- bullet 4 DPM Mutatie- & meetprocessen KV 1 DPM Mutatie- & meetprocessen KV Paragraaf 2.10 pagina 70 2 DPM Mutatie- & meetprocessen KV Bijlage exces verrekenen bij correcties pagina 108 Aanpassen n.a.v. wijzig proces afspraak tarief einde lever KV. Aanpassen Sectordocumentatie (MPM/DPM) naar aanleid besluit Informatiecode. Aan bijlage 'exces verrekenen bij correcties' aanpassen doorvoeren n.a.v. issue IC200. De leverancier gebruikt het dispuutproces om de fysieke opname te corrigeren door een alternatieve klantstand in te dienen of een alternatieve fysieke opname uit te (laten) voeren. Indien de leverancier binnen de gestelde termijn geen actie onderneemt en een alternatieve fysieke opname verstuurt, is de fysieke opname vastgesteld. Verwijderen: In het geval van een handopgenomen meter of een slimme meter, die niet op afstand schakelbaar is, betaalt de leverancier een standaardtarief voor afsluit, ongeacht of de afsluit op dat moment daadwerkelijk is uitgevoerd of niet. De wijzigen zijn weergegeven in de toelicht: DPM Mutatie-& meetprocessen KV, punt 1. De wijzigen zijn weergegeven in de toelicht: DPM Mutatie-& meetprocessen KV, punt 2. De wijzigen hebben geen impact op de centrale systemen en geen impact op de informatieuitwissel De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel De wijzigen hebben geen impact op de informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 8 van 30

9 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU 3 DPM Mutatie- & meetprocessen KV Aanpassen n.a.v. wijzig proces afspraak tarief einde lever KV DPM Mutatie- & meetprocessen KV H2, paragraaf 2.4.2, pagina 34, 1e bullet H2, paragraaf 2.4.2, pagina 34, 2e bullet Aanpassen n.a.v. wijzig proces afspraak tarief einde lever KV. Verwijderen: Aan het indienen van een meld einde lever zijn kosten verbonden bij een aansluit die niet is voorzien van een meter die op afstand schakelbaar is. De netbeheerder zal deze kosten in reken brengen bij de leverancier die de meld einde lever heeft ediend. Deze kosten worden ook in reken gebracht wanneer het proces einde lever door een tussentijdse inhuiz, uithuiz of leverancierswitch wordt geannuleerd. Het tarief voor het indienen van de meld einde lever zal worden vastgelegd in de Tarievencode. Verwijderen: De netbeheerders en leveranciers dienen voor een goede afhandel van de eenmalige kosten in het einde lever proces de contactgegevens van het betreffende organisatieonderdeel te publiceren. De wijzigen hebben geen impact op de centrale systemen en geen impact op de informatieuitwissel De wijzigen hebben geen impact op de centrale systemen en geen impact op de informatieuitwissel Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 9 van 30

10 Erratumlijst v6.0 tekstuele wijzigen # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie MPM Mutatie & Meetprocessen Kleinverbruik 1 MPM M&M Inleid In de inleid wordt gesproken over de EDSN website. De functionaliteit van de website is veranderd. Ook verwijzen naar mijnedsn sharepoint. 2 MPM M&M Pagina 18 In de opsomm toe te voegen gegevens aan het stamgegevensbericht "Normaaluren/Laaguren" (per telwerk). Dit moet in lijn worden gebracht met de Informatiecode waar staat: "In geval van elektriciteit: of dit telwerk normaal of het telwerk laag of een combinatie daarvan betreft". 3 MPM M&M Pagina 21 Bij het actualiseren van het TM staat: "De netbeheerder zal de vastgestelde meterstanden en verbruiken die betrekk hebben op de mutatiedatum uiterlijkbinnen één werkdag na ontvangst van de meterstanden, in het Toegankelijk Meetregister ter beschikk stellen". In de informatiecode staat ( ): " De netbeheerder stelt de vastgestelde meterstand en verbruik uiterlijk vijf werkdagen na de ontvangst van de vastgestelde meterstand of uiterlijk vijf werkdagen nadat de netbeheerder namens de leverancier een meterstand heeft vastgesteld, beschikbaar in het toegankelijk meetregister". 4 MPM M&M Gehele documentatie Er wordt in de documentatie nog gesproken over CCP, dit moet gewijzigd worden in CER: - begrippenlijst (p.3) Rollen en verantwoordelijkheden (p.14) Actueel houden CCP (p.15) 5 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC106. " Jaarlijks in november wordt in de ALV NEDU voor het volgende jaar een sectorkalender vastgesteld, waarin wordt opgenomen welke dagen in het komende jaar als werkdag zijn aangeduid." Veranderen in: (mijnedsn sharepoint) ipv EDSN website In lijn brengen met de Informatiecode. Opsomm in procesafspraak "aanpass stamgegevens" veranderen in: "e. Telwerk normaal, telwerk laag of een combinatie hiervan (per telwerk)" ipv "e. Normaaluren/Laaguren (per telwerk)" In lijn brengen met de Informatiecode. Veranderen in: "De netbeheerder stelt de vastgestelde meterstand en verbruik zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de vastgestelde meterstand of uiterlijk vijf werkdagen nadat de netbeheerder namens de leverancier een meterstand heeft vastgesteld, beschikbaar in het toegankelijk meetregister" Tekstuele aanpass: CER ipv CCP Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Jaarlijks in november wordt in de ALV NEDU voor het volgende jaar een sectorkalender vastgesteld, waarin wordt opgenomen welke dagen in het komende jaar als werkdag zijn aangeduid." Verwijz Tekstuele wijzig Tekstuele wijzig Verwijz Geen impact, tekstuele wijzig. Geen impact, de termijn is een verruim. Als netbeheerder huidige werkwijze blijft hanteren blijft hij binnen de 5 werkdagen Geen impact, tekstuele wijzig. Goedgekeur d in ALV NEDU/SGS Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 10 van 30

11 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie 6 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC101. "Wegens de invloed van additionele variabelen in de verbruiksbereken, is het mogelijk dat het verbruik niet gelijk is aan het verschil tussen meterstanden op basis waarvan het verbruik is bepaald. De verbruiken zijn leidend en de standen informatief." 7 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC038/ICO38A. "Het gebruik en werk van de verblijfsfunctie en complexbepal is in detail beschreven in Bijlage xx van het DPM Mutatie- en Meetprocessen KV" 8 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC035A. "Een kleinverbruikgasaansluit met een G16- meter + EVHI wordt via het capaciteitstarief gefactureerd als een G16-meter zonder EVHI. De netbeheerder is vrij de additionele kosten bij de klant in reken te brengen (periodiek of eenmalig)." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Wegens de invloed van additionele variabelen in de verbruiksbereken, is het mogelijk dat het verbruik niet gelijk is aan het verschil tussen meterstanden op basis waarvan het verbruik is bepaald. De verbruiken zijn leidend en de standen informatief." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Het gebruik en werk van de verblijfsfunctie en complexbepal is in detail beschreven in Bijlage Verblijfsfunctie en Complexbepal van het DPM Mutatieen Meetprocessen KV" Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Een kleinverbruikgasaansluit met een G16-meter + EVHI wordt via het capaciteitstarief gefactureerd als een G16-meter zonder EVHI. De netbeheerder is vrij de additionele kosten bij de klant in reken te brengen (periodiek of eenmalig)." Goedgekeur d in ALV NEDU/SGS Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 11 van 30

12 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie 9 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC029. "Voor belgische adressen die zijn aangesloten op een Nederlands netwerk gelden de volgende regels: - deze aansluiten betreffen uitsluitend het gastransportnet van Intergas. - lever op deze aansluiten vallen onder de vergunnplicht van de NMa. - leveranciers zijn gehouden aan de processen zoals beschrven in de (Nederlandse) Informatiecode. - aan de Belgische postcode (4 cijfers) worden de letters 'XX' toegevoegd in het berichtenverkeer. - er worden geen 'slimme' meters geplaatst op Belgische aansluiten op het Nederlandse net. - de nethebeerder is gebonden aan de Belgische afspraken betreffende het fysiek afsluiten na een proces 'Einde lever'. - er gelden geen verschillende transporttarieven op het Belgische en Nederlandse deel van het transportnet. - de vigerende Belgische BTW regelgev dient te worden toegepast. - REB wordt niet geïnd voor deze aansluiten. 10 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v HD189. "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een netbeheerder naar een ander netbeheerder blijft de EAN-code van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." 11 MPM M&M Paragraaf 2.2 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan paragraaf 2.2 "Proces afspraken" toevoegen van een nieuwe procesafspraak n.a.v HD163B. "Een bedrijfs-eancode wordt aan één marktrol (meetverantwoordelijke, netbeheerder, leverancier, programmaverantwoordelijke) toegewezen." Toevoegen procesafspraak in par 2.2: "Voor belgische adressen die zijn aangesloten op een Nederlands netwerk gelden de volgende regels: - deze aansluiten betreffen uitsluitend het gastransportnet van Enexis, (voormalig Intergas), in Baarle Hertog. - lever op deze aansluiten vallen onder de vergunnplicht van de NMa. - leveranciers zijn gehouden aan de processen zoals beschrven in de (Nederlandse) Informatiecode. - aan de Belgische postcode (4 cijfers) worden de letters 'XX' toegevoegd in het berichtenverkeer. - er worden geen 'slimme' meters geplaatst op Belgische aansluiten op het Nederlandse net. - de nethebeerder is gebonden aan de Belgische afspraken betreffende het fysiek afsluiten na een proces 'Einde lever'. - er gelden geen verschillende transporttarieven op het Belgische en Nederlandse deel van het transportnet. - de vigerende Belgische BTW regelgev dient te worden toegepast. - REB wordt niet geïnd voor deze aansluiten." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een netbeheerder naar een ander netbeheerder blijft de EANcode van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." Toevoegen procesafspraak in par. 2.2: "Een bedrijfs-eancode wordt aan één marktrol (meetverantwoordelijke, netbeheerder, leverancier, programmaverantwoordelijke) toegewezen." Goedgekeur d in ALV NEDU/SGS Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 12 van 30

13 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie 12 MPM M&M Pagina 29 Onder de opsomm van KV processen staat "opleveren en opvragen gegevens primaire deel van de meetinricht. Dit proces moet onder GV worden opgenomen, en verwijderen onder KV. Verplaatsen proces "opleveren en opvragen primair deel van de meetinricht" van opsomm processen KV naarprocessen GV. Het DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik bevat de volgende detailprocessen: - Opleveren en opvragen gegevens primaire deel van de meetinricht Verwijz Geen impact, layout wijzig. Goedgekeur d in ALV NEDU/SGS 13 MPM M&M Paragraaf 3.1 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan paragraaf 3.1 "Uitgangspunten processen" toevoegen nieuwe procesafspraak grootverbruik n.a.v. IC056. "De procedure 'Einde lever' bij een faillissement waarbij een curator respectievelijk bewindvoerder is aangesteld, is beschreven in bijlage X" 14 MPM M&M Paragraaf 3.1 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan paragraaf 3.1 "Uitgangspunten processen" toevoegen nieuwe procesafspraak grootverbruik n.a.v. HD189. "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een netbeheerder naar een ander netbeheerder blijft de EAN-code van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." 15 MPM M&M Paragraaf 3.1 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan paragraaf 3.1 "Uitgangspunten processen" toevoegen nieuwe procesafspraak grootverbruik n.a.v. IC096."Voor grootverbruikaansluiten met een dagelijks op afstand uitleesbare meetinricht en een gecontracteerd vermogen kleiner dan 100 kw, is het mogelijk om een optionele profielcode in de stamgegevens op te nemen (niet verplicht)." 16 MPM M&M Bijlage Afkomstig uit openstaande IC-K issues Toevoegen van nieuwe bijlage: overzichtsplaten van IC088 opnemen. Zie hiervoor tabblad 'bijlage punt 17 (MPM)' Het DPM Mutatie- en meetprocessen Grootverbruik bevat de volgende detailprocessen: - Opleveren en opvragen gegevens primaire deel van de meetinricht Toevoegen procesafspraak in par. 3.1: "De procedure 'Einde lever' bij een faillissement waarbij een curator respectievelijk bewindvoerder is aangesteld, is beschreven in bijlage BIJLAGE Beëindig lever bij faillissement" Toevoegen procesafspraak in 3.1: "Bij overgang van een deel van de aansluiten van een andere netbeheerder blijft de EAN-code van de aansluit ongewijzigd. Mogelijk gaat de overgang wel gepaard met aanpassen in het aansluitenregister en de nieuwe netbeheerder informeert alle betrokken marktpartijen door het versturen van het bericht stamgegevens." Toevoegen procesafspraak in 3.1: "Voor grootverbruikaansluiten met een dagelijks op afstand uitleesbare meetinricht en een gecontracteerd vermogen kleiner dan 100 kw, is het mogelijk om een optionele profielcode in de stamgegevens op te nemen (niet verplicht)." Toevoegen nieuwe bijlage aan MPM: "BIJLAGE Profielcategorie E / Afnamecategorie G" overzichtsplaten zijn separaat toegevoegd Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 13 van 30

14 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie 17 MPM M&M Bijlage Afkomstig uit openstaande IC-K issues Toevoegen van nieuwe bijlage: oplosssricht IC056. Zie hiervoor tabblad 'bijlage punt 18 (MPM)' DPM Mutatie & Meetprocessen Kleinverbruik 1 DPM M&M KV 2 DPM M&M KV 3 DPM M&M KV 4 DPM M&M KV 5 DPM M&M KV Inleid paragraaf 2.2 p.16 Paragraaf Pagina 51, paragraaf Pagina 74 (dispuut) In de inleid wordt gesproken over EDSN.nl. De functionaliteit van de website is veranderd. Ook verwijzen naar mijnedsn sharepoint Inleid (p.4) stap 1 (p.10) stap 1 (p.11) stap 1 (p.18) stap 1 (p.19) stap 1 (p.19) Er wordt in de documentatie nog gesproken over CCP, dit moet gewijzigd worden in CER Bij punt 1 toevoegen: (tenzij een fysieke opname is uitgevoerd) In de 2e procesafspraak staat "De leverancier biedt geen meterstanden aan met een datum van meer dan 2 maanden in het verleden". De syntactische controle hierop is wel aangepast naar "Is er nog dispuut mogelijk?". De termijn van 2 maanden moet worden aangepast. In paragraaf "Vaststellen meterstand na dispuut". In het plaatje staat initiërende leverancier. Dit moet gewijzigd worden in initiërende partij. Toevoegen nieuwe bijlage aan MPM: "BIJLAGE Beëindig lever bij faillissement" Veranderen op voorgenoemde plekken in: (mijnedsn sharepoint) ipv ( Tekstuele aanpass in par 2.2 (2.2.1 & ): CER Aanpass in stap 1 (p.39): "In geval van een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier een meterstand collecteren van de klant (tenzij een fysieke opname is uitgevoerd) of een fysieke opname die is uitgevoerd door de netbeheerder bij het fysiek afsluiten van de aansluit. De vastgestelde meterstand moet op de mutatiedatum op de meter staan of hebben gestaan of hebben kunnen staan. " 2de procesafspraak in aanpassen: "De leverancier biedt geen meterstanden aan waar geen dispuut meer op mogelijk is" ipv De leverancier biedt geen meterstanden aan met een datum van meer dan 2 maanden in het verleden. Veranderen in plaat op p.74: initiërende partij Verwijz Verwijz Schrijffout Geen impact, tekstuele wijzig. Geen impact, tekstuele wijzig. Geen impact, verduidelijk van procesafspraak. Geen impact, tekstuele wijzig. Goedgekeur d in ALV NEDU/SGS Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 14 van 30

15 # Heeft betrekk op 6 DPM M&M KV 7 DPM M&M KV Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Paragraaf 2.7 Bijlage Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan hoofdstuk 2.7 "SJV en verbruiksbepal" toevoeg van een nieuwe procesafspraak n.a.v IC039. "In geval dat de leverancier salder toepast op verbruiken (afname en teruglever) bij kleinverbruikers geldt het volgende: - onder teruglever wordt verstaan de op het net evoerde elektriciteit zoals gemeten op de meetinstallatie op het netoverdrachtspunt van de betreffende aansluit; - onder teruglever per jaar wordt verstaan de teruglever over een periode van een jaar, zegge 365 kalenderdagen, niet per sé overeenkomend met een kalenderjaar. Het gaat om de onafgebroken meetperiode, welke tijdsevenredig zal worden herleid naar (5000/365)=13,7 kwh per dag; - de salder van de afgenomen en teruggeleverde energie op de aansluit geldt voor alleen lever (inclusief BTW). De klant krijgt dus minder terug dan voorheen, toe ook het transportdeel werd gesaldeerd; - de leverancier bepaalt op basis van de ontvangen, vastgestelde meetdata zelfstandig het saldo en een eventuele surplus (boven de 5000 kwh); - er kan geen mismatch meer ontstaan tussen gesaldeerde leverskosten en transportkosten, omdat deze laatste een andere tariefdrager hebben (capaciteit); - alleen kleinverbruikers hebben recht op salder; - er wordt ALTIJD gesaldeerd, ook al wordt er meer dan 5000 kwh terug geleverd aan het net. Over het meerdere boven de 5000 kwh wordt een redelijke vergoed betaald door de leverncier." Afkomstig uit openstaande IC-K issues Toevoegen van nieuwe bijlage: - gebruik en werk verblijfsfuncite (IC038) overnemen p.3-4 met aanpassen nieuw - toepass complexbepal Energiebelast met lijst (IC038A): overnemen p.5 en 6 met aanpassen nieuwe " Zie voor de bijlages tabblad "bijlage punt 7 (KV)" Toevoegen procesafspraak in paragraaf 2.7: "In geval dat de leverancier salder toepast op verbruiken (afname en teruglever) bij kleinverbruikers geldt het volgende: - onder teruglever wordt verstaan de op het net evoerde elektriciteit zoals gemeten op de meetinstallatie op het netoverdrachtspunt van de betreffende aansluit; - onder teruglever per jaar wordt verstaan de teruglever over een periode van een jaar, zegge 365 kalenderdagen, niet per sé overeenkomend met een kalenderjaar. Het gaat om de onafgebroken meetperiode, welke tijdsevenredig zal worden herleid naar (5000/365)=13,7 kwh per dag; - de salder van de afgenomen en teruggeleverde energie op de aansluit geldt voor alleen lever (inclusief BTW). De klant krijgt dus minder terug dan voorheen, toe ook het transportdeel werd gesaldeerd; - de leverancier bepaalt op basis van de ontvangen, vastgestelde meetdata zelfstandig het saldo en een eventuele surplus (boven de 5000 kwh); - er kan geen mismatch meer ontstaan tussen gesaldeerde leverskosten en transportkosten, omdat deze laatste een andere tariefdrager hebben (capaciteit); - alleen kleinverbruikers hebben recht op salder; - er wordt ALTIJD gesaldeerd, ook al wordt er meer dan 5000 kwh terug geleverd aan het net. Over het meerdere boven de 5000 kwh wordt een redelijke vergoed betaald door de leverancier." Toevoegen nieuwe bijlage aan DPM KV: "BIJLAGE Verblijfsfunctie en Complexbepal" Verwijz Goedgekeur d in ALV NEDU/SGS Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 15 van 30

16 # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie DPM Mutatie & Meetprocessen Grootverbruik 1 DPM M&M GV Paragraaf 2.6 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan hoofdstuk 2.6 "Periodieke meterstand en verbruik" toevoegen nieuwe procesafspraak n.a.v. IC090. "Voor Artikel 1 lid 2 of 3 aansluiten is het verplicht om meterstanden te communiceren indien een herzien verbruik wordt bepaald" DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM gegevensuit wissel 2 DPM gegevensuit wissel 3 DPM gegevensuit wissel 4 DPM gegevensuit wissel 5 DPM Gegevensui twissel Hoofdstuk 2 Pagina 10 Paragraaf (inhuiz) en (LV switch) pagina 30, paragraaf Pagina 31 Afkomstig uit openstaande IC-K issues Aan hoofdstuk 2 toevoegen nieuwe procesafspraak n.a.v. IC090. " Indien een veld in de gegevensuitwissel, besproken in hoofdstuk 3, de status "A" (Afhankelijk) heeft, wordt deze afhankelijkheid in de kolom 'opmerken' toegelicht. Bij het uitwisselen van de stamdata staat bij 'aantal telwerken' de waarden 'ja'/ 'nee' verkeerd bij elektra en gas. Er staat nu "Gas- Ja, Elektriciteit-Nee". In is in de LOSS naar de oude PV'er de EAN-oude programaverantwoordelijke verplicht bij zowel KV, GV als A1, in is in de LOSS naar de oude PV'er de EAN-oude PV afhankelijk. In zou deze ook Verplicht moeten zijn. Er is opgenomen dat het "Transactiedossiernummer" "Afhankelijk" is en met de opmerk "Niet gevuld bij communicatie van fysieke meteropname". Dit is niet correct. Het Portaal hangt automatisch een transactiedossiernummer aan de estuurde stand. "Afhankelijk" veranderen in "Verplicht", en opmerk verwijderen. Moet worden: In de toelicht van het transactiedossiernummer is opgenomen: "Niet gevuld bij communicatie van fysieke meteropname". Dit is niet volledig, het Portaal vult namelijk het veld transactiedossiernummer. par 4.7.5: aanpassen segment meterstand: multipliciteit is n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2). Toevoegen procesafspraak in paragraaf 2.6: "Voor Artikel 1 lid 2 of 3 aansluiten is het verplicht om meterstanden te communiceren indien een herzien verbruik wordt bepaald" Toevoegen procesafspraak in h2: "Indien een veld in de gegevensuitwissel, besproken in hoofdstuk 3, de status "A" (Afhankelijk) heeft, wordt deze afhankelijkheid in de kolom 'opmerken' toegelicht." Aanpassen gegevensvelden bij "aantal telwerken": KV=A; GV=nvt; A1=nvt; Gas=Nee; Elektriciteit=Ja ipv KV=A; GV=nvt; A1=nvt; Gas=Ja; Elektriciteit=Nee Veranderen in "EAN-oude programmaverantwoordelijke - Verplicht voor KV, GV en A1" Wijzigen in gegevensveld toelicht in de rij van het Transactiedossiernummer in bericht Stand en verbruik KV (par ): "Niet gevuld bij communicatie van fysieke meteropname" Toevoegen: Niet door de netbeheerder, maar door het Portaal gevuld bij communicatie van fysieke opname. Aanpassen multipliciteit van gegevensvelden in segment "meterstand" van bericht Stand en verbruik GV (par ): "Stand" = n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2) ipv 1 "Standdatum" = n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2) ipv 1 "Herkomstindicatie" = n (voor A1 lid 2/3 is multipliciteit 2) ipv 1 Inconsisten tie wegnemen Inconsisten tie wegnemen Inconsisten tie wegnemen Inconsisten tie wegnemen Geen, is een inconsistentie in de sectordocumentatie. Geen impact, is reeds in de berichten verwerkt Geen impact, is reeds in de berichten verwerkt Geen impact, is reeds in de berichten verwerkt Goedgekeur d in ALV NEDU/SGS Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 16 van 30

17 # Heeft betrekk op 6 DPM gegevensuit wissel Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie In paragraaf In het bericht compensatievergoed staat in de toelicht dat het rekennummer vanaf 1 maart 2013 conform sepa dient te zijn. Verwijderen van toelicht: (vanaf 1 maart 2013 conform SEPA) Tekstuele wijzig Geen impact, wijzig is verduidelijk op wellicht verkeerde interpretatie. Goedgekeur d in ALV NEDU/SGS DPM Communicatie gereguleerde periodieke RNB-kosten KV 1 hfdst 2 pagina 5, bullit 8 Uitgangspunten DPM op basis van het MPM: 2 hfdst 4 pagina 8 3 hfdst 4 pagina 8 4 par. 5.1 pagina 10 Deelproces: Ontvangen en verwerken tarieven Deelproces: Communiceren te hanteren tarieven Record periodieke netwerkkosten De netbeheerder communiceert de tarieven per EAN-code Netbeheerder Gridoperator netbeheerders EAN via berichten en stuurt een naar de contactpersoon bij een leverancier, conform het leveranciersregister. Rollen: NMa Regionale netbeheerder per EAN EAN code Netbeheerder Gridoperator Rollen: Leverancier (niet) vergunnhouder Regionale netbeheerder per EAN EAN code Netbeheerder Gridoperator EAN-netbeheerder (toelicht): Regionale netbeheerder per EAN EAN code Netbeheerder Gridoperator Geen impact, wijzig is verduidelijk op wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk op wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk op wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk op wellicht verkeerde interpretatie DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister 1 par. 5.1 pagina 15 Meld nieuwe / gewijzigde bedrijfsgegevens Netbeheerder 2 par. 5.1 pagina 15 Meld nieuwe / gewijzigde bedrijfsgegevens Netbeheerder EAN code Netbeheerder Gridoperator (toelicht): Hoofd EAN code van de Fiscale Netbeheerder Hoofdbedrijfs-EAN-code (EAN-13) van de fiscale entiteit netbeheerder EAN-code(s) (toelicht): Overzicht van EAN-codes van de netgebieden waarvoor hij de netbeheerder is. Dit is de netbeheerders EAN Alle bedrijfs-ean-codes (EAN-13) zoals in het berichtenverkeer wordt uitgewisseld als zijnde de netbeheerder op de aansluit Geen impact, wijzig is verduidelijk op wellicht verkeerde interpretatie. Geen impact, wijzig is verduidelijk op wellicht verkeerde interpretatie Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 17 van 30

18 Toelicht MPM Mutatie- & meetprocessen, tekstuele toelicht, punt 16 Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 18 van 30

19 Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 19 van 30

20 Toelicht MPM Mutatie- & meetprocessen, tekstuele toelicht, punt 17 De wetgever maakt voor de toepasselijkheid van dit artikel, waar strikt genomen uitsluitend sprake is van de aflever van gas water elektriciteit of verwarm, geen onderscheid tussen energieleveranciers en netbeheerders. De Faillissementswet maakt vanwege het moment van vaststellen van artikel 37b/237b Faillissementswet geen onderscheid tussen het (wettelijke) Leveranciersmodel of Netbeheerdersmodel. Curatoren/bewindvoerders zijn over het algemeen geen specialisten in het Energierecht. Het is te verwachten dat curatoren niet volledig zijn evoerd met de problematiek die samenhangt met het gesplitst zijn van de lever van de transportdienst en de lever van elektriciteit en/of gas en/of de meetdiensten die daarbij horen. Oplosssricht: 1. Indien, na de faillissementverklar, de curator resp. bewindvoerder schriftelijk instemt met beëindig van één of meer overeenkomsten (lever, netbeheer en/of meetdienst) kan er een verkorte afsluit procedure worden opgestart, zoals deze hierna wordt beschreven. Indien er sprake is van beëindig van de overeenkomst met de netbeheerder is het essentieel dat de aansluit(en) snel administratief en fysiek afgesloten word(t)(en). Voornamelijk bij gasaansluiten zal het uitblijven van de fysieke afsluit van de aansluit leiden tot een voortduren van verbruik ten laste van de gezamenlijke leveranciers/shippers. Wanneer de netbeheerder bij elektriciteit na beëindig van de leversovereenkomst niet over gaat tot afsluiten, zal dat leiden tot netverlies voor de netbeheerder. De handelswijze in dit geval is voor zowel KV (ongeacht welk facturatiemodel van kracht is) als GV gelijk, namelijk: a) De leverancier belt de netbeheerder met het verzoek tot fysieke afsluit van de aansluit(en) van desbetreffende klant (alle betrokken partijen dienen te beschikken over de schriftelijke instemm van de curator resp. bewindvoerder). In onderl overleg wordt de datum van fysieke afsluit bepaald, waarbij de netbeheerder er alles aan doet om de afsluit z.s.m. fysiek tot stand te brengen. De netbeheerder verwerkt vervolgens de fysieke afsluit binnen 1 werkdag na fysieke afsluit in het Aansluitenregister. Als gevolg van deze fysieke afsluit stuurt de netbeheerder binnen 1 werkdag na administratieve verwerk van deze fysieke afsluit een stambericht (conform Informatiecode d.d. 14 februari 2009 artikel ), waarin de status uit bedrijf / in-actief wordt gemeld, naar alle betrokken marktpartijen. De partijen (zoals de leverancier) blijven als verantwoordelijken in het Aansluitenregister geregistreerd staan. en b) Simultaan aan de procedure onder a) kan de leverancier ervoor kiezen om een einde leversbericht te sturen naar de netbeheerder om zich als verantwoordelijke voor de aansluit te laten schrappen. NB. Noch in het Stamdata-, noch in het Einde leversbericht is een specifiek kenmerk gedefinieerd ter herkenn van een faillissement. 2. Indien, na de faillissementverklar, de curator resp. bewindvoerder niet akkoord gaat met de beëindig van de diensten voor lever van energie, doch bevestigt de lopende overeenkomsten te willen voortzetten tot nadere aankondig, dan trekken leverancier, netbeheerder (en in geval van GV ook de meetverantwoordelijke) gezamenlijk op richt curator om voor alle partijen, binnen een door hen aangegeven termijn, nadere zekerheden (op schrift gesteld) ter nakom van de overeenkomsten NA faillissementsdatum te vragen (bijv. vooruitbetal van toekomstige vorderen). Mocht deze niet binnen gestelde termijn door curator worden gegeven, dan mogen de betrokken partijen alsnog (zelfstandig) besluiten de overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen. Initiër daarvan kan door elke marktpartij als volgt worden uitgevoerd: De leverancier kan een eindeleversmeld indienen bij de netbeheerder (Informatiecode 2.9). De netbeheerder bevestigt de ontvangst van de eindeleversmeld en de geplande eindelever aan de leverancier en communiceert het geplande moment van afsluit schriftelijk aan de aangeslotene. De netbeheerder kan ook op eigen initiatief handelen en tot afsluit van de aansluit(en) overgaan waarbij deze de marktpartijen daarover via reguliere kanalen informeert. De meetverantwoordelijke kan besluiten de beheerovereenkomst met de aangeslotene voor de meetinricht op te zeggen (Meetcode Elektriciteit 5.1.4; respectievelijk Meetvoorwaarden Gas RNB 6.1.3). De netbeheerder waarschuwt binnen drie werkdagen na ontvangst van de meld van de meetverantwoordelijke deaangeslotene dat de aansluit zal worden gedeactiveerd, indien niet binnen tien werkdagen na beëindig van de beheerovereenkomst een andere erkende meetverantwoordelijke is aangewezen. Invoersstrategie: Invoer middels eerst mogelijke release (i.v.m. aan te passen procedures), te plannen door Sector Plann Commissie. Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 20 van 30

21 Toelicht DPM Mutatie- & Meetprocessen KV, tekstuele toelicht, punt 7 Oploss: Toekenn, administratie en communicatie van de verblijfsfunctie 1. Het uitvragen van de verblijfsfunctie en het toekennen van een juiste heffskort op basis van de verblijfsfunctie en de eventuele toepass van een complexbepal (zie issue IC038A) is een verantwoordelijkheid van de leverancier; 2. De leverancier kan die uitvraag doen bij de intake van een verhuiz, switch (en met ang nieuw marktmodel de naamswijz); 3. De leverancier hanteert bij de beoordel de uniforme indelslijst, die binnen de sector is overeengekomen en die als bijlage in dit issue is opgenomen De lijst wordt middels dit issue bijgehouden en gecommuniceerd in de markt; 4. De leverancier: a. geeft via het veld MEP in het bericht Leveranciersswitch dan wel Inhuisbericht (of met ang van het nieuwe marktmodel de naamswijzig) de juiste verblijfsfunctie door aan de netbeheerder; b. heeft de mogelijkheid in het bericht de MEP indicatie leeg te laten. In dat geval wordt de indicatie in het AR van de netbeheerder niet aangepast. 5. De juistheid van de door de klant aan de leverancier gegeven verblijfsfunctie is verantwoordelijkheid van de klant. 6. Het veld MEP wordt gevuld conform de coder zoals beschreven in IC038A; 7. De netbeheerder muteert het veld MEP in het aansluitenregister (AR) aan de hand van het bericht van de leverancier, de netbeheerder neemt de inhoud één op één over zoals aangereikt door de leverancier, behalve indien de indicatie LEEG is, dan blijft 4b gelden. Vervolgens communiceert de netbeheerder de (nieuwe) inhoud van dat veld via het berichtenverkeer (stamgegevensberichten) door aan alle betrokken marktpartijen; 8. In het huidige marktmodel is er geen afspraak over de wijze waarop buiten de switches en inhuizen om aangegeven kan worden dat de verblijfsfunctie moet wijzigen. Dit wordt aan bilaterale afspraken overgelaten. In het nieuwe marktmodel wordt voorgesteld hiervoor het bericht naamswijzig te gebruiken; 9. Wijzigen in het AR (dus ook MEP/ verblijfsfunctie) worden altijd bevestigd met een stamgegevensbericht; 10. In geval van een nieuwe aansluit (EAN code wordt voor het eerst toegekend bij een aansluit met de Fysieke status = In aanleg ) dan vult de netbeheerder de MEP indicatie in het AR default met de waarde zoals aangegeven in IC038A. Verantwoordelijkheid van een leverancier en netbeheerder De leverancier is verantwoordelijk voor: - Het juist inventariseren (uitvragen en vastleggen) van een door de klant aangegeven verblijfsstatus (de bijgevoegde uniforme indelslijst is een hulpmiddel). Primair bij de processen inhuizen en switchen; - Ook op andere relevante (mutatie)momenten moet de leverancier de verblijfsfunctie van de aansluit bij de klant uitvragen. - Bij twijfel kan de leverancier de klant verzoeken een bewijs (verklar) van verblijfsfunctie te overhandigen; - Verplicht communiceren van de verblijfsfunctie via het veld MEP in de berichten aan de netbeheerder; - Bij wijzigen van de verblijfsfunctie anders dan bij switch en inhuiz, de (gewijzigde) verblijfsfunctie communiceren aan de betrokken netbeheerder (via naamswijzigbericht na invoer nieuw marktmodel) De netbeheerder is verantwoordelijk voor: - Het één op één overnemen in het AR van de door de leverancier aangeleverde verblijfsfunctie via het veld MEP. Deze (gewijzigde) verblijfsfunctie kan de netbeheerder bereiken dmv de berichten Leveranciersswitch en Inhuisbericht en Naamswijzigsbericht ; - Na mutatie van het veld MEP in het AR dient de netbeheerder via stamberichten terugkoppel te geven van de mutatie aan de betrokken leverancier. Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 21 van 30

22 Toelicht MPM Leveranciersmodel, changes, punt 9 Aanpassen Sectordocumentatie (MPM/DPM) naar aanleid besluit Informatiecode. Het definitieve besluit Informatiecode Elektriciteit en Gas bevat twee onderwerpen, die aanpass van de sectordocumentatie behoeven. Dit betreft: 1. Momenten waarop de leverancier de ATO tot stand moet brengen met de aangeslotene 2. Aanpass van het dispuutproces 1. Tot stand brengen ATO. De aanpassen met betrekk tot het tot stand brengen van de ATO hebben alleen impact op het MPM Leveranciersmodel v6.0 (7 maart 2012). Dit betreft de volgende aanpassen: MPM Leveranciersmodel paragraaf 3.2 pagina 22 Het doel van dit proces is het tot stand brengen van een wettelijk geldige aansluit- en transportovereenkomst (ATO). De afnemer van de leverancier is voor kleinverbruik dezelfde als de aangeslotene van de netbeheerder. Hoewel dde ATO is perceelsgebonden is, zodat is er voor gekozen is zowel bij het aangaan van een nieuwe leversovereenkomst als bij een inhuiz van een afnemer, een nieuwe aansluit- en transportovereenkomst (ATO) tussen de netbeheerder en de aangeslotene (afnemer) verplicht tot stand te laten komen. Deze verplicht geldt niet bij het aangaan van een nieuwe leversovereenkomst, maar dit is een vrije keuze van de leverancier. Op deze wijze kan de leverancier zijn switch- en inhuizsprocessen uniform inrichten, worden fouten voorkomen (ten onrechte geen ATO afgesloten of het bewijs van het tot stand komen van de ATO niet de hele looptijd bewaard) en weet de netbeheerder welke leverancier de ATO tot stand heeft gebracht en bij wie hij deze eventueel op kan vragen. Het tot stand komen van die ATO wordt in het verplichte leveranciersmodel verzorgd door de leverancier. In dit proces is alleen het aspect van tot stand brengen van de ATO uitgewerkt en wordt in algemene zin aangegeven hoe dit past binnen het proces de processen van het tot stand brengen van een leversovereenkomst (leveranciersswitch) en inhuiz. Bij een naamswijzig van een afnemer wordt alleen een nieuwe ATO tot stand gebracht, wanneer er door de leverancier ook een nieuwe leversovereenkomst middels het inhuizsproces wordt afgesloten. In alle andere gevallen wordt geen nieuwe ATO tot stand gebracht, dus ook niet bij verzwar of verlicht van een aansluit. Voor het zorgen voor het tot stand komen van de ATO is een tweetal communicatiemomenten met de afnemer noodzakelijk. Deze zijn hier beschreven. Niet is beschreven of en hoe een leverancier deze kan laten samenvallen met de communicatiemomenten die hij zelf al heeft met een afnemer rondom het tot stand brengen van een leversovereenkomst of een inhuiz (bijvoorbeeld het versturen van een meterstandkaartje en een welkomstbrief). Het is de vrijheid van de leverancier om te kijken hoe hij deze stappen combineert met zijn bestaande processen. In het kader van de beschrijv van het verplichte leveranciersmodel beschrijft dit MPM alleen welke stappen noodzakelijk zijn voor het verzorgen van het tot stand komen van de ATO door de leverancier. De leverancier moet zorgen dat bij een inhuiz en bij een nieuwe leversovereenkomst er een geldige ATO van kracht wordt of blijft. In de ATO is opgenomen dat deze voor onbepaalde tijd geldt. Het volstaat dat een leverancier kan aantonen dat hij volgens zijn normale procesgang alle stukken heeft verstuurd en daarmee de ATO tot stand heeft gebracht. Bij een onterechte switch heeft de terechte leverancier de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er (na het herstellen van de onterechte switch) nog een geldige ATO is. De totstandkom van de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) van de netbeheerder op een aansluit wordt in het verplichte leveranciersmodel voor kleinverbruikaansluiten verzorgd door de leverancier die actief is op die aansluit. Het tot stand brengen van een ATO in het verplichte leveranciersmodel gebeurt in de praktijk middels informatieverstrekk richt afnemer in twee stappen: 1. Het vermelden dat er een ATO met de netbeheerder vereist is en het toesturen van de algemene voorwaarden van de Nederlandse netbeheerders en een verwijz naar de tarieven van de periodieke netwerkkosten (ATO aanbied). 2. De bevestig van de totstandkom van de ATO, inclusief NAW-gegevens van de netbeheerder van de aansluit, het bij de aansluit behorende tarief voor de periodieke netwerkkosten en de omschrijv van de capaciteitstariefcode (ATO bevestig). MPM Leveranciersmodel paragraaf pagina 23 Aanpassen plaatje: (stap 01) Doorgeven inhuiz/switch (stap 04) Inhuiz/switch in gang zetten (stap 05) Inhuiz/switch verwerken Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 22 van 30

23 MPM Leveranciersmodel paragraaf pagina 23 1) Doorgeven inhuiz/aangaan leversovereenkomst Een afnemer geeft zijn inhuiz of zijn wens een leversovereenkomst aan te gaan door aan zijn huidige of beoogde leverancier. 2) Aanvraag van afnemer verwerken De leverancier verwerkt de aanvraag van de afnemer. 3) Aanbieden ATO De leverancier vermeldt expliciet aan de afnemer dat de afnemer geacht wordt voor zijn huis/perceel voor elektriciteit/gas een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder in zijn gebied aan te gaan. Voor een afnemer een contract sluit, moet vermeld en verstuurd worden: De uniforme algemene voorwaarden die alle Nederlandse netbeheerders hanteren en vermeld daarbij dat deze van toepass zijn. Deze algemene voorwaarden worden door de gezamenlijke netbeheerders aan de leveranciers elektronisch en op verzoek van een leverancier ook op papier zonder logo beschikbaar gesteld. De leverancier mag niet zijn eigen logo hieraan toevoegen. De (gereguleerde) periodieke netwerkkosten of een verwijz naar de vindplaats ervan. De gezamenlijke netbeheerders stellen de tarieven van alle netbeheerders beschikbaar aan de leveranciers op één plaats (internet) en op verzoek van een leverancier in één elektronisch bestand. De leverancier vermeldt dat hij voortaan alle periodieke netwerkkosten namens de netbeheerder zal incasseren. Verdere zaken over bijvoorbeeld geldigheidsduur van de ATO staan vermeld in de algemene voorwaarden. 4) Inhuiz/switch in gang zetten De leverancier slaat de (communicatie over de) ATO op en bewaart deze tot twee jaar na het beëindigen van het contract met deze afnemer op dit adres. Daarnaast dient hij de inhuiz/nieuwe leversovereenkomst (switch) in bij de netbeheerder. 5) Inhuiz/switch verwerken De netbeheerder legt de door de leverancier ediende inhuiz/nieuwe leversovereenkomst (switch) vast in het centraal aansluitenregister en stuurt binnen een werkdag na de mutatie in het centraal aansluitenregister het stambericht naar de leverancier. Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 23 van 30

24 Toelicht DPM Mutatie- & meetprocessen KV, changes, punt 1 Paragraaf 2.10 pagina 70 Aanpassen dispuuttabel: rood gemarkeerd vakje Meterstand Wederpartij (alternatieve stand) Berekend Overeengekomen Klantstand / P1-stand Fysieke opname P4-stand Berekend Dispuut over methode mogelijk Overeengekomen wint Klantstand wint Fysieke opname wint P4-stand wint Initiërende partij (oorspronkelijke stand) Overeengekomen Klantstand / P1-stand Fysieke opname Dispuut mogelijk indien buiten validatiegrens Dispuut mogelijk indien buiten validatiegrens Geen dispuut mogelijk Dispuut mogelijk Dispuut mogelijk Dispuut mogelijk P4-stand wint Dispuut mogelijk Dispuut mogelijk Dispuut mogelijk P4-stand wint Geen dispuut mogelijk Dispuut mogelijk Dispuut mogelijk Dispuut mogelijk P4-stand Geen dispuut mogelijk Geen dispuut mogelijk Geen dispuut mogelijk Dispuut mogelijk Dispuut mogelijk Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 24 van 30

25 Toelicht DPM Mutatie- & meetprocessen KV, changes, punt 2 Onderstaande tekst vervangt de volledige oorspronkelijke tekst. Bijlage Exces verrekenen bij correcties Uitgangspunt in alle correctieprocessen, beschreven bij het betreffende mutatieproces, is dat er bij mutaties voor klanten herkenbare standen worden vastgesteld en dat eventuele correcties op meterstanden binnen de dispuuttermijn worden opgelost. Het is echter mogelijk dat een klant pas na het verstrijken van de dispuuttermijn de correctie aanvraagt bij zijn leverancier. Dergelijke correcties kunnen pas volledig worden opgelost indien er in de markt geformaliseerde verrekenafspraken zijn, waarbij de leveranciers onderl eventuele foutieve nota s kunnen herstellen/corrigeren. Door alle reeds evoerde correctieprocessen en afspraken in de sector zullen deze gevallen echter tot een minimum aantal zijn beperkt. Oploss Leveranciers zijn verplicht om bij een switch/verhuiz een meterstand uit te vragen bij de klant en de klant te wijzen op de gevolgen van het niet (tijdig) opleveren van meterstanden. Dit zal het aantal correcties van meterstanden drastisch verlagen. Indien de leverancier toch binnen de dispuuttermijn een correctieverzoek binnenkrijgt, dan probeert hij deze door middel van het dispuutproces op te lossen. Doordat er sprake is van een ruime dispuuttermijn kan de leverancier de vastgestelde foutieve standen laten herstellen voordat de bijbehorende verbruiken worden gereconcilieerd. De hier beschreven verrekenswijze dient als exces-vangnet om de correcties, die toch nog na de dispuuttermijn binnenkomen en die een onredelijke/onbillijke situatie veroorzaken, middels verreken van de inkoopkosten tussen leveranciers onderl op te lossen. De leverancier, die de zorgplicht heeft, is het aanspreekpunt. Deze leverancier stuurt de klant niet door naar de netbeheerder of een andere leverancier. Mutatieproces (event) Inhuizen Uithuizen Geforceerd uithuizen Switch Aanspreekpunt Inhuizende leverancier Uithuizende leverancier Uithuizende leverancier Nieuwe leverancier Indien een klant toch een correctie aanvraagt na de dispuuttermijn, handelt de zorgplichtige leverancier dit naar de klant toe netjes en vlot af. Hij beoordeelt daarnaast of hij de correctie voor eigen reken uitvoert (coulance en/of beneden de verrekengrenzen) of dat hij een kostenverreken zal opstarten met de wederpartij. Bij een leveranciersswitch kunnen beide betrokken leveranciers overeenkomen dat de correctie naar de klant door de oude leverancier wordt uitgevoerd. Indien dit van toepass is, is er ook automatisch sprake van verreken van de volledige inkoop tussen de twee leveranciers. Voor verreken van kosten bij een correctie betreft de verreken van de inkoopkosten van het correctievolume; Regels voor de onderle kostenverreken: - Kosten, ontstaan door het bewust gebruiken van een foutief proces, worden niet middels dit issue verrekend; deze kosten worden door de benadeelde partij rechtstreeks bij de wederpartij in reken gebracht. - Verzoek tot verrekenen wordt (uitsluitend) per meteen na het signaleren van de fout/onterecht onbillijke situatie aangevraagd bij de wederpartij. - Partijen spreken onderl af om op basis van de methode in dit issue te verrekenen. - Per aansluit (op EAN code) worden de te verrekenen kosten bepaald. - De grenzen waarboven een vastgesteld negatief reconciliatieverbruik wordt verrekend zijn 1000 kwh en 500 m 3, onder deze grenzen wordt alleen gecorrigeerd door de leverancier die het negatieve reconciliatieverbruik ontvangt. De energiebelast wordt daarbij tegen de eerste staffel gecorrigeerd. - Een volume dat wordt verrekend is tenminste gelijk aan het negatief gereconcilieerde volume. Het volume kan afwijken indien o.b.v. een overeengekomen stand een ander (hoger) volume wordt bepaald. - Leveranciers kunnen het te verrekenen negatieve volume eventueel bepalen door het volume tussen 2 werkelijke standen te herverdelen o.b.v. de werkelijke profielfracties van de gemeten periode: Toelicht III - Voor het bepalen van de verrekenprijs wordt door alle leveranciers gebruik gemaakt van een tabel met uniforme verrekenprijzen (zie toelicht II), welke door EDSN wordt beheerd en op mijnedsn wordt gepubliceerd. - Partijen zorgen ervoor dat de juiste contactpersonen en adressen m.b.t. het verrekenen zijn gecommuniceerd via een daartoe te benoemen contactgroep. - Indien een contactpersoon of adres wijzigt, worden de leveranciers hierover conform het bepaalde in het DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister op de hoogte gesteld. Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 25 van 30

26 - Een verrekenaanvraag dient binnen 2 maanden afgehandeld te zijn. Indien niet binnen 2 maanden, na overeengekomen te zijn betreffende een bepaalde aansluit/correctie onderl te verrekenen, inhoudelijk op de ediende aanvraag (met een na ongeveer een maand verzonden reminder) wordt gereageerd, is het betreffende verrekenverzoek automatisch akkoord. - Indien leveranciers verrekenen overeenkomen, dienen (verzamelde) verrekennota s ten hoogste 1 x per maand en ten minste 1 x per jaar verstuurd te worden met een per aansluit (op EAN code) gespecificeerde bijlage van de individuele bedragen. - De bijlage wordt tevens digitaal per toegestuurd. - Een verrekennota wordt in zijn geheel afgewezen indien er posten op staan die niet eerder zijn afgestemd, dit wordt per e- mail bekend gemaakt. - Een correcte verrekennota is uiterlijk 30 dagen na ontvangst betaald. De volgende gegevens worden gebruikt voor de bepal van de verrekenprijzen E en G: het voortschrijdend rekenkundig 12-maandsgemiddelde voorafgaand aan het desbetreffende kwartaal en geldend voor het gehele kwartaal: o voor E o.b.v. APX-prijzen o voor G o.b.v. GTS-neutral-prices + 6 ct de bronnen hiervoor zijn: o Elektra: ijs2012.aspx. Maand prijs o.b.v. verhoud 55% Peak en 45% OffPeak. o Gas: content/uploads/marketdata/gasgts/ xls/gts_neutral_prices.xls. EDSN bepaalt maandelijks het rekenkundig gemiddelde van de afgelopen maand.de opslag van 6 ct kan door de IC-k worden herbepaald en geldt per eerstvolgend kwartaal, eerder vastgestelde verrekenprijzen worden niet herzien. Indien er tussen twee leveranciers besloten is om te verrekenen (per worden het te verrekenen volume en de bepaalde verrekenprijs per eenheid bevestigd) dan wordt per direct voor de klant de correctie doorgevoerd door de leverancier die de inkoop vergoed krijgt middels inkoopverreken. De datum van het laatste klant-event aan de hand waarvan geconstateerd is dat de meetreeks niet correct is, wordt door de twee partijen vastgesteld, evenals de datum die de start is van de (negatieve) reconciliatie-verbruiksperiode. Deze laatste datum is bepalend voor de te gebruiken verrekenprijs (zie ook de voorbeelden in bijlage I Toelicht I). De leverancier die de inkoopvergoed dient te ontvangen stuurt hiervoor een debet-nota naar de wederpartij. Dit geldt voor zowel positieve als negatieve verrekenen. Indien leveranciers overeenkomen om een gereconcilieerd positief volume te verrekenen maken ze gebruik van dit issue waarbij eventueel Toelicht III gebruikt kan worden om het volume te herverdelen over de periode voor en na het event. Bij een verreken die verband houdt met artikel artikel van de informatiecode wordt alleen het gereconcilieerde volume van de desbetreffende onterechte periode verrekend. Voor het eventueel herverdelen van een volume o.b.v. werkelijke standen kan gebruik gemaakt worden van de rekenregel zoals vermeldt in Toelicht III. Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 26 van 30

27 Toelicht I Start-situatie switch = reconciliatie-lijn = facturatie-lijn = fysieke-/klantstand = berekende stand Door een nieuwe leverancier wordt een switchaanvraag ediend zonder daarbij standen aan te leveren. De netbeheerder heeft hierdoor voor de switch standen berekend en vastgesteld. voor dispuut switch situatie 1 na dispuut switch = reconciliatie-lijn = facturatie-lijn = fysieke-/klantstand = berekende stand = overeengekomen stand tbv dispuut Voordat de dispuut periode is afgelopen wordt obv een fysieke-/klantopname geconstateerd dat de eerder berekende en vastgestelde switchstand te hoog is. De netbeheerder bepaalt een negatief volume en communiceert dit middels een meetdata-bericht naar de actuele leverancier op de aansluit. Omdat de bepal van de nieuwe lagere stand nog binnen de dispuutperiode valt neemt de actuele leverancier contact op met de oude leverancier en stemt met hem af dat er een dispuut-stand wordt eschoten om de eerder vastgestelde switchstand te herzien met de bilateraal overeengekomen stand situatie 2 switch = reconciliatie-lijn = facturatie-lijn = fysieke-/klantstand = berekende stand Dispuutperiode Dispuutperiode Dispuutperiode Nadat de dispuut periode is afgelopen wordt obv een fysieke- /klantopname geconstateerd dat de eerder berekende en vastgestelde switchstand te hoog is. De netbeheerder bepaalt een negatief volume en communiceert dit middels een meetdata-bericht naar de actuele leverancier op de aansluit. Omdat het negatieve volume binnen de grenzen van Exces verrekenen bij correcties valt verzorgt de actuele leverancier de crediter naar de klant. Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 27 van 30

28 voor verrekenen situatie 3 na verrekenen switch neg. inkoop reconciliatie vergoed inkoop oude LV middels verrekennota naar actuele leverancier switch = inkooplijn na verreken = reconciliatie-lijn = facturatie-lijn = fysieke-/klantstand = berekende stand = overeengekomen stand tbv verrekenen Nadat de dispuut periode is afgelopen wordt obv een fysieke-/klantopname geconstateerd dat de eerder berekende en vastgestelde switchstand te hoog is. De netbeheerder bepaalt een negatief volume en communiceert dit middels een meetdata-bericht naar de actuele leverancier op de aansluit. Omdat het negatieve volume groter is dan de grenzen bepaalt in Exces verrekenen bij correcties besluit de actuele leverancier om contact op te nemen met de vorige leverancier om het aan hem toegewezen negatieve volume te verrekenen zodat de vorige leverancier de correctie naar de klant uitvoert. In de communicatie dienen de volgende zaken bilateraal te worden vastgesteld: - de te hanteren verrekenprijs obv de negatieve reconciliatieperiode - het te verrekenen volume (dit kan gebaseerd zijn op een herberekende switchstand obv profielfracties of indien aanwezig een fysieke-/klantstand of het negatieve reconciliatievolume) - frequentie van versturen van verrekennota s (per case, maandelijks, etc) Deze gegevens worden per bevestigd. Na bevestig van de afspraken wordt de correctie voor de klant direct uitgevoerd. voor verrekenen situatie 4 na verrekenen LV2 LV3 switch 2 switch 3 LV4 vergoed inkoop oude LV middels verrekennota naar actuele leverancier LV2 LV3 switch LV4 LV1 switch 1 neg. inkoop reconciliatie Het gedeelte van LV1 wordt door LV4 zelf gecrediteerd naar de klant omdat volume binnen verrekengrenzen valt = inkooplijn na verreken = reconciliatie-lijn = facturatie-lijn = fysieke-/klantstand = berekende stand = overeengekomen stand tbv verrekenen Nadat de dispuut periode is afgelopen wordt obv een fysieke-/klantopname geconstateerd dat de eerder berekende en vastgestelde switchstanden te hoog waren. De netbeheerder bepaalt een negatief volume en communiceert dit middels een meetdata-bericht naar de actuele leverancier op de aansluit. Omdat het negatieve volume groter is dan de grenzen bepaalt in Exces verrekenen bij correcties besluit de actuele leverancier contact op te nemen met de vorige leveranciers om het aan hem toegewezen negatieve volume te verrekenen zodat de vorige leveranciers de correcties naar de klant uitvoeren. In de communicatie dienen de volgende zaken bilateraal te worden vastgesteld: - de te hanteren verrekenprijs obv de negatieve reconciliatieperiode - het te verrekenen volume (dit kan gebaseerd zijn op een herberekende switchstand obv profielfracties of indien aanwezig een fysieke-/klantstand of het negatieve reconciliatievolume) - frequentie van versturen van verrekennota s (per case, maandelijks, etc) Deze gegevens worden per bevestigd. Na bevestig van de afspraken wordt de correctie voor de klant direct uitgevoerd. voor verrekenen situatie 5 na verrekenen LV1 Klant A Verhuiz neg. LV2 inkoop Klant B reconciliatie Verhuiz LV1 Klant A vergoed inkoop oude LV middels verrekennota naar actuele leverancier LV2 Klant B = inkooplijn na verreken = reconciliatie-lijn = facturatie-lijn = fysieke-/klantstand = berekende stand = overeengekomen stand tbv verrekenen Dispuutperiode Dispuutperiode Dispuutperiode Dispuutperiode Dispuutperiode Dispuutperiode Nadat de dispuut periode is afgelopen wordt obv een fysieke-/klantopname geconstateerd dat de eerder berekende en vastgestelde switchstand te hoog is. De netbeheerder bepaalt een negatief volume en communiceert dit middels een meetdata-bericht naar de actuele leverancier op de aansluit. Omdat het hier een verhuiz betreft en de correctie naar de vorige bewoner uitgevoerd moet worden besluit de actuele leverancier om contact op te nemen met de vorige leverancier om het aan hem toegewezen negatieve volume te verrekenen zodat de vorige leverancier de correctie naar de klant uitvoert. In deze situatie wordt er altijd verrekend ook als het volume binnen de grenzen van Exces verrekenen bij correcties valt In de communicatie dienen de volgende zaken bilateraal te worden vastgesteld: - de te hanteren verrekenprijs obv de negatieve reconciliatieperiode - het te verrekenen volume (dit kan gebaseerd zijn op een herberekende switchstand obv profielfracties of indien aanwezig een fysieke-/klantstand of het negatieve reconciliatievolume) - frequentie van versturen van verrekennota s (per case, maandelijks, etc) Deze gegevens worden per bevestigd. Na bevestig van de afspraken wordt de correctie voor de klant direct uitgevoerd. Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 28 van 30

29 LV1 Klant A voor verrekenen Verhuiz neg. LV1 inkoop Klant B reconciliatie situatie 6 LV1 Klant A na verrekenen Verhuiz LV1 Klant B Dispuutperiode Dispuutperiode = reconciliatie-lijn = facturatie-lijn = fysieke-/klantstand = berekende stand = overeengekomen stand tbv verrekenen Omdat de actuele leverancier voor zowel klant A als klant B verantwoordelijk is wordt de facturer door de leverancier zelf hersteld. Hij zal de oude bewoner van het pand crediteren voor het teveel in reken gebrachte en de nieuwe bewoner bij de eerst volgende afreken met de nieuwe beginstand afrekenen. Indien er reeds een afreken is opgemaakt voor de nieuwe bewoner kan de leverancier besluiten om het verschil via een aanvullende factuur in reken te brengen. voor verrekenen situatie 7 na verrekenen LV1 Klant A switch LV2 Klant A verhuiz LV2 Klant B neg. inkoop reconciliatie eventueel: vergoed inkoop oude LVmiddels verrekennota naar actuele leverancier switch LV1 Klant A LV2 Klant A Verhuiz LV2 Klant B Dispuutperiode Dispuutperiode = inkooplijn na verreken = reconciliatie-lijn = facturatie-lijn = fysieke-/klantstand = berekende stand = overeengekomen stand tbv verrekenen Omdat de actuele leverancier voor zowel klant A als klant B verantwoordelijk is wordt de facturer door de leverancier zelf hersteld. Hij zal de oude bewoner van het pand crediteren voor het teveel in reken gebrachte en de nieuwe bewoner bij de eerst volgende afreken met de nieuwe beginstand afrekenen. Indien er reeds een afreken heeft plaatsgevonden kan de leverancier besluiten om het verschil na te factureren Voor de periode voor de switch zal de nieuwe leverancier indien het verbruik boven de grenzen van Exces verrekenen bij correcties uitkomt de procedure volgen van verrekenen bij een switchsituatie. In de communicatie dienen de volgende zaken bilateraal te worden vastgesteld: - de te hanteren verrekenprijs obv de negatieve reconciliatieperiode - het te verrekenen volume (dit kan gebaseerd zijn op een herberekende switchstand obv profielfracties of indien aanwezig een fysieke-/klantstand of het negatieve reconciliatievolume) - frequentie van versturen van verrekennota s (per case, maandelijks, etc) Deze gegevens worden per bevestigd. Na bevestig van de afspraken wordt de correctie voor de klant direct uitgevoerd. Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 29 van 30

30 Toelicht II Toelicht III switch neg. inkoop reconciliatie overeengekomen verrekenvolume obv verdel werkelijk gemeten volume obv profielfracties: rekenregel: gemeten periode * Σ profielfracties periode na event Σ profiel-fracties gemeten periode Dispuutperiode = verbruik tussen 2 werkelijke standen = reconciliatie-lijn = facturatie-lijn = fysieke-/klantstand = berekende stand Erratum sectordocumentatie v6.0.doc Pagina 30 van 30

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel ALV NEDU 20160120-008.2.3 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 8.0 20 januari 2016 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik ALV NEDU 20170118-008.1.2 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 9.0 18 januari 2017 Versiebeheer V. Naam

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 4.0 25 januari 2012 Pag.

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010 Leveranciersmodel MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE Versie 1.3 29 oktober 2010 BESLUIT EN VERVOLGSTAPPEN De ALV NEDU wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde richting. Indien de ALV NEDU

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 25 januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21412 11 mei 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/202148, houdende

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Status Vastgesteld Versienummer 1.0 Versiedatum 7 november 2013

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 41 Versiebeheer

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 5.04. 25 januari

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5323) Bedrijf Jansen Energie B.V. Adres Nieuwe Dijk 12 PC 1619 Plaats PK ANDIJK Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 318,13 66,80 384,93

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 318,13 66,80 384,93 Pagina: 1/5! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf A-Point B.V. Adres T.a.v. Crediteuren administratie PC Postbus Plaats12888 1100 AW AMSTERDAM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Fremarona B.V. Adres Soestdijkerstraatweg 62 PC 1213 Plaats XE HILVERSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67 Pagina: 1/3! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Strengholt B.V. Adres Postbus 338 PC 1400 Plaats AH BUSSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Leverancier Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde Overeenkomst Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Impact op administratieve processen netbeheerders 21 november 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Kamervragen over de zogenaamde liegende gasmeter heeft NMa

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit 1

Meetcode Elektriciteit 1 Meetcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31,

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy.

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy. Voorbeeld Adres : Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Postbus 2324 5202 CH s-hertogenbosch Nederland KVK : 55351727 (NL) Btw-nummer: NL823563406B01 IBAN : NL17 CITI 0266 0056 59 Incassant ID : NL53138553517270000

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH den Haag Datum Behandeld door Onderwerp [vertrouwelijk] Codewijzigingsvoorstel dataveiligheid [vertrouwelijk] Geachte heer

Nadere informatie

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Den Haag, 31 maart 2010 Energiekamer - 1 / 18 - Datum: 31-03-2010 Projectnaam: Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Projectnummer: 102714 Energiekamer

Nadere informatie

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind,

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind, Witruimte voor de tabel Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan 57 6500 HE Nijmegen Huismerk Energie N.V. Adres: Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen Postadres: Postbus 125 6500 AC Nijmegen Telefoon:

Nadere informatie

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Bijlage Marktverkenning Centralisatie Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Achtergrondinformatie Centralisatie MDP, A&R, MDT Datum 27-02-2015 1 Inleiding Regionale netbeheerders hebben hun activiteiten

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra)

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) LDE aansluiting Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) Wat is het issue? Onder invloed van verlaagd tarief energiebelasting voor collectieve duurzame opwekinstallaties willen steeds meer LDE

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SinDs De invoering van De ELeKtriCiteitsWet 1998 en De GasWet Bestaat er

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 12 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/205832, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet,

Nadere informatie

Informatiecode elektriciteit en gas

Informatiecode elektriciteit en gas Informatiecode elektriciteit en gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en 22, eerste lid van de Gaswet. Zwarte tekst is de door ACM vastgestelde vigerende codetekst.

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college,

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college, adres Schatbeurderslaan 2 6002 ED Weert Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland «Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Nederland postadres Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen

Nadere informatie

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Bijlage 4A Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Perceelnr Omschrijving 1 Levering van elektriciteit een inschrijving in het PV-register van TenneT, waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer ELEKTRICITEIT Tarieven 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer elektriciteit TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers OP DIT TARIEFBLAD

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC131 / Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer 3.0

Nadere informatie

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt. Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. Alle leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. ADEM Groene

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Dagprijs elektriciteit

Leveringsvoorwaarden Dagprijs elektriciteit Leveringsvoorwaarden Dagprijs elektriciteit Versie 1 januari 2016 Hezelaer Energy BV treedt op als vergunninghoudende energieverlener Leveringsvoorwaarden voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikaansluitingen

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de jaarnota over de afgelopen periode en de termijnspecificatie voor de komende periode.

Hierbij ontvangt u de jaarnota over de afgelopen periode en de termijnspecificatie voor de komende periode. Services Postbus 666, 3000 AR Rotterdam STICHTING GOLFBAAN OCHENBURGH Postbus 13485 2501 EL 'S-GRAVENHAGE 2501EL13485 Eneco Services B.V. Klantendesk Zakelijk Postbus 666 3000 AR Rotterdam T 0800-1555

Nadere informatie

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 Den Haag, juli 2004 Dienst uitvoering en toezicht Energie PAGINA 1 VAN 8 PROJECTNAAM: DUIDELIJKE NOTA S (DUIN) PROJECTNUMMER: 300039 DIENST UITVOERING EN

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen Pagina: 1/5 Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2NA5410)! Bedrijf Adres PC Plaats Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg komt u weer terug op de factuur-pagina.

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Bijlage A. Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016

Bijlage A. Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016 Bijlage A Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden consument

Leveringsvoorwaarden consument Leveringsvoorwaarden consument www.vandebron.nl vragen@vandebron.nl Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 KVK 59394218 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit

Nadere informatie

Pagina. Openbaar. De Autoriteit Consument en Markt, Gelet op artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet; Besluit: De nieuwe bepalingen komen te luiden:

Pagina. Openbaar. De Autoriteit Consument en Markt, Gelet op artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet; Besluit: De nieuwe bepalingen komen te luiden: Bijlage 1: Behorende bij het besluit nr. 103640/ 40 van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van diverse voorwaarden ex artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet De Autoriteit Consument en Markt,

Nadere informatie

GAS TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014

GAS TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 GAS TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 GAS TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Toepasselijkheid van de Tarieven- en vergoedingsregeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ADEM Groene Stroom Variabel

ADEM Groene Stroom Variabel ADEM Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. De leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 januari 2013 tot en

Nadere informatie

Tarievenblad 2017 easyenergy Stroom

Tarievenblad 2017 easyenergy Stroom Tarievenblad 2017 easyenergy Stroom (Bijlage C) Jouw nota Jouw stroomrekening heeft de volgende kostenspecificatie: Kosten in rekening gebracht door de leverancier:* o Vaste leveringskosten: een vast bedrag

Nadere informatie