Wat is bijbels verantwoord leiding geven?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is bijbels verantwoord leiding geven?"

Transcriptie

1 Bijbels leiderschap Wat is bijbels verantwoord leiding geven? 1

2 De nood die Mozes zag Num 27: Toen sprak Mozes tot de HERE: De HERE, de God der geesten van alle levende schepselen, stelle over de vergadering een man, die voor hun aangezicht uitgaat en die voor hun aangezicht ingaat, en die hen doet uittrekken en hen weer terugbrengt, opdat de vergadering des HEREN niet zij als schapen die geen herder hebben. (zelfde woorden als de Jezus gebruikt) 2

3 Weiden en leiden Psalm 78: Hij verkoos David, zijn knecht, en nam hem van de schaapskooien; vanachter de zogende schapen haalde Hij hem, om Jakob, zijn volk, te weiden, en Israël, Zijn erfdeel. Deze weidde hen naar de oprechtheid van zijn hart, en leidde hen met kundige hand. 3

4 Israël is Gods aparte erfdeel Deut 32:8-9 Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfdeel gaf, en de kinderen der mensen scheidde, toen stelde Hij de grenzen der volken vast, naar het aantal der zonen Gods; Maar het deel van Jahweh was Zijn volk, Jakob was zijn erfdeel. 4

5 Verschil koningschap van Saul en David Saul Niet corrigeerbaar Uiterlijke vroomheid Ongehoorzaam Eer en imago belangrijk Trok taak priester naar zich toe Was jaloers David Gekozen om zijn hart Was onlogische keuze Opleiding in vernedering, wachtkamer In stapjes koning Corrigeerbaar op z n fouten Team mens 5

6 Wat zegt de Bijbel over leiderschap Vraag: Wie leidt de leider? Criteria voor zoeken/aanstellen van oudsten 1 Tim 3 + Titus 1 Over het functioneren van oudsten 1 Petrus 5:1-11 6

7 Conclusies over leiderschap N.a.v. 1 Tim 3:2 (Het Boek) Wel, een voorganger moet een goed man zijn, op wiens leven niets aan te merken is. Hij mag maar één vrouw hebben en moet beheerst, attent en ordelijk zijn. Hij moet het fijn vinden om gasten te ontvangen en goed onderwijs kunnen geven. Hij mag geen drinker of driftkop zijn, maar is vriendelijk en vredelievend. Hij mag niet aan het geld vast zitten. Hij moet een goede man en vader zijn, die zijn kinderen aankan. Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, hoe zou. hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? 7

8 Over zoeken van oudsten vv Titus 1: 5-9 Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen, die onberispelijk zijn, een vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods, niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op oneerlijke winst uit, maar gastvrij, met liefde voor wat goed is, bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen, zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen. 8

9 Over functioneren van oudsten (1 Petr. 5: 1-4) De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden: hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 9

10 Wat mag je van leiders verwachten 1. Corrigeerbaar, aanspreekbaar op hun functioneren 2. Functie staat in het licht van een visie (Gods heerlijkheid die komt) 3. Je werk is hoeden, leiden, begeleiden, oppassen De kudde die bij jou is 4. Over de gewenst houding staat veel Niet gedwongen (omdat het je vak is), vrije beweging, onderworpen aan God Niet om er beter van te worden Bereid om te dienen (weten wat dienen is) Niet om de baas te spelen; geen misbruik van autoriteit Een inspirerend voorbeeld zijn Je màg echt wel een beloning van God verwachten Heel bewust hanteren (aandoen) een houding van nederigheid 5. Vanuit je houding krijg je als een oudste volop vrucht 10

11 Over het functioneren van leiders vv 6. Onderlinge relaties zijn zeer belangrijk in een kerk 7. Jongeren moeten leren om te leren van oudsten 8. Durf je kwetsbaar en transparant te maken onder de Machtige Hand van God 9. Maak je zorgen in elk geval aan God bekend 10. Je krijgt met geestelijke strijd te maken, wees dus nuchter en alert (waakzaam) 11. Weersta de satan met vast vertrouwen Je bent niet alleen; anderen gebeurt het ook; praat erover 12. Je hebt de God van alle genade nodig Je zult fouten maken Vier dingen gebeuren: VOLMAKEN BEVESTIGEN STERKEN GRONDVESTEN 11

12 Vormen van leiderschap Elke fase z n eigen stijl 12

13 Leiderschapproblemen in de kerk Wat kan er fout gaan bij leiders (in dit geval: voorgangers) 13

14 De moeilijkheid voor een christen Bijbel hartscontact God P Heilige Geest 14

15 Wat kan er fout gaan? De waarde van de inhoud verliezen structuur/methode belangrijker dan het doel Mensen die hun gaven verkeerd benutten Mensen die geen zelfkennis over gaven hebben Geen gaven voor A hebben en toch A willen doen Mensen die hun gaven in de grond stoppen Niet herkenbaar maken van gaven Niet coachen/begeleiden van gaven 15

16 Wat kan er fout gaan vv Het monopoliseren van gaven bij predikant en/of oudste Preken als hoogste gave zien dan moet die broeder ook alles maar kunnen Geen plan hebben met/voor gemeente (richtingsgevoel kwijt) Niet alle (ook creatieve) gaven gebruiken in zo n plan met de gemeente 16

17 Een visie op besturen van het kerk-zijn vaardigheden houding Leiderschap Visie talent De kerk als MODELLEN Huis van de Levende God Coachen Ontmoeten Spiegelen scherpen 17

18 Modellen om een kerk te besturen hangen af van aantal variabelen Relatie met traditie Relatie met (vaste) structuren Relatie met eigen mogelijkheden (team) Focus op kudde (eigen kerk) Focus op groei (naar buiten gericht) 18

19 Modellen van kerk-zijn Predikant-kerkenraad model Preken en zorg is hoofdtaak Voorganger-oudsten model Voorganger hoeft niet perse predikant te zijn Oudsten-diakenen model Diakenen als uitvoerders Oudsten-team en diakenen Oudsten als meegangers 19

20 Four Leadership Styles in the Church? System Orientation Conductor General Sheep driven Growth driven Coach Paternalistic entrepreneur People Orientation 20

21 Nederland en de grenzen van leiderschap Amerikaanse manier van leiderschap en strategieprocessen werken hier niet... De stijl van de dirigent en de generaal zijn niet zo geliefd. In Nederland moet je mensen laten ondervinden en/of ze daarin begeleiden (coach of paternalistisch ondernemerschap). Dit zijn de vier hoofdkenmerken van de vier stijlen: Stijl van generaal is discipline en gezag. Stijl van de paternalistische ondernemer is streng en goed zijn voor je mensen, maar wel in eigen straatje blijven kijken. De stijl van de dirigent is mensen wel gevoel van verantwoordelijkheden geven maar binnen een vast patroon waar eentje de lijntjes uitzet. De coach heeft veel van het poldermodel in zich. Onderhandelen, laten ontdekken en voelen en daarin mensen stimuleren. Stijl leiderschap De generaal Paternalistische ondernemer Dirigent Coach Dit is de dominante stijl in Frankrijk Italië UK Netherland Organisaties met stijl in Nederland aanwezig 10% 45% 10% 35% 10% 21

22 Zo wordt er in de maatschappij naar gekeken! 22

23 Maar in de Bijbel is dat toch iets anders Corrigeerbaar Herder zijn Dienen is basis houding Dienstbaar aan God en de kudde God gebruikt je gaven (talenten) Zet ze in voor Zijn kudde! 23

24 Leiderschap in de bijbelse context De Visionair Bemiddelen De Herder Luisteren aanvoelen denken kijken regelen Vernieuwen/Plannen De Manager Controleren De Beschouwer 24

25 De tijd creëert een ontwikkelingsproces met zijn eigen wetten en onvermijdelijkheden verschillende periodes vereisen verschillend leiderschap 25

26 De levenscyclus van een christelijke organisatie en kerk? Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 renew 26

27 Leiderschap en ontwikkelingsfase horen bij elkaar Ken de fase van je eigen kerk/gemeente Zoek de noodzakelijke leiderschapsvaardigheden die daarbij passen Bouw een leiderschapsteam 27

28 Fase 1: geestelijke bediening die gedeeld wordt door mensen Vision Casting = hartsenthousiasme + dadendrang identificeren +enthousiasmeren Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 renew 28

29 Fase 2: groei! Steeds meer mensen doen mee, vrucht! Vision sharing = draagvlak creëren voor idee + multiplicatie van dat wat werkt: 1= hartszaak; 2 = bekwaamheid + introductie van procedures en methodes Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 renew 29

30 Fase 3: de manier van werken en de bediening/cultuur bieden veiligheid Processing = doorontwikkelen = context-switch tussen hart en proces principes komen achter de vorm en vormen worden vast! Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 renew 30

31 Fase 4: Onvrede! Vasthouden aan vormen om oude visie terug te halen Proces failing = desoriëntatie chaos ontstaat want vormen komen ter discussie ze werken niet meer; principes op de achtergrond verlangen naar vernieuwing = loskomen van de vorm en vernieuwen inhoud. FOUT: VORMEN VERNIEUWEN Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 renew 31

32 Vernieuwing is: veranderen om het missionaire geestelijke enthousiasme terug te halen! Vision Casting identificeren enthousiasmeren Vision sharing draagvlak multiplicatie procedures en methode Processing context-switch principes raken achter vormen vast Proces failing chaos ontstaat vormen ter discussie procedures weg verlangen naar principes? Vision Casting identificeren enthousiasmeren Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 renew 32

33 Modellen waarin leiderschap zichtbaar wordt in een kerk 33

34 Leider en gemeente Leiderschap heeft een spiegel in de gemeente! Je krijgt de gemeente die je verdient De gemeente krijgt de leider die ze verdienen 34

35 De regel geldt helaas ook voor christenen 15% 10% 10% 5% % 15% 35 15% 15%

36 Tweede deel Module leiderschap Covey modellen 36

37 De harde praktijk heeft zijn lessen Leiderschap weet dat het niet gaat om het realiseren van een missie maar om het effect daarvan (dat heet vrucht dragen) 37

38 Van Visie tot Effect Visie 1 missie 2 Strategie 3 Tactiek 4 Operatie 38 effect 5

39 Over de trekkende kant van leiderschap Nederlanders houden niet van leiderschap Koopman en dominee Duitsers, Fransen en Amerikanen hebben leiderschapscultuur In Nederland nu ook toegespitst leiderschap Obadja Platform, GMV, RMU, CBMC, Logos, Triple-C, Instituut voor Christelijk Leiderschap Mensen voelen leiderschap aan Wordt herkend en hoeft nauwelijks afgedwongen te worden Leiderschap inspireert en geeft richting aan Leiderschap heeft altijd een visie,.. een authentieke droom Leiderschap en cultuur horen bij elkaar In Nederland past vooral een teamleiderschap 39

40 Nederland en leiderschap Willow Creek ervaring En eigen ervaring... En onderzoek CGEY/Erasmus Amerikaanse manier van leiderschap en strategieprocessen werken hier niet... Style General Paternalistic entrepreneur Conductor Coach Dominant Style France Italy UK Netherlands Dutch Corp 10% 35% 10% 45% 40

41 Wat wordt van leiders verwacht? (Uit het onderzoek) Congruentie Je moet op het werk en thuis hetzelfde zijn Betrouwbaar en transparant Waarom zou een bedrijf mij vertrouwen als Team Player Leiderschapsvraagstukken te complex geworden Communicator Uitleggen, vertalen, inspireren 41

42 Problemen van eigentijds leiderschap Niet luisteren (waarnemen) Niet waardevrij interpreteren Niet in staat (met relevantie) te inspireren Niet transparant Niet congruent Teveel erebaantjes en niet dienstbaar Geen aansprekende visie Een echte leider begeleidt mensen om ze beter te maken dan hemzelf 42

43 Elke leider heeft te maken met paradigma s Voorbeelden op dia 43

44 Leiderschap heeft vier kenmerken 1. Visie (Gepassioneerd Dromen) 2. Dienend Besturen 3. Godgericht Beschouwen 4. Medemenselijk Herderen 44

45 Leiderschap herdert. tijdens de tocht van nu naar straks Tijd Huidige situatie analyse Processen = 30% Structuur = 10% Mensen = 60% Gewenste situatie Inspirerend en duidelijk Plannen 45

46 De grootste valkuil Leiderschap is nooit een doel op zich Maar een middel in dienst van een doel! LEIDERSCHAP IS WAT ANDERS DAN DE BAAS SPELEN Leiderschap is dienstbaar zijn aan het realiseren van een opdracht of een droom. 46

47 Leiderschap is nooit mono De Visionair De Herder Leiderschap met 4 kenmerken De Manager De Beschouwer 47

48 Kenmerken van de Visionair Dromen Enthousiasmeren Inspireren Innoveren Wat zijn de valkuilen? 48

49 Kenmerken van de manager Doelgerichtheid Planning en organisatie Procesgericht Samenhang in het oog houden Wat zijn de valkuilen? 49

50 Kenmerken van de beschouwer/leraar? Goed kunnen analyseren Sterk in lessen trekken Goed in theoretische concepten Goed oog voor wortels, identiteit en cultuur Valkuilen? 50

51 Kenmerken van de herder? Goed aanvoelen van sfeer Aandacht voor mensen Gevoel voor cultuur Oog voor de kern van weerstand Valkuilen? 51

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8 Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem Informatie en bestellen Impuls van Hamelstraat 62 3762 JE Soest 035-6033344 info@impulsonline.nl http://www.impulsonline.nl

Nadere informatie

Bijbelstudie over Profetie

Bijbelstudie over Profetie Bijbelstudie over Profetie Een profeet is iemand die regelmatig (en dat kan op allerlei manieren door beelden, visioenen, wijsheid, kennis, een hoorbare of onhoorbare stem) inzicht krijgt in het plan van

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1. Ton van der Pennen. Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB

Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1. Ton van der Pennen. Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1 Ton van der Pennen Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB 1 Deze monografie is een uitsnede en bewerking van hoofdstuk 5 van het boek

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Terreinverkenning DOSSIER

Terreinverkenning DOSSIER DOSSIER Terreinverkenning Wat betekent het om vandaag leider te zijn? Wat is nodig om nu en in de toekomst organisaties te leiden? Langs alle kanten horen we dat we in complexe tijden leven, waar veranderingen

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Geachte medegelovige, Ik waardeer uw bezorgdheid voor mij en jouw bereidheid om problemen aan te halen die u tot bezorgdheid hebben

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher 2 Het Woord Het Woord van God geeft richting in jouw leven Henri Hüpscher 2000, 2004 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Evangelische gemeente De Fontein 1

Evangelische gemeente De Fontein 1 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen

Nadere informatie

in Christus Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1

in Christus Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 De positie van de vrouw in Christus Joke de Jong PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 De positie van de vrouw in Christus Naar Gods beeld geschapen Gen.1:26a, 27 (NBV):God

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

6. Een eeuwige toekomst - Het sterven is voor mij winst, zegt Paulus. Ervaar je dat ook zo? - Is het uitzicht op de hemel je eigen geworden?

6. Een eeuwige toekomst - Het sterven is voor mij winst, zegt Paulus. Ervaar je dat ook zo? - Is het uitzicht op de hemel je eigen geworden? Vragen bij De hemel dichterbij (dr. P.J. Visser) 1. Onderweg - Hoeveel keer (per dag, per week, per maand) ben je je ervan bewust dat het leven op aarde eindig is? - Wat denk je dat het leven je nog allemaal

Nadere informatie

DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP:

DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP: 1/10 DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP: EEN BESPREKING Verantwoording Het boek van Stephen R. Covey De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, origineel The Seven Habits of Highly

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie