Compliance Professionaldag 2010 Naar een integere bedrijfsvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compliance Professionaldag 2010 Naar een integere bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 in samenwerking met A-Z Compliance Support Compliance Professionaldag 2010 Naar een integere bedrijfsvoering Programma donderdag 7 oktober 2010 tijd Onderwerp 08:30 Ontvangst & registratie Welkom en openingswoord dagvoorzitter Cor Jan Dasselaar 09:15 Plenaire sessie AML and KYC Intelligence Martin Woods Differing requirements for differing risks What is adequate? Why do more? Enhanced KYC - where to find the information What to look for How to find it Most importantly - how to use it Once again how far should we go? - When should we stop? FATF says look forwards, sideways and backwards How can we use the intelligence in our ongoing AML risk management? Plenaire sessie Nut en noodzaak van een kenniscentrum integriteit voor de financiële sector Edgar Karssing Code banken De appel en de mand Nut en noodzaak kenniscentrum Mogelijke activiteiten kenniscentrum 11:00 Pauze VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 1/10

2 Programma donderdag 7 oktober 2010 (vervolg) tijd Onderwerp 11:30 Plenaire sessie De hoofdpunten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Robbert-Jan Lugard Lunch Sinds 1 augustus 2008 zijn naast financiële instellingen (kredietinstellingen, verzekeraars ed) ook advocaten, notarissen, externe registeraccountants, externe accountant- administratieconsultants en belastingadviseurs verplicht cliëntonderzoek te verrichten in plaats van een enkele identificatie van haar cliënt. Daarnaast zijn zij verplicht niet alleen naar de omvang van de eigen transactie te kijken maar over de grenzen van zijn of haar werk (opdracht) heen. Dit om uiteindelijk ongebruikelijke transacties te kunnen herkennen en melden aan de FIU- Nederland. Om in staat te kunnen zijn de wet- en regelgeving na te leven zal een instelling beleid dienen op te stellen en haar werknemers voldoende opleiding te geven. Tijdens deze plenaire sessie zal kort ingegaan worden op de hoofdpunten uit de Wwft: Het opstellen en vastleggen van beleid met betrekking tot de uitvoering van cliëntonderzoek; Het monitoren van transacties en melden van ongebruikelijke transacties; en Het informeren en instrueren van werknemers over integriteitrisico s. 13:15 Workshop 1 Efficiënte uitvoering van customer due diligence (KYC) van zakelijke relaties met Company.info bedrijfsinformatie. Benedicte Lochtenberg, Guido Katwijk De verhouding tussen gedegen onderzoek doen en het beheersbaar houden van de kosten, is belangrijk voor elke organisatie. Om tot een goed oordeel te komen is men afhankelijk van een diversiteit aan informatiebronnen, die ter verificatie van de door de klant geleverde informatie dienen. Voor een onderneming is het essentieel om fraude en mogelijk reputatieschade te voorkomen. Company.info ondersteunt de 1 e en de 2 e lijn in bij de RDDM, CDD en KYC werkzaamheden, door een groot aantal bronnen geïntegreerd in één overzichtelijk dashboard te leveren. Dit dient niet alleen het gebruiksgemak, maar zorgt tevens voor veel tijdsbesparing en een besparing van 30% tot 60% op Kamer van Koophandel kosten. Alle deelnemers aan de dag krijgen een week lang toegang tot info over alle bedrijven in Nederland en mogen gratis voor 25 aan KvK uittreksels opvragen via Company.info. Workshop 2 How to effectively manage compliance & integrity within your organisation Sylvie Bleker-van Eyk, Laurent Claassen Hoe wordt compliance en integriteit verdeeld over de drie defensielinies binnen de organisatie Welke taken en verantwoordelijkheden behoren bij ieder van de linies Hard & soft controls op het gebied van integriteit. Compliance en integriteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Compliance is alleen mogelijk indien er sprake is van een gezonde compliance cultuur, welke in sterke mate gegenereerd wordt door een integere bedrijfsvoering. VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 2/10

3 Programma donderdag 7 oktober 2010 (vervolg) tijd Onderwerp 14:00 Pauze Workshop 3 'Compliance verantwoordelijkheid: Bij wie hoort deze thuis? Michael van Woerden en Peter-Jan van Daal In de huidige financiële crisis is het van belang dat de verschillende spelers binnen de onderneming hun verantwoordelijkheid nemen. Op het gebied van compliance is het niet altijd duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Om de compliance officer hiervoor handvatten aan te reiken, organiseert NIBE-SVV de workshop: 'Compliance verantwoordelijkheid: Bij wie hoort deze thuis?' Hierin komen de volgende aspecten aan bod: Welke persoonlijke vaardigheden heeft de compliance officer nodig om te bereiken dat het bestuur en het lijnmanagement hun eigen compliance verantwoordelijkheid nemen? Welke wijze van communiceren door de compliance officer past daarbij (tav beleid, training, management rapportages, etc.)? Aan de hand van een vijftal stellingen/korte casusposities worden in dialoog met de workshopleden 'good practices' op dit gebied uitgewisseld en de valkuilen getraceerd. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. 14:15 Workshop 4 Who s the boss: business or compliance? Andries Doets en Matthieu van Straaten Praktijkvoorbeeld: Goldman Sachs Wettelijk kader: Beheerste en integere uitoefening van het bedrijf en de compliancefunctie Heeft de compliance officer voldoende bevoegdheden? Individuele aansprakelijkheid van de compliance officer Wettelijke bescherming compliance officer? Workshop 5 Blowing the whistle and making a difference Jaap Klink en Martin Woods I am a whistleblower. What I did. Why I did it. How I did it The effects on myself and my family Would I do it again? My actions at Wachovia Why should we all 'do the right thing'? Workshop 6 Integraal risicomanagement in de praktijk Mélisande Mual en Jeanette Homan hoe te voorkomen dat introductie van een integrated control framework een tijd en geld verslindend traject wordt hoe te organiseren dat de verschillende afdelingen de voor hen relevante risico's kunnen managen en optimaal kunnen samenwerken wat is de meerwaarde van een integrated control framework hoe te komen tot een onderhoudbaar regulatory compliance framework dat is gekoppeld aan processen en procedures en helpt bij het maken van impactanalyses bij veranderende wet- en regelgeving duurzame integratie regulatory framework voor compliance in GRC tooling; demonstratie voorbeeld cases integratie ERC met gangbare GRC software VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 3/10

4 Programma donderdag 7 oktober 2010 (vervolg) tijd Onderwerp 15:00 Pauze 15:15 Workshop 7 Compliance in bedrijf Guido Kilsdonk en Carolien Merkens Hoe zorg je als compliance officer voor integer handelen en het voldoen aan de (interne) regels binnen de organisatie? In de praktijk zien we vaak dat compliance in een aparte stafafdeling is georganiseerd, ver van de daadwerkelijke business. Hoe kan deze afdeling ervoor zorgen dat regels worden geaccepteerd, geïmplementeerd en nageleefd? o.a. de volgende aspecten komen hierbij aan de orde - Compliance versus business (staf versus lijn) - Compliance versus management - Implementatie: voorwaarden, projectmatig, going concern De workshop wordt uitgewerkt aan de hand van een praktijkcasus bij een zorgverzekeraar. Workshop 8 Hoe maakt u compliance aantoonbaar? William Janse en spreker van Eureko Citaat Telegraaf: Volgens DNB is geconstateerd dat verzekeraars de interne beheersingscyclus niet voldoende op orde hebben. Dit geldt in veel gevallen voor de naleving van de wet- en regelgeving. Eureko geeft via toption ScoraaeCard ( invulling aan opzet, bestaan & werking door het: Organisatiebreed uitvoeren van Risk & Control Self Assessments (RCSA); Indentificeren, kwalificeren en kwantificeren van bruto & netto risico's; Identificeren KRI's (Key Risk Indicators); Aggregeren en rapporteren op status risico's (mate van beheersing) => Risk & Compliance ScoreCard; Managen organisatie eigen releases (timeframe) van risk & compliance frameworks met thema benadering (KYC, privacy, etc.) tgv wijzigende en nieuwe wet- en regelgeving. VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 4/10

5 Programma donderdag 7 oktober 2010 (vervolg) tijd Onderwerp 16:00 Pauze Workshop 9 Visie op compliance en nut/noodzaak expertisecentrum Edgar Karssing en Groep Olivier Waar moet compliance heen? Wat is daarvoor nodig? Hoe kan een expertisecentrum daaraan bijdragen? Workshop 10 Automated regulatory mapping/tracking Marco Dubbeld Door de continue wijzigende (internationale) wet en regelgeving is het mappen van wetgeving op het interne beleid en procedures vaak een tijdrovende exercitie. De meeste bestaande oplossingen bieden geen soelaas bij de mapping naar intern beleid en procedures. Sherlock biedt een wereldwijde unieke oplossing die het mappen en tracken van wet en regelgeving automatiseert en de non-compliance issues geautomatiseerd in kaart brengt. Automatische impact analyse op beleid/procedures na wijzigingen wet en regelgeving 16:15 Forumdiscussie relatie tussen Compliance en Internal Audit functie Arjan Man, Machiel Hoogendoorn en Cor Jan Dasselaar Tijdens deze interactieve sessie geven Arjan Man en Machiel Hoogendoorn een toelichting op het Onderzoek naar de relatie tussen de Internal Audit (IA) functie en GRC (Governance, Risk & Compliance). De forumleden zullen hun mening geven op een aantal stellingen die betrekking hebben op de relatie tussen Compliance en IA. Daarnaast zullen de deelnemers worden gevraagd op een aantal stellingen te stemmen en hun mening te geven. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: het three lines of defense model, moet de scope van de IA functie meer liggen op de uitvoering en resultaten van compliance processen (compliance van de business) of op de compliance functie? De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om vooraf stellingen aan te dragen voor de discussie Slotwoord Cor Jan Dasselaar 17:10 Borrel (gesponsord door Financial Assets) VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 5/10

6 Biografie sprekers Bleker-van Eyk, Sylvie is Director Deloitte Center of Excellence on Compliance & Integrity Deloitte Enterprise Risk Services Claassen, Laurent is partner bij Deloitte Center of Excellence on Compliance & Integrity Deloitte Enterprise Risk Services Daal, Peter-Jan van is compliance officer bij Rabobank Nederland en oud deelnemer aan de Leergang CCO (NIBE-SVV). Dasselaar, Cor Jan is Hoofd Compliance bij Th. Gilissen Bankiers. Daarnaast is hij voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers. Hij werkte 2 jaar bij een accountantskantoor, voorloper Price Waterhouse Coopers; was 9 jaar werkzaam bij Stichting Toezicht Effectenverkeer, voorloper AFM en werkte 10 jaar bij ABN AMRO als Operational Auditor (3 jaar) en 7 jaar binnen de Compliance discipline; namens ABN AMRO participeerde hij in de Wolfsberg Group. Doets, Andries en Matthieu van Straaten zijn advocaten bij Finnius advocaten te Amsterdam. Finnius advocaten is een nichekantoor met een focus op financieel toezichtrecht. Andries en Matthieu hebben jarenlange ervaring op dit rechtsgebied en werkten eerder samen bij NautaDutilh. Zij adviseren onder meer financiële ondernemingen en (beurs)vennootschappen en onderhouden namens onder toezicht staande partijen contacten met DNB en de AFM. Daarnaast procederen zij tegen onder meer beide toezichthouders. Dubbeld, Marco is sinds begin 2009 founder van ngcompliance met het doel wereldwijd oplossingen te bieden voor de huidige compliance problematiek. Voorheen is hij werkzaam geweest als CTO bij een marktleider in de AML en case management business. Marco heeft recentelijk de opleiding tot certified compliance officer afgerond. In de jaren hiervoor is hij actief geweest als ondernemer op diverse gebieden binnen en buiten de IT. Homan, Jeannette is na haar studie Bestuurskunde, Politicologie VU Amsterdam werkzaam geweest bij oa Delta Lloyd en O&I Management partners. Sinds 1995 is zij werkzaam in de bancaire, verzekeringssector. Zij heeft expertise ontwikkeld op het gebied van risicomanagement, compliance en procesinrichting. De rol die zij bij de diverse opdrachtgevers innam, is die van business analyst, projectmanager en/of programmamanager. Vanaf 2003 is Jeannette gestart met haar eigen onderneming PSO Management BV. PSO Management is gespecialiseerd in de vakgebieden Riskmanagement, Compliance en Business Process Management (BPM). Zij ondersteunt organisaties bij het in kaart brengen en beheren van risico s, compliance issues en processen met behulp van een integrale benaderingswijze. PSO Management is primair werkzaam binnen financiële instellingen. Tot haar klanten rekent zij gerenommeerde banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, pensioenorganisaties en vastgoedbedrijven. Hoogendoorn, Machiel werkt sinds 1 juli j.l. bij ABN AMRO Bank. Daarvoor werkte hij sinds 1985 bij Fortis Bank Nederland. Op dit moment is Machiel werkzaam als compliance officer. Binnen de afdeling Compliance is hij specifiek verantwoordelijk voor de portefeuille Risk & Reporting. Machiel is destijds gestart bij de Internal Audit afdeling. Hij heeft zich in die periode vooral beziggehouden met de uitvoering van operational audits gericht op de hoofdkantooractiviteiten van de bank. Vervolgens heeft hij een aantal jaren leiding gegeven aan de afdeling Veiligheidszaken. Deze afdeling was o.a. verantwoordelijk voor activiteiten op het terrein van fraudepreventie en fraude-onderzoek. De eerste 10 jaar van zijn loopbaan is Machiel werkzaam geweest in de openbare accountancy. Janse, William Bachelor of Science in Information and Communication Technology (1995), is the responsible executive for information technology within Monidee. Karssing, Edgar is Associate Professor aan de Nyenrode Business Universiteit and senior trainer and researcher at EIBE, the Institute for Responsible Business. Katwijk, Guido is Business Development Manager Company.info en sinds 2,5 jaar verantwoordelijk voor het adviseren van compliance officers en investment managers. Voorheen was hij werkzaam bij ABN AMRO Compliance als Customer Due Diligence Manager en bij ABN AMRO Transaction Monitoring als fraude analist. VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 6/10

7 Kilsdonk, Guido heeft ruim 15 jaar ervaring in het adviseren van financiële instellingen. Hij is met name deskundig in het inrichten van IT- Risk management - en compliance functies van financiële instellingen. Guido heeft aan meerdere publicaties op het gebied van compliance en integriteit meegewerkt, ondermeer de Benelux Financial Crime survey die in 2005 werd gepubliceerd. Guido Kilsdonk is sinds 2006 partner bij SeederDeBoer. Klink, Jaap is managing director bij Trust Alliance with background as real estate professional with substantial international trust and property experience as well as a straight-forward, entrepreneurial but also an expedient attitude. Lochtenberg, Benedicte is commercieel directeur van Company.info en heeft 15 jaar ervaring in de sales en marketing van financiële dienstverleners, als strategie consultant bij PricewaterhouseCoopers en marketing manager bij Fortis en MeesPierson. Sinds 4 jaar is ze verantwoordelijk voor de groei van Company.info en het ondersteunen van accountmanagers van banken met informatie over hun klanten en prospects. Lugard, Robbert-Jan is managing partner Emstermate Muizenbergje Compliance and Legal Services en Confiad B.V. In 2004 heeft hij Confiad B.V., compliance consultancy op het gebied van integriteittoezicht voor trustkantoren, opgericht. Vanuit Confiad adviseert hij trustkantoren over de interpretatie en de implementatie van de wet- regelgeving en assisteert trustkantoren bij het opstellen van beleid en het schrijven van procedures in het voor hen verplichte procedurehandboek. Sinds de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) adviseert hij ook andere instellingen over het verrichten van cliëntonderzoek en het ontwikkelen van beleid ter naleving van de Wwft ( Ten slotte geeft hij cursussen aan trustkantoren en instellingen die onder de Wwft vallen zoals banken, accountants en advocaten- en notariskantoren. Publicaties oa in het Tijdschrift voor Compliance; lid van de Raad van Advies voor de Nieuwsbrief Wwft in de Praktijk. Man, Arjan is responsible within PricewaterhouseCoopers the Netherlands for the Internal Audit proposition for the financial sector. He has more than 15 years international experience in various roles in the area of risk and control, both as an advisor and auditor. He has also delivered many training programmes in the area of operational audit and management control. He holds presentations during Internal Audit Events and publishes regularly on his area of expertise. Merkens, Carolien werkt sinds 2007 als managing consultant bij SeederDeBoer. Zij heeft een achtergrond in het bankwezen en heeft gewerkt als compliance officer bij een middelgrote Nederlandse bank. Daarvoor heeft zij gewerkt als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. Ontwikkelingen op het gebied van compliance en integriteit boeien Carolien. Deze aspecten hebben immers een nauwe samenhang met zowel het gedrag van mensen als ondernemingen. Mual, Mélisande is Director Sales & Marketing van ERC Electronic Publishers B.V. Na haar studie Rechten aan de Rijks Universiteit Utrecht werkte Mélisande Mual bij TPG en KPN in verschillende marketing en sales functies. In 2002 maakte zij de overstap naar uitgeverij Kluwer. Bij deze uitgeverij vervulde zij verschillende management functies en leidde zij een productinnovatie programma gericht op compliance professionals bij financiele instellingen. Sinds begin 2009 is zij directeur bij ERC Electronic Publishers, een uitgeverij die zich sinds 2006 uitsluitend toelegt op het inzichtelijk maken van financiële wet -en regelgeving en financiële instellingen ondersteunt bij het ontsluiten en onderhouden van hun specifieke regulatory framework voor compliance. Straaten, Matthieu van en Andries Doets zijn advocaten bij Finnius advocaten te Amsterdam. Finnius advocaten is een nichekantoor met een focus op financieel toezichtrecht. Andries en Matthieu hebben jarenlange ervaring op dit rechtsgebied en werkten eerder samen bij NautaDutilh. Zij adviseren onder meer financiële ondernemingen en (beurs)vennootschappen en onderhouden namens onder toezicht staande partijen contacten met DNB en de AFM. Daarnaast procederen zij tegen onder meer beide toezichthouders. Woerden, Michael van heeft meer dan tien jaar praktijkervaring op het gebied van compliance (o.a. bij Abn AMRO). Hij is als docent verbonden aan de Leergang CCO (NIBE-SVV) en voorzitter van de redactie van het boek 10 Jaar compliance (NIBE-SVV, 2010). Michael van Woerden is directeur-eigenaar van Keycompliance. Woods, Martin is one of those people who has worked in the anti-money laundering space ever since the advent of the very first drug trafficking act offences became law in the UK in He has been investigating money laundering and money launderers for in excess of 25 years, initially as a police officer, then as a money laundering reporting officer working in investment banks and more recently in the capacity as a consultant and advisor. VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 7/10

8 Standhouders Company.info ERC/PSO Management Finnius Advocaten Monidee NCI NIBE SVV ngcompliance NIG Compliance Orgtel SeederDeBoer Trustalliance VU Master of Corporate Compliance Routebeschrijving naar RAI Per trein De RAI heeft een eigen station, Amsterdam RAI. Dit station ligt op een steenworp afstand van het RAI-complex en is vanuit het hele land uitstekend bereikbaar per trein. Volg de borden Amsterdam RAI als u het station uitkomt. Voor meer informatie raadpleeg de NS Reisplanner op Per tram, metro en bus Tram 4 rijdt tussen de RAI (halte Europaplein), het centrum van Amsterdam en Amsterdam Centraal. Vanaf station Amstel kunt u de RAI bereiken met metro 51 en bus 15. Metro 51 heeft tevens verbinding met Amsterdam Centraal. Metro 50 onderhoudt een regelmatige dienst tussen Amsterdam Sloterdijk en Gein en stopt bij station RAI. Per auto Direct bij het naderen van Amsterdam via de autosnelweg A1 (Amersfoort/ Amsterdam), A2 (Utrecht/ Amsterdam) of A4 (Den Haag/ Amsterdam) is op de ringweg de RAI aangegeven op de ANWB-borden. Amsterdam RAI ligt direct aan de ringweg (afslag S109). Vanaf de afslag is de route naar de parkeergarages aangegeven. VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 8/10

9 Sponsors Hoofdsponsor Sponsoren Leading Provider of Reward Plan, Risk & Compliance Solutions VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 9/10

10 Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management E: T: Next generation compliance solutions to better engage with the business VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 10/10

Compliance. Beheers uw risico s en geef optimaal invulling aan uw compliance beleid

Compliance. Beheers uw risico s en geef optimaal invulling aan uw compliance beleid Bestemd voor: s Compliance Officer s Manager Toezicht s Integrity Officer s Controller s Internal Auditor s Hoofd Juridische Zaken Compliance 2009 Beheers uw risico s en geef optimaal invulling aan uw

Nadere informatie

Symposium De gereedschapskist van de Compliance Officer. Vrije Universiteit, 1 juni 2017

Symposium De gereedschapskist van de Compliance Officer. Vrije Universiteit, 1 juni 2017 Symposium De gereedschapskist van de Compliance Officer Vrije Universiteit, 1 juni 2017 Welkom Prof. dr. R.J.M. Dassen RA (Deloitte) Vrije Universiteit, 1 juni 2017 Agenda 14.15u Welkom en Introductie

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Security manager van de toekomst. Bent u klaar voor de convergentie?

Security manager van de toekomst. Bent u klaar voor de convergentie? Security manager van de toekomst Bent u klaar voor de convergentie? Agenda Introductie Convergentie - De rol en positie van Security in beweging - Wat zien we in de praktijk? - Waar gaat het naar toe?

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance 5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance Verhoog het niveau van uw risicomanagement processen vóór 1 juni naar volwassenheidsniveau 4! ISO31000 DAG 1 DAG 2 DAG 3 OCHTEND NIEUW ISO27005 DAG 3 MIDDAG

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Summer School "Mens en Maatschappij" Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw*

Summer School Mens en Maatschappij Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw* Summer School "Mens en Maatschappij" Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw* Details Cursusduur 3 dagen Datum en locatie 22, 23, 24 augustus 2018 - Sint-michielsgestel Tijd 09:00-18:00,

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorisme finan ciering

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 0 1 Outline A. Nieuwe ontwikkelingen; wat is het speelveld? B. Hoe ziet de toekomst

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Programma uur Introductie door de dagvoorzitter

Programma uur Introductie door de dagvoorzitter Programma 14.30-14.35 uur Introductie door de dagvoorzitter 14.35-15.10 uur Prof. Mr. Gerard van Solinge Risico-management: taak, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 15.10-15.45 uur Drs. Geomaly

Nadere informatie

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst Klantn 13 juni 1 aam 2013 (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst AGENDA 01 02 03 04 05 06 07 08 E-learning Solvency II Samenwerking Waarom een E-learning Solvency II Inhoud

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Opzet en invoering van programma management Case bespreking separatie ABN/RBS. DHV Amersfoort, 23 februari 2010

Opzet en invoering van programma management Case bespreking separatie ABN/RBS. DHV Amersfoort, 23 februari 2010 Opzet en invoering van programma management Case bespreking separatie ABN/RBS DHV Amersfoort, 23 februari 2010 Hoofdsponsors Sponsors IPMA-NL Jaarsponsors Opzet en invoering van programma management Case

Nadere informatie

Basisopleiding Certified Compliance Officer

Basisopleiding Certified Compliance Officer Basisopleiding Certified Compliance Officer Fase : 1 - Basis Studiebelasting : 80 punten Duur : 5 dagen + voorbereidende activiteiten + examen Kosten : 3.200,= (excl. B.T.W.) Losse s : 745,= (excl. B.T.W.)

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Compliance Professionaldag 2015. Tsunami aan regels: uitdaging of probleem?

Compliance Professionaldag 2015. Tsunami aan regels: uitdaging of probleem? in samenwerking met A-Z Compliance Support Compliance Professionaldag 2015 Tsunami aan regels: uitdaging of probleem? Programma 1 oktober 2015 SUPERNOVA Jaarbeurs Utrecht Programma Compliance Professionaldag

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

1. INTRODUCTION OF BFT (BUREAU FINANCIEEL TOEZICHT)

1. INTRODUCTION OF BFT (BUREAU FINANCIEEL TOEZICHT) AGENDA 1. Introduction of BFT (Bureau Financieel Toezicht = Buro Financial Supervision) 2. Supervision in Holland by BFT 3. 3 way approach supervisor 4. Supervision problems - number of professionals (50.000

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Kwaliteit Beleggingsdienstverlening. Value of Risk 5 juni 2014. Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Sjako Weering

Kwaliteit Beleggingsdienstverlening. Value of Risk 5 juni 2014. Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Sjako Weering Kwaliteit Beleggingsdienstverlening Value of Risk 5 juni 2014 Sjako Weering Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Agenda 1. Wettelijke verplichtingen 2. Bevindingen AFM 3. Kifid 4. Dienstverleningscyclus

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Mike de Bruijn roduct Owner Agenda Inleiding Over CompLions GRCcontrol management software Risicomanagement Uitdagingen Dynamisch risicomanagement

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag André Salomons Smart SharePoint Solutions BV Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag Cloud security moet uniformer en transparanter, waarom deze stelling? Links naar de artikelen

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector

Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector Johan Graafland Hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek Universiteit van Tilburg Tilburg Sustainability Center Geen

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 Jef Aarts & Aart Schouten FrieslandCampina Project control & agility in a global change programme Ervaringen vanuit het project management office van

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Toenemende druk op uw Customer Due Diligence (CDD)-beleid Vandaag de

Nadere informatie

Verbeter uw marketing en sales met

Verbeter uw marketing en sales met Verbeter uw marketing en sales met De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat 76 1062 BJ Amsterdam t: 020 2 400 400 e: info@company.info

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Portfolio Management. BPUG Utrecht, 13 sept 2011

Portfolio Management. BPUG Utrecht, 13 sept 2011 Portfolio Management BPUG Utrecht, 13 sept 2011 Best Practices Agenda Doel is de leden van de BPUG laten kennis maken met alle vier aspecten (Mens, Organisatie, Proces en Tools) rond Portfolio management.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

Leiderschap en cultuur bij IAD s Annabel Laurenssen

Leiderschap en cultuur bij IAD s Annabel Laurenssen Leiderschap en bij IAD s Annabel Laurenssen Agenda Voorstellen Model a Competing values Resultaten onderzoek: bij de IAD Resultaten onderzoek: leiderschap bij de IAD Effecten Interactieve dialoog: IAD

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Governance University -EGC: Compliance voor commissarissen

Governance University -EGC: Compliance voor commissarissen Governance University -EGC: Compliance voor commissarissen De 7 elementen van een effectief corporate compliance programma Roland Notermans 17 maart 2017 Indien u vandaag met uw auto hier bent gekomen,

Nadere informatie

VNAB update Sanctiewet. 10 november uur

VNAB update Sanctiewet. 10 november uur VNAB update Sanctiewet 10 november 2014 12.00-14.00 uur Agenda Introductie Michel Schaft Visie Sanctiewet & VNAB Herman Annink Sanctiewet & e-abs Roger Hendriks Vragen en slot Introductie Michel Schaft

Nadere informatie

Begeleiden van veranderingen bij bpost

Begeleiden van veranderingen bij bpost Begeleiden van veranderingen bij bpost Overzicht 6 kritische succesfactoren 2 cases Weten waar naartoe Het grote verhaal Partnering met de sociale partners Monitoren & managen van engagement en welzijn

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Leergang Solvency II voor de financial

Leergang Solvency II voor de financial 22 maart - 19 april - 23, 24 mei - 21 juni 2013 Leergang Solvency II voor de financial Vergroot in 5 dagen uw effectiviteit bij de implementatie van SII Mercure Utrecht, Leergang Solvency II voor de financial

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Cloud Security Summit Privacy en IoT

Cloud Security Summit Privacy en IoT Cloud Security Summit Privacy en IoT Locatie en catering sponsor CSA Netherlands Chapter Summit 2017 13 April, Leiden Copyright 2017 Cloud Security Alliance Welkom Bestuur Reinier Landsman (Voorzitter),

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

Nationaal Compliance Congres 2015. 10 december 2015

Nationaal Compliance Congres 2015. 10 december 2015 Nationaal Compliance Congres 2015 10 december 2015 Nationaal Compliance Congres 2015 10 december 2015 Wilt u als compliance professional graag op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Ton van Leeuwen is executive business consultant bij Atos Consulting. Hij heeft bijna vijftien

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014

IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014 IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014 www.confiad.nl INDEX Wij, Confiad Consultancy, zijn van mening dat de verschillen tussen de Regeling integere bedrijfsvoering

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin www.pwc.nl Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin Even voorstellen Maurice Steffin Maurice is Manager Privacy binnen het Privacy team. Hij combineert zijn privacy kennis

Nadere informatie

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017 Meerwaarde Internal Audit functie Even voorstellen: Jantien Heimel 2 Even voorstellen: Jeannette de Haan 3 Inhoud 1. Kennismaking 2. Hoe kijken commissarissen aan tegen Internal Audit? Filmpje 3. Wat is

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 4: Integrale PARP en Zorgplicht Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Spotlight Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Jan Driessen - Risk Assurance Services, Assurance Bas Wakkerman - Risk Assurance Services, Assurance Commissarissen hebben steeds meer

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer"

Opleidingsfiche voor Traject - Certified Compliance Officer Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer" Doelstellingen Het KB 12.03.2012 bepaalt dat binnen de financiële instelling minimaal 1 erkende compliance officer is aangesteld, die over

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 16-3-2017 Michel Kee 10e Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders Doorn Discussie over hoe risicomanagement waardevol vorm te geven aan de hand van praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Workshop Compliance Officers. Gert Demmink

Workshop Compliance Officers. Gert Demmink Workshop Compliance Officers Gert Demmink 13 november 2012 2 AML/CFT Wat was het ook weer? Capaciteitsbezetting; Prijsstellingskwestie; Voorhanden hebben; Welke maatregelen ook weer beschikbaar? En hoe

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie