VERSLAG PROEF-MOL. Management Opleiding. Lager kader DIENST BINNENWATERENIRIZA. DBWIRIZA notitie nr ~

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG PROEF-MOL. Management Opleiding. Lager kader DIENST BINNENWATERENIRIZA. DBWIRIZA notitie nr. 87.025~"

Transcriptie

1 VERSLAG PROEF-MOL Management Opleiding Lager kader DIENST BINNENWATERENIRIZA DBWIRIZA notitie nr ~ Cees van de Ketterij, - deelnemerldc-lid, DBWIRIZA, vestig~ng Dordrecht, april 1987, tst.140.

2 I NHOUD ". '. -5' VOORWOORD -. DE CURSUS NAWOORD blz. 1 bijlage 1: Evaluatie HOL-CURSUS deelnemers.

3 Verslag PROEF-HOL (Management Opleiding Lager kader)... In augustus 1986 werd door hoofd P. van DBWIRIZA in een dienstcommissie overleg vergadering medegedeeld dat er een proef-mol bij DBWIRIZA zou worden gegeven. Hij verzocht de dc om voor deze cursus een waarnemer te leveren. De dc vond het veel zinvoller om een dc-lid de cursus volledig mee te laten lopen. Ervaren hoe het als cursist is, is meestal beter dan als toehoorder c.q. waarnemer aanwezig te zi3n. De dc immers heeft niet de behoefte om als spion van de dienstleiding gezien te worden... 5 De cursus diende tevens voor de begeleiders als test van het voorliggende programma, eventuele bijsturing voor het definitieve programma was niet uitgesloten. De ervaringen van de begeleiders opgedaan bij deze cursus zouden zij meenemen naar de training van toekomstige begeleiders. Voor de inhoud en doelgroepen waarvoor deze cursus bestemd is verwijs ik naar de studiegids van de rijkswaterstaat. Deze proef-mol werd onder bezielende begeleiding van.mw.v. de Kock (hoofddirectie van de waterstaat) en drs. B.Valkeman (directie personeelszaken van het ministerie van verkeer en waterstaat) in "De Meerkoet" te Lelystad gegeven. Dit verslag is een persoonlijke impressie van de cursus en is bestemd voor een ieder die er zijnlhaar voordeel mee kan doen.

4 Cursussen in het algemeen hebben een doel. De cursus begeleiding streeft naar een zo hoog mogelijk rendement.de toetsing van het rendement vindt in het algemeen plaats bij een evaluatie van de cursus. Cursussen roepen ook verwachtingen op. zoals; - kan ik er echt nog wat van leren. - het kan geen kwaad om.er naar toe te gaan, je steekt er altijd we1 wat van op. - wie kom ik tegen, levert mogelijk kontakten op die bruikbaar zijn in m'n werk. Een aantal reakties bij de kennismaking waren; - ik ben niet op de hoogte gesteld dat deze cursus er was. - mijn hoogste chef heeft een paar namen aan personeelszaken doorgegeven en nu zit ik hier. - ik heb geen leidlnggevende functie. - ik zit hier samen met mijn directe chef. Vanuit die reakties is het verklaarbaar dat men in het begin nogal skeptisch tegenover de cursus stond.na de eerste ochtend werd de zin en het nut van de cursus positiever benaderd. De verwachtingen gingen meer in de richting van; - bekijken of men het beter kan doen - verhogen van de zelfkennis, sterke en zwakke kanten - inzicht krijgen,in leidinggeven in het algemeen - omgaan met en oplossen van problemen/probleemgevallen - communiceren, converseren en leren luisteren - functioneringsgesprekken en de zin ervan Deze opsomming is lang niet volledig, maar geeft we1 de hoofdzaken aan waarop men zich heeft geconcentreerd, vanuit de deelnemers gezien. De cursus heeft denk ik we1 aan de verwachtingen voldaan.de opbouw lijkt mij goed en werkt naar een soort klimax toe. De cursus spoort je aan om verder te kijken dan je directe werkomgeving, wat een zeer belangrijk punt is. De problemen die op je afkomen, bekijk je kritischer en je vraagt vaker door om de kern van het probleem te onderkennen. In de cursus zou wat meer aandacht besteed kunnen worden aan de "Emancipatie problematiek", datmis ik wel. De naslagwerken over de behandelde items zijn waardevol. Ik hoop dat de cursisten er hun voordeel mee kunnen doen.

5 Als er een voorwoord is dacht ik laat ik dan ook maar een nawoord schrijven met daarin kritische kanttekeningen en mogelijk bruikbare wenken. -. De HOL-cursus dient als een volwaardige cursus bescholwd te worden. De diensten zullen er dan ook wat geld voor uit moeten willen trekken om deze cursus (door henzelf -in iiet leven geroepen) waardig te presenteren. P. i De cursus zou evenals de BOM-cursus intern in"een gesch'ikte instellinglconferentie-oord gegeven dienen te worden. i Uit persoonlijke ervaring blijkt dat men-dan veelal tot : betere kontakten komt en men intensiever met de cursus bezig is dan nu het geval is geweest. Een cursus over leidinggeven kan mijns iniiens niet tussen uur en uur. tegen vijven gaat men op het horloge kijken van is het nog geen tijd, of sommige cursistenwillen eerder weg.het lijkt teveel op een gewone werkdag, waarop dan toevallig ook nog een cursus wordt gegeven. Je loopt de kans dat het middenkader zegt, zie je we1 we zijn toch maar het werkvolk, de hoge heren regelen het we1 voor \ zichzelf maar.voor ons h6 maar! Datde deelnemers uit &en dienst afkomstig zijn vind ik een grote handicap en kan leiden tot kompetentie-strijd tussen diverse afdelingen. In ons geval pakte het positief uit omdat de dienst pas in opbouw is en men het totaal-beeld van de dienst nog niet zo voor ogen had, het bleek ook een soort integratie van de diverse afdelingen op middelbaar en lager niveau. Dit pleit er echter niet voor om de volgende cursus weer plaats te laten vinden met uitsluitend mensen van &&n en dezelfde dienst. In wezen betrof het hier mensen van de oude diensten (riza.wat. en wat.,districten zuidwest-zuidoost-noord-kust en zee). De stafafdeling personeelszaken had bij de opgave van deelnemers moeten checken hoe de onderlinge relaties in de werksituatie waren.ik vind het een misser dat men chef's en plv. chef's van &en onderafdeling naar dezelfde cursus stuurt op hetzelfde tijdstip. Dan vraag je om verscholen spanningen tijdens de cursus hetgeen voor de begeleiders welzichtbaarlmerkbaar is en voor allerte cursisten oak. Voor betrokkene lijkt het mij niet zo prettig,maar ik kan moeilijk in de huid van de ander gaan zitten. mijn bevindingen op dat punt zijn subjectief.

6 Bij toekomstige MOL-cursussen heeft men het voornemen om deze binnen elke dienst door een lijnchef(fin) van de dienst en een medewerk(st)er van de afdeling personeelszaken of bedrijfmaatschappelijk-werk te laten begeleiden. Dit voornemen wil ik ten stelligste ontraden, deze mening was ook mijn medecursisten toegedaan. De verwachtingis dat men wat meer ingetogen deelneemt. Men zal altijd in het achterhoofd meenemen, onwillekeurig, dat de begeleider een aantal zaken die over z'n collega chef grzegd worden doorbrieft.ik wil niet zeggen dat de begeleiders dit ook daadwerkelijk zullen doen, maar men kweekt een teryghoudendheid bij cursisten, de impulsiviteit van de deelnemers wordt geremd. F Hetlijkt-mij zinvol- om bij bepaalde oefeningen gebruik te maken van een video-kamera, zodat bepaalde.situaties beter overkomen bij de cursisten. Het zou een extra dimensie aan de cursus geven. Tot slot ben ik de mening toegedaan dat men op de ingeslagen weg voort moet gaan en alhoewel ik van mening ben dat dit verslag niet volledig is, ik de hoop uit'spreek dat een aantal wenken in praktijk worden gebracht termeerdere glorie van deze cursus. uw opjectieve deelnemerldc-lid Cees van de ketteri~.

7 bijlage 1: Evaluatie MOL-CURSUS deelnemers. Op 5 maart hebben een aantal cursisten met elkaar de mol-cursus bevindingen waren: - We vonden het een nuttige cursus en willen jullie aanmoedigen hiermee door te gaan.hoewe1 de meeste situaties -herkenbaar waren, zijn we toch bewuster geworden in ons 'eigen werk. Met name door het aspect van te leren luisteren kun-je sommige situaties beter beoordelen en makkelijker een weerwoord geven. - De uitgedeelde samenvattingen zijn een waardevol naslagwerk. - Set is vaak moeilijk de theorie in praktijk te brengen, - omdat je tegenreacties krijgt van de medewerkers, doordat ze je b.v. niet vertrouwen. - We vonden dat de cursusbegeleiders de cursus goed overbrachten. maar willen we1 het advies meegeven om voorbeelden op het gebied van politiek en geloof neutraal te houden. - Sommigen vonden de evaluaties (ook van de oefeningen) te lang en we vragen ons af of de cursus niet korter kan zijn, b.v. 4-5 dagen achter elkaar plus een evaluatiedag. - Het lijkt ons ook beter de cursus intern (vergelijkbaar met de BOW-cursus) te geven. - We zien het als een voordeel om met meer mensen uit andere diensten de cursus te volgen. -Men durft dan wat makkelijker met zijn of haar probleem naar voren te komen. De cursus. moet dan ook niet door docenten van eigen dienst, en zeker niet door PZ, gegeven worden. - Het verschil in opleidingsniveaus vinden we geen probleem. Op deze manier worden situaties uit verschillende oogpunten belicht. - Zoals de cursus nu gelopen is, met alle deelnemers dienst; ging het goed, mede doordat er net een reorganisatie had plaatsgevonden en de mensen elkaar nog niet zo goed kenden. - Tenslotte willen we de begeleiders vragen de MOL-cursus wat meer bekendheid te geven. Bovendien zouden de diensten wat meer geld ter beschikking moeten stellen (in vergelijking tot de B0M;cursus zijn de uitgaven minimaal gehouden), zodat de cursussen in betere accomodaties gegeven kunnen worden. DE DEELNENERS PROW-MOL DBWIRIZA

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente Katern Grotere rol voor geestelijk leiderschap Den Helder pilotgemeente voor cursus leidinggeven Lelystad denkt goed na over beleid In Sint Pancras

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie 1. Als mensen handelen, naar welk beeld handelen zij dan? A. Vanuit de werkelijkheid zoals anderen die denken te zien. B. Zij handelen vanuit de

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie