Compliance Professionaldag 2010 Naar een integere bedrijfsvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compliance Professionaldag 2010 Naar een integere bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 in samenwerking met A-Z Compliance Support Compliance Professionaldag 2010 Naar een integere bedrijfsvoering Programma donderdag 7 oktober 2010 tijd Onderwerp 08:30 Ontvangst & registratie Welkom en openingswoord dagvoorzitter Cor Jan Dasselaar 09:15 Plenaire sessie AML and KYC Intelligence Martin Woods Differing requirements for differing risks What is adequate? Why do more? Enhanced KYC - where to find the information What to look for How to find it Most importantly - how to use it Once again how far should we go? - When should we stop? FATF says look forwards, sideways and backwards How can we use the intelligence in our ongoing AML risk management? Plenaire sessie Nut en noodzaak van een kenniscentrum integriteit voor de financiële sector Edgar Karssing Code banken De appel en de mand Nut en noodzaak kenniscentrum Mogelijke activiteiten kenniscentrum 11:00 Pauze VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 1/10

2 Programma donderdag 7 oktober 2010 (vervolg) tijd Onderwerp 11:30 Plenaire sessie De hoofdpunten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Robbert-Jan Lugard Lunch Sinds 1 augustus 2008 zijn naast financiële instellingen (kredietinstellingen, verzekeraars ed) ook advocaten, notarissen, externe registeraccountants, externe accountant- administratieconsultants en belastingadviseurs verplicht cliëntonderzoek te verrichten in plaats van een enkele identificatie van haar cliënt. Daarnaast zijn zij verplicht niet alleen naar de omvang van de eigen transactie te kijken maar over de grenzen van zijn of haar werk (opdracht) heen. Dit om uiteindelijk ongebruikelijke transacties te kunnen herkennen en melden aan de FIU- Nederland. Om in staat te kunnen zijn de wet- en regelgeving na te leven zal een instelling beleid dienen op te stellen en haar werknemers voldoende opleiding te geven. Tijdens deze plenaire sessie zal kort ingegaan worden op de hoofdpunten uit de Wwft: Het opstellen en vastleggen van beleid met betrekking tot de uitvoering van cliëntonderzoek; Het monitoren van transacties en melden van ongebruikelijke transacties; en Het informeren en instrueren van werknemers over integriteitrisico s. 13:15 Workshop 1 Efficiënte uitvoering van customer due diligence (KYC) van zakelijke relaties met Company.info bedrijfsinformatie. Benedicte Lochtenberg, Guido Katwijk De verhouding tussen gedegen onderzoek doen en het beheersbaar houden van de kosten, is belangrijk voor elke organisatie. Om tot een goed oordeel te komen is men afhankelijk van een diversiteit aan informatiebronnen, die ter verificatie van de door de klant geleverde informatie dienen. Voor een onderneming is het essentieel om fraude en mogelijk reputatieschade te voorkomen. Company.info ondersteunt de 1 e en de 2 e lijn in bij de RDDM, CDD en KYC werkzaamheden, door een groot aantal bronnen geïntegreerd in één overzichtelijk dashboard te leveren. Dit dient niet alleen het gebruiksgemak, maar zorgt tevens voor veel tijdsbesparing en een besparing van 30% tot 60% op Kamer van Koophandel kosten. Alle deelnemers aan de dag krijgen een week lang toegang tot info over alle bedrijven in Nederland en mogen gratis voor 25 aan KvK uittreksels opvragen via Company.info. Workshop 2 How to effectively manage compliance & integrity within your organisation Sylvie Bleker-van Eyk, Laurent Claassen Hoe wordt compliance en integriteit verdeeld over de drie defensielinies binnen de organisatie Welke taken en verantwoordelijkheden behoren bij ieder van de linies Hard & soft controls op het gebied van integriteit. Compliance en integriteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Compliance is alleen mogelijk indien er sprake is van een gezonde compliance cultuur, welke in sterke mate gegenereerd wordt door een integere bedrijfsvoering. VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 2/10

3 Programma donderdag 7 oktober 2010 (vervolg) tijd Onderwerp 14:00 Pauze Workshop 3 'Compliance verantwoordelijkheid: Bij wie hoort deze thuis? Michael van Woerden en Peter-Jan van Daal In de huidige financiële crisis is het van belang dat de verschillende spelers binnen de onderneming hun verantwoordelijkheid nemen. Op het gebied van compliance is het niet altijd duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Om de compliance officer hiervoor handvatten aan te reiken, organiseert NIBE-SVV de workshop: 'Compliance verantwoordelijkheid: Bij wie hoort deze thuis?' Hierin komen de volgende aspecten aan bod: Welke persoonlijke vaardigheden heeft de compliance officer nodig om te bereiken dat het bestuur en het lijnmanagement hun eigen compliance verantwoordelijkheid nemen? Welke wijze van communiceren door de compliance officer past daarbij (tav beleid, training, management rapportages, etc.)? Aan de hand van een vijftal stellingen/korte casusposities worden in dialoog met de workshopleden 'good practices' op dit gebied uitgewisseld en de valkuilen getraceerd. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. 14:15 Workshop 4 Who s the boss: business or compliance? Andries Doets en Matthieu van Straaten Praktijkvoorbeeld: Goldman Sachs Wettelijk kader: Beheerste en integere uitoefening van het bedrijf en de compliancefunctie Heeft de compliance officer voldoende bevoegdheden? Individuele aansprakelijkheid van de compliance officer Wettelijke bescherming compliance officer? Workshop 5 Blowing the whistle and making a difference Jaap Klink en Martin Woods I am a whistleblower. What I did. Why I did it. How I did it The effects on myself and my family Would I do it again? My actions at Wachovia Why should we all 'do the right thing'? Workshop 6 Integraal risicomanagement in de praktijk Mélisande Mual en Jeanette Homan hoe te voorkomen dat introductie van een integrated control framework een tijd en geld verslindend traject wordt hoe te organiseren dat de verschillende afdelingen de voor hen relevante risico's kunnen managen en optimaal kunnen samenwerken wat is de meerwaarde van een integrated control framework hoe te komen tot een onderhoudbaar regulatory compliance framework dat is gekoppeld aan processen en procedures en helpt bij het maken van impactanalyses bij veranderende wet- en regelgeving duurzame integratie regulatory framework voor compliance in GRC tooling; demonstratie voorbeeld cases integratie ERC met gangbare GRC software VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 3/10

4 Programma donderdag 7 oktober 2010 (vervolg) tijd Onderwerp 15:00 Pauze 15:15 Workshop 7 Compliance in bedrijf Guido Kilsdonk en Carolien Merkens Hoe zorg je als compliance officer voor integer handelen en het voldoen aan de (interne) regels binnen de organisatie? In de praktijk zien we vaak dat compliance in een aparte stafafdeling is georganiseerd, ver van de daadwerkelijke business. Hoe kan deze afdeling ervoor zorgen dat regels worden geaccepteerd, geïmplementeerd en nageleefd? o.a. de volgende aspecten komen hierbij aan de orde - Compliance versus business (staf versus lijn) - Compliance versus management - Implementatie: voorwaarden, projectmatig, going concern De workshop wordt uitgewerkt aan de hand van een praktijkcasus bij een zorgverzekeraar. Workshop 8 Hoe maakt u compliance aantoonbaar? William Janse en spreker van Eureko Citaat Telegraaf: Volgens DNB is geconstateerd dat verzekeraars de interne beheersingscyclus niet voldoende op orde hebben. Dit geldt in veel gevallen voor de naleving van de wet- en regelgeving. Eureko geeft via toption ScoraaeCard (www.monidee.com) invulling aan opzet, bestaan & werking door het: Organisatiebreed uitvoeren van Risk & Control Self Assessments (RCSA); Indentificeren, kwalificeren en kwantificeren van bruto & netto risico's; Identificeren KRI's (Key Risk Indicators); Aggregeren en rapporteren op status risico's (mate van beheersing) => Risk & Compliance ScoreCard; Managen organisatie eigen releases (timeframe) van risk & compliance frameworks met thema benadering (KYC, privacy, etc.) tgv wijzigende en nieuwe wet- en regelgeving. VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 4/10

5 Programma donderdag 7 oktober 2010 (vervolg) tijd Onderwerp 16:00 Pauze Workshop 9 Visie op compliance en nut/noodzaak expertisecentrum Edgar Karssing en Groep Olivier Waar moet compliance heen? Wat is daarvoor nodig? Hoe kan een expertisecentrum daaraan bijdragen? Workshop 10 Automated regulatory mapping/tracking Marco Dubbeld Door de continue wijzigende (internationale) wet en regelgeving is het mappen van wetgeving op het interne beleid en procedures vaak een tijdrovende exercitie. De meeste bestaande oplossingen bieden geen soelaas bij de mapping naar intern beleid en procedures. Sherlock biedt een wereldwijde unieke oplossing die het mappen en tracken van wet en regelgeving automatiseert en de non-compliance issues geautomatiseerd in kaart brengt. Automatische impact analyse op beleid/procedures na wijzigingen wet en regelgeving 16:15 Forumdiscussie relatie tussen Compliance en Internal Audit functie Arjan Man, Machiel Hoogendoorn en Cor Jan Dasselaar Tijdens deze interactieve sessie geven Arjan Man en Machiel Hoogendoorn een toelichting op het Onderzoek naar de relatie tussen de Internal Audit (IA) functie en GRC (Governance, Risk & Compliance). De forumleden zullen hun mening geven op een aantal stellingen die betrekking hebben op de relatie tussen Compliance en IA. Daarnaast zullen de deelnemers worden gevraagd op een aantal stellingen te stemmen en hun mening te geven. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: het three lines of defense model, moet de scope van de IA functie meer liggen op de uitvoering en resultaten van compliance processen (compliance van de business) of op de compliance functie? De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om vooraf stellingen aan te dragen voor de discussie Slotwoord Cor Jan Dasselaar 17:10 Borrel (gesponsord door Financial Assets) VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 5/10

6 Biografie sprekers Bleker-van Eyk, Sylvie is Director Deloitte Center of Excellence on Compliance & Integrity Deloitte Enterprise Risk Services Claassen, Laurent is partner bij Deloitte Center of Excellence on Compliance & Integrity Deloitte Enterprise Risk Services Daal, Peter-Jan van is compliance officer bij Rabobank Nederland en oud deelnemer aan de Leergang CCO (NIBE-SVV). Dasselaar, Cor Jan is Hoofd Compliance bij Th. Gilissen Bankiers. Daarnaast is hij voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers. Hij werkte 2 jaar bij een accountantskantoor, voorloper Price Waterhouse Coopers; was 9 jaar werkzaam bij Stichting Toezicht Effectenverkeer, voorloper AFM en werkte 10 jaar bij ABN AMRO als Operational Auditor (3 jaar) en 7 jaar binnen de Compliance discipline; namens ABN AMRO participeerde hij in de Wolfsberg Group. Doets, Andries en Matthieu van Straaten zijn advocaten bij Finnius advocaten te Amsterdam. Finnius advocaten is een nichekantoor met een focus op financieel toezichtrecht. Andries en Matthieu hebben jarenlange ervaring op dit rechtsgebied en werkten eerder samen bij NautaDutilh. Zij adviseren onder meer financiële ondernemingen en (beurs)vennootschappen en onderhouden namens onder toezicht staande partijen contacten met DNB en de AFM. Daarnaast procederen zij tegen onder meer beide toezichthouders. Dubbeld, Marco is sinds begin 2009 founder van ngcompliance met het doel wereldwijd oplossingen te bieden voor de huidige compliance problematiek. Voorheen is hij werkzaam geweest als CTO bij een marktleider in de AML en case management business. Marco heeft recentelijk de opleiding tot certified compliance officer afgerond. In de jaren hiervoor is hij actief geweest als ondernemer op diverse gebieden binnen en buiten de IT. Homan, Jeannette is na haar studie Bestuurskunde, Politicologie VU Amsterdam werkzaam geweest bij oa Delta Lloyd en O&I Management partners. Sinds 1995 is zij werkzaam in de bancaire, verzekeringssector. Zij heeft expertise ontwikkeld op het gebied van risicomanagement, compliance en procesinrichting. De rol die zij bij de diverse opdrachtgevers innam, is die van business analyst, projectmanager en/of programmamanager. Vanaf 2003 is Jeannette gestart met haar eigen onderneming PSO Management BV. PSO Management is gespecialiseerd in de vakgebieden Riskmanagement, Compliance en Business Process Management (BPM). Zij ondersteunt organisaties bij het in kaart brengen en beheren van risico s, compliance issues en processen met behulp van een integrale benaderingswijze. PSO Management is primair werkzaam binnen financiële instellingen. Tot haar klanten rekent zij gerenommeerde banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, pensioenorganisaties en vastgoedbedrijven. Hoogendoorn, Machiel werkt sinds 1 juli j.l. bij ABN AMRO Bank. Daarvoor werkte hij sinds 1985 bij Fortis Bank Nederland. Op dit moment is Machiel werkzaam als compliance officer. Binnen de afdeling Compliance is hij specifiek verantwoordelijk voor de portefeuille Risk & Reporting. Machiel is destijds gestart bij de Internal Audit afdeling. Hij heeft zich in die periode vooral beziggehouden met de uitvoering van operational audits gericht op de hoofdkantooractiviteiten van de bank. Vervolgens heeft hij een aantal jaren leiding gegeven aan de afdeling Veiligheidszaken. Deze afdeling was o.a. verantwoordelijk voor activiteiten op het terrein van fraudepreventie en fraude-onderzoek. De eerste 10 jaar van zijn loopbaan is Machiel werkzaam geweest in de openbare accountancy. Janse, William Bachelor of Science in Information and Communication Technology (1995), is the responsible executive for information technology within Monidee. Karssing, Edgar is Associate Professor aan de Nyenrode Business Universiteit and senior trainer and researcher at EIBE, the Institute for Responsible Business. Katwijk, Guido is Business Development Manager Company.info en sinds 2,5 jaar verantwoordelijk voor het adviseren van compliance officers en investment managers. Voorheen was hij werkzaam bij ABN AMRO Compliance als Customer Due Diligence Manager en bij ABN AMRO Transaction Monitoring als fraude analist. VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 6/10

7 Kilsdonk, Guido heeft ruim 15 jaar ervaring in het adviseren van financiële instellingen. Hij is met name deskundig in het inrichten van IT- Risk management - en compliance functies van financiële instellingen. Guido heeft aan meerdere publicaties op het gebied van compliance en integriteit meegewerkt, ondermeer de Benelux Financial Crime survey die in 2005 werd gepubliceerd. Guido Kilsdonk is sinds 2006 partner bij SeederDeBoer. Klink, Jaap is managing director bij Trust Alliance with background as real estate professional with substantial international trust and property experience as well as a straight-forward, entrepreneurial but also an expedient attitude. Lochtenberg, Benedicte is commercieel directeur van Company.info en heeft 15 jaar ervaring in de sales en marketing van financiële dienstverleners, als strategie consultant bij PricewaterhouseCoopers en marketing manager bij Fortis en MeesPierson. Sinds 4 jaar is ze verantwoordelijk voor de groei van Company.info en het ondersteunen van accountmanagers van banken met informatie over hun klanten en prospects. Lugard, Robbert-Jan is managing partner Emstermate Muizenbergje Compliance and Legal Services en Confiad B.V. In 2004 heeft hij Confiad B.V., compliance consultancy op het gebied van integriteittoezicht voor trustkantoren, opgericht. Vanuit Confiad adviseert hij trustkantoren over de interpretatie en de implementatie van de wet- regelgeving en assisteert trustkantoren bij het opstellen van beleid en het schrijven van procedures in het voor hen verplichte procedurehandboek. Sinds de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) adviseert hij ook andere instellingen over het verrichten van cliëntonderzoek en het ontwikkelen van beleid ter naleving van de Wwft (www.emstermate-muizenbergje.nl). Ten slotte geeft hij cursussen aan trustkantoren en instellingen die onder de Wwft vallen zoals banken, accountants en advocaten- en notariskantoren. Publicaties oa in het Tijdschrift voor Compliance; lid van de Raad van Advies voor de Nieuwsbrief Wwft in de Praktijk. Man, Arjan is responsible within PricewaterhouseCoopers the Netherlands for the Internal Audit proposition for the financial sector. He has more than 15 years international experience in various roles in the area of risk and control, both as an advisor and auditor. He has also delivered many training programmes in the area of operational audit and management control. He holds presentations during Internal Audit Events and publishes regularly on his area of expertise. Merkens, Carolien werkt sinds 2007 als managing consultant bij SeederDeBoer. Zij heeft een achtergrond in het bankwezen en heeft gewerkt als compliance officer bij een middelgrote Nederlandse bank. Daarvoor heeft zij gewerkt als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. Ontwikkelingen op het gebied van compliance en integriteit boeien Carolien. Deze aspecten hebben immers een nauwe samenhang met zowel het gedrag van mensen als ondernemingen. Mual, Mélisande is Director Sales & Marketing van ERC Electronic Publishers B.V. Na haar studie Rechten aan de Rijks Universiteit Utrecht werkte Mélisande Mual bij TPG en KPN in verschillende marketing en sales functies. In 2002 maakte zij de overstap naar uitgeverij Kluwer. Bij deze uitgeverij vervulde zij verschillende management functies en leidde zij een productinnovatie programma gericht op compliance professionals bij financiele instellingen. Sinds begin 2009 is zij directeur bij ERC Electronic Publishers, een uitgeverij die zich sinds 2006 uitsluitend toelegt op het inzichtelijk maken van financiële wet -en regelgeving en financiële instellingen ondersteunt bij het ontsluiten en onderhouden van hun specifieke regulatory framework voor compliance. Straaten, Matthieu van en Andries Doets zijn advocaten bij Finnius advocaten te Amsterdam. Finnius advocaten is een nichekantoor met een focus op financieel toezichtrecht. Andries en Matthieu hebben jarenlange ervaring op dit rechtsgebied en werkten eerder samen bij NautaDutilh. Zij adviseren onder meer financiële ondernemingen en (beurs)vennootschappen en onderhouden namens onder toezicht staande partijen contacten met DNB en de AFM. Daarnaast procederen zij tegen onder meer beide toezichthouders. Woerden, Michael van heeft meer dan tien jaar praktijkervaring op het gebied van compliance (o.a. bij Abn AMRO). Hij is als docent verbonden aan de Leergang CCO (NIBE-SVV) en voorzitter van de redactie van het boek 10 Jaar compliance (NIBE-SVV, 2010). Michael van Woerden is directeur-eigenaar van Keycompliance. Woods, Martin is one of those people who has worked in the anti-money laundering space ever since the advent of the very first drug trafficking act offences became law in the UK in He has been investigating money laundering and money launderers for in excess of 25 years, initially as a police officer, then as a money laundering reporting officer working in investment banks and more recently in the capacity as a consultant and advisor. VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 7/10

8 Standhouders Company.info ERC/PSO Management Finnius Advocaten Monidee NCI NIBE SVV ngcompliance NIG Compliance Orgtel SeederDeBoer Trustalliance VU Master of Corporate Compliance Routebeschrijving naar RAI Per trein De RAI heeft een eigen station, Amsterdam RAI. Dit station ligt op een steenworp afstand van het RAI-complex en is vanuit het hele land uitstekend bereikbaar per trein. Volg de borden Amsterdam RAI als u het station uitkomt. Voor meer informatie raadpleeg de NS Reisplanner op Per tram, metro en bus Tram 4 rijdt tussen de RAI (halte Europaplein), het centrum van Amsterdam en Amsterdam Centraal. Vanaf station Amstel kunt u de RAI bereiken met metro 51 en bus 15. Metro 51 heeft tevens verbinding met Amsterdam Centraal. Metro 50 onderhoudt een regelmatige dienst tussen Amsterdam Sloterdijk en Gein en stopt bij station RAI. Per auto Direct bij het naderen van Amsterdam via de autosnelweg A1 (Amersfoort/ Amsterdam), A2 (Utrecht/ Amsterdam) of A4 (Den Haag/ Amsterdam) is op de ringweg de RAI aangegeven op de ANWB-borden. Amsterdam RAI ligt direct aan de ringweg (afslag S109). Vanaf de afslag is de route naar de parkeergarages aangegeven. VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 8/10

9 Sponsors Hoofdsponsor Sponsoren Leading Provider of Reward Plan, Risk & Compliance Solutions VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 9/10

10 Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management E: T: Next generation compliance solutions to better engage with the business VERTROUWELIJK Programma Compliance Professionaldag 2010 bladzijde 10/10

Transparantie en Toezicht:

Transparantie en Toezicht: Transparantie en Toezicht: Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst? 4 juni 2015 jan sijbrand Merel van Vroonhoven programma Lexis Diligence Bescherm uw organisatie tegen fraude- en witwaspraktijken

Nadere informatie

COMPLIANCE POSITION PAPER. Bijdragen aan verandering. Een nieuwe visie op compliance

COMPLIANCE POSITION PAPER. Bijdragen aan verandering. Een nieuwe visie op compliance COMPLIANCE POSITION PAPER Bijdragen aan verandering Een nieuwe visie op compliance Aanbevelingen van compliance professionals Groep Olivier, september 2009 Fhdfkjhsdfhdkfhsdhf hdf h;h;f kjf lhf ;ahf; hhh

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2013 jaargang 12 thema: Relatie IA en externe accountant Samen een olifant leren dansen Over een rapport dat NIET over internal

Nadere informatie

magazine Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een gebrek aan cultuur?

magazine Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een gebrek aan cultuur? AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 juni 2010 t h e m a : Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Compliance & Integriteit

Compliance & Integriteit VU magazine Compliance & Integriteit nr 3 december 2010 Compliance in de Zorg Compliance: meer dan een second opinion Veilig Incident Melden Ziekenhuis: een maatschappelijke onderneming Dokters als manager

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

COMPLIANCE: BALANCEREN TUSSEN KRACHT EN KWETSBAARHEID

COMPLIANCE: BALANCEREN TUSSEN KRACHT EN KWETSBAARHEID COMPLIANCE: BALANCEREN TUSSEN KRACHT EN KWETSBAARHEID mr. M.J. van Woerden 1. Inleiding Ondernemingen bieden steeds meer openheid over de eigen visie, gemaakte keuzes en geboekte resultaten op het gebied

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Profielschets van de compliance officer 2015

Profielschets van de compliance officer 2015 Profielschets van de compliance officer 2015 mr. M.J. van Woerden 1 Inleiding Het is vaak voorspeld en nog steeds niet door de feiten achterhaald: compliance is here to stay... De vraag is alleen: in welke

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

Wellicht is er nog steeds een missing link tussen Compliance en Internal Audit:

Wellicht is er nog steeds een missing link tussen Compliance en Internal Audit: De LAT-relatie tussen Compli Wellicht is er nog steeds een missing link tussen Compliance en Internal Audit: beide afdelingen laten namelijk een belangrijke kans liggen om door onderlinge afstemming en

Nadere informatie

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014 Congres Besturen en Beleggen voor pensioenfondsen in 2014 Stichting IVP Instituut voor Pensioeneducatie dankt de volgende organisaties voor hun bijdragen om dit congres mogelijk te maken: Voorwoord Welkom

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI)

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) Duurzaamheidverslag BinckBank 2010 Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) 2 Inhoudsopgave 1 Over BinckBank 3 1.1 Strategie en analyse 3 1.2 Organisatieprofiel

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Academie voor Masters & Professional Courses De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Auteur: Lourens van der Linden RRM Naam opleiding Master in Risicomanagement

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie