INTERVIEW MET ERNST HAGEN, HOOFD INVESTMENT SOLUTIONS F&C NETHERLANDS B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERVIEW MET ERNST HAGEN, HOOFD INVESTMENT SOLUTIONS F&C NETHERLANDS B.V."

Transcriptie

1 INTERVIEW OP MAAT INTERVIEW MET ERNST HAGEN, HOOFD INVESTMENT SOLUTIONS F&C NETHERLANDS B.V. F&C Asset Management is een grote Europese vermogensbeheerder, genoteerd aan de beurs van Londen. F&C heeft meerdere kantoren in Europa waaronder een grote vertegenwoordiging in Amsterdam. Hier wordt ongeveer 40 miljard van het totaal van 123 miljard beheerd 1. F&C heeft onlangs een aantal bestaande beleggingsactiviteiten samengebracht onder de naam Investment Solutions. Ernst Hagen is aangetrokken om leiding te geven aan Investment Solutions in Nederland. Met Investment Solutions wil F&C verder bouwen aan haar 4-pijler bedrijfsstrategie voor pensioenfondsen en verzekeraars, die bestaat uit Partnership (Fiduciair) Management, Overlaystrategieën, Maatschappelijk Verantwoord Advies & Beleggen, alsook specialistische beleggingsproducten als Convertibles en Emerging Market Debt. Door Harry Geels Ernst Hagen is geen onbekende in de wereld van institutioneel vermogensbeheer. Hij heeft uitgebreide ervaring opgedaan binnen diverse organisaties die binnen de Nederlandse pensioenwereld actief zijn: na een carrière van 9 jaar bij ING Investment Management, maakte hij de overstap naar Strategeon Investment Consultancy. Als consultant kreeg hij na drie jaar de behoefte om niet alleen betrokken te zijn bij advies, maar ook bij de implementatie en uitvoering. Hij is toen overgestapt naar Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C), met een beheerd vermogen van 4 miljard één van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Hierover zegt Hagen: Ik heb daar veel meegemaakt, zoals de crisis van 2008 en de invoering van het nieuwe FTK. Zo heeft PH&C in deze periode verdere diversificatie een halt toegeroepen en is het pensioenfonds het renterisico van de dekkingsgraad voor 75% gaan afdekken. Wat betreft diversificatie moet je op een gegeven moment jezelf afvragen wat verdere diversificatie nog toevoegt in termen van rendement en risico en dit afzetten tegen de extra vereisten in termen van monitoring en beheersing. De ervaringen die ik hier heb opgebouwd, vooral tijdens het transitieproces van het beleggingsbeleid om recht te doen aan het nftk en de adviezen van de commissie Frijns, wilde ik breder inzetten. En waar kan je dat beter doen dan bij een beheerder die diverse goed bekendstaande specialismen heeft op dit gebied? Hagen vindt F&C een mooi bedrijf, waar zo n duizend werknemers wereldwijd en zestig professionals vanuit Amsterdam werken. Hoewel F&C soms als buitenlandse speler wordt gezien, heeft het een lange historie van institutioneel beheer in Nederland: een historie die teruggaat tot de jaren vijftig van de vorige eeuw. Onder de naam Investment Solutions worden bestaande expertises ten behoeve van institutionele beleggers samengevoegd: fiduciair advies, asset-liability management, asset allocatie, derivatenbeheer, institutionele managerselectie en advisering specifiek aan verzekeraars. De eerste vraag, die bijna vanzelf opborrelt, is hoe deze nieuwe afdeling past binnen de 4-pijlerstrategie van F&C? Hagen: Binnen de afdeling Investment Solutions wordt beleggingstechnisch invulling gegeven aan Partnership Management. Hierbij willen we proactief naast de cliënt staan, hem bijstaan in alle processen die plaatsvinden vanaf het geven van een zogenaamde second opinion op de ALM-studie tot aan de implementatie van de beleggingsportefeuille. Maar Partnership Management is het overkoepelende begrip, waaraan naast Investment Solutions ook via 1 Alle data per 31 december FINANCIAL INVESTIGATOR NUMMER 1 / 2011

2 Foto: Ruud Jonkers Fotografie pensioenfondsen die geen eigen hoofd beleggingen hebben danwel countervailing power willen hebben ten opzichte van het huidige hoofd beleggingen of de beleggingscommissie. Het pensioenfonds krijgt dan vanuit de afdeling Investment Solutions een Delegated CIO toegewezen. Deze Delegated CIO is de vooruitgeschoven post als het gaat om de beleggingen, overziet het totale plaatje van de cliënt en haakt de diverse disciplines (zowel extern als intern) die nodig zijn aan. Ernst Hagen accountmanagement, risicomanagement en het monitoren van de beleggingsrichtlijnen en rapportage invulling wordt gegeven. Ook de opleidingsdagen voor besturen, pensioenbureaus en beleggingscommissies wil Hagen in dit rijtje niet vergeten op te noemen. Uit de praktijk blijkt dat die bijzonder gewaardeerd worden. De belangstelling is groot. De laatste sessie over risicomanagement werd overtekend en er is snel een nieuwe sessie gepland waarvoor eveneens grote belangstelling bestaat. De sessies zijn ook puur bedoeld voor kennisoverdracht op het gebied van beleggen, er worden dus geen producten aangeprezen. Bij Investment Solutions worden alle beleggingsdisciplines gebundeld, een afdeling die nu bestaat uit 36 mensen, behoorlijk significant dus, zo vervolgt Hagen. Fiduciair advies wordt ingevuld door de zogeheten Delegated CIO. Dit model past prima bij Er zijn dus veel beleggingsdisciplines die binnen Investment Solutions bij elkaar komen, maar hoe zit het met het operationeel vermogensbeheer ten behoeve van de cliënt? Hagen: Voor alle duidelijkheid, Investment Solutions voert géén operationeel vermogensbeheer. Onze afdeling is goed gescheiden van operationeel vermogensbeheer, omdat we onafhankelijk moeten kunnen staan. De cliënt kiest de beste oplossing en die kan vanuit F&C komen, maar net zo goed ook extern. F&C is een actieve vermogensbeheerder, maar vanuit risicomanagement en/of uit het oogpunt van governance adviseren wij soms ook een passieve oplossing, vooral voor markten waarin outperformance behalen moeilijk is. Dit onderstreept onze onafhankelijkheid. Daarnaast is het goed te weten dat er nog een aparte risicomanagementafdeling bestaat, die onafhankelijk van beide afdelingen werkt. Dit team ziet er op toe dat de genomen beleggingsrisico s toelaatbaar zijn, per beleggingsproduct of voor een totale beleggingsoplossing. Er zitten dus geen portefeuillemanagers binnen de afdeling Investment Solutions. Het gaat bij Investment Solutions om aanwezige expertises op het gebied van strategisch advies (met naast een team van Delegated CIO s een apart team voor advies aan verzekeraars), ALM, LDI, Asset allocatie en Managerselectie. F&C heeft ruim 120 miljard aan derivatenoverlaytransacties geïmplementeerd en behoort tot de grotere partijen in Nederland. Ook heeft het F&C LDI-team diverse prijzen gewonnen. De vraag is waarom F&C zo goed is in LDI. Voor alle duidelijkheid, Investment Solutions voert géén operationeel vermogensbeheer. NUMMER 1 / 2011 FINANCIAL INVESTIGATOR 11

3 INTERVIEW OP MAAT We willen met de term Partnership Management benadrukken dat we als Partner naast de cliënt staan, waarbij we proactief meedenken en oplossingen aanreiken. Foto: Ruud Jonkers Fotografie Hagen: De kracht op het gebied van LDI is terug te voeren op de lange historie die we hebben op dit gebied. Er zitten specifieke experts in Nederland, maar een deel van het team zit in The City. In Engeland is men hier al jarenlang mee bezig. Hier zie je de voordelen van de combinatie van een partij die lokaal aanwezig is, maar tegelijkertijd ook een wereldwijde speler is. We hebben veel kennis van de OTC-markt en hebben executiekracht. We monitoren wie de partijen zijn die we als tegenpartij moeten gebruiken en wie juist niet, vanuit het oogpunt van ons best-executionbeleid. We denken wat betreft renterisicobeheer ook mee met cliënten. Een voorbeeld is augustus/september vorig jaar toen de rente zo extreem daalde, wat in onze ogen een anomalie was. We hebben toen cliënten die we eerder hadden geadviseerd swaptions te kopen, aangeraden op een prudente manier een deel van de winst te nemen. Bij cliënten die de nieuwe sterftetabel in hun verplichtingen hadden doorgevoerd en daardoor te maken kregen met een grotere duration mismatch, hebben we geadviseerd het rentegat vooralsnog niet verder te dichten. Onze visie was dat de rente wel zou stijgen. F&C levert ook maatwerk in haar advisering. We hebben cliënten die strategisch een vast afdekpercentage hebben, maar ook cliënten die meer tactisch willen sturen. Hierbij geven we, afhankelijk van de ontwikkeling van de dekkingsgraad en ontwikkelingen in de rentemarkt, advies om de afdekking te verhogen of te verlagen. Risicomanagement en visie zijn hier overigens weleens strijdig met elkaar. Als je een lage dekkingsgraad hebt, maar je visie is dat de rente gaat stijgen, dan kan het toch gevaarlijk zijn mocht de visie niet uitkomen. Dit moet je overigens ook breder zien. Afhankelijk van waar een pensioenfonds staat, maken we diverse scenarioanalyses waarin diverse variabelen als rente en aandelen worden meegenomen en de impact ervan op de situatie van het pensioenfonds wordt doorberekend. Over LDI hebben we het zojuist uitgebreid gehad, laten we ook nog even terugkomen op duurzaam beleggen. Hagen: Dit valt niet direct onder Investment Solutions, maar vormt integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Het gaat overigens om maatschappelijk verantwoord advies en beleggen. Zo adviseren wij institutionele partijen over hun verantwoord beleggingsbeleid en de implementatie daarvan. Het betreft hier niet alleen screening (in- of uitsluitingen) of themabeleggingen, maar bijvoorbeeld ook engagement. Wij geloven dat de dialoog aangaan met ondernemingen niet alleen kan leiden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook een goede bijdrage kan leveren aan het rendement en de risicobeheersing. We doen dit niet alleen voor aandelen, maar ook op corporate bonds in credits-, high yield en convertiblesportefeuilles. F&C is marktleider op dit gebied. Er is een team van 18 specialisten in Londen dat zich hier, namens onze cliënten, mee bezighoudt. We voeren engagement over een totaal belegd vermogen van bijna 100 miljard en hebben 4 miljard in fondsen met screening op specifieke ESG-criteria. We komen dus makkelijk bij ondernemingen binnen. Tot slot: waarom spreken jullie eigenlijk van Partnership Management en niet van fiduciair beheer? Hagen: We willen met de term Partnership Management benadrukken dat we als Partner naast de cliënt staan. Fiduciair dekt wat ons betreft niet de lading. Wij willen proactief meedenken en oplossingen aanreiken, waarover we samen met de cliënt van gedachten wisselen. Ook het persoonlijke willen we onderstrepen. We hebben ook daadwerkelijk het hele instrumentarium dat een pensioenfonds nodig heeft in huis. Fiduciair beheer wordt in de praktijk vaak verward met managerselectie en is een te eng begrip. Zaken als LDI en duurzaam beleggen komen hier vaak moeilijk uit de verf. Op deze onderwerpen hebben wij echt iets toe te voegen: niet alleen binnen onze dienstverlening op het gebied van Partnership Management, maar ook in de vorm van separate mandaten. Ook hebben veel aanbieders van fiduciair beheer één of enkele dominante cliënten. Die hebben wij niet. Potentiële cliënten hoeven bij ons niet bang te zijn dat hun belangen zouden ondersneeuwen. Ieder instituut krijgt bij ons het maatwerk dat het verdient. Ook wil ik nogmaals benadrukken dat F&C in Nederland aanwezig is met een groot aantal experts op diverse gebieden. Daarnaast zitten door heel F&C groep op cruciale posities Nederlanders of experts met specifieke Nederlandse kennis (van de CEO en het hoofd Vastrentende Waarden tot experts op ALM- en LDI-gebied). En nog belangrijker: We are here to stay. «12 FINANCIAL INVESTIGATOR NUMMER 1 / 2011

4 Publicatie : Het Financieele Dagblad Datum :

5 F&C creates an integrated solutions business Story by: Donia O'Loughlin Magazine: FTAdviser Published Monday, December 06, 2010 F&C Investments has combined a number of its key investment capabilities to create an integrated investment solutions business. The business will focus on providing multi-asset investment strategies to institutional investors that are sensitive to their future liabilities and regulatory obligations. The new investment solutions business comprises F&C's asset-liability management, multi-asset investment, insurance advisory, fiduciary management, derivative fund management and institutional manager selection teams. Richard Watts has been appointed to lead the business as head of investment solutions. He joined F&C in 2005 after eight years as a derivatives specialist at JP Morgan. The investment solutions business will also further advance F&C's move into the provision of Fiduciary Management services to pension schemes, an area where F&C already operates for a number of clients in the Netherlands. F&C has hired Ernst Hagen, currently head of asset management at Pensioenfonds Horeca & Catering, a Dutch industry pension schemes, to head its Fiduciary Investment desk. F&C has also recruited two institutional manager selection specialists. Peter Hill-King joined as head of manager selection from P-Solve Asset Solutions and David White, who previously worked at Aon, will join as director of manager selection. Mr Watts said: "F&C has seen notable successes in a number of these capabilities and we are excited to be bringing them together into an integrated Investment Solutions business. "It will give us an even deeper focus on areas where F&C already has demonstrable expertise. I am also very pleased to welcome Ernst, Peter and David to F&C. "They are experts in their specialist fields, with strong understanding of the requirements of pension funds derived from many years' experience with leading firms."

6 IPAsia CIO van Horecafonds stapt over naar F&C - 7 December 2010 Category: Nieuws 2 hours ago Ernst Hagen, momenteel hoofd vermogensbeheer bij Pensioenfonds Horeca & Catering, stapt over naar F&C. Dat maakte de asset manager gisteren bekend. Hagen gaat vanaf 4 januari 2011 vanuit Amsterdam leiding geven aan de nieuwe 'Investment Solutions' afdeling van F&C in Nederland. Deze geïntegreerde afdeling gaat multi-asset beleggingsstrategieën verzorgen voor institutionele klanten, en omvat fiduciair management, asset-liability management, multi-asset beleggen, beheer van derivaten, institutionele managerselectie en advisering. Ben Kramer, Executive Director van F&C in Nederland, zegt dat de vermogensbeheerder met de nieuwe afdeling institutionele klanten nog beter hoopt te bedienen met totaaloplossingen. "De benoeming van Ernst Hagen is zeer belangrijk voor F&C," voegt hij toe. Author: Mariska van der Westen

7 » Print This copy is for your personal, non-commercial use only. F&C hires 3 for revamped institutional business 10:07am GMT LONDON (Reuters) - F&C Asset Management has named a new head plus three new hires for its revamped multi-asset investment solutions business, which aims to offer a more holistic portfolio management service to pension funds. The new business will comprise F&C's (FCAM.L: Quote, Profile, Research) asset-liability management, multi-asset investment, insurance advisory, fiduciary management, derivative fund management and institutional manager selection teams. Richard Watts, who has been at F&C since 2005, has been appointed head of the new business, having previously focused on F&C's liability-driven investment (LDI) offering. LDI services help pension funds match liabilities by dividing up their risk budget in a more efficient way, for example by paying less for passive funds to free up capacity to invest in higher-risk, higher-return products. F&C said the hires would help its move into the provision of fiduciary management services to pension schemes, an area where it already operates for a number of clients in the Netherlands. To support this, the company has hired Ernst Hagen to head its fiduciary investment desk. Hagen is currently head of asset management at Pensioenfonds Horeca & Catering, one of the largest Dutch industry pension schemes. He will join F&C on January 4 and will be based in the Amsterdam office. F&C has also recruited two institutional manager selection specialists from investment consultants to focus on the needs of fiduciary management clients and oversee existing third-party mandates. Peter Hill-King joins as head of manager selection from P-Solve Asset Solutions and David White, who previously worked at Aon, will join as director, manager selection. In recent years, large institutional asset managers have been keen to compete with investment banks and pension fund consultants to earn additional fees by providing pension funds with comprehensive portfolio and risk management services. (Reporting by Claire Milhench, editing by Sinead Cruise and Jane Merriman) Thomson Reuters All rights reserved. Users may download and print extracts of content from this website for their own personal and non-commercial use only. Republication or redistribution of Thomson Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters and its logo are registered trademarks or trademarks of the Thomson Reuters group of companies around the world. Thomson Reuters journalists are subject to an Editorial Handbook which requires fair presentation and disclosure of relevant interests. This copy is for your personal, non-commercial use only.

Foto s: Fotopersburo Dijkstra

Foto s: Fotopersburo Dijkstra // Ronde tafel FIduciair management: aanbieders voorzitter Marleen Koetsier, KPMG Advisory deelnemers André van den Berg, BlackRock Eugénie Buuron, PGGM Investments Ernst Hagen, F&C Investments Erik Hulshof,

Nadere informatie

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR RONDE TAFEL 2ronde tafel fiduciair management consultants Door Hans Amesz 46 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarom zouden consultants er (soms) verstandig aan doen bepaalde pensioenfondsen te

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over!

Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over! Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over! UITSLUITEN POSITIECVE SELECTIE ESG- INTEGRATIE STEMMEN ENGAGEMENT IMPACT INVESTEREN 2 Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over! Onderzoek door de VBDO

Nadere informatie

Loranne van Lieshout, Ortec Finance

Loranne van Lieshout, Ortec Finance // RONDE TAFEL Integraal Balansbeheer VOORZITTER Loranne van Lieshout, Ortec Finance Foto's: Fotopersburo Dijkstra DEELNEMERS Gerard Bergsma, Montae Foort Hamelink, Lombard Odier Anita Joosten, Philips

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

the dutch welfare state a discussion on trending topics going on in the Netherlands waar gaat het heen?

the dutch welfare state a discussion on trending topics going on in the Netherlands waar gaat het heen? faces Y. 1 5 #. 0 3 a p r i l 2 0 1 4 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested the

Nadere informatie

De obligatiemarkten zijn weerbarstiger geworden. Garandeerden staatsobligaties vroeger een risicoloos rendement, nu lijken ze slechts rendementsloos

De obligatiemarkten zijn weerbarstiger geworden. Garandeerden staatsobligaties vroeger een risicoloos rendement, nu lijken ze slechts rendementsloos VOORZITTER Justus van Halewijn, Achmea Foto's: Fotopersburo Dijkstra // RONDE TAFEL Diversificatie binnen Fixed Income DEELNEMERS Michiel de Bruin, F&C Netherlands Tjomme Dijkma, TKP Investments David

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Verantwoord beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Duurzaamheidsafwegingen als milieu, maatschappij en deugdelijk ondernemingsbestuur worden de laatste tijd steeds

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013 Tim Wildenberg, CEO Neonet Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat Prijsvorming overlay structuren en order executie Interview: Intercapital

Nadere informatie

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People VOORZITTER Marc Vijver, Index People DEELNEMERS Joost van Beek, Theodoor Gilissen Bankiers Cees Bezuijen, Vanguard Asset Management Han Dieperink, Rabobank Private Banking Marcel van Ostaden, Lombard Odier

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord Balansmanagement bij Servicekantoor AGH XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioen bewaarder

Nadere informatie

De missie van KPMG Nederland wordt om -

De missie van KPMG Nederland wordt om - Kennis ma na ge ment voor en door de business De missie van KPMG Nederland wordt om - schre ven als: Turn knowledge into value for the benefit of our clients, our people, and the capital markets. Dat betekent:

Nadere informatie

FNV-10 puntenplan verantwoord beleggen

FNV-10 puntenplan verantwoord beleggen FNV-10 puntenplan verantwoord beleggen Inleiding Pensioen is uitgesteld loon van werknemers en vormt daarmee een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het pensioenfonds dient het beleggingsbeleid zo in te richten

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Duurzaam Sparen & Beleggen 2012 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Disclaimer VBDO will assume no responsibility or legal liability for incorrect

Nadere informatie

Infrastructuur aantrekkelijk voor

Infrastructuur aantrekkelijk voor voorzitter Henk Huizing, PGGM deelnemers Wim Blaasse, DIF Norbert Bol, Grontmij Capital Consultants Marleen Bosma-Verhaegh, Blue Sky Group Ed Clarke, Infracapital Edgar Eijking, Media Pensioen Diensten

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

Redactioneel. Compliance & Risk Management REDACTIONEEL ACHTERGROND

Redactioneel. Compliance & Risk Management REDACTIONEEL ACHTERGROND REDACTIONEEL ACHTERGROND Redactioneel Compliance & Risk Management In de literatuur die over compliance gaat, komen ook vaak governance en risk management aan de orde; de trits die dan wordt gehanteerd

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014 Congres Besturen en Beleggen voor pensioenfondsen in 2014 Stichting IVP Instituut voor Pensioeneducatie dankt de volgende organisaties voor hun bijdragen om dit congres mogelijk te maken: Voorwoord Welkom

Nadere informatie

Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af

Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af De Raad van Bestuur concludeert dat de toenadering, inclusief het kwalitatief laagwaardige en risicovolle aandeel Teva, Mylan

Nadere informatie

CRM TRENDS IN VERMOGENSBEHEER EN PRIVATE BANKING

CRM TRENDS IN VERMOGENSBEHEER EN PRIVATE BANKING CRM TRENDS IN VERMOGENSBEHEER EN PRIVATE BANKING CRM Resultants Whitepaper CRM Resultants CRM Trends in Vermogensbeheer en Private Banking 1 CRM TRENDS IN VERMOGENSBEHEER EN PRIVATE BANKING CRM Resultants

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen RONDE TAFEL pensioenfondsen ronde tafel 1 Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen Door Hans Amesz 64 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Op dit moment zitten nogal wat pensioenfondsen in de problemen. Hoe kunnen die

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie