BUSINESS CONTINUITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS CONTINUITEIT"

Transcriptie

1 BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Tine Bernaerts, Consultant risk management, Amelior

2 Business Continuity Management volgens ISO 22301: Societal Security Business Continuity Management Systems PRENNE 19/09/2013 Tine Bernaerts Amelior Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale kopie, scan of op welke wijze dan ook en voor gelijk welke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amelior. Het gedeeltelijk of volledig gebruik van de inhoud van deze uitgave is verboden, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Amelior. Wat biedt Amelior? WAT? CONTROL: Beheersing, stabiliteit brengen IMPROVE: Systematisch verbeteren INSPIRE: Betrekken, inspireren, enthousiasmeren HOE? Consultancy Coaching Interim management Training (open en in-company) 2

3 Specifiek Welzijn op het Werk 1. Managementsystemen OHSAS 18001, Dynamisch Risicobeheersysteem integratie met Kwaliteit, Milieu en Energie 2. Ontwikkelen veiligheidscultuur - Behaviour Based Safety 3. Compliance Machineveiligheid voor studiedienst, maintenance, preventieadviseurs Gevaarlijke producten (esds, Toxicologie, ) Wetgevingsregister Compliance audits Erkende opleiding Preventieadviseur (i.s.m. Howest) Multidisciplinaire Basisvorming Specialisatiemodule Niveau 1 Specialisatiemodule Niveau 2 Basisopleidingen Niveau 3, HL, 3 Agenda 1. Algemene principes van Business Continuity Management Wat is BCM? Terminologie Voordelen van BCM Toepasbaarheid van BCM 2. Relatie BCM en Enterprise Risk Management 3. ISO 22301:2012 Societal Security Business Continuity Management Systems 4

4 Algemene principes van Business Continuity Management BCM? Strategische en operationele bekwaamheid van een organisatie om zich voor te bereiden en te antwoorden op mogelijke incidenten en hun impact op de continuïteit van de organisatie zodat men verder kan functioneren op een vooraf bepaald niveau van bedrijfsvoering Strategisch en operationeel: op elk niveau van de organisatie Voorbereiden en antwoorden op: vooraf plannen en op het moment zelf uitvoeren Incidenten en hun impact op de continuïteit: één soort incidenten die kunnen leiden tot continuïteitcrisis Verder functioneren: doel = overleven Vooraf bepaald niveau van bedrijfsvoering: niet onmiddellijk op niveau van voor crisis Management proces om incidenten en hun impact te identificeren, kader om de veerkracht van een organisatie te vergroten met aandacht voor stakeholders, reputatie, merknaam en waarde creërende activiteiten (naar ISO 22301) 5 Algemene principes van Business Continuity Management Waarom BCM? Belangrijk onderdeel van goed bedrijfsbeheer = continuïteit Belangrijkste doelstelling van elk bedrijf Verantwoordelijkheden bestuurders en eigenaars Verbintenissen met / verantwoordelijkheden naar diverse stakeholders (intern en extern) Morele en sociale verantwoordelijkheid naar maatschappij en werknemers Alle mogelijke onderbrekingen: Man made vs. natural hazards 6

5 Terminologie incident Wat is een incident in het kader van BCM? Gebeurtenis, beperkt in de tijd Uitzonderlijk van aard Potentieel zeer hoge impact: geeft aanleiding tot crisis Financieel Reputatie Operationeel Onverwacht, en dus moeilijk te anticiperen Slechte en zeer weinig informatie beschikbaar op ogenblik van incident Beperkte opties ter beschikking om te reageren Een incident (=gebeurtenis) kan aanleiding geven tot een crisis (=situatie) 7 Terminologie crisis Oorzaken van crisissituaties Externe factoren Economie Natuur en omgeving Politiek Sociaal Technologisch Belanghebbenden Interne factoren Infrastructuur Personeel Proces Technologie Belang van het identificeren en analyseren van de interne en externe context van de organisatie! Meestal opgedeeld in drie groepen (Natural) hazards Mechanische problemen Menselijk falen: bewust of onbewust 8

6 Terminologie crisis Hoe komt crisis tot stand? Crisis: gevolg van een zeer ernstig incident dat zich plots voordoet. Escalatie van een incident tot een crisis Externe en interne factoren die het ontwikkelen van incidenten/crises kunnen beïnvloeden Eerste fase van een crisis: chaos Kenmerken: Onzekerheid en onduidelijkheid Paniek? Weinig tijd Actie: incident- en crisismanagement plannen 9 Terminologie crisis Tweede fase van een crisis: noodoplossing Kenmerken: Stabiele toestand Controle (Gedeeltelijke) stilstand Actie: Business Continuity plannen Derde fase van een crisis: herstel Kenmerken: Overgang naar normale situatie Actie: recovery plannen Na de crisis: Nazorg Evaluatie 10

7 Voordelen van BCM Door BCM kan de organisatie: Risico s op onderbreking van de activiteiten beheersen: voorkomen of behandelen Proactief de impact van een mogelijke onderbreking identificeren Een efficiënte reactie op een mogelijke onderbreking uitbouwen die de impact van de onderbreking op de organisatie minimaliseert Onverzekerbare risico s beheersen Zijn reputatie verbeteren Een robustere organisatie uitbouwen De werking van de interne organisatie optimaliseren De volledige supply chain van zijn organisatie in kaart brengen en optimaliseren Een voordeel ten opzichte van zijn concurrenten behalen 11 Resultaten van een effectief BCM systeem Betere kennis van De interne organisatie (operationeel en strategisch); De stakeholders en de externe omgeving. Gemotiveerd en competent personeel Meer beheerste supply chain Compliance met wet- en andere regelgeving Verbeterde reputatie Veerkrachtige organisatie 12

8 Toepasbaarheid van BCM BCM is toepasbaar op elke soort organisatie Publiek of privaat KMO of multinational Onafhankelijk van de sector, producten of diensten. Verhoogde interesse vanuit: Sterk geregulariseerde sectoren ITC, financiële diensten,.. Organisaties die sterk beïnvloed worden door supply chain waarvan ze deel uit maken 13 Agenda 1. Algemene principes van Business Continuity Management Wat is BCM? Terminologie Voordelen van BCM Toepasbaarheid van BCM 2. Relatie BCM en Enterprise Risk Management 3. ISO 22301:2012 Societal Security Business Continuity Management Systems 14

9 Definities en begrippen: risico Risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. Een effect is een afwijking ten opzichte van de verwachting positief en/of negatief. Doelstellingen kunnen worden gekenmerkt door verschillende aspecten (bijvoorbeeld financiële, veiligheid- of milieudoelen) en kunnen betrekking hebben op verschillende niveaus (zoals strategisch, organisatiebreed, een project, product of proces). Onzekerheid is het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, inzicht in of kennis van een gebeurtenis, de gevolgen daarvan of de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet. Een risico wordt vaak uitgedrukt als een combinatie van de gevolgen van een gebeurtenis (met inbegrip van wijzigingen in omstandigheden) en de bijbehorende waarschijnlijkheid dat de gebeurtenis zich voordoet. x [bron: ISO Guide 73:2009] 15 3 onderdelen van een risico Basisoorzaken Gebeurtenis en Oorzaken Gevolgen Schade Foutenboom Feitenboom WAARSCHIJNLIJKHEID Gevolgenboom IMPACT 16

10 Risicobehandeling Op basis van de risicomatrix 4 kwadranten: I: lage impact lage waarschijnlijkheid II: lage impact hoge waarschijnlijkheid III: hoge impact hoge waarschijnlijkheid IV: hoge impact lage waarschijnlijkheid H L Waarschijnlijkheid II I III IV Per kwadrant een andere aanpak L Impact H 17 Agenda 1. Algemene principes van Business Continuity Management Wat is BCM? Terminologie Voordelen van BCM Toepasbaarheid van BCM 2. Relatie BCM en Enterprise Risk Management 3. ISO 22301:2012 Societal Security Business Continuity Management Systems 18

11 ISO Wat is ISO 22301? Eerste iso-norm rond Business Continuity Management Onderdeel van reeks 223xx: Societal Security Societal security?? BCM leidt tot meer veerkrachtige samenleving Beschrijving requirements voor BCM systeem Opsomming eisen voor goed BCM systeem Mogelijkheid tot certificatie door derde partij Management system standaard Gebaseerd op Plan-Do-Check-Act cirkel (Deming) Vergelijkbaar met standaarden voor milieu, kwaliteit, informatieveiligheid, Mogelijkheid tot integratie in bestaand managementsysteem 19 ISO High level structuur Gebaseerd op ISO Guide 83 (als eerste ISO norm) Doel: Zelfde structuur voor alle management system standaarden Standaardisatie in tekst en begrippen Uitdaging: Zelfde termen voor management systeem en BCM Doelstellingen Middelen Programma Algemeen: eisen voor BCM in deel 8 Guidance document ISO Verschenen in december 2012 Verduidelijking interpretatie van normvereisten (geen implementatie gids!) 20

12 ISO Voordelen: Eenvoud Duidelijke omschrijving en eenduidige begrippen High level structuur voor management systeem Duidelijkere doelstelling Meer nadruk op preventie en beheersing dan enkel reactief te werken: response en recovery Blijvende bruikbaarheid Nadruk op performance management, niet het hebben van BCM plannen 21 Opbouw ISO Deel 0-3: gemeenschappelijk aan alle standaarden 0. Introduction 1. Scope 2. Normative References 3. Terms and definitions Deel 4-7 en deel 9-10: gestandaardiseerde tekst uit ISO Guide 83, aangepast door TC 4. Context of the organization 5. Leaderschip 6. Planning 7. Support 9. Performance evaluation 10. Improvement Deel 8: specifiek over BCM 8. Operation 22

13 PDCA cirkel in ISO22301 PLAN: uitwerken 4 Context of the organisation 5 Leadership 6 Planning 7 Support DO: implementeren en laten werken 8 Operation CHECK: monitoren en review 9 Performance evaluation ACT: behouden en verbeteren 10 Improvement 23 Integratie vanuit ISO organisatie Niet Standaarden samenvoegen Wel Zelfde terminologie / definities Zelfde structuur Zelfde bouwstenen (ISO Guide 83) Audit standaard voor Q en E systemen (ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing) Risk Based Auditing Geïntegreerde controle 24

14 Vragen? Tine Bernaerts Consultant Risk Management

15 2

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

MoR Glossary Of Terms - Dutch

MoR Glossary Of Terms - Dutch DEFINITIES Aanhouden Retention Een risicomaatregel voor een bedreiging. Er wordt een bewuste en opzettelijke beslissing genomen om de bedreiging aan te houden, nadat is vastgesteld dat dat voordeliger

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

Uw WEGWIJZER voor Business Excellence en Enterprise Compliance

Uw WEGWIJZER voor Business Excellence en Enterprise Compliance Uw WEGWIJZER voor Business Excellence en Enterprise Compliance [ Verbeter uw proces ] [ Meet de regelgeving] [ Reduceer de kosten ] Verhoog uw zakelijke prestaties en de naleving van de wettelijke regelgeving

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren Het plezier zit hem in het klimmen, op de top blijf je maar even. 1 Dr. M.A. Nieuwenhuis The Art of Management, Deel

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie