APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen"

Transcriptie

1 APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar

2 Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend en effectief taalonderwijs. U kunt daarbij denken aan invoering en implementatie van taalbeleid of werken aan didactische samenhang, gericht op het motiveren en presteren van leerlingen. Naast de begeleiding op de scholen organiseren we conferenties, cursussen en studiedagen. Deze brochure biedt u een overzicht van onze activiteiten in het schooljaar U treft eerst beknopte informatie aan over wat APS-talen doet. Daarna volgt een overzicht van onze activiteiten. Actuele berichtgeving over ons aanbod kunt u vinden op Wij wensen u een inspirerend schooljaar toe! Geppie Bootsma Projectleider APS-talen Kijk hier voor het complete APS-talenaanbod.

3 Inhoudsopgave APS-talen APS-talen 5 Maatwerk 7 en informatie 8 Nederlands en moderne vreemde talen 9 1. Jaarlijkse conferenties Cursus Alle leerlingen actief in de taalles. Door kleine ingrepen grote effecten Cursus Leidinggeven aan de ontwikkeling in een talensectie 13 Nederlands en taalbeleid Studiemiddag De praktijk van dyslexie in de klas Studiedag Het extra uur taal: wat en hoe? Cursus Taalcoördinator Studiedag Referentieniveaus en het kernvak Nederlands Netwerk taalcoördinatoren Studiedag Werken met laptop of tablet/ipad bij Nederlands Studiedag Leesaanpakken voor zwakke lezers Studiedag Schrijven en minder nakijken Studiedag Alle vaardigheden op één dag Studiedag Examentraining Nederlands: als elk tiende punt telt Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing: eigen doelen en eigentijdse aanpakken Studiedag Hoe betrek je collega s bij het taalbeleid? Studiedag Investeren in fictie: de kracht van lezen in het vmbo Studiedag Spreken en luisteren van 1F naar 4F Studiedag Begrijpend lezen en woordenschat bij Nederlands en andere vakken 30 Moderne vreemde talen NetwERK Cursus Taal leren met laptop of tablet/ipad Cursus Differentiëren in de taalles Cursus Leesvaardigheid: beter lezen, beter scoren! Cursus Met 30 leerlingen tegelijk aan het spreken: hoe doe je dat? Studiedag Engels als kernvak Studiedag Taaldorp voor alle taalvaardigheden Studiedag Literatuur mvt, van brugklas tot eindexamen Studiedag Actief kijken en luisteren Studiedag Examentraining Engels: als elk tiende punt telt Studiedag Examentraining Frans: als elk tiende punt telt Studiedag Examentraining Duits: als elk tiende punt telt Studiedag Leer ze woorden leren! Studiedag Actief taal leren met nieuwe media Studiedag De leerling aan zet: motiverend taalonderwijs Studiedag Schrijfvaardigheid in een doorlopende leerlijn Studiedag De praktijk van dyslexie in de klas Studiedag De doeltaal spreken in de les. Hoe houden we het vol? 51 Aanmelden 52 APS-talen werkt met scholen aan goed taalonderwijs in de lessen Nederlands en moderne vreemde talen en begeleidt scholen bij taalbeleid. Onze basis: ervaring in het voortgezet onderwijs en ontwikkelen met alle betrokkenen in de school De medewerkers van APS-talen hebben allemaal lange tijd voor de klas gestaan in het voortgezet onderwijs. We werken wekelijks met docenten en leerlingen en zijn gesprekspartner voor schoolleiders en andere betrokkenen bij veranderingen en professionalisering in de school. APS-talen biedt doorleefde kennis en ervaring. De kern van ons werk Het grootste deel van ons werk bestaat uit ondersteuning op maat van docenten en schoolleiders. Daarnaast organiseren we conferenties, cursussen en studiedagen. Die vindt u in deze brochure. Vrijwel alle onderwerpen uit ons aanbod van dit jaar voeren wij tevens als maatwerk op scholen uit. Nederlands Op het gebied van Nederlands zijn we gespecialiseerd in: doorlopende leerlijnen taal en het ontwikkelen van sectiebeleid; implementatie van de referentieniveaus taal; activerende en motiverende didactiek bij alle domeinen van het vak Nederlands lezen van zakelijke teksten, literatuur- en fictieonderwijs, schrijven, mondelinge taalvaardigheid, taalverzorging en taalbeschouwing (spelling en grammatica) en daarbij meer recht doen aan verschillen tussen leerlingen; ICT en interactieve media; examentraining en toetsen, met een goede verhouding tussen onthouden en begrijpen enerzijds en integreren en toepassen anderzijds; het vak Nederlands en taalbeleid in de school. Taalbeleid Verbeteren van taal- en rekenvaardigheid is beleidsprioriteit nummer één. APS-talen begeleidt scholen bij het ontwikkelen en invoeren van duurzaam taalbeleid. Bij taalbeleid gaat het om taalbewuste vakdocenten en taalgericht vakonderwijs, waarbij aandacht voor taal in alle lessen het actief leren ondersteunt. Bij taalbeleid zijn alle niveaus in de school betrokken: schoolleiding, taalcoördinatoren (taalwerkgroep, taalcoaches), docenten Nederlands en docenten van andere vakken. Bij de realisatie van taalbeleid gaat het erom dat taalbewust lesgeven zichtbaar is in de klas. We werken opbrengstgericht, dus taalbeleid op de school moet aantoonbaar tot betere resultaten leiden. Moderne vreemde talen: Frans, Duits, Engels en Spaans APS-talen beschikt over een scala aan mogelijkheden om het onderwijs van moderne vreemde talen te verbeteren, met als uitgangspunt: kleine ingrepen, grote effecten. Zo werken we op scholen onder meer aan: het toepassen van activerende en motiverende werkvormen en samenwerkend leren; meer recht doen aan verschillen tussen leerlingen in de les mvt; werken met het Europees Referentiekader (ERK) bij het opstellen van vaardigheidslijnen (spreek-, gespreks-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid); toetsen, met een goede verhouding tussen onthouden en begrijpen enerzijds en integreren en toepassen anderzijds; het verbeteren van (de doorlopende leerlijn) leesvaardigheid en het opzetten van een effectieve en motiverende examentraining; het ontwikkelen van motiverend fictieen literatuuronderwijs, van brugklas tot eindexamen; het opzetten van een Taaldorp of Taalstad; vormen van taakgericht taal leren: het Hele-Taak-Eerst-principe, Tabasco en taalleerarrangementen; ICT en interactieve media in de les. 4 APS-talen 5

4 Maatwerk Ik weet nu hoe ik mijn collega s kan betrekken bij ons taalbeleid. De medewerkers van APS-talen verzorgen veel maatwerk op scholen. Maatwerk is afgestemd op de scholingsbehoefte en specifieke ondersteuning van de sectie(s) of de individuele docent. Vrijwel alle onderwerpen die tijdens studiedagen en conferenties aan de orde komen, kunnen als maatwerk op een school worden uitgevoerd. Een maatwerktraject start met een intakegesprek voor een goede analyse van de situatie en een bespreking van de gewenste begeleiding. Omdat elke school eigen behoeften heeft, stellen we samen met betrokken docenten (en vaak ook met de schoolleiding) de opzet en inhoud van de training vast. Het programma wordt vervolgens in overleg vastgesteld. Daarna krijgt de school een offerte met prijzen en afspraken. Echt maatwerk, dus. In het schooljaar werkte APS-talen op meer dan 80 scholen aan maatwerk. Voorbeelden van maatwerktrajecten bij moderne vreemde talen: Spreek- en gespreksvaardigheid in klassen van 30 leerlingen Recht doen aan/munt slaan uit verschillen tussen leerlingen Leesvaardigheidsonderwijs in een doorlopende leerlijn Examentraining effectief en motiverend maken Woordverwerving binnen en buiten het lokaal Motivatie en prestatie verhogen met het ERK Draai de boel eens om: werken volgens het Hele-Taak-Eerst-principe Kijk- en luisteronderwijs met verschillende media Het digibord in de taalles Taal leren met apps en tablet of ipad Doeltaal = voertaal Voorbeelden van maatwerktrajecten bij Nederlands: Taalbeleid: van plan in de la naar taalgerichte vaklessen (werkgroep taalbeleid) Leesvaardigheid in de school (werkgroep taalbeleid) Aandacht voor taalverzorging (correct schrijven) Doorlopende leerlijn begrijpend lezen en fictie (sectie Nederlands) Opleiden taalcoaches Doorlopende leerlijn schrijven (sectie Nederlands) De rol van de sectie Nederlands bij schoolbreed taalbeleid De referentieniveaus taal (sectie Nederlands) Vrij lezen in de school ter versterking van leesvaardigheid (Nederlands) Examentraining Nederlands Maatwerk 7

5 en informatie De kosten van maatwerk bedragen per dagdeel 650,- of 750,-, inclusief materiaal en reiskosten van de begeleider. De voorbereidingskosten zijn respectievelijk 325,- en 375,- per dagdeel; btw is niet verschuldigd. APS hanteert verschillende tarieven voor medewerkers: het professional tarief en het experttarief. De kosten voor de school zijn afhankelijk van de medewerker die de scholing verzorgt. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met het secretariaat van APS Academie, te bereiken via of Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Geppie Bootsma, via of Nederlands en moderne vreemde talen 8

6 Jaarlijkse conferenties Conferentie havo/vwo Differentiatie bij alle taalvaardigheden Goed en motiverend talenonderwijs in de school neerzetten zorgt voor hogere opbrengsten, zowel schoolbreed als bij individuele leerlingen. Maar hoe bedient u de individuele leerling? Dit vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Maar dat is niet altijd even makkelijk in de vaak grote klassen. Tijdens deze conferentie laten we vanuit de vier taalvaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren) zien hoe u een meer gedifferentieerde aanpak vorm kunt geven. We bieden u mogelijkheden aan om leerlingen gedifferentieerd aan opdrachten bij de verschillende vaardigheden te laten werken om zo de leeropbrengsten te vergroten. Na een plenaire inleiding kunt u in elke ronde één workshop volgen: Ronde 1 Differentiëren bij lezen Nederlands Differentiëren bij lezen mvt Leren door reflecteren Nederlands + mvt Docenten Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Dinsdag 30 september 2014 De thema s van de workshops worden ook als maatwerk aangeboden. Conferentie vmbo Talen op het vmbo: differentiëren en motiveren We sturen alle scholen een aparte flyer met informatie over deze conferentie. Conferentie Literatuuronderwijs Tijdens de jaarlijkse conferentie Literatuuronderwijs voor docenten Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans in de Tweede Fase gaan we in op mogelijkheden om leerlingen te laten kennismaken met de wereld van de literatuur op een manier die diepgang aanbrengt en tegelijkertijd motiverend is, voor docenten én leerlingen. We sturen alle scholen een aparte flyer met informatie over deze conferentie. Dinsdag 28 oktober 2014 Woensdag 15 april 2015 Ronde 2 Differentiëren bij schrijven Nederlands Differentiëren bij schrijven mvt Feedback geven Nederlands + mvt Ronde 3 Differentiëren bij spreken en luisteren Nederlands Differentiëren bij spreken en luisteren mvt Kleine ingrepen, grote effecten Nederlands + mvt 10 Nederlands en moderne vreemde talen 11

7 Cursus Alle leerlingen actief in de taalles. Door kleine ingrepen grote effecten Cursus Leidinggeven aan de ontwikkeling in een talensectie Leerlingen zijn soms moeilijk aan het werk te krijgen en de resultaten stellen vaak teleur. In deze cursus gaan we aan de slag met ingrepen en werkvormen die de motivatie van leerlingen verhogen, de werkhouding verbeteren en mogelijkheden bieden voor afwisselende en spannende lessen met uiteindelijk betere leerresultaten. De cursus levert u uitdagende nieuwe werkvormen op voor alle taalvaardigheden. Ook analyseren we uw eigen les om te kijken hoe het met uw activiteit en die van uw leerlingen gesteld is. Tevens vertellen we u wat u kunt doen om uw leerlingen meer op het puntje van hun stoel te krijgen en te houden. De eerste dag gaan we aan de slag met vragen als: Hoe start ik een goede taalles? Wie is er actief in de les? Hoe motiveer ik leerlingen? En: Wat maakt dat een leerling door een werkvorm wordt uitgedaagd? Hoe borg ik wat er geleerd is? Het antwoord vindt u door voortdurend van rol te wisselen: in de rol van leerling ervaart u een werkvorm, in de rol van docent reflecteert u op de werkvorm en ontdekt u de mogelijkheden voor de eigen praktijk. Docenten Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Data, tijd en plaats Dinsdag 20 januari en donderdag 19 maart 2015 van uur in Aristo, 545,- inclusief materiaal Deze cursus wordt ook Het ontwikkelen van het talenonderwijs op een school en het leidinggeven aan een sectie vragen specifieke kwaliteiten: visie en koers kunnen uitzetten, kunnen organiseren, leiderschap kunnen tonen. In deze cursus gaan we in op de volgende aspecten: het ontwikkelen van een koers en een visie op het talenonderwijs van de sectie of de cluster talen; leidinggeven aan de talensectie(s). De verschillende onderdelen van de cursus richten zich op het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van: het samen uitzetten van de koers van het talenonderwijs, hoe doe je dat? de sectiebijeenkomst: vergadering of werkbespreking? omgaan met problemen in de sectie; contacten met de schoolleiding; onderwijskundig en persoonlijk leiderschap; werken in een professionele cultuur. Sectieleiders Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Data, tijd en plaats Donderdag 22 januari en donderdag 12 maart ,- inclusief materiaal Deze cursus wordt ook Na de eerste cursusdag probeert u werkvormen uit in de klas. Tijdens de tweede dag worden de klassenexperimenten nabesproken en besteden we aandacht aan uw rol als docent. Vervolgens komen dan complexere werkvormen, zoals het leerarrangement en het circuitmodel, aan de orde. In deze cursus verbinden we praktisch-theoretische modellen aan de bestaande schoolwerkelijkheid van de deelnemers. Van daaruit wordt gezocht naar een manier waarop effectieve interventies kunnen worden gepleegd. We gaan na welke kwaliteiten van belang zijn bij het leidinggeven aan ontwikkelprocessen en hoe je die als sectieleider of LC-docent kunt inzetten. 12 Nederlands en moderne vreemde talen 13

8 Zeer leerzaam en praktisch. Ik kan er meteen mee aan de slag. Nederlands en taalbeleid 14

9 Studiemiddag De praktijk van dyslexie in de klas Studiedag Het extra uur taal: wat en hoe? Alle docenten hebben te maken met leerlingen die in meer of mindere mate dyslectisch zijn. Bij het lezen en schrijven van teksten, maar ook bij andere talige taken ervaren zij problemen. Ook vallen deze leerlingen vaak gedragsmatig op door bijvoorbeeld gebrekkige concentratie, een laag zelfbeeld of faalangstig gedrag. De begeleiding in de klas blijft vaak beperkt tot een grotere print bij een proefwerk en meer tijd bij het maken ervan. Deze studiemiddag is bedoeld om, binnen de bestaande praktijk, het repertoire van de docent op dit terrein uit te breiden. Het is een praktische middag, waarin kort de nodige informatie over dyslexie wordt gegeven. Het grootste deel van de middag gaat over direct toepasbare interventies in de (vak)les waarvan leerlingen direct profijt hebben en waardoor de resultaten van het vak verbeteren. We presenteren tevens een speciaal ontwikkelde bureaulegger, die gemaakt is om vroegtijdig problemen rondom dyslexie te signaleren en waarop nuttige tips zijn verzameld. Docenten Nederlands en taalcoördinatoren. Data, tijd en plaats Woensdag 17 september en dinsdag 30 september 2014 van uur in Aristo, 160,- inclusief materiaal. Elke tweede en volgende deelnemer van dezelfde school betaalt 125,-. Deze studiemiddag wordt ook Veel scholen hebben bij het verschijnen van het Referentiekader taal naast de reguliere uren Nederlands in de onderbouw een of meer extra uren taal ingevoerd. Ze organiseren die extra taaluren om leerlingen op niveau te krijgen voor de taaltoetsen en om ze op belangrijke taalvaardigheden als schrijven, lezen en taalverzorging extra te ondersteunen. De uren komen in veel verschillende vormen op het rooster. Er zijn bovendien allerlei programma s en materialen om die extra lessen te vullen. Het is voor scholen niet eenvoudig daar een goede keuze uit te maken. Ook is het niet gemakkelijk om dit taaluur te verbinden met wat leerlingen bij Nederlands en de andere vakken nodig hebben. Deze studiedag biedt inspiratie bij het effectief en realistisch invullen van het extra uur taal. Aan de orde komen: doelen en uitgangspunten: waarom zou je het doen, een extra taaluur? materialen en werkwijzen voor gedifferentieerd werken aan het versterken van taalvaardigheid; motiveren: de leerling betrekken bij zijn eigen ontwikkeling; voortgang in beeld: weten wat de extra inspanningen opleveren; digitale mogelijkheden; het extra uur taal en het vak Nederlands; het extra uur taal en het taalbeleid van de school; wat heeft de docent van andere vakken nodig om zo n extra uur te kunnen begeleiden? Verantwoordelijken voor het programma van het extra uur taal in de onderbouw van vmbo, havo en vwo: docenten Nederlands, remedial teachers en taalcoördinatoren. Donderdag 25 september Nederlands en taalbeleid 17

10 Cursus Taalcoördinator Studiedag Referentieniveaus en het kernvak Nederlands Als taalcoördinator of taalcoach bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het taalbeleid. U formuleert samen met de schoolleiding visie en uitgangspunten en voert in de school activiteiten uit die gericht zijn op de verbetering van de taalvaardigheid van de leerlingen en op het halen van de referentieniveaus taal. Om dat te kunnen moet u beschikken over kennis en expertise op het gebied van taalonderwijs en de referentieniveaus taal. Maar ook kennis van het werken aan veranderingen, het implementeren van taalbeleid en het betrekken van collega s is nodig voor het boeken van zichtbare resultaten. Deze tweedaagse cursus geeft informatie die direct toepasbaar is in de concrete situatie op uw school en biedt u een stevige basis voor uw werk als taalcoördinator. We besteden aandacht aan: het ontwikkelen en formuleren van een visie op taal en taalbeleid en de vertaling van die visie naar concrete activiteiten; kansen voor taalbeleid: wat blijkt te werken op scholen? de referentieniveaus taal en schoolbreed taalbeleid; motiveren en activeren van collega s voor taalgericht vakonderwijs; opbrengstgericht werken aan taal in de hele school. Taalcoördinatoren/taalcoaches in het voortgezet onderwijs. Data, tijd en plaats Donderdag 2 oktober en dinsdag 9 december ,- inclusief materiaal De thema s van deze cursus worden ook als maatwerk aangeboden. Taal is een kernvak en de referentieniveaus zijn een belangrijk instrument om taalvaardigheid de aandacht te geven die het verdient. Voor het halen van de referentieniveaus taal is de sectie Nederlands de spil in de school. Zij moet zorgen voor een stevige doorlopende leerlijn in de lessen Nederlands en kan met haar deskundigheid een belangrijke rol spelen in concreet taalbeleid in de school. Deze studiedag biedt een frisse blik op de doorlopende leerlijn taal en wat u als docent Nederlands daarbij kunt inzetten. U maakt kennis met de nieuwste inzichten, met praktische voorbeelden en bruikbare materialen. Aan de orde komen onder andere: een doorlopende leerlijn taal ontwerpen met de sectie Nederlands doe je zó! de doorlopende leerlijn lezen; de doorlopende leerlijn schrijven; concreet opbrengstgericht werken aan taal in de lessen Nederlands en in de school; methode-onafhankelijke toetsen: mogelijkheden voor gebruik; het schoolexamen afstemmen op de referentieniveaus; aanleren en vervolgens doen: het vak Nederlands en taalbeleid. Docenten Nederlands in vwo, havo en vmbo. Woensdag 8 oktober Nederlands en taalbeleid 19

11 Netwerk taalcoördinatoren Studiedag Werken met laptop of tablet/ipad bij Nederlands Steeds meer scholen werken met een taalcoördinator om het taalbeleid op de school in de praktijk vorm te geven. Al die taalcoördinatoren hebben min of meer dezelfde werkzaamheden en komen in de praktijk ook dezelfde problemen tegen. In dit netwerk ontmoeten taalcoördinatoren elkaar om zo het taalbeleid op de scholen levend te houden. In het netwerk kunnen inhoudelijke en procesmatige onderwerpen aan de orde komen, zoals: de stand van zaken met toetsen en volgsystemen; aandacht voor begrijpend lezen en de rol van fictie lezen hierbij; schrijfvaardigheid in de hele school op de kaart zetten; de rol in de schoolleiding: tussen schoolleiding en docenten in; leidinggeven aan een taalbeleidsgroep; het proces in de school gaande houden; de collega s meekrijgen: hoe doen andere scholen dat? De onderwerpen worden voorafgaand aan de bijeenkomsten door de deelnemers ingebracht. Taalcoördinatoren. Donderdag 30 oktober 2014 Vervolgmiddagen: dinsdagmiddag 20 januari en dinsdagmiddag 14 april 2015 van uur in Aristo, 395,- inclusief materiaal en lunch. Elke tweede en volgende deelnemer van dezelfde school betaalt 365,-. Laptops en tablets/ipads zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven van onze leerlingen. Inmiddels hebben ze ook in de klas op veel scholen hun intrede gedaan. Leerlingen gaan ermee om alsof ze ermee geboren zijn, docenten hebben er vaak wat meer problemen mee. Tijdens deze studiedag maakt u kennis met de ongekende en vaak nog onbekende mogelijkheden die laptops en tablets/ipads bieden voor het vak Nederlands. U hoeft geen IT-expert te zijn om aan deze dag deel te nemen, we werken met eenvoudig te bedienen applicaties. Tijdens deze dag maakt u kennis met zeer verschillende apps en webtools die inzetbaar zijn bij leeractiviteiten van de verschillende vaardigheden, zowel in als buiten uw les. Opbrengsten: U leert werken met een aantal apps en webtools voor Nederlands, die niet in uw repertoire mogen ontbreken. U weet welke inhoud eraan gekoppeld kan worden. U leert de laptop of tablet/ipad beter in te zetten voor interactieve opdrachten. U hebt kant-en-klare lesideeën. U ervaart hoe motivatieverhogend het gebruik van deze apps en webtools kan zijn in lesactiviteiten en bij huiswerktaken. Docenten Nederlands. Maandag 10 november Nederlands en taalbeleid 21

12 Studiedag Leesaanpakken voor zwakke lezers Studiedag Schrijven en minder nakijken Als je kunt lezen, kun je leren. De uitdagende opdracht van de school om alle leerlingen gemotiveerd te laten lezen, kan slagen. In het vmbo en het praktijkonderwijs stromen veel leerlingen binnen met een grote achterstand op het gebied van begrijpend en technisch lezen. Deze leerlingen hebben daardoor ook veel moeite met het begrijpen van teksten bij andere vakken dan Nederlands. Vaak hebben ze ook een hekel aan het lezen van fictie: waar je veel moeite mee hebt, dat doe je ook niet graag. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel materialen en werkwijzen ontwikkeld om het lezen aantoonbaar te verbeteren en het leesplezier te vergroten. Over die mogelijkheden tot succes gaat deze studiedag. Aan de orde komen onder andere: een beproefde aanpak voor zwakke lezers: rolwisselend lezen; de aanpak van o.a. Nieuwsbegrip : begrijpend leren lezen aan de hand van actuele teksten; verbeteren van technisch lezen met de RALFI-methode; manieren om plezier in lezen te vergroten, zoals interactief voorlezen; vorderingen volgen en meten: resultaatgericht werken aan tekstbegrip; leerlingen betrekken bij hun leesontwikkeling. Docenten Nederlands in het vmbo-bbl/kbl en het praktijkonderwijs. Donderdag 20 november 2014 Schrijven is een belangrijke vaardigheid. Met een goed geschreven tekst over een onderwerp laat een leerling zien dat hij de inhoud in de vingers heeft. Schrijven helpt om kennis en inzichten te verhelderen en voor anderen zichtbaar te maken. Aan de andere kant is echt werk maken van schrijfvaardigheid in de les Nederlands lastig. Het vele nakijken dat dit met zich meebrengt is vervelend en tijdrovend. Bovendien is het de vraag wat het effect van al dat nakijken is op de ontwikkeling van het schrijven van leerlingen. Deze studiedag gaat over hoe je de lessen zo organiseert, dat leerlingen niet alleen veel schrijven, maar ook bewust en gericht werken aan hun schrijfvaardigheid. En niet te vergeten, hoe je de leerlingen hiertoe kunt motiveren. Wij presenteren succesvolle werkwijzen van verschillende scholen. U kunt met de aangereikte tips en adviezen aan de slag om in uw eigen praktijk het schrijfonderwijs een positieve stimulans te geven. Aan de orde komen: praktische adviezen naar aanleiding van recent onderzoek naar schrijfdidactiek; de opbouw van een inhoudelijk doorlopende leerlijn: schrijfvaardigheid van 1F naar 4F; minder nakijken door ruim baan voor feedback en revisie; beoordeling van schrijfproducten op een haalbare manier. Docenten Nederlands. Datum, tijd, plaats Dinsdag 25 november 2014 Tijdens deze dag krijgt u informatie, oefent u zelf met een aanpak en bekijkt u lesfragmenten. 22 Nederlands en taalbeleid 23

13 Studiedag Alle vaardigheden op één dag Studiedag Examentraining Nederlands: als elk tiende punt telt Het schoolvak Nederlands gaat over de vaardigheden lezen, schrijven en taalverzorging, spreken/luisteren, fictie en literatuur. Over al deze vaardigheden is onderzoek beschikbaar en er zijn goede praktijken ontwikkeld. Tijdens deze studiedag zetten we op een rij wat er bekend is over hoe leerlingen deze vaardigheden leren en hoe je de vaardigheden kunt opbouwen in een doorlopende leerlijn. We gaan niet diep in op theorie en onderzoek. De vaardigheden komen langs in korte presentaties, waarna we u bij elke vaardigheid een werkvorm of mogelijke lesactiviteit laten ervaren. Tot slot werkt u per vaardigheid aan een aanzet tot een doorlopende leerlijn voor uw sectie. Zo heeft u in een dag alles op een rij. Het programma voor de dag is: Per vaardigheid: wat is er bekend over hoe leerlingen die vaardigheid leren en hoe ziet succesvolle praktijk eruit? Opzetten van een doorlopende leerlijn. Daarbij maken we gebruik van een deels ingevuld format, dat iedere school eenvoudig kan aanpassen naar eigen wens en behoefte. Om de opbrengst van deze dag voor uw sectie te optimaliseren, is het handig om met twee collega s te komen, eventueel iemand uit de onderbouw en iemand uit de bovenbouw. Docenten Nederlands. Donderdag 27 november 2014 De (vernieuwde) examens komen eraan. Hoe bereidt u uw leerlingen voor? Deze studiedag levert u concrete voorbeelden en werkvormen om van de examentraining een maatwerktraject te maken voor uw leerlingen. Zo vergroot u de kans op een beter cijfer. Tijdens de laatste fase van het examenjaar, na de laatste SE-periode, intensiveert de examentraining. Docenten laten leerlingen examens maken, die vervolgens klassikaal worden besproken. Niet altijd even efficiënt en zeker niet altijd voor alle leerlingen motiverend. Niet alle leerlingen ervaren namelijk dezelfde problemen. De ene leerling heeft moeite met structuurvragen, terwijl de andere leerling graag wil oefenen met argumentatiestructuren. Als u wilt dat ze echt beter gaan scoren tijdens het CE hebben uw leerlingen meer aan maatwerk. Tijdens deze studiedag maakt u kennis met het vijfstappenplan van APS: 1. Een motiverende start 2. Een sterkte-zwakteanalyse maken: verschillende mogelijkheden, zowel digitaal als op papier 3. Deelvaardigheden oefenen: volledige instructies rond probleemgebieden 4. Een proefexamen maken: niet alleen nog een keer oefenen 5. Het eindexamen Docenten Nederlands. Dinsdag 2 december 2014 Hierbij krijgt u mogelijkheden en werkvormen gepresenteerd om de examentraining voor leerlingen effectief en uitdagend te maken. 24 Nederlands en taalbeleid 25

14 Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing: eigen doelen en eigentijdse aanpakken Studiedag Hoe betrek je collega s bij het taalbeleid? Leerlingen gaan beter spellen door andere aanpakken dan de oefeningen uit het boek. In het Referentiekader taal wordt in domein 4 Begrippenlijst en Taalverzorging het basisniveau voor spelling, grammatica en taalbeschouwing aangegeven. In de praktijk besteden nogal wat docenten in het voortgezet onderwijs naar verhouding veel tijd aan spelling, grammatica en stijl. Ze zien daarvan echter in de opbrengsten van hun inspanningen (en die van de leerlingen!) te weinig terug. De grote vraag is: hoe krijgen we leerlingen zover dat ze niet alleen weten hoe ze verzorgde teksten moeten schrijven, maar dat ook willen? Daarvoor zijn eigentijdse en vaak ook eigenwijze aanpakken nodig. Deze dag gaat over de volgende thema s: Wat zegt het referentieniveau over het basisniveau voor taalverzorging en taalbeschouwing? Wat zegt onderzoek over onderwijs in spelling? Correct schrijven is niet meer vanzelfsprekend. Wat is er aan de hand? Hoe maak je onderwijs in spelling, grammatica en stijl betekenisvol voor leerlingen, zodat ze het geleerde echt gaan gebruiken? Welk grammaticaonderwijs is nodig? Wat zijn effectieve aanpakken en welke andere bronnen naast de methode zijn daarbij goed in te zetten? Aandacht voor spelling in de school. Docenten Nederlands in het vmbo en de onderbouw havo/ vwo. Dinsdag 27 januari 2015 De meeste scholen hebben inmiddels een taalbeleidsplan. Een belangrijke pijler van het taalbeleid is de aandacht voor taal in alle vakken. De grote vraag voor veel taalcoördinatoren is daarbij hoe je collega s bij het taalbeleid kunt betrekken. Tijdens deze studiedag laten we zien hoe je in een schoolorganisatie tot een succesvolle en duurzame implementatie van het taalbeleid kunt komen en wat de valkuilen daarbij zijn. Daarnaast bekijken we verschillende mogelijkheden om bij alle vakken aandacht aan taal te besteden. Daarbij maakt u steeds de koppeling met uw eigen praktijk: wat kunt u hiervan gebruiken op uw school? Ook laten we u activiteiten zien en ervaren die u op school kunt inzetten om collega s te motiveren voor het taalbeleid. We maken daarbij gebruik van succesvoorbeelden uit onze jarenlange ervaring met de ontwikkeling van taalbeleid op verschillende scholen. We gaan praktisch te werk, zodat u het geleerde direct kunt koppelen aan uw eigen taalbeleid en uw eigen schoolsituatie. Docenten Nederlands en taalcoördinatoren. Maandag 2 februari Nederlands en taalbeleid 27

15 Studiedag Investeren in fictie: de kracht van lezen in het vmbo Studiedag Spreken en luisteren van 1F naar 4F Lezen voor je plezier is vaak niet het eerste waar de docent Nederlands aan denkt als het om zijn vmbo-leerlingen gaat. Alle kinderen van de basisschool houden van een goed verhaal, maar op het vmbo lijkt het plezier in het lezen van boeken bij veel leerlingen verdwenen. Recent onderzoek toont aan dat het lezen van boeken een enorme stimulans voor de taalontwikkeling van leerlingen kan zijn. Lezen van fictie en goed presteren op school kunnen niet zonder elkaar. Het Referentiekader taal stelt bovendien het lezen van fictionele en literaire teksten op alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs verplicht. Redenen genoeg dus om lekker lezen op het vmbo te stimuleren. Tijdens deze studiedag komen de volgende thema s aan de orde: Waar ben je op uit met het lezen van fictie op het vmbo? Motiverende aanpakken: hoe krijg je leerlingen zover dat ze zin hebben in een verhaal? Good practices, zoals schoolbrede leesmomenten voor iedereen, interactief voorlezen, leeslounges, lezen verbinden met creatief taalgebruik, voorlezen als stage-opdracht. Lees- of fictiedossier: wel of niet? Wel: hoe dan? Docenten Nederlands in het vmbo. Donderdag 5 februari 2015 De referentieniveaus taal geven aan wat het niveau van mondelinge taalvaardigheid is als de leerlingen beginnen aan hun schoolloopbaan en wat hun eindniveau aan het eind van vmbo-4 (2F), havo-5 (3F) en vwo-6 (4F) moet zijn. Tijdens deze studiedag, waar een doorlopende leerlijn spreken en gesprekken voeren centraal staat, komen vragen aan de orde als: Hoe werk je als sectie aan een goed opgebouwd curriculum door de jaren heen? Welke didactische principes passen bij goed onderwijs in mondelinge taalvaardigheid? Welke spreek- en luistertaken doe je per leerjaar en wat leren de leerlingen daarvan? Hoe beoordeel je de voortgang en hoe worden leerlingen zich bewust van hun eigen voortgang? Daarbij komt ook aan bod op welke wijze je spreken en gesprekken voeren schoolbreed, dus ook bij andere vakken, kunt toepassen. Het presenteren van het sectorwerkstuk of profielwerkstuk voor bijvoorbeeld ouders kan daarbij de ultieme meesterproef presenteren zijn, die beoordeeld kan worden door zowel docenten Nederlands als docenten van andere vakken. We werken met beproefde en concrete aanpakken en voorbeelden van uitdagende en motiverende opdrachten. Docenten Nederlands. Dinsdag 10 februari Nederlands en taalbeleid 29

16 Studiedag Begrijpend lezen en woordenschat bij Nederlands en andere vakken Leerlingen beter laten lezen en met meer plezier: het kan. Goede lezers leren beter. Goede lezers bouwen al lezend kennis op en breiden hun woordenschat spelenderwijs uit. Uit allerlei onderzoek blijkt echter dat het leesniveau van nogal wat leerlingen niet toereikend is om het onderwijs met succes te kunnen volgen. Dat speelt uiteraard niet alleen bij Nederlands, maar bij alle vakken. Scholen kunnen veel doen om leerlingen beter te laten worden in begrijpend lezen. Uiteraard moeten leerlingen ervaring opdoen met de tekst met vragen en uiteindelijk met de leesteksten voor het examen. Maar de basis voor een actieve en wendbare leesvaardigheid wordt gelegd door het maken van flink wat leeskilometers. Als lezen dan in een rijke en motiverende context geplaatst wordt, samen met echte aandacht voor de leeshouding van iedere leerling, ontstaat er een kansrijk leesklimaat. Tijdens deze studiedag krijgt u te horen wat er allemaal mogelijk is en wat een goede kans op succes geeft. Docenten Nederlands en andere vakken en taalcoördinatoren in de onderbouw havo/vwo en in het vmbo. Dinsdag 17 maart 2015 Aan de orde komen: Hoe hangen begrijpend lezen, woordenschatverwerving en leren met elkaar samen? Wat werkt en is motiverend voor leerlingen? Onderzoek en praktijkervaring. De rol van fictie lezen bij begrijpend lezen. Verschillende voorbeelden van een activerende leesdidactiek met een rijke context. Uitbreiding van de woordenschat: wat werkt? De doorlopende leerlijn lezen. Prettig al die werkvormen voor lezen. Dat haalt de saaiheid uit mijn lessen. 30

17 Ik ga nu echt meer de doeltaal gebruiken. Heb daar nu goede handvatten voor. Moderne vreemde talen 32

18 NetwERK Cursus Taal leren met laptop of tablet/ipad NetwERK is een landelijk opererend netwerk van scholen die willen werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun vreemdetalenonderwijs. Een instrument om aan die verbetering te werken is het Europees Referentiekader (ERK). Het netwerk is bedoeld voor scholen die al (enige) ervaring met het ERK hebben. De leden nemen namens de school deel en koppelen terug naar hun collega s. Naast drie bijeenkomsten voor docenten wordt jaarlijks één aparte bijeenkomst voor schoolleiders van de deelnemende scholen georganiseerd. Als NetwERK-school krijgt u: Drie praktisch gerichte bijeenkomsten per jaar voor docenten, waarbij naast uitwisseling van ervaringen en materialen door de deelnemers ook inhoudelijke input wordt gegeven vanuit APS. Eén bijeenkomst voor de schoolleiders van de deelnemende scholen. NetwERK levert hun informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van talenonderwijs en van het ERK die van invloed (kunnen) zijn op het beleid van de scholen. De onderwerpen worden voorafgaand aan de bijeenkomsten door de deelnemers ingebracht. Docenten mvt die reeds ervaring hebben met het werken met het ERK. Data, tijd en plaats De bijeenkomsten vinden plaats van uur op een van de NetwERK-scholen. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 oktober 2014 op het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid. 950,- per school per schooljaar. Hiervoor kunnen drie docenten en één lid van de schoolleiding aan de bijeenkomsten deelnemen. U wordt als school lid van NetwERK, niet als individuele docent(en). Laptops en tablets/ipads zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven van onze leerlingen en ze hebben ook in de klas inmiddels hun intrede gedaan. Leerlingen gaan ermee om alsof ze ermee geboren zijn, docenten hebben er vaak wat meer problemen mee. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de ongekende en vaak nog onbekende mogelijkheden die laptops en tablets/ ipads bieden bij het leren van een vreemde taal. U hoeft geen IT-expert te zijn om aan deze cursus deel te nemen, we werken met eenvoudig te bedienen applicaties. Tijdens deze cursus maakt u kennis met zeer verschillende apps die inzetbaar zijn bij leeractiviteiten van de verschillende taalvaardigheden, zowel in als buiten uw les. Ook besteden we aandacht aan klassenmanagement en gaan we aan de slag met de motiverende start van de les, welke werkvormen zet ik wanneer in en hoe organiseer ik die, en het creëren van een taalrijke leeromgeving. Opbrengsten: U leert werken met vijftien verschillende apps en webtools voor taal leren, die niet in uw repertoire mogen ontbreken. U weet welke inhoud eraan gekoppeld kan worden. U leert de laptop of tablet/ipad beter in te zetten voor interactieve opdrachten. U hebt kant-en-klare lesideeën. U weet hoe u creativiteit en het samenwerken van leerlingen kunt stimuleren. U ervaart hoe motivatieverhogend het gebruik van apps en webtools kan zijn in lesactiviteiten en bij huiswerktaken. Docenten Frans, Duits, Engels en Spaans. Data, tijd en plaats Woensdag 8 oktober en maandag 15 december ,- inclusief materiaal Deze cursus wordt ook 34 Moderne vreemde talen 35

19 Cursus Differentiëren in de taalles Cursus Leesvaardigheid: beter lezen, beter scoren! Tijdens deze tweedaagse cursus leert en ervaart u hoe u bij de verschillende vaardigheden lesstof op verschillende manieren kunt aanbieden en verwerkingsopdrachten kunt ontwerpen die meer leerlingen in dezelfde klas tot hun recht laten komen. In elke klas hebben we te maken met verschillen: verschillen tussen jongens en meisjes, en verschillen in leerstijl, intelligentie, tempo, interesse en niveau. Tijdens deze cursus bieden we u praktische handreikingen om meer leerlingen te bereiken en te motiveren door meer recht te doen aan die verschillen: een van de speerpunten van overheidsbeleid. Bijvoorbeeld: Leerlingen binnen dezelfde les verschillende activiteiten laten uitvoeren: hoe organiseer je dat? Hoe maken we een lessenserie waarin afgestemd wordt op verschillen? Kennismaken met het circuitmodel en het leerarrangement. Jongens en meisjes: wat onderscheidt hen en hoe doen we recht aan beide groepen bij de verschillende vaardigheden? Hoe kunnen we voor verschillende intelligentiegebieden en leerstijlen motiverende opdrachten bedenken? Werken met volledige instructies bij zelfsturende opdrachten: hoe ga je om met verschil in tempo en niveau? Tijdens de cursus worden lesactiviteiten ontwikkeld die tussen de bijeenkomsten door in de eigen praktijk worden uitgeprobeerd. Docenten Frans, Duits, Engels en Spaans. Data, tijd en plaats Donderdag 20 november 2014 en dinsdag 27 januari ,- inclusief materiaal Deze cursus wordt ook Aan het eind van deze cursus bent u in staat een doorlopende leeslijn te ontwikkelen van onder- naar bovenbouw en kunt u op een effectieve en motiverende manier invulling geven aan de examentraining voor het centraal examen. In deze cursus nemen we allerlei aspecten rondom leesvaardigheid onder de loep om na te gaan hoe we leerlingen leren om: met motivatie aan teksten te werken; te reflecteren op hun eigen leesgedrag; een breed leesrepertoire te ontwikkelen en met aantrekkelijke, gevarieerde werkvormen aan de slag te gaan. De ochtend van de eerste dag gaat het om: het bevorderen van het leesplezier en de leesmotivatie bij leerlingen, door afwisselende werkvormen, integratie van vaardigheden en recht doen aan verschillen; het ontwerpen van een doorlopende leerlijn lezen van onder- naar bovenbouw. Op de middag van de eerste dag en op de tweede dag gaan we in op de mogelijkheden om examentraining voor leerlingen effectief en uitdagend te maken, met als thema s: Hoe besteed je expliciet aandacht aan woordenschat? Hoe pak je eindexamentraining systematisch aan? Welke werkvormen kun je daarvoor inzetten en welke deelvaardigheden en strategieën oefen je met leerlingen? Docenten Frans, Duits, Engels en Spaans. Data, tijd en plaats Maandag 8 december 2014 en donderdag 5 februari ,- inclusief materiaal Deze cursus wordt ook als maatwerk aangeboden. 36 Moderne vreemde talen 37

20 Cursus Met 30 leerlingen tegelijk aan het spreken: hoe doe je dat? Studiedag Engels als kernvak Deze cursus levert u concrete voorbeelden op van spreeken gespreksoefeningen met 30 leerlingen die u de volgende dag kunt inzetten in uw eigen praktijk. Tijdens de cursus worden lesactiviteiten ontwikkeld die tussen de bijeenkomsten door in de eigen praktijk worden uitgeprobeerd. Spreek- en gespreksvaardigheid vinden we als docenten moderne vreemde talen belangrijke, zo niet de belangrijkste vaardigheden. Toch blijft het spreken en gesprekken voeren in de praktijk vaak de sluitpost in de lessen. Als belangrijkste obstakel wordt genoemd: Hoe kan ik spreken en gesprekken voeren oefenen en beoordelen met 30 leerlingen tegelijk? Tijdens deze cursus werken we onder andere aan: het uitbreiden van uw docentrepertoire door kennismaken met en oefenen van goede, uitdagende en leerzame werkvormen, waarbij 30 leerlingen tegelijkertijd in de vreemde taal spreken; kennismaken en werken met nieuwe beoordelingsmodellen, gebaseerd op het ERK; het in kaart brengen van kenmerken van en succesfactoren bij levensechte en speelse spreek- en gespreksopdrachten; het verbinden van spreek- en gespreksvaardigheid met theorieën over hoe leerlingen leren; het oefenen met leerlingen in actief luisteren en het ontwikkelen van een communicatieve houding, in samenwerken en reflecteren; het inzetten van de doeltaal en het ontdekken van het belang daarvan; het inzetten van nieuwe sociale media en gratis webtools in de spreeklessen; het gebruikmaken van andere vaardigheden om gespreksvaardigheid te versterken; het opzetten van een doorlopende leerlijn spreek- en gespreksvaardigheid. Docenten Frans, Duits, Engels en Spaans. Data, tijd en plaats Donderdag 29 januari en dinsdag 10 maart ,- inclusief materiaal Deze cursus wordt ook als maatwerk aangeboden. Het vak Engels is net als de vakken Nederlands en wiskunde een kernvak. Dat wil zeggen dat op het eindexamen voor slechts één van deze vakken het cijfer 5 mag worden gehaald. Door deze exameneis staan we samen met de leerlingen, het team, de afdeling voor de uitdaging de leerlingen te motiveren en ze aan te zetten tot het leveren van hogere prestaties. Het bewust werken aan een doorlopende leerlijn van brugklas tot eindexamen helpt. Ook helpt het om leerlingen time and again bewust te maken van het belang van Engels: bij vervolgstudies is Engels inmiddels zo belangrijk geworden dat een goede beheersing van deze taal vanzelfsprekend geworden is. Na het volgen van deze studiedag heeft u instrumenten en materiaal in handen om samen met de leerlingen aan hun motivatie te werken en in de school een doorlopende leerlijn Engels op te zetten. Ook besteden we aandacht aan allerlei zaken die vallen onder regelgeving : het vakleerplan, het leerlingvolgsysteem en de diagnostische toetsen. Tijdens deze studiedag komen de volgende vragen aan de orde: Hoe motiveer ik mijn leerlingen? Wat kunnen leerlingen zelf doen om tot hogere prestaties te komen? Hoe ontwikkel je plezier in Engels leren? Hoe maak je leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leren? Hoe zet je een doorlopende leerlijn op voor het vak Engels? Welke zaken zijn van belang als het gaat over regelgeving? Docenten Engels. Dinsdag 7 oktober 2014 van uur bij Aristo, 38 Moderne vreemde talen 39

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Expertisecentrum Colofon Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Redactie: Eindredactie: Vormgeving: Erik van Nieuwenhoven Alessandra Corda Johanneke

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe? Ria Brandt, Lydia van Deelen, Annemiek Fransen, Pieter Gerrits, Piet Groenewegen, Janneke van Hardeveld, Jarise Kaskens, Bert Moonen, Janneke Oosterman, Hans Puper, Machteld Schölvink De referentieniveaus

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Samen werken aan goed onderwijs Streeft u naar eigentijds onderwijs

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Rekenen in het voortgezet onderwijs

Rekenen in het voortgezet onderwijs Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom? Wat? Hoe? Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom?

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie