Cursussen & Projecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen & Projecten"

Transcriptie

1 Cursussen & Projecten Groenvoorziening Boomverzorging Bos-, natuur- & landschapsbeheer Flora- en faunamonitoring Waterbeheer Milieutechniek Civiele- en Cultuurtechniek Management, communicatie en coaching Arbo & Veiligheid Wet- en regelgeving MBCS APELDOORN-VELP 1

2 Meer mogelijkheden in flexibel opleiden. CURSUSOVERZICHT Meer en Flexibel (pag. 4) Bedrijfsopleidingen Erkenning verworven competenties Deeltijdopleidingen Helicon Examenbureau Arbeidsbemiddeling Scholingsplanontwikkeling, advies en begeleiding CURSUSSEN & TRAININGEN Groenvoorziening (pag. 7) Basis ecologisch groenbeheer Ecologisch groenbeheer Gedragscode Flora- en Faunawet voor gemeentelijke groenvoorziening Onderhoud van sportvelden Buurt- en wijkbeheer Motorkettingzagen I (basiscursus) Motorkettingzagen II (gevorderden cursus) Herhalingscursus motorkettingzagen I Herhalingscursus motorkettingzagen II Bosmaaien Herhalingscursus Bosmaaien + Motorkettingzagen Onderhoud park- & tuinmachines Basiscursus RAW systematiek Opfris RAW Boomverzorging (pag. 9) European Treeworker Veilig werken met de hoogwerker (VCH) Klimcursus basis Klimcursus vervolg Boombeheer Visuele Boomcontrole (VTA) Bos-, natuur & landschapsbeheer (pag. 11) Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen Basiscursus terreinbeheer Aanleg en onderhoud van poelen Jachtcursus Civiele- en Cultuurtechniek (pag. 17) Repareren van straatwerk Eenvoudig landmeten en uitzetten Management, communicatie en coaching (pag. 18) MBO-Plus opleiding voor opzichters en uitvoerders in de openbare ruimte Management en communicatieve vaardigheden Projectorganisatie Communicatie en klantgerichtheid Leergang leiding geven voor lager kader Coaching on the job Basiscursus RAW systematiek Opfris RAW Praktijkopleiders cursus Basiscursus excursietechnieken Werken met vrijwilligers Verzorgen van lezingen en presentaties Arbo & Veiligheid (pag. 21) Basisveiligheid VCA (B-VCA) Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA) Veilig werken langs de weg Bedrijfshulpverlening (BHV) Bedrijfshulpverlening herhaling Ergonomie en fysieke belastbaarheid voor groenvoorzieners en stratenmakers Wet- en regelgeving (pag. 22) Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) Gedragscode Flora- en Faunawet voor gemeentelijke groenvoorziening Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen Basiscursus RAW systematiek Opfris RAW Informatie en aanmeldingen (pag. 24) Flora en Faunamonitoring (pag. 12) Basiscursus Florakennis Vervolgcursus Flora & Vegetatie Basiscursus Amfibieënkennis Vervolgcursus Amfibieënkennis Basiscursus Reptielenkennis Vervolgcursus Reptielenkennis Basiscursus Vogelkennis Vervolgcursus Weidevogels Vervolgcursus Roofvogels Basiscursus Zoogdierkennis Vervolgcursus Vleermuisinventarisatie Vervolgcursus Inventarisatie kleine zoogdieren en roofdieren Basiscursus Dagvlinderkennis Vervolgcursus Dagvlinderkennis Basiscursus Libellenkennis Vervolgcursus Libellenkennis Waterbeheer (pag. 16) Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen Basis ecologisch oeverbeheer Plantensoortenkennis voor waterbeheerders Monstername water en waterbodem Integraal Waterbeheer Waterkwaliteit Milieutechniek (pag. 17) Bodemclassificatie Bemonsteren volgens het bouwstoffenbesluit Basiskennis milieukundig veldmedewerker 2 3

3 Meer en flexibel De afdeling Cursussen en Projecten van MBCS Apeldoorn- Velp, een vestiging van Helicon Opleidingen, biedt u meer mogelijkheden in flexibel opleiden. Al jaren geleden zijn wij verder gegaan dan alleen het aanbieden van reguliere MBO-opleidingen. Met een uitgebreid aanbod van cursussen, bedrijfsopleidingen en in-company trainingen richten wij ons op bedrijven, instellingen en organisaties. In deze gids vindt u dan ook - naast beschrijvingen van onze open cursussen - korte en bondige toelichtingen van mogelijkheden op het gebied van bedrijfsopleidingen, EVC s, deeltijdopleidingen, arbeidsbemiddeling, scholingsplanontwikkeling, advies en begeleiding. Verder komt ook aan bod wat het Helicon Examenbureau voor u kan betekenen. Bij alle opleidingsactiviteiten is ons nadrukkelijke streven het bereiken van een duurzaam effect. Dat betekent dat deelnemers de verworven kennis en vaardigheden permanent zullen toepassen. Onze cursusleiders zijn zowel specialist op het vakgebied als ervaren docent/trainer. De opleidingen zijn wettelijk erkend en leveren dus erkende diploma s op. Bovendien komen onze cursussen en trainingen voor subsidie van Colland (voorheen STOSAS) in aanmerking. Zie voor informatie: Bedrijfsopleidingen Naast het verzorgen van individuele cursussen, hebben wij ons gespecialiseerd in in-company trainingen en in complete bedrijfsopleidingen op maat. Als u investeert in uzelf of in uw medewerkers dan wilt u kwaliteit. Die krijgt u dankzij onze projectmatige aanpak. Wij onderzoeken zorgvuldig - samen met u - wat uw behoeften, wensen en voorwaarden zijn. Daarop maken wij een opleidingsplan op maat. Vervolgens houden wij tijdens de uitvoeringsfase contact met u. Wij spelen flexibel in op het verloop van het opleidingstraject en evalueren het proces en het resultaat. Voor bedrijven, instellingen en organisaties hebben we op deze manier een concept ontwikkeld om reguliere opleidingen die de overheid heeft vastgesteld, goedgekeurd en bekostigd, als bedrijfsopleiding uit te voeren. Dit biedt u belangrijke voordelen zoals: landelijk erkende diploma s; theorie en praktijk die bij elkaar komen op de eigen werkplek, waardoor het effect verhoogd en de kostprijs gedrukt wordt; verrassend lage kosten dankzij overheidssubsidie; de mogelijkheid tot verkorte opleidingstijd, omdat wij rekening houden met EVC s (Eerder Verworven Competenties) van de te scholen werknemers. Het grootste voordeel is echter, dat ons maatwerkconcept het mogelijk maakt om opleidingen volledig af te stemmen op de wensen, de filosofie en het karakter van uw bedrijf. En op de wijze waarop uw bedrijf of instelling is georganiseerd. Erkenning Verworven Competenties (EVC s) Mensen doen kennis en vaardigheden niet alleen op door een opleiding, maar ook door werkervaring. Zo ontwikkelen medewerkers gedurende hun loopbaan uiteenlopende kwaliteiten (competenties). Deze verworven competenties kunnen via een EVCprocedure een officiële erkenning verkrijgen, waardoor ze kunnen worden gewaardeerd met een diploma. Kortom, als na de EVC-procedure blijkt dat een medewerker voldoet aan de officiële eisen voor een kwalificatie dan kan een diploma worden uitgereikt. Veel voordelen voor werkgever en werknemer Mocht iemand nog niet helemaal diplomawaardig zijn, dan kunnen we bepalen aan welke competenties nog gewerkt moet worden. We stellen een opleidingsplan op maat op dat de gewenste competenties oplevert. Een EVC-procedure biedt daardoor zowel de werkgever als de werknemer een aantal voordelen: erkenning van ervaring en kwaliteiten, forse besparing van scholingstijd en -kosten en een lage scholingsdrempel. Persoonlijk ontwikkelplan Ook gebruiken werkgevers steeds vaker een EVC-procedure om - onafhankelijk van bestaande opleidingen en kwalificaties - het professionele beroepsniveau van hun werknemers in kaart te brengen. Omdat zo n procedure vaststelt waar iemand goed in is en waar ontwikkelkansen liggen, kan op basis daarvan een persoonlijk ontwikkelplan (POP) worden gemaakt. BBL (beroepsbegeleidende leerweg) Afhankelijk van het niveau en het type opleiding is er één dag per week of één week per vijf weken scholing. Op onze locatie in Apeldoorn, waar de meer praktische opleidingen en niveaus hun plaats hebben, hebben we ervoor gekozen de deelnemers een week aaneengesloten les te geven. Op onze locatie in Velp, waar juist meer aan een theoretische onderbouwing van de al aanwezige praktische kennis wordt gewerkt, hebben de deelnemers één dag per week les. De inhoud van het lesprogramma verschilt per opleiding. Wel valt over alle opleidingen op te merken, dat het bedrijfsleven veel invloed heeft op de inhoud van het lesprogramma. Vanwege ons grote aantal BBL-deelnemers op beide locaties, hebben wij een uitgebreid en intensief contact met het bedrijfsleven. Zo blijft het voor ons mogelijk om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de huidige, dus daadwerkelijke beroepspraktijk. Voor de directe en indirecte scholingskosten kan de werkgever gebruik maken van de Wet Verminderde Afdracht. Informatie hierover is te vinden op Deeltijdopleidingen Als een medewerker zich breder en over een langere periode wil scholen, kan de reguliere opleiding in de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) of de deeltijdvariant van de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) uitkomst bieden. Deze opleidingen leiden op tot een diploma op MBO-niveau I, II, III of IV. 4 5

4 BOL (beroepsopleidende leerweg) Als het niet mogelijk is om full-time met een opleiding bezig te zijn óf als de deelnemer geen arbeidsovereenkomst heeft bij een erkend praktijkbedrijf, is het mogelijk om de opleiding te volgen in de deeltijdvariant van de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL). De scholing wordt verzorgd in combinatie met de BBL-deelnemers, waardoor ook al direct tijdens de opleiding aan een netwerk kan worden gebouwd. Naast de schooldagen moeten er 30 dagen per jaar worden besteed aan beroepspraktijkvorming (stage). Helicon Examenbureau Helicon Examenbureau is een door ECABO / VCA Examenbank erkend examencentrum dat ISO9001 gecertificeerd is. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij efficiënt en tegen concurrerende tarieven uw VCA-examens afnemen. Helicon Examenbureau kent een grote flexibiliteit. Naast vele vaste examenmomenten kunnen wij examens afnemen op dagen en tijdstippen die u schikken. Zowel in Velp, als in-company, voor kleine én (zeer) grote examengroepen. Voor meer informatie: (026) of Arbeidsbemiddeling MBCS-jobs bouwt bruggen tussen arbeidsmarkt en opleidingen. Maar zijn activiteiten reiken verder: het bureau brengt werkgevers en werkzoekenden op MBO-niveau, en MBO-plus, bij elkaar binnen de werkvelden bos, natuur & landschap, groenvoorziening, waterbeheer, milieu en sport & recreatie. Het gaat om uitzenden, detacheren, werving en selectie en om initiëren en begeleiden van werk-leertrajecten. Zie voor meer informatie elders in deze brochure. Scholingsplanontwikkeling, advies en begeleiding Wij adviseren u graag bij de invulling van uw scholingsbehoefte. We kunnen u helpen om vakkennis binnen uw organisatie te verspreiden en in te passen in de dagelijkse praktijk. Waar ons reguliere cursusaanbod niet aansluit bij uw behoefte kunnen wij op maat een kwalitatief hoogstaande cursus ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is vakmanschap in de civiele en cultuurtechniek en in het beheer en onderhoud van bos, natuur en landschap en de stedelijke openbare ruimte. CURSUSSEN & TRAININGEN Groenvoorziening Basiscursus ecologisch groenbeheer De cursus gaat theoretisch, maar vooral ook praktisch in op methoden en principes op het gebied van het ecologisch onderhoud van groenelementen. Ook machinekeuze en -afstelling, maaifrequenties en -tijdstippen in relatie tot de verschillende functies van een terrein komen aan bod. Deze cursus wordt grotendeels buiten in het veld verzorgd. Ecologisch groenbeheer De ecologische processen en principes die van belang zijn voor het natuurlijker beheer van groenelementen staan in deze cursus centraal. Er wordt ruim aandacht besteed aan de uitgangspunten en aan de richtlijnen voor het beheer en onderhoud van bermen en graslanden, wateren en oevers en houtige begroeiingen. Cursusduur: 6 dagen Gedragscode Flora- en Faunawet voor gemeentelijke groenvoorziening Waarschijnlijk zal het Ministerie van LNV eind 2006 of begin 2007 de gedragscode Flora- en Faunawet voor gemeentelijke groenvoorzieningen goedkeuren. In de concept gedragscode is een opleidings- en certificeringsverplichting opgenomen voor medewerkers, meewerkend voormannen, opzichters/uitvoerders, werkvoorbereiders en bedrijfsleiders/directeuren. Dit zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Helicon heeft de expertise in huis om bijvoorbeeld gemeentelijke groendiensten en recreatieschappen, hoveniers-, groenvoorzienings- en aannemersbedrijven te ondersteunen bij de implementatie van deze gedragscode. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kunnen wij onze kennis en ervaring inzetten in bijvoorbeeld begeleidings-, communicatie- en trainingstrajecten. Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek bij u op kantoor! Onderhoud van sportvelden Gedurende deze cursus krijgt de cursist inzicht in alle mogelijke onderhoudsmaatregelen voor sportvelden. Onderdelen van de cursus zijn: grasherkenning, beoordelen van velden, onderhoudsmateriaal, -materieel, -technieken en -kosten, wateroverlast en watertekort en ziekten en plagen. Ook het herkennen en oplossen van problemen die zijn ontstaan door fouten in aanleg en onderhoud komt aan bod. Buurt- en wijkbeheer Bij het beheer van de openbare ruimte van gemeenten moeten medewerkers steeds vaker inspelen op de behoeften van bewoners. Tijdens deze cursus wordt de medewerker toegerust om deze nieuwe rol beter te kunnen vervullen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: demografische samenstelling van de wijk, opzetten en begeleiden van wijkprojecten, communicatie en voorlichting, klachtenafhandeling en uitdragen van het beleid. Motorkettingzagen I (basiscursus) De cursist leert veilig en verantwoord bomen vellen, uitsnoeien en korten (DBH tot 35 cm). Onderdelen van de cursus zijn: het bedrijfsklaar maken van de motorkettingzaag, scherpen van de ketting, de veiligheid, het onderhoud en het praktisch werken met de motorkettingzaag. Motorkettingzagen II (gevorderden cursus) De cursist leert veilig en verantwoord dikkere bomen vellen, uitsnoeien en korten (DBH tot 65 cm). Bij deze cursus voor gevorderden is de kennis motorkettingzagen I (of lichte velling) verplicht. 6 7

5 Herhalingscursus motorkettingzagen I De Arbo-wet geeft aan dat mensen die werken met de motorkettingzaag regelmatig een herinstructie moeten krijgen. Daarom in deze opfriscursus voor motorkettingzagen I de onderdelen: veiligheid, vellen, uitsnoeien en korten van bomen. De cursist maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen op dit vakgebied. Boomverzorging Herhalingscursus motorkettingzagen II De Arbo-wet geeft aan dat medewerkers regelmatig geïnstrueerd moeten worden. Daarom in deze opfriscursus voor motorkettingzagen II de onderdelen: veiligheid, vellen, uitsnoeien en korten van dikkere bomen. De cursist maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen en technieken op dit vakgebied. Bosmaaien De cursist leert veilig en verantwoord maaien met een bosmaaier van zowel kruid- als houtachtige gewassen. Onderdelen van deze cursus zijn: veiligheid, het onderhoud van de machine en het werken met diverse snijgarnituur (draadmaaikop, slagmes, zaagblad). Herhalingscursus bosmaaien + motorkettingzagen De Arbo-wet geeft aan dat herinstructie voor bosmaaien en motorkettingzagen regelmatig nodig is. Daarom maakt de cursist in deze opfriscursus bosmaaien en motorkettingzagen opnieuw kennis met veiligheids- en onderhoudsaspecten, maar ook met de nieuwste ontwikkelingen en technieken op het vakgebied. Cursusduur 2 dagen Onderhoud park- & tuinmachines Storingen komen altijd op ongelegen momenten. Daarom leert de cursist in deze cursus machines en gereedschappen te onderhouden en kleine storingen te verhelpen. Ook wordt geleerd welke storingen beter niet zelf kunnen worden verholpen. Basiscursus RAW systematiek Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die bestekken beter willen leren lezen en de gevolgen van het bestek willen herkennen en overzien. U krijgt een helder overzicht van de RAW-systematiek en u leert dit toe te passen. Waar zitten de angels en klemmen? Waar liggen mijn kansen? U herkent na deze cursus de verplichtingen maar ook de grenzen. Onder meer verrekening van meerwerk en minderwerk komen uitgebreid aan de orde. De UAV 89 en Standaard 2005 worden vanzelfsprekend in deze cursus gebruikt. Deze cursus is zowel bedoeld voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Opfris RAW Deze cursus is bestemd voor de deelnemer die wel bekend is met de RAW-systematiek maar de kennis niet meer up-to-date heeft, ontwikkelingen niet heeft gevolgd of om een andere reden behoefte heeft aan verfrissing van de kennis. In deze cursus herhalen we kort de gewenste onderdelen en behandelen de recente veranderingen. Op verzoek kunnen accenten worden gelegd. De deelnemer heeft in deze cursus ook de mogelijkheid eigen ervaringen en problemen uit de praktijk in te brengen ter bespreking in deze cursus. Deze cursus is zowel bedoeld voor opdrachtgevers als opdrachtnemers European Treeworker Het certificaat European Treeworker heeft in korte tijd de erkenning van de beroepspraktijk verworven en staat garant voor het vakmanschap van de allround boomverzorger. In steeds meer snoeibestekken wordt als voorwaarde gesteld dat bij de uitvoering van de werkzaamheden European Treeworkers ingezet dienen te worden. Deze opleiding biedt een zeer praktijkgerichte voorbereiding op het examen European Treeworker. Na een intakegesprek stellen we een persoonlijk leerplan op, waarbij rekening gehouden wordt van kennis en vaardigheden die al aanwezig zijn (EVC s). Aan de hand van het persoonlijk leerplan wordt bepaald hoe het opleidingsprogramma eruit ziet, wat de exacte duur is en hoe hoog de kosten zijn. Voor deelname aan deze opleiding is een middelbare vooropleiding op minimaal niveau II vereist. Omdat voldoende beroepspraktijkervaring belangrijk is, moet de deelnemer deze op kunnen doen bij een erkend boomverzorgingsbedrijf of groenvoorzieningsbedrijf. Werkzaam zijn bij een dergelijk bedrijf of een leerwerkplaats hebben is dus ook een voorwaarde. MBCS Jobs kan hier eventueel in bemiddelen. Vraag onze uitgebreide cursusbeschrijving aan voor extra inhoudelijke informatie! Veilig werken met de hoogwerker (VCH) In het kader van ARBO-wetgeving zijn werkgever en werknemer verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord gebruiken van hoogwerkers. De volgende onderdelen komen in deze cursus aan de orde: ARBO-wetgeving, veiligheidsvoorzieningen bij de hoogwerker en langs de weg, keuring van de machine en functioneren van een bomenploeg. De cursus wordt afgerond met een theorieen een praktijkexamen voor de landelijke erkende certificering in de vorm van Veiligheid Certificaat Hoogwerkers (V.C.H.). (excl. examen) 8 9

6 Bos-, natuur & landschapsbeheer Basiscursus terreinbeheer De basiscursus terreinbeheer is bestemd voor mensen die graag meer willen weten over het beheren van bossen en natuurterreinen. Dus voor mensen die als vrijwilliger in natuurterreinen werken, voor IVN natuurgidsen, voor vogelaars of voor mensen die overwegen in het natuurbeheer te gaan werken. De cursus wordt gegeven op het niveau van zelfstandig werkend beroepsbeoefenaar (MBO niveau III) en is gericht op verdieping van de theoretische vakvaardigheden op het gebied van beheren van bos- en natuurterreinen. Aan de orde komen de thema s: bosbeheer 1, natuurbeheer 1, begrazing in natuurterreinen, landschap en recreatie. De totale basiscursus terreinbeheer duurt twee jaar en wordt in ca. 20 dagen en 15 dagdelen per jaar verzorgd op onze locatie in Velp. Aanleg en onderhoud van poelen Poelen zijn onmisbare leefgebieden voor salamanders, kikkers, padden en ringslangen. Ook voor andere dieren en planten van natte milieus ontstaan nieuwe mogelijkheden door het aanleggen van poelen. Poelen worden echter vaak verkeerd aangelegd. Alleen een gat graven is onvoldoende. Tijdens deze cursus worden praktische uitgangspunten en richtlijnen aangereikt voor het aanleggen en onderhouden van poelen. Klimcursus basis Tijdens deze cursus leert en oefent de cursist basisklimtechnieken met klimlijnen en gordels. Ook wordt gewerkt met handgereedschappen in de boomkroon (handmatige boomverzorging). Snel én veilig werken vormt een belangrijk onderdeel van de cursus. Klimcursus vervolg De cursist wordt tijdens deze praktische cursus geleerd hoe te werken met de motorzaag in de boom. Er is aandacht voor uitlooptechnieken en voor het werken met een vanglijn (machinale boomverzorging). Als voorkennis is de basis klimcursus of voldoende praktische ervaring met klimmen gewenst. Boombeheer De cursist krijgt inzicht in het plannen en coördineren van het onderhoud aan individuele bomen in het stedelijk gebied en in grootschalige beplantingen. Naast het analyseren van inventarisatiegegevens en het geautomatiseerd beheren daarvan, worden diverse inventarisatiemethoden aangeleerd. Aan de hand van theoretische inleidingen, veldexcursies en door praktijkopdrachten krijgt u inzicht in het schrijven van boomstructuurplannen, boombeheersplannen en uitvoeringsgerichte boomwerkplannen. Jachtcursus In samenwerking met de Stichting Jachtopleiding Nederland verzorgen wij tijdens deze cursus het theoretische deel van de Jachtopleiding. Aan de orde komen ondermeer: grofwild, veerwild, waterwild, jachtwetgeving, jachthonden, ecologie, wildziektes, wapens en munitie, wildschade, wildbeheer en maatschappelijk draagvlak. De cursus kan worden afgesloten met het landelijk KNJV-PBNA examen. Cursusduur: 11 dagdelen Verder kunnen wij op aanvraag verzorgen: Aanleg en onderhoud van landschappelijke beplantingen Waterhuishouding in natuurterreinen Bosaanleg Bosverzorging Bosverjonging Geïntegreerd bosbeheer Opfriscursus boomsoortenkennis Houtmeten voor de verkoop Vervolgcursus terreinbeheer Kopcursus terreinbeheer Visuele boomcontrole (VTA) Gedurende de cursus leert de cursist bomen te controleren in het kader van de zorgplicht. Na een theoretische inleiding over zorgplicht, over gebreken, houtrot en wondreactie en over de verwerking van de boomgegevens, volgt het praktijkgedeelte. De cursist leert met eenvoudige meetinstrumenten de bomen visueel te beoordelen en de gegevens te registreren. Door middel van excursies en praktijkopdrachten wordt de toepasbaarheid van de behandelde theorie getoond. De cursus voldoet volledig als voorbereiding op het examen voor erkend Boomveiligheidcontroleur. Wij kunnen ook voor u verzorgen: Klimcursus; afbreken bomen Ergonomie en fysieke belastbaarheid voor boomverzorgers Snoeien van laanbomen (begeleidingssnoei) Snoeien van hoogstamfruitbomen 10 11

7 Flora- en Faunamonitoring In samenwerking met diverse landelijke organisaties, zoals FLORON, PKN, SOVON, RAVON, VZZ en Vlinderstichting, hebben wij een cursuspakket ontwikkeld op het gebied van flora- en faunakennis en inventarisatie en monitoring. Dit pakket is uniek in Nederland: topspecialisten delen met groot enthousiasme hun kennis en vaardigheden met u. Onze cursussen worden onder andere verzorgd door de volgende specialisten: Flora & Vegetatie: Vogels: Zoogdieren: Amfibieën: Reptielen: Dagvlinders: Libellen: M. Horsthuis, N. Jeuring, E. Prins J.W. Vergeer, K. Jager, H.J. Ottens D. Bekker, P. Twisk, H. Limpens, D. Wansink J. van Delft, G. Willink J. van Delft K. Veling J. Bouwman Basiscursus Florakennis Onderwerpen: Herkenning en soortenkennis van algemene bloemplanten en een beperkt aantal algemene grassen, russen en zeggen. Standplaats en ecologische achtergronden t.b.v. relatie soort doeltype. Basiskennis indeling en gebruik van de Flora. Morfologie belangrijkste plantenfamilies en naamgeving. Praktische oefeningen in determineren van algemene bloemplanten. Basis begripskennis van zeldzaamheid, rode lijst, plantengeografische districten, standplaatsfactoren, aandachts-, doel- en indicatorsoorten. Cursusduur: 6 dagen Vervolgcursus Flora & Vegetatie Onderwerpen: Herkenning en soortenkennis van (minder algemene en zeldzamere) bloemplanten en grassen, russen en zeggen; met name bloeiend, maar ook vegetatief. Praktische oefeningen in het determineren van lastige bloemplanten en grassen, russen en zeggen. Standplaats, ecologische achtergronden en terreinparameters. Achtergronden en herkenning van indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring. Overzicht en toepassing van inventarisatietechnieken, monitoringsmethoden en karteringen (streeplijst, plantensoortenkartering, Tansley/Braun Blanquet/Londo, PQ s, transecten, basisachtergronden vegetatiekunde (opnames, vegetatiebasiskartering, vegetatietypen). Basiskennis kaartmateriaal, coördinatenstelsels, schaalniveaus, uurhok/atlasblok, kilometer- en hectarehok. Omgang met en aansturing van vrijwilligers. Cursusduur: 8 dagen Basiscursus Amfibieënkennis Onderwerpen: Achtergronden van padden, kikkers en salamanders (leefwijze, ecologie, biotoopvoorkeur). Herkenning en soortenkennis. Theorie morfologie, en onderscheidende herkenningskenmerken. Basis begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, doel- en aandachtssoorten. Inleiding in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden. Basiscursus Retielenkennis Onderwerpen: Achtergronden van hagedissen en slangen (leefwijze, ecologie, biotoopvoorkeur). Herkenning, soortenkennis, theorie morfologie en onderscheidende herkenningskenmerken. Basis begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, doel- en aandachtssoorten. Inleiding in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden. Vervolgcursus Reptielenkennis Onderwerpen: Korte herhaling achtergronden van hagedissen en slangen. Herkenning en soortenkennis oa. a.d.h.v. vervellingshuiden en veldexcursies. Korte herhaling theorie morfologie en onderscheidende herkenningskenmerken. Bescherming en beheersmaatregelen. Begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, biotoopvoorkeuren, karteer- en doelsoorten. Uitgebreide verdieping in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden (specifieke zonhabitats, totale inventarisatie, trajecttellingen, gebiedstellingen, jaarinventarisatie, aantalschattingen en verwerking gegevens). Verschillen in monitoringssystematiek. Omgang met en aansturing van vrijwilligers. Basiscursus Vogelkennis Onderwerpen: Achtergronden van broedvogels, wintergasten en trekvogels (leefwijze, ecologie en biotoopvoorkeur). Soortherkenning onder andere aan de hand van geprepareerd materiaal en veldexcursies. Soortherkenning in het veld: praktische oefeningen in het op naam brengen, met name op zicht en in mindere mate op geluid. Basis begripskennis van zeldzaamheid en kwetsbaarheid, beleids- en beschermingscategorieën (rode lijst, doel- en aandachtsoorten, vogelrichtlijn, soortbeschermingsplannen), ecologische groepen, biotoopeisen. Basisinleiding in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden. Vervolgcursus Weidevogels Onderwerpen: Achtergronden van weidevogels (leefwijze, ecologie). Soortherkenning (theorie) algemene en zeldzamere soorten. Soortherkenning in het veld: praktijkoefeningen in het op naam brengen, op zicht en geluid. Bescherming en beheersmaatregelen. Verdieping begripskennis van zeldzaamheid en kwetsbaarheid, beleids- en beschermingscategorieën (rode lijst, doel- en aandachtssoorten, soortbeschermingsplannen, biotoopeisen). Vervolgcursus Roofvogels Onderwerpen: Achtergronden van roofvogels (vervolging, bescherming, prooirelaties). Soortherkenning en praktische oefeningen in het opsporen van broedplaatsen, bescherming en beheersmaatregelen. Verdieping begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, vogelgroepen, ecotoopvoorkeuren (vogelgroepen in relatie tot subdoeltype), soortbeschermingsplan soorten en doelsoorten. Verdieping in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden (verzamelen van ruipennen, plukplaatsen en prooiresten, opsporen en controleren van nesten, constateren broedsucces en verwerking gegevens). Verschillen in monitoringssystematiek. Omgang met en aansturing van vrijwilligers en AID/politie. Vervolgcursus Amfibieënkennis Onderwerpen: Korte herhaling van achtergronden van padden, kikkers en salamanders. Herkenning en soortenkennis. Korte herhaling theorie morfologie, uitgebreide verdieping herkenningskenmerken (alle stadia: ei, larf, juveniel en (sub)adult). Bescherming, inrichting en beheersmaatregelen. Verdieping begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, biotoopvoorkeuren (ook i.r.t. subdoeltypen), doel- en aandachtssoorten. Uitgebreide verdieping in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden (zichtwaarnemingen, zowel overdag als s nachts, schepnettechnieken, fuikvangsten, plonzen tellen, koorroepen, inventarisatie landbiotoop, meetnetten, uurhok-, kilometerhok- en poelhokinventarisaties, aantalschattingen en verwerking gegevens). Verschillen in monitoringssystematiek. Omgang met en aansturing van vrijwilligers

8 Basiscursus Zoogdierkennis Onderwerpen: Globale achtergronden van evenhoevigen, roofdieren, knaagdieren, haasachtigen, vleermuizen en insekteneters (leefwijze, ecologie en biotoopvoorkeur). Herkenning en soortenkennis algemene soorten en enkele doelsoorten. Theorie morfologie en onderscheidende herkenningskenmerken. Praktische oefeningen in het op naam brengen. Basis begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, zoogdierorden, ecotoopvoorkeuren, soortbeschermingsplan soorten en doelsoorten. Basis inleiding in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden. Vervolgcursus Vleermuisinventarisatie Onderwerpen: Achtergronden van vleermuizen. Herkenning, soortenkennis, morfologie en onderscheidende herkenningskenmerken. Praktische oefeningen in op naam brengen. Bescherming en beheersmaatregelen. Verdieping begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, ecotoopvoorkeuren en doelsoorten. Verdieping in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden (batdetectie, zomer- en winterkolonies, opsporen kolonies en vliegroutes, vleermuiskasten en verwerking gegevens). Verschillen in monitoringssystematiek. Omgang met en aansturing van vrijwilligers. Vervolgcursus Inventarisatie kleine zoogdieren en roofdieren Onderwerpen: Achtergronden van knaagdieren, insecteneters en roofdieren. Herkenning, soortenkennis, morfologie en onderscheidende herkenningskenmerken. Praktische oefeningen in het op naam brengen. Bescherming en beheersmaatregelen. Verdieping begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, ecotoopvoorkeuren en doelsoorten. Verdieping in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden (volledige gebiedsinventarisatie, trajecttelling, proefvlakmethode, lijntransecttelling, zichtwaarnemingen, burgchten, bewoningssporen, gebruik life traps, verkeersslachtoffers, prenten, haarplukken/vachtresten, uitwerpselen, knaagsporen, nesten, braakbalonderzoek, interviews, haarvallen, pitfalls, verwerking gegevens). Verschillen in monitoringssystematiek. Omgang met en aansturing van vrijwilligers. Basiscursus Dagvlinderkennis Onderwerpen: Achtergronden van dag- (en nacht)actieve vlinders (leefwijze, ecologie en biotoopvoorkeur).herkenning en soortenkennis algemene soorten en enkele doelsoorten. Theorie morfologie en onderscheidende herkenningskenmerken. Basis begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, aandachts- en doelsoorten. Basis inleiding in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden. Vervolgcursus Dagvlinderkennis Onderwerpen: Korte herhaling achtergronden van dag- en nachtactieve vlinders. Verdieping herkenning en soortenkennis minder algemene en zeldzamere soorten, lastige families (dikkopjes, witjes, blauwtjes, zandoogjes) en enkele doelsoorten. Korte herhaling theorie morfologie en onderscheidende herkenningskenmerken. Bescherming en beheersmaatregelen. Verdieping begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, biotoopvoorkeuren, aandachts- en doelsoorten. Uitgebreide verdieping in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden (totale inventarisatie, soortinventarisatie, monitoringsroute, verwerking gegevens).verschillen in monitoringssystematiek. Omgang met en aansturing van vrijwilligers. Basiscursus Libellenkennis Onderwerpen: Achtergronden van libellen en juffers (leefwijze, ecologie, biotoopvoorkeur). Herkenning en soortenkennis algemene soorten en enkele doelsoorten. Theorie morfologie en onderscheidende herkenningskenmerken. Begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, doelen aandachtssoorten. Basis inleiding in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden. Vervolgcursus Libellenkennis Onderwerpen: Korte herhaling achtergronden van libellen en juffers. Verdieping herkenning en soortenkennis van zeldzamere algemene soorten en enkele doelsoorten. Korte herhaling theorie morfologie en onderscheidende herkenningskenmerken. Bescherming, inrichting en beheersmaatregelen. Verdieping begripskennis van zeldzaamheid, rode lijstsoorten, biotoopvoorkeuren, karteer- en doelsoorten. Uitgebreide verdieping in inventarisatietechnieken en monitoringsmethoden (totale inventarisatie, soortinventarisatie, monitoringsroute, verwerking gegevens). Verschillen in monitoringssystematiek. Omgang met en aansturing van vrijwilligers. Basiscursus data inwinning met behulp van GIS en GPS Bij inventarisatie- en monitoringswerkzaamheden wordt het gebruik van GIS en GPS steeds belangrijker. In deze praktijkgerichte cursus leert de cursist snel en gemakkelijk veldgegevens in te winnen met behulp van GPS. De cursist leert punten, vlakken en lijnen in kaart te brengen en in het veld terug te vinden. De vertaling van deze gegevens naar digitale bestanden in de computer ontbreekt uiteraard niet

9 Waterbeheer Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen In juli 2006 is de gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen goedgekeurd door de Minister van LNV. De gedragscode is van toepassing op een breed scala aan werkzaamheden, zoals maaien van walkanten, baggeren, schonen van waterlopen of op de uitvoering van inrichtingsprojecten. Helicon heeft de expertise in huis om waterschappen te ondersteunen bij de implementatie van deze gedragscode. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kunnen wij onze kennis en ervaring inzetten in bijvoorbeeld begeleidings-, communicatie- en trainingstrajecten. Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek bij u op kantoor! Basiscursus ecologisch oeverbeheer De cursist verwerft theoretische en vooral praktische kennis over methoden en ecologische principes op het gebied van het ecologisch beheer van waterlopen en schouwpaden. Ook functies van oevers, machinekeuze en -afstelling, maaifrequenties en -tijdstippen worden behandeld. Deze cursus vindt grotendeels buiten in het veld plaats. Plantensoortenkennis voor waterbeheerders Deze cursus richt zich vooral op het leren herkennen van inheemse of wilde kruidachtige gewassen. Ook wordt ruim aandacht besteed aan het op naam brengen (determineren) van planten, aan indicatorfuncties en aan richtlijnen voor het beheer. De cursus is van belang voor medewerkers die zich met het uitvoeren van ecologisch oeverbeheer bezighouden. Cursusduur: 6 dagen Monstername water en waterbodem Deze cursus geeft de monsternemers achtergrondkennis en stelt hen in de gelegenheid de puntjes op de i te zetten. Na de cursus is men in staat om op een adequate wijze monsters te nemen en te behandelen. Onderdelen van deze cursus zijn kwaliteit en veiligheid, waterkwaliteit, oppervlaktewater, rioolzuiveringsinstallatie en bedrijfsafvalwater en waterbodem. Integraal waterbeheer Tijdens deze cursus worden alle aspecten van het watersysteem in zijn onderlinge samenhang voor het voetlicht gebracht. Hierbij heeft het watersysteem een brede betekenis: het geheel van oppervlaktewater én grondwater en de bijbehorende waterbodems, oevers, flora en fauna, waterkeringen en technische infrastructuur. Aan bod komen o.a. waterkwantiteit, waterkwaliteit, grond- en oppervlaktewater, organismen, beheer en onderhoud, functies en stedelijk waterbeheer. Tevens wordt ingegaan op de Europese Kaderrichtlijn, Flora- en Faunawet en andere relevante wetgeving en beleidsaspecten. Deze cursus is vooral bedoeld voor buitendienstmedewerkers op LBO+ tot MBO-niveau en vertaalt de theorie naar de dagelijkse werkpraktijk. Een deel van de cursus wordt door casussen en projecten in het veld inzichtelijk gemaakt. Cursusduur: 5 dagen Milieutechniek Bodemclassificatie Tijdens deze cursus voor veldwerkers en medewerkers met ervaring in milieutechnisch bodemonderzoek, krijgt de cursist inzicht en vaardigheid in de classificatiemethode volgens NEN Er wordt aandacht besteed aan ontstaanswijze, ligging, eigenschappen, grondsoorten in Nederland en grondmonsters. Bemonsteren volgens het bouwstoffenbesluit De cursist leert via doelvoorschriften grond te bemonsteren uit partijen en depots. De cursus sluit aan bij de bemonsteringsvoorschriften van het bouwstoffenbesluit en is bedoeld voor veldmedewerkers van aannemers en adviesbureaus in de gww-sector. De doelstelling en opbouw van het bouwstoffenbesluit wordt behandeld. Uiteraard is er ook aandacht voor de betekenis hiervan voor het bemonsteren van partijen grond in het veld en voor het uitvoeren van partij- (depot)bemonstering in een veldpracticum. Basiskennis milieukundig veldmedewerker Deze cursus voor veldmedewerkers geeft de cursist kennis van en inzicht en vaardigheid in een goede milieutechnische beoordeling van de bodem. Onderdelen van de cursus zijn: onderzoeksdoelstellingen en uitvoeringsmethoden, NVN 5740, basiskennis bodemkunde en classificatie, NEN Verder wordt er een practicum bodemclassificatie en een veldpracticum milieutechnisch veldwerk georganiseerd. Civiele en Cultuurtechniek Repareren van straatwerk Tijdens deze cursus leert de cursist gebreken in het straatwerk te herstellen en krijgt hij/zij inzicht in het ontstaan van deze gebreken. De cursus is bedoeld voor medewerkers van bedrijven in de bouw en cultuurtechniek. Repareren van straatwerk, herstellen en verstevigen van fundering, stellen van banden, materialenkennis, aftrillen van verharding en de keuring hiervan komen in deze cursus aan de orde. Eenvoudig landmeten en uitzetten In deze cursus leert de cursist op eenvoudige wijze een klein gebied in kaart te brengen en eenvoudig uitzetwerk te verrichten. De cursus is bedoeld voor medewerkers in het vakgebied van land, water en milieu. Onderdelen van de cursus zijn: kaart en schaal, uitbakenen van een lijn, lengtemeting, hoekmeting, situatiemeting, karteren, eenvoudige hoogtemeting en uitzetwerk. Waterkwaliteit Een belangrijk onderdeel van het huidige (integraal) waterbeheer is waterkwaliteit. De cursist krijgt inzicht in de fysische, chemische en biologische parameters en in de relatie tussen flora/fauna en schone/verontreinigde watergangen en beken. Het lozingsbesluit wordt behandeld met een korte toelichting op werking en maatregelen

10 Management, communicatie en coaching COACHINGSPROGRAMMA Werken aan jezelf in theorie en praktijk Leergang leiding geven voor lager kader Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor medewerkers uit de onderste leidinggevende posities: voorlieden, opzichters, groepshoofden, wijkbeheerders, kantonniers etc. Een veelal vergeten groep als het gaat om het ontwikkelen en verbeteren van leidinggevende kwaliteiten. Een groep die, daarentegen, op een cruciale plaats aansturend werk verricht. Een adequate opleiding is derhalve op zijn plaats, zowel in het belang van de mens in kwestie als voor de organisatie. MBO-plus opleiding voor opzichters en uitvoerders in de openbare ruimte Organisaties zijn dynamisch. De inhoud van het werk verandert doorlopend en problemen binnen de groene en grijze sector worden meer dan vroeger integraal benaderd en projectmatig aangepakt. Van medewerkers wordt daarom continu aanpassing verwacht. De MBO-plus opleiding voor opzichters en uitvoerders blijkt perfect aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Enerzijds bouwen we met de deelnemer aan zijn/haar competenties op het gebied van voorbereiden, leiden en realiseren van projecten. Anderzijds werkt de cursist aan een verbreding en verdieping van vaktechnische kennis en leidinggevende en communicatieve kwaliteiten. Kennis verwerft de cursist door praktijkopdrachten, maar vooral ook door zelf een concreet, realistisch en multidisciplinair project aan te pakken en alle aspecten van begin tot eind te doorlopen. Op die wijze leiden wij opzichters en uitvoerders op tot medewerkers die zich beter toegerust voelen voor hun taak. Samengevat biedt Helicon in samenwerking met IPC Groene Ruimte en Hogeschool Larenstein deze partime opleiding aan met de onderdelen: projectorganisatie, personeelsmanagement / sociale vaardigheden inclusief beoordelings- en slechtnieuwsgesprekken, bestekken en begroten waaronder RAW-systematiek, landmeten en uitzetten, civiel techniek (asfalt, wegenbouw en mechanische riolering), (ecologisch) groenbeheer, sportvelden, boomcontrole, VCA en Arbo, droge en natte grondwerken en kleine waterbouwkundige constructies. De mogelijkheid bestaat om slechts op modulen van het MBO- Plus opleidingspakket in te schrijven. Management en communicatieve vaardigheden In deze cursus richt de cursist zich samen met de andere deelnemers op leidinggeven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: motiveren, delegeren, instrueren, vergaderen, voeren van functioneringsgesprekken, conflictbeheersing en verzorgen van mondelinge presentaties. Cursusduur: 5 dagen Projectorganisatie De cursist krijgt inzicht in de betekenis van planning, leert vooruit te denken en mogelijke toekomstige problemen te onderkennen. Beheer van financiële middelen, samenhang tussen beleidsplan, beheersplan en werkplan, arbeidsplanning bij onderhoud en machineplanning komen aan bod. Communicatie en klantgerichtheid De cursist leert klantgericht werken en beter communiceren met publiek. Onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn: intern en extern klantgericht werken, overbrengen van informatie, overtuigen en beargumenteren, conflicthantering, verantwoordelijkheid dragen, betrokkenheid, houding en tact. In deze cursus wordt ook gewerkt aan het uitdragen van het beeld van het bedrijf of de organisatie naar buiten. De wellicht wat ouderwetse term leergang staat voor: een meerdaags programma, bestaande uit een combinatie van training, cursus en coaching. We werken aan kennis én vaardigheden en werken toe naar toepassing ervan in de huidige werkkring. De theorie stemmen we af op persoonlijke leerpunten van de deelnemers: geen standaardverhaal dus en geen onnodige ballast. Wat doe je in deze leergang? De deelnemer leert kijken naar en praten over zichzelf. Wat zijn kwaliteiten? Wat zijn valkuilen? Waarom is werken met de éne collega makkelijker dan met de andere? We staan stil bij leidinggeven en de wijze waarop dat gaat. Dat doen we aan de hand van de volgende onderwerpen: stijlen van leiding geven motiveren delegeren en terugkoppelen beoordelen en waarderen gesprekstechnieken / communicatie conflicthantering time management De leergang bestaat uit een intakegesprek, 5 cursusdagen en een bezoek aan de werksituatie. De tijd tussen de bijeenkomsten wordt, naarmate de leergang vordert steeds langer. Op die manier is een maximale afstemming met de praktijkervaring van de deelnemer mogelijk. Voorkennis: MBO III of IV en enkele jaren praktijkervaring. Optioneel: verlengd coachingstraject Om de effectiviteit van het geleerde te vergroten kan voor een coachingstraject worden gekozen. Afhankelijk van de behoefte zal dit neerkomen op een half tot een heel jaar begeleidingsgesprekken op het werk. Coaching on the job Cursussen en trainingen zijn niet in alle gevallen doeltreffend. Vooral daar waar echt volledig maatwerk moet worden verricht biedt een persoonlijke begeleiding uitkomst. De persoon in kwestie (veelal in leidinggevende posities) krijgt gedurende een nader af te spreken periode een coach met wie hij/ zij ervaringen in het werk kan delen en die feedback en adviezen geeft. De aanleiding voor een dergelijk traject ligt meestal in een wat minder functioneren (moeite met de functie, conflicten, gering draagvlak) en de inzet is altijd persoonlijke groei en ontwikkeling. Vooraf worden doelen en inspanning in beeld gebracht. Achteraf wordt het traject verantwoord. Cursusleider/coach Martien Hontelez is als trainer/docent aan Helicon Opleidingen verbonden. Hij heeft ruime managementervaring en heeft een brede kijk op de beroepspraktijk. Hij verzorgt cursussen, trainingen en workshops, (o.a. leiding geven, communicatie, presentatietechnieken) en is projectleider van een aantal bedrijfsgerichte opleidingen. De laatste jaren heeft hij zich toegelegd op het coachen van mensen bij hun leidinggevende en communicatieve werkzaamheden. Hij werkt vanuit een mensgerichte visie en helpt mensen bij hun eigen kracht te komen

11 Basiscursus RAW systematiek Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die bestekken beter willen leren lezen en de gevolgen van het bestek willen herkennen en overzien. U krijgt een helder overzicht van de RAW-systematiek en u leert dit toe te passen. Waar zitten de angels en klemmen? Waar liggen mijn kansen? U herkent na deze cursus de verplichtingen maar ook de grenzen. Onder meer verrekening van meerwerk en minderwerk komen uitgebreid aan de orde. De UAV 89 en Standaard 2005 worden vanzelfsprekend in deze cursus gebruikt. Deze cursus is zowel bedoeld voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Opfris RAW Deze cursus is bestemd voor de deelnemer die wel bekend is met de RAW-systematiek maar de kennis niet meer up-to-date heeft, ontwikkelingen niet heeft gevolgd of om een andere reden behoefte heeft aan verfrissing van de kennis. In deze cursus herhalen we kort de gewenste onderdelen en behandelen de recente veranderingen. Op verzoek kunnen accenten worden gelegd. De deelnemer heeft in deze cursus ook de mogelijkheid eigen ervaringen en problemen uit de praktijk in te brengen ter bespreking in deze cursus. Deze cursus is zowel bedoeld voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Praktijkopleiders cursus Eén van de voorwaarden om als bedrijf door Aequor te worden erkend als bedrijf voor de beroepspraktijkvorming, is het met goed gevolg doorlopen hebben van de praktijkopleiders cursus door de begeleider van stagiaires. Deze cursus is een training tot erkend praktijkopleider in het kader van de erkenningsregeling praktijkopleiders (Aequor). Onderwerpen zijn: taken en verantwoordelijkheden van de praktijkopleider, instructie, beoordelen, communicatie en conflicthantering. Elk blok bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Cursusduur: 3 dagdelen Basiscursus excursietechnieken De cursist krijgt praktische kennis en vaardigheden om excursies op te zetten en uit te voeren. Onderwerpen die binnen deze cursus aan bod komen zijn: didactische vaardigheden, bepalen van doel, doelgroepen en invalshoeken bij een excursie, communicatie met publiek, stemgebruik en uitstraling. U oefent met verschillende werkvormen, van monoloog en dialoog tot en met doe-activiteiten en verhalen vertellen. Ook leert u excursies aantrekkelijker te maken door ingeplande verrassingen en bijzondere organisatievormen als bijvoorbeeld een postentocht en sterexcursies. Werken met vrijwilligers Tijdens deze praktische workshop worden handreikingen gedaan hoe vrijwilligers het best te begeleiden zijn en hoe de doelen die de eigen organisatie nastreeft goed afgestemd kunnen worden op de doelen die een vrijwilliger heeft. De cursist krijgt kennis van typen vrijwilligers, (on) mogelijkheden van het werken met vrijwilligers, gesprekstechnieken, verwachtingen en het begeleiden, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers. Arbo en veiligheid Basisveiligheid VCA (B-VCA) Deze cursus is een voorbereiding op het bijbehorende examen. In de cursus komt aan de orde: Arbo-wetgeving en risico s, gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar en werken langs de weg, op bouwplaatsen en op hoogte. De cursuskosten zijn inclusief boek, CD-ROM, examen en diploma. Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL- VCA) Deze cursus bevat naast de onderwerpen van B-VCA, ook Arbowetgeving en -beleid in de praktijk, arbeidsmiddelen, chemische en biologische factoren en fysieke en psychologische belasting. De cursuskosten zijn inclusief boek, CD-ROM, examen en diploma. Veilig werken langs de weg De cursist wordt zich bewust van de werkomstandigheden tijdens het werken langs de weg en kan de wetgeving en richtlijnen (CROW) op de juiste wijze interpreteren en toepassen. Tijdens de cursus besteden we aandacht aan algemene voorschriften en richtlijnen, verkeerstekens, bebakening en bebording, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, regelgeving, wegafzetting bij verschillende werkzaamheden, omgaan met de weggebruiker en ongevallen. Bedrijfshulpverlening (BHV) Deze cursus leidt op voor het basiscertificaat Bedrijfshulpverlening (BHV). In de cursus wordt aandacht besteed aan de elementaire eerstehulpverlening, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, de alarmering en begeleiding van een ontruiming en de samenwerking met professionele hulpverleningsdiensten. De geldigheid van dit certificaat is twee jaar. Cursusduur: 6 dagdelen Bedrijfshulpverlening herhaling In de Arbo-regelgeving is vastgelegd dat bedrijfshulpverleners periodiek herhalingscursussen moeten volgen om hun kennis en vaardigheid op peil te houden. Het Besluit Bedrijfshulpverlening noemt een minimum verplichting van 8 uur per 2 jaar Naar wens kan gekozen worden voor het volgen van één onderdeel per jaar of beide onderdelen (EHBO en Brand) per twee jaar. Cursusduur: EHBO (1 dagdeel) en Brand (1 dagdeel) Ergonomie en fysieke belastbaarheid voor groenvoorzieners en stratenmakers In deze cursus leert de cursist op veilige en verantwoorde wijze met het lichaam om te gaan. Hierbij komt de juiste interpretatie van de Arbo-wet aan bod en wordt onder andere ingegaan op lichamelijke, mentale en psychische belasting. Na een kort theoretisch gedeelte volgt een praktische invulling van diverse dagelijkse werkzaamheden. Verzorgen van lezingen en presentaties De cursist krijgt richtlijnen voor het opzetten van een lezing of presentatie. De cursist leert uitgebreide presentatietechnieken en omgaan met verschillende audiovisuele middelen. Verder wordt aandacht besteed aan valkuilen en problemen die bij het verzorgen van lezingen en presentaties kunnen opduiken. Speciale aandacht gaat uit naar de kneepjes van het vak : Wat maakt een presentatie boeiend en pakkend? Hoe houd ik het publiek erbij? En waar liggen persoonlijke vaardigheden op dit vlak? 20 21

12 Wet en regelgeving Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) Deze cursus is een voorbereiding op het Cito-examen voor bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit examen moet met goed gevolg zijn afgelegd om in aanmerking te komen voor een aanstelling als BOA bij een gemeente, waterschap, recreatieschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of andere groene instelling. Het slagingspercentage van onze cursisten is bijna 100%. Dit komt door een zeer intensieve begeleiding. Cursusduur: 8 dagen Gedragscode Flora- en Faunawet voor gemeentelijke groenvoorziening Waarschijnlijk zal het Ministerie van LNV eind 2006 of begin 2007 de gedragscode Flora- en Faunawet voor gemeentelijke groenvoorzieningen goedkeuren. In de concept gedragscode is een opleidings- en certificeringsverplichting opgenomen voor medewerkers, meewerkend voormannen, opzichters/uitvoerders, werkvoorbereiders en bedrijfsleiders/directeuren. Dit zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Helicon heeft de expertise in huis om bijvoorbeeld gemeentelijke groendiensten en recreatieschappen, hoveniers-, groenvoorzienings- en aannemersbedrijven te ondersteunen bij de implementatie van deze gedragscode. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kunnen wij onze kennis en ervaring inzetten in bijvoorbeeld begeleidings-, communicatie- en trainingstrajecten. Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek bij u op kantoor! Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen In juli 2006 is de gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen goedgekeurd door de Minister van LNV. De gedragscode is van toepassing op een breed scala aan werkzaamheden, zoals maaien van walkanten, baggeren, schonen van waterlopen of op de uitvoering van inrichtingsprojecten. Helicon heeft de expertise in huis om waterschappen te ondersteunen bij de implementatie van deze gedragscode. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kunnen wij onze kennis en ervaring inzetten in bijvoorbeeld begeleidings-, communicatie- en trainingstrajecten. Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek bij u op kantoor! Basiscursus RAW systematiek Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die bestekken beter willen leren lezen en de gevolgen van het bestek willen herkennen en overzien. U krijgt een helder overzicht van de RAW-systematiek en u leert dit toe te passen. Waar zitten de angels en klemmen? Waar liggen mijn kansen? U herkent na deze cursus de verplichtingen maar ook de grenzen. Onder meer verrekening van meerwerk en minderwerk komen uitgebreid aan de orde. De UAV 89 en Standaard 2005 worden vanzelfsprekend in deze cursus gebruikt. Deze cursus is zowel bedoeld voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Opfriscursus RAW Deze cursus is bestemd voor de deelnemer die wel bekend is met de RAW-systematiek maar de kennis niet meer up-to-date heeft, ontwikkelingen niet heeft gevolgd of om een andere reden behoefte heeft aan verfrissing van de kennis. In deze cursus herhalen we kort de gewenste onderdelen en behandelen de recente veranderingen. Op verzoek kunnen accenten worden gelegd. De deelnemer heeft in deze cursus ook de mogelijkheid eigen ervaringen en problemen uit de praktijk in te brengen ter bespreking in deze cursus. Deze cursus is zowel bedoeld voor opdrachtgevers als opdrachtnemers

13 Informatie en aanmeldingen In deze gids maakt u kort en bondig kennis met ons complete cursusaanbod en de overige diensten die wij bieden. Wilt u een uitgebreidere cursusbeschrijving ontvangen? Of staat de cursus of training waarnaar u op zoek bent voor uzelf of uw bedrijf niet in onze brochure? Neem dan gerust contact op. Wij kunnen op het gebied van Bos-, natuur- & landschapsbeheer, Boomverzorging, Beheer van de stedelijke openbare ruimte, Groenvoorziening, Civiele & Cultuurtechniek, Waterbeheer, Arbo & Veiligheid, Communicatie & Coaching en Management elke denkbare cursus of training ontwikkelen. Maatwerk Veel van onze cursussen en trainingen en vrijwel al onze in-company trainingen en bedrijfsopleidingen worden als maatwerk voor bedrijven, instellingen en organisaties verzorgd. Op deze wijze wordt de inhoud optimaal afgestemd op de deelnemers en hun werksituatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij: Helicon Opleidingen MBCS Apeldoorn-Velp Postbus AC Velp T (026) F (026) Bezoekadressen: Laarweg 2a, 6882 AA Velp Loolaan 69, 7314 AH Apeldoorn Afdelingshoofd: Dhr. G. Willink Coördinatie Apeldoorn: Mw. T. de Rijk Coördinatie Velp: Mw. M. de Groot Dhr. G. Willink MBCS APELDOORN-VELP Postbus AC Velp T (026) F (026) Bezoekadressen: Laarweg 2a, 6882 AA Velp Loolaan 69, 7314 AH Apeldoorn 24

Opleiding Boomverzorging (European Treeworker)

Opleiding Boomverzorging (European Treeworker) Opleiding Boomverzorging (European Treeworker) 2009-2010 Opleiding Boomverzorging (European Treeworker) Uitvoeren boomverzorging, werkvoorbereiding boomverzorging en bedrijfshulpverlening 2009-2010 Nederland

Nadere informatie

Bijlage 6. Cursusplan

Bijlage 6. Cursusplan Bijlage 6 Cursusplan Cursusplan Inleiding Het cursusplan heeft als doel de (potentiële) gebruikers ervan te stimuleren tot deelname aan het landschapsbeheer door het overzichtelijk presenteren van het

Nadere informatie

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap Niveau 2; Natuur en groene ruimte Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Medewerker buitenruimte De medewerker buitenruimte heeft een breed werkterrein en verricht uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

Perceel 1 Opleiding Doel van de opleiding Doelgroep

Perceel 1 Opleiding Doel van de opleiding Doelgroep Perceel 1 Opleiding Doel van de opleiding Doelgroep Veilig werken langs de weg- Basis - Arbo-wetgeving: - Rechten en plichten werkgever/werknemer - Herkennen van risico s en optreden tegen risico s - Gezondheidsrisico

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming

Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming +31(0)341 55 87 27 +31(0)630414288 www.botani-specialist.nl info@botani-specialist.nl Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming Doel en doelgroep De cursus Flora en Fauna Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Dossier Groene ruimte

Dossier Groene ruimte Dossier Groene ruimte Basis Kennis over natuur, groen, water en grond Werken met gereedschappen en veiligheid Communicatie met klanten, gasten, omstanders Werkzaamheden in de groene ruimte AVO Profiel

Nadere informatie

NIET BBL-OPLEIDINGEN. De opleidingen worden op locatie gegeven.

NIET BBL-OPLEIDINGEN. De opleidingen worden op locatie gegeven. NIET BBL-OPLEIDINGEN De opleidingen Leidinggeven van HOLLANDSWERK zijn bedoeld voor (aankomend) Leidinggevenden in de sociale werkvoorziening. Deze praktische opleidingen worden getoetst conform de eisen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Groningen 17 2014-2015. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl

Groningen 17 2014-2015. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl Groningen 17 2014-2015 Weg- en Waterbouw www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 4 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren 11

Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren 11 Inhoudsopgave 2inhoudsopgave A B C G Oriëntatie s Oriënteren op het onderzoeken van flora en fauna 4 Werkwijzer Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Natuur & Groene ruimte

Wat maak jij. morgen mee MBO. Natuur & Groene ruimte Wat maak jij morgen mee MBO Natuur & Groene ruimte Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

MBO-natuur & recreatie

MBO-natuur & recreatie INFOBLAD - Tuin, Park & Landschap MBO-natuur & recreatie Wil je meer weten over Natuur & Recreatie op niveau 2, kijk dan op www.nordwincollege.nl. Opleidingsinformatie Ben jij een enthousiaste doener die

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Groningen 2012-2013. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl

Groningen 2012-2013. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl 16 Groningen 2012-2013 Weg- en Waterbouw www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1.

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1. Flexibel Europe DNA Fle ibel Europe Internationaal Elk klein onderdeel Het een kan niet zonder het ander Schakel voor schakel opgebouwd De optelsom van de schakels zorgt voor de verbondenheid en optimaal

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Veiligheid

Opleidingscatalogus: Veiligheid Opleidingscatalogus: Veiligheid t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Generieke functieomschrijvingen (Bijlage 8 bij Aanbestedingsleidraad Raamovereenkomst multidisciplinaire ingenieursdiensten,

Generieke functieomschrijvingen (Bijlage 8 bij Aanbestedingsleidraad Raamovereenkomst multidisciplinaire ingenieursdiensten, Generieke functieomschrijvingen (Bijlage 8 bij Aanbestedingsleidraad Raamovereenkomst multidisciplinaire ingenieursdiensten, kenmerk I&A/2015/0449) Perceel 1 GWW RAW 1.1 Tekenaar Minimaal MBO Civiele/cultuurtechniek.

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer:

Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer: Stedelijk Groen & Natuurbeheer Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer: - Assistent natuur en groen (niv.1) BBL - Medewerker Buitenruimte

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

Wellantcollege Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus Amsterdam. Stedelijk Groen & Natuurbeheer:

Wellantcollege Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus Amsterdam. Stedelijk Groen & Natuurbeheer: Stedelijk Groen & Natuurbeheer Wellantcollege Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus Amsterdam Stedelijk Groen & Natuurbeheer: - Medewerker Buitenruimte (niv.2) BBL BOL - Vakbekwaam Hovenier (niv.3) BBL BOL

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening Flora- en faunawet De Flora- en faunawet (Ffwet) is in april 2002 in werking getreden. De wet beschermt alle in het wild levende flora en fauna in Nederland. Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet altijd

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

SHV.. meer dan standaard BHV

SHV.. meer dan standaard BHV SHV.. meer dan standaard BHV Speciaal voor het onderwijs gericht School Hulpverleningsprogramma met vrije keuze onderwerpen. Calamiteiten beperken zich niet tot de 3 basis kerntaken van de basis opleiding

Nadere informatie

INFOBLAD - Tuin, Park & Landschap

INFOBLAD - Tuin, Park & Landschap INFOBLAD - Tuin, Park & Landschap MBO-hovenier Opleidingsinformatie Ben je ondernemend, werk je graag in de buitenlucht en hou je van aanpakken? Dan past de opleiding MBO-hovenier bij jou. 1. Over de opleiding

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

SHV.. meer dan standaard BHV

SHV.. meer dan standaard BHV SHV.. meer dan standaard BHV Speciaal voor het onderwijs gericht SchoolHulpverleningsprogramma met vrije keuze onderwerpen. Calamiteiten beperken zich niet tot de 3 basiskerntaken van de standaard basis

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

G I J S B E R S h o v E n I E R S

G I J S B E R S h o v E n I E R S G I J S B E R S h o v e n i e r s Passie voor groen 2 Sfeer sfeer IN GROEN Aangenaam Tuinen ontwerpen, aanleggen en onderhouden vraagt meer dan alleen maar vakmanschap. Het is vooral passie die er bij

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

Informatieblad Workshop kinder-ehbo

Informatieblad Workshop kinder-ehbo Informatieblad Workshop kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 WERKEN MET ELEMENTEN BEGROTINGEN 5 3.2 ARW 5 3.3 SYSTEMS ENGINEERING EN SYSTEEMGERICHTE

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca

Manager/ondernemer horeca Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager/ondernemer horeca Studierichting Hotelschool Venlo Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bol Sector Hospitality

Nadere informatie

Ingenieursbureau CPL Geadviseerd bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor vervanging van een persleiding van het waterschap Rijn en IJssel.

Ingenieursbureau CPL Geadviseerd bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor vervanging van een persleiding van het waterschap Rijn en IJssel. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: J. Molema Adres: Patrijsstraat 11 Telefoon: 0544-397335 Mobiel: 06-51073919 E-mail: info@molema-advies.nl Geboren: 31-07-1959 Burgegelijke staat Gehuwd en 2 kinderen PROFIEL

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum NEN 3140 Online Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw

Nadere informatie

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen Informatieblad Instructie kleine blusmiddelen Waarom kiezen voor ccb groep? In één dagdeel instructie kleine blustoestellen volgen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Onderwijsgids Vakgericht. Green Future. niveau 3

Onderwijsgids Vakgericht. Green Future. niveau 3 Onderwijsgids Vakgericht Green Future niveau 3 2011-2012 1 Het onderwijs van Wellantcollege MBO Gouda Je bent ingeschreven voor de opleiding Tuin, Park & Landschap niveau 3 en we willen je daar graag goed

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar.

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar. Naam training / opleiding Opleiding assistent conciërge/beheerder BB of BBL2 Opleidingsinstituut IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De conciërge of beheerder is de spil waar alles om draait op een

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

Eerste monteur woning (Installatietechniek)

Eerste monteur woning (Installatietechniek) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Eerste monteur woning (Installatietechniek) Studierichting Installatietechniek (CIVIL) Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Manager Transport en Logistiek

Manager Transport en Logistiek Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager Transport en Logistiek Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Weert - Drakesteyn

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Werkprotocollen Definitief Waterschap Zuiderzeeland Grontmij Nederland bv Lelystad, 28 november 2007 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 11 2012-2013 Uniformberoepen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Allround vakman grond-, water- en wegenbouw

Allround vakman grond-, water- en wegenbouw Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround vakman grond-, water- en wegenbouw Studierichting Infratechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau

Nadere informatie