HippoFill. ATTEST Hypothecair krediet. XML-beschrijving. HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HippoFill. ATTEST Hypothecair krediet. XML-beschrijving. HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 1"

Transcriptie

1 HippoFill XML-beschrijving ATTEST Hypothecair krediet HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 1

2 1. ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN EEN.XML BESTAND 2.1 Algemeenheden Enkel de verplichte tags en de tags met beduidende inhoud moeten worden opgenomen in de.xml bestanden. De verplichte tags zijn namelijk de meeste tags van het type v00, a10, r80 en r90 die respectievelijk de gegevens bevatten van de afzender. De verplichte tags zijn vooral van het type v00, a10, r80 en r90 die respectievelijk de afzendergegevens, de schuldenaargegevens en de controletotalen bevatten. De tags beginnend met f zijn per type fiche (attest) specifiek. Verplichte velden worden per type fiche (attest) aangeduid in de beschrijving van de s hierna (zie punt xxxx). 2.2 Alfanumerieke zones In deze zones kunnen enkel alfanumerieke tekens vermeld worden. Indien er geen betekenisvolle informatie is worden deze zones leeg gelaten of worden de tags niet opgenomen. De inhoud van deze zones mag in geen geval het aantal posities overschrijden dat in de technische beschrijving vermeld is. U dient ook op te letten dat bij de aanmaak van.xml bestanden speciale tekens (é, è, à, ë, ü, & ) correct vertaald worden (UTF-8) om problemen bij de verwerking te voorkomen. 2.3 Numerieke zones In deze zones kunnen enkel numerieke tekens vermeld worden. Anders dan bij vlakke bestanden moeten deze zones niet volledig aangevuld worden met voorloopnullen. Enkel de betekenisvolle tekens volstaan. In de getekende zones moet het positief teken niet vermeld worden. Enkel ingeval van negatieve bedragen moet het minteken vóór het bedrag vermeld worden. vb. 100 positief = (nul) = negatief = -100 Verplichte numerieke velden moeten opgevuld worden met de gevraagde informatie of met 0 indien geen betekenisvolle informatie voorhanden is. Niet-verplichte numerieke velden moeten leeg blijven of niet opgenomen worden in het.xml bestand. 2.4 Structuur van een Belcotax bestand in.xml formaat HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 2

3 De tags worden in de volgende structuur opgenomen : <Verzendingen> <Verzending> <Aangiften> <Aangifte> <Opgaven> <Opgave32561> <Fiche28161> < \ Fiche28161> < \ Opgave32561> < \ Opgaven> < \ Aangifte> < \ Aangiften> < \ Verzending> < \ Verzendingen> Voor de gedetailleerde structuur van een.xml bestand verwijzen we u naar het bestand belcotax-2015.xsd dat u kan downloaden op de Publicaties pagina van Er kan maar 1 Verzending (Envoi) zijn in een bestand. 2.5 Procedure voor verbeteringen Wat ook de gekozen methode is, de verbeteringen, de annuleringen en de toevoegingen worden altijd in uitgesteld relais verwerkt. In geval van twee opeenvolgende wijzigingen (met toevoegingen van attesten) aan eenzelfde verzending, dient u te wachten op het resultaat van de eerste verwerking alvorens de volgende te verzenden Bestand met gegroepeerde verbeteringen De verbeteringen van een eerdere verzending kunnen verzonden worden onder de vorm van een bestand dat enkel de te verbeteren attesten van die verzending bevat. U kunt op deze manier bestaande attesten wijzigen of annuleren en zelfs nieuwe attesten toevoegen. Om het verschil te kunnen maken tussen de verzendingen van gegroepeerde verbeteringen en gewone verzendingen, moet de waarde 1 ingevuld worden in de tag <v0025_typeenvoi />. HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 3

4 Om de te verbeteren verzending te identificeren, moet dit nummer van de verzending (toegekend door het systeem Belcotax), opgenomen worden in de tag <v0026_referte />. Het te vermelden identificatienummer is vermeld in de ontvangstbevestiging van het originele bestand (nummer te herhalen). De identificatie van het te verbeteren of te annuleren attest gebeurt door het attestnummer (<f2008_typefiche/> <f2009_volgnummer />) en indien ingevuld, de referentie van de ontlener (<f2010_referentie />). Een wijziging van de identiteit of het adres van de ontlener wordt enkel aanvaard als het nationaal nummer in de originele verzending én in de verbeterende verzending vermeld werd. Voor de attesten die ingediend werden zonder nationaal nummer kan u de identiteit of het adres van de ontlener enkel wijzigen door het attest te annuleren en een nieuw attest toe te voegen. U geeft de gewenste functie (verbetering, toevoeging of annulering) aan door de betreffende code op te nemen in de tag <f2028_typetraitement /> (1, 2 of 3). HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 4

5 3. BESCHRIJVING VAN DE RECORDS 3.1 Verzending Belcotax (tags v0 ) Beschrijving beginrecord van een Verzending Dit record bevat de gemeenschappelijke gegevens van de Verzending. De identificatiegegevens van de afzender zijn essentieel en moeten altijd ingevuld worden, zelfs als de afzender de entiteit zelf is. NO LONGUEUR TYPE CONTENU ZONE <v0002_inkomstenjaar/> 4N Inkomstenjaar (= 2016) (*) <v0010_bestandtype/> 8AN Vermelding "BELCOTAX" of (*) (*) "BELCOTST" naargelang het gaat om een gegevensdrager "produktie" of een gegevensdrager "test" <v0011_aanmaakdatum/> 10N Aanmaakdatum van het bestand (*) DD-MM-JJJJ" (> ) <v0012_sequentieelnr /> 4N Volgnummer van de bestanden die verzonden worden naar de Algemene Administratie van de FISCaliteit (AAFISC). <v0014_naam /> 41AN Naam van de afzender (*) <v0015_adres /> 32 AN Straat en nummer / bus van de (*) afzender <v0016_postcode /> 4N Postcode van de afzender (*) <v0017_gemeente /> 27AN Gemeente van de afzender (*) <v0018_telefoonnummer /> 12AN Telefoonnummer van de afzender (*) <v0019_faxnummer /> 12AN FAXnummer van de afzender <v0020_identificatie /> 8AN Identificatie van de Verzending (vrije waarde) <v0021_contactpersoon /> 34AN Naam van de contactpersoon (*) bij de afzender HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 5

6 <v0022_taalcode /> 1N Taalcode van de afzender: (*) 1 = Nederlandstalig 2 = Franstalig 3 = Duitstalig <v0023_ adres /> 44 AN adres van de contactpersoon (*) bij de afzender <v0024_nationaalnr /> 10N Ondernemingsnummer (KBO) (*) van de afzender <v0025_typeenvoi /> 1 N 0 = oorspronkelijke verzending (*) 1 = gegroepeerde verbeteringen <v0026_referte /> 6 N Identificatienummer van de te verbeteren Verzending = «te herhalen nummer», vermeld op de ontvangstbevestiging van de oorspronkelijke Verzending (*) = verplichte zones HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 6

7 3.1.2 Opmerkingen SEQUENTIËLE NUMMERING VAN DE FYSISCHE BESTANDEN <v0012_sequentieelnr /> Het veld Volgnummer is een facultatieve zone. De verzendingen worden verwerkt in de volgorde waarin ze ingediend worden via het Internet. OPGELET: bepaalde verzendingen kunnen geblokkeerd blijven in de status Wachten op autorisatie omwille van omzeilbare fouten. In dergelijk geval zal de verwerking pas gebeuren na aanvaarding van uw bestand door de dienst Belcotax op basis van een mail met de verantwoording voor de fouten (zie omzeilbare fouten). IDENTIFICATIE VAN DE AFZENDER De identificatiezones van de afzender moeten steeds ingevuld worden door elke onderneming, instelling of organisatie die optreedt voor andere entiteiten van inkomsten, zoals sociale secretariaten die optreden voor hun leden, zakenkantoren voor hun klanten, intercommunales voor de gemeenten, moedermaatschappijen voor hun dochtermaatschappijen, enz. en eveneens door de ondernemingen die optreden als afzender voor hun eigen gegevens. TAALCODE VAN DE AFZENDER <v0022_taalcode /> De taalcode van de afzender bepaalt de taal waarin de ontvangstmeldingen en de berichten van verwerking zullen meegedeeld worden. ADRES VAN DE CONTACTPERSOON BIJ DE AFZENDER <v0023_ adres /> De vermelding van een adres is verplicht. De ontvangstmelding en het resultaat van de verwerking worden UITSLUITEND naar dit adres verstuurd. HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 7

8 IDENTIFICATIE VAN DE AFZENDER ONDERNEMINGSNUMMER <v0024_nationaalnr /> Het ondernemingsnummer van de afzender moet ingevuld worden in de tag v0024. Het op te nemen KBO-nummer moet het KBO-nummer zijn dat gebruikt werd bij de authenticatie bij de Sociale Zekerheid. Als dit KBO-nummer verschillend is van het KBO-nummer dat gebruikt werd bij de authenticatie, wordt de zending wel verwerkt, maar dan zal de afzender deze zending niet meer kunnen raadplegen of wijzigen. TYPE VAN DE VERZENDING NUMMER VAN DE VERZENDING <v0025_typeenvoi /> <v0026_referte /> Er bestaan twee types van verzendingen: de gewone verzendingen en de verbeterende verzendingen. In geval van een verbeterende verzending moet het initiële nummer van de verzending vermeld worden. Als de verbeteringen betrekking hebben op attesten die het onderwerp uitmaakten van verschillende originele verzendingen, dient u meerdere verbeterende verzendingen aan te maken die verwijzen naar de originele verzendingen. HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 8

9 3.2 Belcotax Aangifte Algemeen Een Verzending (<Verzending></Verzending>) kan meerdere Belcotax aangiften (verzameling van gegevens) omvatten. Per Belcotax aangifte kunnen slechts de gegevens van één enkele entiteit opgenomen worden. Enkel de tags met (x) zijn verplicht. Elke Belcotax aangifte (<Aangifte></Aangifte>) bestaat uit drie types records: a) het beginrecord (tag type a1 ) dat, als eerste record van een gegevensbestand, slechts éénmaal voorkomt en o.a. die gegevens bevat die gemeenschappelijk zijn aan al de gegevensrecords (record 2) van die Belcotax aangifte ; b) het gegevensrecord (tag f2 ) dat de gegevens bevat betreffende één attest 281 en dat zovele malen voorkomt als er attesten zijn ; c) het eindrecord (tag r8 ) dat slechts éénmaal voorkomt, als laatste record van de Belcotax aangifte, en dat controlegegevens bevat. De gegevensrecords (tag f2 ) zijn gerangschikt in stijgende orde op: - het inkomstenjaar, <f2002_inkomstenjaar/> - de identificatie van de entiteit, <f2005_registratienummer /> <f2007_division /> - het identificatienummer van het attest (vb ), <f2008_typefiche /> - het nummer van het attest, <f2009_volgnummer /> HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 9

10 3.2.2 Beginrecord van de Belcotax-aangifte (tags a1 ) Beschrijving van het beginrecord van een «Belcotax aangifte» (*) = verplchte zones ZONE NR LENGTE TYPE INHOUD <a1002_inkomstenjaar/> 4N Inkomstenjaar (= 2016) (*) <a1005_registratienummer /> 10N Ondernemingsnummer (*) (KBO) <a1007_division /> 4N Afdelingsnummer <a1011_naamnl1 /> 28AN Naam van de NL-entiteit (*) <a1012_naamnl2 /> 31AN (vervolg) <a1013_adresnl /> 32AN NL-straat (*) en huisnummer / bus <a1014_postcodebelgisch /> 4N Postcode (*) <a1015_gemeente /> 27AN NL-gemeente (*) <a1016_landwoonplaats /> 5N Landcode 0 indien België (*) <a1017_telefoonnummer /> 12AN Telefoonnummer <a1018_faxnummer /> 12AN FAXnummer <a1019_contactpersoon /> 34AN Naam van de contactpersoon <a1020_taalcode /> 1N = 1 =NL <a1027_naamfr1 /> 28AN Naam van de FR-entiteit (*) <a1028_naamfr2 /> 31AN (vervolg) <a1029_adresfr /> 32AN FR-straat (*) en huisnummer / bus <a1030_gemeentefr /> 27AN FR-gemeente (*) <a1031_taalfr /> 1N = 2 =FR <a1032_naamde1 /> 28AN Naam van de DE-entiteit (*) HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 10

11 <a1033_naamde2 /> 31AN (vervolg) <a1034_adresde/> 32AN DE-straat (*) en huisnummer / bus <a1035_gemeentede/> 27AN DE-gemeente (*) <a1036_taalde /> 1N = 3 =DE <a1038_ adres /> 44AN adres van de contactpersoon bij de entiteit (*) = verplichte zones Opmerkingen REGISTRATIENUMMER= ONDERNEMINGSNUMMER (1.005) <a1005_registratienummer /> Het registratienummer is het ondernemingsnummer. Dat is het nummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). AFDELINGSNUMMER (a1007) <a1007_division /> De entiteiten die tot eenzelfde 'groep' behoren (zelfde KBO), maar die op een verschillende manier wensen opgenomen te worden in Belcotax (afzonderlijk beheer), kunnen hiervoor het afdelingsnummer gebruiken. Dit afdelingsnummer is vrij te bepalen binnen een groep maar moet behouden worden voor de volgende jaren. OPGELET : een slecht beheer van deze afdelingsnummers kan leiden tot dubbel gebruik van attesten. HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 11

12 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 12

13 3.2.3 Gegevensrecord van de «Belcotax aangifte» (tags f2 ) Gemeenschappelijke tags van een record attest of ZONE NR LENGTE TYPE INHOUD <f2002_inkomstenjaar/> 4N Inkomstenjaar (= 2016) (*) <f2005_registratienummer /> 10N Ondernemingsnummer (*) (KBO) <f2007_division /> 4N Afdelingsnummer <f2008_typefiche /> 5N Identificatienummer (*) van een attest (= 28161) <f2009_volgnummer /> 8N Volgnummer van een attest (*) <f2010_referentie /> 20AN Identificatienummer of referentie van de ontlener bij de entiteit <f2011_nationaalnr /> 11N Nationaal nummer van de contractant of BIS-nummer (*) <f2012_geboortedatum /> 10N Geboortedatum onder de vorm DD-MM-JJJJ <f2013_naam /> 41AN Naam van de ontlener (*) (geen aanspreektitel gebruiken zoals Mijnheer, Mevrouw, enz. ) De voornaam moet vermeld worden in zone <f2015_adres /> 32AN Straat en nummer / bus (*) <f2016_postcodebelgisch /> 4N Postcode van de ontlener (alleen indien 2018 = 0 (België); zoniet de zone 2112 gebruiken) <f2017_gemeente /> 27AN Gemeente van de contractant HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 13

14 <f2018_landwoonplaats /> 5N Landcode van de woonplaats van de contractant, nul indien België <f2028_typetraitement /> 1N Aard van het attest (*) 0 = gewoon 1 = wijziging 2 = toevoeging 3 = annulatie <f2029_enkelopgave325 /> 1N code "enkel 325": (*) 0 : gewoon attest : attest 281 zonder beduidende inhoud <f2105_birthplace /> 27AN Geboorteplaats <f2112_buitenlandspostnummer/> 12AN Buitenlands postnummer van de contractant (enkel indien 2018 verschillend is van nul; zoniet 2016 gebruiken) <f2114_voornamen /> 30AN Voornaam van de ontlener <f61_2059_totaalcontrole /> 13N Controletotaal Totaal van de tags (f61_2060_ à f61_2088_...) (*) Zie gegevenstags en HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 14

15 Opmerkingen NAAM - VOORNAAM <f2013_naam /> <f2114_voornamen /> In de zone enkel de naam van de contractant vermelden. De voornaam moet vermeld worden in de zone <f2114_voornamen />. LANDCODE <f2018_landwoonplaats /> In de tag <f2018_landwoonplaats /> moet de code vermeld worden van het land van verblijf en niet van het land van oorsprong. Gebruik de codificatie van de RSZ (cf. bijlage 1). Het gebruik van de code onbepaald (00711) veroorzaakt een blokkerende fout. ADRES IN HET BUITENLAND <f2018_landwoonplaats /> <f2016_postcodebelgisch /> <f2112_buitenlandspostnummer/> Voor de contractanten die niet in België wonen, moet het volledige buitenlandse adres ingevuld worden met inbegrip van de buitenlandse postcode (<f2112_buitenlandspostnummer/>) en de stad of gemeente vermeld in de tag <f2017_gemeente />. Indien de buitenlandse postcode niet gekend is, moet u één 0 in de zone plaatsen In geval van een buitenlands adres moet de postcode vermeld worden in <f2112_buitenlandspostnummer/> en moet de tag <f2016_postcodebelgisch/> gelijk zijn aan nul. HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 15

16 DOORLOPENDE NUMMERING VAN DE ATTESTEN <f2009_volgnummer /> Doorlopend nummeren per entiteit en per type attest of Voor eenzelfde entiteit (geïdentificeerd door de zones a1005 en a1007), moet elk attest van hetzelfde type een verschillend volgnummer hebben. Teneinde de doorlopende nummering te kunnen aanhouden zonder de overeenkomst van de aan de Administratie bezorgde nummering en de nummering van de aan de contractanten gezonden attesten te verstoren, mogen gegevensrecords zonder beduidende inhoud worden tussengevoegd. Deze records moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: - de tags f2002, f2005 tot en met f2028, f2112 en f2114 moeten worden ingevuld volgens de hierboven gepreciseerde regels. - de tag <f2029_enkelopgave325 /> moet de waarde 2 bevatten. - de tags <f61_2059_ et suivantes mogen enkel nullen bevatten (voor de numerieke zones) of spaties (voor de alfanumerieke zones). AARD VAN HET ATTEST <f2028_typetraitement /> In het kader van een gewone zending (geen verbetering), moet deze zone steeds de waarde 0 bevatten. In het kader van de procedure «Gegroepeerde verbeteringen», laat deze zone toe om de gewenste functie te preciseren: 0 = gewoon 1 = verbeterd attest 2 = toe te voegen attest 3 = te annuleren attest CODE ENKEL OPGAVE 325 <f2029_enkelopgave325 /> De waarde 2 duidt aan dat het gegevensrecord geen informatie bevat met een beduidende inhoud. Deze heeft enkel tot doel de doorlopende nummering te behouden (zie vorige opmerking) zonder de overeenkomst te verstoren tussen de aan de Administratie bezorgde nummering en de nummering van de aan de contractanten gezonden fiches. HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 16

17 BEDRAGEN IN EUROCENT <f61_2059_ et suivantes De bedragen moeten uitgedrukt worden in eurocent. Derhalve mogen zij geen komma noch een decimaal punt bevatten. Vb. 139,00 EUR ,63 EUR 4663 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 17

18 Attest Design ATTEST (aflossingen-intresten) ZONE NR Attest energiebesparende lening = ja 0 = niet van toepassing Jaar van de betalingen Volgnummer van het attest Identificatie van de ontlener: * Naam * Voornaam * Straat en huisnummer / bus * Postcode * Gemeente * Landcode Ingevolge een indeplaatsstelling, bevrijding of toetreding.. van tot en van tot Nationaal nummer van de ontlener Geboortedatum Referentienummer van het contract Vorige referentienummer van het contract (indien wijziging tijdens het jaar van betaling) 5. Datum afsluiting van het contract Voorziene einddatum Wijziging van de einddatum Verschillende gevallen mogelijk (XML-veld): Nieuwe voorziene eindatum Datum van de inwerkingtreding HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 18

19 7. Aanvangsbedrag van de lening dat op de nr. 8 vermelde doelen betrekking heeft : a) Totaal bedrag van de lening b) Totaal bedrag van de lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving Indien een wijziging Verschillende gevallen mogelijk (XML-veld) : Totaal bedrag van de lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving met inwerkingtreding (datum van wijziging). 8. Doel van de lening Het doel van de lening is gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijk doel van deze lening 0 = ja 1 = neen Bouw van een woning voor een aanvangsbedrag van Aankoop van een woning voor een aanvangsbedrag van Verbouwing van een woning voor een aanvangsbedrag van Niet als verbouwing aan te merken vernieuwing van een woning of omvorming van een onroerend goed tot een woning voor een aanvangsbedrag van Betaling van successierechten of schenkingsrechten met betrekking tot een woning voor een aanvangsbedrag van Herfinanciering van een aangegane hypothecaire lening voor één van bovenvermelde doelen verschillende gevallen mogelijk (XML-veld) : bedrag van het geherfinancierd contract bedrag van het oorspronkelijk contract datum van het geherfinancierd contract nummer van het geherfinancierd contract. 9. Ligging van de woning(en) waarvoor de lening werd aangegaan verschillende gevallen mogelijk (XML-veld) : Adres. 11. Bedragen betaald met betrekking tot het onder 7, a, vermelde aanvangsbedrag van de lening : a) Andere dan onder b) vermelde kapitaalaflossingen b) Vervroegde integrale terugbetaling van de lening kapitaalbedrag datum van terugbetaling c) Interesten HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 19

20 12 Werkelijk kapitaalsaldo van het aanvangsbedrag van de lening opgenomen onder 7, a, op 31/12 van het jaar van betaling Nationaal nummer, ondernemingsnummer, naam, voornaam en adres van de eventuele medecontractanten verschillende gevallen mogelijk (XML-veld) : NN/KBO - GEBOORTEDATUM - NAAM VOORNAAM - ADRES van (begindatum) - tot (einddatum) van (begindatum2) - tot (einddatum2) HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 20

21 Tags XML <f61_2030_greenloan /> <f61_2032_modiffinality /> <f61_2055_datevalidbeg /> <f61_2056_loandate /> 1 N 1 N 10 DATE 10 DATE <f61_2059_totaalcontrole /> 13N (zie blz. 13) <f61_2060_totalloanamount /> <f61_2061_mortgageamount /> <f61_2062_finalityconstructamount /> <f61_2063_finalityacquisitamount /> <f61_2064_finalitytransformamount /> <f61_2065_finalitynohabitamount /> <f61_2067_finalitysuccessamount /> <f61_2068_norefundamount /> <f61_2069_anticiprefundamount /> <f61_2070_interestamount /> <f61_2071_realbalanceamount3112 /> <f61_2099_loanreference /> <f61_2102_oldloanreference /> <f61_2144_refunddate /> <f61_2157_dateend /> <f61_2158_datevalidend /> <f61_2163_datevalidbeg2 /> <f61_2164_datevalidend2 /> 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 40AN 40AN 10 DATE 10 DATE 10 DATE 10 DATE 10 DATE HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 21

22 <f61_2150_finalityrefinancstring /> <f61_finalityrefinancamount /> <f61_refinancoriginamount /> <f61_refinancdate /> <f61_refinancreference /> <f61_2151_situatcountrystring /> XML 13N 13N 10 DATE 60 AN XML <f61_situataddres /> <f61_2152_othercontractors /> <f61_nnbceothercontractors /> <f61_birthdateothercontractors /> XML 11N 10 DATE <f61_nameothercontractors /> <f61_firstnameothercontractors /> <f61_addresothercontractors /> <f61_begdateothercontractors /> <f61_enddateothercontractors /> <f61_begdate2othercontractors /> <f61_enddate2othercontractors /> 10 DATE 10 DATE 10 DATE 10 DATE <f61_2159_modifdateend/> <f61_modifdateend> <f61_modifdatendvalidbeg> <f61_2160_modifmodifmortgage/> <f61_ modifmortgageamount > <f61_ modifmortgageamountvalidbeg > XML 10 DATE 10 DATE XML 13N 10 DATE HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 22

23 Gedetailleerde beschrijving van de tags Tag: <f61_2030_greenloan /> beschrijving: Is het contract en groene lening uitgereikt overeenkomstig artikel 6311ter,2, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele (2) toekenning van een belastingvermindering voor interesten (de verwijzing naar artikel 6311ter, 2, KB/WIB 92 enkel vermelden indien de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven)? 1 = Ja 0 = Niet van toepassing type 1 positie (numeriek) Verplicht Deze tag is optioneel Indien niet van toepassing mag deze tag worden weggelaten HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 23

24 Tag: <f61_2032_modiffinality /> beschrijving: Is het doel van de lening gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijk doel van de lening? type 0 = Neen 1 = Ja 1 positie (numeriek) Verplicht voor wijzigingen van contracten afgesloten na 01/01/2017 (zie ontwerp attest). Indien het doel van het contract werd gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijk doel dat werd vermeld in de voorgaande attesten.. Het betreft een administratieve tolerantie om het mogelijk te maken om attesten van voorgaande jaren te wijzigen. Indien er een wijziging is moet de waarde enkel op 1 worden gezet op het attest van het jaar dat de wijziging van het doel van de lening herneemt. Deze tag mag worden weggelaten indien de te vermelden waarde 0 is = niet van toepassing Cf. instructies blz.?? wijzigingen betreffende het doel van de lening vastgesteld na de afsluiting van het contract HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 24

25 Tag: <f61_2055_datevalidbeg /> beschrijving: Voor de contractant, in geval van indeplaatsstelling, bevrijding of toetreding datum van inwerkingtreding van deze wijziging type 10 posities date xx-xx-xxxx Optioneel In geval van vervanging, indeplaatsstelling, bevrijding of toetreding is deze datum verplicht voor elk evenement dat zich voordoet vanaf 01/01/2017 Indicatie die de noodzakelijkheid aangeeft om de aftrekbaarheid gedeeltelijk te beperken HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 25

26 Tag: <f61_2056_loandate /> beschrijving: Datum van het contract bij de instelling type 10 posities date xx-xx-xxxx Verplicht HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 26

27 Tag: <f61_2060_totalloanamount /> beschrijving: Totaal bedrag van de lening type Bedrag in eurocent Verplicht Voor de contracten vanaf 01/01/2016 Dit bedrag is gelijk aan de som van de bedragen vermeld in vak 8 Te weten: <f61_2062_finalityconstructamount /> <f61_2063_finalityacquisitamount /> <f61_2064_finalitytransformamount /> <f61_2065_finalitynohabitamount /> <f61_2067_finalitysuccessamount /> <f61_2150_finalityrefinancstring /> <f61_finalityrefinancamount /> (meerdere gevallen mogelijk) Het controletotaal wordt uitgevoerd voor de contracten afgesloten vanaf 01/01/2016 Voor de andere contracten is er geen bijkomende controle. HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 27

28 Tag: <f61_2061_mortgageamount /> description: Bedrag van de lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving type Bedrag in eurocent Verplicht HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 28

29 Tag: <f61_2062_finalityconstructamount /> beschrijving: Oorspronkelijk bedrag besteed aan de bouw van een woning type Bedrag in eurocent Optioneel Optioneel voor de contracten afgesloten VOOR 01/01/2016 Verplicht voor de contracten afgesloten vanaf 01/01/2016 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 29

30 Tag: <f61_2063_finalityacquisitamount /> beschrijving: Oorspronkelijk bedrag besteed aan de aankoop van een woning type Bedrag in eurocent Optioneel Optioneel voor de contracten afgesloten VOOR 01/01/2016 Verplicht voor de contracten afgesloten vanaf 01/01/2016 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 30

31 Tag: <f61_2064_finalitytransformamount /> beschrijving: Oorspronkelijk bedrag besteed aan de verbouwing van een woning type Bedrag in eurocent Optioneel Optioneel voor de contracten afgesloten VOOR 01/01/2016 Verplicht voor de contracten afgesloten vanaf 01/01/2016 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 31

32 Balise: <f61_2065_finalitynohabitamount /> beschrijving: Oorspronkelijk bedrag besteed aan een niet als verbouwing aan te merken vernieuwing van een woning of omvorming van een onroerend goed tot een woning type Bedrag in eurocent Optioneel Optioneel voor de contracten afgesloten VOOR 01/01/2016 Verplicht voor de contracten afgesloten vanaf 01/01/2016 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 32

33 Tag: <f61_2067_finalitysuccessamount /> beschrijving: Oorspronkelijk bedrag besteed aan de betaling van successierechten of schenkingsrechten met betrekking tot een woning type Bedrag in eurocent Optioneel Optioneel voor de contracten afgesloten VOOR 01/01/2016 Verplicht voor de contracten afgesloten vanaf 01/01/2016 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 33

34 Tag: <f61_2068_norefundamount /> beschrijving: Kapitaalaflossing verschillend van een vervroegde integrale terugbetaling van de lening Type Bedrag in eurocent Verplicht Kan gelijk zijn aan nul HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 34

35 Tag: <f61_2069_anticiprefundamount /> beschrijving: Kapitaalaflossing met betrekking tot een vervroegde integrale terugbetaling van de lening Type Bedrag in eurocent Verplicht als <f61_2144_refunddate /> ingevuld is HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 35

36 Tag: <f61_2070_interestamount /> beschrijving: Bedrag van de interesten Type Bedrag in eurocent Verplicht, eventueel 0 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 36

37 Tag: <f61_2071_realbalanceamount3112 /> beschrijving: Werkelijk kapitaalsaldo van het aanvangsbedrag van de lening Type Bedrag in eurocent Verplicht, eventueel 0 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 37

38 Balise: <f61_2099_loanreference /> description: Referentie van het contract bij de instelling type 40 posities (alfanumeriek) Verplicht Men moet hier enkel de referentie bij de instelling vermelden De unieke identificatie KBO/Loanreference van een contract zal wedersamengesteld worden door FOD Financiën : KBO-nummer van de instelling gevolgd door de referentie bij de instelling, namelijk : <a1005_registratienummer> / <f61_2099_loanreference /> HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 38

39 Tag: <f61_2102_oldloanreference /> beschrijving: Vorige referentie van het contract in geval van een wijziging type 40 posities (alfanumeriek) Optioneel Verplicht voor alle contracten vanaf 01/01/2017 verplicht voor alle wijzigingen van de referentie die zich voordoen vanaf 01/01/2017 Men moet hier enkel de referentie van het contract vermelden van het vorig jaar (zonder het KBO-nummer). HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 39

40 Tag: <f61_2144_refunddate /> beschrijving: Datum van de vervroegde integrale terugbetaling van de lening type 10 posities date xx-xx-xxxx Enkel verplicht als <f61_2069_anticiprefundamount /> ingevuld is HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 40

41 Tag: <f61_2150_finalityrefinancstring /> beschrijving: XML-veld dat het element of de elementen met betrekking tot de herfinanciering vermeld via een opeenvolging van de tags : <f61_finalityrefinancamount> <f61_refinancoriginamount /> <f61_refinancdate> <f61_refinancreference /> Type XML Optioneel beschrijvingen: <f61_finalityrefinancamount> bedrag besteed aan de herfinanciering van een contract 13N <f61_refinancoriginamount /> 13N <f61_refinancdate> datum van het geherfinancierd contract DATE <f61_refinancreference /> referentie van het geherfinancierd contract 40AN Optioneel voor de contracten afgesloten VOOR 01/01/2016 Verplicht voor de contracten afgesloten vanaf 01/01/2016 indien herfinanciering Vanaf 2017 is enkel de referentie van het geherfinancierd contract of de referenties van de geherfinancierde contracten nodig. Het is nochtans mogelijk / toegelaten om de 3 velden in te vullen HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 41

42 Tag: <f61_2151_situatcountrystring /> beschrijving: Ligging van de woning(en) XML-veld dat de elementen met betrekking tot de ligging van het goed vermeld (meerdere adressen zijn mogelijk) : <f61_situataddres /> type XML 1 adres verplicht (zie opmerking), uitgezonderd voor de oude contracten VOOR 01/01/2016 Optioneel voor de contracten afgesloten VOOR 01/01/2016 Verplicht voor de contracten afgesloten vanaf 01/01/2016 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 42

43 Tag: <f61_2152_othercontractors /> beschrijving: Er kunnen meerdere contractanten zijn voor eenzelfde contract. <f61_nnbceothercontractors /> <f61_bithdatecontractors /> <f61_nameothercontractors /> <f61_firstnameothercontractors /> <f61_addresothercontractors /> <f61_begdateothercontractors /> <f61_enddateothercontractors /> type XML Verplicht indien er een medecontractant bestaat Om een natuurlijk persoon te identificeren : NN of geboortedatum - NAAM Voornaam adres : Verplicht Om een rechtspersoon te identificeren : Belgische Rijksinwoner : KBO - NAAM adres : Verplicht Geen Belgische Rijksinwoner : NAAM adres : Verplicht Indien er een medecontractant bestaat of meerdere medecontractanten : <f61_nnbceothercontractors /> <f61_bithdatecontractors /> <f61_nameothercontractors /> <f61_firstnameothercontractors /> <f61_addresothercontractors /> <f61_begdateothercontractors /> <f61_enddateothercontractors /> <f61_begdate2othercontractors /> <f61_enddate2othercontractors /> : nationaal nummer of KBO-nr. medecontractant 11 N :Geboortedatum : naam van de medecontractant : voornaam van de medecontractant : adres (straat en nummer) van de medecontractant : begindatum van de status van de medecontractant (verplicht voor wijzigingen vanaf 01/01/2017) : einddatum van de status van de medecontract (verplicht voor wijzigingen vanaf 01/01/2017) : id (tweede periode) : id De data moeten data zijn begrepen in het jaar van betaling HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 43

44 Eén datum mag vermeld worden (beg of end) of de 2 datums Tag: <f61_2157_dateend /> beschrijving: Voorziene einddatum van het contract type 10 posities date xx-xx-xxxx Verplicht HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 44

45 Tag: <f61_2158_datevalidend /> beschrijving: Voor de contractant, in geval van indeplaatsstelling, bevrijding of toetreding datum van de wijziging type 10 posities date xx-xx-xxxx Optioneel In geval van indeplaatsstelling, bevrijding of toetreding is deze datum verplicht voor elk evenement dat zich voordoet vanaf 01/01/2017 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 45

46 Tag: <f61_2159_modifdateend/> beschrijving: XML-veld dat de volgende elementen vermeld : Nieuwe einddatum van het contract + Datum van inwerkingtreding van de wijziging van de nieuwe einddatum type XML Optioneel Verplicht indien de wijziging(en) van de einddatum van het contract zich voordoet of voordoen tijdens het jaar van betaling <f61_modifdateend> <f61_modifdatendvalidbeg> HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 46

47 Tag: <f61_2160_modifmodifmortgage/> beschrijving: XML-veld dat de volgende elementen vermeld : Nieuw bedrag van de lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving + Datum van inwerkingtreding van de wijziging type XML Optioneel Verplicht indien de wijziging(en) van bedrag van het contract zich voordoet of voordoen tijdens het jaar van betaling <f61_ modifmortgageamount > <f61_ modifmortgageamountvalidbeg > HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 47

48 Tag: <f61_2063_datevalidbeg2 /> beschrijving: Voor de contractant, in geval van indeplaatsstelling, bevrijding of toetreding datum van inwerkingtreding van de wijziging tweede voorval van het evenement tijdens het jaar type 10 posities date xx-xx-xxxx Optioneel In geval van vervanging, indeplaatsstelling, bevrijding of toetreding is deze datum verplicht voor elk evenement dat zich voordoet vanaf 01/01/2017 Indicatie die de noodzakelijkheid aangeeft om de aftrekbaarheid gedeeltelijk te beperken HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 48

49 Tag: <f61_2164_datevalidend2 /> beschrijving: Voor de contractant, in geval van indeplaatsstelling, bevrijding of toetreding datum van de wijziging tweede voorval van het evenement tijdens het jaar type 10 posities date xx-xx-xxxx Optioneel In geval van indeplaatsstelling, bevrijding of toetreding is deze datum verplicht voor elk evenement dat zich voordoet vanaf 01/01/2017 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 49

50 3.2.4 Eindrecord van de aangifte (tags r8 ) Beschrijving eindrecord van de aangifte - XML ZONE NR LENGTE TYPE INHOUD <r8002_inkomstenjaar /> 4N Inkomstenjaar (*) (= 2016) <r8005_registratienummer /> 10N Ondernemingsnummer (KBO) = registratienummer waaronder de entiteit gekend is bij de Algemene Administratie van de FISCaliteit (AAFISC). <r8007_division /> 4 N Afdelingsnummer <r8010_aantalrecords /> 8 N Totaal aantal records (*) van de aangifte +2 <r8011_controletotaal /> 18N Controletotaal (*) (som van de tags 2.009) <r8012_controletotaal /> 18NS Controletotaal (*) (som van de tags 2.059) <r8013_totaalvoorheffingen /> 18NS (totaal van de bedrijfsvoorheffing en de roerende voorheffing) Voor de attesten en = Opmerkingen CONTROLETOTALEN ( ) De controletotalen zijn zuiver technisch. Zij verzekeren dat het bestand juist en volledig werd gelezen. HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 50

51 4.3 Eindrecord van een Verzending (tags r9) ZONE NR LENGTE TYPE INHOUD <r9002_inkomstenjaar /> 4N Inkomstenjaar (= 2016) (*) <r9010_aantallogbestanden /> 8N Aantal aangifte-bestanden + 2 (*) (Indien één enkele aangifte = 3) <r9011_totaalaantalrecords /> 8N Aantal records (*) inbegrepen begin en eindbestand (Indien één enkele aangifte = <r8010_aantalrecords> +2 ) <r9012_controletotaal /> 18N Controletotaal (*) (som van de tags 8.011) (Indien één enkele aangifte = <r8011_controletotaal> <r9013_controletotaal /> 18N S Controletotaal (*) (som van de tags 8.012) (Indien één enkele aangifte = <r8012_controletotaal> <r9014_controletotaal /> 18N S Controletotaal (*) (som van de tags 8.013) Voor de attesten en = 0 HippoFill Groep XML Versie 12 29/12/2016 Page 51

HippoFill. ATTEST Levensverzekering. XML-beschrijving. HippoFill Groep XML Versie 10 10/05/2016 Page 1

HippoFill. ATTEST Levensverzekering. XML-beschrijving. HippoFill Groep XML Versie 10 10/05/2016 Page 1 HippoFill XML-beschrijving ATTEST 281.62 Levensverzekering HippoFill Groep XML - 281.62 Versie 10 10/05/2016 Page 1 1. ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN EEN.XML BESTAND 2.1 Algemeenheden Enkel de verplichte

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN - ADMINISTRATIE VAN DE ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCALITEIT SYSTEEM BELCOTAX

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN - ADMINISTRATIE VAN DE ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCALITEIT SYSTEEM BELCOTAX Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 Eerste versie INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD 1. INLEIDING 1.1 Definities...... 1.1.1 Verzending... 1.1.2 Belcotax aangifte... 1.1.3

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 12/12/2013 Eerste versie INKOMSTEN 2013 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending...

Nadere informatie

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem INKOMSTEN 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls Doel van de tool BOWCONVERT.xls is een tool bestemd voor de instellingen die volgens het artikel 104 WIB'92 erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen.

Nadere informatie

Validatie fiche 281.10: zones 2.038 en 2.087 Rechtzetting blz. 24, 28. 1.2 21/02/2006 Aanpassing zone 2.118 van de fiche 281.10

Validatie fiche 281.10: zones 2.038 en 2.087 Rechtzetting blz. 24, 28. 1.2 21/02/2006 Aanpassing zone 2.118 van de fiche 281.10 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 06/02/2006 Originele versie 1.1 13/02/2006 1.1.1 17/02/2006 Validatie fiche 281.10: zones 2.038 en 2.087 Rechtzetting blz. 24, 28 Rechtzetting fiches 281.16 en 281.30:

Nadere informatie

JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB

JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB Bedrijfsvoorheffing 9.2.17.2 AANGIFTES NR. 325.10 281.10 Vanaf het aangiftejaar 2008, inkomsten 2007, zijn de meeste firma s verplicht om hun jaaraangifte

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2009 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2009 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 01/12/2009 Eerste versie 1.1 11/12/2009 Annulering forfaitaire onkostenvergoedingen kunstenaars (281.10 zones 2.128 en 2.129, 281.30 zones 2.119 en 2.120 en 2.083

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Electronic reporting of mortgage credit tax certificates to the FPS Finance Infosession Brussels, December 5, 2016 1 Ordre du jour 1. Projet HippoFill 2. Attestation 281.61 3.

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 30/11/2015 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 30/11/2015 Eerste versie 1 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 30/11/2015 Eerste versie INKOMSTEN 2015 Inhoud VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending... 6 1.1.2. Belcotax aangifte... 6 1.1.3.

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 12/12/2013 Eerste versie 2.0 18/12/2013 Correctie van de validatieregels bij de fiche 281.10 hierbij werd de tag 2009 vervangen door 2011 en de tag 2063 vervangen

Nadere informatie

Fiche 281.10 : 2.118 < 200000 (2000 uren) Indieningstermijn 13 april 2007

Fiche 281.10 : 2.118 < 200000 (2000 uren) Indieningstermijn 13 april 2007 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 09/01/2007 Originele versie 1.1 18/01/2007 Fiche 281.11 (toevoeging zone 2.073) Fiche 281.18 (wijziging zones 2.069, 2.070, 2.071, 2.072 naar 2.067, 2.068, 2.069,

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp 1.0

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp 1.0 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 INKOMSTEN 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending... 6 1.1.2. Belcotax

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2010 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2010 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.1 01/12/2010 Eerste versie 1.2 03/01/2012 Toevoeging wijziging fiches 281.30 - Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Annulering van de wijzigingen aan fiche 281.13

Nadere informatie

Electronic reporting of individual life insurance tax certificates to the FPS Finance. Infosession Brussels, December 6, 2016

Electronic reporting of individual life insurance tax certificates to the FPS Finance. Infosession Brussels, December 6, 2016 Electronic reporting of individual life insurance tax certificates to the FPS Finance Infosession Brussels, December 6, 2016 1 Ordre du jour 1. Projet HippoFill 2. Attestation 281.62 3. Belcotax on web

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-02 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 28/05/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN INDIVIDUELE FICHE 281.40 SAMENVATTENDE OPGAVE 325.40

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 29/11/2016 Administratieve instructies

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Fiche nieuwe lay-out Verbetering fiche (toevoeging zone 2.067) Update procedure voor toegang tot BOW

Fiche nieuwe lay-out Verbetering fiche (toevoeging zone 2.067) Update procedure voor toegang tot BOW Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 14/12/2007 Originele versie 1.1 04/01/2008 Fiche 281.25 nieuwe lay-out Verbetering fiche 281.11 (toevoeging zone 2.067) Update procedure voor toegang tot BOW 1.2

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Maximumbedrag Privé PC Aanpassen labels van de fiches en

Maximumbedrag Privé PC Aanpassen labels van de fiches en Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 29/11/2012 Eerste versie 2.0 9/01/2013 Wijzigingen Pg 49, zone 2.139 : wijziging TXT positie van 1221 tot 1352 met een lengte van 132 Pg 62, fiche 281.10 : wijziging

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN INDIVIDUELE FICHE 281.40 SAMENVATTENDE OPGAVE 325.40

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2016 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2016 Eerste versie 1 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 16/12/2016 Eerste versie INKOMSTEN 2016 Inhoud VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending... 6 1.1.2. Belcotax aangifte... 6 1.1.3.

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Registratie door de ambtenaar van de burgerlijke stand Met toepassing van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Deze bankstandaard beschrijft de elektronische uitwisseling van betalingsopdrachten tussen financiële instellingen en cliënten.

Deze bankstandaard beschrijft de elektronische uitwisseling van betalingsopdrachten tussen financiële instellingen en cliënten. versie 5 editie november 2004/blz. 1 Betalingsopdrachten Deze bankstandaard beschrijft de elektronische uitwisseling van betalingsopdrachten tussen financiële instellingen en cliënten. De code interbancaire

Nadere informatie

SHL-LINK: AANKOPEN Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt.

SHL-LINK: AANKOPEN Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. SHL-LINK SHL-210/1 Programma: 210 Datum: 24/11/2010 SHL-LINK: Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Jaaraangifte Via dit programma kan de jaarlijkse aangifte van de

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte mag enkel nog via de website van belcotaxonweb opgeladen worden

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

1 / 17. Schema VatList. Inleiding

1 / 17. Schema VatList. Inleiding Schema VatList Inleiding Het doel van dit document is de beschrijving van het bestandsformaat zoals dit verwacht wordt voor de uitwisseling van XML-bestanden met INTERVAT inzake de indiening van de listing-klanten

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/50. Deze aangifte kan zowel digitaal (op diskette) als op papier verstuurd worden. Voor

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) AARD VAN DE AANVRAAG Deze

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11 Verwerking stages 1 Stages: algemene kenmerken 1.1 Principe Vanaf schooljaar 2010-2011 moeten ook stagegegevens gezonden worden. Daarom werd CVOSoft

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte mag enkel nog via de website van belcotaxonweb opgeladen worden

Nadere informatie

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0 KBO Open Data Cookbook KBO Open Data Versie 1.0.0 Contact: Helpdesk van de KBO-beheersdienst Stafdienst ICT Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel T F +32 (0) 2 277 64 00 +32 (0) 2 277 50 82 helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel XL12345.xls ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: 1234 1234 1234 1234 EXP.: 02 / 2014 GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS

Nadere informatie

SOCIALE NOTIFICATIE. Toepassing 4 de weg : Gebruikershandleiding Versie 1.4. - 1 4 de weg - transacties 4 de weg.ksz.2008.04

SOCIALE NOTIFICATIE. Toepassing 4 de weg : Gebruikershandleiding Versie 1.4. - 1 4 de weg - transacties 4 de weg.ksz.2008.04 SOCIALE NOTIFICATIE Toepassing 4 de weg : Gebruikershandleiding Versie 1.4-1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE VOORSTELLING... 3 VOORWOORD... 3 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 4 DE WEG... 3 2. DE SCHERMEN BERICHT...

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) ALGEMEEN

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) ALGEMEEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 5 december 2013 Algemene administratie van de THESAURIE Betalingen Wedden Afz. : Vermeld het adres van uw dienst Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 Versie: 1.1 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-6-2005 Ingangsdatum: 1-7-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte kan zowel digitaal (op diskette) als op papier verstuurd worden.

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

1 / 8. Schema RtnList. Inleiding

1 / 8. Schema RtnList. Inleiding Schema RtnList Inleiding Het doel van dit document is de beschrijving van het bestandsformaat zoals dit verwacht wordt voor de uitwisseling van XML-bestanden met INTERVAT inzake de ontvangstbewijzen die

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie 1. Website http://cjsmtaxshelter.vlaanderen.be/ 2. Registratrieprocedure Voordat er een taxshelter dossier ingediend kan worden, dient u zich eerst te registreren

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

SHL-LINK: VERKOPEN Via programma 209 worden de gegevens van verkoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt.

SHL-LINK: VERKOPEN Via programma 209 worden de gegevens van verkoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. SHL-209/1 Programma: 209 Datum: 24/11/2010 SHL-LINK: Via programma 209 worden de gegevens van verkoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden uitgevoerd,

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Deze aanvraag betreft: een nieuwe registratie in het

Nadere informatie

Unieke Werfmelding. Batchverzending: notificatie. Contact:

Unieke Werfmelding. Batchverzending: notificatie. Contact: Unieke Werfmelding Batchverzending: notificatie Contact: h30bis@smals.be 1. Introductie...2 2. Notificatie...3 Algemeen deel...3 De interne referentie die u bij de verzending hebt gecommuniceerd...3 Referentie

Nadere informatie

Nota. natura Eigen. afspraken. bericht van. Bijlage(n) uw kenmerk. ons kenmerkk. gov.be Eddy DE

Nota. natura Eigen. afspraken. bericht van. Bijlage(n) uw kenmerk. ons kenmerkk. gov.be Eddy DE Brussel, 1 december 2016 Afz.: Handelsstraat 96,, 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurss uw bericht van uw kenmerk ons kenmerkk Bijlage(n) Opmaak fiches 281.10: Vergoeding toegekend voor woon-werkverkeerr

Nadere informatie

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN?

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? Algemeen De entiteit (organisator, pensioeninstelling of solidariteitsinstelling ) die verantwoordelijk is voor de DB2P-aangiften kan haar aangiften door een andere entiteit laten

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

FINANCIËLE VERRICHTINGEN

FINANCIËLE VERRICHTINGEN SHL-LINK SHL-211/1 Programma: 211 Datum: 22/11/2010 SHL-LINK: Via programma 211 worden financiële verrichtingen vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden uitgevoerd

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Reporting System CPA 2006

Reporting System CPA 2006 Reporting System CPA 2006 XML PROTOCOL (juni 2005) Versie 1.0 1/14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene principes... 3 2.1 Structuur content gedeelte... 3 2.2 CSSR admin parameters... 5 3. XML Schema...

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Briljant Prospectenbeheer

Briljant Prospectenbeheer Briljant Prospectenbeheer Inhoud 1. Prospecten 1 Prospecten aanmaken 1 De stamgegevens 2 Het tabblad Algemeen 3 Het tabblad Contactpersonen 4 Het tabblad Interesses 5 Het tabblad Memo 6 Het tabblad Offertes

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer]

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer] Modelovereenkomst WINWINLENING Kredietovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening ( Winwinleningdecreet ) tussen de kredietgever:......

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

AANVRAAG LENING met een HYPOTHEEK VOOR ALLE SOMMEN

AANVRAAG LENING met een HYPOTHEEK VOOR ALLE SOMMEN Onesto Kredietmaatschappij NV Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen 0401.349.970 Kredietmaatschappij Onze Thuis A. Panisstraat 8/002 9120 Beveren 0400.143.113 Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen Tongerlodorp

Nadere informatie