Uw gebruiksaanwijzing. ONKYO A-9070

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. ONKYO A-9070"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding

2 Handleiding samenvatting: uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten. stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke pennen. op de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik alleen een verrijdbaar WAARSCHUWING VERRIJDBAAR ONDERSTEL onderstel, standaard, steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer het apparaat op een verrijdbaar onderstel staat, moet u dit bijzonder voorzichtig bewegen om te voorkomen dat S3125A het apparaat valt. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen. 15. Storingen die reparatie vereisen In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken: A. wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is; B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen; C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan; D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven om het apparaat te bedienen. Kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen; E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw beschadigd is; F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer de prestaties afnemen. 16. Voorwerpen en vloeistoffen Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat, want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat. Batterijen Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit. 18. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er minstens 30 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen. Door auteursrecht beschermde opnamen Uitgezonderd voor strikt persoonlijk gebruik, is het opnemen van door auteursrecht beschermd beeld- en geluidsmateriaal bij de wet verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouder. 2. Netstroomzekering De netstroomzekering bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat niet kunt inschakelen, moet u contact opnemen met een Onkyodealer. Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop. Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken nooit een schuurspons of chemische middelen zoals spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten of de opschriften van het voorpaneel kunnen verwijderen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste die staat vermeld op het achterpaneel van dit apparaat (bijv. Zorg dat de stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan worden (d. Voor modellen met de toets [POWER] of met de toetsen [POWER] en [ON/STANDBY]: Als u op de toets [POWER] drukt om de OFF-modus te selecteren, wordt het apparaat niet volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken. Voor modellen met alleen de toets [ON/STANDBY]: Als u op de toets [ON/STANDBY] drukt om de standby-modus te selecteren, wordt het apparaat niet volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken. 5. Denk om uw oren Voorzichtig: Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten. 6. Batterijen niet verhitten Waarschuwing: Batterijen (zowel herlaadbare accu s als losse batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren, dus stel ze niet bloot aan directe zonnestraling, vuur en dergelijke. 7. Raak dit apparaat nooit met natte handen aan Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er water of een andere vloeistof in het inwendige van het apparaat terechtkomen, laat u het dan inspecteren door uw plaatselijke Onkyo handelaar. 8. Omgang met het apparaat Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, zoals u het bij aflevering hebt aangetroffen. Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang achtereen op het apparaat liggen, want dat kan lelijke plekken op de ombouw achterlaten. Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik is, kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg warm worden. Dit is normaal en vormt geen probleem. Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd goed werken, dus we raden u aan het af en toe eens in te schakelen en even te gebruiken. Voor de Europese modellen Verklaring Van Conformiteit Wij, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, GROEBENZELL, DUITSLAND verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, dat het ONKYO produkt beschreven in deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de betreffende technische normen, zoals: EN60065, EN55013, EN55020 en EN , groebenzell, DUITSLAND K.

3 MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. Nl 3 Meegeleverde accessoires Controleer of u de volgende accessoires hebt: Afstandsbediening en twee batterijen Afstandsbediening (RC-830S). ) * In catalogi en op de verpakking geeft de letter bij het einde van de productnaam de kleur aan. de specificaties en de bediening zijn onafhankelijk van de kleur. Nl 4 Eigenschappen 140 W/Ch (4 ohm, 20 Hz - 20 khz, 0,05%, 2 kanaals aangestuurd, IEC) A WRAT (Geavanceerde breedbereik versterkertechnologie) DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry) Parallel balansversterker met geïnverteerde drietraps-darlingtonschakeling Symmetrische opstelling van Power Stage Vier grote µf condensators Zijdelings gemonteerde printplaatconstructie om trilling te verminderen Aparte digitale/analoge circuits Lage ruis statisch display PLL ultra lage signaalstoringstechnologie Aparte Wolfson 192 khz/24-bit DAC s (WM8742) voor L/R-kanalen Modus Direct Toonbesturing (Laag/hoog) Balansregeling Onafhankelijke hoofdtelefoon versterker Discrete fono-equalizer Phono-ingang (MM/MC) Functie klemtoon verwijderen*1 3 digitale ingangen (2 coaxiale en 1 optische) Goud-geplateerde RCA-ingangen, bewerkt in stevig koper Goud-geplateerde, kleurgecodeerde, transparante luidspreker aansluitpunten Display dimmer (Normaal/Dim) *1 Deze functie is alleen van toepassing op de volgende sampling-frequenties: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz. 22 De Geïntegreerde versterker gebruiken als een Voorversterker. 23 Voorversterkers en hoofdversterkers scheiden. 24 De Geïntegreerde versterker gebruiken als een Eindversterker. 43 Nl 6 Voor gebruik van de Geïntegreerde versterker Plaatsen van de batterijen De afstandsbediening gebruiken Richt de afstandsbediening op de sensor op de Geïntegreerde versterker, zoals hieronder afgebeeld. afstandsbedieningssensor Geïntegreerde versterker 1 Druk om het batterijvak te openen op de kleine holte en schuif het deksel open. 2 Plaats de twee meegeleverde batterijen (R03/AAA) volgens de afgebeelde polariteit in het batterijvak. ongev. 5 m Opmerking De afstandsbediening werkt mogelijk niet betrouwbaar als de Geïntegreerde versterker blootgesteld is aan helder licht, zoals direct zonlicht of TLverlichting. Houd hiermee rekening bij de installatie. Indien er een andere afstandsbediening van hetzelfde type wordt gebruikt in dezelfde kamer, of indien de Geïntegreerde versterker te dicht bij andere apparatuur is geïnstalleerd die gebruikmaakt van infrarode stralen, werkt de afstandsbediening mogelijk niet meer betrouwbaar. Plaats geen voorwerpen zoals een boek op de afstandsbediening: de toetsen kunnen onbedoeld worden ingedrukt, waardoor de batterijen leeg raken. De afstandsbediening werkt mogelijk niet betrouwbaar als de Geïntegreerde versterker wordt geïnstalleerd in een rack achter gekleurde, glazen deuren. Houd hiermee rekening bij de installatie. De afstandsbediening zal niet werken als er zich een obstakel bevindt tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor van de Geïntegreerde versterker. 3 Plaats het deksel terug en schuif het dicht. Opmerking Probeer indien de afstandsbediening niet goed werkt de batterijen te vervangen. Meng nieuwe en oude batterijen of verschillende typen batterijen niet door elkaar. Indien u de afstandbediening langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen om schade door lekkage of corrosie te voorkomen. Lege batterijen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd om schade door lekkage of corrosie te voorkomen. Plaats deze zodanig dat het gewicht ervan evenredig is verdeeld over de vier steunen. Installeer de Geïntegreerde versterker niet op een plaats met trilling of op een onstabiele plek. De Geïntegreerde versterker is ontworpen voor een hoge conversie-efficiëntie, maar zijn temperatuur wordt veel hoger dan die van andere audio-apparatuur. Zorg er daarom voor dat de warmteafvoer niet belemmert wordt door te zorgen voor goede ventilatie. Nl 8 Kennismaken met de Geïntegreerde versterker Voorpaneel a b c d ef g h i Zie voor gedetailleerde informatie de pagina s tussen haakjes. C MAIN IN LED ( pagina 25) Licht op wanneer de Geïntegreerde versterker wordt gebruikt als een eindversterker (Hoofdmodus). Wordt ook voor verschillende instellingen gebruikt. i Voorklep Druk voorzichtig op het onderste gedeelte van het voorpaneel om de klep te openen. Nl 9 j k l m n o Zie voor gedetailleerde informatie de pagingen voor dat de jumpers die de tweeter- (hoog) en de woofer- (laag) aansluitingen van de luidsprekers met elkaar verbinden, worden verwijderd. Maar de omgekeerde bedrading is ook mogelijk. Nl 15 Kabel en aansluitingen Optische digitale audio OPTICAL Met optische digitale aansluitingen kunt u genieten van digitaal geluid zoals PCM. de maximale sampling-frequentie voor de PCMingang is 96 khz/24 bit, 2-kanaals. Met coaxiale digitale aansluitingen kunt u genieten van digitaal geluid zoals PCM. Coaxiale digitale audio* Oranje Analoge audio (RCA) L Wit Rood R u U kunt u (Remote Interactive) gebruiken als u uw Onkyo CDspeler, netwerk tuner of RI docking-ske aangesloten component ( pagina 35). Aangesloten component CD-speler Netwerk tuner RI docking-station Namen van ingangen CD TUNER DOCK Afstandsbediening U kunt de afstandsbediening van de Geïntegreerde versterker gebruiken om uw andere u-voorbereide Onkyo netwerk tuner of RI docking-station te bedienen, door de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van de Geïntegreerde versterker te richten in plaats van op de component. Tip Voor meer details over de bediening van de aangesloten componenten, zie Andere Onkyo componenten bedienen ( pagina 32). Opmerking Gebruik alleen u kabels voor u aansluitingen. u kabels worden meegeleverd met uw Onkyo CD-speler, netwerk tuner of RI docking-station. Als er twee u aansluitingen zijn, kunt u één van beide gebruiken gezien ze gelijk werken. Sluit alleen een Onkyo CD-speler, netwerk tuner of RI dockingstation aan op de u aansluitingen. Met andere componenten zoals MD recorders werkt de u niet goed. Met u (Remote Interactive) kunt u gebruikmaken van de volgende speciale functies: Auto Power Aan Indien u de weergave start op een component die is aangesloten via u als de Geïntegreerde versterker in stand-by staat, zal de Geïntegreerde versterker automatisch inschakelen en deze component selecteren als ingangsbron. Direct Change Als de weergave wordt gestart op een component die is aangesloten via u, zal de Geïntegreerde versterker automatisch deze component selecteren als ingangsbron. Systeem uit Wanneer u de Geïntegreerde versterker uitschakelt, schakelen alle componenten automatisch uit.

4 Nl 20 Aansluiten van een draaitafel Geïntegreerde versterker A-9070 MM/MC selector L R AUDIO OUTPUT Draaitafel zonder ingebouwde phono voorversterker Gebruik de MM/MC selector aan de achterkant van de Geïntegreerde versterker om MM of MC te selecteren, overeenkomstig met het cartridge formaat van de draaitafel. Verwijder de korte pinnen die in de aansluitingen zitten voordat een draaitafel op de PHONO ingangen wordt aangesloten. Opmerking Schakel de Geïntegreerde versterker uit vooraleer te schakelen tussen MM en MC. Tip Indien uw draaitafel een ingebouwde phono voorversterker heeft, kunt u de draaitafel aansluiten op andere analoge ingangen zoals LINE IN 1. Als uw draaitafel van een aardingsdraad is voorzien, verbindt u deze met de GND schroef. Bij sommige draaitafels veroorzaakt de aangesloten aardingsdraad een hoorbare brom. Als dit gebeurt, maakt u de draad los. Aansluiten van een cassettedeck Geïntegreerde versterker A-9070 L AUDIO OUT R Cassette tape deck Tip Sluit uw cassette tapedeck aan op één van deze aansluitingen: LINE IN 1/2/3. Nl 21 Een opnamecomponent aansluiten Belangrijk: Tenzij u de volledige toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten, verbiedt de auteursrechtelijke wetgeving uw opnames te gebruiken voor iets anders dan persoonlijk amusement! Wijzig de Geïntegreerde versterker s ingang niet tijdens een opname. Raadpleeg de handleiding van de opnamecomponent voor instructies voor juist gebruik. Geïntegreerde versterker A-9070 L AUDIO IN R Cassette tape deck Nl 22 De Geïntegreerde versterker gebruiken als een Voorversterker De Geïntegreerde versterker kan worden gebruikt als een voorversterker (Pre-modus). Deze modus houdt de warmte laag, in tegenstelling tot wanneer de Geïntegreerde versterker wordt gebruikt als een voor-hoofdversterker. geïntegreerde versterker A-9070 L INPUT R L OUTPUT R bijv. wanneer deze is geselecteerd, licht de MAIN IN LED op. normaal Dim Normaal Dim INPUT! Standaard zijn de lage en hoge tonen 0, en de balans is ingesteld op de middenstand (geen balkjes zichtbaar). Opmerking De Geïntegreerde versterker voltooit de instelling indien er gedurende 5 seconden geen handeling wordt uitgevoerd. Wanneer de Direct-functie is ingeschakeld, is de toonregeling uitgeschakeld en met een druk op de toetsen verschijnt het bericht DIRECT. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, kan de balans niet worden geregeld en met een druk op de toetsen verschijnt het bericht PHONES. l, R (Balance): De linker- en rechterbalans van de weergave kan worden aangepast. Hoe meer de balkjes naar rechts bewegen, hoe hoger het volume op de rechter uitgang. Hoe meer de balkjes naar links bewegen, hoe hoger het volume op de linker uitgang. Wanneer geen balkjes verschijnen in het display, is het volume gelijk verdeeld. Nl 29 De display-informatie veranderen U kunt de display-informatie zoals de huidige ingang of de instellingswaarden veranderen. Opmerking Ingang fs (sampling-frequentie) wordt alleen weergegeven wanneer een digitale ingang (COAX1, COAX2, OPT) is geselecteerd. Wanneer een signaal behandeld voor hoge tonen-klemtoon (preklemtoon) wordt gedetecteerd, is de Geïntegreerde versterker ontworpen om de oorspronkelijke signaalkarakteristieken te herstellen via het proces klemtoon verwijderen. Het bericht EMPHAS verschijnt alleen wanneer een signaal bewerkt met voor-klemtoon wordt gedetecteerd. Wanneer ROUTE is ingesteld op MAIN, kan DISPLAY niet worden gebruikt ( pagina 39). Tip Wanneer een variatie van een sampling-frequentie wordt gedetecteerd, wordt de waarde automatisch weergegeven. Nl 30 Het geluid dempen U kunt het geluid van de Geïntegreerde versterker tijdelijk dempen (mute). Om het geluid van de Geïntegreerde versterker weer in te schakelen, nogmaals drukken op MUTING. 1 Sluit een stereo hoofdtelefoon met een standaard stekker (6,3 mm) in de PHONES aansluiting. Wanneer de hoofdtelefoon wordt aangesloten, verschijnt het bericht PHONES op het display en de A/B LED s gaan uit. Opmerking Wanneer de Geïntegreerde versterker gedempt is: Schakelt het geluid van de Geïntegreerde versterker weer in door het volume te regelen of de Geïntegreerde versterker in te stellen op Standby. Drukken op INPUT! /" op de afstandsbediening of aanzetten van de INPUT selector op de Geïntegreerde versterker geeft de huidige ingang weer gedurende 3 seconden. Als MUTING wordt ingedrukt terwijl een instelling wordt uitgevoerd, wordt de instelling beëindigd. Zelfs als het netsnoer is uitgetrokken, blijft de dempingsfunctie behouden bij de volgende sessie. keer drukken op deze toets selecteert het vorige nummer. toets Opent ipod-menu of keert terug naar het vorige menu. Twee keer drukken op deze toets selecteert het vorige nummer. Gebruik de volumecontrole van de Geïntegreerde versterker om het afspeelvolume te regelen. Wanneer de ipod in een Onkyo docking-station is geplaatst, heeft de volumeregeling ervan geen effect. Opmerking Wanneer de Auto standby-functie is geactiveerd, wordt de stroom van het Onkyo docking-station, dat via u is aangesloten, ook automatisch uitgeschakeld ( pagina 38). Gebruik uitsluitend het Onkyo docking-station met digitale aansluitingen. Ga voor de laatste informatie over de Onkyo dockingcomponenten naar de Onkyo-website op: onkyo. Com Update uw ipod met de nieuwste software die verkrijgbaar is op de website van Apple voordat u het Onkyo dockingstation gaat gebruiken. Voor ondersteunde ipod-modellen, zie de handleiding van het Onkyo docking-station. Docking-station bedieningstoetsen Nl 33 Bediening van de Onkyo netwerk tuner Sluit een Onkyo netwerk tuner aan op de Geïntegreerde versterker en geniet van de muziek. U kunt de afstandsbediening van de Geïntegreerde versterker gebruiken voor de bediening van de netwerk tuner, maar de functionaliteit is afhankelijk van het model en de generatie van uw netwerk tuner. een u- verbinding is vereist om de Onkyo netwerk tuner te bedienen ( pagina 20). Om de Onkyo netwerk tuner met de afstandsbediening van de Geïntegreerde versterker te bedienen, moet u de ingangsnaam wijzigen naar TUNER ( pagina 35). ) MENU toets Met deze toets keert u terug naar het hoofdmenu van radio-uitzendingen op internet. Twee keer drukken op deze toets selecteert het vorige nummer. Tuner bedieningstoetsen Nl 34 Geavanceerde bediening Aangepaste instellingen U kunt de instellingen personaliseren met behulp van de SETUP op de afstandsbediening of de Geïntegreerde versterker. Met het menu SETUP kunt u de volgende elementen instellen: NAME, SHOW, HPLVL, ASb, ROUTE en RESET.

5 CD SACD MD TAPE TUNER DOCK PC GAME TV L1 L2 L3 CX1 PNO OPT CX2 HP -12 HP 0 HP Druk herhaald op #/$ om de naam te selecteren die u wilt toewijzen. De geselecteerde naam knippert enkele keren snel terwijl de instelling wordt bevestigd. druk herhaaldelijk op RETURN om de instelling af te sluiten. ASb-ON ASb-OFF NORMAL PRE MAIN SPLIT RST-NO RST-YES Bediening van de Geïntegreerde versterker SETUP INPUT selector Wanneer ROUTE op MAIN staat, zijn de stellingen NAME, SHOW, HPLVL en ASb niet beschikbaar. Wanneer de PHONO ingang is geselecteerd, is de NAME instelling niet beschikbaar. Ingangsnamen veranderen U kunt de naam van de huidige geselecteerde ingang veranderen. Kies een naam uit de volgende: CD, SACD, MD, TAPE, TUNER, TV, GAME, PC, DOCK Bedienen met de afstandsbediening 1 2 Druk herhaald op SETUP om NAME te selecteren. Gebruik de INPUT selector om de naam te selecteren die u wilt toewijzen. Eerst knippert de huidige toegewezen naam op het display. De geselecteerde naam knippert enkele keren snel terwijl de instelling wordt bevestigd. Opmerking Als u een naam toewijst die reeds door een andere ingang wordt gebruikt, wordt de andere ingang naar zijn standaard hersteld. Wanneer de PHONO ingang is geselecteerd, is de NAME instelling niet beschikbaar. De Geïntegreerde versterker voltooit de instelling indien er gedurende 8 seconden geen handeling wordt uitgevoerd. 3 Druk op ENTER. De huidige naam toegewezen aan de ingang knippert. Nl 35 Ongebruikte ingangen overslaan U kunt de weergave van ongebruikte ingangen verbergen, zodat ze worden overgeslagen bij selectie van een ingang. Kies een ingang uit de volgende: L1(LINE1), L2(LINE2), L3(LINE3), CX1(COAX1), CX2(COAX2), OPT, PNO(PHONO) Bedienen met de afstandsbediening Bediening van de Geïntegreerde versterker SETUP INPUT selector! /"/#/$ ENTER RETURN 1 SETUP Druk herhaald op SETUP om SHOW te selecteren. Gebruik de INPUT selector om de ingang te selecteren die u wilt veranderen. /" om de ingang te selecteren die u wilt toewijzen. Bijvoorbeeld, als de huidige ingang LINE1 is, verschijnt L1 niet als selecteerbaar. De Geïntegreerde versterker voltooit de instelling indien er gedurende 8 seconden geen handeling wordt uitgevoerd. 6 Nl 36 Instellen van het hoofdtelefoonniveau U kunt het volume regelen bij gebruik van een hoofdtelefoon. Gebruik de INPUT selector om het offset-niveau aan te passen. Opmerking De Geïntegreerde versterker voltooit de instelling indien er gedurende 8 seconden geen handeling wordt uitgevoerd. 4 Druk herhaald op #/$ om het offset-niveau aan te passen. U kunt het offset-niveau aanpassen van -12 db tot +12 db in stappen van 1 db. 5 Nl 37 De Auto standby-functie instellen Als de Auto standby (ASb)-functie is geactiveerd, gaat de Geïntegreerde versterker automatisch in stand-by als er gedurende 30 minuten geen audiosignaal wordt ingevoerd. Druk op de INPUT selector om te schakelen tussen ASb-ON en ASb-OFF. Vooraleer de Standby-modus te openen met de Auto standby (ASb) functie, knippert het bericht ASb gedurende 30 seconden op het display. De Geïntegreerde versterker voltooit de instelling indien er gedurende 8 seconden geen handeling wordt uitgevoerd. 5 Eenmaal de Asb-functie is geactiveerd, schakelt de Geïntegreerde versterker niet automatisch in, zelfs niet bij ontvangst van een signaal. U zet de Geïntegreerde versterker aan handmatig te drukken op 8ON/STANDBY op de Geïntegreerde versterker of 8 op de afstandsbediening. Nl 38 De route instellen U kunt de functie (Route) van de Geïntegreerde versterker bepalen door te kiezen tussen de modi Normal, Pre, Split en Main. Bedienen met de afstandsbediening MAIN: Met deze instelling kunt u de Geïntegreerde versterker gebruiken als een eindversterker ( pagina 25). De geselecteerde route knippert enkele keren snel terwijl de instelling wordt bevestigd. Druk herhaald op #/$ om de route te selecteren die u wilt instellen. de geselecteerde route knippert. NORMAL: Met deze instelling kunt u de Geïntegreerde versterker ongewijzigd gebruiken. 1 2 Druk herhaald op SETUP om ROUTE te selecteren. Gebruik de INPUT selector om de route te selecteren die u wilt instellen. De geselecteerde route knippert enkele keren snel terwijl de instelling wordt bevestigd. druk herhaaldelijk op SETUP om de instelling af te sluiten. PRE: Met deze instelling kunt u de Geïntegreerde versterker gebruiken als een voorversterker ( pagina 23). 3 4 SPLIT: Met deze instelling kunt u de voorversterker en eindversterker van de Geïntegreerde versterker afzonderlijk gebruiken ( pagina 24). In MAIN modus wordt de audio uit MAIN IN via luidsprekers met een 32,5 db versterking weergegeven. De Geïntegreerde versterker voltooit de instelling indien er gedurende 8 seconden geen handeling wordt uitgevoerd. Druk op de INPUT selector om te schakelen tussen RST-YES en RST-NO. Opmerking De Geïntegreerde versterker voltooit de instelling indien er gedurende 8 seconden geen handeling wordt uitgevoerd. 5 Nl 40 Andere Problemen oplossen Kijk indien u problemen hebt met het gebruik van de Geïntegreerde versterker in dit gedeelte voor een oplossing. Probeer indien u het probleem zelf niet kunt oplossen de Geïntegreerde versterker te resetten voor u contact opneemt met uw Onkyo-leverancier. om de standaardinstellingen van de Geïntegreerde versterker te herstellen, zie De standaardinstellingen herstellen ( pagina 40). Het geluid is niet goed. Zorg dat de luidsprekerkabels aangesloten zijn op de juiste polariteit ( pagina 13). Controleer of alle audio-stekkers volledig zijn ingestoken ( pagina 16). De geluidskwaliteit kan worden beïnvloed door sterke magnetische velden, zoals die van een TV. Zet een dergelijk apparaat indien nodig verder van de Geïntegreerde versterker vandaan. Als er apparatuur in de buurt van de Geïntegreerde versterker gebruikt wordt die radiogolven uitstraalt met een hoge intensiteit, zoals een mobiele telefoon waarmee getelefoneerd wordt, kan het geluid van de Geïntegreerde versterker gestoord worden. voeding De Geïntegreerde versterker kan niet worden aangezet. Zorg er voor dat het netsnoer correct in het stopcontact zit ( pagina 16). Haal de stekker uit het stopcontact, wacht ten minste vijf seconden en steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact. hoofdtelefoon ruist of geeft geen geluid. Er kan sprake zijn van een slecht contact. Controleer ook of het snoer van de hoofdtelefoon niet defect of beschadigd is. Wanneer het beschermingscircuit is geactiveerd (door een luidspreker kortsluiting, overbelasting of overstroom), gaat de Geïntegreerde versterker in standby.

6 Powered by TCPDF ( Verwijder de bron van het probleem en zet de Geïntegreerde versterker terug aan. Audio-prestatie Audio-prestatie wordt het best 10 tot 30 minuten nadat de Geïntegreerde versterker is ingeschakeld en tijd kreeg om op te warmen. kan de geluidskwaliteit doen afnemen. Doe dit dus niet. deze zodanig dat het gewicht ervan evenredig is verdeeld over de vier steunen. Installeer de Geïntegreerde versterker niet op een plaats met trilling of op een onstabiele plek. Controleer of de luidsprekers juist aangesloten zijn ( pagina 13). Controleer alle aansluitingen en corrigeer indien noodzakelijk ( pagina 13). Als de hoofdtelefoon is aangesloten, geven de luidsprekers en de PRE OUT uitgang geen geluid ( pagina 31). Controleer of er geen video-content wordt afgespeeld. Vervang beide batterijen door nieuwe. (Meng geen verschillende typen batterijen of nieuwe en oude door elkaar. ) De afstandsbediening is te ver weg van de Geïntegreerde versterker, of er is een obstakel tussen de twee ( pagina 7). De afstandsbedieningssensor op de Geïntegreerde versterker staat blootgesteld aan helder licht (invertertype tl-licht of direct zonlicht). De Geïntegreerde versterker bevindt zich achter de glazen deuren van een audiomeubel of kast. Andere Wanneer de Auto standby (ASb) functie is geactiveerd, wordt de stroom van het Onkyo docking-station, dat via u is aangesloten, ook automatisch uitgeschakeld ( pagina 38). U moet de ingangsnaam veranderen om de functie u te gebruiken ( pagina 35). Controleer of de analoge audiokabel juist is aangesloten ( pagina 16). Onkyo is niet verantwoordelijk voor schade (zoals huurkosten voor CD s) omwille van mislukte opnames door een storing aan het apparaat. Controleer voor u belangrijk materiaal opneemt of het materiaal correct zal worden opgenomen. De Geïntegreerde versterker bevat een microcomputer voor de signaalverwerking en bedieningsfuncties. In erg zeldzame situaties kunnen ernstige storingen, ruis van een externe bron, of statische elektriciteit de eenheid blokkeren. Mocht dit toch gebeuren, trek dan de stekker uit het stopcontact, wacht minimaal 5 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact. Zet de Geïntegreerde versterker op stand-by voordat u de stroomstekker uit het stopcontact trekt. Indien tijdens stationair draaien het deksel te heet is om aan te raken, dan moet de ventilatie worden verbeterd. het geluid van de draaitafel is vervormd. Indien uw draaitafel (MM/MC) over een ingebouwde phono-voorversterker beschikt, kunt u aansluiten op andere analoge ingangen zoals LINE IN. Indien uw draaitafel (MM/MC) niet over een ingebouwde phono-voorversterker beschikt, sluit de draaitafel dan aan op PHONO ( pagina 21). Zorg ervoor dat de MM/MC selector is ingesteld overeenkomstig met het cartridge formaat van uw draaitafel. Een ploffend geluid wordt geproduceerd wanneer de stroom wordt aan- of uitgezet. Zet de stroom van elke component aan of uit in deze volgorde. RCA-uitgangsniveau en impedantie 5 V/300 Ω (PRE OUT) Phono overbelasting 70 mv (MM 1 khz 0,5 %) 5,2 mv (MC 1 khz 0,5 %) Frequentiereactie 10 Hz khz/+0 db, -1 db 1 W/8 Ω 1 Hz khz/+0 db, 3 db 1 W/8 Ω Eigenschappen toonregeling ±10 db, 80 Hz (BASS) ±10 db, 10 khz (TREBLE) Signaal/ruis-verhouding 107 db (LINE, IHF-A) 60 db (PHONO MM, IHF-A) 70 db (PHONO MC, IHF-A) Luidsprekerimpedantie 4 Ω - 16 Ω (Luidsprekers A of B) 8 Ω - 16 Ω (Luidsprekers A + B) HICC 100 A AC 230 V, 50 Hz Voeding Stroomverbruik 290 W Geen-geluid stroomverbruik 80 W Stand-by stroomverbruik 0,2 W Afmetingen (B H D) 435 mm 174,5 mm 431 mm Gewicht 18,1 kg Audio-ingangen Digitale ingangen Indeling digitale ingang 2kan PCM Digitale ingang samplingfrequentie 32 khz/44,1 khz/48 khz/88,2 khz/96 khz compatibel (OPT) 32 khz/44,1 khz/48 khz/88,2 khz/96 khz 176,4 khz/192 khz compatibel (COAX) Analoge stereo-ingangen LINE 1, LINE 2, LINE 3, PHONO (MM/MC), MAIN IN Optisch: 1 Coaxiaal: 2 Audiouitgangen Analoge uitgangen LINE OUT, PRE OUT Luidsprekeruitgangen 4 Hoofdtelefoon 1 (6,3 ø) Andere RI 2 Specificaties en kenmerken kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving..

A Integrated Amplifier. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-13 Anslutningar... Sv-13

A Integrated Amplifier. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-13 Anslutningar... Sv-13 Nederlands enska Integrated Amplifier Inleiding...Nl-2 Inledning... -2 A-9070 Aansluitingen...Nl-3 Anslutningar... -3 Inschakelen & basisbediening...nl-26 Påslagning & grundläggande funktioner... -26 Geavanceerde

Nadere informatie

Integrated Amplifier A-9000R. Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Integrated Amplifier A-9000R. Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Integrated Amplifier A-9000R Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Nl Sv Inleiding WAARSCHUWING: OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD WORDEN.

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

NOVANEX G22 GEBRUIKSHANDLEIDING

NOVANEX G22 GEBRUIKSHANDLEIDING NOVANEX G22 GEBRUIKSHANDLEIDING BELANGRIJK! Lees de instructies aandachtig voordat u de versterker de eerste keer gebruikt. Bewaar deze instructies voor de toekomst. VERSTERKER EIGENSCHAPPEN - Volledig

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER Snel installatiegids DA-10295 Welkom Dank u voor het kopen van Digitus Bluetooth Soundbar met subwoofer! Ongeacht hoe u dit product gebruikt of het nu voor het afspelen

Nadere informatie

PM6005. Geïntegreerde stereo versterker. Appendix. Inhoud. U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Gebruiksaanwijzing

PM6005. Geïntegreerde stereo versterker. Appendix. Inhoud. U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Gebruiksaanwijzing Geïntegreerde stereo versterker PM6005 U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Gebruiksaanwijzing Voorpaneel Achterpaneel Afstandsbediening Inhoud Accessoires 4 De batterijen

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

LA240 Ringleiding Versterker. Gebruiksaanwijzing

LA240 Ringleiding Versterker. Gebruiksaanwijzing LA240 Ringleiding Versterker Gebruiksaanwijzing Introductie Het LA240 Ringleiding Systeem is een praktische oplossing voor mensen met een hoortoestel om beter te kunnen horen wanneer er geluisterd wordt

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

ASB220I Handleiding Index

ASB220I Handleiding Index ASB220I Handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid 3. Voorbereidingen voor gebruik 4. Installatie 5. Functies 6. Bediening 7. Reiniging en onderhoud 8. Technische gegevens 9. Afvoer van gebruikte

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY NAS-SC55PKE

Uw gebruiksaanwijzing. SONY NAS-SC55PKE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

MAA 406 Stereo eindversterker

MAA 406 Stereo eindversterker MAA 406 Stereo eindversterker Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Power Amplifier Q2 Q4 Gebruikershandleiding & Installatiegids A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

VERKOOPPRIJSLIJST PER 1 SEPTEMBER Artikel Omschrijving EAN Verkoop incl. btw per stuk

VERKOOPPRIJSLIJST PER 1 SEPTEMBER Artikel Omschrijving EAN Verkoop incl. btw per stuk X-i1000 3760179291094 in Class AB 2 x 220W / 8 Ohm (2 x 400W / 4 Ohm). VU meters. 2 x 45W in Class A (schakelbaar), D/A converter Burr Brown PCM1796, USB-B converter X-MOS USB3318. Analoge ingangen: Phono

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

PA462 GEBRUIKSAANWIJZING

PA462 GEBRUIKSAANWIJZING PA462 GEBRUIKSAANWIJZING In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat van belang is voor de aansluiting en bediening van de vm PA462. Lees daarom vóór de installatie de tekst aandachtig door. Algemene

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING Inhoudsopgave Tips 1 Veiligheidsinstructies 2 Instructies voor beamer 3 Beamer instellen 4 - Standaard instructies 4 - Instructies diverse mogelijkheden 5 - Verbindingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL R2 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Inhoudsopgave 02INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE ACTIEF 5.1 THEATER SURROUND-SYSTEEM VOOR THUIS Gebruikershandleiding Modelnummer :ACTIVE HT1 Hit O Digitale audio INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

NOS Mini DAC "Octave. Gebruiksaanwijzing. Made by ALL Engineering. Bijgewerkt per

NOS Mini DAC Octave. Gebruiksaanwijzing. Made by ALL Engineering. Bijgewerkt per NOS Mini DAC "Octave MKII " Gebruiksaanwijzing Bijgewerkt per 16-03-2013 Introductie De NOS Mini DAC "Octave MKII"is een digitaal naar analoog omzetter zonder enige opsmuk. Zo wordt geen processing toegepast

Nadere informatie

Systeemplanning NED-1

Systeemplanning NED-1 Systeemplanning Juiste systeemplanning is de beste manier om de prestaties van uw versterker te maximaliseren. Door zorgvuldig uw installatie te plannen kunt u situaties voorkomen waarin de betrouwbaarheidsprestaties

Nadere informatie

MAP 306 Geïntegreerde versterker

MAP 306 Geïntegreerde versterker MAP 306 Geïntegreerde versterker Gebruiksaanwijzing. voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM

DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM MCP-100 HANDLEIDING Gefeliciteerd met de aanschaf van deze hoogwaardige, draagbare luidspreker op accustroom. Elk onderdeel van de luidspreker is ontworpen en ontwikkeld

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. AD200. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  AD200. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome AD200 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 2 Uw docking speaker 3 Inleiding 3 Wat zit er in de doos? 3 Overzicht

Nadere informatie

R32. phono voorversterker. gebruikshandleiding

R32. phono voorversterker. gebruikshandleiding R32 phono voorversterker gebruikshandleiding WELKOM! De R32 Phono Voorversterker heet u welkom! De R32 is de ideale interface tussen de lage-niveau uitgang van een MM/MC pick-up en de lijn-niveau ingangen

Nadere informatie

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS1150/12 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw stationsluidspreker 6 Inleiding 6 Wat zit

Nadere informatie

VERMOGENVERSTERKER VPA2650M

VERMOGENVERSTERKER VPA2650M VERMOGENVERSTERKER IEIDING Wij danken u voor uw aankoop van een professionele versterker. De uitzonderlijke kwaliteit van de onderdelen en de constructie maken van dit toestel een trouwe en betrouwbare

Nadere informatie

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT COM12/COM24 Mengversterker Handleiding A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Handleiding AUDAC http://www.audac.be

Nadere informatie

MCX-400 cd speler. Gebruiksaanwijzing

MCX-400 cd speler. Gebruiksaanwijzing MCX-400 cd speler Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur vereist.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN De in de driehoek getekende bliksemflits en pijlpunt is een waarschuwingsteken. Dit waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product. WAARSCHUWING:

Nadere informatie

X-i1000 (Begin januari 2015) NIEUW

X-i1000 (Begin januari 2015) NIEUW X-i1000 (Begin januari 2015) NIEUW 3760179291094 in Class AB 2 x 220W / 8 Ohm (2 x 400W / 4 Ohm). VU meters. 2 x 45W in Class A (schakelbaar), D/A converter Burr Brown PCM1796, USB-B converter X-MOS USB3318.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst DS3205. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst DS3205. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome Vragen? Vraag het Philips DS3205 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 2 Uw

Nadere informatie

A k a n a a l s e i n d v e r s t e r k e r GEBRUIKSHANDLEIDING

A k a n a a l s e i n d v e r s t e r k e r GEBRUIKSHANDLEIDING A30.7 7 - k a n a a l s e i n d v e r s t e r k e r GEBRUIKSHANDLEIDING WELKOM! Welkom bij de Primare A30.7 Versterker! De A30.7 is een 7-kanaals modulaire eindversterker, ontworpen als de ideale eindtrap

Nadere informatie

I22. audiofiele geïntegreerde versterker GEBRUIKSHANDLEIDING

I22. audiofiele geïntegreerde versterker GEBRUIKSHANDLEIDING I22 audiofiele geïntegreerde versterker GEBRUIKSHANDLEIDING WELKOM! Gefeliciteerd met uw Primare I22! Uw I22 is een geïntegreerde versterker van hoge kwaliteit, ontworpen als de ideale basis voor een hi-fi

Nadere informatie

BeoLink Passive. Opstel-aanwijzingen

BeoLink Passive. Opstel-aanwijzingen BeoLink Passive Opstel-aanwijzingen Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23. Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting people en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Page 2 Het uitpakken van de doos Inhoud van de doos:

Page 2 Het uitpakken van de doos Inhoud van de doos: WAARSCHUWING SLIK GEEN BATTERIJEN IN, GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan het binnen slechts 2 uur tot ernstige inwendige

Nadere informatie

AI-1000 Geïntegreerde Versterker Nederlands

AI-1000 Geïntegreerde Versterker Nederlands AI-1000 Geïntegreerde Versterker Nederlands Servi-Q b.v. 1 2 (komt overeen met de paginanummers van de Engelse tekst) WAARSCHUWING KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN LET OP: OM HET RISICO OP BRAND

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

MCD 200 CD-speler. Gebruiksaanwijzing

MCD 200 CD-speler. Gebruiksaanwijzing MCD 200 CD-speler Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur vereist.

Nadere informatie

WR-12 中文 NL Rersion 1

WR-12 中文 NL Rersion 1 WR-12 中 NL文 Rersion 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. 2. 3. Lees deze instructies. Bewaar deze instructies. Neem alle waarschuwingen in acht. NL 4. 5. 6. 7. 8. 9. Volg alle instructies. Gebruik dit

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

Handleiding RGB Led Lamp

Handleiding RGB Led Lamp Handleiding RGB Led Lamp Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding...45 2. Voorgeschreven gebruik...46 3. Verklaring van symbolen...46 4. Veiligheidsvoorschriften...47 5. Eigenschappen...48 6. Opstelling/montage...48

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO RT-2 CD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO RT-2 CD in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome RWSS5510 RWSS9500 EN User manual DE Benutzerhandbuch ZH-TW 使用手冊 ZH-CN 用户手册 ES Manual del usuario FR Mode d emploi IT Manuale utente Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Snelstartgids. Registreer uw product op Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten.

Snelstartgids. Registreer uw product op  Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12 Snelstartgids 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4 1 2 3 4

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E 3-213-272-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

X-L Diversen uitvoeringen

X-L Diversen uitvoeringen X-i1000 3760179291094 in Class AB 2 x 220W / 8 Ohm (2 x 400W / 4 Ohm). VU meters. 2 x 45W in Class A (schakelbaar), D/A converter Burr Brown PCM1796, USB-B converter X-MOS USB3318. Analoge ingangen: Phono

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Actieve geluidset PAS-350

GEBRUIKSAANWIJZING. Actieve geluidset PAS-350 GEBRUIKSAANWIJZING Actieve geluidset PAS-50 1 NL PAS-50 bedieningspaneel subwoofer PAS-50 1 PEAK PEAK PEAK 2 STATUS PAIR SUB LEVEL INPUT LEFT RIGHT 4 LINK OUT 5 SAT OUT 6 SUB 500 Watt SAT 2 x 150 Watt

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN WR-11 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

jbl on stage micro II basisstation voor iphone/ipod

jbl on stage micro II basisstation voor iphone/ipod Handleiding Nederlands iphone/iphone wordt niet meegeleverd jbl on stage micro II basisstation voor iphone/ipod Belangrijk Voor Uw Veiligheid Lees voor u het apparaat in gebruik neemt onderstaande voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

MAP 101 Geïntegreerde versterker

MAP 101 Geïntegreerde versterker MAP 101 Geïntegreerde versterker Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. AD295. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  AD295. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome AD295 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 2 Uw docking speaker 5 Inleiding 5 Wat zit er in de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Register your product and get support at. SPA7380. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at.  SPA7380. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPA7380 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 2 2 Uw multimedialuidspreker 4 3 Installatie 5 4 Aan

Nadere informatie