Tekst: Manon van Omme

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tekst: Manon van Omme"

Transcriptie

1 Hoe mooi is het als je ziet dat leerlingen zich ontwikkelen richting zelfstandigheid. Dat ze relaties kunnen aangaan, kunnen delen en spontaan kunnen reageren. Veel scholen hebben doelen als zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en respectvolle omgang met anderen op de schooldeur staan. Hoe kun je Transactionele Analyse inzetten bij de begeleiding van leerlingen om dit te ondersteunen? Tekst: Manon van Omme Transactionele Analyse werkt vanuit een filosofische humanistische basis. Uitgangspunten zijn: De mens is goed: ik ben OK, jij bent OK. Iedereen kan denken. Een mens wil en kan zich van nature ontwikkelen en veranderen. Een mens heeft een aangeboren neiging tot autonomie, intimiteit en spontaniteit. Transactionele Analyse (TA) beschrijft en analyseert transacties. Transacties zijn alles wat er tussen mensen gebeurt. TA heeft een aantal modellen ontwikkeld om die processen, die plaatsvinden in het hier en nu, te beschrijven en beschouwen. Groot voordeel van de theorie is dat die gebruikmaakt van een ook voor leerlingen begrijpelijke taal. Vooral de herkenbaarheid en de toegankelijkheid van de TA maakt dat die (de begeleiding in) het onderwijs veel te bieden heeft, zowel impliciet als expliciet. Ik maak er zelf vrijwel dagelijks gebruik van op school, zowel in lessen als in begeleiding gesprekken. Samen met de schoolpsychologe heb ik TA-lessen voor onze leerlingen ontwikkeld. Mentoren geven die in de leerjaren 1 tot en met 3. Ook geef ik workshops op basis van TA, onder andere over motivatie, faalangst, samenwerken en studievaardigheden. Hoe geef je binnen school vorm aan zo n uitgangspunt? De begrippen uit de TA zijn gemakkelijk te vertalen naar de beleefwereld van leerlingen. Immers: iedereen wil gezien worden, sterker nog, gezien worden is een basisbehoefte. Dus wat gebeurt er als de klas nadenkt waarom het aapje zonder moeder doodging, terwijl het wel eten en drinken had gekregen? Dan roept al snel een brugklasleerling: Ik weet het al, hij mist liefde. En dan praat je daarna gemakkelijk over aandacht en over soorten aandacht. Hoe geef je iemand aandacht, hoe krijg je aandacht? De TA heeft het over aandacht en kent eenheden van erkenning en die noemen we strokes. Er zijn verbale en non verbale strokes. Er zijn positieve en negatieve, voorwaardelijke en onvoorwaardelijke, gemeende en plastic strokes. Die zijn in de praktijk allemaal makkelijk te herkennen.

2 Leerlingen weten allemaal wat het mooiste compliment is dat ze ooit kregen. Er is weinig aansporing nodig om elkaar complimentjes te geven. Leerlingen kunnen reflecteren op de strokes die ze van hun leraren en ouders krijgen. Welke ze geven en welke ze misschien missen. Samen over problemen praten, een knuffel van een vriendin: daar word je warm van. Niet gezien worden is één van de meest negatieve strokes op hun strookthermometer. Oneerlijk en arrogant gedrag ook. In een oefening maken ze reclame voor zichzelf. Ik ben rijk, zegt Anton. Maar dat is voor de kring niet de kern. Dat is wel handig, maar het is geen compliment voor jezelf. Kijk, dat je met jou goed kunt praten, dat is een echt compliment. En dat klopt, want daar wordt Anton warm van. Later die middag heeft Karin straf. Tijdens het nablijven maakt ze werk af en levert dat bij me in. Goed bezig, Karin, zeg ik. Waarop ze terugroept: En dat was een compliment! Uit een onderzoek onder vmbo-leerlingen bleek dat ze het bijna als vanzelfsprekend ervaren dat ze het te horen krijgen als ze iets verkeerd doen: Ik kan het immers niet. Als ze een compliment krijgen voor iets wat ze goed doen, zelfs bij een goed cijfer, zien ze dat vaak als toeval of geluk. In TA-termen noemen we dit een negatief strookfilter. Met enig nadenken realiseren leerlingen zich al snel dat ze sommige complimenten niet aannemen, maar juist wegfilteren met hun strookfilter. De klas gaat in de daaropvolgende week complimenten aan leraren en ouders geven. Liefst onvoorwaardelijk. Dat levert bijzondere reacties op. Verrassing, blijdschap. Soms heel onwennig. Ook een negatief strookfilter? In de tweede les gaat het over de basisposities. Die krijgen de vorm van vier brillen waarmee je naar situaties, iemand anders of naar de wereld kijkt. Iedere bril is een combinatie van hoe je jezelf ziet (plus of min) en hoe je naar de ander of de situatie kijkt (plus of min). De brillen zijn gebaseerd op eerdere ervaringen (levensscript). Je hebt alle vier de brillen wel eens op, maar de min-brillen moet je niet te lang ophebben. Met de plus-plus-bril zie je het meest: die geven de meeste opties. Leerlingen vertellen wanneer ze een bepaalde bril ophebben en wat het effect daarvan is: wat zie je er allemaal wel en niet mee. Willy vertelt: Ik denk dat iedereen wiskunde kan, behalve ik. Ik zie dan dat iedereen het snapt. Volgens mij denkt de lerares dat ik domme vragen stel (min-plus). Valentijn zegt: Mijn broer zit op het vwo en doet het goed. Ik niet, soms hebben mijn ouders zo n plus-min bril naar mij op. Op feestjes zegt mijn moeder dat mijn broer op het vwo zit en ik op de Werkplaats. Sam, de sportman: Ik ben goed in gym maar dan zit ik in zo n sukkelteam dat zijn best niet doet! De vmbo-3 klas denkt ook dat leraar Piet soms met een plus-min bril naar hen kijkt: Hij vindt ons minder dan de vwo-klas waar hij ook les aan geeft. Hij zegt dat zij dat allang afhadden. Ja, vindt ie t gek!? Leerlingen spelen situaties en anderen raden welke bril de spelers ophebben. Ook kijken ze hoe ruzie er met verschillende brillen uitziet. Kun je ruziemaken met een plus-plus bril? Jazeker! We kijken wat je kunt doen om van bril te

3 wisselen. Soms blijken leerlingen depressieve gevoelens te hebben. Dat levert medeleven en tips van de klas op. En ik neem ze apart om erover door te praten. Leerlingen zien soms zelfs het verband tussen de strokes en de brillen of basisposities. Ze merken dat ze nauwelijks strokes ontvangen met een min-plus of min-min-bril op. Marleen: Als je met je min-min bril alleen op je kamer gaat zitten of je broertje pesten, krijg je geen strokes. En ook geen andere bril. Leerlingen kunnen prima aangeven wat zij van ons als leraren nodig hebben. Elke keer weer noemen ze zeggen dat we het goed doen. Dat zijn de belangrijke, veel voorkomende voorwaardelijke strokes binnen het onderwijs. Daarnaast is onvoorwaardelijke stroken cruciaal. Het zíen van leerlingen - om wie ze zijn en willen worden is een voorwaarde om te kunnen leren en voor een gezond, pedagogisch leer- en leefklimaat. Rasheed, een Iraanse vluchteling, is in de derde ingestroomd. Hij kwam zich twee jaar geleden zelf aanmelden. Hij wilde filmregisseur worden en onze school leek hem creatief. De mentor van de vorige school gaf aan dat Rasheed nauwelijks praat over zijn problemen. Rasheed is intelligent maar presteert niet. Nederlands spreekt hij goed maar Engels beter. Hij durft uit beleefdheid niet door te vragen en is beïnvloedbaar door zijn omgeving. Hij wil er graag bij horen en lijkt daarin zichzelf te verloochenen. Na de les over basisposities, kwam hij bij me binnen. In trainingspak, ongeschoren, capuchon op. Hij wilde even praten want die min-minbril, die had hij op. Hij zag dat hij niet aan t werk kwam. Hij ontsnapte steeds uit het domein. Hij voelde zich aangetrokken tot de verkeerde vrienden met de foute klussen. Hij had ruzie thuis met zijn vader én hij had op straat zomaar iemand geslagen. Ik deug niet en de anderen ook niet. Hij wilde echter niet naar een lager niveau school want hij wilde veel geld verdienen, dat was heel belangrijk voor hem. Daarom werkte hij ook zoveel als kaartenverkoper langs de deuren. Maar als ik al zoveel heb meegemaakt en op de vlucht mensen heb zien sterven en twee nachten heb overleefd in een Duits bos zonder eten. Waarom lukt dit dan niet? In de derde les gaat het over één van de bekendste TA-modellen, de zogenoemde egotoestanden : Ouder, Volwassene en Kind. Die kun je praktisch gebruiken om gedachten, gevoelens en gedrag onder te verdelen. Het gaat hier vooral om de buitenkant, het zichtbare ervan, en nog niet zo zeer om de binnenkant. Bij de ouder hoort gedrag, gevoel en gedachten overgenomen van ouderfiguren. Bij het kind hoort gedrag, gevoel en gedachten uit eigen kindertijd. De volwassene denkt en handelt logisch vanuit het hier en nu. Leerlingen hebben wonderlijk snel door welke gevoelens, gedachten, uitspraken bij welke egotoestand horen. Ik heb lekker geen zin (K); Ik moet nu echt gaan leren (V); Wanneer hebben we de test? (V). De onderverdeling van de ouder in een kritische (KO) en een voedende, structurerende ouder (VO) en een kind in aangepast /rebels (AK) of natuurlijk kind (NK) is ook nog zinnig en haalbaar.

4 Leerlingen zien de plus- en min-kant van de toestanden snel. Ze worden vooral voel- en zichtbaar bij een intern dilemma. Leiria, klas 2, legt het mooi uit: Nou, dan denk ik, ik ga lekker msn-en (K) maar dan zegt een stemmetje: moet je niet leren? (KO). Doe ik later wel, denk ik dan (K). Dan wint dus meestal dat kind in mij. Maar soms denk ik ook: als ik nu eerst even een uurtje leer, ga ik daarna op de computer (V). En heeft mijn volwassen ik het mooi opgelost. Tom, klas 2, vertelt: Mijn moeder vraagt dan opeens s avonds: Moet je niet aan je huiswerk? (KO). Ik zeg dan: Nee hoor, we hebben toch nooit huiswerk (AK, rebels). Zo kun je allerlei situaties analyseren. Ik vraag dan bijvoorbeeld aan de groep hoe die moeder uit die kritische ouder-toestand kan komen. Wat kan zij doen, wat heeft zij daarvoor nodig,wat kan Tom doen? En wat kan Tom doen om in de volwassene-toestand te komen? We spelen dat dan weer na. Ook in oudergesprekken, waar leerlingen op de werkplaats zelf aan deelnemen, laat ik leerlingen mee denken en oplossingen aandragen. Zo praten we niet als volwassen over hen als kinderen (wat af en toe ook best mag, want dat zijn ze nog), maar mét hen. En zo kunnen, mogen en moeten zij ook een (mede)verantwoordelijkheid pakken. In de mentortraining spelen we lastige situaties met leerlingen en collega s uit. Een beginnende leraar: Dan denk ik: nu ga ik heel rustig als beginnend docent tegen mijn ervaren collega zeggen dat ik het vervelend vind dat zij de leerlingen eerder weg laat gaan(v). Maar dan zegt hij: Ja, en wie moet dan het hele expressielokaal opruimen? (KO) En dan zeg ik: OK, natuurlijk, ik begrijp het en schiet ik direct in mijn AK. Een leraar tegen een leerling die keer op keer niets doet: Ik word dan zo boos op zo n jongen (KO). Dan houd ik een hele preek en staat hij daar maar en zegt niets terug ( AK). In één-op-één begeleidingsgesprekken gebruik ik de complimenten, brillen (basisposities) en ouder-, volwassene- en kind-toestanden (egotoestanden) vaak om vragen te stellen. Welke bril had je op in die situatie? En met welke bril zou de ander ernaar gekeken hebben? Wat heb je nodig om het anders te zien? Welke compliment heb je niet gehad en zou je willen hebben?. Maar ik gebruik TA niet alleen expliciet in mentorlessen. Ik hanteer ook een soort Ik OK jij OK wij OK didactiek in mijn lessen. We doen allebei ons best en zetten ons dus allebei in. We werken en denken allemaal mee om het doel te behalen. We mogen fouten maken, geen zin hebben. We geven aan als het niet loopt of lukt. Ik bespreek dit van tevoren met de klassen om samen ons leercontract vast te stellen. Het contract; heldere afspraken, is een belangrijk uitgangspunt binnen TA. Enerzijds door zijn positieve, humanistische, ontwikkelingsgerichte visie en uitgangspunten en anderzijds door de heldere taal en modellen biedt Transactionele Analyse het onderwijs een krachtig en helder begeleidingsinstrument. En het is vaak nog leuk ook!

5 Opgedane en gelabelde leer- en levenservaringen (scriptovertuigingen ) van een leerling bepalen zijn strookpatronen en filters. In zijn gedrag (miniscript )komen deze tot uiting. We hoeven in het onderwijs geen diepgaande analyse te doen met leerlingen: als we kijken naar het gedrag in het hier en nu kunnen we deze patronen vaak al zien. Leerlingen die negatieve aandacht lijken te vragen(een negatief strookpatroon) zijn dit gewend. Het voelt vertrouwd, een compliment wordt weggefilterd of soms omgevormd zodat ze het weer negatief kunnen horen. Als je kou gewend bent en warmte krijgt, ga je de thermostaat lager zetten. Dat ben je gewend, het voelt vertrouwd en veilig. Deze leerlingen lijken anderen te provoceren tot het geven van negatieve strooks. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor hoe ze zich voelen bij de anderen. Niet uit vrije wil maar door een oud overlevingsmechanisme. Er zijn ook leerlingen die positieve strooks gewend zijn, zich daar goed bij voelen en er zelfs om vragen (positief strookpatroon). Deze leerlingen kunnen anderen complimenten geven. Ze zien hun eigen verantwoordelijkheid en die van de ander. Ze kunnen hun mening aanpassen aan de situatie. Ze hebben meer regie. Wanneer je als leerling opgroeit in een warm klimaat (school/leef/pedagogisch), ben je gewend aan hogere temperaturen dan wanneer je uit een kil klimaat komt. Als een leerling uit een warm klimaat het kouder krijgt, zet hij zijn thermostaat zelf hoger door het geven en nemen van positieve strokes. Manon van Omme is al meer dan 20 jaar als docent Duits werkzaam in het middelbaar onderwijs, waarvan de laatste twaalf jaar op de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven (Kees Boeke school). Daarnaast is zij mentor, geeft zij workshops aan collega s en begeleidt ze (beginnende) docenten. Bovendien is zij actief als trainer en coach buiten school. Manon heeft de 3-jarige opleiding TA gedaan bij de TA Academie en is bezig met haar afstudeertraject CTA Educational.

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden

Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden De mythe van de lovejunk Bert van Dijk Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 de lovejunk: kracht en zwakte Vier heldere uitgangspunten Het verhaal van

Nadere informatie

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4 Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4.1 Inleiding Ik weet al na drie seconden of ik met die man wil praten of niet. Deze uitspraak van een jongere uit Kanaleneiland illustreert een belangrijk

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger Dementie en regie De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals Professional Cliënt Mantelzorger Connie Klingeman Krista Coppoolse Jacomine de Lange Naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering, een krachtige methode om jongeren te begeleiden naar gedragsverandering.

Motiverende gespreksvoering, een krachtige methode om jongeren te begeleiden naar gedragsverandering. 1 Motiverende gespreksvoering, een krachtige methode om jongeren te begeleiden naar gedragsverandering. Artikel voor tijdschrift Zorgbreed (Garant 2014-2015) Over de auteur: Maarten Van de Broek heeft

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

- Wat gaat er om in de hersenen van een persoon met het NLD-syndroom.

- Wat gaat er om in de hersenen van een persoon met het NLD-syndroom. -Inhoud Inleiding Wat is het NLD-syndroom? Wat zijn de kenmerken van het NLD-syndroom? - Sociale omgang Problemen op school - Leervermogen - Wiskundige problemen - Het voortgezet onderwijs - * Verhaal

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden

Veiligheid en welbevinden HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Hoofdstuk 2 35 Mees (2 jaar) wil Janneke (9 maanden) aaien en kusjes geven. Janneke vindt het leuk maar ook een beetje spannend en kijkt

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER?

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? 2 Hoe praat ik met mijn puber? Hoe praat ik met mijn puber? Ouders willen graag een goede relatie met hun kind maar met opgroeiende tieners krijgen ze dikwijls te maken met

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag HOU ME VAST maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag Een handreiking voor begeleiders December 2010 Karine Hornain, gedragsdeskundige Ivo Meijer,

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie