HANDLEIDING ZORG. Versie 1.3 dd 17/01/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING ZORG. Versie 1.3 dd 17/01/2014"

Transcriptie

1 HANDLEIDING ZORG Versie 1.3 dd 17/01/2014 Versie 2.0 dd 12/01/2015

2 Inhoudstabel 1 ZORG VIA GEGEVENS LEERLINGEN LEERLINGDOSSIER STANDAARD DOSSIER TOEVOEGEN FORMULIER TOEVOEGEN FORMULIER BEKIJKEN OF AANPASSEN ACTIES TOEKENNEN ZORGACTIES OPVOLGEN EN AFSLUITEN EEN ZORGDOSSIER TOEVOEGEN VOOR EEN KLAS BIJLAGES BEHEREN BIJLAGES CONSULTEREN PER CATEGORIE OPLOPEND OF AFLOPEND SORTEREN ZORGDOSSIER AFDRUKKEN OBSERVATIES OP LEERPLANDOELEN LEERLINGGEGEVENS AMBRASOFT ZORG VIA AGENDA OBSERVATIE TIJDENS DE LES INVOEREN DOELENEVALUATIE INPLANNEN DOELENEVALUATIE UITVOEREN LES EVALUEREN OVERZICHT PER LEERLING RAADPLEGEN MELDINGEN OP HET ZORGDOSSIER TOETSEN RAADPLEGEN RAPPORTEN RAADPLEGEN INSTELLINGEN DOOR BEHEERDER IFV TOETSEN EN RAPPORT IN GEGEVENS LEERLINGEN BEHEER VAN GEGEVENS LEERLINGEN DOOR ZOCO OF BEHEERDER ZORGTYPE TOEVOEGEN AAN HET LEERLINGENDOSSIER STAP 1: GA NAAR HET BEHEER VAN DE ZORGTYPES IN HET TABBLAD ZORGTYPES VAN GEGEVENS LEERLINGEN STAP 2: MAAK EEN NIEUW ZORGTYPE AAN IN DE MAPPENSTRUCTUUR

3 6.1.3 STAP 3: GEEF UW LEERKRACHTEN DE NODIGE RECHTEN OM DIT ZORGTYPE TE KUNNEN GEBRUIKEN FORMULIEREN AANMAKEN FORMULIER TOEVOEGEN FORMULIER OPMAKEN - BASISINFORMATIE HOOFDSTUKKEN TOEVOEGEN VRAGEN TOEVOEGEN WERKEN MET ICOONTJES OP HET FORMULIER TEST HET FORMULIER SCHOOLEIGEN ICONEN TOEVOEGEN FORMULIEREN BEHEREN OVERZICHT: BIJ WELKE LEERLINGEN WERD DIT FORMULIER REEDS INGEVULD? EEN FORMULIER NON-ACTIEF ZETTEN RECHTEN INSTELLEN OP ZORGTYPES EN FORMULIEREN LAY-OUT OP MAAT HELPDESK EN OPLEIDING

4 1 Zorg via gegevens leerlingen 1.1 Leerlingendossier ga via menu naar gegevens leerlingen Standaard dossier toevoegen Om een zorgdossier toe te voegen klik je op de naam van de leerling in de linker kolom en daarna op de groene + 4

5 Kies een begeleidingstype (dit is de map waaronder een zorgdossier komt) 2. Kies het standaardformulier 3. Geef een duidelijke titel en koppel eventueel een bijlage (vb een brief, testverslag, ) 4. Noteer je standaard verslag 5. Klik op opslaan Formulier toevoegen Je kan eerste het zorgtype kiezen en daarna eventueel het formulier. Een formulier kan klaargezet worden door de zoco of de beheerder. Het maken van schooleigen formulieren is mogelijk. Dit wordt verder in deze handleiding uitgelegd. Er zitten een aantal voor-gedefinieerde formulieren in iomniwize/ikklik. 5

6 Kies een begeleidingstype. 2. Kies een formulier. 3. Voeg eventueel een bijlage toe. 4. Vul het formulier in. 5. Klik op volgende om naar het volgend hoofdstuk van het formulier te gaan. 6. Klik op opslaan Formulier bekijken of aanpassen De inhoud van het begeleidingstype kan je consulteren door de typedossiers open of dicht te klappen via de plus- en min icoontjes. 6

7 Via de volgende icoontjes kunt u: het formulier aanpassen een bijlage toevoegen een reactie toevoegen het document verwijderen het document afdrukken Acties toekennen Bij elk zorgdossier kan je acties toekennen Kies een persoon aan wie je de actie wil geven (staat de persoon niet in de lijst dan kreeg die van de beheerder geen rechten op de klas). 2. Selecteer een einddatum voor de actie. 3. Geef de actie duidelijk in. 4. Wil je nog iemand een actie geven, klik dan op de blauwe plus. 5. Klik op opslaan. 7

8 Acties die zijn toegewezen komen op de startpagina van de persoon die de actie kreeg. Openstaande actie staan in het rood in het zorgdossier. Opgevolgde acties staan in het groen in het zorgdossier Zorgacties opvolgen en afsluiten Op de startpagina staan alle open zorgacties. Klik op het slotje om de actie te bekijken of af te sluiten. 8

9 Na Toepassen is de actie weg op de startpagina, en is ze groen in het zorgdossier. Typ hier eventuele commentaar Een zorgdossier toevoegen voor een klas Dit gebruiken we enkel voor het toevoegen van rapportformulieren. Zie verder in de handleiding. Wanneer je dit doet voor een zorgdossier dan zal elke aanpassing bij leerling A ook genoteerd worden bij leerling B, C, D, Bijlages beheren Gegevens die je niet wil koppelen aan een zorgdossier kunnen hier toegevoegd worden. 9

10 Klik op de groene plus om een bijlage toe te voegen. Blader naar de map waarin de gegevens zich bevinden. Je kan aanvinken of deze bijlage periodeonafhankelijk is of niet. Deze bijlages vindt u hier Bijlages consulteren per categorie Indien je slechts met enkele zorgtypes wilt werken kan je deze hieronder aanvinken. Daarna klik je op gegevens vernieuwen. 10

11 Stap 2 : klik op gegevens vernieuwen Stap 1 : vink 1 of meerdere types aan Oplopend of aflopend sorteren Je kan de formulieren oplopend of aflopend in de tijd ordenen. Wanneer je kiest voor categorie staan ze per zorgtype Zorgdossier afdrukken Kies een leerling. Selecteer de passende zorgtypes en pas eventueel de start en einddatum aan. Klik bovenaan in de balk op het icoontje van de printer om af te drukken. Je kan ook afzonderlijke dossiers of formulieren afdrukken door op het printertje te klikken per dossier of formulier. 11

12 1.2 Observaties op leerplandoelen Wanneer je via de agenda tabblad zorg een observatie heb toegevoegd op leerplandoel niveau kan je het overzicht per leerling bekijken door hier te klikken. Zie verder in deze handleiding hoe je een observatie op doelstellingen kan toevoegen Zorg via agenda. Kies het leerplan, eventueel leergebied en domein in klik op de printer. Er wordt een pdf document gemaakt. 12

13 Op dergelijk overzicht kan je per kind alle observaties op leerplandoel bekijken. Zeker interessant voor kinderen met handelingsplannen of als extra opvolging ifv M-decreet. 1.3 Leerlingengegevens Via het tabblad leerlingengegevens kan je per kind o.a. het adres en contactgegevens van de ouders en andere personen consulteren. Gebruikt de school Informat als schooladministratiesysteem, dan worden deze gegevens gevuld via het leerlingenprogramma van het secretariaat. Gebruikt de school een ander systeem, dan zal de beheerder deze gegevens kunnen aanvullen. 13

14 1.4 Ambrasoft Wanneer je een Plantynmethode gebruikt voor Taal of Wiskunde dan krijg je gratis Ambrasoft online beschikbaar voor je leerlingen. Indien je een andere methode gebruikt kan je Ambrasoft online bestellen. Alle oefeningen die de leerlingen maken in hun eigen Ambrasoft account worden teruggekoppeld naar het centraal zorgsysteem van Iomniwize. Op die manier zijn alle resultaten van het huidige schooljaar beschikbaar. Je kan ook alle oefeningen bekijken per week, maand of jaar met de gedetailleerde info over de vorderingen van de leerlingen. 14

15 2 Zorg via agenda Binnen een activiteit in je agenda kan je werken met doelstellingen uit het leerplan of doelenboek (voor ovsg). Via het tabblad zorg kan je meerdere zorgactiviteiten registreren. 2.1 Observatie tijdens de les invoeren Wanneer je bij één of meerdere leerlingen een algemene observatie wil noteren, doe je dit via observatie tijdens de les invoeren. Klik de leerling(en) aan voor wie je eenzelfde observatie wil invoeren. Klik daarna op observatie noteren. 15

16 Vul je observatie in en klik op bewaren. Je observatie wordt per leerling doorgestuurd naar het zorgdossier dat je via gegevens leerlingen kan consulteren. Op die manier komen je observaties samen in een overzicht wat een schat aan informatie bevat bij de voorbereiding van een MDO, oudercontact, overgangsgesprek, 16

17 2.2 Doelenevaluatie inplannen Wanneer je bepaalde leerlingen heel gericht wil observeren op basis van doelen kan je deze eerst inplannen. Indien gewenst kan je ze daarna ook direct uitvoeren. Soms wil je echter eerst inplannen en pas later uitvoeren. Als je een observatie inplant en nog niet hebt uitgevoerd, dan staat die op je startpagina. 17

18 Herinnering op de startpagina : 2.3 Doelenevaluatie uitvoeren Je kan de doelenevaluatie uitvoeren via de startpagina of via het agendablokje. Klik op evaluatie uitvoeren. Die leerlingen die je geselecteerd hebt kan je nu screenen. Gebruik de kleurcodes en voeg eventueel een opmerking toe. 18

19 Alles wat je hier ingeeft gaat rechtstreeks door naar het zorgdossier van de leerling. De doelen uit het leerplan kan je consulteren via de printer bij observaties op leerplandoelen. 2.4 Les evalueren 19

20 2.5 Overzicht per leerling raadplegen Evaluaties op doelen uitvoeren of raadplegen Observaties wijzigen of raadplegen Acties toekennen Toegekende acties komen ook hier weer op de startpagina van de betrokken persoon en in het zorgdossier in het rood of groen. 20

21 3 Meldingen op het zorgdossier Wil je steeds op de hoogte blijven van de wijzigingen in het zorgdossier van je leerlingen? In de rechterbovenhoek van je scherm klik je door naar Mijn meldingen. Je kan meldingen instellen per klas, per leerling en per zorgtype. 21

22 Vink het oranje icoontje aan indien je deze meldingen per wilt ontvangen. Indien je dat wenst, voeg dan dit adres ook toe via menu instellingen gebruikersprofiel adressen. Vink het blauwe icoontje aan indien je de wijzigingen in het zorgdossier via een intern bericht wilt ontvangen. Klik op Opslaan en sluiten. Nieuwe berichten verschijnen rechts op het startblad. Indien je voor een bepaalde leerling of leerlingen op de hoogte wil blijven van aanpassingen op 1 of meerdere zorgtypes dan kiest je : 1. Specifieke leerling, 2. uit een vestiging 3. uit een klas 4. Selecteer de leerling(en) 5. Selecteer zorgtype(s) In onderstaand voorbeeld wens ik telkens een intern bericht te krijgen als er iets wijzigt aan het IHP (individueel handelingsplan) van Jana en Larissa uit K3. 22

23 23

24 4 Toetsen raadplegen Hier kan je de resultaten van de toetsen per leerling raadplegen. 3.Klik hier voor een PDF 2.Selecteer een rapport 1.Selecteer een leerling 5 Rapporten raadplegen Hier kan je de rapporten per leerling enkel raadplegen. 24

25 2.Selecteer een rapport 1.Selecteer een leerling 5.1 Instellingen door beheerder ifv toetsen en rapport in gegevens leerlingen Om de Toetsen en de rapporten op deze manier te consulteren is het nodig dat de beheerder een aantal instellingen correct plaatst. Ga naar vakken en proeven, periodes en klik op het afdrukinstellingen icoontje. 25

26 Vink Activeer LP/Mail als u de rapporten wil mailen naar de ouders. Vink publiceer proeven aan als u de proeven in het zorgdossier wil consulteren. Beheer Gegevens leerlingen 6 Beheer van gegevens leerlingen door zoco of beheerder 6.1 Zorgtype toevoegen aan het leerlingendossier Een beheerder kan zelf nieuwe rubrieken of zorgtypes toevoegen aan het leerlingendossier Stap 1: Ga naar het beheer van de zorgtypes in het tabblad Zorgtypes van Gegevens leerlingen De mappenstructuur aan de linkerzijde van het scherm geeft een overzicht van de verschillende zorgtypes die beschikbaar zijn voor leerkrachten in het leerlingendossier: van evaluatieformulieren tot genormeerde testen, tot MDO en medische opvolging... 26

27 6.1.2 Stap 2: Maak een nieuw zorgtype aan in de mappenstructuur o Klik de hoofdmap aan met de rechtermuisknop. o Geef het zorgtype een passende naam Stap 3: Geef uw leerkrachten de nodige rechten om dit zorgtype te kunnen gebruiken Na het aanmaken van het zorgtype moet u het nieuwe zorgtype beschikbaar maken voor alle leerkrachten op uw school. Dit doet u door met de rechtermuisknop op het zorgtype te klikken en te kiezen voor overzicht rechten. Vink het knopje rolrechten aan en ken de nodige collega s de juiste rechten toe met de groene vinkjes. 27

28 Het nieuwe zorgtype is nu beschikbaar in het leerlingendossier voor de nodige leerkrachten. Wanneer u nu een zorgitem toevoegt aan het leerlingendossier, is het zorgtype beschikbaar onder de sectie begeleidingstype. Let op! Enkel de beheerder kan zorgtypes aanmaken! Je kan ook het recht beheer op een zorgtype aan een gebruiker of groep geven zodat deze persoon zorgformulieren kan ontwerpen. 6.2 Formulieren aanmaken Formulier toevoegen Je kan op het iomniwize platform ook schooleigen formulieren ontwikkelen. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het zorgtype waaronder het formulier thuishoort. o Kies voor Nieuw en selecteer Formulier. o Geef het formulier een passende naam. Klik het formulier aan in de mappenstructuur, en komt terecht in de module waarin het formulier kan ontwikkeld worden. Het aanmaken van een formulier heeft 2 tabbladen. Onder het eerste tabblad Formulier geef je de basisinformatie en de structuur weer van het formulier. In het tweede tabblad Vragen voeg je de vragen toe. 28

29 6.2.2 Formulier opmaken - basisinformatie Op het eerste tabblad voer je de basisinformatie van het formulier toe. o o o De naam is de titel van het formulier. De omschrijving komt als ondertitel bij het formulier. beslis hier ook of het formulier al dan niet steeds van begin tot einde moet worden ingevuld en of de ingevoerde gegevens in het formulier al dan niet later gewijzigd mogen worden. o o Je kan het formulier baseren op een bestaande stylesheet. Je kan ook iconen selecteren, die je wenst te gebruiken in het formulier Hoofdstukken toevoegen Brengt structuur in het formulier door het toevoegen van hoofdstukken. Hoofdstuk Een hoofdstuk is een subsectie in het formulier. Elk hoofdstuk komt overeen met een nieuwe pagina in het formulier. Een hoofdstuk kan bestaan uit verschillende vragen. Geef elk hoofdstuk een titel en een volgorde in het formulier. B 29

30 6.2.4 Vragen toevoegen Op het tweede tabblad Vragen kan je verschillende soorten vragen toevoegen in het gewenste hoofdstuk, in de gewenste volgorde. 1. Voeg een vraag toe met het groene plusteken. 5. In welk hoofdstuk moet de vraag moet terecht komen? 2. Beslis welke plaats de vraag moet innemen in het hoofdstuk...volgorde )plusteken. 3. Noteer de vraag. 4. Kies het type vraag u wilt maken. 6. Noteer hier een toelichting. 7. Moet de vraag al dan niet afgedrukt worden wanneer ze niet werd ingevuld? Moeten niet gekozen antwoorden al dan niet worden afgedrukt? o Bouw het formulier op naar wens: o Vooral bij multiple choice worden steeds dezelfde antwoorden gebruikt.! Om antwoorden te kopiëren, gebruikt u dit icoon: 30

31 Via het veld Type vraag kiest je uit onderstaande soorten vragen: Multiple choice Voeg onderaan het scherm de mogelijke antwoorden toe. Op het formulier ziet dit er zo uit: 31

32 Multiple choice met meerdere antwoorden Bij dit type vraag Multiple choice met meerdere antwoorden kan je volgende opties aanvinken: Voeg onderaan het scherm de mogelijke antwoorden toe: Op het formulier ziet dit er zo uit: Ja-nee vraag Bij een ja-nee vraag kan je geen antwoorden toevoegen. Het antwoord op de vraag is steeds ja of nee. Op het formulier ziet dit er zo uit: 32

33 Open vraag Je kan zelf tekst intikken in een groter tekstkader zonder opmaakknoppen. Op het formulier ziet dit er zo uit: Tekstveld Je kan zelf tekst intikken in een kadertje. Dit is ideaal voor het invullen van korte waarden of woorden. Op het formulier ziet dit er zo uit: HTML- vraag Je kan hier zelf tekst intikken en gebruik maken van opmaakknoppen. Op het formulier ziet dit er zo uit : 33

34 Waardering Een waarderingsvraag wordt uitgedrukt in een aantal sterren. Geef zeker aan wat de maximale waardering is. Op het formulier ziet dit er zo uit: Tabel Indien je een tabel wil toevoegen kiest u als stylesheet default. Anders is de tabel niet zichtbaar op een afdruk. Open het tabblad Vragen. 34

35 Klik op de groene plus om een vraag toe te voegen. Geef de volgorde van de vraag. aan met een cijfer. Noteer de naam van de vraag. Kies een tabel. Selecteer het hoofdstuk. Vink aan wat past. Sla de vraag op. Trek het onderste vak hier omhoog. Klik telkens op de groene plus om een kolom toe te voegen. 35

36 Geef de breedte in. De breedte van alle kolommen samen is maximum 100%. Kies de volgorde en de naam. Open het tabblad Vaste rijen. Klik op de groene plus op rijen toe te voegen. U kunt eender welke vak in de tabel al dan niet invullen en sla de gegevens dan op. Op het formulier ziet dit er zo uit : Let op! Per hoofdstuk kan je slechts 1 tabel invoegen Handtekening Indien je een formulier wil afdrukken en laten ondertekenen. Voeg een vraag toe en vul de nodige gegevens zoals hieronder in. 36

37 Klik op de groene plus om een ondertekenaar toe te voegen. Voeg 1 of meerdere ondertekenaars toe door op de groene plus antwoord toevoegen te klikken. U ziet het resultaat alleen op de afdruk van het formulier Werken met icoontjes op het formulier Wanneer je wil dat er icoontjes verschijnen op de afdruk bij het beantwoorden van multiple choice vragen in het formulier, kies dan bij het definiëren van het formulier bij stylesheet voor keuzelijst met icoontjes en kies er de gewenste iconenset uit. 37

38 Maak multiple choice vragen aan in je formulieren. Een icoon komt overeen met de A, B of C van je iconen vb. A = zeer goed De waarde die de leerkrachten zien bij het invullen is de waarde die je bepaald hebt bij de antwoorden op je multiplechoice vragen vb. Zeer goed Iconen worden enkel afgedrukt en worden dus nooit op het scherm getoond. Vul in : 38

39 Druk af : Test het formulier Een formulier kan niet meer kan aangepast worden indien dit formulier reeds in gebruik is, m.n. als het reeds werd toegevoegd bij een leerling. Het is dus van groot belang dat je het formulier eerst test. 39

40 6.2.7 Schooleigen iconen toevoegen Via menu instellingen Ga je naar de rubriek rapporten en icoonsets. Klik op de groene plus om een icoonset toe te voegen. Geef deze icoonset een naam. Blader naar de map waar je iconen zijn opgeslagen en voer ze 1 per 1 in. 40

41 6.3 Formulieren beheren Overzicht: Bij welke leerlingen werd dit formulier reeds ingevuld? Een formulier kan niet meer aangepast worden als het reeds in gebruik is bij een leerling. Als je het formulier toch wil aanpassen, moeten de gegevens eerst bij de leerling(en) in kwestie verwijderd te worden. Om snel na te gaan bij welke leerling(en) het formulier in gebruik is, klikt je op overzicht formuliergebruik. TIP OPVOLGEN VAN LEERLINGEN MET EEN SPECIFIEKE PROBLEMATIEK Maak een speciaal formulier aan voor leerlingen met een specifieke problematiek, zoals dyslexie, dyscalculie Door via de knop Overzicht formuliergebruik een lijst op te vragen van de leerlingen voor wie het formulier in gebruik is, beschikt u meteen over een overzicht van de leerlingen met deze specifieke zorgnoden of leerstoornissen en wanneer en door wie zij het laatst werden geëvalueerd. 41

42 6.3.2 Een formulier non-actief zetten Rechten instellen op zorgtypes en formulieren Zorg ervoor dat de juiste leerkrachten de juiste rechten hebben op de evaluatieformulieren en zorgtypes. Klik in het tabblad zorgtypes met de rechtermuisknop op het zorgtype en kies voor overzicht rechten. Vink het knopje rolrechten aan en ken de nodige collega s de juiste rechten toe met de groene vinkjes. Dit is een voorbeeld van het zorgtype MDO Lay-out op maat De lay-out van deze formulieren kan naar de wens van de school worden aangepast tegen betaling. Neem hiervoor contact op met de helpdesk. 42

43 7 Helpdesk en opleiding Alle vragen i.v.m. leerplanversies, didactiek en werkwijze iomniwize en ikklik kunnen gevraagd worden via : of telefonisch via de Plantynhelpdesk 015/ Aanvragen voor opleiding gaan via de Plantyn. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met of via telefoon 015/

HANDLEIDING ZORG. Versie 1.3 dd 17/01/2014. Versie 2.0 dd 12/01/2015

HANDLEIDING ZORG. Versie 1.3 dd 17/01/2014. Versie 2.0 dd 12/01/2015 HANDLEIDING ZORG Versie 1.3 dd 17/01/2014 Versie 2.0 dd 12/01/2015 Versie 3.0 dd 01/03/2017 Inhoudstabel 1 ZORG VIA GEGEVENS LEERLINGEN... 4 1.1 LEERLINGENDOSSIER... 4 1.1.1 STANDAARDFORMULIEREN TOEVOEGEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

HANDLEIDING. Communiceren via. Versie 1.1 dd. 29/01/2014

HANDLEIDING. Communiceren via. Versie 1.1 dd. 29/01/2014 HANDLEIDING Communiceren via & Versie 1.1 dd. 29/01/2014 iomniwize / ikklik Communicatie Een nieuwe module 2 Inhoudstabel 1 EEN NIEUWE MODULE... 4 2 POSTVAK... 5 2.1 POSTVAK IN... 6 2.2 EEN NIEUW BERICHT

Nadere informatie

HANDLEIDING KVS. versie 2.0 dd 15/4/15

HANDLEIDING KVS. versie 2.0 dd 15/4/15 HANDLEIDING KVS versie 2.0 dd 15/4/15 Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 BEHEER KVS... 4 3 HET KVS OPENEN... 4 4 DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN... 5 4.1 INVULLEN OBSERVATIESCHEMA PER THEMA... 5 4.2 INVULLEN

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEERDER

HANDLEIDING BEHEERDER HANDLEIDING BEHEERDER Versie 0.2 dd 31/8/11 Versie 0.3 dd. 11/4/2012 Versie 1.0 dd. 2/7/2012 Versie 1.1 dd. 24/8/2012 Versie 2.0 dd. 06/01/2013 Versie 3.0 dd 12/11/2015 1 AAN DE SLAG ALS BEHEERDER... 3

Nadere informatie

HANDLEIDING LVS. versie 2.0 dd 15/4/15

HANDLEIDING LVS. versie 2.0 dd 15/4/15 HANDLEIDING LVS versie 2.0 dd 15/4/15 Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 BEHEER LVS... 3 3 HET LVS OPENEN... 4 4 INGEVEN VAN DE LVS RESULTATEN... 5 4.1 LEZEN... 5 4.2 SPELLING... 6 4.3 WISKUNDE... 7 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Aan de slag met de vernieuwde iomniwize

Aan de slag met de vernieuwde iomniwize Aan de slag met de vernieuwde iomniwize STAP 1 : inloggen via www.iomniwize.be kan je nog steeds inloggen met je vertrouwde login en wachtwoord. Je komt op deze startpagina terecht. STAP 2 : mijn profiel

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

iomniwize: tip 1: Les- en methodefiches in uw agenda plannen, lessen verwijderen en uw eigen favoriete mappen instellen

iomniwize: tip 1: Les- en methodefiches in uw agenda plannen, lessen verwijderen en uw eigen favoriete mappen instellen 5 belangrijke verbeteringen aan iomniwize iomniwize: tip 1: Les- en methodefiches in uw agenda plannen, lessen verwijderen en uw eigen favoriete mappen instellen... 1 iomniwize: tip 2: Duidelijke navigatie

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

HANDLEIDING voor kleuter

HANDLEIDING voor kleuter HANDLEIDING voor kleuter GO! en OVSG www.iomniwize.net Versie 5.0 dd. 30/10/14 Versie 6.0 dd 30/11/2015 (incl zorg) Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 1 INLEIDING... 4 2 OPSTARTEN ALS GEBRUIKER... 5 2.1 INLOGGEN...

Nadere informatie

Handleiding Elektrocrack

Handleiding Elektrocrack Handleiding Elektrocrack Homepagina 2 Log in 3 Dashboard 4 Quiz aanmaken 5 Filter 6 Vragen 7 [i] Detail 8 Mijn Quiz 9 Dashboard 11 Documenten 12 Offline versie 13 Speel het spel 14 Spelvenster 15 Opties

Nadere informatie

HANDLEIDING voor kleuter

HANDLEIDING voor kleuter HANDLEIDING voor kleuter GO! en OVSG www.iomniwize.net Versie 5.0 dd. 30/10/14 Versie 5.1 dd 6/11/2014 Versie 5.2 dd 4/12/2014 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 1 INLEIDING... 4 2 OPSTARTEN ALS GEBRUIKER...

Nadere informatie

Inleiding. Instellingen. Agendamodule

Inleiding. Instellingen. Agendamodule Inleiding Instellingen Agendamodule Inhoudsopgave 1. Starten in Omniwize 2 a) opstarten en inloggen 2 b) mijn profiel wijzigen (enkel nodig bij eerste gebruik) 2 2. Een kleine rondleiding door het programma

Nadere informatie

HANDLEIDING OUDER.SFEVERGEM.BE

HANDLEIDING OUDER.SFEVERGEM.BE HANDLEIDING OUDER.SFEVERGEM.BE ICT SFEVERGEM 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel...2 2 Werkwijze...3 3 Minimale vereisten...3 4 Inloggen op de site...4 4.1 Surf naar de link ouder.sfevergem.be...4 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

HANDLEIDING KLASSCREENING

HANDLEIDING KLASSCREENING HANDLEIDING KLASSCREENING Versie 1.0 dd 12/01/2017 Versie 1.1 dd 11/04/2017 Versie 1.2 dd 8/05/2017 Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 1.1 EEN BLIK OP DE KLASSCREENING... 3 1.2 EÉN DOEL: SNEL EN EFFICIËNT SCREENEN...

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEERDER

HANDLEIDING BEHEERDER HANDLEIDING BEHEERDER Versie 0.3 dd. 11/4/2012 Versie 1.0 dd. 2/7/2012 Versie 1.1 dd. 24/8/2012 Versie 2.0 dd. 06/01/2013 Versie 3.0 dd 12/11/2015 Versie 3.1 01/03/2019 1 De opstartprocedure... ERROR!

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar www.scoodle.be. Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar www.scoodle.be. Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal bij een Plantynmethode naar

Nadere informatie

Aan de slag met de vernieuwde ikklik

Aan de slag met de vernieuwde ikklik Aan de slag met de vernieuwde ikklik STAP 1 : inloggen Via www.ikklik.net kan je nog steeds inloggen met je vertrouwde login en wachtwoord. Je komt op deze startpagina terecht. STAP 2 : mijn profiel Voor

Nadere informatie

Klassenraad of overleg aanmaken

Klassenraad of overleg aanmaken Klassenraad of overleg aanmaken Wat? Een overleg is een dynamisch formulier met een eigen sjabloon per type, je kan deze types onbeperkt aanmaken via de maintenancemodule. Elk sjabloon heeft zijn eigen

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Infogids. SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.

Infogids. SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o. Infogids SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inloggen op smartschool... 5

Nadere informatie

handleiding 2008/2009

handleiding 2008/2009 handleiding 2008/2009 Online digitale foto s plaatsen en delen met familie en vrienden INHOUD Hoofdstuk 1 1.1 Aanmelden 2 1.2 Album aanmaken 2 1.2.1 Klassiek foto s plaatsen 2 1.2.2 Geavanceerd foto s

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Infogids. SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.

Infogids. SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o. Infogids SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inloggen op smartschool... 5

Nadere informatie

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school.

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school. Gebruikers toevoegen en verwijderen in iomniwize Deze handleiding is bedoeld voor scholen die enkel iomniwize gebruiken en niet Informat. Het aanmaken van een gebruiker verloopt altijd in twee stappen:

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina.

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. Leerpaden maken 1. Account en wachtwoord 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. 5. Structuur aanbrengen met stappen 6. Structuur aanbrengen

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins).

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). SNS zelf: http://interactief.plantyn.com/sns Beheersmodule: http://interactief.plantyn.com/sns/adminacc Na het inloggen met een docentenaccount

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar  Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal van Plantyn naar je hand te

Nadere informatie

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys Handleiding Plannen opstellen in ParnasSys Inhoud Groepsplan opstellen... 3 1. Groepsplan aanmaken... 3 2. Doelen en aanpak invullen... 4 3. Verslag uitvoering... 5 4. Verslag evaluatie... 5 Clusterplan/individueel

Nadere informatie

Handleiding Groeidocument

Handleiding Groeidocument Handleiding Groeidocument 1 april 2019 Handleiding Groeidocument 2 Inhoud Inloggen op www.groeidocument.nl... 3 Leerlingen... 4 Sorteren leerlingen... 4 Handmatig een nieuwe leerling aanmaken of vanuit

Nadere informatie

Voorzie iedere pagina van een titel. Je kan de titel uit het menu aanhouden. Een titel voeg je toe als volgt: 1. Klik op Element toevoegen.

Voorzie iedere pagina van een titel. Je kan de titel uit het menu aanhouden. Een titel voeg je toe als volgt: 1. Klik op Element toevoegen. Een Jimdo website Pagina s opvullen Je hebt je navigatie aangepast. Nu moet je ervoor zorgen dat de inhoud van de pagina s ook overeen komen met het menu. Om te beginnen wis je de inhoud die reeds op de

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten

Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten Inhoudstafel 1 Inleiding... 3 1.1 Installatie en systeemvereisten... 3 1.2 Handleiding Ambrasoft voor leerlingen en ouders... 3 1.3 Hulp... 3 2 Aanmelden via de

Nadere informatie

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad Inhoudstafel A. Aanmelden 2 B. Profiel en wachtwoord aanpassen 3 C. Smartschool via e-mail 4 D. Startpagina 5 E. Berichten lezen, opmaken, verzenden 6 F. Lessenrooster

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Advies: werk in Google Chrome of Firefox. Aan de slag met een groep mijn ParnasSys > selecteer de groep > knop groepskaart Wat wilt u doen?

Nadere informatie

Bloggen jullie ook? Je tikt in google blogger en je neemt de eerste webpagina www.blogger.com

Bloggen jullie ook? Je tikt in google blogger en je neemt de eerste webpagina www.blogger.com Bloggen jullie ook? 1. Wat is bloggen? Je maakt een weblog of plaats (overzicht) op het internet. Eigenlijk is het een eenvoudige eigen site op het internet in dagboekvorm. Het is niet moeilijk, je hebt

Nadere informatie

Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1

Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1 1 Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1 Inhoud: Inloggen Pagina 1 Algemeen Pagina 2 Berichten Pagina 2 Bericht bewerken, Linken Pagina 3-4 Plaatje toevoegen bericht Pagina 5-6 Bericht publiceren

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

1. overleg of MDO aanmaken

1. overleg of MDO aanmaken 1. overleg of MDO aanmaken Wat? Een overleg is een dynamisch formulier met een eigen sjabloon per type, je kan deze types onbeperkt aanmaken via de maintenancemodule. Elk sjabloon heeft zijn eigen lay-out

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

HANDLEIDING voor lager

HANDLEIDING voor lager HANDLEIDING voor lager GO! OVSG - VVKBAO www.iomniwize.net Versie 2.0 dd. 09/01/13 Versie 3.0 dd. 22/04/13 Versie 4.0 dd. 15/01/15 versie 5.0 dd. 30/11/2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Handleiding Voor Bedrijven

Handleiding Voor Bedrijven Handleiding Voor Bedrijven Versie 1-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. account 3 - Nieuw account aanmaken 2. Inloggen 5 - Op het beheersysteem 3. project 8 - Het aanmaken van een project 3b. project 14 - Biedingen

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het aanpassen van de teampagina s op www.witkampers.nl. Het doel van de website is

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Scoodle op je startpagina

Scoodle op je startpagina Werk je met een Plantyn methode én met Smartschool? Goed nieuws! Met de nieuwe Smartschoolintegratie tover je je Scoodle lerarenkits en klassen onmiddellijk op je startpagina van Smartschool. Met één klik

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

DGT Dynamics 2 - Handleiding

DGT Dynamics 2 - Handleiding DGT Dynamics 2 - Handleiding 1. Aanmelden 1. Ga naar http://dgtdynamics.digitopia.be/ (of http://www.pharmatopia.be voor apothekers) 2. Vul uw gebruikersnaam (e-mailadres) en uw paswoord in. De home pagina

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven via i-school

Handleiding online inschrijven via i-school Handleiding online inschrijven via i-school Algemeen Om in te loggen surf je naar www.i-school.be/login. Geef je gebruikersnaam en paswoord in en klik op inloggen. Betekenis icoontjes: Inschrijven Inschrijving

Nadere informatie

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Ga met uw internet browser naar de website http://artsen.somedi.be Klik op Inloggen e-lab Er opent zich een nieuw venster met de aanmeldpagina van CyberLab. Vul uw aanmeldingsnaam

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Home/startpagina... 3 2 Startpagina... 4 2.1 Statistieken... 5 2.2 Dossiers... 7 2.3 Berichten... 9 2.4 Uw collega's... 11 3 Zoeken naar dossiers... 12 3.1 Zoeken... 12 3.2

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO In het onderdeel Leerlingenbeheer kunt u: - Projectgroepen maken en daarin leerlingen plaatsen - De wachtwoorden van uw leerlingen beheren - Instellen of

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

De verschillende functies van de agenda (Hoofdmenu/Afspraken):

De verschillende functies van de agenda (Hoofdmenu/Afspraken): Modulekaart: Module Agenda Kaartnummer: 1 Versie: 1008 Algemeen: De agenda module maakt het mogelijk om centraal agenda s te registreren en deze gegevens door te zetten naar Outlook. Afspraken zijn terug

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie